Sie sind auf Seite 1von 15

Konstans fuggveny

f (x) = c, c R
Df = (, ), Rf = {c}

f (x) = 3
Df = (, ), Rf = {3}

f mindenutt folytonos

f mindenutt folytonos

lim f (x) = c

lim f (x) = c
x
0

Linearis fuggveny

lim f (x) = 3
x

f (x) = 0

f 0 (x) = 0

Df 0 = (, ), Rf 0 = {0}
Z
c dx = cx + C

Df 0 = (, ), Rf 0 = {0}
Z
3 dx = 3x + C

f (x) = ax + b, a > 0, b R
Df = (, ), Rf = (, )

f (x) = 2x + 1
Df = (, ), Rf = (, )

f mindenutt folytonos

f mindenutt folytonos

lim f (x) =

lim f (x) =
x
0

Linearis fuggveny

lim f (x) = 3,

lim f (x) =

lim f (x) =
x

f (x) = a

f 0 (x) = 2

Df 0 = (, ), Rf 0 = {a}
Z
ax2
+ bx + C
(ax + b) dx =
2

Df 0 = (, ), Rf 0 = {2}
Z
(2x + 1) dx = x2 + x + C

f (x) = ax + b, a < 0, b R
Df = (, ), Rf = (, )

f (x) = 2x 1
Df = (, ), Rf = (, )

f mindenutt folytonos

f mindenutt folytonos

lim f (x) =

lim f (x) =
x
0

lim f (x) =

lim f (x) =
x

f (x) = a

f 0 (x) = 2

Df 0 = (, ), Rf 0 = {a}
Z
ax2
(ax + b) dx =
+ bx + C
2

Df 0 = (, ), Rf 0 = {2}
Z
(2x 1) dx = x2 x + C

Hatvanyfuggveny

f (x) = xn , n paros pozitv egesz


Df = (, ), Rf = [0, )

f (x) = x2
Df = (, ), Rf = [0, )

f mindenutt folytonos

f mindenutt folytonos

lim f (x) =

lim f (x) =
x

lim f (x) =
x

f (x) = nx

f 0 (x) = 2x,

Df 0 = (, ), Rf 0 = (, )
Z
xn+1
xn dx =
+C
n+1

Df 0 = (, ), Rf 0 = (, )
Z
x3
x2 dx =
+C
3

f (x) = xn , n paratlan pozitv egesz


Df = (, ), Rf = (, )

f (x) = x3
Df = (, ), Rf = (, )

f mindenutt folytonos

f mindenutt folytonos

Hatvanyfuggveny

lim f (x) =

n1

lim f (x) =

lim

f (x) =

lim f (x) = ,

f 0 (x) = nxn1

f 0 (x) = 3x2

Df 0 = (, ), Rf 0 = [0, )
Z
xn+1
+C
xn dx =
n+1

Df 0 = (, ), Rf 0 = [0, )
Z
x4
+C
x3 dx =
4

A hatvanyfuggvenyek o sszehasonltasa

lim f (x) =

Gyokfuggveny

1
f (x) = n x = x n , n paros pozitv egesz
Df = [0, ), Rf = [0, )
f a 0-ban balrol folytonos, mindenutt mashol folytonos

f a 0-ban balrol folytonos, mindenutt mashol folytonos

lim f (x) = 0

lim f (x) = 0

x0+

x0+

lim f (x) =

lim f (x) =

x
0

f (x) =

1
n

1
n 1

n
n xn1

Df 0 = (0, ), Rf 0 = (0, )
Z
Z
1

1
x n +1
n
x dx = x n dx = 1

+C
n +1

Gyokfuggveny

f (x) = x
Df = [0, ), Rf = [0, )

1
f (x) = n x = x n , n paratlan pozitv egesz
Df = (, ), Rf = (, )

f 0 (x) =

2 x

Df 0 = (0, ), Rf 0 = (0, )
Z

2 3

x dx = x 2 + C
3

f (x) = 3 x
Df = (, ), Rf = (, )

f mindenutt folytonos

f mindenutt folytonos

lim f (x) =

lim f (x) =

lim f (x) =

x
0

f (x) =

lim f (x) =

1
n

1
n 1

n
n xn1

f 0 (x) =

3 2
x

Df 0 = (, 0) (0, )

Df 0 = (, 0) (0, )

Rf 0 = (0, )
Z
Z
1

1
x n +1
n
n

x dx = x dx = 1
+C
n +1

Rf 0 = (0, )
Z

3 4
3
xdx = x 3 + C

A gyokfuggvenyek o sszehasonltasa

Hiperbola

f (x) = x1n , n paratlan pozitv egesz


Df = (, 0) (0, )

f (x) = x1
Df = (, 0) (0, )

Rf = (, 0) (0, )

Rf = (, 0) (0, )

f mindenutt folytonos

f mindenutt folytonos

lim f (x) = 0, lim f (x) =

x0

lim f (x) = , lim f (x) = 0


x

x0+
0

Hiperbola

lim f (x) = 0, lim f (x) =

x0

lim f (x) = , lim f (x) = 0


x0+

f (x) = xn+1

f 0 (x) = x12

Df 0 = (, 0) (0, )

