P. 1
2009 10 Etnicka Distanca Ethnische Distanz

2009 10 Etnicka Distanca Ethnische Distanz

|Views: 45|Likes:
Veröffentlicht vonGoran Zorić

More info:

Published by: Goran Zorić on May 03, 2012
Urheberrecht:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/24/2013

pdf

text

original

ETNIČKA DISTANCA I (AUTO)STEREOTIPI GRAĐANA BOSNE I HERCEGOVINE

Srđan Puhalo

Sarajevo, avgust 2009 1

Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine

Sadržaj
1. Uvod ............................................................................................................................3 2. Teorijski dio i definisanje pojmova .........................................................................5 2.1. O stavu uopšte ..............................................................................................5 2.2. Razlika između etničkog i nacionalnog identiteta ...................................6 2.3. Etnička grupa i etnički identitet .................................................................7 2.4. Definisanje etničke grupe ...........................................................................8 2.5. Komponente etničkog identiteta ................................................................9 2.6. Etnički identitet i etnocentrizam..............................................................10 2.7. Etnička distanca..........................................................................................11 2.8. Istraživanje etničke distance u zemljama regiona ..................................12 2.9. Predrasude...................................................................................................20 2.10. Etnički stereotipi ......................................................................................22 2.11. Istraživanje etničkih stereotipa u regionu .............................................24 3. Metod ........................................................................................................................27 3.1. Varijable .......................................................................................................28 3.1.1. Zavisne varijable .............................................................................28 3.1.2. Nezavisne varijable .........................................................................29 3.2. Istraživački postupak29 3.2.1. Instrumenti......................................................................................29 4. Uzorak.......................................................................................................................31 5. Rezultati istraživanja ...............................................................................................34 5.1. Etnička distanca Hrvata prema drugim narodima ................................34 5.2. Etnička distanca Bošnjaka prema drugim narodima ............................39 5.3. Etnička distanca Srba prema drugim narodima ....................................43 5.4. Autostereotipi i heterostereotipi Hrvata..................................................47 5.5. Autostereotipi i heterostereotipi Bošnjaka ..............................................50 5.6. Autostereotipi i heterostereotipi Srba ......................................................52 6. Zaključak i diskusija................................................................................................53 7. Literatura ..................................................................................................................60 Prilog br. 1: Povezanost etničke distance s nekim sociodemografskim varijablama .........................................................63 Prilog br. 2: Upitnik ..................................................................................................74

2

1. Uvod

Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine

Istraživanje etničke distance i etničkih stereotipa kod nas nema dugu tradiciju. Sve do kraja osamdesetih godina kod nas se moglo čuti da su etnička distanca i etnički stereotipi nešto što je u socijalističkom društvu prevaziđeno, a time nije ni vrijedno istraživanja. Početkom devedesetih godina dolazi do raspada Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije, što je praćeno „buđenjem nacionalne svijesti“ i potragom za sopstvenim etničkim identitetom. To je praćeno i ratnim dešavanjima, sa svim strahotama koje ratovi nose, a što ujedno produbljuje jaz između naroda i narodnosti koji su do tada živjeli zajedno. U Bosni i Hercegovini je situacija specifična iz više razloga. Ova bivša jugoslovenska republika je važila za „bastion bratstva i jedinstva“. Prema popisu iz 1991. godine u Bosni i Hercegovini je registrovano 36% miješanih brakova (Petrović, prema Birou, 2006) i 242.682 onih koji su se izjašnjavali kao Jugosloveni. Krajem osamdesetih godina razvija se politički pluralizam u Bosni i Hercegovini i formiraju se tri stranke s nacionalnim predznakom: Stranka demokratske akcije (SDA), Srpska demokratska stranka (SDS) i Hrvatska demokratska zajednica Bosne i Hercegovine (HDZ BiH). Kao njihova protivteža javljaju se partije lijeve orijentacije: Socijaldemokratska partija, Savez reformskih snaga, Demokratski socijalistički savez, Liberalna stanka i dr. Na prvim višestranačkim izborima u Bosni i Hercegovini, u novembru 1990. godine, tri nacionalne stranke (SDS, HDZ i SDA) imaju razvijenu saradnju, jer su imale zajednički interes da pobijede stranke ljevice i liberale (Pejanović, 2006), što im i polazi za rukom. Nacionalne stranke formiraju vlast 1991. godine1, ali je ta vladavina praćena stalnim sukobima i neslaganjem, što će rezultirati i međustranačkim konfliktom onog trenutka kada je na dnevni red parlamenta stavljeno pitanje državnopravnog statusa Bosne i Hercegovine, a poslije i međuetničkim sukobom. I na prvim poslijeratnim izborima ove tri nacionalne stranke dobijaju najviše glasova2 i opet formiraju vlast, kao i 1998. godine. Tek 2000. godine dolazi do određenih promjena s obzirom na to da izbornu većinu ovog
1 2

Na izborima 1990. godine SDA, SDS i HDZ osvajaju 84% glasova u izbornom tijelu. Na izborima 1996. godine SDA, SDS i HDZ osvajaju 96% glasova u izbornom tijelu. 3

godine. SDS i HDZ. Takva politička situacija nikako ne pogoduje stvaranju povjerenja među etničkim grupama u Bosni i Hercegovini i smanjenju etničke distance i stereotipa među njima. Takođe će biti interesantno vidjeti da li je došlo do smanjenja distance u odnosu na istraživanje iz 2002.Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine puta osvajaju stranke sa građanskim predznakom. Zbog toga je veoma interesantno vidjeti kako građani Bosne i Hercegovine opažaju sebe i jedni druge. Uz pomoć Stranke za BiH iz Federacije BiH i Partije demokratskog progresa (PDP) iz Republike Srpske. i koliko su spremni da žive jedni s drugima. 2003). Međunarodna zajednica podupire formiranje Alijanse za demokratske promjene koju predvodi Socijaldemokratska partija BiH. Većina stranaka. bez obzira na ideološki profil. pobjedu ponovno odnose etničke stranke: SDA. zastupa interese etničke grupe iz koje su proistekle. Stranka za BiH i Hrvatska demokratska zajednica 1990. 4 . godine. etnički trojac obrazuje vlast. Etnička pitanja radikalizovana su u izbornoj kampanji 2006. Dosadašnje iskustvo pokazuje nam da je djelovanje stranaka u BiH dobrim i većim dijelom određeno nacionalnom pripadnošću. godine koje je sproveo Puhalo sa punoljetnim građanima Bosne i Hercegovine (Puhalo. na izborima 2002. što najbolje koriste Savez nezavisnih socijaldemokrata. Dvije godine kasnije.

a ima ih još mnogo. dok se drugi odnose na svima poznate pojmove i pojave. Neki od njih odražavaju sasvim lična iskustva. 2004) definiše stav kao „iskustvom usvojeno stanje mentalne spremnosti. Teorijski dio i definisanje pojmova Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine U ovome dijelu biće prikazani osnovni pojmovi neophodni za razumijevanje ovog rada. • da su socijalni stavovi složeni. • da imaju veliki značaj za ljudsku interakciju. Evo još jedne definicije stava koju možemo pronaći u „Psihološkom rječniku“ Trebješanina (2000): „Stav je socijalizacijom stečena relativno trajna mentalna dispozicija koja se ispoljava kao tendencija da se misli. Socijalne stavove možemo klasifikovati prema nekoliko kriterijuma: • logičke zasnovanosti. Takođe ćemo prikazati i neka istraživanja u kojima su pojmovi socijalna distanca i etničkke stereotipije imali centralno mjesto.“ Bez obzira na to koju definiciju stava da prihvatimo. predrasude. etničke stereotipije i drugi srodni pojmovi . etnički i nacionalni identitet i etnocentrizam. osjeća i postupa na određeni način.2. 5 . To su socijalna distanca. • da objekt socijalnog stava može biti sve s čim je osoba u određenom odnosu. Allport (prema Milasu. Stavovi se javljaju prema svim objektima s kojima jedna osoba dolazi u dodir. O stavu uopšte Od trenutka kada se počeo koristiti u naučnoj psihologiji pojam stav zauzima centralno mjesto u socijalnoj psihologiji. 2. • da se većina ljudskih konflikata dešava zbog razlika u socijalnim stavovima. koje usmjerava i utiče na reakcije pojedinca prema svim objektima i situacijama s kojima je povezan“. ono što je zajedničko za najveći broj ovih određenja je: • da su socijalni stavovi stečene i relativno trajne osobine ličnosti. i • ličnog značenja za pojedinca. što ih čini dobrom osnovom za proučavanje razlika među pojedincima.1.pojam stava. Tu spadaju i politički ili društveni stavovi.

U socijalnoj psihologiji ne izučava se samo struktura stavova nego i njihova funkcija. vjeri. pokazala su da postoji slaba veza između izrečenog stava i određenog ponašanja. U kojoj mjeri je to tačno? Istraživanja odnosa između stava i ponašanja (Pennington. kao što su stavovi prema politici. i govori se o četiri funkcije stava (Pennington. • funkcija odbrane ega . emotivna i konativna. Neka istraživanja su pokazala (Rejk i Edkok. supruzi/suprugu ili roditeljima) i stavove prema objektima izvan ličnog socijalnog kruga. tj. znanje o objektu.Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine Logički zasnovani stavovi su oni kod kojih dominira kognitivna komponenta. ali je neophodno zbog lakšeg snalaženja 6 .odnosi se na informacije koje osoba ima o fizičkom i društvenom svijetu. naciji.svijest o onome što osjećamo. tj. 2. 1978) da je mnogo lakše utvrditi nečije vrijednosti i stavove na osnovu njegovog namjernog ponašanja.odbrana ljudi od samih sebe i od drugih ljudi. Po drugom kriterijumu stavove dijelimo na one koji imaju isključivo lično značenje za osobu (stavovi prema djetetu. a kod logički nezasnovanih stavova dominira emocionalna komponenta stava (stereotipi i predrasude).stavovi omogućavaju nekoj osobi da postigne željeni cilj i izbjegne ono što je neugodno. 1997) dala su kontradiktorne podatke. a konativna komponenta podrazumijeva određeno ponašanje prema objektu ili osobi na koju se stav odnosi.2. Definisati etničku grupu u odnosu na naciju prilično je teško. Razlika između etničkog i nacionalnog identiteta Prije nego što počnemo da govorimo o etničkom identitetu treba napraviti jasnu razliku između pojmova etnije i nacije. • funkcija samoizražavanja . • saznajna funkcija . da stavovi uzrokuju određeno ponašanje. Socijalni psiholozi koji se bave izučavanjem stavova polaze od pretpostavke da postoji dosljednost između stava i ponašanja pojedinca. emotivna na vrednovanje. Kognitivna komponenta odnosi se na uvjerenja. u što vjerujemo i što nam je vrijedno. 1997): • funkcija prilagođavanja . Stav čine tri komponente: kognitivna.

Hrvati i Srbi u Bosni i Hercegovini su etničke grupe. Latinski izraz ethnicus u crkvenoj tradiciji 14. U francuskim akademskim krugovima značajnije se javlja tek početkom osamdesetih godina prošlog vijeka. etnička grupa) vuče korijen iz grčkog izraza ethnos koji je upućivao na varvarske narode ili na grčke narode. prvenstveno u sociologiji i antropologiji. koja postoji kao subgrupa u većem društvu. religija. funkcija ovih pojmova je da označi grupe ljudi koje su drugačije (u negativnom kontekstu) u odnosu na referentnu grupu. U našem slučaju to znači da bi u Bosni i Hercegovini mogla postojati bosanskohercegovačka nacija. U naučnim krugovima SFRJ više se govorilo o klasnoj pripadnosti i klasnom identitetu nego o etničkoj ili nacionalnoj pripadnosti. Pod etničkom grupom podrazumijevamo ljude sa zajedničkom kulturnom tradicijom (u najširem smislu) i osjećanjem zajedništva i bliskosti sa svojom grupom. Pošto današnje države nisu sastavljene od pripadnika jedne etničke grupe (već su više ili manje višeetničke) tako se i nacija može sastojati od više etničkih grupa (Amerikanci. i to moramo imati u vidu kada budemo čitali rezultate ranijih istraživanja. 2. U odnosu na etniju nacija je širi pojam i povezuje se sa određenom državom. Etnička grupa i etnički identitet Pojam etnicitet (etnija. godine ispitivao različite aspekte zajedničkog života i rada omladine svih naroda i narodnosti i 7 . pojam etnicitet se pojavio četrdesetih godina 20. Prema ovoj definiciji Bošnjaci. Rudi Supek je 1961. U istraživanjima u SFRJ termin “nacionalno” je gotovo isključivo korišten kada se govorilo o grupama ljudi različitog etničkog porijekla. a treći subjektivnim osobinama (mitovi. Kao što vidimo. Naučnici koji proučavaju naciju opisuju je na različite načine: jedni političkim atributima (zajednica koja želi da opstane). U društvenim naukama. vijeka u engleskom govornom području. vijeka označavao je pagane nasuprot hrišćanima. arhetipovi. porijeklo).3.Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine kada se govori o etničkom i nacionalnom identitetu u Bosni i Hercegovini. drugi objektivnim parametrima (jezik. Švajcarci). koji nisu bili organizovani po modelu grad-država. osjećanja).

zajedništva. Kolektivno vlastito ime. 4.4. Povezanost s određenom “domovinom”. te kao sistem stavova prema vlastitoj nacionalnoj/ etničkoj grupi. i 6. 1980). Antoni Smit (1998) etničku grupu definiše preko šest glavnih atributa: 1. koje žive i djeluju na datom teritoriju. 2. Jedan ili više diferencirajućih elemenata zajedničke kulture. 2. osim toga što je nacionalni osjećaj subjektivna kategorija. Zajednička istorijska sjećanja. Ulrich Beck (prema Vrcanu. 1999) pod etničkom grupom smatra “svaku grupu koja se sama kao cjelina razlikuje od drugih grupa. Eric Hobsbawm (prema Vrcanu. Osjećanje solidarnosti kod značajnih dijelova populacije.” Ovakvom definicijom Hobsbawm nastoji da ukloni problem definicije etničke grupe i da prikaže da su u njenoj osnovi interes i politički motivi.. oblike ponašanja i vrednovanja.. on u velikoj mjeri ovisi o ponašanju drugih prema nama te o njihovom vrednovanju naše nacionalne identifikacije. Šiber (1998) psihološki aspekt nacije/etnije definiše kao osjećaj pripadnosti.Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine došao do zaključka da naša omladina osjeća jak otpor prema isticanju nacionalnih razlika i da se u svojim najnaprednijim dijelovima nalazi u fazi prevladavanja tih razlika (Đurić. 3. Mit o zajedničkom porijeklu. Nacionalni osjećaj je osjećaj pripadnosti koji se oblikuje unutar jedne određene društvene grupe. 8 . Definisanje etničke grupe Kod definisanja etničkih grupa mogu se koristiti objektivne i subjektivne karakteristike. koja ima zajedničko ime s pretpostavljenim karakteristikama koje je razlikuju od drugih s takođe realnim ili pretpostavljenim karakteristikama koje su zajedničke svim njenim članovima. Ipak. 1999) tvrdi da “etničnost nije nikakva izvorna varijabla društvene diferencijacije: ona je jedan posve političko-birokratski konstrukt”. te se osjeća kao jedan od pripadnika grupe. 5. Pojedinac preuzima kulturu.

Benedikt (prema Milošević-Đorđević. Osjećaj pripadnosti određenoj grupi. 3. biologija). ali je moguća i kao iskaz vlastitog opredjeljenja. Jezici su ukorijenjeni dublje od bilo čega drugog u današnjem društvu.5. Pozitivni stavovi 9 . Svijest o grupnom pripadanju i/ili različitosti. 1997) etnicitet definiše prema sljedećim kriterijumima: 1. 2003) kao suštinsko obilježje identiteta vidi jezik. Komponente etničkog identiteta Phinney (1990) ističe četiri komponente etničkog identiteta. 2. 4. Komponenta samoidentifikacije . Samoidentifikacija može biti određena porijeklom. istorijsku ali i subjektivnu komponentu. 2. Pripadništvo grupi. Afektivna privrženost vezama zasnovanim na zajedničkoj i tobožnjoj prošlosti. Biti član neke grupe ne znači nužno i imati pozitivan stav prema toj grupi. pri čemu postoji odsustvo emocionalne vezanosti. varirati od vrlo snažnog osjećaja pripadnosti. gdje je jaka emocionalna vezanost. pa do osjećaja samo formalne pripadnosti grupi. 2. Etnički identitet. teritorija. koji tvrdi da pripadnici etničke grupe smatraju da je etnija sastavljena od uzajamno povezanih porodica i da one tvore jednu “veliku porodicu”. Pozitivan ili negativan stav prema članstvu u grupi. Crte uobličene ili diferencirane “markerima” (tradicija. Pri tome ovaj autor naglašava da su za etnički identitet mnogo važniji lokalni dijalekat i način govora od nacionalnog govora.pojedinac sebe opaža kao člana određene nacionalne grupe. koji se više bazira na uvjerenju nego na činjenicama. Sa ovim se slaže i Horovic (prema Smitu. 3. po intenzitetu. amblemi. 1998). Burgess (prema Putinji i Stref-Fenar. On ističe da je jedan od najznačajnijih faktora za formiranje etničke grupe upravo mit o zajedničkom porijeklu. kultura. i 5. te na zajedničkim ciljevima ili interesima. i to: 1.Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine Jasno nam je da najveći broj atributa kojima Smith definiše etničku grupu ima kulturnu. Taj osjećaj može.

a na drugom kraju nacionalizam. stereotipnog opažanja ljudi kao pozitivnih ili negativnih. etnocentrizam i šovinizam. društva) i dr. koji su u jednom trenutku postali vodeća ideologija kod skoro svih naroda. Etnička vezanost se može sagledati kao kontinuum na čijem se jednom kraju nalazi anacionalnost i kosmopolitizam. prihvatanje vlastite grupe. sve ono što se dešavalo na Balkanu u proteklih petnaestak godina pokazalo je svu pogubnost ovakvih stavova. 4. Izražavanje negativnih stavova ukazuje na odbijanje i poricanje vlastitog nacionalnog identiteta. Uključenost u rad etničke grupe odnosi se na učestvovanje u njegovanju vlastite nacionalne tradicije i kulture.6. moramo ga spomenuti zbog toga što on predstavlja ekstreman oblik etničke i iracionalne vezanosti. to je sindrom ličnosti koji se karakteriše percepcijom društvene stvarnosti. svoju grupu ili grupe. Etnički identitet i etnocentrizam Iako se naše istraživanje ne bavi neposredno etnocentrizmom. način sklapanja prijateljskih i intimnih veza.Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine se manifestuju kroz ponos. 2. to su autoritarni i ka moći orijentisani društveni odnosi”. u zavisnosti od njihove pripadnosti in ili out-grupi. U knjizi “Autoritarna ličnost” Adorno i saradnici (1950) etnocentrizam vide kao sindrom stavova koji su povezani sa političkim i ekonomskim konzervativizmom te sa antisemitizmom. 10 . obično nacionalna ili etnička. a manifestuje se i kao želja za prelaskom u drugu etničku grupu. u čijoj je osnovi autoritarna struktura ličnosti. zadovoljstvo pripadnošću grupi. pri tome. učestvovanje u formiranju nacionalnih institucija (zavičajni klubovi. smatra superiornijom od ostalih grupa. kao referentni okvir prema kojem se ostale grupe ocjenjuju. sastavljen od in-grupa i njima neprijateljskih out-grupa. 1995) etnocentrizam definiše kao “tendenciju da se neka grupa. Voleman (prema Đuriću. Uključenost se najbolje manifestuje kroz upotrebu jezika. konzervativizam i antisemitizam su međusobno povezani i čine antidemokratsku orijentaciju. koristeći. Etnocentrizam. Osim toga.

Etnocentrizam je tendencija grupe da upotrebljava norme svoje grupe u procjenjivanju ponašanja drugih grupa”. to su sljedeći odnosi: 1. 4. 2. Etnička distanca Pojam socijalne distance u socijalnu psihologiju uveo je E. Državljanstvo. stalan stanovnik jedne države. i 7. Odatle proizilazi da je vlastita etnička grupa superiornija u odnosu na druge narode. Samo posjetilac zemlje. Vlastita grupa je reper (standard) i u odnosu na nju pojedinac procjenjuje i vrednuje pripadnike drugih etničkih grupa. Susjedstvo.7. Zaposlenje u istoj profesiji. 2. a pod uticajem sociologa Parka. koji se međusobno razlikuju u pogledu stepena intimnosti koji je u njima prisutan. Počevši od najintimnijeg. Formulisani u vidu pitanja na koja se odgovara sa “da” ili “ne”. 1995) etnocentrizam definiše kao “mehanizam koji djeluje da pojača negativnost stavova prema spoljnim grupama. Članstvo u istom klubu kao izraz bliskog prijateljstva.Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine Gickov (prema Đuriću. u osnovi svih navedenih definicija etnocentrizma karakteristično je pripisivanje pozitivnih osobina i kvaliteta grupi kojoj pripadamo u odnosu na druge grupe. 5. Isključenje iz zemlje. stanovanje u istoj ulici. a Bogardus je formirao izvjestan broj “adekvatnih interpretacija i gradacija” tog osjećanja intimnosti. Blisko srodstvo putem braka. 11 . Park je pod socijalnom distancom podrazumijevao različite stupnjeve razumijevanja i osjećanja intimnosti koji se javljaju u različitim socijalnim situacijama i socijalnim odnosima. 3. Etnocentrizam je povezan odnosno uslovljen specifičnom strukturom ličnosti .autoritarnom. 6. Bogardus. ovi odnosi čine poznatu Bogardusovu skalu socijalne distance. Kao što vidimo. ali i uticajem socijalnih činilaca. Odabrao je sedam različitih vrsta socijalnih odnosa.

već i znak koliko je grupa prema kojoj se pokazuje distanca ispitaniku nepoznata. ali je danas teško naći radove o ovoj temu u zemljama zapadne demokratije. zahtijeva jasnu i veliku socijalnu distancu između klasa.Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine Neke dileme vezane za korišćenje skale socijalne distance su metodološke. Rudi Supek je 1961. Zato i skale socijalne distance. kako je to slučaj sa istočnom i južnom Evropom. na primjer. pojam etničke distance je nastao u Sjedinjenim Američkim Državama. 1991). 1993).3% da je jednakost značajna. pitanje etničke distance veoma aktuelno. 1997. Jedno od mogućih objašnjenja leži u tome da je sam pojam “etničkog” pomalo zaboravljen u zapadnoj Evropi i SAD. Smit. Postoji više razloga zbog kojih se distanca ne može svesti samo na stav. Kuzmanović. za vrijeme izgradnje auto-puta “Bratstvojedinstvo”. pomoću prilagođene skale socijalne distance Bogardusovog 12 . a neke teorijske prirode. velika distanca nije uvijek znak neprijateljstva.1% njih smatra da je sporedna za srećan brak (Alačov. kulturom. a da se pojam nacije vezuje za mjesto rođenja i boravka (dakle za državljanstvo). sa mitovima. Kao što smo ranije naglasili. kakva je njena veza sa stavom? Da li su to isti pojmovi koji su dobili različita imena zato što su potekli iz dva različita izvora? Ili je distanca jedna od komponenti stava. Važniji je teorijski problem: šta je socijalna distanca. godine A. pa čak i jezikom predaka (Gelner.8% ispitanika smatra da je ista nacionalnost nužna. Na našim prostorima je. nekada sadrže tvrdnje koje ne ostaju na distanciranosti. tuđa. a ne. 2.8. Našao je da samo 6. 15. a etničku distancu obuhvatio je samo djelimično. Ispitao je stavove studenata o uticaju nacionalne i vjerske pripadnosti na ostvarivanje srećnog braka. a čak 77. negativnog stava. Istraživanje etničke distance u zemljama regiona Prvo ispitivanje etničke distance u SFRJ izvršio je 1957. Fijamengo. možda konativna? Ekstremno negativan stav u svakom slučaju zahtijeva više od odbijanja svih kontakata sa pripadnicima date grupe. na svom ekstremnom negativnom polu. 1998). na grupi studenata Sarajevskog univerziteta. Društvena distanca je određena i društvenim normama koje postoje u društvu. Popadić. koju ne zasniva na neprijateljstvu između kasti (Havelka. godine ispitivao različite aspekte zajedničkog života i rada omladine svih nacija i narodnosti. baš kao i u cijeloj istočnoj Evropi. Kastinski sistem. Prvo.

