Sie sind auf Seite 1von 37

CafeUni Forum - Medizinbegriffe - DE-TR überarbeitet & erweitert

Willkommen!

- DE-TR überarbeitet & erweitert Willkommen! Anmelden Registrieren          
- DE-TR überarbeitet & erweitert Willkommen! Anmelden Registrieren            
           
     
   
 
           
   

Medizinbegriffe - DE-TR überarbeitet & erweitert

geschrieben von sözcük gezgini

& erweitert geschrieben von sözcük gezgini Forum Liste Neu sözcük gezgini Medizinbegriffe -
& erweitert geschrieben von sözcük gezgini Forum Liste Neu sözcük gezgini Medizinbegriffe - DE-TR
erweitert geschrieben von sözcük gezgini Forum Liste Neu sözcük gezgini Medizinbegriffe - DE-TR

Neu

sözcük gezgini

Medizinbegriffe - DE-TR überarbeitet & erweitert 19. Juni 2010 13:41

Registrierungsdatum: 2 Jahre zuvor Beiträge: 428

A

 

ABC-P

   

Avidin biyotin peroksidaz kompleksi,

 

Abdomen

abdomen

Abführmittel

 

Müshil

Abgeschlagenheit

 

halsizlik, yorgunluk, bitkinlik

 

Abhilfe

çare

abhören

kulaklık ile muayene etmek

 

abkühlen

soğutmak

Abmagerungskur

zayıflama rejimi

abnehmen

zayıflamak

CafeUni Forum - Medizinbegriffe - DE-TR überarbeitet & erweitert

abortieren çocuk düşürmek, dölütünü düşürtmek, düşük yapmak, düşürme, bebek düşürmek

Abortus

abortus

Abrasio

abrasio

abschließender Krankheitsbericht epikriz

Abschürfung

sıyrıntı

Abschwellen şişkinliğin inmesi

Absonderung

uzaklaştırma

Absorbieren

absorbe etme

abstillen bebeği memeden kesmek

Abstrich çıkarılan doku parçası

Abszess

apse

abtreiben çocuk aldırmak

Aktin

aktin

Aktinserum

aktin serumu

Aktin-Serum

aktin serumu

Alaun

alüm

Allotransplantat

allogreft

Allotransplantation

allogreft

CafeUni Forum - Medizinbegriffe - DE-TR überarbeitet & erweitert

Aluminiumgewinnung alüminyum kazanımı

Anamnese öykü, anamnezi

Angiogenese

anjiogenezis

Anhangsgebilde der Haut deri eklentisi

Anoxie kanda oksijen azlığı

Antebrachium

ön kol

Antikörperspiegel antikor seviyesi

Aorta

aort damarı

Aqua dest.

arıtılmış su

Armschiene

kol ateli

Arterienerkrankung Arter hastalığı

Arteriosklerose arteryoskleroz, arterlerin sertleşmesi

Arthroplastik

artroplasti

Atherosklerose damarların tıkanması

auf dem Rücken liegend supin pozisyonu, supin pozisyonu, supin

aufgebohrte Marknagelung rimerizasyon

Augenhöhle göz çukuru, göz kavitesi

ausgefällt çökelmiş, çöktürülmüş

CafeUni Forum - Medizinbegriffe - DE-TR überarbeitet & erweitert

Ausrichtung

redükte etme

ausschaben

kürete etmek

Ausscheidung

ayırma

äußere Knochenplatte dış tabula

Autopsie

otopsi

Avidin-Biotin-Komplex-Peroxidase-Methode

avidin biotin kompleks peroksidaz yöntemi

B

Backenknochen

elmacık kemiği

Balanoposthitis

balanopostit, penis ucu iltihabı

Bauchdecke

karın duvarı

Bauxit

boksit

Behandlungsbogen

tedavi dosyası

beidseitig

bilateral, çift taraflı, çift yanlı, iki yanlı, iki taraflı

Beschwerde

yakınma

Bestand

hayvan stoğu

bilateral

bilateral, çift taraflı, çift yanlı, iki yanlı, iki taraflı

bildgebendes Verfahren medikal görüntüleme

Binde

fasya

Bindegewebe

CafeUni Forum - Medizinbegriffe - DE-TR überarbeitet & erweitert

bağdoku

Bindegewebszelle

bağdoku hücresi

Bindehautentzündung

göz nezlesi, konjonktiv iltihabı, konjonktivit, göz iltihabı, oftalmi, göz enfeksiyonu, göz yangısı, karasu

