Sie sind auf Seite 1von 6

GRAEVINSKI FAKULTET UNIVERZITETA U BEOGRADU Odsek za konstrukcije Katedra za materijale i konstrukcije (MIK) IV godina studija (28+14) VIII semester

(2+1) Prof. dr Duan Najdanovi

SANACIJE, REKONSTRUKCIJE I ODRAVANJE BETONSKIH KONSTRUKCIJA U VISOKOGRADNJI


MATERIJALI ZA SANIRANJE
1

MATERIJALI ZA SANIRANJE BETONSKIH KONSTRUKCIJA

REPARATURNI MALTERI I BETONI


Malteri Betoni agregat krupnoe 4 mm agregat krupnoe > 4 mm

Ovi materijali moraju da ispune slede e zahteve: 1. Odlina prionljivost za podlogu (beton, elik), 2. Odlinu ugradljivost i obradljivost, 3. Mehanike karakteristike bolje od podloge, 4. Stabilnost zapremine (ili ak ekspanzija) 5. Visok pH faktor (zatita armature!), 6. Malo upijanje vode, ili vodonepropusnost
2

MATERIJALI ZA SANIRANJE BETONSKIH KONSTRUKCIJA A. SANACIJA POVRINSKIH OTEENJA


cementni malteri sa aditivima (bolji u odnosu na cementne, ali niska otpornost na koroziju), polimerima modifikovani malteri (bolje: ugradljivost prionljivost, vrstoe, otpornost na mraz...) polimer malteri (epoksi) sa dodacima - kameno brano, kvarcni pesak, vlakna koriste se isti polimeri primena istih epoksi smola niske ili srednje viskoznosti
3

B. SANACIJA PRSLINA INJAKTIRANJEM

Reparaturne sanacije
Reparacija povrinskih oteenja i prslina A. SANACIJA POVRINSKIH OTEENJA 1. Sanacija lokalnih oteenja dubine do 1 cm primena reparaturnih maltera sa peskom krupnoe do 1 mm 2. Sanacija lokalnih oteenja dubine do 5 cm primena reparaturnih maltera sa agregatom krupnoe zrna do 4 mm: cementni malteri sa aditivima (postie se bolja konzistencija i ugradljivost)
4

Reparaturne sanacije
Reparacija povrinskih oteenja i prslina polimerima modifikovani cementni malteri: bolja otpornost na agresiju, mraz, vrstoa na zatezanje polimerni malteri (epoksidni malteri) 3. Sanacija dubljih oteenja, preko 5 cm sitnozrnim polimerima modifikovanim betonima (sa agregatom krupnoe zrna do 8 ili do 16 mm) B. SANACIJA PRSLINA INJAKTIRANJEM za prsline 0.5 mm polimeri iste epoksi smole niske viskoznosti za prsline >0.5 mm polimeri srednje viskoznosti
5

Sanacija prslina injektiranjem


Prslina Limena ploica Cevica Zalepljeno epoksi lepkom Cevica za injektiranje

30

cm 50 -

Prslina zatvorena epoksi kitom Prslina zatvorena epoksi kitom Cevica za injektiranje

Raspored cevica za injektiranje


6

Bewerten