6% u Crnoj Gori. Rezultati su pokazali da nema ni jednog naroda za koji se ne prihvata najmanje tri odnosa.4%. Amerikancima. Rusinima i Slovacima te Mađarima. sljedeće brojke: ispitanika bez distance ima 71% u Vojvodini. Pored nekih ranijih istraživanja etničkih distanci.1%.2%. za predmet i mjerenje distance prema osam nacionalnih grupa: Srbi. Slovenci.2% u užoj Srbiji. Istraživanje Đurića (1980) obavljeno u Vojvodini na uzorku učenika srpske i mađarske nacionalnosti osmog razreda osnovne škole pokazuje da srpski ispitanici najveći broj socijalnih odnosa prihvataju sa Crnogorcima. dok značajnih polnih razlika nije bilo. Mađari. Istraživanje je pokazalo. 42.3% u Hrvatskoj. 63. 1980).7% u Makedoniji. Ispitujući opštu distanciranost na uzorku od 4232 odrasla ispitanika sa područja čitave SFRJ 1990. Prosjek prihvatanja jugoslovenskih naroda je 5.9%. a ostalih 4. 59. pa Hrvatima. rađeno na prostoru čitave SFRJ na uzorku 2600 ispitanika starijih od 18 godina. 1973). Makedonci. Crnoj Gori 12. računajući ukupan procenat distance (bez distance prema sopstvenom narodu).2% u Sloveniji. što je vrlo visoko s obzirom na to da je maksimalni rezultat 7. godine. Bugarima. Hrvati. Istraživanje Pantića (1967). 41. Makedoniji 8. Englezima. Rusima. Austrijancima i crncima (Rot i Havelka. Bugarima. 56. za nas je sada značajno da spomenemo istraživanje u kojem je ispitivan stepen etničke distance 790 srednjoškolaca iz Beograda i Kragujevca prema Slovencima. Hrvatima. Crnogorcima. u svojim najnaprednijim dijelovima. Hrvatskoj 11. Ispitanici iz Kragujevca su pokazivali nešto veću distancu prema Nijemcima.Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine tipa. pa u BiH 6%. Mađarski ispitanici prihvataju najviše odnosa sa Srbima. Nijemcima.5%.61.. Crnogorci. Pantić nalazi (u Baćević i sar. 1991) da 13 .9% u Bosni i Hercegovini. 51. Najmanji je bio stepen prihvatanja Bugara i Nijemaca. podjednak broj odnosa prihvataju sa Hrvatima. imalo je. između ostalog.68. Amerikancima i Englezima. na Kosovu 17. Autor je zaključio da naša omladina osjeća jak otpor prema isticanju nacionalnih razlika i da se. Sloveniji 39. a najmanje sa Rusinima i Rumunima. Albanci. a najmanje sa Rumunima. Slovacima.4%. užoj Srbiji 11. nalazi u fazi prevladavanja tih razlika (prema Đuriću.9%.7% na Kosovu. Muslimani. Ispitanika sa jakom distancom ima najmanje u Vojvodini 4. 70. Makedoncima.

značajem nacionalne pripadnosti (više se distanciniraju oni koji pridaju veći značaj svojoj nacionalnoj pripadnosti). Sopstvena nacija se doživljava kao izrazito slavna. Srbi iz BiH (47%). godine i dalo je veoma interesantne rezultate. Istraživanje V. Turjačanina (2000) izvršeno je tokom novembra 1999. razlikovanja svoje od druge etničke grupe. U diplomskom radu Branke Lučić (1997) ispitivani su etnička distanca i nacionalne stereotipije Srba u Srpskom Sarajevu. Rezultati istraživanja pokazuju da ispitanici najviše odbacuju odnose sa Albancima (tj. tuđe i neprijateljske. Amerikancima i Englezima. Amerikancima i Rusima. obrazovanjem oca (manju distancu pokazuju oni čiji otac ima završenu višu ili visoku školu). Korelacije ispoljavanja etničke distance i nezavisnih varijabli su niske ali statistički značajne. srednjoškolaca i studenata prema pojedinim narodima čiji su vojnici u sastavu SFOR-a te prema nekim narodima sa područja bivše SFRJ. Derventi i Doboju – u Republici Srpskoj. rekli bismo. Predmet istraživanja bio je etnička distanca osnovaca. dok se najmanje odbacuju Rusi. a najmanje od Srba iz Srbije. Prihvatanje Srba je skoro stopostotno. Stepen etničke distance povezan je sa uzrastom ispitanika (mlađi se manje distanciraju od starijih). manje od Amerikanaca i Rusa. izražena visoka distanca prema njima. Nijemcima. Srbi iz Srpskog Sarajeva pokazuju više distanciranja prema Amerikancima nego prema Rusima. godine u Banjoj Luci. u poređenju sa drugim etničkim grupama. neutralan. Hrvata i donekle Amerikanaca. nije isti. i u ovom istraživanju opet se pokazala paradoksalna činjenica o najvećoj otvorenosti etničkih grupa u BiH. etnička distanca je najveća). potom sa Romima. Prnjavoru. Istraživanje je sprovedeno u novembru 1996. slijede Italijani i Španci. Izrazito odbacivanje Muslimana. upućuje na pretpostavku o postojanju etnocentrizma. Muslimani iz BiH (51%). a druge nacije kao različite. Prijedoru. Osnovci 14 . vjerovatno zato što angažman Amerikanaca u toku rata procjenjuju kao neprijateljski i usmjeren protiv Srba. Dakle. Bošnjacima. sindromom antoritarne ličnosti (više se distanciniraju ispitanici sa višim stepenom autoritarnosti). značajna i istaknuta. Hrvatima. Pokazalo se da se Srbi iz Srpskog Sarajeva najviše distanciraju od Muslimana i Hrvata. a onda slijede ostale nacionalne grupe.Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine su grupe koje pokazuju najmanju distanciranost Jugosloveni iz BiH (56%). Odnos prema stranim nacijama. ispitanici ne pokazuju ni ekstremno odbijanje ni prihvatanje. Odnos prema Rusima je. a koja je kasnije eksplodirala u najkrvavije sukobe na prostorima bivše SFRJ.

godine na reprezentativnom uzorku od 1334 građana Srbije. Rome kao građane Srbije ne prihvata 9% ispitanika. Ispitanici iz grada više prihvataju ponuđene odnose od ispitanika sa sela. dok je najmanja distanca. Portugalcima i Nijemcima. Crnogorcima i Slovencima. kao komšije 28%. Ovo istraživanje je takođe pokazalo da u zavisnosti od regiona u kojem je obavljeno istraživanje varira i stepen distance prema određenim narodima. dok 76% građana ne prihvata Albanca kao zeta ili snahu. bez Kosova (Biro. Razlike između ovih grupa su značajne u slučaju svih naroda. kao komšije 46%. Bošnjacima-Muslimanima. Rezultati pokazuju da građani Hrvatske najveću distancu imaju prema Srbima. Istra i Gorski Kotar mnogo tolerantniji. godine agencija za ispitivanje tržišta GfK iz Zagreba ispitivala je ertničku distancu građana Hrvatske prema pripadnicima četiriju naroda: Srbima. U istraživanju obavljenom u junu 2001. najmanje distancirani. dok su studenti najotvoreniji. Srbi se najviše odbacuju u Dalmaciji i Slavoniji. Najmanja distancu građani Srbije imali su prema Mađarima. slijede srednjoškolci. na uzorku od 148 studenata psihologije banjalučkog i sarajevskog univerziteta (Turjačanin i sar. ali ne i mala. najveće distance su se pokazale između bošnjačkih i srpskih ispitanika. Mađare kao građane Srbije ne prihvata 12% ispitanika. 15 . dok su Primorje. kao komšiju 20%. kao šefa 36% i kao zeta ili snahu 51%. kao komšiju 22%.Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine pokazuju najmanje prihvatanje odnosa sa pripadnicima drugih naroda. kao šefa 33% i kao zeta ili snahu 44%. i to na nivou 0. kao šefa na poslu 41% i kao zeta ili snahu 64%. Komparativno istraživanje urađeno 2001. nažalost. Hrvata kao građanina u svojoj zemlji ne bi prihvatilo 19% ispitanika. Ipak. U septembru 2002. kao šefa 55%. tj. ostaje činjenica da su međusobne distance najbližih susjeda najveće. kao šefa 38% i kao zeta ili snahu 66%. podjednako dobro prihvataju odnose sa Italijanima. Istraživanje je urađeno na hiljadu punoljetnih građana Republike Hrvatske. kao komšiju 15%. Englezima. tako da. 2002) pokazalo je da se bošnjački (iz Sarajeva) i srpski (iz Banje Luke) ispitanici ne razlikuju značajno po distancama prema trećim narodima. prema građanima Slovenije. i to obostrano. 2002).. Građani Srbije u 23% slučajeva ne bi prihvatili Muslimane kao građane Srbije. pokazalo se da Albance kao građane ne prihvata 34% građana Srbije.01. potom Bošnjacima-Muslimanima i Crnogorcima.

Slijede Makedonci (1. Ispitanici srpske nacionalnosti imaju značajno izraženu prosječnu socijalnu distancu prema Bošnjacima. dok je najveća distanca prema Albancima (1. Bošnjaci (1. Slijede Crnogorci 16 . za razliku od manje izražene socijalne distance prema Hrvatima. sjeverne Hrvatske te Istre. Primorja i Gorskog Kotara.58). Rumunima (1. Jevrejima (1.84). 2003) sprovedeno je na uzorku od 204 studenta različitih fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.51). s kojima bi pristali da budu “susjedi”. Podaci su prikupljani tokom 2000. 2003) urađeno u junu 2002. Kod ispitanika hrvatske nacionalnosti postoji statistički značajna razlika u izraženosti socijalne distance prema Bošnjacima i prema Srbima. u odnosu na prosječnu socijalnu distancu prema Hrvatima. Slovencima (1. Istraživanje etničke distance na 670 stanovnika Zagreba (Čorkalo i Kamenov. zapaža se nešto blaže socijalno odbijanje prema Srbima. Ipak. nacionalizma i nacionalne lojalnosti. godine. uglavnom je riječ o odbijanju karakterističnom za prosjek cijele Hrvatske. Mađarima (1. i značajno veće prema Slovencima.38).Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine Regija Zagreb i okolina pokazuje manje razlikovanje među nacionalnostima. nego što je to slučaj u regijama Slavonije. bošnjačke i srpske nacionalnosti. Istraživanje (Puhalo. Istraživanje pod nazivom “Nacionalni identitet i socijalna distanca studenata hrvatske.55).67). 2003) pokazalo je da ispitanici imaju najmanju distancu prema Italijanima (1. Like. Postoji statistički značajna korelacija između socijalne distance i nacionalnog ponosa. Ispitanici bošnjačke nacionalnosti imaju značajno izraženiju prosječnu socijalnu distancu prema Srbima i najviši stepen bliskosti koji su spremni ostvariti s njima je “biti susjedi”.82) i Srbima (1. s kojima bi bili spremni ostvariti blizak prijateljski odnos. Istraživanje je pokazalo da postoji razlika u izraženosti nacionalnog identiteta između ispitanika hrvatske. pri čemu je prosječna vrijednost nacionalnog identiteta za ispitanike bošnjačke nacionalnosti statistički značajno veća od prosječne vrijednosti nacionalnog identiteta ispitanika hrvatske te ispitanika srpske nacionalnosti. s kojima bi bili spremni ostvariti blizak prijateljski odnos. Pokazalo se da studenti imaju najmanje izraženu distancu u odnosu na srednjoškolce i ispitanike koji su zaposleni. Korduna i Banovine. bošnjačke i srpske nacionalnosti” (Kosanović. i 2002.62).75). potom Albance i Makedonce. godine na uzorku od 1850 punoljetnih građana Bosne i Hercegovine pokazalo je da građani Federacije BiH najviše odbacuju Rome.

Iako je riječ o obliku djelovanja koji je po definiciji 17 . 19% se protivi prijateljstvu sa Albancima. Albanci i Romi. Srbima kao komšije malo koji narod odgovara. a najmanje se odbacuju Crnogorci. Radu sa Srbima u istoj firmi protivi se 10% Bošnjaka. U svojoj zemlji 11% Bošnjaka ne želi da ima Srbe za sugrađane. 2004) nacionalnih stavova srednjoškolaca Banje Luke i Sarajeva pokazalo se da je distanca prema pripadnicima drugih naroda više izražena u banjalučkom uzorku nego u sarajevskom. Bošnjake (16%) i Hrvate (15%). Bošnjacima je najmanje prihvatljivo da imaju prijatelje među Srbima (22%). potom Srbima (13%) i Crnogorcima (10%). Najviše obacuju Albance (30%).Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine i Srbi. zatim Nijemci. Hrvati ne vole da imaju kao sugrađane Rome. Srbi ne bi da rade sa Albancima (21%). Slijede Hrvati. zatim Srbi i na kraju Romi. Romima (15%). Hrvati za komšije ne bi voljeli Rome (19%). godine (Opačić i sar. Uprkos tome. Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Građani Republike Srpske najmanje prihvataju bosanske Muslimane (Bošnjake) i Rome. Bošnjake kao sugrađane ne želi 10% Srba. Albance i Srbe. Za 10% Bošnjaka Srbi nisu nisu poželjni ni kao turisti. 2006) pokazalo je da je socijalni ostracizam relativno nizak. Istraživanje socijalne distance u Hrvatskoj (Banovac i Boneta. Bošnjaci i Romi. Oko 12% Hrvata ne želi u svojoj zemlji vidjeti kao turiste Srbe i Albance. Hrvatima i Bošnjacima (18%). 2005) sprovedeno je istraživanje na prigodnom uzorku od 1502 ispitanika iz Srbije. U istraživanju (Turjačanin. Slijede Hrvati. Slovenci i Makedonci. Za 21% Hrvata neprihvatljivo je da imaju za prijatelja pripadnika romskog naroda. starosti između 25 i 70 godina. Srbi se najviše protive prijateljstvu sa Albancima (31%). po nepoželjnosti se ističu tri grupe. Albance (22%) i Srbe (15%). dok se 15% protivi prijateljstvu sa Srbima. Rezultati pokazuju da oko 15% Srba ne želi da vidi Albance čak ni kao turiste u svojoj zemlji. dok 20% izjavljuje da se protivi da ima sugrađane Albance.. Hrvati ne žele da rade sa Albancima i Romima (16%). Bošnjacima (11%) i Romima (10%). U februaru i martu 2004. Srbi nisu poželjni kao komšije za 15% Bošnjaka. Drugo obilježje koje upada u oči je nizak stepen prihvatanja pripadnika manjinskih grupa kao čelnika u politici i privredi. Banjalučki ispitanici se najmanje distanciraju od Italijana. Rome (19%). Romima (19%). Slijede Nijemci i Hrvati. Sarajevski ispitanici najviše prihvataju odnose sa Italijanima. dok 11% Hrvata ne želi da vidi Rome ni kao turiste. Najviše se prihvataju Slovenci i Hrvati. To su Srbi.

Najveći broj i Bošnjaka i Srba je spreman da prihvati druge narode kao komšije. što 18 . Indikativno je da sociodemografske karakteristike ispitanika ne utiču na etničku distancu.Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine racionalan. a daleko je najmanja među desno svrstanim ispitanicima. Rezultati analize varijanse upućuju na jasne razlike između tri grupe ideološke orijentacije. Srbi i Bošnjaci se ne razlikuju u stepenu izraženosti etničke distance prema Hrvatima i Romima. stepen prihvatanja takvih odnosa je relativno visok. Ljevičari su najotvoreniji za sklapanje prijateljstava s pripadnicima drugih etničkih grupa. Takva spremnost nešto je manja u centru. Istraživanje je pokazalo važnost pripadanja religiji. Ovo se može objasniti na više načina. Izgleda da su ratna dešavanja uticala na ovakav rezultat. Distribucija odgovora slična je onoj koja izražava prihvatanje bračnih veza. ali to je zbog toga što mogu da kontrolišu kvalitet i kvantitet tih odnosa. Kad je riječ o površnim interakcijama tipa saradnika i poznanika. Prije svega. Moramo imati na umu da su Hrvati od devedesetih godina prošlog vijeka do danas od strane Srba i Bošnjaka opažani i kao saveznici i kao neprijatelji. Zanimljivo je da ispitanici kojima je religijska pripadnost važna pokazuju manju distancu prema Bošnjacima nego prema Srbima unatoč većoj religijskoj različitosti u odnosu na prvu etničku skupinu. Ispitanici kojima je religijska pripadnost manje važna pokazuju najmanju prosječnu distancu prema Srbima. tj. Interesantno je da i Srbi i Bošnjaci ističu da su spremni da se druže sa pripadnicima drugih naroda. Osim Hrvata. u Srebrenici skoro da i nema pripadnika hrvatskog naroda. Istraživanje Puhala i Agencije Partner MCA (2007) na stanovnicima opštine Srebrenica pokazalo je da stanovnici Srebrenice imaju izraženu etničku distancu prema drugima narodima koji žive u Bosni i Hercegovini. oni koji su religiozniji imaju veće predrasude prema drugima. tako da i Srbi i Bošnjaci nemaju neposrednog iskustva. konflikta sa tim narodom. i u svakom trenutku mogu to drugarstvo da prekinu. očito je da taj aspekt mobilizira snažne emocije odbijanja. tj. a slijede Bošnjaci. dok najveću distancu pokazuju prema Romima. zatim Albanci. osobito visok stepen prihvatanja interakcije zabilježen je prema Talijanima. brak. ali je malo ko spreman da uspostavi bliskije odnose kao npr. ali oni nisu diskriminativna grupa i mogu u tom smislu donekle funkcionisati samo u okviru istarskog poduzorka. Bošnjaci više odbacuju ponuđene odnose sa Srbima nego Srbi ponuđene odnose prema Bošnjacima. Primjećujemo da se distanca prema Srbima i Bošnjacima ne razlikuje i da je značajno manja od one prema Albancima i Romima.

godine 76%. godinu raste i procenat ispitanika kojima je prihvatljivo da Bošnjaci žive u njihovom susjedstvu. i to sa 65% na 74. godine je varirao. Možemo govoriti o elementima rasizma kod Bošnjaka i Srba prema Romima. na području sa hrvatskom većinom opada procenat ispitanika koji se potpuno ili uglavnom slažu da žive u istoj državi sa Bošnjacima (sa 85.undp.5%. godine opada na 95. Opada i procenat ispitanika sa hrvatskog područja kojima je prihvatljivo da član njihove obitelji stupi u brak s pripadnikom bošnjačke nacionalnosti sa 31. U odnosu na kraj 2007. Tako dolazimo do apsurda da su Bošnjaci i Srbi spremniji da žive jedni sa drugima. kada je iznosio 80.aspx?PID=36&RID=87 19 .1%. godine i iznosi 74. Na području sa većinskim bošnjačkim stanovništvom procenat ispitanika kojima je prihvatljivo da žive u istoj državi sa Hrvatima na kraju 2008. pa i Srbi i Hrvati iz Srebrenice. Procenat ispitanika Hrvata kojima je prihvatljivo da Bošnjaci žive u njihovom susjedstvu opada od novembra 2007. godine rastao je procenat ispitanika u Republici Srpskoj kojima je prihvatljivo da žive u istoj državi sa Bošnjacima. godini3 etnička distanca građana Bosne i Hercegovine je varirala. za koje je potpuno ili uglavnom neprihvatljivo da njihova djeca idu u istu školu sa Bošnjacima.9%. a u novembru 2008. te se ponovo povećao na kraju 2008. na 76. Na području sa srpskom većinom procenat ispitanika kojima je prihvatljivo da njihova djeca idu u istu školu sa djecom Bošnjaka tokom 2008. U 2008.6% na 28.3%. 3 http://www. To se najbolje može vidjeti u izjavi da najveći broj njih ne želi da primi krv od pripadnika ovog naroda. godini raste u odnosu na prethodnu godinu (21% na 24.1% u novembru 2008.7% na 81. sa 26. da bi u drugom kvartalu opao. kada je ovaj procenat bio veoma visok i iznosio 97. godine iznosio 67%.Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine je svakako uticalo na to da ova dva naroda podjednako prihvataju ili odbacuju ponuđene odnose s njima. godine.5% u novembru 2007.ba/index. godine. U prvom kvartalu je procenat narastao u odnosu na zadnji kvartal u prethodnoj godini. nego sa Romima. Tokom čitave 2008. Pripadnici ovog naroda su žrtve predrasuda koje o njima imaju drugi narodi. godine. i pored svega što su jedni drugima uradili.3% u odnosu na novembar 2007. Taj procenat je u novembru 2007. godine. i 2008.7% u novembru 2008.6%). U odnosu na 2007. Raste i procenat ispitanika u Republici Srpskoj kojima je prihvatljivo da član njihove porodice stupi u brak sa pripadnikom bošnjačke nacionalnosti. godine. Kod Roma je situacija drugačija. Procenat ispitanika na području sa hrvatskom većinom.6%). u 2008.1%. na 35. Prema istraživanjima UNDP u 2007.

godine. Opada i procenat ispitanika na području Republike Srpske kojima je u potpunosti ili uglavnom neprihvatljivo da njihova djeca idu u školu sa djecom Hrvata.2%). U novembru 2007.5% krajem 2007. U odnosu na kraj 2007. osim jedne kategorije gdje ovaj procenat raste. društvene pojave itd.1% na 92. taj procenat iznosi 94.4% u novembru 2007. Raste procenat hrvatskih ispitanika kojima je prihvatljivo da član njihove porodice stupi u brak sa pripadnikom srpske nacionalnosti sa 22% na 24. godine na 22.9.8%. dok u novembru 2008.8% na 33. 1989). uporno održavan i izrazitim emocijama praćen odnos prema različitim objektima” (Rot. novembar 2008. novembar 2007. 2.7%. Procenat ispitanika na području sa bošnjačkom većinom kojima je prihvatljivo da član njihove porodice stupi u brak sa nekim ko je hrvatske nacionalnosti opada u odnosu na 2007. godine. Opada procenat ispitanika na području sa bošnjačkom većinom koji smatraju da je prihvatljiv suživot sa Srbima u istoj državi (92. Bilježi se pozitivan pad procenta ispitanika kojima je neprihvatljivo da žive u istom susjedstvu sa Hrvatima (28.).8% krajem 2008. dok u odnosu na kraj 2007.6%). i to sa 83% na 79.3%. Ipak. na 77. predrasude najčešće predstavljaju negativan odnos prema nekome. godine opada procenat i hrvatskih ispitanika koji to smatraju.7%.9%). a opada i procenat onih ispitanika koji podržavaju da njihova djeca idu u istu školu sa srpskom djecom (95.9% na 92. i to sa 28. godini raste procenat ispitanika kojima je u potpunosti ili uglavnom prihvatljivo da žive u istoj državi sa Hrvatima (sa 69. – 21.6% u novembru 2008. godine). Interesantno je spomenuti da procenti ispitanika na području sa hrvatskom većinom u pogledu suživota sa Srbima padaju tokom čitave 2008. Predrasude U socijalnoj psihologiji pojam predrasuda predstavlja vrstu stava koji je “logični neosnovan.6%.Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine godini postepeno opada procenat ispitanika koji u potpunosti ili uglavnom prihvataju da njihova djeca idu u školu sa djecom Hrvata. godine ovaj procenat je iznosio 97. a mogu se odnositi na različite objekte: narode.9%). 20 . godine pada procenat bošnjačkih ispitanika koji uglavnom ili u potpunosti podržavaju da žive u istom susjedstvu sa Srbima (sa 95.7%. Ovakvi stavovi odnosno predrasude mogu biti i pozitivni i negativni. godinu (sa 50. Na području Republike Srpske u 2008.

zasnovane na pogrešnoj i promjeni teško pristupačnoj generalizaciji” (Rot. tj. To znači da prihvatamo neke stavove ne zbog toga što smatramo da su tačni i ispravni. otpornost prema mijenjanju. Berkowitz. Rokeach. a posebno emotivna. Kao njihove bitne karakteristike ističu se: logička neosnovanost. predrasude se stiču u toku života socijalnim učenjem. Istraživanja su pokazala da djeca nemaju etničkih predrasuda (Vasović. 1954) i frustracijom kao neizbježnim fenomenom u funkcionisanju svih ljudskih bića (Dollard i sradnici. Ivan Šiber (1998) navodi tri izvora etničkih predrasuda. Definišu se kao “nesklonosti prema određenim grupama. Prema Peningtonu (1997) možemo govoriti o tri pristupa problemu predrasuda: • Individualni pristup. prema pripadnicima drugih naroda. Ovo viđenje je veoma slično učenju o frustracijskim predrasudama. predrasude imaju i sve njihove karakteristike. S jedne strane predrasude se mogu objasniti različitim tipovima ličnosti (Adorno i saradnici. • Frustracijske predrasude su rezultat nemogućnosti da zadovoljimo neke svoje potrebe i ostvarimo lične ciljeve. 1939. • Konformističke predrasude podrazumijevaju prihvatanje onih stavova koji su u tom trenutku preovladavajući. jesu etničke predrasude. već zbog sebe i očuvanja svog statusa. Vlastite slabosti i frustracije kod pojedinca izazivaju frustracije i nezadovoljstvo koje on projektuje vani. i to: • Tradicionalne predrasude se prenose socijalizacijom i takve predrasude pojedinac nekritički prihvata još u djetinjstvu.Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine Najčešće proučavane. Pošto predrasude predstavljaju vrstu stavova. uključivanje neprijateljskih osjećanja i akcija i neopravdana generalizacija. Kao i stavovi. 1969). i • Međugrupni pristup. One su trajne dispozicije reagovanja. 1950. najčešće učenjem po modelu. konativnu i kognitivnu komponentu. 1960. u socijalnoj psihologiji. • Međuljudski pristup. Složene su i sadrže emotivnu. veoma izražene. Eysenck. 1989). 2007). da bi njihovu „istinitost“ potvrdio u kontaktima s onim drugima. od kojih su prve dvije. Individualni pristup polazi od toga da uzroke predrasuda treba tražiti u emocionalnoj dinamici pojedinca. 21 .

Sherif (1966) je pokazao da međugrupno takmičenje dovodi do promjene u percepciji naše grupe i njihove grupe. S druge strane. 1968). Socijalna kategorizacija dovodi do različite percepcije članova naše grupe (veća bliskost) i onih koji nisu u našoj grupi (veća razlika) i uzrok poređenju nas i njih leži u potrebi čovjeka za pozitivnim socijalnim identitetom i ljepšom slikom o sebi. predrasuda i sukoba. Kognitivnu čine. S druge strane imamo pojavu konformizma prema dominantnim vrijednostima. shvatanja o karakteristikama neke nacije. a okruženi drugim nacionalnim državama i pripadnicima drugih država. Te su karakterizacije redovno uprošćene i krute. U stvari. Ova teorija tvrdi da socijalna kategorizacija dovodi do socijalne diskriminacije. One su rigidne i teško promjenljive jer su zasićene emocijama. i to takav dio kognitivnog odnosa koji karakteriše relativno uprošćeno i rigidno shvatanje o karakteristikama pojedinih naroda” (Rot. 2.10. bez bilo kakvog takmičenja. U skladu sa Sherifovim (1966) nalazima možemo očekivati smanjenje međugrupnih predrasuda i stereotipa u slučajevima kada grupe djeluju više kroz saradnju nego kroz takmičenje. Etnički stereotipi Nacionalne i etničke predrasude manifestuju se u etničkim stereotipijama. mi nužno formiramo shvatanja o drugim narodima.Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine Međuljudski pristup polazi od toga da različita uvjerenja o važnim pitanjima imaju veći uticaj na postojanje određenih predrasuda od etničke ili rasne pripadnosti (Rokich. dovoljno da se pojave predrasude i diskriminacija. Međugrupni pristup polazi od toga da samo članstvo u grupi može da bude uzrok i doprinese nastanku i razvoju predrasuda. Živeći u nacionalnim državama i osjećajući se pripadnicima određene nacije. Tajfel (1970) je pokazao da je samo članstvo u grupi. Etničke stereotipije se definišu kao “kognitivne komponente odnosa prema pojedinim narodima. 1989). i stoga se nazivaju stereotipijama ili etničkim stereotipijama (Rot. U zavisnosti od socijalnog ili društvenog konteksta ljudi prihvataju i određene vrijednosti. emocionalnu i konativnu. predrasude prema drugim narodima uključuju osnovne tri funkcije: kognitivnu. Tamo gdje se pridaju pozitivne osobine nalazimo pozitivan emotivni odnos i spremnost da se preduzme akcija u korist onih kojim 22 . 1989). prije svega.

javlja se i pozitivan konativan odnos.Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine pripadaju osobine. Zato se ne može prihvatiti da su negativne etničke stereotipije samo pogrešne generalizacije. stereotipije se formiraju zbog toga što predstavljaju generalizaciju korisnu za ocjenjivanje tih pojava u životu. o onima sa kojima imaju dodira i o jedva poznatim narodima. Po jednom shvatanju. S druge strane ima autora koji ističu da povećan kontakt i druženje među grupama dovode do smanjenja predrasuda i stereotipa. a po kome su stereotipije na osnovu iskustva o pojedinim narodima izvedeni zaključci o njihovim osobinama. 1971) predlažu da se radi na unapređenju obrazovanja u cilju smanjenja autoritarnosti pojedinca. nego je nužno smatrati ih psihičkim pojavama povezanim sa predrasudama. Drugo shvatanje je ono koje među ostalima zastupa i Asch (prema Rotu. koje imaju za cilj smanjivanje 23 . nasuprot podacima i činjenicama. Drugo shvatanje govori da je funkcija stereotipija ne u tome da nam omoguće kategorizovanje i objašnjenje različitih pojava. Tamo gdje u slici o narodima prevladaju negativni atributi negativan je i emotivni odnos i postoji spremnost ka preduzimanju neprijateljskih akata. iza kojih stoji država. kao način da ispoljimo nagomilanu agresivnost i da se tako oslobodimo prisutne agresije. Javne aktivnosti. da svrstamo različite pojedinačne pojave u određene kategorije i da se na taj način lakše orijentišemo. Neki autori (Campbell. U tom slučaju se radi o etničkim predrasudama. Pomažu nam da objasnimo neke stvari. Osim ovoga. 1989). One mogu biti pogrešne kao i sve generalizacije. što nam omogućava relativno stabilnu sliku i lakše snalaženje u složenim i stalno promjenljivim pojavama sa kojima se srećemo. Veliki dio pripadnika jednog naroda ima uprošćene i rigidne slike o mnogim drugim narodima. stereotipije karakteriše i proširenost. Mogu se razlikovati dva shvatanja o prirodi stereotipije. Sam kontakt među grupama ne mora nužno da vodi do smanjenja predrasuda i stereotipa o drugima. Imamo različita mišljenja o načinima preovladavanja predrasuda i stereotipa. već se mora voditi računa o kvalitetu tih kontakata (prijateljski ili neprijateljski). tj. nego da nam posluže kao opravdanje našeg neprijateljskog odnosa prema pojedinim narodima. Jedno ih izjednačava sa predrasudama ili u njima vidi izvor predrasuda. To znači da služe kao racionalizacija predrasuda. Postoje dva shvatanja o njihovoj funkciji. O stereotipijama se govori onda kada se takva pogrešna shvatanja uporno održavaju.

