Sie sind auf Seite 1von 171

Inhalt Cuprins

Introducere Citeva informafii 1. Planul oraului (Aachen) 2. Zilele saptaminii 3. Numeralele ordinale 4. Culori 5. Indicarea orei Lektion 1: Lektion 2: Werbistdu? Sa ne reamintim personajele cursului 7 10 11 11 11 12 13

Was kann ich fur Sie tun? Grammatik (Gr) / Gramatica: Recapitularea articolului; verbul modal konnen 16 Das liegt sehr zentral Gr: Recapitularea conjugarii verbului; articolul ca pronume la nominativ: der, die, das Unmoglich Gr: Recapitularea determinantului la acuzativ; prefixul un-; substantive feminine cu terminafia -in Ein Bus kann doch nicht charmant sein Gr: Recapitularea pronumelui personal, persoana a treia singular nominativ: er, sie, es Vielleicht braucht sie Hilfe? Gr: Recapitularea sintaxei, accentuarea unor parti de propozif ie

Lektion 3:

21

Lektion 4:

26

Lektion 5:

30

Lektion 6:

34

Lektion 7: Mein Flug zeug geht um neun Uhr Gr: Verbul modal diirfen; pronumele personal la acuzativ; pronumele nedefinit man Lektion 8: Das sollst du nicht! Gr: Verbele modale sollen si miissen; pozifia indicajiilor detimp Fur mich Bananen! Gr: Substantive fara articol (Articolul zero) Du willst immer alles wissen Gr: Verbul modal wollen; particular

39

43 48 52 3

Lektion 9: Lektion 10:

Lektion 11:

Vielleicht ins Theater? Gr: Determinantul de direcjie (wohin? + acuzativ): in die / in den / Mit dem Studium ist alles okay Gr: Determinantul la dativ: articolul hotarit, pronumele personale: mir, dir, Ihnen, uns, euch Haben Sie den auch in Schwarz? Gr: Articulul masculin ca pronume: den, einen; particula zu; compunerea cuvintelor (Herbstfarbe) Das soil sehr interessant sein Gr: Determinantul de loc (wo?+ dativ): in der, im, Verbul modal sollen

ins

55

Lektion 12:

59

Lektion 13:

64

Lektion 14:

68

Lektion 15: Lektion 16: Lektion 17: Lektion 18:

Ein Mann mit dem Namen Mackie Messer Gr: Dativul substantivelor masculine la singular si plural . . . Das hat jemand gehort Gr: Perfectul cu haben al verbelor regulate i neregulate . . . Woher kommt der Name Aachen? (fara gramatica noua) Das wei!3 ich von ihm Gr: Pronumele personal: persoana a treia singular la dativ: ihm, ihr, dativul dupa prepozi|iile an, aus, von Wie spricht man mit einem Kaiser? Gr: Determinantul la dativ: articolul nehotant singular; prepozifiile mit, seit, von + dativ Ich habe ein Zimmer reserviert Gr: Perfectul verbelor terminate in -ieren (telefonieren); adjectivul posesiv: meiner, pronumele personal la dativ: ihnen; numeralele ordinale Wie komme ich zur Post? Gr: Determinantul de direcjie (wohin?+ dativ): zum, zur, particula denn Am Mittwoch, morgens um sieben Gr: Prepozifia bei + dativ; indicative de timp Was ist denn passiert? Gr: Perfectul verbelor separabile (einladen); perfectul verbelor cu sein

72 76 80

84

Lektion 19:

88

Lektion 20:

92

Lektion 21:

96 100

Lektion 22: Lektion 23:

104

Lektion 24:

Ich habe es vergessen Gr: Perfectul verbelor inseparabile (erzahlen); raspunsul adversativ doch

108

Lektion 25: Lektion 26:

Konnen Sie mir noch Handtiicher geben? Gr: Sintaxa verbelor cu determinante la acuzativ i dativ . . . 112 Die Fahrt zur Loreley ist wunderschon (fara gramatica noua) 116 119 128 142 164 173

Sumar de gramatica Cheia exerci$iilor Traducerea dialogurilor Vocabular Lista de verbe (infinitiv i participiul n)

Einfiihrung Introducere
De ce este nevoie de un manual insojitor? Acest manual insofitor pentru seria a doua a cursului radiofonic de limba germana Deutsch - warum nichtPii propune sa va fie un auxiliar util, sa va ajute atunci cind vrefi sa repetafi sau sa aprofundafi ceva. Pe primul plan se afla cursul de limba germana transmis la radio. De aceea ar trebui sa ascultaf i Tntotdeauna in primul rind lecf iile la radio, deoarece in acest fel putefi infelege mai bine situaf ia in ansamblul ei. In aceasta privinfa va ajuta temele auditive, pe care trebuie sa le rezolvafi in cursul fiecarei lecfii. Ele va ajuta sa va concentrafi asupra esenfialului. Acest lucru inseamna sa infelegefi in primul rind despre ce situaf ie este vorba, unde se petrece scena, cine cu cine vorbete, despre ce se yorbegte i care e atmosfera. Concentrafi-va atenfia asupra acestor intrebari! In acest fel puteji evita tentafia de a Tncerce sa infelegefi fiecare cuvint. Caci incercarea de a infelege totul de la inceput poate avea foarte uor ca rezultat impresia ca nu inf elegef i nimic. Ce este la fel, ce este altfel in seria a doua? Multe sint i in seria a doua la fel ca in seria intii, pentru ca seria a doua se bazeaza pe cele invafate in seria intii: Veji avea de a face din nou cu aceleai personaje principale, dar, firete, ve{i cunoate i unele noi. Relafiile dintre personaje devin mai familiare, iar dumneavoastra veji afla mai multe despre secretul lui Ex. Va amintifi poate ca Ex este un personaj feminin din lumea basmelor, care e invizibil i provoaca de aceea unele incurcaturi... i structura emisiunilor este la fel. Abia spre sfirgitul seriei a doua vefi constata ca cele spuse de diferitele personaje nu mai sint traduse cuvint cu cuvint ci numai rezumate. Veji infelege insa in orice caz despre ce este vorba i acesta este lucrul eel mai important. In primele ase emisiuni se recapituleaza unele capitole importante de gramatica din seria intii. In vocabular gasiji numai cuvintele noi, adica acele cuvinte care n-au aparut in seria intii. Dat fiind insa ca i acest manual inso{itor confine traducerea completa a dialogurilor, avefi posibilitatea de a infelege i de a repeta cuvintele necunoscute. Ce confine manualul insojitor?

A Informatii cu privire la lecfii 1. Un tabel sinoptic pentru fiecare lecfie Tabelul sinoptic rezuma gramatica i expresiile importante din fiecare lecfie. Gramatica este explicata exact si cu exemple din lecfie.

2. Dialogurile fiecarei lecfii In acest loc sint reproduse in germana dialogurile din fiecare lecjie, astfel Tncit puteji reciti textele auzite la radio. Pentru a le putea Injelege mai uor, ele sint urmate de un rezumat in limba romana al conjinutului. Daca se intimpla sa nu puteji asculta lecjia la radio, putefi afla din aceasta parte confinutul ei. 3. Cuvinte i expresii Fiecare lecfie este urmata de o lista de cuvinte i expresii noi, aparute pentru prima oara in acea lecjie. De regula, cuvintele si expresiile din lecjiile precedente sau din seria intii nu mai apar. Acestea le putefi gasi in yocabularul de la sfirsitul manualului. in unele locuri vef i gasi texte de felul urmator: Ich mochte mit dir/ Ihnen /... / ins Theater/ ins Museum /... /gehen. Fiecare din cuvintele i expresiile aflate intre bare oblice (//) pot fi folosite in propozijie. Punctele (...) inseamna ca puteji folosi i alte cuvinte sau expresii, de exemplu: Ich mochte mit dir ins Theater gehen. Ich mochte mit Ihnen ins Theater gehen. Ich mochte mit ihm ins Theater gehen. Ich mochte mit dir ins Museum gehen. Ich mochte mit Ihnen in die Oper gehen. In acest fel invajafi nu numai o expresie ci, concomitent, mai multe posibilitafi de exprimare. 4. Exerci$iile Cele mai multe exercijii sint de gramatica. Fireste, vefi intilni si exercitii de utilizare corecta a cuvintelor i expresiilor. Rezolvarea o puteji gasi la "Cheia exercijiilor". In mod progresiv veji gasi si exercijii de alcatuire libera a dialogurilor: Va sint propuse fragmente de dialog cu ajutorul carora trebuie sa alcatuiji un text complet i coerent. La acest tip de exercijii nu exista o rezolvare la "Cheia exercijiilor". B Sumarul de gramatica In sumarul de gramatica sint rezumate capitolele de gramatica ale lecjiilor. Centrele de greutate ale seriei a doua sint perfectul si dativul. Unele capitole de gramatica prezentate in seria intii sint aici intregite sub forma unor tabele complete. C Cheia exercitiilor D Traducerea dialogurilor Traducerile dialogurilor sint concepute ca un ajutor pentru injelegerea textelor. Ele va vor fi utile in special daca nu aji urmarit seria intii la radio si daca nu aveji manualul insof itor al primei serii. 8

E Vocabularul Cuvintele noi, aparute pentru prima oara in seria a doua, le gasiji ordonate alfabetic in vocabularul de la sf!ritul manualului. Cifra din paranteza indica lecfia in care cuvintul apare pentru prima oara. Vocabularul nu confine cuvintele aparute in seria intii. F Lista de verbe (inflnitiv i participiul n) Lista alfabetica de verbe confine formele de infinitiv i participiu II ale tuturor verbelor din seriile intii i a doua. Perfectul celor mai multe verbe se formeaza cu verbul auxiliar baben. In cazul verbelor al caror perfect se formeaza cu verbul auxiliar sein, acest lucru este indicat in paranteza: sehen - gesehen kommen - gekommen <sein> Va dorim mult succes si multe satisfacf ii cu Deutsch - warum nicht? Herrad Meese

Einige Informationen Citeva informatii


Q Planul oraului (Aachen)

10

Q 1 2 3 4 5 6 7

Zilele saptaminii Mo Di Mi Do Fr Sa So Montag / luni Dienstag / marfi Mittwoch / miercuri Donnerstag / joi Freitag / vineri Samstag, Sonnabend / simbata Sonntag / duminica

das Wochenende sfirsjtul de saptamina, week-endul

Wann? cind?

Am Montag, am Dienstag, ... montags, dienstags, ...

Numeralele ordinate Nominativ 1.-10. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. erste zweite dritte vierte funfte sechste siebte achte neunte zehnte 11. -20. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. elfte zwolfte dreizehnte vierzehnte funfzehnte sechzehnte siebzehnte achtzehnte neunzehnte zwanzigste 21.-30. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 10.-100.

einundzwanzigste 10. zehnte zweiundzwanzigste 20. zwanzigste dreiundzwanzigste 30. dreilSigste vierundzwanzigste 40. vierzigste funfundzwanzigste 50. fiinfzigste sechsundzwanzigste 60. sechzigste siebenundzwanzigste 70. siebzigste achtundzwanzigste 80. achtzigste neunundzwanzigste 90. neunzigste dreilsigste 100. hundertste das erste Buch prima carte das erste Buch

der erste Chei primul ef Acuzativ den ersten Chef

die erste Studentin prima studenta die erste Studentin

Dativ mit dem ersten Chef, mit der ersten Studentin, mit dem ersten Buch Culori blau / albastru orange / portocaliu gelb / galben rot / rosu grau / cenusiu schwarz / negru griin / verde Weils' / alb lila / mov, violet deschis Welche Farbe mochten Sie? Ce culoare va place? Haben Sie die Bluse auch in Gelb? Avefi bluza si in galben? 11

H Indicarea orei

sieben Uhr zwolf Uhr (mittags = amiaza, la pnnz) neun Uhr

119.001 neunzehn Uhr 124.001 Mitternacht / miezul nopjii 121.001 einundzwanzig Uhr

0 0

halb zehn neun Uhr dreifiig Viertel vor zehn Viertel nach zehn fiinf vor zehn fiinf nach zehn Zehn (Uhr). (Ora) zece.

121.301 einundzwanzig Uhr dreiteig 1 9.45 1 neun Uhr funfundvierzig 110.151 zehn Uhr funfzehn 1 9.55 1 neun Uhr funfundfunfzig 110.051 zehn Uhr fiinf

Wieviel Uhr ist es? Cit e ora?

Wann kommt er? Cind vine (el)?

Um zehn (Uhr). La (ora) zece.

12

Lektion

Wer bist du? Cine eti tu?


Tabel sinoptic
In prima lecjie aflaji cine sint personajele principale ale cursului radiofonic. Recapitulam si anumite tehnici menite sa va usureze invaf area limbii germane. In aceasta lecjie nu apar probleme noi de gramatica. Cele mai multe convorbiri din acest curs au loc intr-un hotel, si anume la Hotelul Europa din Aachen.

Din scena urmatoare va puteji da seama din nou ca, ascultind dialogul, important este nu sa injelegeji fiecare cuvint ci situajia in ansamblul ei. Semnificajia cuvintelor poate fi ghicita sau dedusa dintr-o alta limba. O femeie cauta teatrul Avanti. Frau: Mann: Entschuldigen Sie bitte: Wo ist das Avanti-Theater? Das Avanti-Theater? Das Avanti-Theater? Hm - das weiis ich nicht.

Din scenele urmatoare - pe care le-aji putut auzi si in seria intii - aflaji cine sint personajele principale ale cursului radiofonic de limba germana: 1. Ex: Este un personaj feminin fantastic cu un nume de fantezie. Andreas 1-a botezat Ex, ceea ce inseamna in latina "din", pentru ca sarise dintr-o carte intitulata "Spiridusii din Koln", pe care tocmai o citea Andreas. Ex este invizibila! lata cum s-a prezentat Ex: Ex: Andreas: Ex: Andreas: Ex: Hallo! Hallo! Da bin ich! Wer bist du? Ich bin ... Wer bist du? Ich bin ich.

2. Andreas Schafer: E student i ii cistiga existenja ca recepjionist la Hotel Europa. 3- Dr. Thiirmann: E un vechi client al hotelului Europa.

13

Dr. Thiirmann: Andreas: Dr. Thiirmann: Andreas:

Sagen Sie mal: Was machen Sie? Studieren. Was studieren Sie? Journalistik.

4. Hanna Clasen: E camerista la Hotel Europa. Hanna: Andreas: Hanna: Andreas: Sie sind neu hier, oder? Ich glaube, Sie sind der Portier. Stimmt! Und ich bin Student. Was denn: Student oder Portier? Student und Portier.

5. Frau Berger: E efa hotelului. Intrigata de vocea lui Ex, care este invizibila, doamna Berger ar dori se afle cine vorbete fara sa poata fi vazut. Doamna Berger vorbeste despre "cea de-a doua voce" a lui Andreas. Frau Berger: Andreas: Frau Berger: Ex: Frau Berger: Ich trinke ein Mineralwasser. Und Sie? Ein Bier. Und Ihre zweite Stimme? Einen Orangensaft. Ziemlich frech, Ihre zweite Stimme.

In scena urmatoare, pe care aji putut-o urmari in seria intii, Dr. Thiirmann examineaza un pacient bolnav de gripa. Herr Meier: Dr. Thiirmann: Aber meine Beine, meine Beine sind so schwer! Nun, Sie haben eine Grippe. Das ist nicht so schlimm.

Worter u n d Wendungen
Herzlich willkommen! das Theater Bine-aji venit! teatrul

Ubungen
Q Notafi profesiile personajelor (fara articol). 1. Andreas ist 2. Frau Berger ist 3. Hanna ist 4. Dr. Thiirmann ist 14 . und

I Completafi propozitiile cu cuvintele care lipsesc si scrie^i-le apoi in patrafelele alaturate. Care este pronumele personal de politeje? Was machen ? Ce funcjie are Andreas la hotel? Ich glaube, Sie sind der. Care este pronumele interogativ potrivit? denn: Student oder Portier? Cum se spune "voce" in germana? Ziemlich frech, Ihre zweite . 5. In ce ora locuiete Dr. Thiirmann? Er wohnt in . 6. Ce cuvint intareste insuirea aratata de adjectiv? Meine Beine sind schwer. 7. Ce cuvint intareste insusirea aratata de adjectiv? Das ist nicht schlimm. Pe verticals, cuvintul preferat al lui Ex. Scrieti propozitiile urmatoare Werbistdu? Ich bin Student. Was studieren Sie? Sind Sie Student oder Portier? Sie sind neu hier, oder? Sagen Sie mal: ^

1. 2. 3. 4. 5. 6.

in tabelul corespunzator. 7. Wer spricht denn da? 8. Ich sehe nur Sie. 9. Gehen wir zusammen essen? 10. Ich bin doch Bauchredner. 11. Meine Beine sind so schwer. 12. Das ist mein Geheimnis.

<Jgr>
1. We*

Ud

du?

(gerij)
4. Sind
Sie. Student ode* Potties?

Lektion

Was kann ich fur Sie tun? Ce pot face pentru dumneavoastra?
Tabel sinoptic
Ce trebuie sa stiji 1. Recapitulare: Articolul la nominativ si acuzativ In germana, genul substantivului nu poate fi recunoscut dupa forma lui ci numai cu ajutorul articolului. Exista trei genuri: masculin, feminin si neutru. Articolul nehotarit se utilizeaza cind un obiect este menfionat pentru prima oara sau este nedeterminat. Articolul hotarit se utilizeaza atunci cind se vorbete de un obiect menjionat anterior sau determinat cu exactitate. Articolele la nominativ (nom.) i acuzativ (ac.) sint: masculin nom. hotarit ac. hotarit nom. nehotarit ac. nehotarit negajie der Bahnhof den ein Bahnhof einen keinen neutru das Telefon das ein Telefon ein kein feminin die Strafse die eine Strafse eine keine plural 1 intotdeauna J die (fara plural) intotdeauna keine

2. Verbul modal konnen Cele mai multe verbe modale sint utilizate ca verbe auxiliare. Ele nu schimba sensul unui enunf ci numai il modifica, exprimind nuanfe importante. In exemplele din aceasta lecjie, verbul modal konnen exprima: a) o permisiune (= este permis ... (sa telefonez)?) Kann ich mai telefonieren? b) o posibilitate (= este posibil ... (sa fac ceva pentru dv.)?) Was kann ich fur Sie tun? c) o capacitate (= sinteji in masura ... (sa ma ajutaji)?) Entschuldigen Sie, konnen Sie mir helfen? Verbele modale prezinta urmatoarele particularita{i: a) Persona intii i a treia singular au aceeasi forma: ich kann, er kann.

16

b) Verbele modale (ca verbe auxiliare) necesita o completare, de exemplu un al doilea verb. Al doilea verb se pune intotdeauna la sfiritul propozif iei si sta intotdeauna la infinitiv. Konnen Sie mir helfen? Konnen Sie mir heute bitte helfen? Formele verbului modal konnen: Singular: persoana intfi persoana a doua (familiar) (politicos) persoana a treia Puteji spune: Cind cautaji ceva: Cind vrefi sa lntrebafi daca exista ceva: Cind vrefi sa sti[i daca ceva e permis (de ex. sa telefonafi) Daca rugaji pe cineva sa va ajute ichkann du kannst Sie konnen er/sie kann Plural: wir konnen ihr konnt Sie konnen sie konnen

Ich suche den Bahnhof. Gibt es hier ein Telefon? Kann ich (mal) telefonieren? Konnen Sie mir helfen?

Urmatoarele trei scene se desfasoara la recepfia Hotelului Europa. in prima scena, un tinar mtreaba daca poate telefona. Mann: Andreas: Mann: Andreas: Mann: Guten Morgen. Gibt es hier ein Telefon? Aber natiirlich. Kann ich mal telefonieren? Gem. Das Telefon ist hier. Hier bitte! Danke. (Tinarul formeaza numarul, murmurind cifrele.) zwei - funf - eins - neun - null - vier (Se aude sunind, la celalalt capat al firului cineva ridica receptorul.) Becker. Schmidt. Guten Tag, Frau Becker.

Frauenstimme: Mann:

In cea de-a doua scena, Andreas explica unei doamne mai in virsta cum poate ajunge la gara. Andreas: Altere Dame: Andreas: Altere Dame: Andreas: Altere Dame: Andreas: Altere Dame: Andreas: Altere Dame: Andreas: Altere Dame: Guten Tag. Entschuldigen Sie, konnen Sie mir helfen? Gern. Wissen Sie, ich bin fremd hier. Und wie kann ich Ihnen helfen? Ich suche den Bahnhof. Der Bahnhof ist ganz in der Nahe. Gott sei Dank! Das ist ganz einfach: Sie gehen zuerst rechts, (repeta) zuerst rechts und dann die zweite StraEe (repeta) die zweite Strafse 17

Andreas: Altere Dame: Ex: Altere Dame: Ex:

wieder rechts. (repeta) Wieder rechts. Also, zuerst rechts, dann die zweite StraBe wieder rechts. Vielen Dank. Bitte sehr!

In cea de-a treia scena, Ex cauta prieteni... Ex: Andreas: Ex: Andreas: Ex: Andreas: Entschuldigen Sie, konnen Sie mir helfen? Abergern, gnadige Frau. Wissen Sie, ich bin fremd hier. Was kann ich fur Sie tun? Ich suche - Freunde. Ach so: Gehen Sie zuerst links - dann rechts - dann wieder links - dann immer geradeaus - geradeaus - geradeaus ...

Worter u n d Wendungen
Gibteshier...? das Telefon Aber natiirlich! Kann ich mal telefonieren? telefonieren konnen null Konnen Sie mir helfen? helfen Wissen Sie: Ich bin fremd hier. fremd Wie kann ich Ihnen helfen? der Bahnhof ganz in der Nahe Das ist ganz einfach. einfach zuerst... dann wieder rechts rechts die zweite StralSe die StralSe wieder gnadige Frau Was kann ich fur Sie tun? tun die Freunde (plural) links geradeaus Existaaici...? telefonul Firegte! Desigur! Pot sa telefonez? a telefona a putea zero Puteji sa ma ajuta{i? a ajuta Stiji, sint strain(a) aid. strain Cum pot sa va ajut? gara chiar in apropiere, foarte aproape Efoartesimplu. simplu mai intii... apoi, pe urma din nou la dreapta la dreapta a doua strada strada din nou, iarai stimata doamna Ce pot face pentru dumneavoastra? a face prietenii la stinga dreptinainte

18

Ubungen
H Puneti articolul. 1. Gibteshier 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Gibteshier Gibteshier Gibteshier Gibteshier Gibteshier HabenSie HabenSie HabenSie HabenSie HabenSie HabenSie ein Telefon? Taxi? Hotel? Aschenbecher? Spiegel? Flote? Bier? Tee? Pizza? Tomaten? Gepack? Idee? Ta. dai Telefon ist hier. Ta, Taxistehtda. la. Hotel Europa. Ta, da ist Aschenbecher. Ta. da ist Spiegel. Flote. Ta. da ist Bier haben. Ja, Sie konnen Tee haben. Ja, Sie konnen Pizza haben. Ja, Sie konnen Nein, wir haben Tomaten. Nein, wir haben Gepack. Nein, ich habe Idee.

Q Puneti articolul. 1. 2. 3. 4. 5. Ichsuche Ichsuche Ichsuche Ichsuche Ichsuche Hotel. Bahnhof. Arzt. Taxi. Flohmarkt. Hotel Europa ist in der Nahe. Bahnhof ist in der Nahe. Arzt ist in der Nahe. Taxis sind ganz in der Nahe. Flohmarkt ist g anz in der Nahe.

Descriefi drumul de la Hotelul Europa la strazile i piejele mentionate mai jos.

geradeaus links rechts

r
19

Hotel Europa

1. Wo ist die Theaterstrafie? Qeltett Sie juebit neckti, da*t*t die, etete. Sitafie wiede/u tealtti. 2. Wo ist der Theaterplatz? 3. Wo ist die Romerstrafse? 4. Wo ist der Europaplatz?

El Kann sau konnen? 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. H ich Frau Berger sprechen? Sie in mein Bliro kommen? Frau Berger das Tuch probieren? ich das Buch lesen? Sie meine Pizza essen? Sie mir helfen? Andreas den Rest bezahlen? Forma^ipropozifiicuzuerst... dann.

1. zuerst rechts gehen, dann geradeaus t ?eW <f>elte. ich necUU, da*ut (<jeUe. icUj tfetadeeuti.. 2. zuerst einen Salat essen, dann eine Pizza 3. zuerst das Hotel suchen, dann den Bahnhof 4. zuerst Tee trinken, dann Kaffee 5. zuerst ein Tuch probieren, dann eine Bluse

20

Lektion

Das liegt sehr zentral E chiar in centru


Tabel sinoptic
Ce trebuie sa ti(i 1. Recapitulare: a) Conjugarea verbelor Terminaf iile verbelor: infinitiv kommen lpers.TntTi 2 pers. a doua (familiar) (politicos) 3 pers. a treia singular plural persoana radacina term. radacina term. verbului verbului persoana verbului verbului ich komm e wir komm en du Sie er/sie komm arbeit komm komm arbeit st est (!) en t et (!) ihr Sie sie komm arbeit komm komm t et (!) en en

b) Verbe separabile Infinitiv einladen Ich mitkommen Ex anrufen Andreas

^rt)
lade kommt
Rift

particula separabila Sie nach Berlin ein. mit. eine Pension an.

c) Verbe cu alternante vocalice / Umlaut La unele verbe, vocala din radacina se schimba in cursul conjugarii la persoanele a doua i a treia singular. e devine i/ie = verb cu alternata vocalica a devine = verb cu Umlaut (palatalizare o vocalei) Infinitiv lesen sehen sprechen fahren halten radacina verbului lessehsprechfahrhaltpers. II sg. du liest du siehst du sprichst du fahrst du haltst pers. Ill sg. er liest ersieht er spricht erfahrt er halt 21

2. Pronumele hotartt la nominativ Articolul poate fi utilizat ca pronume. In acest caz, substantivul menfionat anterior nu se repeta. Forma articolului hotarit ramine neschimbata. masculin der Bus Der halt da. neutru das Hotel Das liegt zentral. feminin die Pension Die ist ruhig.

3. Conjunctia&er-"insa" Cu aber se introduce o propozitie care restringe enuntul propozifiei anterioare. Andreas spune mai intii ca hotelul este situat chiar in centru. Acest avantaj al hotelului este restnns de faptul ca e foarte zgomotos. Die Pension liegt ruhig. Aber sie liegt nicht so zentral. Puteti spune: Daca regretaji ceva: Daca veti sa intrerupefi pe cineva: Es tut mir sehr leid. Moment mai!

O pereche - sof si sojie - cauta camera. Din pacate, la Hotel Europa nu mai e nici o camera. Recepfionistul, Andreas, se ofera sa telefoneze la un alt hotel, si anume la Hotelul Carol. Andreas: Frau: Andreas: Mann: Andreas: Frau: Andreas: Frau: Mann: Ex: Andreas: Guten Abend. Guten Abend. Wir suchen ein Zimmer. Oh - es tut mir sehr leid. Aber wir haben kein Zimmer mehr frei. Oh nein! Das ist schon das dritte Hotel! Ich rufe gern fur Sie das Karlshotel an. Das liegt sehr zentral. Ich weifS. Da waren wir schon. Da ist es zu laut. Und das Hotel Quelle? Waren Sie da schon? Ja. Da ist es zu teuer. Immer bist du unzufrieden! Unzufrieden, unzufrieden, unzufrieden... Sei blote still!

Cei doi resping ambele propuneri ale lui Andreas. Atunci Andreas se ofera sa telefoneze la o pensiune. Andreas: Frau: Andreas: Mann: Frau: Andreas: Frau: Andreas: 22 Ich kann auch eine Pension anrufen, die Pension Konig. Und wie ist die? Sehr ruhig. Aber - nicht so zentral. Egal. Bitte rufen Sie da mai an! Moment mai! Wie kommen wir denn dahin? Ich kann ein Taxi fur Sie bestellen. Und der Bus Nummer 40 fahrt dahin. Der halt ganz in der Nahe. Na gut. Dann rufe ich jetzt mai da an.

Worter und Wendungen


Es tut mir sehr leid. aber dritte Das (Hotel) liegt sehr zentral. liegen zentral zu laut laut unzufrieden Sei blofs still! Ich kann auch eine Pension anrufen. die Pension Wie ist die (Pension)? ruhig egal Moment mal! Wie kommen wir denn dahin? der Bus Nummer 40 der Bus die Nummer vierzig Der (Bus) halt ganz in der Nahe. halten Na gut. Imi pare foarte rau. Tnsa, dar al treilea, a treia (Hotelul) e foarte central. a se afla, a se gasi, a fi situat central prea zgomotos zgomotos nemuljumit(a) Stai linigtit(a)! Taci din gura! Pot sa telefonez i la o pensiune. pensiunea Cum e (pensiunea)? linitit(a) egal, indiferent Un moment! Cum ajungem acolo? autobuzul numarul 40 autobuzul numarul patruzeci (Autubuzul) oprete foarte aproape. aopri Ei, bine.

tJbungen
Q Completaji cu formele potrlvite ale verbelor. 1. Wir iucUe*t ein Zimmer. (suchen) 2. Wir kein Zimmer mehr frei. (haben) 3. Das schon das dritte Hotel, (sein) 4. Ich gern das Karlshotel . (anrufen) 5. Das sehr zentral. (liegen) 6. Da wir schon. (sein) 7. Immer du unzufrieden! (sein) 8. Ich auch eine Pension anrufen. (konnen) 9- Wie wir dahin? (kommen) 10. Ich ein Taxi bestellen. (konnen)

23

WM Completafi cu terminaliile potrivite ale verbelor. 1. Andreas arbeit und er studier . 2. Er studier Journalistik. 3. Ex sag : "Ich studier auch. Ich studier Menschen." 4. Andreas ist erstaunt: "Wie bitte? Du studier Menschen? Das glaub ich nicht." 5. Andreas schreib einen Brief. 6. Er frag seine Eltern: "Komm ihr nach Aachen?" 7. Sie komm nach Aachen. 8. Ein Mann und eine Frau such ein Zimmer. 9- Sie frag Andreas. 10. Er frag : "Woher komm Sie? Wie heifi Sie?" 11. Der Mann und die Frau sind miide. Sie trink einen Kaffee, er trink ein Bier.

El Completafi cu verbe seperabile. 1. Ich mochte Sie nach Berlin einladen. "Wie bitte?" Ja, ich /ade Sie nach Berlin eut 2. Ex mochte mitkommen. "Wie bitte?" Ja, ich . 3. Dr. Thurmann mochte abreisen. "Wie bitte?" Ja, ich . 4. Andreas mochte eine Pension anrufen. "Wie bitte?" Ja, er eine Pension .

Q Completafi cu formele corespunzatoare ale verbelor. 1. lesen: Was machst du? Ich ein Buch. Was du? Andreas ein Buch. 2. sprechen: Warum du so laut? Ich nicht laut. Andreas laut. 3. sehen: Was du? Ich nichts. Ex nichts. 4. fahren: du nach Berlin? Nein, ich nicht nach Berlin. Andreas nicht nach Berlin. 5. halten: Wo der Bus? Der Bus ganz in der Nahe.
24

nicht

H Utilizaji articolele ca pronume. 1. Ich rufe gern das Karishotel an. liegt sehr zentral. 2. Ich kann auch die Pension Konig anrufen. ist sehr ruhig. 3- Ich kann ein Taxi bestellen. kommt sofort. 4. Der Bus Nummer 40 fahrt dahin. halt ganz in der Nahe. 5. Haben Sie ein Telefon? Ja, steht da rechts. 6. Wo ist der Bahnhof? liegt ganz in der Nahe. 7. Gibt es hier eine Theaterstratse? Ja, liegt ganz in der Nahe.

IB Legafi propozijiile cu conjuncfia aber. 1. Es tut mir sehr leid. Wir haben kein Zimmer mehr frei. ..., cweA utin. Uaaett. kein ^UnmeA. *neU>i Mel. 2. Andreas will das Karishotel anrufen. Da waren sie schon.

3. Sie waren auch schon im Hotel Quelle. Das ist zu teuer.

4. Die Pension Konig ist sehr ruhig. Sie liegt nicht so zentral.

5. Sie kennen das Karishotel. Das ist zu laut.

Q Inlocuifi substantivul cu dahin (acolo, intr-acolo). 1. 2. 3. 4. Wo ist das Hotel Europa? li/ie kom*n& iatt dcJutt? Ich suche den Bahnhof. Wir suchen die Theaterstralse. Fahrt der Bus in die Romerstralse?

25

Lektion

Unmdglich! Imposibili!
Tabel sinoptic
Ce trebuie sa stiji 1. Recapitulare: determinantul la acuzativ (complementul direct) exprimat prin substantiv. Dupa anumite verbe urmeaza un determinant la acuzativ (complement direct). Articolul se schimba numai la substantivele masculine: Ihre Stimme hat den Namen Ex? Ihre Stimme hat einen Namen? Ihre Stimme hat keinen Namen? 2. Prefixul un- la adjective Cu ajutorul prefixului un-, sensul initial al adjectivului este schimbat in contrariul lui. zufrieden - unzufrieden gliicklich -> ungliicklich

3. Sufixul -in la substantive Prin adaugarea sufixului -in la un substantiv masculin, in special denumind o profesiune, se objine forma feminina. masculin der Student derKonig derHorer derFreund feminin die die die die Studentin Konigin Horerin Freundin feminin plural die die die die Studentinnen Koniginnen Horerinnen Freundinnen

Pute^i spune Daca vrefi sa cerefi cuiva sa povesteasca ceva: Daca vreji sa descrieji ce exprima chipul cuiva: Daca sintefi de acord cu cineva:

Erzahlen Sie mal! Sie sehen unzufrieden aus. Sie sehen nicht gerade zufrieden aus. Sie haben recht!

Andreas, care i-a terminat ziua de lucru la Hotelul Europa, se pregateste sa piece acasa. In acest moment intra doamna Berger, efa hotelui. Ea incepe convorbirea cu observa|ia ca Andreas nu arata tocmai multumit.

26

Frau Berger: Andreas: Frau Berger: Andreas: Frau Berger: Andreas: Frau Berger: Ex: Frau Berger:

Hallo, Herr Schafer. Guten Abend, Frau Berger. Na, haben Sie Probleme? Nein - wieso? Sie sehen nicht gerade zufrieden aus. Wer? Ich? Ja, Sie! Wer denn sonst? Ich nicht! Also, Sie Bauchredner, erzahlen Sie mal!

Andreas Ti povestegte despre so{ii care cautau o camera. Doamna Berger ii amintegte deviza potrivit careia "clientul este intotdeauna rege". Andreas: Ex: Frau Berger: Andreas: Frau Berger: Ex: Frau Berger: Ex: Andreas: Also, heute war ein Ehepaar da: Er war unglucklich, und sie war unzufrieden. Unmoglich! Beide unmoglich! Na, na, so konnen Sie doch nicht uber Gaste sprechen! Das ist doch unhoflich! Sie haben ja recht! Komm, Ex, wir gehen nach Hause! Ach - Ihre Stimme hat einen Namen? Sowieso! Na gut! Aber Sie wissen ja: der Kunde ist Konig. Ich bin der Konig. Nein, du bist die Konigin!

La sfirgitul emisiunii, Ex ii ia ramas bun cu cuvintele: Ex: Die Horerin ist Konigin!

