P. 1
NEMAcKI JEZIK- GRAMATIKA - Seminar Ski, Diplomski Maturski Radovi, Ppt i Skripte Na Www.ponude

NEMAcKI JEZIK- GRAMATIKA - Seminar Ski, Diplomski Maturski Radovi, Ppt i Skripte Na Www.ponude

|Views: 742|Likes:
Veröffentlicht vonNatasa Tasja Kovalj

More info:

Published by: Natasa Tasja Kovalj on Feb 12, 2012
Urheberrecht:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/30/2013

pdf

text

original

GRAMATIKA NJEMA KOG JEZIKA

1

Rod imenica
A. IMENICE MU KOG RODA / DER
1. imenice godi njih doba,mjeseci i dana: der Frühlong- prolje e Sommer- ljeto Herbst- jesen Winter- zima der Januar - sije anj Februar - velja a März - o ujak April - travanj Mai - svibanj Juni - lipanj Juli - srpanj August - kolovoz September - rujan Oktober - listopad November - studeni Dezember- prosinac

der Montag - ponedjeljak Dienstag - utorak Mittwoch - srijeda Donnerstag - etvrtak Freitag - petak Samstag - subota Sonntag - nedjelja 2. nazivi za strane svijeta: der Norden- sjever Süden ± jug Osten- istok Westen ± zapad

2

-en.drvo Lärum ± galama Sturm ± oluja 5.3.pala a 8. -ling. -ich. veliki dio vi elo nih imanica na -el. mnoge imenice na ±ee der Tee .snijeg Flieder ± jorgovan Walzer ± valcer Ast ± grana Palast . strane imenice na ±us der Globus ± globus Kasus ± pade Fantismus ± fantizam Relismus ± realizam Klee .aj Kaffee . -ing. -ist. -m der Honig ± med Käfig ± kavez Pfirsich ± breskva Teppich ± ilim Jüngling ± mladi Schmetterling ± leptir Baum. -or der General ± general Konsonant ± suglasnik Offizier ± oficir Tourist ± turist Professor ± profesor 3 . -ast der Engel ± an eo Himmel ± nebo Regen ± ki a Hafen ± luka 6.djetelina Schnee . -an. -ant. -er. ve ina jednoslo nih imanica izvedenih od glagolskih osnova: der Bau (bauen) ± gradnja Bund (binden) ± savez Fall (fallen) ± pad. pade Fluss (fliessen) ± rijeka Sprund (springen) ± skok Tritt (treten) ± korak 4. imenice koje zavr avaju na -ig.kava 7. -ier. imenice stranog porijekla na ±al.

Schülerin ± u enica. Nation ± nacija Nationalität ± narodnost. sve imenice sa zavr ecima: -ei -heit -keit -schalft -ung -in -ie -ik -ion -tät -ur die Druckerei. ve ina dvoslo nih imenica sa zavr etkom na ±e koje ozna uju stvari.stvarnost Freundschaft ± prijateljstvo.novost Dankbarkeit ± zahvalnost.B. Nautr . Universität . Neuheit . ponajvi e drve e i cvije e. kao i ve ina apstraktnih imenica na ±e: die Birke ± bereza Kirsche ± tre nja Kastanie ± kesten Beere ± jagoda Blume ± cvijet Rose ± ru a Wiese ± livada Kirche ± crkva Stärke ± snaga. Familie ± obitelj Fabrik ± tvornica. mo Länge ± du ina Breite ± irina Höhe ± visina Tiefe ± dubina Liebe ± ljubav Güte ± dobrota Weite ± prostranstvo. Polizei ± policija Freiheit ± sloboda. Landschaft .priroda 2. Zeitung ± novine Freundin.sveu ili te Kultur ± kultura.pokrajna bung ± vje ba. irina 4 .tamparija. Industrie ± industrija. IMENICE ENSKOG RODA / DIE 1. Musik ± glazba Lektion ± lekcija. Wirklickeit .prijateljica.