Df 0 = (, 0) (0, )

Rf 0 = (, 0)
Z
xn+1
1
dx
=
+ C,

xn
n + 1

Rf 0 = (, 0)
Z
1

dx = ln |x| + C
x

n 6= 1

f (x) = x1n , n paros pozitv egesz


Df = (, 0) (0, )

f (x) = x12
Df = (, 0) (0, )

Rf = (0, )

Rf = (0, )

f mindenutt folytonos

f mindenutt folytonos

lim f (x) = 0, lim f (x) =

x0

lim f (x) = 0, lim f (x) =

x0

lim f (x) = , lim f (x) = 0

lim f (x) = , lim f (x) = 0

n
f 0 (x) = xn+1

f 0 (x) = x23

Df 0 = (, 0) (0, )

Df 0 = (, 0) (0, )

Rf 0 = (, 0) (0, )
Z
1
xn+1

dx =
+C
n
x
n + 1

Rf 0 = (, 0) (0, )
Z
1
1

dx = + C
x2
x

x0+

A hiperbolak o sszehasonltasa

x0+

Exponencialis fuggveny

f (x) = ax , a > 1
Df = (, )

f (x) = ex
Df = (, )

Rf = (0, )

Rf = (0, )

f mindenutt folytonos

f mindenutt folytonos

lim f (x) = 0, lim f (x) =

x
0

Exponencialis fuggveny

lim f (x) = 0, lim f (x) =

x
0

f (x) = a ln a

f (x) = e

Df 0 = (, )

Df 0 = (, )

Rf 0 = (0, )
Z
ax

ax dx =
+C
ln a

Rf 0 = (0, )
Z
ex dx = ex + C

f (x) = ax , 0 < a < 1


Df = (, )

f (x) =
Df = (, )

Rf = (0, )

Rf = (0, )

f mindenutt folytonos

f mindenutt folytonos

lim f (x) = , lim f (x) = 0

x
0

lim f (x) = , lim f (x) = 0


1 x

f (x) = a ln a

f 0 (x) =

Df 0 = (, )

Df 0 = (, )

Rf 0 = (, 0)
Z
ax
+C

ax dx =
ln a

Rf 0 = (, 0)

Exponencialisok o sszehasonltasa


1 x
e


1 x
e

ln

1
e

dx =

( 1e )
=
ln( 1e )


1 x
e


1 x
e

+C

Logaritmus fuggveny

f (x) = loga (x), a > 1


Df = (0, )

f (x) = ln x
Df = (0, )

Rf = (, )

Rf = (, )

f mindenutt folytonos

f mindenutt folytonos

lim f (x) = , lim f (x) =

lim f (x) = , lim f (x) =

f 0 (x) =

f 0 (x) =

x0+

Logaritmus fuggveny

1
x ln a

x0+

1
x

Df 0 = (0, )

Df 0 = (0, )

Rf 0 = (0, )

Rf 0 = (0, )

f (x) = loga (x), 0 < a < 1


Df = (0, )

f (x) = log 1e (x)


Df = (0, )

Rf = (, )

Rf = (, )

f mindenutt folytonos

f mindenutt folytonos

lim f (x) = , lim f (x) =

lim f (x) = , lim f (x) =

f 0 (x) =

f 0 (x) =

x0+

1
x ln a

x0+

1
x ln( 1e )

Df 0 = (0, )

Df 0 = (0, )

Rf 0 = (, 0)

Rf 0 = (, 0)

Logaritmusok o sszehasonltasa

= x1

f (x) = sin x

Szinuszfuggveny

Df = (, )
Rf = [1, 1]
f mindenutt folytonos,

lim f (x) e s lim f (x) nem letezik

f 0 (x) = cos x
Df 0 = (, )
Rf 0 = [1, 1]
Z

sin x dx = cos x + C

f (x) = cos x

Koszinuszfuggveny

Df = (, )
Rf = [1, 1]
f mindenutt folytonos

lim f (x) e s lim f (x) nem letezik

f 0 (x) = sin x
Df 0 = (, )
Rf 0 = [1, 1]
Z

cos x dx = sin x + C

f (x) = tg x

Tangensfuggveny

f (x) = tg x =

sin x
cos x

Df = (, ) \ { 2 + k|k Z}
Rf = (, )
f mindenutt folytonos

lim

x
2 +k

f (x) = ,

lim

x
2 +k+

f (x) =

lim f (x) e s lim f (x) nem letezik

f 0 (x) =

1
cos2 x

Df 0 = (, ) \ { 2 + k|k Z}
Rf 0 = [1, )

f (x) = ctg x

Kotangensfuggveny

f (x) = ctg x =

cos x
sin x

Df = (, ) \ {k|k Z}
Rf = (, )
f mindenutt folytonos

lim f (x) = , lim f (x) =

xk

xk+

lim f (x) e s lim f (x) nem letezik

f 0 (x) = sin12 x
Df 0 = (, ) \ {k|k Z}
Rf 0 = (, 1]

