You are on page 1of 1

AKTIVITI TAHUNAN KELAB PENCEGAHAN JENAYAH 2012

MINGGU 1

AKTIVITI

OBJEKTIF
Kelab

Mesyuarat Agung Pencegahan Jenayah

- Memberi pendedahan kepada para ahli tentang prosedur dan tatacara Majlis pelantikan ahli bermesyuarat. jawatankuasa

- Mendidik para ahli untuk bersikap lebih demokratik dan toleransi. - Memupuk nilai kepimpinan dalam kalangan ahli. - Melancarkan dan melicinkan pelaksanaan kelab.

LAGU,LOGO