vlastita imena mjesta. demunitivi na ±chen i -lein das Brüderchen ± braco Schwesterchen ± sestrica Tischlein ± stoli Büchlein ± knji nica 5 . IMENICE SREDNJEG RODA / DAS 1. 3. naro ito metale: das Holz ± drvo Mehl ± bra no Gold ± zlato Silber ± srebro Eisen ± eljezo Salz ±sol Wasser ± voda Kupfer ± bakar Massing ± mjed Zink ± cink 2. Tvoje otvoreno Äda³ raduje me. ostale vrste rije i. das Blau ± plavetnilo Lachen ± smijeh Weinen ±pla Essen ±jelo Trinken ± pijenje. ve ina imenica koje ozna uju materiju.naj e e infinitiv glagola ± kad se uzimaju kao imenice te se pi u velikim po etnim slovom: Dein offenes Ja freut mich.C. jer stoje ina e bez lana. pi e Gestern ± ju era njica Leben ± ivot Sterben ± umiranje Arbeiten ± rad ben ± vje banje 4. kontinenata i ve ina imena zemalja: das schöne Wein ± lijepi Be das grosse London ± veliki London das alte Europa ± stara Europa das reiche England ± bogata Engleska *kod ovih imenica vidi se rod samo ako uz njih ima kakav pridjevski atribut.

grdoba Eigentum ± vlasni tvo Bürgertum ± gra anstvo 3.stotina 2. od kojih su mnoge zbirne imenice na ±e: das Gebirge ± planine Gewürz ± mirodije Gebäude ± zgrada Gemüse ± povr e Gepäck ± prtljaga Gespräch ± razgovor 6 . velika ve ina imenica s nagla enim prefiksom Ge. -tum das Ereignis ±doga aj Erlebnis ± do ivljaj Schicksal ± sudbina Scheusal ± neman.djevojka Städtchen . -sal. razlomci na ±el das Drittel ± tre ina Viertel ± etvrtina Zehntel ± desetina Hundertstel .gospo ica Mädchen.gradi 1. ve ina imenica na ±nis.Fräulein .

LAN JEDNINA M S MNO INA M S Nominativ der die das Nominativ die die die Genitiv des der des Genitiv der der der Dativ dem der dem Dativ den den den Akkusativ den die das Akkusativ die die die JEDNINA M S Nominativ ein eine ein Genitiv eines einer eines Dativ einem einer einem Akkusativ einen eine ein 7 .

Imenica. U nekom tekstu prvi put se pominje budilnik i on je za itaoca nepoznat. Franz) -kod naziva zemalja i kontinenata (Finnland ist das Land der tausend Seen.On je u itelj.. star. die Türkei.) -kod naziva mijesta i gradova (Berlin ist Haupstadt Deutschland. U nastavku teksta ponovo se pominje isti budilnik i on je ve (ta no) odre en u predhodnom tekstu. die Alpen). predmetu ili pojmu. Der Wecker ist (Taj) budilnik je alt. die Ukraine. Anne.Upotreba lanova Odre eni lan se upotrebljava kada se govori o odre enom licu. zajedno sa lanom. unsere Tante) -kod uzvika (Hilge!) -kod naziva zanimanja i nacionalnosti (Er ist Lehrer. das Mittelmeer. Primjer: Das ist ein Wecker. . Odre eni lan stoji uz nazive nekih dr ava ili geografskih elemenata (der Irak.) -kada ispred imenice stoji zamjenica (mein Freund. Finska je zemlja hiljdu jezera. Ovo je (jedan) budilnik.On je Englez.Berlin je glavni grad Njema ke. On je star. se mo e zamjeniti sa prisvojnom zamjenicom odgovaraju eg roda. Neodre eni lan se upotrebljava kada se radi o ne emu nepoznatom i neodre enom. ve nakakav nov.) 8 . Er ist Engländer . die Schweiz ( vajcarska).) -kod apstraktnih imenica koje ozna avaju osobinu ili stanje (Er hat Geduld. Er ist alt.On ima strpljenja. . nije klasi ni budilnik kojeg svaki dan mo emo vidjeti. lan se izostavlja u slede im slu ajevima: -kod osobnih imena (Hans. .

