Sie sind auf Seite 1von 32

I~

u
,

m:nbJei'ru,nIge~n outei:nfadJe'n unh l1illigen: Girna~ung!!

() 11nl
~J:Kd'

til u,'r q 1915~


d~~H elDl!~d;1;; ,oamiul"O, -

uab 'Wn a D,

~,l!Jn

..

.,

6, ,,uelfteUiI,n:,g, ~nb Jm:n:wlf'n'bl~:no, bet: ito."Tirte, . ~. '..... ~..~'" 9 'tllftm'~ifllno 1'11111: if em 'Ira lOU ~ 1.~·vP1UelJ u nb iS~.o,df\f'd) '10 8)',1 R~ Su P;Pie.ft i: 1... §1O'b 1'~"~lPe~. .. . . ..~ , . . ~, ~,. 11 '2!!, mlmrrl~l1:fuppe !II!.. 11
s ~ .. '.
! !I ~

t&itc

~ ., ,

~,
I!

~~•
!II!

~•

'.

"

• .. •

,. ~

,a~911lD;lrrfto'1ltru,~e
,~" 'moh::'beelht~pil!:

.1 til

iI

I•••••••

I.

I!I

Itl

II!

iill

I![I

,iii

'Ii!

!!!l 'Ii

iii

'm

'"

;.

'.

"

,.

,.

••

.,

,.

IS
12'

4., m~OI~t1:~lln!'tm f~ll,e ., . ,. . ~. . "'. . ...

,.,..,.

~" ~., . ~, ~
'II' ~

•. ,. , ,...

,. , '" .. , .. '.'.. " . ~ .. '.' ~ , ~ .... "

..

'...

111
13

H., Wrnl'a'[~Witml,eltf1Wp-if

~g,", ,tm,f'~t'1l[11~fllP:Pe .it

7. ~loAge·ttm~fJUu~;pe .,..,....

~'. ~ , , ~ . " ~ ~'. ~'... ~ . ~ .' ~," , ~ .' ~..

,~nrtD;ifeln: ..
m • m ., •• ~ • "

~ . . ~ . ,. . . . ~ . • .' ~. . " . ~.' .,"


a. •• ~ ~ •• ~. ~., • ~ • ~ • ~.,
"Ii ~ • ~ ., ••••

la: Ii

l·'
][4,

'0. ~afl~"fme~IU11f'I'e.'.... ' .... , . ~., . ~...' " .. " .'

-e

.'

]O.0~F~'r.gr{i'I~
]I

~. '. ~'. " .


, .' ..., '

•••

'

.'

"

."

.,

1,. ~'[!ltf'u.p:pe '

' .. '•• .,
a. '" " '. .. • .. • •

~
• • ~

.,
.' .. ~ • '. " ,

' ~;;;.,
'" • ~ ..

iO

]0
115

'D' . _

[II

1'2.. ffo,~"efltP#H~:... ~, . "'~. .. '5- '-:,i'II!~~';~::!! " ;T .,iM,1J u'n""I:1o. q:,ri'iMrii-U· ~ f,.,iI'JIj "1!IIi,:1I,1,", ~ir""i,I'i!i;::!! . I ,U
_

~1!1."IIII!lk.

'1'I!IIi,~!!I;.!L

13.. e;i:te,drllbe'JI Dd t, .i'll'l~to~e fn 'lM~ b d)nndne'~ nud} . "'~.' 1. 4~ m,e-n'(Hfru~tc mg~t't'itu~u lftit (Hl.t1Uf.11,e I ~ olbe'r lfti.ntlf(iftfdl
16,. (iBlernod:n;ete 'll~:nlle: :iIlJ o'frtlten mit
liS,.

.....1.-.1 ....il!!1 ;

~·toiiilo,"

16
llJj

.'P I1JltUfN;!lf[eif

d) u:nb
~

mri~fI~~,~'b., "'".,~~'" ~..".


J

".. ~. '"".~. "'.. ~.".! _ • ~ .".


"OJ

1'7

1 T" ij7I et{dll1hln.ll!luf)e'til'., . ., ~ ., .. '. ,. "'.•... ' ~ .' ~ •. , . '. ~ ~ 18~ S~w.H.!blifl£iiII '.~,t:reatte:rfl"1Bnt '.'..'.' • '" .' • .," .,'. .. . ' 19" f!i:";ge~'d1,t\w,ttene~ iS~w'einj1llo11f' in (J!~,rl\e.nfo''£ "'~. '".
co ~ • '"

:J1
18, 18

4
'2'O~ 1St.!. ~lOn 5m'md,n{f!;op1i '.,. ~ 21" a"i\1. ~ifI..:f.,iI t '*ern '~U'~ '~ t!mll:&:eu '·IL ~..f;. ~ ill. ,~t.hl~,I:al_..,1 II 'f
0 •

Seth
" ~ ~ • ~ ~ • " ., • ~ ~ '. ~ .' ~ ~

,"

ii

'i,.

.,

i, ,i, ..

.. ,.

"

"..

19 1 Cii ,:iii!P

22,~ I!iii,'bIJ.'mt! 'bOfR [fU,LfJ Q'ber: tf~ei,'dJ. ~. '... ~. " .,"~. ~.' ." 2101 2a,~ @ldJt.oq'mt',flehl, .U: 51eU dJ!liieu 1111b aon~/ife[n:" '20

2'41.. ~il~£'.fteit1let.. 2it ~,eu:uO e:nl"eoFi,dfyt. .. . '. . ~ .


i ~

-s

"

..

..

..

'U

'.

..

i'

..

'.'

..

~ '.'

"

..

..

.'

'"

21
21 22 23

s-

.,

.,

• .,

" ,.

~ ~

,. •

.. •

" •

• •

.. •

• ~

• •

'. •

~ ,.

'. ••

~ •

.' ..

• •

~ ~

• ••

'. •

~ ,.

'2'6,. 'lteY;friJanb,eUe

lit.

.,

,.

.'

..

,i, •

21,. 'm;"fe[ld'ttoffiebt

,SO,. aUdJAufLnuf: 'bon Sdl111farr.tu ffetu ,.. , . " ., . ,31.. rSt,od!'. Db,. fi'~q,"fi,f~1 mit ~ol1e'tr.t'«ut u, '93t:nt~g;ttoft't-'[n: 32 Stl}~ IOb~.l'1q.'~rfUd)mit l~u,e;gleln:Q:~. S,ped: ob., SW'iJ£'&rhl
r
m ;. ,. ~

2-8,. S'U"n:u:J['Q:w&'f mU ~IHDmetdto'fJ~~' . . '. ~ . ,. ~,.," .' . ~ ~,~" . ~ " 29~ fjri,iOJ' ud:t S~uetbant '.~'.- , '..,'. . - . " .,_, .'" - ~~'". '"".' "
i .. ~ •• ~ ~

'm.'~'t @, er!

'Unb ,fin'fufmu'Ejm ~'.''. " .'.. 23 2'4 '2'1


2i
25
Q~,.
Il ;I.

,g,,;;)

!i::::Ji_OII~ '~~~Qi

~j111'i.1J'

I"Ii,L,a;....
~IU~~L,

,1ii',1

!i)l.'~'~t-'tlllj"r~'~i&~1U.

~t...Ifl 1

~',..ti;;:~,,""

_~:n.U~l

- ,_ L'a

la ~ __ '/aJ11l:
iii;!;
0 ~ • ~

..

I!

!!!

'.

!!-

!!

!l

,!

11!3

!i

III

~u

,34: @5 Q[a'~ er:htlg'~~~e",e-n, '. ~. ~.,,. ~ 85" @J IlIstJrn.no in 'meil,e:t rJi~h~ lot' Iql1eilta,rtoie 111 m 36" ~t'Dl'nali!erlngli"~llmrtlfrLOi.p1 . . ,. . . ,. ~ ~ . ~ ., 2'7,., ,ereriug;lfario'ffehlt. ~ a8,. t.I d].l~a:teue' ,~UlfJe ~uj ,SlOJ.'~toffetn,lint. Imlil}t'Iiilu~n m., ' 9.9',1 '~.lM'iLlnnfud)en . ,.. . . ,.. . . . ~., . ~.,. , " . ,.. " ;,.. . . ,. .. .,. ,. i:1l 0., ,~I rto1fjetflf,a nnfJiid)ell . " '. '. .' . ~ .' . . " . " " . . " '41,~ 1~1;1)'6et eCtll!J~'~Uhr~..... 4,2'., fi~(lrtoife[ftifj e''. . . . . . . . ~. . ~., . . . . . . . . . ~. . " ; ... ,.. ,

e
•••

~.,

••

,i

"'

,.

'.

..

,i

1 ~ • -s

,.

.,

"

,.

~.,

••

,••

,.

•••

,••

0,

,.

~.,

28 27. '27 '28 '28,

99

'.

.'

'i'

-e

'••

"

'.

;,

....

'

'••

'

...

...

'~;j,;II'I"

... '.:Ii

~~

C\.

~!L,l: ifr' t_,UiI!,.!itni'H;g, ~ , .. ' . , , ~ .' ~ ~ '. ,_


m • ,•• , • ,. "

29 2;9 30
',O_-_lllnI.,'

g,

"

..

+ .'
, .,

,

~ " '.
~ • ~

.'
••

•~,
~ •

'.
,.

~•
~ •

~
m

!O:t'lU'

44., ,fi\~,rhl'ffe:£.auUaU'r;

••

,••••••

81

45. 1l1f'i.iflfJn~tt~n: ~,

,.". ~. , .. ~,.,, .,.

I'

.'

.,

..

..

Ii

~, ••

,i

31

3,H ber Ll,ttl1roiirti'gt!11 Ifrleg9 f"it fte~en td,£Mreu 3(lDUlifie.ft iQ e:ritlgete '!1llitb~{ ffir Die 2t1l'enII}~lh!1R9 aut' m'lerfde,ung" loll [On'3ritbeu,!a,rt~tl1,. i:)ol Igilt, td~,t 11'Ul' fUr bi,e lJoudl'ten ti E'C' lfl'!C9 8tei I"ne'f;lml't I' 'f Din:bern, [I,udj f~tr tlie, ,e cttbel;e, 'bet! ' tJtnfolmm,eu blltdjl ben Rtieg Ute'[rt' ober tolenig er DIe.~U1inbe~i i'rt~ mli t m u.crll dJ t b IImu i~ 'ba·D tiu
l

~e~r. grlll·pe.r'Zeit ,b~J 1(i~.nrOl'J1tnrtli tnt' bie (imti~t.JI.!J U'fE'iI ttl e nbel' hl ~rbl£n ntu.'P, 'fitl" 'bie nun n III fI udj D'ering ere 1Dl:itte[ lUX fBe!fB.guftg; fb: WI Imtft!~lt bie ~r,aml!, ob mir nidJ

fr

in 5£)futf Ltlaub 1In b'en .. (ie:~;teu S09t'&egnt,m: b~imlDg((eben;~ hl, U11f,er 'It ~I'nl1JtndJen ,Olt bie 'tliglidje i(hnal)tUng :u6e-r bol, !1lali befrfm ~il1o'ul'gIEglt:nlgt:n, ~inb, Wm,i, f·ihr. b·te ltirl!· ~'flUunlg b~t, 6r~'edraft unb unfer WolJ{'6I!·~,ttbtl1 e't~ f 0 ,tb n:1 i,~, if!. m _i beE ~ri fung 'bi f,et:' Sragle ~'ft &Unoc(Jlft I'U '[lell ru'iict)"Hgmt, 'th1. D 'Itad) Q; lD Q [b b. CI i e if d) tn' C'l[ b r n rut ~ bl 'i:}e.nifldflanb 1m, Ie ten .·a~r'~unber' '~id]1nnfJeau tlernietTQ.d)t ~H't. 'Er betruD, im 3 nf}rc 18.16:. la,6 k,g, 'lin, 3·a~·r.e 1861 ':, 2'3'/2 kg", in~ 3,a§re 1892l 32',0.g nub be.tr'ligt Oeule ,62,9, kg' 'ltD ,3a~lre eu bien irD4'~ bet !31i?tH}[~~1r:Ung~ ftDdj b~fl ~Iin}rr!snUtd}fdl'nitt~,~a,fjlm ,5e;O- bet !BnEl}:llud) bl m8l 'beutrl~!eR IStib'ten, bel! a'~~. ,tn. ~etUn 70,9 kg tm 5a,1J'E! fur bell Ro41'f bel! ~et1fulff:IUnR lau~,madJt. 'WfOuf ',m, Bill u be 'fhfO't fidjl in 'i)eu,tfdjl'ltnb bllr j8erolrm.u(f3 '~~lJl" It I g.e1iftg,e't, II! li,ett«gt 'I,m 'mru.tdj;djnftt nut 3 ,6 kg~
l

l,

WlH bet ~illrdjrt§'tdU~~tl'l

ltll~l'l1: 52~ 3

kg ite'fjt 'i)ellJlt~c(1!;f.

