Sie sind auf Seite 1von 199

1

VOJO ŠILJAK - BRADAVICA

ŽELEZNI

1 VOJO ŠILJAK - BRADAVICA Ž ELEZNI Vojo Šiljak, Brada vica Urednik, redaktor i korektor: Zvonko

Vojo Šiljak, Bradavica Urednik, redaktor i korektor:Zvonko Šeb Oblikovanje naslovne stranice:Nenad Martić Lektor:Franjo Marinković Grafička priprema:"PROMJENE-D.D." d.o.o., Zagreb Tisak:Tiskara d. d., Nova Gradiška Izdavač:Ars media d. o. o., Zagreb

© Vojo Šiljak Zagreb, 2000. godine CIP - Katalogizacija u publikaciji Nacionalna i sveučilišna knjiţnica, Zagreb UDK 821.163.42-845 ŠILJAK, Vojislav BradaVICa / Vojo Šiljak. - Zagreb : Ars media, 2000. ISBN 953-6215-09-8

401211025

V O J O Š I L J A K

Vojislav BradaVICa / Vojo Šiljak. - Zagreb : Ars media, 2000. ISBN 953-6215-09-8 401211025 V O

1

2

VOJO ŠILJAK - BRADAVICA

ŽELEZNI

Vojo Šiljak : BRADA VIC A

Vic kao komunikacija

Direktor nekog cirkusa provjerava kandidate za popunjavanje programa koji priprema za novu sezonu. Ponuda je vrlo slaba - jednog za drugim odbija dosadne gutače vatre, skidače tuđih ručnih satova, ţonglere i druge mahom neatraktivne i bezbroj

puta viđene izvođače. Zadnji na red dolazi smušeni čovječuljak.

- Što vi znate? - pita već iznervirani direktor.

- Ja oponašam ptice

- Oh, gubite se! I takvih se javlja na stotine. Ima li, zaboga, nekog originalnog?

- Oprostite! - odvrati smeteno čovječuljak, otvori prozor i

- odleti. Što je zapravo vic?

Po izvornom značenju te riječi (njemački: Witz) to je šaljiva pričica

s iznenađujućim duhovitim završetkom. U širem smislu, prema

antičkim mudracima, značenje je isto: humor nas nasmijava svojevrsnim 'skretnicama' koje dolaze na kraju takvih sadrţaja - što su veće, to bolje. Zdravstveni pak autoriteti tvrde da smijeh na svoj način liječi; čovjek koji se barem jedanput na dan ne nasmije, morao bi se moţda i zabrinuti za svoje zdravlje. Preteča suvremene komunikologije W. Schramm ustvrdio je da je

komuniciranje osnovni društveni proces. Ako je tako, a mnoga su relevantna istraţivanja potkrijepila da jest, onda su vicevi zacijelo najprivlačniji kontingenti u tome procesu. Mogli bismo postaviti i tipologiju ljudi s obzirom na njihovo ponašanje u vezi s pričanjem i prihvaćanjem viceva:

• jedni rado pričaju viceve da bi zabavljali druge;

• neki od takvih i sami se slatko smiju onom što su ispričali;

• većina voli dobre viceve, no postoji i stanoviti broj onih koji ih slabo ili nikako ne razumiju;

onima koji nemaju smisla za humor, vicevi naprosto idu na

ţivce;

ima i takvih koji smatraju da je red, odnosno da je pristojno,

smijati se baš svakom vicu, itd. itd. Vic moţe nekome biti i uvreda ili pak kleveta. Hasi, na primjer, ako nije glup - kleveta, a ako ipak jest - uvreda. Isto vrijedi za Škota (i Bračanina) ukoliko jest ili nije škrt. Kao manje-više i za

2

3

VOJO ŠILJAK - BRADAVICA

ŽELEZNI

sve druge nacionalne, kulturne i slične stereotipe. Stoga bismo takve viceve trebali pričati s odgovarajućim poštovanjem dostojanstva onih na koje se odnose.

S autorom ove knjige imao sam tijekom nekoliko proteklih

desetljeća jednu od najopulentnijih razmjena viceva u ukupnom

svom iskustvu (a oni koji me poznaju kaţu da u tom pogledu nisam baš za odbaciti). Koliko sam takvih bisera od njega 'kupio',

a koliko sam mu ih 'prodao' ni pribliţno, naravno, ne znam - ali pouzdano znam da je to bilo jako mnogo. Stoga sa zadovoljstvom i kao komunikolog i kao autorov dugogodišnji prijatelj preporučujem ovu knjigu. prof. dr. Marko Goluţa

Vojo Šiljak : BRADA VIC A

Ovu zbirku viceva nazvao sam Bradavica, i pretpostavljam da ne bi posebno trebalo objašnjavati zašto. Dovoljno je podsjetiti da vic već u prvom prepričavanju dobiva "bradu". A i Kain je ubio Abela, kaţu, jer više nije mogao slušati viceve s bradom koje mu je Abel pripovjedao. No, uz sve to, riječ bradavica i golica Za razliku od nekih koji skupljaju leptire ili marke (i njemačke), ja skupljam viceve. Godinama sam zapisivao sve one koje sam čuo na raznim mjestima, pročitao u novinama, knjigama, na internetu, pa i sam izmislio i pripovjedao u radijskim i televizijskim emisijama, te na raznim priredbama, zabavama i dočecima novih godina koje sam vodio.

U suradnji s urednikom i novinarom Zvonkom Šebom (uz čiju

sam pomoć 1992. godine objavio knjigu ratnih razgovora Srcem u

radio) sve viceve i šale koji su se nalazili na mojim papirima, u mom kompjutoru i u mojoj glavi, skupio sam na jednome mjestu,

u ovoj zbirci, i tako ih, nadam se, sačuvao od zaborava. Jer, prečesto se čuje rečenica 'Ĉuo sam sjajan vic, ali sam ga

zaboravio!'

lako smatram da vicevi spadaju u narodno stvaralaštvo, nisam

imao pretenziju sastavljati antologiju šala, nego sam u knjigu uvrstio one viceve koji mi se sviđaju. Viceve o bivšim i sadašnjim političarima ovdje nećete naći, isto tako nema ni šala ni anegdota

o poznatim glumcima, pjevačima, knjiţevnicima

izbjegavao i viceve s prepoznatljivim imenima i prezimenima, a nisam uvrstio ni šale na račun umno ili tjelesno oštećenih ljudi. Iako napisani vic puno gubi u odnosu na ispričani, pogotovo na dobro ispričani vic, u ţelji da se što više pribliţim pričanju, sve

Namjerno sam

3

4

VOJO ŠILJAK - BRADAVICA

ŽELEZNI

sam viceve nastojao prenijeti na papir u originalu, sa svim onim riječima bez kojih pravoga vica i nema. Tako bi ova knjiga mogla konkurirati za Guinessovu zbirku, jer vjerojatno sadrţi najviše prostih riječi napisanih na jednome mjestu. Zahvaljujem svima vama koji ste mi pričali viceve, a posebno prof. dr. Marku Goluţi, prof. Tomislavu Ladanu i prof. dr. Milivoju Solaru. Velika hvala i svim suradnicima, te Turističkoj zajednici grada Zagreba i svim prijateljima - sponzorima. I ne zaboravite: smijeh je zarazna bolest. Moţe se prenijeti i dobrim vicevima. Idi u crkvu Vojo Šiljak ; BRADA VIC A Ako muškarac ţeni otvara vrata automobila, onda ili ima nov automobil ili novu ţenu.

Ako si umoran od grijeha Idi u crkvu. Ako nisi javi se.

Ako ste nezadovoljni svojim seksualnim ţivotom, uzmite stvar u svoje ruke! AKO SU POSTILI MOZAK NA PAŠU, OĈISTITE ŠTALU

Automobil je kao muškarac:

dok ne legneš pod njega, ne znaš što mu fali!

Birali ste pogrešan broj. Mi uopće nemamo telefon.

BOG je IMAO SMISLA ZA HUMOR. Stvorio je čovjeka.

BOLJE PET PO DVANAEST, NEGO JEDAN POSLIJE JEDAN.

Bolje pišo od 3cm,nego sprovod od 3 kilometra…

BOLJE ŠKEMBA OD PIJAČE NEGO GRBA OD ŠTIHAČE

I

Vojo Šiljak ; BRADA VIC A Bračna prepirka

- S tobom se više neda izdrţati!

- Onda lijepo idi svojoj mami!

- Nisi fer! Dobro znaš da je moja mama mrtva.

- Baš zato!

4

5

VOJO ŠILJAK - BRADAVICA

ŽELEZNI

Bračne muke Bračni par, u svojim šezdesetima, odlučio se seksati, pa se na razne načine namještaju po krevetu, ali im ništa ne uspijeva. Ţena: A je I' se mi volimo? Muţ: Pa, naravno da se volimo! Ţena:

A zašto se onda mučimo?

Bračne razmirice

- Zbog čega ste se ti i ţena jučer onako strašno svađali?

- Nije mi htjela reći na što je potrošila novac.

- Dobro, a zašto ste se svađali danas?

- Zato jer mi je rekla!

Bračno putovanje

- Gdje si bio na bračnom putovanju?

- U najljepšem gradu na svijetu - u Veneciji!

- Marti se sigurno jako dopalo?

- Nisam je vodio, ona je već bila tamo na maturalnom putovanju.

Ĉudotvorni lijek Marijanova se supruga potuţila liječniku da je često boli glava; onda je uglavnom nervozna, ponekad gotovo i histerična, često joj dođe da se rasplače, i ništa je više ne moţe razveseliti.

Nakon što ju je pregledao, liječnik je Marijana pozvao u stranu pa mu rekao:

- Supruga vam nije bolesna od nikakve ozbiljne bolesti, ona vam

jednostavno pati od pomanjkanja ljubavi i, dakako, seksa. Predugo ste je pustili bez one stvari i sad to morate što prije nadoknaditi. Fukajte što češće! I Marijan se od toga dana ozbiljno prihvatio posla, redovito i višestruko u krevetu je nadoknađivao propušteno, a supruga - pomladila se i procvala. Svaki dan kao da je sve ljepša, cvrkuće po kući od sreće kao ptičica, pjeva zadovoljna, nasmijana, ni na što se ne tuţi Kaţe Marijan jednoga dana za stolom:

- Eh, da sam barem prije tri leta čul za taj recept, pokojni japa i pokojna mamica još bi bili ţivi.

Emancipacija

- Ţeno, ţelim da mi svaki dan serviraš doručak, ručak i večeru, bio ja doma ili ne.

5

6

VOJO ŠILJAK - BRADAVICA

ŽELEZNI

- Bit će kako ţeliš, muţu moj, ali samo da znaš, ja ţelim seks svaki dan! Bio ti doma ili ne.

Hitna sluţba

Utrči čovjek sav zadihan u ljekarnu i preko reda poviče ljekarnici:

- Oprostite, molim vas, jako mi je vaţno i hitno. Trebam još jednu

kutiju onih tableta za spavanje koje ste neki dan dali mojoj ţeni.

Opet se probudila!

Isto a drugačije

- Moram ti reći da sam spavao s tvojom ţenom.

- A ja s tvojom cijelu noć nisam oka sklopio.

Jaki razlog Raspravljali muţ i ţena o tome hoće li kupiti automobil ili će imati dijete. Na koncu su odlučili kupiti automobil. Kaţu, kraći je rok isporuke.

Kod psihologa

- Doktore, ja više ne znam što da radim, u bezizlaznoj sam

situaciji. Moja me ţena ne podnosi kad sam pijan, a ja nju ne podnosim kad sam trijezan.

Kompliment Ţeno, imaš divnu haljinu! Svake si godine u njoj sve ljepša!

BRAK JE KOKOŠINJAC. JEDNI HOĆE UNUTRA,A DRUGI VAN

Moć navike Mladi je suprug neposredno nakon ţenidbe morao na višednevno sluţbeno putovanje. Jedva dočekavši povratak, i prije nego će

sjesti u avion, odluči s aerodroma telefonirati kući i najaviti dolazak. Na njegov poziv javila se kućna pomoćnica, jer, kako je rekla, 'mlada gospođa upravo je u kupaonici'.

- Sve je u redu - reče mladi suprug. Kad gospođa iziđe iz kupaonice kaţite joj da ću doći oko pola noći.

- Hoću, gospodine, reći ću joj!

6

7

VOJO ŠILJAK - BRADAVICA

ŽELEZNI

- I kaţite joj neka pripremi malo pića, pa neka slobodno legne u

krevet. Kad dođem, probudit ću je poljupcem. Jeste li zapamtili?

- Jesam, gospodine! Sve ću joj reći kao što ste zatraţili! Niste mi

samo rekli što da joj kaţem, tko je zvao.

Neprosvjećena Neki 80-godišnji čičica oţenio se vrlo mladom djevojkom. Nakon svadbene svečanosti, uoči događaja koji se naziva prvom bračnom noći, djevojka zbunjeno sjela na rub kreveta, a stari gospodin joj kaţe:

- Ja se nadam, dijete drago, da ti znaš što se radi u bračnom krevetu.

- Ja o tome ne znam ništa! Pojma nemam!

- Pa dobro, zar ti tvoja mamica nije baš ništa rekla o tome?

- Niti jednu jedinu riječ.

- Je, pa onda od prve bračne noći ne moţemo ništa očekivati. Tebi nisu rekli što trebaš raditi, a ja sam zaboravio.