den Knaben) Ovom tipu pripadaju neke imenice mu kog roda roje naj e e ozna avaju iva bi a. TIP 2. genitivu i dativu je pade ni nastavak ±en ili-n Nastavak ±n imaju imenice na ±e i imenica: der Herr (des Herrn. Nasavak ±es umaju imenice: na.Deklinacija imenica Prema nastavcima genitiva jednine i nominativa mno ine razlikujemo u njema kom jeziku 3 promjene: TIP 1. U genitivu je pade ni nastavak ±e ili ±es. Ovom tipu pripada ve ina imenica mu kog goda i sve imenice srednjeg roda.des Buches) U ostalim pade ima nema nastavaka. U nominativu.s. den Herrn) der Knabe (des Knaben. der Schwanz-des Schwanzes) i ve ina jednoslo nih imenica (der Tag ± des Tages. das Buch. dem Knaben . 9 . Ni u jednom pade u nemaju pade ne nastavke. TIP 3. Ovom tipu pripadaju sve imenice enskog roda. dem Herrn. -z (das Haus-des Hauses .

10 .

die Knaben) . 2 i 3 u dativu imaju pade ni nastavak ±n. (prijeglas). Imenice tipa 1.N G D A TIP 1 der Lehrer das Bild des Lehrers des Bildes dem Lehrer dem Bild den Lehrer das Bild TIP 2 der Mensch des Menschen dem Menschen den Menschen TIP 3 die Mutter der Mutter der Mutter die Mutter MNO INA IMENICA Mno ina se tvori od jednine dodavanjem nastavaka.U esto mijenjaju u: Ä.Ö. Postoje 5 tipova torbe mno ine: 1. s nastavkom ±er. esto s prijeglasom.die Omas. das Glas.die Mütter.O. a u ostalim pade ima nemaju nastavke. Imenice srednjeg roda na ±nis udvajaju kona no ±s npr. pri emu se vokali: A. Ovom tipu pripadaju mnoge imenice preuzete iz engleskog i francuskog jezika (das Team ± die Teams. s nastavkom ±s. nikada s prijeglasom. Ovom tipu pripada ve ina imenica mu kog i srednjeg roda. die Mutter. ali i neke imenice mo kog i srednjeg roda.die Söhne. der Shon. ali i mnoge imenice enskog roda.die Gläser. s nastavkom ±e. Npr. 11 . Ovom tipu pripada ve ina imenic enskog roda. nikada s prijeglasom. Imenicew enskog roda na ±in udvajaju kona no ±n: die Lehrerin ± die Lehrerinnen. 5. 2. uvijek s preglasom 4. bez nastavka. das Ereignis ± die Ereignisse. ponekad s prijeglasom 3. das Hotel ± die Hotels) . s nastavkom ±en ili ±n (uz imenice na ±e: der Knabe. ali i neke druge imenide: die Oma.

Es gibt kein(e). Kontext Das ist.. Prevodi se sa NE. Negacija U njema kom jeziku postoje dvije negacije: NICHT i KEIN. 12 . (Ne) Radujem se studentima.. Znam studenta. Schule. Negacija Kein se pi e i izgovara prije imenice. Prevodi se tako e sa NE. Mno ina Nr. Negacija Nicht se pi e i izgovara iza glagola.. Ja nisam kod ku e. On ne dr i torbu. Ich freue mich an/über/auf. Er hält keine Tasche... Ich bin nicht zu Hause... Es gibt kein(e). Ich habe kein Buch. 1 2 3 4 Kasus Nominativ Genitiv Dativ Akkusativ Kontekst Ovo su studenti.. Nema studenta. Nema studenata. Er kommt nicht in die On ne dolazi u kolu.. Nemam knjigu. TIP 1 N G D A die Hefte der Hefte der Heften die Hefte TIP 2 die Lehrer der Lehrer der Lehrern die Lehrer TIP 3 die Bilder der Bilder der Bildern die Bilder TIP 4 die Menschen der Menschen der Menschen die Menschen TIP 5 die Hotels der Hotels der Hotels die Hotels N G D A die Söhne der Söhne der Söhnen die Söhne die Mütter der Mütter der Müttern die Mütter Die Blätter der Blätter der Blättern die Blätter PADE I Jednina Nr......Imenice tipa 4 i 5 niti u jednom pade u nemaju pade ne nastavke. Ich freue mich an/über/auf. 1 2 3 4 Kasus Nominativ Genitiv Dativ Akkusativ Kontekst Ovo je student. Kontext Das ist. Ich weiß/kenne. Znam studente. Ich weiß/kenne.. (Ne) Radujem se studentu..