Biopsie

biyopsi

Blutdruck

tansiyon

Bluterguß

ekimotik, ekimoz

Blutersatz

kan replasmanı

Blutgerinnsel

kan pıhtısı

Blutkuchen

kan pıhtısı

Blutstillung

kanın durdurulması

Bluttransfusion

kan transfüzyonu

Blutungskontrolle

kanama kontrolü

Border Disease Virus sınır hastalığı virüsü

Bronchie

bronş, akciğer borusu, bronkus

Bruch

kırık

Bundesgesetz über die Organisation der Universitäten Üniversitelerin Teşkilâtı Hakkındaki Federasyon Kanunu

Butylkautschuk

bütil kauçuğu

BVDV

sığır viral diyare virüsü

C

CafeUni Forum - Medizinbegriffe - DE-TR überarbeitet & erweitert

Carbazol

karbazol

Chirotherapie

kiropraktik, kiroterapi

chirurgische Behandlung cerrahî tedavi

Cicatrix

skar

Computertomographie

bilgisayar tomografisi, BT

Conjunctivitis

göz nezlesi, konjonktiv iltihabı, konjonktivit, göz iltihabı, oftalmi, göz enfeksiyonu, göz yangısı, karasu

Corium

deri

CT

bilgisayar tomografisi, BT

Cytokin

sitokin

D

Dehnungsstreifen

çatlak

deionisiert

deiyonize

Depersonalisation

benlik yitimi, depersonalizasyon, kendi bedenini yanlış algılama, kendine yabancılaşma, kişiliksizleşme, çevreye yabancılaşma

Derealisation

çevreye yabancılaşma, gerçekle ilgisiz duygular algılama, gerçeklik yitimi

dermal

dermal, deri ile ilgili, deriye ait, cildî

Dermatologie

Cildiye

Dermis

cilt, dermis

Desinfektionsmittel

antiseptik

CafeUni Forum - Medizinbegriffe - DE-TR überarbeitet & erweitert

Desmin

desmin

destilliert

arıtılmış

Detektionsantikörper deteksiyon antikoru

Diagnosebildschirm diyagnostik monitör

Diagnostikum diagnostik reaktif

diagnostisch diyagnostik, tanısal, tanılayıcı, teşhise ait, teşhisle ilgili

Diäthyl

dietil

Didymus haya husye, erbezi, erkeklik, torbası, testis

Diethyl

dietil

differentialdiagnostisch ayırıcı tanısal, ayırıcı diyagnostiğe ait, ayırıcı diyagnostik ile ilgili, ayırıcı tanılama ile ilgili, ayırıcı tanılamaya ait

Diploe kemik iliği aralığı

Diplomandenkonversatorium yüksek lisans tez semineri

Diplomarbeit bilimsel inceleme, tez, bitirme projesi, bitirme tezi, doktora tezi, mezuniyet tez çalışması, mezuniyet tezi

Diskusverlagerung disk kayması

distal

distal

Doppelfraktur

çift kırık

Dreifachfärbung üçlü boyama metodu, üçlü boya

CafeUni Forum - Medizinbegriffe - DE-TR überarbeitet & erweitert

Dreifachfärbung nach Masson Masson’un üçlü boyası

Drosselvene

şahdamarı, şahdamar, boyun toplardamarı

Druckmanschette

pnömatik turnike

Druckmanschette anlegen pnömatik turnike koymak

durch Zecken übertragen kenelerden bulaşan

dysphorisch

disforik

E

EAA

epidural anestezi ve analjezi

Eichel- und Vorhautentzündung balanopostit, penis ucu iltihabı

Einband

kabuğunu soymak

Einbettungsprozess

doku takibi

Eindringen

nüfuz etmek

eine Fibrose auslösend fibroza yol açan, fibroza neden olan

eine Kürettage vornehmen kürete etmek

Einhufer

tek tırnaklı

einkernig

mononükleer

Einrichtung

redükte etme

Einschlusszyste

inklüzyon kisti

Einschneiden

CafeUni Forum - Medizinbegriffe - DE-TR überarbeitet & erweitert

insizyon

Einschnitt

insizyon

Einschußwunde giriş yarası

Einweg-Pipettenspitze tek kullanımlık pipet ucu

Ekchymose ekimotik, ekimoz

ekchymotisch ekimotik, ekimoz

Encephalitis ansefalit, beyin iltihabı, beyin yangısı, ensefalit

Endoprothese

endoprotez

Endothel

endotel

endothelial

endotelyal

endothelialer Gefäßwachstumsfaktor vasküler endotelyal büyüme faktörü, damar endotelyal büyüme faktörü, VEGF

