You are on page 1of 24

I

JN ITIERE1N RADIOELECTRON

AmpHficatorul de interme-

AUTODOTAREA LAB0RA'TOARE-
, LOR
Tabla inmultirii
Elemente ce' nlocuiesc diodele Zen-
ner
HI-fl
Amplificator stereo
TESLA 84
CITITORII AU REAI..IZAT
Adaptor pentru . banda de 430 MHz
Sintetizar de cu faza blo-
.n gama 3,5-3,8 MHz
LABORATOR DE SI
.
Proiectarea convertizoarelor cu tran-

CQ-YO
Traductor de
Amplificator RF
Generator AF
PENTRU ELEVI
Eroare eroare
corect?Antene colective de
TEHNIUM-ATEI..IER I
cu tiraj
mecanice
CONFOR CASNIC
Culoare-fanteze .. bun gust

Aprecierea negativelor prin

Diapozilivul 'maLte,llle
REDACTIEI
TV
Radioservice
PRETUL 2 lEI
,
Inl PE[I
Amplificatorul de inter-
este specific numai radio-
receptoarelor prezen-
tnd n mare parte electrice
de selectivitate sensibilitate.
Semnalul fe din al
informatiei, mixat cu semnalul oscila-
torului ,'o cal fh, unui sem-
nal de o fi, pe care

Valoarea semnalului fi
este toate etajele amplifi-
catorului de
snt echipate cu circuite acordate fix.
Aceasta constituie un mare avantaj
practic deoarece, ce acordul
acestor circuite a fost asupra
lor nu se mai alte
Evident, la unui program,
spectrul de o anu-
mai sau mai
specific tipului de emisiune MA sau
MF.
Frecventa fi fiind, n
general, mai dect
fe, de etaje ampli-
ficarea etaj snt mai mari n
cu cele din
de Din acest motiv
amplificarea ce trebuie de
radioreceptor este de
FI.
Lucrnd tot n u-
tiliznd ca circuite acordate
sau filtre, acest amplificator
selectivitatea, per-
turbatoare. Banda de trecere este nu-
conventional curbei de
n care semnalul este
rat la 0,707 din valoarea
centrale (fig. 1), semnalul este
atenuat cu 3 dB practic s-a adoptat
acest ecart ntruct fiziologic urechea
distinge numai mai mari
de 3 dB ale amplitudinii.
n radioreceptoarele de
destinate emisiunilor de
radiodifuziune MA; valoarea frecven-
te!:ntermediare este n cele mai frec-
cazuri de 455 kHz, iar pentru
emisiuni MF de 10,7 MHz. La aceste
receptoare banda de trecere este de
7-10 kHz, n primul caz sau de 150-
250 kHz. n al doilea caz.
Ing.
Radioamatorii din ce n
ce mai mult radioreceptoare pentru
emisiune A 1 (telegrafie) sau A3J
(SSS) n care selectivitatea trebuie
fie foarte Astfel de recep-
toare snt de obicei cu schim-
bare de banda de trecere
poate fi la ordinul
sutelor de hertzi.
Constructiv, amplificatoarele de frec-
pot fi echipate cu
tuburi electronice sau cu tranzistoare,
diferenta ntre ele fiind
Amplifi'catoareie cu tuburi electronice
cel mai mult pentodele, deoa-
rece o amplificare mare si o
stabilitate n (fig. 2).
Acordul circuitului de LC
se poate face din prin roti-
rea miezului magnetic al bobinei, sau
din condensator, acesta este un
trimer.
R
1
R
2
stabilesc punc-
tul de al etajului, iar rezis-
R3 are rol protector de filtraj
al circuitului anodic. CondElnsatoarele
C
1
C
2
n curent alternativ au reac-
foarte reac-
negative pe catod, respectiv fluc-
de polarizare pe grila ecran.
In amplificatoarele de inter-
n montaj EC (emitor comun),
se folosesc tot mai mult tranzistoarele.
'Jt
l
l
--------
T
I
0,70+- ---- - T -j-,
I I I
! I I
I I I
1 I I I
i Iii
Se tranzistoarele au
de intrare circui-
tele de pe rolul lor n
selectivitate, trebuie mai asigure
adaptarea ntre etaje, ca n final se
amplificarea
Cuplarea ntre etaje se poate face
cu autotransformator (fig. 3),cu trans-
formator (fig. 4) sau capacitiv (fig. 5).
n de acestea, foarte folosit n
cuplajul dintre etajele unui amplifica-
tor de este fil-
trul de care, de obicei, este
format din circuite acordate, cu-
plate ntre ele, din care (n cazul tubu-
rHor electronice) unul este cuplat la
anodul primului etai, iar al doilea cir-
cuit este cuplat la grila etajului
tor (fig. 6).
se o selectivitate
mai n a circuite
acordate pot fi 3 sau chiar 4 (fig. 7).
Tranzistoarele, din cauza
lor interne mici din colector,
se pe prize ale bobinelor
filtrului, pentru a nu strica factorul de
calitate respectiv, selectivitate (fig.
8).
De o pentru
amplificatorul de interme-
este stabilitatea n
evitarea n
a unui etaj sau a unor etaje ntre ele.
Prin modul de plantare al pieselor.
prin ale bobinelor firelor
rn
I I I I

______ __ L!J L J ,fi I
h'f
i

C1
.,.f
de cuplajul ntre diverse etaje
se foarte usor, dar la tranzis-
toare, n special, unde cuplajul dintre
colector este din
cauza interne, trebuie luate
speciale pentru evitarea auto-
oscilatiei.
Din cauza acestei interne,
de intrare este
de de invers, fapt
ce acordul stabilitatea
amplificatorului.
unui amplif.icator

la limita de intrare n pentru
aceasta trebuie (neutrodi-
a amplificatorului.
Practic, neutrodinarea se
cu un circuit ce o exte-
n cu cea in-
n fig. 9 neutrodinarea se reali-
astfel: din de cu-
plaj cu etajul 'prin condensa-
torul CN o parte din tensiunea de la
etajului este n
pe compensind
Valoarea condensatorului CN este de-
de tipul tranzistorului folo-
sit. Snt cazuri cnd n serie cu con-
densatorul CN se o rezis-

Un model practic de amplificator
de echipat cu
un tub electronic, este prezentat n
fig. 10.
II
il
C
L
R2
H
6+[0-
1
I
I
I
r
f
In anoda tubului de frec-
6 A7 este montat un circuit
acordat pe Cu-
plajul cu grila tubului amplificator 6 K3
se face magnetic tot printr-un cir-
cuit acordat acest ansamblu de cir-
cuite cuplate un filtru. Sar-
cina etajului amplificator este tot un
filtru acordat. Bobinele filtru
(transformator de interme-
snt montate n cutii metalice
ecranate. Tubul amplificator, fiind o
(deci ntre
intrare fiind nu neu-
trodinare.
Un foarte interesant amplificator de
echipat cu tran-
zistoare radioreceptoru-
lui Spidola, este prezentat n fig. 11.
ntre tranzistorul T 1 T 2 este mon-
tat un filtru de cu 4 circuite
acordate a selectivitate este deo-
sebit de dnd radiorecep-
torului deosebite. Se
tranzistorului T
1
(colecto-
rul) este pe o a bobi-
ne; L33' pentru a nu strica factorul de
calitate al primului circuit acordat.
Baza tranzistorului T 2 este la
IN CONTINUAREA RUBRICII INITI-
ERE lN VOM PU-
BLICA CONSTRUCTIA: ETAJUL DE-
TECTOR SISTEMUL RAA.
filtru prin bobina L37' care, avnd un
mic de spire, nu o impe-
deci cuplajul este destul
de slab.
n colectorul tranzistorului T 4 apare
circuitul acordat L3 C n paralel cu
o de 10
R
42
este spre a aplatiza curba
de a circuitului acordat a
permite trecerea ntregului spectru de
delimitat de primul filtru.
Cuplajul cu tranzistorul T 5 se face
inductiv prin L;39' Etajele
echipate cu tranzistoarele 1
5
T 6 au
mod de cuplare ntre ele. De
remarcat condensatorul C
65
(240 pF)
respectiv C 71 (220 pF), care reali-
neutrodinarea tranzistorului T 4'
respectiv T 5' prin aducerea unor ten-
siuni de la spre intrarea
etaj.
Am prezentat acest amplificator
deoarece, prin modul n care poate fi
realizat, este reprezentativ pentru n-
treaga de amplificatoare de frec-

1
3
Ing. GH. GUTT - SUCEAVA
Snt bine cunoscute rolul si eficienta
dispozitivelor vizuale auditive, in general,
ale tuturor aparatelor electrice electronice n cadrul
procesului modern de
Menite creeze rapide trainice
ntre diferitele senzoriale
dau concursul n actul
dispozitivele au darul de a trezi
ntr-o mai mare - n special la cei mici
- interesul pentru obiectul
n materialul de citito'rilor
o de calculat
(tabla inmultirii n sistemul zecimal).
de calculat are o
foarte nu
nici un element electronic n
constitutia sa, fapt care o face acce-
unui mare de
rezultatului se face pe cale
cu ajutorul unui beculet
care se aprinde n spatele
n urma celor
numere ce a fi nmultite.
n figura 1 este aspectul exte-
rior al Dimensiunile se aleg
astfel nct un aspect
ct mai (cu titlu infor-
mativ se dau dimensiunile: 300x250x
50 mm). n scopul simultane
a unui mai mare de persoane,
se poate realiza un panou de
mai m'ire, care se va prinde pe un
perete, In acest caz, comanda se poate
executa din 2-3 puncte diferite prin
cablu, fiind clavia-
turii si introducerea ei ntr-o cutie
Nu este recomandabil a se
comenzile peste 2-3, din cauza
aprinderii concomitente a
becurilor, ajungndu-se astfel la inter-
ale rezultatelor.
Elementele de necesare con-
snt: 10 baterii a 4,5 V, 100
becuri a 3,5 V, ABS, plexiglas
incolor sau colorat, hrtie de calc,
de cupru,
suruburi.
, n vederea claviaturii, se
taie 20 de de ABS cu
dimensiunile 15><15 mm; de aseme-
nea, se taie 20 de de plexiglas
cu aceleasi dimensiuni. Tot la aceeasi
dimensiune se mai taie o d'e
calc, pe care se scrie n prealabil nu-
n fiecare
de ABS se o la mijloc,
astfel nct introducerea
de contact, a extremi-
tate nu trebuie
ABS (fig. 3).
In continuare se introduce n fiecare
de ABS
tor, se deasupra de hrtie
de calc cu iar
peste de plexiglas se
strnge puternic cu mna se
n laterale cu de plexi-
glas n cloroform n preala-
bil). executarea tuturor
se face asamblarea conform
schemei din fig. 3. Contactul comun
se din de cupru
In vederea ntreru-
perii contactului ce se ia mna
de pe aripioarele contactului se
ndoaie n sus (fig. 4), avndu-se
ca cursei clapetei
nu 2 mm, pentru a nu
produce ndoirea a ari-
pioarei n urma n-
tre clape se alege astfel nct
unei clape nu
celor vecine. Tabla de cupru se prinde
n 4-6 de o ABS, care,
la rndui ei, se prinde n 4
de placa de de placa
de se astfel nct clavia-
tura nu mai mult de 1-1,5 mm
deasupra de n ceea ce
claviaturii, ea se poate
atit paralel cu panoul de
(fig. 1), ct perpend icu Iar pe acesta.
Pentru punerea n a
lui dorit se vor folosi de 3,5 V
(de preferat cI..! care
o luminozitate mai mMe). Sr-
mele se vor lipi de cele contacte
cu cositor. Pentru ca aprins
nu lumineze numerele vecine,
vor fi imersate ntr-o
de ABS sau lemn, n care se dau 100
de cu diametrul becului. Deasu-
pra acestei table se hrtia de
calc, pe care s-au desenat cercurile
becurilor, iar n cer-
s-a nscris cu cores-
pe se placa de
-------l
AUTd