ONE. ONI Sie Ihrer Ihnen Sie POSVOJNE ZAMJENICE / POSSESIV PRONOMEN Ozna vaju posjedovanje ili pripadnost. Mu ki rod kein keines keinem keinen enski rod keine keiner keiner keine Srednji rod kein keines keinem kein Mno ina keine keiner keinen keine NOMINATIV GENITIV DATIV AKKUSATIV ZAMJENICE OSOBNE ZAMJENICE / PERSONAL PRONOMEN jednina JA ich meiner mir mich TI du deiner dir dich ON er seiner ihm ihn ONA Sie ihrer Ihr sie ONO es seiner ihm es NOMINATIV GENITIV DATIV AKKUSATIV mno ina NOMINATIV GENITIV DATIV AKKUSATIV MI wir unser uns uns VI ihr euer euch euch ONI. ali se trenutno ne koristi. Negacija Nicht kad ne eg ima. Svakoj osobnoj zamjenici odgovara posvojna zamjenica. Ich ± mein Du ± dein 13 .Negacija Kein se upotrebljava kad ne eg nema.

14 .Er ± sein Sie ± ihr Es ± sein Wir ± unser Ihr ± euer Sie . a dekliniraju se kao negacija kein: NASTAVCI NOMINATIV GENITIV DATIV AKKUSATIV Mu ki rod -es -em -en enski rod -e -er -er -e Srednji rod -es -em Mno ina -e -er -en -e Ich .mein NOMINATIV GENITIV DATIV AKKUSATIV Mu ki rod mein meines meinem meinen enski rod meine meiner meiner meine Srednji rod Mno ina mein meines meinem mein meine meiner meinen meine Du ± dein NOMINATIV GENITIV DATIV AKKUSATIV Mu ki rod dein deines deinem deinen enski rod deine deiner deiner dein e Srednji rod Mno ina dein deines deinem dein deine deiner deinen deine Er ± sein NOMINATIV GENITIV DATIV AKKUSATIV Mu ki rod sein seines seinem seinen enski rod seine seiner seiner seine Srednji rod Mno ina sein seines seinem sein seine seiner seinen seine Itd.ihr Stoje uz imenicu ili umjesto imenice.

Kao u na em jeziku da od istog glagola odbijemo nastavak -ti i dobi emo radi-. tj. lice (ICH) 2. lice (SIE) -en -t -en Infinitivna osnova se gradi tako to se infinitivu glagola odbije nastavak -en. Ovako bi izgledao prezent glagola machen: Jednina Ich mach-e Du mach-st Er* mach-t Ja radi-m Ti radiOn radiMno ina Wir mach-en Ihr mach-t Sie mach-en Mi radi-mo Vi radi-te Oni rad-e 15 .PREZENT Prezent (Präsens) je glagolski oblik koji ozna ava radnju koja se trenutno de ava. lice (IHR) 3. lice (DU) 3. SIE i ES) -e -st -t Mno ina 1. sada nje vrijeme. Npr: Glagol machen (mahen. raditi) Odbije se nastavak -en i dobijamo prezentsku osnovu mach-. lice (WIR) 2. U njema kom jeziku prezent se tvori od infinitivne osnove glagola i nastavaka za prezent: Jednina 1. lice (ER.