Nije siguran

- Ja ti, prije braka s mojom ţenom, nisam imao nikakvog

ljubavnog iskustva. A ti?

- Ja? Ne znam točno! Kako je bilo njezino djevojačko prezime?

Nije svaki dan Boţić

- Ne znam čemu se više veselim: seksu ili Boţiću.

- Meni je Boţić draţi! češće dolazi!

Nije za njega Pedesetogodišnji muškarac naumio oţeniti se 20-godišnjom djevojkom. Njegov prijatelj nastoji ga odvratiti od te namjere, pa mu govori:

- Pa daj malo razmisli! Za deset godina ti ćeš imati 60, a ona 30

godina. Za dvadeset godina ti ćeš imati 70, a ona čak 40 godina. Pa što će ti tako stara ţena?

Nije zabuna

Ivica P. iz Ĉetvrte ulice dobio je zabunom pismo, koje je upućeno Ivici P. u Šestu ulicu. Pisalo je:

- Ako ne pošaljete 100 tisuća kuna, kidnapirat ćemo vam ţenu.

7

8

VOJO ŠILJAK - BRADAVICA

ŽELEZNI

Ivica P. je odgovorio:

- Ja nisam Ivica P. iz Šeste ulice, ali vaš me prijedlog jako zanima.

Ona sve zna

- Nisam dovoljno pametan što više da napravim sa ţenom, stalno se svađamo. To se više ne moţe izdrţati.

- Moţda bi bilo dobro da je nekamo odvedeš. Na primjer na krstarenje brodom.

- Nema smisla! Pliva bolje od mene.

Osjećajan suprug Suprug sjedi u sobi, gleda televizor, čita novine, ukratko dosađuje se, pa kaţe svojoj ţeni:

- Ne mogu više gledati kako se po cijeli dan mučiš s tim suđem!

- Pa što da radim, čovječe?

- Zatvori barem vrata od kuhinje!

Prvi ili drugi

- Ĉuo sam, Pero moj dragi, da si odlučio oţeniti se udovicom.

Svaka ti čast! Ja ipak ne bih mogao podnijeti da joj budem drugi.

- Bolje i to nego da joj budem prvi.

Rastava

Barica se udala za nekog prilično starog ali vrlo imućnog čovjeka. No, nakon manje od pola godine povjerila se svojoj najboljoj prijateljici Štefici, pa joj ispričala kako joj je brak propao. Između nje i njezinog supruga ničeg više nema, kaţe, već je u crkvi zatraţila "rastavu od stola i postelje". Štefica ju iznenađeno pogledala, pa kaţe:

- Ma nemoj mi reći?! Kaj to znači da stari više niti jesti nemre?

Zagreb, 02. prosinca 2000. godine Draga suprugo! Kako za razgovor više uopće nemaš vremena, evo ti u pismenoj formi šaljem statističke podatke mojih prošlogodišnjih nastojanja obavljanja bračnih duţnosti:

17 puta ti je bilo hladno pa te nisam smio ni dotaknuti,

8

9

VOJO ŠILJAK - BRADAVICA

ŽELEZNI

10

puta ti je bilo prevruće,

25

puta si mislila da su djeca još budna.

20

puta bila si preumorna,

83

puta nisi mogla iz tehničkih razloga,

5 puta bilo je prerano,

25 puta bio je otvoren prozor, pa su susjedi mogli čuti,

8 puta boljela su te kriţa,

10

puta si suviše popila,

21

put nisi bila raspoloţena.

17

puta plakalo je dijete; dok sam ga ja smirivao ti si zaspala,

10

puta imala si dogovoren pregled kod ginekologa,

18

puta imala si novu frizuru,

15

puta morala si pogledati jako dobar film,

25

puta si se kasno vratila s posla,

20

puta su ti u firmi digli tlak,

36

puta moja su nastojanja ostvarena, ali je 4 puta škripao

krevet,

5

puta preklinjala si me da jako pazim,

3

puta si me pred sam kraj pitala jesam li zaključao vrata,

2

sam puta naglo prestao jer si urlala, pa sam mislio da te

boli,

8 puta primijetila si da bi strop trebalo ponovno obojiti.

Iz ovih je podataka vidljivo da je iskorištenost naših kapaciteta samo 10 posto, pa te ţelim obavijestiti kako je to po svim ekonomskih pravilima premalo da bi se i dalje isplatilo. Pozdravlja te tvoj suprug, uz pjesmu Stranac u no ć i .

Pozdravlja te tvoj suprug, uz pjesmu Stranac u no ć i . Rodbinske veze Rano ujutro

Rodbinske veze Rano ujutro vraća se čovjek iz gostionice. Pijan, naravno. A njegova ţena, da bi ga na neki način kaznila za cjelonoćni lumperaj, ogrnula se bijelom plahtom i stala u najmračniji dio sobe. I čim je čovjek stupio u sobu, ţena iz mraka izmijenjenim glasom reče:

- Ja sam strašni đavao i sotona. Došao sam po tebe da te vodim u pakao, na strašne muke. - Ĉekaj, čekaj malo sotono - reče čovjek - nemoj biti tako okrutan. Pa mi smo rodbina. Pa zar se više ne sjećaš da sam oţenjen tvojom sestrom?

9

10

VOJO ŠILJAK - BRADAVICA

ŽELEZNI

San ili java?

- Muţiću, opet si u snu ruţno govorio o meni.

- Nije istina, ljubavi. Ja uopće nisam spavao.

Skladan brak

- Pet je godina prošlo otkako su Oto i Barbara sklopili brak. Tko zna kako li ţive?

- Ţive jako dobro! On još uvijek bez ijednog prigovora pojede sve

što ona skuha. A ona bez ijedne primjedbe proguta sve što joj on

ispripovjeda.

Svađa u automobilu Za vrijeme voţnje automobilom muţ i ţena ţestoko se posvađali i nakon svađe ušutjeli - nitko ni riječi da bi progovorio. Vozeći se tako pored livade na kojoj je paslo mnoštvo krava, muţ odjednom sarkastično reče:

- Evo ti rodbine!

- Da - odgovori ţena - s muţevljeve strane.

Sve se dozna Nekoliko dana za redom, svakoga jutra kad bi tramvajem odlazio na posao, Miljenku je na tramvajskoj stanici prilazio nepoznati čovjek te mu prišapnuo 'Poševio sam ti ženu!' Njemu se u početku to činilo bezveznom šalom, ali danima i tjednima nepoznati bi ujutro dolazio na tramvajsku stanicu i s istim se riječima obraćao

Miljenku: 'Opet sam ti poševio ženu!' Nakon nekog vremena odlučio se Miljenko poţaliti ţeni pa joj je ispričao kako ga neznanac svako jutro salijeće i što mu sve govori. Ţena ga paţljivo sasluša, nasmije se i reče kako su to glupi ispadi nastranog čovjeka, te kako na to ne bi trebao obraćati preveliku paţnju. Sljedećeg jutra evo neznanca opet na tramvajskoj stanici. Primaknuo se Miljenku, pa mu reče:

- Tuţibabo jedna!

Treća sreća

U lordovskoj palači, negdje pokraj Londona, za vrijeme čaja u pet poslijepodne, kaţe supruga lordu:

- Molim te, dragi, otpusti vozača! Jutros me je po drugi

10

11

VOJO ŠILJAK - BRADAVICA

ŽELEZNI

put zamalo ubio.

- Nemoj tako, draga - umiruje je lord - dajmo čovjeku još jednu priliku!

Trenutak buđenja Jednog se jutra probude debela supruga i debeli suprug, svuku se do gola i pogledaju u zrcalo: sličnosti su im sve veće, a razlike sve manje.

U Pet Snopu

- Dajte mi onu tigrastu papigicu za moju ţenu.

- Ne dolazi u obzir, gospodine! Zamjena nije moguća, a osim toga, vašu ţenu i ne poznajem.

Zapovjedni rang

Povjeravaju se dva prijatelja jedan drugom:

- Znaš, kad sam ti se ja ţenio, zamišljao sam da će naša kuća biti poput nekog velikog broda na kojemu ću ja biti kapetan.

- To sam ti ja mislio. A onda sam ustanovio da sam se oţenio admiralom.

BRAK JE RAZDOBLJE POSLIJE ŢIV0TA, A PRIJE SMRTI

Uopće nisam primijetio da mi se ţena davi. Vikala je kao i inače.

Što mladenci rade prvu bračnu noć u Sheratonu? Broje novac.

Tko je apsolutni papučar? Onaj kome ţena gotovo ništa ne dopušta. A ono što mu je dopušteno - to mora.

11

12

VOJO ŠILJAK - BRADAVICA

ŽELEZNI

12 VOJO ŠILJAK - BRADAVICA Ž ELEZNI Bez razloga Nakon burne scene popraćene vikom i ljutnjom,

Bez razloga Nakon burne scene popraćene vikom i ljutnjom, otac pljusne dijete pa mu reče:

- Tako! A sad mi reci, zbog čega sam te morao pljusnuti?

- Vidiš kakav si ti - kroz plač odgovori dijete - pljusneš me a ne znaš niti zašto.

Budi miran! Mladi tata vozi kroz park dječja kolica, a dijete u njima vrišti i plače iz sveg glasa. Otac uporno ponavlja:

- Budi miran, Krešo! Krešo, budi miran!!!

Promatra to jedna gospođa pa priđe kolicima i nagne se nad dijete:

- Zašto mali Krešo tako jako plače? Pa tako veliki dečko ne bi

smio plakati. A djetetov otac će na to:

- Gospođo, to nije dečko nego curica. I zove se Sendi. A Krešo sam ja!

Kako ćete u rodilištu prepoznati svoje dijete? Jednostavno! Ono se ukakilo, a sva druga djeca su se usrala.

12

13

VOJO ŠILJAK - BRADAVICA

ŽELEZNI

Coca Cola is the Best

- Ivice, od čega su ti obrazi tako crveni? - upita učiteljica na prvome satu?

- Znate, gospođo učiteljice, jučer me je tata pitao što ću raditi kad budem velik, a ja sam mu odgovorio da ću piti viski i jebati ţenske. I onda me je ošamario. S jedne i s druge strane.

- Nadam se da si iz toga nešto pametno zaključio - reče učiteljica.

- Jesam! I dalje ću piti Coca Colu i drkati!

Ĉvrsta valuta

Učiteljica tumači djeci kako različite drţave imaju različit novac, pa im navodi nekoliko primjera: u Americi imaju dolar, u

Engleskoj funtu, u Njemačkoj marku, u Austriji šiling Hrvatskoj imamo kunu. Na to mali Ivica dometne:

- Gospođo učiteljice, a mi osim kune imamo i puta.

- Ivice, ti si vjerojatno nešto pomiješao - kaţe učiteljica. Puta nije nikakvo sredstvo plaćanja.

- Sigurno nisam ništa pomiješao, učiteljice. Dobro sam čuo kad je

neki dan moja sestra pitala našu susjedu koliko je platila krzneni kaput. Susjeda je odgovorila 'Šest puta'.

A mi u

Dječja dvojba Joţek: Mamice, a je li i dragi Bogek mora iti na zahod? Mama: Naravno da ne mora! Odakle ti uopće takva pomisao? Joţek: Znaš, danas ujutro tata je jako lupao na zahodska vrata i onda je rekao 'Boţe, Boţe, pa ti već pola sata pišaš!'.

Domaća zadaća

- Tatice, moram ti reći da je učiteljica skuţila da ste mi zadaću napisali ti i stric Marko.

- Pa po čemu je to zaključila, za Boga miloga?

- Rekla je da toliko gluposti nikako ne moţe napisati jedan čovjek.

Ekologija Vratio se otac s posla, pa razgovara s malim Ivicom: Otac: I? Je I' bio netko danas kod nas? Ivica: Nije bio nitko. Osim jednog stričeka. Otac: A što je htio? Ivica: Ne znam točno, mama se je s njim razgovarala, ali mislim da je on iz nekakve sluţbe za zaštitu zdravlja. Otac: A po čemu si to zaključio?

13

14

VOJO ŠILJAK - BRADAVICA

ŽELEZNI

Ivica: Pa čim je došel na vrata pital je mamu je li zrak čist.

Fifi akrobata Mama, mamaaaa! Dođi brzo da vidiš ovo! Fifi bi mogel nastupati u cirkusu: stoji na tri noge a s četvrtom pridrţava klavir.

cirkusu: stoji na tri noge a s četvrtom pridrţa va klavir. Koja je razlika između pedagoga

Koja je razlika između pedagoga i pedofila? Pedofili stvarno vole djecu.

Gramatika

Vratila se majka s višednevnog putovanja pa razgovara sa sinčićem:

- No, nadam se da je dadilja dobro pazila na tebe.

- Perfektno, mama! U utorak, u srijedu i u petak je spavala sa mene u sobu.

- Htio si valjda reći 'sa mnom u sobi' - umiješa se otac, a dijete odgovori:

- A ne, tatica! S tobom je spavala u četvrtak.

Hendikep

- Gospođo učiteljice, Marko me gađa stolicom!

- Pa gađaj i ti njega.

- Ne mogu, moja je rijetka.

Isprika

- Kako te nije sram svojoj sestri reći da je glupa? Odmah joj reci da ti je ţao!

- Sekice, ţao mi je što si glupa.

Ivičina sestra

- Striček, zašto vi tako često dolazite po moju sestru? Zar vi kod kuće nemate sestru?