Worter und Wendungen


Nein-wieso? Sie sehen nicht gerade zufrieden aus. aussehen zufrieden Wer denn sonst? erzahlen das Ehepaar unglucklich unmoglich beide uber jemanden sprechen der Gast /die Gaste recht haben nach Hause Der Kunde ist Konig. (proverb) der Kunde Nu. Dece? Nu arataji tocmai muljumit. a arata, a parea muljumit Cine altul? a povesti, a istorisi perechea casatorita, soful i sojia nefericit imposibil amindoi, ambii a vorbi despre cineva clientul / clienf ii a avea dreptate acasa, spre casa Clientul este rege. clientul 27

der Konig die Konigin die Horerin

regele regina ascultatoarea

Ubungen
Construiti propozitii cu verbele si substantivele de mai jos. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Bahnhof Pension Telefon Avanti-Theater Tee Pizza Orangensaft geben suchen haben kennen mogen (ich mochte) essen trinken 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Rest Buch Salat Kassetten Bluse Zimmer Freunde bezahlen lesen bestellen verkaufen probieren haben brauchen

1. QM ei. Uien. einett BcJmJto^?

28

Q Exprimati acelai lucru utilizind adjective cu preflxul un-. Beispiel Sie sieht nicht gerade gliicklich aus. Sie sieht unglucklich aus. 1. 2. 3. 4. 5. Sie sieht nicht gerade freundlich/gesund/interessant aus. Ich finde sie nicht gerade freundlich/interessant/hoflich ... Die Rechnung ist noch nicht bezahlt. Sie ist Herr Dr. Thiirmann ist nicht verheiratet. Er ist Ex ist nicht sichtbar. Sie ist

Q Care este forma de feminin a substantivelor? 1. 2. 3. 4. 5. 6. Sind Sie Student? Nein, ich bin t*ute*tii*i. Sind Sie Musiker? Nein, ich bin Sind Sie Professor? Nein, ich bin Ist das Ihr Freund? Nein, das ist meine Ex ist kein Konig, sie ist eine Andreas ist Journalist, er kennt viele

29

Lektion

Ein Bus kann doch nicht charmant sein Un autobuz nu poate fi fermecator
Tabel sinoptic
Ce trebuie sa stifi Recapitulare: Pronumele personal, persoana a treia singular nominativ Pronumele personal poate tnlocui substantive. In acest caz are genul substantivului tnlocuit. masculin Der Mann Er Der Bus Er feminin Die Frau Sie DieStrafie Sie neutru Das Hotel ist neu. Es ist neu.

ist charmant. ist charmant. halt hier. halt hier.

ist chic. ist chic. istlaut. ist laut.

Pute^i spune Daca va referiji la altceva: Daca e rindul dumneavoastra: Daca vorbiji de eventuale insuiri:

Ich meine etwas anderes. Jetzt bin ich dran. Ein Buch / eine Frau / ... kann doch (nicht) interessant /..:/ sein.

Ex i Andreas sint acasa la Andreas. In urma insistenjelor lui Ex, Andreas accepta sa raspunda la intrebarile unui joe constmd din ghicitori. Ex: Andreas: Ex: Andreas: Andreas, machen wir ein Spiel? Ach Ex, ich bin so miide. Aber es ist ganz einfach! Na gut.

La inceput, Andreas trebuie sa ghiceasca la cine se refera Ex atunci cind vorbete de "el" - er. Ex: Andreas: Ex: Andreas: Ex: 30 Also: Rate! Er ist Arzt Wer? Er! Ein Mann! Richtig!

Andreas trebuie sa ghiceasca apoi cine poate fi fermecdtor. Ex: Andreas: Ex: Andreas: Ex: Also: Rate! Er ist charmant. Ein Bus. Falsch! Ein Bus kann doch nicht charmant sein! Okay, okay - ein Mann. Richtig!

A treia ghicitoare este: Cine poate fi elegant? Ex: Andreas: Ex: Andreas: Ex: Andreas: Ex: Andreas: Ex: Also: Rate! Sie ist chic. Eine Frau. Falsch! Wieso? Eine Frau kann doch chic sein! Ja, aber rate weiter! Eine Flasche. Also wirklich nicht. Vielleicht - eine Franzosin? Richtig!

La a patra intrebare, Andreas trebuie sa raspunda ce poate fi interesant. Ex: Andreas: Ex: Andreas: Ex: Andreas: Ex: Andreas: Ex: Andreas: Ex: Andreas: Ex: Andreas: Ex: Andreas: Also: Rate! Es ist interessant. Ein Spiel. Falsch! Ein Buch. Falsch! Warum? Ein Buch kann doch interessant sein! Ja, aber ich meine etwas anderes. Ein Ehepaar. Falsch! Dann weilS ich es nicht! Ein Hotel! Nein! Ein Hotel kann nicht interessant sein. Doch! Nein! Menschen im Hotel konnen interessant sein. Ein Hotel auch! Nein! Und jetzt bin ich dran!

In fine, trebuie sa raspunda i Ex la o intrebare. Ex nu-i da seama ca intrebarea refera tocmai la ea. Andreas: Ex: Andreas: Ex: Andreas: Ex: Andreas: Ex: Andreas: Also: Rate! Er ist unhoflich. Kenn' ich nicht. Er ist neugierig. Kenn' ich nicht. Er ist unsichtbar. Kenn' ich nicht. Sie ist unsichtbar. Was denn: er oder sie? Ich frage dich: Er oder sie oder es ist unsichtbar.

Ex: Andreas: Ex:

Das weilS ich nicht. Bist du ein Kobold oder eine Hexe? Ich bin ich.

Worter und Wendungen


ein Spiel machen das Spiel Es ist ganz einfach. Also: Rate! raten richtig falsch Ich meine etwas anderes. Rate weiter! Doch! Jetzt bin ich dran. dran sein a face un joe, a (se) juca jocul Efoartesimplu. Asadar ghicete! a ghici exact, corect gresjt, fals Ma refer la altceva. Ghicegte mai departe! Bada! Acum e rindul meu. a fi la rind

Ubungen
Completati cu pronumele personale potrivite. 1. Eine Frau 2. 3. Das Theater
4.

sucht das Avanti-Theater. fragt Andreas. sagt: ist ganz in der Nahe. ist neu.

Ein Ehepaar sucht ein Hotel. sieht das Hotel Europa. liegt zentral. Der Mann ist ungliicklich. mochte schlafen. ist unzufrieden. mochte in die Pension Konig. liegt ruhig. fahrt dahin. halt ganz in der Nahe.

5.
b.

/. Die Frau 8. y. Ein Bus

32

B Cine sau ce ar putea avea insusirile respective? Scrieji eel pufin cinci substantive la care se potrivesc adjectivele de mai jos. 1. Es ist interessant. es: dai ZU&p&a/i,

2. Eristneu.

er:

3. Sie ist toll.

sie:

EI Pune^i in dreptul fiecarui substantiv adjectivul sau adjectivele care se potrivesc. Exista mai multe posibiltati. (Fara rezolvare in "Cheia exercijiilor") Frau, Mann, Hotel, Bus, Telefon, Pension, Spiel, Konigin, Bahnhof, Theater, StraEe, Freund, Pension, Bus, Ehepaar, Gast, Kunde, Horerin, Buch alt, neu, billig, teuer, chic, charmant, fremd, ruhig, zentral, neugierig, laut, unzufrieden, unmoglich, zufrieden, gliicklich, einfach, interessant Beispiel Eine Frau kann alt, chic, charmant, fremd, ruhig, ... sein.

Alcatuiji propozitii. 1. 2. 34. 5. 6. 7. 8. wir Spiel ein machen \ einfach es ganz ist doch kann nicht Bus ein sein charmant ich anderes meine etwas nicht es ich weifi dann interessant konnen sein Hotel im Menschen weifi nicht ich das Kobold du oder ein Hexe eine bist ?

33

Lektion

Vielleicht braucht sie Hilfe? Poate are nevoie de ajutor!


Tabel sinoptic
Ce trebuie sa ti|i 1. Recapitulare: topica propozijiei / sintaxa a) Verbul pe locul al doilea in propozijie

cjej)
Sie Das Warum spricht verstehe fragst immer so laut. ich nicht. du sie nicht? Propozifie enunf iativa (intonajie normala) Propozifie enunjiativa (partea de propozif ie accentuata pe locul tntii) Intrebare cu p r o n u m e interogativ

b) Verbul pe locul intii in propozifie

1st Mochten Hor

Frau Wimmer da? Sie warten? doch mal!

Propozijie interogativa fara pronume interogativ Imperativ

c) Satzklammer/Paranteza sintactica
@ > Ich rufe Verb! Wann kann ich das Zimmer Sie Verbzusatz Verb: infinitiv an. Verb 2 putzen? verbe modale + infinitiv verbe separabile

34

2. Topica propozi^iei / sintaxa: Accentul sintactic a) In propozifiile enunfiative normale, subiectul (determinantul la nominativ) sta pe locul TntTi. b) Daca vrem sa scoatem in evidenja ceva ce consideram important, putem pune acest lucru la inceputui propozijiei. Verbul ramine si in acest caz pe locul al doilea: Das verstehe ich nicht. c) Daca propoziria incepe cu anumite cuvinte, cum ar fi da, dann, vielleicht, subiectul (determinantul la nominativ) se pune dupa verb. Acest procedeu se numete inversiune. Das Schild Da Alles Dann Sie Vielleicht hangt hangt ist ist braucht braucht da. das Schild. dann klar. alles klar. vielleicht Hilfe. sie Hilfe. GriilS dich! Hor doch mal! Was ist los? Vielleicht braucht sie Hilfe? subiect (S) determinant (D)

Putef i spune Daca salutaji un prieten: Daca cerefi cuiva sa va asculte: Daca vreji sa aflaji ce se intimpla: Cind nu sinteji sigur daca cineva are nevoie de ajutor:

Hanna ar dori sa afle cine e in camera 15, deoarece din camera se aude o voce puternica. Ea tie ca in camera locuieste o femeie singura. Hanna: Andreas: Hanna: Andreas: Hanna: Hallo, Andreas! Tag, Hanna. Wie geht's? Gut! (meet) Sag mal: Wer ist denn jetzt in Zimmer 15? Frau Wimmer - warum? Sie spricht immer so laut - aber sie ist ganz allein. Komm, hor doch mal!

Hanna i Andreas trag cu urechea la ua camerei ocupate de doamna Wimmer. Sosete i doamna Berger, efa hotelului. Doamna Wimmer este o actrija care isi repeta rolul. Frau Wimmer: nicht! da! hier! hinauf! hin! hilfe? hilfe? hilfe? Nein. Nein. Nein! Nein! Nein. Nein. Nein.

Ja! Ja!
Ja!

(Linigte, pauza)

35

Hanna: Andreas: Hanna:

Vielleicht braucht sie Hilfe? Warum fragst du sie nicht? Aber da hangt doch das Schild: Bitte nicht storen!

(Sosete doamna Berger.) Frau Berger: Hanna: Frau Berger: Hanna: Dann storen Sie auch nicht! Aber was ist los? Frau Wimmer ist Schauspielerin. Ach so! Dann ist alles klar! Und wann kann ich das Zimmer putzen?

Andreas se mapoiaza la recepfie. Acolo il agteapta un domn care are intilnire cu doamna Wimmer. Andreas: Mann: Andreas: Guten Tag. Kann ich Ihnen helfen? Ich habe eine Verabredung mit Frau Wimmer. Ach ja, Frau Wimmer, Zimmer 15 - ich rufe sie sofort an. (Andreas telefoneaza la camera 15, dar nu raspunde nimeni.) Mann: Andreas: Mann: Tut mir leid. Sie nimmt nicht ab. Das verstehe ich nicht. Ich kann Frau Wimmer jetzt nicht storen. Mochten Sie vielleicht warten? Ich weilS nicht, ich weiis nicht... Ach, sagen Sie Frau Wimmer: Ich rufe sie spater an.

Worter und Wendungen


Sie spricht immer so laut. ganz allein Hordochmal! Hilfe brauchen die Hilfe Aber da hangt doch das Schild. hangen das Schild Bitte nicht storen! Was ist los? die Schauspielerin Wann? Dann ist alles klar. eine Verabredung mit jemandem haben die Verabredung sofort abnehmen spater (Ea) vorbegte intotdeauna asa tare. absolut singura Asculta! a avea nevoie de ajutor ajutorul Dar acolo atirna cartonasul. a atirna, a fi atirnat (aid:) cartonasul Va rog nu deranjati! Ce se Tntimpla? actrija Qnd? Atunci totul e clar. a avea o intilnire cu cineva intilnirea imediat, numaidecit a ridica (receptorul) mai tirziu

36

Ubungen
Q Scrieti propozi|iile de mai jos in tabelul potrivit (I, n sau in). 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Hordochmal! Wer ist in Zimmer 15? Sie spricht immer so laut. Vielleicht braucht sie Hilfe. Wann kann ich das Zimmer putzen? Warum fragst du sie nicht? Da hangt doch das Schild. Ich rufe Sie spater an. Mochten Sie vielleicht warten? Das verstehe ich nicht. Sie nimmt nicht ab. Sagen sie Frau Wimmer: ...

2. We*

(Serb) id

UtfiutuneA. 15?

(Verb)

CVerbT)

Verb2/Verbzusatz

37

Q Completaji propozijiile cu cuvintele din paranteza. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Sie braucht Hilfe. Warum fragst du nicht? Storen Sie nicht! Das Schild hangt da. Ich verstehe nicht. Mochten Sie warten? Ich habe eine Verabredung. Ich rufe an. Ich kann nicht storen. (vielleicht) (sie) (dann) (doch) (das) (vielleicht) (mit Frau Wimmer) (sie/spater) (Frau Wimmer/jetzt)

Accentuaji partile de propozifie sublimate punindu-le la inceputul propozitiei. 1. Das Schild hangt doch da. jba luuuft dock daA. Scltild. 2. Braucht sie vielleicht Hilfe? 3. Sie spricht immer so laut. 4. Ich verstehe das nicht. 5. Frau Wimmer ist ietzt in Zimmer 15. 6. Sie ist aber ganz allein. 7. Ich kann Frau Wimmer ietzt nicht storen. 8. Mochten Sie vielleicht warten?

38

Lektion

Mein Flugzeug geht um neun Uhr Avionul meu pleaca la ora noua
Tabel sinoptic
Ce trebuie sa stiti 1. Verbul modal diirfen diirfen exprima aici permisiunea de a face ceva: Darf ich hier rauchen? Particularitafi ale verbelor modale: a) Persoana intii i a treia singular au aceeas, i forma: ich darf/er darf b) Verbele modale au nevoie de un determinant: determinant la acuzativ: Du darfst das nicht. un al doilea verb: Darf man hier rauchen? c) Al doilea verb se pune la sfirsitul propozifiei, la infinitiv. Konnen Sie uns morgen friih wecken? 2. Pronumele personal la acuzativ Determinantul la acuzativ (complementul direct) sta dupa anumite verbe, cum ar fi bestellen, wecken, bitten, i dupa anumite prepozifii, de exemplu fur. singular nominativ Pers. I Pers. II ich du Sie plural nominativ wir

acuzativ mich dich Sie

acuzativ uns

3. Pronumele nehotaritmaw man inlocuiete persoane neprecizate. El se folosegte numai la singular nominativ: Darf man hier rauchen?

39

Puteji spune Duca intrebaji cind, la ce ora: Daca spunefi la ce ora: Daca mtreba|i cit dureaza: Cind vref i sa tifi daca ceva e permis: Daca vreji ca cineva sa comande ceva pentru dumneavoastra:

Wann (kommt das Taxi)? Um (neun Uhr). Wie lange (braucht das Taxi)? Darf man (hier rauchen)? Bitte bestellen Sie (ein Taxi /...) fur mich.

Un client cam nervos vrea sa comande pentru dimineaf a urmatoare un taxi care sa-1 duca la aeroportul din Koln. Andreas il intreaba pentru ce ora sa comande taxiul. Mann: Andreas: Mann: Andreas: Mann: Andreas: Mann: Ach - darf man hier liberhaupt rauchen? Natiirlich dtirfen Sie rauchen. Hier ist ein Aschenbecher. Was kann ich fur Sie tun? Bitte bestellen Sie doch ein Taxi fur mich. Fur morgen fruh. Gern. Und fur wann? Also, mein Flugzeug geht um neun Uhr. Wie lange braucht das Taxi denn? Ungefahr eine Stunde. (Calculeaza timpul necesar, vorbind incet pentru sine.) Aha, eine Stunde, um halb neun mochte ich da sein ... eine Stunde Fahrt, also halb acht. (Tare) Bestellen Sie das Taxi dann bitte fur sieben Uhr. Geht in Ordnung.

Andreas:

Ex a ascultat convorbirea i - spre nemuljumirea lui Andreas - il imita pe client. Ex: Andreas: Ex: Andreas: Darf man hier singen? Nein, das darfst du nicht! Darf man hier storen? Ex, ich bitte dich: Sei jetzt still!

Intre timp a sosit la recepjie o pereche, soj i sojie, care vor sa fie treziji in dimineaja urmatoare la ora apte. Frau: Andreas: Frau: Andreas: Mann: Andreas: Frau: Andreas: 40 Guten Abend. Guten Abend. Konnen Sie uns morgen fruh wecken? Gern. Und wann? Um Viertel nach sieben. Geht in Ordnung. Ich wecke Sie um Viertel nach sieben. Danke. Gute Nacht.

Worter u n d Wendungen
Darf man hier iiberhaupt rauchen? diirfen man fur mich fur morgen friih frlih Fiirwann? Mein Flugzeug geht um neun Uhr. das Flugzeug um neun Uhr Wie lange braucht das Taxi? Wie lange? ungefiihr die Stunde halb neun halb acht Ich bitte dich: Sei jetzt still! bitten wecken Viertel nach sieben Geht in Ordnung. Se poate fuma aici? a avea voie, a putea se, cineva, lumea, oamenii pentru mine pentru miine dimineafa de dimineafa, devreme Pentru cind? Avionul meu pleaca la ora noua. avionul la ora noua De cit timp are nevoie taxiul? Cit timp? aproximativ, circa ora opt i jumatate apte i jumatate Te rog, stai acum linitita! a ruga a trezi apte si un sfert Einordine.

Ubungen
Cind dorifi sa fiji trezit?

um Helen

41

Q La ce ora pleaca avloanele? Consultaji si tabelul sinoptic de la pagina 12 (Fara rezolvare in Cheia exercifiilor) Beispiel Das Flugzeug nach Frankfurt geht um zehn Uhr.

Strecken und Service/Routes and Service LH 400 747 Frankfurt IQ.OOffl 4W 6 B(8:25) 12.25 New York LH 401 747 New York 18.30M 9 & B(7:30) 08.00 Frankfurt LH 402 313 Frankfurt 13.30W 4 HH & B(9:00) 16.30 New York/Newark LH 403 313 New York/Newark 18.00CT 9 A (7:40) 07.40 Frankfurt LH 404 313 Frankfurt 17.30W 4 H 6 B(8:50) 20.20 New York LH405313 NewYork22.00ffl$aB(7:45) 11.45 Frankfurt LH 406 313 Berlin 12.00f m c fi 4(0:50) 12.50 Hamburg Hamburg 13.40W 4 H 6 B(8:45) 16.25 New York/Newark" LH 407 313 New York/Newark 18.15W 9 & B(7:40) 07.55 Hamburg Hamburg08.45 f t c 5 0(0:50) 09.35 Berlin LH 408 313 Dusseldorf 13.20111411 & B(8:30) 15.50 New York LH 409 313 New York 17.15811 9&S (7:15) 06.30 Dusseldorf LH410313 MOnchen 11.45fflgl1aB(8:45) 14.30NewYork LH 411 313 New York 18.50ffl9&B(7:50) 08.40 Munchen LH414D10 Frankfurt 10.15811 I I 6 B(7:45) 12.00 Montreal Montreal 12.50*1(1:30) 14.20 Philadelphia LH415D10 Philadelphia 16 0511(1.30) 17.35 Montreal Montreal 18.45811 9 & B(6:55) 07.40 Frankfurt LH 418 D10 Frankfurt 13.25881011 a B(8:45) 16.10 Washington LH 419 D10 Washington 18.00881 9 6 B(7:30) 07.30 Frankfurt LH 422 D10 Frankfurt 14.00881 4 81 6 B(8:00) 16.00 Boston LH 423 D10 Boston 18.00881 $ 6 B(7:00) 07.00 Frankfurt LH 430 747 Frankfurt 13.008810 81 B(9:10) 15.10 Chicago LH 431 747 Chicago 16.50881 4 9 & B(8:25) 08.15 Frankfurt LH 432 313 Dusseldorf 10.308810816 B(9:10) 12.40 Chicago LH 433 313 Chicago 14.408814 9 & B(8:25) 06.05 Dusseldorf LH 436 747 Frankfurt 09.50881 II 881 6 S(10:30) 13.20 Dallas-Ft.Worth

Q Alcatuifi oral sau in scris un dialog. (Fara rezolvare in Cheia exercifiilor) A dorete sa-1 viziteze pe B. B il (o) intreaba pe B cind sosete i cit timp ramine ... Q Decidefi singuri: Ce e permis? Ce nu e permis? Fragem Darf man hier rauchen/singen/storen/telefonieren... ? Antworten: Ja, natiirlich. Nein, hier diirfen Sie nicht rauchen/... Nein, hier darfst du nicht rauchen/... 42

rf^m

Lektion

Das sollst du nicht! Sa nu faci asta!


Tabel sinoptic
Ce trebuie sa ti$i 1. Verbele modale sollen si mils sen exprima in exemplele de mai jos un indemn, o obligajie sollen morala. Se utilizeaza si pentru a cere cuiva sa faca sau sa nu faca ceva: Soil ich ihn holen? Nein, das sollst du nicht. mussen exprima o necesitate: Ich mu6 arbeiten. exprima o invitajie, o somafie: Die mulst du uns vorstellen. Persoana intii i a treia singular au aceeasi forma: ich soil /er soil ich mufS / er muE 2. Locul indicafiilor de timp (al complementului circumstantial de timp) Prima regula: Indicajia de timp poate sta la inceputul propoziUei, la sfirsjtul ei sau dupa verb (daca verbul nu are determinant in acuzativ sau in dativ). Vert^ AmSamstag AmSamstag Ich Ich arbeite mul3 arbeite muls ich. ich amSamstag. amSamstag Verb, arbeiten arbeiten

Puteti spune Cind vreji sa intrebati daca trebuie sau e cazul sa faceji ceva: Daca cineva nu trebuie sa faca ceva: Daca facefi singur ceva: Daca vreji sa linistiji pe cineva care s-a suparat de ceea ce i-afi spus: Daca ceva se poate face:

Soil ich (ihn holen/.../)? Das sollst du nicht! Das mache ich selbst. Ich mein's ja nicht so. Na, das geht doch!

43

Andreas e acasa. Cineaza si asculta muzica, cind suna telefonul. Desi ii interzice lui Ex sa raspunda, ea se duce la telefon. Ex: Andreas: Ex: Andreas: Ex: Andreas: Andreas, das Telefon klingelt. (cu gura plina) Ja, das hore ich! Soil ich abnehmen? Nein! Das sollst du nicht! Das mache ich selbst. (ridica receptorul) Hallo, hier bei Schafer. Andreas? Der ist da. Soil ich ihn holen? (ii ia receptorul) Andreas Schafer.

La telefon e mama lui Andreas. Ii spune ca vrea sa-1 viziteze la sf!ritul saptammii. Frau Schafer: Andreas: Frau Schafer: Andreas: Frau Schafer: Andreas: Frau Schafer: Guten Abend, mein Junge. Hallo, Mutti! Wie gent's? Danke, gut. - Sag mal: wer war denn das? Ach, eine Freundin. So? Na, die mufSt du uns unbedingt vorstellen! Wie bitte? Na, ich mein's ja nicht so! Hor zu: wir mochten dich besuchen.

Dei Andreas lucreaza la sfirsitul saptammii, parinjii sai vor sosi la Aachen la ora unu, cind Andreas termina serviciul. Andreas: Frau Schafer: Andreas: Frau Schafer: Andreas: Frau Schafer: Andreas: Schon! Und wann? Jetzt - am Wochenende. Schade! Am Samstag muS ich arbeiten. Wie lange mulst du denn arbeiten? Bis ein Uhr. Na, das geht doch! Also,wir kommen am Samstag. Wir sind um ein Uhr da. Okay. Bis dann.

Wdrter und Wendungen


Das Telefon klingelt. klingeln Soil ich abnehmen? sollen Das sollst du nicht! Das mache ich selbst. selbst bei Schafer Soil ich ihn holen? holen derJunge Mutti (forma de adresare) Suna telefonul. a suna Sa ridic (receptorul)? a trebui, a se cuveni Sa nu faci asta! (Asta) fac eu insumi. tnsumi, Tnsuji, insugi etc. Casa Schafer Sa-1 chem? (aici:) a chema baiatul mamico!

44

mtissen unbedingt jemanden vorstellen Ich mein's ja nicht so. bis ein Uhr Hor zu! zuhoren besuchen am Wochenende das Wochenende am Samstag der Samstag Na, das geht doch!

a trebui, a fi necesar neaparat, necondijionat a prezenta pe cineva N-am vrut sa spun asta. pina la ora unu Asculta! a asculta a vizita la sflrgitul saptaminii sfirgitul saptaminii, week-endul simbata simbata Ei, atunci se poate!

Ubungen
Completaji propozijiile cu verbul potrivit. 1. Du mufst 2. Sie mtissen 3. Du muJst 4. Ihr mufst 5. Sie mtissen 6. Ihr mtifst wecken das Buch Berlin unsEx die Kassetten mich uns vorstellen unbedingt unbedingt unbedingt unbedingt unbedingt horen um sieben Uhr in Aachen sehen besuchen
le&ett.

Completaji cu formele corespunzatoare ale verbului sollen. 1. Ex fragt Andreas:" ich abnehmen?" 2. Andreas mochte das nicht: "Nein. Das _ 3. Ex Andreas holen. 4. Andreas Ex vorstellen. 5. Ex . nicht immer so neugierig sein.

du nicht"

45

El Completafi propozifiile. Scriefi apoi verbele la infinitiv in patrajelele de sub text. 1. Andreas a>d>edei im Hotel Europa. 2. Frau Schafer sagt: "Wir mochten dich 3. Das Telefon . 4. Ex fragt:" ich abnehmen?" 5. Frau Schafer: "_ 6. Am Samstag ich arbeiten. 7. Andreas soil Ex 8. Ex fragt: "Soil ich Andreas. A RB E I T EN

."

: Wir kommen am Samstag.'

J
Scriefi raspunsurile. 1. Soil ich dich vorstellen? 2. Soil ich jetzt zuhoren? 3. Soil ich dich anrufen? 4. Soil ich dich einladen? 5. Soil ich mitkommen? 6. Soil ich abnehmen? (!)
Ta. Ja, Ta. Uell

mich bitte jetzt bitte

not

Ta. Ta.

Ja,

H Unde mai pot sta indicajiile (complementele circumstantiate) de timp? Consultafi tabelul sinoptic de la pagina 43. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Herr und Frau Schafer wollen Andreas am Wochenende besuchen. Am Samstag kommen Herr und Frau Schafer nach Aachen. Sie kommen dieses Wochenende. Am Samstag sind sie in Aachen. Andreas mufs am Samstag arbeiten. Andreas arbeitet bis ein Uhr. Das Taxi soil um sieben Uhr kommen. Um sieben Uhr soil Andreas Frau Miiller wecken.

46

Beispiel 1. Am Wootte*ie*tde, wolU*t cMewi. u*td fynau, Sclt&j/eA. Attdneai leiuclte+t,. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

d Ce faceji in aceste zile? (Fara rezolvare in Cheia exercitiilor) Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Samstag Sonntag Uie*t

Q Completafi ceea ce lipseste din dialog. 1. 2. Gern! Unci 3. Am 4. 5. 6. Bis ein Uhr. (besuchen mogen /ich mochte) (kommen wollen) . (arbeiten miissen)

47

Lektion

Fur mich Bananen! Petru mine banane!


Tabel sinoptic
Ce trebuie sa stiji Substantive fara articol (Articolul zero) De regula, in limba germana substantivele sint insojite de articol {der, die, das). In anumite cazuri Tnsa, substantivele nu sint articulate. Substantivele nu sint insojite de articol in urmatoarele cazuri: 1. La plural, daca la singular sint insojite de articolul nehotant {ein, eine) Ich mochte eine Banane. Ich mochte Bananen. 2. Daca e vorba de o cantitate nedefinita Andreas mochte ein Stuck Kase. Andreas mochte Kase. 3. Atunci cind indica profesia Andreas ist Student. Dr. Thurmann ist Arzt. 4. Atunci cind indica najionalitatea Er ist Deutscher. Sie ist Franzosin. 5. In cazul numelor de localitaji Er wohnt in Berlin. 6. In anumite expresii fixe Er hat Hunger / Lust / Zeit. Puteji spune Daca vi se spune ceva ce tiji: Daca vreji sa gustaji ceva: Daca aji spus tot ce vreji sa cumparaji:

Das weilS ich selbst. Kann ich (mal) eine Olive /.../ probieren? Das ist dann alles.

Andreas se uita in frigider sa vada ce trebuie sa cumpere i constata ca frigiderul e complet gol. Andreas: Ex: Andreas: Ex: Andreas: (furios) Leer! Total leer! Andreas, was ist denn los? Bist du wtitend? Ja! Nein! Der Kiihlschrank ist mal wieder leer. Dann mufit du einkaufen! Das weifs ich selbst! Ruhe jetzt! (Andreas noteaza ce trebuie sa cumpere, vorbind de unul singur) Ex: Andreas: Ex: Andreas: Also, ich brauche Brot und Butter. Brot und Butter, Kase und Wurst. Ja, Kase und Wurst - und Obst. Fur mien Bananen! Bitte! Mal sehen. Aber jetzt komm! Wir gehen einkaufen.

intr-un supermagazin, Andreas cere vinzatoarei brinza i salam. Verkauferin: Andreas: Verkauferin: Andreas: Verkauferin: Andreas: Verkauferin: Andreas: Verkauferin: Andreas: Ex: Verkauferin: Andreas: Verkauferin: Guten Abend. Was bekommen Sie? Ich bekomme etwas Wurst. Wieviel denn? 150Gramm. Sonst noch etwas? Ja, ein Stuck Kase. Und welchen Kase mochten Sie? Den Bergkase, bitte. Sonst noch etwas? Nein, das ist dann alles. (incintata) Oliven! Es gibt Oliven! Kann ich mal eine probieren? Mochten Sie noch Oliven? Nein, vielen Dank. (incet, pentru sine) Seltsam, seltsam!

Worter u n d Wendungen
Total leer! wtitend der Kiihlschrank einkaufen Das weifs ich selbst! Ruhe jetzt! das Brot die Butter die Wurst das Obst Complet gol! furios frigiderul a face cumparaturi, a cumpara (Asta) tiu i eu! Linigte acum! pTinea untul salamul fructele

49

die Banane Was bekommen Sie? etwas (Wurst) Wieviel? 150Gramm Sonst noch etwas? Welchen Kase? der Bergkase Das ist dann alles. die Olive, die Oliven (eine Olive) probieren

banana Cu ce va servesc? Ce doriji? pujin (salam), ceva


Cit?

150 degrame Altceva (mai doriji)? Ce fel de bnnza? Bergkase (un sort de brinza) Asta e tot. maslina, maslinele a gusta (o maslina)

Ubungen
Scriefi ce dorifi sa cumparaji, notaji cantitafile si calculafi cit costa. (Fara rezolvare in Cheia exercijiilor)
kg* Bergkase Oliven Bananen Tomaten Schinken 26.50 5.80 2.99 4.30 32.40 Mineralwasser Orangensaft Bier die Flasche 0.99 1.10 1.20

kg = das Kilogramm (kilogramul) = 1000 de grame

Descoperifi si notafi cele noua cuvinte din patratele de mai jos, opt in rindurile orizontale si unul in rindurile verticale. Toate au legatura cu alimentele.
A S T U S B R O T U V M I P B

uT

T E R N P

E M I W U R S T U S C H I N K E N B E E

oVU ouR c
AZ

I T

H O T I M G R A MM I N T H E R M B

s o

U M K A S E V

O X N O B S T U A T R C H L I V E N M U B W I S

50

El Puneji propozijiile de mai jos in ordine logica. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Der Kiihlschrank ist mai wieder leer. Was bekommen Sie? Wieviel denn? Sonst noch etwas? Welchen Kase mochten Sie? Mochten Sie noch Oliven? Sonst noch etwas? a. b. c. d. e. f. g. Nein. Vielen Dank. 150Gramm. Dann mufst du einkaufen. Ich bekomme etwas Wurst. Nein, das ist dann alles. Ja, ein Stuck Kase. Den Bergkase, bitte.

Cu sau fara articol? Construiji propozi{ii. 1. Andreas Student arbeitet - Aachen kommt aus - Koln Deutscher Kiihlschrank: leer kauft ein: Kase, Wurst H Etwas sau alles? Wurst. Kase. 2. Ex Kobold lebt - bei Andreas studiert - Menschen liebt - Buch von den Heinzelmannchen mochte: Banane, Oliven

1. Bekommen Sie sonst noch _ 2. Ja, ich bekomme 3. Ich mochte 4. Mochten Sie sonst noch. 5. Nein, das ist dann

IS1 Completaji propozifiile cu formele corespunzatoare ale verbelor. 1. 2. 3. 4. 5. Frau Schafer Andreas Ex soil nicht Andreas geht arbeiten. Ex Andreas mochte seine Eltern Andreas noch. . (anrufen) . (abnehmen) .. (mitkommen) . (yorstellen) (einkaufen)

Alcatuiji un dialog. (Fara rezolvare in Cheia exercijiilor) Fragen Was bekommen Sie? Bekommen Sie sonst noch etwas? Welchen Kase mochten Sie? Wie teuerist...? Wieviel mochten Sie? Antworten Ich bekomme etwas Kase / Wurst / 100 Gramm Oliven / funf Bananen/... den Bergkase ... Mark ... Gramm

51

Lektion

Du willst immer alles wissen Tu vrei intotdeauna sa tii tot


Tabel sinoptic
Ce trebuie sa stiji 1. Verbul modal wollen wollen exprima o chemare sau o intense: Wollen wir nicht gehen? Ich will nicht indiskret sein. 2. Particula ja Particula ja nu schimba sensul unui enunj. Ea nuanjeaza doar enunjul, de pilda intarindu-1. Astfel, se poate accentua ca ceva e clar: Das sieht man ja sofort. ca cineva nu vrea sa fie indiscret: Ich will ja nicht indiskret sein. Puteji spune Daca aji terminat ceva: Cind faceji cunotinja cu cineva: Daca nu vreji sa fiji indiscret: Daca ceva vi se pare evident: Daca cineva tie sa faca de toate: Daca sinteji de acord cu ceea ce s-a afirmat: Ich bin fertig. Sehr erfreut. Ich will ja nicht indiskret /. ./ sein. Das sieht man ja sofort! Er kann alles. Das stimmt!

Parinjii lui Andreas se due sa-1 ia de la hotel. Cu acest prilej fac cunostinja cu doamna Berger, efa hotelului. Andreas: Ex: Andreas: Frau Schafer: Herr Schafer: Andreas: Frau Schafer: Andreas: Hallo, da seid ihr ja! Wer denn? Meine Eltern. Und du bist jetzt bitte still! Tag, meinjunge. (Se imbrafieaza.) Tag, Andreas. Tag, Vater. Wie war die Fahrt? Gut. Danke. Keine Probleme. Schon. Ich bin fertig. Wollen wir gehen?

52

(Sosegte i doamna Berger.) Frau Berger: Andreas: Frau Schafer: Frau Berger: Frau Schafer: Andreas: Guten Tag. Das sind meine Eltern. Und das ist Frau Berger, meine Chefin. Sehr erfreut, Frau Berger. Hoffentlich macht er Ihnen keinen Kummer, mein Andreas. Aber nein! Er kann alles. Er ist Portier, Journalist, Bauchredner. Was? Du bist Bauchredner? Wollen wir nicht gehen?

Doamna Schafer descopera la recepjie o fotografie cu familia Berger. E un bun prilej pentru a-i pune doamnei Berger intrebari despre familia ei. Frau Schafer: Frau Berger: Frau Schafer: Frau Berger: Frau Schafer: Frau Berger: Frau Schafer: Frau Berger: Frau Schafer: Andreas: Frau Berger: Ich will ja nicht indiskret sein: Aber das ist doch sicher Ihre Familie, oder? Ja, das stimmt. Das hier vorne sind meine Geschwister. Und das bin ich. Das sieht man ja sofort. Und leben Ihre Geschwister auch in Aachen? Nein. Meine Schwester lebt in Miinchen. Sie ist dort verheiratet. Und Ihr Bruder? Der ist in Frankfurt. Und Ihre Eltern? Sind die in Aachen? Nein. Sie sind beide tot. Ach, das tut mir aber leid. Du willst auch immer alles wissen! Ist schon gut so!