.. Laufen (tr ati) ± ich laufe. du ißt . er befiehlt.. Nehmen (uzeti) ± ich nehme. Stißen (gurati) ± ich stoße. du hilfst.. ich sammele ± skupljam 2.. npr. wir sammeln ± skupljamo 2. Halten (dr ati) ± ich halte. npr rufen (pozvati): ich rufe.. er tritt. wir treten. wir befehlen.. du rufst.Napomena: Neki glagoli imaju izuzetke u prezentu! ! Glagoli na ±eln gube u 1. er stößt. er hält. licu jednine mijenjaju svoj osnovni samoglasnik. du siehst.. du sammelst ± skuplja 3. Fallen (pasti) ich falle.. er ruft. Sprachen (govoriti) ± ich sprache. licu jednine glas ±e od ±eln . Sehen (vidjeti) ± ich sehe. wir halten. wir rufen.. Lassen (pustiti) ± ich lasse.. Treten (stupiti) ± ich trete. er ißt.. du schläfst....... Helfen (pomagati) ± ich helfe. du trittst. er bläst. du fällast.. er trifft. wir nehmen . er spricht. wir lassen. ! Treba upamtiti oblike glagola tun ( initi): 16 .. er hilft. du lässt. dok ga u itavoj mno ini zadr avaju. Schlafen (spavati) ± ich schlafe. wir sehen. ihr sammelt ± skupljate 3.. er nimmt. wir stoßen. wir helfen.. ! Mnogi jaki glagoli imaju prijeglas.. du nimmst. er gibt.. wir fallen. er fällt. Geben (dati) ± ich gebe. er schläft.. sie sammeln ± skupljaju ! Mnogi jaki glagoli u 2... i 3. licu jednine. du hältst. wir blasen. er sammelt ± skuplja 1. npr: Blasen (puhati) ± ich blase.. pregla avaju glasove a-o-au u ä-ö-äü u 2. du triffst. wir treffen. er sieht. er lässt. wir laufen. a u ostalim licima glas ±e iz nastavka. Treffen (pogoditi) ± ich treffe. tako mnogi glagoli minjenjaju glas ±e u ±i ili ±ie: Essen (jesti) ± ich esse. wir essen... tj.. sammeln(skupljati): 1. du befiehst.. du läufst. ! Glagoli s osnovnim szglasnikom ±u nikada ne pregla avaju taj glas u ±ü. du sprichst. du bläst. Befehlen (narediti) ± ich befehle.. du stößt. wir sprachen. wir geben. er läuft. wir schlafen. i 3.. du gibst.

Ihr habt 6. Sie/sie haben PRETERIT Preterit se tvori od glagolske osnove dodavanjem nastavaka A. Du hast 3. wir tun 5. Er/sie/es hat 4. du ±(e) test 17 . ich tue 2. Sie/sie sind werden (postati) 1. ich ±(e) te 2. du tust 3. Wir haben 5. Ich bin 2. ihr tut 6. Du wirst 3. er tut 4. Er/sie/es ist 4. Ich werde 2. Ich habe 2. sie tun PREZENT POMO NIH GLAGOLA sein (biti) 1. Er/sie/es wird 4.1. Ihr werden 6. Wir sind 5. Wir werden 5. Ihr seid 6. Du bist 3. Sie/sie werden haben (imati) 1. slabi glagoli: 1.

Er/sie/es ist 4. Er/sie/es hat 4. du warst 3. n B. Ich habe 2.. du hattest 3... sie waren haben (imati) 1. wir hatten 5. sie ±(e) ten 4. jaki glagoli 1. Wir haben 5. wir ±en 5.. 4. 2. ihr ±(e) tet 6. ich war 2. ich hatte 2. ihr wart 6. ihr hattet 6. Ihr habt 6. imaju glagoli na ±d. wir waren 5. etest. -t i na suglasnik + m. er war 4. wir ±(e) ten Nastavke ±ete. Ich bin 2. Sie/sie haben 1. Wir sind 5.3. er hatte 4. Du hast 3. er ±(e) te 5. sie hatten werden (postati) 18 . ihr ±(e) t 6. du ±(e) st 3. Ihr seid 6... sie ±en PREZENT I PRETERIT POMO NIH GLAGOLA PREZENT sein (biti) 1. Du bist 3. ich ±. er ±. Sie/sie sind PRETERIT 1.

