You are on page 1of 2

AKTIVITI TIGA Malaysia A KAWAN BENAR DARI SEMUA Jiran ITS Objektif 1.

Perhatikan peranan Malaysia berhubung dengan jiran (Indonesia, Thailand, Singapura, Manila, Brunei dan negara-negara lain). 2. Perhatikan peranan Malaysia berhubung dengan pertubuhan-pertubuhan seperti ASEAN, NAM, OIC, kerjasama Selatan-Selatan dan sebagainya. 3. Mengaplikasikan pengetahuan biasa dalam hubungan antarabangsa - mengapa kita perlu pertubuhanpertubuhan & mengapa organisasi perlu Malaysia? 4. Bertindak balas dan menyesuaikan diri kepada situasi yang sedia ada dan memahami peranan Malaysia di arena antarabangsa. Hasil Pembelajaran 1. Pelajar akan dapat melihat peranan Malaysia berhubung dengan jirannya 2. Pelajar akan dapat memahami peranan Malaysia di arena antarabangsa Tempoh 1. Setiap ahli dalam kumpulan akan mempunyai untuk menjelaskan pandangan umum hubungan luar Malaysia (2 X 10 minit = 20 minit). 2. Setiap ahli dalam kumpulan akan mempunyai menyampaikan pemahaman mereka tentang mengapa Malaysia telah memainkan peranan yang penting di arena antarabangsa (3 X 10 minit = 30 minit). 3. Tiga orang dalam satu kumpulan untuk membincangkan manfaat yang diperoleh daripada hubungan baik asing (10 minit). 4. Fasilitator akan mengumpulkan semua pelajar dan beliau akan menerangkan konsep "Malaysia sebagai rakan-rakan semua jirannya" & "Prosper Jiran Engkau". Semasa perbincangan, soalan akan ditanya kepada individu apa manfaat yang akan (60 minit). Bahan-bahan 1. Sekeping kertas dan pensel. 2. Suatu lembaga putih atau flip-carta. 3. Buku-buku yang diterbitkan oleh Kementerian Luar Negeri. 4. Laporan akhbar mengenai isu-isu dalam negara-negara jiran Bagaimana menjalankan 9 1. Pelajar akan duduk di kedudukan U-lengkung yang dihadapi oleh fasilitator. 2. Mungkin yang seterusnya yang lain yang mengikut etnik. Fokus perbincangan 1.concepts daripada berbilang kaum dalam konteks negara-negara jiran Malaysia. 2. Jiran sebagai sumber kestabilan Malaysia. Rasional 1. Negara-negara jiran adalah kawan kita yang sebenar dan interaksi dengan mereka boleh meningkatkan kemakmuran ekonomi kita. Kemahiran 1. Keupayaan untuk berkomunikasi dalam Bahasa Inggeris mudah tentang pemikiran / sendiri mengenai peranan Malaysia di peringkat antarabangsa.

Nilai-nilai 1. Pemahaman 2. Penerimaan 3. Toleransi 4. Menghargai 5. Taat 6. Peserta global Falsafah 1. Dengan mengetahui tradisi budaya yang berbeza yang wujud di negara jiran, seseorang boleh menghargai perbezaan. 2. Perbezaan boleh dianggap sebagai satu peluang untuk mengukuhkan lagi pemahaman kita pada keindahan pelbagai tradisi. 3. Malaysia benar-benar Asia.