You are on page 1of 1

Morte cruel, esa treidora maa de roubar de socato a humana vida, con que ollos a puideche ver cumprida

na santa reina que hoxe perde Espaa? Se aquel rancor que te carcome e laa che tia a mao, para matar, erguida, non deras noutra parte esa ferida onde non fora a lstima tamaa? Non se torcera aquel fatal costume e a lei que iguala do morrer na sorte os altos reis cos baixos labradores? Terrible, en fin, teu poder, oh Morte, pois diante de ti, reis e seores son nboa, sompra, po, son vento e fume.

O texto anterior da autoria de Pedro Vzquez de Neira habitualmente coecido como Respice finem- e as cuestins s que quixera que Vdes. respondesen son as seguintes: 1. Presentar unha contextualizacin do soneto. dicir: contextualizacin cronolxica, histrica, lingstica... 2. Procurar o dilogo, se posible, con outros textos semellantes, tanto da mesma altura cronolxica, como anteriores/posteriores nas diferentes literaturas hispnicas. 3. Como interpretan Vdes. o sentido do primeiro terceto que, polo demais, ten sido obxecto de controversias?