Kasno je Za televizijskog prijenosa neke revije s razgolićenim plesačicama, otac tjera dijete u krevet:

- Marijane, spremaj se na spavanje, kasno je.

14

15

VOJO ŠILJAK - BRADAVICA

ŽELEZNI

- Pusti me još malo, tata. Nije kasno.

- Kako nije kasno? Vidiš da su se tete već skinule!

Kupanje

Kupa otac sina u kadi pa mu reče:

- I zašto ti misliš da ja to ne radim jednako dobro kao i mama? Što tome fali?

- Ne fali ništa! Samo kad me mama kupa, ona mi prije skine cipele.

Milo dijete

- Moram vam reći da je vaš sin najgori u razredu! Nemiran,

neodgojen, dosadan, bezobrazan

I što je najgore, još ni

jedanput nije izostao!

Na bazenu

- Ivice, kako to da si se već vratio? Pa zar vas učitelj nije trebao voditi na bazen? -I vodio nas je, znaš mama! I onda smo se kupali, a mene je potjerao doma! Pisao sam u bazen.

- Ajooj! Pa nije valjda zbog toga? Pa to svi rade!

- Ali ne s tornja za skakanje.

Najveće

- Što je najveće što moţe stati u usta?

- Luster! _ ?

- Sinoć je tata rekao mami: 'Daj ugasi taj luster da ti ga stavim u usta!'.

Na sajmu

- Reci mi, tata, a zakaj ovi ljudi pipaju konjima noge, a onda ih i lupaju po riti?

- Znaš, sinek. oni bi htjeli kupiti konja, pa na taj način

provjeravaju je li dobro hranjen.

- Jooj, tata, ja mislim da bu striček poštar kupil našu mamu!

Neimaština Poveo djed unuka na izlet, pa idući tako šumom naiđoše na proplanak, a na njemu parkiran auto.

- Dida, dida, gledaj auto! Idem ga pogledati izbliza!

- Ne idi nikamo! Nemaš što vidjeti - auto k'o auto!

15

16

VOJO ŠILJAK - BRADAVICA

ŽELEZNI

Dijete se, međutim, istrgne iz djedove ruke i potrči prema

automobilu, no, nekoliko minuta kasnije vratilo se pa kaţe:

- Baš onako kako ti kaţeš, dida! Kupili su auto, a ni za gaće nemaju.

Nema škole

Mali Perica izostao iz škole, i dan poslije toga učitelj ga pita gdje

je jučer bio.

- Znate, gospodine učitelju - poče Perica svoju ispriku -meni je

mama jučer ujutro oprala gaće, i kako se do popodne nisu

osušile, morao sam ostati kod kuće. Nekoliko dana nakon toga Ivica je opet izostao s nastave. Sljedećeg dana kaţe mu učitelj:

- Ivice, jučer te opet nije bilo u školi. Nije valjda opet zbog gaća?

- Nije, gospodine učitelju! Ovaj

u školu krenuo kao i obično. I onda sam prošao pokraj vaše kuće i vidio sam da se na uţetu suše vaše gaće, pa sam mislio da nema nastave.

ustvari je! Ja sam, znate, jučer

Nesreća

- Luka, zašto jučer nisi bio u školi?

- Imao sam nesretan slučaj u obitelji, gospodine profesore. Rodila mi se sestra.

Obiteljski album

- Mamice, mamice! A 'ko je ovaj mršavi striček s dugačkom

kosom na ovoj slici?

- Ivice, pa to je naš tata!

- Joj, mamice, a ja sam mislil da je naš tata onaj debeli ćelavi striček koji stanuje s nama.

Obiteljsko stablo Pita klinac klinca:

- Što si ti po porijeklu?

- Po majci sam Zagorec, a Slavonac sam po jednom prijatelju moga oca.

Očigledno Učiteljica Valerija: Ivica:

: Djeco, danas ćemo učiti što znači riječ "očigledno" i kako je upotrebljavati. Znade li netko moţda neki primjer?

16

17

VOJO ŠILJAK - BRADAVICA

ŽELEZNI

Evo ovako! Moj se tata na posao vozi u mercedesu CLX, a mama u BMW-u. Očigledno da smo mi vrlo imućni. Moja baka ide preko dvorišta, a u ruci drţi New York Times od prošlog tjedna. Svi znamo da moja baka ne zna engleski, pa je očigledno da ide srat.

Otkriće

Poţalio se Pinokio svome tati Gepettu kako bi pimpića ipak trebalo malo doraditi. Sav je ćoškast i hrapav.

- Nemam ti sad vremena - reče mu Gepetto zauzet hitnošću

drugih poslova - no, evo ti brusni papir pa se malo pozabavi time. Sjedne tako Pinokio u kut radionice i prione poslu. Nakon desetak minuta počeše ga s ulice pozivati prijatelji da idu s curama u kino. Pinokio im kroz prozor odgovori:

- Ma tko šljivi cure, brusni papir je zakon!

Sram ih bilo!

Gledaju klinci kroz ključanicu što mama i tata rade u spavaćoj sobi, pa mali braco veli svojoj sestrici:

- Zamisli ti to! A name brane čak i da kopamo nos!

Stručna dijagnoza Mala Marica dobila prvi puta menstruaciju i strašno se uplašila da će umrijeti. A kako je kod kuće bila sama, izišla je sva prestrašena i uplakana na ulicu ne bi li našla nekog da mu se poţali i zatraţi pomoć. U taj čas naiđe njezin školski kolega

Matko, glavna faca iz susjednog 5. B, i kad je vidje svu uplakanu i tuţnu upita je što joj se dogodilo.

- Ajoooj, Matko moj, ja ti jako krvarim

u gaćicama

- Daj da ja to vidim! - zaintresira se Matko, a nakon što je obavio kratak "stručni" pregled, iznenađeno je zavrtio glavom te u čudu

konstatirao:

- čuj, Marice, koliko se ja razumijem u medicinu, tebi su odrezali pimpeka.

dolje

znaš što mislim

!

Bojim se da ću umrijeti! - reče Marica.

Stručnjaci (1) Pred sam je kraj polugodišta profesorica biologije dala malome

Ivici jedinicu iz seksualnog odgoja, a on se strašno razljutio, pa nakon sata reče svom prijatelju iz razreda:

- Znaš kaj! Staroj treba pokazati kaj ju ide. Ona bu meni dala

topa, a ja o seksu znam više od nje! Sutra navečer nakon škole

17

18

VOJO ŠILJAK - BRADAVICA

ŽELEZNI

bumo ju počekali iza vugla, ti buš joj podmetnul nogu, a kad padne ja ju bum raspalil z nogom v jaja!

Stručnjaci (2)

- Ĉuj Jurek, kaj vi učite v školi taj seksualni odgoj?

- Pa normalno da ga vučimo, već dost' dugo. -I do kud ste došli?

- Sad učimo erogene zone. A vi?

- Mi ti se već dva sata jebemo.

Stručnjak za nogomet

Petogodišnji dječačić sjedi na utakmici svome ocu na ramenu i zdušno navija, pri čemu, za dijete te dobi, pokazuje sjajno poznavanje nogometnih pravila.

- Naprijed, plavi! Dodaj mu lijevo! Taako! Pucaj, što čekaš,

pucaaaaj! Sudac, to je faul! Jedanaesterac! Ma kakav ofsajd? To je penal!!! Odjedanput, otac skine dječačića s ramena, poloţi ga potrbuške preko koljena i nekoliko puta dobro raspali po riti. Kaţe na to jedan od susjednih gledatelja:

- Zašto tučete dijete? Pa mali vam je sjajan! Sve zna!

- Imate pravo - odgovori otac. 0 nogometu zaista sve zna! Jedino ne zna reći kad mu je sila na zahod.

Susjed zna najbolje Dva klinca razgovaraju o tomu kako su došli na svijet. Ivica:

Mene je donijela roda! Perica: Ja sam se izlegao iz jajeta! Ivica:

Ma daj!? Perica: Ozbiljno ti kaţem, iz jajeta. Kad sam jučer išao u dvorište, susjed Kruno je na stubištu rekao svojoj ţeni: 'To ti je sin one kokoši iz prizemlja!'

Suvremeno obrazovanje U dvorištu osnovne škole razgovaraju dva prvašića:

- Znaš, jučer sam pokraj trafostanice našao dva prezervativa

- A što je to trafostanica?

Šifrirane poruke Roditelji odlučili da će pred djecom, kad god će trebati reći nešto o seksu, koristiti neku vrstu šifriranog govora. I tako jednoga dana reče otac petogodišnjoj kćeri:

- Idi mami i reci joj da bi tata trebao natipkati jedno pismo.

18

19

VOJO ŠILJAK - BRADAVICA

ŽELEZNI

Prenijelo dijete majci očevu poruku, a majka joj kaţe:

- Kaţi tati da je u pisaćem stroju crvena vrpca i da danas ne moţe tipkati. Nekoliko dana nakon toga majka ponovno pozvala kćer, pa joj reče neka obavijesti oca da bi danas mogao natipkati ono svoje pismo. Djevojčica otrči do oca i za nekoliko trenutaka vrati se majci s odgovorom:

- Kaţe tata, da mu pisaći stroj više ne treba. On je svoje pismo već napisao rukom.

Što je perverzija Učiteljica: Djeco, danas ćemo učiti što je to perverzija. Znade li moţda netko od vas što je to? Ivica: Znam ja, gospođo učiteljice! Ustvari, ne znam baš točno objasniti, ali mogu ispričati jedan primjer. Učiteljica: Ispričaj, Ivice, da čujemo! Ivica: Pretpostavimo da po cesti idu dvije ţene i obje jedu sladoled. Točnije rečeno, jedna liţe sladoled, a druga ga gricka. Moţete li vi reći, gospođo učiteljice, koja je ţena udata? Učiteljica: Ja mislim da je udata ona koja grize sladoled. Ivica: Nemate pravo! Udata je ona ţena koja na ruci nosi prsten. A to što ste vi mislili, to je perverzija.

Tata pita gluposti

- Tata, tata - viče mali dječak - ugrizla me zmija!

- A gdje te je ugrizla?

- Iza kuće!

- Ma ne pitam te to, nego za što?

- A otkud da ja znam zašto!

Točan odgovor

- Kako se ti, mali, zoveš?

- Striček, ja se zovem isto ko i moj tata.

- A kako se zove tvoj tata?

- Moj se tata zove isto kao i ja.

- Dobro, dijete drago, a kako se obojica zovete?

- Isto.

U osnovnoj školi

- Gospođo učiteljice, ja sam se u vas jako zaljubio još prije dvije godine, u prvom razredu. I ja vas ludo volim. Morate se udati za mene!

19

20

VOJO ŠILJAK - BRADAVICA

ŽELEZNI

- Marijane moj dragi, ne mogu si zamisliti brak s djetetom!

- Ma, ne brinite! Ja ću paziti.

U Zoološkom vrtu

- Mama, mama, a kaj ono slonu visi?

- Surla, sine, to mu je surla.

- Ali ne, mama!! Surla je napred. Ono otraga, kaj mu visi ono otraga?

- A to? To mu je rep.

- Ma ne, mama! Ono tamo dole! Kaj mu to visi dole?

- To nije niš'!

Na te riječi oglasi se jedan od prolaznika:

- Gospođo, gospođo, vi ste, fakat, jako razmaţeni.

Večernji izlazak Maja dogovorila večernji spoj sa svojim dečkom, pa nagovara tatu

da joj dade ključeve od automobila. Otac je pristao, ali upozorava kako je u spremniku sasvim malo benzina, gotovo na nuli. A Maja mu na to odgovori:

- Ma to uopće nije problem. Mi ćemo ionako ostati u garaţi.

Vjenčana slika

- Mama, mama, a zašto si ti na ovoj slici u bijeloj haljini?

- Sine moj, to ti je bio najsretniji dan u mojem ţivotu!

- A reci, mama, zašto je onda tata u crnom odijelu?

Zaštita okoliša

Mali Ivica bio je vrlo fino i dobro odgojeno dijete, ali mu se jednoga dana u školi dogodilo ono što se svakome moţe dogoditi - prilično je glasno prdnuo. Učiteljica se šokirala:

- Ivice! Smjesta da si izišao iz razreda! Smjesta!

- Ali, gospođo učiteljice, iz razreda bi trebali svi izići.

- A zašto svi?

- Pa ne smrdi vani nego u razredu!

Zlatna baka Malom se Ivici piški, pa mama počne raskopčavati njegove hlače i vaditi pišu, a on se grčevito odupire i viče:

- Ne ti! Ne ti! Hoću baku!

- A zašto baku, zar ja nisam dobra? - upita začuđeno mama.

20

21

VOJO ŠILJAK - BRADAVICA

ŽELEZNI

- Zato jer se baki lijepo tresu ruke - odgovori Ivica.

Zna did

Pitala učiteljica djecu u školi znaju li kako se glasa vuk? Kaţe mali Ivica:

- Zna moj did.

I tako učiteljica predloţi da Ivica dovede dida u školu. Sutradan dođe did, a učiteljica ga pita kako se glasa vuk. No did je prilično nagluh, pa nije ništa razumio.

-

Pustite, ja ću - reče Ivica, pa priđe didu i zaviće:

-

Dideeee!

-

Reci, oko didovo!

-

Kad si zadnji put jeb'o?

-

Auuuuuuuu

Zubobolja

- Mamice, strašno me boli zub.