faRb an. 'btl' @p'i»e tdler eu.tIDpll'Ufdje'l1 .2fin'bc'r lU~.b llher.· trtHtt Ran} iF i WI:i g ~'~gat ~ugMI[lnb nlit 47,10 'lk,g;, Ire'trtfl' ' DranfrehfJI mit as/6 kg, Llfh~!ttlc'uf)'~Ut1:gQ:ttt, m,tt, 29~61 kg 'llnD 'Diu '8 t amb m it ~2'1,8 kg~, ~ 11 ,~'fo I ~,ell '16r:tliHg t bel: iiJ'leU'Ia,tH~t'ThtOudJ' n~n: ben: i'lin:~tlen Ze·n 'Q,ei be:ul'~e;tII', nl·m.i'ttiJ, 10,4 kg. eIldJIET.'liffj tft un ~e;~le .5!IlP,b&eb 61lc't-llng ber rfibtifidJlel~: mn !lill'tp'e·t1~d;1ler ftt'~.liUeifbtttro 'nitf)t um:~,et~~g'e:u,i' unb 'bamit ~tft '011:1: '~~'mu~tilti!t'rb';tQC~t!" bOB flUId) fil.:r u.u~et RIl,ma, 'uno' IfU,run f e re 2 e"'~n.l.uel'{1 an:tl'j:fh! b ie u.'1]r-rm'G liill'C' 'lh~D,clt,a;u.gull 9. bel 3(e.'i,~dJl?~ 'in 'bet, tnglhf),e'd ~E11iilJt'llUI 'bU't~oul n~41t. eTl £) r.be·~d ift ~ W 11d) r€lU~n miDn n,i.t~J'i: fin Ben, btli 'bb~!11'r,p~n:i!i 'i~ l'i~e 2eirhtn9~,lfii~lig'!d~ bef},blfutldlen 93 D(fe~ DOE"100 2(1~ten, &U~ B,icit b£ r U3f'ftt'i un S'~l·ti e ge, 11 einf'nt Die't f'~t1I£rbroud} et lllEUll 11UE 19,6 kg, etn!! gering l!r~ 9 em tf,en if1 a Ii [;lIe ir~e. n'n[eee ~l11.lff)m.lfg~, In)lft.., (0 (1 e'n. ff e~lelll ~,l!f'~: b'fm @lton 1iJ~ Jiu,n!tl bo.BI tuh:- (H~lqM£m m,iit Dtf' ~tUfte be~ i.n ben, i£'tl'h~n, Sn~,re.R 'llQn. un~ bf)r'fn;an~ten, [j'leilttl!l, 'llul!~cl:m:nrlen f.5nul~11;, ~II fh! ',agen:,. bcri bet ~Ufl,em~aMJg,e '3h~ilfd)o'e'nl1jt mie et In '0en; tlftlh~] l 3;Q 'frre11" ,"o'mg'", t ~id,j iII. ben 'beutfdjtn 6ta,bh~'J, I aU:oe.mr:tn: ,oero,orbeD 1ft" 'b'e~b ~,th:tmet p,hijt nfi.:blitt, fon'bi!l:n le~e-r :~ a 'o'£' t'~1 lit. l(i,£t lom'nlt. 'I) in~,ll, lto; 8 'b'h! ~ll~~ltfi jfe dl Q
1

lm, 51 ei f d) ft rnn 'brei,!!i0 U;, fU,n,fm·n.t

f IJ te U~t~be~Q,~t to'e·tb en I
l

lo,~'i in

ben ~f1an3Hd)en in'Il,~tlt'nlglnrn,ttteTn,; url.tler bte.~e!l, U'lft fUiuib eu 1. rt eO ii1.t b ee 9 eg en ttl Iirtf ~en ,srrir:g,~,~ei.t'g'c'rn b€j 11. ttnir:1:'e' ~fU.~t, b~fii"C AU 'i'D'[g,em;, DfLI'D bet 3teii mIDrt''&TRuCij' rbfll!),ebQ'm .nt'~: u It ball. @Sti€:ct:e bel mei V OJ f'i MeQ r P'fMcu1n~dJ 3e
moIJ'r:lI;nl'B'~ m.iU1(!:i geltofj'rn
1~t!H~li

wlerb en.

farm; nUl11 bih! t(rd';~len. llo.'m,ng'8i'rt'it~d !l,t[rqi mtIH!:~l'fn~, ndt mY!flfidjlt balUUJ.T:.r tal ~'h~' 'beu~ 1ftil\per bte

1I11entti'eljtU~en @i\t1eiif-Jo.ffe ht, Teie{) 1i'!lldje1: g'Dl111 ~u. rl.r£J"p~". !Rau. nehme (I bet au if:oE!'r ml'o'gla'rit nus ble elilfte bel:' g1h~ngel 'Die malt '6;~f)rr i,U. Ite~n- en IQettJo~n* h.1o.r unb rt"~e\}e bai fe:~'fenbe hurd) \lffmua1hte £Il(f~r1tfTg:'. '_ltlrt fBrrroenbet mllll 1Jlei fdJ;. [o 1ft ,£,B rkf,Ug, bi.! 'etten elude all IH~b~qugrn, mteiI lie e'inet'f'eitj ul[fig,er ol~ bile m,og,e ,-I!ft" ,anbet~rfreUj" b,el gCl:lngfl1!1n !Baftrerge~o.ltl memen" UDriri~l)after finb.. mJl (§iteUe bei Wllnn'6 Ulfre-'rei~ttrti uermenbe mnn abl!t 'milglittf! bier ~iid)l?; nam m-tlh:f1 udj @5iljll1lnfierPld)e', bie in ~~u~f,djrfanb maf)renb bel Rrif'mr~, in unB,~fi~t e.Irlcf)efl !fl;eng,e'u gCWl)n ,-en we-rben !Onnen mile' au Srie.Pet1BS1ZU,m. 'lIn biremell Sh!Uen nu~rb,en au.d).frtfd)r£ @eeiirdj tllli~rf1im.b be; .Rri,egeg au ~l1.·6enfl:l'll,. - ~e be oDtd ,id) ein &efofibet~ Dllreirl}tlfte~ unb "rreHHDle~~l£s 111:QfJt::~nlg,§nlttteI bilbren. !Do lrild)e @3ce- unb ~UBWBffe1:i1 fi~d1le nid) ~Il gol1e-n pub, 1flatu nbe men 'ole ebfnfda~ ~e~,1' \1Drte~ffJo,ften unb ll'ret~melten @.;ar~'~IEtbtge, 51D" ,'~ unb . " 'ip'~fi~d)e;, tebterl finh 'Die an timr~CfJem (fitol!i~ t;eidjfle:rt m:(l~tUl1'Q~m ttte'~, 'bie lub; ~ fib en. ~ier·~f'd)'I!j. rihneii 'i,t ~.ulrdJ in. bel' mUIt'{J unb belt BJlildjl11tobuften,; narnent.Htt lUI. !tofes :bnl}iiJtnt'lmoj3fg 1t,1.lt,o. 3D ~,afiCfL IDb:nt urermenbe b~l)l1eg,i!,11, tun el anQIt~t, bile! ml'Ud) un b 'fi4tij ~ HllD be'd .pf£QU~,! It i~'£R. mil~tU.rt'g itl1-i,tleln, lle~en Snr 8-'it 'mDggenm,el)! unl.l 'CtttJ)ffeln be3i1g('icf:) beT '~,rli!i~jI lDil'big lei t a,n, ,e'Eiter. ®t~tIe~ '!lie oot'fte~tnben ilfftf,cglage 'offen bUI4j 'bQ__ tHn'~ Ih~ge:nb'e iJR~drf!.1~l~'odJ6u,djl; 'lltJe' '~ri.1lil' umo'ei'e~t werbcn~ in. - ll~' !Bii~rrein efl ~nlt 6n~I'[ei:cfJe':~ 11,w eifuHgen fih: ri'n.e ,irUIQ,'e~ unb ~tlJ etfma fdg~ r(i,rl1Uo~rUn!l;., 'i:l er 3'Teif d} b erI1 to U~ _II in ben .t1EW l'fungen n(ut!ml,0glbij!dt iefdjtinft~ !llIe
I 1
r

(l\fti'dJ'b~ fiub f~t' 4 ~'fr~onren be'l'tct§'l;met~ Un l)'fl'(Ulh~imdje-n fta,~t',ung6m,itte[n. (inti bh~ie'n'~9,il'!11 be'r~l,tffbfJIUgt, bil R,ner I8Dr1.1Di!'(idjrtn(l~ fnt bil i:lQue~ bel If rieQei, in: Qu~rf!hf}.enbe1t
IReRBC!H

nu'r in gmngen mlengl91t tl",5fUg,:1 'metben.. Si.e' fblb' brel~ wlenen 'in ben ntlJdj'rtl~rtuben 9lnnJetfullg,en bU,'(dj IQ,uberie tJ 'flo U',IUclje' 910 Orun9:~,m'Ulet er( e~'t nlrJJ1:bett. '1ll16~ten bie beutfdjen ~i.luiilllUm, 'ftornelttl"ilfj, bie liHem,oI}'nermne:n bet ®table, b,te' in btt.fe:rll l:li\dJlrein 3iU,liIl 'f a'mtncltg ef.teUten 19ih1'1 ~'Uigr flefo '-grH" S'ie WIU r rben b IJbUt((j1 allltfJ, i'~ter1i~UI~, 'wie mti,~ren'b biffee.:' -riege~ fi~JJl1 aR't ,onbeTen (J,eldeten~ fo' je'~t au,,! ,fUli bem he~' tirnif)aa,ng bl~i beut(d}we:R :!Botki, ,bf~f1 ~,lltetIQn.be cineu g;ro'il'fil SDh!uft tt:mefre:n, aUf beI: elnen Set e but'dj' ~elrtng,etUtl9, bet fUT bile 'Cirnlf~ruh,9: "i'f)t'ft itnmiIi,e uu j~ukn~nb en'b,&u 0i elb m i"tteI, IlDT 'bet rQ'nbetn btlbuvdj" ba~ bUl"C(J bi,efe if)'re 6~a,t"ranffli!U :bft im SJl1l1'be tJDt~aube:n'e i!fbr't mni"ttetltUlltl::a:t ~e~r uteI' langer ~l'uelreid'Ie1t, :bJ:i1;b, all lid :ba (ulis~eE 'ui£Jllhljen gOIU1J
bet' ,(It'I~ fJ'i1;WQfjft eine IgrDfie :ltnb bet 'wei:6 1ia,eu 'QI'tbeit bOt· ,iUBlklei f e borlH!fjalrtne jftt,£g!l~t Uf.' !
1

im no"b~ 1l,lt~altbeR fin;b~ gu bl 'ren. g/e~lhreR bte ~rii(fcn',r-rii'dJte nid)t, bll fie blf('n ~mTb. u.,n'leter (Ilten ,elt

a~runo~

mer'll'n,t

Im ~ea'm1l1er ] 9l4~

fler,teUu'ng u ',~ Bl1--en6ung be.r· K'ocIJlltfte·_


P.lcg lu"a;D:g'M'ier. in bet ifDd}:firte[ ,gor1uo,li;J,en.F Wll.1rn, h11(1I-t bU:in:Tj 'Wuwe:n[b:l'Ul'O 'bet: Roa,fifh! ni,~t l1ur 'ijtU'P't'u.U{l,t., m:ol'eno[, fO ubet11l- [o:n:tij,[ri,t" DO &~i ben I,n; blelo,d}fi'rte gCl't,g,emad},tcn ep Uen ein '!{ufn:enn'm Db!!l fibnlDd}eu tJ 0nfit·I n.big t1 '~IIQt!~ t ctfrfien if~,p f (Drr.l'dt bi e ~'er' -ni id)e ~ ilt h;n~.g ~ 6
l

[mB'~·~lJeifrn.f

hie' ~thmAer.e Belt

lod)eR

muff'e1t,

100m

lo[tf,ii-O't"
ne,Ule.

