Sie sind auf Seite 1von 31

http://public.carnet.hr/izazov_dobra/cjelovito-izvijesce-za-PRH.doc Za: Predsjednika Republike Hrvatske Od: dr. Slobodana Langa, savjetnika za humanitarna pitanja 19. sijenja 2000.

DESET GODINA RADA NA UNAPREENJU HUMANITARNOG ZDRAVSTVA U RATNIM UVJETIMA (1990 - 2000)

Potovani gospodine Predsjednie, Moje humanitarno djelovanje zapoelo je prije stradanja Hrvatske. Djelovao sam od poetka rata, a od 1994. godine sam savjetnik Predsjednika RH za humanitarna pitanja. Ovim podrujem nastavit u se baviti i dalje u okviru i okolnostima u kojima u se nalaziti. Zahvalan sam Predsjedniku Republike, dr. Franji Tumanu, to je mojim suradnicima i meni omoguio da pomognemo ljudima, od spaavanja ivota do odravanja dostojanstva. Kako bi podrao ovaj rad, Predsjednik me imenovao za savjetnika, veleposlanika i zastupnika u upanijskom domu Hrvatskog dravnog Sabora. Humanitarnim radom spasili smo ivote i pomogli velikom broju ljudi. Nae iskustvo od velike je vanosti za meunarodnu zajednicu. Smatram da je ovaj rad dio nae obaveze i solidarnosti u Hrvatskoj i meunarodno. Molim Vas kao Predsjednika Republike Hrvatske da pogledate ovaj prikaz rada u najteim trenucima i da mi omoguite da Vam ga i sam prikaem. Tisue ljudi u najteim trenucima okupljali su se da pomognu drugima. Nastojat u Vam ukratko prikazati ovaj rad i sudionike. Svaka provjera i nadopuna je korisna i poeljna, jer nije mogue da sve navedem, niti svima zahvalim, a trebalo bi i bilo bi korisno.

I. PRIJEDLOZI PREDSJEDNIKU REPUBLIKE

UNAPREENJE HUMANITARNOG RADA

Na temelju ratnog iskustva izradili smo prijedloge za unapreivanje humanitarnog rada. Ovih nekoliko prijedloga od ogromnog su mogueg znaenja za budui humanitarni rad bilo gdje u svijetu, plaeni su ogromnim stradanjem i jedini su prijedlozi unapreenja humanitarnog rada u ratu na temelju sukoba u naem podruju. Mi smo meu prvima iznijeli kritiku globalizacije i predloili pojam humanitarne globalnosti. Direkno smo predloili formaliziranje rada na spreavanju genocida. Kljuni prijedlozi su slijedei: 1. 2. 3. 4. 5. Spreavanje mrnje Pravo na dom Zatita bolnica, zarobljenika i prognanika Prikupljanje svjedoanstva o dobru za vrijeme sukoba Ocjena humanitarnog rada putem konferencija crvenog kria poslije sukoba

OBVEZE I ODGOVORNOST PREDSJEDNIKA REPUBLIKE

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

9.

Smatram svojom obavezom da predloim neka podruja budueg rada. To su: Formirati dravni humanitarni odbor Odrediti budue meunarodno humanitarno uee Hrvatske Odrediti i jaati suradnju s Crvenim kriem, udrugama invalida, udrugama rtava, manjinama, starih i drugim srodnim organizacijama Snana potpora deminiranju Provesti studiju o humanitarnom djelovanju Hrvatske kroz proteklih deset godina Odrediti strategiju suradnje i potpore Bosni i Hercegovini Odrediti i pratiti povratak u Hrvatsku, BiH i poloaj hrvatskih manjina, posebno u Vojvodini, Kosovu, Boki Kotorskoj i Rumunjskoj Nastaviti potporu hrvatskoj bolnici u Novoj Biloj i opstanku Hrvata u srednjoj Bosni Nastaviti meunarodno propagirati hrvatsko humanitarno iskustvo

10. Ovaj rad se moe provesti putem direktnog interesa, sudjelovanja i inicijative samog Predsjednika, odranjem funkcije savjetnika za humanitarna pitanja, dravnog humanitarnog Odbora pri Ministarstvu vanjskih poslova i jaanjem Crvenog kria.

II. FAZE HUMANITARNOG RADA U proteklih deset godina humanitarni problemi su od relativno nevanih postali kljuno meunarodno pitanje i odgovornost efova drava. Hrvatsko humanitarno iskustvo spada meu najpotpunije iz ovog vremena, ali je u znaajnoj mjeri nedovoljno prikazano i obraeno, kako u Hrvatskoj tako i u svijetu. Kroz cijelo ovo vrijeme djelovao sam humanitarno, pa se tako i vide faze u ovom radu. 1. Vrijeme mira - rad s invalidima, starima i oboljelima od AIDS-a 2. Samostalno predratno i ratno djelovanje 3. 1994. - 1997. Ratno djelovanje kao savjetnik Predsjednika RH 4. 1997. - 2000. Izrada i prikazivanje hrvatskog humanitarnog iskustva i prijedloga

STRUNA STRATEGIJA

1. Prepoznavanje problema 2. Spreavanje 3. Krizne intervencije 4. Obnova redovitosti 5. Obrada iskustva 6. Prijedlozi unapreenja rada

METODE RADA

1. Direktno djelovanje na terenu 2. Motivacija, mobilizacija i organizacija ljudi u kriznim uvjetima 3. Informiranje (od javnosti do Predsjednika, od znanosti do meunarodnih tijela) 4. Koritenje novih tehnologija (Internet, Web)

III. PODRUJA RADA 1. Krizne intervencije 1.1. Preventiva 1.2. Za vrijeme krize na terenu 1.3. Naknadno obilaenje i praenje 2. Opstanak Hrvata u srednjoj Bosni 3. Praenje i poznavanje dogaanja u stanovnitvu 3.1. Obilaenje i komuniciranje s ljudima 3.2. Prikupljanja iskustva ljudi - projekt Pruena ruka 4. Rad sa specijalnim grupama 4.1. Socijalne grupe (stari, invalidi, rtve rata) 4.2. Nacionalne manjine 4.3. Optueni u Haagu 4.4. Sudionici 2. svjetskog rata 4.5. idovske zajednice i Izrael 5. Suradnja s humanitarnim organizacijama 6. Meunarodna suradnja 7. Publiciranje i informiranje javnosti 8. Znanstveni rad i edukacija 9. Prijedlozi unapreenja humanitarnog rada

KRIZNE INTERVENCIJE

1989. trajk glau rudara na Kosovo ruenje Berlinskog zida 1990. mirotvorni pokuaji u Kninu i drugdje 1991. svijea za optuene Virovitiane pred Vojnim sudom podrka Hrvatima u Potkonju (Knin) javni protest protiv antisemitizma (eksplozija u idovskoj opini) obilazak ugroenog stanovnitva u Dalju obrana Osijeka i istone Slavonije Konvoj za Dubrovnik i opsada Dubrovnika 1992. doek prognanika iz Tompojevaca i Bokia agresija, obrana, progon i okupacija Bosanske Posavine razaranje Mostara napadnuta podruja Dalmacije prihvaanje, organizacija i pomo u zbrinjavanju prognanika i izbjeglica 6

1993. 1994. 1995. 1996. 1997. 1998.-

obilazak i obrana srednje Bosne osnivanje Udruge prognanika i izbjeglica zatita srpske obitelji i Muslimana u Mostaru Bijeli put i rad Franjevake bolnice nestali iz Bugojna krizna podruja u Bosni (Bugojno, Zenica, Vare, Travnik, epe, Sarajevo, Tuzla...) izbjeglice u Turnju okupirano stanovnitvo u Banja Luci akcija za Biha stradanje mladih u Tuzli naputeno stanovnitvo nakon Oluje (Spasimo ivot) povratak i pomirenje Muslimana (Kuplensko - Kladua) ulazak u meunarodni kamp i Kninsku bolnicu nakon Oluje zagovaranje i priprema mirne reintegracije odlazak u Ilok Kosovo, Makedonija i Albanija

OPSTANAK HRVATA U SREDNJOJ BOSNI

Od 1992. godine na ovamo ugroen je opstanak Hrvata u srednjoj Bosni. Tako je i danas. Istovremeno, upravo u srednjoj Bosni odran je zajedniki ivot naroda vie nego bilo gdje drugdje u Bosni i Hercegovini. Humanitarna intervencija provodila se u dvije faze: (1) opstanak (osnivanje bolnice u crkvi, akcija Bijeli put, Konvoji mira i ljubavi zajedno s Bonjacima) i (2) temelji ostanka (rad Franjevake bolnice, posjet i podrka predsjednika Tumana i kardinala Kuharia, izgradnja Hrvatske bolnice, izgradnja drugih civilnih objekata i povratak ljudi).