- To ti je od bombona. Lijepo sam ti govorila da ih ne jedeš.

- Mislim da nemaš pravo! Ja sam bombone jeo sa svim zubima, a boli me samo jedan.

Ja sam bombone jeo sa svim zubima, a boli me samo jedan. Oko za oko -

Oko za oko - pasta za zube.

Poštovani gosti! Dodatni pokrivači nalaze se u ormaru u predsoblju. Ako vam i dalje bude hladno, pozovite sobaricu. (Uprava hotela)

Putujte našim udobnim zrakoplovima. Doručak u Londonu, večera u Njujorku, a prtljaga u Singapuru.

Vi samo umrite

21

22

VOJO ŠILJAK - BRADAVICA

ŽELEZNI

Ostalo je naša briga

(u izlogu Njujorškog pogrebnog poduzeća)

Samo ptice lete jeftinije!

(u izlogu Zrakoplovne kompanije u škotskom gradu Glasgowu)

Nudimo bezbrojna slijetanja i nijedno polijetanje. (u izlogu Poduzeća za proizvodnju muholovaka)

Na benzinskoj pumpi u Sahari stoji natpis:

"Cijenjeni vozači, napunite gorivom sve spremnike i kante. Sljedeće dvije pumpe su fata morgana!"

Usred jednog američkog groblja postavljeno je visoko, impresivno spomen-obiljeţje ispod kojeg piše:

postavljeno je viso ko, impresivno spomen- obiljeţje ispod kojeg piše: prezavativt STAR l “ FLORA I

prezavativt STAR l

FLORA I FAUNA

Avijacija

22

23

VOJO ŠILJAK - BRADAVICA

ŽELEZNI

- Ţeno, ţeno! Nešto se strašno dogodilo! Kanarinac se napio

benzina, četiri puta je kruţio oko lustera i onda se srušio.

- Mrtav?

- Neee! Nestalo mu je benzina!

Banana nema Ĉetrnaest dana uzastopce dolazio neki muškarac u ljekarnu i traţio dva kilograma banana, a gospođa magistra uvijek bi mu ljubazno odgovarala kako oni u ljekarni banana nemaju. No,

dosadilo joj svakodnevno ponavljati isto, pa je na ulazna vrata ljekarne nalijepila papir na kojemu je napisala BANANA NEMAMO. Sljedećeg jutra eto opet upornog kupca. Paţljivo je osmotrio izvješeni natpis, a onda ušao u ljekarnu. Ĉim je zakoračio, iznervirana se apotekarica obrecnula:

- Gospodine, lijepo vam piše na vratima da banana nemamo.

- Da, da! Vidio sam! - reče dosadnjaković. Htio sam samo pitati kad ćete ih dobiti.

VRHUNAC GLUPOST JE POSADITI ĈVARAK I ĈEKATI DA NARASTE

ODOJAK

Crvenkapica

Vozi se Crvenkapica kroz šumu na biciklu i pukne joj upravljač. No, upravo se tu stvori vuk, donese aparat za zavarivanje i ubrzo zavari puknuti upravljač. Nakon nekog vremena Crvenkapici pukne pedala, i eto ti ponovno vuka i zavari je. Pukne joj zatim i prednja vilica, ali i to vuk u tren oka zavari. Vozi se tako Crvenkapica i dalje prema bakinoj kućici, kad joj se iznenada raspadne cijeli bicikl. Dojuri vuk i sve lijepo zavari. Predvečer stigne ona napokon do bakine kuće pa je upita:

- Bako, bakice! Zašto su ti oči tako velike i crvene?

- I tebi bi bile da si cijeli dan švasala!

Glupa riba

- Tatice, tatice! Što je to kolibrić?

- Ma to ti je neka glupa riba!

- Tatice, ali u knjizi piše da kolibrić leti od cvijeta do cvijeta?!

- E pa sad i sam valjda vidiš koliko je glupa riba.

23

24

VOJO ŠILJAK - BRADAVICA

ŽELEZNI

Iskustvo

Tri generacije bikova, djed, otac i sin, izišli iz staje na livadu na kojoj je paslo 30-ak krava. Najmlađi se bik odmah izludio:

- Deda! Tata!! Idemo brzo, koju ćemo prvu

- Lakše, sine, lakše! To se ne radi tako - poduči ga otac. Najprije ćemo se polako pomiješati s njima, malo se primaknuti jednoj, pa drugoj, pa trećoj, promotriti koja je ljepša, onjušiti kako reagiraju, pa ćemo tek onda odabrati pravu. Je li tako djede?

- A kaj vi znate! Ako koja hoće, doći će ovamo!

Bez dodatnih objašnjenja Ima čovik papigu koja bi stala na ponistru pa govorila susidu Juri kad bi ovaj iša na posa "Jure, pederu! Jure, pederu!!". Dosadilo to Juri pa zapriti čoviku, a ovi reče papigi da mu to više ne govori. Sutradan, Jure ide na posal, a papiga viče:

- Jureeee! Jureee!!!

- Šta je? - pita Jure, a papiga mu odvrati:

- Znaš ti dobro šta je.

Bezrazloţan strah

Kaţe banana vibratoru:

- A zbog čega se ti treseš, kad će ionako mene pojesti. Buhe Buhe izlaze iz kina:

- Hoćemo li pješice, ili ćemo pričekati nekog psa?

Cirkuski majstor

Direktor cirkusa podiţe telefonsku slušalicu i začuje:

- Imam za vas sjajnu točku: sviram čajkovskog na violini, igram preferans s publikom, hodam po ţici i ţongliram loptom.

- I to je sve? - upita direktor.

- Da, no ja to sve radim istovremeno, a uz to dresiram lavove i stavljam zmije oko vrata.

- Mislite da je to tako senzacionalno

- Mislim, jer, to sam vam zaboravio reći, ja sam pas.

- reče direktor.

Juţno voće

Učiteljica: Djeco, svatko od vas neka mi kaţe jednu rečenicu u kojoj se spominje juţno voće!

Marica:

Mama mi je kupila naranču.

24

25

VOJO ŠILJAK - BRADAVICA

ŽELEZNI

Krešo:

Kad sam bio bolestan teta mi je donijela limune.

Stjepan:

Ja jako volim jesti banane.

Ivica:

Moj se tata jučer napio, mamu je htio tući. ananas se

popišao.

Konačno shvatila Sjedi crv na grani i gleda sočnu jabuku, pa razmišlja kako bi bilo lijepo zagristi je. I baš se odlučio kad ga ugleda ptica i odluči ga pojesti. Promatrala to mačka i odlučila zgrabiti pticu. Nakon nekoliko trenutaka sve je krenulo: crv je zagrizao jabuku, ptica je zgrabila crva, a mačka je skočila na granu da bi zgrabila

pticu

Sva mokra izlazi mačka iz lokve i kaţe samoj sebi:

- Sad razumijem o čemu je to moj gazda govorio neki dan kad je rekao 'Što predigra duţe traje, mačkica je vlaţnija'.

No, poskliznula se i pala u lokvu vode.

Kravlje ludilo Na McPhearsonovoj farmi razgovaraju dvije krave:

- Jesi li ti čula da se pojavilo nekakvo kravlje ludilo. Eno su se

prošlog tjedna razboljele skoro sve krave u susjeda Larrya, neke su već i pokopali, i kaţu da je strašno zarazno.

- Ĉuj, nije mi jasno zašto to tebe toliko brine. Na nas patke sigurno neće prijeći.

Ljekarna na kraju šume

- Imate li jagoda? - upita zeko u šumskoj ljekarni prodavača

medvjeda.

- Ovo nije voćarna, nego ljekarna - odgovori medvjed, no zeko se s takvim odgovorom nikako nije dao uvjeriti, pa je i nekoliko

sljedećih dana dolazio na vrata ljekarne i uporno traţio jagode. Dojadilo to medvjedu, pa mu jednoga dana reče:

- Slušaj, zeko, budeš li mi i dalje dolazio u ljekarnu i traţio jagode, čavlima ću te prikucati za ono drvo pored ograde.

Neko vrijeme zeko se, najvjerojatnije uplašen prijetnjom, klonio ljekarne, no nakon nekoliko dana evo ga opet.

- Dobar dan! Recite mi, molim vas, imate li čavala?

- Ne, nemamo! - odgovori medvjed.

- A imate li jagoda?

Mrav Mrav pita gliste:

- Kamo ćete ovog vikenda?

25

26

VOJO ŠILJAK - BRADAVICA

ŽELEZNI

- Najvjerojatnije u ribičiju.

Na carini

Turist se vraća iz Amerike i nosi papagaja. Carinik mu objašnjava:

- Za ţivu pticu morate platiti carinu, deset tisuća kuna, ali prepariranu moţete uvesti bez carine. Turist se zamisli, a papagaj zakrešti:

- Ne zajebavaj se, plaćaj carinu!

Nadimak

Pase bik na livadi ograđenoj drvenom ogradom s bodljikavom ţicom na vrhu, pa kroz jednu rupu u ogradi s druge strane ugleda prekrasnu kravu. Zatrči se bik, preskoči ogradu i u trenutku oka nađe se pored krave, a ona mu iznenađeno reče:

- Hello! Ja sam Meri, krava muzara,' a nadimak mi je Guzara.

A bik joj na to odgovori:

- Ja sam Rudonja, a nadimak mi je ostao na ogradi.

Navike Prodao Haso svog papagaja Štefu u Zagorje. Papagaj bistar, kao i većina bosanskih hajvana, pripovjeda sve u šesnest, ali Štefa

malo nervira, jer sve pozdravlja sa 'Selam alejkum!'. Odlučio ga štef disciplinirati, pa mu objasni da neće dobiti hranu sve dok se ne odvikne od takvog pozdrava. Prođe tako mjesec dana, papagaj gladuje, ali šuti. Učinilo se Štefu da se opametio, pa mu jednog dana ponovno dade sjemenke. Ĉim je dohvatio hranu, papagaj se proderao:

- Allahu ekber, nek' je prošao i taj mjesec ramazana!

Nazovite 92

U policijskoj stanici zvoni telefon, javlja se uzbuđen ţenski glas:

- Dođite brzo, molim vas! U moj stan ušla je mačka!

- Ali, gospođo, mi takve stvari ne rješavamo - odgovori deţurni

policajac.

- Nisam vam ja nikakva gospođa, ja sam papiga.

26

27

VOJO ŠILJAK - BRADAVICA

ŽELEZNI

Neugodan svjedok Šarmantni gospodin jednoga poslijepodneva očekivao posjet pristale dame. No, imao je papagaja koji je psovao i izgovarao druge različite opscenosti, pa ga je odlučio, da se ne osramoti pred damom, zatvoriti u hladnjak. Nakon više sati raznolikih događanja, za ovu pripovjetku potpuno nebitnih, dama odlazi kući, a gospodin se sav predao pospremanju stana, i na papagaja u friţideru potpuno je zaboravio. Tek je drugo jutro otvorio hladnjak, i kad je ugledao papagaja uskliknu:

- Dobri moj Boţe, što je ovo? A papagaj mu odgovori:

- Pingvin, pingvin, pička ti materina!

Nevjera Konj prilazi ţeni:

- Hoću vas silovati!

- Kako? - uplaši se ţena - Nemoguće!

- Zašto nemoguće - reče konj i navali na ţenu. U tom trenutku pojavi se drugi konj, a ţena šapne:

- Pazi! Ide moj muţ!

pojavi se drugi konj, a ţena šapne: - Pazi! Ide moj muţ! Kako se zove muž

Kako se zove mužjak od ose? Osigurač.

Kakva je razlika između ježa i ježiće? Jež ima jednu bodlju više.

Nisam ja

Usred noći u jednoj kući provalnik obavlja svoj posao, kad najednom začuje glas:

- Isus te gleda!

Ne pridajući tome pozornost nastavi on krasti dalje, no, opet se

začuje glas:

- Pazi što radiš, Isus te gleda! Provalnik upali svjetlo i ugleda papagaja.

27

28

VOJO ŠILJAK - BRADAVICA

ŽELEZNI

- Tako znači! Ti mi to govoriš 'Isus te gleda! Isus te gleda!

Znači, ti se zoveš Isus?

- Neee! Ja se zovem Mojsije. A ime Isus su gazde dale dobermanu.

'

Pas ptičar

Pepek i Jura kupili psa ptičara i pošli s njime u lov. Kasno navečer vraćaju se kući, umorni i ljutiti, ništa nisu uhvatili. Pravda se Jura:

- Ili to ni pes ptičar, il' smo ga mi prenisko hitali.

Priča s Nila Prolazio čovjek pored rijeke Nila, a krokodil mu se ruga:

- Kreten! Kreten!

- Slušaj ti! Kaţeš li mi još jedanput 'kreten', ući ću u rijeku,

gurnut ću ti ruku kroz ralje, uhvatiti te za rep iznutra i okrenuti

naopačke! - zaprijeti čovjek krokodilu, no nedugo iza toga ovaj opet vikne.

- Kreten! Kreten!

Razljuti se čovjek, uđe u rijeku i ostvari svoju prijetnju: okrene krokodila naopačke i baci ga natrag u rijeku, te mirno nastavi šetati obalom.

Nekoliko trenutaka iza toga ponovno se oglasi krokodil:

- ineterK! IneterK!