inteligentne 33%. podmukli 31%. Slovence Srbi opisuju kao kulturne 50%. ali su te osobine manje izražene nego ranije. grubi 11%. Istraživanje rađeno 2001. vrijedni 18% i zaostali 13%. 1991) Srbi Hrvate opažaju kao kulturne 42%. Istraživanje Pantića (prema Lučiću. čiste 32%. hvalisavi 30%. miroljubive i iskrene 15%. miroljubivi 31%. gostoljubivi 15%. ne vole druge narode 22%. vesele 28%. kulturno-normativna i neposredno-interakcijska obilježja. Makedonci su veseli 39%. laktaši 14%. dok međusobno sebe opisuju izrazito negativnim atributima. inteligentne 14%. hrabre 45%. s tim da su stereotipije kod roditelja struktuiranije nego kod djece. zaostali 51%. Nijemci). složni 20% i nagli 16%. Za 24 . gostoljubivi 31%. Muslimani se opisuju kao zaostali 26%. složni 24%. na uzorku od 148 studenata psihologije banjalučkog i sarajevskog univerziteta (Turjačanin i sar. složne i zatvorene 12%. složne 13% i vrijedne 10%. zatvoreni 22%. Crnogorcima pripisuju da su: lijeni 56%.11. koja su još u procesu socijalnog formiranja. složni 17%. hrabri 30%. Italijani. grubi 20%. hvalisave 21%. gostoljubivi 22%. U diplomskom radu (Alačov. podmukli 16%. podmukle 15%.. inteligentne 19%. iskreni 21%. miroljubivi i čisti 11%. nagli i ne vole druge narode 13%. Albance su opisali kao: ne vole druge narode 54%. 2002) pokazalo je da se bošnjački (iz Sarajeva) i srpski (iz Banje Luke) ispitanici slažu u velikoj mjeri u pogledu stereotipnih slika drugih naroda (Romi. vrijedne 41%. sebične 19%. Analiza sadržaja stereotipa je takođe pokazala da postoji veliko slaganje između stereotipnih sadržaja roditelja i djece. Srbi sebe opisuju u pozitivnom svjetlu.Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine predrasuda imaju smisla samo ako građani te aktivnosti prihvate kao neminovne (Pettigrew. starosti od 15 do 27 godina. Kao što vidimo. čiste 20%. 1997) na reprezentativnom uzorku od 995 mladih. čiste 18%. sebične 18%. Istraživanje etničkih stereotipa u regionu Đurić (1980). prema Penningtonu 1997). 2. ispitujući autostereotipije i heterostereotipije kod srpskih i mađarskih ispitanika u Vojvodini. vrijedne 14%. zatvoreni 33%. strukturu stereotipa opisuje kroz tri kategorije osobina: herojsko-slobodarska orijentacija. pokazalo je da Srbi sebe opisuju kao: gostoljubive 62%.

tu je i atribut koji se tiče negativnosti karaktera: neiskreni. konzervativni. dok su za sarajevske ispitanike Srbi nacionalisti. druželjubivi. govori 25 . a nju sačinjavaju atributi: gostoljubivi. dvolični. ponosni i rodoljubivi. nazadni. ne vole druge narode. Hrvate kao neiskrene. ne vole druge narode. Popadić i Biro (2002). Bošnjaci Srbima dodjeljuju isključivo negative osobine. prilagodljivi. koje uz to nisu visoko frekventne. ponosne. vole druge narode. neiskreni. Najveći broj osobina sačinjava grupa koju bismo mogli nazvati otvorenost. Zanimljivo je da u autostereotipu srpskih ispitanika postoji i osobina za koju bismo bili skloni da kažemo da je negativna (ratoborni). Autostereotip srpskih ispitanika čini nekoliko grupa osobina. ispituju stereotipije prema pripadnicima deset naroda putem liste od petnaest bipolarnih atributa. agresivni. dobri ljubavnici. veseli. Između ostalih. otvoreni. Među najfrekventnijim atributima su oni koji se tiču agresivnosti: nasilni. sebične. Srbi Bošnjake opažaju kroz tradicionalističko-konzervativnu prizmu: religiozni. komunikativni. ratoborni. dosta je i osobina koje govore o negativnim karakternim crtama: podli. neiskrene. duhoviti. nacionalisti. Magistarski rad Turjačanina (2004) pokazao je da je autostereotipna slika bošnjačkih ispitanika zasićena isključivo pozitivnim atributima. prljave i nekulturne. duhoviti. nemilosrdni i okrutni. Uz to. nepošteni. a tuđih kao izrazito negativnih. okrutni. pohlepni. Srbi sebe opisuju kao gostoljubive. Autori takođe zaključuju da je stereotipisanje u velikoj mjeri posredovano bivšim i aktuelnim konfliktima između etničkih grupa. godine na uzorku od 400 ispitanika srpske nacionalnosti iz Srbije. Muslimane kao primitivne. Autori zaključuju da postoji izrazito crno-bijelo viđenje: svoje grupe kao idealizovane. Najveći procenat osobina čini grupa slobodarskih atributa: ponosni. hladne. surovi i ratoborni. svadljive i nepoštene. agresivni. Takođe. Srbi su viđeni i kao religiozni i nacionalisti. druželjubivi. komunikativni. gostoljubivi. fanatični.Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine banjalučke ispitanike Bošnjaci su religiozni. Ovako mali broj osobina. u svom istraživanju rađenom 1997. ali čini se da je u ovom slučaju vjerovatnije da se više odnosi na vrstu borbenosti kao karakternu crtu nego na agresivnost. dok u heterostereotipima Hrvata i Srba ide isključivo uz ostale negativne atribute. osjećajne. rodoljubivi. Vidimo da su među najzastupljenijim osobinama one slobodarskog karaktera: hrabri. osjećajni. Zanimljivo je da osobina religioznosti u autostereotipu Bošnjaka ide u sklopu svih pozitivnih osobina. osjećajni. hrabre. hrabri. Takođe. Tu su i crte otvorenosti: veseli. nazadni i primitivni.

pametnima. Za Hrvate Srbi su uglavnom vrijedni. pošteni. Srbi Hrvatima pripisuju čistoću. procjenjuju sebe isključivo putem pozitivnih atributa. zatim nekulturni. nesebični i ljubazni. Hrvati imaju pozitivan stereotip o Bošnjacima. vrijednima i komunikativnima. pametni. civilizovanima. nepošteni. svadljivost. nesebični. prljavi i nepošteni. hrabri i osjećajni. Najpozitivniji stereotip o Hrvatima imaju. najizraženiji su podmukli i sebični. Srbi. hrabrima. ali. Bošnjački stereotip o Srbima je isključivo negativan. Bošnjaci imaju stereotip o Hrvatima koji uglavnom čine pozitivni atributi. vrijedni i gostoljubivi. 26 . svadljivi. Srbi im pripisuju podmuklost. Bošnjaci o sebi ponajviše misle kao o gostoljubivima. Srbi imaju prilično negativan stereotip o Bošnjacima. prljavi i hladni. da naglasimo. čiste. Najviše o njima misle kao o kulturnim. hladnoću i kukavičluk. komunikativnim. Možemo vidjeti da su najviše izraženi atributi svadljivi. sami hrvatski ispitanici. kulturu. vrijedni. primitivni. osjećajnima i pametnima. mada za nijansu manje pozitivno nego što vide Bošnjaci sebe. nesebični i miroljubivi. U istraživanju Turjačanina (2007) na srednjoškolcima pokazalo se da je bošnjački stereotip o pripadnicima sopstvene etničke grupe u potpunosti pozitivan. Najmanje misle da su Bošnjaci civilizovani. čiji nijedan atributski par ne prelazi ispod neutralne tačke. Od osobina koje su najmanje izražene. Hrvati vide Srbe uglavnom preko pozitivnih atributa. Srbi sebe vide ponajviše kao gostoljubive. dok su najmanje izraženi pridjevi zatvorenosti. podmukli. nepoštenje. ne misle ni da to nisu. Što se tiče negativnih atributa. vrednoću i komunikativnost. Kad su u pitanju pozitivni atributi. Od negativnih karakteristika. gluposti i negostoljubivosti. kulturni i nesebični. osjećajne i pametne. O Bošnjacima misle da su čisti. ljubazni. dok su najslabije izraženi pozitivni atributi miroljubivi. kao i svi ostali. hrabre. tu su: miroljubivi. Nijedan negativni atribut nije izražen u hrvatskom stereotipu o Srbima. čistima. sebičnost. komunikativne. naravno.Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine da srpski ispitanici nemaju jako izražen niti određen stereotip o Bošnjacima i da u njihovoj predstavi dominiraju neke uopštene i negativne civilizacijske karakteristike. Srbi percipiraju Hrvate kroz otprilike podjednak broj pozitivnih i negativnih atributa. civilizovanost. Najizraženiji atribut je podmukli.

Travnik. Republika Srpska • Region Banja Luka: Banja Luka. Novi Travnik. Kakanj. Istraživanje je sprovedeno u 36 opština u Republici Srpskoj i 30 u Federaciji BiH. Ugljevik. • Zapadnohercegovački kanton: Široki Brijeg. Derventa. • Hercegovačko-neretvanski kanton: Mostar. Vlasenica. • Region Bijeljina: Bijeljina. • Region Istočna Republika Srpska: Sokolac. Ljubinje. Velika Kladuša. Laktaši. Kozarska Dubica. Maglaj. na uzorku od 1743 punoljetna građanina Bosne i Hercegovine. već su odgovarali na pitanja koja im je čitao anketar. Mrkonjić-Grad. Banovići. Bileća i Gacko. Terenski rad obavili su kontrolori i anketari agencije Prime Communications iz Banje Luke. • Tuzlanski kanton: Tuzla. Čelinac. Jablanica. Višegrad. Visoko. • Region Prijedor: Prijedor.3. Čitluk. Vitez. • veličini opština u pojedinim regionima/kantonima. • Region Zvornik: Zvornik. metodom anketiranja licem u lice. Cazin. Gračanica. • odnosu gradskog i seoskog stanovništva u entitetima. Ispitanici nisu samostalno popunjavali upitnik. Gradiška. Petrovo. Brod. • Zeničko-dobojski kanton: Zenica. Novi Grad. Bosanska Krupa. Modriča. • podjednakom broju muškaraca i žena. • broju stanovnika u pojedinim regionima/kantonima. Kotor-Varoš. • Srednjobosanski kanton: Jajce. Kneževo. do 21. Lukavac. 27 . Metod Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine Istraživanje je sprovedeno u periodu od 13. • Region Doboj: Doboj. Srebrenica i Milići. Bratunac. • Region Hercegovina: Trebinje. Kalesija. Prilikom kreiranja uzorka vodilo se računa o: • broju stanovnika u entitetima. Federacija BiH • Unsko-sanski kanton: Bihać. Teslić. Brčko. Foča. Rudo. Šekovići. Pale. Prnjavor. Ljubuški. marta 2009. Istočno Sarajevo.

3. Ponuđeni odnosi su: 1. Odnosi su formulisani u obliku tvrdnji na koje se odgovara prihvatanjem ili neprihvatanjem datog odnosa. nezavisne varijable su sociodemografske. Da mi bude šef na poslu.1. 3. Ona se ispituje kao spremnost za uspostavljanje odnosa različite bliskosti. Stari Grad. Zavisne varijable etnička distanca Etnička distanca može se definisati kao spremnost da se prihvate ili odbiju karakteristični socijalni odnosi. Tomislavgrad. Da primi krv ako je ugrožen život nekom od članova vaše porodice. Novo Sarajevo. Prema prirodi pojave na koju se odnose. Da stalno živi u mojoj zemlji. 3. 9. Zavisne varijable možemo svrstati u psihološke dispozicione varijable. 4. Da bude član iste političke partije kao i vi. 10.1. Odnosi su poredani od onog sa najvećim stepenom distance (najmanja bliskost) do najmanjeg stepena distance (najveća bliskost). u istoj zgradi ili ulici. 2.Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine • Kanton Sarajevo: Centar. 5. Da stupim u brak s njim (njom).1. Da ima rukovodeći položaj u mojoj zemlji. Da moja sestra (brat) stupi u brak s njim (njom). Da stanuje u mom susjedstvu. 8. Varijable Varijable u ovom istraživanju možemo da podijelimo na nezavisne i zavisne. • Kanton 10: Livno. Ilidža. U ovom istraživanju koristimo modifikovanu Bogardusovu skalu etničke distance koja sadrži deset vrsta socijalnih odnosa. 28 . Da bude nastavnik u školi u mom mjestu. 6. 7. Da se družim s njim (njom) kao s prijateljem. Novi Grad. Vogošća.

i do nekih tumačenja i objašnjenja. 3. prosječnog Hrvata ili Hrvaticu. Ako odgovori NE ili NE ZNAM. Za ispitivanje stereotipa koristili smo spisak od dvadeset četiri osobine koje se mogu pripisati pojedinim narodima. i anketar daje neka osnovna uputstva ispitaniku o tome kako treba da odgovara na postavljena pitanja: Sada slijede neka pitanja u vezi sa različitim narodima.2. zaokružiti broj za svaku stavku koju ispitanik prihvati. (čitati redom stavke od a do i. Starost 3. želimo da opišemo etničku distancu i stereotipe građana Bosne i Hercegovine prema najvećim etničkim grupama i da se kroz poređenje grupa ispitanika i analizu korelata dođe.1. Nezavisne varijable 1. etnički stereotipi Ispitanicima je ponuđen spisak od 24 osobine (podjednak broj pozitivnih i negativnih osobina) koje se mogu pripisati pojedinim etničkim grupama u Bosni i Hercegovini. Srbi. eventualno. Instrumenti Primijenjeni instrument je upitnik.2. Istraživački postupak Opšti karakter istraživanja je deskriptivni i eksplikativni. Pol 2.. prihvatili da živi u našoj zemlji (ako ispitanik odgovori DA. Obrazovanje 4. Prvo ću vam pročitati neka pitanja u vezi sa Hrvatima.Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine Nacije prema kojima su utvrđene etničke distance su: Hrvati. ne treba ništa zaokružiti)? A da li biste prihvatili. Anketari su čitali pojedine osobine ispitanicima. Etnička pripadnost 3.1.. Recite mi da li biste za jednog običnog.2. Dakle. zaokružiti 1 u koloni Hrvat/Hrvatica. 3. a ispitanici su kazivali da li su te osobine karakteristične za 29 . Bošnjaci i Romi.

Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine

pojedine narode. Ispitanici su obaviješteni da je dozvoljeno davati više odgovora. Ispitanicima je naglašeno da je anketa anonimna.

30

4. Uzorak
Tabela 1. Pol Muškarci Žene Total Tabela 2. Starost Od 18 do 29 godina Od 30 do 44 godine Od 45 do 59 godina Preko 60 godina Total

Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine

Frekvence 901 842 1743

% 51,7 48,3 100,0

Frekvence 424 567 464 288 1743

% 24,3 32,5 26,6 16,5 100,0

Najveći broj ispitanika je starosti između 30 i 44 godine (32,5%), dok je približno jednak procenat ispitanika starosti od 45 do 59 godina (26,6%) i onih starosti od 18 do 29 godina. U uzorku su najmanje zastupljeni građani stariji od 60 godina. Tabela 3. Obrazovanje Osnovna škola Zanat Srednja škola četvrti stepen Viša i visoka škola Total Frekvence 243 345 763 392 1743 % 13,9 19,8 43,8 22,5 100,0

S obzirom na obrazovanje, najveći broj ispitanika ima završenu srednju školu – četvrti stepen (43,8%), slijede ispitanici sa završenom višom i visokom školom (22,5%) i zanatom (19,8%), dok 13,9% ima završenu osnovnu školu.
31

Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine

Tabela 4. Radni status Odbija Zaposlen u državnoj službi Zaposlen u privatnom sektoru Vlasnik privatne firme Zemljoradnik Nezaposlen Domaćica Penzioner ili invalid Student ili učenik Nešto drugo Total Frekvence 9 333 517 50 55 202 128 287 140 22 1743 % 0,5 19,1 29,7 2,9 3,2 11,6 7,3 16,5 8,0 1,3 100,0

Među ispitanicima najviše je bilo onih koji su zaposleni u privatnom sektoru (29,7%), a slijede zaposleni u državnoj službi (19,1%), penzioneri i invalidi (16,5%) i nezaposleni (11,6%). U okviru uzorka imamo 8% studenata i učenika i 7,3% domaćica. Ostale kategorije su znatno manje zastupljene. Tabela 5. Tip naselja Grad Selo Total Frekvence 958 785 1743 % 55,0 45,0 100,0

U okviru uzorka na nivou Bosne i Hercegovine imamo 55% ispitanika iz gradskih sredina i 45% ispitanika sa sela. Takođe je važno naglasiti da podjednak procenat ispitanika dolazi iz oba entiteta. Tabela 6. Entitet Republika Srpska Federacija BiH Total
32

Frekvence 844 899 1743

% 48,4 51,6 100,0

3% Hrvata.3% vjernika koji ne prihvataju sve što vjera uči i propovijeda.1 48.3 Nisam religiozan.0 33 .3 37.5 Uvjereni sam vjernik i prihvatam 862 49. Koje ste nacionalnosti? Hrvat Bošnjak Srbin Nešto drugo Total Frekvence 232 647 847 17 1743 % 13.Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine Tabela 7.1% Bošnjaka. Tabela 8.6% Srba i 13.0 U istraživanju je učestvovalo 37.0 100.3 što moja vjera uči Nisam siguran vjerujem li ili ne vjerujem 93 5. dok ih je 37. Koji od sljedećih izraza najbolje opisuje prirodu vaših vjerskih ubjeđenja? Frekvence % Odbija 26 1.4 da drugi vjeruju Total 1743 100. 48. ali ne prihvatam baš sve 650 37. nemam ništa protiv 112 6.5 sve što moja vjera uči Vjernik sam.6 1. Među njima polovina ispitanika sebe opisuje kao vjernike koji prihvataju sve što ih njihova vjera uči.

a nešto više od 40% od Roma. Iz grafikona 1 možemo da vidimo da je procenat prihvatanja ponuđenih odnosa oko 90%. uzorka i ponuđenih opcija neznatno razlikuju. U odnosu na 2002.5. Interesantno je da bi oko 67% Hrvata primilo krv od Srba i Bošnjaka.1. 5. tako raste i etnička distanca građana hrvatske nacionalnosti prema Srbima.6% ostalih. Kako ponuđeni odnosi postaju intimniji. Možemo reći da Hrvati imaju podjednaku distancu prema Bošnjacima i Srbima (tabela 9). godine zasnivala na analizi stanovnika pojedinih entiteta. Možemo pretpostaviti da je uzrok ove homogenizacije hrvatskog naroda prije svega nezadovoljstvo svojim 34 . ali se u Federaciji BiH analizirala i razlika između Bošnjaka i Hrvata. Razlog pada na ovom ponuđenom odnosu možemo da tražimo u polarizaciji hrvatskog glasačkog tijela na pristalice HDZ BiH i HDZ 1990. Bošnjaka i Srba iz Bosne i Hercegovine. ali je i pokazatelj da su zajednička interesovanja pojedinca često važnija od etničkih podjela. Prihvatanje mogućnosti druženja s pripadnicima drugih etničkih grupa je uslovljeno prije svega mogućnošću kontrole nad tom aktivnošću i ono u potpunosti zavisi od interesa i želja pojedinca. Ova dva istraživanja je projektovao isti istraživač i ona se sa stanovišta metodologije. ali se bilježi pad (80%) samo kod opcije „da bude član iste političke partije“. Odstupanje se javlja samo u slučajevima druženja i primanja krvi u slučaju neke bolesti. godinu možemo reći da je došlo do etničke homogenizacije hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini i etnička distanca između pripadnika ovog naroda se znatno smanjila. Bošnjacima i Romima. dok je u Republici Srpskoj uzorak činilo 95. Važno je imati na umu da se analiza iz 2002. Etnička distanca Hrvata prema drugim narodima Pripadnici hrvatskog naroda iz Bosne i Hercegovine najmanje odbacuju pripadnike svog naroda. godine.4% Srba i 4. važno je da naglasimo da ćemo biti u prilici da dobijene rezultate uporedimo sa rezultatima istraživanja iz 2002. Rezultati istraživanja Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine Prije nego što počnemo sa analizom etničke distance kod Hrvata.

Kada analiziramo koji se to odnosi najviše odbacuju (tabela 10). postoji razlika u stepenu izraženosti etničke distance prema drugim narodima s obzirom na neke sociodemografske varijable: pol. Rome najmanje prihvataju. članstvo u nekoj političkoj partiji. godine 57. Interesantno je da se veliki procenat Hrvata protivi mogućnosti da Bošnjak i Srbin kao nastavnik podučava njihovu djecu. Hrvati se najmanje protive tome da im Srbi.3%. a 2009. a 2009 godine 26. mjesto stanovanja. Roma kao nastavnika je u prvom istraživanju prihvatalo 21. U Federaciji BiH imamo problem dviju škola pod istim krovom (Stolac i Srednjobosanski kanton). tamo gdje škole pohađaju djeca različite etničke pripadnosti. Takođe se odbacuju i oni odnosi koji hrvatski narod stavljaju u podređeni položaj. godine prihvatalo je 35.5% Hrvata. tj. godine je prihvatalo 28. 35 . naročito u Federaciji BiH. starost. što se najbolje može vidjeti na opcijama „Da mi bude šef na poslu” i “Da ima rukovodeći položaj u mojoj zemlji”.3%. ali i Srbima i Bošnjacima. Često se može čuti od njihovih političkih predstavnika da su Hrvati na margini društvenih i političkih dešavanja u Bosni i Hercegovini. dok u Republici Srpskoj živi mali broj Hrvata i tu je problem organizovati nastavu za mali broj djece. godine taj procenat iznosi 6%.Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine položajem u Bosni i Hercegovini. Brak s pripadnikom romskog naroda 2002. a 2009.4% građana hrvatske nacionalnosti. Ovi problemi se javljaju u svim sredinama u kojima Hrvati nisu dominantna etnička grupa. Interesantno je vidjeti da li među pripadnicima hrvatskog naroda. vidimo da su to prije svega najintimniji odnosi (brak nekog od članova porodice). godine prihvatalo je 10.3%. Možemo reći da se distanca Hrvata prema Srbima smanjila u proteklih sedam godina. obrazovanje i religioznost (prilog br.8% Hrvata. Bošnjaci i Romi budu komšije i da s njima žive u istoj državi.5% Hrvata. Brak s pripadnikom srpskog naroda 2002. Distanca Hrvata prema Romima varira u zavisnosti od ponuđenog odnosa. a danas to prihvata njih 35. Mogućnost da im Srbin uči djecu 2002. Ovo se može objasniti time da pripadnici hrvatskog naroda strahuju od toga da će doći do gubitka etničkog identiteta ako njihovu djecu budu učili nastavnici i učitelji druge etničke pripadnosti. 1).

Etnička distanca Hrvata prema…? legenda 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) Hrvati Bošnjaci Romi Srbi 36 . Grafikon 1. Pokazalo se da je etnička distanca više izražena kod osoba koje sebe vide kao uvjerene vjernike koji prihvataju sve što vjera uči nego kod onih koji nisu vjernici u tolikoj mjeri.Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine Rezultati istraživanja pokazuju da je etnička distanca veća kod Hrvata koji žive u selima nego Hrvata koji žive u gradovima. S porastom obrazovanja kod Hrvata opada etnička distanca prema drugim narodima. Zapažena je razlika u stepenu izraženosti etničke distance s obzirom na stepen obrazovanja.

3% Romi 28.6% 58.9% Hrvati 88.9% 88.1% Hrvati 91.2% Srbi 27.5% Hrvati 88.9% Srbi 67.7% Srbi 88.6% Bošnjaci 68.6% 26.2% 28. zgradi ili ulici (2) Da bude član iste političke partije kao i vi (3) Da bude nastavnik u školi u mom mjestu (4) Da mi bude šef na poslu (5) Da ima rukovodeći ili drugi važan položaj u mojoj zemlji (6) Da se družim sa njim kao sa prijateljem (7) Da moja sestra stupi u brak sa njim (8) Da stupim u brak sa njom (9) Da primi krv ako je život ugrožen nekom od članova vaše porodice (10) Bošnjaci Romi Srbi 94.6% 60.4% 93.4% 92.8% Bošnjaci 59.6% Srbi 59.7% Tabela 9.3% Srbi 67.1% 57.8% Romi 31.4% Hrvati 87.9% Bošnjaci 55.0% Srbi 56.7% Romi 41.9% 55.2% Hrvati 90.1% Hrvati 88.6% 68. prema ponuđenim odnosima Da stalno živi u mojoj zemlji Da stanuje u mom susjedstvu.2% 77.0% Romi 42.4% 26.8% 31.1% 88.9% Romi 32.9% Romi 6.2% Hrvati 81.2% 81.9% 67.1% Bošnjaci 28.3% 28.4% 87.7% 86. zgradi ili ulici Da bude član iste političke partije Da bude nastavnik u školi u mom mjestu Da mi bude šef na poslu Da ima rukovodeći ili neki važan položaj u mojoj zemlji Da se družim s njim kao s prijateljem Da moj brat ili sestra stupi u brak s njim Da stupim u brak s njim Da primi krv ako je ugrožen život nekom od članova moje porodice 94.4% Hrvati 92.4% Bošnjaci 74.3% 67.6% Bošnjaci 26.6% 74.1% 27.0% Romi 6.7% 67.2% Romi 48.9% 6% 6% 42.6% Bošnjaci 58.3% Srbi 53.1% Srbi 57.7% 41.8% 59.Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine Hrvati Da stalno živi u mojoj zemlji (1) Da stanuje u mom susjedstvu.3% 53% 56.1% 91.2% 90.4% Romi 35.4% 35. Prihvaćenost pojedinih naroda od Hrvata.1% Bošnjaci 67.4% Hrvati 93.9% 32.6% Srbi 76.2% 48.8% 92.2% Bošnjaci 77.4% Srbi 26.5% 88.4% 76.9% Hrvati 92.7% Romi 37 .6% Bošnjaci 60.6% 59.