;d}lteie11l.~em Sf}.ed:rl, lege! m':~,f ben ml()ben bier St~fie' etne b·lde. t§dJhfJt ted)'1 tefl ,g'eftB'mfJ~:ber ilollann.'lltt .abel' ':--Ieu obe'!' a [uti 3,et.t u'n tg &\1)0 ll: I!I:[M
mOll 'If:1iiI: -, -

iBiD m!lll1

DI~'i·f . m-i·t

pd}:

ille

Ro,n, _Uie' ~lnw.fer.uge'Rt 10

Igut

'1~llli.,[e!;

lIlan smet tnilgUd,'Ft igt:O:btlhiln'bige -RDd) Jj~lflr uub fto.pfi Hnt bile'f~ '~frl~.m·,. !llel ghJUcbe'n't'Gltu U~,flUd) ble ltidf!o 'bel" Hifte" 'ttCdjlt feri 'Ddf 'br'm Qf.i!~dje.n Wl:ottrla OlU;·" 1)01 Rirt sn ·'-lun 8'lIbeden btl' auf bieft[ Sd}h:f} 'rt,cfit

..

g e[n D!nuu en: 'fU tl'ben"


f

2U "._, b er lAO.itA tit '. odUr it ~el' tel 1)r.a'el !beu:," ill ben Ie,· leU. 'brei IDlil1utrn n.id)t nom 2: opt

m-U'Q ilUd} 5ielllfh,1 fen. Be I':opft ·fein. HuD glut ,oft'el1~ 3fi bie :RDd}""~tr. f Dh)eU t!rtl'UI·efh~[U·, 'h~ltle'rorn bif._ [.o.i]li ttipfe lj~r'l.lU·~lren.OQlm¥n un'b b,Qj,I, nnece bet" ~ 'lr e u,llb bi e ODf~,lU oftt 'm'~t i~·toft ft [u~raDgen. W,De Sp.eih~'n., Die. man in, be'r [RD~![p'e garm:adJen ro'~U, nliff'en Lluf 'btm ..tJerb .ornger'oEi)t n1erben;; WlIRn lett'le '5[ll-lfe

lun

m: n.fcdJen e'in

Be'fd}1Dfh~n tlJcrh-tl,. b em We:f d) n~ n d b fE


1

in

m1er'idj f: nUI113 [riad !Od~fft; TIU!'llU hie !f1J~ ifte Qtflcat mi,,['bl unb bel: I)rde( (of or~g~r

(IeT.id):t.e

i!a.ngel'ej,

n id) t..

§'h!~enin

beT: eft'if .Ie' "~Gll.t

,Rn1De'ilung'
sum '(DR. eat Don
HIi.p",ptdj.e
Ji;

'KII:p'

frdJ
fi;nb

un,D Stoafl:tdJ~
S)Q.uf'rm'D,r~D~ bi,e. Itm.' 'It. ft il"'· a'f'~ = ~e-nn 'R:lt'~4llt'~1''"¥
I~

mu~ hm'rd} @Sm1lu'ng -~e1r,ge.ftellJf - tJJe!'tJe'n~ t5a ii,nb hi 'jrlfdg;e-n 'ti:t'ri"tij 1l1l, ml1'~Iru:nglmittd, bie .l1J.OR aUell unl, IU~ met iUIgnRg ft,e.~tftb e'n bien SJ:tD'&lfl~ (lim tf,e9 e~ a It lJG 'In" 3grre '[ tut,fiUt :f8'erw'ellbuDC!I in tJlr 'u,t(3e 1£'w¥frie't;It· Ii. uberaD: aumll( 'fic' su 'felj1t= tdD~.{r,d)tntdenben QJ!ridj,tcn bnat]JI:,U'tt mu'len !,(1:ll1ntn", f8Dr i,iJre); !8ttkleu,tarn:g '!in bn SiiicOle rna,He'R 5t(tJ1",til~dJe uu,b @5fDlc!fi'~dje glr'lDlo'nld wler.beu ~ 'lJai 9 rf tf)'h~~t a:m 11 epeft 'In bet' f,olnrenblen & e~tie:
1

~ t fwent ..r..L ~'1.

l1ilI l

l1l:ue,r· lOll
!Co

,b ®fotdfifdj'!

!IJo...:r.. uUTU:j1 <'Z"" d nu:ng .c:..fD ..

1_, 5to .11,1··' e:

etn S lie:1 libet fine. ZeDer 6

SDer Ui.ht mu'l re h1,U,dj mU iBQ fl'eE i e.'becft ~>i ., S'n 'hi e' er S ft:t RUla R ba:1 !B0 ft'er 8 ;bll 4 mia, erneue.rt RJ.nbm:. fa O't' b,hlI er "ten unb 111l1dJ b em ,~:mf:i,tgn mo,U ern 'i'ft bet' ®'todfil.mt eiDem, Stud' 601'a ftot! :1" flol1f eu..

,In n ~o~'f mit

!fr)en etc c'f fll'l~ '(e'g t 'man.


fo,UI£Jlt

Wa,lle't', auf .cnen,


I.legt IjIClt-..

,80 ~il 36 ~ht Itben 'in


~'Dbell

man

1l111DbaRR
~oG

,"1Il,1t"'" e ~er: alii Lt Imlrb bel' 2ft" ore n:m,dJ 1M IRtei 'stdle lel'Iflt
2.

'''em ,RI"lPll',,'icfJl la'no.'a~ite11il ea'~I' mu,D '~'&91f:lth\fti·turrbtn., 5J)p'11n legt. 'maR bile @l,Ul,cle in ehlen Zol'-' 'm.

in &ftlel· iJil 'li'rIE'tfb:tlgerbleile i5ti1tfe ,-fl'fdjni,tleII

11

lal'tem.

lBoffer.', a.uf lie .Ieu. §Bub,'n men lein ®ie'6 l1·bn linew 2:eff£t, g,e.11egt ~'flt. !Fleurl lo,at ben UPllfif_,el1l. IB li~fftR _ lid ftbefh~Q,~ 36'1' b~i .rr ,48 etu n ben :ttn1ff Belt l'UUfJ, bil~' lllra1f(el: 4 (('6 5 mal r.r-neU,et _ melba,'., f8 ei gr,ulB eTlen .' . ~ o,r.n; rote "tie bei !Rc:fil Rbe·.pfle gunge en in J8e'~rad} t :!D'mm'en,~m p'D Z-eE' Rli ~,pfUdJ 48 iShulb en gel
,f,

,'ere~

tlJ""'ftien 1t1er'beB
bur~

Pluil Ifn ,0-,6 em I)D~e~ Sle fll l1nb'!~lmgt ge'6e'n" ba~nit bir unteren 8Ua,e nhfJ,t ta. 'b ,'.until DlQn

Die (J:u.tmii,fflcrlLthg entfh~'l)en,bm, ea,r\~,ma'ffet (i~g,m. ti.l ernJPfh[j(l ~idJ, bin ftn:~4J'fl,d) ,flUS b-i.dj:t: tU]rl'J ftoq,en

IJtlnro,rn u.nb btl," '!Baftler ba.un.

I~U

emeu .rn ..

I.

". ~ up'plen.
(iJth; 4:
(1'\1

"e;Cr o,nell

ti e1:ed]l1et.)

1. KolllfUppe~

,(:Irin:e,r. '. w>.p'f !1li ~ilt9, obet 'fm'eiif4~1 2' (i'ulij frel 3t·tt ,'- lIili\ffe( mle'f)l SDer it.L'ilJl ru _ lI,ep J t, ill @;treirm ge;6a rtUltn 'Ll ' rb , lero,Q'id}m, bal {fett ·fla~p.g,gemo:djt,. b~l' .',1fjf \1,irttinDlef~iln l u:nb ba.'E'iR 9 e.bunf1ttE b. 0:1 'iU1:eq€ 'bam bet: 9,eftTI£.U't 'UBlb 1burd}gern'f.rtt~ m; ,bem 'Il!affer m,u,fgefilUt 'unb - 'I. ii, c : ,tun't.t'D (anoia _ geto~t, a'fig £ldjU1.edt.. ~ ~--,. ~.,) 8
I
r

~""I!,.,. aiI];." ijjJ;!' Dn~efl,e~l1'nb 1P'fe'ije 1;, SI'li~' e


1(,1"iQ.,l.!.1Ii ~.

11/; .S

2.
.1

m:urften1UiJ',e.

~-. lfiti:toffe( mTh~~lr


1-2
1-1._ 2'n. !Bonet

1 1~ltd.ne Dber ei'fl,e fj'Qli ~ RtDll'e @ia~guT!e 2 ~.fjJo,ft·,et {fett CffJuSftdt7j~fis r


(f;,g la'

19
'H,eft unb !Re~1 'h1't'rbrn Qrfdjuli:bf'~ 'unb bQI '(Baffl!· !ang,fillm 'btll1JlJr&,rgoftll!n.. 1Q,)111 'blip 6ul1,pf. gr"ol'Ot ~at~ 'Dh:b bie bl ,Ieime !B,Urrler. grrfd.)nii.·u"~n murfe ~,in inqetnn, 'eat U1"tD ltitiis Oft, bi'i,e is up, e g' Dle:ben U :n'O a b 9 ef~'m: edt!!
" ,~,Bdl~leJ

.'e~ 'Df'1! ofieR", fhl', ,bet Q).UJ;,m Sll:uemllut


$tll1eTIiTGut,U$)

8.

n:eljMtll

1 '2:eeIO'ff'el ,B uel'et" Sa rI~ 9:) ie ID.1,D ~'rrii~en [WI, l'~ en I[J er~a fJi, He'i,n: I,e~ ttn _ Iten Ult~i in :bem, !Blarh~'t gatge:fvd),r, baRbl, buxd'\)!o.eftridjlelt. 3,ttt,

4. mol1rrrDfH:n'1qJJ'e .. ,3 0 to fi e 'IDleljr-r ~belt 1 nrhl! 8ndebe.l '2 <i'fj {to Her. 'i}rtt 4: tlfJ[iOffe( IW!e~~' Ill ..Sit'" !B,oUer ' 1 ~'~f16He'1 ~l~t'rrfife

~!:[o ri'l!i: u,m;b m i~ brs IIh) fJ r~ 'r-ilbe'nwaHer o'uhltgD'~ien" 9}tui)"D em, bile' @3.uPJle gu't, Ale 'DldIlf ~lit, 'n,.i,rD 'file' nt i~ SQ:f,~, ~ f'le-riilie nub B,'odeE In 11 £'f d}m'edl. g !RaD anrt aUd;) bte ~(iIite mloljrrilhen 'ftrfidJe:Jl1 :Ul1~' G,ilr !far offern neb'mTuen ~I men tJl ~tau!n.be." bani l\&er tne'-,
to £tb en
l

gilJ ie b eI 1m unb mlen f

~lI(o,ftf[ Wle~{ w'[nigef.