Sok od mrkvice Traţeći potočić što ga je pokrio snijeg, sedam dana za redom

dolazio je mali zeko u šumski dućan i traţio sok od mrkvice, pomiješan sa zelenim jabučicama i karfiolom. I uvijek bi mu prodavač odgovorio kako takvog soka nemaju. Dojadilo to poslovođi pa je odlučio napraviti i takav sok. Dolazi opet zeko na vrata dućana i pita:

- Imate li, molim vas, sok od mrkvice, zelenih jabučica i karfiola?

- Imamo, kako ne! - odgovori mu prodavač oduševljeno, a zeko reče:

- Bljak!!! To vam sigurno nitko neće kupiti.

Strani jezici Trčkarala lisica prpošno šumom, sva dotjerana, kitnjasta repa i sjajna krzna. Odjednom iz grma začu kukurikanje. Razveseli se lija dobrome zalogaju i skoči u grm. Nakon nekog vremena, iz grma, zakopčavajući šlic, izlazi vuk i kaţe:

28

29

VOJO ŠILJAK - BRADAVICA

ŽELEZNI

- Eto što ti znači poznavanje stranih jezika.

Superkrava

Štef i Jura kupili na sajmu kravu za koju je vlasnik tvrdio da da je mlijeka točno onoliko koliko vode popije. Vodeći kravu putem do svog sela naiđu na oveću baru, pa odlučiše kravu odmah testirati. Štef zaroni kravi glavu pod vodu, a Jura čeka da je pomuze. Prošlo nekoliko minuta, a mlijeka niotkud. Odjednom se krava istrgne, poskoči i, valjda od muke ili straha, izbaci poveći "kolač". Jura poviknu na Štefa:

- Glavu si joj preduboko porinul, bedak jedan. Vi'š da je povlekla mulj.

škola pristojnosti Jedan je čovjek imao tri papige koje su bile jako proste. Na

primjer, obavezno bi svakog pozdravile s 'Dobar dan, mi smo tri kurve, što moţemo učiniti za vas'. Mjesni ţupnik, ţeleći pomoći čovjeku, donio mu je svoja tri papagaja, odgojena u ţupnome dvoru. Smatrao je, naime, da će oni svojom finoćom i pristojnošću utjecati na tri prostače. Kad je ţupnik sa svoja tri papagaja došao čovjeku u kuću, papige su ga, dakako, pozdravile na svoj uobičajeni način:

- Dobar dan! Mi smo tri papige, tri kurve. Što moţemo učiniti za vas? Ţupnikovi papagaji međusobno se pogledali, a jedan reče:

- Bogu hvala! Naše su molitve uslišane.

Teške muke

Išla Crvenkapica kroz šumu i ugledala vuka:

- Vuče, vuče, a zašto imaš tako velike oči?

- Ma bjeţi mala, vi'š da serem!

tako velike oči? - Ma bjeţi mala, vi'š da serem! Kako se slonovi sakriju u džungli?

Kako se slonovi sakriju u džungli? Oboje jaja u crveno i popnu se na višnju.

Kako je poginuo Tarzan? Brao je višnje.

Tko je najbrži u džungli?

29

30

VOJO ŠILJAK - BRADAVICA

ŽELEZNI

Majmun s dvije ubrane višnje.

Tradicija

Na Grenlandu, na jednoj santi leda, sjede i razgovaraju stari bijeli sjeverni medvjed i njegov mali potomak.

- Tata, tata! Daj mi reci, što sam ja doista?

- Ti si, sine, mali bijeli sjeverni medvjedić.

- A što si ti, tata?

- Ja sam, sine, veliki bijeli sjeverni medvjed.

- Tatice, a što je bio tvoj tata?

- I on je bio bijeli sjeverni medvjed!

- A njegov tata?

- Sine moj, i on je isto bio bijeli sjeverni medvjed. To ti je naša

tradicija, mi smo svi bijeli sjeverni medvjedi. Tradicija, sinko!

- Znaš što, tata? Jebeš tradiciju, meni je zima!

U seoskom dvorištu Pijetao natjerava dvije kokoši, a one trče kao sumanute. I tako u trku, sva uspuhana kaţe jedna kokoš drugoj:

- Ja više

samnom

- Ti kako god

htjela

ne mogu!

Ja ću

A ja

stati

,

a on

nek' onda radi

što god hoće!

ţeliš!

ja ću trčati

još dva kruga!

Ne bi

da pomisli

kako sam

laka roba!

još dva kru ga! Ne bi da pomisli kako sam laka roba! Što ima na leđima

Što ima na leđima leteći zec? Orla.

Večer dviju buha I. Sinoć sam se sjajno provela. Bila sam na koncertu, i to u nogavici jednog jako zgodnog dečka. II: I ja sam bila na koncertu. Najprije na dirigentovoj ćelavoj glavi, ali kako se jako znojio, odsklizala sam mu se u brkove. I onda me on u zanosu dirigiranja odgurnuo i pala sam točno solistici među grudi. A ona se napuhavala i napuhavala, stiskala me znojnim grudima, pa sam spuznula ispod grudi, i onda po njezinom

trbuhu sve niţe i niţe

I na kraju sam došla u nešto toplo i

30

31

VOJO ŠILJAK - BRADAVICA

ŽELEZNI

mekano, i tu sam zaspala. Ujutro sam se probudila, i zamisli čuda, opet u dirigentovim brkovima.

Ţablje muke

Dolazi čovjek u prepunu ambulantu i onako nervozno, nestrpljivo, uopće ne obazirući se na red, ulazi na vrata ordinacije. Nitko se od pacijenata ne buni, vidjeli su, naime, da se čovjek s obje ruke drţi za čelo, pa su pomislili kako je riječ o izuzetno hitnom slučaju. Ušavši u ordinaciju, čovjek skine ruke s čela, a kad tamo, na čelu prilijepljena - ţaba.

- Doktore, ţivot mi je ugroţen! Pogledajte molim vas, što mi je izraslo na čelu! - uskliknu čovjek. No, ţaba ga naglo prekinu:

- Nije istina, gospon doktor! Ja sam ugroţena, a ne on! Prije nekoliko dana imala sam na riti samo malu bijelu flekicu, a pogledajte što mi je sada od nje izraslo!

flekicu, a pogledajte što mi je sada od nje izraslo! Što ispadne kad se pari konja

Što ispadne kad se pari konja i pudlicu? Pudlici oči.

Što je apsolutna suša? Kad drveće trči za psima.

Što je banana rekla žirafi? Ništa! Banane ne govore.

Što je gore od žirafe s upaljenim grlom? Stonoga sa spuštenim stopalima.

Što je to slonovača? Rakija od slona.

Što se dobije parenjem ježa i gliste? Bodljikava žica!

Što se dobije parenjem stonoge i papagaja? Walkie-talkie.

31

32

VOJO ŠILJAK - BRADAVICA

ŽELEZNI

Zašto kokoši nemaju sise? Jer pijetlovi nemaju ruke.

Što znate o slonovima

Zašto mali crv plače? Mama mu je otišla u ribolov.

Kako se slon popne na drvo? Skrije se u lješnjak i čeka vjevericu.

Kako slon silazi sa drveta? Sjedne na list i čeka jesen

Kako se ubijaju plavi slonovi? Specijalnom puškom za plave slonove.

Kako se ubijaju crveni slonovi? Treba im zavrtati surlu sve dok ne poplave, pa ih se onda ubije specijalnom puškom za plave slonove.

Po čemu se razlikuju slonovi i šljive? Po boji.

što kaže Tarzanova družica Jane kad vidi krdo slonova? Idu slonovi.

Što kaže Tarzan kad vidi krdo slonova? Idu šljive. (Tarzan je daltonist!)

32

33

VOJO ŠILJAK - BRADAVICA

ŽELEZNI

A NA ZIDU

PIŠE

DA JE VIKTOR HOGO ŢIV PISAO BI O NAŠIM JADNICIMA.

(Zagreb)

DA MI JE ŽENSKA PAMET PA DA SIMALO ODMORIM,

Dajte djeci češnjak! U mraku ćete in lakše naći.

Dobra vita ispunila mi je dvije želje. Treći put nisam mogao.

Dođite u Mostar! Klima je ugodna, pejsaž božanstven. Vasi automobili vas već čekaju.

Dok je bilo komunista,bilo je i turista (Split)

DOLJE ĈEVAPI,

DAJTE NAM DROGE.

(Slavonski Brod)

Draga Ana, ne mogu bez tebe. Nazvat ću te prekosutra u tri. (Zagreb)

Drogirao sam psa,sad je pit bul shit

33

34

VOJO ŠILJAK - BRADAVICA

ŽELEZNI

Ero s onoga svijeta - Jozo iz dijaspore.

GLAVNI GRAD JAPANA JE S0NY.

Glavni mi je problem lani bila ličnost, a Sada kako doći do puške.

(Slavonski Brod 1991.)

Gledaj se u ogledalo puna dva sata i vidjet ćeš luđaka. Uostalom, samo se luđak može dva sata gledati u ogledalo.

HOROSKOPSKI ZNAK - RAK. PODZNAK TUMOR.

HRT - Mrvati radite temeljitije.

(Pelješac)

IDE LI VAM PRELAGANO,POGLEDAJTE BOLJE. MOŽDA VAM IDE NIZBRDO. IMAMO DEMONKRACIJU

(Orahovica)

Iz cipele palac viri,au džepu mrkli mrak.

(Orahovica)

IZA SVAKOG VELIKOG ĈOVJEKA STOJI MALA ŢENA S VELIKIM PODOĈNJACIMA'

J MRZM SMGLSNK!!!!

Ja nikad ne pijem,osim kad sam sam Ili u društvu.

(Pula)

Ja nisam muškarac za jednu noć. Dosta mi je i nekoliko minuta.

34

35

VOJO ŠILJAK - BRADAVICA

ŽELEZNI

Ja nisam neodlučan! Ili možda ipak jesam?

Jebeš vojsku, rekoše muškarci, i obukoše ţenama uniforme.

JEBEŠ ZID KA KOJEMU NIŠTA NE PIŠE

(Zagreb)

Jedina solucija je revolucija.

Kada djevojka izlazi s jednim, misli na drugog, a živi s trećim, možete se okladiti da će s četvrtim napraviti petog!

Lijepe žene stvorene su za muškarce koji nemaju mašte, a pametne za one koji nemaju sreće!

MISLILA JE PA JE MEĐU NAMA KRAJ. A ONDA JE NAPIPALA PRODETAK

MUŠKARCI ! DOKLE GOD POJSTOJI MIKROSKOP, NE PANIČARITE

Najduži je ispit koji se polaže u najkraćoj haljini.

Ne guzi po travi travi.' Ne moraš bili tud da bi se upisao u MJOC, ali lako je lakše.

35

36

VOJO ŠILJAK - BRADAVICA

ŽELEZNI

GOSPON

DOKTOR

36

37

VOJO ŠILJAK - BRADAVICA

ŽELEZNI

Besplatna intervencija

Došao liječniku deprimiran i malaksao čovjek, na njemu se vidi da je do krajnjih granica ispaćen, i potuţi se kako već više od dva tjedna ima erekciju koja nikako ne prestaje. Liječnik ga temeljito pregleda i na testisima mu pronašao mrava. Oprezno ga pincetom odstranio i erekcija naglo popusti. Ĉovjek sav sretan zahvaljuje liječniku, a na upit koliko liječenje košta doktor mu odgovori:

- Ništa ne morate platiti, dragi prijatelju! Sve je podmireno ako dozvolite da zadrţim mrava.

Dijagnoza Vrlo zgodna mlada ţena došla liječniku pa mu se tuţi kako je povremeno iznenada uhvati vrtoglavica, vrućina joj udari u glavu, a već nekoliko trenutaka nakon toga trese se kao da ima groznicu i po cijelom tijelu osjeća hladnoću.

Liječnik joj kaţe neka se svuče od struka naniţe, pa će joj najprije izmjeriti temperaturu. Učinila ţena kako je liječnik rekao, svukla se i legla na krevet. Odjednom kaţe iznenađeno:

- Ali doktore, nisam baš sigurna da je to pravo mjesto za mjerenje temperature!

- Imate pravo, gospođo! Ali to i nije toplomjer.

Dvije vijesti Za vrijeme vizite kaţe liječnik pacijentu:

- Imam za vas jednu dobru i jednu lošu vijest. Koju ţelite čuti

prvu?

- Pa dajte prvo lošu - odluči nakon kraćeg razmišljanja pacijent.

- Morat ćemo vam amputirati oba stopala.

- A koja je onda dobra vijest, doktore?

- Pacijent iz susjedne sobe pita ţelite li mu prodati papuče.

Halo 94

- Doktore, pomozite, molim vas! Ţena mi je dobila temperaturu.

- Koliko je visoka?

- Otprilike, za glavu je niţa od mene.

Hitna intervencija

- Doktore - reče slomljenim glasom neki mladić - već nekoliko

noći za redom sanjam isti san: superzgodne djevojke upadaju u

37

38

VOJO ŠILJAK - BRADAVICA

ŽELEZNI

moj stan i pokušavaju me zavesti, a ja ih k'o sumanut tjeram rukama od sebe.

- I što sad hoćete da ja tu napravim?

- Molim vas, doktore, polomite mi ruke.

Ispit iz anatomije Profesor: Kolega, opće je poznato da ţene, za razliku od muškaraca, slijepo crijevo imaju na suprotnoj strani. Kaţite mi, molim vas, na kojoj je strani slijepo crijevo kod ţena!

