You are on page 1of 2

AURREZ JARTZEN BANAIZ IKUSIKO DIZKIDAZU AURPEGIA,BULARRA,SABELATXOA BELAUNA ETA OINAK.

BIZKARREZ JARTZEN BANAIZ, ERAKUTSIKO DIZKIZUT BURUA,BIZKARRA ETA NIRE IPURDITXOA.