sie wurden PREZENT I PRETERIT MODALNIH GLAGOLA PREZENT Dürfen 1. Du wirst 3. ich mag 2. er soll 4. wir mögen durfte durfest durfen durfte durftet durften Müssen 1.1. sie dürfen 5. er darf 4. wir sollen Wollen 1. er muß 4. du wurdest 3. sie sollen 5. Ich werde 2. er kann 4. ihr sollt 6. sie mögen 5. du willst 3. er wurde 4. du magst 3. Wir können 5. ihr müßt 6. sie müssen 5. wir düfren Können 1. sie können Mögen 1. Wir werden 5. Er/sie/es wird 4. er will wollte wolltest wollte sollte solltest sollte sollten solltet sollten mußte mußtest mußte mußten mußtet mußten mochten 19 . Ich kann 2. Ihr werden 6. Ihr könnt 6. ihr mögt mochte mochtest mochte mochten mochtet konnte konntest konnte konnten konntet konnten PRETERIT 6. ich soll 2. ich will 2. du darfst 3. ich darf 2. du mußt 3. ihr dürft 6. wir wurden 5. wir müssen Sollen 1. ich wurde 2. ihr wurdet 6. er mag 4. ich muß 2. Sie/sie werden 1. du sollst 3. Du kannst 3.

4. sie wollen 5. le se n. essen ) II) Trennbare Verben E i n i g e tr e n n b a r e P r ä f i x e : a b . ich fahre 1. er lebt b) Starke Verben 1.en 2. -(e) t 3. . sie leben 1. wir leben 2 . . sehen.PRÄSENS a) Schwache Verben npr. sp re chen. tragen. ihr wollt 6.: a b s ch r e i b e n ( De r S ch ü l e r s c h re i b t d i e H a u sa u f g a b e a b . wir fahren 2. sich wa schen ) 2.e 2. wir nehmen 2. ) 20 . f allen. -en * tako e: (geben. lenen leb + nastavci (ich) (du) (er) 1 . werf en. ihr nehmt 3. a ä (fahren): 1. anf angen. du fährst 2. er fährt 3. ich nehme 1. ich lebe 2 . ihr lebt 3 . sie fahren * auch : (schlaf en. t ref f en. -(e) t (wir) (ihr) (sie) 1. -(e) st 3. ihr fahrt 3. wir wollen wollten wolltet wollten PREZENT . du lebst 3 . sie nehmen 1 . e i (nehmen) : 1. er nimmt 3. helf en . du nimmst 2.

h e r e i n .ten 2.test 2. ich arbeitete 2. -t 3. -en 2. -/ 2. ihr sagtet 3.:ein steigen m i t .:aufstehen a u s . du sagtest arbeitetet 3. h e r u n t e r -.. du arbeitetest 3. . . ich sagte arbeiteten 2. ich kam 2. h i n a u f -.:anfangen auf ..: m i t ko m m e n ( De r U n t e r r i ch t f ä n g t u m 8 U h r a n . sie kamen PRETERIT POMO NIH I MODEALNIH GLAGOLA III) Hilfsverben HABEN und SEIN hab en s ei n 21 .du kamst 3. ihr 3. wir sagten 2. . .tet 3.ten 1.( f e r n se h e n ) ° h e r vo r .te 3.. . ) ( Mo rg e n s st e h e i ch f r ü h a u f . sie sagten aber: 1. ihr kamt 3.sie kam 1.te 1. h i n ü b e r . er arbeitete 1. wir 2. sie II) s t a r k e V e r b e n Endungen 1. -en 1. h i n u n t e r -. er sagte arbeiteten 1..: a u sg e h e n a u s. . . . -/ NPR. ) ( A m W o ch e n e n d e g e h t e r m i t s e i n e n F r e u n d e n ( Die Leute stei gen in den Bu s e in. h i n e i n -. PRÄTERITUM I) s c h w a c h e V e r b e n Endungen 1. herauf-. h e r a u s . h i n a u s -. ) ein .an . wir kamen 2. -st 3. kommen 1. ) (W aru m ko mmt er ni cht mit ?) * tako e: ° f e rn .