Student:

Profesor: Ne bih bio tako siguran

Student: Mislim

Pa

ovaj

na lijevoj strani

na lijevoj strani kad se uđe.

Kod psihijatra

- Doktore, ja vam se svaku noć u snu popišam u krevet. Ĉim

zaspim, naime, meni vam dođe mali crni vrag, sjedne mi pokraj '

uha i stalno šapće: 'Piški! Piški! Piški!

I tako svaku noć. Kaţite, doktore, što da radim?

- Suprotstavite se snagom svoje volje! Kad vrag kaţe 'Piški!

Piški!

Drugoga dana čovjek dolazi ponovno u ordinaciju, a psihijatar,

duboko uvjeren u djelotvornost svoga savjeta, pita:

- No, kako je bilo prošle noći? Jeste li se oduprijeli?

- Jesam, doktore! Kad je vrag sinoć došao i kazao 'Piški! Piški! Piški!', ja sam odlučno rekao 'Neću piškiti!'. I onda se vrag povukao i rekao:

- Nećeš piškiti? Nemoj! Kakaj!

I ja vam se onda upišam.

!'

vi se oduprite i glasno recite 'Neću piškiti!'

BOLNICE SU SLIČNE JAVNIM KUČAMA NE ZARAĐUJU NIŠTA KADA SU IM KREVETI PRAZNI

Kod psihijatra

- Gospodine doktore, molim vas pomozite mi. S mojom ţenom

nešto nije u redu. Ona vam u našem stančiću, molim vas lijepo, njeguje desetak mačaka, osam pasa i šest kunića. I sve bi se to nekako još i dalo izdrţati kad prozori ne bi morali biti stalno zatvoreni. Smrad je uistinu neizdrţljiv.

- No, za početak mogli biste otvoriti prozore - predloţi liječnik.

- Ali doktore, a moji orlovi??!!

38

39

VOJO ŠILJAK - BRADAVICA

ŽELEZNI

Konkurenti

- Što vas muči - upita liječnica jednog pacijenta prilikom vizite na psihijatrijskom odjelu.

- Bog mi je rekao da sam Napoleon - odgovori pacijent, a susjed u krevetu do njega dovikne:

- Laţe budala! Ništa mu ja nisam rekao!

Masaţa

- Gospođice, budite ljubazni pa se skinite, morat ću vam

izmasirati leđa - reče liječnik, lako malo zbunjena djevojka se svuče, a liječnik ju polegne potrbuške na stol i počne masaţu.

- Hej, doktore - reče ona nakon nekog vremena - to što masirate nisu leđa!

- Nije vaţno, nisam ni ja doktor!

ma sirate nisu leđa! - Nije vaţno, nisam ni ja doktor! što se dogodilo s plastičnim

što se dogodilo s plastičnim kirurgom koji je sjeo preblizu pedi? Rastopio se.

Milo za drago Konobara su hitno dovezli u bolnicu i poloţili ga na operacijski

stol. Prepoznavši liječnika, koji je često dolazio u njegov restoran, konobar zavapi:

- Doktore, pomozite, pomozite!

- Ţao mi je - reče liječnik - ali to nije moj stol. Sad će doći moj kolega.

Na pravome mjestu

- Doktore, mislim da sam šizofreničar.

- Dobro - reče psihijatar - znači, razgovarat ćemo u četvero!

Nadgrobni spomenik Na sprovodu poznatom liječniku, specijalistu za kardiologiju, oko mramornog nadgrobnog spomenika isklesanog u obliku velikoga

39

40

VOJO ŠILJAK - BRADAVICA

ŽELEZNI

srca, rodbina i prijatelji odaju posljednju počast. Svi u dubokoj tuzi, samo se jedan smije - štoviše gotovo se valja od smijeha.

- Pa zar vam nije neugodno smijati se u ovakvom tuţnom

trenutku - upita ga netko od prisutnih, a čovjek, jednako se smijući odgovori:

- Kako se ne bih smijao. Gledam nadgrobni spomenik i upravo

sam se sjetio da je na umoru i naš uvaţeni kolega ginekolog.

Uspjesi nam sjaje na suncu Neuspjehe nam pokriva crna zemlja

Nema lijeka Poplavila Muji desna noga i liječnik nakon pregleda ustvrdio kako je amputacija jedini izlaz. Nije prošlo ni mjesec dana nakon što

su Muji odrezali desnu, kad poplavila i lijeva noga. Ista dijagnoza

- isto "liječenje"

Pola godine nakon toga, evo Muje u kolicima opet kod liječnika:

poplavila mu jaja. Gleda ga doktor, jaja mu plava kao indigo, pa se pljesne po čelu i reče:

- Slušaj, Mujo, a da ti moţda ne nosiš neke krivotvorene levisice koje puštaju boju? Nesigurna dijagnoza

- Dragi moj gospodine, meni je jako ţao, ali ja stvarno nisam u

stanju točno utvrditi od čega vi bolujete. Ali mislim da je to najvjerojatnije od prekomjernog uţivanja alkohola.

- Ma, nema veze, gospon doktor. Doći ću ja kad budete trijezni.

Nije normalno Liječnik pregledava 85-godišnjaka pa vrti glavom.

- Nešto nije u redu, doktore?

- Zabrinjava me vaš tlak.

- Zar s njim nešto nije u redu?

-

Ne! Štoviše!

-

I onda?

-

To me i brine. U vašim godinama normalan tlak je nenormalan.

Nije zgodno

Liječnik:

Vi ste, dakle, na redu, gospođo. Svucite se, molim vas!

40

41

VOJO ŠILJAK - BRADAVICA

ŽELEZNI

Pacijentica: Ovaj

zgodno. Ja sam vam udata!

doktore, znate

mislim da to ne bi bilo

Liječnik:

U redu je, gospođo. Ništa to ne smeta. Samo se vi

svucite!

Pacijentica: Ali znate, doktore već imam odraslu djecu.

Liječnik:

paravana, molim vas, pa se svucite! Poslušala ţena napokon i otišla iza paravana, no nikako da se

vrati. Liječnik strpljivo čeka, a kad je prošlo već desetak minuta, a nje još uvijek nema, Ijutito poviče.

Liječnik:

Pacijentica: Jesam, jesam, doktore! A vi?

Ne znam je li to zgodno. Ja vam

Ali, gospođo, to nema nikakve veze. Idite tamo iza

Pa dobro, gospođo, jeste li se vi skinuli ili niste?

Nikako zapamtiti Dođe neka uličarka liječniku pa odmah s vrata reče:

- Doktore, boli me pička!

- Gospođo draga - prekori je liječnik - biste li se vi mogli malo

kulturnije ponašati? Sad lijepo iziđite natrag u čekaonicu, pa onda pokucajte na vrata, a umjesto 'pička' bilo bi puno ljepše da kaţete da vas boli vagina.

Vratila se ţena u čekaonicu i tog trenutka zaboravila što joj je liječnik rekao. Kuca na vrata i ulazi u ordinaciju pa kaţe:

- Doktore, kako ono ti reče da se zove moja pička

?

Ništa čudno

- Nećete mi vjerovati, doktore, ali ja sam vam još uvijek nevina.

- Kako je to moguće, gospođo, sami ste mi rekli da ste se tri puta

udavali.

- Gledajte, prvi mi je muţ bio pekar. On je samo mijesio. Drugi je

bio slastičar, taj se samo naslađivao, a treći je bio političar. On je samo obećavao!

Otpusno pismo

- Gospođo, sjednite ovdje, molim vas, otvorite jako usta i isplazite jezik!

- Gospon doktor, ali ja sam vam potpuno zdrava. Samo sam došla po otpusno pismo.

- Znam, gospođo. Htio bih ga u miru napisati.

Patnja

41

42

VOJO ŠILJAK - BRADAVICA

ŽELEZNI

Ţena kaţe psihijatru da pati od impotencije, a on je pokušava razuvjeriti:

- Gospođo, vi ste se vjerojatno zabunili. Vaš muţ valjda pati od impotencije.

- Ne, doktore! On boluje, a ja patim.

pati od impotencije. - Ne, doktore! On boluje, a ja patim. Zašto Pero stavlja mokru krpu

Zašto Pero stavlja mokru krpu na vrata od balkona? Liječnik mu je rekao da stavlja obloge tamo gdje se udario.

Pravi lijek

- Doktore moj dragi, ja vam se bojim da sam nimfomanka.

Osjećam da mi, jednostavno, nikad nije dosta. I to me jako zabrinjava!

- Ne morate se bojati, gospođice. Takve stvari se uspješno liječe, samo vam ja takav tretman prilično skupo naplaćujem: 500 kuna po satu.

- Oh, doktore, pa to je divno! Recite, a koliko bi koštala cijela noć?

Psiho-test

Nacrtao psihijatar na ploči kvadrat, pa pita pacijenta na što ga taj kvadrat asocira.

- Na golu ţenu - reče pacijent bez puno razmišljanja. Nakon toga psihijatar nacrta trokut, pa upita:

- A na što vas asocira ovaj crteţ?

- Na golu ţenu - opet reče pacijent bez imalo oklijevanja.

Psihijatar potom nacrta krug, a pacijent odgovori:

-1 to me podsjeća na golu ţenu.

- Ĉovječe, pa vi ste opsjednuti seksom! - uzviknu psihijatar, a

pacijent mu začuđeno odgovori:

- Ĉekajte, doktore, što je vama? Pa tko ovdje crta gole ţene, ja ili

vi?

a pacijent mu začuđeno odgovori: - Ĉekajte, doktore, što je vama? Pa tko ovdje crta gole

42

43

VOJO ŠILJAK - BRADAVICA

ŽELEZNI

Zašto doktori za vrijeme operacija nose maske? Da ih pacijenti ne prepoznaju ako pogriješe.

Radno vrijeme

S noţem u leđima dojurio pacijent u kiruršku ambulantu.

- Doktore! Pomozite, molim vas, vadite!

- Ali, čovječe, moje je radno vrijeme upravo završilo - reče kirurg.

- Pomozite, molim vas, ne dajte da čekam do sutra! Kirurg izvuče čovjeku noţ iz leđa, zabode mu ga u oko i reče:

- Eto tako! Sad se javite okulisti! On vam radi do pet.

Škakljivo ili smiješno? Razgovaraju dvije medicinske sestre:

- Kad vidim doktorove brčiće uvijek se smijem!

- Da, imaš pravo, i mene golicaju!

Tablete za spavanje Razljutio se liječnik na gospodina Dipona:

- Slušajte, to nema nikakvoga smisla. Mjesecima mi već dolazite

gotovo svaki drugi dan i traţite da vam napišem recept za tablete

za spavanje. A evo sam vas već po tko zna koji put u tri ujutro opet zatekao u noćnome klubu.

- Doktore, ali tablete su za moju ţenu.

KASNITE,BAŠ SAM HTIO POČETI BEZ VAS – REČE PSIHIJATAR PACIJENTU

Telefonska potraga

- Halo! Gospon doktor, ne znam je I' me se sjećate, ja sam danas

ujutro bila kod vas na pregledu, a sad evo vidim da sam zaboravila uzeti grudnjak. Dajte ga, molim vas, potraţite i spremite, a ja ću popodne doći po njega.

- Gospođo - reče liječnik nakon što je bacio pogled po ordinaciji - vaš grudnjak nije kod mene. Sigurno ste ga zaboravili negdje drugdje.

- Ah da! Onda je moţda ipak ostao kod zubara!

U čekaonici

43

44

VOJO ŠILJAK - BRADAVICA

ŽELEZNI

Sestra:

Pacijent: A, ne! Ja sam za SDP!

Jeste li vi za EKG?

U rodilištu

Sretan otac jedva dočekao sestru koja mu je donijela novorođenče da ga vidi, potrčao joj ususret sav ushićen, pa povikao:

- Dobio sam sina, dobio sam sina!!!

- Gospodine, niste dobili sina nego kćer. I molim vas prestanite me vući za prst.

Zabuna

U liječničku ordinaciju ulazi majka sa 18-godišnjom kćerkom. Kaţe liječnik djevojci:

- Pa da vidimo što je to s vama, gospođice! Svucite se do gola!

- Gospodine doktore - na to će majka - bolesna sam ja a ne moja kći.

- A tako? Pa što odmah ne kaţete? Dođite malo bliţe i -zinite!

Dajte mi službu koja izbaciva ljude i stvari iz stana.

Molim vas, koliko ima kilometara od Zagreba do Milana kad se ide, onako, malo boljim autom.

Dobar dan, evo mene opet, ja sam za srijedu. Zovem jedan broj i automat mi govori da je linija u kvaru. Možete mi redi što to znači? Kak' se zvala ona mršava sportašica, ona je dugo bila prva, znate možda na koju mislim?

Gdje mogu nabaviti bicikl za po doma?

Iz kojeg je grada nogometni klub Parma, mi bi išli na tekmu?