111

C ._", .'PlgI',)

Ii. Bot. -beetilq),pe.

iaflt'ub, '9iinbW(€ifdl 2 g to i'e r.Bte Mit 11en ~u,p"eugr'mu Ie


3 ~tr

'1/, B'h'.. faure mUd) 3 ge lJ iiiujte lC$fiI:a ffer mlf.~r


@5016, ~~effer

Ii

g)),Q fh~t

~,pen,s em i\'i e ell e'nfa 0; Dub '"l'U b em DI e ~'f ) d in bOil, ·rodJ,enbe m10ff er 9rg,eb~n" Sa ~i t)~,trn,~U'B}r'Fllg'! nub '[bo.1 W,a.lt[~e· 11li @~b", ge"Dd}'t, bernft 11lirb f~lUl_ilte 'mu:~ un'b m1e'~f q,uigequ.i'r.{t. u,n'b ~u bet ®uJ';pe. 'grB'r:ben., ®e~r gu·t' ~'d~nn;(ft: t'1, menu ef n !f. ,D.plf Ilh~ ~Ir tn e;.l'tei',eu. Q e~ r i,u.fo "FIi'niben in bh~ 6U'_"n,_t ne~.e:bel1: '~t:rit'b'. f-~ 1"'f' u~ tiL J3~nQ;e;~)

f dJrn i,t~ Jl a @ Su en~

~ Ieroten

Oh1::6 ,,:tt

Ine"r'bell

Of i'4Ja [tit in

@Ih;,tlfttll,

lei!

RO.t'tl~ff~'hl~90Xs iu:t '2'0- ~"~g,., u,ppeng f')l[il ie D'I) n: :20 I~rom'm: n.ettii Qh~m e (3 ul i'£t111 e) i'~ (l,,~ rlit-t rmnm rE::. n d. 1 ,~~ ~;~-[!!-J.l __ 1"~~lM- m''''' tiiI O(ii!o'l' •.. -~~~ ~~, ~~~QIi

ft! 1/1

3 'Sltr" InOJ ff r;'r l8U (!h:ll rn m @}tnJI,p'en

6,.

me:_U,'e~mrcnq)en'fUJ1;pe~

\13f1),

,gmod~

1llfn'lt' fi r T,o ~Ien" b~,e n ein,g ei dJ II Utl~;ntn mura:eht 'ba~u R,eq eben., Sol~ f)iu,augrj':u,R,t ~[n.b bie' ~upple ~ :~/2 b,ia ::I Stunben. Ig.ef(uf)t g:"c't @;ped fa.nn :mit bem Wenl'il'~e in Die (f5n.p.p'e g d eO·t lDtrb (!'Ji: ·~u.nt W rut fod} f. n .;,mn.n: r'cnnm i~,u. i.l Uldj inllBiirjel fdlltfiiJ1ell., ~:t:mllG IDJ1.bibl~h~mf. ntdJt bt',lllU1, u.l1b banD. iJI, bi.e ®UP;Je f'r;iji1:rte'~* gufc,,"t ''In[f1,mt bOf0 g'eE)aitl'ilrout 'bnt',nn~ SIli! St'Q:rt,o'ffeln kurrben. in tleine ®l ~hfe 'gcf~nith~'n", bl: ®aMattHln'll!t' galgl£ro~t,. IDl'9,,£gllf'~m 'Uub 5" bet rsup~e g ef dj1u.ttet-.. ta. 2a;~fJl:')

~i.e I@ rau~ en. 111 erbeu mit fa Item !Q IIfr ef

iii

ttil ~g:~'fi t ; ria

7~ ROD:D1eame,'fIIJup:pe.

1 2it';; U1l.agttttdll~

11R'U.~' miT:b llU" ben. O'I!1:D g~fte.lIt·, tlaj '.i.t efro,n@ IrBa,ffe:r nnQ,e'fu~rte 'm:ogge~und,l. IbQ~ugeQoln.tn untl 1/! t5tb,.
. je: ~

eO. t31

90

1/1, 9tr,., iBmffet


Q\rmmm

Bu,[fet ..

m.Dl1gr·mme~1

gelD cQ:t, blinn ]:nlt 6ti£~1 :~ulb Ebuf,er a bg ref ctJ m~cft . ,;I[.

:&.:rut,,)

1.:8:

I .•

200 Wtllmm ,f)afergtY,Ie fih: 20 $l. SapJ1rng;rm,fi[e obrr 20 1ll1cBmm i),Dt'rg,em'uf· 2:1./ ,IIll., am'Heln, @),o.Ii,~ mete ~IClfergrfibe roil'b !gewor~en unb ebl~etnlei,djt, .'m: fOIIsenb eH 'st i.1 B e Ittit 'b em (fi]lW d~lW. 0 ff er au:fgef ',Db ~u.m HoclJm g,ebm4irt, l)IO'-" :fIein gef~u.tttene ':e:mif -lIte·tn 9 e'.£l;1 it ftet tuLb 21/1 I.liA 3 Sbtnbrel1 nefodJlt",., 5Dif ~_: rIeine SHJ,tfe: o ef d;I nit t:men, ;Ro!tm,rfelu wle'tb'fn in, (5a [!-, ner gO-tQeludj'i, Ab9,ego·ftt!~· 'unb blljU(l.i£ - ~utt.t ..

3. 2f'C,.,

manet

11'---'-'"
..!IN-

ey"...n"'·I'IiI'iI'ftin .. : . '_ I:I"."'U


.

--t""......

mt-'t H':'<II~ ~A,ft'd~nl', I .' .-", ". "''II!I!I' ~..... ..


.

t!',*
c

9..

llarcrm,ellllllPlle.

90 @}.E,ornm"ll·fmne!jl 20 'itQ'Qun ijeft

Sal,
,),'/', 1:1

SU"pfug,tmU"
9."-,

~".lll~haIII~ ~u

II; ~ ,~

ii'....

10,. lIa,fer__:. d'

900 . ':'I'amm (\aTrel'g 1 Sir.. mzagetmi.~dj


1 et.~. Da:,jet 1
@io[1
1

~·i_e

20 lit_10m. 3e'. lum f8etlteuen .8'u._.er uub gtm,f ..

1,6

11'iI' B,lto'lfu,pi' e.

til ~l., alt~B !8''rot 1 ~ifofff~l f'ein, Befd}ttitte~n~i '~wt~~enm:mn, 2 u ijetl: 1./- 8'mte~er . '1/1 2:tr. In'offet
&,a.~l I,eftij1nttten., ~al 'S 1-1~,~lil'!n9,t.On1ttb, u '_il. 8'h:de'&eln hilflDlrn ftin. Q,f'fd)Jn:iUm" tm atilt' geb:iht'flf.et~. ,ba:mtrhlllh~,lJt Ig~E,6f1le·t, 'bnb -Jouma,rm l1,ufg€!1Dffen~ '!It;aUien, --;;ii,,", ~.Zt -,-- -£1. m~'·, ~u".pe W __u __ ~ 'f~ri.£e:n .I~€u., gC"IIl~-~ :RJle ~,"--"-", . It''", bu~~g_ ~L..u.J .' Ul1~ -.'_ _)Ii~ la.un tl0~ mit (it abgem~r.t 'W'e'lDtR", 81.tbetdtu.ngls,eit 1 =-,1'/ .. Ebnlbem ..
'~Q~I larot 'ttlirt

2 fIItBR'e-1 (feU
"

SOli
Iii

11

1/1, Btr"

§!B'o,H'"

mt'e:l~r

- 'D1I!'
, . &-

60 <Jr'l1mtm D,crt,tIlrnn 5r,fi.l't fihte ~eDIt '(Jmn.b,u.pll·e miT~b 1/~ <!$'tuube 11£;'fOd)t, :ftU"1
b-

"4H:Ii' . ~~I.l

M·'t;'I,--J'~"liU'ii
~~I!JIi'!I;·I."\t"'~!I"1

~1~ 'k .... ~~, .,."

n'~ii:I!""~M'O-W;;
~I'in~

!I-~J;!'(;.,,!~~J..

fi.llIi ~ , ,_!Ij.

Ifi'~f-,a, u"·u"I"T.n·-t"'I:,.if;.;i'D~'
L 11..&1

~ U1)l..iii

<~aLV~f;~

(hauc:nfl(J_m,

... .~._ ~

auf

fl\':" ImI;~iUtM!'.} ,.~4~r~l~

B,.

Sleiflcll~l'lS:~fdl dn,ttl ','emiiJe:9 eri,d)t:e. "


I

ij} I,t 4,

'~e'[ I mln~n blt;e~ Bet.,}

13111 SfcuflriI1en mit H'o~rto" elln,

unb Sfll1.U elR


l

.bcdUIJ ..,

1 fleine @Sted'rU~bf!!' obl!1: 60 @'rnmm, 9Ietl',Dcbt., e,tJ£d:riU.leR 3 q3,i'b. ~(ll,1ftDff'~ln III ~fb- SdJ'l1.n~iptfHl.U~f. {~ala, i.l!W'lHer. ~ie Sted'rfibt? tDil'b 'O'P ldl Ii ,I ,in CStreife:n D'ber I33Utt'eI, gf~~mitt_en,.fwnild}'en, in knf~enrDe. So~~'maf~er gef'D)u,rt'le, ,I:nil b nt ii reildh Gl'ewUf& wtD ,~t1T!mrfeln ,rctnu'h'1m g«t· n,e;ln..lw t.. u ~til. ' . 'ge~)r
14., Q;etrodtnete: 'MobrrOlJeo 'mit, 1i_'.m:meL' D~el"' 'RI.b:fIeltdJ

'''I. \$ 'rb.. (3l1trodnete


1/11

..

IThit)'nii b en

Sal!, ~r.eTfi'li;e SDte mlD~rII~ben met:ben. Qlewll1li~en~ itl raltem tDa,ffR ebtg'etDeidJt~ am ft.fgeub en S['(l9e tnt brn1' 'fin ~1J~'t~Wt1 fler

3. !~Wb. ': arto'~~etn

~fb"

81ei'~dJ

meti,~t 'le~r tangf.o,m gl1rge!Dd), mo.rfJ /4 eL naen ,Ddjil lei~ rt]lerDtn bile In 6tUI, e !gefdJ'tili.t.tenen Ra. tllffeln but ben Dll~nubfn gefdJiUtet. IBr.rul oOel Dar itft, wirh! t-b~~ 9JeterfiU ~flQu glf~uBt. m. tl1lge,.)
1',6.,

un II ,is Q. [~

11U fg eile,!,

ilia i

al~dfld)

ba,~uB,ege'be11 u nb Dai

metro

~n.-te. gdl';_e. B ol1n..:D m:lt llam,m, lftell.


g;: "

Dlen 'Q;e'n 11nb ,8ub errttu 119, "' ie tmJt"~ee,

Karto" el _~

{IJ!.

Q~ ne:r.)

16., Reisff if -. J /1 ~ lb.;; g,tllh ~'f djlfe' '51ti ~d) 1 ~lflb . mh~m.i, '2 {i .~, I tje't t [filff~ . UBn nMi r Db (Jj'f gle-l fdJ Iir ul)e
{~;O!l '~ ~.

in - .U'f.'fe gcfdJ ni.tt 111 bann lant mon rei fin ~~tt' ~lli~ g moil [br~ u'nl1 Writ" ,eng RubilJ1 rffU" fd)lmllll ba~ ,,[did} mie bet @,u[oid) if .. S~unb" miiE wirb Qf:~ '5F:a' lf~lrhdJl nlirb
br:ilb~' b[l~:L~Re'Re(l~nunb thrr 9h"l f ,1-\ ut In beat ift.
;Q,n\lelodn

h~ff'c''f 1 ;Rl ~~brr" @;uP4Jengrii:nl elm III t! e,l!) rd,.