ich hatte 2. durftet 3. sie waren Modalverben (-te. er hatte IV) 1.. an. durfen 1. -ten.. -test. du warst 3.1. er war 1.intransitive Verben. ge-. -ten) dürfen 1. zer-. wir hatten 2. emp-. ent-.) verstehen verstand + en verstanden *(untrennbar: be-.. durfte 2. durfte 2. -te.reflexive Verben (sich freuen. vor. ich war 2. sie hatten 1. du hattest 3.. ihr wart 3. die eine Ortsveränderung ausdrücken 22 ..mit. durften können konnte konntest konnte konnten konntet konnten mögen mochte mochtest mochte mochten mochtet mochten müssen mußte mußtest mußte mußten mußtet mußten sollen sollte solltest sollte sollten solltet sollten wollen wollte wolltest wollte wollten wolltet wollten Das Perfekt Präsens von haben oder sein + Partizip Perfekt NPR.bei-.ein. sich ärgern.) ich habe HABEN oder SEIN als Hilfsverb? a) mit dem Hilfsverb HABEN: . zu.) b) mit dem Hilfsverb SEIN: . -tet. ver-..transitive Verben (Akkusativobjekt) . er-.kaufen gekauft Bildung des Partizips Perfekt von schwachen Verben kaufen ge + kauf + t gekauft einkaufen ein + ge + kauf + t eingekauft verkaufen verkauf + t verkauft Das Partizip Perfekt von starken Verben stehen ge + stand + en gestanden aufstehen auf + ge + stand + en aufgestanden *(trennbar: auf-. ihr hattet 3. durfest 3.. wir waren 2.

du wirst 3.ich bin gekommen) . die eine Zustandsveränderung ausdrücken (einschlafen . wir werden 2.ich bin eingeschlafen. ihr werdet 3.(gehen . er.die Verben sein.ich bin gegangen.) Verb Präpositionalobjekt Verb 23 . sie. sie werden Präteritum 1.intransitive Verben. ich wurde 2. ich werde 2. ihr wurdet 3. wir wurden 2. du wurdest 3.) Er Passiv: schreibt einen Brief. sie es wird 1. sie wurden WERDEN + PARTIZIP PERFEKT Partizip Perfekt geprüft gesucht gebeten besucht + II) Passiv-Transformation: Aktiv: Subjekt Verb Objekt (Akk. Subjekt (Nom. kommen . er.ich bin aufgestanden) . aufstehen . werden und bleiben (ich bin gewesen / geworden / geblieben) DAS PASSIV (Präsens und Präteritum) I) Bildung des Passivs: werden Präsens 1. es wurde 1.

3. (Prä sen s) Als Ulr ike im Alte nhe im ihr Prak tikum mac hte. einmalige Handlung) I mme r we nn ic h a m Woc hene nde ins Kino gehe.einmalige Handlung . 2. re gnete es. TEMPORALSÄTZE ± VREMENSKE RE ENICE * Konjunktionen: wenn als * Gebrauch der Konjunktionen "als" und "wenn": a l s (einmalige Handlung in der Vergangenheit) wenn (wiederholte Handlung in der Vergangenheit. Hier wird viel gearbeitet. (Vergangenheit. 3.wiederholte Handlung) 24 . PRIMJERI AKTIV 1. Es wird gearbeitet.Ein Brief wird (von ihm) geschrieben. Man entwickelt Filme. Filme werden entwickelt. Im Labor entwickelt man Filme. Filme werden im Labor entwickelt. Man tanzt in der Disco. fre uten sic h ältere Le ute. Im Labor werden Filme entwickelt. we nn sie mit ihne n spa zie ren ging. re gne t e s.wenn . 4. 4. (Vergangenheit: .als . PASSIV 1. Man arbeitet. 2. + Präsens. + Futur) *PRIMJER: Als wir ge stern ins Kino gingen. Hier arbeitet man viel. In der Disco wird getanzt.