3% Da bude nastavnik u školi u mom mjestu 59.1% Da bude član iste političke partije 87. Prihvaćenost ponuđenih odnosa od Hrvata za određeni narod Hrvati Bošnjaci Romi Srbi 85.0% Da mi bude šef na poslu 56.1% Da moj brat ili sestra stupi u brak s njim 91.1% Da primi krv ako je ugrožen život nekom od članova moje porodice 94.0% Da moj brat ili sestra stupi u brak s njim 28.2 % Da primi krv ako je ugrožen život nekom od članova moje porodice 68.8% Da bude član iste političke partije 67.7% Da primi krv ako je ugrožen život nekom od članova moje porodice 74.4% Da bude nastavnik u školi u mom mjestu 88.Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine Tabela 10. zgradi ili ulici 88.0% Da stupim u brak s njim 6.6% Da stalno živi u mojoj zemlji 38 .2 % Da se družim s njim kao s prijateljem 93.6% Da mi bude šef na poslu 58.9% Da bude nastavnik u školi u mom mjestu 60.3 % Da stupim u brak s njim 28.9% Da se družim s njim kao s prijateljem 32.1% Da se družim s njim kao s prijateljem 76.6% Da stanuje u mom susjedstvu.2% Da stanuje u mom susjedstvu.4% Da stupim u brak s njim 92.4% Da bude član iste političke partije 42.8% Da ima rukovodeći ili neki važan položaj u mojoj zemlji 35.2% Da se družim s njim kao s prijateljem 67.9% Da ima rukovodeći ili neki važan položaj u mojoj zemlji 57.9% Da ima rukovodeći ili neki važan položaj u mojoj zemlji 90. zgradi ili ulici 77.7% Da primi krv ako je ugrožen život nekom od članova moje porodice 48.6 % Da stanuje u mom susjedstvu. zgradi ili ulici 92.4% Da moj brat ili sestra stupi u brak s njim 53.6% Da ima rukovodeći ili neki važan položaj u mojoj zemlji 59.6% Da moj brat ili sestra stupi u brak s njim 55.2% Da stalno živi u mojoj zemlji 26.1% Da bude član iste političke partije 67. zgradi ili ulici 88.1% Da stupim u brak s njim 27.9% Da mi bude šef na poslu 31.3% Da bude nastavnik u školi u mom mjestu 41.4% Da stalno živi u mojoj zemlji 6.4% Da stalno živi u mojoj zemlji 26.7% Da stanuje u mom susjedstvu.5% Da mi bude šef na poslu 88.

8% Bošnjaka je prihvatalo da živi u istoj zemlji sa Srbima. U slučaju da im je ugrožen život. Odstupanja nalazimo samo kod opcija „Da se družim s njim kao s prijateljem“ i „Da primi krv ako je ugrožen život nekom od članova moje porodice”. naročito kod veoma bliskih odnosa. Jasno je vidljiva tendencija da s povećanjem intimnosti odnosa raste i distanca Bošnjaka prema pripadnicima drugih naroda. godine na uspostavljanje nekih prisnijih odnosa. Bošnjaci i Hrvati danas. imamo i kod prihvatanja Srba od strane Bošnjaka. potom Srbe. žive u Federaciji BiH i izgleda da je to jedan od razloga zbog čega su Hrvati donekle prihvatljiviji Bošnjacima od Srba. Nakon pripadnika svog naroda. dok bi krv od Roma primilo 39. možemo vidjeti da se etnička distanca Bošnjaka prema Hrvatima donekle povećala. ali i i što prijatelji imaju slične stavove i interesovanja. u najvećem broju. U prvom istraživanju 72. godinu distanca se povećala. ali da su manje spremni nego 2002. a 49% od Srbina. Na grafikonu 2 vidimo da je procenat prihvatanja ponuđenih odnosa između 80% i 85%. Takođe ne smijemo zaboraviti da su ove dvije etničke grupe u najvećem dijelu rata bile saveznici. U odnosu na 2002.9% Bošnjaka je prihvatalo Srbe kao komšije.6%. a 2009.8%.6% Bošnjaka.3% Bošnjaka primilo bi krv od Hrvata. 54. godine 66. Na osnovu dobijenih rezultata možemo reći da su Bošnjaci spremni da žive pored Hrvata u Bosni i Hercegovini. i to najviše kod najintimnijih odnosa – udaje i ženidbe članova porodice ili samog ispitanika i druženja s njima kao prijateljima. godine taj procenat iznosi 61. Etnička distanca Bošnjaka prema drugim narodima Bošnjaci najmanje odbacuju pripadnike svog naroda. Sličnu situaciju. a danas taj procenat iznosi 60. Bošnjaci najviše prihvataju Hrvate. Interesantno je da je danas veći procenat Bošnjaka koji prihvataju da im Srbin bude šef na poslu ili da ima 39 . što svakako utiče na veće prihvatanje hrvatskog naroda od Bošnjaka. U istraživanju iz 2002. a najmanje Rome. kao kod Hrvata. Ako uporedimo ove rezultate sa rezultatima iz 2002. U prvom slučaju jasno je da Bošnjaci prihvataju da budu prijatelji s pripadnicima drugih naroda zbog toga što je prijateljstvo stvar izbora pojedinca i uvijek se može prekinuti. što je veoma važno društvima u kojima nemamo ekstremno izraženu etničku polarizaciju.2. godine.Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine 5.

naročito bliske odnose. Iz tabele 11 jasno se može vidjeti da Bošnjaci najviše prihvataju Hrvate. kod Bošnjaka s porastom godina starosti raste i etnička distanca prema drugim narodima. ali se Srbi najmanje prihvataju kao stanovnici iste zemlje. dolazi do smanjenja etničke distance. godinu. što je duplo manji procenat u odnosu na 2002. S porastom obrazovanja ispitanika raste i prihvatanje ponuđenih odnosa s pripadnicima drugih naroda. godine je pokazalo da bi brak nekog člana porodice ili samog ispitanika sa pripadnicima druge nacionalnosti prihvatilo između 19% i 14% Bošnjaka. tj. i kod tog ponuđenog odnosa Srbi se više odbacuju od Roma. da bi taj procenat 2009. Kod Bošnjaka koji su članovi neke političke partije manje je izražena etnička distanca nego kod onih koji to nisu. a najmanje Rome. dok su za to najmanje spremni vjernici koji ne prihvataju u potpunosti učenje vjere ili nisu sigurni da li vjeruju.Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine neki rukovodeći položaj u zemlji nego 2002. Bošnjaci se najmanje protive da zajedno sa Srbima. godine spao na oko 6%. Podaci koji su prikazani u tabeli 12 pokazuju da je najveća distanca prema najintimnijim odnosima (brak nekog od članova porodice). Za razliku od Hrvata. „Da mi bude šef na poslu” i “Da ima rukovodeći položaj u mojoj zemlji”. Bošnjaci najviše odbacuju ponuđene socijalne odnose s Romima. godine. Istraživanje iz 2002. Stupanje u brak s pripadnikom srpskog naroda prihvatljiv je za 11% Bošnjaka. Hrvatima i Romima budu komšije i da s njima žive u istoj državi. Interesantno je da Bošnjaci ateisti najviše prihvataju ponuđene odnose sa Srbima. Interesantno je i to da život sa Srbima u zajedničkoj državi prihvata oko 60% Bošnjaka. Takođe se odbacuju i oni odnosi koji pripadnike bošnjačkog naroda stavljaju u podređeni položaj. dok je oko 40% Bošnjaka spremno primiti krv od pripadnika romskog naroda. Hrvatima i Romima. tj. U prilogu 1 možemo da vidimo da etnička distanca među Bošnjacima varira s obzirom na neke od sociodemografskih varijabli. Očito je da se Srbi opažaju od Bošnjaka kao narod s kojima je teško praviti državu i živjeti u njoj. Tek svaki drugi Bošnjak je izjavio da je spreman da primi krv od Hrvata ili Srbina u slučaju da je ugrožen njegov ili život člana njegove porodice. 40 .

9% 59.6% 47.1% 84.6% 60.6% 48.2% 40.7% 53% 11.2% 44.9% 46.4% 40. Etnička distanca Bošnjaka prema…? 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) legenda Hrvati Da stalno živi u mojoj zemlji (1) Da stanuje u mom susjedstvu.2% 81.3% 36.Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine Grafikon 2.6% 81.4% 11% 49% 41 .2% 35.5% 82.7% 64.3% 82.8% 83% 83% 84.3% 49.2% 13.6% 6% 39. zgradi ili ulici (2) Da bude član iste političke partije kao i vi (3) Da bude nastavnik u školi u mom mjestu (4) Da mi bude šef na poslu (5) Da ima rukovodeći ili drugi važan položaj u mojoj zemlji (6) Da se družim sa njim kao sa prijateljem (7) Da moja sestra stupi u brak sa njim (8) Da stupim u brak sa njom (9) Da primi krv ako je život ugrožen nekom od članova vaše porodice (10) Bošnjaci Romi Srbi Hrvati Bošnjaci Romi Srbi 76% 68.3% 82.4% 14.2% 42.7% 55.8% 52.9% 54.6% 61.9% 62.6% 6.1% 85.1% 50.

2% Da mi bude šef na poslu 39.3% Hrvati 49.0% Hrvati 76.6% Bošnjaci 81.6% Romi 6.9% Hrvati 54.2% Da bude nastavnik u školi u mom mjestu .8% Srbi 52.0% Hrvati 59.3% Bošnjaci 82.2% Romi 40.8% Da bude član iste političke partije 6.Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine Tabela 11.0% Srbi 11. za određeni narod Hrvati Bošnjaci Romi Srbi 13.0% Bošnjaci 84. Prihvaćenost pojedinih naroda od Bošnjaka.0% Srbi 60.7% Hrvati 55.9% Hrvati 62.4% Da moj brat ili sestra stupi u brak s njim 42.1% Bošnjaci 85.1% Da stalno živi u mojoj zemlji 82.7% Da ima rukovodeći ili neki važan položaj u mojoj zemlji 44.7% Srbi 53.6% Srbi 50.1% Bošnjaci 81.9% Romi 46.0% Da stupim u brak s njim 11.8% Bošnjaci 83.7% Bošnjaci 76.6% Da moj brat ili sestra stupi u brak s njim 82.5% Bošnjaci 82.6% Da moj brat ili sestra stupi u brak s njim 35.2% Da moj brat ili sestra stupi u brak s njim 47.2% Da mi bude šef na poslu 48.6% Romi Tabela 12.3% Romi 36.6% Hrvati 47. zgradi ili ulici Da bude član iste političke partije Da bude nastavnik u školi u mom mjestu Da mi bude šef na poslu Da ima rukovodeći ili neki važan položaj u mojoj zemlji Da se družim s njim kao s prijateljem Da moj brat ili sestra stupi u brak s njim Da stupim u brak s njim Da primi krv ako je ugrožen život nekom od članova moje porodice 82.3% Hrvati 64.1% Bošnjaci 84.0% Romi 39.0% Bošnjaci 83.1% Romi 61.6% Srbi 48.2% Hrvati 13.3% Da primi krv ako je ugrožen život nekom od članova moje porodice 42 81. prema ponuđenim odnosima Da stalno živi u mojoj zemlji Da stanuje u mom susjedstvu.2% Romi 35.2% Srbi 42.5% Da stupim u brak s njim 81.4% Hrvati 14.4% Romi 40.6% Da primi krv ako je ugrožen život nekom od članova moje porodice 11.0% Srbi 49.2% Srbi 44.9% Da stupim u brak s njim 14.4% Srbi 11.0% Da stupim u brak s njim 6.6% Da mi bude šef na poslu 54.9% Da ima rukovodeći ili neki važan položaj u mojoj zemlji 49.2% Da ima rukovodeći ili neki važan položaj u mojoj zemlji 36.7% Da primi krv ako je ugrožen život nekom od članova moje porodice 82. Prihvaćenost ponuđenih odnosa od Bošnjaka.6% Romi 6.

3% Da bude nastavnik u školi u mom mjestu 59. 37.6% Da bude član iste političke partije 53. 35.0% Da primi krv ako je ugrožen život nekom od članova moje porodice 52. 43 .0% Da stalno živi u mojoj zemlji 83.5% Srba. Stepen tog prihvatanja varira između 60% i 70%.3% Da bude nastavnik u školi u mom mjestu 40. zgradi ili ulici 64. zgradi ili ulici 40. Pripadnici hrvatskog naroda se nalaze na drugom mjestu po prihvaćenosti. Rezultati dobijeni istraživanjem u ovoj godini pokazuju da se etnička distanca Srba prema pripadnicima hrvatskog naroda značajno povećala.0% Da se družim s njim kao s prijateljem 60. Odstupanja nalazimo samo kod opcija „Da se družim s njim kao s prijateljem“ i „Da primi krv ako je ugrožen život nekom od članova moje porodice”.1% Da ima rukovodeći ili neki važan položaj u mojoj zemlji 84.8% Da stanuje u mom susjedstvu.Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine 55.3. S povećanjem intimnosti ponuđenih odnosa raste i distanca Srba prema pripadnicima drugih naroda.6% Da stalno živi u mojoj zemlji 61. a slijede ih Bošnjaci i Romi. zgradi ili ulici 76.2% Da se družim s njim kao s prijateljem 85. Etnička distanca Srba prema drugim narodima Srbi najviše prihvataju odnose s pripadnicima svoga naroda. Trebamo imati u vidu da su razlike između ova tri naroda veoma male.9% Da stanuje u mom susjedstvu. Sve što smo rekli za ove opcije kod Hrvata i Bošnjaka važi i za Srbe.4% Da se družim s njim kao s prijateljem 68. dok bi krv od Roma primilo 34.3% Da stanuje u mom susjedstvu. zgradi ili ulici 5.7% Da bude član iste političke partije 62. ali i to da Srbi imaju najveću etničku distancu u odnosu na Bošnjake i Hrvate.0% Da mi bude šef na poslu 83.6% Da bude član iste političke partije 50.5% Srba bi primilo krv od Hrvata.1% Da stalno živi u mojoj zemlji 49.9% Da stanuje u mom susjedstvu. U slučaju da im je ugrožen život.0% Da bude nastavnik u školi u mom mjestu 84.6% Da se družim s njim kao s prijateljem 46.2% od Bošnjaka.

Stupanje u brak s pripadnikom romskog naroda bilo je prihvatljivo 2002. godine prihvatalo 46. Kako odnosi postaju intimniji. a danas taj procenat iznosi između 9% i 12%.Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine U 2002. ali se distanca značajno povećala u odnosu na istraživanje urađeno prije sedam godina. protivi se mogućnosti da im djecu uči Hrvat.5%) prihvatao je da Romi žive u njihovoj državi. godine. smanjuje se i procenat prihvatanja ponuđenih odnosa Srba prema Bošnjacima. Slična je situacija i u odnosu Srba prema Bošnjacima.3%. Opao je i procenat Srba koji bi prihvatili Hrvate kao komšije. U 2002. s 54% 2002.6% pripadnika ovog naroda.4%. da imaju šefa na poslu druge nacionalnosti ili da se takva osoba nalazi na rukovodećem položaju. Veliki broj Srba.9% Srba. Srbi u velikoj mjeri odbacuju i odnose u kojima se mogu naći u podređenom položaju. godine je bilo prihvatljivo za između 20% i 15% Srba. Srbi najviše odbacuju Rome. Ovi rezultati su slični rezultatima dobijenim u istraživanjima 2002. a 2009. Ovo ukazuje na visok stepen homogenizacije Srba u Bosni i Hercegovini. godine za 13% do 16% Srba. godine. U istraživanju iz 2002. Bošnjake kao stanovnike države prihvata 47.5% ispitanika. a danas je to prihvatljivo za 4% do 5% građana srpske nacionalnosti.1% 2009. Iz tabele 13 vidi se da Srbi najviše odbacuju Rome. godini pripadnike bošnjačkog naroda kao komšije prihvatalo je 48.2% Srba. Rome kao susjede je 2002. Postavlja se pitanje zbog 44 . Srbi najviše odbacuju mogućnost da oni ili član njihove porodice bude u braku s pripadnicima drugih naroda. Kod pripadnika srpskog naroda nema statistički značajnih razlika u stepenu izraženosti etničke distance ni na jednoj mjerenoj varijabli. godini 60% ispitanih Srba prihvatalo je da živi s Hrvatima u istoj zemlji. tj. u odnosu na druge ponuđene narode. oko jedne četvrtine. Živjeti s drugim etničkim grupama u zajedničkoj državi ili komšiluku su opcije koje su najprihvatljivije Srbima. godine najveći broj Srba (58. I kod njih je došlo do povećanja etničke distance u proteklih sedam godina. godine taj procenat iznosi 39. što je u odnosu na 2002. godini 51. Bošnjak ili Rom. potom Bošnjake. godine na 43. a u 2009. dok to danas prihvata 45.9% Srba.8%. Stupanje u brak s Hrvatom 2002. godinu manje za 10. a najmanje Hrvate. a danas tu opciju prihvata 32.

8% 43.2% 68.5% 27.7% 22.9% 4.9% 67.2% 32. šta je uzrok tome: strah od drugih naroda.9% 66.1% 66.2% 39.5% 67.7% 18.9% 26.4% 28. Grafikon 3.8% 21.4% 18.3% 30.1% 30. Etnička distanca Srba prema…? 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Hrvati Bošnjaci Romi Srbi (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) legenda Hrvati Bošnjaci Romi Srbi Da stalno živi u mojoj zemlji (1) Da stanuje u mom susjedstvu.7% 66.2% 64.4% 35.6% 32.9% 45 .9% 67.5% 64.1% 24.2% 37.5% 26.2% 9.8% 8.9% 19.3% 6.4% 15.3% 34.8% 5.Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine čega je to tako. želja da se sačuva entitet ili nešto treće.6% 36% 12.5% 47. tj.8% 65. zgradi ili ulici (2) Da bude član iste političke partije kao i vi (3) Da bude nastavnik u školi u mom mjestu (4) Da mi bude šef na poslu (5) Da ima rukovodeći ili drugi važan položaj u mojoj zemlji (6) Da se družim sa njim kao sa prijateljem (7) Da moja sestra stupi u brak sa njim (8) Da stupim u brak sa njom (9) Da primi krv ako je ugrožen život nekom od članova vaše porodice (10) 51.2% 45.

9% Bošnjaci 26.7% Srbi 66.5% Romi 27.4% Da mi bude šef na poslu 22. zgradi ili ulici Da bude član iste političke partije Da bude nastavnik u školi u mom mjestu Da mi bude šef na poslu Da ima rukovodeći ili neki važan položaj u mojoj zemlji Da se družim s njim kao s prijateljem Da moj brat ili sestra stupi u brak s njim Da stupim u brak s njim Da primi krv ako je ugrožen život nekom od članova moje porodice 67.9% Srbi 67.5% Hrvati 47.2% Da moj brat ili sestra stupi u brak s njim 19.9% Da mi bude šef na poslu 30.6% Da ima rukovodeći ili neki važan položaj u mojoj zemlji 24.3% Romi 34.8% Hrvati 43.0% Hrvati 12.4% Bošnjaci 35. Prihvaćenost ponuđenih odnosa od Srba.7% Da bude nastavnik u školi u mom mjestu 64.9% Srbi 67.8% Da bude nastavnik u školi u mom mjestu 4.8% Bošnjaci 8.8% Srbi 65.9% Srbi 66.6% Romi 32.2% Da stupim u brak s njim 12.9% Da mi bude šef na poslu .4% Da mi bude šef na poslu 26.2% Da moj brat ili sestra stupi u brak s njim 15.5% Da moj brat ili sestra stupi u brak s njim 65.1% Hrvati 24.3% Da moj brat ili sestra stupi u brak s njim 18.Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine Tabela 13.9% Srbi 51.2% Srbi 64.2% Hrvati 9.6% Hrvati 36.2% Bošnjaci 45.2% Bošnjaci 39.8% Bošnjaci 21.4% Romi 15.9% Romi 4.3% Bošnjaci 6.2% Bošnjaci 32.7% Romi 18.5% Da ima rukovodeći ili neki važan položaj u mojoj zemlji 18. Prihvaćenost pojedinih naroda od Srba.4% Bošnjaci 28.1% Da bude nastavnik u školi u mom mjestu 46 6. za određeni narod Hrvati Bošnjaci Romi Srbi 9.1% Srbi 66.3% Da stupim u brak s njim 5.9% Da bude član iste političke partije 66.4% Bošnjaci 18.1% Hrvati 30.5% Srbi 64.7% Romi 22.2% Da ima rukovodeći ili neki važan položaj u mojoj zemlji 66.9% Hrvati 19.4% Da stupim u brak s njim 8.8% Romi 5.2% Srbi 68. prema ponuđenim odnosima Da stalno živi u mojoj zemlji Da stanuje u mom susjedstvu.1% Da stupim u brak s njim 64.5% Romi Tabela 14.2% Hrvati 37.2% Da ima rukovodeći ili neki važan položaj u mojoj zemlji 21.5% Romi 26.3% Hrvati 30.

4% Romi 2.2%).3% Da bude član iste političke partije 36.0% Da se družim s njim kao s prijateljem 37.7%).6% Da stalno živi u mojoj zemlji 66. ponosne (64.2% 19.7% 4. ljubazne (56%). hrabre (53.7% Da bude nastavnik u školi u mom mjestu 67. pametne (56. zgradi ili ulici 51. Vidimo da među prvih deset najizraženijih osobina nema nijedne za koju možemo reći da u lošem svjetlu prikazuje Hrvate. Sebe opisuju kao: čiste (70.3% 47 .4% 11. Autostereotipi i heterostereotipi Hrvata Pripadnici hrvatskog naroda sebe vide u veoma lijepom svjetlu.7% Srbi 38.2% Da se družim s njim kao s prijateljem 5.8% 18.4%).8%).2% Da primi krv ako je ugrožen život nekom od članova moje porodice 39.5% Da primi krv ako je ugrožen život nekom od članova moje porodice 45. zgradi ili ulici 67.6% 35.4 % Da stanuje u mom susjedstvu.3% Hrvati 70.5% Da primi krv ako je ugrožen život nekom od članova moje porodice 43. zgradi ili ulici 34. vrijedne (59.9% Da bude član iste političke partije 32.8% Da stalno živi u mojoj zemlji 28.4% 12. zgradi ili ulici 47.8% Da se družim s njim kao s prijateljem 35.1% 11.1 % Da stanuje u mom susjedstvu.9% 5.7% Da bude član iste političke partije 32.5% 16.3% 6% 8.7% 51. Tabela 15.5%).5%).8 % Da se družim s njim kao s prijateljem 27.8% 23.3% 4.7% 8.6% 7. Heterostereotipi i autostereotipi Hrvata Bošnjaci Čisti Nekulturni Hladni Iskreni Glupi Slugerani 44.6% 22.4% 18.8% Da stanuje u mom susjedstvu. poštene (52. osjećajne (56%).6% 4.9% Da stalno živi u mojoj zemlji 68.Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine 30. Oni sebe vide isključivo kao dobre “momke” u Bosni i Hercegovini.5% Da stanuje u mom susjedstvu.2 % Da stalno živi u mojoj zemlji 26. kulturne (60.9% Da primi krv ako je ugrožen život nekom od članova moje porodice 67.2%) i iskrene (51.6% 48.4.3%).

6% 3.4%). slugerane (23. Hrvati Rome vide kao: prljave (62.7% 10. Kao što vidimo.3% 16.4%).3% 6. ljubazne (28%).4% 6.5% 11.3%).8%).7% 11.7% 15.4% 28% 19.8% 22% 22.8% 14.6% 56% 48.7%).7% 12. Bošnjake se opisuje kao: čiste (44.4% 8.4% 14.2%).4%).4% 27.6%).4% 10.5% 60.6% 14.4% 1.2% 10% 16.8%). neiskreni (42. hrabri (19.5% 12.8%). kulturne (28.3%). 48 .8% 11.1% 52.5% 29.4%). pripadnici hrvatskog naroda Bošnjake opisuju kao narod kojem ne treba vjerovati iako imaju mnogo pozitivnih osobina. kukavice (26.4% 31% 17. nepoštene (29.7%). svadljive (33.1% 34.7%).7% 4.1%).Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine Nepošteni Hrabri Prljavi Kukavice Neljubazni Kulturni Lijeni Ljubazni Miroljubivi Ne vole druge narode Pošteni Vrijedni Neiskreni Ponosni Osjećajni Pametni Svadljivi Vole druge narode 31% 17. neljubazne (24.8%). iskreni (18.7% 8. glupe (35. Opšti utisak je da Hrvati na Srbe gledaju kao na nekoga kome nikada ne smiješ vjerovati.4%).3%).7%).6% 15.7% 2. hladni (22.9% 42.8% 2. ali koga krase neke pozitivne osobine.1% 19.5% 9.7% 21% 10.4% 24. lijene (53.9% 26. neiskrene (26.9%).8% 62.7% 43.1%) i neljubazni (17.1% 14.2% 21. osjećajne (22. i izuzev miroljubivosti ne postoji nijedna pozitivna osobina koja je za njih karakteristična.2% 59.8% Istovremeno. ponosni (21%).2% 19% 17. nepošteni (34. neiskrene (35.6%).4%). pametne (24. ne vole druge narode (31%).4% 4.2% 11.8% 43. nekulturne (48.7% 10.2% 18.2% 64.6% 35. čisti (38. miroljubive (19%) i ne vole druge narode (19%).2% 19% 19% 4.6%).9% 40. Romi se opisuju na najgori mogući način.7% 28. Osobine kojima Hrvati opisuju Srbe su: svadljivi (43.6% 26.4%) i ponosne (22%). lijene (27. ne vole druge narode (43. Kao što vidimo.2% 56% 56.6% 33.9% 53.3% 24.4% 53.

4% 94% 47.9% 24.60 6.10 75. 97.9%) te praćenjem medija iz svog entiteta (24.1% 62.80 0% 20% 40% Nije spomenuto 60% Spomenuto 52.6%).20 80% 100% 28.10 62.50 71.60 84. Nešto više od jedne trećine Hrvata o drugim narodima zaključuje na osnovu direktnog kontakta s njima (37.9%).50 2.00 16. Takođe vidimo da se o drugim narodima često zaključuje posredno kroz razgovor s prijateljima i poznanicima (28.2%). Grafikon 4.5% 28.2% 16.Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine Kao što možemo da vidimo u grafikonu 4.80 83.1% 75.90 24.20 legenda Nije spomenuto Nešto drugo Posmatram šta govore i rade političari drugih naroda Posmatram šta govore i rade političari mog naroda Na osnovu razgovora s prijateljima i poznanicima Svakodnevno sam u kontaktu s pripadnicima drugih naroda Gledajući i čitajući medije iz Federacije BiH Gledajući i čitajući medije iz Republike Srpske Na osnovu svega što se dešavalo u proteklom ratu Spomenuto 97.8% 2.4% 15.00 47.40 15.6% 84.2% 49 . Interesantno je vidjeti da mali broj Hrvata svoje impresije o drugim narodima donosi na osnovu ponašanja svojih ali i drugih političara.6% 6% 52.5% 71.40 94.90 37.9% 37.8% 83. stereotipi o sebi i drugim narodima u Bosni i Hercegovini kod Hrvata su u najvećoj mjeri kreirani na osnovu ratnih dešavanja (53.