Dajte mi broj od Vinogradske bolnice u Zajčevoj!

i

44

45

VOJO ŠILJAK - BRADAVICA

ŽELEZNI

HERCEGOVCI-

-uvoz preko meke granice

S letačkom dozvolom Vozi Jozo helikopter i razgovara s kontrolom letenja. Kontrolor:

Vaša visina? Jozo: 185. Ponavljam: Jedan - osam - pet. Kontrolor: Vaša pozicija? Jozo: Potpredsjednik HDZ-a u Ĉitluku. Ponavljam

Studentske brige Piše student Jozo ocu u Vinjane Donje:

- Dragi ćale, ja sam dobro, evo sam po drugi put upisao prvu

godinu, i jako mi dobro ide. Sve je u redu osim jedne stvari: ja sam ti jedini na godini koji na predavanja dolazi mercedesom. Svi ostali idu tramvajem, pa ti je meni zbog toga malo neugodno. Nakon nekoliko dana stiţe Jozi odgovor:

- Dragi sine! Samo ti i dalje vrijedno uči i ništa ne brini. Kupit će ćale tebi tramvaj.

uči i ništa ne brini. Kupit će ćale tebi tramvaj. Kako Hercegovci vode ljubav? Imaju svoje

Kako Hercegovci vode ljubav? Imaju svoje ljude.

Sve ima svoju cijenu

Danima čuče Ante i Jozo u rovu. Jozo smrtno ranjen, uzdiše

stenje

neprijatelju ţiv ne padne u ruke.

- Eh, uslišio bih ja tvoju molbu, moj Jozo, ali nemam više

metaka.

- Imam ja, Ante, još deset komada. Prijatelj si mi, dat ću ti ih po

marku za komad.

Dosta mu muka pa traţi Antu neka ga ubije, samo da

45

46

VOJO ŠILJAK - BRADAVICA

ŽELEZNI

Tri najgore kletve za Hercegovca

1. Dabogda ti dijete Zagreba ne vidjelo!

2. Dabogda ti na mobitel priključili dvojnika!

3. Dabogda ti ţena čarape oprala sa šarenim rubljem!

Viša matematika Vratio se mali Jozo iz škole i kaţe ocu da su na satu matematike učili mnoţenje. Otac odluči odmah provjeriti što je dijete naučilo, pa ga pita koliko je šest puta šest. Nakon nekoliko sekundi razmišljanja kaţe Jozo:

- Tu negdje

oko deset maraka.

razmišljanja kaţe Jozo: - Tu negdje oko deset maraka. Kako prepoznati Hercegovca na pla ţ i?

Kako prepoznati Hercegovca na plaţi? Po bijelim perajama. Kako prepoznati Hercegovku? Sprijeda GrUde, otraGa Široki BrijeG.

46

47

VOJO ŠILJAK - BRADAVICA

ŽELEZNI

IGRA

RIJEĈI

Jedna svijeća gori, druga doli.

Dvije ţene su trudne. Jedna rađa, a druga kukoč.

U bazenu dvije cure, jedna pliva, a druga saponija.

Idu dvije pipe po cesti, jedna kappa, a druga lacosta.

U parku šeću dva čovjeka, jedan ţica, a drugi kabel.

Idu dva čovjeka ulicom, jedan se češka, drugi se poljska.

U

dućanu dva čovjeka, jedan uzRUJAN, a drugi uz KOLOVOZ.

U

luci se srela dva kapetana, jedan kuka, drugi jadikuje.

Kiša lijeva, a povremeno i desna. Idem zamijeniti cipele s petom za jedne sa šestom. Na slici prevladavaju dvije boje, jedna se prelijeva, a druga se predesna.

Idu šumom dva vuka, jedan zavija a drugi odvija. Ušle dvije učiteljice u razred. Jedna pita, a druga štrudl.

47

48

VOJO ŠILJAK - BRADAVICA

ŽELEZNI

IN VINO IN RAKIJA VERITAS

Ĉaj s limunom?

- Slušaj, ţeno! Je Ii moguće da limun ima kljun?

- Ma što ti je, čovječe? Pa tko je još vidio limun s kljunom?

- Hmm da! To, dakle, znači da sam sinoć, kad sam se vratio iz gostionice, u tvoj čaj iscijedio kanarinca.

Dani slavlja (1)

- Prosim vas lepo, gospon, kaj bi mi mogli reći gde sam ja to?

- Na uglu Vlaške i Draškovićeve. U Zagrebu!

- Fala vam puno! Niste trebali tak precizno. Samo grad mi je bil vaţan!

Dani slavlja (2)

Oko oglasnog stupa na Jelačić placu, duţe vrijeme uokrug obilazi neki čovjek, rukama se oslanja na stup i viče:

- Ljudi, upomoć! Ţivog su me zazidali!

ALKOHOL UBIJA POLAKO,ALI SIGURNO. NAMA SE NIKUDA NE ŢURI.

(Zagreb)

Kako prepoznati da ste postali alkoholičar?

48

49

VOJO ŠILJAK - BRADAVICA

ŽELEZNI

1. U svađama s predmetima uvijek izvlačite deblji kraj.

2. Morate se čvrsto drţati za travu da ne padnete sa Zemlje.

3. Posao vas ometa u opijanju.

4. Zahodska daska učestalo vas lupa po čelu.

5. Lakše izoštravate pogled s jednim otvorenim okom.

6. Dok ste bili u gostionici netko je premjestio parkiralište.

7. Padate s poda.

8. Cijela vam birtija kaţe 'Bok' čim se pojavite na vratima.

9. Ĉvrsto ste uvjereni da su četiri osnovne namirnice kofein,

nikotin, alkohol i ţene.

10. Svake večeri vam se sve više sviđa susjedova mačka.

11. Svake vas večeri do kuće prati taj prokleti ruţičasti slon.

Krivo mjesto

Uđe pijanac u tramvaj, onaj češki, u kojemu su crvena i ţuta sjedala, pa reče:

- Svi vi koji sjedite na crvenim stolcima ste kurve. A vi koji

sjedite na ţutim stolcima ste luđaci. Ustane sa svog sjedala postarija gospođa i vikne:

- Nemojte biti nepravedni, jer niste u pravu. Molim vas lijepo, ja evo sjedim na crvenom sjedalu, a u dvadeset godina braka nikad

nisam prevarila svog muţa!

- Gospođo, pardon! Vi ste trebali sjesti na ţuti stolac.

Lift

Dva pijanca četveronoške puţu po ţeljezničkoj pruzi:

- Ja mislim

hik

da su te štenge delali nekakvi fušeri.

Neznalice

hik. Pa pogledaj samo kak' su prenisko metnuli

rukohvat

hik.

Ni podesta nigde nema

hik.

Već pet minuta

hodamo a još nismo došli ni na prvi kat!

- Hik

Izdrţi još malo

hik.

Mislim da vidim lift!

Na tečaju trezvenosti Liječnik: Dragi prijatelji, evo, na jednom ću vam primjeru pokazati kako alkohol pogubno djeluje na organizam. Ovdje imam jednu glistu i stavit ću je u čašu u koju sam natočio vodu. Pogledajte kako je glista vesela i kako lijepo pliva u vodi. A sad ću glistu izvaditi iz vode i staviti je u čašu s rakijom. I što moţemo vidjeti? Pogledajte! Glista se ispruţila, okrenula se na leđa i uginula. Što se iz tog primjera moţe zaključiti? Štef: Gospon doktor, to je bar očigledno. Oni koji pijeju rakiju ne buju imeli gliste.

49

50

VOJO ŠILJAK - BRADAVICA

ŽELEZNI

Nema pomoći!

- Doktore, pomozite, molim vas! Ruke mi se strašno tresu.

- Mnogo pijete, dragi moj gospodine.

- Vraga! Mnogo više prolijem.

Odšteta Napio se Francek i povratio po kaputu, pa počeo razmišljati što će reći ţeni kad se vrati kući. Odluči staviti u dţep 100 kuna, a

kad ga ţena bude pitala odakle mu, reći će da je neki pijani idiot u tramvaju povratio po njemu, ali mu se ispričao i dao mu 100 kuna za čistionicu. Sve je to Francek lijepo zamislio, no kako je bio prilično mamuran, zabunom je u dţep stavio dvije novčanice po 100 kuna. Dođe on kući i preneraţenoj ţeni ispriča svoju izmišljenu priču, i kao dokaz vjerodostojnosti izvuče iz dţepa novac.

- Dobro - kaţe supruga -100 kuna ti je dao za čistionicu, ali

odakle ti još 100 kuna?

- Ah, da - odgovori Francek - taj mi se idiot još i posral u gaće.

Problemi s alkoholom

- Imate li u obitelji problema s alkoholom?

- Ja nemam, gospon doktor, ali moja ţena ima.

- U čemu se sastoje problemi?

- Ona vam poludi uvijek kad se ja napijem.

Provjera

- Nisam siguran čemu bi trebalo pripisati simptome od kojih

patite, ali predlaţem da sljedećih mjesec dana ne pijete, pa ćemo nakon toga vidjeti je li vam se stanje poboljšalo.

- Znate kaj, gospon doktor! Bilo bi bolje da napravimo obratno: ja bum mesec dana pil duplo više nego inače, pa bumo onda videli je I' mi se stanje pogoršalo.

Putna Stoje dva pijanca pokraj bazena, pa kaţe jedan: - Daj popij to, pa idemo!

Sto posto

50

51

VOJO ŠILJAK - BRADAVICA

ŽELEZNI

- Ĉujte gospon, vi ste pijana budala - reče u tramvaju ţena kojoj je neki pijanac dosađivao svojim primjedbama.

- A vi ste sto posto balerina - reče on njoj i zapilji se u

nedepilirani pazuh koji je otkrila jer se uzdignutom rukom iznad glave drţala za rukohvat.

- Budite uvjereni da nisam balerina - odgovori ţena, a pijanac

reče:

- Sto posto sam siguran da jeste. Inače ne bi mogli dignuti nogu tak visoko.

Susret bliske vrste

U jednoj se birtiji sudare dva pijanca i odmah se posvade.

I - Bilo bi ti bolje da gledaš kamo ideš!

II -A tebi bi bilo bolje da ideš tamo kamo gledaš.

Sve je relativno Kaţe pijanac jednoj od putnica u tramvaju:

- Gospođo, vi ste stvarno jako ruţni.

- A vi ste stvarno jako pijan - odgovori mu ţena.

- To je istina! Ali ja ću sutra biti trijezan.

Tko je tko?

Tramvaj naglo zakoči, a pijanom se putniku okrene ţeludac. I tako na sebi najbliţeg suputnika istrese velik dio sadrţaja cjelovečernjeg lumpanja. Ĉovjek pobjesni:

- Slušajte vi, barabo jedna pijana! Pogledajte što ste napravili! Vi

ste

- Ja sam

hik

Vi ste jedna najobičnija svinja!!!

hik

svinja? Ja svinja???

u tom pobljuvanom kaputu??!!

hik

A kaj ste onda vi

U restoranu Kaţe gazda konobaru:

- Daj, molim te, probudi onog tipa za stolom u kutu, i nek' ide

doma. Pa ne moţe on tu prespavati cijeli dan. –

- Pustite ga, gazda, još malo. Već sam ga tri puta budio i uvijek mi je nanovo platio svoj račun.

Uvrede

51

52

VOJO ŠILJAK - BRADAVICA

ŽELEZNI

Zaustavi policajac automobil što je čudno krivudao cestom, pa kaţe vozaču:

- Vi ste pili!

- Nisam! - odvrati vozač.

- Jeste, jeste! Oči su vam crvene.

- E pa sad, ako ćemo se vrijeđat, gospon policajac, vama su klempave uši.

Velika razlika

U pauzi simpozija pivara iz cijeloga svijeta predstavnik Heinekena na šanku naruči bocu Heinekena, njegov kolega iz Goessera naruči, dakako, bocu Goessera, a kolega iz Stelle Artois naruči Stellu. Jedino je njihov irski kolega iz Guinessa naručio Pepsi Colu. Pitaju ga kolege koja mu je to fora na simpoziju pivara piti Pepsi, a on im reče:

- Kad vi nećete pivo, neću ni ja.

PITAM SE PITAM

Gdje ljetuju škampi? U prikolici za (š)kampiranje.

Kako muški šovinist mijenja pregorjelu ţarulju u kuhinji?

52

53

VOJO ŠILJAK - BRADAVICA

ŽELEZNI

Nikako! Nek' glupa koza kuha u mraku!

Kako policajac otvara riblju konzervu? Pokuca pendrekom i kaţe 'Izlazite, policija!'

Kako policajci prave tintu? Tuku vodu dok ne poplavi.

Kako se na japanskom kaţe 'Tko mi je ukrao odijelo?' Komi Mako Sako.

Kako se na jeziku plemena Zulu kaţe 'Oprostite, molim vas, možete li ponoviti vašu posljednju rečenicu, nisam siguran da sam vas najbolje razumio'.

Kaţe se: 'Haa?'.

Kako se na mađarskom kaţe bankomat? Serekeš.

Kako se na ruskom kaţe grupni seks? Koljektivna raspaljotka!

Kako se utjeruje dug? Isto kao i kratak, samo duţe traje.

Kako zovete budalu koja drţi mitraljez? Gospodine!

Kakva je razlika između demokracije i socijalističke demokracije? Kao između stolice i električne stolice.

Kakva je razlika između guma Goodyear i 365 potrošenih prezervativa? Gume Goodyear su samo good year, a 365 potrošenih prezervativa su very good year!

Kakva je razlika između piknika i panike? Oko 28 dana.

Kakva je razlika između soje i vibratora?

53

54

VOJO ŠILJAK - BRADAVICA

ŽELEZNI

Nikakva. I jedno i drugo zamjena je za meso.