Worter u n d Wendungen
Wie war die Fahrt? die Fahrt Wollen wir gehen? wollen Sehr erfreut. Kummer machen der Kummer Er kann alles. Ich will ja nicht indiskret sein. indiskret hier vorne vorne die Familie Das sieht man ja sofort. leben Cum a fost calatoria? calatoria Mergem? a vrea, a voi, a intenfiona incintat, bucuros (de cunotinfa). a face necazuri, a supara necazul, supararea tie sa faca de toate. Nu vreau sa fiu indiscret(a). indiscret(a) aici, in faja in fa{a familia Asta se vede imediat. atrai

53

die Geschwister die Schwester dort der Bruder tot Du willst auch immer alles wissen.

frajii i surorile sora acolo fratele mort Tu vrei intotdeauna sa tii tot.

tibungen
Povestiji oral sau in scris ceva despre familia dunineavoastra. Putefi utiliza cuvintele da mai jos. (Fara rezolvare in Cheia exercijiilor) Eltern: Vater + Mutter Geschwister: Bruder + Schwester wohnen in ..., leben in ..., arbeiten in ..., allein sein, tot sein, verheiratet sein Q Completafi propozijiile. (Fara rezolvare in Cheia exercitiilor) Ich will ja nicht... indiskret, neugierig, laut, unzufrieden, unhoflich, ... sein. Aber ich mochte ... wissen, fragen, sagen: Das ist doch ..., Ihr Bruder, Ihre Schwester, ... oder? El Completaji cu formele corespunzatoare ale verbului wollen. 1. 3. Ich 5. wir nicht gehen? 2. Warum ja nicht neugierig sein. 4. du nicht mit nach Berlin kommen? du alles wissen? Sie in Berlin anrufen?

Q Intarifi enunful cu ajutorul particulei ja, punind-o imediat dupa primulverb. 1. 2. 3. 4. 5. Ich will nicht indiskret sein. Das ist mein Bruder. Das sind Ihre Geschwister. _ Er mu8 am Samstag arbeiten. Das ist sehr interessant.

54

Lektion

Vielleicht ins Theater? Poate la teatru?


Tabel sinoptic
Ce trebuie sa stiji 1. Adverbul interogativ wohin wohin? se utilizeaza pentru a pune Tntrebari referitoare la Jel sau direcjie: Wohin gehen wir dann? 2. determinantul de direcfie (complementul circumstanjial de loc) dupa intrebarile cu wohin, la acuzativ La Tntrebarile care incep cu wohin se poate raspunde utilizTnd prepozifia in. In acest caz, substantivul i articolul sTnt la acuzativ. De regula, prepozifia in i articolul das se contrag formind cuvintul ins. Wohin geht ihr? masc. fern. neutr. derDom die Disco das Theater Wir gehen in den Dom. Wir gehen in die Disco. Wir gehen ins Theater. ins = in das Das war wohl (deine Freundin) Ich habe einen Vorschlag. Was gibt es sonst noch?

Pute|i spune Daca presupuneji ceva: Daca avefi o propunere: CTnd va interesaji daca exista o alternative

Andreas i parinfii sai stau la masa Tntr-o mica cafenea din Aachen i discuta ce-ar putea face dupa-masa. Herr Schiifer: Was machen wir denn heute? Frau Schafer: Heute nachmittag mochte ich unbedingt noch einkaufen gehen. Andreas: Einkaufen? Frau Schafer: Ja, es ist doch SchlulSverkauf! Andreas: Stimmt! - Und du, Vater? Herr Schafer: Ich mochte gern ins Zeitungsmuseum. Frau Schafer: Und in den Dom wollen wir natiirlich auch. Ex: Und ich will in die Disco! Andreas: Ex, sei still! Frau Schafer: Ach, das war wohl deine Freundin! Wo ist sie denn?

55

Andreas propune sa se intilneasca cu tojii la ora ase seara ca sa in masa impreuna i sa mearga poate dupa aceea la teatru. Andreas: Frau Schafer: Herr Schafer: Andreas: Frau Schafer: Andreas: Herr Schafer: Frau Schafer: Andreas: Also, in den Dom konnen wir auch morgen gehen. Aber das Zeitungsmuseum ist nur samstags auf. Die Geschafte sind auch nur heute auf. Das ist richtig. Ich habe einen Vorschlag: Du gehst einkaufen, Mutti. Ich gehe mit Vater ins Zeitungsmuseum. Und um sechs Uhr gehen wir zusammen essen. Und dann? Wohin gehen wir dann? Vielleicht ins Theater? Ja! Die Idee ist gut. Was gibt es denn sonst noch? Hier - ich habe eine Zeitung.

Worter u n d Wendungen
heute heute nachmittag der Schlufiverkauf das Zeitungsmuseum das Museum der Dom die Disco = die Discothek Das war wohl deine Freundin? samstags Das Museum ist nur samstags auf. auf sein das Geschaft, die Geschafte Ich habe einen Vorschlag. der Vorschlag mit Vater Wohin? Was gibt es sonst noch? die Zeitung astazi astazi dupa-masa soldurile de sezon Muzeul presei muzeul domul, catedrala discoteca Asta a fost probabil prietena ta. simbata Muzeul e deschis numai simbata. a fi deschis magazinul, pravalia Am o propunere. propunerea cu tata Incotro? Unde? Ce mai este, altceva? ziarul

Ubungen
Completaji propozijiile cu cuvintele care lipsesc si scrieji apoi aceste cuvinte in patrafelele de mai jos. 1. Was gibt es_ 2. Was .noch? wir heute?

56

3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 1. 2.

Das war

deine Freundin? ins Theater? Herr Schafer mochte ins Zeitungs . Die haben auch nur heute auf. Ex mochte in die . Ich habe einen . Andreas hat eine . Um sechs gehen wir zusammen essen. Frau Schafer mochte gehen. Das Zeitungsmuseum ist nur auf. Die Geschafte haben auch nur auf. Das Zeitungsmuseum ist heute .

4.| |
5.

I I I |

6.
7. 8.

F
| |

|1|
r _ I __ r _^_ r _ 1

| |

9.

|~

Mill
II

io. r~ 11. I I 12. 13. \Z


14. | | |

__l

Frau Schafer mochte in den Q 1. 2. 3. 4. 5. Unde vor sa mearga? Ex: Disco "X. mocUte. i*t die. 2>lica. Familie Schafer: Dom Herr Schafer: Museum Andreas: Theater HerrMuller: Hotel

6. Ein Ehepaar: Pension, 7. Frau Berger: Cafe 8. Hanna: Bad Completati propozijiile cu indicajii de timp. 1. 2. .3. 4. 5. 6. Ich mochte einkaufen gehen Wir gehen ins Theater. Wir konnen in den Dom gehen. Die Geschafte sind auf. Wir gehen zusammen essen. Frau Schafer mochte einkaufen gehen. (heute nachmittag) (heute) (morgen) (samstags) (um sechs Uhr) (dann)

Beispiel 1. Ich mochte heute nachmittag einkaufen gehen. Heute nachmittag mochte ich einkaufen gehen.

Introduce^ cuvintul sonst In propozifii.


HOCA

1. Bekommen Sie noch etwas? ReJxwtwuiH, Sie. io*ut 2. Was gibt es denn noch? 3. Wer kommt denn noch? 4. Wer macht noch ein Spiel? 5. Wer hort denn noch zu?

eiwtU?

58

Lektion

Mit dem Studium ist alles okay Cu studiul e totul in ordine


Tabel sinoptic
Ce trebuie sa stifi Determinantul la dativ / complementul indirect a) Determinanail la dativ se pune dupa anumite verbe i dupa anumite prepozifii, de exemplu intotdeauna dupa prepozijia mit). helfen: Da kann ich dir bestimmt helfen. gefallen: Die Arbeit gefallt mir. schicken: Du mut uns die Reportage schicken. Probleme haben mit: Ich habe Probleme mit dem Computer. b) Determinantul la dativ exprimat prin substantiv la singular (La dativ, forma articolului se schimba!) nominativ der Computer das Studium die Arbeit dativ mit dem Computer mit dem Studium mit der Arbeit

c) Determinantul la dativ exprimat prin pronume personal pers. I singular pers. II singular (familiar) (politicos) pers. I plural pers. II plural (familiar) d) Locul determinantului la dativ in propozitie subiect Ich Ich Du Du Verb, helfe kann schickst mu8t determ. la dativ determ. la ac. dir. dir uns uns Verb2 helfen. die Reportage. die Reportage schicken. nominativ ich du Sie wir ihr dativ mir dir Ihnen uns euch

Daca un verb are doua determinante, un substantiv i un pronume, pronumele se pune inaintea substantivului.

59

Puteji spune Daca Tntrebafi pe cineva cum Ti merge (ce mai face): Daca raspundeji la intrebare: Daca intrebati pe cineva cum merge cu ceva (studiul, treaba): Daca vreti sa ajutaji pe cineva: Daca ceva va place:

Wie geht es dir/Ihnen? Mir/Uns geht es gut. Wie geht es mit dem Studium? Wie geht es mit der Arbeit? Da kann ich dir/Ihnen/euch bestimmt helfen. Die Arbeit gefallt mir.

Doamna Schafer pleaca la cumparaturi. Andreas i tatal sau ramin la cafenea sa mai stea de vorba. Frau Schafer: Andreas: Herr Schafer: Andreas: Herr Schafer: Andreas: Herr Schafer: Andreas: Herr Schafer: Andreas: Herr Schafer: Andreas: Also, bis spater. Tschiis! Tschiis, bis um sechs! (Adresindu-se lui Andreas) Na, wie geht es dir? Danke, mir geht es gut. Und euch? Der Mutter geht es sehr gut. Und dir? Auch gut. Aber - ich habe Probleme. Probleme? (rizind) Ja! Ich habe Probleme mit dem Computer. Du hast einen Computer? Da kann ich dir bestimmt helfen! Meinst du? Bestimmt!

In partea a doua a convorbirii, domnul Schafer il intreaba pe Andreas cum merge cu invafatura i cu serviciul. Herr Schafer: Andreas: Herr Schafer: Andreas: Herr Schafer: Andreas: Herr Schafer: Andreas: Herr Schafer: Andreas: Herr Schafer: Andreas: Herr Schafer: Und du, Andreas? Was macht dein Studium? Mit dem Studium ist alles okay. Und was machst du gerade? Ich mache bald eine Reportage iiber Aachen. Ach, das ist schon! Schickst du uns dann die Reportage? Bestimmt! Und wie geht's mit der Arbeit? Gut! Die Arbeit gefallt mir. Und mit Frau Berger? Die ist wirklich sehr nett! Ja, das finde ich auch. Wollen wir jetzt ins Zeitungsmuseum gehen? Ja, gern.

60

Worter u n d Wendungen
Bis spater! Bis um sechs! Und (wie geht es) euch? Ich habe Probleme mit dem Computer. Probleme haben mit der Computer Da kann ich dir bestimmt helfen! Was macht dein Studium? das Studium Was machst du gerade? eine Reportage uber bald schicken Schickst du uns die Reportage? Wie geht's mit der Arbeit? Die Arbeit gefallt mir. gefallen Pe curind! Ne vedem la ase! Cum va merge? Ce mai faceji? Am probleme cu computerul. a avea probleme cu computerul in aceasta privinta pot cu siguranja sa te ajut! Cum stai cu studiile (cu mvajatura)? studiul Ce faci acum? un reportaj despre curind a trimite Ne trimif i reportajul? Cum merge cu munca? Muncaimi place. a-i placea

llbungen
Completajti propozi(tille dupa modelul dat. l. 2. 3. 4. 5. 6. 7. die Mutter? Wie. <jekt'l den. Mutt&i? der Vater? das Ehepaar? die Schauspielerin?. der Portier? das Zimmermadchen? _ der Mann? die Familie? der Gast?

Q Raspundefi la intrebari. 1. Was macht das Studium / die Arbeit / das Telefon / das Ehepaar / die Schauspielerin / der Gast? Beispiel: Mit dem Studium ist alles okay.

61

Pute$i spune Daca vreji sa accentuaji ca ceva e deosebit de mic, plin etc.: Das ist (mir) zu klein/voll. Daca dorif i ca articolul pe care vrefi sa-1 cumparafi sa aiba alta culoare sau numar: Haben Sie den auch in Gelb/ Schwarz / in Grofse 42?

Doamna Schafer se afla intr-un magazin universal, unde e mare aglomerafie pentm ca e tocmai perioada soldurilor de sezon, cind multe confecjii se vind cu pref redus. Frau Schafer: Anunj la difuzor: Mann: 1. Frau: 2. Frau: Anunj la difuzor: Mann: Frau Schafer: Puh - ist das voll! Liebe Kunden! Bitte beachten Sie auch unsere Sonderangebote im Erdgeschoisl Blusen - nur vier Mark! (Zgomot de voci) Wo kann man bezahlen? Schau mal, wie gefallt dir das? Zeigmal! Liebe Kunden! Bitte beachten Sie auch unsere Sonderangebote im ErdgescholS! Pullover - nur zehn Mark! Wo ist hier die Kasse! (pentru ea insasi) Nein - das ist mir zu voll.

Doamna Schafer pleaca la raionul confecjiilor de dama, unde marfurile se vind la pref normal. Cauta o fusta, dar nu tie prea exact ce vrea. Frau Schafer: Verkauferin: Frau Schafer: Verkauferin: Frau Schafer: Verkauferin: Frau Schafer: Verkauferin: Frau Schafer: Verkauferin: Konnen Sie mir helfen? Ich suche einen Rock. Ja, gern. Und welche GrofSe? 44. Und welche Farbe? Was haben Sie denn? Schauen Sie mal: Hier haben wir einen in Gelb. Das ist die neue Herbstfarbe. O nein - Gelb gefallt mir nicht! Haben Sie den auch in Schwarz? Moment - tut mir leid, nur noch in Groe 42. Der ist bestimmt zu klein. Probieren Sie ihn doch mal! Da hinten ist eine Umkleidekabine.

Doamna Schafer incearca fusta, care ii e insa intr-adevar prea mica. Frau Schafer: Verkauferin: Frau Schafer: Verkauferin: Nein, der ist zu klein. Schade! Vielen Dank! Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.

65

Worter u n d Wendungen
Puh - ist das voll! beachten die Sonderangebote (plural) im Erdgeschofs das Erdgeschofs die Kasse der Pullover, die Pullover Das ist mir zu voll. der Rock Welche Grofse? Welche Farbe? die Farbe Hier haben wir einen in Gelb. gelb die neue Herbstfarbe schwarz in Grofse 42 klein da hinten die Umkleidekabine Vai, ce plin e! a acorda atenjie, a lua in seama ofertele speciale, soldurile la parter parterul casa puloverul, puloverele Pentru mine e prea plin (de lume). fusta Ce numar? Ce culoare? culoarea Avem aici una in galben. galben noua culoare de toamna negru numarul 42 (la imbracaminte) mic acolo in spate cabina de proba

Ubungen
Pune(i cuvintele care lipsesc. Formula|i cu cuvintele din paranteza raspunsuri potrivite. Frau Schafer sucht einen Rock. Verkauferin Welche ? Welche ? Hier haben wir einen in Das ist die neue Nur noch in 42. _Sieihndochmal. Da hinten ist eine _ Frau Schafer (44) (egal) (gefallt nicht) (in Schwarz?) (zu klein)

Construiji propozifii dupa exemplul dat. (Fara rezolvare in Cheia exercifiilor) Beispiel Rock A: Ich suche einen Rock 1. Mantel, B: 1. Ich habe einen in Gelb/in Grofse 42. 2. Haben sie den auch in Schwarz /in GroEe 38? 2. Pullover, 3- Fuller, 4. Spiegel 5. Gartenzwerg

66

El Completaji propozijiile cu pronumele care lipsesc. 1. Der Rock kostet 110 Mark. jben. nehme ich. 2. Der Computer kostet 2000 Mark. kaufe ich. 3. Die Schallplatte gefallt mir. mochte ich gern. 4. Das Buch ist neu. kaufe ich. 5. Die Flote ist schon. mochte ich gern. 6. Der Kaffee ist toll. trinke ich gern. Q Cerefi alta culoare sau alt numar. (Fara rezolvare in Cheia exercijiilor) Rock/Bluse/Mantel/Spiegel/Fuller/Brille/Buch/ ... /gefallt mir. Haben Sie den/die/das auch in Schwarz/Gelb/ ... /? in (Grolse) 42/44/ .../? Beispiel Der Rock gefallt mir. Haben Sie den auch in Schwarz? Haben Sie den auch in 44? H Intariji insusirea aratata de adjectiv punind inalntea lui particular** (prea). 1. Der Rock ist klein. 2. Hier ist es voll. 3. Das Hotel ist teuer. 4. Die Pension ist laut. 5. Ich bin miide. 6. Ex ist neugierig. 7. Er ist charmant. -2W (look tit^u. hleia.

M Care sint cuvintele compuse? Cunoasteji toate cuvintele compuse, dar nu cunoate$i toate cuvintele care le alcatuiesc. Cautaji semnificatia cuvintelor necunoscute in dicfionar. I. der Herbst 2. das Zimmer 3. dasTelefon 4. die Asche 5. dieErde 6. der Garten 7. derFloh 8. die Zeitung 9. derBauch 0. das Geld a. b. c. d. e. f. 8h. 1 der Zwerg das GeschoS das Museum der Markt der Beutel der Becher das Madchen der Redner die Farbe die Nummer die. cMe^Ut^Me

i-

67

Lektion

Das soil sehr interessant sein Se zice ca e foarte interesanta


Tabel sinoptic
Ce trebuie sa stiji 1. Adverbul interogativ wo i pronumele interogativ went wo? se utilizeaza in Tntrebari referitoare la loc. De pilda pentru a Tntreba unde are loc un spectacol: Wo gibt es das Stuck von Botho Straufs? went? este forma pentru dativ a pronumelui interogativ wer i se refera la persoane. Wem hilfst du? Mit wem sprichst du? 2. Determinantul de loc (complementul circumstantial de loc) dupa wo, la dativ Daca ceva se Tnttmpla intr-un anumit loc, de exemplu la opera, se utilizeaza prepozijiaiw. In acest caz, articolul i substantivul care urmeaza dupa in sint la dativ. Wo gibt es...? Inder Oper gibt es die Dreigroschenoper von Brecht. Im Stadttheater gibt es ein Stuck von StraulS. Im Bus diirfen Sie nicht rauchen. im = in dem

dieOper das Theater der Bus

3. Verbul modal sollen In afara de Tndemn sau obligate morala, verbul sollen mai poate exprima: a) o informajie provenita de la o persoana terfa. In loc de "am auzit ca...", "se zice ca..." se poate utiliza verbul sollen -. Das soil sehr interessant sein. b) indoiala, dubiu: Und das soil interessant sein? Puteti spune: Daca ceva nu va intereseaza: Daca asji auzit o informajie fara sa fi{i sigur ca e adevarata:

Das interessiert mich nicht. Das soil interessant / ... /sein.

68

Andreas propune parinfilor sai sa mearga impreuna la spectacolul cu piesa "Mare si mic" de Botho Strauss. Doamna Schafer vrea sa tie ce semnificafie are titlul. Andreas: Herr Schafer: Frau Schafer: Ex: Frau Schafer: Andreas: Frau Schafer: Herr Schafer: Ex: Herr Schafer: Ex: Herr Schafer: Ex: Frau Schafer: Im Stadttheater gibt es ein Stuck von Botho Straute: "GrotS und klein". Das soil sehr interessant sein. Und was soil das heifsen: "Grofi und klein"? Das heifst: Wie sind die Menschen? Grols oder ... (indignata) Wie die Menschen sind? Grots oder klein?! Aber nein! Das heifit das nicht! (mereu indignata) Nein, also wirklich, das interessiert mich nicht! "Grots und klein" heiEt doch: Wie sind die Menschen? Grots oder klein? Was denken sie? Viel oder wenig? Wie handeln sie? Gut oder schlecht? Und das soil interessant sein? Also ich, ich finde diese Stimme interessant!

Cei trei se hotarasc sa vada "Opera de trei parale" de Berthold Brecht. Andreas: Ex: Andreas: Frau Schafer: Ex: Andreas: Frau Schafer: Andreas: Herr Schafer: Andreas: Ex: Wie findet ihr das? In der Oper gibt es die "Dreigroschenoper". Was bedeutet "Dreigroschenoper"? Drei Groschen bedeutet billig. Sag mal: Mit wem sprichst du? Mit mir! Ex, sei bitte still! Ich verstehe dich nicht, Andreas. Bist du wirklich Bauchredner? Nein. Das erklare ich spater. Also, wollen wir in die "Dreigroschenoper" gehen? Ja, gern. Ihr kennt bestimmt das Lied von Mackie Messer! (Cinta cintecul lui Mackie-i.)

Worter u n d Wendungen
im Stadttheater das Stadttheater das Stuck groS Das soil sehr interessant sein! Was soil das heitsen? Das interessiert mich nicht. interessieren denken la teatrul oragenesc teatrul oragenesc piesa mare Se zice ca e foarte interesanta. Ce vrea sa Tnsemne asta? Nu ma intereseaza. a interesa a gindi

69

wemg handeln gut schlecht diese Stimme die Oper die Dreigroschenoper bedeuten der Groschen Mit wem sprichst du? erklaren

pufin a ac|iona, a proceda bine rau aceasta voce opera Opera de trei parale a insemna, a semnifica para, gro (moneta de zece pfenigi) Cu cine vorbeti? a explica

Ubungen
Q Scriefi raspunsurile. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Q 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Wo ist Ex? 9+nJlotd. Wo ist Frau Schafer? Wo ist Herr Schafer? WoistHanna? Wo ist Frau Berger? Wo ist der Geldbeutel? Wo ist die Zahnbiirste? Cesespune? (Rock: billig) Jbe* Rock ioU itilUcf. lei+i. (Mantel: teuer) (Stuck: interessant) (Herr Meier: krank) (Herr Meier: wieder gesund) (Menschen: denken viel) (Menschen: denken wenig) (Menschen-. handeln gut) (Menschen: handeln schlecht) Completati propozif iile cu formele corespunzatoare ale verbelor. 1. Im Theater es ein Stuck von B. StraulS. 2. Das sehr interessant sein. 3. Was soil "GrolS und klein" 70 (geben) (sollen) (heilsen) (das Hotel) (die Oper) (das Theater) (die Umkleidekabine) (das Biiro) (der Mantel) (das Bad)

4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

Das heilSt: Wie Was Wie Das Ich Was Mitwem Ich Das Du

die Menschen? die Menschen? sie? mich nicht. diese Stimme interessant. Dreigroschenoper? du? dich nicht. ich spater. bestimmt das Lied von Mackie Messer.

(sein) (denken) (handeln) (interessieren) (finden) (bedeuten) (sprechen) (verstehen) (erklaren) (kennen)

Completa|i propozijiile cu cuvintele care llpsesc. Scriefi apoi aceste cuvinte in patrajelele de mai jos. IS se scrie su majuscule SS 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Was Dreigroschenoper? Wie sind die ? Was heilst" und klein"? Im Stadt . gibt es ... Drei Groschen bedeutet In der gibt es ... Was die Menschen? Das interessiert nicht. Wie die Menschen? Gut oder ? ; Die Dreigroschenoper ist ein Stiick von

71

Lektion

Ein Mann mit dem Namen Mackie Messer Un barbat cu numele Mackie-i
Tabel sinoptic
Ce trebuie sa stifi Dativul substantivelor masculine la singular si plural La unele substantive masculine se adauga la dativ singular un -tt: der Name - mit dem Namen Cele mai multe substantive se termina la dativ plural cu (e)n. Dupa prepozijia von urmeaza intodeauna dativul. Articolul hotarit la dativ plural esteden: die Rauber - von den Raubern die Tat - von den Taten Putefi spune Daca mai exista disponibil ceva, de exemplu bilete pentru un spectacol: Gibt es noch Karten / ... /fiir (+ acuzativ) Daca vrefi sa intrebajji pe cineva cum ll cheama: Wie war Ihr Name? Daca sinteji de parere ca numele spune ceva despre persoana: Der Name sagt es ja schon. Andreas telefoneaza la opera ca sa comande bilete pentru "Opera de trei parale". Frau: Andreas: Frau: Andreas: Frau: Andreas: Ex: Frau: Andreas: 72 Guten Abend. Guten Abend. Schafer. Gibt es noch Karten fiir die Dreigroschenoper? Fiir wann? Fiir heute abend. Ja, aber nur noch fiir dreifSig Mark. Ich nehme drei Karten. Vier! Wie bitte? Mochten Sie drei oder vier Karten? Nein, ich brauche nur drei.

Frau: Andreas: Frau: Andreas: Frau:

Wie war Ihr Name? Schafer. Sie miissen die Karten bis halb acht abholen. Ja, das mache ich. Auf Wiederhoren. Auf Wiederhoren.

Andreas da explicajii in legatura cu "Opera de trei parale". Andreas: Also: Die Dreigroschenoper spielt in London. Sie handelt von Raubern und Bettlern. Ihr Chef ist ein Mann mit dem Namen Mackie Messer. Der Name sagt es ja schon: Mackie Messer hat ein Messer. Sowieso! Das erste Lied berichtet von den Taten von Mackie Messer: Ein Mann ist tot. Der Mann hatte Geld. Aber das Geld ist weg. Und das Geld hat nun Mackie Messer. Der Rauber.

Ex: Andreas: Ex:

Worter u n d Wendungen
Gibt es noch Karten fur . die Karte / die Karten Fur wann? heute abend nur noch fur 30 Mark bis halb acht abholen spielen in (London) handeln von der Rauber/die Rauber der Bettler/die Bettler der Chef das Messer berichten von die Tat /die Taten Mai sint bilete pentru...? bilet, bilete (de intrare) Pentru cind? asta-seara numai de 30 de marci pina la apte i jumatate a lua, a ridica a avea loc la, a se petrece la (Londra) a fi vorba de banditul, banditti ceretorul, ceretorii eful cufit, i a relata despre fapta, faptele

73

tibungen
Q Care sint formele pentru dativ? 1. Mit wem sprechen Sie? Wem helfen Sie? Frau, Mann, Student, Junge, Chef, Franzose, Mensch: Name Mackie Messer, Chefin, Ehepaar, Kunde, Schwester, Bruder Beispiel: Ich spreche mit der Frau. Ich helfe der Frau. Ich spreche mit den Frauen. Ich helfe den Frauen. 2. Die Oper handelt von Bettler). 3. Sie berichtet von den und (Rauber und von Mackie Messer (Tat).

V\ Puneji prepozifia potrivita: bis, in, sau fur. 1. Andreas arbeitet i*t Aachen. 2. Seine Eltern besuchen ihn Aachen. 3 Sie wollen zusammen Theater gehen. 4. Sie gehen Oper. 5- Andreas bestellt Karten Oper. 6. Die Frau fragt:" wann mochten Sie die Karten?" 7. Andreas sagt: " heute abend." 8. Es gibt noch Karten 30 Mark. 9. Andreas mufs die Karten halb acht abholen.

El in sau von? 1. Die Dreigroschenoper ist Bert Brecht. 2. Sie spielt London. 3- Sie handelt Bettlern und Raubern. 4. Das erste Lied berichtet den Taten von Mackie Messer.

74

Construiji propozifii.
1. Karten 2. 30 3. drei gibt fur drei es noch ? Karten vier gibt oder die es Sie ? Karten spielt und mit Mackie Messer halb acht

Mark

noch mochten Sie

Karten bis

4. abholen 5. in 6. von 7. Chef 8. Messer

miissen

London Bettlern ist ein hat das

die sie

Dreigroschenoper Raubern ihr handelt dem ein

Mann Mackie erste ist hat

Namen

Messer Lied

9. berichtet
10. tot 11. Geld Mann nun

den

Taten

von

Mackie

von

Messer

ein das

Mackie

Messer

H Cerefi cuiva sa faca ceva pina la un anumit moment. 1. bis halb acht Karten abholen 2. bis halb sieben Kaffee kaufen 3. bis morgen den Brief schicken 4. bis Samstag in Aachen bleiben 5. bis acht Uhr in Berlin anrufen Beispiel 1. Bitte holen Sie die Karten bis halb acht ab. Sie miissen die Karten bis halb acht abholen.

75

Lektion

Das hat jemand gehort Cineva a auzit ce-am spus


Tabel sinoptic
Ce trebuie sa ti|i Perfectul Perfectul este o posibilitate de a vorbi despre ceva petrecut in trecut. Perfectul se utilizeaza in naraf iuni, in special cind cele intimplate sint inca vii in memorie. a) Formarea perfectului Timpul perfect se formeaza din formele corespunzatoare ale verbului haben i participiul II al verbului de conjugat: Ich habe ein Buch gelesen. Participiul II al verbelor regulate: ge- + radacina verbului + terminajia -t: gehort. Participiul II al verbelor neregulate: ge- + radacina verbului + terminajia -em gelesen. haben + ge <^ b) Ordinea cuvintelor in propozijie
Infinitiv horen sagen machen lesen sehen Das Ich Sie Ich Sie haben hat habe haben habe haben jemand laut die Arbeit fur die Menschen ein Buch Ex nicht PII gehort. gesagt: gemacht. gelesen. gesehen.

Participiul II se p u n e intotdeauna la sfiritul propozijiei.

Putefi spune Daca aveji impresia ca nu sinteji crezut: Daca relataji ce a spus cineva: Daca va indoi|i de ceva:

Das glaubt ihr mir bestimmt nicht. Sie/Er hat gesagt: ... Das sollen wir glauben? Das soil ich glauben?

76

Andreas povestetste parinfilor sai cum a cunoscut-o pe Ex. Andreas: Die Geschichte glaubt ihr mir bestimmt nicht! Also, das war so: Ich war zu Hause und habe ein Buch gelesen - das Buch von den Heinzelmannchen zu Koln. Die haben doch nachts immer die Arbeit fur die Menschen gemacht. Ich habe also die Geschichte gelesen und getraumt. Und dann habe ich laut gesagt: "Ich mochte auch so eine Hilfe!" Aber dann, dann habe ich mir gesagt: "Na ja, das gibt es sowieso nicht!" Und dann? Pst! Das hat jemand gehort. Wer denn? Ex! Und sie hat gesagt: Hallo, da bin ich!

Frau Schafer: Herr Schafer: Andreas: Frau Schafer: Andreas: Ex:

Reacfia parinjilor lui Andreas e diferita. Doamna Schafer nu tie ce sa creada, domnul Schafer intreaba daca Ex ii e de vreun ajutor... Ex: Frau Schafer: Ex: Frau Schafer: Ex: Herr Schafer: Andreas: Ex: Hallo, da bin ich! Wo denn? Wo ist sie denn? Ich sehe sie nicht! Ich bin unsichtbar. Und das alles sollen wir glauben? Sowieso! Na, Andreas, hilft sie dir denn? (ii drege glasul ezitind) Ja, sehr!

Worter u n d Wendungen
Die Geschichte glaubt ihr mir bestimmt nicht. die Geschichte glauben nachts Arbeit fur jemanden machen traumen die Hilfe Das gibt es sowieso nicht! Und das alles sollen wir glauben? Povestea mea n-o s-o credeji, cu siguranfa. povestea a crede noaptea, in timpul nopjii a face munca pentru cineva a visa ajutorul Aa ceva, oricum, nu exista. i vrei sa credem toate astea?

Ubungen
Q Expiimaji-va indoiala cu ajutorul verbului sollen. 1. Das glaube ich nicht. 2iai ialL icli (flatilwt? 2. Das verstehe ich nicht.

3. Das bestelle ich nicht. 4. Das erzahle ich nicht. 5. Das weifi ich nicht. _

WA Exprimafi un indemn cu ajutorul verbului sollen. 1. Bitte rufen Sie in Berlin an. Sie. 4olle*t in Qenlin cat/utfjen. 2. Bitte reisen Sie heute ab. 3. Holen Sie die Karten ab? 4. Kommen Sie mit nach Berlin? 5. Laden Sie Hanna ein?

El Scriefi In paranteza infinitivele verbelor. 1. Andreas liest ein Buch. ( ) 2. Das Buch heilst "Die Heinzelmannchen zu Koln". ( ) 3. Die Heinzelmannchen arbeiten fur viele Menschen. ( ) 4. Andreas sagt: "Ich mochte auch so eine Hilfe."( , ) 5. Das hort Ex. ( ) 6. Ex ist unsichtbar. ( ) 7. Das glaubt Frau Schafer nicht. ( )

El Completafi propozifiile cu formele corespunzatoare ale verbului haben. 1. Frau Schafer Ex nicht gesehen. 2. Andreas fragt:" du sie wirklich nicht gesehen?" 3- Sie sagt: "Nein, ich sie noch nicht gesehen." 4. " ihr Ex denn gehort?" 5. "Ja, wir sie gehort." 6. Herr und Frau Schafer Ex gehort, aber sie sie nicht gesehen.

H Completaji propozifiile cu formele corespunzatoare ale perfectului. 1. Andreas Geschichte 3. Er ein Buch ^eleiett . (lesen) 2. Er eine und . (lesen, traumen) eine Stimme .(horen) 4. Das war Ex. Sie : (sagen) "Hallo, da bin ich." 5. Frau Schafer : "Wo denn?" (fragen) 6. Frau Schafer Ex nicht . (sehen) Uat

78

d Scrieji formele corespunzatoare ale verbului haben ? 1. du das nicht geglaubt? 2. Ich das nicht so gemeint. 3. Warum Sie so gehandelt? 4. Andreas falsch geraten. 5. Die Schauspielerin keine Hilfe gebraucht. 6. Warum du mich nicht geweckt? 7. ihr die Karten schon geholt? 8. Das Telefon geklingelt. 9- Herr und Frau Schafer Andreas gesehen.

Q Puneji partile de propozifie de mai jos, una dupa alta, in propozifii. Nu uitafi ca participiul II se pune intotdeauna la sfirsitul propozifiei. Beispiel Ich habe gelesen. (zu Hause/ein Buch/von den Heinzelmannchen) Ich habe zu Hause gelesen. Ich habe zu Hause ein Buch gelesen. Ich habe zu Hause ein Buch von den Heinzelmannchen gelesen. 1. Andreas hat gesagt:... (zu Hause/laut) 2. Er hat gelesen. (nachts/zu Hause/die Geschichte) 3. Sie haben das geglaubt. (Andreas/nicht) 4. Was hat Ex gesagt? (denn/Andreas) 5. Sie haben die Arbeit fiir die Menschen gemacht. (doch/nachts/immer)

79

Lektion

Woher kommt der Name Aachen? De unde vine numele "Aachen"?


Tabel sinoptic
In aceasta lec[ie nu apar noi structuri gramaticale. Puteji spune Daca n-aveji idee de ceva: Keine Ahnung! Daca vreji sa intrebatj pe cineva ceva: Ich mochte Sie etwas fragen. Daca vrefi sa intrebafi pe cineva ce inseamna ceva (de exemplu, semnificatia unui nurae): Ich mochte Sie mal fragen: Was bedeutet der Name Aachen?

Andreas face o lucrare pentru studiile sale de ziaristica: Interviaza trecatorii pe strada, intrebindu-i daca tiu de unde vine numele "Aachen" i ce Tnseamna. Andreas: 1. Passant: Andreas: 2. Passant: Andreas: 2. Passant: Andreas: 2. Passant: Entschuldigen Sie bitte, ich mochte Sie etwas fragen. Tut mir leid, ich bin fremd hier. Entschuldigen Sie bitte, ich mochte Sie etwas fragen. Ja, was denn? Was meinen Sie: Was bedeutet der Name Aachen? Aachen? Wie meinen Sie das? Ja, woher kommt der Name Aachen? Nein, das weifS ich nicht. Wissen Sie das denn?

Andreas se adreseaza acum unei tinere. Andreas: 1. Passantin: : Andreas: 1. Passantin: Guten Tag. Ich habe eine Frage. Ja, bitte? Was bedeutet der Name Aachen? Keine Ahnung. Das interessiert mich auch nicht.