1% 14.9% 6.5% 15.2%).1% 3. miroljubive (48.8% 6% 9% 26% 17% 24.1% 15. poštene (47.4% Hrvati 24.9% 14.1% 6.3% 42.1% 53.5% 44.3% 58.2% 48.3% 5.7% 17.9% 27% 15% 10.4% 26.2% 12.2%).1%).5% 39.3%).3% 47.7% 48. ljubazne (44.3% 52.4% 23.8%).8% 22.8% 8% 13.2% 47.1%).6% 11.6% 15.6% 9.7% 19.2% 5. Autostereotipi i heterostereotipi Bošnjaka Pripadnici bošnjačkog naroda sebe opažaju prije svega kao: čiste (73.3% 19.7% 28.7% 21% 19.3% 11% 6.9% 11% 4.4% 44.6% 20.6% 12. vole druge narode (48.1% 17.Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine 5.4% 41.4% 10. Tabela 16.4% 26.2% 30. hrabre (52.8% 50 .1% Romi 2. Među prvih deset najizraženijih osobina preovladavaju samo pozitivne osobine.2% 10% 16.7% 4.4% 4.4% 14.5% 14.2%).4% 9.7% 43.4% 31.3% 15.7% 58.8% 26.4% 17. potpuno nekritični prema svom narodu.5% 9.4% 42.1% 10% 16.6% 6.2%) i iskrene (44. slično kao i Hrvati.8% 21.5% 11.8% 37.5% 5.7% 12.3% 3.1%). ponosne (58.9% 17% 8.9% 42. Heterostereotipi i autostereotipi Bošnjaka Bošnjaci Čisti Nekulturni Hladni Iskreni Glupi Slugerani Nepošteni Hrabri Prljavi Kukavice Neljubazni Kulturni Lijeni Ljubazni Miroljubivi Ne vole druge narode Pošteni Vrijedni Neiskreni Ponosni Osjećajni Pametni Svadljivi Vole druge narode 73.2% 11.5. Možemo da vidimo da su Bošnjaci.3% 3.7% 23.8% 43.1% 1. vrijedne (47.6% Srbi 12.5% 9.4% 51. osjećajne (53.4% 6.1).7% 19.5% 5.1% 16.

nepošteni (42. i stoga predstavljaju teret za svako društvo.9%). ne vole druge narode (43.2%) svoju sliku o drugim narodima donosi na osnovu direktnog kontakta s pripadnicima tog naroda. svadljive (16.7%). nepoštene (24. O ponašanju pojedinih naroda najveći broj pripadnika bošnjačkog naroda (64.1%). neiskreni (42. pametni (26. Osobine koje Bošnjaci najčešće vežu za Hrvate su: kulturni (41.9%) donosi zaključke na osnovu njihovog ponašanja u toku rata.6%). Svoje viđenje Srba. ljubaznost i slično.2%).7%). Hrvati se opažaju kao civilizovan narod koji krase kultura.1%) i ponosne (15. ljubazni (26. ne vole druge narode (21.9%).6%). hladni (17%). Možemo reći da Bošnjaci imaju ambivalentnu sliku o pripadnicima hrvatskog naroda. 51 . svadljivi i ne vole druge narode. osjećajni (19.4%).9%) sliku o drugima kreira kroz razgovor s prijateljima i poznanicima.7%). vole druge narode (16. pamet.5%).8%).6%).4%).3%). neiskreni (31.5%).1%).1%). lijene (51. kukavice (17. Na Rome se gleda kao na etničku grupu od koje društvo nema nikakve koristi. nepošteni (28. neiskrene (23. S jedne strane. neljubazni (20. nekulturni (17. čisti (24.3%). nepošteni.4%). svadljivi (23. vrijedni (22. glupe (26%). a s druge njima je teško vjerovati jer su neiskreni. ponosni (26. Hrvata i Roma 22.8%).1%). dok svaki četvrti ispitanik (24.9% Bošnjaka formira preko medija iz Federacije BiH.4%).7%).4%). Bošnjaci o Srbima nemaju visoko mišljenje. kukavice (30. Manje od jedne trećine ispitanika (29.5%). Kao što vidimo iz rezultata istraživanja. U očima Bošnjaka Srbi su prije svega: svadljivi (43. nekulturne (42.4%).Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine Bošnjaci Rome opažaju kao: prljave (58. lijeni (16.

30 75.Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine Grafikon 5.90 10.7% 64.90 29. osjećajne (38. hrabre (48.70 24. Autostereotipi i heterostereotipi Srba Srbi sebe opažaju kao: ponosne (53%).50 81.1% 2.3%).4%).7%). poštene (35.9% 10.8%). 52 . ljubazne (30. koji je dobar i pomalo naivan. vole druge narode (40. Srbi o sebi “gaje” sliku jednog viteškog naroda.3% 35.30 83.7% 24.70 2.10 70.9%).8%).5% 81.7% 16.2%).9% 29.1% 70.1% 89.20 22.90 80% 100% 18.3% 83.10 0% 20% 40% Nije spomenuto 60% Spomenuto 64.4%).9% 5.8% 77.6. čiste (47.80 77.10 89.30 35.70 16. 97. vrijedne (36. miroljubive (33.5% 18.3% 75.9%).2% 22. iskrene (43.50 legenda Nije spomenuto Nešto drugo Posmatram šta govore i rade političari drugih naroda Posmatram šta govore i rade političari mog naroda Na osnovu razgovora s prijateljima i poznanicima Svakodnevno sam u kontaktu s pripadnicima drugih naroda Gledajući i čitajući medije iz Federacije BiH Gledajući i čitajući medije iz Republike Srpske Na osnovu svega što se dešavalo u proteklom ratu Spomenuto 97.

neiskreni (17. svadljivi (19.1% 19.2% 13.2% 49.6%).4% 27.5% 31.6% 18.4% Srbi Bošnjake vide kao nekoga ko ne voli druge narode (32.7% 5.4% 15.7% Srbi 47.9% 0.8%).6% 10. vole druge narode (17. čiste (17.3% 8. glupi (19.8% 5.8% 24.1% 4. glupe (21.4% 17. lijeni (38. nepošteni (18.7% 21.3% 36.3%). neljubazne (17.1% 2% 32.Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine Tabela 17.7% 33.8%).9% 5.3% 23. nekulturni (39.8% 38.9% 8.4% 21. neljubazni 53 .6% 14.3% 35.2% 3.8% 17. Romi su: prljavi (49. svadljive (27.3% 30.2% 17.9% 1.7% 2.8% 6.6% 3.5% 24.7% 3% 6% 32% 11.4% 3.9% 6.8% 16.7%).7% 5.3% 10.2% 14.8% 5% 8.5%).6% 5.2%).5%).6% Romi 4. slugerani (14.5% 19.5% 23.3% 7.9% 2. neiskrene (31.3%).4% 17.5% 3.6% 43.1% 13.8% 48.2%).3% 17.6% 37.6% 4. nepoštene (24.1% 3.4%).4% 9.5% 31. slugerane (23.7% 15.4% 6.6% 34. kukavice (22.4% 5% 53% 38.8%).5% 3.4% Hrvati 32.8% 3.6% 38.1%).4% 5. Po mišljenju pripadnika srpskog naroda.7% 5.8% 5. Heterostereotipi i autostereotipi Srba Bošnjaci Čisti Nekulturni Hladni Iskreni Glupi Slugerani Nepošteni Hrabri Prljavi Kukavice Neljubazni Kulturni Lijeni Ljubazni Miroljubivi Ne vole druge narode Pošteni Vrijedni Neiskreni Ponosni Osjećajni Pametni Svadljivi Vole druge narode 17.8% 40.6% 2.3% 3% 5. U očima Srba Bošnjaci su narod kojem ne možeš nikada vjerovati i kojeg ne krase neke pozitivne osobine.2%).8% 7% 8.2%).2% 7% 2.3%).1% 20% 6.4%).8%).9% 11.7% 22.6% 3.6% 23.9% 17.7% 39.8%). nekulturne (24.

40 0% 20% 40% Nije spomenuto 60% Spomenuto 41.9%). Stiče se utisak da Srbi imaju oprečno mišljenje o Hrvatima. ne vole druge narode (31.7%).10 85. ali kojem se ne može nikada vjerovati. 97.40 20.5%).6%).90 83.10 54 . kulturne (34.9%). nepoštene (23.60 89. ne gleda kao na narod koji je koristan za društvo u kojem žive.6%). Svaki peti ispitanik o osobinama drugih naroda najčešće zaključuje kroz razgovor sa svojim prijateljima i poznanicima (21. Interesantno je da je Srbima važnije šta govore i rade političari koji dolaze iz reda drugih naroda nego sopstveni političari. Srbi opažaju Hrvate kao: hladne (37. I Srbi. S jedne strane Hrvati se opažaju kao civilizovan narod.60 80% 100% 16.40 89.6%).60 79.90 14. ljubazne (17.40 21. čiste (32.40 10. kao i druga dva naroda. kukavice (21. svadljive (20%).4%) i u svakodnevnom kontaktu s pripadnicima tih naroda (20. sliku o drugim narodima stvaraju na osnovu njihovog ponašanja tokom proteklog rata (41. Na Rome se. vrijedne (17.30 2.60 10. Grafikon 6.Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine (13.4%).60 78.7%). u očima Srba.7%) neiskrene (23.3%).4%).70 58.

7% 58.6% 55 .4% 2.1% 85.Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine legenda Nije spomenuto Nešto drugo Posmatram šta govore i rade političari drugih naroda Posmatram šta govore i rade političari mog naroda Na osnovu razgovora s prijateljima i poznanicima Svakodnevno sam u kontaktu s pripadnicima drugih naroda Gledajući i čitajući medije iz Federacije BiH Gledajući i čitajući medije iz Republike Srpske Na osnovu svega što se dešavalo u proteklom ratu Spomenuto 97.3% 41.4% 21.9% 14.9% 83.4% 89.6% 89.6% 10.6% 79.4% 10.6% 78.4% 20.1% 16.

etnički princip funkcionisanja države je ugrađen u njen ustav i zbog toga je uvijek zanimljivo istražiti kako pripadnici triju etničkih grupa vide jedni druge i da li su i u kojoj mjeri spremni da žive jedni s drugima. 2003. prema Penningtonu. 2008). od kojih su dvije trećine iz Federacije (uključujući pet Hrvata i pet Bošnjaka) i jedna trećina iz Republike Srpske (pet Srba). U njoj žive Hrvati. Ovo se naročito odnosi na pripadnike romskog naroda. Kod pripadnika svih triju naroda etnička distanca prema drugim narodima raste s porastom bliskosti ponuđenih odnosa. Takođe moramo imati na umu i to da u “normalnim” vremenima čovjek bira prijatelje s kojim dijeli slične stavove i vrijednosti (Rokeach. Bošnjaci i Srbi. možemo vidjeti da jedan dio ispitanika u trenutku istraživanja ne bi na to pristao. Zaključak i diskusija Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine Prema Ustavu Bosna i Hercegovina je demokratska država koja funkcioniše u skladu sa zakonom i na osnovu slobodnih i demokratskih izbora. Ovi rezultati su u skladu s ranijim istraživanjima jer prijateljstvo s nekim podrazumijeva potpunu kontrolu nad tom interakcijom i mogućnost njenog prestanka u svakom trenutku. posebno ako imamo u vidu ranija istraživanja (Puhalo. Kao što možemo vidjeti. Dom naroda se sastoji od 15 delegata. Iako je veliki procenat pripadnika svih triju naroda izjavio da su spremni da prime krv od pripadnika drugih naroda u slučaju da im je ugrožen život. da bi oni postali manje važni u ekstremnim situacijma (rat. 56 . zajedno s drugim narodima. koji se svaki biraju neposredno sa teritorije Federacije. Bošnjaci i Srbi najviše prihvataju odnose s pripadnicima sopstvenog naroda. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine se sastoji od tri člana: jednog Bošnjaka i jednog Hrvata. i jednog Srbina. etnička netrpeljivost i dr. Šalaj.6. o kojem imaju i nabolje mišljenje. koji se bira neposredno sa teritorije Republike Srpske. kao konstitutivni narodi. Možemo reći da su ovakvi rezultati bili i očekivani.). Ostaje otvoreno pitanje da li se ovakvi stavovi mogu nazvati rasističkim. Dobijeni rezultati u istraživanju etničke distance i stereotipa u Bosni i Hercegovini pokazuju da Hrvati. Do odstupanja dolazi samo kod dva ponuđena odnosa: “Da se družim s njim kao s prijateljem” i “Da primi krv ako je ugrožen život nekom od članova moje porodice”. 1997).

Izgleda da su politička dešavanja u Bosni i Hercegovini uticala na smanjenje jaza između Srba i Hrvata. Hrvati su najpoželjniji narod i za Bošnjake i za Srbe. vidimo da se etnička distanca prema Srbima donekle smanjila u odnosu na 2002. tj. godinu. a potom Srbe. Bošnjaka i Srba. dok prema Romima varira u zavisnosti od ponuđenog odnosa. Teško je reći zbog čega je to tako. Očito je da domaći političari nisu mnogo uradili na stvaranju povjerenja među pripadnicima drugih etničkih grupa. Interesantno je da Hrvati podjednako odbacuju Bošnjake i Srbe. Takođe u proteklom periodu nije bilo značajnijih konflikata između Srba i Hrvata u Bosni i Hercegovini. Kada pogledamo rezultate dobijene od građana hrvatske nacionalnosti. Pripadnici srpskog naroda najviše prihvataju ponuđene odnose s Hrvatima. niti su učestvovali u ratu. Moramo imati u vidu da najveći broj Srba i njihovih političkih lidera ima razumijevanja za političke zahtjeve koji dolaze od Hrvata i njihovih političara (entitet ili poseban TV kanal na hrvatskom jeziku u okviru javnog servisa). što je svakako uticalo na smanjenje etničke distance između njih. godinu. stepena bliskosti. Stereotipi i predrasude koje ih prate su još uvijek toliko jaki da potiru i ratno neprijateljstvo između Hrvata. Važno je naglasiti da je etnička distanca Bošnjaka prema drugim narodima povećana u odnosu na 2002. priča o ustavnim promjenama i strah Srba za opstanak Republike Srpske. Ovaj strah je identifikovan i u istraživanju Puhala 2002. Očito je da na prostorima Bosne i Hercegovine još uvijek najveći broj građana vjeruje samo političarima iz svoje etničke grupe. ali možemo pretpostaviti da je politička nestabilnost umnogome uticala na povećanje distance. godine. Etnička distanca Srba prema pripadnicima druga dva naroda je povećana u odnosu na 2002. Rome se kao narod najviše odbacuje.Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine Takođe u velikoj mjeri se odbacuju ponuđeni odnosi koji pripadnike pojedinog naroda dovode u podređen položaj (šef na poslu ili politički vođa). Rezultati dobijeni među Bošnjacima pokazuju da oni najviše prihvataju Hrvate. S druge strane. godinu. Uzrok tome je svakako politička radikalizacija u proteklih tri-četiri godine. 57 . Iako su malobrojni i ne zauzimaju važne položaje u državi. a potom s Bošnjacima.

idealizuju sliku o svom narodu. da su svadljivi i neiskreni. Te razlike su najviše prisutne među Bošnjacima. 58 . To je najviše izraženo kod Bošnjaka. Ostaje otvoreno pitanje da li bi povećanje međusobne komunikacije između Srba. ali da im nikada ne smijete okrenuti leđa. Hrvata i Bošnjaka imalo za posljedicu i smanjenje etničke distance i stereotipa ako imamo u vidu političku napetost i nestabilnost koja trenutno vlada u Bosni i Hercegovini. Očito je da se političarima malo vjeruje. I jedni i drugi Hrvate vide kao civilizovan narod. Kada opisuju druge narode. hrabri. vole druge narode i dr. tu je slika nešto drugačija. dok je treći kanal po važnosti razgovor s prijateljima i komšijama. Kod Hrvata i Bošnjaka se pokazalo da povećanje obrazovanja vodi ka smanjenju etničke distance. Interesantno je. S druge strane.Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine Interesantno je napomenuti da kod pojedinih naroda postoji razlika u prihvatanju drugih naroda s obzirom na neke sociodemografske karakteristike. a najmanje među Srbima. da političari i njihov rad malo utiču na kreiranje slike o drugim narodima. Dobijeni rezultati su slični rezultatima koje je dobio Turjačanin (2007) na populaciji srednjoškolaca. Izgleda da je međuetnička komunikacija među građanima ove države veoma slaba. Prema Hrvatima i Srbi i Bošnjaci imaju oprečan odnos. a Srbi posebno ističu da su podanici. po riječima ispitanika. Istraživanje stereotipa je pokazalo da pripadnici svih triju naroda sebe opažaju nekritički. Kontakt s drugim narodima je na drugom mjestu kao izvor informacija o drugim narodima. Svi za sebe misle da su pošteni. Hrvati i Bošnjaci za Srbe misle da ne vole druge narode. Ovo nam pokazuje da je uticaj rata na kreiranje stavova građana o drugima veoma veliki i to se nikako ne smije zanemarivati. iskreni. ali kojem se ne smije vjerovati jer su podmukli i zli. Stiče se utisak da su Hrvati poželjne komšije. Interesantno je da zaključke o pojedinim narodima građani Bosne i Hercegovine najčešće donose na osnovu iskustava u proteklom ratu. tj. Takođe vidimo da u prosjeku oko 25% građana stavove o drugima kreira u neposrednom kontaktu. što je prilično mali procenat. Rome se opisuje kao narod koji nema ni jednu pozitivnu osobinu i stiče se utisak da su oni nepotrebni teret za društvo u kojem žive. a da ateisti najmanje odbacuju ponuđene odnose s drugim narodima. Bošnjaci se opažaju kao neiskreni i svadljivi. a potom kod Hrvata i Srba.

Stereotipi o etničkim grupama pokazuju da ne vjerujemo jedni drugima. možemo reći da je etnička distanca građana Bosne i Hercegovine povećana u odnosu na 2002. što bi trebalo da zabrine sve one koji vode Bosnu i Hercegovinu i brinu o njoj. a ne jedni s drugima” je još jedanput potvrđena i ovim istraživanjem. Takođe je interesantno da mali broj ispitanika gleda i vjeruje medijima koji ne dolaze iz njihovog entiteta. godinu. 59 .Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine ali ne smijemo zaboraviti da su političari ti koji kreiraju okruženje u kojem žive građani. Teza “da smo spremni da živimo jedni pored drugih. ali možemo da pretpostavimo da su i mediji podijeljeni po etničkoj osnovi i da se tako i prate. Ko je za to kriv ili zaslužan ostavljamo vama da prosudite. Na kraju.

• Đurić. 85-94. The Psychology politics. (1971). A. Odsjek psihologija.R. • Biro. Psihološka struktura etničkih stavova mladih. Novi Sad: Univerzitet u Novom Sadu.. D. ”Ispitivanje etničke distance kod djece” . Đ. Diplomski rad. Ann Arbor. Ž. 57-62. (1991). Nacije i nacionalizam. (1939) Frustration and Aggresion. i drugi (1991). • Gelner. (1954). oktobra.Novi Sad. (1997). (1950). Ž. (2006).. Zbornik za društvene nauke. Etnički stereotipi . Vol 10. Beograd IDN i Centar za politikološka istraživanja i javno mnenje. National identity and social distance: Does in-group loyality lead to outgroup hostility?. L. O. New Haven: Yale University Press. Ð. The Authoritarian Personality New York: Harper. Jugoslavija na kriznoj prekretnici. • Berkowitz. and Sears. Filozofski fakultet. J. White Attitudes Towards Black People. Berkowitz (ed. • Ðurić. pp. Homo poscommunisticus. The frustration-aggresion hypothesis revisted. London: Routledge& Kegan Paul. Vol XXXVII. S. Beograd. 60 . New York: Atherton Press. Nacionalni identitet. Lj. Ličnost u višekulturnom društvu.A. T. (2003).J. • Dollard. In L.W. (1995). (1969). (1998).H. i Boneta. Beograd. • Biro. H. • Antoni. E. Beograd: XX vek. (2006). i Kamenov. Mich:Institute for Social Researche. N. (2002). • Campbell. (1980). • Čorkalo. • Baćević. Mowrer. D. Socijalno-psihološka obeležja etničkog identiteta mladih. • Banovac. Review of Psychology. Revija za sociologiju. Doob. Etnocentrizam Srba u Srbiji pre i posle 5.) Roots of Aggresion: A Re-examinaton of the Frustration Aggresion Hypothesis. str.7. Beograd: XX vek. M. No 1–2. str. • Ðurić. (1971). ”Etnička distanca i stereotipije kod srednjoškolske omladine srpske i hrvatske nacionalnost ”.posebno izdanje 3. Zagreb: str. Matica srpska. • Alačov.. 134-153. 21-26. Literatura Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine • Adorno et al. Miller. Novi Sad: Matica srpska. Novi Sad: Obrazovni centar “Jovan Vukadinović”. Etnička distanca i socijalna (dez)integracija lokalnih zajednica. Nova srpska politička misao. B. No 2. Ð. • Eysenck. M.E. R. L.

Beograd: Nolit. • Puhalo. i Enkok. Sociologija broj 1. (1997). 11/7/2007. 108. • Pejanović. S. 237-252. D. • Rot. Diplomski rad. Zagreb. B. J. N. Osnove socijalne psihologije. (1978). U: Z. Osnove socijalne psihologije. • Lučić.. • Milošević-Đorđević. S. Kuzmanović. Zagreb: Naklada Slap. D. 115-138. i drugi (2005). G. Popadić. M. 226. Jastrebarsko: Naklada Slap. 125-137. (2004). IAN. Teorije o etnicitetu. Institut za psihologiju. 61 . K. Psychological Bulletin. 499-514. (1989). Priručnik za vježbe socijalne psihologije I i socijalne psihologije II . Metode i tehnike socijalno psiholoških istraživanja. N. • Rot. (1973). (2006). • Pennington. (1997). Beograd: Filozofski fakultet. J. stavovi i promena ponašanja. str.) Političke stranke i birači u državama bivše Jugoslavije. (1990). Beograd: Friedrich Ebert Stiftung i Institut društvenih nauka. Život u posleratnim zajednicama. (1997). str. Šta su nam Romi krivi? Novi Reporter br. C. • Opačić. • Kosanović. Beograd. Beograd. str. (1967). Nacionalni identitet i socijalna distanca studenata hrvatske. Etnička distanca i etnički stereotipi kao faktor odluke o povratku. (2007). (1992). Banja Luka: Friedrich Ebert Stiftung. B. (2003). Lutovac (ur. i Havelka. • Phinney. Beograd: Psihologija 1-2. Etnička distanca u SFRJ. Ličnost i društveni stavovi.. “Stereotipije o Romima i etnička distanca prema Romima“.Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine • Havelka. i Stref-Feber. Diplomski rad. (2003). G. N. Beograd. D. Jedan pokušaj klasifikacije teorijskih razmatranja nacionalnog identiteta. (1993). • Pantić. D. str. bošnjačke i srpske nacionalnosti. Beograd. Ž. B. F. (2003). Beograd: Zavod za izdavanje udžbenika i nastavnih sredstava. Nacionalna vezanost i vrednosti kod srednjoškolske omladine. Beograd IDN. • Kuzmanović. Geneza razvoja političkog pluralizma u Bosni i Hercegovini. B. S. Beograd. • Milas. XX vek. • Rajk. Vrednosti. Etnička distanca i nacionalne stereotipije Srba u Srpskom Sarajevu. Etnička distanca građana Republike Srpske i Federacije BiH prema narodima bivše SFRJ. • Putinja. • Puhalo. Ethnic identity in adolescent and adults: review of research. N.

V. (1968). identitet. Ostali izvori: • GfK . • Sherif. Beograd: Službeni glasnik.Centar za istraživanje tržišta (2002): “Socijalna distanca spram nekih nacionalnosti u Hrvatskoj” . • Rokeach. U predvorju politike. Filozofski fakultet Beograd. Beograd. Powell. godine. M. Ð. usmeno saopštenje na simpozijumu Empirijska istraživanja u psihologiji. rad prezentovan na naučnom simpozijumu Empirijska istraživanja u psihologiji u Beogradu. etničnost. W. (2000). • Tajfel. (2002).ba/index. Ž. (1998). • Sistem ranog upozoravanja. 62 . • Trebješanin. M. Nacionalni stavovi mladih bošnjačke i srpske nacionalnosti u Bosni i Hercegovini. Group Conflict and Cooperation: Their Social Psychology.. Sarajevo: Friedrich Ebert Stiftung.Banja Luka. Etnička distanca i etnički stereotipi studenata psihologije u Banjoj Luci i Sarajevu . Socijalno povjerenje u Bosni i Hercegovini. Zagreb: Politička kultura.. Čekrlija. San Francisco: JosseyBass. pp. • Vrcan. V. Rečnik psihologije. (1966). Scientific American 223. Beograd: Stubovi kulture. 96-102. Čačić-Kumpes (ur.(1999). V. Banja Luka: Filozofski fakultet u Banjoj Luci. H. S. Beliefs. Godišnji izvještaj http://www. The Open and Closed Mind. (2000). I.undp. M. Butollo. Znakovita zbrka oko etničkog. Zagreb: Naklada Jesenski i Turk str. B. U: J.) Kultura. Etničke distance kod mladih u Republici Srpskoj.Zagreb. • Šiber. Osnove političke psihologije. V.Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine • Rokeach. Psihosocijalni prostor i etnički odnosi mladih. M. • Turjačanin. • Turjačanin. • Vasović. (1960). Magistarski rad. (2007). 15-39. Experiments in intergroup diskriminations. London: Routledge & Kegan Paul. New York: Basic books.. (1970). aspx?PID=36&RID=87 pristupljeno 1. (2009). • Šalaj.2009. • Turjačanin. • Turjačanin. (2004). Attitudes and Values.6. S. (2007).

Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine Prilog br. 1 Povezanost etničke distance s nekim sociodemografskim varijablama 63 .

58611 1.06514 64 .6909 SD 1.462 df 645 P .08940 Tabela 1.50504 SEM .1.500 -1.1. Mann-Whitney Test N Grad Selo Total 412 235 647 MR 333. Independent Samples Test F Equal variances assumed .784 .19234 .50 72076. Test Statistics Mann-Whitney U Wilcoxon W Z p 44346.08502 . Tip naselja N Grad Selo 412 235 M 2.0710 2.075 Tabela 3.09818 Tabela 2.59736 1.55241 SEM .678 t -.644 Tabela 2.6042 SD 1. nisam član/ica 68 568 M 3.6337 2. Pol N Muškarci Žene 353 294 M 2.59638 1.500 72076.53286 SEM .86 306.7521 2.4978 SD 1.50 Tabela 2.71 SR 137551. Jeste li član/ica neke političke stranke? N Da. član/ica sam Ne.2.Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine Bošnjaci Tabela 1.07865 .

500 177744.58545 1.2.16902 .50 177744.5787 2. član/ica sam Ne.6597 SD 1.69861 1.06162 Tabela 4.55684 1.6255 2.93 SR 24821.10863 .027 Tabela 4. Test Statistics Chi-Square Df P 8. Test Statistics Mann-Whitney U Wilcoxon W Z P 16148.56744 SE .02 312.500 -2.99 314. nisam član/ica Total 68 568 636 MR 365.1.9220 2.12 320.2.34 Tabela 4.20 291.10922 . Starost N Od 18 do 29 godina Od 30 do 44 godine Od 45 do 59 godina Preko 60 godina Total 176 213 157 101 647 M 2.1.511 3 .44901 1. Mann-Whitney Test N Da.Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine Tabela 3.217 .037 65 .12425 .4007 2.50 Tabela 3. Kruskal-Wallis Test N Od 18 do 29 godina Od 30 do 44 godine Od 45 do 59 godina Preko 60 godina Total 176 213 157 101 647 MR 355.

9654 2.62112 1.06162 66 .06162 Tabela 5.92228 .1.25959 .13573 .0139 2.6597 SD 1.0577 2.92 242.4900 2.17 361.2.76005 1.Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine Tabela 5.6597 SD 2.08224 .33262 .50302 1.56744 SE .47852 1.000 Tabela 6. Obrazovanje N Osnovna škola Zanat Srednja škola četvrti stepen Viša i visoka škola Total 100 125 275 147 647 M 2.12188 .56453 1.2518 3. ali ne prihvatam baš sve što moja vjera uči Nisam siguran vjerujem li ili ne vjerujem Nisam religiozan.9450 3.51 361.2222 1.1830 3. nemam ništa protiv da drugi vjeruju Total 5 334 241 28 39 647 M 2.23 Tabela 5.499 3 .36262 1.08916 .2195 2.06228 1.15645 .64562 1. Koji od sljedećih izraza najbolje opisuje prirodu vaših vjerskih ubjeđenja? N Odbija Uvjereni sam vjernik i prihvatam sve što moja vjera uči Vjernik sam.42969 1. Kruskal-Wallis Test N Osnovna škola Zanat Srednja škola četvrti stepen Viša i visoka skola Total 100 125 275 147 647 MR 268.56744 SE . Test Statistics Chi-Square Df P 49.09209 .

42187 1.661 t . Pol N Muškarci Žene 112 120 M 3.436 df 230 p . Independent Samples Test F Equal variances assumed 1.13459 . Tip naselja N Grad Selo 154 78 M 3.22709 SEM .11976 Tabela 7.1.000 Hrvati Tabela 7.663 Tabela 8.1071 3.51 263.14 373. Kruskal-Wallis Test N Uvjereni sam vjernik i prihvatam sve što moja vjera uči Vjernik sam.42440 1.Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine Tabela 6.035 3 .1.31191 SEM .64 387.0288 SD 1.96 Tabela 6. ali ne prihvatam baš sve što moja vjera uči Nisam siguran vjerujem li ili ne vjerujem Nisam religiozan. Test Statistics Chi-Square df p 60.11458 .8580 SD 1. nemam ništa protiv da drugi vjeruju Total 334 241 28 39 642 MR 272.13894 67 .1722 2.2.

2.50 Tabela 8.59 110.0034 3. nisam član/ica Total 40 183 223 MR 120.030 Tabela 9.50 8040.08961 46 83 59 44 232 .24181 .60397 1. nisam član/ica 40 183 M 3.930 .500 -2. član/ica sam Ne. Test Statistics Mann-Whitney U Wilcoxon W Z P 3316.13079 .1. Test Statistics Mann-Whitney U Wilcoxon W Z p 4959.31843 1.44974 1.38091 SEM .1.27251 1.9473 3.352 Tabela 10.500 .2.18874 . Mann-Whitney Test N Da.Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine Tabela 8. član/ica sam Ne.08 SR 18987.168 .0666 SD 1.0484 SD 1.50 Tabela 9.19160 1. Starost N Od 18 do 29 godina Od 30 do 44 godine Od 45 do 59 godina Preko 60 godina Total 68 M 2.10208 Tabela 9.500 20152. Jeste li član/ica neke političke stranke? N Da.9881 3. Mann-Whitney Test N Grad Selo Total 154 78 232 MR 123.500 8040.50 20152.19439 .2220 2.36496 SE .20120 .12 SR 4823.30 103.2588 3.

Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine Tabela 10. Test Statistics Chi-Square Df P 11.903 3 .08961 Tabela 11.48726 1.205 3 .49542 1.11642 .78 112.36496 SE .17384 .83 Tabela 10.18 119.0666 SD 1.2.31 128.3287 3.2294 3.28622 .1653 3. Kruskal-Wallis Test N Osnovna škola Zanat Srednja škola četvrti stepen Viša i visoka škola Total 27 33 98 74 232 MR 78. Kruskal-Wallis Test N Od 18 do 29 godina Od 30 do 44 godine Od 45 do 59 godina Preko 60 godina Total 46 83 59 44 232 MR 111.0121 3. Obrazovanje N Osnovna škola Zanat Srednja škola četvrti stepen Viša i visoka škola Total 27 33 98 74 232 M 2.54 113.47 Tabela 11.40374 1.593 Tabela 11.2. Test Statistics Chi-Square Df P 1.1.44 110.24436 .1.15253 1.011 69 .34 124.

Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine

Tabela 12. Koji od sljedećih izraza najbolje opisuje prirodu vaših vjerskih ubjeđenja?
N Odbija Uvjereni sam vjernik i prihvatam sve što moja vjera uči Vjernik sam, ali ne prihvatam baš sve što moja vjera uči Nisam siguran vjerujem li ili ne vjerujem Nisam religiozan, nemam ništa protiv da drugi vjeruju Total 3 127 72 10 20 232 M 1.0667 2.7307 3.3830 3.9050 3.9413 3.0666 SD 1.84752 1.29735 1.30478 1.16308 1.08982 1.36496 SE 1.06667 .11512 .15377 .36780 .24369 .08961

Tabela 12.1. Kruskal-Wallis Test
N Uvjereni sam vjernik i prihvatam sve što moja vjera uči Vjernik sam, ali ne prihvatam baš sve što moja vjera uči Nisam siguran vjerujem li ili ne vjerujem Nisam religiozan, nemam ništa protiv da drugi vjeruju Total 127 72 10 20 229 MR 97.63 129.22 151.45 155.90

Tabela 12.2. Test Statistics
Chi-Square Df p 22.728 3 .000

Srbi
Tabela 13. Pol
N Muškarci Žene
70

M 1.8150 1.8710

SD 1.55985 1.60051

SEM .07549 .07810

427 420

Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine

Tabela 13.1. Independent Samples Test
F Equal variances assumed .362 t -.515 df 845 P .606

Tabela 14. Tip naselja
N Grad Selo 380 467 M 1.8963 1.7992 SD 1.68045 1.49266 SEM .08621 .06907

Tabela 14.1. Mann-Whitney Test
N Grad Selo Total 380 467 847 MR 431.60 417.82 SR 164006.50 195121.50

Tabela 14.2. Test Statistics
Mann-Whitney U Wilcoxon W Z P 85843.500 195121.500 -.826 .409

Tabela 15. Jeste li član/ica neke političke stranke?
N Da, član/ica sam Ne, nisam član/ica 174 662 M 1.9292 1.7920 SD 1.52135 1.58294 SEM .11533 .06152

Tabela 15.1. Mann-Whitney Test
N Da, član/ica sam Ne, nisam član/ica Total 174 662 836 MR 439.50 412.98 SR 76473.00 273393.00

Tabela 15.2. Test Statistics
Mann-Whitney U Wilcoxon W Z P 53940.000 273393.000 -1.307 .191
71

Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine

Tabela 16. Starost
N Od 18 do 29 godina Od 30 do 44 godine Od 45 do 59 godina Preko 60 godina Total 197 263 244 143 847 M 1.8008 1.7900 1.9477 1.8184 1.8427 SD 1.61454 1.56955 1.62234 1.47924 1.57946 SE .11503 .09678 .10386 .12370 .05427

Tabela 16.1. Kruskal-Wallis Test
N Od 18 do 29 godina Od 30 do 44 godine Od 45 do 59 godina Preko 60 godina Total 197 263 244 143 847 MR 418.13 416.22 441.18 417.08

Tabela 16.2. Test Statistics
Chi-Square Df P 1.744 3 .627

Tabela 17. Obrazovanje
N Osnovna škola Zanat Srednja škola četvrti stepen Viša i visoka škola Total 113 186 385 163 847 M 1.6852 1.7655 1.7986 2.1445 1.8427 SD 1.40947 1.49524 1.55744 1.79753 1.57946 SE .13259 .10964 .07937 .14079 .05427

Tabela 17.1. Kruskal-Wallis Test
N Osnovna škola Zanat Srednja škola četvrti stepen Viša i visoka škola Total
72

MR 397.64 412.03 420.82 463.45

113 186 385 163 847

23023 .91 Tabela 18.43045 1. Koji od sljedećih izraza najbolje opisuje prirodu vaših vjerskih ubjeđenja? N Odbija Uvjereni sam vjernik i prihvatam sve što moja vjera uči Vjernik sam.1 Kruskal-Wallis Test N Uvjereni sam vjernik i prihvatam sve što moja vjera uči Vjernik sam.57946 SE .29705 .9453 1. nemam ništa protiv da drugi vjeruju Total 401 333 54 43 831 MR 422.3791 1.69185 1.8412 2.8427 SD 1.40661 .05427 Tabela 18.427 3 . Test Statistics Chi-Square Df P 6.227 3 .30 411. ali ne prihvatam baš sve što moja vjera uči Nisam siguran vjerujem li ili ne vjerujem Nisam religiozan.7496 1.94788 1.65226 1. nemam ništa protiv da drugi vjeruju Total 16 401 333 54 43 847 M 2.62643 1.101 Tabela 18.22 401.2.09054 .Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine Tabela 17.219 73 .07143 . ali ne prihvatam baš sve što moja vjera uči Nisam siguran vjerujem li ili ne vjerujem Nisam religiozan.92 476.8188 1.2 Test Statistics Chi-Square df p 4.

2 Upitnik 74 .Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine Prilog br.

prosječnog Hrvata ili Hrvaticu prihvatili da posjećuje BiH (ako ispitanik odgovori DA. svoje podatke možete ostaviti samo ako to želite. zaokružiti 1 u koloni Hrvat/Hrvatica. vaši iskreni odgovori biće nam veoma značajni.Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine Redni broj upitnika:__________ dobar dan/jutro/veče.. koja se bavi istraživanjem javnog mnijenja. Ako odgovori NE ili NE ZNAM. anketa je anonimna. zaokružiti broj za svaku stavku koju ispitanik prihvati. anketar prime communications-a iz banje luke.. tržišta i medija u bih. Ne treba ništa zaokruživati ako ispitanik NE PRIHVATI tu stavku)? Hrvat/ Hrvatica da stalno živi u mojoj zemlji da stanuje u mom susjedstvu. od a do i. ja sam ______________________________. trenutno sprovodimo jednu anketu u čitavoj bih. Prvo ću vam pročitati neka pitanja u vezi sa Slovencima. Sada slijede neka pitanja u vezi sa različitim narodima. E-1. Recite mi da li biste za jednog običnog. u istoj zgradi ili ulici da bude član iste političke partije kao i vi da bude nastavnik u školi u mom mjestu da mi bude šef na poslu da ima rukovodeći ili neki važan položaj u mojoj zemlji da se družim s njim (njom) kao s prijateljem da moja sestra (brat) stupi u brak s njim (njom) da stupim u brak s njim (njom) da primim krv od njega (nje) ako je ugrožen život nekom od članova moje porodice 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Bošnjak/ Bošnjakinja 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Rom/ Romkinja 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Srbin/ Srpkinja 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 75 . (čitati redom stavke. ne treba ništa zaokružiti)? A da li biste prihvatili.

Kažite nam na osnovu čega stvarate svoju sliku o drugim narodima (Srbi.Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine E-2. Svakodnevno sam u kontaktu s pripadnicima drugih naroda 76 . Hrvati. Sada ćemo vam pročitati neke osobine koje bi se mogle pripisati pojedinim narodima. Bošnjaci) u BiH? 1. Ako ispitanik kaže da određeni narod ima neku osobinu. zaokružiti broj te osobine. Gledajući i čitajući medije iz Federacije BiH 4. Molimo vas da nam kažete koje su osobine karakteristične za pojedine narode. Gledajući i čitajući medije iz Republike Srpske 3. Na osnovu svega što se dešavalo u proteklom ratu 2. Moguće više odgovora. Za svaki narod pitati sve (24) osobine. Koristiti rotaciju. Bošnjaci Čisti Nekulturni Hladni Iskreni Glupi Slugerani Nepošteni Hrabri Prljavi Kukavice Neljubazni Kulturni Lijeni Ljubazni Miroljubivi Ne vole druge narode Pošteni Vrijedni Neiskreni Ponosni Osjećajni Pametni Svadljivi Vole druge narode 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Romi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Hrvati 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Srbi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 E-3.

zaposleni u privatnom sektoru 3. Ne. Posmatram šta govore i rade političari mog naroda 7. Posmatram šta govore i rade političari drugih naroda 8.Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine 5. Da. Nisam religiozan. Na osnovu razgovora s prijateljima i poznanicima 6. penzionisan ili invalid 8. nemam ništa protiv da drugi vjeruju 5. domaćica 7. Koliko imate godina? D-3. Nisam siguran vjerujem li ili ne vjerujem 4. ali ne prihvatam baš sve što moja vjera uči 3. muški 2. Koliko godina škole ste završili? D-4. Pol ispitanika: 1. zemljoradnik 5. zaposleni u državnoj službi 2. student ili učenik 9. nešto drugo/bez odgovora D-5. Nešto drugo. Vjernik sam. Koji od sljedećih izraza najbolje opisuje prirodu vaših vjerskih ubjeđenja? 1. nisam član/ica D-7. Možete li mi otprilike reći koliki je ukupni mjesečni prihod vašeg domaćinstva? Ukupan prihod______________ u KM D-6. Da li ste… 1. Jeste li član/ica neke političke stranke? 1. Nisam religiozan i protivnik/ca sam religije 77 . Uvjereni sam vjernik i prihvatam sve što moja vjera uči 2. vlasnik privatne firme 4. ženski __________ __________ D-2. član/ica sam 2. nezaposleni 6. Šta? sada ću vam postaviti nekoliko pitanja za statističke potrebe D-1.

Ne zna/odbija D-10. da li biste glasali? 1. Uvijek za istu partiju 2. Koje ste nacionalnosti? Procijenite nacionalnost ispitanika ako neće da odgovori 1. Bošnjak 3.Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine D-8. Za koju partiju ste glasali? POKAZATI KARTICU Pokazati karticu i upisati ime partije______________ i šifru partije_______________ 78 . Da se danas održavaju PARLAMENTARNI izbori u BiH. Za različite partije 3. Ne D-11. Da 2. Nešto drugo. Srbin 4. Da li ste u posljednje tri godine glasali: 1. šta _________ D-9. Hrvat 2.

Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine 79 .

Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas 80 .

Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas ETHNISCHE DISTANZ UND (AUTO-) STEREOTyPEN DER BüRGER BOSNIEN UND HERZEGOwINAS Srđan Puhalo Sarajevo. August 2009 81 .

Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung .................................................................................................................83 2. Theoretischer Teil und Begriffsbestimmungen ...................................................86 2.1. Über den Begriff der Einstellung im Allgemeinen ................................86 2.2. Unterschiede zwischen der ethnischen und nationalen Identität........88 2.3. Ethnische Gruppe und ethnische Identität .............................................89 2.4. Definierung der ethnischen Gruppe........................................................90 2.5. Komponenten der ethnischen Identität ..................................................92 2.6. Ethnische Identität und Ethnozentrismus ..............................................92 2.7. Ethnische Distanz.......................................................................................94 2.8. Untersuchung der ethnischen Distanz in den Ländern der Region ....95 2.9. Vorurteile...................................................................................................106 2.10. Ethnische Stereotypen ...........................................................................108 2.11. Untersuchung von ethnischen Stereotypen in der Region ...............110 3. Methode..................................................................................................................114 3.1. Variablen....................................................................................................115 3.1.1. Abhängige Variablen ....................................................................115 3.1.2. Unabhängige Variablen................................................................116 3.2. Forschungsverfahren ...............................................................................116 3.2.1. Instrumente ...................................................................................117 4. Muster .....................................................................................................................118 5. Untersuchungsergebnisse .....................................................................................121 5.1. Ethnische Distanz der Kroaten gegenüber den anderen Völkern......121 5.2. Ethnische Distanz der Bosniaken gegenüber den anderen Völkern ........126 5.3. Ethnische Distanz der Serben gegenüber den anderen Völkern........131 5.4. Auto-Stereotypen und Hetero-Stereotypen bei Kroaten ....................136 5.5. Auto-Stereotypen und Hetero-Stereotypen bei Bosniaken ................139 5.6. Auto-Stereotypen und Hetero-Stereotypen bei Serben ......................142 6. Schlussfolgerung und Diskussion .......................................................................146 7. Literatur ..................................................................................................................151 Anlage Nr. 1. Zusammenhang zwischen der ethnischen Distanz und einigen soziodemographischen Variablen ................................156 Anlage Nr. 2. Fragebogen ..........................................................................................167

82

1. Einleitung

Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas

Die Erforschung der ethnischen Distanz und der ethnischen Stereotypen hat in Bosnien und Herzegowina bzw. auf dem Gebiet des ehemaligen Jugoslawien keine lange Tradition. Bis in die späten achtziger Jahre des letzten Jahrhunderts hinein hieß es oft, die ethnische Distanz und die ethnischen Stereotypen seien in der sozialistischen Gesellschaft überholt und somit nicht mehr erforschenswert. Anfang der 1990er Jahre zerfiel die Sozialistische Föderative Republik Jugoslawien (SFRJ). Den Zerfall begleitete ein „Erwachen des nationalen Bewusstseins“ und die Suche nach der eigenen ethnischen Identität. Darauf folgten die Kriegsereignisse und alle damit zusammenhängenden Schrecken, welche die Kluft zwischen den bislang zusammenlebenden Völkern und Volksgruppen zusätzlich vertiefte. In Bosnien und Herzegowina ist die Lage aus mehreren Gründen besonders spezifisch. Die ehemalige jugoslawische Teilrepublik galt als „Bastion der Brüderlichkeit und Einheit“. Laut Zensus von 1991 gab es in Bosnien und Herzegowina 36 % Mischehen (Petrović, in: Biro, 2006) und rund 242.682 Personen, die sich als Jugoslawen bezeichneten. Ende der 1980er Jahre entwickelte sich der politische Pluralismus in Bosnien und Herzegowina; es wurden drei Parteien mit einem nationalen (ethnischen) Vorzeichen gegründet: Die Partei der Demokratischen Aktion Stranka demokratske akcije (SDA), die Serbische Demokratische Partei Srpska demokratska stranka (SDS) und die Kroatische Demokratische Gemeinschaft von Bosnien und Herzegowina Hrvatska demokratska zajednica Bosne i Hercegovine (HDZ BiH). Als Gegenstück dazu traten links orientierte und liberale Parteien in Erscheinung: Die Sozialdemokratische Partei Socijaldemokratska partija, der Bund der Reformkräfte Savez reformskih snaga, der Demokratische sozialistische Bund Demokratski socijalistički savez und die Liberale Partei Liberalna stanka u.a. Bei den ersten pluralistischen Wahlen in Bosnien und Herzegowina, die im November 1990 stattfanden, bildete sich eine Kooperation der drei nationalen (ethnischen) Parteien (SDS, HDZ und SDA) heraus, denn sie verband das gemeinsame Interesse, sich gegen links orientierte und liberale Parteien zu behaupten und die Wahlen zu gewinnen (Pejanović, 2006), was ihnen letztendlich auch gelang. Die nationalen
83

Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas

(ethnisch orientierten) Parteien bildeten 1991 die Regierung,1 aber ihr Regieren war durch stetige Streitereien und Reibungen gekennzeichnet. Als die Frage des staatsrechtlichen Status von Bosnien und Herzegowina auf die Agenda des Parlaments gelangte, gingen diese Streitereien in einen offenen Konflikt zwischen den Parteien, und später in gewaltsame zwischenethnische Auseinandersetzungen über. Die drei nationalen Parteien gewannen in den ersten Nachkriegswahlen erneut die meisten Stimmen2 und bildeten wieder eine Regierung. Dasselbe geschah 1998. Erst im Jahr 2000 kam es zu einigen Veränderungen, da die bürgerlichen Parteien bei diesen Wahlen die Mehrheit der Stimmen gewinnen konnten. Die internationale Gemeinschaft unterstützte die Bildung der Allianz für Demokratischen Wandel Alijansa za demokratske promjene mit der Sozialdemokratischen Partei an der Spitze. Zwei Jahre später, bei den Wahlen im Jahr 2002, siegten wieder die ethnisch geprägten Parteien SDA, SDS und HDZ. Mit der Unterstützung der Partei für Bosnien und Herzegowina Stranka za BiH aus der Föderation Bosnien und Herzegowina (Föderation BiH) und der Partei des demokratischen Progresses Partija demokratskog progresa (PDP) aus der Republika Srpska (RS), konnte die ethnisch geprägte Dreiergruppe die Regierung bilden. Ethnische Fragen wurden im Wahlkampf 2006 noch intensiver behandelt und weiter zugespitzt, was am meisten der Bund der Unabhängigen Sozialdemokraten Savez nezavisnih socijaldemokrata, die Partei für Bosnien und Herzegowina und die Kroatische Demokratische Gemeinschaft 1990 Hrvatska demokratska zajednica 1990 (HDZ 1990) ausnutzten. Die bisherige Erfahrung zeigt uns, dass die Tätigkeiten politischer Parteien in Bosnien und Herzegowina zum größten Teil und am stärksten von der ethnischen Zugehörigkeit geprägt sind. Die meisten Parteien, ungeachtet ihres ideologischen Profils, vertreten die Interessen der ethnischen Gruppe aus der sie hervorgegangen sind. Diese politischen Gegebenheiten begünstigen nicht den Aufbau gegenseitigen Vertrauens zwischen den ethnischen Gruppen in Bosnien und Herzegowina bzw. den Abbau der ethnischen Distanz und der Stereotypen zwischen ihnen.

1 2

Die Wahlen 1990 gewinnen SDA, SDS und HDZ mit 84% der Stimmen des Wahlkörpers. Die Wahlen 1996 gewinnen SDA, SDS und HDZ mit 96% der Stimmen des Wahlkörpers.

84

festzustellen. 85 . 2003).Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas Aufgrund der beschriebenen politischen Lage erscheint es sehr interessant zu sehen. Ebenso interessant wird es sein. zusammen zu leben. wie die Bürger Bosnien und Herzegowinas einander wahrnehmen und inwieweit sie dazu bereit sind. inwieweit sich die ethnische Distanz im Vergleich zur im Jahr 2002 vom Autor durchgeführten Studie verändert hat (Puhalo.

in denen die Begriffe der sozialen Distanz und der ethnischen Stereotypen eine zentrale Rolle einnehmen. die sich als Tendenz äußert. Manche von ihnen spiegeln rein persönliche Erfahrungen wider. 86 . die für das Verständnis dieses Textes erforderlich sind.“ (Trebješanina.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas 2. Einstellungen entstehen in Bezug auf alle Objekte. Über den Begriff der Einstellung im Allgemeinen Seitdem dieser Begriff der Einstellung in der Psychologie geprägt wurde. was sie zu einer guten Grundlage für die Untersuchung der Unterschiede zwischen Individuen macht. Es handelt sich um folgende Begriffe: soziale Distanz. 2004) Ergänzend dazu noch eine weitere Definition des Begriffs Einstellung.“ (in: Milas. ethnische und nationale Identität und Ethnozentrismus. mit denen eine Person in Berührung kommt. Der theoretische Teil und die Begriffsbestimmungen In diesem Teil werden grundlegende Begriffe erklärt. Dazu zählen auch politische oder gesellschaftliche Einstellungen. der durch die Erfahrung organisiert einen richtenden oder dynamischen Einfluss auf die Reaktionen des Individuums gegenüber allen Situationen und Objekten ausübt. relativ beständige mentale Disposition. Allport definiert die Einstellung folgendermaßen: „seelischer und nervlicher Bereitschaftszustand. ethnische Stereotypen. beide teilen folgende Bestimmungen: • soziale Einstellungen sind erworbene und relativ beständige Persönlichkeitsmerkmale. nimmt er eine zentrale Stelle in der Sozialpsychologie ein. mit denen es verbunden ist. Einstellung. Vorurteil.1. 2000) Egal welche dieser Definitionen von Einstellung verwendet wird. während sich andere auf allgemein bekannte Begriffe und Erscheinungen beziehen. zu fühlen und zu handeln. 2. in einer bestimmten Art und Weise zu denken. die im Psychologischen Wörterbuch „Psihološki rječnik“ von Trebješanina zu finden ist: „Eine Einstellung ist eine durch die Sozialisierung erworbene. Ebenso werden in diesem Kapitel einige Untersuchungen vorgestellt.

die affektive auf Bewertungen und die konative setzt einen bestimmten Respekt gegenüber dem Einstellungsobjekt voraus. wünschenswerte Ziele zu erreichen und unangenehme Ereignisse zu vermeiden.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas • sie sind für zwischenmenschliche Interaktionen von großer Bedeutung.Einstellungen dienen einer Person dazu. bei logisch unbegründeten Einstellungen überwiegt die emotionale Komponente einer Einstellung (Stereotype und Vorurteile). und • auf Grund deren persönlicher Bedeutung für den Einzelnen. wie z. Nach dem zweiten Kriterium können Einstellungen weiter unterteilt werden in diejenigen. die sich außerhalb des persönlichen sozialen Kreises befinden. • Einstellungsobjekt kann all das sein. sonder auch die Funktionen von Einstellungen erforscht. • die meisten zwischenmenschlichen Konflikte entstehen auf Grund der Differenzen in den Einstellungen.B. Bei logisch begründeten Einstellungen sind die kognitiven Komponenten bzw. Einstellungen gegenüber Politik. Die kognitive Komponente bezieht sich auf Überzeugungen. Religion und Nationalität. 87 . eine affektive und eine konative. Soziale Einstellungen können auf Grund mehrerer Kriterien klassifiziert werden: • auf Grund der logischen Begründetheit. dem Ehepartner oder den Eltern) und in Einstellungen gegenüber Objekten. Kenntnisse über das Objekt vorherrschend. In der Sozialpsychologie wird nicht nur die Struktur von Einstellungen. In diesem Zusammenhang spricht man laut Pennington (1997) von vier Funktionen von Einstellungen: • Anpassungsfunktion . wozu man einen bestimmten Bezug hat. Eine Einstellung zeichnet sich durch drei Komponenten aus: eine kognitive. • soziale Einstellungen sind komplex. die für die Person eine ausschließlich persönliche Bedeutung haben (Einstellungen gegenüber dem Kind.

muss der Unterschied zwischen den Begriffen Ethnie und Nation erläutert werden. doch ist dies erforderlich. d. identifizieren. 1978). • Funktion. Es ist schwierig den Begriff der ethnischen Gruppe im Unterschied zum Begriff der Nation zu definieren. Sie zeigten einerseits. 88 . • Funktion der Ich-Verteidigung . 2.h. Kroaten und Serben in Bosnien und Herzegowina jeweils eine ethnische Gruppe. dass ein nur schwacher Bezug zwischen einer geäußerten Einstellung und einem bestimmten Verhalten besteht. dass zwischen den Einstellungen und dem Verhalten einer Person eine bestimmte Schlüssigkeit. die man über die physische und soziale Welt hat. Andere Untersuchungen zeigten hingegen. woran wir glauben und was für uns wertvoll ist. Unter einer ethnischen Gruppe werden hier Menschen mit derselben kulturellen Tradition (im weitesten Sinne) und mit einem Gefühl der Zusammengehörigkeit und Nähe verstanden. Unterschiede zwischen der ethnischen und nationalen Identität Bevor im nächsten Schritt die ethnische Identität behandelt wird.diese Funktion bezieht sich auf Informationen. Laut dieser Definition sind Bosniaken. 1997). um sich bei der Verwendung der Begriffe der ethnischen und nationalen Identität in Bosnien und Herzegowina besser orientieren zu können.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas • Wissensfunktion . dass die Einstellungen ein bestimmtes Verhalten nach sich ziehen. was wir fühlen. Werteeinstellungen einer Person anhand ihres bewussten Verhaltens zu erkennen (Rake and Adcock.Bewusstsein darüber. sich selbst auszudrücken . die sich mit der eigenen Gruppe. Menschen. ein Zusammenhang besteht bzw. Inwieweit stimmt diese Annahme? Die Untersuchungen des Zusammenhangs zwischen den Einstellungen und dem Verhalten ergaben widersprüchliche Erkenntnisse (Pennington. die als Subgruppe in einer größeren Gesellschaft besteht. Sozialpsychologen die Einstellungen erforschen gehen von der Annahme aus. dass es einfacher ist.2.Verteidigung gegen sich selbst oder gegen andere Menschen.

Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas Im Unterschied zu Ethnie ist Nation ein umfassenderer Begriff. die sich von der Referenzgruppe unterschieden (und zwar im negativen Sinne). Hier ist sichtbar. Da Staaten heutzutage eher nicht nur aus Vertretern einer ethnischen Gruppe bestehen (heutige Staaten sind mehr oder weniger multiethnisch). dass diese Begriffe die Funktion hatten. wenn die Ergebnisse der Untersuchungen aus der Vergangenheit gedeutet werden. ethnische Gruppe) geht auf den griechischen Begriff Ethnos zurück. Herkunft) und wieder andere bezeichnen subjektive Eigenschaften (Mythen. die nicht im Rahmen eines Stadtstaates organisiert waren. Die unterschiedliche Verwendung des Begriffs der Nation muss berücksichtigt werden. Der lateinische Begriff ethnicus bezeichnete in der kirchlichen Tradition des 14. In diesem Fall kann dies bedeuten. wurde der Begriff Ethnizität in den vierziger Jahren des 20. Gruppen zu bezeichnen. In den Sozialwissenschaften. In wissenschaftlichen Kreisen der 89 . Schweiz). USA. In französischen akademischen Kreisen kam dieser Begriff erst in den achtziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts häufiger vor. der auf barbarische Völker oder griechische Völker. Ethnische Gruppe und ethnische Identität Der Begriff Ethnizität (Ethnie. insbesondere in der Soziologie und Anthropologie. Jahrhunderts im englischen Sprachraum geprägt.B. der mit einem Staat zusammenhängt.3. Religion. kann sich auch eine Nation aus mehreren Ethnien zusammensetzen (siehe z. In den in der SFRJ durchgeführten Untersuchungen wurde der Begriff „national“ beinahe ausschließlich in Bezug auf eine Gruppe mit einer unterschiedlichen ethnischen Herkunft verwendet. Gefühle) als Hauptmerkmale einer Nation. Die sich mit der Nation befassenden Wissenschaftler beschreiben diesen Begriff sehr unterschiedlich: Einige Wissenschaftler bedienen sich dabei politischer Bezeichnungen (eine Gemeinschaft. hinwies. manche betonen objektive Parameter (Sprache. Archetypen. Jahrhunderts Heiden im Unterschied zu Christen. die fortbestehen will). 2. dass in Bosnien und Herzegowina eine bosnischherzegowinische Nation bestehen könnte.

2.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas SFRJ wurden hingegen vielmehr Klassenzugehörigkeit und Klassenidentität als ethnische Identität thematisiert. Dennoch ist das nationale Gefühl neben der Tatsache. die alle ihre Mitglieder teilen. welches innerhalb einer bestimmten gesellschaftlichen Gruppe gebildet wird. 1999). sogar in der Phase der Überwindung dieser Unterschiede befand (Đurić. dass es eine subjektive Kategorie ist. Anthony D. 1998). Definition von ethnischer Gruppe Bei der Definition bzw.T. dass ihr Ausgangspunkt eigentlich Interessen und politische Motive sind. dass “Ethnizität nicht die ursprüngliche Variable der gesellschaftlichen Differenzierung ist: Sie ist ein durch und durch politisch-bürokratisches Konstrukt” (in: Vrcan.4. Das nationale Gefühl ist das Gefühl der Zugehörigkeit. durch die sie sich von anderen unterscheidet. Der Einzelne übernimmt ihre Kultur. sehr stark vom Verhalten der anderen uns gegenüber sowie von ihrer Wertschätzung unserer nationalen Identifikation abhängig. die einen gemeinsamen Namen und anerkannte Eigenschaften hat. eine Gruppe. Bestimmung ethnischer Gruppen können objektive und subjektive Merkmale angewandt werden. die auf dem vorhandenen Gebiet lebt und handelt. die sich als solche von anderen Gruppen unterscheidet. Eric Hobsbawm versteht unter einer ethnischen Gruppe “jede Gruppe.” (in: Vrcan. dass die Jugend im ehemaligen Jugoslawien das Hervorheben der nationalen Unterschiede stark ablehnte und dass sie sich z. vor allem mit realen oder angenommenen Eigenschaften. Rudi Supek untersuchte 1961 unterschiedliche Aspekte des Zusammenlebens und der Arbeit der Jugend aus allen Völkern und Völkergruppen und kam zu dem Schluss. Šiber definiert den psychologischen Aspekt der Nation / Ethnie als ein Gefühl der Zugehörigkeit und der Gemeinsamkeit sowie als ein System der Einstellungen der eigenen nationalen / ethnischen Gruppe gegenüber (Šiber. 1980). Ulrich Beck behauptet. Smith (1998) definiert eine ethnische Gruppe als eine Gruppe mit den folgenden sechs Merkmalen: 90 . 1999) Durch eine solche Definition versucht Hobsbawm das Problem der Definition der ethnischen Gruppe zu beseitigen und zu zeigen. ihre Verhaltensformen und Maßstäbe und fühlt sich als Angehöriger einer Gruppe.

4. Er betont. 3. Es wird deutlich. Burgess (in: Putinja und Stref-Fenar. Mythos über die gemeinsame Herkunft. Diesen Standpunkt vertritt auch Horovic (in: Smith. Affektive Hingabe an Verbindungen. Merkmale. Gebiet. Bewusstsein über die Zugehörigkeit zu einer Gruppe und / oder über die Verschiedenheit der Gruppe. Für Ruth Benedict (in: Milošević-Đorđević. ein kollektiver Eigenname. 2. dass für die ethnische Identität lokale Dialekte und Sprachformen viel wichtiger als die nationalen Sprachformen seien. 5. Zugehörigkeit zu einer Gruppe. geschichtliche. ein oder mehrere differenzierende Elemente der eigenen Kultur. einer der wichtigsten Faktoren für die Errichtung einer ethnischen Gruppe sei ein Mythos über die gemeinsame Herkunft. dass die meisten Merkmale mit denen Smith eine ethnische Gruppe definiert. 5. gemeinsame geschichtliche Erinnerungen. indem er sich folgender Kriterien bedient: 1. Dabei betont der Autor. Biologie). Verbundenheit mit einer bestimmten „Heimat“. 6. 1997) definiert Ethnizität. die auf der gemeinsamen und angeblichen Vergangenheit sowie auf gemeinsamen Zielen und Interessen basieren. 1998). Die Sprachen seien in der heutigen Gesellschaft tiefer als irgend ein anderes Merkmal verwurzelt. der aber mehr auf einer Überzeugung als auf Tatsachen beruhe. eine Ethnie bestehe aus vielen miteinander verbundenen Familien und dass alle Familien zusammen auch selbst eine große Familie seien. kulturelle. 91 . die durch sogenannte „markers“ gestaltet oder differenziert werden (Tradition. Ihm zufolge glauben Angehörige einer ethnischen Gruppe. Kultur. 2003) ist die Sprache das Hauptmerkmal der Identität. 3. ethnische Identität. Emblemata. 4. aber auch subjektive Komponenten hat.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas 1. Solidaritätsgefühl mit einem Großteil der Bevölkerung. 2.

Von einem ausgesprochen starken Zugehörigkeitsgefühl mit einer starken emotionalen Bindung bis hin zum Gefühl der bloßen formellen Zugehörigkeit zur Gruppe ohne emotionale Bindung. Verneinung der eigenen nationalen Identität oder der Wunsch. 2.) als auch dadurch. 3. Komponente der Selbstidentifikation: Der Einzelne nimmt sich selbst als Mitglied einer bestimmten nationalen Gruppe wahr. Die ethnische Bindung kann als ein Kontinuum mit dem Anationalismus und Kosmopolismus an einem Pol und mit dem Nationalismus. denn er ist eine extreme. Komponenten der ethnischen Identität Phinney (1990) unterscheidet vier Komponenten der ethnischen Identität: 1. wie Freundschaften und Partnerschaften eingegangen werden.5. irrationale Form der Bindung an das Ethnische. Ethnozentriusmus und Chauvinismus am anderen Pol betrachtet werden. Das Äußern der negativen Einstellung ist Ablehnungshaltung. Zufriedenheit mit der Gruppenzugehörigkeit. Das Gefühl der Zugehörigkeit zu einer bestimmten Gruppe: Dieses Gefühl kann in der Intensität variieren. Akzeptanz der eigenen Gruppe. bzw. 2. Positive oder negative Einstellung der Mitgliedschaft der Gruppe gegenüber: Das Mitglied einer Gruppe zu sein bedeutet nicht unbedingt eine positive Einstellung gegenüber dieser Gruppe zu haben. Die Einbindung drückt sich am besten durch den Sprachgebrauch sowie durch die Teilnahme an der Gründung nationaler Institutionen (Heimatklubs. Die Selbstidentifikation kann durch die Herkunft bestimmt werden. Die Einbindung in die Arbeit einer ethnischen Gruppe bezieht sich auf die Beteiligung an der Pflege der eigenen nationalen Tradition und Kultur. zu einer anderen ethnischen Gruppe zu gehören. usw. müssen wir diesen Begriff hier erwähnen. Die Ereignisse der letzten zwanzig Jahre auf 92 . Vereine. aus. Ethnische Identität und Ethnozentrismus Obwohl unsere Untersuchung Ethnozentrismus nicht direkt behandelt. 4. sie kann aber auch der Ausdruck der eigenen Entscheidung für etwas sein.6. Positive Einstellungen kommen zum Ausdruck durch Stolz.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas 2.

Der Ethnozentrismus ist die Tendenz einer Gruppe. die mit dem politischen oder wirtschaftlichen Konservatismus und Antisemitismus verbunden sind. aber auch mit Einflüssen sozialer Faktoren in Zusammenhang.Gruppen und den gegenüber den IN-Gruppen feindlich gesinnten OUT-Gruppen zusammensetzt sowie aus einer stereotypischen Wahrnehmung der Menschen als positiv oder negativ. Der Ethnozentrismus steht mit der spezifischen Struktur der Persönlichkeit – einer autoritären Struktur. je nachdem.“ (in: Đurić. Dies ist ein Syndrom der Persönlichkeit. Demzufolge wird die eigene ethnische Gruppe als höherwertig gegenüber anderen Gruppen angesehen. Ethnozentrismus. Konservatismus und Antisemitismus seien miteinander verbunden und machten eine antidemokratische Ausrichtung aus. der eine Verstärkung der negativen Einstellungen gegenüber äußeren Gruppen bewirkt.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas dem Balkan zeigen die schrecklichen Konsequenzen solcher Einstellungen. die zeitweise zur führenden Ideologie beinahe bei allen Völkern in dieser Region wurde.Gruppe höherwertiger als andere Gruppen zu bewerten. die Normen der eigenen Gruppe in der Bewertung des Verhaltens von anderen Gruppen zu verwenden. ob sie zu einer IN.“ (in: Đurić. Voleman definiert den Ethnozentrismus als „Tendenz. in deren Kern die autoritäre Persönlichkeitsstruktur stünde.1995) In “Autoritäre Persönlichkeit” sehen Adorno und seine Mitarbeiter (1950) den Ethnozentrismus als ein Syndrom (Muster) der Einstellungen. an ihr werden Angehörige anderer ethnischer Gruppen gemessen und bewertet. Gickov (Gützkow) definiert den Ethnozentrismus als einen „Mechanismus. sich aus den IN. 93 . welche durch eine Wahrnehmung der gesellschaftlichen Realität charakterisiert wird.meistens ethnische oder nationale . liegt im Kern aller aufgeführten Definitionen des Ethnozentrismus eine Zuschreibung positiver Eigenschaften und Qualitäten der eigenen Gruppe im Unterschied zu anderen Gruppen.oder zu einer OUT-Gruppe gehören. Hierbei wird die eigene Gruppe oder die eigenen Gruppen als Referenzrahmen betrachtet. Die eigene Gruppe ist die Referenz. Das sind autoritäre und machtorientierte gesellschaftliche Verhältnisse. eine . an dem alle anderen Gruppen gemessen und bewertet werden. 1995) Wie hier ersichtlich wird.

die als Fragen mit den Antwortmöglichkeiten “ja” oder “nein” versehen werden. Diese Beziehungen.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas 2. Park verstand unter der sozialen Distanz unterschiedliche Stufen bzw. welche in unterschiedlichen sozialen Situationen und sozialen Beziehungen entstehen. 2. nahe Verwandtschaft durch Heirat. manche theoretischer Natur.7. Bogardus prägte. den Begriff der ethnischen Distanz in der Sozialpsychologie. stellen die bekannte Bogardus-Skala der sozialen Distanz dar. Er wählte sieben verschiedene Arten der sozialen Beziehungen. Staatsbürgerschaft bzw. das unterschiedliche Ausmaß der Verständigung und des Intimitätsgefühls. und 7. Das theoretische Problem erscheint wichtiger: Was ist soziale Distanz und in welchem Zusammenhang steht sie mit Einstelllungen? Bezeichnen diese beiden Begriffe denselben Inhalt mit lediglich unterschiedlichen Bezeichnungen. Wohnen in derselben Straße. Mitbürger in einem Staat. 5. nur Besucher im Lande. 6. Manche Dilemmata hinsichtlich der Verwendung der Skala der sozialen Distanz sind methodologischer. Ausweisung aus dem Land. 3. unter dem Einfluss des Soziologen Park. die sich untereinander im Grad der Intimität unterscheiden. Beschäftigung im selben Betrieb. Ethnische Distanz E. Mitgliedschaft in demselben Klub als Ausdruck der engen Freundschaft. weil aus zwei unterschiedlichen Quellen? Oder ist diese Distanz eine der Komponenten der Einstellung. Deswegen beinhalten die Skalen der sozialen Distanz 94 . Bogardus gestaltete eine Reihe von “entsprechenden Interpretationen und Abstufungen” dieses Intimitätsgefühls. Nachbarschaft. vielleicht die konative? Eine extrem negative Einstellung zieht hierbei in jedem Fall mehr als lediglich die Ablehnung der Kotaktaufnahme mit Vertretern der jeweiligen Gruppe nach sich. 4. Angefangen mit den intimsten (innigsten) handelt es sich um folgende Arten der Beziehungen: 1.

1 % den gemeinsamen 95 . die über das einfache Abstandhalten hinausgehen. 1993). fordert das Kastensystem eine klare und große soziale Distanz zwischen den unterschiedlichen Schichten. Kuzmanović. Eine der möglichen Erklärungen hierfür ist darin zu sehen.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas an ihren negativen Polen manchmal Behauptungen. dass der Begriff des “Ethnischen” in Westeuropa und in den Vereinigten Staaten etwas in Vergessenheit geraten ist. während sich der Begriff der Nation eher auf den Geburtsort und Aufenthaltsort (also auf die Staatsbürgerschaft) und nicht – wie in Südosteuropa – auf Mythen. dass sich die Distanz nicht nur auf die Einstellung beschränken lässt. sie zeigt ebenfalls inwieweit die Gruppe. Popadić. Die Befragten waren eine Gruppe von Studenten der Universität in Sarajevo. Die gesellschaftliche Distanz ist unter anderem durch gesellschaftliche Normen bestimmt. Smith. 1998). zu der diese Distanz besteht. dem Befragten unbekannt und fremd ist. die in der jeweiligen Gesellschaft bestehen. 2. Nichtsdestotrotz ist es heutzutage schwierig. dass derselbe ethnische Hintergrund für eine glückliche Ehe erforderlich sei. Er untersuchte die Einstellungen der Studenten über den Einfluss der nationalen und religiösen Zugehörigkeit auf die Verwirklichung einer glücklichen Ehe. Wie früher bereits betont. während 77. wurde der Begriff der ethnischen Distanz in den Vereinigten Staaten geprägt. Es gibt mehrere Gründe die dafür sprechen. In der Region des westlichen Balkans ist die Frage der ethnischen Distanz sehr aktuell – wie übrigens im gesamten osteuropäischen Raum. dass lediglich 6. Bspw. Untersuchung der ethnischen Distanz in den Ländern der Region Die erste Untersuchung der ethnischen Distanz in der SFRJ wurde 1957 von A. Kultur oder sogar die Sprache der Vorfahren bezieht (Gellner. dass dieser doch wichtig sei. Erstens. Er fand heraus. die nicht auf Feindseligkeit zwischen den Kasten basiert (Havelka. Arbeiten zu diesem Thema in westlichen demokratischen Staaten zu finden. während die ethnische Distanz in diesem Zusammenhang nur teilweise berührt wurde. 15. eine große Distanz ist nicht immer der Ausdruck von Feindlichkeit.8.8 % der Befragten der Meinung waren.3 % meinten hingegen. 1997. Fijamengo durchgeführt.

angesichts der Tatsache. 63.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas ethnischen Hintergrund für eine glückliche Ehe als nebensächlich ansahen (Alačov. 1991).7% im Kosovo. Anm. Der Autor kam zu dem Schluss. Pantićs Untersuchung (1967). in Bosnien und Herzegowina 6%.5%.2% in Serbien (enges Gebiet. in Serbien (enges Gebiet) 11. 59. Neben manchen früheren Untersuchungen der ethnischen Distanz ist es für uns wichtig. in Kroatien 11. Die 96 . 1973).9%. Serbien ohne die autonomen Provinzen Vojvodina und Kosovo. dass die Jugend in der SFRJ eine starke Ablehnungshaltung gegenüber der Hervorhebung der nationalen Unterschiede aufwies und sich sogar z.4%. 51. Engländern.7% in Mazedonien.4%. Rudi Supek untersuchte 1961 unterschiedliche Aspekte des Zusammenlebens und –arbeitens der Jugend aus allen Nationen und Volksgruppen. Der niedrigste Akzeptanzgrad bestand zwischen Bulgaren und Deutschen. d.61 und der anderen 4. während des Aufbaus der Autobahn “Brüderlichkeit und Einheit” mit Hilfe einer mit der Bogardusskala vergleichbaren Skala der sozialen Distanz. Die Ergebnisse zeigten. Slowenen. die Untersuchung zu erwähnen. Befragte mit einer starken Distanz: in der Vojvodina 4.600 über 18 Jahre alten Befragten durchgeführt wurde. Muslime. hatte folgende Ergebnisse: Befragte ohne Distanz: 71% in der Vojvodina. in der Phase der Überwindung dieser Unterschiede befand (in: Đurić.6% in Montenegro. Russen. im Kosovo 17. Die Untersuchung. Übersetzerin). 42. die Distanz zwischen acht nationalen Gruppen (Serben. die auf dem Gesamtgebiet der SFRJ an einer Mustergruppe von 2.2% in Slowenien. Mazedonien 8. Österreichern und Schwarzen gemessen wurde (Rot und Havelka. dass der Höchstwert hier 7 ist. 1980).68. 56.9% in Bosnien und Herzegowina. Albaner.2% und in Slowenien 39. 70.3% in Kroatien. dass bei keinem Volk weniger als drei Beziehungsarten akzeptiert wurden.9%. Der Durchschnitt der Akzeptanz der jugoslawischen Völker ist 5. Kroaten. Ungarn) zu messen. hatte unter anderem zum Gegenstand. Amerikanern. was sehr hoch ist. und schließlich 41. Bulgaren. Kroaten. in der das gesamte Ausmaß der Distanz (ungeachtet der Distanz dem eigenen Volk gegenüber) gemessen wurde. in dem der Grad der ethnischen Distanz bei 790 Schülern der Mittelschulen aus Belgrad und Kragujevac gegenüber Slowenen. in Montenegro12.T.1%. Montenegriner. Mazedonier. Deutschen.

Die in der Vojvodina veröffentlichte Untersuchung von Đurić (1980). dann mit Kroaten. dass die serbischen Befragten die meisten Beziehungsformen mit Montenegrinern akzeptierten. vom Bildungsgrad des Vaters (kleinere Distanz war bei denjenigen zu finden. In der Diplomarbeit von Branka Lučić (1997) wurden die ethnische Distanz und die nationalen Stereotypen von Serben im serbischen Teil Sarajevos untersucht (Gebiet der RS). Bulgaren. dass folgende Gruppen die geringste Distanz zeigten: Jugoslawen aus Bosnien und Herzegowina (56%). Muslime aus Bosnien und Herzegowina (51%). Es offenbarte sich. Die Untersuchung wurde im November 1996 durchgeführt und zeigte sehr interessante Ergebnisse. Akzeptabel war für sie auch ungefähr eine gleiche Anzahl der Beziehungsformen mit Kroaten. während es keine bedeutenden geschlechterspezifischen Unterschiede gab. Slowaken und Ungarn. Der Grad der ethnischen Distanz hing von mehreren Parametern ab: vom Alter der Befragten (Jüngere distanzierten sich weniger als Ältere). deren Vater einen Hochschul. Serben aus Bosnien und Herzegowina (47%) und dann folgten andere nationale Gruppen. fand Pantić (in: Baćević und Mitarb.oder Fachhochschulabschluss hat). zeigte. jedoch sehr wenig mit Russen und Rumänen. Slowaken und Montenegrinern. In dieser Untersuchung zeigte sich aus heutiger Sicht ein Paradox. dass Serben aus dem serbischen Teil Sarajevos die größte Distanz gegenüber Muslimen und Kroaten empfanden. Diese Feststellung ist umso interessanter in anbetracht der Tatsache.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas Befragten aus Kragujevac zeigten eine etwas stärkere Distanz gegenüber Deutschen. in der eine Gruppe von serbischen und ungarischen Schülern der achten Schulklasse befragt wurde. dass später auf diesem Gebiet der blutigste Konflikt auf dem Gebiet des ehemaligen Jugoslawien stattfand. 1991) heraus. Russen. In der Untersuchung der allgemeinen Distanz von 1990. von der Beimessung der 97 . an einer Mustergruppe von 4232 Erwachsenen aus dem gesamten Gebiet der SFRJ. etwas weniger gegenüber Russen und Amerikanern und am wenigsten gegenüber Serben aus Serbien. Die Beziehungen mit Rumänen betreffend. Amerikanern und Engländern. wurde hier die kleinste Anzahl der Beziehungsformen akzeptiert. Die ungarischen Befragten akzeptierten am stärksten die Beziehungen mit Serben. nämlich dass bei den verschiedenen ethnischen Gruppen aus Bosnien und Herzegowina die stärkste Aufgeschlossenheit zu verzeichnen war.

Das Verhältnis gegenüber ausländischen. wichtig und hoch wahrgenommen. d. bei denen ein höherer Grad an Autoritarismus zu finden war). weil das Engagement von Amerikanern während des Krieges als feindlich und gegen die Serben ausgerichtet beurteilt wurde. dass die Befragten die stärkste Ablehnungshaltung gegenüber Albanern vorwiesen (d. vermutlich deswegen. fremd und feindlich beschrieben werden. dann gegenüber Roma.h. Die eigene Nation wird als ausgesprochen berühmt. Prijedor.h. Bosniaken. fremden Nationen – Amerikanern und Russen – war nicht gleich. um eine Differenzierung der eigenen von anderen Ethnischen Gruppen. Deutschen. die der eigenen nationalen Zugehörigkeit eine größere Bedeutung beimaßen) und vom Syndrom der autoritären Persönlichkeit (eine größere Distanz war bei Befragten zu finden. es folgten die Schüler der Mittelschulen. Die geringste Akzeptanz für die Beziehungen mit anderen Völkern zeigten Grundschüler. während Russen am wenigsten abgelehnt wurden. Die Ergebnisse der Untersuchung zeigten. die geringste Distanz zeigten. Kroaten. Die Untersuchung von V. die ethnische Distanz war hier am größten). Darauf folgten Italiener und Spanier. Eine explizite Ablehnung gegenüber Muslimen. Das Verhältnis gegenüber Russen war im Vergleich zum Verhältnis zu anderen ethnischen Gruppen quasi neutral. Die wechselseitigen Beziehungen zwischen dem Äußern der ethnischen Distanz und den unabhängigen Variablen waren niedrig. Turjačanin (2000) wurde im November 1999 in Banja Luka. Die Akzeptanz gegenüber Serben war beinahe bei 100%. Derventa und Doboj in der Republika Srpska durchgeführt. deren Soldaten in der SFOR dienten. während die anderen als verschieden. Die Unterschiede zwischen diesen Gruppen sind im Bezug auf alle Völker bedeutend und belaufen sich auf 98 . Serben aus dem serbischen Teil von Sarajevo distanzierten sich mehr von Amerikanern als von Russen. während die Studenten am offensten waren bzw. handelt. Gegenstand der Untersuchung war die ethnische Distanz bei Schülern der Grund. Kroaten und teilweise Amerikanern sowie eine hohe geäußerte Distanz ihnen gegenüber lassen vermuten. Die Befragten zeigten weder eine extreme Ablehnung noch eine hohe Akzeptanz. dass es sich hierbei um Ethnozentrismus. aber statistisch doch bedeutend.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas Bedeutung der nationalen Zugehörigkeit (es distanzierten sich diejenigen mehr. Amerikanern und Engländern. Prnjavor.und Mittelschule und Studenten an Hochschulen gegenüber den unterschiedlichen Völkern. sowie gegenüber einigen Völkern aus dem Gebiet des ehemaligen Jugoslawiens.

Das gleiche galt für Muslime als Nachbarn (28%). Kroaten als Mitbürger waren für 19% der Befragten nicht akzeptabel. Die kleinste Distanz bestand gegenüber 99 . Doch die größte Distanz zeigte sich zwischen den serbischen und bosniakischen Befragten. für Ungarn als Nachbarn galt das gleiche in 15% der Fälle. während 76% der Bürger eine(n) Albaner(in) als Schwiegertochter oder -sohn nicht akzeptiert hätten.. Roma als Bürger Serbiens wurden von 9% der Befragten nicht akzeptiert. dann gegenüber Bosniaken und Montenegrinern. Engländern. dass die Distanz zwischen den nächsten Nachbarn am größten ist. Sie akzeptierten in gleichem Maße die Beziehungen zu Italienern. Das gleiche galt für Roma als Nachbarn (20%). Die Untersuchung wurde an einer Mustergruppe von tausend volljährigen Bürgern der Republik Kroatien durchgeführt. Im September 2002 untersuchte die Agentur für Marktforschung GfK aus Zagreb die ethnische Distanz bei Bürgern Kroatiens gegenüber vier Völkern: den Serben.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas etwa 0. Die Bürger Serbiens wollten in 23% der Fälle Muslime nicht als Mitbürger akzeptieren. welche im Juni 2001 mit einer Mustergruppe von 1334 Bürgern Serbiens ohne Kosovo (Biro. dass die Bürger Kroatiens die größte Distanz gegenüber Serben empfinden. Bosniaken. In einer Untersuchung. Ungarn als Mitbürger in Serbien konnten 12% der Befragten nicht akzeptieren. als Chef (36%) und als Schwiegertochter oder -sohn (51%). 2002) durchgeführt wurde. Portugiesen und Deutschen. als Chef in 33% und als Schwiegertochter oder -sohn in 44% der Fälle. zeigte sich. dass 34% der Bürger Serbiens Albaner als Mitbürger nicht akzeptieren wollten. als Chef (55%). als Chef (38%) oder als Schwiegertochter oder –sohn (66%). Montenegrinern und Slowenen. Daraus ist bedauerlicherweise zu schließen. Das gleiche galt für Albaner als Nachbarn (46%). 2002) zeigte bei bosniakischen (aus Sarajevo) und serbischen (aus Banja Luka) Befragten keine bedeutenden Unterschiede im Grad der Distanz gegenüber anderen Völkern.01. als Chef (41%) und als Schwiegertochter oder -sohn (64%). Die vergleichende Untersuchung von 2001 mit einer Mustergruppe von 148 Psychologiestudenten von den Universitäten in Banja Luka und Sarajevo (Turjačanin und Mitarb. Die Bürger Serbiens zeigten die geringste Distanz gegenüber Ungarn. Die Ergebnisse zeigten. Die Befragten aus städtischen Gebieten zeigten einen höheren Grad an Akzeptanz als die Befragten aus ländlichen Gebieten. Das gleiche galt für Kroaten als Nachbarn (22%).