Endothelium

endotelyum

Endothelzellen endotel hücreleri

entionisiertes Wasser deiyonize su

entzündlich

iltihaplı, yangılı

Entzündung

iltihap

Enzephalitis ansefalit, beyin iltihabı, beyin yangısı, ensefalit

Enzymimmunoassay enzim immunoassay, enzim immunotest, enzim immuno test, enzim immuno assay

epidermal

CafeUni Forum - Medizinbegriffe - DE-TR überarbeitet & erweitert

epidermal

Epidermis

epidermis

epidurale Anästhesie und Analgesie epidural anestezi ve analjezi

Epikrise

epikriz

Epithel

epitel

epithelial

epitelyal

Erythrozyt

eritrosit

Erythrozytensuspension

eritrosit süspansiyonu

Euphorie

öfori

Euthanasie

ötenazi

Extinktionswert

ekstinksiyon değeri

F

Färbung

boyanma

Fascia

fasya

Faszie

fasya

Faszie des M. vastus lateralis vastus lateralis fasyası

Faszien-Release

fasya gevşetmesi

Felle

kabuk

Femur

uyluk, femur, femur kemiği

CafeUni Forum - Medizinbegriffe - DE-TR überarbeitet & erweitert

Femurkopf

femur başı

Fet cenin, dölüt, fetus, fetüs, fötus

Fettanteil

yağ muhtevası

Fettwachsbildung

sabunlaşma

Fetus cenin, dölüt, fetus, fetüs, fötus

feuchte Kammer nemli oda, nemli odacık

Feuerwaffe

ateşli silâh

Fibroangiomatose

fibroangiomatozis

fibrogen

fibrojenik

Fibula

fibula

Fingerbodenabstand parmak ucu - yer mesafesi

Finger-Boden-Abstand parmak ucu - yer mesafesi

Flaviviridae

flavivirid

Foetus cenin, dölüt, fetus, fetüs, fötus

Föt cenin, dölüt, fetus, fetüs, fötus

Fötus cenin, dölüt, fetus, fetüs, fötus

fragmentierte Fraktur parçalı kırık, çok parçalı kırık

Fraktur

kırık

CafeUni Forum - Medizinbegriffe - DE-TR überarbeitet & erweitert

Fraktur des Femurschafts femur şaft kırığı

Frakturfragment

kırık parçası

Frakturlinie

kırık hattı

freie Hauttransplantation serbest deri nakli

Fuß ventral

ayak ventrali

Futterverwertung

yemden yararlanma, yemin verime dönüşmesi, yem dönüştürme etkinliği, yem çevrim oranı

G

galenisch

galenik

Gallenblasenentfernung

kolesistektomi

Gallenstein

ödtaşı

Gefäß

damar

Gefäßinnenhaut

intima, iç zar, damar iç zarı

gefroren

dondurulmuş

gefrorenes Plasma donmuş plazma

Gegensprechanlage

kayıt stüdyolarında kullanılan ses sistemi, çift yönlü sistem, iki yönlü sistem, dâhili telefon sistemi, iç

konuşma sistemi, dâhili iletişim sistemi, dâhili konuşma sistemi

Gehirnentzündung

ansefalit, beyin iltihabı, beyin yangısı, ensefalit

Gelenkkapsel

eklem kapsülü

Gelenkneubildung

artroplasti

CafeUni Forum - Medizinbegriffe - DE-TR überarbeitet & erweitert

Gelenrekonstruktion

artroplasti

Genick

ense kökü

gepufferte Formalinlösung tamponlu formalin solüsyonu

Geschwür ülser, ulkus, şankır, şankr, sore, apse, fronkül, kan çıbanı, çıban

Gesichtsschädel

viscerocranium

Gesundheitszentrum sağlık merkezi

getrocknet

kurutulmuş

Gewaltschutzgesetz Şiddete Karşı Koruma Yasası, Şiddete Karşı Koruma Kanunu

Gewebevermehrung doku çoğalması

Gewebswassersucht ödem, doku ödemi

Gewebswucherung doku proliferasyonu, doku büyümesi

gewerbliche Berufsgenossenschaft Meslek Kazası Sigorta Kooperatifi

GewSchG Şiddete Karşı Koruma Yasası, Şiddete Karşı Koruma Kanunu

Gonarthrose

gonartroz

Granulation

granülasyon

Granulationsgewebe granülasyon Dokusu

granulomatös

granülomatöz

graue Substanz gri madde

CafeUni Forum - Medizinbegriffe - DE-TR überarbeitet & erweitert

Großhirn, Grosshirn asıl beyin, serebrum

H

Haargefäß

kılcal damar

Halbedelstein

yarı kıymetli taş

halluzinantes Erleben halüsinasyon yaşantısı

Hals

boğaz

Halswirbelsäule

servikal vertebralar, omurganın servikal bölümü, servikal omurga

Hämatom

ekimotik, ekimoz

Hämatoxylin-Eosin-Färbung

hematoksilen-eozin boyası

hämorrhagisches Krim-Kongo-Fieber Kırım - Kongo Kanamalı Ateşi

Hauptschlagader

şahdamar, anadamar

Hauptverband der gewerblichen Berufsgenossenschaft Meslek Kazası Sigorta Kooperatifleri Konfederasyonu

Haut, Haut- kutaneöz, cutis, cilt, deri

Hauttransplantation

deri nakli

Hematoxylin-Eosin

hematoksilen-eozin

Herzkranzgefäßverkalkung

koroner arteryoskleroz, koroner atero skleroz

Hieb- und Stoßwaffe kesici ve delici silâh

Hiebwaffe

kesici silâh

CafeUni Forum - Medizinbegriffe - DE-TR überarbeitet & erweitert

Hinterhauptsbein

artkafa kemiği

Hirnschädel

kafatası

Hirnstamm

beyinsapı

histopathologisch

histopatolojik

Hoden

haya, husye, erbezi, erkeklik torbası, testis

Hüft -TEP total endoprotez artroplastisi

Hüftbein

kalça kemiği

Hüftgelenk

kalça eklemi

Hüftgelenkendoprothese

kalça eklemi endoprotezi

Hüftknochen

kalça kemiği

hyoid

hiyoid, hiyoid kemiği, dil kemiği

hypochromatisch

hipokromatik

I

Ilisarov-Fixateur

İlizarov EF

Ilizarov-External-Fixator

İlizarov EF

immunkompetent

immünokompetan

immunohistochemisch

immunohistokimyasal

immunohistochemische Färbung immunohistokimyasal boyama

immunsuppressiv

CafeUni Forum - Medizinbegriffe - DE-TR überarbeitet & erweitert

bağışıklık sistemini baskılayan, immunosupressif, immunosüpresif

immunsupprimierend

bağışıklık sistemini koruyucu, bağışıklık sistemini koruyucu ilâç, immün baskılayıcı immünosüpresan, immünsupresan, imunosupresan

immuntolerant

hiposansitif immunotolerant, immuntoleran

immuntolerantes Stadium immuntoleran faz, immuntoleran evre

Infektionszyklus

enfeksiyon döngüsü

infektiös

enfeksiyöz, enfeksiyonlu

Infektiöser pustulärer Vulvovaginitis enfeksiyöz püstüler vulvovajinit

Infiltration

infiltrasyon

Inflammation

yangı

inflammatorisch

yangısal

Inguen

kasık

Inguinalregion

kasık, kasık bölgesi

Innenhaut

endotelyum

innere Knochentafel tabula interna

intramedullärer Nagel IMN, intramedüler çivi

intrauterin

intrauterin, rahim içi

Inzision

insizyon

J

Jochbein

CafeUni Forum - Medizinbegriffe - DE-TR überarbeitet & erweitert

elmacık kemiği

K

Kalotte

kafatası

kanulierte Schraube kanüllü vida

kapillar

kıl gibi

Kapillargefäß

kapiler damar, kılcal damar

Kapsulitis

kapsülit, eklem kapsülü yangısı, kapsül iltihabı

Karbazol

carbazole

Kauter

koter

Kehldeckel

küçük dil, epiglot, epiglotis, gırtlak kapağı

Kernspinresonanz-Tomographie

manyetik rezonans görüntüleme, manyetik rezonanslı görüntüleme, MRG

Kernspintomographie

manyetik rezonans görüntüleme, manyetik rezonanslı görüntüleme, MRG

Kiefergelenk

temporomandibular eklem

KIS

Hastane Bilgi Sistemi

Klage

yakınma

Kleinhirn

küçük beyin, beyincik

Kleinhirngewebe

beyincik dokusu

Kniegelenkneubildung

diz artoplastisi

Kniegelenkrekonstruktion

diz artoplastisi

CafeUni Forum - Medizinbegriffe - DE-TR überarbeitet & erweitert

Kniekehle diz ardı çukuru

Knochenbruch kırık, kemik kırığı

Knochenschicht kemik tabakası

Knochenzange

penskopan

knötchenförmig boğumcuk şeklinde

Kompaktainsel

kemik adacığı

Kompresse

pansuman

Konjugat

konjugat

Konjunktivitis göz nezlesi, konjonktiv iltihabı, konjonktivit, göz iltihabı, oftalmi, göz enfeksiyonu, göz yangısı, karasu

Kontaktdermatitis temas dermatiti

Kontaminant

kontaminant

Kontrollserum

kontrol serumu

Koronararteriensklerose koroner arteryoskleroz

Koronararteriensklerose koroner arterlerin sertleşmesi

Koronarsklerose koroner skleroz

körperfremd

dışsal

Körperhauptschlagader

aort

Körpermassenindex vücut kitle endeksi

CafeUni Forum - Medizinbegriffe - DE-TR überarbeitet & erweitert

Körperoberfläche

vücut yüzölçümü

Körperschlagader

şahdamarı

Körpertemperatur

vücut sıcaklığı, vücut ısısı

Körperverletzung

vücut travması, yaralama, yaralanma

Kortikalschraube

kortikal vida

Koryza

burun yangısı, iç burun iltihabı, rinit, burun nezlesi, koriza

Krankenhausinformationssystem

Hastane Bilgi Sistemi, Hastane Enformasyon Sistemi

Krankentransport

hasta nakli

Krankheitsrückfall

epikriz

Kürette

küret

kürettieren

kürete etmek

kutan

kutanöz

Kyphose

kifosis

L

Laborarzt

laboratuar hekimi

Lambdanaht

oksipital sütür

langzeitige Wundbehandlung uzun süreli yara tedavisi

Lappenchirurgie

flep cerrahisi

CafeUni Forum - Medizinbegriffe - DE-TR überarbeitet & erweitert

Läsion

yara

Lederhaut

derma

Leerwert boş değer, blank değeri, kör değer

Legalinspektion

otopsi

Leibesfrucht cenin, dölüt, fetus, fetüs, fötus

Leichenbeschau

otopsi

Leicheneröffnung

otopsi

Leichenfettwachs

adiposir

Leichenfleck

ölü morluğu

Leichenlipid

ceset lipidi

Leichenöffnung

otopsi

Leichenshau

otopsi

Leiste

kasık

Leistengegend

kasık

Leitungsbahn

fasikulus

Leukozyt

lökosit

Leukozyteninfiltration lökosit infiltrasyonu

livor mortis

ölü morluğu

CafeUni Forum - Medizinbegriffe - DE-TR überarbeitet & erweitert

Lobulus

lobçuk

Luftröhrenentzündung

soluk borusu iltihabı, soluk borusu yangısı, trakeit

M

makroskopisch

makroskobik

männliche Keimdrüse haya, husye, erbezi, erkeklik torbası, testis

manuelle Strukturanalyse manuel strüktür analizi, MSA

Marknagel

IMN, intramedüler çivi

Maschenplatte

may plak

MD

mukoza hastalığı

Mediator

mediyatör

Meerrettich- Peroxydase-Konjugat yabanturpu peroksidaz konjugatı

mehrfach

multipl, çoklu, birden çok

Meßzylinder

mezür

metaplastisch

metaplazik

metaplastische Veränderung metaplazik değişiklik

Mikroorganismen

mikro organizmalar

Mikrotiterplatte

mikrotiter plâkası

Mikrotiterplattenschüttler

mikrotiter çalkalayıcı

Milchertrag

CafeUni Forum - Medizinbegriffe - DE-TR überarbeitet & erweitert

süt verimi

Milchproduktion süt üretimi

mit Bläschen pustular, püstülerle ilgili, püstüler

mit bloßem Auge sichtbar çıplak gözle görülebilen

mit der Innenfläche nach oben supin pozisyonu, supin

mit Eiter gefüllt irinle kaplı

mit Eiterbläschen bedeckt pustular, püstüler

mit Eiterbläschen einhergehend pustular, püstüler

mit hypochromatischem Kern hipokromatik çekirdekli

mit Läsion

lezyonlu

mit Pusteln bedeckt pustular, püstüler

mit Pusteln bedeckt pustular, püstüler

mit Pusteln einhergehend pustular, püstüler

mononukleär mononüklear, tek çekirdekli

Morbidität hastalık, hastalıklılık, hastalık oranı, morbidite, belirli bir bölgede belirli bir hastalığın nispi sıklığı, hasta olma hâli, hastalıklılık oranı

Mortalität büyük ölçüde can kaybı, mortalite, ölüm, ölüm oranı, ölümlülük, belirli bir süre içerisinde gerçekleşen ölüm sayısı

MRT manyetik rezonans görüntüleme, manyetik rezonanslı görüntüleme, MRG

MR-Tomographie manyetik rezonans görüntüleme, manyetik rezonanslı görüntüleme, MRG

CafeUni Forum - Medizinbegriffe - DE-TR überarbeitet & erweitert

MSA

manuel strüktür analizi, MSA

Mucosal Disease mukoza hastalığı

Multikanalpipette

çok kanallı pipet

Muskelfaszie

fasya

Muskelplastik

miyoplasti

Muskelverpflanzung

miyoplasti

N

Nacken

ense kökü

makroskopisch

makroskobik, makroskobik olarak

Narbe

yara izi

Nasenbein

burun kemiği

Nasenbeinbruch

burun kemiği kırığı, burun kemiği fraktürü, burun kemiği kırılması

Nasenbeinfraktur

burun kemiği kırığı, burun kemiği fraktürü, burun kemiği kırılması

Nasenentzündung

burun yangısı, iç burun iltihabı, rinit, burun nezlesi, koriza

Nasenkatarrh

burun yangısı, iç burun iltihabı, rinit, burun nezlesi, koriza

Nasenschleimhautentzündung

burun yangısı, iç burun iltihabı, rinit, burun nezlesi, koriza

Nasenschleimhautkatarrh

burun yangısı, iç burun iltihabı, rinit, burun nezlesi, koriza

Nebenhöhlen des Nasenraums

sinüs

CafeUni Forum - Medizinbegriffe - DE-TR überarbeitet & erweitert

Negativkontrolle

negatif kontrol

Nekropsie

nekropsi

nekrosiert

nekroze

Nekroskopie

otopsi, nekroskopi

Nervenzelle

sinir hücresi

neutrophil

nötrofil

neutrophiler Leukozyte nötrofil lökosit

nicht neoplastisch non-neoplastik, neoplastik olmayan

nichtallergisch

alerjik olmayan

Niere

böbrek

nodulär

nodüler

O

Obduktion

otopsi

Oberhaut

üstderi

Oberschenkelknochen

uyluk, femur, femur kemiği

Ö

Ödem

ödem

O

Ohrgewebe-Stanzprobe

kulak çentiği doku örneği

CafeUni Forum - Medizinbegriffe - DE-TR überarbeitet & erweitert

Orchis

haya, husye, erbezi, erkeklik torbası, testis

Os coxae

kalça kemiği

Os nasale

burun kemiği

Os nasi

burun kemiği

Os zygomaticum elmacık kemiği

P

paranoide Vorstellung paranoid düşünce

Patellasehne

patellar tendon

pathogen

patojen

Pathogenese

patojenezi

pathologisch

patolojik olarak

Patientenarmmband

hasta bilekliği

Patiententransfer

hasta nakli

Patientenüberwachungsmonitor

hasta başı monitörü

Patientenüberweisung

hastanın havalesi

Patientenverlegung

hasta nakli

Pelle

dermis

Penrose drainage pernoz dren

Periost

CafeUni Forum - Medizinbegriffe - DE-TR überarbeitet & erweitert

periost

perkussorisch perküsyonla ilgili

perkutorisch

perküsyon

Peroxydase

peroksidaz

Pestivirus

pestivirüs

Phalanx

falanks

pharmazeutisch

farmasötik

Photometer

fotometre

platte Knochen

yassı kemikler

Plattenabdeckung plâka kapağı, plâk kapağı

Plattfuß

düztabanlık

postmortal

ölüm sonrası

prädisponiert maruz kalmak, predispoze

präpsychotische Schizophrenie prepsikotik şizofreni, gizli şizofreni, sınır şizofreni, psödonevrotik şizofreni

Prävention engel olma, engelleme

Präzisionspipette hassas pipet

Proliferation

proliferasyon

proliferativ

proliferatif

proximal

CafeUni Forum - Medizinbegriffe - DE-TR überarbeitet & erweitert

proksimal

proximal hinten arka proksimal

proximales Tarsenglied proksimal falanks

psychische Störung psişik bozukluk

Purulenz

irin

pustelartig

pustular, püstüler

pustulär

pustular, püstüler

pustulös

pustular, püstüler

Q

quasi psychotisch psödo psikotik

R

Rachenhöhle

gırtlak boşluğu, faringeal boşluk, yutak boşluğu

Rachenraum

gırtlak boşluğu, faringeal boşluk, yutak boşluğu

Radius

radius

Randabsprengung

anahtar deliği lezyonu

Reagenz

reagenz

Reaktionsgefäß

tüp

Regio inguinalis kasık

Release der Faszie fasya gevşetmesi

CafeUni Forum - Medizinbegriffe - DE-TR überarbeitet & erweitert

Reproduktionssekret

reprodüksiyon salgısı üreme salgısı

Rhinitis

burun yangısı, iç burun iltihabı, rinit, burun nezlesi, koriza

Rhinotracheitis

rinotrakeitis

rigor mortis ölü katılığı, ölü sertliği

Rippenbruch

kot fraktürü

Rollappen

tüp flep

Rongeur

penskopan

rotes Blutkörperchen

eritrosit

Rückenlage

supin pozisyonu, supin

Rückgrat

belkemiği

S

Sägeschnitt

testere ile kesilmiş

Sagittalnaht

sajital sütür

Saphir

safir

saponification

saponifikasyon

Schädel

kafatası

Schädelbruch

kafatası kırığı

Schädeldach

kalvaryum

Schädeldecke

CafeUni Forum - Medizinbegriffe - DE-TR überarbeitet & erweitert

Turkish kafatası

Schädelgrube

kafa çukuru

Schädelhöhle kafatası boşluğu

Schädelkapsel

kafatası

Schanz şanz, şanz çivisi

Schanzenschraube şanz, şanz çivisi

Schanz-Schraube şanz, şanz çivisi

scharfe Gewalt kesici yaralanma

scharfer Löffel

küret

Scheitelbein

duvar kemik

Schienbein

tibia

Schiene

atel

Schilddrüsenhormon tiroid hormonu

Schildknorpel kalkan kıkırdağı

schizotype Störung şizotipal bozukluk, şizotipal kişilik bozukluğu

Schnupfen burun yangısı, iç burun iltihabı, rinit, burun nezlesi, koriza

Schusswaffe

ateşli silâh

Sehnenplastik

tenoplasti

Sehnenrekonstruktion

CafeUni Forum - Medizinbegriffe - DE-TR überarbeitet & erweitert

tenoplasti

Seitenlappen

yan lob

Sekret

salgı

Sektionsdiagnose ölüm sonrası tanı

Senkfuß

tarsoptoz

silberartig

gümüş benzeri

Skop

skop

Spindel

mekik

spindelförmig

mekik şekilli

Spongiosschraube spongiöz vida

Spontanabort

spontan düşük

Spreizfuß enli ve yayvan ayak

stark wuchernd eksuberant, taşkın

stark wuchernde Granulation eksuberant granülasyon, taşkın granülasyon

stark wucherndes Granulationsgewebe eksuberant granülasyon dokusu, taşkın granülasyon dokusu

stark wucherndes Läppchen taşkın lobçuk

Stirnbein

alın kemiği

Stirnhöhle

frontal sinüs

Stirnlappen

CafeUni Forum - Medizinbegriffe - DE-TR überarbeitet & erweitert

ön lob

Stopplösung durdurma solüsyonu

Stoßwaffe

delici silâh

Streckseite ekstansör tarafı, gerici kas tarafı

streckseitig ekstansör tarafında, gerici kas tarafında

Studienpräses Öğrenci İşleri Daire Başkanı, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

stumpfe Dissektion künt diseksiyon

stumpfe Gewalt künt yaralanma

stumpfes Auseinandertrennen künt diseksiyon

stumpfes Freipräparieren künt diseksiyon

Stützgerüst

destek bağ

subkutan cilt altı, subkutan, subkutanöz

subkutane blutstillung cilt altı kanama kontrolü

subkutane Injektion subkutan enjeksiyon

Substantia spongiosa diploe

Substrat/Chromogen-Lösung substrat-kromojen solüsyonu

Substratlösung substrat solüsyonu

subtrochanter

subtrokanter

subtrochanterisch

CafeUni Forum - Medizinbegriffe - DE-TR überarbeitet & erweitert

subtrokanterik

Suppositorium

fitil

suprakondylär

suprakondiler

Synovektomie

sinovektomi

T

Tabula externa tabula externa, dış tabula

Tabula interna tabula interna, iç tabula

Tagesklinik

sağlık ocağı

Taschenrechner

cep hesap makinası, küçük hesap makinesi, hesap makinesi

Tastbefund

palpasyon bulgusu

Tendinoplastik

tenoplasti

Tendoplastik

tenoplasti

Tenoplastik

tenoplasti

Tensor fascia lata tensor fasya lata, tensor fasiya lata, TFL

Testikel

haya, husye, erbezi, erkeklik torbası, testis

Testis

haya, husye, erbezi, erkeklik torbası, testis

Tibia

tibia

tierärztlich

baytar, baytarlığa ait, hayvan tedavisiyle ilgili, veteriner, veterinerliğe ait, pençiyari, hayvan hastalıklarıyla ilgili, ispençiyari

Totenfleck

CafeUni Forum - Medizinbegriffe - DE-TR überarbeitet & erweitert

ölü morluğu

Totenstarre

ölü katılığı, ölü sertliği

Trachealschleimhautentzündung

soluk borusu iltihabı, soluk borusu yangısı, trakeit

Tracheitis

soluk borusu iltihabı, soluk borusu yangısı, trakeit

Traktionstisch

traksiyon masası

Transfusion von Blut kan transfüzyonu

Transfusion von Blutprodukten kan ürünleri transfüzyonu

Transplantat

greft

transplazental

transplasental

Traumatologie

travmatoloji

Trümmerfraktur

parçalı kırık, çok parçalı kırık

Ü

über einem Kondylus

suprakondiler

überpflanztes Gewebe

greft

überschießend

taşkın

überschießend wucherndes Granulationsgewebe taşkın granülasyon dokusu

U

Ulcus

çıban, ülser, ulkus

Ultrasonographie

ultrason, US

CafeUni Forum - Medizinbegriffe - DE-TR überarbeitet & erweitert

Umschlag

pansuman

unedles Metall soy olmayan metal

Unfallchirurgie

kaza cerrahisi, travma cerrahisi

Unfallheilkunde

travmatoloji

ungebremst wachsend

eksuberant

unter dem Rollhügel

subtrokanterik

unter Vollnarkose GAA, genel anestezi altında

Unterarm

ön kol

Unterblutung

hematoma

Unterhautfettgewebe

derialtı yağ dokusu

Unterschenkel

baldır

unverriegelter IMN açık IMN

UOG

Üniversitelerin Teşkilâtı Hakkındaki Federasyon Kanunu

US

ultrason, US

V

Vakzine

vaksen, aşı, aşı maddesi, aşıya ait

VAS

GAÖ, görsel ağrı ölçeği, görsel analog ölçek

Vascular Endothelial Growth Factor vasküler endotelyal groft faktör

vaskulär

CafeUni Forum - Medizinbegriffe - DE-TR überarbeitet & erweitert

vasküler

ventral

ventral

Verband

pansuman

Verdachtsdiagnose ön tanı

Verhütung

engelleme

verpflanztes Gewebe greft

Vimentin

vimentin

Virus der Bovinen Virus Diarrhoe sığır viral diyare virüsü

Virus der Infektiösen Bovinen Rhinotracheitis enfeksiyöz sığır rinotrakeitis virüsü

Virus der klassischen Schweinepest klâsik domuz humması virüsü

visuelle Analogskala GAÖ, görsel ağrı ölçeği, görsel analog ölçek

von Zecken übertragen kenelerden bulaşan

Vorarm

ön kol

Vorbeugung

koruma

Vorderarm

ön kol

Vorgeschichte öykü, anamnezi

Vortex-Mischer Vortex karıştırıcı

Vulva- und Scheidenentzündung vulvovajinit

Vulvovaginitis

CafeUni Forum - Medizinbegriffe - DE-TR überarbeitet & erweitert

vulvovajinit

W

Wadenbein

fibula

Wange

yanak

Wangenbein

elmacık kemiği

Waschkonzentrat

yıkama konsantresi

Waschlösung

yıkama solüsyonu

Wasserbruch

hidrosel

Weichgewebe

yumuşak doku

Weichteil

yumuşak doku

weiße Substanz ak madde

wirbelähnlich

girdapvari

wirbelähnliche Sequenz girdapvari dizilim

Wirbelsäule

omurga

Wundbehandlung

yara tedavisi

Wunde

yara, bir organ veya dokunun yapısındaki anormal veya zararlı değişiklik

Z

Zahnwurzel

dişin kökü, diş kökü

zeckenübertragen

kenelerden bulaşan

CafeUni Forum - Medizinbegriffe - DE-TR überarbeitet & erweitert

Zehe ayak başparmağı Zentrifugenröhrchen santrifüj tüpü Zerebellum beyincik Zigarettendrain pernoz dren
Zehe
ayak başparmağı
Zentrifugenröhrchen
santrifüj tüpü
Zerebellum
beyincik
Zigarettendrain
pernoz dren
Zungenbein
dil kemiği
zweiseitig
bilateral, çift taraflı, çift yanlı, iki yanlı, iki taraflı
Zuletzt bearbeitet am 21.06.10 15:13.
Antworten
Zitieren
Zuletzt bearbeitet am 21.06.10 15:13. Antworten Zitieren Neuere Themen Ältere Themen Druckansicht RSS In diesem
am 21.06.10 15:13. Antworten Zitieren Neuere Themen Ältere Themen Druckansicht RSS In diesem Forum dürfen

In diesem Forum dürfen leider nur registrierte Teilnehmer schreiben.

Forum des türkisch-deutschen Wörterbuches CafeUni - Statistiken

Alle Foren Themen: 2.307, Beiträge: 16.926, Teilnehmer: 691.

Unser neuester Teilnehmer: D32.

Aktuelles Forum Themen: 35, Beiträge: 232.

This forum is powered by Phorum. You are currently not logged in.