sa
.,
PARAVAN ABS
plexiglas. Pentru a impiedica becurile
sub ele se va mai o
de ABS sau plexiglas.
In final, tot ansamblul se prinde in 4
de corpul de
Schema a pentru
la 50 este n fig. 2,
restul circuitelor executndu-se iden-
tic.
Rubrica Autodota-
rea laboratoarelor sco-
Iare, va publica' n
continuare materiale
realizate n spre
a fi construite si n
alte de
pe a-
cale, cadrele
didactice elevii
ne
lor.
)OTAREA
,fOARELOR
I)LARE
'"
Pentru obtinerea tensiunilor de refe-
si a stabilizate se folo-
n' mod curent diode Zenner n dife-
rite montaje. Caracteristica unei diode
Zen ner este n fig. 1.
d ioda este n sens
invers, de tensiune pe ea
foarte n de curentul ce
o acest caz, curentul ce
bate dioda trebuie se ncadreze ntre
valorile date n cataloage.
Diodele Zenner cu tensiuni de stabi-
lizare mai mici de 6 V snt procura-
bile si de aceea amatorii, multe ori,
elemente nlocuitoare. n fig. 2
snt prezentate caracteristicile
nilor semiconductoare polarizate direct.
Se la o variatie a curentului
prin de la 1 la 10' mA, tensiunea
ntre 0,25 0,32 V la
cu germaniu, iar la cele cu siliciu ntre
0,55-0,7 V.
Pentru a tensiuhi de cca 2--4 ori
mai mari deCt acestea. se pot nseria
2--4 asemenea cu germaniu
(pt. 0,6-1,2 V) sau cu siliciu (pt. 1,2-
2,4 V). Se pot folosi cu succes
val ide ale tranzistoarelor defecte. S-au
prezentat caracteristici pentru 2,3
cu siliciu nseriate.
De multe ori n aparatura ama-
torilor snt necesare elemente stabiliza-
toare de tensiuni cu tensiuni diferite
de acestea sau cu o de sta-
bil izare mai bu a avea la d ispozi-
diode Zenner.
O de a tranzistoa-
relor este tensiunea de
maxim U EB' care este
n catalog (tensiunea
tor). La tranzistoarele prin
u
1 d(mA)
10
GJ
-S
9

8
t;
'-'o
W
g
7
6
2 !I---+-
difuzie sau prin alte procese, la care
baza este foarte subtire, tensiune
este de 0,5-3 V 'Ia tranzistoarele cu
germaniu de circa 4-12 V la tranzis-
toarele cu siliciu. aceste ten-
siuni, iar cu-
rentul multipli-
curentului se iau
de limitare a curentului, jonc-
nu se distruge.
Fenomenul este folosit la d iodele
Zenner (efect Un dezavantaj
important l faptul tran-
zistoarele fabricate sortate n
acest scop, tensiunea de stabilizare di-
de la element la element.
Tensiunile stabilizate pentru
nile la tranzistoarele cu ger-
maniu snt de 1,5-6 V, tocmai n dome-
biul n care diodele Zenner snt greu
de Curentul de la care ncepe sta-
bilizarea este 1-3 mA, iar curentul
maxim admis este n de tipul
tranzistoarelor.
De exemplu, pentru tranzistoarele
EFT 317-320
Iz = 10 mA, iar la n403, n416.
max
n422, Iz = 7 mA. n cazul n care
max
cu rentul care jonq i u nea este
n impuls, curentul admis la 30-
50 mA.
Caracteristicile de stabilizare
I
B
= f (U BE) I c = O pentru cinci tran-
zistoare E FT 317-320 snt prezentate
n fig. 4. Montajul de este pre-
zentat n fig. 3.
Pentru toate tranzistoarele cu germa-
niu coeficientul de stabilizare a tensiunii
de lucru cu temperatura este aproxima-
tiv depinde numai de valoarea
tensiunii stabilizate.
Orientativ. acest coeficient este ne-
gativ pentru U
z
"('4 V, apropiat de zero
pentru 4 V ":::'UZ':::"S V pozitiv pentru
5 V.
Fenomenul este la tran-
zistoarele cu siliciu de ca BC
BF 5, etc
5
aceste tranzistoare este de cca 10 mA.

ale puteri disipate
mici.
dorim ca elementul stabilizator
un curent admis

ntocmi scheme simple cu
mare o
putem
elemente
6 este o astfel de
care poate stabili-
de a
de stabilizare la
tranzistoare npn pnp.
1 KQ NPN
Hm
10
9
8
7
4
3
2
o
II
C5
I
1 1.5
siunea a
curentul de colector
rentul de colector al lui
la o de tensiune
rezistenta balast R,
a la bornele

lui cu-
ceea ce duce
Pentru o redreso-
rului, poate fi

Pentru
"""" 3,8
12V
:2 2,5 :3 ,,5 4
6
ILIE ISVORANU
... au
din ce in ce mai
ul celor dornici
de calitate.
220V
!
li
Il3
Sig.
TI'
[ru
O O
-12V
TCA 210

AC180l<VI AD 155
n cele ce
realizarea unui amplificator stereo
(fig. 1) conceput cu circuite inte-
grate.
Schema anplificatorului (fig. 2)
din primul moment pe
constructor este prezentat doar
un canal; pentru canal se
un amplificator iden-
tic.
Din punct de vedere electronic,
schema dis-
tincte: preamplificatorul etajul de
putere. Preamplificatorul de
este echipat cu un circuit
integrat, de tipul TCA 210. La in-
trarea preamplificatorului de
se un semnal de
circa 2,5 mV, pentru ca la
se 30 mV cu un grad de
distorsiuni de 5%.
Amplificatorul de putere este rea-
lizat cu 4 elemente active.
La intrarea amplificatorului se
semnalul de
cules din preamplificatoru-
lui n final amplificatorul debi-
o putere de 3 W.
Modul de montare a pieselor este
prezentat n fig. 3, iar schema ca-
blajului imprimat este n fig. 4.
de montaj nu va
dimensiunile de 127x86 mm.
Figura 5 alimentatoarele
amplificatorului ce vor debita o
tensiune de 12 V.
Transformatorul se va realiza pe
un miez compus din tole E 10+110

EFT3138
si lui vor avea
toarele' caracteristici: L 1 --1 800 de
spire cupru-email (:> 0,2 mm; L2-
130 de spire cupru-email 1> 0,6 mm;
L 3-54 de spire, cupru-email
0,6 mm.
Mare trebuie
circuitului integrat. Orice
atingere sau tensiune suplimenta-
l poate distruge! n fig. 8 se pre-
una dintre variantele construc-
tive adoptate de autor.
Montajul se pe o
de pertinax avnd dimensiu-
nile de 240 x 120 x 3 mm.
Vor fi folosite difuzoare de
5 n !3V A, care se n
incinte acustice adecvate.
Radiatorul, pe care vor fi montate
cele patru tranzistoare finale, va fi
realizat din de aluminiu groa-
de 1,5 mm si va avea dimen-
siunile din 9.
nainte de montarea
trelor se va face adap-
tare: pe cursorul poten-
va fi lipit (cu lac po-
listiren) un ac indicator, confec-
dintr-o de poli-
sti ren (fig. 10).
Pe panoul frontal al amplifica-
torului stereo, ntre cele pe-
rechi de se va monta
cte o
din plexiglas transparent. Forma
scalei gradate este n
fig. 11.
n spatele scalei gradate vor culi-
sa acele indicatoare ale celor
Modul de amplasare
a scalei vernier, precum a becu-
rilor indicatoare evident din
desenul din fig. 12. Unul dintre
cele trei beculete va fi montat n
spatele de pe
scala vernier. Iluminarea intregii
scaie vernier se va face prin

Acest sistem mecanic permite
o mai echilibrare a celor
canale ale amplificatorului
stereo. Cel de-al trei lea bec se va
monta n spatele unui orificiu mas-
cat de de plexiglas
va indica amplifica-
torului stereo. Mentionnd
amplificatoruiui stereo nu va
80 mm, pot considera ca
suficiente sfaturile pentru realiza-
rea sa
1. La magnetofoanele Tesla 84 se
o de functio-
nare n timpul a urlOr
pocnituri nregistrate pe
banda
Acestea se datoresc electromagne-
tuiui pentru presarea rolei de cauciuc
pe axul volantului, introdus n circuitul
de alimentare al montajului electronic
de
2. n cazul unei mare
li!ate a unor corect imp!i-
mate, se poate remedia fenomenul
active a benzii
tice cu alcool sau cu
pentru buna a benzii pe
universal, e schimbarea
de presare pe cap. Se taie o
de de grosime 1-1,5 mm
pe locul celei uzate
3. Pentru
acute,se poate
prin
bare a vitezelor la 2 sau
doar cnd
butonul de punere sub
pe clapa vitezei
difuzor
stab;lizQtor fig
y;\"
1
14
p'ent __ n l)anda
de o MHz .
POMPHJU
descris mai
care
Partea a adaptorului o constituie
m ultiplicatorul de cu varactor
(varicap). Fiind un montaj cunoscut
de radioamatori, se Cteva pri-
vind sa. cunoscut faptul o
varactor tensiune-
capacitate foarte Ca urmare, unei
astfel de diode i la borne o tensiune de
RF care va dioda
va fi foarte deformat, deci bogat n armonici.
Deci putem excita dioda n curent, sau n
tensiune. Cel mai indicat mod de excitare este
cel n curent, deoarece s-a constatat armo-
nicile produse snt foarte puternice.
Caractyristica diodei, C = f(U), pro-
armonicii a doua. Cnd dorim
nem armonica a treia (ca n cazul de atunci
n circuitul de al multiplicatorului trebuie
curentului
armonicii a doua a semnalului aplicat la intrare.
+ 12 V R
1
'----_R_X
E
Astfel se posibilitatea prin mi-
xare pe a componentelo'f:
fo + 2 fo = 3 fo;
2 fo-fo = fo.
este chiar a treia iar
este Unui ase-
i aplica cu modu-
lro,n"",,,t'i cu de amplitudine
multiplicatorului cu va-
ractoare este foarte ridicat, putnd 60-
Schema bloc a mC)Htall.!lm este
PE POZITIA E
-- Alimentarea oscilatorului de 288 MHz este

-- L 1 Ci este acordat pe fo = 144 MHz;
L2 C2 este acordat pe 2 fo = 288 MHz;
L3C3 este acordat pe 3 fo = 432 MHz, deci
semnalul generat de de 2 m va fi
transpus n banda de 70 cm.
R
-- Se oscilatorul de 288 MHz;
-- Semnalul captat de se pe dio-
da cu semnalul de 288 MHz, diferenta lor
fiind n banda de 144 MHz, deci
de receptorul de 2 m.
De faptul nu putem receptiona
deCt o din banda de 435 MHz,
o cu ca banda recep-
de receptorul de 2 m.
T
288 MHZ 1..2-
OSCILATOR !
C
C2

'\
J J
C5
2';"12pF
3,3
10pF
L3
Schema a adaptorului este
n fig. 2. folosit are
MHz sau 32 MHz.
se pe armonica a treia a cuar-
MHz).