O pereche mai in virsta da raspunsul corect. Andreas: 3. Passant: 80 Darf ich Sie mal fragen: Was bedeutet der Name Aachen? Aachen? Aachen?

Andreas: 3. Passant: Andreas: 2. Passantin: 3. Passant: 2. Passantin: Andreas: 3. Passant: Andreas: 2. Passantin: Andreas:

Ja, woher kommt der Name Aachen? Also friiher waren doch die Romer hier. Stimmt. Und in Aachen hat es doch friiher schon die Quellen gegeben. Genau: Und das Wort fur Wasser war aqua. Dann kommt der Name Aachen von aqua und bedeutet Wasser? Ja, aqua war der erste Name fiir Aachen. Warten Sie - und spater waren die Germanen hier. Und die haben Aachen den Namen abba gegeben. Und das bedeutet auch Wasser? Ja!

Worter u n d Wendungen
Ich mochte Sie etwas fragen. etwas Was bedeutet der Name Aachen? Wie meinen Sie das? eine Frage haben die Frage Keine Ahnung. friiher die Romer (plural) die Quelle / die Quellen das Wasser derOrt der erste Name die Germanen (plural) einen Namen geben A dori sa va intreb ceva. ceva Ce inseamna numele "Aachen"? Ce vreji sa spunefi? a avea o intrebare intrebarea N-am idee. Habarn-am. odinioara romanii izvorul, izvoarele apa cuvintul primul nume germanicii, vechii germani a da un nume

81

Ubungen
Q Completafi propozijlile cu cuvintele care lipsesc si scriefi apoi aceste cuvinte in patrafelele alaturate. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Andreas mochte etwas . Was der Name Aachen? Der Name fur Aachen war aqua. Friiher waren die hier. In Aachen gibt es viel . Die Frau hat keine . waren die Germanen da. DasweiSich .

|_l I

I I I I

Die haben Aachen den Namen ahha gegeben. W\ Completaji intrebarile. (Fara rezolvare in Cheia exercijiilor) Ich mochte Sie etwas fragen: Wo ist...? Ich habe eine Frage: Was bedeutet...? Konnen Sie mir sagen: Woher kommt... El Formulaji propozijii cu sensuri contrastante. 1. Andreas: friiher Student, jetzt Student und Portier. 2. Herr Dr. Thurmann: friiher Student, jetzt Arzt. 3. Frau Berger: friiher Zimmermadchen, jetzt Hotelchefin. 4. Das Hotel: friiher klein, jetzt grofS. 5. Aachen: friiher ruhig, jetzt laut. Beispiel Andreas war friiher Student, jetzt ist er Student und Portier. Q Incepefi propozifiile cu cuvintele subliniate. Atenjie la ordinea corecta a cuvintelor. 1. Die Romer waren friiher hier. fyiiilten, wane*t die. Rome*. Ui&i. 2. Die Germanen waren spater hier.

82

3. Per Name fur Aachen war fruher ahha. 4. Die Romer waren zuerst in Aachen. 5. Die Germanen waren dann in Aachen. 6. Aachen kommt sicher von ahha.

Etnas

saujemand? getraumt. 2. hat gesagt: 3. Hat das Buch gelesen? 4. Ich wissen. 5. Hast du mir gegeben? Hilfe gebraucht?

1. Andreas hat "Hallo, hier bin ich." mochte 6. Hat

83

Lektion

Das weift ich von ihm tiu de la el


Tabel sinoptic
Ce trebuie sa stifi 1. Pronumele personal pentru persoana a treia singular dativ thr este pronumele personal pentru dativ singular atunci cind Tnlocuiete un substantiv feminin. ihtn este pronumele personal pentai dativ singular atunci cind Inlocuiegte un substantiv masculin. Nominativ sie er Das weite ich von Hanna. Das weiK ich von Andreas. Dativ Das weilS ich von ihr. Das weifs ich von ihm.

2. Determinantul la dativ dupa prepozifiile an, aus, von. an an dem = am: Aachen liegt nicht am Meer. aus Der Brunnen ist aus dem Jahre 1827. von Das weifs ich von ihm. Putep spune Daca stiji ceva de la cineva: Cind vreti sa ti|i daca o anumita apa se poate bea: Daca un aliment sau o bautura nu va place, respectiv va place: Daca promiteti ceva cuiva: Das weiE ich von ihm/ihr. Kann man das Wasser trinken? Das schmeckt ja wirklich scheufslich/gut. Das verspreche ich dir/Ihnen.

Andreas i parin|ii sai fac o plimbare prin ora. In Aachen sint multe fintini, de exemplu fintina Elisei, a carei apa se poate bea. Herr Schafer: Ex: Andreas (fadnd pe ghidul): Andreas, zeigst du uns die Stadt? Au ja! Also, ihr wiftt: Aachen ist eine Wasserstadt.

84

Ex: Frau Schafer: Ex: Frau Schafer: Andreas: Frau Schafer: Andreas: Frau Schafer: Ex: Frau Schafer: Andreas: Frau Schafer: Andreas:

Sowieso! Aachen bedeutet 'Wasser'. Woher weiK sie das denn? Das weifs ich von ihm, von Andreas. Aber Aachen liegt doch gar nicht am Meer. Das stimmt! Aber Aachen hat sehr viele Brunnen! Kann man das Wasser trinken? Normalerweise nicht. Das hier ist der Elisenbrunnen aus dem Jahre 1827. Und das Wasser kann man trinken. Das mochte ich mal probieren! Aber das schmeckt scheufilich! Woher weig sie das denn? Das habe ich ihr gesagt. (gusta apa) Puh - das schmeckt ja wirklich scheutslich! Ist aber sehr gesund!!

Cei trei Ti continua plimbarea, in cursul careia Andreas le arata parinfilor sai celebrul dom din Aachen. In acest loc s-a aflat odinioara reedin|a imparatului Carol eel Mare. Andreas: Frau Schafer: Andreas: Ex: Andreas: Ex: Andreas: Ex: Andreas: Frau Schafer: Herr Schafer: Bitte sehr - das ist der Dom! Hier war doch fruher die Residenz von Karl dem GroSen, nicht wahr? Genau! Karl der Grofie hatte hier seine Residenz. Karl der GrofSe? Das war ein Kaiser. Und warum war er in Aachen? Aachen hat sehr viele heifSe Quellen. Und das war auch fruher sehr angenehm. Zeigst du mir die Quellen mal? Okay, Ex, das verspreche ich dir! Und ich mochte jetzt in den Dom gehen. Gut - das machen wir jetzt.

Worter u n d Wendungen
die Stadt die "Wasserstadt" Das weifs" ich von ihm. am Meer liegen gar nicht das Meer sehr viele Brunnen der Brunnen /die Brunnen normalerweise aus demjahr(e) 1827 dasjahr oraul "Oraul apelor" (Asta)tiudelael. a fi situat la mare deloc marea foarte multe fintini ftntina, fintinile in mod normal din anul 1827 anul

85

Das schmeckt scheuSlich! schmecken scheuKlich gesund die Residenz nicht wahr? der Kaiser heiEe Quellen heifi auch friiher angenehm versprechen

Are un gust oribil! a avea gust oribil sanatos, sanatoasa reedin|a Nu-i asa? tmparatul izvoare calde, izvoare termale foarte cald, fierbinte i odinioara placut a promite

Ubungen
Completaficu ihm sauihr. 1. Aachen gefallt _ (Andreas) 2. Aachen gefallt _ auch. (Frau Schafer) 3- Das Wasser schmeckt nicht. (Frau Schafer) 4. Das Wasser schmeckt auch nicht. (Andreas) 5. Aachen bedeutet (Andreas) 6. Karl der GroJSe war ein 'Wasser'. Das weifi Ex von . (Andreas) 7. Frau Schafer mochte Kaiser. Das weits Ex auch von das. den Dom sehen. Andreas verspricht. das. 8. Ex mochte die Quellen sehen. Andreas verspricht das. 9- Herr Schafer mochte die Stadt sehen. Andreas verspricht Q Puneji pronumele personale la dativ care lipsesc. Persoana care intreaba si cea care raspunde poate fi una i aceeasi, dupa cum pot fi doua persoane difente. 1. Wie gefallt dlt / eucA / 9Une*t Aachen? 2. Aachen gefallt / gut. 3. Die Stadt gefallt / . 4. Aber das Wasser schmeckt / nicht. 5. Zeigst du / die Stadt? 6. Ja, ich zeige / die Stadt gern. 7. Zeigen Sie _ . die Stadt? 8. Ja, ich zeige / die Stadt gern.

86

Care sint pronumele personale la dativ potrivite? Nu uitafi ca pronumele la dativ se pune inaintea determinantului la acuzativ exprimat prin substantiv. (Vferb) 1. Andreas Andreas 2. Andreas Andreas 3. Andreas Andreas 4. Andreas Andreas 5. Frau Schafer Frau Schafer 6. Herr Schafer Herr Schafer 7. Die Romer Die Romer zeigt zeigt zeigt zeigt erklart erklart schickt schickt glaubt glaubt glaubt glaubt geben geben determ. la dativ seinen Eltern Ex Herrn Schafer Frau Schafer Andreas Andreas der Stadt determ. la acuzativ die Stadt. die Stadt. einen Brunnen. einen Brunnen. die Residenz. die Residenz. eine Kassette. eine Kassette. die Geschichte. die Geschichte. die Geschichte. die Geschichte. einen Namen. einen Namen.

Q Puneji intrebari referitoare la propozifiile din exercifiul 3Beispiel 1. Wem zeigt Andreas die Stadt? Seinen Eltern. 2. Was zeigt Andreas seinen Eltern? Die Stadt. H Punefi verbele din exercijiul 3 la perfect (cu exercepfia verbului din propozifia a treia). Beispiel 1. Andreas hat seinen Eltern die Stadt gezeigt. Andreas hat ihnen die Stadt gezeigt. If] Completafi propozif iile cu prepozif ia von si pronumele personal la dativ corespunzator. 1. Das Wasser schmeckt scheufslich. Das wei)3 Ex . (Andreas) 2. Aachen bedeutet Wasser. Das weil3 Ex . (Andreas) 3. Ex ist unsichtbar. Das weifs" Frau Schafer . (Ex) 4. Andreas soil Bauchredner sein. Das weilS Frau Schafer . (Frau Berger) Q Intarifi enunful cu ajutorul cuvintelor/a wirklich . Beispiel: Das schmeckt scheulslich. Das schmeckt ja wirklich scheufslich! 1. schmecken: gut, schlecht, toll, unmoglich 2. sein: angenehm, ruhig, heiJ3, voll, billig, teuer, egal, indiskret 87

Lektion

Wie spricht man mit einem Kaiser? Cum se vorbete cu un imparat?


Tabel sinoptic
Ce trebuie sa ti|i 1. Determinantul la dativ: articolul nehotarit singular Determinantul la dativ se pune dupa anumite verbe urmate de anumite prepozijii. De exemplu: sprechen mit, kommen von, sein seit. Articolul substantivelor se modifica in felul urmator:
Nominativ Masc. Neutru Fern. der/ein Kaiser das/einjahr die/eine Reise Er spricht Er spricht Er ist Er ist Er kommt Er kommt mit mit seit seit von von Dativ dem einem dem einem de r eine r Kaiser. Kaiser. Jahr in Aachen. Jahr in Aachen. Reise,... Reise.

2. Pronumele personal la dativ Ihnen este forma pentru persoana a doua singular la adresarea politicoasa (pronumele de politeje): Wie gefallt Ihnen Aachen? Puteji spune CTnd intrebafi daca cuiva ii place: Daca tocmai aji sosit dintre-o calatorie: Daca avefi contacte bune: Wie gefallt es Ihnen hier? Ich komme gerade von einer Reise. Ich habe gute Kontakte.

Andreas ia un interviu fictiv imparatului Carol eel Mare, care a fost incoronat la Roma in anul 800. (Karl d. Gr. = Karl der Grofie = Carol eel Mare) Ex: Andreas: Ex: Andreas: Stimme: Du machst ein Interview mit einem Kaiser? Ja, aber sei bitte still! Bist du nervos? Na klar! Wie spricht man mit einem Kaiser? Achtung! Die Sendung beginnt.

Andreas: Karld. Gr.: Andreas: Karld. Gr.: Andreas: Karld. Gr.: Andreas: Karld. Gr.: Andreas: Ex: Karld. Gr.:

Guten Tag, Hebe Horerinnen und Horer. Heute haben wir einen Gast bei uns im Studio: Karl der GrolSe ist hier! Herzlich willkommen! Guten Tag, junger Mann. Sie kommen gerade von einer Reise? Ja, ich war in Rom. Sie sind nun auch Kaiser ... Das ist eine grofSe Ehre fur mich. Die Deutschen nennen Sie Karl der Grotee. Ach ja? Das ist dann eine Ubersetzung von Carolus Magnus? Genau! Und die Franzosen nennen Sie Charlemagne. Und die Italiener Carlo Magno. Wie bitte?

Andreas Ti spune lui Carol eel Mare ca i astazi este eelebru la Aachen i ca exista o fintina i un premiu care li poarta numele: fintina Carol eel Mare i premiul Carol eel Mare. Andreas: Karl d. Gr.: Andreas: Karl d. Gr.: Andreas: Karld. Gr.: Andreas: Karl d. Gr.: Andreas: Karld. Gr.: Andreas: Karl d. Gr.: Wie gefallt Ihnen Aachen? Aachen gefallt mir gut - besonders die Quellen. Die Warme tut mir gut. Und Sie - wie lange sind Sie schon in Aachen? Seit einemjahr. Und wie ist Aachen - heute? Sie sind sehr beruhmt - auch heute noch. Achja? In Aachen gibt es den Karlsbrunnen ... Das ist eine Ehre fur mich. Es gibt den Karlspreis ... Karlspreis? Ja, fur die Einheit von Europa. Ach Europa! (incepe sa se entuziasmeze) Ich hatte gute Kontakte in die ganze Welt, Konstantinopel...

Worter u n d Wendungen
das Interview nervos Achtung! Die Sendung beginnt. die Sendung beginnen der Gast das Studio gerade von einer Reise kommen die Reise Das ist eine grofse Ehre fur mich. die Ehre interviul nervos, emofionat Atenfie! Emisiunea incepe. emisiunea a incepe invitatul studioul a sosi tocmai dintr-o calatorie calatoria Este o mare onoare pentru mine. onoarea, cinstea

89

die Ubersetzung die Deutschen Die Deutschen nennen Sie . die Franzosen die Italiener besonders Die Warme tut mir gut. die Warme guttun seit einem Jahr seit beriihmt der(Karls)Preis die Einheit von Europa gute Kontakte haben in die ganze Welt die Welt

traducerea germanii Germanii va numesc ... francezii italienii indeosebi, in special Caldura imi face bine. caldura a face bine de un an de, din, de la (temporal) celebru premiul (Carol eel Mare) unitatea Europei a avea contacte bune in intreaga lume lumea

Ubungen
Q Alcatuifi intrebari si daji raspunsurile. (Fara rezolvare in Cheia exerci{iilor) die Stadt? Ihnen das Stuck? Es geht. Wiegefallt dir Aachen? Gut. ihnen dieSendung? Garnicht. euch die Ubersetzung? Ich weils nicht. das Auto? Q Punefi articolul corespunzator la dativ. 1. Andreas spricht mit Kaiser/Frau/Student/Studentin/Gast/Franzose/Deutscher/... 2. Erkommtvon Reise/Interview/Sendung/... 3. Er berichtet von Interview/Geschichte/Oper/Stiick/Mann/Frau/...

El Intrebafi de cit timp face cineva ceva sau de cit timp e undeva. 1. Andreas-Aachen sein-ein Jahr 2. Frau Berger - Chefin sein - zwei Jahre (!) 3. Dr. Thiirmann - Berlin sein - zwanzig Jahre (!) 4. Andreas -Journalistik studieren - ein Jahr 5. Die Schwester von Frau Berger - verheiratet sein - ein Jahr 6. Hanna - im Hotel Europa arbeiten - ein Jahr

90

Beispiel 1. Wie lange ist Andreas in Aachen? Oder: Seit wann ist Andreas in Aachen? Andreas ist seit einem Jahr in Aachen.

Q Punefi cuvintele care lipsesc. 1. Andreas macht ein mit einem . 2. Er ist _. 3. Andreas hat einen im . 4. Karl der GroBe kommt gerade von einer . 5. Die Sendung . 6. Der Name Karl der GrolSe ist eine fur Kaiser Karl. 7. Die nennen ihn Charlemagne. 8. Ihm tut die gut. 9. Karl der GrofSe ist sehr . 10. Es gibt den Karlspreis fur die von Europa. 11. Karl der GrolSe hatte in die ganze .

Ce-aji facut adineauri?

ein Buch lesen Pullover suchen Interview machen

von Ex traumen

Tee kaufen -

Kassette horen

Dom von Aachen sehen Freundin wecken -

Stadt Hanna zeigen

Hilfe brauchen

9ok ItcJte. qenade. ei*t Buck

Lektion

Ich habe ein Zimmer reserviert Am rezervat o camera


Tabel sinoptic
Ce trebuie sa stiji 1. Perfectul verbelor cu terminatia -ieren la infinitiv Perfectul celor mai multe verbe se formeaza cu verbul auxiliar haben. Participiul II se formeaza cu prefixulge- i terminafia -t sau -en: sagen - Sie hat gesagt... sehen - Sie hat Ex gesehen ... Participiul II al verbelor terminate la infinitiv in -ieren se formeaza cu terminajia -t, fara prefixulge-. Forma participiului II este asadar identica cu forma pentru persoana a treia singular prezent. reservieren Er reserviert ein Zimmer. Ich habe ein Zimmer reserviert. telefonieren Er telefoniert. Ich habe mit Ihrer Sekretarin telefoniert. notieren Andreas notiert die Buchung. Ich habe Ihre Buchung notiert. 2. Ajectivul posesiv la dativ Ajectivul posesiv se formaza exact ca articolul nehotarit. Ca in cazul articolului nehotarit, -r este caracteristica substantivelor feminine la dativ, in timp ce -m caracterizeaza substantivele masculine i neutre. feminin einer Chefin meiner Chefin deiner Chefin Ihrer Chefin masculin mit einem Chef mit meinemChef mit deinemChef mit Ihrem Chef mit meinen Chefs neutru einem Zimmer meinem Zimmer deinem Zimmer Ihrem Zimmer

singular pers. I pers. II plural pers. I

mit mit mit mit

in in in in

mit meinenEltern

in meinen Zimmern

3. Pronumele personal la dativ ihnen este forma pentru persoana a treia dativ plural a pronumelui personal: Hat es ihnen gefallen? (den Eltern von Andreas)

92

4. Numeralele ordinate Numeralele ordinale isj schimba forma atunci cind stau in faja unor substantive masculine la acuzativ. masculin eins: l. = der erste fiir den ersten neutru das erste fiir das erste feminin die erste fiir die erste

nominativ acuzativ

Puteji spune CTnd intrebati daca ceva a fost frumos: War's schon? Daca credefi ca ceva e o greeala: Das mu( ein Irrtum sein. Daca ceva va supara: So was Dummes! Pentru a intreba pe cineva daca i-a placut ceva: Hat es Ihnen/dir/ihnen gefallen?

Doamna Berger il intreaba pe Andreas cum a petrecut sfirsjtul de saptamina impreuna cu parinfii. Andreas ii spune ca au vazut "Opera de trei parale". Andreas: Frau Berger: Andreas: Frau Berger: Andreas: Frau Berger: Andreas: Ex: Frau Berger: Ex: Guten Morgen, Frau Berger. Guten Morgen, Herr Schafer. Na, war's schon mit Ihren Eltern? Ja, danke! Es war sehr schon. Was haben Sie gemacht? Ich habe meinen Eltern Aachen gezeigt. Und? Hat es ihnen gefallen? Ich glaube schon. Wir waren auch im Theater. Wir haben die Dreigroschenoper gesehen. Ich nicht! Ach, da ist sie ja wieder, Ihre zweite Stimme! War sie nicht dabei? Nein, leider nicht!

Sosete un client care a rezervat o camea. Clientul s-a :nelat insa asupra datei, rezervind camera pentru ziua urmatoare. Andreas: Herr Miiller: Andreas: Herr Miiller: Andreas: Guten Tag. Guten Tag. Ich habe ein Zimmer reserviert. Wie ist Ihr Name bitte? Miiller, Dr. Martin Miiller. Ah ja, ich habe mit Ihrer Sekretarin telefoniert. Einen Moment bitte. (Andreas cauta in evidenja rezervarilor.) Hier - Zimmer 20. Aber - Sie haben das Zimmer erst fiir morgen reserviert. Und das Hotel ist heute leider voll. Wie bitte? Unmoglich! Das muts ein Irrtum sein. Das tut mir sehr leid, Herr Dr. Miiller. Ich habe Ihre Buchung fiir den Vierzehnten notiert. Fiir den Vierzehnten? Ja! Und heute ist erst der Dreizehnte. Ja klar - das weiis ich auch. (Oftind) Der Dreizehnte - ein Ungliickstag! Und was mache ich jetzt?

Herr Miiller: Andreas: Herr Miiller: Andreas: Herr Miiller:

93

Andreas: Herr Miiller:

Warten Sie doch bitte einen Moment! Ich rede mal mit meiner Chefin. Danke. (Pentru sine) So was Dummes!

Worter u n d Wendungen
War's schon? dabeisein Ich glaube schon. ein Zimmer reservieren die Sekretarin Das Hotel ist leider voll. Das mu8 ein Irrtum sein. der Irrtum Ich habeIhre Buchung fur den Vierzehnten notiert. die Buchung notieren der Ungliickstag mit jemandem reden So was Dummes! A fost frumos? a fi de faja Cred ca da. a rezerva o camera secretara Din pacate, hotelul e plin. Trebuie sa fie o greeala. greseala, eroarea Am notat domanda dumneavoastra pentru 14. inregistrare, notare (a unei comenzi, rezervari etc.) anota ziua cu ghinion a vorbi cu cineva Aa ceva stupid!

Ubungen
Q Puneji participiul n. 1. Was haben Sie ? (machen) 2. Ich habe meinen Eltern Aachen . (zeigen) 3- Wir haben die Dreigroschenoper . (sehen) 4. Frau Schafer hat die Geschichte von Ex nicht . (glauben) 5- Andreas hat . (traumen) 6. Die Romer haben Aachen den Namen . (geben) 7. Frau Schafer hat das Wasser nicht . (schmecken) W\ Completafi tabelul. substantiv / / das Telefon / notieren

(Verb)
recherchieren studieren

adjectiv / / interessant / /

particip. II

94

El Construiji propozifii. 1. hat ein Zimmer mit HerrMiiller Ihrer notiert haben von reserviert habe ich Sie den hat erst notiert fur morgen hat hat die Buchung

2. telefoniert 3. die Buchung 4. das Zimmer 5. Andreas 6. Aachen

Sekretarin

Andreas reserviert

fur den vierzehnten Eltern gefalien

Andreas

H Punefi adjectivul posesiv corespunzator. (Exista mai multe posibilita(i.) 1. Frau Berger fragt Andreas: "Hat Aachen Eltern gef alien? Was haben Sie Eltern gezeigt?" 2. Andreas: "Ich habe Eltern denDomgezeigt." 3. Ich rede mai mit Chefin. 4. Ich habe mit Sekretarin telefoniert. 5. Haben Sie das Buch Schwester gegeben? 6. Hast du mit Mutter geredet? 7. Wie geht es Mutter? 8. Danke, Mutter geht es gut. H Completati propozitiile cu pronume personale la dativ. 1. Andreas hat seinen Eltern Aachen gezeigt. Er hat die Brunnen gezeigt. 2. Das hat gefallen. 3. Ex: "Gehst du mit auch ins Theater?" 4. Andreas: "Ja, das verspreche ich ." 5. Wir haben einen Gast bei im Studio. 6. Andreas fragt den Gast: "Wie gefallt Aachen?" 7. Herr Schafer fragt: "Schickst du die Reportage uber Aachen?" 8. Andreas: "Ja klar, das verspreche ich ." 9. Herr Muller mochte das Zimmer sehen. Hanna zeigt das Zimmer. 10. Andreas mochte mit Frau Berger sprechen. Er spricht mit und sie spricht mit . Bl Alcatuifi un dialog. (Fara rezolvare in Cheia exercitiilor) Andreas Gast Zimmer reserviert Stimmt! Zimmer 20. Aber: Zimmer erst fur morgen reserviert Nein! Zimmer fur heute reserviert. Tut mir leid, aber Irrtum! Zimmer fur 14. reserviert 14. ?? Heute: 13. ??

95

JaP^^llfc aft^U

Lektion

Wie kofflme ich zur Post? Cum ajung la pota?


Tabel sinoptic
Ce trebuie sa stiji 1. Determinantul de direcjie la dativ (complement circumstantial de loc) / wohin La intrebarile care Tncep cu wohin se poate raspunde cu prepozif ia zu, dupa care atlt substantivul cit si articolul stnt la dativ. De regula, prepozijia zu i articolul urmator se contrag. Wohin mochten Sie? masc. der Theaterplatz neutru das Zentrum die Post fern. Re|ine|i: wohin? in: inlegatura cu acfiunea de "a intra": ins Theater, in den Dom... zu: pentru a indica direcljia sau destinafia: zur Post, zum Platz 2. Particula denn Particulele nu modifica sensul unui enunf ci doar nuanfeaza enunjul, astfel incit formularea devine mai expresiva, mai pufin rigida: Wo ist das Zentrum? Wo ist denn das Zentrum? Denn se folosegte numai Tn propozifii interogative. Puteti spune Pentru a intreba pe cineva daca a dormit bine: Haben Sie gut geschlafen? Daca vreji sa afla|i cum putef i ajunge undeva (in centru, la gara): Wie komme ich zum Zentrum / zur Post /zum Bahnhof /... Ich mochte zum / zur... Wie komme ich dahin? zum Theaterplatz zum Zentrum zur Post zum = zu + dem zur = zu + der

96

Domnul Miiller vrea sa mearga la Centrul congreselor, Eurogress, din Aachen. Intrebindu-1 pe Andreas cum se poate ajunge acolo, domnul Miiller se exprima insa inexact. Andreas: Herr Miiller: Andreas: Herr Miiller: Andreas: Herr Miiller: Andreas: Herr Miiller: Andreas: Herr Miiller: Andreas: Guten Morgen, Herr Dr. Miiller. Guten Morgen. Haben Sie gut geschlafen? Ja, danke! Sehr gut. Sagen Sie mal: Wie komme ich denn zum Zentrum? Sie mochten sicher das Rathaus und den Dom sehen? Nein - Entschuldigung, ich mufS zum KongrelSzentrum. Ach so, Sie meinen das Eurogress? Ja, genau! Zum Eurogress muB ich. Das ist nicht weit. Sie konnen mit dem Bus fahren. Ach nein - bestellen Sie mir bitte ein Taxi! Ja, gern.

O doamna il intreaba pe Andreas cum se ajunge in Piaja teatrului. Frau: Andreas: Frau: Andreas: Frau: Entschuldigung, ich mochte zum Theaterplatz. Wie komme ich dahin? Das ist nicht weit. Sie konnen zu FulB gehen. Wie angenehm! Sie gehen zuerst rechts, dann wieder rechts, dann immer geradeaus. Dann kommen Sie direkt zum Theaterplatz. Vielen Dank.

Un tinar cauta un oficiu potal. Mann: Andreas: Mann: Andreas: Mann: Wie komme ich denn zur Post? Gibt es hier eine in der Nahe? Ja. Kennen Sie den Weg zum Bahnhof? Ja. Dann gehen Sie einfach zum Bahnhof. Dort ist auch eine Post. Vielen Dank.

Iar invizibila Ex vrea sa se duca la coafor pentru a-i coafa parul ei invizibil. Ex: Andreas: Ex: Andreas: Gibt es hier einen Friseur in der Nahe? Wohin mochtest du? Zum Friseur! (ofteaza)

97

Worter u n d Wendungen
Haben Sie gut geschlafen? Wie komme ich denn zum Zentrum? das Zentrum das Rathaus das KongreEzentrum Eurogress = EuropakongreEzentrum weit Wie komme ich dahin? der FuE Dann kommen Sie direkt zum Theaterplatz. der Platz Wie komme ich zur Post? die Post der Weg Gehen Sie einfach ... der Friseur Aji dormit bine? Cum ajung in centru? centrul primaria centrul congreselor Centrul european al congreselor departe Cum ajung acolo? piciorul Apoi ajungeji direct in Piafa teatrului. piaja Cum ajung la pogta? posta drumul Mergefi pur i simplu ... frizerul, coaforul

Ubungen
Q Ceecorectsiceegresit?Facetiocruce.(corect = R,gresit = F). 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9Herr Miiller mochte das Rathaus ansehen. Er muE zum KongreEzentrum. Er kann zu FuE gehen. Andreas soil ein Taxi bestellen. Die Frau mochte zum Theaterplatz. Das ist weit. Sie muE mit dem Bus fahren. Der junge Mann sucht eine Post. Es gibt keine Post in der Nahe. Corectaji greelile din exercijiul precedent. Cum ar fl trebuit sa fle de fapt propozitiile care nu corespund textului? Completati propozitiile cu cuvintul (prepozitie + articol) care lipseste. Scrieti apoi, in continuare, cum se poate ajunge acolo (cu taxiul, cu autobuzul sau pe jos). Eurogress: Dahin kommt man mit dem Bus/ 1 Herr Miiller mochte yum mit dem Taxi. Taxi 2. Die Frau mochte Theaterplatz. Bus 3. Der junge Mann mochte Post. 4. Ersoll 5. Ex mochte Bahnhof gehen. Friseur. zu FuE

98

Formulafi intrebarile.

Sie wollen: Dom, Hotel Europa, Pension Konig, Museum, Residenz, Elisenbrunnen, Kasse, Arzt, Chefin, Bahnhof, Disco, ... Beispiel Entschuldigung, wie komme ich zum Dom? Ich mochte zum Dom. Wie komme ich dahin? Konnen Sie mir helfen?...

H Introduce^i in propozijii particula denn i citifi apoi propozifiile cu voce tare. (Fara rezolvare in Cheia exercijiilor) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Wie komme ich zum Theaterplatz? Wo ist das Zentrum? Gibtes eine Post in der Nahe? Warum mochtest du zumFriseur? Wo ist der Bahnhof? Ist das weit? Kann ich zu Fu6 gehen? MufSich mit dem Bus fahren?

99

Lektion

Am Mittwoch, morgens urn sieben Miercuri dimineaf a la apte


Tabel sinoptic
Ce trebuie sa stifi 1. Prepozifia bet La intrebarea wo (unde) este cineva se raspunde cu bet, daca acel cineva se afla la o persoana. Prepozifia bei este urmata intotdeauna de cazul dativ. Wo ist Frau Berger? Sie ist beim Zahnarzt. Sie ist nicht bei mir. 2. Indicafiile de timp Cu wann se pot pune Tntrebari referitoare la diverse indicafii de timp. Raspunsuri posibile: a) zile ale saptaminii. In acest caz se utilizeaza prepozifia an i articolul la dativ dent. An idem se contrag formind cuvintulw: an +dem =am. Wann? am Mittwoch, am Wochenende b) momente ale zilei Wann? c) ora Wann? um + acuzativ: um neun Uhr am Morgen = morgens, die ganze Nacht

Putefi spune Daca vrefi sa vorbifi cu eful: CTnd intrebaf i daca cineva e la cineva: Daca n-afi remarcat ceva: Daca vrefi sa punefi ceva in ordine: Daca urmeaza sa vina cineva: Daca vrefi sa anunfafi pe cineva: 100

Ich mochte den Chef sprechen. Ist Frau Berger bei dir/Ihnen? Ist sie beim Zahnarzt? Das haben wir nicht gemerkt. Wir bringen das natiirlich in Ordnung. Kann mal jemand kommen? Ich gebe der Chefin Bescheid.

O clienta se plinge lui Andreas ca dugul din camera ei e stricat. Frau: Andreas: Hanna: Andreas: Frau: Andreas: Frau: Andreas: Frau: Andreas: Guten Morgen. Ich mochte den Chef sprechen. Guten Morgen. Einen Moment bitte. (Andreas se ridica i striga) Frau Berger? Hanna, ist Frau Berger bei dir? Nein. Sie hatte Zahnschmerzen. Sie ist beim Zahnarzt. (revine) Tut mir leid. Die Chefin ist nicht da. Kann ich Ihnen vielleicht helfen? Das hoffe ich. Die Dusche in meinem Zimmer ist kaputt. Entschuldigung, das haben wir nicht gemerkt. Sie hat die ganze Nacht getropft. Und morgens war alles ganz nalS. Ich gebe der Chefin Bescheid. Wir bringen das natiirlich in Ordnung. Das hoffe ich. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.

Dupa ce se inapoiaza, doamna Berger telefoneaza unei firme, cerind sa i se trimita de urgenja un instalator: Mann: Frau Berger: Mann: Frau Berger: Mann: Frau Berger: Mann: Frau Berger: Firma Moll, guten Tag. Guten Tag, Berger, Hotel Europa. Bei uns ist eine Dusche kaputt. Wann kann mal jemand kommen? Warten Sie mal: Heute ist Montag, sagen wir am Freitag, um neun Uhr. O nein! Das ist viel zu spat. Geht es nicht friiher? Es ist sehr dringend. Am Mittwoch, morgens um sieben. Geht es nicht doch heute oder morgen? Na gut, sagen wir morgen, aber erst am Abend. Das ist sehr nett von Ihnen! Dann bis morgen.

Worter und Wendungen


bei dir bei Zahnschmerzen haben die Zahnschmerzen (plural) der Zahnarzt Das hoffe ich! hoffen die Dusche merken die ganze Nacht die Nacht tropfen la tine la a avea dureri de dinji durerile de dinfi dentistul Sper! a spera duul a remarca, a observa toata noaptea noaptea a picura 101

morgens ganz nafS na8 Bescheid geben in Ordnung bringen die Firma der Montag der Freitag Das ist viel zu spat! spat Geht es nicht fruher? dringend der Mittwoch am Abend der Abend

dimineaja, in cursul diminejii complet ud ud, umed a anunja, a da de tire a pune in ordine firma luni vineri E mult prea tirziu. tirziu Nu se poate mai curind? urgent miercuri in cursul serii seara

tibungen
Q Incepeji propozi|iile cu indica|tiile de timp subliniate. 1. Jemand von der Firma kommt am Mittwoch. 2. Jemand von der Firma will am Freitag kommen. 3. Andreas geht am Montag ins Theater. 4. Ex will am Wochenende ins Theater gehen. 5. Die Dusche hat die ganze Nacht getropft. 6. Alles war morgens ganz nafs. Beispiel 1. Am Mittwoch kommt jemand von der Firma.

Q Completaji propozifiile cu indicafiile de timp alaturate. 1. gehen die Menschen zur Arbeit. die ganze Nacht 2. Sie arbeiten . abends 3. sind sie mude. morgens 4. Sie schlafen . den ganzen Tag

Q Ce facefi dimineafa, seara...? (Fara rezolvare in Cheia exerci{iilor) Morgens Abends . den ganzen Tag. Die ganze Nacht Am Wochenende 102

H Completaji dialogul. konnen Sie kommen? Es ist . Freitag? Morgens, Das nicht. Das ist viel zu Gut, sagen wir Mittwoch, Ja, dann Mittwoch. am urn -wanff dringend Waiut

neun Uhr. . elf.

bis

geht

am

spat

H Conveni|i cu cineva o intilnire. (Fara rezolvare in Cheia exercitiilor) Ich mochte mit dir/Ihnen ins Theater/in die Oper/ ins Museum/ ... /gehen. Wann kannst du? Wann konnen Sie? Da kann ich nicht. / Das geht. Gern./Ich habe keine Lust./Ich habe keine Zeit./Ich weifs noch nicht./Das ist eine gute Idee!/ ... Am Montag / ... / Aber nur abends / ... / am Vierzehnten / ,

d Completafi propozifiile cu prepozifia bet si articolul corespunzator. 1. Frau Berger ist Iteim Zahnarzt. 2. Andreas fragt ihn: "Ist Frau Berger 3. Andreas fragt Hanna: "Ist Frau Berger 4. Ex ist Friseur. 5. Ich bin Sekretarin.