PRAENJE I POZNAVANJE DOGAANJA U STANOVNITVU

Kroz cijelo ovo razdoblje stalno sam obilazio najugroenija podruja i tada direktno boravio i ivio s ljudima nastojei im pomoi u rjeavaju od njihovih najsitnijih do najvanijih problema. Priznajui da se u ratu deava i zlo, znam da se deava i dobro. Do sada se mnogo vie prikuplja i prenosi iskustvo zla nego dobra. Na temelju dokazanog projekta Pravednici meu narodima pokrenuli smo projekt Pruena ruka, 7

sastavili listu dobrih ljudi (oko 1600), zahvalili im i prikupili vie od stotinu njihovih svjedoenja.

RAD SA SPECIJALNIM GRUPAMA

Sa svim navedenim grupama, pa i pojedincima, provodili smo redoviti rad. Neuspjeno sam se zalagao za ravnopravni odnos prema svim ratnim invalidima (PRH je podravao) S optuenima u Haagu i njihovim obiteljima kontaktirali smo dopisivanjem, posjetama u Haagu i posjetama obitelji u srednjoj Bosni. elio bih se osvrnuti na odnose sa Izraelom i idovskom zajednicom. Stalni nam je bio cilj nadvladati korijene i manifestacije antisemitizma u Hrvatskoj i postii kvalitetan poloaj idovske zajednice u Hrvatskoj, prijateljstvo sa idovskim narodom i suradnju sa Izraelom. U tu svrhu proveli smo veliki broj akcija i mislim da tom radu treba i ubudue posvetiti punu panju. Pravilni pristup rtvama vrlo je znaajan za odnos meu ljudima. Za to je velika odgovornost Predsjednika Republike. Nastojei bolje razumijeti i doprinijet, jednom ili vie puta sam posjetio oko 25 mjesta stradanja tijekom Domovinskog rata, za vrijeme 2. svjetskog rata i na kljunim meunarodnim mjestima stradanja. Zastupao sam Predsjednika Republike u Jasenovcu, Mariboru, Vukovaru, Uzdolu i drugdje. Bio sam lan Komisije za utvrivanje rtava koja nikada nije kvalitetno proradila.

MEUNARODNA SURADNJA

U cilju prenoenja hrvatskog humanitarnog iskustva i prijedloga istupio sam na vie meunarodnih skupova i organizacija. 1. Struni i znanstveni istupi Centar za ljudska prava i zdravlje (Harvard) Britansko medicinsko udruenje Svjetska zdravstvena organizacija Europski kongres za ljudska prava i zdravlje Skupovi u Hrvatskoj Politiki istupi Svjetski socijalni summit (Kopenhagen, 1995.) Vijee Europe Interparlamentarna unija Hrvatski dravni Sabor Kontakti i pisma uglednim meunarodnim pojedincima i organizacijama Crveni kri Hrvatski crveni kri 9

2.

3.

5.

Forum crvenog kria Svjetski kongres crvenog kria ICRC IFRC Pisma Predsjedniku Republike Ocjene stanja Prijedlozi Ostalo Ostalo Hrvatski Helsinki Odbor i druge organizacije za ljudska prava

10

IV. OBJAVLJIVANJE I INFORMIRANJE

VLASTITE PUBLIKACIJE

1991. Dnevnik Libertas - ratni dnevnik iz Dubrovnika Glas iz Dubrovnika Popis prognanika u Dubrovniku 1993. Etniko stradanje Hrvata u BiH 1994. Dnevnik Akcije Bijeli put Mi vas trebamo 1995. Dnevnik Akcije za Banja Luku Prikaz Akcije Spasimo ivot 1997. Humanitarni prijedlozi i unapreenja humanitarnog rada (Izazov dobra I i II) 1998. Ranjeni Krist (akcija prikupljanja iskustva dobra) Bijeli put - crna zima

WEB STRANICE

1996. Mirna reintegracija 1997. Spasimo ivot Izazov dobra 2000. The Libertas Diary

KONTINUIRANO JAVNO ISTUPANJE

11

ZNANSTVENI I STRUNI RADOVI 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Lang S. A physician and the war. Croatian Med J 1992;33 War suppl. 2:1-2. Croatian Healthy Cities Network: Wounded healthy cities. Searching for health and human dignity London: Sandwell Public Health Publications: 1992. Lang S. Bosnian Winter: An open letter to Mr AI Gore, the Vice-President of the United States of America. Croatian Med J 1992:33:236-9. Lang S. Croatian Refugees Claim. Croatian Med J 1992;33(4): back cover. ulo B, Lang S, Marui A. Protecting the population in occupied areas of Croatia. BMJ 1993;306:1071-26. Lang S. The Third Balkan War: Red Cross bleeding. Croatian Med J 1993;34:5-20. Lang S, Marui M. Peace, human rights and war: the painful Balkan lessons. International Minds 1993;4:6-13. Marui A. Marui M, Lang S. White Road for Nova Bila and Silver Bosnia: a chronology of the humanitarian convoy Croatian Med , J 1994:35:3-7. Lang S, Marui A. Peace Hospitals -- technology of hospital protection in a conflict. Croatian Med J 1994;35:53-8. Lang S. Human rights, medicine and health: tragic symbols of Eastern Slavonia that became a reality. Croatian Med J 1995;36:3-6. Lang S. Abandoned elderly population, a new category of people suffering in war J Publ Hlth Med 1996;19;476-7. Lang S, Javornik N, Bakali K, Swenlund S, Ghidi V, Lueti V, et al. Save Lives operation in liberated parts of Croatia in 1995: emergency public health action to assist abandoned elderly population. Croatian Med J 1997;38:265-70. Lang S. A physician and war: the conflict in Bosnia and Herzegovina. In: Lang S, Orekovi S, editors. Javno zdravstvo i Ijudska prava. Mostar: Medicinski Fakultet Sveuilita u Mostaru; 1997. p 31-46. Lang S. Preventing genocide. In: Ethical reflections of clinical care in violent situations. Harvard Program in Refugee Trauma. Rijeka , USAID and HarvaM University; 1997. DHR0016-A-5055-00. Lang S. Challenge of Goodness: twelve humanitarian proposals based on the experience of 1991-1995 wars in Croatia and Bosnia and Herzegovina. Croatian Med J 1998:39:72-6.

13.

14.

15.

16. Lang S, Javornik N, Vukui Il. Jakovljevi M. The Challenge of Goodness: is there anythnig we can learn from war? Psychiatria Danubina 1998;10:142-9. 17. Lang S. Partnership in peace. Tipping the Balance. Newsletter 1998;6:5. 18. Lang S. The Challenge of Goodness. Zagreb: Croatian Red Cross: 1999. 19. Lang S. Appeal for hospitals in Kosovo. 1999. Letter in possession of Dr Slobodan Lang. 20. Global Hospital. 1999. Letter in possession of Dr Slobodan Lang 21. Lang S. The Challenge of Goodness -- humanitarian globality Abstracts of the European

12

Conference on health and Human Rights 1999 March 15-16; Strasbourg. France. 22. Horton R, Croatia and Bosnia: the imprints of war--I. Cunsequences. I,ancet 1999;353:213944. 23. Horton R. Croatia and Bosnia: the imprints of war--Il. Restoration. Lancet 1999;1999:2223-8.

13

V. MOJ INTERES ZA BUDUI RAD 1. Kao to sam se bavio ovim pitanjima i prije suradnje s Predsjednikom Tumanom, tako u se baviti i ubudue. 2. Ako sam potreban, spreman sam, pa i zainteresiramn, zadrati status veleposlanika za humanitarna pitanja. Tijekom ovog razdoblja znaajan broj pojedinaca i organizacija djelovali su zalaui se za mir, ljudska prava i pruajui humanitarnu pomo. Sukladno uobiajenoj meunarodnoj praksi oni bi u tom svojstvu mogli povremeno zastupati Hrvatsku i Predsjednika na kriznim podrujima, na meunarodnim humanitarnim skupovima i drugdje. 3. Kroz cijeli rad suraivao sam u timu s Brankom ulom i rado bih da nam se omogui nastavak zajednikog rada. Za to su nam potrebni minimalni tehniki uvjeti, to bi nam omoguilo nastavak kretanja meu ljudima, obrada humanitarnog iskustva i njegovo meunarodno prikazivanje. 4. Na kraju i najvanije. Humanitarna odgovornost Predsjednika Republike unutar zemlje i meunarodno je nezaobilazna. On moe odabrati suradnike, ali odgovornost je stalna i nezaobilazna.

ODNOS I POLOAJ TIJEKOM PROTEKLOG RAZDOBLJA

S obzirom na razliite, veinom negativne, ocjene o radu mnogih ljudi u Uredu Predsjednika Republike imam pravo i obvezu da iznesem nekoliko stavova. Cijelo moje djelovanje proizlazilo je iz ocjene o ugroenosti vlastitog naroda i, uope, svih ljudi na ovom podruju, uz istovremeno globalno nepoznavanje, nepripremljenost i slabost u rjeavanju humanirarnih kriza. Zbog toga sam od 1990. godine do danas: 1. napustio svaki drugi rad, osim humanitarnog; 2. pridruio sam se, suraivao i poticao druge na ovakav rad; 3. tijekom rada bili smo vie puta ugroeni kako bi zatitili ivote i pomogli ljudima, bez obzira na narodnost i vjeru; 4. nastojao sam preventivno upozoravati, sve do najviih meunarodnih dunosnika, na predstojee krize; 5. tijekom rata nikada nisam bio u vladajuoj stranci i nisam politiki djelovao 6. za ovaj rad dobili smo brojna meunarodna i hrvatska priznanja; Posebno sam obratio panju, zajedno sa svojom obitelji, da se odreknemo svakog oblika stjecanja - nemam ni jednu dionicu, kredit, nisam otkupio niije vlasnitvo, nikada nisam bio u nijednom nadzornom odboru, jer smatram da vrijeme ljudskog stradanja nije vrijeme stjecanja. 14

Bilo je neprimjerenih i kolektivnih optubi. Odgovornost je uvijek pojedinana i osobna. Kolektivna krivica i optuivanje tragina je sramota 20. stoljea. Osobno odgovaram za svoj cijeli rad i ivot tijekom ovog razdoblja. Suraivao sam s velikim brojem organizacija i s tisuama ljudi. Bio je to vrlo snaan civilni i humanitarni pokret koji je pomogao velikom broju ljudi u najteim trenucima. Nepotivanje njihovog doprinosa, pojedinano i zajedniki, iskaz je nerazumijevanja patnji kroz koje smo proli, dobra koje je uinjeno i mudrosti koju tek treba obraditi i pokazati. U ovom je periodu zacijelo povuena jedna brazda koje se tragovi nee zamesti. O ovom e radu suditi budua vremena, kad se predaju zaboravu mnoge line protivnosti i kad otupe mnoge otrice. Tada e se o njemu suditi pod promijenjenim prilikama i sa drugih stajalita (A.tampar) U jednom tekom vremenu ovo su bili dobri ljudi i inili su dobro.

15

VI. PODRKA PROVEDENOM HUMANITARNOM RADU Humanitarni rad tijekom 90-ih godina bio je prvenstveno civilni pokret koji je obuhvaao tisue ljudi oko konkretnih akcija, organizacija koje su pruale potporu, organizacija koje su trajno pruale potporu i pojedinaca koji su bili nosioci akcija. Ljudi su se okupljali u najteim trenucima i u najudaljenijim mjestima, povezivali u zajednice i uklapali u mreu humanitarnih organizacija. U tome su sudjelovali ljudi bez obzira na vjeru i politiko opredjeljenje, ali isto tako i razne stranke i vjerske zajednice. Sudjelovali su i predstavnici oporbe i predstavnici vlasti, iz Hrvatske i iz svijeta. Doista je djelovao sveobuhvatan civilni pokret kojem je osnovni cilj bila ljudska sigurnost u najteem vremenu. Okupljale su se organizacije i pojedinci, u toku krize, provoenja akcije i pruanja podrke Obavezan sam pokuati iskazati njihovo sudjelovanje. Svjestan sam da to ne mogu uiniti bez znaajnih pogreaka i netonosti. Zbog toga se unaprijed ispriavam i vrlo rado u prihvatiti i kritike i nadopune, ali konkretan moram biti.

POJEDINE AKCIJE I SUDIONICI AKCIJE SUDIONICI

Mrea zdravih gradova Lijenici za Kosovo trajk glau za Kosovo Stanovnici Potkonja uvari svijee Potpisnici svijee Skup protiv antisemitizma Skup za Dubrovnik (HNK) Konvoj Libertas Kapetani I posada brodova Konvoj - Dobri ljudi Konvoj - Dubrovnik ene - Dubrovnik Stanovnitvo Dbk opkoljeno-okupirano HAD Uredi za prognanike Grupa Kaktus 16

30 7 5 000 100 50 300 000 30 000 500 700 100 150 50 2000 50 000 15 200 15

Komitet Ili, Zarobljeniki logori Konvoja Bijeli put Stanovnici RH i BiH - potpora Konvoji Mira i Ljubavi Nestali -Bugojno Zajednica prognanika RH Lijenici u Novoj Biloj i na terenu Akcija za Banja Luku Spasimo ivot Povratak u Kladuu Invalidi Banjaluke upa Ilok

50 10 150 10 000 200 25 50 400 50 500 30 30 10

NAJVANIJE ORGANIZACIJE

Hrvatski crveni kri Katolika crkva s velikim brojem organizacija, Ured za prognanike i izbjeglice Vlade RH, Ured Predsjednika RH, Konvoj Libertas, Hrvatsko-ameriko drutvo, Hrvatska mrea zdravih gradova, Bijeli put, Croatian Medical Journal, Tiskara IBL, Osijek

DRUGE ORGANIZACIJE
Zajednica prognanika Hrvatske, Gospodarska komora Zagreb, Frotea d.d. itluk, Pelcam d.o.o. Zagreb, Viam d.o.o. Dubrovnik, Musica Sacra d.o.o. Zagreb, Ordinarijat Banjaluke biskupije, Hotel Kaktus itluk, Restoran Hrvatski kulturni klub, Equlibre Zagreb, Mladost d.d. Zagreb, HRT, Grad Vukovar, HRTV Novi Travnik, Drutvo hrvatskih intelektualki, Drutvo bihakih Hrvata Frankopan, Hrvatska republikanska stranka Sydney, Hrvatske eljeznice, Savez baptistikih crkava u Hrvatskoj,

17

Sindikat umirovljenika Hrvatske, Hrvatski lijeniki sindikat, HRZ Canberra, Nezavisni sindikat Znanosti, Sindikat zaposlenih u poljoprivredno prehrambenoj industriji, Ured za rtve rata, Koordinacija hrvatskih sindikata javnih slubenika i namjetenika, Meihat Islamske zajednice za Hrvatsku i Sloveniju, idovska opina Zagreb, Riadria banka d.d. Rijeka, Croatia osiguranje d.d., Hrvatski autoklub Zagreb, Jutica s.p.o. Zagreb, Plito d.d. Zagreb, Nikola Tesla d.d. Zagreb, Agrokor Zagreb, upanija bjelovarsko - bilogorska, Savez samostalnih sindikata Hrvatske,

Matica hrvatskih sindikata, Evangelika crkva Zagreb, Hrvatski lijeniki zbor, Hotel Argentina Dubrovnik, Hotel Sv. Mihovil, Trilj, ahovsko drutvo Dubrovnik Tiskara "Pavlekovi" Dubrovnik Ljetni festival Dubrovnik Konoba Cavtata Atlanska plovidba Hotel "Dubravka" Robna kua Sr Mali raspjevani Dubrovnik Festvalski ansabl "Lino" Atlas HAZU Kazalite Marin Dri Dubrovaki vijesnik Slobodna dalmacija O Medvedgrad Nacionalni orkestar Toulousa