acestuia.
unui cristal de 32 MHz, este evident
se va acorda chiar pe
L
6
C
6
C
7
Tranzistorul
deci circuitul
pe 96 MHz.
o triplare de
acorda pe 288 MHz.
T 3 este stabilizator
REGLAJE NECESARE
------------
Se nti oscilatbtul de 288 MHz;
- Se alimentarea montajului se
un semnal de la de 2 m, emi-
ce nu trebuie o mai mare
de 2 W, pent;u a nu distruge varactor;
- Se Ll C
l
pe 145 MHz,
acordul cu un undametru cu absorbtie'
- Cu ajutorul ref1ectometrului se
rea oplima imrc adaptor, modifi-
cnd priza pe L 1 ;
Se apoi L
2
C
2
pe 288 MHz,
care se reface acordul lui LI C 1 ;
Se L
3
C
3
L
4
C
4
pe 432 MHz
se face adaptarea cu antena,
cnd priza pe L 4'
De remarcat toate reglajele snt dependen
ele trebuind reacute n la
acordul definitiv exacL
Pe
L 2 - L7

I
I
L 1
11
4,7nF
F
II
(]J
Nr. Diametrul
metrul
II
! I
spire conductor
bobinei
Ll 6 0,8 Cu-Ag umm aer
L2 5 0,8 Cu-Ag 6 mm
aer
L3 3 0,8 Cu-Ag 6mm
aer
L
4 3 0,8 Cu-Ag 6 mm
aer
+12.V
Ls 12 0,4 Cu-Em 5 mm
UKW
Mamaia
L6 5,75 0,5 Cu-Em 5 mm
aer
L
7 4 0,8 Cu-Ag 6mm
aer 5,6K.Q.
F - mele de

i
HZ
8
A
In
primul di-
primul
de .. formare
sursa de etalon
(SFE) sau de f
o
este cu ecartul impus de 3 kHz.
Elementul al este osci-
comandat n tensiune OCT,
care controlat printr-o
de reglare a frec-
100 de puncte n gama de
mutarea
impulsurilor
Ia una din
sale (din 3 n
aceasta o polarizare re-
Ung. A.
ing. M. <>;;II ....... ,"' ........
este frecventa

OCT este, de fapt, o o
blocare a fazei pe care
le unde denumirea acestui
sintetizor. La realizarea aces-
sintetizor s-au folosit
SURSA DE FRECVENTA
ETALON
Multivibratorul sincronizat pe cu-
(fig. 2) este realizat Cll
circuite NAND din capsula
CDB 400 E (care 4 circuite
NANDcu Cte 2 Conside-
rnd cristalul de are pentru
diverse valori tip cuprinse ntre
100 n tabelul 1 se dau
asupta modului cum se
poate realiza owizorul DF
1
n func-
de valoarea pentru N l'
De se limitele
de pentru (tabe-
lul 1).
Pentru trigheri s-au folosit capslI-
lele CDB 473 E care contin Cte doi
JK Din ta-
I se vede orice s-ar
alege, vom avea divizoare cu 2, 3, 4
5 in combinatie pentru realizarea
n 3 'snt conec-
pentru realizarea
D f/J
a
OSCILATORUIJ COMANDA!'
IN TENSIUNE
n 6 este schema OCT,
1.-__ ..... ' .... 00_n_F __ -e ____ ---4 __ precum cea a regulatorului de
f
'3
12 11 10 9
r
4
p

b
14 13 12 11 10 9 8
SI
realizat cu tranzisto-
SC 101. Tensiunea Ue
lent ntre + 3 + 5
de
= -0,3
Cz
9
8
o
calcul a con vertizoarelor tranzistoriz:a.te.
cu scheme montaje care s-au recomandat
practice efectuate cu acestea.
Convertizoare!e electronice pot fi realizate n
variante n functie de schema AstfeL
pentru puteri de ordinul de watt
la pentru sarcini constante mai
pentru unor tensiuni foarte man, de
sutelor sau miilor de se convertl-
zoarele asimetrice, n schema oscilatorului
cu auto blocare cu un tranzistor.
Pentru puteri de ordinul zecilor de chiar
mai mari, posibilitatea convertizoarelor asi-
metrice este de curentul de colector maxim
Rog. V. CONSTANTiNESCU
de oscilatie va fi ntre 300 si 500 Hz.
de lucru a este
n functie de miezului magnetic uti-
de preiucrarea acestuia. Astfel, pentru miezuri
de se pot lua n considerare cuprinse
ntre 5000 7000 Hz, pentru miezurile din permalloy
admis al tranzistorului ales, folosindu-se n acest caz -r
convertizoare simetrice care cu sau Uc
mai multe tranzistoare. Cunoscnd tensiunea redre- _
la intrarea filtrului (Vo), curentul re-
dresat (Io) tensiunea de alimentare a acumulatoru-
lui sau bateriei (Va), ca n de puterea
(Po = Vo . 10) se de lucru
a convertizorului.
Astfel, pentru puteri sub 20 W se o
a frecvente lor de lucru ntre 5 000 7 000 Hz.
Pentru'puteri cuprinse ntre 20 100 W,
de lucru a convertizorului se va situa n limitele de
1 000- 2000 Hz, iar pentru puteri peste 100 W frec-
Rm = cea 14000 Gs.
Pentru de valoarea lui Bm se va
extrage din tabele, in de caracteristicile miezului
ales.
Din cele de mai sus o delimitare a
diverselor de miezuri magnetice n de
puterea a convertorului proiectat.
Indiferent de schema vom face unele consi-
pe marginea unor valori de calcul,
spre a putea trece la proiectarea a conver-
tizorului dat. Astfel, densitatea curentul ni (<5) n
transformatorului de impulsuri este n
de puterea pentru puteri mici situn-
trepte. n fig. 9 este schema le CDB 473 E. n concluzie, pentru
(de la cca 400 la cea 500 pF)
frecventa fies cu peste 1 %.
ceea ce' este 'suficient pentru un sis-
tem RAF.
L\ Cz
L\C = ---- =
(1 +
Ci
100
= ------ =
(1 +
100
L\ !lC
f
ies
2 C
3,3 pF
= -1,11%
f
ies
are o extrem
de (fig. 7).
L = = 18
(2 n fm)2C
Bobina de L a fost
pe o de polistiren
cu 4 (tip Electronica) avnd
4 x 10 spire Cu-Em (jJ 0,25 mm
miez de penniavar. Priza este

Tensiunea de nivel
mare de la iqirea 1 a
OCT este n impulsuri
negative de trigherul Schmitt
TS pentru comanda mai eficace a
divizorului DF 2' Acest trigher se
cu circuite NAND
din capsula CDB 400 RE (fig. 8]:
DIVIZORUL PROGRAMAT DF
2
Raportul de divizare N
2
se re-
cu ajutorul a comuta-
toare (mecanice) decadice in trepte
ntre 1 200 1 299, deci 10 x 10 = 100

bloc. divizarea d,e 1 200 snt necesare
Pentru divizoarele cu 3 4 snt 6 cap suIe. Pentru trigherul de for-
necesare cte 2 trighere, deci cte mare TF 2 se folosesc cele 2 circuite
un circuit CDB 473 E, iar pentru cel NAND libere de la DF l'
cu 10 trebuie 4 trighere, deci 2 capsu- Comutatoarele Kl K
2
snt ro-
.
I [m Fies

/'\ 1""\

Trigherul Schmitt TS
Varianta (Uint.) Schema bloc DFt
CIlH
1,10 1 (HE)
Uint(v)
+
du-se ntre 2,5 3 A/mm
2
, iar pentru puteri mari
cel mult 1,5 A/mm
2
. n cazul unui conductor
izolat cu email speciaL foarte rezistent la temperaturi
ridicate, atunci b poate fi ales ntre 3 4 A/mm
2
.
Randamentul convertizorului (1}) n
de puterea acestuia respectiv, de tensiunea cu care
este alimentat convertizorul (Ua). Astfel, pentru con-
vertizoare de puteri mici, la 20 W, alimentate cu
tensiuni' cuprinse ntre 2 4 V, se poate considera
11 =0,65. Pentru puteri cuprinse ntre 20 lOC W, n
cazu:l n care convertizorul este alimentat cu tensiune
de 12 la 20 V, se va alege 11 = 0,8. n cazul unor
puteri ce 100 W, se poate conta pe un randa-
ment cuprins ntre 0,85 0,9.
Convertizoarele simetrice au un randament superior
convertizoarelor asimetrice si de aceea n calcule se
grosier 11 = 0,6 -'0,75 pentru convertizoare
asimetrice 11 = 0,7 - 0,8 pentru convertizoare simetrice.
n cazul convertizoarelor asimetrice mai intervine
n calcul factorul de T, care raportul
dintre timpul de al tranzistorului durata
unei perioade:
t Uc max- Ua
T=-=-----
T Uc max
Pentru efectuarea unor calcule practice se alege va-
loarea factorului de ntre 0,6 0,75. n
montajul asimetric va trebui fie luate n calcul
1
unele tensiuni parazite (Up), care curentul
maxim n circuitul de colector al tranzistoruluI (le ma x)
care se aleg intre 0,5 0,4 V.
Cunoscnd valorile mai sus criteriile
orientative de alegere ale acestora, putem trece la
proiectarea
I. Pentru executarea unui convertizor simetric, func-
cu tranzistoare montate
schemei din figura 1 pornind de la cunoscute:
Vo, 10 U a, considernd 11 = 0,7, vom alege tipul tran-
zistoarelor din
Uo 10
(1) lcmax? ----; (2) Ucmax;:. 2,4 Ua
Ua
1) Din cataloagele de triode semiconductoare vom
alege tipul de tranzistor care (1) (2).
2) Apreciem puterea n circuitul colectoru-
lui (Pc) - n cazul unei singure
Pc (1,25 -1,3) Po n cazul folosirii unui circuit
secundar cu redresarea ambelor alter-
Pc (1,45 -1,5) Po, unde Po pro-
dusul 10 Uo, la sau, cu alte
cuvinte, puterea a acestuia n
3) Se alege circuitul magnetic necesar pentru reali-
zarea convertizorului dat, cunoscnd ferestrei
(SI), a tolei sau a miezului existent.
Sm Sf = 120 Po ... (3), unde Sm este mie-
f .
I
zului n cm
2
si ca e :? a sau cel mult e= 1.5a,
unde e a 'snt cotele ale miezului
magnetic adnotate n fig. 2, Sm.
de tola si de miezului se
grosimea pachetului de tole
4) Se de colector pentru un
tranzistor, tensiunea eficace (Uco 1) la bornele
unei ne este practic cu tensiunea de
alimentare Va minus tensiunea de saturatie Usat.
De obicei, Usat este ntre 0,3 0,5 V.
U co 1 = 4 fn
e
Bm Sm 10-
8
de aici
10
8
n =
c 4 f Bm' Sm
n cazul alegerii unei tensiuni de alimentare Ua > 12 V,
atunci tensiunea de poate fi
5) Se de spire din
bazei unui tranzistor pornind de la
n = ----"'---"----
b Ua- Usat
De exemplu: pentru Ua=12 V, f=800 Hz, Bm=
8000 Gs Sm=3 cm
2
; neglijnd Usat,
10
8
. 12 . .
n = ------ = 15,6 splre
c 4 . 8 000 . 800 . 3
3,5 . 15,6 4 5 .
n = ___ o = , splre.
b 12
Valorile rezultate calcul se rotunjesc la numere
ntregi.
J.,
UC .... --..
EI
6) Pentru circuitul de se
j
de spire al transformatorului care
pe de a convertizorului:
n
3
TCz Re n = ne Uo_
Ua-Usat
tative cu cte 4 (gale
1 x 10 ploturi Fiecare din
ele, asociat cu circuitul NAND de
cu 4 constituie un de-
codificator de fapt, care este
nat manual; ele impul-
surile de la intrare din cod binar n
comutatoarelor pentru N
z
=1 237
o
4
- Ceas elech'onic
- Relee acustice
A
+
im pulsuri 1<). n cod zecimal.
Pentru fiecare trigher este necesar
un galet al comutatoarelor. Modul
de a unui anumit raport
de divizare, de exemplu, N
2
= 1237,
rezul clar se scrie:
1237 = 1200+30+7,
deci vom pune pe 7,
iar K
1
pe 3 (fig. 10).
Pe panoul sintetizorului nu se a-
lui de lucru,
ci de ordine al acesteia
ntre cele 100 de fixe (n
de 37).
tabelul 2 fig. 11
e-
COI1-
K,
Schema Ia
v I Valoarea lui n
s
poate fi de 1,05 la 1,2 ori.
b 7) Se diametrul conductorului din
, 141 rarea colectorului cu
dc = 0,015 vllc max, unde dc este diametrul con-
ductorului n mm, iar le max este curentul de colector
n mA.
(CONTINUARE N NR. VIITOR)
Cifra de
O
1
2
Kl
3
4
5
6
K
2
7
8
9
de
Drez,erltaLt in acest articol,
este destinat in special
ce
in undelor ultrascurte
care frecvent
antene rotative.
Cu un asemenea traductor
se poate comod
precis
de sau emisie.
n diverse apare necesitatea de a cu-
cu, o precizie unui element n
In materialul de cititorilor
modalitatea de a construi un traductor cu o aplica-
bilitate.
cu un instrument tensiunea sau cu-
rentul dintr-un circuit de gradnd instru-
mentul n se traduc-
torul de dorit (fig,. 1 a). Se poate completa
schema e cazul tensiunii prea
pentru pentru corectarea curbei
U = U (H), cu un amplificator a tensiune de
va da pe instrument (fig. 1 b).
Ce presupune
fig. 2, care un traductor pentru unghiu-
Iare, deplasarea fiind de 360 grade. Cuplajul
magnetic este real izat pe un miez din tole de transfor-
mator n de U. Tensiunea de alimentare a bobinei
I este (Ia Valoarea sa
este de de realizare, dar n special
de rolul locul pe care traductorul le are. Se
insistent utilizarea tensiunilor mici (2-20 V), care snt
inofensive nu cer cabluri de prea scumpe.
O tensiune mai mare este
constructiv econom ic.
o
U
rnax
I =---
rnax
unde
n principiu, modul de Avnd
bobine cuplate magnetic (tip transformator), tensiunea
este functie nu numai de tensiunea inductoare
de raportul de transformare, ci de ntrefierul
care apare n circuitul magnetic. n mod uzual, ntre-
fierul trebuie fie ct mai mic pentru a nu se afecta
randamentul cuplajului, sau este folosit ca element
de reglare a induse. ntrefierului n
circuitul magnetic va duce la tensiunii induse.
ntrefierului este n
cu elementului a dorim o
atunci tensiunii induse va expri-
ma, o lege de
TensIunea n secundar poate fi sau nu cu cea
din primar. de spire se ca la orice
transformator de aceea nu vom indica pentru acesta
modul de lucru, avnd n vedere materialele deja pu-
blicate n revista
U - tensiunea ntrefierului mi.
max nim (se
Radioamatorii n spe-
cal cei numai pentru
de o dotare teh-
implicit,
mentul lor este construit mai
mentar.
de propagare n banda
de unde ultrascurte du-
opticii geometrice, pentru
emisiunilor n banda de
snt necesare antene cu
U'V!.jc:l!'CH'V recep-
toare sensibile. Constructia meca-
a unei antene respectiv,
montarea ei la o
un lucru greoi, necesi-
tnd materiale scule speciale.
Din acest motiv se o
mai dar la care se
un amplificator de ante-
'n figura este prezen-
schema unui amplificator de
cu tubul ErSCC care asi-
o amplificare de 32 dB,
este simplu pie-
se poate fi construit de
orice radioamator
Bobinele se construiesc astfel:
I - curentul maxim admis de instrument
n de instrument (miliampermetru), se de-
din circuitul de Rs:
max
R'I - secundarului (se din
cuiul bobinajelor sau se
Pe o de la un amplifica-
tor de de
televizor se vor bobina 13
din cu
0,6 mm L 1.
Bobina L2 se
de cupru argin-
(sau cupru email) cu dia-
metrul de 1 mm. Se vor bobina 5
spire, n aer, diametrul bobinajului
fiind 6 mm, iar lungimea bobinei
14 mm. Bobina L3 are 7 spire din
ca L2, diametrul
bobinei fiind 9 mm, iar lungimea
bobinei 15 mm.
Bobinele L4 L5 snt bobinate
pe tip de ca L 1.
Pentru L4 se vor bobina 4 spire
cu din cupru sau
email cu diametrul de 1 mm.
ntre spire este de 1 mm.
Intre spirele bobinei L4 se bobi-
L5, care are 2 spire de cu-
pru izolat cu plastic. Diametrul
conductorului este 0,6 mm.
Amplificatorul se pe
o de pertinax pe care a fost
prins soclul tubului n jurul
celelalte piese. Bobinele de intrare
vor fi piantate ct mai dis-

ce amplificatorul a fost
realizat, se n felul
De la un oscilator sau un
se emite un semnal cu
de 145 MHz. Se sem-
nalul nti ntr-un receptor,
care se amplificatorul.
Din condensatoarele trimer si mie-
zul bobinelor L4L5 se
o amplificare la 'un
moment dat amplificatorul n
(zgomote n receptor), se
miezul bobinei de neutrali-
zare L 1 ce revine la
normal.
terminarea acordului, am-
plificatorul se introduce ntr-o cu-
tie spre a fi protejat mpo-
triva intemperiilor, se
chiar la elementul vibrator al an-
tenei. Cablurile/ de vor fi
coaxiale cu de 75.0..
Alimentarea cu energie
se poate face de la un redresor
montat amplificator (tot n
cutie dar ecra-
nat cu de fier), care este ali-
mentat de jos cu tensiune de 8-10
V. Socul semnalul de
care este preluat de
repetor prin condensatorul de 1 nF.
Mai alimentarea merge prin
cablu! coaxial n transfor-
: 1,.----':....-;1--.... - __ 1--....
II
10-40pF
6,3 V
OA
SlsrEM DE ALIMENTARE
.!
LA L5
1n
o
o
yx _1 Il
.. __ .
I ...
IH
1
1
I
1
li
t
1
o o
_t o o
I I
I
1
I
J
H
I
li
I
j
I I
o o


R
s
Cum se obtine variatia ntrefierului functie de de-
plasare? n H se introduce o
care se cu elementul n Pana
este o ci rcu d in material feromagnetic a
grosime ntre un h minim un h maxim.
Pana poate avea (fig. 3a) sau n trepte
(fig. 3b). treptelor corespunde unui interval
ce trebuie fie indicat n mod distinct pe domeniul
de lucru.
are o Prin se poate m-
caracteristica pe cteva
- pana un profil o
- curentul fie redresat cu un element
a fie dar de sens invers
cu cea a sistemului redresor; n cazul n care de determinat este a unui reper
n de pana va fi, desigur, rectilinie
(fig. 4) nu curbilinie, ca n prima
Lungimea L va corespunde complete.
- se un amplificator a caracteris-
fie
Nu s-au dat niste date constructive anume, deoarece
locurilor' de utilizare cere o realizare
n fiecare caz.
Indicatia instrumentu1ui nu va fi etalonarea
urmnd se pe fiecare n parte. Pana
mator. Bobina L5 a amplificatoru-
lui se la cablul coaxial tot
printr-un condensator de 1 nF.
Transformatorul va fi dimensio-
nat de amator n functie de tolele
ce le La dioda F 407 ten-
siunea va fi de 140-
150 V. Pentru filamente se pot
scoate cteva prize pentru ca
zirea catodei se n regim
normal.
Acest mod de alimentare prin
cablu coaxial este foarte econom ic,
singurele piese n plus fiind
condensatoare de 1 nF
bobinat pe un creion (15 spire cu
Cu-Em cu ifJ 0,6 mm).
Toate de acord si ali-
mentare vor fi la sol,'
care antena cu vor
fi montate pe
Cele mai frecvente defecte n apa-
ratele radioamatorilor su-
duri realizate incorect. ca deca-
pant nu se vor folosi acizi,ci
necorosive. Foarte indicat este colo-
foniul, chiar dizolvat n spirt. Firele
izolate n email se pot suda uti-
liznd ca decapant aspirina.
Pe o de se
firul izolat si se cu vrful
ciocanului de lipit. Se cum
emailul se desface de pe fir, iar cosi-
torul perfect pe cu-
prului.
Acest decapant - aspirina - este
foarte indicat la sudurile ce se
cu fire unde emai-
lului este foarte
Reglarea verificarea de audiofrecven
din sau receptoare utilizarea
unor generatoare de de calitate.
Evident, o foarte de scheme
pentru aceste unele mai complexe, altele
mai simple.
Radioamatorii, n afara unor reglaje ale modula-
au nevoie pentru reglarea gra-
dului de de un generator cu
mai simplu de mici dimensiuni. Astfel, n
figura 1 este schema unui generator de
cu un tub electronic, care poate
acoperi banda de ntre 20 Hz
20 kHz, n trei subgame.
Tubul electronic folosit este ECC82 sau oricare
cu catode separate.
Raportul de acoperire n fiecare este 1: I {l
comutarea unor condensatoare. Reglajul fin
se prin cele
metre liniare P a Cte 200 - 250 kQ fiecare.
n este montat un de 50 kQ,
cu ajutorul se amplitudinea semna-
lului. Pentru stabilitatea amplitudinii este
lampa L, care este un bec de 15 W /220 v.
Tensiunea de a generatorului poate atinge
4 V cu un procent de 3% distorsiuni. Pentru o frec-
de 1000 Hz se poate construi generatorul
din figura 2.
Generatorul un tranzistor pnp o 1K
de defazare. n locul lui EFT 353 poate fi montat
orice alt tranzistor pnp avnd un factor de ampli-
ficare mai mare de 40.
Modul de realizare la
Snt de cteva cote constructive cu ca-
racter orientativ. Astfel, ntrefierul H poate varia ntre
2 ia 10 mm. Deoarece tole simple n de U
snt greu de procurat, trebuie le din tole
E, le retezati coloana de la Miezul
se face tola U dintr-o parte alta, n spa-
introducndu-se Joia 1. Se poate face tra-
ductorul n de E, n acest caz este de dorit
un ntrefier pe coloana (fig. Sa), intrefier ce
corespunde mai bine unei rectilinii.
Dimensiunea tolelor grosimea pachetului de tole
corespund unor puteri mici, sub 10 W.
Partea nu prea mult timp. Snt
necesare o serie de de reglare optimizare
a penei n ntrefier pentru a se o a
ct mai
e:------jF1
33n

I 22k
----1
330p P
foC---..o
AAF
,-------lj)------ -.'Iv
!JI>----u-------<O

Ciocanul de lipit trebuie o
putere de 35-60 W. co n structorului. .. :..... __ I
Scrierea a numerelor
aproximative pe de o
parte, erorilor de care
snt afectate aceste numere, iar pe
de parte, modului
concret n care aceste erori trebuie
se reflecte n forma de scriere.
Fiind dat un aproximativ N,
a eroare (n
procente) se un
maxim de cifre ale
lui N care pot fi considerate cifre
exacte (care nu snt afectate de
eroarea lui N). Invers, rotunjirea
unui N, prin suprimarea
unora dintre cifrele sale finale,
introduce n acest o anu-
eroare, cu att mai mare cu Ct
au fost mai cifre

1
1 50
2 25
3 17
4 12
5 10
6 8,3
7 7,1
8 6,3
9 5,6
un moment
de nenlocuit.
Nu numai
2
5,0
2,5
1,7
1,2
1,0
0,83
0,71
0,63
0,56
semnificative n scriere.
Scopul materialului de este
de a da un concret la pro-
blemele care se pun n cu
transpunerea erorilor n forma de
scriere a numerelor. Pentru expe-
ditivitate o mai accesibili-
tate, la orice
ale modului cum au fost ntocmite
tabelele Se cere facem
o precizare: prin cifre
semnificative ale unui N
(presupus scris sub forma unei
zecimale) vom toate
cifrele care n acel nu-
N - cu zerourilor din
(De exemplu, N =0,02
are o
Tabelul m. 1
1
3 4 5
0,50 0,050 C 1)050
0,25 0,025 0,0025
0,17 0,017 0,0017
0,12 0,012 0,0012
Eroarea (n
procente) care se comite
trnd un de n cifre, cu fo-
losirea regulii de rotunjire prin
completare (z - prima dife-
de zero a N).
Exemplul nr. 1
Se N=75,621. Prin
rotunjire la trei cifre (n=3), acest
devine N*=75,6. Tabelul

10% 5%
1 1 2
2 1 2
3 1 1
4 1 1
5 1 1
6 1 1
7 1 1
8 1 1
9 1 1
nr. 1 ne eroarea
prin rotunjire este
mai sau cel mult cu
0,071% (coloana n=3, linia z=7).
Prin rotur.jirea N
la cifre (n=2) cu completare,
N**=76, n acest
caz o eroare mai sau
cel mult cu 0,71% (coloana
n=2, linia z=7). Tabelul nr.2
de cifre semnifica-
tive exacte unei
erori relative maxime date, 8(%)
(Z=prima de zero
a N)
II
de cifre exacte
indicat n tabelul nr. 2 este calculat
n modul cel mai riguros, astfel
n multe cazuri el poate fi cu
o un itate (ir special atunci Cnd
prima z este dar nu
mai mult.
Exemplul nI'. 2.
Se N=0,6264, despre
care este afectat de o
eroare de 1%. Ta-
2
1% 0,5% 0,1%
2 3 3 4
2 3 3 4
2 2 3 3
2 2 3 3
2 2 3 3
2 2 3 3
2 2 3 3
2 2 3 3
2 2 3 3
belul nr. 2 ne (linia Z=6, co-
loana 8 =1%) acest are
numai cifre semnificative
exacte; n el va fi scris
corect: N*=O,63 (s-a rotunjit la
cifre cu completare).
Pentru unele scopuri (de exem-
plu, atunci Cnd se
efectueze anumite calcule), este
indicat se o sem-
n plus de cele pre-
n tabelul nr. 2 (se va scrie,
n exemplul nostru, N**=0,626),
a mai avea
toate cifrele snt exacte.
0,10 0,010
0,083 0,0083
0,071 0,0071
0,063 0,0063
0,0010
0,00083
0,00071
0,00063
in numerele viitoare: Metode de a
electrice neelectrice, utile despre arginfare plati-
nare, de laborator, probleme de chimie.
0,056 0,0056 0,00056
dintre cele mai eficiente.
Pentru a ne obisnui cu astfel de metode
, o ro
torul determina eroarea
de o valoare

Autorul
dioamatori V.
acest mod
se cere se rt"'t'011" ...... 'no
reale ale
6 kQ cu o
ntre

'-"'""''"'I-'U.H un tranzistor cu
r'lU ..... "''''' ntre 56 95.
1.
o A are drept "doare
a, prin eroarea a
ui a este:
Ll=
(1)
n A (valoarea
se va putea exprima sub forma:
A = aLl (2)
Eroarea Ll are dimensiuni se ex-
n de ca A:
eroarea Ll se
aproximativa, iar nu valorii exacte A (unei.
A i pot corespunde mai multe valon aprOXi-
mative, al> a2 ... diferite, afectate de
erori absolute Ll
1
, Ll
2
diferite). .
De cele mai multe valoarea A)
nu este sau practic, fapt
pentru care de eroare J?,:i
sus o - nu chIar fictiva.
Pentru a face din eroarea un parametru ac-
cesibil practic, se la introducerea unei mar:
gini superioare, anume se absolu:a
a a ca fimd cel maI mIC numar
posibil, ti., astfel nct avem eroarea
(Ll) a lui a nu acest a:
Ll a (3)
(eroarea .a este marginea
a erorii absolute Ll). Ca eroarea absoluta, eroarea
a are dimensiuni se ex-
n ca A.
Din combinarea de (1) (3) de-
ducem:
a - a .,,;; A .,,;; a + O( (4),
ceea ce (a-a) este o
prin a A, iar (a + a) este o
prin exces a lui A.
Cunoscnd deci o valoare a A
si eroarea a a valorii a, putem con-
intervalul simetric (centrat n jurul valorii a) de
1 ungime 2 a : [a -a; a + a J, care se inter-
valul de nedeterminare a lui A, cu proprietatea un-
deva n acest interval se valoarea A.
Nu putem preciza unde anume n acest interval
se valoarea A. mai bogate n
ne a
absolute determinarea de a acesteI
erori - probleme care cadrul propus al ma-
terialului de
Ne vom la ilustrarea celor mai sus
printr-un exemplu numeric concret.
La lungimii unei bare s-a valoarea
a = 192 mm. .s-a
cu ajutorul unei rigle gradate n milImetn, corect dI-
la citirea rezultatului s-a putut aprecia foarte
bine diviziunea Cu alte
cuvinte, avem eroarea abso-
nu a valoarea a = 1 mm, pe care
o putem astfel considera ca eroare
a a. Lungimea A a bareI va
fi deci undeva n intervalul de nedeterminare:
AE [191; 193J mm.

Eroarea eroarea nu
suficient de bine calitatea aproxima-
tiilor. Eroarea fiind un concret, va-
sa depinde de de alese. Ea nu
Fiz. A.
permIte compararea prec1zIei unor
de naturi diferite, dar chiar pentru
de ea nu un criteriu concludent
de (de exemplu, lungimea
pod de cale unui om cu o
eroare de 1 cm, am face o mare
afirmnd aceste s-au efec-
tuat cu precizie).
Se simte astfel nevoia de a introduce un parametru
abstract (adimensional), care nu de alege-
rea de care .. o caracte-
rizare mai a preciziei
Un astfel de parametru este eroarea
Se numeste eroare V a a (care
a unei A) raportul
dintre eroarea Ll a acelui
respectiva:
(5)
a
Deoarece n nu se valoarea erorii
absolute Ll, ci numai marginea ei ti., se
eroarea a nu-
a ca fiind cel mai mic lJ despre care
putem fi siguri eroarea V a lui a nu l poate

V . .,,;; (j (6)
Altfel spus, eroarea este marginea
a erorii relative.
Din (3) (6) se deduce cu
care eroarea a a
de eroarea a lui a:
6 = -=- (7)
a
n se mai frecvent eroarea
n procente, 6(%), care se va calcula
formula:
(8)
nr. 2
datele numerice din exemplul nr. 1
eroarea (n procente) co-
la lungimii respective. Conform rela-
(8), avem:
lJ(%) = 100 = 100 --.! mm - =;:; o
a 192 mm

S-a diametrul unui fir conductor foarte
cu ajutorul unui micrometru, fiind astfel posi-
citirea a sut imi lor de milimetru. Rezulta-
tul a fost a=0,12 mm. se compare
precizia acestei cu precizia
considerate n exemplul nr. 1.
Pentru a compara gradele de precizie, vom face
apel la erorile relative maxime n
:::azul de eroarea o putem lua
cu ::x=O,Ol mm; eroarea (n
procente) va fi deci:
6(%) = 100 8,33%
0,12 mm
Concluzia este diametrului firului s-a
cu o precizie mult mai dect
lungimii barei din exemplul 1. Considerarea
a erorilor absolute maxime ne-ar fi condus n mod
eronat la concluzia
Realiznd circuitul electric din 1 {n care
sursa de alimentare este o baterie acumula-
toare cu rezistenta vrem
valorile' extreme curentu-
lui 1 (valoarea valoarea
nnd cont de de ale
Rl R
2
.
Valoarea a curentului 1 (valoarea
curentului lund n considerare valo-
rile nominale ale celor este:
1 = __ u_ = 0,2 A.
R
1
+R
2
Pe de parte,..se de fa-
ale indicate sub
(cu semnul ), erorile
relative maxime ale valorilor reale. Altfel spus,
ele ne cu ct la (din valoarea nomi-
2D.n.( 20%)
U=:12V
1
poate difere valoarea de valoarea
(la o de refe-
de la 25C sau 20C).
exemplul nostru, erorile relative maxime
ale Rl R
2
snt: lJ
1
= 20%
respectiv, (j2 = 10%. Erorile absolute maxime
vor fi
a = bR = +4Q
1 1 1 - 100 1 -
a = 6 R = +40
2 2 Z -100 2 -
Valorile maxime posibile ale R 1
?i R2 vor fi Rl max = 24 O R2 max = 44 n,
U
72V
iar valonle minime Rl min = 16 O Rz min =
= 360.
Curentul va avea valoarea I
min
atunci
cnd ambele vor avea valorile maxime:
1 . U - 0,176 A.
mm Rl max + R
2
max
Curentul va avea valoarea I
max
atunci
cnd ambele vor avea valorile minime:
u
0,231 A
Rl min + R2 ",in
n cu valoarea (1 = 0,2 A),
valoarea lmax este cu cca 15,5% mai mare, iar
valoarea I
min
este cu cca 12% mai
Propunem cititorilor, ca rezolve
pentru circuitul n fig. 2,
unde Rl R
2
au fost legate n
raralel.
15
de
Numeroasele programe
de televiziune,
transmise
pe canale diferite.

receptoare de televiziune
n relativ
restrnse
adecvate
urbanisticii moderne
impun instalarea
utilizarea
unor antene colective.
cu
sporit.
Acestea permit

mai multor programe
alte corn
deCt aceea
a butonului selectorului
de canale
al i
de televiziune.
o
16
Ing. IANCU ZAHARiA
Antena prezentata In fig. 1 este de
fapt un Yagi cu vibratorul dublu acor-
dat primul director de asemenea
acordat. Aceste artificii permit
rea benzii de de la canalul 1 la
canalul 5. raportat la un dipol
n /2 este de 6,8 dB att n banda de
48,5-56,5 MHz, corespu nzatoare cana-
lului 1, ct n banda de 92-100 MHz,
canalului 5. Avnd doar
2 elemente acordate pe relativ
vrfurile se dis-
oarecum mult de media bazei
se reducerea n
banda de radiodifuziune pe unde ultra-
scurte (programul IIi al postului de ra-
diodifuziune
U
1
C = 20 log ---
U
2
unde este tensiunea de radiofrec-
la bornele vibratorului
considerate de U2. ten-
siune la bornele unui dipol sim-
plu, acordat n /\,/2 n
de Cmp ca antena conside-
antenei, mai amin-
de directivitate
nri7nr1t::ll are un
iar coeficientul de
este mai mic de 0,5.
fost rn!1<;111pl"::It::l
danta de 75Q n de adaptare
simetrizare cu vibratorul acesee
conditii.
Elementele antenei din fig. 1 se con-
din de cupru sau alu-
miniu cu diametrul exterior de 18 mm
se prin intermediul unor co-
Here strnse cu pe o me-
cu diametrul exterior de 32-
36 mm. de fixare a antenei pe
poate fi din orice fel de mate-
rial, suficient de rezistent la intemperii
si cu diametrul exterior de 51-95 mm.
. Mai adecvat pentru emisiunile de tele-
viziune din se
antena pe canalele 2 5, pre-
n fig. 2. n banda de
58-66 MHz atinge 4,3 dB n banda
92-100 MHz la 6,3 dB.
Avantajul antenei n ridi-
cat n banda emisiunilor de radiodifuziu-
ne pe unde ultrascurte (66-73 MHz),
unde acesta este de 4,2 dB. Dimensiunile
geometrice ale elementelor antenei snt
date n restul datelor fiind iden-
tice cu cele prezentate anterior.
Pentru canalelor 6--12 se
poate realiza antena n 3.
antenei n banda de 174
este de 3,6 dB, cresCnd la 4,7 dB pentru
banda de 230 MHz. Elementele acestei
antene, cu unghiul de directivitate
orizontal cuprins ntre 44 54
coeficientul de unde de
diametrul exterior de 22-26 mm, prin
intermediul unor coliere nichelate, strn-
se cu su rubu ri M4. Remarcabil la acest
tip de' este reflectorul n dublu
T, menit asigure o adaptare
pe parcursul ntregii benzi de
pe care antena.
antenelor descrise mai sus fiind de circa
150n, deci diferite de cablu lui
de coborre bifilar de 300.0. de impe-
cablu lui coaxial de 75.0., este
o de adaptare a impe-
de simetrizare a cablu lui
coaxial de coborre.
Bucla de simetrizare, de
0,33 A mediu, nu este
benzii largi de pe care
antenele descrise mai sus.
4 un echivalent
pentru antenele
pe canalele 6-12. Acesta din-
tr-un tub din plexiglas cu diametrul
exterior de 6 mm, lung de 25 mm. n
de 4 mm diametru se
un tub metalic cu de
1-2 mm si diametrul exterior mm,
despicat generatoare (fig.4a\n scopul
reducerii a monta-
jului. Peste tubul se bobi-
ntr-un singur strat,
cu 3 conductoare de
izolat cu email, avnd diametrul
de mm (cu 0,44 mm), un
de 16-17 spire. total
un strat circa 50 spire.) Se
astfel o linie
cu de intrare n
raport de 1/2 (150n 75.0.). Un
al tubului metalic interior se conectea-
prin intermediul unei cose cu
la un al dipolului din figura 3, iar
cele 3 capete ale conductoarelor care
compun bobina, de
parte a tubului interior, se
1" celalalt al dlpOlului, tot prin
Intermediul unei cose.
Partea de a liniei se
la cablul coaxial de coborre, legnd cele
3 conductoare la firul central, iar
la tubului metalic
implicit la masa a montajului.
Adaptorul echivalent descris mai sus
se ntr-o cutie n-
contra intemperiilor
chiar pe capetele vibratorului
antenei. Coeficientul de adaptare este
de 0,6 cel de asimetrie de 10-12%.
Pentru antenele lucrnd pe canalele 1-5,
echivalentul buclei de adaptare se va
realiza conform 5. EI din
bobine cuplate prin
ntre centrele lor de 10 mm.
Pe 2 bare din plexiglas cu diametrul
de 6 mm lungi de 55-60 mrn se prac-
de 42 mm (Ia centru),
un nceputuri cu pasul de
1
se
simultan cu 2 fire paralele, Cte 19 spire
total 38 de spire fiecare tub)
email cu
0,31
SPRE DIPOL 12
o 3 5
2 4 6
2
72pF
o
VI- 0,331'11
Perimetrul
cadrului cadrului (mm)
1 2520
2 2390
3 2270
4 2155
5 2045
6 1 940
7 1 840
8 1 740
O


la cadru!
(mm)
189
179
170
162
154
146
138
I
=t

CABLU COBORRE
SPRE RECEPTOARELE.
DE TELEVIZIUNE


SPRE D/POLUL
CANALELOR 6-12
(174 - 230MHz)
cu cloroform industrial n de
6 mm diametru practicate n piesele
suport din de plexiglas de 2-3
mm grosime (fig. 5 c).
Capetele lor transformato-
rului astfel rezultat se prin
intermediul coselor la capetele vibra-
torului si la cablul coaxial cu
de 750, conform schemei
din figura 5 a, la masa montajului
a cablu lui coaxial). Mon-
tajul un coeficient de adaptare
cu cablul de 75 D. de 0,5-
0,6 un coeficient de asimetrie de 20%.
Pentru simu pe un
singur cablu de coborre a celor 12 ca-
nale de televiziune si a benzii de radio-
difuziune pe unde 'ultrascurte, se pot
monta pe un singur pilon antene,
una pentru canalele 1-5 (48-100 MHz)
alta pentru canalele 6-12 (174-
230 MHz), avnd n vedere ca distanta
dintre planurile celor antene
SPRE DIPDLU L
CANALELOR 1-5
(18(5 - 100jJHz)
Materialele - din orice domenii -, trimise la redactie
spre de cititorii revistei,trebuie scrise de
sau la respectndu-se termenii tehnici. Schitele si desenele
vor fi executate separat, conform normelor ST AS in vigoare.
fie de 1,2 m minim. Cablurile de cobo-
rre ale antenelor, din trans-
formatorul de simetrizare, se introduc
ntr-un fi Itru de montat ntr-o
cutie contra
intemperiilor, pe pilonul co-
mun al antenelor, la mijlocul
dintre ele. Schema filtrului de cuplare
a celor antene la un singur cablu
de coborre cu
de 75 o. este n fig. 6 reali-
zarea n fig. 7. Pe o de
plexiglas cu diametrul de 5 mm,
de mm, se n santuri
cu pas de 1 mm, inductan-
L
1
-L
4
, iar L
5
se pe o
de 20 mm, care
apoi se li la locul respectiv, cu axa
pe folo-
sind cloroformul industrial. Bobinele
se din de cupru
cu email cu diametrul de 0,29 mm (cu
Materialele nepublicate nu se restituie autorului.
0,31 mm); L
1
l2 au cte 2,5
spire, L3 L
4
au cte 10 spire, iar L
4
. d- I - 5
are sp' re In ace conductor.
C
1
-C
4
vor fi ceramice,
tubulare sau de cte 12 pF fie-
care, iar C
5
tip, de 20 pF. Ate-
nuarea de a celor 2 antene co-
nectate la filtru este mai mare de 20 dB,
iar atenuarea ntre canale este doar de
decibeli.
Avnd n vedere unghiul relativ mic
pe care I are n plan orizontal diagrama
de directivitate a antenelor de
(circa 55) cont de disper-
sia posturilor de televiziune pe diferite
canale n raport cu punctul geografic
unde este antena, este reco-
n mod justificat folosi rea an-
tenelor colective pe un singur canal.
cuplate cte (pentru ca-
nale diferite) la fi Itru I prezentat mai sus
orientate pe respective.
Nu este constructia an-
tenelor colective pe pilon rotativ,' deoa-
rece nu ar satisface dorintele momen-
tane ale telespectatorilor' conectati la
Trebuie remarcat
colective individuale construite similar
cu cele prezentate mai sus au diagrama
de directivitate n plan orizontal ntin-
pe un unghi de peste 70, ceea ce
oricum pe canalul respectiv un
sporit (mai mare de 8 dB).
Un tip de pentru o
de trecere este antena logo-
n fig. 8. e mai
de realizat, antena nu
de adaptare simetrizare pen-
tru cablul de coborre cu
de 75 n. Elementele an-
tenei pot fj realizate ca simpli dipoli
(fig. 9) sau ca dipoli asemenea
unui vibrator folosit la ante-
nele Yagi, pentru
lUi a unghiului de directivitate estf
realizarea elementelor sub
de cadru. Sistemul mai are avan-
tajul o de trecere co-
semnalelor video.
Practic, o poate
fi ca fiind din inter-
sectarea a 2 antene obisnuite ale
dimensiuni geometrice fost judicios
alese n de logaritmul
benzii pentru care este
Fiecare element al antenei este prac-
tic un vibrator cu dimensiunile cores-
unui canal. par-
tea a antenei (pe un canal) ele-
mentul doi ele-
Cel cu dimensiuni mai
mici (acordat pe canalul n-
dreptat spre telecentru) ca director, iar
cel instalat n partea ca reflector.
Dimensiunile geometrice ale antenei
snt caracterizate de doi parametri:
rametrul p de lungimea de
In_1
p=--
2d
n
unde I este ntre elementele
nvecinate, considernd Cte unul din
fiecare iar d - elementul con-
siderat director pentru zona co-
canalului notat cu in-
dicele n. ntre elemente snt
de limitele de pe care
va lucra antena prin intermediul unei
p rog resii geometrice cu q.
T d
q= __ n_
T n-1 n-1
Antena n figura 8 este un
trunchi de cu baza
Prelungirea muchiilor ar con-
duce la unei piramide.
CUooc semiunghiul dintre muchiile acestei
piramide. piramidei ar fi n
acest caz cu T +, deci T n 1
(fig. 9). n n - 1 - ..
(Continuare n pag. 19)
17
Snt, n general, cunoscute avantajele
oferite de amplasarea unei hote cu tiraj
natural sau deasupra de
ce la eliminarea mirosurilor
a vaporiior de
n cele de mai jos sint prezentate deta-
liile de a unei hote cu tiraj
la o de 40 cm de
la plita de cu gaze. Refularea
mirosurilor a vaporilor de n afara
este prin de
un ventilator de amplasat la
unei tubulatur de
Hota, dintr-o parte
una se din
de 0,5 mm grosime, avind marginile (in-
dicate n fig. 1) cu Partea
din de
grosime, permite o vizibilitate corespun-
prin geamul montat pe ea tot-
accesul sub Geamul de
se ntr-o de cauciuc pro-
filat celui folosit la autove-
hicule. Cele ale hotei se mbi-
prin piesele din fig. 2, nituite in
vizibile din fig. 1. Se va avea ca, n
marginea de jos a
rabatabile fie ei
este de marginea de sus care se
pe partea a hotel).
Pentru oprire n se poate
utiliza un crlig sau, cum se vede in
. fig. 1, folosind o contragreutate confec-
dintr-o a
doua solutie rezultate foarte
ridicarea ' coborirea rabatabile
fiind Corzile
de sint tre
cute
ia
u ti
t -
pentru garnituri de
cauciuc cu sectiunea in de V.
Dimensiunile celor snt functie
de ferestrei, avnd practi-
cate de 200 x 200 mm pen-
tru ntre cele n
afara ocupate de se
va introduce un material fonoizolant (po-
listiren expandat, spume poliuretanice
etc.).
Tot in fig. 3 se distinge modul de fixare
a ventilatorului prin intermediul unui su-
port metalic, ale dimensiuni
depind de materialul folosit. Supor-
tul motorasului se de
cu suruburL n fata elicei este o
din cu di-
mensiunile de 200 x 200 mm, avnd un
orificiu de !/J 180 mm. Ea se poate fixa
._-.,---_ .. --,;..j
1Il111_200
MAHP,jAL
FONOizOi..IJT
sistemul se da-
modului de amplasare a punctelor
de aplicare ale ce intervin.
Tubulatura de dintre
gura de refulare are o de 150x
200 mm o lungime de IOC!Ji de
amplasare al celor elemente. Imbi-
narea celor trei elemente se fact prin
suprapunerea pe trei a
de racordare prinderea n a
urechilor pe acestea.
Ventilatorul se la e-
prin intermediul unui cordon cu
3 fire pe care se un
Este obligatorie legarea la a n-
tregii pentru evitarea
rii prin electrocutare.
ori, unele
ny,,,hIOY"YlO strict mecanice, cum ar fi
unui a unor su-
pentru diverse sau chiar
antene. Evi-
dent, acestea se
seuJe clasice;
de etc.
Mai este
ririi unui pentru
soclurilor tuburilor electronice sau
de prindere a condensatoarelor e-
lectrolitice. n aceste ori-
ficii snt rotunde, cu diametrul mult
mai mare dect al burghiilor,
pentru acest scop
unei scule
toare care se prinde n de

este foarte sim-
fiind dintr-un ax ce se
prinde n mandrina (1) a prghiei
(2) propriu-zis
ANTIN
(Urmare din pag , 17)
ntre parametrii directori ai antenei
P = + (1-q) ctgoe. Unghiul o(. constant pe
ntreaga de caracteristici iden-
tice pentru fiecare a antenei.
Cu ct ci:, este mai mic n al elementelor
antenei este mai mare, cu att abaterea de la caracte-
risticile antecalculate ale antenei este mai
Antena n fig. 8 este pentru a
lucra n banda 174-230 MHz (canalele 6-12) conform
formulelor: d
n+1 = dnq
I - 2 d p
n 3 n
avnd n vedere ca perimetrul primului cadru, conectat
cu capetele n scurtcircuit pentru a forma un reflector
masiv, fie mai mare ca 3/2 maxim. Experimental
s-a constatat rezultate bune se pentru 0,93
q <.1 0,05':( p <.0,2. Pentru antena din fig. 8 s-au
luat q =0,94868 p=0,1 125, valori care un
mare un unghi de directivitate n plan orizontal
de peste 55. Coeficientul de unde n cazul
directe a cablului coaxial cu carac-
de 75.fleste de 0,5.
Antena se din de de-
lungi de 1 200 mm, cu de
15 mm diametrul interior de 10-12 mm. De aceste
bare se prin strngere cu coliere metalice
(pentru a asigura un contact electric bun) elementele
vibratoare n de cadru cu o
spre interior sau exterior, astfel ca ansamblul nu
strice rectangularitatea muchiilor piramidei ce va
rezulta. Cadrele se din sau
de cupru sau aluminiu cu diametrul d de 5-7 mm.
Cadrele de cu laturile egale cu o
trime din perimetrul indicat n tabelul nr. 1 snt fixate
apoi cu un compas se tra-
n care se in-
troduce al prghiei
1, din lungimea prghiei 2 se fixea-
pe Se por-
de n cteva
,secunde decuparea va fi
Utiliznd un dintr-un
de calitate, se poate prelucra
att aluminiul ct fierul.
oxizi
se pot
,freca cu o cirpa sau pu-
contac-
telor cu spirt, aparatul nu va fi
pus sub tensiune ce spirtul
nu este complet Poten-
care au de con-
tact imperfect sau care la rotire
produc zgomote n receptor se
partea cu carbon
se cu spirt, sau
de carbon. Contactele
metalice se arcuiesc, iar n
axului se introduce vase-

cu vizibile de-
fecte - terminale rupte, carbon
dezlipi!' etc. nu se se in-
locuiesc cu altele noi.
Condensatoarele variabile se
n spirt sau iar la-
sau vor fi cu

Nu este admis praf ntre
si nici pe izolatoarele statorului.
alternativ pe cte o de cu latura
Latu ra celei cu rbate are la centru Cte o
de plexiglas sau textolit de 35-45 mm, de care
snt fixate cu capetele barei care
cadrul (fig. 8). Prin centrul de fixare este tre-
o frnghie de material plastic la capetele
barelor de sustinere si care are menirea de a
soliditatea paralelismul n plan
vertical al elementelor cadre. Capetele ultimului vibra-
tor se n scurtcircuit cu ajutorul unui ulinc
din cupru fixat cu de bara cadrului.
cu una din antenele din fig. 1 sau 2 coborrea conec-
la filtrul din fig. 6 7.
Elementul de fixare pe este din fier cornier,
cu scoabe din de 1,5-2 mm, care strng
n barele de fixare ale elementelor
de Scurtcircuitarea la acest a barelor
8
de fixare un unghi de directivitate mare o
adaptare mai la cablului de coborre
coaxial. Suportul din al barelor de este
din material izolant fixat cu
Cablul de coborre coaxial cu caracte-
de 75 n. este traversat din spatele antenei spre
printr-o de La din
de se va cositori a cablu-
lui. Firul al cablului se de la
din al celeilalte tevi de sustinere. Antena astfel
poate fi pe pilon de
In amplificator, toate
antenele descrise mai sus devin colective prin inter-
mediul distribuitorului publicat ntr-un articol -similar
n revista Tehnium nr. 10 din 1972.
d
19
20
t
din nou despre o sugestie
privind unor tablouri, de
dimensiuni, in linie pe,
de clasice albe par concurate din
ce in ce mai mult de cele colorate.
o
znd un aragaz cu un sis-
tem de bine pus la
punct, ea -

cu-
loare nu ne-

colo de
de hin,,,,,,,,,,, .. ,,,,
panel culori.
dv.?

'il

FDTD-
TBBNICA
de a preconiza rezultatele unei
ce a fi este
foarte Este firesc deci ca
fotoamatorul ce se trans-
forme filmul negativ n pozitiv do-
o idee asupra
negativelor. O asemenea apreciere este
fie executnd o copie de contact)
=:;;;::;;;;;- 5
3
v
Ing. D.N. PRODAN
fie prin examinarea negativului cu lupa. al dispozitivului pentru dia-
Dar indiferent este vorba de pozi- pozitivelor (se tot
tiv-copie sau de negativ, aprecierea nu din aluminiu).
se poate referi la detalii n cazul filmelor ghidajele pentru dia-
de 35 mm (Leica), imaginea este proiectoarele: ASPECTAR (R.D.G.), fig.
(24 X 36 sau 18 x 24 mm). 2 ETIUD (U.R.S.S.), fig. 3.
O pentru filmele de 35 mm Obiectivele cu care snt echipate dia-
este examinarea negativelor cu ajutorul proiectoarele dau o imagine mai moale
diaproiectorului. Rezultatele vor fi mai pe margini; acest lucru este consi-
bune, deoarece putem chiar mai derat vom plimba pelicula
mult dect o vom face pe hrtie. vom face aprecierea numai pe zona
La unele proiectoare, de exemplu, de
ASPECT AR - cu trusa de accesorii dispozitiv poate fi utilizat pen-
- un dispozitiv pentru tru diafilmelor proprii sau a
proiectarea peliculei continue, n rolelor de diapozitive ANIMA FILM,
de disRozitivul pentru diapozitive a le imagine cu imagine.
mate. n cazul n care acest dispozitiv Pentru o asemenea de
la ASPECTAR-ele cont rac- mai mare, ar fi o care
tate vndute de nostru lip- depozitarea casete lor filmu-
ne putem singuri un lui (fig. 4)
asemenea dispozitiv, conform din Placa I va avea capeteie prelungite
fig. 1. Cele se pot executa cu fund la capete, astfel nct
dintr-o foaie de aluminiu (foste cutii de ghidarea depozitarea capetelor filmu-
medicamente) sau de carton, nu prea lui ce nu se expun la un moment dat,
gros, dar suficient de rigid. sub de Placa II se ca
Golul de se va executa de n detaliur' standard, dar cu marginile
cadrului: 24 X 36 sau 18 x rotunjite, pentru a evita
24 mm. O a acestui dispozitiv execu-
se face de tip balama n tat din folie de aluminiu poate avea la
cazul din aluminiu sau cu leuco- capete casete provenite de la filme utili-
plast pentru carton. Rama zate, lipite cu prenadez de (fig. 5).
care trebuie pelicula aceste casete provin de la filme
o de zgrieturi, se sovietice FOTO 65. se proble-
din straturi de lipite (clei ma deoarece supe-
ORWO A 951) sau dintr-o foaie de ma- rior al mosorului este randalinat.
terial plastic. n ncheiere atragem asupra
-lIg.::;
; ii 6
Mai partea de faptului nti trebuie studiate
pe proiector a dispozitivului nos- surate atent pe care le
tru, care n de proiectorul diaproiectorul pentru fixarea dispoziti-
utilizat, dar trebuie fie identic cu cel vului descris mai sus.
ION PETRAN - ClUJ-NAPOCA
din cu tema-
- reproduceri de
sport, cosmos etc.- pot fi transformate n
veritabile diapozitive. Practic se
astfel: cu le n la
dizolvarea peliculei aderente, care le
le cu fierul cald (pe dos). o
relativ tamponarea cu
n ulei a ambelor ale timbrului,
la constatarea atrnarea de
un cu ajutorul unui ac, de o stinghie de lemn,
la mbibarea (cca 3 ore). Tot sepa-
rat, pe fiecare timbru este apoi o
de lac incolor, cu pensula sau pulveriza-
torul, care se din nou la uscat 3-4 ore.
Culorile originale ale timbrului nu se
Toate se cu ntr-un loc
complet ferit de praf.
timbrelor la dimensiunea
a casetei (39x37 mm) fixarea lor.
Decuparea timbrului se fie eliminnd
textul n cazul reproducerilor de fie
du-I n n care se ca necesar.
De aspectul este deo-
sebit de interesant. Astfel, privind cu lupa
o reproducere de de cele mai
multe ori nu suportul pe care este
pictat originalul, filigranul hrtiei ochiului
unei picturi transparente, aeriene, cu
efecte de vitraliu.
utiliza aparatul dv. de pentru
film diapozitiv normal, - nu are - i
practica o n care va culisa
dispozitivul dublu diapozitivul de
schimb. Nedispunnd de un asemenea aparat,
procura un JOTA B6 de
dotat cu dispozitivul
Ecranul: din cu alb de zinc
chenar negru. Pentru operativitate,
economie de pnza o fixa pe tin rulou
de geam cu arc, ntinznd-o n momentul proiec-
rulnd-o Ansamblul, mascat de un
element de decor, se va monta pe peretele desti-
nat
Procedeul descris poate fi utilizat n
alegndu-se pentru
diapozitivelor tematici diverse:
sport, cosmos, oameni de istorie, monu-
mente ale naturii,
etc., fie
n completarea unei fie pentru
ariei generale ale elevilor.
21
SI CONffCIIONA
OGIINll!
n rndurile de mai jos descriem
o de
realizare a prin
depunerea a unui strat de
argint.
ce a fi argin-
se perfect de orice
impuritate prin cu
cu de o
tire cu rece.
e nevoie se cu un sol-
vent adecvat alcool, ben-
de de
carbon etc.). de
oglindit este sau este con-
din unui vas, lucru-
riie snt mai
este trebuie
margini artificiale astfel nct
de lucru o con-
tacta pe ntinderea n canti-
tate Cel mai practic
rapid este o
din chit pentru geamuri
sau chiar din piesa
este Se poate, de asemenea,
folosi ceara.
de
oglindit, se o de
azotat de argint n
(5% ntr-un balon sau
ntr-un pahar Berzelius. di-
Tehnica radio o dezvoltare cu totul
n zilele noastre.
22
Evident, o au noile tehnologii ale aparaturii
electronice pentru
Dar la toate acestea s-au sistemele radiante - antenele
radiotelescopice - care sistemul prin
directivitate
Pentru neavizat, la o de impresio-
este antena, de mari dimensiuni, care
poate atinge o greutate de sute de tone - fotografia
fiind n acest sens.
zolvare se cu
o de hidroxid de so-
diu. Se un precipitat de
culoare maro, picurarea hidroxidu-
lui ncetnd cu ncetarea for-
precipitatului.
Se amoniac tot
cu agitndu-se
continuu la precipi-
tatului. astfel se
pe de oglindit
perfect
ntr-un alt recipient, tot n
se o de
nu prea
Se cantitate din
a doua peste prima se
cu
pe un sub temperatura la
care eventuala din mate-
rial de adaos s-ar deteriora.
Se poate la
n timp.
Se depune un strat
de argint. Grosimea stratului este
functie de durata de
cantitatea de arglnt n
prima
Pe cale se pot realiza
semioglinzi de mare interes pen-
2.
2
3
4
5
6
7
8
ORIZONTAL
SI VERTICAL 9
tru aparatura
din diferite motive supra-
trebuie se
cu acid azotic. Trebuie
mare ca nu acid pe
piele sau pe haine. acciden-
tul s-a produs locul
respectiv cu mu
de argint nu
are prea mare.
piesa se
ntr-un loc nchis, interior, nu este
nici o de protec-
Pentru deschise
care pot fi zgriate prin atin-
gere trebuie o
de Oglinzilor propriu-
zise li se un strat sau
de vopsea duco peste stratul me-
talic. Pentru semioglinzi, unde se-
este o caracteris-
procedeul ante-
rior nu este aplicabil. n
se partea meta-
cu un lac incolor foarte trans-
parent sau cu o a doua de
n cazuri speciale se poate
colora lacul prin dizolvarea unei
culori potrivite n el nainte de
pulverizarea pe stratul de argint.
3 4 5 6 7 8 9
1) Unde minus electro. 2) de 3) Se compune
din granule. 4) (fr.) - Uite! - Marin Nicolae. 5) Formulare a da-
telor unei prob'leme (pl.). 6) Metal rar - Unitate de
pentru cosmice (pl.). 7) n - A emite raze de
8) Culoare vie (lat.). 9) de Grecia - Una din
ritmice.
Una din emisiunile anul acesta este
Arheologie din Romnia.
Emisiunea se compune din 6 valori: 0,20; 0,40; 0,55; 1,75;
2,75 3,60 lei.
Fiecare reproduce grafic piese arheologice de mare va-
loare si
au la tifdruc n 4 pe dimensiunea
42 X 54 mm.
,
., Lansarea satelitului artificial indian de
cu ajutorul
unei rachete cosmice sovietice de tip Cos-
mos, va avea loc n luna mariie 1975, conform
furnizate presei de dr. U.R. Rao,
director de proiect din
pentru
., La uzinele Honeywell din St Petersburg
(Florida) a fost realizat, n prezent s-au
terminat probele, pentru un accelerometru
destinat aparatelor de precizie, capa-
bil de la a
miliarda parte din de
n fotografie, o din montajul final.
Criza de energie ar putea fi
prin de la
N.A.S.A. da; ca urmare,
N.A.S.A. a trimis industriei americane o
cerere de propuneri pentru un studiu de acu-
mulare convertire a energiei so-
lare cu ajutorul unor energetice cosmi-
ce. Studiul ar urma arate care snt
economice posibile de a acestei
energii pe de transmitere la sol pe
calea microundelor, releul fiind format din
sateliti sincroni.
e 1976 Indonezia va dispune de un
sistem de (doi 50 de
de terestre) reali-
zat de firma Hughes, Se pare aceasta
este cea mai care putea fi
de celor 13000 de insule!
Calculatorul digital central al rachetei
vest-europene ARIANE va fi pus la punct de
firma Marcon; sistemul va trebui asi-
gure Inc.!'"-r,.,;:,I.:>
jul de traiectorie, comanda rache-
tei a comanda eta-
jelor, codarea defec-
stabilitatea etc.
La a doua survolare a n!""ne'!"o.
sonda Marinen>-10 a
demonstrat o fiabilitate a sistemelor
electronice, ceea ce a permis luarea trans-
miterea de btografii de la aproximativ
86000 km de planetei. Aceste
imagini snt inedite, deoarece reproduc zone
care nu au fost incluse n vizual al
la prima trecere; spre exemplu, un
mare crater n regiunea polului sudic al
planetei etc.
La anului 1974, cu ocazia Confe-
asupra rezultatelor expe-
rimentelor Skylab, care a avut
loc la Huntsville (S.U.A.), echipajul
Skylab-2, format din Charles
Conrad, Joseph Kerwin Paul Weitz, a fost
distins cu Premiul pentru Haley
pentru curajul de care au dat
n problemelor care au
n timpul si zborului statiei
Skylab. ' ,
Cabina de Apollo, modulul
de serviciu cu si modulul
de cuplare (adaptorul universal) au terminat
testele la uzinele Downey (California) ale
companiei Rockwell; inelul sistemului uni-
versal de cuplare, necesar pentru
sovietici verifice cu ele-
mentul respectiv de la nava Soiul,
pentru misiunea din iulie a
fost trimis din noiembrie 1974 la Moscova si e'ste
de presupus a servit la simulatorul
plasat pe nava Soiuz-16.
ce focalizat captatoarele asupra
stelelor Cygnus X-2 Cygnus X-3, satelitul stiin-
britanic ARIEL-5 n prezent sur;a de
raze X din Hercule; este o foarte
care emite timp de opt zile, care
are cte o de 24 de ore! ,
n martie mai vor fi verificate canalele telefo-
nice, de televiziune telegrafice dintre centrele
de la Houston Moscova, destinate zboru-
lui comun Soiuz-Apollo din 19 iulie 1975.
ATENTI L 1111
Verificarea de la locul
rului a bunei a stop este
foarte de realizat cu montajul din schema
Se ia un releu de semnalizare a direc-
tensiune putere ca a celui
de pe defectat prin arderea firului re-
zistiv de Ni-Cr care ntreruperea (sau
un releu nou la care se taie firul rezistiv) se
n circuitul stop. Releul se
poate intercala fie nainte de contactorul stop,
fie ntre contactor cele de semnali-
zare stop. Borna C a releului modificat se
fie la lampa de control a direc-
(ca n fie la o de control se-

La a ambelor stop,
curentul care trece prin electromagnetul releu-
lui este sufic'ient ca atragerea lamelei
de nchidere a contactului C, aprinznd astfel
lampa de control de la bord. La arderea unei
stop, curentul care trece prin electromag-
net este redus la electromagnetul
fiU mai are puterea lam ela care produce
aprinderea de control.
la defectarea contactorului sau
..
Ing. RADU ROSETTI- Cimpulung
la o ntrerupere oarecare a circuitului, lampa de
control nu se va mai aprinde, netrecnd nici un
curent prin electromagnet.
n cazul n care borna C a releului se
la lampa de control a a-
!- _ . .1
...-----4...---::----" C D MUTA raR

-----'-'--1
!4.93

ceasta nu se mai aprinde intermitent atunci cnd
se frna concomitent cu semnalul de schim-
bare a dar acest C<lZ nu se produce prea
frecvent suficiente alte ocazii pentru
a controla buna a de sem-
nalizare a
acestui montaj
este ca ca
+
--._.-._!
49
CONTACTOR
STOP
I
RELEU
SEMNALIZARE

RELEU i
DE CONTROL'
LfVlPISTOP ! ___ . ..J

DE CONTROL
LA BORD
23
POPA VIOREL - CMPENI. ALBA.
pentru amabilele dv. aprecieri. la ntre-
vi le oferim n ordinea lor dm sCrisoare:
_ Toate condensatoarele a valoare a fost
n ).l.F snt electrolitice. .
_ Condensatorul din anoda tubuluI T
1
este de
47 nF.
_ nu au o
snt de 0,5 W.
_ de ton au a rezis-
tentei.
Transformatorul de are ntrefier.
a construi nti amplificatorul n va-
rianta mono ce a fost reglat
cum la variantei stereo.
Este o oarecare dorim
succes!
CHIRILIUC TEODOR - SUCEAVA. Pentru
tensiunea de alimentare de 220 V n primar se vor
bobina 1 200 de spire cu diametrui de 0,4 mm, iar n
secundar pentru 6,3 V se vor bobina 36 de spire cu
diametrul de 1,5 mm, pentru alimentarea cu tensiune
se vor bobina 1 020 de spire cu diametrul de
0,30 mm. .'
Aceste date snt valabile pentru varianta mono
alimentatoare separate.
VASILE - SUCEAVA. Tranzisto-
rul T 2 are montat n emitor o cu valoare
ntre 600 900n.
. MARINESCU - Raza
de lucru se poate numai n etajul final al
un tranzistor ce poate livra o
v
doua tranzistoare m paral.el.
La televizor trebuie tuburile electronice
din selectorul de canale amplificatorul de

CONSTANTINESCU
- JUD. VASLUI. nlocui cu tranzisto-
rul EFT 317.
SERBAN VALENTIN - Emisiu-
stereofonice se pot numai cu aparate
special construite n acest scop.
JITARIU GELU - Transformato-
rul neavnd prize pentru grilele ecran, acestea se vor
alimenta direct din tensiunea eventual, prin
rezistente de 100 fi .
Se pot utiliza difuzoare cu de 4--6.0..
BARBU DAN - Defectul se
n etajul final al baleiajului pe linii. n acest etaj
tensiuni nalte si de aceea nu ncer-
pe cont propriu. la serviciile
unei cooperative special izate.
Dictafonul la care are slabe elec-
trice (fidelitate nefiind recomandat pentru
nregistrarea muzicii.
STUDENT flOREA ION - HUNEDOARA.
Articolul trimis va fi publicat. _ _
SORIN -
OLT. Constructia automobilelor electrice este n
atentia multor de
materiale ale unui amator.
fLOREA - Defectul
provine din amplificatorul final video. regi-
mul de lucru tensiunile) piesele
defecte. _
VASILE - DRA-
GAIU DORIN - SLAVICI PETRU -
CRAIOVA. Bobina L3 are 150 de spire, iar L
4
are 50
de spire din de cupru emailat cu diametrul de
0,1 mm. _
CONSTANTINESCU A. - P_ALTI-
IANZ
MANGU P. - TELEORMAN; IUHAZ C. -
ClUJ-NAPOCA; VULCAN 1. - GIURGIU.
Materialele trimise nu ndeplinesc de publi-
care. alte
r - - - - - - - - -- -- -- - -,- - - -- - - - -- -- - - -- - ---,
I I
1
PlAY/.kl:C
HEAD
: I
I Iri I
I
I
Un defect ntlnit frecvent la televizoare,
care se prin a
sunetului imaginii, este provenit din blocul
de canale. Desigur, localizarea
se face verificnd mai nti amplificatorul de
(comun pentru sunet
imagine). Se atinge cu vrful
grila de a primului tub; n
difuzor se aude un pocnet pe ecran apar
puncte luminoase, amplificatorul

n rotoctar, de cele mai multe ori, defectul
este datorat intreruperii de 100 kn
ce grila ecran a tubului PCF801.
nainte de a nlocui se
condensatorul de 1 nF (montat chiar
la
Acest defect este caracteristic pentru
televizoarele echipate cu tubul60fiin schim-
de canale.
a
+105V
FLORIN -
ION - Cluj-Napoca
cum schema nu
este de Ne pare
pe nu snt trecute valorile
pieselor, dar a de
constructorul japonez. In orice caz,
la comutator
va da posibilitatea mon-
tajul. Tranzistoarele pot fi nlocuite
cu cele din
pentru primele EFT 317,
eventual, alese cu zgomot mai mic.
Tranzistoarele din etajul final pot fi
nlocuite cu EFT 353.
De remarcat acest montaj nu are
oscilator pentru semnalul de
premagnetizare, acestea
n curent continuu.
Acest gen de montaj electronic este
foarte indicat pentru dictafoane, n-
registrarea reproducerea muzicii
fiind de calitate.

abol1:menie.adresmdu-se .1nire-
prinderiiROMPRESFILATE ..
LlA-,- .Serviciul import-export
-:- Calea .Grivi:-,
teint .. 64-1)6, P.e.. Box 2O.Q1
INDEX 44212
COLj,;GIUL REVISTEI.;
i
ing.COMAN RADU,chimist DUMaTBESCU
COftNEL,tellnicianGALAMBOS NICOLAE, ing. FLORICA SER-
GIU, ing. GRINEA studentlSVORANU ILIE,. ing. MI ..
HAESCU ILIE, secretar general de PETROPOLDAN,
dr. ing.STRATULAT MIHAI,.)izician SCHMOL MIRCEA, ing.
HARIA IANCU, dr. ing, FLORIN.
Prezentatea A. MATEESCU