?" ?"

Lektion

Was ist denn passiert? Dar ce s-a intimplat?


Tabel sinoptic
Ce trebuie sa stiji 1. Perfectul verbelor separabile La prezent, prefixul verbelor separabile se pune la sfirgitul propozijiei: einladen - ich lade Sie nach Berlin ein. La perfect, intre cele doua parfi ale verbelor separabile apare prefixul ge- al participiului II: Ich habe Sie nach Berlin eingeladen. 2. Perfectul verbelor cu verbul auxiliar sein Perfectul celor mai multe verbe se formeaza cu verbul auxiliar haben. Exista insa i verbe al caror perfect se formeaza cu verbul auxiliar sein, de exemplu cele care indica o migcare sau verbul passieren. fahren: Ich bin mit meinem Auto gefahren. passieren: Ist Ihnen etwas passiert? Putefi spune Daca ceva nu va deranjeaza: Cind vrefi sa Tntrebafi daca cuiva i s-a intimplat ceva: Daca intrebafi ce s-a intimplat: Das macht nichts. Ist Ihnen etwas passiert? Was ist denn passiert?

Andreas telefoneaza, in fine, domnului Dr. Thiirmann, care 1-a invitat de multa vreme la Berlin. Cu acest prilej, Andreas afla ca Dr. Thiirmann va veni el la Aachen. Dr. Thiirmann: Andreas: Dr. Thiirmann: Andreas: Dr. Thiirmann: Andreas: 104 Thiirmann. Guten Abend, Herr Dr. Thiirmann. Hier ist Andreas Schafer. Vom Hotel Europa. Ach ja! Guten Abend, Herr Schafer. Ich habe Sie lange nicht angerufen. Entschuldigen Sie bitte. Schon gut! Das macht nichts! Sie haben mich ja nach Berlin eingeladen.

Dr. Thiirmann Andreas: Dr. Thiirmann: Andreas:

Ja, das stimmt! Ich habe Sie eingeladen. Aber nun komme ich nach Aachen. Wie schon! Im Hotel Europa ist immer ein Zimmer fur Sie frei. Ich weifi! Aber ich mufi in die Klinik. Ach - das tut mir aber leid.

Dr. Thiirmann Ti povestete lui Andreas ca a avut un accident de masjna, dar ca nu s-a intimplat nimic grav. Dr. Thiirmann: Andreas: Dr. Thiirmann: Andreas: Dr. Thiirmann: Ex: Dr. Thiirmann: Andreas (Tncurcat): Dr. Thiirmann: Andreas: Dr. Thiirmann: Andreas: Ex: Andreas: Dr. Thiirmann: Ich hatte einen Unfall. Mit dem Auto?

Ja.
Ist Ihnen etwas passiert? Nein, es war nicht so schlimm. Was ist denn passiert? Wie bitte? War das Ihre Stimme? Nein - was ist denn passiert? Ich bin von einem Freund gekommen. Dann bin ich zu mir gefahren - und dann ... Ach, das kann ich Ihnen doch in Aachen erzahlen. Gern! Besuchen Sie mich doch mal! Ich bin in der Reha-Klinik. Ich besuche Sie bestimmt. Ich auch! Auf Wiedersehen. Bis bald - in Aachen.

Worter u n d Wendungen
Ich habe Sie lange nicht angerufen. lange Schon gut! Das macht nichts! nun die Klinik der Unfall das Auto Ist Ihnen etwas passiert? passieren Was ist denn passiert? Ich bin von einem Freund gekommen. Dann bin ich zu mir gefahren. fahren die Reha-Klinik (Reha = Rehabilitation) die Klinik Nu v-am mai telefonat de mult. (de) multa vreme, de mult E-n regula! Nu face nimic! acum clinica accidentul automobilul, maina Vi s-a Intimplat ceva? a se intimpla Ce s-a intimplat? Veneam de la un prieten. i mergeam acasa. a merge (cu un vehicul) clinica de reabilitare clinica

105

Ubungen
Q Ce spun diferitele persoane? 1. Dr. Thiirmann mochte Andreas nach Berlin einladen. Er sagt: 9cU lade. Sie Hack Berlin ein. 2. Ex will mitkommen. Sie sagt: 3. Andreas mute noch einkaufen. Er sagt: 4. Andreas soil ungliicklich aussehen. Frau Berger sagt: 5. Andreas will die Karten abholen. Er sagt:

A Pune^i prefixele la verbele corespunzatoare si notafi verbul rezultat. &r laden aUioU*t ab kaufen an horen aus kommen ein J*krrr ein sehen mit nehmen zu rufen

EJ Alcatuif 1 propozif ii cu verbele din exercijiul precedent. (Fara rezolvare in Cheia exercijiilor)

El Cautafi in dictionar seninificafia verbelor separabile pe care le-aji notat la exercifiul 2. Scrieji apoi aceasta semnificafie alaturi de verbele notate la exercitiul 2.

d 1. 2. 3.

Completaji propozifiile cu verbele corespunzatoare la perfect. Andreas hot Dr. Thiirmann . Andreas abends . Andreas die Karten abends .

106

4. Dr. Thlirmann 5. Frau Berger einladen abholen

Andreas Ex zuhoren

. . anrufen einkaufen

Q Completaji propozitiile cu formele corespunzatoare ale verbului sein. 1. Wann du nach Hause gekommen? 2. Wir um sechs Uhr nach Hause gefahren. 3- Was Ihnen passiert? 4. Sie gut nach Hause gekommen? 5. Ich zwei Stunden gefahren. Q Haben sau sein? 1. DasTelefon geklingelt. 2. Frau Schafer Andreas angerufen. 3. Sie gesagt: "Wir gerade nach Hause gekommen. 4. Da ich dich gleich angerufen. 5. Du eine Reportage iiber Aachen gemacht?" 6. Andreas ist zufrieden: Seine Eltern gut nach Hause gekommen. 7. Ihnen nichts passiert. El Alcatuip propozifii. 1. angerufen 2. nichts 3. nach 4. komme 6. mufs 7. Unfall 8. passiert 9- es 11. Ihnen so Sie nicht das Sie im eingeladen nun frei in ich etwas ? war von nicht ich kann Freund einem doch das erzahlen ich Hotel Europa ist immer ich ist einen mich haben habe ich

macht Berlin

nach Aachen eine Klinik hatte Ihnen schlimm bin ich

5. ein Zimmer

10. gekommen

in Aachen

107

Lektion

Ich habe es vergessen Am uitat


Tabel sinoptic
Ce trebuie sa tifi 1. Perfectul verbelor inseparabile Verbele cu prefix inseparabil - de exemplu be- (besucben), er- (erzdhlen), ent- (enttauschen), ver- (vergessen) ) - formeaza perfectul cu un verb auxiliar (haben sau sein) i participiul II. Participiul II al verbelor regulate cu prefix inseparabil este identic cu forma pentru persoana a treia singular prezent: Prezent besuchen: erzahlen: enttauschen: vergessen: Erbesuchtmich. Er erzahlt... Sie enttauschen mich. Das vergesse ich. Perfect Er hat mich besucht. Er hat... erzahlt. Sie haben mich enttauscht. Das habe ich vergessen. gehabt - Ich habe keine Zeit gehabt.

ParticipiulIIalverbului habeneste:

2. Raspunsul adversativ doch. La o intrebare negativa nu se raspunde ja, ci doch: Habe ich das nicht erzahlt? Doch! (Sie haben es erzahlt.) 1st Ihnen nichts passiert? Doch! Putef i spune Daca va plictisiji: Pentru a Tntreba daca n-afi povestit ceva: Daca aji uitat ceva: Hier ist es langweilig. Habe ich Ihnen das nicht erzahlt? Das habe ich vergessen.

Andreas face o vizita domnului Dr. Thurmann, care e internat intr-o clinica din Aachen. Dr. Thurmann Ti povestete cum s-a petrecut accidentul. (Andreas bate la ua camerei doctorului Thurmann) Dr. Thurmann: Andreas: 108 Ja, bitte! Guten Tag, Herr Dr. Thurmann.

Dr. Thurmann: Andreas: Dr. Thurmann: Andreas: Dr. Thurmann: Andreas:

Guten Tag, Herr Schafer. Wie geht es Ihnen? Gut! Sehr gut! Aber hier ist es ein bitechen langweilig. Wie ist Ihr Unfall denn passiert? Habe ich Ihnen das nicht erzahlt? Doch! Sie sind von einem Freund gekommen und nach Hause gefahren. Aber was ist dann passiert? Dr. Thurmann: Ja - ich habe an einer Ampel gehalten - die war natiirlich rot! Andreas: Und dann? Thurmann: Das Auto hinter mir ist zu schnell gefahren, der Fahrer hat zu spat gebremst - und schon hat es gekracht! Andreas: Und Sie? Was ist Ihnen passiert? Thurmann: Nicht viel. Aber jetzt habe ich sehr oft Kopfschmerzen. (pauza) Ja, das war meine Geschichte. Andreas il intreaba pe Dr. Thurmann In ce consta tratamentul pe care-1 urmeaza la clinica. Ex se amesteca in discujie, atragind atenjia doctorului Thurmann asupra ei. Dr. Thurmann: Und Sie? Wie geht es Ihnen? Andreas: Danke, gut! Aber ich habe wenig Zeit gehabt: die Arbeit, das Studium, dann haben mich meine Eltern besucht und ... Dr. Thurmann: Und deshalb haben Sie mich nicht angerufen? Andreas: Hm - nein. Ich habe es vergessen. Das tut mir sehr leid. Dr. Thurmann: Wissen Sie, Sie haben mich schon ein bilschen enttauscht. Na ja, ist ja nicht so schlimm. Andreas: Wie behandelt man denn hier Ihre Kopfschmerzen? Dr. Thurmann: Ich bekomme natiirlich viele Massagen - und dann: die Quellen! Die Warme tut mir gut. Ex: Das hat Karl der Grofse auch gesagt! Dr. Thurmann: Karl der Grolse? Ich hore ja nicht gut, aber das war doch nicht Ihre Stimme, Herr Schafer? Andreas: Nein, das war nicht meine Stimme. Ex: Das war ich! Dr. Thurmann: Ich glaube, Sie miissen mir auch eine Geschichte erzahlen.

Worter u n d Wendungen
langweilig an einer Ampel halten Die Ampel war rot. die Ampel rot hinter zu schnell fahren schnell der Fahrer zu spat bremsen bremsen krachen: Es hat gekracht oft plictisitor, plicticos a opri la semafor Semaforul era pe rou. semaforul rosu in spate, la spate a merge prea repede (cu un vehicul) repede conducatorul auto, oferul a frina prea tirziu a frina a pocni, a trozni: Gata accidentul! adesea 109

die Kopfschmerzen wenig Zeit haben deshalb vergessen enttauschen etwas behandeln die Massagen (plural) nicht gut horen

durerile de cap a avea pujin timp de aceea a uita a dezamagi a trata ceva masajele a nu auzi bine

Ubungen
Punefi verbele potrivite la perfect die Ampel rot gelb griin halten Auto bremsen fahren krachen Unfall passieren

1. Die Ample war rot. Das Auto Itat 2. Die Ampel war gelb. Der Fahrer 3. Die Ampel war griin. Das Auto 4. Es 5. Ein Unfall

w\ Ce-i doare pe cei menfionafi mai jos? Ce le face bine? 1. Herr Dr. Thiirmann hat Kopfschmerzen. 2. Herr Dr. Thiirmann bekommt Massagen. 3. Herr Dr. Thiirmann liebt die Quellen. 4. Herr Dr. Thiirmann liebt die Warme. 5. Frau Berger hat Zahnschmerzen. 6. Ex hat Augenschmerzen! 7. Andreas hort gern Musik. jbe*. Kop^tutik*n welt.

Ki tnir sau tnich? 1. Das Auto hinter hat zu spat gebremst. 2. Bestellen Sie ein Taxi fur . 3- Frau Berger ist nicht bei . 4. Kommen Sie heute abend zu ? 5. Das tut leid. 6. Sie haben enttauscht. 7. Kannst du helfen? 110

El Puneji formele corespunzatoare ale verbelor. 1. Dr. Thurmann hat Andreas . 2. Andreas hat ihn lange nicht . 3- Er hat keine Zeit . 4. Seine Eltern haben ihn . 5. Dr. Thurmann sagt: "Sie haben mich ." 6. Er hat von seinem Unfall . 7. Er hat an einer Ampel . 8. Das Auto hinter Dr. Thurmann ist zu schnell . 9. Der Fahrer hat zu spat . 10. Dr. Thurmann ist nach Aachen . 11. Er hat viele Massagen . 12. Man hat seine Kopfschmerzen mit Massagen . halten besuchen anrufen behandeln kommen bekommen bremsen enttauschen erzahlen haben einladen fahren

H Alcatuifi propozifil. (Fara rezolvare in Cheia exercitiilor) zu spat / voll / schnell / friih / langweilig / klein / grofs Beispiel Das Auto hat zu spat gebremst. / Er ist zu spat gekommen./ ...

181 Cind raspundeti cu ja, cindcu doch? 1. Habe ich das nicht erzahlt? 2. Hat das Auto zu spat gebremst? 3. Sie sind nach Hause gefahren? 4. Waren Sie nicht bei einem Freund? 5. War die Ampel nicht rot? 6. Ist Ihnen nichts passiert?

111

Lektion

Konnen Sie mir noch Handtiicher geben? Putefi sa-mi daji i prosoape?
Tabel sinoptic
Ce trebuie sa tif i Locul in propozi^ie al verbelor cu determinante la acuzativ i dativ. Pentru verbele cu determinante la acuzativ si dativ sint valabile, in ceea ce priveste topica, urmatoarele trei reguli: 1. Daca ambele determinante sint substantive, se pune intii determinantul la dativ: Bringst du Herrn Braun noch Handtiicher? 2. Daca un determinant este substantiv iar celalalt pronume, se pune intii pronumele: Konnen Sie mirein Taxi bestellen? 3. Daca ambele determinante sint pronume, se pune intii determinantul la acuzativ: Ich bringe sie ihm. Rezumind: doua substantive: intii dativul un substantiv si un pronume: intii pronumele doua pronume: intii acuzativul
Verbi

dativ Herrn Braun Ihnen mir acuzativ sie es

acuzativ die Handtucher? die Handtucher. ein Taxi dativ Ihnen. Ihnen.

Verb2

Hanna

Bringst du bringt Konnen Sie bringt bestelle

bestellen?

Hanna Ich

Puteji spune Daca invitafi pe cineva pentru o anumita zi: Daca e mare agitate: Cind presupunefi ca pentru cineva in clinica este plictisitor:

Ich habe ihn fur Sonntag eingeladen. Heute ist viel los. In der Klinik ist es fur ihn wohl sehr langweilig.

112

O clienta il roaga pe Andreas sa-i comande un taxi. Frau: Andreas: Frau: Andreas: Konnen Sie mir ein Taxi bestellen? Ja gern. Und fur wann? Sofort bitte. Geht in Ordnung. Ich bestelle es Ihnen sofort.

intr-o camera nu sint prosoape. Clientul o roaga pe doamna Berger sa-i trimita citeva. Mann: Frau Berger: Hanna: Frau Berger: Hanna: Entschuldigung! Konnen Sie mir noch Handtucher geben? Im Bad sind keine. Entschuldigen Sie bitte. Heute ist sehr viel los. Das Zimmermadchen bringt Ihnen die Handtucher sofort. Hanna? Hanna! Ja? Bringst du bitte Herrn Braun noch Handtucher? O, das habe ich vergessen. Ich bringe sie ihm sofort.

In fine, Andreas si doamna Berger au timp sa vorbeasca despre Dr. Thiirmann. Frau Berger: Andreas: Frau Berger: Andreas: Frau Berger: Ex: Frau Berger: Ex: Ubrigens, ich habe mit Herrn Dr. Thiirmann telefoniert. Ach ja? Also, in der Klinik ist es ja fur ihn sehr langweilig. Ja, das hat er mir auch gesagt. Und deshalb habe ich ihn fur Sonntag eingeladen. Ach ja? Wir machen zusammen eine Schiffsfahrt. Wollen Sie nicht mitkommen? Schifffahren? Genau! Ihre zweite Stimme kann ja auch mitkommen. Sowieso! Andreas, bitte!

Worter u n d Wendungen
ein Taxi bestellen sofort die Handtucher jemandem etwas geben jemandem etwas bringen Heute ist sehr viel los! Es ist fur ihn wohl sehr langweilig der Sonntag die Schiffsfahrt das Schiff a comanda un taxi imediat, numaidecit prosoapele a da cuiva ceva a aduce (duce) cuiva ceva Astazi e mare agitajie! E pentru el foarte plictisitor. duminica calatoria cu vaporul vaporul, vasul, nava 113

Ubungen
Q Punef i verbele potrivite. 1. Der Mann Handtiicher. 2. Hanna die Handtiicher. 3. Hanna hat die Handtiicher . 4. Frau Berger hat Herrn Dr. Thiirmann . 5. Andreas hat die Buchung . 6. Der Mann hat ein Zimmer . einladen bringen reservieren notieren brauchen vergessen

W\ Inlocuifi determinantele la acuzativ din exercifiul precedent cu pronume personale. 1. 3. 5. 2>e* Matut. Jfiaueld tie. 2. 4. 6.

El Inlocuiji determinantele la dativ cu pronume personale. 1. Andreas soil Dr. Thiirmann eine Geschichte erzahlen. Andreas soil eine Geschichte erzahlen. 2. Andreas zeigt seinen Eltern Aachen. Andreas zeigt Aachen. 3. Andreas erklart seinem Vater den Computer. Andreas erklart den Computer. 4. Andreas hat mit Karl dem GroiSen ein Interview gemacht. Andreas hat mit ein Interview gemacht. 5. Andreas gibt Frau Berger einen Brief. Andreas gibt einen Brief.

114

Q Inlocuifi determinantele la acuzativ cu pronume. Nu uitaji regulile privitoare la locul lor in propozifie! 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Kannst du mir einen Kaffee bringen? Zeigst du mir das Musiktheater? Gibst du mir deinen Fuller? Verkaufst du mir das Buch? Erzahlst du mir die Geschichte? _ Erklarst du mir den Weg? Bringen Sie ihm die Handtiicher? _ Bestellen Sie mir ein Taxi? Alcatuiji propozijii. (Fara rezolvare in Cheia exerci|iilor) jemandem (dativ) Frau Berger Herrn Thurmann Hanna Ex der Frau Herrn und Frau Schafer dem Mann der Franzosin den Studentinnen dem Gast etwas (acuzativ) die Stadt ein Buch das Eurogress die Quellen den Bahnhof einen Kaffee einen Tee eine Zeitung Handtiicher ein Buch den Weg eine Geschichte ein Spiel ein Sonderangebot Verb

zeigen

>

bringen

erklaren

Beispiel Er zeigt Frau Berger die Stadt. Er zeigt ihr die Stadt. Er zeigt sie Frau Berger. Er zeigt sie ihr. / Kannst du Frau Berger die Stadt zeigen? Kannst du ihr die Stadt zeigen? Kannst du sie Frau Berger zeigen? Kannst du sie ihr zeigen? / Zeig Frau Berger bitte die Stadt. Zeig ihr bitte die Stadt. Zeig sie bitte Frau Berger. Zeig sie ihr bitte.

115

Lektion

Die Fahrt zur Loreley ist wunderschon Calatoria la Loreley e splendida


Tabel sinoptic
In aceasta ultima lecjie din seria a doua nu apar noi structuri gramaticale. lata in schimb citeva informafii despre stinca Loreley: Intre localitafile St. Goar i^Oberwesel, din Rin se inalja, pe partea dreapta, o stinca inalta de 132 metri. in acest loc, apele Rinului sint deosebit de periculoase, iar ecoul stincii este de-a dreptul fascinant. Este aadar un loc deosebit, astfel inert nu este surprinzator ca in legatura cu el s-au fesut de-a lungul timpului diferite legende. Potrivit unei legende, in evul mediu, in pegtera din stinca Loreley era ascunsa comoara Nibelungilor, care era pazita de iele. Imaginea fermecatoarei Loreley ezind pe stinca a fost creata abia la inceputul secolului al 19-lea de poetul Clemens von Brentano. Pujin mai tirziu, poetul Heinrich Heine a scris celebra poezie ce incepe cu versurile "Eu nu tiu ce poate sa fie", pusa ulterior pe muzica. De atunci, legenda este larg raspindita. Pe cit se pare, tot stinca Loreley se afla i la baza legendei potrivit careia acolo, nu departe de Koln, traiau Die Heinzelmdnnchen von Koln. Puteji spune Pentru a intreba daca cineva tia un anumit lucru: Daca a|i intrebat pe cineva ceva sj nu v-a raspuns:

Hast du das gewuSt? Haben Sie das gewufst? Ich habe dich etwas gefragt! Ich habe Sie etwas gefragt!

Andreas, doamna Berger, domnul Dr. Thiirmann i Ex s-au intilnit la un debarcader de pe malul Rinului. Vor sa faca impreuna o calatorie pe Rin, un fluviu impunator ce trece i prin Koln. Andreas: Dr. Thiirmann: Andreas: Frau Berger: Da stehen aber viele Leute. Kein Wunder, bei dem Wetter! Hoffentlich bekommen wir noch Karten. Aber sicher. (Oftind) Ach - die Fahrt zur Loreley ist einfach wunderschon.

116

Ex: Dr. Thiirmann: Frau Berger: Dr. Thiirmann: Frau Berger: Ex: Frau Berger:

Loreley? Die kenne ich. (Visatoare) Sie war sehr schon. (pentru sine) Das war doch wieder diese Stimme ... (catre Andreas) Das war doch nicht Ihre Stimme, Herr Schafer, oder? O - nein! Das war seine zweite Stimme. Woher kommt diese Stimme? (ironic) Tja, das ist das Geheimnis von Herrn Schafer. (Adresindu-se parca lui Ex) Na, du Geheimnis - kennst du denn auch das Lied von der Loreley? Nein. Dann hor mal gut zu! (Cinta cintecul lui Loreley.)

Vaporul trece acum prin dreptul stincii Loreley. Capitanul le povesteste pasagerilor legenda. Mann: Und nun sehen Sie rechts die Loreley. Sehen Sie genau auf den Felsen! Da war sie, die Loreley! Sie war wunderschon. Viele, viele Schiffer haben sie gesehen - einmal und nie wieder! Sehen Sie genau auf den Felsen. Vielleicht sehen Sie sie ja.

Cu acest prilej, Andreas afla ca, potrivit altei legende, in pestera au locuit odinioara die Heinzelmannchen, spiriduii din Koln. Vrea sa stie ceva mai exact de la Ex, dar degeaba. Ex nu mai raspunde. Mann: Andreas: Ex: Andreas: Ex: Andreas: Frau Berger: Andreas: In dem Felsen war friiher eine Hohle. Doit waren die Heinzelmannchen zu Hause - sagt man. Ex, hast du das gewufst? (isi drege doar glasul) Ex, ich habe dich etwas gefragt! (ii drege doar glasul) Warst du da friiher? Kommst du da her? Ex, kennst du die Heinzelmannchen? (Ex nu raspunde.) Ex, wo bist du? Ex, ich hore dich nicht! Ex!! Was ist denn los? Ich glaube, Ex ist weg.

Wdrter u n d Wendungen
Kein Wunder, bei dem Wetter! das Wunder das Wetter Aber sicher. zuhoren
caniiilmrtfW -iiins: =

rinarii ita in viafa tera 117

Nu e de mirare, pe aa o vreme! minune, miracol vremea desigur, cu siguranta a asculta """"iien r:eiserr -"""-' die Schiffer (plural) einmal und nie wieder Hohle

"sun ma. o d; pe

Hast du das gewuSt? Kommst du da her? herkommen Ich hore dich nicht! Alles Gute!

tiai (asta)? De acolo vii tu? a veni Tncoace, a proveni Nu te aud! Toate cele bune!

Ubungen
Puneji cuvintele care lipsesc si scrie^i-le apoi in patrajelele alaturate. 1. Da 3. Aber 4. 5. Die 7. Ex. 8. Die 9. Ex. ich habe dich 10. Viele 11. 13. Ich 14. Hor mal gut 16. Kennst du das 17. Und nun sehen Sie 18. 19. 20. In dem Felsen war fruher eine 21. Dort waren die Heinzelmannchen zu 22. Ex. ich hore 23. Was ist los? nicht! 23. 21. 22. u n d nie 19. 20. ? Die k e n n e ich. . E x ist w e e . ! 15. von der ...? die ... 18. 16. 17. iteUett aber viele Leute. Karten. 2. ! Wunder! Bei d e m Wetter! zur Lorelev ist einfach wunderschon. du das gewuist? hat Dr. Thurmann eina eladen. gefraat. haben sie gesehen. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 7. 1. S T E H E N

2. Hoffentlich b e k o m m e n wir

3.
4. 5. 6.

6. Sehen Sie genau auf den

12. Das war doch wieder diese

15. Dr. Thurmann hatte einen

Sie machen eine 118

Grammatikiibersicht Sumar de gramatica


In acest sumar de gramatica gasifi explica^ii despre: A Ordinea cuvintelor in propozif ie I Verbul si determinantele sale 1. Determinante la dativ 2. Determinante la dativ si acuzativ 3. Determinantul situativ 4. Determinantul de direcfie II Locul diferitelor parti de propozifie 1. Locul normal al parjilor de propozif ie 2. Punerea in evidenfa 3. Verbe cu determinante la dativ si acuzativ B Parfile de vorbire I Verbul 1. Verbe cu alternanfe vocalice 2. Verbele modale 3. Perfectul II Articolul si substantivul 1. Substantive fara articol (Articolul zero) 2. Articolul la dativ 3. Substantive la dativ si acuzativ 4. Adjectivul posesiv la dativ III Pronumele 1. Articolul ca pronume (hotarit i nehotant)) 2. Pronumele personal la dativ 3. Pronumele si adverbele interogative IV Prepozifia 1. Dupa semnificaf ie 2. Recjiunea prepozijiilor 3. Contragerile V Particulele Morfologie I Prefixul unII Sufixul -in III Cuvinte compuse tibersicht uber die Satzgliederung Ordinea cuvintelor in propozijie

A I

Das Verb und seine Erganzungen Verbul si determinantele sale 1. Erganzungen mit Dativ / Determinante la dativ Dupa anumite grupe verbale (verb + prepozirie) i dupa anumite expresii se pune dativul. 119

Bescheid geben: gefallen: helfen: zuhoren: Wie geht es Ibnen? berichten von: handeln von: lebenin: liegen an: Probleme haben mit: reden mit: sprechen mit: sprechen iiber:

Ich gebe der Chefin Bescheid. Gefallt Ihnen Aachen? Da kann ich dir bestimmt helfen. Hor mirmal zu! Das tut mir leid/gut/weh. 1st Ihnen etwas passiert?

Das 1. Lied berichtet von den Taten von ... Die Geschichte handelt von den Rdubern. Er lebt in der Stadt. Aachen liegt nicht am Meer. Ich habe Probleme mit meinem Computer. Ich rede mal mit meiner Chefin. Wie spricht man mit einem Kaiser? So spricht man nicht liber Gdste.

2. Erganzungen mit Dativ und Akkusativ Determinante la dativ si acuzativ Anumite verbe au tin determinant la dativ i un determinant la acuzativ. erklaren: Das erklare ich euch spater. erziihlen: Sie miissen mz'rauch eine Geschichte erzahlen. geben: Gibst du ihrdas Buch? schicken: Schickst du uns die Reportage? versprechen: Das verspreche ich dir. zeigen: Zeigst du uns den Pom? 3. Die Situativ-Erganzung / Determinantul situativ (complement circumstantial de loc) (wo + dativ) Locul uncle se petrece ceva sau se gasete o persoana poate fi indicat cu prepozijia in si articolul corespunzator la dativ. Atunci cind este vorba de persoane sau de institujii, intreprinderi, firme, magazine etc. (cum ar fi brutarul sau dentistul) se utilizeaza prepozijia bei urmata de dativ. Wo ist Familie Schafer? Sie ist im Theater. Wo gibt es die Dreigroschenoper? In der Oper. Wo ist Frau Berger? Sie ist beim Zahnarzt. 4. Die Direktiv-Erganzung / Determinantul de direcjie (complement circumstantial de loc) (wohin + acuzativ ou dativ) Destinafia sau direcjia unei deplasari poate fi indicata cu prepozifia in si articoluli corespunzator la acuzativ. Atunci a n d este vorba de persoane, institujii, pieje se utilizeaza prepozifia zu i articolul corespunzator la dativ. Wohin geht Familie Schafer? Sie geht ins Theater. Wohin will Herr Miiller? Er will zum Kongrefizentrum. Wohin mu6 Frau Berger? Sie muls zum Zahnarzt. 120

II

Die Position der einzelnen Satzglieder Locul diferitelor parji de propozif ie 1. Normale Satzgliedposition /Locul normal al parjilor de propozijie In propozifiile enunjiative cu intonajie normala, determinantul la nominativ (subiectul) se afla pe locul intii. Pe locul al doilea urmeaza verbul. In propozijiile interogative fara pronume interogativ, verbul sta pe locul intii. Tot pe locul intii i verbul la imperativ. Determinantele se pun dupa verb. Subiect Die Arbeit Die Arbeit Wir Ich Verb, 1st Kannst Fragen Verbi ist gefallt gehen kann Subiect die Arbeit du Sie Determinante okay. mir. ins Theater. dir Determinante okay? mir die Chefin! Verb2

helfen. Verb2 helfen?

2. Hervorhebungen / Punerea in evidenja Un procedeu de a scoate in relief elementul considerat deosebit de important este de a pune la inceputul propozijiei partea de propozijie corespunzatoare. Verbul ramine pe locul al doilea. Ich verstehe das nicht. Das verstehe ich nicht. Die Arbeit gefallt mir. Mir gefallt die Arbeit. Er kommt um sieben Uhr. Um sieben Uhr kommt er. Dupa anumite cuvinte urmeaza de asemenea verbul, apoi subiectul ("inversiune"). De exemplu dupa vielleicht, dann, da si dupa indicajii de timp. Vielleicht braucht sie Hilfe. Dann gehe ich nach Hause. Da hangt das Schild. Am Samstag will ich kommen.

3.

Verben mit Dativ- und Akkusativ-Erganzungen Verbe cu determinante la dativ i acuzativ Daca un verb are, in afara de determinantul la nominativ (subiect), i determinante la dativ i acuzativ, sint valabile urmatoarele reguli: Daca ambele determinante sint substantive, se pune intii determinantul la dativ: Bringst du Herrn Braun die Handtilcher? Daca un determinant este substantiv iar celalalt pronume, se pune intii pronumele: Bringst du ihm die Handtilcher? 0 Daca ambele determinante sint pronume, se pune intii determinantul la acuzativ: Bringst du sie ihm? 121

B I

Die einzelnen Wortarten / Parjile de vorbire Die Verben / Verbul

1. Verben mit Vokalwechsel / Verbe cu alternative vocalice La unele verbe, vocala din radacina se modifica in timpul conjugarii la prezent, la persoanele a doua i a treia singular, in seria a doua a cursului am intilnit verbe la care a devine . fahren: ich fahre du fahrst er fahrt halten: ich halte du haltst er halt gefallen: du gefallst mir das gefallt mir 2. Modalverben / Verbele inodale Verbele modale modifica infelesul propozijiei. Ele pot fi utilizate atit ca verbe predicative cit si ca verbe auxiliare. Ca verbe auxiliare ele sint urmate intotdeauna de un al doilea verb, care se pune la sfiritul propozijiei, la infinitiv. Verbul modal Sie Die diirfen Kann muEt hier nicht ich mal du uns unbedingt Verb la infinitiv rauchen. telefonieren? vorstellen.

Sensurile principale ale verbelor modale ca verbe auxiliare, asa cum au fost utilizate ele in seria a doua a cursului, sint: diirfen permisiune sau - la forma negativa - interdicjie Sie diirfen hier (nicht) rauchen. konnen 1. permisiune Kann ich mal telefonieren? 2. capacitate Konnen Sie mir helfen? tnogen dorinja Wir mochten dich besuchen. miissen 1. obligaf ie Ich mufiarbeiten. 2. invitajie, somajie Die muJSt du uns unbedingt vorstellen. wollen 1. invitafie, chemare Wollen wirjetzt nicht gehen? 2. intenjie Ich will nicht indiskret sein. sollen 1. insarcinare Soil ich Andreas holen? 2. indemn de a (nu) face ceva Das sollst du nicht! 3. informajie provenita de la o persoana terja (am auzit ca ... si zice ca ...) Das soil sehr interessant sein. 4. indoiala Das sollen wirglauben? 122

diirfen singular ich darf du darfst Sie diirfen er/sie darf plural wir diirfen ihr diirft sie diirfen

konnen ich kann du kannst Sie konnen er/sie kann wir konnen ihr konnt sie konnen

miissen ich mug du mufst Sie miissen er/sie muis wir miissen ihr miiist sie miissen

wollen ich will du willst Sie wollen er/sie will wir wollen ihrwollt sie wollen

sollen ich soil du sollst Sie sollen er/sie soil wir sollen ihr sollt sie sollen

3. Perfekt / Perfectul Perfectul este o posibilitate de a vorbi despre ceva petrecut in trecut. Perfectul se utilizeaza in narajiuni, in special cmd cele TntTmplate sint inca vii in memorie. Timpul perfect se alcatuiegte din formele corespunzatoare ale verbului haben sau sein i participiul II al verbului de conjugat. haben Perfectul celor mai multe verbe - printre care chiar habense formeaza cu verbul auxiliar haben. sein Perfectul verbelor care indica o micare precum i al verbelor passieren i sein se formeaza cu verbul auxiliar sein . Participiul II (= P II) are urmatoarele forme: P II al verbelor radacina verbului prefix terminate regulate: hor ge-t P II al verbelor neregulate: lesen gelesen ge.en P II al verbelor terminate in - leren: . ..iert reservieren reserviert P II al verbelor separabile: eingeladen einladen ...ge e n abholen abgeholt ...ge t P II al verbelor inseparable: besuchen besucht -...t vergessen vergessen .. e n In cazul verbelor cu particula separabila (verbe separabile), particula este accentuata. In cazul verbelor cu particula neseparabila (verbe inseparabile), particula este neaccentuata. Astfel de particule neaccentuate sint: be- enter- ge- verbeachten, bedeuten, beginnen, behandeln, bekommen, berichten, besuchen, bestellen, bezahlen / enttauschen / erklaren, erzahlen / gefalien /vergessen, verkaufen, versprechen, verstehen.

II

Artikel und Nomen / Articolul i substantivul

1. Nomen ohne Artikel (Nullartikel) / Substantive fara articol De regula, substantivele sint precedate in germana de articol (der, die, das). In anumite cazuri Tnsa, substantivele nu sTnt articulate. Substantivele nu sTnt Tnso|ite de articol Tn urmatoarele cazuri: 123

1. La plural, daca la singular sint Tnsofite de articolul nehotarit (ein, eine): Ich mochte eine Banane. Ex mochte Bananen. 2. Daca e vorba de o cantitate nedefinita: Andreas kauft noch Butter, Brot, Wurst undKdse. 3. Atunci cind indica profesia: Sie istStudentin. Erist Arzt. 4. Atunci cind indica najionalitatea: Sie ist Franzosin. 5. In anumite expresii fixe: Er hat Hunger.

2.

Artikel im Dativ / Articolul la dativ

Caracteristica articolelor este la masculin i neutru -m, la feminin -r iar la plural -n der Computer - mit dem / mit einem / mit keinem / mit meinem Computer das Messer - mit dem / mit einem / mit keinem / mit meinem Messer die Familie - mit der / mit einer / mit keiner / mit meiner Familie sing. masc. + neutru nominativ der/das ein kein mein dativ dem einem keinem meinem sing. fem. nominativ die eine keine meine dativ der einer keiner meiner plural dativ (toate genurile) den keinen meinen

3. Nomen im Dativ + Akkusativ / Substantive la dativ + acuzativ Unele substantive masculine primesc la dativ i acuzativ singular un -n: der Name: der Herr: Ein Mann mit dem Namen Mackie Messer. Sie haben Aachen den Namen ahha gegeben. Die Warme tut Herrn Dr. Thiirmann gut. Andreas hat einen Brief fur Herrn Dr. Thiirmann.

Cele mai multe substantive au la dativ plural terminafia -(e)n. mit den Studenten, mit den Zimmern, mit den Frauen.

124

4. Possessivartikel im Dativ / Adjectivul posesiv la dativ Declinarea adjectivului posesiv este identica cu declinarea articolului nehotarit (vezi punctul 2). dativ: pers. I pers. II pers. Ill singular (familiar) (politicos) masc. + neutru meinem deinem Ihrem T ihrem Jl seinem plural (familiar) (politicos) unserem eurem Ihrem ihrem unserer eurer Ihrer ihrer unseren euren Ihren ihren fern. meiner deiner Ihrer ihrer seiner plural meinen deinen Ihren ihren seinen

dativ: pers. I pers. II pers. Ill

III Pronomen / Pronumele Artikel als Pronomen (DefinitVlndefinitpronomen) Articolul ca pronume (hotarit si nehotarit) Articolele pot fi utilizate i ca pronume. In acest caz, substantivele menjionate anterior nu se repeta, fiind subinfelese. Forma articolului ramine neschimbata. Gibt es eine Post in derNdhePJa, esgibt eine. Haben Sie den Rock auch in Schwarz? Nein, den haben voir nur in Gelb. Excep|ie face articolul neutru la nominativ i acuzativ. Aceasta forma nu apare insa in primele doua serii ale cursului nostru. 2. Personalpronomen im Dativ / Pronumele personal la dativ nominativ ich du/Sie er/es sie dativ mir dir/Ihnen ihm ihr nominativ wir ihr/Sie sie dativ uns euch/Ihnen ihnen 1.

pers. I pers. II pers. Ill

3- Frageworter / Pronumele si adverbele interogative went cere un determinant la dativ, persoana... Wem hilft Andreas? Andreas bilft seinem Vater. wotnit cere un determinant la dativ, obiect Womit hat er Probleme? Er hat Probleme mit dem Computer. 125

wo wohin wann bis wann wieviel welch-

cere un dativ ce indica locul Wo ist Familie Schafer? Familie Schafer ist im Theater. cere un dativ sau un acuzativ ce indica destinafia sau direcfia Wohin gehst du?Ich gehe ins Theater. Ich gehe zum Friseur. Wohinfdhrst du?Ichfahre nach Aachen. cere o indicate de timp Wann kommst du? Ich komme am Wochenende, um vier Uhr. Bis wann mufS du arbeiten? Bis (um) ein Uhr. cere o indicafie de cantitate WievielKdse mochten Sie? 150 Gramm. cere o indicafie cu privire la o parte dintr-o categorie numita printr-un substantiv cu articol hotant. Acest pronume interogativ se declina, primind diferite terminafii, in funcfie de substantivul urmator. die GroJSe: Welche GroJSe brauchen Sie? der/den Kdse: Welcher Kdse ist das? Welchen Kdse mochten Sie?

TV Prapositionen / Prepozifia Prepozijiile se deosebesc dupa infelesul lor i dupa cazul pe care-l cer. 1. Bedeutung / Dupa semnificatie, prepozifiile suit: seit: Seit einem Jahr. bei: Sie ist beim Zahnarzt in: Sie ist im Theater. von: Er kommt von einer Reise.

Temporale (indica timpul) bis: Bis bald! um: Um sechs Uhr. Locale (indica locul) an: Aachen liegt nicht am Meer. hinter: Das Auto hinter mir... nach: Kommen Sie nach Berlin. zu: Wie komme ich zum Theaterplatz? fur: Bestellen Sie ein Taxi fur mich.

Finale sau instrumentale (indica scopul sau mijlocul) mit: Fahren Sie mit dem Bus. Unele prepozifii au mai multe semnificajii, pe care nu le menjionam aici. 2. Rektion der Proposition / Recfiunea prepozi|iilor In cursul nostru radiofonic au fost utilizate pina acum urmatoarele prepozifii: a) Prepozifii care cer da tivul an* aus bei hinter* mit nach seit von zu

(* an/hinter: se folosesc i cu acuzativul) 126

b) Prepozijii care cer acuzativul bis fur um (bis + indicafie de timp: Bis morgen/spater!)

c) Prepozitii care cer dativul sau acuzativul (din seria a doua) locul: wo + dativ destinaf ia: wohin + acuzativ im Theater in das Theater.

3. Kontraktionen / Contragerile Anumite prepozijii se contrag de regula cu articolul urmator, formind un singur cuvint. De exemplu: an + dem am an + das bei + dem ans beim in + dem im in + das ins zu + dem zum zu + der zur

V. Partikel / Particulele Particulele sint mici cuvinte care nu schimba sensul unui enunf. Ele nuanfeaza doar enun(ul, de pilda mtarindu-1. ja Das sieht man ja sofort. Ich will ja nicht indiskret sein. denn Wo ist denn der Bahnhof? Denn se utilizeaza numai in propozifii interogative. C. Morphologie / Morfologie I. Vorsilbe un-1 Prefixul unCu ajutorul prefixului un-, sensul inijial al unui adjectiv este schimbat in contrariul lui: zufrieden- unzufrieden /gliicklich - unglilcklich. II. Nachsilbe -in I Sufixul -in Prin adaugarea sufixului -in la un substantiv masculin, in special denumind o profesiune, se objine forma feminina: der Student- die Studentin /der Freund- die Freundin. in. Komposita / Cuvinte compuse In germana, diferite parti de vorbire sau parfi ale unor cuvinte (de exemplu radacina unor verbe) se pot combina formind noi cuvinte. In seria a doua a cursului afi intilnit cuvinte compuse din doua substantive. Uneori, pentru usurarea pronunfarii, intre cele doua cuvinte apare o consoana intermediara. Articolul cuvintului compus este intotdeauna articolul celui de-al doilea substantiv. der Herbst + die Farbe = die Herbstfarbe die Zeitung + das Museum = das Zeitungsmuseum die Asche + der Becher = der Aschenbecher 127

Losungsschlussel zu den Ubungen Cheia exerci|iilor


Lektion 1 1. Andreas ist Student u n d Portier. 2. Frau Berger ist Hotelchefin. 3. Hanna ist Zimmermadchen. 4. Dr. Thiirmann ist Arzt. 1. Was machen Sie? 2. Andreas arbeitet als Portier. 3. Hanna fragt: Was denn? 4. Ziemlich frech, Ihre zweite Stimme. 5. Dr. Thiirmann w o h n t in Berlin. 6. Meine Beine sind so schwer. 7. Das ist nicht so schlimm. O S T S I E O WA MM L I N I E R

S
Student. Sie? denn da? nurSie.

SOWIESO

Hi
2.1ch 3. Was 5. Sie 7.Wer 8.1ch lO.Ich 11. Meine Beine 12. Das

Q&)
bin studieren sind spricht sehe bin sind ist neu hier, oder?

doch Bauchredner. so schwer. mein Geheimnis.

<Yerf)
6. Sagen 9. Gehen Lektion 2 2. Gibt 3. Gibt 4. Gibt 5. Gibt 128 es es es es hier ein Taxi? hier ein Hotel? hier einen Aschenbecher? hier einen Spiegel? Ja, Ja, Ja, Ja, das Taxi steht da. das Hotel Europa. da ist ein Aschenbecher. da ist ein Spiegel. Sie mal: wir zusammen e ssen?

6. Gibt es hier eine Flote? 7. Haben Sie ein Bier? 8. Haben Sie (einen) Tee? 9. Haben Sie (eine) Pizza? 10. Haben Sie Tomaten? 11. Haben Sie Gepack? 12. Haben Sie eine Idee?

Ja, da ist eine Flote. Ja, Sie konnen ein Bier haben. Ja, Sie konnen einen Tee haben. Ja, Sie konnen eine Pizza haben. Nein, wir haben keine Tomaten. Nein, wir haben kein Gepack. Nein, ich habe keine Idee.

W\ 1. Ich suche ein Hotel. Das Hotel Europa ist... 2. Ich suche einen Bahnhof. Der Bahnhof ist... 3- Ich suche einen Arzt. Der Arzt ist... 4. Ich suche ein Taxi. Die Taxis sind ... 5. Ich suche einen Flohmarkt. Der Flohmarkt ist... EJ 2. Gehen Sie zuerst rechts, dann die erste Stralse wieder rechts, dann immer geradeaus. 3- Gehen Sie zuerst rechts, dann die erste Strafse rechts, dann links und wieder rechts. 4. Gehen Sie zuerst links, dann rechts, dann die sechste Strafse links. El 1. Kann ich ...? 2. Konnen Sie ...? 3. Kann Frau Berger ...? 4. Kann ich...? 5. Konnen Sie ...? 6. Konnen Sie ...? 7. Kann Andreas ...? EJ 2. Zuerst esse ich einen Salat, dann (esse ich) eine Pizza. 3. Zuerst suche ich das Hotel, dann (suche ich) den Bahnhof. 4. Zuerst trinke ich Tee, dann (trinke ich) Kaffee. 5. Zuerst probiere ich ein Tuch, dann (probiere ich) eine Bluse. Lektion 3 Q 2. Wir haben ... 3- Das ist schon ... 4. Ich rufe gern das Karlshotel an. 5. Dasliegt... 6. Da waren wir ... 7. Immer bist du ... 8. Ich kann auch eine Pension anrufen. 9- Wie kommen wir ...? 10. Ich kann ein Taxi bestellen. Q 1. Andreas arbeitet und er studiert. 2. Er studiert... 3. Ex sagt: "Ich studiere auch. Ich studiere Menschen." 4. Du studierst...? Das glaube ich nicht. 5. Andreas schreibt... 6. Er fragt: "Kommt ihr ...?" 7. Sie kommen ... 8. Ein Mann und eine Frau suchen ... 9. Sie fragen Andreas. 10. Er fragt: "Woher kommen Sie? Wie heitsen Sie?" 11. Sie trinkt..., er trinkt... EJ 2. Ja, ichkomme mit. 3-Ja, ich reise ab. 4. Ja, erruft eine Pension an.

Q 1. Ich lese ein Buch. Was liest du? Andreas liest ein Buch. 2. Warum sprichst du so laut? Ich spreche nicht laut. Andreas spricht nicht laut. 3- Was siehst du? Ich sehe nichts. Ex sieht nichts. 4. Fahrst du nach Berlin? Nein, ich fahre nicht... Andreas fahrt nicht nach Berlin. 5. Wo halt der Bus? Der Bus halt... EJ 1. Das liegt... 2. Die ist... 3. Das kommt... 5. das steht... 6. Der liegt... 7. die liegt... 4. Der halt... 129

Q 2. Andreas will das Karlshotel anrufen, aber da waren sie schon. 3- Sie waren auch schon im Hotel Quelle, aber das ist zu teuer. 4. Die Pension Konig ist sehr ruhig, aber sie liegt nicht so zentral. 5. Sie kennen das Karlshotel, aber das ist zu laut. Q 2 . - 4 . Wie komme ich dahin? Lektion 4 Q Solujiile indicate nu smt decit propuneri. Exista i alte fraze posibile, de exemplu intrebari sau alte persoane (wir, sie, Sie.. .).\ 2. Ich suche eine Pension. 3- Haben Sie ein Telefon? 4. Kennen Sie das Avanti-Theater? 5. IchmochteeinenTee. 6. Essen Sie eine Pizza? 7. Sie trinkt einen Orangensaft. 8. Ich bezahle den Rest. 9. Liest du das Buch? 10. Bestell einen Salat. 11. Verkaufstdu die Kassetten? 12. Frau Berger probiert eine Bluse. 13. Haben Sie ein Zimmer? 14. Exbraucht Freunde. Q 1. Sie sieht unfreundlich, ungesund, uninteressant aus. 2. Ich finde sie unfreundlich, uninteressant, unhoflich ... 3. Sie ist unbezahlt. 4. Er ist unverheiratet. 5. Sie ist unsichtbar. El 2. Musikerin, 3- Professorin, Joumalistinnen Lektion 5 Q 2. Andreas-er, 3-das Theater-es, 4. ein Ehepaar - es, 5. das Hotel - es, 6. der Mann - er 7. die Frau - sie 8. die Pension - sie, 9. ein Bus - er Q 1. es: das Hotel, das Buch, das Zimmermadchen, das Lied, das Geheimnis, ... 2. er: der Pals, der Fuller, der Schliissel, der Portier, der Gast, der Mantel, der Auftrag, ... 3. sie: die Brille, die Bluse, die Studentin, die Flote, die Idee, die Pizza, die Pension, ... H 1. Machenwirein Spiel? 2. Es ist ganz einfach. 3-Ein Bus kann doch nicht charmant sein. 4. Ich meine etwas anderes. 5. Dann weils ich es nicht. 6. Menschen im Hotel konnen interessant sein. 7. Das weilS ich nicht. / Ich weils das nicht. 8. Bist du ein Kobold oder eine Hexe? 4. Freundin, 5. Konigin, 6.

130

Lektion 6 (Verii) ist spricht braucht fragst hangt verstehe

2. Wer 3. Sie 4. Vielleicht 6. Warum 7. Da 10. Das

in Zimmer 15? immer so laut. sie Hilfe. du sie nicht? doch das Schild. ich nicht.

(yerg)
l.Hor 12. Sagen dochmal! Sie Frau Wiminer:... Verb, kann rufe Mochten nimmt Verb2/Verbzusatz putzen? an. warten?

5. Wann 8. Ich

9.
11. Sie

ich das Zimmer Sie spater Sie vielleicht nicht

ab.

Q 1. Vielleicht braucht sie Hilfe. / Sie braucht vielleicht Hilfe. 2. Warum fragst du sie nicht? 3. Dann storen Sie nicht! 4. Das Schild hangt doch da. / Da hangt doch das Schild. 5. Ich verstehe das nicht. / Das verstehe ich nicht. 6. Mochten Sie vielleicht warten? 7. Ich habe eine Verabredung mit Frau Wimmer. / Ich habe mit Frau Wimmer eine Verabredung. 8. Ich rufe sie spater an. / Spater rufe ich sie an. 9. Ich kann Frau Wimmer jetzt nicht storen. / Ich kann jetzt Frau Wimmer nicht storen. El 2. Vielleicht braucht sie Hilfe? 3. Immer spricht sie so laut. 4. Das verstehe ich nicht. 5. Jetzt ist Frau Wimmer in Zimmer 15- 6. Aber sie ist ganz allein. 7. Jetzt kann ich Frau Wimmer nicht storen. 8. Vielleicht mochten Sie warten? Lektion 7 Q um Viertel nach sieben, um halb acht, um drei Uhr Lektion 8 Q 2. sehen, 3. vorstellen, 4. horen, 5. wecken, 3- Ex soil... 6. besuchen 4. Andreas soil ... 131

Q 1. Soil ich ...? 5. Ex soil...

2. Das sollst du nicht!

1. Andreas arbeitet... 2. Wir mochten dich besuchen. 3. Das Telefon klingelt. 4. Soil ich abnehmen? s 5. Hor zu: ... 6. Am Samstag mu8 ich arbeiten. V o 7. Andreas soil Ex vorstellen. H 8. Soil ich Andreas holen?

A R B E B E K L

T E N

U C H E N

I N G E L N O L L E N Z U H O R E N M u s s E N R

T E L L E N

O L E N

ABNEHMEN Q 2. Ja, hor jetztbittezu. 3- Ja, ruf mich (bitte) an. 4. Ja, lade mich (bitte) ein. 5. Ja, komm (bitte) mit. 6. Ja, nimm (bitte) ab. H 2. Herr und Frau Schafer kommen am Samstag nach Aachen. 3. Dieses Wochenende kommen sie. 4. Sie sind am Samstag in Aachen. 5. Am Samstag mulS Andreas arbeiten. 6. Bis ein Uhr arbeitet Andreas. 7. Um sieben Uhr soil das Taxi kommen. 8. Andreas soil Frau Miiller um sieben Uhr wecken. Q 1. Wir mochten dich / euch / Sie besuchen. 2. Gern! Und wann willst du / wollt ihr / wollen Sie kommen? 3- Am Wochende / Samstag. 4. Am Wochenende / Samstag muls ich arbeiten. 5. Wie lange mufst du / miissen Sie arbeiten? Lektion 9
A S T U B R O T U V M I P B U T T E R N P o V U I E M I W U R H O T S C H E E I

Biol

Butte*.
WuMi
QianuK SoUuike*t

s s

T U

o u

R T N T

I M G R A M M I

N K E N B C H E R E V A Z M B S

s o

U M K A

Kate

O X N O B L I

s
-

T U A T R C H

V E N M U B W I BERGKASE

out

&liue*i

l . c , 2 . d, 3.b,4.f, 5.g,6. a, 7. e 1. Andreas ist Student. Er arbeitet in Aachen. Er kommt aus Koln. Er ist Deutscher. Sein / Der Kuhlschrank ist leer. Er kauft Kase und Wurst ein. 2. Ex ist ein Kobold. Sie lebt bei Andreas. Sie studiert Menschen. Sie liebt das Buch von ... Sie mochte eine Banane und Oliven. 132

H 1.-4. etwas,

5. alles

fSl 1. Frau Schafer ruft Andreas an. 2. Ex soil nicht abnehmen. 3. Andreas geht arbeiten. Ex kommt mit. 4. Andreas mochte seine Eltern vorstellen. 5. Andreas kauft noch ein. Lektion 10 1. Wollen wir . 4. Wollen Sie . 2. Warum willst du 5.Willstdunicht... 3. Ich will

1. Ich will ja nicht indiskret sein. 2. Das ist ja mein Bruder. 3. Das sind ja Ihre Geschwister. 4. Er muls ja am Samstag arbeiten. 5. Das ist ja sehr interessant. Lektion 11 1. s MA c 2. WO H 3. 4. |v I E L MU 5. G E s 6. D I s 7. V 8. Z E 9. UH R 10. 11. |E I N K S A 12. H E U 13. A U F 14.
O H L L S N S T E N I C HTTI UM A F T|E| S C H LlAlGl UNG

E E cH cO 0 R I T

A U Fj E N Ms T AG T E

1
Frau Schafer mochte in den SCHLUSSVERKAUF. 2. in den Dom, 3- ins Museum, 4. ins Theater, 6. in die Pension, 7. ins Cafe, 8. ins Bad 5. ins Hotel,

2. Wir gehen heute ins Theater. / Heute gehen wir ins Theater. 3- Wir konnen morgen in den Dom gehen. / Morgen konnen wir in den Dom gehen. 4. Die Geschafte sind samstags auf. / Samstags sind die Geschafte auf. 5. Wir gehen um sechs Uhr zusammen essen. / Um sechs Uhr gehen wir ... 6. Frau Schafer mochte dann einkaufen gehen. / Dann mochte Frau Schafer einkaufen gehen. 2. Was gibt es denn sonst noch? 3- Wer kommt denn sonst noch? 4. Wer macht sonst noch ein Spiel? 5. Wer hort denn sonst noch zu?

133

Lektion 12 Q 2. demVater, 3. dem Ehepaar, 4. der Schauspielerin, 5. demPortier, 6. dem Zimmermadchen, 7. dem Mann, 8. der Familie, 9. dem Gast WM 2. mit der Arbeit, 3- mit dem Telefon, 4. mit dem Ehepaar, 5. mit der Schauspielerin, 6. mit dem Gast El 2. Ichkomme mit dem Arzt gut aus. 3. ... mit dem Portier ... 4. ... mit der Studentin ... 5. ... mit dem Gast... 6. ... mit dem Kobold ... El 2. Ihnen, 3. mir, 4. euch, 5-uns, 6. mir(uns), 7. mir(uns), 8. dir(euch), 9. mir, 10. mir/uns, 11. Ihnen, 12. Ihnen El 2. dem Mann, 3- der Frau, 6. dem Ehepaar 4, dem Zimmermadchen, 5. dem Gast,

El 1. Wie geht es dir? 2. Es geht mir gut. (Mir geht es gut.) 3. Der Mutter geht es gut. (Es geht der Mutter gut.) 4. Ich kann dir helfen. 5. Was macht dein Studium? 6. Mit dem Studium ist alles okay. 7. Ich mache eine Reportage iiber Aachen. 8. Du mulSt uns die Reportage schicken. 9- Mir gefallt die Arbeit. (Die Arbeit gefallt mir.) 10. Wollen wir ins Zeitungsmuseum gehen? Verbi 2. Es 4. Ich 7. Ich 8. Du 9. Die Arbeit geht kann mache mufit gefallt dat. mir dir acuzativ Verb, gut. helfen.

eine Reportage iiber Aachen. uns die Reportage schicken. mir.

Lektion 13 H Verkauferin: Welche GroJSe?Welche Farbe?Hier haben wir einen in Gelb/Rot/Schwarz/... Das ist die neue Herbstfarbe. Nur noch in Gr6JSe42. Probieren Sie ihn doch mal. Da hinten ist eine Umkleidekabine. EJ 2. Den kaufe ich. 3- Die mochte ich gem. 4. Das kaufe ich. 5. Die mochte ich gern. 6. Den trinke ich gern. EJ 2. Hier ist es zu voll. 3- Das Hotel ist zu teuer. 4. Die Pension ist zu laut. 5. Ich bin zu mude. 6. Ex ist zu neugierig. 7. Er ist zu charmant. 181 2.g: das Zimmermadchen, 3.j: die Telefonnummer, 4.f: der Aschenbecher, 5.b: das ErdgescholS, 6.a: der Gartenzwerg, 7.d: der Flohmarkt, 8.c: das Zeitungsmuseum, 9.h: der Bauchredner, lO.e: der Geldbeutel 134

Lektion 14 2. in der Oper, 3- im Theater, im Mantel, 7. im Bad 4. in der Umkleidekabine, 5. im Biiro, 6.

2. Der Mantel soil teuer sein. 3. Das Stuck soil interessant sein. 4. Herr Meier soil krank sein. 5. Herr Meier soil wieder gesund sein. 6. Menschen sollen viel denken. 7. Menschen sollen wenig denken. 8. Menschen sollen gut handeln. 9- Menschen sollen schlecht handeln. 1. gibt, 2. soil, 3- heilsen, 4. sind, 5. denken, 6. handeln, 7. interessiert, 8. finde, 9. bedeutet, 10. sprichst, ll.verstehe, 12. erklare, 13- kennst 1. 2. 3. 4. 5. B E D E U T E T| ME N S C HEN G RO S S THEATE R B I LL I G IOIP E R D E N K|E|N \M I C H H A N|D|E|L|N ISlClHlLlElClH T

6.
7. 9. 10.

Die Dreigroschenoper ist ein Stuck von BERT BRECHT. Lektion 15 Q 1. mit dem Mann / mit den Mannern; mit dem Studenten / mit den Studenten; mit dem Jungen / mit den Jungen; mit dem Chef/ mit den Chefs; mit dem Franzosen / mit den Franzosen; mit dem Menschen / mit den Menschen; mit dem Namen Mackie Messer; mit der Chefin / mit den Chefinnen; mit dem Ehepaar / mit den Ehepaaren; mit dem Kunden / mit den Kunden; mit der Schwester / mit den Schwestern; mit dem Bruder / mit den Brudern; 2. Raubern und Bettlern; 3- Taten 2. in Aachen, 3. ins Theater, 4. in die Oper, 5. fiir die Oper, 6. fur wann, 7. fiir heute, 8. fiir 30 Mark, 9- bis halb acht 1. von Bert Brecht, von den Taten 2. in London, 3. handelt von Bettlern, 4. berichtet

1. Gibt es noch drei Karten? 2. Es gibt noch Karten fiir 30 Mark. 3- Mochten Sie drei oder vier Karten? 4. Sie miissen die Karten bis halb acht abholen. 5. Die Dreigroschenoper spielt in London. 6. Sie handelt von Bettlern und Raubern. 7. Ihr Chef ist ein Mann mit dem Namen Mackie Messer. 8. Mackie Messer hat ein Messer. 9- Das erste Lied berichtet von den Taten von Mackie Messer. 10. Ein Mann ist tot. 11. Das Geld hat nun Mackie Messer.

135

2. Bitte kaufen Sie bis halb sieben Kaffee. Sie miissen bis halb sieben Kaffee kaufen. 3. Bitte schicken Sie mir den Brief bis morgen. Sie miissen mir den Brief bis morgen schicken. 4. Bitte bleiben Sie bis Samstag in Aachen. Sie miissen bis Samstag in Aachen bleiben. 5. Bitte rufen Sie bis acht Uhr in Berlin an. Sie miissen bis acht Uhr in Berlin anrufen. Lektion 16 Q 2. Das soil ich verstehen? 3- Das soil ich bestellen? 4. Das soil ich erzahlen? 5. Das soil ich wissen? Q 2. Sie sollen heute abreisen. 3- Sie sollen die Karten abholen. 4. Sie sollen mit nach Berlin kommen. 5. Sie sollen Hanna einladen. d l.lesen, 2. heiisen, 3. arbeiten, 6. sein, 7. glauben 4. sagen, mogen, 5. horen,

Q 1. Frau Schafer hat, 2. Hastdu, 3-ich habe, 4. Habt ihr, 5. wir haben, 6. Herr und Frau Schafer haben, sie haben H 2. Er hat eine Geschichte gelesen und (hat) getraumt. 3- Er hat eine Stimme gehort. 4. Sie hat gesagt: ... 5. Frau Schafer hat gefragt: "..." 6. Frau Schafer hat Ex nicht gesehen. Q 1. Hastdu, 2. ich habe, 3. haben Sie, 4. Andreas hat, 5. die Schauspielerin hat, 6. hast du, 7. Habt ihr, 8. das Telefon hat, 9- Herr und Frau Schafer haben Q 1. Andreas hat zu Hause laut gesagt: ... 2. Er hat nachts zu Hause die Geschichte gelesen. 3- Sie haben das Andreas nicht geglaubt. 4. Was hat Ex denn Andreas gesagt? 5. Sie haben doch nachts immer die Arbeit fur die Menschen gemacht. Lektion 17

H i
2.

F R A G E N B E D E U T E T E R S T E R

3. 4. 5. 6.
7. 8.

6 M E R
W A S S E R

A H N

uN

S P A T E R N I C H T Die GERMi ENfh; i b t n j \ache

136

El 2. Herr Dr. Thiirmann war fuher Student, jetzt ist er Arzt. 3. Frau Berger war friiher Zimmermadchen, jetzt ist sie Hotelchefin. 4. Das Hotel war friiher klein, jetzt ist es grots. 5. Aachen war friiher ruhig, jetzt ist es laut. El 2. Spater waren die Germanen hier. 3- Friiher war der Name fiir Aachen 'ahha'. 4. Zuerst waren die Romer in Aachen. 5. Dann waren die Germanen in Aachen. 6. Sicher kommt Aachen von 'ahha'. El 1. etwas, Lektion 18 Q 1. ihm, 2. ihr, 3- ihr, 4. ihm, 5. ihm, 6. ihm, 7. ihr, 8. ihr, 9. ihm 2.Jemand, 3- jemand, 4. etwas, 5. etwas, 6. jemand

A 2. mir / uns, 3- mir / uns, 7. mir / uns, 8. Ihnen

4. mir / uns,

5. mir / uns,

6. dir / euch,

El 2. Andreas zeigt ihr einen Brunnen. 3- Andreas erklart ihm die Residenz. 4. Andreas schickt ihr eine Kassette. 5. Frau Schafer glaubt ihm die Geschichte. 6. Herr Schafer glaubt ihm die Geschichte. 7. Die Romer geben ihr einen Namen. Q 2. Wem zeigt Andreas einen Brunnen? Ex. Was zeigt Andreas Ex? Einen Brunnen. 3- Wem erklart Andreas die Residenz? Herrn Schafer. Was erklart Andreas Herrn Schafer? Die Residenz. 4. Wem schickt Andreas eine Kassette? Frau Schafer. Was schickt Andreas Frau Schafer? Eine Kassette. 5. Wem glaubt Frau Schafer die Geschichte? Andreas. Was glaubt Frau Schafer Andreas? Die Geschichte. 6. Wem glaubt Herr Schafer die Geschichte? Andreas. Was glaubt Herr Schafer Andreas? Die Geschichte. 7. Wem geben die Romer einen Namen? Aachen. Was geben die Romer Aachen? Einen Namen. EJ 2. Andreas hat Ex / ihr / einen Brunnen gezeigt. 3- Andreas hat Herrn Schafer / ihm / die Residenz erklart. 4. Andreas hat Frau Schafer / ihr/ eine Kassette geschickt. 5. Frau Schafer hat Andreas / ihm / die Geschichte geglaubt. 6. Herr Schafer hat Andreas /ihm / die Geschichte geglaubt. 7. Die Romer haben der Stadt / ihr / einen Namen gegeben. 181 1. Das weils Ex von ihm. 2. ... von ihm. 3- von ihr. 4. ... von ihr. Q 2. Das ist ja wirklich angenehm / ruhig / ... Lektion 19 EJ 1. Andreas spricht mit dem / einem Kaiser; der / einer Frau; dem / einem Studenten; der / einer Studentin; dem / einem Gast; dem / einem Franzosen; dem / einem Deutschen 2. Er kommt von der / einer Reise; von dem / einem Interview; von der / einer Sendung

3. Er berichtet von dem / einem Interview; von der / einer Geschichte; von der / einer Oper; von dem / einem Stuck; von dem / einem Mann; von der / einer Frau El 2. Wie lange / Seit wann ist Frau Berger Chefin? Sie ist seit zwei Jahren Chefin. 3. Wie lange / Seit wann ist Dr. Thiirmann in Berlin? Er ist seit zwanzig Jahren in Berlin. 4. Wie lange / Seit wann studiert Andreas Journalistik? Er studiert seit einem Jahr Journalistik. 5. Wie lange / Seit wann ist die Schwester von Frau Berger verheiratet? Sie ist seit einem Jahr verheiratet. 6. Wie lange / Seit wann arbeitet Hanna im Hotel Europa? Sie arbeitet seit einem Jahr im Hotel Europa. Q 1. Andreas macht ein Interview mit einem Kaiser. 2. Erist nervos. 3. Andreas hat einen Gast im Studio. 4. Karl der Grolse kommt gerade von einer Reise. 5. Die Sendung beginnt. 6. Der Name Karl der Grolse ist eine Ehreiilv Kaiser Karl. 7. Dir Franzosen nennen ihn Charlemagne. 8. Ihm tut die Warmegut. 9- Karl der GroBe ist sehr beruhmt. 10. Es gibt den Karlspreis fiir die Einheit von Europa. 11. Karl der GrofSe hatte Kontakte in die ganze Welt. Q Ich habe gerade von Ex getraumt. Ich habe gerade Tee gekauft. Ich habe gerade eine Kassette gehort. Ich habe gerade meinen Pullover gesucht. Ich habe gerade den Dom von Aachen gesehen. Ich habe gerade Hanna die Stadt gezeigt. Ich habe gerade ein Interview gemacht. Ich habe gerade eine Freunclin geweckt. Ich habe gerade Hilfe gebraucht. Lektion 20 Q 1. gemacht, 2. gezeigt, 3- gesehen, 6. gegeben, 7. geschmeckt 4. geglaubt, 5. getraumt,

Q substantiv: der Student / die Studentin verb: interessieren, telefonieren participiu trecut: recherchiert, studiert, interessiert, telefoniert, notiert El 1. Herr Muller hat ein Zimmer reserviert. 2. Ich habe mit Ihrer Sekretarin telefoniert. 3. Andreas hat die Buchung notiert. 4. Sie haben das Zimmer erst fiir morgen reserviert. 5. Andreas hat die Buchung fur den Vierzehnten notiert. 6. Den Eltern von Andreas hat Aachen gefallen. Q 1. Ihren, Ihren 2. meinen Eltern, 3. deiner / Ihrer Chefin, 4. meiner / deiner / Ihrer Sekretarin, 5. meiner / Ihrer, 6. meiner / deiner, 7. deiner / Ihrer, 8. meiner H 1. ihnen, 2. ihnen, 3. mir, 4. dir, 8. euch, 9. ihm, 10. ihr, ihm 138 5. uns, 6. Ihnen, 7. uns,

Lektion 21 Q l.f, 2. r, 3. f, 4. r, 5. r, 6. f, 7. f, 8. r, 9. f

Q 1. Herr Miiller mochte zum Eurogress. 3. Er kann mit dem Bus fahren. 6. Das ist nicht weit. 7. Sie kann zu Fuls gehen. 9- Es gibt eine (Post) in der Nahe. El 2. zum Theaterplatz: Dahin kann man zu FuS gehen. 3. zur Post: Dahin kann man zu Fu gehen. 4. zum Bahnhof: Dahin kann man zu Fuls gehen. 5. zum Friseur Q Wie komme ich zum Hotel Europa, zur Pension Konig, zum Museum, zur Residenz, zum Elisenbrunnen, zur Kasse, zum Arzt, zur Chefin, zum Bahnhof, zur Disco?

Lektion 22 Q 2. Am Freitag will jemand von der Firma kommen. 3. Am Montag geht Andreas ins Theater. 4. Am Wochenende will Ex ins Theater gehen. 5. Die ganze Nacht hat die Dusche getropft. 6. Morgens war alles ganz naB. Q 1. Morgens, 2. den ganzen Tag, 3. Abends, 4. die ganze Nacht

Q Es ist dringend. /Am Freitag? Morgens um neun Uhr. / Das geht nicht. Das ist viel zu spat. / Gut, sagen wir am Mittwoch, um elf. / Ja, dann foz'sMittwoch. El 2. Ist Frau Bergerbei Ihnen? 5. bei meiner Sekretarin 3-1st Frau Berger bei dir? 4. beim Friseur.

Lektion 23 Q 2. Ich komme mit. 3. Ich kaufe noch ein. aus. 5. Ich hole die Karten ab. 4. Sie sehen ungliicklich

Q abnehmen, anrufen, aussehen, einkaufen, einladen, mitkommen, zuhoren H 1. Andreas hat Dr. Thiirmann angerufen. 2. Andreas hat abends eingekauft. 3. Andreas hat die Karten abends abgeholt. 4. Dr. Thiirmann hat Andreas eingeladen. 5. Frau Berger hat Ex zugehort. Q l.bistdu, 2. wirsind, 3-ist Ihnen, 4. SindSie, 5. Ich bin

Q 1. hat geklingelt, 2. hat angerufen, 3- hat gesagt, sind gekommen, 4. habe angerufen, 5. hast gemacht, 6. sind gekommen, 7. ist passiert

139

El 1. Ich habe Sie nicht angerufen. 2. Das macht nichts. 3. Sie haben mich nach Berlin eingeladen. 4. Nun komme ich nach Aachen. 5. Im Hotel Europa ist immer ein Zimmer frei. 6. Ich mufi in eine Klinik. 7. Ich hatte einen Unfall. 8. Ist Ihnen etwas passiert? 9- Es war nicht so schlimm. 10. Ich bin von einem Freund gekommen. 11. Das kann ich Ihnen doch in Aachen erzahlen. Lektion 24 H 1. rot - hat gehalten, 2. gelb - hat gebremst, 4. hat gekracht, 5. ist passiert 3. griin - ist gefahren

W\ 2. Massagen tun ihm gut. 3- Die Quellen tun ihm gut. 4. Die Warme tut ihm gut. 5. Ein Zahn tut weh. 6. Die Augen tunihrweh. 7. Musiktut ihm gut. Kl l.hintermir, 2. fur mich, 6. mich, 7. mir 3. beimir, 4. zu mir, 5. tut mirleid,

Q 1. eingeladen, 2. angerufen, 3- gehabt, 4. besucht, 5. enttauscht, 6. erzahlt, 7. gehalten, 8. gefahren, 9- gebremst, 10. gekommen, ll.bekommen, 12. behandelt Q l.Doch! Lektion 25 Q 1. braucht, 2. bringt, 6. reserviert 3. vergessen, 4. eingeladen, 5. notiert, 2.Ja. 3.Ja. 4. Doch! 5. Doch! 6. Doch!