POJEDINANI SUDIONICI
Abram Hermina Adamovi Golub Adani Stjepan Adrinek Josip Aerta M Anna Aganovi Izet Agaevi Rusmir Ahel Vladimir Ajkuni Fadil Akrap Branko Akuni Fadil Aleksa Ratko Aleksovski Zlatko Aljoa Alma Zvonimir Andraevi uro Andrei Lucija Andri Fabo Angebrandt Pavo Anica Gali Teofila Ani Petar Ani eljka Anii Anti Ljubomir Antievi Darko Antoli Slavko Antoli Stanko Antoni-Furlan Ivanka Antoni Zoran Anzulovi Boris Aneli Marko Anelovi Petar Arapa Valerija Arapovi Borislava Arar Dragan Aras Neboja Arai Tomo Arbanas Artur Arbanas Nada Armanda Vinja Artiek Mirko Artukovi Mate Atali Davor Atias Vladlena Avramovska-Cukrov Ankica Azinovi Ivana B. Skakel Stephen Babi Branko Babi Marija Babi Slaven Babi Slavko Babi Teodor Babi Vera Babi arko Badurina Miljana Badim Vinka Bagari Ivo Bagari Jadranka Bagari Mirko

18

Bagatin Jugoslav Bagi Gabor Baica Edi Bai Suzana Bai urica Baji Drako Bajo Anto Bajo Stipo pok. Fran Bajs Marija Bajuk Henrik Bajeti Dragan Baker Sally Baki-Hantel Cintija Baki Josip Baki Simo Baklai eljko Bakotin Tonka Bakovi Ante Bakovi Anto Bakovi Zdravko Bakran Ivan Bakula Franjo Balas Ivan Balen Ivan Balenti Drago Balent Janja Baleta Seka Bali Ivanka Baljkas Andrej Balog Pavao Balvanovi Drako Banac Ivo Bandalovi Ivica Banjadi Ivan Banti eljko Bara Augustin Bara Vjekoslav Barbari Stjepan Barbieri Luciano Barbir Josip

Barbi Emerik Bardek Mijo Bareza Mara Barii-Skok Boena Barii Dubravko Barii Ivica Barii Jadranko Barii Zvonimir Bari Antun Bari Dragan Barievi M Antonija Bartoli Ante Bartovak Zdravko Barun Anelko Batarilo Ivan Batelja Juraj Batinica Vinko Batini Bruno Batini Jozo Bauer Branko Bayer Kristijan Bazdan Zdravko Bai Josip Bai Petar Bai Boris Bai Josip Bai Slavko Bai Stjepan Bebek Vinko Bedrica Anelka Beer elimir Begi Josip Bego Marija Behri Refik Bekavac Marko Beki Darko Belajec Velimir Belavi Zlatna Belci Dragan Belina Damir

Belina Draen Belkov Dubravko Bencek Rudolf Bene Ana Beni Nada Beni Nikola Benko Mario Benovi Adam Berak Dragutin Bergman Veeslav Beri Ljuba (Pere) Beri Radmila Berlengi Nedjeljko Berovi ime Berti Tihomil Beru-Jerkunica Zorica Beli Ana Beevan Stipan Biga-Friganovi Snjeana Bijleveld W Anne Bijol Ivan Biki Perica Bili Drago Bili Jako Bili Marko Bili Mijat Bili Milivoj Bili Nikola Bili Oton Bili Tatjana Biljaka Frano (Matin) Biljaka Mato Biljaka Pero (Tome) Biljan Kazimir Billali Shanida Bilobrk Duan Binenfeld Jaa Biondi - Milevoj Vesna Biondi-Stipani Mara Bioi Mihovil

Bioi Stipe Biskup Kotorski Bistrii Ivan Bistrovi Dragica Bian Josip Biani Nenad Blaji Ivan Blaki Tihomir Blaekovi Ratimir Blaevi Ivan Blaevi Joso Blaina Nikola Blai Milan Blai Renco Blecich Giampaolo Bobanovi Jasminka Boban Ranko Boba Mirko Bobinac-Georgievski Ana Bobi Ivo Bogdanovi Bogdanovi Stijepo Bogdanovi Vido Bogelji Jagoda Bogeti Ante Bojki Ivan Bolfek Mirko Boljkovac Drako Bori Anton Bori Teo Borkovi Branimir Borovina eljko Borzi Zdravko Bosanac Miodrag Bosanac Vesna Boschi Vladimir Bosner Vladimir Boti-Drui Mila Botko Stjepan Botteri Josip

19

Bonjak Dijana Bonjak Ivan Bonjak Mario Bonjak Mirko Boikov Veljko Boinovi Duko Boi Stjepan Boievi Miroslav Bradari Luko Bradari Nikola Brailo Milo Brajko-Brni Marija Brajo Ivica Braja Jelena Branica Zoran Branajda Branka Brataljenovi uro Bratulovi Dragica Bratulovi Olga Braunwalder Alex Braut Marija Brdar Ante Breber-Kucelj Ana Bressan Leonardo Brezinak Helena Brekovi Marko Brisky Tibor Briki Hinko Brki Inoslav Brki Tomislav Brkljai Boris Brkljai Ivan Brkljai Vlado Brkovi Jevrem Brolich Igor Brozovi Miro Brusi Antun Brzovi Stipe Bubalo Jakov Bucat Marija

Budimir Draen Budimir Majda Budimir Zoran Budia Draen Buha Ilija Buiri Josip Bujani Antun Buklija Jadranka Bukovec Zlatko Bulaja Branimir Buli Edi Buli Eoli Bulii Marinko Buljat Gojko Bumbar eljko Bumi Igor Buni Ivanica Buneta Branka Buneta Juraj Bura Jelena Burcar Milan Burek Dragutin Burin Marko Buri Ivan Buri Jure Buri Josip Burelez Mislav Butkovi Morena Bui, v.d. Ivan Bui Anto Bui Julienne Bui Njegovan Bui eljko Buar Radovan Capak Krunoslav Carevi Mislav Cari Ivan Carnelutti Mario Carnez Bruno Cek Spomenka

Ceranac Nikola Cerovac Ivan Ceroveki uro Chamac Snjeana Chudy Darko Cigit Irenko Cikati Zoran Cikoja Ivan Cindori Lovro Cohen Phillip Cox Christopher Craizer Gino Cravar Monika Crni Jadranko Crnobrnja Tihomir Crnevi Andrija Crown Joan Csik Mirko Culej Marko Curi Curi Ivo Cvijetko Cvijetko Marija Cvijeto Cvijovi-ombaj Vlasta Cvitanovi Edita Cvitanovi Slavica Cvitkovi Branka Cvjetanovi Branko Cvjetko Marija okovi Nevenka uruvija Darko usti Ivan abo-Grubii Nedjeljka abri Berislav abri Zvonimir ala Zoran ali Ante andrli Ivan asar Ksenija

avka Ante avka Marinko avki Milica ai Duan ai Marijan ekao Drago eli Alida epin-Begovi Jasna epi Emir epuli Egidio erkez Mario erkez Slavica ermak Ivan erkov Karmen ei Dragutin ibari Nikola ikara Ilija ili Zvonimir izmi Stipe ii Ana iak Zvonimir iak Ante iin-Karlov Ante ohar Boidar olovi Ana orak eljka ori eljko orkalo Zdenka orkovi Ivan orluk Gojko orui Ante osi Ana osi Nikola ovi Zdenko oi Vladimir okovi Pejo ubrani Zlatko ugura Ivan uk uro ulig Josip

20

uli Nataa uli Srana uli Vida uli Zdravko ulo Branko ulo Filip upen Darko upi Vladislav urin Silvije ustovi Hasan uvalo Zvonimir ui Ljubo d Ormesson Jean D Costa Hilary Dadi-Matavulj Anka Damjanovi Ante Damjanovi Katja Danilovi arko Danoli Anka Dasovi Josip Daubachy Sinia Davidovi Boidarka de Grazio Marija Dedakovi Mile Defranceshi Mladen Deletis Radimir Deli Boris Depolo Arsen Depolo Luka Despot Ranka Deti Damir Dekovi Marija Dekovi Slobodan Deak uro Dijanek Zlatk Dikli Davorin Dilberova Sonja Dimnik Ratomir Diomarti Sreko Dizdari Arif

Djanadara Josip Dobranovi Mirjana Dobrila Fran Dobrovi Darko Dobrovi Dubravko Dodig Goran Dogan-Despot Marija Doko Bla Dolanski Josip Dolenjak Vesna Doleal Dagmar Dolinar arko Domazet Bosiljko Doma Jasminka Domainovi Zvonko Domitrovi Josip Domjan arko Donkov Zvonimir Dorner Nada Dori Ilija Dovrani Darko Dovak Ivan Doen-Gomezelj Mira Doen Davorka Doen Mila Dragii-Ivuli Slavica Dragievi Berta Dragoje Stjepan Dragojevi Jasna Drakovi uro Drinovac Zvonko Drnasin-Buklija Jadranka Drnasin Kristina Drnda-Grdini Esin Drndi Antoli Leticija Dropuli-Vidakovi Diana Drodjek Drago Druko uro