Ige'll1ieot

g'e'hl fl',11 @tunDl'-n

'Ii

~u 21 ®hmu]) f Wl iff bie @;4H?i h~ 0'[' ; 6 g fa It 11 itr bt pi ben i Ilb. ne ~m.l De 1,ber bell"
(QJ'ilJ}riid1~l"~~T~bJ
'Btl.'n(f,l~f uten II

-inn 2-6

St

iDDi~t ~jiHig:r'IE!~'riiber~ rUlf1t~ bODI .11 (Ii ('!'ridJ t m ir b fl-= IU IDlhn~ ten ~ ueen in b r ~ Hle~llJll Wtl'rfIDdJf"l1

u 1~b 'r~~ ~r e
~H~.)

f-~r ndrtr"aftl~e

0.,1.

7..

St- 1'd!pfGn.ftu,4}e~

'~fatl'nru~e'tltetG DOU 1/ ~~D.. rotel)1 1/1, ~f~I., 'i\h~'ifCfftefte obex S~i,nfrnr~fbe

<e- Inullo,ud)

'IJE1'"beu

U:h.u~1 nun mau $.f'o.n ufuctJelt in elue g~,buUt,lf,e' ~J,u n'-fD(n~ 1r!ol t ~ bid _I ,oa"r!} e all -~'~-id)£n~ baln tH~l m-tlhtf en ~fan 1 U - eu 'UhtJ~ 'f)'i· ®~eU! IIDitb nrU' .Ieifd)' u~, e belli Q oile -, u -It) 101, _,C'M" btl (IUti~thiJ~1" £e'~, hi fn~ lDh:tfdui fUi. e
fit.uenfdjuJ~
Q Olt

iileti l~<I1 nnb @ldJi n fe'u[effe Ietn Q~'m,ie-R~'p mtt B1U~cbe[ unb . cit' Rebut.l {let, uru ben ~eilg Igrgeb_ n, W1(u~ £)adt tH1DDil bunu_ '~'Gnn udJrn oul, bi umn au @J,o lot Rfbt.

1 'Q:ita ffrl 3 _ eo~~un b ~ ~Ieffer 8-1 tii[ij,ftel 3rt, lum ~t1deu m all l"n~rt etn fU g'lat ten $~lln rmTum 11,e" n~ )l)o.rl'n:

1 n(ihu.~ _MmierD~1

no

b tlm

:ij~,ug:be. \

18,
1'8'1'

l/i

_l'qJlf lij'ei,U'f'!JQ'1 ribel III mttt~leiel l.rot,3,e 21/1 _fb,", Rart,off'ei'I!fI:,! ~flig~ ~t!I:i uema'~ dJent (fhi~',d) w,i.t'b i11: @5tihfr ge'i dJni tfen:~ "et lB·eif3.ifD~t i,n @U'[eiflED g~~.Drn~l't", Ie [D~'ic&iUten: Rml'ioffe'Yn" hi, §C(J'eifJ en: BrfdJ'Hl~ ten, a:liel, f d)t~t W,!!! i·1it einlen ~ IJ;~ f fie lB,.legti, 1/4. lnt'~!Boner &tig.e'Blibtn u,nb D'ffeu 1/1 S'hnlDt -_:n:gef'Dd)lt SDm,utt Ic'ntmebg't In bi, R.D,dj!i,fte. gr.:f,t,e'Dt Dbr.r ·u, hem ~rr.Ug O;t:bBmpU· .. 1 r[ei11il,tr

~frftlel' uub Sa.I~, '1 ~ ~ ~t.1lImute ' . ~t'1, e il n· ~~o m .. ,"' .ctt an:; ~I!:t'
"1Gi

1 UJCi'FN!

~fb .. l@;dJmlb!'htctleifdj ,

Sd1melnef!,f_l"Cf!
-

inli S,au,e~Ii'~Qutli

gmt.ell e l'
('

8./,1:

en:.

(·Uq_~r~el;. mU\~JI fiR mh:tft!jaUU~I!: 6mUE'of"lUr~nQtuT i&~~'

"'-rg!lI).,'
J ~

10 ,..

'~I i1ri1'-f-'~nf' 'oI;.I~I·· 111 1 '~~II~'" II&?II _~~ ~ I! ,~I~I 6_ ~~.. ••

.... :I-:4:~A:nf·· ~.l~"'~;p"

i·n··: Itlit.::iu:r·..."....n,-r-'..... r..... · lY. -a,~" D


"),
A.

~ilil

B,rmiif e O.l1'rg'! f I) If),t~ 'b, 0,1,

6, ~,f" e1t~tl,cu'alc~m'u'ie 60, -(ltamm: - 'i1l1r;~]: 4-0, 1.1 3ett" @)QII' 1 !~,ei"H~ @$al.iDur:!e !pile H,e't·.., SDet' 'Sdj'mtdnl,iT D-P f mi t'b mit
'~'tUtl'ftI

'1/1

~d";Jwefnlfo·pf

812:11\ tutb 'aJb:.'ftC· mel:,llrn l}eU Dbtn: tnt n T'eI Qero f~l~ 'mi t "/. :2h:,'" tSdJ1tDiei p ~,[o~lflflt'ii!' Qi.U,'hl,t.ID if,e'h" t,. fJ itt ?m,u,rflel, ,grf,dnd,'ttt'iJIC' ea,li!~rIlU:'ef 1~"Urft'et'H:nb S,o'I!, :Dot:Qnl 9 f;9,ebr.n:~ bi e @3 3D~e gut b Utd} gle f'o dJt un'b 11.&gefdJ Ill'. r dt.., Zit Oltii{fh~ '~( l!iiidJ m itt> in bt e '@;o8,e Ig e'h1o,'t. i) h~ilD e i'~Il: ,Oa~'he ,~;u e:i n er ~iU~e n a ~ :U,e.6en rte ~,e[g:'bem mleae~-t tll~til
l1i'ltllt!'ltet

Bf"·;., i\;prU ; el

g,1It

'"'d}

Q (j

We'r.'bel1".

u:n.b @Q.~ll en ~ :& ~(tl1enb e flett fo:rg fa It 'i.g 0:() 19:t"I·t te tt ,1l,br'E' I,1'1 m'ftll'b~'rrn 0
'tJ i.e-I
i

a a nrr

a:l::brt,h,!it..

(mllt-da. m~ll1mQD;')

19
2-0. SDlse Don, _ko:p'f
I,

® ,,'me bdJrf.o t-lft eft e :0brill' eli] ft en e SB'rl'f) e 1 [Q:ridln~tten _ 8ud-:6.l![

I,

'$~r."'IC'I'~: 'met, eln o,e jj,tlef fJ.;fig,m ~LlI ~dJmell1tflleif',Lfj 'm,t'rb il1 @rHlr~eI g1rl!'fdJutttm unb I it 'be:l1 91 Ifd.J1ni' -neR g,mi.riH!lu, CM.mir3 R u.nb (i1f'i,!R 'iu mrl~ie' Igl!OIe'beR" ~ne ~fi'3r i'dj'me'cft fe'~'t: gut" udt , _tlltlado'fl:e'[u" , UDlQftht '!tll!~ma:n.,,)
I

norbre

&11&1:lt

(I'n

'I:

a ~fb.,

'21.~'mlld)' ,arioITel" _It, Sd)'ln'e.~ RlttDffle, .. '

B'1l if e'l" Hftb Sg'[a IU m , ~: en odj

3 (il,(ti'f~e 6tU I. 2 'tij'lDOe! !IJ1el}l[ 80 "_-amm, Sd)in,f.,e'n1ruDt~eI DDe' _- g~' I !Idn e 8Wille" e'l ,1,/- e _1:'.. !RildJ
1/41 '"

'Ille '. rtutl,(djen en' R' nrhlH'lt In to e'rb en 'hI l:n~'t' ~dJ alii! II1,104 t, QI!·'·dJ,dtt, -'in @j~eilaIE" gJe'cEJ ni I.,t." WllUl laj t t. Dett 'Me ®djrin!fDrtJi.rl'rel i -anl, me b'm, bunftet 'banD b'ie 8tuu:.el: uab, bann ba. gnl'~:1 (111 Iii 'tr:Dgrl'r; ift~ '~h! ~-'ttl&r,rnn\ mimi ou'h),eflll:t, bte @S il! llf';atarn (~or~ildJtl' Dei] EJllNf Qud;I o,e'fB.~II!n: tit) unb bonn, .ine ijn,lbe Stun'ble dR,grl.I)Ilibt'~ ISh!' wb:b Bl1;riijt "n,b m,it ben ,~,art.liJfirUdJriben 'an.tl4Jt.. 'OR laftl, bo·· fiemi"r"n letHIC!, ij:otm ,Gbrt ll1~en, 't;,Dn'Q liil 'llaD btl' e,edfi fi'r!~'f.h brri "'ftc:":,. be rl tie ut bail elngfBDte 8rnl,fe' BItt S~llun.elbt,leln Hub ,pfUidt 'Dciuc' QJutleEfiiidd)cn 8Ut~·mIOd,~,fit J./1, S:ll!Inb£'~
iii
i

itf e~"tiJ,Fu.p.pe,. e; a li~

dl

(, -Il!illl:i'r'~ft . .aeEn

IJtnI~ea~.~m

'Wt: mhf.J 'altfi ,t g-Ui~' btm rUiUlbil!'~)

:20
22w ,£':a.6 slla.ns;
I

mon

51,141

,olter;

51e.·I,i'dJ.

8 ~Tb. ,Rar.tll)'~lrbm: 1/. etr,~ ,fllriU.)~ Ibet IBa'lfer


''10

1 811llebd
(i;atA.,.

i3;etJr. 1 2mrbrer.bli.1tt.
'(MI'fUIlt Jlll

m'l!'fle bon

'ftlfeftie-.

a'btE 8(e'iid;), QUCb ~ld;~(flIl!ifid,," t)"I, '61'rt'lrf) hJ'b:b in tl,c~'nle' Wfiri'e:( IlJtfd)rfitten, r[1£1tfo' 'Ie 8wielle'If,t~ ~Uj glll~~m,f:f'D'dJ,'t.~11,St?lorfDQtl:n W£I:bi!'rt Ig,c'~ {tam \1f to, ~,a I H,fU till it~' ifI, r~: en ~',iO tb to IJIJ g.rta Dr nnb b'lt n 8mie 1i~ un b S!0 [1& eer b I(ie tt btl rh1. 10 er 0 ;~'t'i" 'bn un wer'bewt 'trle I
l

letodfii~

Q6'ril1rl1fblle1fn~uent

8i.{'d)1'1 ~u~

,RItt'I,;t

.. btt

ettnJ1rcd't ~eIJ" 'OU't. mit Sa1a,gurfr;n ..

, _O,tto'fte,r~I" iJI~ifdJ 'U't1.'D1 @rnoilr, bl1~uA,rg~beN. min _Wermdjlt h)irb oU'f bem ~'eriD fI,Dd) rhtmltl,' Dtbleut'Ut§ :1-·'Ul!mad],t.,
_!