Kakva je uloga propelera na avionu? Hladi pilota. (Ako ne vjerujete, zaustavite propeler u zraku i vidjet ćete kako se pilot počinje znojiti)

Koja je kosa supervalovita? Ona u kojoj češalj dobije morsku bolest.

Koja je najgluplja stvar na svijetu? Semafor. Potrebna su čak četiri da zamjene jednog policajca.

KOMPJUTORI

I

MOBITELI

Ljubomora

54

55

VOJO ŠILJAK - BRADAVICA

ŽELEZNI

Zove Fata Muju na mobitel, ali se uključi automatska poruka sa ţenskim glasom: 'Pretplatnik je privremeno nedostupan.' Ĉuvši to, Fata plane:

- Ih! Ti ćeš znati je I" dostupan ili nije, glupačo debela!

Mjere

Prolazi robot ulicom, vrlo vjerno napravljen, isti čovjek, reklo bi se, a iza njega dvije dame zadivljeno komentiraju:

- Boţe, kakav muškarac! Da mi je samo znati koliko je visok!

Robot je to čuo, dakako, pa okrenuo glavu na jednu a zatim na drugu stranu i kaţe:

- Dva metra i dvadeset centimetara. Dva i dvadeset. Dame

uzdahnuše zadivljeno, a jedna reče:

- Isuse, pogledaj ta lijepa ramena. Tko zna koliko su široka!

- Jedan metar i deset centimetara. Metar i deset - reče robot.

- Divan je, prava muškarčina. Baš bih voljela znati kolika mu je ona stvar.

- Deset centimetara. Deset centimetara! - oglasi se robot.

Dvije do malo prije zadivljene dame omalovaţavajuće odmahnuše rukom. No, robot se ponovno javi:

- Po širini! Po širini!

Ovisnost Pita CD gramofonsku ploču: Jesi li još uvijek na igli?

Password Instruktorica za rad s kompjutorima podučava nekog mačo tipa početne stvari, pa mu kaţe neka odabere jednu riječ za password kako bi se mogao logirati. Tip mrtav hladan, ţeleći djevojku impresionirati, reče kako za password odabire "KURAC". No, djevojka, jednako tako hladnokrvno, bez ikakva komentara, ukuca odabrani password na predviđeno mjesto i pritisne enter. Trenutak nakon toga kompjutor je odgovorio:

PASSWORD REJECTED. NOT LONG ENOUGH.

Seksi mobitel

- Ako pogodiš što drţim u ruci, ispunit ću ti sve što ţeliš.

- Ako ti to drţiš u jednoj ruci, onda ne ţelim ništa.

Vratio se

55

56

VOJO ŠILJAK - BRADAVICA

ŽELEZNI

Došao muţ iz Njemačke na dopust i donio mobilni telefon, pa odmah pokazuje ţeni čemu to čudo sluţi i kako funkcionira.

- Drţi ga sad tu - reče ţeni - i kad zazvoni javi se!

Nakon toga uzeo on beţični telefon, otišao u kupaonicu i zove ţenu na mobilni, pa joj kaţe:

- Bilo bi sjajno kad bi došla i oprala mi leđa.

- Ne mogu sada - odvrati ţena - vratila se ona moja budala iz Njemačke!

HlROŠIMA '45. ĈERNOBIL '86, WlND0WS "95.

Nekadasambioljudskobide,aondasamdobiomodem

Osmoga dana stvori Bog Windowse, I vidje Bog da nije dobro…

Tkojesmojetipkovnice ukraorazmaknicu (Space) ,nekamijehitnovrati.

Kako kompjutoraš popravlja auto? Otvori prozor, iziđe i ponovno uđe.

Kako se na internet spojiti brzinom od 56000 kbps? Nikako

Kakva je razlika između mobitela i hemoroida? Hemoroide ima svaka peta guzica, a mobitel - baš svaka.

Po čemu se moţe prepoznati da je plavuša radila na kompjutoru? Na ekranu su tragovi bijelila za korekturu, pokraj miša stoji komad sira, a joystick je zamazan ruţom za usne.

Što je Billu Gatesu supruga rekla nakon prve bračne noći? Sad mi je jasno zašto si tvrtku nazvao Microsoft. (micro=sitno, soft=mekano).

Zašto plavuša nalijeva vodu u kompjutor? Ţeli surfati.

Zašto plavuša za kompjutorom nosi krzno oko vrata? Boji se prehlade kad otvori Windows.

56

57

VOJO ŠILJAK - BRADAVICA

ŽELEZNI

Kad snajperist namigne to uvijek obara s nogu

KAD UGLEDA ŢENUMUŠKARAC POSTANE LOVAC, KAD JEULOVI,MUŠKARAC POSTAJE PLIJEN

Kisik je pronađen 1874. godine. Nije poznato kako su ljudi disali prije toga.

Koristim prezervative jer volim miris spaljene gume.

Kupujmo Hrvatsko! Pušimo lavandu!

Lakše je ući u povijest nego u ZET-ov autobus za Travno.

Ljubav nije čudo,ali čini čuda. Ines vrati se,sve sam ti oprostio. (Zagreb) MARIJANE, NAĐI SI CURU I 0SL0B0DI KUPA0NU,TVOJA MAMA

MISLIM CRVENO,GLASAM ZA ZELENO, GLEDAM BIJELO I RADIM NA CRNO.

Mrak se širi brzinom svjetlosti.

Muškarci se dijele na neodgovarajuće, zauzete i nedostižne.

MUŠKARCI SU KAO KOMARCI: UBODU PA ODU. (u prolazu stambene zgrade na Trgu mladosti broj 12 uZaprešiću)

Na putu smo za nigdje (Dubrovnik)

Ne budi praznovjeran, to donosi nesreću.

Ne dijelite odlikovanja, jer ljudi se brzo kvare. (Pula)

Ne diţite paniku na Titaniku! Ne gazite travu, pušite je. (Dubrovnik)

NE KOPUJTE KASETE JAPANSKE GLAZBE SKUPINE TDK. NIŠTA SE NE ĈUJE.

57

58

VOJO ŠILJAK - BRADAVICA

ŽELEZNI

NE PERITE ĈARAPE U JUHI, PUSTIT ĆE BOJU NA REZANCE

Ne slušaj narodnjake. Umri prirodnom smrću.

Ne slušajte besplatne savjete! Skupo će vas koštati!

NEKA VAM JE LAKA CRNA ŢENA.

NEKAD SE OBLAĈILA NA KREDIT, A SAD SE SVLAĈI ZA GOTOVINU'

Nesreća nikad ne dolazi sama. Najčešće u pratnji policije!

NEWTON LAŽE ! LAKE PADAJU BRŽE !

Nije komunizam kriv - socijalizam je prvi poćeo.

Nije sve u ljubavi, nešto je i u novcu. Nije sve u novcu, nešto je i u dionicama. (Zagreb)

NIJE SVE U LJUBAVl. IMA NEŠTO I U STRAHU OD SIDE.

Niije vaţno sviđa li vam se djevojka nego da li vam leţi!

Nikad ne podcjenjuj ţenu sa crnim pojasam.

Ništa ne radite na svoju ruku. (natpis u WC-u)

NUŢDA ZAKON MIJENJA AKO USRED PARNICE SUCU PRIGUSTI

Oborio me profesor, pa nisam pala na ispitu! Snalažljiva studentica.

Oralni seks za ţirafe predstavlja pravu vratolomiju!

58

59

VOJO ŠILJAK - BRADAVICA

ŽELEZNI

59 VOJO ŠILJAK - BRADAVICA Ž ELEZNI Dalmatinci – Bračani Bračanin na limenom krovu Dogovorio se

Dalmatinci – Bračani

Bračanin na limenom krovu Dogovorio se Bračanin sa svojom ţenom da će se, dok ona bude

spremala ručak, popeti na krov i popraviti oštećen pokrov kroz koji je upravo tog jutra kiša već nesnosno curila u kuću. No, budući da je krov bio prilično mokar, poskliznuo se i počeo padati. U prolazu dovikne kroz kuhinjski prozor:

- Ţeno, kuvaj samo za sebe! Ja ću ručati u bolnici.

Bračka kinologija U Splitu je nedvojbeno dokazano da su psi pasmine buldog podrijetlom s otoka Brača. Bračani su, naime, vučjake hranili mesom - preko stakla.

Bura je kriva

Rano ujutro Bračanin je namjeravao otuputovati u Split, no u luci je saznao da trajekt ne vozi zbog bure. Vratio se kući i našao susjeda Marka sa svojom ţenom u krevetu. Bez riječi se povukao i čekao u kuhinji da se ljubavnici obuku. No, kad je ugledao grijalicu upaljenu na tri, razljutio se.

- To što troši moju ţenu još bih mu i oprostio, ali što mi troši struju

Degustacija

59

60

VOJO ŠILJAK - BRADAVICA

ŽELEZNI

Pozvao Bračanin Marko prijatelje u svoju konobu da probaju njegovo vino, pa im ga posluţio u plitkim tanjurićima. Kad su otišli, pita ga ţena:

- A zašto im nisi dao piti iz ţmula?

- Nišan šenpjast! Da su pili iz ţmula morali bi dignut glavu pa bi onda vidili pršute kako vise.

Dragovoljni prilog Dva mladića dolaze Bračaninu Marku.

- Skupljamo dobrovoljne priloge za gradnju bazena.

- Odlično! - veli Marko, okrene se, ode i donese dvije kante vode.

Dugo toplo ljeto Komarac i komarica susreli se jedne tople ljetne večeri i odmah se zaljubili jedno u drugo. A na kraju ljeta dogovorili se da se na istome mjestu vide i sljedećeg ljeta. Došlo sljedeće ljeto, komarica prema dogovoru čekala ali nije dočekala. Prošlo ljeto, prošla i godina, sljedećeg ljeta komarica opet uzalud čekala: ljubljenog nema pa nema. Kad, konačno, trećeg ljeta stiţe komarac. Pita ga komarica:

- Dvije te godine nije bilo, pa gdje si bio?

- Ah, ne pitaj! Drugi dan nakon našeg rastanka zalutao sam u

Bračaninovu otvorenu novčarku. I tek ju je ove godine ponovno otvorio.

Fešta Dogovaraju se stari prijatelji da se nakon duljeg vremena nađu

kod jednog od njih, pa predloţili da svatko donese ponešto jela i pića. Svi podrţali prijedlog, a Bračanin reče:

- Vi donesite spizu i vino, a ja ću dovest brata pa ćemo zapivat.

Na pomolu je rješenje

Bračanin vodi punicu prvi put na Brač, pa u agenciji traţi jednu i pol kartu za trajekt.

- Kako kartu i pol? - pita sluţbenik.

- Ona ide samo do pola kanala.

Ne da dida

60

61

VOJO ŠILJAK - BRADAVICA

ŽELEZNI

Pita gost u Bračanina čašu vina.

- E ne mogu ti dati, u boci je i moje i didovo.

- Pa zašto mi ne bi dao od svoje polovice.

- Ne mogu jer moja je donja.

- Daj mi slamku pa ću povuć odozdo.

- Ne da dida priko svoga.

Kada Bračanin prodaje zemlju? Kad je oseka.

Kako Bračani asfaltiraju cestu? Asfaltiraju jedan metar a onda napišu itd.

Ne ide zajedno

Odlučio je Bračanin počastiti sina jer je s odličnim uspjehom završio gimnaziju.

- Što bi ti ţelio?

- Sladoled! - odgovori mladić.

Kada je nakon četiri godine sin s uspjehom završio fakultet, otac mu reče:

- Sine, vrijeme je da se opet počastimo. Što sad ţeliš.

- Tata, ja bih pivo.

- Sine, ali ne ide pivo na sladoled.

Posljednja ţelja Bračanin na samrti pita:

- Ţeno, jesi tu?

- Jesan!

- Sine, ćeri jeste tu?

- Jesmo!

- Pa zašto onda gori svitlo u kuţini.

Prejaka kava Bija Bračanin kod Škota u gostima, a Škot mu skuva kafu tako

da je stavija u vrelu vodu samo jedno zrno kafe. Nakon godinu dana dođe Škot Bračaninu u goste, pa Bračanin ode skuvat kafu. Ulije vodu, a zrno kafe zaveţe koncem i umače ga u vodu. Pita ga Škot:

- Ma što to radiš?

- Ona kafa u tebe bila je prejaka.

Trošak

61

62

VOJO ŠILJAK - BRADAVICA

ŽELEZNI

Ţali se Bračanin kako je u jedno prijepodne potrošio 380 kuna. - Na što si ih potrošio? - pita ga prijatelj. - Asti boga, kupio sam sto maraka.

- pita ga prijatelj. - Asti boga, kupio sam sto maraka. Kako Bračani štede konšervu? Stave

Kako Bračani štede konšervu? Stave juhu u crveni pjat.

Kako je nastala gušterica? Bračani hranili krokodila.

Kako su nastali Škoti? Bračani su potjerali svoje rasipnike.

Koja je ţivotinja Bračaninu najdraţa? Ţirafa! Stoji u njegovom vrtu, a jede iz susjedovog.

Tri trajekta plove prema Splitu. Kako prepoznati trajekt koji dolazi s Braća? Iznad njega ne lete galebovi.

Zašto Bračanin na ulaznim vratima ima dvije "špijunke"? Na jednu gleda tko dolazi, a na drugu što nosi.

Zašto je Kate Moss tako mršava? Jela je u bračkom restoranu.

Zašto na Braču nema stranih trgovaca? Prvi koji je došao, posudio je