Druijani Nikica Drujani Nikica Dugali Marija Duh Ivan Dujmovi Davor Dujmovi Domeniko Duka Anelo Duka Tomislav Duki Kreimir Duki Vjekoslav Dunatov Tihomir Dunjko-Cufek Vesna Dunjko Mirjana Duplani Boidar Durbei Tomislav Duvani Davor Duvnjak Joko Dandara Anto i Josip Delalija Boris Dolan Mio ambas Dragan ani Davorin erek Slavica ermanovi Vesna er Elenka ido Rudo orevi Veljko uji Vesna ula Nino uranovi Vlasta urasek Julija urii Zvonko urkovi Drago urovi Perian urevi Dragan Eberhard Rozika Elabjer Esmat Elezovi Neven Erceg-igo Rosa Ercegovi Velimir

Erdeljac eljko Erdelja Jadranka Eri Roko Esterajher Josip Etchegaray Roger Eugen Exle edomir Ekinja Ksenija Fara Davor Farka Terezija Fattorini Ivan Felker Josip Ferenca Jadranka Filipovi-ugura Jaka Filipovi Krunoslav Filipovi Nikola Filipovi Sanja Filipovi Vesna Finci Dijana Fink M. Magdalena Fischer Parma Marija Fischer Ferdo Fistri Predrag Flynn J Edward Fogl Mirko Fosta Ignacije Fraisberger Marijan Franceschi Zvonimir Franjo sabol Serafin Franki Gordan Frankovi Emilio Frankovi Tomislav Franikovi Vedran Frenki Gordan Friganovi Biga Frii Ivo Fundak Franjo Furlan Ivanka Furundija Anto Gabri Katica

21

Galac Bore Gali Zdravko Galenovi Kuzma Galinovi Kuzma Gari Boo Gari Marinko Gavran-Pogai Vesna Gavrani Tedi Gavranovi Jure Gavri Milorad Gazdik Miljen Gazibara Josipa Gazibari Anto Gazibari Goran Gazibari Ivo Gazibari Slavko Gazibari Viktor Gaari Marko Geki Kemal Gerson Ben Gesia Zdravko Ghidi Jan Glasnovic Pako Glavadanovi Neven Glavan Marina Glava Cvitko Glava Mario Glavina Kreimir Glavurda Ana (Stipana) Gluhini Miroslav Gluksman Andre Gnaedinger Angelo Gobi Jasna Godini Branko Gogala Maja Gojkovi Zoran Goldtajn Slavko Golec Marijan Golemac Franjo Golem Ante

Golem Ante-zvonimir Golik Vladimir Golubovi Vesna Gomzelj Mira Gopevi Saa Gorup Milivoj Gotal Vinja Gotovac Vlado Gradier Zvonka Grandi Leo Grani Mate Graan Rajko Grbac Vlastimir Grbi Ramiz Grebenar Franjo Grebenar Krunoslav Gregorini Igor Gregovi Tomislav Greguri Franjo Grgi Nada Grgi Pero Ivan Grgi Tatjana Grgurevi Boris Grguri Alojz Gripari Davor Gro Alojz Grubei Vladimir Grubii Boro Grubii eljko Grui Ivan Gruji Ivan Grzunov Boris Gudac Mihael Gudelj-Kai Ljuban Gudelj Ana Gudelj Ivan Guina Marica Gulin-Kotii Vinja Gunjina Niko Gustini Berda

Guanin Dragan (Ljubin) Guanin Luka Gveri Ante Gveri Tugomir Gverovi Niko Habek Vlado Hadiosmanovi Husein Haller Herman Hamel Duko Ham Stjepan Haramija Predrag Harapin Ljubica Haris Boko Hati Marijan Hazlak Herman Hazler Dragan Hebrang Andrija Hefner Adam Hek Antun Hemerich Nenad Hendricls Barbara Henigsberg Neven Herceg Antun Herceg Dragutin Herceg Kreimir Herceg Regina Herceg Stjepan Herman Ivan Herak Jasmina Hewitt W Gavin Hli Darko Hmelik eljko Hobbs Jenny Hodali eljko Hofman Blaenka Horvat Biserka Horvat Branka Horvatek Mijo Horvatek Mira Horvat Franjo

Horvati Davor Horvat Mladen Horvat Stanko Host Ivan Hozo Izet Hranilovi Jadranka Hranilovi Rudolf Hraste Kaimir Hrasti-Mie Biserka Hrdelja Tomo Hrmi Ivan Hrnjka Ruica Hrsan Marija Hrvojevi Vinko Humljak Tomislav Huseinovi Ino Husinec Franjo Husi-Grani Milka Husi Mehmed Husnjak Ljudevit Ihas Ivica Iliev Verica Ilijev Verica Ili Nenad Ilii Marija Iljki Pero Ilki Rua Ivanec eljko Ivanievi Marin Ivanievi Zlatko Ivani Jako Ivani Marija Ivanjko Branimir Ivankovi (mlai) Ante Ivankovi (stariji) Ante Ivankovi Zdravko Ivanovic Irena Ivanovi Manda Ivanovi Petar Ivanovi Vesna

22

Ivanevi eljko Ivani Boris Ivani Rudolf Ivani Vesna Ivin Danijel Ivi Ivan Ivi Ivo Ivevi Antonija Ituk Hrvoje Jadran anti Nenad Jadreii Ivan Jadrijevi Sran Jakeevi Ante Jaki Marinka Jakl Rudolf Jakovac Darko Jakovchich Viktor Jakovljevi Miro Jakupevi Desa Jakus-Gali Jasna Jalovec Dubravko Jankovi Draen Jankovi Luka Jankovi Zdravko Janoi Kreimir Jani Ante Jani Nedjeljko Jardas Josip Jarnjak Ivan Jasprica-Hrelec Vlasta Jasprica Nenad Javornik Nenad Javorovi Branko Jamenica-Jazbec Verica Jekirevi Alojz Jeleni Vladimir Jele Amorela Jelinek Slavoljub Jelini eljko

Jeli Josip Jelii Petar Jelovac Nikola Jelui Franjo Jendrai Dragutin Jerbi Mandica Jeremi Jasna Jeren Branko Jerlagi Emir Jernei Juraj Jerolimov Vjekoslav Jerinovi Krunoslav Jeek Luka Jones l Jerilyn Josipovi Dragan Josipovi Iva Josipovi Ivo Josipovi Slavica Josipovi eljka Jovi Jerko Juki Berislav Juki Jerka Juki Marko Juki Mate Juki Mladen Juki Vlado Junakovi Milena Jung Draen Juraga Dragutin Juraki Ivan Juranko Vlado Juras Josip Jureti Zdravko Jurin Cecilija Juriin Frano Jurii-Erten Dubravka Jurii Dubravka Jurii Hrvoje Jurii Tomislav Juri Ivo

Juri Marko Jurii Joko Jurii Luka Jurii Vita Jurkovi Ivan Jurovi-Mrakovi Ljiljana Juro Ante Juro ime Jurev Ana Marija Jurev Ana-Marija Juri Joko Jusi elo Juzbai ivko Kaiser Colin Kai Josip Kalaji Milan Kaliterna Pero Kaluerovi Savo Kali Marija Kamber Vlado Kamenari-Filipovi tefica Kameni Nikola Kapular Mile Karabai-Stri Mirjana Karaga Barica Karaica Stipo Karajica Stipo Karanovi Nenad Karaa Marko Karai Boris Kari Rasim Kasa Zoran Katanui Josip Katavac Vinko Kati Milo Katii Miroslava Katelan Macan Marija Kai Hrvoje Kakov Dubravka

Kecur Ivan Kehler Brigite Kejla Zvonko Keresteijani V Leonid Kereti Draenko Keser Ranko Kevo-Andri Irma Kezele Stanka Kezi Rajko Kimer Marija Kinl Miroslav Kirchbaum Oskar Kirec Miroslav Kirigin Nikola Kirin Ade Kirin Ivan Kirini Darko Kisi Ruica Kiinbai Krunoslav Klari Jakov i ime Klari Nedjeljka Klari Zdenko Klein Jacques Klepo Mile Klisovic Sandra Klobuar Dane Klonca Josip Knezi Stjepan Knezovi Zvonimir Kneevi Josip Kneevi Vlatko Kneevi Zvonimir Kocaj Gordana Kocaj eljko Kocijan-Hercigonja Dubravka Kocijan Goranka Kociper Buben Dolores Kocman Ivica Kodelli Stanka Kodi Marta

