Sie sind auf Seite 1von 2

ANTO KOVAEVI,voditelj projekta PROJEKT: AKCIJSKO ISTRAIVANJE ZA ZAPOLJAVANJE Uvod Kada shvatimo da je svaki nezaposleni radnik gubitak od 10 000

godinje, a da uz profesionalni angaman svaki ovjek moe biti aktivan, produktivan i slobodan, moemo promijeniti stare paradigme. Svaki nezaposleni je najvie sam kriv za to stanje, a "suzloinci" su roditelji, nastavnici, i sve odgovorne osobe u ekonomskom i politikom ivotu. Nije nam cilj nikoga direktno optuivati, ve osvijestiti i svakom, od nezaposlenih, preko roditelja,nastavnika,politiara do novinara ,da sam iz sebe krene u promjenu svojih paradigmi. To znai da krivi stavovi o ivotu, radu, ljubavi i slobodi moraju se zamijeniti boljim, potenijim, istinitijim i ljepim.. Sa 37 000 nezaposlenih u OB, sa 340 000 u RH umjesto sadanjeg stanja, uz "male", ali profesionalne zahvate za 1-5-godina moemo imati u OB 370 miliona , a u RH 3.4mld vie. Mi smo doli na projektu Prof. dr. Ante Lauca do jednadbe razvitka, Y = ax1+bx2+cx3+dx4+ex5+fx6, gdje je Y-izraz cjelovitog razvitka, koeficijenti a-f ponderi su uz ne-zavisne varijable. Pri tome je: x1-moralni kapital (emocionalna inteligencija,motivacija,samoaktualizacija) zaposlenih, x2-znanja zapo_ slenih,vjetine,iskustvo _ x3- socijalni (meusobni odnosi, sposobnost za timski rad, ), x4 -fiziki kapital (prostor,opremljenost rada), x5 -financijski kapital(monetarna,porezna politika) x6 -okolina promatranog sustava. Najnovija istraivanja su potvrdila ovu prognozu od prije 12 godina, te sada moemo sa punom sigurnou zakljuiti kako je vrijednost navedenih kategorija 1. moralni, 2. intelektualni 3.Socijalni kapital Ono to je najvrednije, a to e se primijeniti u ovom istraivanju je moralni kapital (emocionalna inteligencija,samoaktualizacija po Maslovi i moral u posljednjioj kategoriji po Kohlbergu).

To podizanje savjesti i samosvijesti e kod nekih mladih nezaposlenih ii bre i bolje dok oekujemo vee potekoe kod veeg broja zbog stresova u obiteljima, u kolama i openito u ivotu. Reprocesiranjem i restrukturiranjem svijesti i savjesti i svega to je dovelo do umanjenog samopouzadanaj mladih i nezaposlenih u Osijeku. Ova metodologija samozapoljavanja je potvrena kroz praksu jo 1985. Godine kada su se samoorganizirani mladi ljudi kroz otvaranje novih projekata i uz strunu pomo znanstvenika i gospodarstvenika,politiku podrku samozapoljavala kada je manje bilo politikih sloboda u drutvu. Za tu promjenu neophodno je iz alopoietskog prei u autopoietsko osjeanje, razmiljanje i djelovanje. Sada su nezaposleni objekti, a trebaju sami sebe, uz strunu pomo,pretvoriti u subjekte. Svi to nee moi za godinu dana, ali 10% 20% najboljih to bi mogli. Oni e svojim primjerom za 3-6-9-12 mjeseci to omoguiti onima, koje su roditelji i nastavnici slabije osposobili za ivot. Krenuti emo od biotehnologije i informatike tehnologije. Na elektrotehnikom fakultetu ve je odran skup u ponedjeljak, u srijedu se odrava skup i na Ekonomskom i Pravnom fakultetu pod nazivom Akcijsko istraivanje u zapoljavanju, sa poetkom u 16 sati i pozivaju se svi mladi nezaposleni ekonomisti da dou na Ekonomski fakultet u 16 sati, te svi Pravnici kao i ostali nezaposleni na Pravni fakultet. Savjet za razvoj ljudskih resursa nudi pomo u organiziranju timova eksperata koji bi pruali strunu podrku u izradi i realizaciji projekata za samozapoljavanje. elimo da se u to ukljue osim Za voda za zapoljavanje, fakulteti , uspjene firme i poduzetnici,i svi pojedinci koji imaju dobru volji i neka znanja. Osijek, 27.3.2012.