Q 2. Hanna bringt sie. 3- Hanna hat sie vergessen. 4. Frau Berger hat ihn eingeladen. 5. Andreas hat sie notiert. 6. Der Mann hat es reserviert. El 1. ihm, 2. ihnen, 3- ihm, 4. ihm, 5. ihr

Q 1. Kannst du ihn mir bringen? 2. Zeigst du es mir? 3- Gibst du ihn mir? 4. Verkaufst du es mir? 5. Erzahlst du sie mir? 6. Erklarst du ihn mir? 7. Bringen Sie sie ihm? 8. Bestellen Sie es mir?

140

Lektion 26
S T E H E N N O S I K E

C H E R I N F A H R T F E L S E N

H A

S T I N I F F E R

H E F S L

E T W A S

c o s
2

H T U

R E L E Y I M M E

G L A U B E U N F A L L L I E E D R E C H T I N M A L H H A U S

W I J

E D E R

H L E E I C H

s
D

D E N N

Frau Schafer, Andreas und ... machen eine SCHIFFSFAHRT AUF DEM RHEIN.

141

Ubersetzung der Dialoge Traducerea dialogurilor


Lec|ia 1 Cine eti tu? In prima lecfie se recapituleaza o tehnica menita sa contribuie la o mai buna infelegere a unei limbi straine. In afara de aceasta, se reaminteste cine sint personajele principale ale cursului radiofonic de limba germana. Andreas Schafer: Ex: Doamna Berger: Hanna: Dr. Thiirmann: student la ziaristica i receptionist la Hotelul Europa din Aachen, unde au loc cele mai multe dialoguri din acest curs. un personaj feminin fantastic sefa hotelului camerista la Hotelul Europa un vechi client al Hotelului Europa

Recapitularea personajelor se face sub forma unei ghicitori alcatuite pe baza unor scene din seria intii a cursului. Cu o excepfie: O femeie cauta un anumit teatru, Teatrul Avanti. Femeia: Un barbat: Scuzaji, va rog. Unde e Teatrul Avanti? Teatrul Avanti? Teatrul Avanti? Hm! Nu tiu.

Lecjia 2 Ce pot face pentru dumneavoastra? Urmatoarele trei scene se desfasoara la recepjia Hotelului Europa. In prima scena, un tinar intreaba daca poate telefona. Tinarul: Andreas: Tinarul: Andreas: Tinarul: Buna dimineafa. Exista aid un telefon? Binetnjeles. Pot sa telefonez? Cu placere. Telefonul e aici. Poftiji. Mulfumesc. (Tinarul formeaza numarul, murmurind cifrele.) Doi, cinci, unu, noua, zero, patru. (Se aude sunmd, la celalalt capat al firului cineva ridica receptorul.) O voce de femeie: Becker. Tinarul: Schmidt. Buna ziua, doamna Becker. In cea de-a doua scena, Andreas explica unei doamne mai in virsta cum poate ajunge la gara. Andreas: Doamna in virsta: Andreas: Doamna in virsta: 142 Buna ziua. Scuza{i, ma putefi ajuta? Cu placere. tiji, sint straina aici.

Andreas: Doamna in virsta: Andreas: Doamna in virsta: Andreas: Doamna in virsta Andreas: Doamna in virsta: Andreas: Doamna in virsta: Andreas:

i cum pot sa va ajut? Caut gara. Gara este foarte aproape. Slava Domnului! E foarte simplu. O luafi intii la dreapta. (repeta): intii la dreapta... i apoi, a doua strada... adoua strada... ... din nou la dreapta. Va muljumesc. Cu placere.

in cea de-a treia scena, Ex cauta prieteni. Ex: Andreas: Ex: Andreas: Ex: Andreas: Scuzaji, ma putefi ajuta? Cu placere, stimata doamna. tifi, sint straina aici. Ce pot face pentru dumneavoastra? Caut... prieteni. Aha! Mergeti mai intii la stinga, apoi la dreapta, apoi din nou la stinga i apoi drept inainte, drept inainte...

Lecjia 3 E chiar in centru O pereche - sof si sojie - cauta camera. Din pacate, la Hotel Europa nu mai e nici o camera libera. Recepfionistul, Andreas, se ofera sa telefoneze la un alt hotel i anume la Hotelul Carol. Andreas: Doamna Andreas Domnul Andreas Doamna: Andreas: Doamna: Domnul: Ex: Andreas: Buna seara. Buna seara. Cautam o camera. Imi pare foarte rau, dar nu mai avem nici o camera libera. O, nu! Asta e deja al treilea hotel! Telefonez cu placere pentru dumneavoastra la Hotelul Carol. E chiar in centru. tiu. Am fost acolo. E prea zgomotos. i Hotelul Quelle? Ai fost i acolo? Da. Acolo e prea scump. Tu eti intotdeauna nemuljumita. Nemuljumita, nemuljumita, nemultumita... Taci din gura!

Cei doi resping ambele propuneri ale lui Andreas. Atunci Andreas se ofera sa telefoneze la o pensiune. Andreas: Doamna: Pot sa telefonez i la o pensiune, Pensiunea Konig. Cum e aceasta pensiune?

Andreas: Domnul: Doamna. Andreas: Doamna: Andreas: Lecjia 4 Imposibili!

Foarte linitita, insa nu atit de centrala. E egal. Telefonaji, va rog! Un moment! Cum ajungem acolo? Pot sa va comand un taxi. i autobuzul numarul 40 merge acolo. Oprete foarte aproape. Bine. Atunci telefonez.

Andreas, care si-a terminat ziua de lucru la Hotelul Europa, se pregateste sa piece acasa. In acest moment intra doamna Berger, sefa hotelului. Ea incepe convorbirea cu observajia ca Andreas nu arata tocmai muljumit. Doamna Berger: Andreas: Doamna Berger: Andreas: Doamna Berger: Andreas: Doamna Berger: Ex: Doamna Berger: Buna, domnu' Schafer. Buna seara, doamna Berger. Avef i probleme? Nu. De ce? Nu aratafi tocmai muljumit. Cine? Eu? Da, dumneavoastra. Cine altul? Eu nu! Ei, domnule ventriloc, ia povestiji!

Andreas ii povestete despre sofii care cautau o camera. Doamna Berger li aminteste deviza potrivit careia "clientul este intotdeauna rege". Andreas: Ex: Doamna Berger: Andreas: Doamna Berger: Ex: Doamna Berger: Ex: Andreas: Azi a fost aici o pereche casatorita. El era nefericit i ea era nemuljumita. Imposibili! Ammdoi imposibili! Ei, ei, nu putefi vorbi asa despre clienti! E nepoliticos! Ave{i dreptate. Vino, Ex, mergem acasa! Ah, vocea dumneavoastra are un nume? Oricum! Bine. Insa tifi: Clientul e rege. Eu sint regele. Nu, tu esti regina.

La sfiritul emisiunii, Ex ii ia ramas bun cu cuvintele: Ex: Ascultatoarea este regina.

144

Lec$ia 5 Un autobuz nu poate fi fermecator Ex i Andreas sint acasa la Andreas. In urma insistenjelor lui Ex, Andreas accepta sa raspunda la intrebarile unui joe constind din ghicitori. Ex: Andreas: Ex: Andreas: Andreas, facem un joe? Ah, Ex, sint atit de obosit! Dar e foarte simplu! Ei, bine.

La inceput, Andreas trebuie sa ghiceasca la cine se refera Ex atunci cind vorbeste de "el" - er. Ex: Andreas: Ex: Andreas: Ex: Asadar, ghicete! E medic. Cine? El. Un barbat. Exact.

Andreas trebuie sa ghiceasca apoi cine poate fi fermecator. Ex: Andreas: Ex: Andreas: Ex: Ghicegte! E fermecator. Autobuzul numarul 40. Greit. Un autobuz nu poate fi fermecator. Okay, okay. Un barbat. Exact.

A treia ghicitoare este: cine poate fi elegant? Ex: Andreas: Ex: Andreas: Ex: Andreas: Ex: Andreas: Ex: Ghicegte! E eleganta. O femeie. Greit. Cum aa? O femeie poate doar sa fie eleganta. Da, insa ghicete mai departe! O sticla. Asta in nici un caz. Poate o franjuzoaica? Exact!

La a patra intrebare, Andreas trebuie sa raspunda ce poate fi interesant! Ex: Andreas: Ex: Andreas: Ex: Andreas: Ex: Andreas: Ex: Andreas: Ghicete! E interesant. Un joe. Greit. O carte. Gres.it. De ce? O carte poate fi doar interesant!. Da, dar ma refer la altceva. O pereche casatorita. Greit. Atunci nu stiu.

Ex: Andreas: Ex: Andreas: Ex: Andreas:

Un hotel. Nu. Un hotel nu poate fi interesant. Ba da. Nu. Oamenii din hotel pot fi interesanji. i un hotel. Nu. i acum e rindul meu.

In fine, trebuie sa raspunda i Ex la o intrebare. Ex nu-i da seama ca intrebarea se refera tocmai la ea. Andreas: Ex: Andreas: Ex: Andreas: Ex: Andreas: Ex: Andreas: Ex: Andreas: Ex: Ghicegte! E nepoliticos. Nu cunosc. E curios. Nu cunosc. E invizibil. Nu cunosc. E invizibila. Cine: "el" sau "ea"? Eu te intreb: "El" sau "ea" e invizibil sau invizibila? Nu tiu. Eti un spiridu sau o vrajitoare? Eu sint eu.

Lecfia 6 Poate are nevoie de ajutor Hanna ar dori sa afle cine e in camera 15, deoarece din camera se aude o voce puternica. Ea tie ca in camera locuiegte o femeie singura. Hanna: Andreas: Hanna. Andreas: Hanna: Buna, Andreas! Buna, Ana. Ce mai faci? Bine, (meet) la spune, cine e acum in camera 15? Doamna Wimmer. De ce? Vorbete mereu tare, insa e absolut singura. Asculta!

Hanna i Andreas trag cu urechea la ua camerei ocupate de doamna Wimmer. Sosete i doamna Berger, efa hotelului. Doamna Wimmer este o actrifa care ii repeta rolul. Doamna Wimmer: Nu! Nu! Acolo! Nu! Aid! Nu! In sus! Nu! Intr-acolo! Nu, nu, nu. Ajutor? Da! Ajutor? Da! Ajutor? Da! (Linite. Pauza.) Poate are nevoie de ajutor. De ce n-o intrebi?

Hanna: Andreas:

146

Hanna:

Dar acolo atirna cartonasul "Va rog nu deranjafi!"

(Sosegte doamna Berger.) Doamna Berger: Hanna. Doamna Berger: Hanna: Atunci nu deranjafi! Ce se intimpla? Doamna Wimmer e actrifa. Ah, aa? Atunci totul e clar. i cind pot deretica camera?

Andreas se inapoiaza la recepfie. Acolo il ateapta un domn care are intilnire cu doamna Wimmer. Andreas: Domnul Andreas Buna ziua. Pot sa va ajut? Am o intilnire cu doamna Wimmer. Ah, da, doamna Wimmer, camera 15. Telefonez imediat. (Andreas telefoneaza la camera 15, dar nur raspunde nimeni.) Domnul: Andreas: Domnul: Imi pare rau. Nu raspunde. Nu infeleg. Nu pot s-o deranjez acum pe doamna Wimmer. Dorif i poate sa agteptaf i? Nu tiu, nu tiu... Ah, spunefi-i doamnei Wimmer ca o sun mai tirziu.

Lecjia 7 Avionul meu pleaca la ora noua Un client cam nervos vrea sa comande pentru dimineafa urmatoare un taxi care sa-1 duca la aeroportul din Koln. Andreas il intreaba pentru ce ora sa comande taxiul. Clientul: Andreas: Clientul: Andreas: Clientul: Andreas: Clientul: Ah, se poate fuma aid? Firete ca putefi fuma. Aici e o scrumiera. Ce pot face pentru dumneavoastra? Va rog comandaji un taxi pentru mine. Pentru mtine dimineafa. Cu placere. Pentru ce ora? Aadar, avionul meu pleaca la ora noua. De cit timp are nevoie taxiul? Aproximativ o ora. (Calculeaza timpul necesar, vorbind incet pentru sine.) Aha. O ora. La opt i jumatate a dori sa fiu acolo, o ora drumul, aadar apte i jumatate. (Tare) Comandafi va rog atunci taxiul pentru ora apte. Emordine.

Andreas:

Ex a ascultat convorbirea si - spre nemulfumirea lui Andreas - il imita pe client.

Ex: Andreas: Ex: Andreas:

Se poate cinta aid? Nu, asta n-ai voie. Se poate deranja aici? Ex, te rog, stai acum linitita!

Intre timp a sosit la recepjie o pereche, soj i sojie, care vor sa fie treziji in dimineaja urmatoare la ora sapte. Doamna: Andreas: Doamna: Andreas: Domnul: Andreas: Doamna: Andreas: Lecjia 8 Sa nu faci asta! Andreas e acasa. Cineaza i asculta muzica, cind suna telefonul. Desi ii interzice lui Ex sa raspunda, ea se duce la telefon. Ex: Andreas: Ex: Andreas: Ex: Andreas: Andreas, suna telefonul. (cu gura plina) Da, aud. (Telefonul continua sa sune.) Sa ridic eu? Nu! Sa nu faci asta! Asta fac eu insumi. (ridica receptorul) Alo, aici casa Schafer. Andreas? E aici. Sa-1 chem? (ii ia receptorul) Andreas Schafer. Buna seara. Buna seara. Ne puteji trezi miine dimineaja? Cu placere. Cind? La apte si un sfert. E in ordine. Va trezesc la sapte i un sfert. Muljumesc. Noapte buna.

La telefon e mama lui Andreas. Ii spune ca vrea sa-1 viziteze la sflritul saptaminii. Doamna Schafer: Andreas: Doamna Schafer: Andreas: Doamna Schafer: Andreas: Doamna Schafer: Buna seara, baiete. Buna seara, mamico! Ce mai faci? Ia spune, cine era? Ah, o prietena. Asa? Ei, trebuie neaparat sa ne-o prezinfi. Poftim? Ei, n-am vrut sa spun asta. Asculta, vrem sa-fi facem o vizita.

Dei Andreas lucreaza la sfiritul saptaminii, parinjii sai vor sosi la Aachen la ora unu, cind Andreas termina serviciul. Andreas: Doamna Schafer: Andreas: Doamna Schafer: 148 Foarte bine. Cind? Acum, la sfiritul saptaminii. Pacat! Simbata trebuie sa lucrez. Pina la ce ora lucrezi?

Andreas: Pinalaunu. Doamna Schafer: Ei, atunci se poate. Aadar venim simbata. La ora unu sintem acolo. Andreas: Okay. Pe curind! Lecjia 9 Pentru mine banane! Andreas se uita in frigider sa vada ce trebuie sa cumpere i constata ca frigiderul e complet gol. Andreas: Ex: Andreas: Ex: Andreas: (furios) Gol! Complet gol! Andreas, ca s-a intimplat? Eti furios? Da! Nu! Iarai e gol frigiderul. Atunci trebuie sa faci cumparaturi. Asta tiu i eu! Liniste acum!

(Andreas noteaza ce trebuie sa cumpere, vorbind de unul singur) Ex: Andreas: Ex: Andreas: Aadar Tmi trebuie piine i unt. Piine i unt, brinza i salam. Da, brinza i salam si fructe. Pentru mine banane! Te rog! Sa vedem. Insa acum vino! Mergem sa facem cumparaturi.

Intr-un supermagazin, Andreas cere vinzatoarei brinza i salam. Vinzatoarea: Andreas: Vinzatoarea: Andreas: Vinzatoarea: Andreas: Vinzatoarea: Andreas: Vinzatoarea: Andreas: Ex: Vinzatoarea: Andreas: Vinzatoarea: Buna seara. Cu ce va servesc? Vreau pu{in salam. 150degrame. Altceva mai doriji? Da, o bucata de brinza. Ce fel de brinza doriri? Bergkase, va rog. Altceva mai doriji? Nu, asta e tot. (incintata) Masline! Sint masline! Pot sa gust una? Doriji i masline? Nu, muljumesc. (incet, pentru sine) Ciudat. Ciudat.

at?

Lectia 10 Tu vrei intotdeauna sa stii tot Parinjii lui Andreas se due sa-1 ia de la hotel. Cu acest prilej fac cunogtinfa cu doamna Berger, efa hotelului. Andreas: Ex: Hallo, afi sosit! Cine?

Andreas: Domnul Schafer: Andreas: Doamna Schafer: Andreas:

Parinfii mei. Iar tu stai te rog acum linistita! Buna, baiete. Buna, tata. Cum a fost calatoria? Buna. Mulfumesc. Fara probleme. (Se imbrafiseaza.) Foarte bine. Sint gata. Mergem?

(Sosete si doamna Berger.) Doamna Berger: Buna ziua. Andreas: (facind prezentarile) Parinjii mei. Doamna Berger, efa mea. Doamna Schafer: Imi pare bine, doamna Berger. Sper ca Andreas al meu nu va face necazuri. Doamna Berger: Da' de unde! tie sa faca de toate. E recepfionist, ziarist, ventriloc. Doamna Schafer: Ce? Eti ventriloc? Andreas: Nu mergem? Doamna Schafer descopera la recepf ie o fotografie cu familia Berger. E un bun prilej de a-i pune doamnei Berger intrebari despre familia ei. Doamna Schafer: Nu vreau sa fiu indiscreta, dar este, cu siguranfa, familia dumneavoastra. Nu-i asa? Doamna Berger: Da, asa e. Aici in fafa sint frafii mei. i asta sint eu. Doamna Schafer: Asta se vede imediat. Frafii dumneavoastra traiesc si ei la Aachen? Doamna Berger: Nu. Sora mea traieste la Miinchen. E casatorita acolo. Doamna Schafer: i fratele dumneavoastra? Doamna Berger: El e la Frankfurt. Doamna Schafer: i parinfii? Sint in Aachen? Doamna Berger: Nu. Sint morji amindoi. Doamna Schafer: Ah, imi pare rau. Andreas: Tu vrei intotdeauna sa stii tot. Doamna Berger: Dar e bine aa!

Lecjia 11 Poate la teatru Andreas i parinfii sai stau la masa intr-o mica cafenea din Aachen si discuta ce-ar putea face dupa-masa. Domnul Schafer: Ce facem deci astazi? Doamna Schafer: Astazi dupa-amiaza vreau neaparat sa fac i cumparaturi. 150

Andreas: Doamna Schafer: Andreas: Domnul Schafer: Doamna Schafer: Ex: Andreas: Doamna Schafer:

Sa faci cumparaturi? Da, smt doar solduri. Exact. i tu, tata? Eu as vrea sa vizitez Muzeul presei. i vrem sa mergem, firete, i la dom. Eu vreau la discoteca! Ex, taci din gura! Ah, asta a fost probabil prietena ta. Dar unde e?

Andreas propune sa se intilneasca cu tojii la ora ase seara ca sa ia masa impreuna i sa mearga poate dupa aceea la teatru. Andreas: Doamna Schafer: Domnul Schafer: Andreas: Doamna Schafer: Andreas: Domnul Schafer: Doamna Schafer: Andreas: La dom putem merge i miine, dar Muzeul presei e deschis numai simbata. i magazinele smt deschise numai astazi. E adevarat. Am o propunere. Tu, mamico, te duci sa faci cumparaturi. Eu merg cu tata la Muzeul presei. i la ora ase mergem impreuna sa luam masa. i dupa aceea? Unde mergem dupa aceea? Poate la teatru? Da! Ideea e buna. Ce-ar mai fi, altceva? Uite, am un ziar.

Lecjia 12 Cu studiul e totul in ordine Doamna Schafer pleaca la cumparaturi. Andreas i tatal sau ramin la cafenea sa mai stea de vorba. Doamna Schafer: Deci, pe curind. Andreas: Pa! Domnul Schafer: Pa! Ne vedem la sase. (Adresindu-se lui Andreas:) Ei, cum i{i merge? Andreas: Multumesc, imi merge bine. i voua? Domnul Schafer: Mamei li merge foarte bine. Andreas: i fie? Domnul Schafer: i mie. Insa am probleme. Andreas: Probleme? Domnul Schafer: (rizind): Da. Am probleme cu computerul. Andreas: Ai computer? In aceasta privinja pot cu siguranja sa te ajut. Domnul Schafer: Crezi? Andreas: Cu siguranja. In partea a doua a convorbirii, domnul Schafer il intreaba pe Andreas cum merge cu invajatura i cu serviciul. Domnul Schafer: i tu, Andreas? Cum stai cu studiile? Andreas: Cu studiul e totul in ordine.

Domnul Schafer: Andreas: Domnul Schafer: Andreas: Domnul Schafer: Andreas: Domnul Schafer: Andreas: Domnul Schafer: Andreas: Domnul Schafer:

Ce faci acum? Fac in curind un reportaj despre Aachen. Asta e frumos. Ne trimiji i noua reportajul? Sigur ca da. i cum merge cu munca? Bine. Munca imi place. i cu doamna Berger? E intr-adevar foarte cumsecade. Da, i eu gasesc. Mergem acum la Muzeul presei? Da, cu placere.

Lecfia 13 O aveji i in negru? Doamna Schafer se afla Tntr-un magazin universal, unde e mare aglomerajie pentru ca e tocmai perioada soldurilor de sezon, cind multe confecfii se vind cu pref redus. Domna Schafer: Vai, ce plin e! Anunj: la difuzor: Stimaji clienfi, va rugam acordafi atenjie i ofertelor noastre speciale de la parter! Bluze cu numai patru marci! (Zgomot de voci) Un barbat: Prima femeie: A doua femeie: Anunj la difuzor: Unde se poate plati? la uite, cum i{i place asta? la arata! Stimaji clienfi, va rugam acordaji atenfie i ofertelor noastre speciale de la parter! Pulovere cu numai zece marci! Unde e casa aici? Un barbat: Doamna Schafer: (pentru ea insai) Nu, pentru mine e prea plin. Doamna Schafer pleaca la raionul confecfiilor de dama, unde marfurile se vind la pref normal. Cauta o fusta, dar nu tie prea exact ce vrea. Doamna Schafer: Vinzatoarea: Doamna Schafer: Vinzatoarea: Doamna Schafer: Vinzatoarea: Ma puteji ajuta? Caut o fusta. Da, cu placere. Ce numar? 44. i ce culoare? Ce culori aveji? Uitaji-va, avem aici una in galben. Asta e noua culoare de toamna. Domna Schafer: O, nu, galbenul nu-mi place. O aveji i in negru? Vinzatoarea: Un moment. Imi pare rau, nu mai avem decit numarul 42. Doamna Schafer: E cu siguranja prea mica. Vinzatoarea: Incercafi-o totusj! Acolo in spate e o cabina de proba. 152

Doamna Schafer Tncearca fusta, care Ti e Tnsa intr-adevar prea mica. Doamna Schafer: Vinzatoarea: Doamna Schafer: Vinzatoarea: Nu, e prea mica. Pacat. Mulfumesc. La revedere. La revedere.

Lecfia 14 Se zice ca e foarte interesanta Andreas propune parinfilor sai sa mearga impreuna la spectacolul cu piesa "Mare si mic" de Botho Strauss. Doamna Schafer vrea sa stie ce semnificafie are titlul. Andreas: Domnul Schafer: Doamna Schafer: Ex: Doamna Schafer: Andreas: Doamna Schafer: Domnul Schafer: Ex: Domnul Schafer: Ex: Domnul Schafer: Ex: Doamna Schafer: La Teatrul orasenesc e o piesa de Botho Strauss: "Mare si mic". Se zice sa e foarte interesanta. Ce vrea sa Tnsemne asta, "Mare si mic"? Inseamna cum sint oamenii, mari sau... (indignata) Cum sint oamenii? Mari sau mici? Da' de unde! Nu asta inseamna! (mereu indignata) Nu, categoric, asa ceva nu ma intereseaza! "Mare i mic" inseamna cum sint oamenii? Mari sau mici? Cum gindesc ei? Mult sau pufin? Cum acf ioneaza ei? Bine sau rau? Sa fie oare interesant asta? Eu gasesc interesanta aceasta voce.

Cei trei se hotarasc sa vada "Opera de trei parale" a lui Bertold Brecht. Andreas: Ex: Andreas: Doamna Schafer: Ex: Andreas: Doamna Schafer: Andreas: Ce parere avefi de asta? La opera e "Opera de trei parale" Ce inseamna "Opera de trei parale"? "De trei parale" inseamna "ieftin". la spune, cu cine vorbesti tu? Cu mine! Ex, te rog taci din gura! Nu te Tnjeleg, Andreas. Esti intr-adevar ventriloc? Nu. Iji explic mai tirziu. Mergem atunci la "Opera de trei parale". Domnul Schafer: Da, cu placere. Andreas: Cunoasteji cu siguranfa cintecul lui Mackie-i. Ex: (Cinta cintecul lui Mackie-i.)

153

Lecjia 15 Un barbat cu numele Mackie-i Andreas telefoneaza la opera ca sa comande bilete pentru "Opera de trei parale". O voce de femeie : Buna seara. Andreas: Buna seara. Schafer. Mai sint bilete pentru "Opera de trei parale?" Femeia: Pentru cind? Andreas: Pentru asta-seara. Femeia: Da, dar numai de 30 de marci. Andreas: Iau trei bilete. Ex: Patru! Femeia: Poftim? Doriji trei sau patru bilete? Andreas: Nu. Am nevoie numai de trei. Femeia: Cum va numiji? Andreas: Schafer. Femeia: Trebuie sa ridicafi biletele pina la apte i jumatate. Andreas: Da, am sa le ridic. La revedere. Femeia: La revedere. Andreas da explicajii in legatura cu "Opera de trei parale". Andreas: Aadar, acfiunea "Operei de trei parale" se petrece la Londra. E vorba de bandiji i cergetori. eful lor e un barbat cu numele Mackie-is. Dupa cum arata i numele, Mackie-i are un cutit. Oricum. Primul cintec relateaza despre faptele lui Mackie-i. Un om e mort. Omul avea bani. Dar banii au disparut. Iar banii Ti are acum Mackie-ig. Banditul.

Ex: Andreas: Ex:

Lecfia 16 Cineva a auzit ce-am spus Andreas povestegte parinjilor sai cum a cunoscut-o pe Ex. Andreas: Povestea mea n-o s-o credeji, cu siguranfa. lata cum a fost: Eram acasa i citeam o carte, cartea despre spiridugii din Koln. Faceau intotdeauna noaptea munca in locul oamenilor. Citeam agadar povestea si visam... i atunci am spus tare: "A vrea i eu un astfel de ajutor." Pe urma msa, pe urma mi-am spus: "Ei, oricum, aa ceva nu exista." Doamna Schafer: i pe urma? Domnul Schafer: Pst! Andreas: Cineva a auzit ce-am spus.

154

Doamna Schafer: Ei, cine? Andreas: Ex. i a spus: Ex: Halo, aid sint! Reacfia parinjilor lui Andreas e diferita. Doamna Schafer nu tie ce sa creada, domnul Schafer Tntreaba daca Ex te e de vreun ajutor... Ex: Doamna Schafer: Ex: Doamna Schafer: Ex: Domnul Schafer: Andreas: Ex: Halo, aici sint! Unde? Unde e? N-o vad! Sint invizibila. i vrei sa credem toate astea? Oricum! Ei, Andreas, i te ajuta? (Isi drege glasul ezitind.) Da, foarte mult!

Lecfia 17 De unde vine numele "Aachen"? Andreas face o lucrare pentru studiile sale de ziaristica: Interviaza trecatorii pe strada, intrebindu-i daca tiu de unde vine numele "Aachen" i ce inseamna. Andreas: Primul trecator: Andreas: Al doilea trecator: Andreas: Al doilea trecator: Andreas: Al doilea trecator: Scuzafi, va rog, as dori sa va intreb ceva. Imi pare rau, sint strain aici. Scuzafi, va rog, as dori sa va intreb ceva. Da. Ce anume? Ce parere avefi, ce inseamna numele Aachen? Aachen? Ce vrefi sa spunefi? Da, de unde vine numele Aachen? Nu, nu tiu. Dumneavoastra tifi?

Andreas se adreseaza acum unei tinere. Andreas: Prima trecatoare: Andreas: Prima trecatoare: Buna ziua. Am o intrebare. Da. Va rog. Ce inseamna numele Aachen? N-am idee. Nici nu ma intereseaza.

Q pereche mai in virsta da raspunsul corect. Andreas: Pot sa va intreb ce inseamna numele Aachen? Al treilea trecator: Aachen? Aachen? Andreas: Da, de unde vine numele Aachen? A treilea trecator: Odinioara erau romanii aici. Asa este. Andreas: A doua trecatoare: i izvoarele existau la Aachen i pe atunci. Al treilea trecator: Exact: Iar cuvintul pentru "apa" era aqua. A doua trecatoare: Aadar numele Aachen vine de la aqua i inseamna "apa"? Andreas: Da, aqua a fost primul nume al Aachenului.

155

Al treilea trecator: Andreas: A doua trecatoare: Andreas: Lecfia 18 tiu de la el

Asteptajji. Iar mai tirziu au fost vechii germani aici. Ei au dat Aachenului numele ahha. i asta inseamna tot "apa"? Da.

Andreas i parinfii sai fac o plimbare prin ora. In Aachen sint multe fintini, de exemplu fintina Elisei, a carei apa se poate bea. Domnul Schafer: Andreas, ne araji oraul? Ex: O, da! Andreas: (facind pe ghidul): Aadar, dupa cum tiji, Aachenul e un ora al apelor. Ex: "Aachen" inseamna "apa". Doamna Schafer: De unde tie? Ex: tiu de la el. De la Andreas. Doamna Schafer: Dar Aachenul nu e situat la mare. Andreas: Aa e, insa Aachenul are foarte multe fintini. Doamna Schafer: Apa se poate bea? Andreas: In mod normal nu. Asta de aici e fintina Elisei, din anul 1827, iar apa ei se poate bea. Doamna Schafer: As dori s-o gust. Ex: Insa are un gust oribil. Doamna Schafer: De unde tie? Andreas: Eu i-am spus. Doamna Schafer (gusta apa): Puh, intr-adevar are un gust oribil. Andreas: E insa foarte sanatoasa. Cei trei ii continua plimbarea, in cursul careia Andreas le arata parinfilor sai celebrul dom din Aachen. In acest loc s-a aflat odinioara resedinja imparatului Carol eel Mare. Andreas: Domnul Schafer: Andreas: Ex: Andreas: Ex: Andreas: Poftiji. Acesta este domul! Aici era odinioara resedinfa lui Carol eel Mare, nu-i aa? Exact. Carol eel Mare ii avea aici regedinfa. Carol eel Mare? Era un imparat. i de ce era in Aachen? Aachenul are foarte multe izvoare termale, iar apa lor era i odinioara foarte placuta. Ex: Imi ara[i odata izvoarele? Andreas: In regula, Ex, i{i promit. Doamna Schafer: Iar eu a vrea acum sa intru in dom. Domnul Schafer: Bine, asta facem acum.

156

Lecfia 19 Cum se vorbete cu un imparat? Andreas ia un interviu fictiv imparatului Carol eel Mare, care a fost incoronat la Roma in anul 800. Ex: Andreas: Ex: Andreas: O voce: Andreas: Carol eel Mare: Andreas: Carol eel Mare: Andreas: Carol eel Mare: Andreas: Carol eel Mare: Andreas: Ex: Carol eel Mare: Faci un interviu cu un imparat? Da, Tnsa stai linigtita! Eti nervos? Clar. Cum se vorbete cu un imparat? Atenjie! Emisiuneaincepe. Buna ziua, dragi ascultatoare i ascultatori. Astazi avem in studioul nostru un invitat: E aici Carol eel Mare. Bine afi venit! Buna ziua, tinere. Tocmai veniji dintr-o calatorie? Da, am fost la Roma. Sintefi acum i imparat... Este o mare onoare pentru mine. Germanii va numesc "Carol eel Mare". Ah, da? E deci traducerea numelui "Carolus Magnus"? Exact. Iar francezii va numesc "Charlemagne". i italienii "Carlo Magno". Poftim?

Andreas ii spune lui Carol eel Mare ca i astazi este celebru la Aachen i ca exista o fintina i un premiu care ii poarta numele: Fintina Carol eel Mare i premiul Carol eel Mare. Andreas: Carol eel Mare: Andreas: Carol eel Mare: Andreas: Carol eel Mare: Andreas: Carol eel Mare: Andreas: Carol eel Mare: Andreas: Carol eel Mare: Cum va place Aachenul? Aachenul imi place mult, in special izvoarele. Caldura imi face bine. Iar dumneavoastra, de cind sinteji in Aachen? De un an. Cum e Aachenul astazi? Sinteti celebru i astazi. Ah, da? La Aachen exista fintina Carol eel Mare... E o onoare pentru mine. Exista premiul Carol eel Mare... Premiul Carol eel Mare? Da, pentru unitatea Europei. Ah, Europa! (Incepe sa se entuziasmeze.) Aveam contacte bune in intreaga lume, Constantinopol...

Lecfia 20 Am rezervat o camera Doamna Berger il intreaba pe Andreas cum a petrecut sfirgitul de saptamina impreuna cu parinfii. Andreas ii spune ca a vazut "Opera de trei parale".

Andreas: Doamna Berger: Andreas: Doamna Berger: Andreas: Doamna Berger: Andreas: Ex: Doamna Berger: Ex:

Buna dimineafa, doamna Berger. Buna dimineaja, domnule Schafer. Ei, a fost frumos cu parinfii dumneavoastra? Da, mulfumesc. A fost foarte frumos. Ce-afi facut? Le-am aratat parinfilor mei Aachenul. i? Le-a placut? Cred ca da. Am fost i la teatru. Am vazut "Opera de trei parale". Eu nu! Ah, e din nou aid cea de-a doua voce a dumneavoastra! Ea n-a fost de faf a? Nu, dinpacatenu.

Sosete un client care a rezervat o camera. Clientul s-a inselat insa asupra datei, rezervind camera pentru ziua urmatoare. Andreas: Dumnul Muller: Andreas: Domnul Muller: Andreas: Buna ziua. Buna ziua. Am rezervat o camera. Cum va numifi, va rog? Muller. Dr. Martin Muller. Ah da, am vorbit cu secretara dumneavoastra. Un moment va rog. (Andreas cauta in evidenfa rezervarilor.) Aici, camera 20. Insa a{i rezervat camera abia pentru miine. Din pacate, hotelul e astazi plin. Poftim? Imposibil! Trebuie sa fie o greeala. imi pare foarte rau, domnule doctor Muller. Am notat comanda dumneavoastra pentru 14. Pentru 14? Da. i astazi e abia 13. Da, clar. tiu i eu asta. (Ofttnd:) 13 e zi cu ghinion. i ce fac eu acum? Ateptaji, va rog, un moment. Ma due sa vorbesc cu efa. Mulfumesc. (Pentru sine:) Aa ceva stupid!

Domnul Muller: Andreas: Domnul Muller: Andreas: Domnul Miiller: Andreas: Domnul Miiller:

Lecjia 21 Cum ajung la pota? Domnul Muller vrea sa mearga la Centrul congreselor, Eurogress, din Aachen. Intrebindu-1 pe Andreas cum se poate ajunge acolo, domnul Muller se exprima insa inexact. Andreas: Domnul Muller: Andreas: Domnul Muller: Andreas: Domnul Miiller: Andreas: 158 Buna dimineafa, domnule doctor Muller. Buna dimineafa. Af i dormit bine? Da, mulfumesc. Foarte bine. Spunefi-mi, cum ajung in centru? Dorif i desigur sa vedef i primaria i domul? Nu, scuzafi-ma. Trebuie sa ma due la Centrul congreselor. A, aa! Va referifi la Eurogress?

Domnul Muller: Andreas: Domnul Muller. Andreas:

Da, exact. Trebuie sa ma due la Eurogress. Nu e departe. Putefi merge cu autobuzul. A, nu! Comandaji-mi, va rog, un taxi. Da, cu placere.

