You are on page 1of 1

KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU

Inštitút aplikovanej etiky Alexandra Spesza Hlavná 89, 041 21 Košice www.ktfke.sk, tel.: +421 55 68 36 111, fax: +421 55 62 27 134

TEOLOGICKÁ FAKULTA

Vás pozýva na medzinárodnú vedeckú konferenciu pri príležitosti

Laudatio
Prof. Dr. Karl Heinz Peschke SVD
Program: Streda 2. máj 2012 Účastníci:
14:00 Uvedenie diela Prednáška pána profesora 16:00 Laudatio O profesorovi 18:00 Degustácia vín

Budova TF KU v Košiciach Hlavná 89

2. máj 2012

Podujatie podporujú: