Sie sind auf Seite 1von 1

Nezaposlenost Kada shvatimo da je svaki nezaposleni radnik gubitak od 10 000 godinje, a da uz profesionalni angaman svaki ovjek moe biti

aktivan, produktivan i slobodan, moemo p romijeniti stare paradigme Svaki nezaposleni je najvie sam kriv za to stanje, a "suzlonci" su roditelji, nas tavnici, i sve odgovorne osobe u ekonomskom i politikom ivotu. Nije mi cilj nikoga direktno optuivati, ve osvijestiti i svakom, od nezaposlenih, preko roditelja i nastavnika do novinara ,da sam iz sebe krene u promjenu svojih paradigmi. To znai da krivi stavovi o ivotu, radu, ljubavi i slobodi moraju se za mijeniti boljim, potenijim, istinitijim i ljepim.. Sa 37 000 nezaposlenih u OB, sa 340 000 u RH umjesto sadanjeg stanja, uz "male", a li profesionalne zahvate za godinu dana moemo imati u OB 370 miliona , a u RH 3.4 mld vie. Ja sam doao do jednadbe razvitka, modela, teorije i tehnologije rjeavanja problema , koji je mogue primijeniti sa nezaposlenima. Za tu promjenu neophodno je iz alopoietskog prei u autopoietsko osjeanje, razmiljan je i djelovanje. Sada su nezaposleni objekti, a trebaju sami sebe, uz strunu pomo, pretvoriti u subjekte. Svi to nee moi za godinu dana, ali 10% -20% najboljih to bi mogli. Oni e svojim primjerom za 3-6-9-12 mjeseci to omoguiti onima, koje su r oditelji i nastavnici slabije osposobili za ivot. Krenuti emo od biotehnologije i informatike tehnologije. Savjet za razvoj ljudskih resursa nudi pomo u organiziranju timova eksperata koji bi pruali strunu podrku u izradi i realizaciji projekata za samozapoljavanje. elimo da se u to ukljue osim Za voda za zapoljavanje, fakulteti , uspjene firme i poduzetnici,i svi pojedinci koji imaju dobru volji i neka znanja. Osijek, 12.3.2012. prof. dr. Ante Lauc