23

Kodi Vladimir Kofranek Zora Kogler-Majeri Vinja Kokanj Josip Kolacio Zdravka Kolak Tomislav Kolak Toni Kolar Ivan Kolako Josip Kolega ivko Kolenda Drago Koli Juraj Komarica Franjo Komari Mirko Komes Nada Komljenovi Borislav Komljenovi Branko Komparak Ante Komparek Ante Koncul Niko Koncul Stanko Konsa Toni Kontei Ivan Konar Mio Konurat Anelko Kopi Dragica Kopjar Ivan Kopli Stevan Koprek Anelko Korabi Mazen Korbar Vlado Korbler Jurica Kordi Dario Korundija Jasna Korinek Kreimir Kos Barbara Koschnick Hans Kos Franjica Kos Stjepan Kostlivy Petar

Kostovi Ivica Kostri Tomislav Kos iril Kotarac Slava Kouchner Bernard Kova,ing. Jakov Kova Anelko Kova Boo Kovaevi-Capan Marija Kovaevi Ante Kovaevi Filip Kovaevi Jeronim Kovaevi Marko Kovaevi Miroslav Kovaevi Pero Kovaevi Stevo Kovaevi Tvrtko Kovaevi Valerija Kovaevi Vesna Kovaevi Vitomir Kovaev Marin Kovai Zvonko Kova Josip Kova Mileva Kova Niko Kova Riard Kova Tomo Kova uro Kovca Zvonimir Kozina eljko Kozi eljko Koeta Aleksandar Koljandi-Vuki urica Kouta Dragutin Kouta Milan Koak Krunoslav Krajanovi Marija Krajani Vicko

Krajcar Darko Kralj Antun Kraljevi Ante Kraljevi Damir Kraljevic Dragan Kraljevi Dragica Kralj Ivo Kramari Dragica Kranjec Zvonko Kranjevi Stjepan Krasi Petar Kratofil Boris Kraus Ivan Kraus Meira Krei Dragutin Krito Aleksija Krianac Ivica Krianec Franjo Krii Milan Krlea-Barbi Jasna Krlea Karmela Krpan Igor Krpelnik Ana Nada Krsti-Ivanievi Vedrana Krsti tefica Krtali Pavao Krti Franjo Krupi Marija Krelj Vjekoslav Krmar Nevenka Kudumija Boris Kufmann Ruth Kufti Jozefina Kuhari Franjo Kuhari Ivica Kujundi Manda Kukavica Dragan Kuki Branko Kukolja Karmen Kuko Miroslav

Kula Branka Kula Ivka Kuli Branislav Kuli Aragan Kuli Luka Kulji Katja Kuniek Juraj Kupreki Ljubica Kupreki Marica Kupreki Mira Kupreki Mirjam Kupreki Vlatko Kupreki Zoran Kurevija Dragutin Kurevija Ivo Kurjak Asim Kurtovi-Milevi Zdenka Kusti Ante-ivko Kusti ivko Kustura-Peri Irena Kuvedi Domagoj Kuzmanovi-Leot Gordana Kuzmi Mladen Kuzmi Petar Ku Darinka Kutak Ahmed Kut Stanko Kuevi Dorjan Kui Juraj Kvesi Draen Kvesi Mirjana L.hannah Andrew Ladan Niko Lajster Mara Lampert Slavko Landeka Davorka Landeka Ivan Lantos Tom Lasic Miro Lasi Stanko

24

Lasovi Ivan Lasso A Jose Lastri Draen Lazzarich Mario Latre Zdravko Ledenko Josip Ledi Branko Legac Igor Lekovi Saa Lendi Mate Lesinger Rudolf Letica Slaven Letuni Boo Lein Joko Liji Ana Liji Matko Lingli andor Lipui Ljubica Livaja Branimir Livakovi Mirko Liina Milan Ljahnicky Jelena Ljubei Marta Ljubi Boo Ljubii Mate Ljubii Mladenka Ljubii ulijano Ljubotina Ljubomir Ljutovi Amila Lojpur Mihajlo Loli Vesna Lonza Nada Lonza Tonko Lonar-akalo Dubravka Lonar Mladen Lonar aslav Lopes Henri Lovrec Branko Lovrenovi Branko

Lovrenovi Ivan Lovrentijev Robert Lovreti Velimir Lovrei Vladimir Lovri Edo Lovri Ivan Lovri Milan Lovri Zvonimir Lozina Melita Lozo Petar Luci Ivo Lueti Ante Lueti Vladimir Lugari Dragutin Lukanovi Miljenko Lukavski Nevenka Lukaevi Tomislav Luki Jagoda Luii eljko Lui Ivo Lui Jozo M. Luketich Bernard Mabi Franjo Madey Neven Madar eljko Maga Blanka Maga Zvonimir Magdani eljka Magu Majdani Mirko Majnari Drago Majstorovi Boidar Majstorovi Marko Majica Ivan Malenica Ante Maleta Ivica Maleti Marko Maljuga Ivan Malosej Tihomir Malovi Ana

Malovi Ignac-marko Mami Filip Mamula Ozren Mandelbaum Manojlovi Miroslav Manoli-Gembaev Zrnka Maras Joko Marai-Grgas Ljubica Mardei Andrej Marekovi Ivan Margareti Milan Margaritoni Marko Margeti Milan Margharita Boniver Marijanovi Ivica Marijanovi Ljubica Marin Dragan Marinovi Nojko Marinovi uro Mari Marinko Mari Mario Mari Vinko Mari Zoran Marii Anton Marii Domagoj Marii Zvonimir Marjanovi Ivan Markei Luka Marki-Bruketa Irena Marki Luka Marki Stela Markovi Branimir Markovi Ivan Markovi Ivo Markovi Luka Markovi Veljko Markovi eljko Markulin Dragutin Markunovi Branimir Marku Dragutin

Marovi Anton Marter Dragutin Martinac Miran Martinac Pero Martinovi - Car Marko Martinovi Duka Martinovi Ilija Martinovi Ivica Martinovi Krunoslav Martinovi Marko Marti Goran Marti Petar Maruni Anet Marui Ana Marui Matko Marev Ivan Mataija Mladen Matana Ante Matava Ante Matec Boris Matea Dubravka Matijevi Katja Matijevi Mirjana Mati,prof., Ludvig Mati Boo Mati Dario Mati Ivan Mati Juliana Mati Vilko Mati Petar Mato Matovi Ivo Matoevic Josip Matoevi Matija Matoevi Stipo Matoevi Tomo Matoevi eljko Matoi Sran Matulin Blaenka Matuli Igor

25

Matuli Stanislav Matulovi Dropuli Marina Matutinovi eljko Mauro-kopac Nadia Mavrinac Vojko Mavri Tihomir Mavri arko Mayor Federico McDermott Thomas Medari Damir Medo Matko Medved Ivan Menda Zvonko Mena Zvonko Menui Silvana Merle uro Mesar Neven Mesec eljka Mesi Slavko Mesi Stipe Metlii Vitomir Metrovi Julije Metrovi Marija Meimorec Miro Meimorec Miroslav Mica Ante Mihali Milo Mihaljevi Nikica Mihaljevi Slobodan Mihovil Ivica Mijakovac Damir Mijatovi Darko Mijatovi Davor Mija-Guliija Emilija Mijovi-Koan Stijepo Mikuli Josip Miku Darko Miki Franjo Milankovi Boko

Milanovi Janja Milas Kreimir Milas Vinja Miler Mileti-Medved Marica Milin Zdenko Milisav Ninka Milivojevi Hrvoje Milii Milan Mili Drago Mili Ruica Mili Sandra Mili eljko Miljak Vinko Miloslavi Tihana Miloslavi Vlaho Milovaci Silvana Milovac Silvana Milovanovi Stojan Miloevi Vid-Andrija Miloevi Zdravko Milthram Gordana Mimica eljko Mintas Biserka Mio Gabrijel Miri Dinko Mirni Gordana Miro-Jovi Ivo Mislav Nika Mitar Davor Miti Aleksandar Mitrovich Raul Mitrovi Neven Mitrovi Vesna Mie Kornelija Mie Stjepan Mii vojvoda Mii Maja Miki Hrvoje Miki Ilija