Arkuszszinusz fuggveny

f (x) = arcsin x
 
Rf = 2 , 2
f a 1-ben jobbrol, az 1-ben balrol folytonos, mindenutt mashol folytonos

lim f (x) = 2 , lim f (x) =

x1+

f 0 (x) =

x1

1
1x2

Df 0 = (1, 1)
Rf 0 = [1, )

f (x) = arccos x

Arkuszkoszinusz fuggveny
Df = [1, 1]
Rf = [0, ]

f a 1-ben jobbrol, az 1-ben balrol folytonos, mindenutt mashol folytonos

lim f (x) = , lim f (x) = 0

x1+

1
f 0 (x) = 1x
2

Df 0 = (1, 1)
Rf 0 = (, 1]

x1

Arkusztangens fuggveny

f (x) = arctg x
Df = (, )

Rf = 2 , 2
f mindenutt folytonos

lim f (x) = 2 , lim f (x) =

f 0 (x) =

1
1+x2

Df 0 = (, )
Rf 0 = (0, 1]

Arkuszkotangens fuggveny

f (x) = arcctg x
Df = (, )
Rf = (0, )
f mindenutt folytonos

lim f (x) = , lim f (x) = 0

x
0

f (x) =

1
1+x
2

Df 0 = (, )
Rf 0 = [1, 0)

f (x) = sh x

Szinusz hiperbolikusz fuggveny

f (x) = sh x =

ex ex
2

Df = (, )
Rf = (, )
f mindenutt folytonos

lim f (x) = , lim f (x) =

f 0 (x) = ch x
Df 0 = (, )
Rf 0 = [1, )
Z

sh x dx = ch x + C

f (x) = ch x

Koszinusz hiperbolikusz fuggveny

f (x) = ch x =

ex + ex
2

Df = (, )
Rf = [1, )
f mindenutt folytonos

lim f (x) = , lim f (x) =

f 0 (x) = sh x
Df 0 = (, )
Rf 0 = (, )
Z

ch x dx = sh x + C

f (x) = th x

Tangens hiperbolikusz fuggveny

f (x) = th x =

sh x
ch x

Df = (, )
Rf = (1, 1)
f mindenutt folytonos

lim f (x) = 1, lim f (x) = 1

f 0 (x) =

ch2 x

Df 0 = (, )
Rf 0 = (0, 1]

f (x) = cth x

Kotangens hiperbolikusz fuggveny

f (x) = cth x =

ch x
sh x

Df = (, 0) (0, )
Rf = (, 1) (1, )
f mindenutt folytonos

lim f (x) = 1, lim f (x) =

x0

lim f (x) = , lim f (x) = 1


x

x0+

f 0 (x) =

sh2 x

Df 0 = (, 0) (0, )
Rf 0 = (, 0)

Area szinusz hiperbolikusz fuggveny

f (x) = arsh x
Df = (, )
Rf = (, )
f mindenutt folytonos

lim f (x) = , lim f (x) =

f 0 (x) =

1
x2 +1

Df 0 = (, )
Rf 0 = (0, 1]

f (x) = arch x

Area koszinusz hiperbolikusz


fuggveny
Df = [1, )
Rf = [0, )

f az 1-ben jobbrol folytonos, mindenutt mashol


folytonos
lim f (x) = 0, lim f (x) =
x

x1+

f 0 (x) =

1
x2 1

Df 0 = (1, )
Rf 0 = (0, )

f (x) = arth x

Area tangens hiperbolikusz fuggveny


Df = (1, 1)

Rf = (, )
f mindenutt folytonos

lim f (x) = , lim f (x) =

x1+

f 0 (x) =

x1

1
1x2

Df 0 = (1, 1)
Rf 0 = [1, )

f (x) = arcth x

Area kotangens hiperbolikusz


fuggveny

Df = (, 1) (1, )
Rf = (, 0) (0, )
f mindenutt folytonos

lim f (x) = 0, lim f (x) =

x1

lim f (x) = , lim f (x) = 0


x

x1+

f 0 (x) =

1
1x2

Df 0 = (, 1) (1, )
Rf 0 = (, 0)

f (x) = |x|

x ha x < 0
0 ha x = 0
f (x) = |x| =

x ha x > 0

Abszolut e rtek fuggveny

Df = (, )
Rf = [0, )
f mindenutt folytonos,

lim f (x) = , lim f (x) =

f 0 (x) =

1 ha x < 0
1 ha x > 0

Df 0 = (, 0) (0, )
Rf 0 = {1, 1}

anos hatvany fuggveny


Altal

f (x) = x , irracionalis

f (x) = x

Df = [0, ), ha > 0, Df = (0, ), ha < 0


Rf = [0, ), ha > 0, Rf = (0, ), ha < 0
f a nullaban balrol folytonos, mindenutt mashol
folytonos, ha > 0
f mindenutt folytonos, ha < 0
lim f (x) = 0, lim f (x) = , ha > 0
x0+

lim f (x) = , lim f (x) = 0, ha < 0


x0+

f 0 (x) = x1
Df 0 = (0, )
Rf 0 = (0, ), ha > 0
Rf 0 = (, 0), ha < 0
Z
x+1
+C

x dx =
+1