UJi;fd.,:Iiililmilfm . dU;M

Du:ain..)l

23. S,,,mcn:;aUJUJ:3Ie'ln
4, 0

'In' ,

S'leil'dJIIIB' _'ell aRb H"Grio

nel'n.,

~ Ib~

no

Wi untm

Sdj1t'U tl r~~Du.tlelu:
j ',fi't

1/.~: \p~b" IQI~ a cftej ijr et f dJl


~'i.lr

"

'lJh~~1

3 ette ell!HI m el @3a 1'~, ~ feH1eE#, ,8u' te I;Jtf!1 n~

'nb '"111 hal @5d)mo.r~'llle'ben ~IU t')rrt~ilttn", gteidjl ":11, ~nig,. k1m~f'er Qlr112g' 1 21r," W]llff er ~virb l'U'~nlJd}rR loe&'[fiDltt, bfe 'tij,dti€bt Ill,it e'tw,Q_ ~o S ~intt'flgett1n unti, gft[g~rodjlt
,<i

IDlutaell1

tLH~r, en,

Ig'f'i d),0 6: ~ tn {S,tilr_ e IgefdJnitk.n

(ICG. ,1 @;'ltt)

B,QIA, (Ur!'WU'ti unb @ellunel 3( -hf~ [Die'l "'·emitl'e UP,b I'list fi,e bftt' 'n gar lUerben, batlR nil un - man

3nlJlrtrtfd}fll

ror!be[' et mOlt

fUlt!

bern, ~[,eUdJ, gdd bitfe i'lU beU'~,

m:t·lrf)f. uu'b Uri!' 'wer'b(!in gl~f~UJliit l1mU '~'1"'211'" ,let' tJti.'~r ID'U~'ge'A~f~'r11 m,nb gild 'bu.t·~geTDI~:~',,, 91:un l~~J't.· nUl" bie ilH~''irum,b mur~,el,n. milt'ber in: .bilr' t:::.=._ Oc'fi 'ii;,. 'It:... 'C'I_ 'W-~ ID'::"~'~ 'Ilr ·,.4;;t' h .~'ii.. t.. I'dll: '- ern en. un~ ·!.l~ ~ r-' - mn"t~:113·1. llr~.~ !.'J'I! I b ~CI--£ W U n~: -6111A fi.llto H1eIn 611 ~ ri~~ dJ.. Sta't t SdUD",r~:~ou,~·r.nI 'ro Q:n: 'mor'n nU,I1fJ "~;te€llrfi,&£'R, I', ,Rro'~'[~l:10~I' Sie'Derie. u n'O 1\~ b 'u.m en flo b( nt£-~men, (fl. JJ'4UB~')

be'i'bel, aul

II!~'

miru~e'.,

,-'Ii;..

-- -

'"

'P:ldl e['telnl;W'~ JJ./1 tP'~b~ 'S~tIlein~plr;~ldJl IDD~,t'iRhl'oPri"'~ 2 'Jl/:i 11 ,gr"'dull] b~ R,orr.:tof1'rla .


24.

eterii[ b!ng,"a..u ,5 tij[gflel 3et't () e:E' 1 DO Climm'U1 ml at;f b


~

etm D'i
:ttl

H ]rni:'U:~i't~ mlJlJ'~1t'ltD.lien 1 reUld IS~Uer'i,e' 1 '1:11 h~1 fh~'Bm,llfbe'[. U gtO

bilp ~ll-etll)ftem:n

ba.e SUl';P e'lIS tit H 'in fe:h~e' ml ~'h: ~f en, vb rr eben fa l[i!. ilii @idJ ft:~en ~ 3n elnem !ilI,ul ~ dJ tlt£tll [(ine B,IJIDtel~, 7,011f: ~Irg,t laber IgleBlt' '~nl'Ut bmi Oettl ~'t,&lt· etue '2l'llQ,I£' Rorb"ftrh~, Dm'fllUf', '~O:fln 3·leti" ln1.b Su:p'e~,.! IrQ.n., ~IDla, uU'D~f'eff'ler-, mla-n Tii1}tt mit hem gH,n·idj[~tnl
'hI

14 :etl' ~ gf,d,fdJ bru'~ abel '6lcrn,er e ea~3~,~;nefiet,. ~,n~nilrll.~ ~ n,@; 8:1el~ cIj IIDh:,o 'mDlbleFe'itft~, l:n: 'm~\'fet t

e~u~e·n.; ib

IBef'dJ:nUten."

()fin en hie; ~ieg!el~!J i:11' &,U lll~rmeiiib'fn. -IfDdJ~'eiit 1 J.l, bi,1 '2 @StllJ1tb en". [tu-r fto d}~tft,r: nt/" S.hl nbc IInfoc(15'eit" 2' bioi 4, S:lunb en, W'llr&~'lt
ICIl'IIl~ll''':e:c

RattDffebt, IS'i,tllt· iJf.eii~d1'lb'r.~l~le ,bier '!So. rf l!T. jlllr.r u.n'b !"Mil t bOl,~ ~;i~,e {jb!1.1U:''C· '~or~l al1", bo:nn 'b:drb ,fi; bet Il'ltli&igft .ci'be ftrtig gcD,~!np'Ft
~Dtt

u.n'b, -b~g't ali

Dbftf:h~ ~eitH~du'ng

m~ln, ,0:1' 'b.liriv-ti'lf!r,

6J:'Qi'UJitl'tr~,ttl:ID

,dlU,

b~m DOlIll'iiIll;l'~'~1

20' .rarnm ijieft

1 Bu:nae Ddt, (leta

.a·"

t:a,I1'gm;g;tTldl'L

22
1 f'fleinJt 8 iebe! ~feffel" <5mli
1 ,'

to

I~tam'm~De:~I[

1. ~rii 2' ~U(D

g)ie 2unge nu.b b,o" fti tu,er'b,eu oUf,grf'rdjRltt.t.n, I~2 5.3:' r, lEalfer' 'mit einem: g'e.~lau:' _leu' rWi,(urre[ !Sa,li B,lltll g,ero~rt~, bte eltute; Se~l1\m Mllb Rnor:J,el rnti'm,t un"1 IG. 'f1"\'" 01 l 'f.. I ' , 1j,..1 ~. l an" t:' 9'tD~ g,i', '11.u,· • .lUte 'O,WlLe. ....~.'., til' ['u l(n :elln iUlU"fllI! III! f dJn.ltte'l1 uu~ mit bem 3~tt bu dJQle~~ lIi'['.,ttr' bfe SUJl §"
I,

He.1 [if fig~

',,,&

~liRlehtlgtf'tf}utttt

glt,

Ql'~rtdJt

bl!rriU)ttl'
l'UJ.'c(i'

10

:un'b bo:1 Dill bcn;i1fler "ef~auJ&t,. one @ffig nn,b, ti'ru~le bD' 'U ,elan uub bo. l1erlJe,friem:
rol:·'tmU,tell: bu:r4JJgeidjm[n;t~
bie rt

flh~L1larhl Heln bra,a U-~ t

~m:uftle RTfhiftt

@jffa,mraJ~'_

tlimige H,e
mb'llR

il

(I· " ql.)

[libt

26. ae~rn . _ :2'00 Q1,rtlbl'm Dleifj'l Su[a, ,]1/1 §!n ~ !Baff~r 1 fltine 8nliel&ef
-, C$ ~~l d

a1I' ...

@SeRlerie: , @oUift,e[ Hiett

1 (ii

1/ $fb. DH,n'bj(,eifd;tefte 1/4 ~ fb . e; c(J tv,cine .eifdj'repe


~ ctet fi ,'··f: SaT' :unb ~feff'c:r iieit 6uJn mtCl~e'n. 1 €i'UrJl'fret !lte~l(
1. Bh)ri~b'e

feu],r·\! mlU'dj eu.p~t~. ~ it' 81t.i:~ 'win Ige6Irli.'l)t, mit


nn B et:H;.tt! , bDin"~ n[t
I?

ifett

liJ.eTteU!..

'I) man au~r9 e'~iI1U:t, 9 efia'tam:

I)':" 'ijlei dj ;rDit:b

U.nro lVei'~
f,ebt

lU1~b.8h!.lie'[;'£

t,_ ~a',' ~,t" DI'

g tbln

itet"

If'hlilt

a,tuh~JjI:l, ~'ft~roiili!, Sft1,lt '\Pf:£lft!gt liub (Ii b,~tmif~f'jf bann, Ian. :bicn: It~ 9 eg,claen~ !R an TD'mt t '3rt "Club e[[en;, DI'iit fit ou ~ bel~'@ttcQJfll,nn:g an E1~ilb ell, S,ritfR Ion lID b leg't fit; 'R e.Ia rin:amb fr hi eiD,t! il1r.a,:tp'~mnn en e~ BRAn g Ult ln mGi, 'iieti, 'in 'wl!er~'ent fie '!Je:il':t'Q'I£Hm:urbe'R, lneIJf, ,mud]. Ultb O.l,!ififfl. Ihji~e ",Det DBn,Her 'llln,'b gitEIDnrfr'af~*, IDrfI)t' ei, Bwf: um. g'i efi!, ei iI" et' 'bil! ttriif'(Ul'be1I1e.n:. 7)CUUt, blln,fn,et IIUllt~ 'Ii;e nn c{) '~ll6:hutb e 'fm .OI@lfi
OBIltt)U'T~u

mnim

rAt mhij'~~rAr'tl, 8"ra~n'd.i:uXl:n

,g;~f I~

53alnbt.~

27~ ,stp-freQi1cnt,otyeln m!if Ills \pjb~ Itcuija.pieI

_em

u'n,.

Kh,a:dI.B'Eften.

,S $"'b: ,RllfUifft(ll

eo.fa:

"'le' 14Jfet lDer'D'en; BenHl.fd~len-~1 'n ,Stihfe gef'dJud.ttfRjf mtt '11./1 :Btl'" fi:a,1)fer Bar~e'fe~'tl b:ltTc(19rrt.rtJ~fn, :unb 'mlt 8'lu'fer Qlo:eidjl]'u~tf:t; menn bie SaJall'attnijiln:, g;Il'I'g,e~lrt:tt lUlD aiS e'G·oft fl:rtb~, R)'irb belt, IItl Ilelm u6 IQ at :tJurdj'Q,em,l,J djt, m 'mienR. 'DD'ttg', ~1Ji~b RO d) l!tmQ~ Illilig 't. 11,\l(Ul1 lo'eg'fl11M. e i)tr e"etf mh:'b l'n. mlfttie:1 Be~"'ni:ttelll' Q'U'igf(n~n.tlC:nl 'R'uh !aaB iIni~ t bam,it: 'fa ~goffttl ~ 'i)Q;iR w'eEbeu 12; ~'G ltt' ,Rna,dl! w.lfj,r[:~e l1,eg,elwmfOl 00.. B~ng!d)

_.w!!;;· .. 8u.A5i1:i"" "-

100 .'DllMm Qetliu'cie¥'tet' e~ecl


.. tbl- .~! '" -II~iliQ

~~,'ittl, ~~n1 ':0


1

24
I)er t1Dt'l1rr,eitete glfdJ ~1jil:b 'iu {5lo(amnUer 1J11,tAIi'ocgt, ber ~ hi m ('11 f,o!j( eben 101Is. un enn b er d) gal' 1Jtlrt.rb IfI e rltbdntet Ull'm len tgr1atetl ber i'8hutten u:{lt bl m.'iL\~~ 11,1, ArbirlO d) en un b :lfI it bent iIi'dli in. etne 911~ . a ui'QefhrhfJ en e

ail

'tn~

e-

QluUn Ul'UOr1]l

rge1dH,tfJte:t~ Die ft· iQe

~D -"f

,20 WiU.nu'ten ;~il.'n 'tlrQ.u.n 9,ebatfen.


29'l@l 51·"tIt 'D1l1 S,Que:I:'II:C'G.t;.

'mU' 'bfm: ~Qt"U1'~'fn1t"a.f'e 'unb eftutl. 'ft"re1Jd t'Ut"D mit ~UUf-t ,f;!f!.'mtall,fe~t.

seri1tbene't @5rT!:1Imd &. 'iletJ' 91uflauf loir'b 't:n

rtHltiibeT'

gleIOle1bm.~

om. :ml1u.tij.

: ,. 09JnK~)

(3tbte 6Ud),m:r;f.)

re·· 1 I~l 4: '.. (Mrn mnt 'Wle'~I @50131

~ ~ f~;; @?nuerftfnl:t It. 1./' 9 t. am ·lffi .....E.. a!!'t.t ~


1.1 ,tl)ronl1fl

] l/~ ~ib

. iidJ'

3tfmtl'ft~ unb 6 uCffr'dut merben "in leln~ mlt fje'tt au a~,~ffyi djen1e ru. n f~la, u, ~c'rm ebl 0 ~fd) idJ tel" 1IR nLt, URe'b " @S lll~ UR'D I(i-i ,gut '1IJ~:rOnt unb 'bal'ffiJb.t,t 'IrgDffe'n.. ~6r. m:~rUmtf mi'[r:b 2'0 [01inldeR fm SBtCLo·jt.'n grlb Ig!'tbalfen~ ~e~ 'aatlf;J"~}1
30.. ,

8'rtt

.51, )oW,'.QU': d
l•

21 ~;b.,Sd}l1If'a.rfj)"f!ln 2 . Wrllmm ~a:rlnl~rn'n~a"~ l/e 2tr ~ lO.1iJl e Sp'~ ,0 b~r mlit.~ r ne

11/1

'''Pfb 3Hdjl

DaR Sd!.(IiQ:rto'e"n~ (Seble ffiftIJa.tj) ('81'ihtnafl~rQd 'h~l,) 'Ull..20 auf Stile 20,,)1

..