Mikovi Berivoj Mikulin Benito Mikulin Rajko Miura Ivo Mio Mihajlovi Mili Mieti Vladimir Mladi Ognjen Mlinari Marijan Modri Nadica Mofpitt Vincent Antony Moja Davor Mojzi Oto Mominovi Hrvoje Montiljo Moreti Mato Mori Ljubomir Mornar Igor Mostovac Berislav Mouchet Jacques Mozer Miroslav Mozeti Darko Mrak Bernard Mravunac Branka Mrsi Mirando Mran Mijo Muha Branko Mulahalilovi Osman Muljai Ante Muratovi Hamdija Muratovi Hasan Murti Rijad Musi Jure Muslin Nikola Mui Nada Nacevski Biljana Nagli Zvonimir Naki Miroslav Naki Vice Naki Vlatka Nankovi Vjekoslav

Nasi Ivan Nasi Mirjana Na andor Nebojana Vladimir Nebojan Vladimir Nedeljkovi Slobodanka Negoveti Lucijan Neki Ante Nema Nenadi Milan Nenadi eljko Nikoli Aljoa Nikoli Ana Nikoli Igor Nikoli Pavo Nikoli Stipo Nikoli Zvonko Niki Vinko Ninevi eljko Njavro Juraj Nobilo Mario Nodari Maja Nogalo Boro Nola Petar Novak P. Slobodan Novak Antun Novak Katarina Novakovi Pero Novak Sran Novosel Lidija Novosel Nikola Nuk Goran Nunn Sam O'Sullivan Patrick Terrenc Obadi Radomir Oberhofer Dagmar Oblak Marijan Obradovi ore Obuljen io Odi Mladen

26

Oda Milka Oda Ninka Okechukwu Ahu Augustine Omazi Ante Omeragi Hajrudin Omerbai evko Opaak Ratomir Opaak Snjeana Opi Vinko Orbac Vlastimir Orei Vlado Orekovi Predrag Orekovi Stipe Orekovi Stjepan Orekovi Veronika Orli Lidija Orli urica Orlovi Kristina Osik Mirko Ostoji Dragan Ostoji Ivo Ostoji Milenko Ostoji Zdravko Ozimec Nevenka Ozreti Meri Oi Gordana Padovan Marijan Pahi Damir Paji Cvjetko Paji Ivo Pajtler Mladen Paladino Josip Pal Andrej Palavra Predrag Palini-Cvitanovi Asja Pali Borislav Palic Matej Pandi Vlado Paniagua Milena

Pani Vojislava Pantanida Papa Ivan Pavao II Papi Dragan Papi Ruica Papratnik Tatjana Paraga Dobroslav Paraik Ante Pasini Damir Pasini Ivan Pastreka Sinia Paui Tia Paveli Ljubomir Paver Ernest Pavini Oreste Pavi Arsen Pavi Rua Pavi Sinia Pavlek Josip Pavlekovi Ivan Pavlekovi Vesna Pavlovi Davor Pavlovi Franjo Pavlovi Luka Pavlov Neven Pai Petar Pae Branko Pecari Josip Peci Stela Pedljo Nikola Pejakovi Hrvoje Peji Marinko Pejkovi Lidija Pejkovi Lovre Pejkovi Neven Pelko Monika Penava Jerko Penava Jozo Pendelin Zlatko Pende Gordana

Perica Eva Perica ivko Perini Josip Perii Miroslav Perii Radoje Peri Ksenija Peri Ivo Peri Mladen Peri Pero Peri Relja Peri Tihomir Peri Vinko Perii Duko Perkovi Ante Perkovi Marija Perkovi Petar Peruko Bla Pervan eljko Peri Dubravka Peri Miroslav Peri Radoje Peterlin Boris Petra Boidar Petrai Miroslav Petrek Ivan Petric Ante Petrinec Branko Petrinec Zrinko Petrievi Ante Petrievi Bruno Petrievi Mirko Petrovi Oleg Petrui Ilija Petry Miroslav-josip Piacun Pave Pilji Jela Pilsel Drago Pinter Zoran Piplovi-Vukovi Tonka Pirin Nada

Pisk Katarina Pisk Krunoslav Pitkanen Paavo Pivalica Sanda Pieta Ivan Planini Ante Planini Nikola Plavi Franjo Plazoni eljko Plaevski Goran Pliveli-Grgi Milena Podnar Ivan Podrebarac Vlado Poduje-Vujinovi Kristina Pofuk Ivan Pogari Vlado Pogari Zdenka Pokmajevi Hrvoje Poli Branka Poljak Boris Poljani Pero Popovi Branko Popovi Ivan Popovi Renato Popovi Zoran Popravak Mile Pospi-Baldani Rua Pospi Miroslav Posuda Nikola Potoi Darko Povalec Jadranka Poar Antun Poega Josip Ponjak Branko Poekoj Anelko Praprotnik Tatjana Praschek Vlado Prce Sofija Prelog Nenad Premui Marina

27

Prena Ivan Preigalo Juraj Prgomet Drago Prgomet Ivan Pribani Marijan Primorac Boris Prodan Ivo Prodan Mirko Prosoli Alojzije Prpi Valter Prpi Zoran Prskalo Danijela Prskalo Stella Prstec Branka Puce Vlado Puhari-Har Marija Puhelek Branka Puhovski arko Pukec Stjepan Puljiz Vlado Pulji Ankica Pulji Boro Pulji Smiljan Pulji Vinko Pulji elimir Punek Sinia Puntari Dinko Pupovac Milorad Purii Anka Pusi Berko Putri Mirko Pukari Berta Pukari uro Pukar Stjepan Puenik Branimir Puar Radovan Rac Stjepan Radasli Adem Radelj-Petar Marija Radii Rajko

Radi Stipo Radl Boris Radman Borislav Radman Ivo Radman Martin Radoni Marija Radoni Vedran Radovi Vlado Rado Ante Rado Marko Ragu Kreimir Ragu Martin Raji Simo Raji Vinko Rajkovi Franjo Rakari-Poznanovi Marija Rakidija Marija Rakiti Lidija Raki Fani Raki Ivica Raki Mladen Rakiija Marija Rakulji Ante Rami Mehmed Ramljak Pero Rani Vladimir Raos Predrag Rasolav Herman Rastovski Andrej Raucher Zvonimir Ravli Ivan Rakaj Boica Raem-Begi Erika Rai Jadranko Raki-Cargonja Vinja Raki Gordan Raki Sanjin Rebi Adalbert Rebi Joko

Rebi Niko Reiner eljko Renar Ivana Rena Volga Renduli Ivan Reni Filip Reni Iko Repi Mato Repi urica Rezakovi Denana Ribi Vilim Ritterman Marijan Rob-Bedekovi Biserka Roca Katica Rode Bojan Rodin Nives Rogoi Marija Roje Damir Roje Zdravko Romac Juraj Romano Slobodan Ronevi Tomislav Ronevi eljko Roso Ante Roual Vera Roankovi Ivan Roman Boris Rubini Milivoj Rude Igor Rude Boo Rudolf Davorin Rugova Ibrahim Rukavina-Prpi Ljerka Rukavina Joseph-thomas Rupi Fabo Rupi Stanislav Sabati Mirjana Saboli Ines Saboli Tomo Sadako Ogata

Safti Ivan Saka Mato Salaj Peaki Terezija Salamuni Ilza Salopek Stjepan Salvia Nino Samardija Domagoj Samardija Miroslav Sanader Ivo Santicola Maurizio Santo Tibor Saraga Marija Saraevi Petrik Emira Sardeli Celestin Sare Ranko Sari Boena Savinovi Pero Savi Antun Zoran Saer Draen Saer Goran Sedli Ilija Segari Janko Seifried Andrija Seli Snjeko Senjanovi Leo Serde Ferenc Serti-Jankovi Mirela Serti Dime Severinac Ivan Marijan Sevi-Rubea Biserka Siketa,v.d. Tonka Sikiri Igor Sindik Neboja Sindik Nika Singer Jaka Sitek Vladimir Skerlev Mihael Skoko Iko Skrok Antun Slaviek Vladimir

28

Slipevi Jozo Slivar Vlado Slika Jozo Slobodnjak Zoran Smailagic Zeljko Smilovi Joko Smoljanovi Mladen Smoli Krunoslav Smu Dubravko Softi Ivan Sopianac Ivan Sopianac Lela Sopta Jozo Sovi Renato Sozlemez Yuksel Spai Anto Sraki Marin Srdo Irenko Stamatovi Miroslav Stambolovi Vuk Stamenkovi Mile Stanac Mladen Stanienda Jan Stani Karlo Stani Milan Stankovi Vladimir Stanojevi Milan Starc Nenad Stare Ranko Starevi Dragutin Stenman Henrik Stephan de Mistura Stipac Drago Stipeti Branimir Stipe Goran Stipi Anto Stipovi Sreko Stjepanovi Iva Stjepanovi Ivo Stjepanovi Tomislav