begonnen h. geblieben h. mich entschlossen ist entstanden h. angerufen b. eingeladen b. gefallen BEDEUTUNG po eti. zapo eti nazvati (telefonom) ustati (se) iza i si i pe i po eti dobiti opisati moliti. angefangen h. gebacken h. erkannt b. gebeten b. eingetreten h. zamoliti ostati donijeti pozvati zaspati u i (u bus i sl. gefahren b. gebracht h. erfahren h. eingeschlafen b. bekommen h.) odlu iti se nastati saznati prepoznati voziti se. beschrieben h.) u i (u sobu i sl. ausgestiegen h. ausgegangen b. eingestiegen b. putovati pasti 25 . aufgestanden b.Starke Verben ± NEPRAVILNI GLAGOLI INFINITIV            anfangen anrufen aufstehen ausgehen aussteigen backen beginnen bekommen beschreiben bitten bleiben bringen einladen einschlafen einsteigen eintreten entschließen sich entstehen erfahren erkennen fahren fallen PRÄTERITUM fing an rief an stand auf ging aus stieg aus backte begann bekam beschrieb bat blieb brachte lud ein schlief ein stieg ein trat ein entschloss mich entstand erfuhr erkannte fuhr fiel PERFEKT h.

getan b. gelegen h. gestritten h. verschwunden h. geschossen h. gerannt h. getroffen h. gesprungen h. umgezogen h. teilgenommen h. gefunden b. gelogen h. geholfen b. raditi preseliti se presvu i se poduzeti zabraniti zaboraviti usporediti napustiti izgubiti nestati obe ati 26 . gewonnen h. mitgenommen h. gesungen h. gegeben b. gekommen b. pogoditi piti initi. gesehen h. mich umgezogen h. nachgedacht h. geflogen h. ferngesehen h. vergessen h. geschlossen h. gesprochen b. verglichen h. gelesen h. gegangen ist gelungen ist geschehen h. verboten h. gestanden ist gestorben h. genommen b. gesessen h.                        fernsehen finden fliegen geben gehen gelingen geschehen gewinnen halten helfen kommen laufen lesen liegen lügen mitbringen mitnehmen nachdenken nehmen rennen rufen schießen schlafen schlagen schließen sehen singen sitzen sprechen springen stehen sterben streiten teilnehmen treffen trinken tun umziehen umziehen sich unternehmen verbieten vergessen vergleichen verlassen verlieren verschwinden versprechen sah fern fand flog gab ging gelang geschah gewann hielt half kam lief las lag log brachte mit nahm mit dachte nach nahm rannte rief schoss schlief schlug schloss sah sang saß sprach sprang stand starb stritt nahm teil traf trank tat zog um zog mich um unternahm verbot vergaß verglich verließ verlor verschwand versprach h. gerufen h. geschlagen h. verlassen h. pobijediti dr ati pomo i do i tr ati itati le ati lagati donijeti sa sobom ponijeti razmi ljati uzeti tr ati zvati pucati spavati udariti zatvoriti vidjeti pjevati sjediti govoriti sko iti stajati umrijeti sva ati se sudjelovati susresti. mitgebracht h. unternommen h. gehalten h. gelaufen h. getrunken h. verloren b. versprochen gledati televiziju na i letjeti dati i i uspjeti dogoditi se dobiti. geschlafen h.

    verstehen verzeihen waschen weggehen werfen wissen ziehen verstand verzieh wusch ging weg warf wusste zog h. geworfen h. gewaschen b. verstanden h. weggegangen h. verziehen h. gewusst h. gezogen razumjeti oprostiti prati oti i baciti znati vu i 27 .

You're Reading a Free Preview

Herunterladen
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->