20 ~tomm

'A,rrDcf}:h.~fli' in @5cl)efbfn 9 l 'niHellt'u ifarto'Hei'l1 tt~lD '!Po'. met o,nflUe ill, lehl,e out ,ouigeftri:dj'ene: tl.u,ffnuJU',IJt'PI e'"'Rgr" fq,idrtet, jaute mlr"-f~ obC"' mn'~m.,. l@Saie, ro1t~;:' wttDII'R

aett ~it 3i,';dl.'l'tl'h~: lll'er'ben. [,tloenmeii'

(I~~o"1![

rolef,t 20, l@rIDm,D1

mit ill

toe', l@i.dlfilf._;

b'etl1'u,iitlt 'lUlb batiU,el: IgrgDften. :O:6en IU1,liaU~' '9'I&t RlOlt Ql,mterfflld'dj'tD,,, ~Qrrntfo.n,fafte u.no getiev fR1! SenlUll!1 d.nb 11mat bert Q{uftauf erne J./t @?t u nb'e~, ' im~ W&~ttlL)
l

31'[1 ,_t'o~

,aber K('ipp'fl~dI mit SQu,er. I'aui

un 0 B ~ai:"Q.';,' "e'[u., a
1

(tl,6e:t baj !BaUern lJ,{Ut S:k1dii unb ,~Ii,,p'Pfd) rte~. e~i!e 1010)
l/! ~

] ~lb" @Saurrfrllut 60, Q5'~tlnnn ~ettt

fb,., U10dell

tit

gil dj

2 'q3rb~ RLl'_ tDffeln


SIDla
stlifti!)

e:twsi IBQft,e~' 9GEgei'ldj lDOl"t


l

~d lu~tfr,au,t '1!U1ttb

mit etbIl,l'li (EnID nu'~: be," !perb g,l?fre[[t unb .1an'!JJI~ln[ In St,ciclJen ge&l'a~t. ~ r m u fi; 1.''A @5:bttlbe' ,6ie~CR~, i~ t lodJ e'n n ~cmb [(let mon ilJ[[ gut 100b(Qufe'11,;) enfg'rti let t~n unb m,fJdJ 't~'R mit bern @$ilur.rfr'Qwd b u rdJl. ~ aa It werbiHl b te H'llTiI' t0 ffeb1, in bec' e'dJole 'hlehfj BflD~·t., g~fdJliltf fn edJei[h~ft !l,~fd}nittm unD rll.Ur bet etieI.PTtnn1t in 40 GSmm'fn. ~Jftl 9 '~bl:imt£ll;;
Ii
1

'irQ'irb g,ld bebeuf m:i.t !'altelu 'sma rfer;' un'b -

Plit 20 IQjrtll mrn ijlC'U un b (2 bw 5 i5 b.), i)fJ;' iiifdJ

lei

t§ltoa'li,ict ~

3,2. Sf".

00U'HlllJiJ'ffldt IRI,t 4us;8drrate'n'.m


Spledl Oa~'T

amleDeln.

100 (Mramnt t5~elf 2 g lC',O'~e ,Biklrtrl!l'J~'~ n. 'I)et 'aif~1 miitb be.Ti!cinge no,a, bUt~g'ejdJnit!eH unb l'Il 2 Di~ a fi'~tgletln;ei te 6t U,(h~'efldJl'U '0 ttten, 'Donn ret e 't] er~er ~ereitet gcn1, fc'&t ben ~li,hf~1 Ill{tem lIlo'ilier o.uj'j ~uit 'Oeu:et" ~h!lj't ifil1~ fDlJl.1lb IeI' llnfiiftgt ,'U 'rDdjen~, 5'Uri,d unb Hint i~n banD 1 ~d) 10 uti 1~ 'Wltnu~eR je ROC(l b-'!'

1/, ~ fb~ ku rl'elu~n 8'1fda

'.rclle

bet' @;t:li.c'h~/ ifl!'~,e'IfiI., 8u, .b~e~lfn 8r~·fdJ·f:tiidl!rt gir6t mmn tliru~: ID Die D'D rt II U ~ 9 rbrg ten ern S;p eel u n'b .8nrJ"i ebe':i'l! Rlu.rf!rln., ®d)·~n.aiff~n·fi'fblb 'l}ierll!.t Iw bel' ®djIQ,(e' mer,u~b~ .§'ll,tto'~'e'l.~l.. (3 '~fb") (w- ~.WlRletJ!·lI!'..)

31301, S'fo,dt~ ,,"

~fef~et:.

:2 oJh~: @:rmrnel

111 ~

,11~

er' H:t'IP~tlldiM'll ct.l1i' eRen~

trDd\e 11et 'ili'i d}

.1 (it, re:twQ'1 '!I3etf'l~lne

6 (fil.D·~lel mliJ4; "bet II g,ff'rr i)e.t a'i f'd, '~Di[b 24 @5·butD'e:n DI it r(llb~m 'lD,gff l!'I' ~ing~ftelll; bmu,g, '~nt't 'f'[i·f'ifJ~lU lalteR ilDo,ffer' lou:r 'ben. ~er'b
gf'f'f!bt u,nD 'tllln, C'ouien

60 @romm

I I:tl6·pei

9crhf6ell ei fHr ut:


jJelt,

g~1 butll'bil'lHltlbeiteft, bon [bel' a1~one ,ft,Dih~1.te'Uen. !],rf0't:fTrt'" 'biefi'f in, g,eI'h~llene -Slem.m.'r!1 glemenbe·t lIub, bm benm,- f)e'iperl Dt-t·t 81d' &tCn~Ul gebra'tern." Ilman gi'Cri H,at'iw'Ht~'(lJ[ot, 111Q3U ~
_ (W11l!lt:1~

la.n·g'iculf1 Q~fQdJlf biB, er gan~ wldd) 'i'ft, b~UUl nub Cirote'u. be:ireU M11:0 1~e.~It'ftd.. Qe~nltft n i}ol in iJ)ofl·er. a.u'~grlt1l£itfjte u,1:~b fJ'~Y~rlii 'eft l.1.ni,geD'tiicne Ih:.ot lvi.rib 'lld.t !{iiI' 'btl'u (1,€'1tl,iJ·[1 uno bem (ffd'"d) t'td)t

:i!"t om;.)

34.~S,a[a,ering'ftotc:_etie:n" 1. liSlll,~" t'i.n0 ~ 126 11)1 El1nn ~n ~,.eIDd}'f.'I:f,f,nrioFf'eEn


1

,60 1 ICfi,

II

eprtf

l.Wlf" e:tf!pi,:ve '0e'~OJ.ftB g,h:I'i:e bel ~ I:'let· 24, Stu n'b en en tt11'JJ,lrf et te·, !D e~ a utete, e:nlg'riie'l e ;\)eii.n 0, wirib re dJ t jein g t:@!a;r(fl" 'S£Hh~'lelo ffjle 1m Rotto Heln _

bO,AuJi b'e'rlrnU'~I't -j gtd Ul1'b f[rC'fnt .~D'h~il~t tnulon, 'velld),~ t.e'N diCit in ~elie'fHln:em ~18,rot ltN:ub.el uub 'in {iett f)ell&tlUllll 61~iU.. BRatt J:,tid)t 'brie tlh~~eUel 'U Qle~nfi'iefa{~.t robf;t
I. I

pre,td),t m,nn bl'~ltdj ,eh1 @ie'6, ,gtbt bo, At1U,~t ~tf ben fl£hl Igl~a Ii:ten S,p ed~ bi e .8t8tl te 'IJIe[ '~11 6u {,r'~1 11 il tl'l? ring f£e'i' dj b ta

g:ri'ue'U

m[D,~,tleU ~

((~L,.oa:nnmtJnm~)

,3D. SaI1t1,el~'tng III .e!I1J,H'Sob·emlt p~Dkano 2~1 ,etti;n 9,! (24 t unbeli [aem crt) lis, 2h~lI' I(i'U~B,
I~

tin

. 'alo.

~fe'ffe'~'

,tWol @5e11f 1 ,gfoje 8~Die'~e(

Ge:'dJniUe",~ )Die 'in S~eibeR ge~dJnht£ne, Sluir.'be't 'fnirb m,Ubern l(MemltJ.·I in bern IIlmig ga'rgefodjt rn'b obgelil1),lt. A SDle ,:0rrlng~rni'[,tf; mh~'b ntU re'~'ni' ~nb. (MetvDri fdn me'rei! rD,~rt, mit be'm (in~g IBlel~l t un.b Uf,el bie tJ'fl'i nIJ~lhltfe i[d;1
Btg 0 Ff en,
~w, ~;tlttiti~mlnult.)
a'6,~ S"[3;IIe:rt,l,g~S ratlllo'p
S
[Ij

t!,tma'i 9a,I'i iC,l1tee'effn~l'e 'wer'ben lSi ij,Q'tdet, gema,hf)'e'n unb in, §ti.ilrle

,8, ellte' @,t'~n l!'[ m 30 GB1r(l,ll1. m tS",ed,., g,e'~n,d't etlul1l ,8mrie'6t~t 1 '(I:'i

S 9erg tilif er fie SCllil~ erin g e.

'~U,e gut g,e'tu6(,fierten ~,£ringe ''tll!,tblel,~ g,c~iiU ~:'I~l,en fill -.l'~tlel 'Onb f:ttr- i,ein IQe~lal(ft, tii beu eing,etoti.rlJten, toi'e~e'l" n ulgebrfitd'i,e'n @em'ru--Jlebt!f ben We'J;)~h;~en, 'uub bem fti, bl~["d')· GtQjib~tttt, SlI'D.p~b'OEllttl'gefot'mt unb in gerie'fJener @)l!mll1~l gtlDeu'or.t uRb, in 160 (ih;tullm 3:ett auf Itt ~ne[pf,aUl1l~
gelltat'cn" i.liele strolll, r~'lntf.cltn ,e~t' g,ut a\U 9.l'"!h~t1t l3ol)'Mtrn.,·
( ., Oo;mtiUl'h:Ut:n

i1lfeffer~

.JI

28

a $,b
JJ

I2'tt'~ 'Wi itdjl 3/ o:m R' ,8, ~"'n~~ 2,0 (Mr:omm 9ReijE
1ft
It
oft'fleO

l.,

~eD'l1r~,Dffe'bl

37,1 " e:rhlg5ftJJflO"eln~,

et1tJtl,i IQ:e~f1:dte 8lulrtiel

,5 IDlinuh~u N'itb bal @r!i~t eo tal ~IQt.,


188. Qielul.dlene 'HIiille .-~.I'-. 2 ~;fb.. "elI,ItoH· tn

mliI:411 lnb 1iU'eIDen in! RodJlfR Ige'{l'rIQdjt,. bal ml·t t!'tt1JL11 lio,fie't ollgerulJrte !nelllI bl'liu.ge9,D'~en u,ub Illll'" gefQ~t, ~feff\er unb ,smieb1eI:n we:x:ien oaa:u. grt,o:n:.. 'me-I! ftill: oe]Jadte ~,et1hlg ultb b:' e ill @;dJei&en O,cf·ldjlftitte.'· e,n :;.'a,tto'Ret'rt 'lrUe'[Den 'i:o: bie ~(rfie le'd}uttet Ullb ba:_. @Ifritijt fUll, fine marrne ,~er'bfteUe sum llire~)en Q'!ftellt Mod) e JlDa
L1bQ,t~dJ~[~dt; ,0(11 &1 genug
(.~
S"n~li!.}1

'~~qfe'r 2 g,endift'ertf

,(Jffi,n9.e ..

manet

Kuno,,:

linD m,olrrriil1e.u ..