Stojanovi Dominik Stojanovi Duan Stojanovi Goran Stojanovi Nevenka Stojanovi Predrag Stoji Jasna Stoi Emil Straii Vladimir Strini Tomislav Strievi Luka Strmoti Elis Strmoti Valerija Strpi Danka Strpi Petar Strunjak Suzana Stubiar Slavko Stupari Nenad Suban Velimir Subai Mirko Sudar Pero Sudec Boidar Suhonji Remzo Sukno Pero Sulji Goran Sullivan Mike Sunara Sinia Superina Ezio Surjan Svetlana Surroi Veton Suec Andrija Sui Dragan Sui Jadranka Sui Miroslav Sui Stjepan Svalina-Grmua Jasminka Sveti-Rubea Biserka Sveti Mihaela Sveti Vlado Svili Andrija

Svjetlii Miroslav Swedlund Sten abuli Mensul ainovi Nikola aki Dragan aki Mirko akota Tomo alig eljko alinovi Dane amija Mirko andrk Ivo anko Ivan anti Slavica anti Vladimir arac Marko aravanj Jerko arini Petar ari Dragan ari Ivan ari Ivica ari Niko ari Vedran arevi Ivan arevi eljko ebalj Ivan egedin Petar ego Jure egvi Petar ehovi Fea ekulja Franjica enjug Maka eparovi Branka eparovi Zvonimir erventi Igor evo Ivan evonji Mirjana eelja Frane stjepan iki Milo iki Ninoslav iki eljko

imi Ilija imi Josip imi Mato imi Stipe imii Antun imunovi Filipani Marija imunovi Damir ipek Kreimir ipu Ivan ipu Kreimir karica Radoslav kegro Mate kerlj Josip koda Anelko krabalo Zdenko krabi Veselin kulji Vesna kunca-Radman Elvira kunca Elvira kvorc Nino kvori Mate ljiva Mirjana najdar Dragutin najdar Milivoj nur Ivan ogori Selma oki Anelita oleti eljko op Ivan oprek Boidar otari Branko pegelj Martin poljari Aleksandar poljari Damir poljaric Karmela poljari Stanko poljar Stevan tajcer Berislav tajner Ivan tambak Vladimir-Domini

29

tambuk Ivan tark Ivan tefanac Nikola tefanis Marko terc Stjepan tetner Zdenko timac Davor timac Slavko tritof Marijan trkalj Jozo uhajda Gizela ulc Ranka uleti Mila uli Ivana umanovi Josip uni Marinko unji Hrvoje unji Marjan uperina Franjo uper Nikola urjak elimir urjan Svetlana urki Stjepan utalo Kreimir ukovi Ivica unja Jela vagel Jordan vajghart Zlatko varc vasel Jordan vigir Nada eki Sonja Tabakovi Elmira Tadijevi Rudolf Taka Ines Talai Zdenka Tanfara Sanja Tanuwidjaja Supjan Tara Melina Terek Andrija

Termai Tatiana Tereli Vesna Teskera Ante Thatcher Margaret Toji Stanislav Toli Ivan Tolj Tomac Gordan Tomas Anto Tomas Mato Tomasovi Hrvoje Tomasovi Maja Tomas Vinko Tomai Zlatko Toma Tomislav Tomin Ana Tomi-Juraga Ana Tomi Jure Tomi Milorad Tomii Hrvoje Tomljanovi Mirko Tomljenovi Nikola Tonki Ante Tonkovi Anka Tonkovi Bela Topi Sinjakovi Marica Topi Ante Topi Franjo Toplianec Sanja Tota Zvonko Toti Mirko Toti ivko Touvron Guy Trajbar Tomislav Traven Marina Tripalo Vjekoslav Tripkovi Andro Trnka Kasim Trnkovi Ana

Trojko Stjepan Trpkovi-Milii Jelena Tucak Antun Tuco Ulfeta Tudori Neven Tudor Tomislav Tunuwidjaja Supjan Turek Stjepan Turkovi Bisera Turza Gabrijela Tuar Nada Tuman Zdenko Udovii Martin Ujevi Ante Ujevi Ivana Ujevi Marija Ulm Franjo Ungaro Jagoda Urban Pavo Uremovi Martin Uri Slavica Utrobii Ivan Uvodi-Ivesa Tatjana Ukar Marija Valdec Zdenka Valek Ivan Valent Ivan Valenti,v.d. Anto Valent Sreko Valeni Vasjan Vali Ivo Valjan Velimir van der Kamp Jan Vargovi Josip Varljen Darko Vaski August Vavrik Josip Vegan Biljana Vegan Bryana Vegar Vesna

Velepi Mitja Veramenta arko Veselica Marko Veenaj Josip Vidak Ivanka Vidak Marko Vidak Vojko Vidas Franjo Vidas Zdravko Vid Karmen Vidovi Ferdinand Vidovi Franica Vidovi Goran Vidovi Ivan Vidovi Ivo Vidovi Miroslav Vidovi Saa Violi Goran Viskovi Ivo Vitali,v.d. Tonko Vii Anelko Vinji Davor Vitica Viktor Vii Marija Vladislav Lozo Petar Vlahovi Ana Vlahovi Tomislav Vlahui Andro Vlai Ante Vlai Meri Vlasteli Ivan Vlai Ferdo Vlai Josip Vlai Slavko Vlai Stjepan Vojini Ljerka Vojni Ljerka Voki Ljilja Volari eljko Vonina Kreo

30

Vrabec Bruno Vragolov Boo Vraneti Ivan Vranjac uro Vranje Toni Vranko-Nagy Nada Vrbica Boidar Vrdoljak Danko Vretenar ino Vrhovi Josipa Vrka Nera Vrtiprah Ivo Vri Mihovil Vuceli Tanja Vugrinec Jasnica Vugrinovi Barbara Vujica Benedikt Vuji Antun Vujii Ana Vujii Marija Vujii Neboja Vuji Marija Vukadin Pero Vukalovi Stjepan Vukasovi Boko Vukeli Milan Vuki Lovre Vukievi Slobodan Vuko Igor Vukoja Vlado Vukovi Mihovil Vukovi Sran Vukui ml. Herman

Vukui Herman Vuli,v.d. Marko Vuli-Mladini Denis Vuli Marko Vuli Miroslav Vuli Vladimir Vuli Zdenka Vuljak Mladen Vuljevi Karmen Vuni Ante Vurui Branimir Vuemilo Mladen Vuenovi Duko Vuina Milada Vuinovi Mirjana Vukovi Maja Walther Klaus Weiss-Sklizovi Boena Wilhelm Vladimir Wilkes Kathleen Win Win Kyn Woodall John Wright O Wayne Yamandu Isutamu Yamauchi Tsutomu Young Kirsten Zaborski Josip Zadro Mladen Zahija Davorka Zajec Robert Zajec Zvonko Zamli Bernardo Zanchi Linda

Zanki Linda Zanne Toni Zaputovi Luka Zarokovi Sran Zatezalo tefanija Zatezalo eljka Zavorovi Sran Zdelar Mirko Zdelian Elena Zdelin Elena Zeba Petar Zelenika Kazimir Zeli Miomir Zeli arko Zgrabli Nikola Zgrablji Neda Zgrebec Zdravko Zili Ivica Zima Zdravka Zimonja Javorka Zirdum Anto Zlatuni Slavko Zorica Zorica Ante Zori Damir Zori Eleonora Zori Luka Zouhar Margareta Zovak Mario Zovko Branko Zovko Jozo Zovko Jure Zrna Mladen

Zuki aban Zupi Branko aja Boo akni Ivica alac Delimir entil Mladen grabli Jadranka ic Rado idovec Zdravko igman Branko igo Rosa ili Danijel ivanovi ore ivkovi-tefan Ljubica ivkovi Ivan ivkovi Konstantin ivkovi Marijo ivkovi Mario ivkovi Nikica ivko Vjekoslav ivi-osi Stela nidari Antun uani Ika ugaj,v.d. Ana uljan Igor uljevi Jelica upanovi Marija upi Tomislav utelija eljko uul Miomir

31