You are on page 1of 2

www.nops.org.yu www.consumersinternational.

org
3AYCTABHMO ERHEMHJY FOJA3HOCTH EUE


Enuperuja rojasuocfu npouupuna ce us Arepuke ua Eepony, y kojoj cee euue peue ura euuak
kunorpara.
Ekcnep1u npouenyjy pa je 1 op 10 pe1e1a mupou cne1a rojasuo.
Tako uoxeuo pohu po nopa1ka pa je oko 155 uunuoua peue rojasuo.

Hnycmpauuja aojasuocmu ko evaka (noamak npeysem ca cajma International Obesity Taskforce)


Hnycmpauuja aojasuocmu ko eeojvuua (noamak npeysem ca cajma International Obesity Taskforce)

www.nops.org.yu www.consumersinternational.org

Dalja istraivanja su pokazala da irom sveta ivi 22 miliona gojazne dece uzrasta do 5 godina.

R E A G U J M O !

Nacionalna organizacija potroaca Srbije pridruila se akciji Medunarodne organizacije potroaca
(Consumers International) u borbi protiv gojaznosti dece.

Viak kilograma nije samo estetki problem, vec je velika pretnja zdravlju. Nezdrav nacin ishrane je
glavni uzrok mnogih bolesti, povecava rizik od srcanih oboljenja, hipertenzije, dijabetesa i nekih vrsta
kancera.

Upozoravamo da u brzoj hrani nema korisnih hranljivih materija, ali zato ima mnogo masti iI
ecera. Brza hrana je dostupna na svakom koraku i ukusna je. Zbog toga se deca radije odlucuju za
hamburgere ili hot-dog, umesto za supu, meso, povrce i dr.

ZAUSTAVIMO AGRESIVNU PROPAGANDU I
BEZOBZIRNU PRODAJU NEZDRAVE HRANE DECI !

Vlade vecine evropskih zemalja i organizacije potroaca trae izmene zakona o reklamiranju brze
hrane koja ozbiljno naruava zdravlje. Apelujmo na nadlene da izmenama zakona sprece reklamiranje
nezdravih proizvoda koji mogu da ostave trajne posledice na zdravlje i ivotni vek nacije !