O doamna II intreaba pe Andreas cum se ajunge in Piafa teatrului. Doamna. Andreas: Doamna: Andreas: Doamna: Vreau sa ajung in Piaja teatrului. Cum ajung acolo? Nu e departe. Puteji merge pe jos. Ce placut! Mergeji mai Tntii la dreapta, apoi din nou la dreapta i pe tot drept. Ajungeji direct in Piaja teatrului. Muljumesc.

Un tinar cauta un oficiu postal. Tinarul: Andreas: Tinarul: Andreas: Tinarul: Cum ajung la pota? Exista una in apropiere? Da. ti(i drumul la gara? Da. Atunci mergeji pur i simplu la gara. Acolo e i o pota. Muljumesc.

Iar invizibila Ex vrea sa se duca la coafor pentru a-i coafa parul ei invizibil. Ex: Andreas: Ex: Andreas: Exista un coafor prin apropiere? Unde vrei sa mergi? La coafor. (ofteaza.)

Lecjia 22 Miercuri dimineafa la apte O clienta se pling lui Andreas ca dusul din camera ei e stricat. Clienta: Andreas: Hanna: Andreas: Clienta: Andreas: Clienta: Andreas: Buna diminea{a. A dori sa vorbesc cu eful. Buna dimineaja. Un moment, va rog. (Andreas se ridica i striga) Doamna Berger! Hanna, doamna Berger e la tine? Nu. Avea dureri de dinji. E la dentist. (revine.) Imi pare rau. efa nu e aici. Poate pot sa va ajut eu. Sper! Duul din camera mea e stricat. Scuzaji, n-am remarcat. A picurat toata noaptea. Iar dimineaja totul era complet ud. O anun{ pe efa. Firegte, il punem in ordine.

Clienta: Andreas:

Sper! La revedere. La revedere.

Dupa ce se Tnapoiaza, doamna Berger telefoneaza unei firme, cerind sa i se trimita de urgenja un instalator. O voce de barbat: Firma Moll. Buna ziua. Doamna Berger: Buna ziua. Berger, Hotel Europa. La noi s-a stricat un dus. Cind poate veni cineva? Barbatul: Un moment. Astazi e luni. Sa zicem vineri, la ora noua. Doamna Berger: O, nu. E mult prea tirziu. Nu se poate mai curind? E foarte urgent. Barbatul: Miercuri dimineafa la sapte. Doamna Berger: Nu se poate totui astazi sau miine? Barbatul: Ei bine, sa zicem miine, insa numai in cursul serii. Doamna Berger: E foarte amabil din partea dumneavoastra. Atunci, pe miine.

Lectia 23 Dar ce s-a intimplat? Andreas telefoneaza, in fine, domnului Dr. Thiirmann, care 1-a invitat de multa vreme la Berlin. Cu acest prilej, Andreas afla ca Dr. Thiirmann va veni el la Aachen. Dr. Thiirmann: Andreas: Dr. Thiirmann: Andreas: Dr. Thiirmann: Andreas: Dr. Thiirmann: Andreas: Dr. Thiirmann: Andreas: Thiirmann. Buna seara, domnule doctor Thiirmann. Aici e Andreas Schafer de la Hotel Europa. A, da. Buna seara, domnule Schafer. Nu v-am mai telefonat de mult. Scuzafi, va rog. E-n regula. Nu face nimic. M-afi invitat la Berlin. Da, aa e. V-am invitat. Insa vin eu acum la Aachen. Ce bine! La Hotel Europa este intotdeauna o camera libera pentru dumneavoastra. Stiu. Insa trebuie sa ma internez intr-o clinica. Ah, imiparerau.

Dr. Thiirmann ii povesteste lui Andreas ca a avut un accident de maina, dar ca nu s-a intimplat nimic grav. Dr. Thiirmann: Andreas: Dr. Thiirmann: Andreas: Dr. Thiirmann: Ex: Dr. Thiirmann: Am avut un accident. Cu automobilul? Da. Vi s-a intimplat ceva? Nu, n-a fost grav. Dar ce s-a intimplat? Poftim? A fost vocea dumneavoastra?

160

Andreas: Dr. Thiirmann: Andreas: Dr. Thiirmann: Andreas: Ex: Dr. Thiirmann:

(Tncurcat) Nu. Dar ce s-a intimplat? Veneam de la un prieten. i mergeam acasa. i pe urma... Ah, dar pot sa va povestesc la Aachen. Cu placere. Facefi-mi o vizita. Sint la Clinica de reabilitare. Va vizitez, cu siguranfa. i eu. Pe curind, la Aachen.

Lec|ia24 Amuitat Andreas face o vizita domnului Dr. Thiirmann, care e internat Tntr-o clinica din Aachen. Dr. Thiirmann ti povestegte cum s-a petrecut accidentul. (Andreas bate la ua camerei doctorului Thiirmann.) Dr. Thiirmann: Andreas: Dr. Thiirmann: Andreas: Dr. Thiirmann: Andreas: Dr. Thiirmann: Andreas: Dr. Thiirmann: Andreas: Dr. Thiirmann: Andreas: Dr. Thiirmann: Da. Poftim. Buna ziua, domnule Dr. Thiirmann. Buna ziua, domnule Schafer. Cum o ducefi? Bine. Foarte bine. Numai ca aici e cam plictisitor. Cum s-a petrecut accidentul dumneavoastra? Nu v-am povestit? Ba da. Veneafi de la un prieten i mergeafi acasa. Dar ce s-a intimplat dupa aceea? Am oprit la un semafor care era, firegte, pe rou. i pe urma? Maina din spatele meu a venit prea repede, conducatorul a frinat prea tirziu si gata accidentul. i dumneavoastra? Ce vi s-a intimplat? Nu mare lucru. Numai ca acum am adesea dureri de cap. (Pauza) Da, asta a fost povestea mea.

Andreas il intreaba pe Dr. Thiirmann in ce consta tratamentul pe care-1 urmeaza la clinica. Ex se amesteca in discufie, atragind atenfia doctorului Thiirmann asupra ei. Dr. Thiirmann: Andreas: Dr. Thiirmann: Andreas: Dr. Thiirmann: Andreas: Dr. Thiirmann: i dumneavoastra? Cum va merge? Mulfumesc, bine. N-am prea avut timp. Serviciul, studiul la facultate, apoi au venit in vizita parinfii i... i de aceea nu mi-afi telefonat? Hm, nu. Am uitat. Imi pare foarte rau. tifi, m-afi dezamagit pufin. Ei, nu e grav. Cum se trateaza aici durerile dumneavoastra de cap? Mi se fac, firegte, multe masaje. i apoi, izvoarele! Caldura imi face bine.

Ex: Dr. Thiirmann: Andreas: Ex: Dr. Thiirmann:

Asta zicea i Carol eel Mare. Carol eel Mare? Eu nu aud prea bine, dar asta n-a fost vocea dumneavoastra. Nu-i aa, domnule Schafer? Nu, n-a fost vocea mea. Eu am fost! Cred ca i dumneavoastra trebuie sa-mi istorisiji mie o poveste.

Lecjia 25 Puteji sa-mi da|i si prosoape? O clienta Tl roaga pe Andreas sa-i comande un taxi. Clienta: Andreas: Clienta: Andreas: imi pute|i comanda un taxi? Da. Cu placere. Pentru ce ora? Imediat, va rog. E in ordine. Va comand numaidectt.

Intr-o camera nu sint prosoape. Clientul o roaga pe doamna Berger sa-i trimita citeva. Clientul: Domna Berger: Hanna: Doamna Berger: Hanna: Scuzaji, putefi sa-mi daji i prosoape? In baie nu sint. Scuzafi, va rog. Astazi e mare agitafie. Camerista va aduce prosoapele numaidecit. Hanna! Hanna! Da? Ii aduci, te rog, domnului Braun i prosoape? O, am uitat. ii due imediat.

In fine, Andreas i doamna Berger au timp sa vorbeasca despre Dr. Thiirmann. Doamna Berger: Andreas: Doamna Berger: Andreas: Doamna Berger: Ex: Doamna Berger: Ex: Apropo, am vorbit la telefon cu domnul Dr. Thiirmann. Da? La clinica e, pentru el, foarte plictisitor. Da, mi-a spus i mie i de aceea 1-am invitat pentru duminica. Ah, da? Facem Tnpreuna o calatorie cu vaporul. Nu vrefi sa venifi i dumneavoastra? O calatorie cu vaporul? Exact. Cea de-a doua voce a dumneavoastra poate i ea sa vina. Oricum! Andreas, te rog!

Lectia 26 Calatoria la Loreley e splendida Andreas, doamna Berger, domnul Dr. Thiirmann i Ex s-au intilnit la un debarcader de pe malul Rinului. Vor sa faca impreuna o calatorie pe Rin, un fluviu impunator ce trece i prin Koln.

162

Andreas: Dr. Thiirmann: Andreas: Doamna Berger: Ex: Dr. Thiirmann: Doamna Berger: Dr. Thiirmann: Doamna Berger: Ex: Doamna Berger:

Dar multa lume mai e aici! Nu e de mirare, pe aa o vreme. Sa speram ca primim bilete. Cu siguranfa. (Oftind:) Ah, calatoria la Loreley e pur i simplu splendida. Loreley? O cunosc. (Visatoare:) Era foarte frumoasa. (pentru sine) Iarai aceasta voce... (catre Andreas) Asta n-a fost vocea dumneavoastra, domnule Schafer, nu-i aa? O, nu! A fost cea de-a doua voce a lui. De unde vine aceasta voce? (ironic) Deh, asta e secretul domnului Schafer. (AdresTndu-se parca lui Ex:) Ei, tu, secretule, cunosti si cintecul lui Loreley? Nu. Atunci asculta bine!

(Cinta cintecul lui Loreley.) Vaporul trece acum prin dreptul stincii Loreley. Capitanul le povestegte pasagerilor legenda. Capitanul: Iar acum, la dreapta, vedeji stinca Loreley. Priviti cu atenfie stincile. Acolo era Loreley. Era minunat de frumoasa. Mulfi, multi marinari au vazut-o, dar numai o data in viafa! Priviti cu atenjie stincile! Poate o zarifi.

Cu acest prilej, Andreas afla ca, potrivit altei legende, in petera au locuit odinioara die Heinzelmdnnchen, spiriduii din Koln. Vrea sa stie ceva mai exact de la Ex, dar degeaba. Ex nu mai raspunde. Capitanul: Andreas: Ex: Andreas: Ex: Andreas: Doamna Berger: Andreas: In stinca Loreley se afla odinioara o petera. Acolo locuiau, se spune, spiridusii. Ex, tiai asta? (ii drege doar glasul.) Ex, te-am intrebat ceva! (isi drege doar glasul.) Ai fost i tu acolo inainte? De acolo vii tu? Ex, tu ii cunoti pe spiridui? (Ex nu raspunde.) Ex, unde eti? Ex, nu te aud! Ex! Ce se intimpla? Cred ca Ex a plecat.

163

Worterverzeichnis Vocabular
Vocabularul confine cuvintele noi din seria a doua. Cuvintele aparute in seria intii n-au mai fost, de regula, inciuse. In legatura cu substantivele: Substantivele sint inciuse cu articolul hotarit i forma de plural, chiar daca forma de plural nu apare in lecfie: das Brot/-e. (-e este terminafia pluralului: das Brot/die Brote). Daca un substantiv ramine neschimbat la plural, in locul terminafiei pluralului apare semnul"": der Kaiser/ (= derKaiser, die Kaiser). Substantivele fara indicafie privitoare la forma de plural nu au plural. De exemplu: das Obst. In legatura cu verbele: 1. Dupa verbele cu altemanfa vocalica la persoanele a doua i a treia singular, este indicata cealalta vocala: abnehmen/i = du nlnunst ab/er ninimt ab. 2. in dreptul fiecarui verb este indicat cazul determinantului urmator: einkaufen + Akk. (= Akkusativ/acuzativ) Er kauft den Bergkase ein. helfen + Dat. (= Dativ/dativ) Helfen Sie mir bitte? erzahlen + Dat. + Akk. Erzahl mir eine Geschichte. Cifra din paranteza indica lecfia in care cuvintul apare pentru prima oara. der Abend/-e: am Abend (22) aber (conj.) (3) abholen + Akk. (15) abnehmen/i + Akk. (6) Achtung! (19) Ahnung/-en: keine Ahnung! (17) AmpelAn (24) an + Dat.: am Meer (18) am Wochenende (8) angenehm (18) anrufen (23) aufsein: die Geschafte sindauf (11) aussehen/ie (4) Auto/-s (23) seara: in cursul serii, seara insa, dar a lua, a ridica a ridica (receptorul) Atenfie! banuiala, idee: N-am idee! Habar n-am! semafor la: la mare la sfiritul saptaminii placut a telefona a fi deschis: magazinele sint deschise a arata, a parea automobil, maina

die die

das

164

der die

der

der

das der der die der die der der

Bahnhof/die Bahnhofe (2) bald (12) Banane/-n (9) beachten + Akk. (13) bedeuten (14) beginnen (19) behandeln + Akk. (24) bei + Dat.: bei Schafer (8) beim Zahnarzt (22) beide (4) bekommen + Akk.: Was bekommen Sie? (9) Bergkase (9) berichten von + Dat. (15) beruhmt (19) Bescheid geben + Dat. (22) besonders (19) besuchen + Akk. (8) Bettler/- (15) billig (14) bis + Akk.: bis ein Uhr (8) Bis spater! (12) bishalbacht(15) bitten + Akk.: Ich bitte dich! (7) blofs: Sei bloJS still! (3) (expresie idiomaticd) bremsen (24) bringen + Dat. + Akk. (25) Brot/- (9) Bruder/die Briider (10) Brunnen/- (18) BuchungAen (20) Bus/die Busse (3) Butter (9) Chef/-s(15) Computer/- (12)

da hinten(13) dabei sein (20) dahin: Wie kommen wir dahin? (3) denken (14) denn: Wie komme ich denn ... (21) (particuld de intdrire.X^um ajung...? deshalb (24) de aceea dich (7) (pronumepersonal pe tine, te pentru acuzativ) diese Stimme (14) aceasta voce dir(12) (pronumepersonal tie, ifi

gara cunnd banana a acorda atenjie, a lua in seama a msemna, a semnifica a Tncepe a trata la: Casa Schafer (ca raspuns la telefon) la dentist amindoi, amindoua, ambii, ambele a primi Cu ce va servesc? Ce doriti? Bergkase (un sort de brinza) a relata despre celebru, celebra a anunfa, a da de stire indeosebi, in special a vizita cersetor ieftin pina, pina la: pina la ora unu Pe curind! pina la sapte si jumatate a ruga: Te rog! numai, doar: Stai linistit(a)! Taci din gura! a frina a aduce, a duce piine frate fintina inregistrare, notare (a unei comenzi, rezervari etc.) autobuz unt sef computer acolo in spate a fi de faja acolo, intr-acolo: Cum ajung acolo? a gindi

pentru dativ) 165

die der

direkt(21) Disco = Discothek/-en (11) doch (5) (raspuns pozitiv la o mtrebare negativa) Dom/-e(ll) dort (10) dran sein (5) Dreizehnte (20) dringend (22) dritte (3) diirfen: rauchen diirfen (7)

direct discoteca ba da dom, catedrala acolo a fi la rind (aid:) ziua de 13 urgent al treilea, a treia a avea voie, a putea: a avea voie sa fumezi Asa ceva stupid!

die das die die

das

dumm: So etwas Dummes! (20) du DuscheAn (22) egal, indiferent egal (3) EhepaarAe (4) pereche casatorita, so{ i sofie Ehre/-n (19) onoare, cinste einfach (2) simplu Einheit: Einheit von Europa (19) unitate: unitatea Europei einkaufen + Akk. (9) a face cumparaturi, a cumpara einmal (26) odata enttauschen + Akk. (24) a dezamagi Erdgeschof5/die Erdgeschosse (13)parter erfreut (10) incintat, bucuros erklaren + Dat. + Akk. (14) a explica erst: Heute ist erst der abia: Astazi e (de-)abia Dreizehnte (20) (ziua de) 13 erste(15) primul, prima, intTiul, intTia erzahlen + Dat. + Akk. (4) a povesti, a istorisi etwas (9) ceva, pujin etwas anderes (5) altceva etwas: ich mochte Sie etwas ceva: A dori sa va fragen (17) Tntreb ceva. euch (12) (pronumepersonal voua, va, pe voi, va pentru dativi acuzativ) fahren/a (23) Fahrer/- (24) FahrtAen (10 falsch (5) FamilieAn (10) FarbeAn (13) FelsenA (26) die Firma/die Firmen (22) FlugzeugAe (7) FrageAn (17) FranzoseAn (19) FreitagAe (22) fremd (2) FreundAe (2) FriseurAe (21) a merge (cu un vehicul) conducator auto, ofer calatorie greit, fals familie culoare stinca firma avion Tntrebare francez vineri strain, straina prieten frizer, coafor

der die die die der das die der der der der

166

der

friih (7) friiher (17) Fuls/die Fijfse: zu Fufs (21) ganz: ganz in der Nahe (2)

der

der das die die das der die

Das ist ganz einfach. (2) die ganze Nacht (22) gar: gar nicht (18) (particula de intdrire:) (absolut) de loc Gast/die Gaste (4) client geben/i + Dat. + Akk. a da jemanden einen Namen a da cuiva un nume geben (17) Gibt es hier?... (2) (expresie Exista aid ...? idiomatica) gefallen/a + Dat. (12) a-i placea gehen a merge Das Flugzeug geht um 7. (7) Avionul pleaca la apte. Wie geht's mit... + Dat. (12) Cum merge cu ...? gelb (13) galben, galbena gerade: Was machst du gerade? tocmai: Tocmai faci... (12) gerade von einer Reise a sosi tocmai dintr-o calatorie kommen (19) Sie sehen nicht gerade... aus (4) Nu aratati tocmai... geradeaus (2) drept inainte Germane An (17) (la pi.) germanic, vechii germani GeschaftAe(ll) magazin, pravalie GeschichteAn (16) poveste Geschwister (plural) (10) fra{i si surori Gnadige Frau (2) (aid ironic) Stimata doamna! Gramm (9) gram GroschenA (14) para, gro, moneta de zece pfenigi grofs (14) mare GrofseAn (13) numar, marime (la imbracaminte) gut(14) bun, bine Alles Gute! (26) Toate cele bune! Na gut! (3) Ei, bine! guttun (19) a face bine halb: halb acht (7) halten/a (3) handeln (14) handeln von + Dat. (15) Handtuch/die Handtiicher (25) hangen: Das Schild hangt da. (6) heils (18) helfen/i + Dat. (2) HerbstfarbeAn (13) herkommen (26) Herzlich willkommen! (1) jumatate: gapte i jumatate aopri a acfiona, a proceda a fi vorba de prosop a atirna: Acolo atirna cartonagul. foarte cald(a), fierbinte a ajuta culoarea de toamna (la moda) a veni incoace, a proveni Bine-ati venit! 167

de dimineafa, devreme odinioara picior: pe jos foarte: foarte aproape, chiar in apropiere E foarte simplu. tot, intreg: toata noaptea

das

die

die

die

der die

das der der das der der die die

die der der die

der die der 168

heute: heute nachmittag (11) astazi: astazi dupa-masa heute abend asta-seara Hilfe brauchen (6) a avea nevoie de ajutor Hilfe/-n ajutor Hilfe sein (16) a fi de ajutor hinten: da hinten (13) in spate: acolo in spate hinter + Dat. (24) in spate, la spate hoffen + Akk.: Das hoffe ich. (22) a spera: Sper (asta). hoffentlich (10) (expresie sa speram ca idiomatica) HohleAn (26) pestera holen + Akk. (+ Dat.) (8) a chema Hor doch mal! (6) Asculta! HorerA (4) ascultator H6rerin/-nen (4) ascultatoare Ihnen (2) (dativ) dumneavostra, va contopirea prepozifiei in im = in dem (14) cu articolul dem in + Akk. (11) in in: in Gelb/in GrofSe 42 (13) in: in galben / numarul 42 indiskret (10) indiscret(a) contopirea prepozifiei in ins = in das: ins Theater (11) cu articolul das interessieren + Akk. (14) a interesa InterviewAs (19) interviu Irrtum/die Irrtumer (20) gregeala, eroare Italiener/- (19) italian ja: Sie haben ja recht. (4) particula de intdrire: Avefi dreptate JahrAe (18) an JungeAn (8) baiat Kaiser/- (18) imparat Karte/-n(15) bilet de intrare KasseAn (13) casa (de bani) klar: Dann ist alles klar. (6) clar: Atunci totul e clar. klein(13) mic, mica klingeln (8) a suna KlinikAen (23) clinica kommen (23) a veni KongrefS/die Kongresse (21) congres KonigAe (4) rege K6nigin/-nen (4) regina konnen (2) a putea jemanden helfen konnen (2) a putea ajuta pe cineva etwas kann charmant sein (5) ceva poate fi fermecator telefonieren konnen (2) a putea telefona KontaktAe contact gute Kontakte haben (19) a avea contacte bune Kopfschmerzen (plural) (24) dureri de cap krachen (24) a pocni, a trozni Kiihlschrank/die Kiihlschranke (9) frigider

der

Kummer(lO) der Kunde/-n (4) lange (23) langweilig (24) laut (3) leben (in + Dat.) (10) leid tun + Dat. Es tut mir leid. (3) liegen Das liegt sehr zentral. (3) am Meer liegen (18) links (2) los sein Heute ist viel los. (25) Was ist los? (6) machen Was macht dein Studium. (12) Das macht nichts! (23) etwas fur jemanden machen (16) mal: Mai sehen. (9) man (7) MassageAn (24) MeerAe (18) meinen Ich meine etwas anderes. (5) Ich mein's ja nicht so! (8) merken + Akk. (22) MesserA (15) mir (2) (pronume personal pentru dativ) MittwochAe (22) Moment mal! (3) MontagAe (22) morgen: morgen fruh (7) morgens (22) Museum/die Museen (11) mussen (8) MuttiAs (8)

necaz, suparare client (de) multa vreme, de mult plictisitor, plicticos zgomotos atrai a-i parea rau Imi pare rau. a fi situat, a se afla, a se gasi E (situat) foarte central. a fi situat la mare la stinga a se Tntimpla Astazi e mare agitajie. Ce se Tntimpla? a face Cum stai cu studiile (cu mvajatura)? Nu face nimic! a face ceva pentru cineva o data: Sa vedem. se, cineva, lumea, oamenii masaj mare a se referi la, a gindi, a crede Ma refer la altceva N-am vrut sa spun asta. a remarca, a observa cufit, i mie, imi miercuri Un moment! luni miine: miine dimineafa dimineaja, in cursul diminetii muzeu a trebui, a fi necesar mamica

die das

das der der das die

die die

dupa: opt i un sfert (un sfert dupa opt) nach: Viertel nach acht (7) nach Hause (4) acasa, spre casa Nacht/die Nachte (22) noapte nachts (16) noaptea, in cursul nopfii Nahe: in der Nahe (2) apropiere, vecinatate: in apropiere naJS (2) ud, umed nennen a numi Die Deutschen nennen Sie ... Germanii va numesc (19) nervos (19) nervos, nervoasa, emofionat(a)

169

die

das die die die

die der die der der die

acum fructe adesea maslina opera ordine E in ordine! a pune in ordine a se intimpla Vi s-a intimplat ceva? Was ist passiert? (23) Ce s-a intimplat? PensionAen (3) pensiune Platz/die Platze piafa der Theaterplatz (21) Piaja teatrului Post (21) pota PreisAe: der Karlspreis (19) premiu: premiul Carol eel Mare probieren (9) a gusta Probleme haben mit + Dat. (12) a avea probleme cu ... Pullover/- (13) pulover QuelleAn (17) raten/a + Akk. (5) Rate weiter! (5) Rathaus/die Rathauser (21) RauberA (15) recht haben (4) rechts (2) reden: mit + Dat. reden (20) ReiseAn (19) reservieren (20) ResidenzAen (18) richtig (5) Rock/die Rocke (13) R6mer/-(17) rot (24) Ruhe: Ruhe jetzt! ruhigCadj.) SamstagAe (8) samstags (11) (adverb) SchauspielerinAnen (6) scheulslich (18) schicken + Dat. + Akk. (12) izvor a ghici Ghicegte mai departe! primarie bandit a avea dreptate la dreapta a vorbi: a vorbi cu ... calatorie a rezerva regedinja exact, corect fusta roman rou, rogie linite: Linigte acum! linitit, linitita simbata simbata, in fiecare simbata actrija oribil a trimite

nichtwahr(18) nie: nie wieder (26) normalerweise (18) notieren + Akk. (20) null (1) Nummer: der Bus Nummer 40 (3) nun (23) Obst (9) oft (24) OliveAn (9) OperAn (9) Ordnung Geht in Ordnung! (7) in Ordnung bringen (22) passieren + Dat.

Nu-i asa? niciodata: nu se va mai repeta niciodata in mod normal anota zero numarul: autobuzul numarul 40

das der

die die der der

der die

170

das der die das der

die die

die

das der

das die das

die das das das die die das

SchiffAe (25) Schiffer/- (26) SchiffsfahrtAen (25) SchildAer (6)(aid:) schlecht (14) Schlulsverkauf(ll) schmecken (18) schnell (24) schon (20) schwarz (13) Schwester/-n (10) seit + Dat. (19) (temporal) SekretarinAnen (20) selbst das mache ich selbst (8) das weilS ich selbst (9) SendungAen (19) (radio) sofort (6) sollen Das sollst du nicht! (8) Das sollen wir glauben? (16) Das soil interessant sein. (14) SonderangebotAe (13) SonntagAe (25) sonst: Bekommen Sie sonst noch etwas? (9) Was gibt es sonst noch? (11) Wer denn sonst? (4) spat (22) spater (6) spater: bis spater! (12) SpielAe (5) spielen in + Dat. (15) sprechen/i iiber + Akk. (4) Stadt/die Stadte (18) StadttheaterA (14) stehen (26) Da stehen viele Leute. storen + Akk. Bitte nicht storen! (6) StrafieAn (2) StiickAe (14) das Stuck Kase (9) StudioAs (19) Studium/die Studien (12) StundeAn (7) TatAen (15) TelefonAe (2) telefonieren (2)

vapor, vas, nava marinar calatorie cu vaporul cartona rau, rea solduri de sezon a avea gust repede frumos, frumoasa negru, neagra sora de, din, de la secretara Tnsumi, insuji, insusi etc. (Asta) fac eu insumi. (Asta) tiu si eu. emisiune imediat, numaidecit a trebui, a se cuveni S3 nu faci asta! Vrei sa credem toate astea? Se zice ca e interesant(a) oferta speciala, sold duminica altfel Altceva mai doriji? Ce mai este, altceva? Cine altul? tirziu mai tirziu mai tirziu: Pe cunnd! joe (aid:) a avea loc la ... a se petrece la a vorbi despre ora teatru oraenesc a sta (in picioare) E multa lume aid. a deranja Va rog nu deranjaji! strada (aid:) piesa de teatru bucata de brinza studio studiu ora fapta telefon a telefona 171

das

die die die der der

die

der

die das der

die

Theater/- (1) teatru tot (10) mort total: total leer (9) total: complet gol traumen + Akk. (16) a visa tropfen (22) a picura tun a face: Was kann ich fur Sie tun? (2) Ce pot face pentru dumneavoastra? Es tut mir leid. (3) Imi pare rau. guttun (19) a face bine iiber + Akk. (12) despre, in legatura cu uberhaupt in general, mai ales, intr-adevar Darf man hier uberhaupt Se poate fuma aici? rauchen?(7) Ubersetzung/-en (19) traducere UhrAen (7) ora um: um neun Uhr (7) la: la ora noua. UmkleidekabineAn (13) cabina de proba unbedingt (8) neaparat, necondijionat Unfall/die Unfalle (23) accident ungefahr (7) aproximativ, circa ungliicklich (4) nefericit(a) Ungllickstag (20) zi cu ghinion unmoglich (4) imposibil(a) uns (7) (pronumepersonal noua, ne pentru dativ) unzufrieden (3) nemulfumit(a) Verabredung/-en (6) intilnire vergessen/i (24) auita versprechen/i + Dat. + Akk. (18) a promite viel: viel zu spat (22) mult: mult prea tirziu viertel: Viertel nach acht (7) sfert: opt si un sfert vierzehn paisprezece Heute ist der Vierzehnte. (20) Astazi este paisprezece. von + Dat.: berichten von (15) de: a relata despre handelnvon(15) a fi vorba de (despre) wissen von (18) a sti de (despre) vorne (10) in fafa Vorschlag/die Vorschlage (1) propunere vorstellen + Dat. + Akk (8) a prezenta Wann? (6) Qnd? Warme (19) caldura Wasser/- (17) apa wecken + Akk. (7) a trezi WegAe (21) drum weit (21) departe welch-: Welche GrolSe/Farbe? (13) care, ce: Ce numar? Ce culoare? Welchen Kase? (9) Ce fel de brinza? Welt: die ganze Welt (19) lume: intreaga lume wem? (14) cui? wenig (14) pujin

172

das das das das die der die die das das

wenig Zeit haben (24) Wetter/- (26) Wieso? (4) Wieviel? (9) WochenendeAn (8) wohin? (11) wollen (10) Wort/die Worter (17) Wunder/-: kein Wunder! (26) Wurst/die Wiirste (9) wiitend (9) Zahnarzt/die Zahnarzte (22) Zahnschmerzen (plural) (22) zeigen + Akk. + Dat. (18) Zeitung/-en(ll) Zeitungsmuseum (11) zentral (3) Zentrum/die Zentren (21) zu + Dat.: zu mir (23) zum/zur(21)

a avea pufin timp vreme De ce? Cum aa?


Cit?

sfirgitul saptaminii, week-endul incotro? unde? a vrea, a voi, a intenfiona cuvmt minune, miracol: Nu e de mirare! salam furios, furioasa

dentist dureri de dinji a arata, a indica ziar Muzeul presei central centru la, spre, catre: (aid:) acasa contopirea prepozifiel zu cu articolele dem/der zu Fuls (21) pe jos prea zgomotos zu laut (3) (particula) muljumit(a) zufrieden (4) a asculta zuhoren + Dat. (8) (zugehort) al doilea, a doua: a doua strada zweite: die zweite StralSe (2)

Lista de verbe si participii n


Lista urmatoare cuprinde toate verbele aparute in seriile intii (= I) i a doua (= II) ale cursului de limba germana. Alaturi de infinitiv este indicat intotdeauna participiul II, chiar daca nu apare in lecjii. in paranteza este indicata seria i lecfia in care apare pentru prima data verbul(nu participiul!). Participiul II se utilizeaza pentru formarea perfectului. Perfectul celor mai multe verbe se formeaza cu verbul auxiliar haben. Daca in dreptul verbului nu se indica verbul auxiliar, inseamna ca perfectul lui se formeaza cu verbul auxiliar haben. In dreptul verbelor al caror perfect se formeaza cu sein, verbul auxiliar este indicat in felul urmator: fahren- gefahren <sein>. Verbele modale (diirfen, konnen, mogen, milssen, sollen, wollen) se folosesc foarte rar la perfect. Ele sint totusi incluse pentru ca lista sa fie completa. abholen abnehmen abreisen - abgeholtQl, 15) - abgenommen (11,6) - abgereist (I, 26) <sein> a lua, a ridica a ridica a pleca (in calatorie), a porni la drum

anaifen arbeiten aussehen beachten bedeuten beginnen behandeln bekommen berichten bestellen besuchen bezahlen bitten bleiben brauchen bremsen bringen denken diirfen einkaufen einladen enttauschen erklaren erzahlen essen fahren finden fragen geben gefallen gehen glauben haben halten handeln hangen heifsen helfen hoffen holen horen interessieren kennen klingeln 174

- angerufen (1,26) - gearbeitet (1,6) - ausgesehen (11,4) - beachtet (11,13) bedeutet (11,14) begonnen (11,19) behandelt (11,24) bekommen (11,9) berichtet (11,15) bestellt (1,24) besucht (11,8) bezahlt(I,18) gebeten (11,7) geblieben (1,10) <sein> gebraucht (1,6) gebremst (11,24) gebracht (11,25)

a telefona, a chema la telefon a munci, a lucra a arata, a parea a acorda atenfie, a lua in seama a insemna, a semnifica a incepe a trata a primi a relata a comanda a vizita a plati a ruga a ramine a avea nevoie a frina a aduce, a duce a gindi a avea voie, a putea a face cumparaturi, a cumpara a invita a dezamagi a explica a provesti, a istorisi a minca a se duce, a merge (cu un vehicul) agasi a intreba a da a-i placea a merge a crede, a presupune a avea aopri a acfiona, a proceda a atirna a se numi a ajuta a spera a chema a asculta, a auzi a interesa a cunoaste asuna

- gedacht (11,14) - gedurft (11,7) eingekauft (11,9) eingeladen (1,26) enttauscht (11,24) erklart (11,14) erzahlt (11,4) gegessen (1,24) gefahren(I,18)<sein>

- gefunden(I,17) - gefragt(I,10) gegeben (11,2) gefallen (11,12) gegangen (1,21) <sein> geglaubt(I,12) gehabt(I,18) gehalten (11,3) gehandelt (11,14) gehangen (11,6) geheilsen (1,4) geholfen (11,2) gehofft (11,22) geholt(II,8) gehort(I,15) interessiert (11,14)

- gekannt (1,11) - geklingelt (11,8)

kommen konnen krachen leben lesen lieben liegen machen meinen merken mitkommen mogen miissen nehmen nennen notieren passieren probieren putzen raten rauchen recherchieren reden reservieren sagen schauen schicken schlafen schmecken schreiben sehen sein singen sollen spekulieren spielen sprechen stehen storen studieren

- gekommen (1,8) <sein> - gekonnt(II,2) - gekracht (11,24) - gelebt (11,10) - gelesen (1,23) - geliebt(I,l6) - gelegen(I,15) - gemacht(I,6) - gemeint(I,12) gemerkt (11,8) mitgekommen (1,26) <sein> gemocht(I,4) gemufst (11,8)

a veni a putea a pocni, a trozni a trai aciti a iubi, a fine la a sta, a se afla a face a gindi, a crede, a fi de parere a remarca, a observa a insofi, a veni cu cinev; a dori a trebui, a fi necesar a lua anumi a nota a se intimpla a incerca, a proba a curaja a ghici afuma a cerceta, a ancheta a vorbi a rezerva a spune a privi, a se uita a trimite a dormi a avea gust a scrie a vedea afi a cinta a trebui, a se cuveni a specula a (se) juca, a cinta la un instrument a vorbi a sta (in picioare) a deranja a studia

- genommen(I,l6) - genannt (11,19) - notiert (11,20) - passiert (11,23) <sein> - probiert (1,16/11,9) - geputzt(I,ll) geraten(II,5) geraucht(I,ll) recherchiert (1,6) geredet (11,20) reserviert (11,20)

- gesagt(I,5) geschaut(I,17) geschickt (II, 12) geschlafen(I,19) geschmeckt (11,18) geschrieben (1,6) gesehen(I,l6) gewesen (1,3) <sein> gesungen(I,ll) gesollt (11,8)

- spekuliert (1,22) - gespielt(I,15) - gesprochen (1,20) - gestanden (11,26) - gestort(I,23) - studiert (1,6)

suchen telefonieren traumen tropfen tun uberlegen vergessen verkaufen versprechen verstehen vorstellen warten wecken wiederkommen wissen wohnen wollen zeigen zuhoren

- gesucht (1,16) telefoniert (11,2) getraumt(II,l6) getropft (11,22) getan(I,20)

a cauta a telefona a visa a picura a face a reflecta, a chibzui auita a vinde a promite a Tnjelege a prezenta

- iiberlegt (1,26) vergessen (11,24) verkauft(I,15) versprochen (11,18) verstanden(I,21) vorgestellt (11,8)

gewartet (1,8) a agtepta a trezi geweckt (11,7) wiedergekommen (1,20) <sein> a se intoarce, a reveni ati gewufst(I,18) a locui gewohnt(I,9) a vrea, a voi, a intenjiona gewollt (11/10) a arata a asculta

- gezeigt(I,l6) - zugehort (11,8)

176