2 $fb~ !Ul1!)~)i'lt'liit.m

60 @ram,ln. iJett &Nt @S,Die 1 Gf; itT ijlffrf.· g~t:t

2 Il!Dt6HeI IW1ildJ @;a1a 'ql~eff'e,


f

~ile ,R,tltbLlffeln merbeu g,O,t,Q;le!ut.tt dub but1mJ elK e5ieD \"'effridJe~~ unb m.it beu gnrg:!rorbteft .Drib tnjlJ;'d}g~ '!Ei~encn '§DlIO[JIrillr.n mit @;,ol~· unb ~ieff~r (LIC.lrtl.i,fla" 0.111 btt :!JJlaiie nn~!'rb,~n ~I'6fte Ile~',Dt]:I,:t" e.lonl lJ~att' g,ebtUdt ,"u'b in bet SUI Urra,nne in b'l'u get! l1tl(ul'n Qil?flto!lrn·.. 'ilie EDlme 'f~tlt mnn fict1 ~e', lube'lIl man: (J€tt unb mlr~r gel'b tDflt.'~r mit bem mlo~'t1:.n [,entna,!let (udO,ie'fjt, Igut burrd) .. . \D~'t., mit ~a.t31 Burfer unb ~'c 'l~t'[ilie mbfidJmertt
(WZad'iI :DlI:mtthil'I'I,.,

,2 'i'B,l0 fi'e I mlf~ll 5/. 2h:" !JiJlogclfir&I!!'llwail' eT, @Soll, .1 l(iiloIHe(' ~e~II?IiiiIie, ,:UUQ:I ,81ldn

;n'FtQ~' ~~'IJ~'~l Ii': CU'r Innt':li'~ ,UUL.oI.i- [~';flIf~I'iih"' 2 'ti'[Ie1,!' o,bie't' 1/21 ~Qfet '9ad;pu[tler
~~~fIl
l~~.,~~

a9., :Pfa ftft'l.ud); ttL

@Jol~,

mIefJiX tt~fhtb in ei'N~~ SdJ'nn'ei flI,ett1H, bi.,e 'Dt l.t iD en: lQ1h?"tl'le, lIUbim'U '!io fj. ~ tlen'i"t'h~1 ~UUIdjl mit-b (11n0';ll,m un"tet'
'~a~
I

:200 Qh;nmm: 'e,Dllffett

~/I $fJb ..lBei&en:m'elJ,I , 1,/1 'Ufb", fR.ogg,enme.I)I

're:b:~,~.

m/l~~'IW",i;j;]'ii'

~i~.Ull~r~ L

j'L

"'iii'iiZ'iliili ~li'II111'i11'Iii~,p. ;1lJ 1I.401Hl U L;, ~,~ ~ I'~l~

~T:IIij.1 ~M
j

.,j;'I"
,"~.

qJln 11,n,f'll!tc(n:11 ge 'nllen.,.


oj,

,~'y!~-~ ~
ml'oiii'ti'liJI

,1I.U!fIr.. ~,dl~J~.·

~",,..'kil'n·

10""'i~'l. & q " ,"

H, q!"b. t,D~e [1',0]'1;'1 Diet'n, ,3 'iii(DifFeE' il\ll~tolffl!(nlle,~I


A,t'rl e'b £'11'I

40 Kano~IpfQ1l:nllu.'d}en..

~a,~a 3e'tt iDm mfl1,ten


j!

SDie §Q'tloffe[,]l,
'Lll U

'{felt'; ll1enn, 'b'~eh~1 '~I'ri.B, 1ft, elueD (i'iIt'lff'e'[ b,on, 'b'f,l ,tihrt.I:O tftd:Ull11 ft e ... frttetJd1 t :bie~ e t1ed;'t , :bunn rani lut'b oUldt bl'i,e '€P',outtfu,COen lillu,f: 'r:H~tben @5rUi£'nJn:a,uD"

@;al~

'lUI'b

9:i,(d

,Aiflrr.jeft'e[Q1'tll

f eln

.H~lrbe'n 'tm~'dl in Ibn'te. !Baft'er I:u,dj O'£:1dJ ili'tef~, IIIn-B,SB''brthft u'l1'b ftd~t
L

D et;11:·ulll:i'.
l

:;J'n tinet' @ltie[pfiU1,n .. !'

lWU],t~,

41..

.!ro8.' Senr,me.I.JI;lo IJ~

8:00

12'6

(lr.tUIlt'm

8U ;7 p'Uflfigel '~ett '/4 ~ ib~." !m:i'~~


'] 1~1

;,

~'tioti mte~rI
fd't'lr~

@n[~r

1/.I

mill"&' '''I-oi- - uu:'tt9


jIj, -

m" Ai:" . ,1i'tt-·_


CQ'U.",l:tlU

R:

ridjt" b,ni n[~fi'g'e ~,tt, SQ[lj 'unD Qj eltltitl '0Llrtl n, le~~leGlell, Rc:~l 9 un b ~-.i. R dp-u ('Ott ~i~31t9 ~l1,e&en: l1U1lb But 'b'IlU;d) g!eatIl e:U~t~ ~ie 9)1l.lc"i U e bJitb 'in etn. !tu4) g,rB e:be1:fE 1Unb 1. '@:blnbt: ';Ell
T 06
1

et l;U 11!~' 8 i.nonre!nf dJ Ilte,,,


1

'll I te

1lh~r(lt wb:b nd.t b", !ai'ten mfU{dj,

IDln f'lgew

80
'~dj~DQd} ,gtll1lirnem

oaer

OOldJ,'tfafif'm§,t!

IBIlUe:c 'leo odJ'"


th]~U.

g)lon

IUi,i! iBn [f',o'P,

·42.
]1/1

H,.zlo I el,filofle.

'ijl'b~ Jrm.rto"cI'I1, 2 5 0 tJ [',0'111 Ui1cilfD lnr.; 1 111 40 mtom'll lJeU

g'f'f'rIjd.£'ten !falfoff'ern, iD£'tb'e'tl Ollrge!od)t I;ull ~Ieifi! 'bnrdJ e':l1 'SietJ geftridJ!"l1., ·tHlt'gc'ii.t)tt 111it ben tlngl~1 9 e E1,~nen u to 'h~1 uern I dJ·t, II (IiBe DltltlO, u i 'Ll,rfor 111t, in Wl1elJl' t gew en bet lnl'b 1n S'n l~ muo ~r 60 r'g ef'oc{lrt. 10 IDUnu ren ~
$Pie

@;,nlll~

.s

i'r

43.,

liefe;pu.alnJg.

500 Ql~a]1nnmle~1 4,5 (lrlunm ~D,ef,e ~1.1 gh~ g]l·i.hfJl ~ 00 ,m.h"BIUm (le' t 1 (it et m Ili SoJa

120,

(~lr'Qllt~ m

·Bude r

®~It1,le e"i'ner BU'rEnte" !!j)[i!' 'mild) ~'IJ'~rb tlIJ.or~imgeft,eUl" bal, mlet,l: bmr~.grr[wl nub, ebetlTIlO,1 tl1l(]'fl1i~g,rrtrllt~ Sn bal !OlelJl ~vh~b eine fBte'rHetung menu1.dJlf uub bie ,eefe boi}ine:i'n ".rbra·~ tU, bie [11 tl1 0 OJ rme m1. ihiji b m iU,e DieSDUlen. bte -p'elc' m u.t 'tl e't'ri\ f)rt I' ~·tkl'B~ role"I ~i.ne.ingeQtbeilet lU-t;. brr 'Z~tlg ,111.01: mu'foe~leu. an ehre UHJrttJte ,~C'rb'teU;e at.ff·ent. 3ft b."ir. Q)1aU e gut geg,nng,t:t1:, fo lDe~'beu BrI, enberen S·~d·ab~l.l barunte't g'!f.~~ r~i~lr'f.·~'i)er Ze'lg mh:-1) bt etl1e ~.fblbb~ng'r,OI'E'l1l 'QI~hll1. ut~'b nod] ei n'(ltol ~uln $1ufg,ef)en ~inoertC!11~ 3ft bier '1J1J~.b'bing
I'
i

nod) III mal ~D ~ICId;J19't!'I,ongel1./, nlirb Irr In einen 7."~'f .nit :fodJenbcm rg,ailer AfhlH ."nll 1 'i/~ii't'_'l\'bten ge·ro.dJt., [Bh:b 0ttrh~) t mit (5 a ft·, fJ pte Db tl~ 'fBi n c!..,bft (II. &:t~Rti)

44~ Hal't·ofte·IQU,p!BUf.

3 ~hnl.b @5aft\'!nrhJ'fte.h~, (~et& bntdr~i1.eftri~l!:n.) 4:0 ~lrl]m 'm. 3e tt 1 ~er,'[jjH'1!1 ~O.r5 90 'W IIIn:rum: a Iii'et'ef~le.
"JiB

Uit'.

fl\iH!lte

mlULt ..
1

Rler'b~n n;dt ~Q'{6, :b,em fUI·i'rf.gltn rtf·li,. 'blrm 9,fTieben€11 flfi~e nnb ber [oueen !LJUh:f) out burdJlDe'Dtbetu~tr in eine ihmi'(ouUo'['m nf:ta.n unb :1. @Jtu,a,ble 91d"t1d1m ~ lee~t lout· ~,n, m.JJll·flti·'~1 Itlhdn'dJ~
(UL IktnB~"

5Die b'lu;ttgeftri cfjel1.en

.ftrn.ttrofreTn

45. Relsldrnltien.1

200
ill ":I::

1/4 :Slit..

CMr.amm. 'metl~ @Sal~


IDIQlgi£11iId,t4J. 0u O*"IILW,.L. ....
...f.1lcii'"

] ~tu.!!iJ!. 8lt - ~,.'''' ,,-,lEDR!en ''''' L! m ~a,


'f'

m ~ 1II·.u l~e(
~DII.Li!I~'il,',

}] (ii€f

:1 aiTUff'el

12'

~'~raffrI

!Refjl, mliI~1
~r'tt

10 fiB n o,Hel

1/2 2:~r'Hlijel 8innnt


@; eunn

I~

& ifi'ffe ( Eh~ der

9i'r'ij fodj'f S'/4 (5:tu nb e'" mirb bnnn '/.' em, '~IOdJl ttWl,egli?'f~t'ia"rn Ilui rlue $or{fe1IQ.R~ .t:J'lllth~ uub 'tnU'i let"~aUen:;;, URIJHI Id)ueiDc1t 2 '~:llger{n7,tlte lllU'b 'fbtlg e'r'M'onrge' S-tiICf e 1ft 6;i' '0 nteet ,i,e in Gfi n nb @?en~ 111,e.'(~
iJftt;

mU gliih::Dnl!1r1.~'lfJo:l',e UJ1'b Suder,.

e'ffirij'[el ~ er m'cii ~-Dilr'b Q'e'D'ft\ 1fJ t" b l'UUt

ftUlg rei m in ell{) ge.fll'ff)t:

5;r'ijl~ei. w.nth !(l,adt '~ile ,nti· ber @;d·r(·pfQ·i:r",e., Q6lefAudern. 8UIH:t'ritwngi3~U l1l1 'Etuuben. itod;1f.i.r~1£; 1 ehUlbe; st,D~3eit, 'Ii:. U ~~"-n!lJL._ u"'.t!ljj,-;t, '~'iI"i"fm Y1~-Il'Ii. I 01,,,
~~£~~!l.l ~ ~!Ii ~

~itIi'tili'

"" N lIP.-

l~

OBa:gdfdJ

~:!; ~~n~1:1 fll T. ml':rti~.ftlrl~tf;h: - 6'~nu~!'tfJ4'UllUt QUf btln l!:ilnbe.}

iIII ~ ~ IiI=,

II!

Das könnte Ihnen auch gefallen