Slowenen (1. Istrien und Gorski Kotar diesbezüglich viel toleranter waren. Diese Untersuchung variierte ebenfalls im Grad der Distanz.84). Küstengebiet (Primorje) und Gorski Kotar zu vermerken. bošnjačke i srpske nacionalnosti) (Kosanović.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas Slowenen. Die Region der Stadt Zagreb mit Umgebung zeigte kleinere Unterschiede zwischen den Ethnien. Dennoch war hier eine etwas geringere Ablehnungshaltung gegenüber Serben bzw. Rumänen (1. Die bosniakischen Befragten zeigten gegenüber Serben 100 . bosniakischen und serbischen Volkes“ (Nacionalni identitet i socijalna distanca studenata hrvatske. Nordkroatien sowie Istrien. Lika. 2003) zeigte.58) hatten. Serben wurden am stärksten in Dalmatien und Slawonien abgelehnt. eine wesentlich stärkere Ablehnungshaltung gegenüber Slowenen als in Slawonien. während das Küstengebiet (Primorje). Eine weitere Untersuchung der ethnischen Distanz einer Mustergruppe von 670 Bewohnern von Zagreb (Čorkalo und Kamenov. dass Studenten im Vergleich zu Schülern der Mittelschulen und erwerbstätigen Erwachsenen eine am wenigsten ausgeprägte Distanz zeigten. dass die Befragten die geringste Distanz gegenüber Italienern (1. Bei den kroatischen Befragten bestand ein statistisch bedeutender Unterschied im Grad der Ausprägung der sozialen Distanz gegenüber Bosniaken und gegenüber Serben. Nationalismus und der nationalen Loyalität. 2003) wurde an einer Mustergruppe von 204 Studenten von unterschiedlichen Fakultäten der Universität in Zagreb durchgeführt. Es zeigte sich ebenfalls. in der die Untersuchung stattfand. Kordun und Banovina.75).51). doch handelt es sich hierbei meistens um eine für Kroatien durchschnittliche Ablehnungshaltung. bosniakischen und kroatischen Befragten deutlich. je nach Region. Es gab ebenfalls eine statistisch bedeutende Korrelation zwischen der sozialen Distanz und dem nationalen Stolz.55) und Juden (1.38). Es folgten Mazedonier (1. In dieser Untersuchung wurde ein Unterschied im Grad der Ausprägung der nationalen Identität bei serbischen.82) und Serben (1. dann gegenüber Ungarn (1. Die Untersuchung mit dem Titel „Nationale Identität und soziale Distanz bei Studenten des kroatischen. Die größte Distanz existierte hingegen gegenüber Albanern (1. Die Daten wurden in den Jahren 2000 und 2002 erfasst.67). Dabei war der Durchschnittswert der Ausprägung der nationalen Identität bei den bosniakischen Befragten statistisch betrachtet wesentlich stärker als bei den kroatischen und serbischen Befragten.62) und Bosniaken (1.

Eine höhere Akzeptanz brachten sie in aufsteigender Reihenfolge Kroaten. Deutschen. mit Kroaten eine enge Freundschaft einzugehen. 2005) wurde eine Untersuchung an einer Mustergruppe von 1502 Befragten aus Serbien. wobei „Nachbarn zu sein“ die engste Beziehungsform war. mit denen sie nicht mehr als nur „Nachbarn“ sein wollten. Bosnien und Herzegowina und Kroatien im Alter zwischen 25 und 70 Jahren durchgeführt. 101 . Am stärksten akzeptierten sie hingegen Slowenen und Kroaten. Im Februar und März 2004 (Opačić und Mitarb. gefolgt von Kroaten. während 11% der Kroaten auch Roma nicht als Touristen akzeptieren wollten. danach Albaner und Mazedonier. 11% der Bosniaken hätten Serben nicht gerne als Mitbürger gehabt. mit denen sie auch bereit waren eine enge Freundschaft einzugehen. Die Bürger der Republika Srpska akzeptierten am wenigsten Beziehungen mit Bosniaken und Roma. Bosniaken und Roma. Es folgten Montenegriner und Serben. Die Ergebnisse zeigten. Im Unterschied dazu ließ sich eine weniger ausgeprägte Distanz gegenüber Kroaten feststellen. 2004). Den Ergebnissen zufolge war die Distanz gegenüber Angehörigen anderer Völker bei der Mustergruppe aus Banja Luka stärker ausgeprägt als bei der Mustergruppe aus Sarajevo. dass die Bürger der Föderation BiH Roma am stärksten ablehnten. dass etwa 15% der Serben Albaner nicht einmal als Touristen im eigenen Land sehen möchten. 2003) an einer Mustergruppe von 1850 volljährigen Bürgern aus Bosnien und Herzegowina statt. Mazedoniern und Montenegrinern entgegen. Die Befragten aus Sarajevo akzeptierten am ehesten Beziehungen zu Italienern. Etwa 12% der Kroaten wollten in ihrem Land weder Serben noch Albaner als Touristen haben.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas eine wesentlich ausgeprägtere Distanz. Die serbischen Befragten zeigten eine wesentlich ausgeprägtere durchschnittliche ethnische Distanz gegenüber Bosniaken. Im Vergleich dazu waren sie jedoch dazu bereit. Es folgten Deutsche und Kroaten. Im Juni 2002 fand eine Untersuchung (Puhalo. Die Ergebnisse ergaben. Die Befragten aus Banja Luka zeigten die geringste Distanz gegenüber Italienern. Slowenen. danach Serben und als letzte Roma. welche die bosniakischen Befragten bereit waren mit Serben einzugehen. Die nationalen Einstellungen bei Schülern der Mittelschule aus Banja Luka und Sarajevo wurden in einer Erhebung im Jahre 2004 untersucht (Turjačanin.

Roma (19%). Ein Teil der Kroaten arbeitete ungern mit Albanern und Roma (16%). Für Bosniaken war es am wenigstens akzeptabel. „Kollege zu sein” oder „Bekannter zu sein” geht. dass der soziale Ostrazismus (Ignorieren oder Ausschließen von Individuen oder Gruppen) relativ niedrig ist. Außer der hohen Akzeptanz gegenüber Kroaten war diese auch gegenüber Italienern zu vermerken. ist der Grad der Akzeptanz der Beziehungen relativ hoch. Für 21% der Kroaten war es nicht akzeptabel. 2006) zeigte. Eine Untersuchung der sozialen Distanz in Kroatien von 2006 (Banovac und Boneta. während 10% der Serben Bosniaken nicht als Mitbürger wollten. Im selben Betrieb wie Serben wollten dagegen 10% der Bosniaken nicht arbeiten. 19% waren gegen Albaner als Freunde. Die Verteilung der Antworten bei diesen Beziehungsformen ist mit den Antworten hinsichtlich der Akzeptanz der Ehe (Einheirat) vergleichbar. Serben lehnten am stärksten Albaner (30%). Wenn es um oberflächliche Interaktionen wie bspw. Die Ergebnisse der Analyse der Variablen wiesen auf klare Unterschiede zwischen drei Gruppen mit unterschiedlichen ideologischen 102 . dass dieser Aspekt starke Ablehnungsgefühle mobilisiert. danach folgten die Roma (15%). Serben als Freunde zu haben (22%). Die Zusammenarbeit mit Albanern war bei 21% der Serben unbeliebt. während 15% gegen eine Freundschaft mit Serben waren. Albaner und Roma. 19% der Kroaten wollten keine Roma als Nachbarn. Kroaten hatten ungern Roma. Kroaten und schließlich Bosniaken (18%). Eine zweite bemerkenswerte Tatsache war ein niedriger Grad der Akzeptanz von Minderheiten als führende Kräfte in Wirtschaft und Politik. Außerdem wollten 11% der Bosniaken Serben nicht als Mitbürger haben. Albaner und Serben als Mitbürger. Serben wehrten sich am stärksten gegen freundschaftliche Beziehungen mit Albanern (31%). Doch sind sie keine diskriminierte Gruppe bzw. Die Akzeptanz für die Zusammenarbeit mit Bosniaken (11%) und Roma (10%) war noch weniger gegeben. Roma(19%). ebenfalls keine Albaner (22%) und Serben (15%). können solche nur in Istrien existieren. Serben als Nachbarn waren bei 15% der Bosniaken unerwünscht. Darüber hinaus wollten 20% der Serben keine Albaner als Mitbürger haben. Serben (13%) und Montenegrinern (10%). Obwohl es hierbei um eine Form des menschlichen Handelns geht. Bosniaken (16%) und Kroaten (15%) ab.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas Für 10% der Bosniaken waren Serben nicht einmal als Touristen erwünscht. ist es offenkundig. Nichtsdestotrotz stachen drei Gruppen als unerwünscht hervor: Serben. Roma als Freunde zu haben. das per definitionem rational ist.

Es ist außerdem bezeichnend. während die stärkste Distanz gegenüber dem Volk der Roma bestand. die Distanzierung 103 . während sie eindeutig am schwächsten bei den rechts orientierten ausgeprägt war. Die meisten Bosniaken und Serben waren bereit andere Völker als Nachbarn zu akzeptieren. Intensität und Dauer gut kontrolliert werden können. Heirat einzugehen. Hier ist zu vermuten. aber wenige waren bereit. mit Angehörigen anderer Völker Bekanntschaften und Freundschaften zu pflegen. Bosniaken lehnten die angebotenen Beziehungsformen mit Serben stärker ab. Ein Zusammenhang zwischen diesem Ergebnis und den Kriegsereignissen scheint somit gegeben zu sein.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas Ausrichtungen hin. Hier konnte festgestellt werden. In Zusammenarbeit mit der Agentur Partner MCA führte der Autor 2007 eine Untersuchung über die Bewohner der Gemeinde von Srebrenica durch. Zwischen Serben und Bosniaken waren kaum Unterschiede in der Ausprägung der ethnischen Distanz gegenüber Kroaten und gegenüber Roma zu finden. Interessanterweise war hier zu beobachten. Die Befragten. dass sich die soziodemographischen Merkmale der Befragten auf ihre ethnische Distanzierung nicht auswirkten. innigere Beziehungsformen wie bspw. und das obwohl die religiösen Unterschiede zwischen den (katholischen) Kroaten und den (muslimischen) Bosniaken im Vergleich größer sind als die Unterschiede zwischen ihnen und den (orthodoxen) Serben. Die politisch links orientierten Befragten waren am offensten für Freundschaften mit Angehörigen anderer ethnischer Gruppen. Darauf folgten Bosniaken und Albaner. Interessanterweise betonten sowohl Serben als auch Bosniaken ihre Bereitschaft. für die die religiöse Zugehörigkeit weniger wichtig war. Solch eine Bereitschaft war etwas weniger bei den Vertretern der Mitte zu erkennen. d. dass solche Beziehungen nur möglich sind. für die Religion eine große Bedeutung hat. zeigten den kleinsten Grad der Distanzierung gegenüber dem serbischen Volk. Diese zeigte eine ausgeprägte ethnische Distanz der Bürger Srebrenicas gegenüber anderen in Bosnien und Herzegowina lebenden Völkern. weil ihre Qualität. weniger Distanz gegenüber Bosniaken als gegenüber Serben zeigten. als es Serben hinsichtlich der Beziehungen mit Bosniaken taten. Die Untersuchung zeigte ebenfalls die Bedeutung der religiösen Zugehörigkeit: Die Befragten mit einer ausgeprägten Religiosität hatten gegenüber den anderen Gruppen stärkere Vorurteile.h. dass die Distanz gegenüber Serben und Bosniaken ungefähr auf dem gleichen Niveau war sowie wesentlich geringer als die Distanz gegenüber Albanern und Roma. dass die Befragten.

dass die meisten eine Bluttransfusion eines Roma-Angehörigen nicht annehmen würden.1%. dies muss an dieser Stelle erwähnt werden.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas der Serben und der Bosniaken gegenüber Kroaten und Roma war ungefähr auf dem gleichen Niveau.dies ist daraus schlusszufolgern . Im Laufe des Jahres 2008 stieg die Anzahl der Befragten in der Republika Srpska. Dies ist am besten an der Aussage abzulesen. Dieser Anteil betrug 2007 zunächst 67%.6% auf 28.6% (2008). Laut UNDP-Untersuchungen aus den Jahren 2007 und 20083 variierte die ethnische Distanz bei Bürgern von Bosnien und Herzegowina. so dass weder Serben noch Bosniaken die Erfahrung eines unmittelbaren Konfliktes mit diesem Volk hatten.aspx?PID=36&RID=87. dazu gehören auch Serben und Kroaten aus Srebrenica. http://www.7% im November 2008 zurück.6%).7% auf 81.ba/index. wurden sowohl seitens der Serben als auch der Bosniaken seit den neunziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts als Verbündete. die vollkommen oder überwiegend bereit waren. 3 104 . Sie fiel von 31. nehmen diese an. Kroaten.lehnen die angebotenen Beziehungen zu Kroaten im selben Maß ab. bzw. Angehörige dieses Volkes sind Opfer von Vorurteilen. Im Vergleich zu den Ergebnissen aus 2007 nahm in den Gebieten mit mehrheitlich kroatischer Bevölkerung die Anzahl der Bürger ab. Der Anteil der Kroaten. Bei Roma stellt sich die Lage jedoch anders dar. die andere Völker über sie haben. im selben Staat mit Bosniaken zu leben (von 85. ging von 80. stieg jedoch im November 2008 auf 76%. Die Nichtakzeptanz für den Besuch derselben Schule der eigenen Kinder mit bosniakischen Kindern stieg unter den Befragten der Gebiete mit kroatischer Mehrheit im Vergleich zum Vorjahr an. Die Akzeptanz für eine Heirat eines Angehörigen mit einem/ r Bosniaken/ in nahm ebenfalls ab. für die es akzeptabel ist im selben Staat mit Bosniaken zu leben.undp. Beide Völker . für die es akzeptabel war mit Bosniaken in derselben Nachbarschaft zu leben. aber auch als Feinde wahrgenommen. dass es in Srebrenica kaum Kroaten gibt. So entsteht eine absurde Situation: Bosniaken und Serben zeigen trotz der Erlebnisse des Krieges mehr Bereitschaft miteinander zu leben als mit Roma. Der Prozentsatz stieg von 21% (2007) auf 24. Hier kann sogar teilweise von Rassismus bei Bosniaken und Serben gesprochen werden. Diese Tatsache ist vermutlich auf mehrere Faktoren zurückzuführen. Ein Grund dafür könnte sein.5% im November 2007 auf 76.

in einer Nachbarschaft mit Kroaten zu leben.1%.5% im November 2007 auf 35. Der Anteil stieg von 26.9%. und stieg schließlich wieder zum Ende des Jahres 2008. Zudem nahm 105 . für die es voll oder teilweise akzeptabel war im selben Staat mit Kroaten zu leben (von 69.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas Im Vergleich zu 2007 stieg auch die Anzahl der Befragten an. für die es inakzeptabel ist. dass ihre Kinder dieselbe Schule wie bosniakische Kinder besuchen. ihre Kinder mit kroatischen Kindern dieselbe Schule besuchen zu lassen.3%. Im ersten Quartal stieg der Anteil im Vergleich zum letzten Quartal im Vorjahr.9% an.2% auf 39.9% (2007) auf 92.3% und im November 2008 94.7%) im Vergleich zum Vorjahr (83%) weniger bereit mit Serben in einem Staat zu leben. 2008 nahm außerdem der Anteil der Befragten ab.7% im November 2008). Im November 2007 betrug er 97. für die es akzeptabel war mit Bosniaken in einer Nachbarschaft zu leben. und zwar von 28. In Gebieten mit mehrheitlich serbischer Bevölkerung variierte im Laufe des Jahres 2008 der Anteil der Befragten. Damit stieg der Anteil von 33. Zu diesem Zeitpunkt betrug dieser 95.6% im November 2008). Im Vergleich zu den Ergebnissen von Ende 2007 nahm auch der Prozentsatz der bosniakischen Befragten ab. für die es akzeptabel war. Dieser betrug dann 74. Sie waren 2008 (79. Die Ehe eines ihrer Angehörigen mit einem/ r Bosniaken/ in war für die Befragten aus der Republika Srpska im Jahr 2008 im Vergleich zum Vorjahr eher annehmbar. für den ein Zusammenleben mit Serben in einem Staat akzeptabel ist (92.5% Ende 2007 auf 22. die größtenteils oder vollkommen das Leben in einer Nachbarschaft mit Serben unterstützen (von 95. für die es völlig oder größtenteils inakzeptabel war.2%.8% der Bosniaken im Jahr 2007 noch eher vertretbar. nahm dann jedoch im zweiten Quartal wieder ab. Zudem nahm die Anzahl der Befragten ab. die vollkommen oder teilweise dazu bereit waren.9% (2008)). dass der Anteil der Befragten.3% und im Vorjahr noch 97.1% im November des Jahres 2008 an. Auf dem Gebiet mit mehrheitlich bosniakischer Bevölkerung nahm der Anteil der Befragten. Diese Akzeptanz nahm jedoch 2008 drastisch ab und sank auf 33.8%. und zwar von 65% auf 74. abnahm (28. In der Republika Srpska wuchs 2008 der Anteil der Befragten. Bei den kroatischen Bürgern zeigte sich eine ähnliche Tendenz. Auch der Anteil der Befragten Bosniaken nahm ab. Eine Heirat eines ihrer Angehörigen mit einem/ r Angehörigen des kroatischen Volkes war für 50.8% Ende 2008. für die es akzeptabel wäre in einem Staat mit Kroaten zu leben zum Ende des Jahres 2008 ab.4% im November 2007 auf 77.6%). dass ihre Kinder dieselbe Schule wie kroatische Kinder besuchen. Als positiv war ebenfalls zu vermerken.7% im November 2007 auf 21.

Genauso wie Einstellungen werden Vorurteile im Laufe des Lebens durch soziales Lernen erworben. Untersuchungen ergaben.6% im Jahr 2008. hartnäckig. die es unterstützen. meistens durch das Lernen an einem Modell. die eine Heirat eines ihrer Familienmitglieder mit einem/ r Angehörigen des serbischen Volkes akzeptieren würden. Sie werden als „Abgeneigtheit gegenüber bestimmten Gruppen“ definiert. die „auf falschen und einer Veränderung kaum zugänglichen Verallgemeinerungen“ gründen (Rot. stieg von 22% 2007 auf 24. Miteinbeziehen von feindlichen Gefühlen und Handlungen sowie unbegründete Verallgemeinerung. Diese Einstellungen können positiv und / oder negativ sein und können sich auf unterschiedliche Objekte beziehen: Völker. Als ihre wesentlichen Merkmale werden hervorgehoben: logische Unbegründetheit. 2007). sehr ausgeprägt sind. konative und kognitive Komponenten beinhaltet. dass ihre Kinder zusammen mit serbischen Kindern eine Schule besuchen (95. etc.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas auch die Anzahl der Befragten ab. Doch Vorurteile betreffen meistens negative Einstellungen gegenüber Personen.9% (2008)).1% (2007) auf 92. Ein Vorurteil ist hier eine dauerhafte Disposition von Reaktionen. die „logisch unbegründet. wobei die beiden ersteren insbesonder die affektive. Nur die Anzahl der kroatischen Befragten. Da Vorurteile eine Kategorie der Einstellungen sind. die komplex ist und affektive. Interessanterweise gingen die Zahlen der Befragten aus den mehrheitlich kroatischen Gebieten hinsichtlich des Zusammenlebens mit Serben im Laufe des ganzen Jahres 2008 zurück. die durch Sozialisierung übertragen werden. 1989). soziale Phänomene.9. Ivan Šiber (1998) hat drei Quellen der ethnischen Vorurteile ausgearbeitet: • Traditionelle Vorurteile. haben sie alle Merkmale der Einstellungen. standhaft und von ausdrücklichen Gefühlen gegenüber unterschiedlichen Objekten begleitet“ ist (Rot. dass Kinder keine ethnischen Vorurteile haben (Vasović. Die in der Sozialpsychologie am häufigsten erforschten Vorurteile sind die ethnischen. 2. Vorurteile In der Sozialpsychologie ist ein Vorurteil eine Art der Einstellung. solche Vorurteile verinnerlicht man unkritisch noch in der Kindheit 106 . Widerstandsfähigkeit gegenüber Veränderungen. 1989).

Nach Penington (1997) gibt es drei verschiedene Ansätze. Rokeach. Zusätzlich gibt es einen Konformismus gegenüber dominanten Werten. Vorurteile lassen sich dem zufolge durch unterschiedliche Persönlichkeitstypen (vgl. sondern wegen uns selbst bzw. 1969) erklären. Der zwischenmenschliche Ansatz geht davon aus. Eigene Schwächen und Enttäuschungen rufen bei Einzelnen Frustrationen und Unzufriedenheit hervor. um das Problem der Vorurteile zu analysieren: • den individuellen Ansatz. dass die Ursachen von Vorurteilen in der emotionalen Dynamik des Einzelnen zu suchen sind. Der Zwischen-Gruppen-Ansatz geht davon aus. Dollard und Mitarb. manche unsere Bedürfnisse zu befriedigen und persönliche Ziele zu verwirklichen.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas und ihre „Wahrhaftigkeit“ wird später durch Kontakte mit anderen bestätigt. Das bedeutet. Diese Sichtweise hat viele Berührungspunkte mit der Lehre über Frustrationsvorurteile. 1968). 1960. und • den Zwischen-Gruppen-Ansatz. Adorno und Mitarb. dass lediglich die Mitgliedschaft in einer Gruppe die Ursache von Vorurteilen sein und zu 107 . dass verschiedene Überzeugungen zu wichtigen Fragen einen größeren Einfluss als die ethnische oder Rassenzugehörigkeit auf die Existenz gewisser Vorurteile haben (Rokich. 1939. in Richtung Angehöriger anderer Völker projiziert. Berkowitz. Der individuelle Ansatz geht davon aus. um unseren Status zu erhalten. 1954) sowie durch Frustrationen als ein unausweichliches Phänomen in der Funktionsweise des menschlichen Wesens (vgl. die im gegebenen Augenblick die vorherrschenden sind. dass wir manche Einstellungen nicht akzeptieren weil sie gut und richtig sind. • den zwischenmenschlichen Ansatz. Eysenck. Je nach ihrem sozialen oder gesellschaftlichen Kontext nehmen Menschen bestimmte Werte an. 1950. • Konformistische Vorurteile (aus Bequemlichkeit) setzen die Verinnerlichung der Einstellungen voraus. • Frustrationsvorurteile sind Ergebnis der Unmöglichkeit. die man dann nach außen bzw.

emotionale und konative.“ (Rot. Nach den Annahmen von Sherif können wir einen Abbau von Vorurteilen und Stereotypen zwischen den Gruppen nur dann erwarten.10. uns als Angehörige einer Nation fühlen und umgeben von anderen Nationalstaaten und ihren Angehörigen sind. denen diese Eigenschaften 108 . Der Wettbewerb zwischen Gruppen führt zu einer Veränderung in der Wahrnehmung der eigenen und der anderen Gruppe sowie zu Vorurteilen und Konflikten. Diese Charakterisierungen sind immer vereinfacht und rigide und werden daher Stereotypen oder ethnische Stereotypen genannt (Rot. entwickeln sich unausweichlich Vorstellungen von anderen Völkern. was Sherif (1966) durch seine Arbeit herausfand. der sich durch eine relativ vereinfachte und rigide Sichtweise der Eigenschaften einzelner Völker auszeichnet. Die kognitive Funktion beinhaltet Vorstellungen über Eigenschaften einer Nation. Da wir in Nationalstaaten leben.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas deren Entwicklung und Entstehung beitragen kann. Auf der anderen Seite zeigte Tajfel (1970). eine positive soziale Identität und ein schöneres Selbstbild zu haben. finden wir ein positives emotionales Verhältnis und die Bereitschaft zugunsten derjenigen. um zu Vorurteilen und Diskriminierungen zu führen. Somit haben Vorurteile gegenüber anderen Völkern drei grundlegende Funktionen: kognitive. wenn Gruppen mehr durch Kooperation und weniger durch Wettbewerb interagieren. Ethnische Stereotypen Nationale und ethnische Vorurteile manifestieren sich in Form von ethnischen Stereotypen. Soziale Kategorisierung führt zu einer unterschiedlichen Wahrnehmung der Mitglieder der eigenen Gruppe (größere Nähe) und derjenigen. und zwar in dem Teil des kognitiven Bezuges. 1989). dass die bloße Mitgliedschaft in einer Gruppe ohne jeglichen Wettbewerb ausreicht. Die Ursache für Vergleiche zwischen der eigenen und der anderen Gruppe liegt im Bedürfnis des Menschen. Der ethnische Stereotyp wird folgendermaßen definiert: „Kognitive Komponenten des Bezuges zu einzelnen Völkern. die nicht in dieser Gruppe sind (größere Differenz). weil sie von Gefühlen durchdrungen sind. Dort. 1989) Sie sind rigide und lassen sich nur schwer verändern. 2. Laut dieser These führt die soziale Kategorisierung zu einer sozialen Diskriminierung. wo einem Bezugsobjekt positive Eigenschaften zugeschrieben werden.

die mit Vorurteilen in Verbindung stehen. dass sie als Rationalisierung von Vorurteilen dienen. uns eine Kategorisierung und eine Erklärung unterschiedlicher Phänomene zu ermöglichen. weil sie eine für die Bewertung bestimmter Lebensphänomene bedeutende Verallgemeinerung darstellen. dass Stereotypen Meinungen über Eigenschaften mancher Völker seien. vielmehr sollten sie als psychische Phänomene verstanden werden. 1989) vertritt. Über Stereotypen wird ebenfalls gesprochen. Stereotypen entstehen. Das bedeutet. Die andere. Sie können falsch sein. die Funktion der Stereotypen besteht nicht darin. was uns ein relativ stabiles Bild und ein einfacheres Meistern von komplexen und sich ständig verändernden Phänomenen ermöglicht. um uns dadurch einfacher orientieren zu können. Manche Autoren (Campbell. die ihnen kaum bekannt sind. In diesem Fall handelt es sich um ethnische Vorurteile. Denn ein großer Teil der Angehörigen eines Volkes hat vereinfachte und rigide Bilder über andere Völker. zu handeln. 1971) schlagen 109 . Die eine setzt sie mit Vorurteilen gleich oder sieht in ihnen eine Quelle von Vorurteilen. angehäufte Aggressionen zu äußern und sich auf diese Weise von Aggressivität zu befreien. besagt. Die eine besagt. vielmehr sollen sie als Rechtfertigung unseres feindseligen Verhaltens einzelnen Völkern gegenüber dienen. die auf Grund von Erfahrungen herausgebildet wurden. wie alle anderen Verallgemeinerungen. die unter anderem auch Asch (in: Rot. dass negative ethnische Stereotypen lediglich falsche Verallgemeinerungen sind. wenn diese falschen Annahmen beharrlich fortbestehen und den Tatsachen und Informationen trotzen. Es bestehen zwei Sichtweisen über ihre Funktion. Dort. mit denen sie kaum in Berührung kommen bzw. Die Natur von Stereotypen wird in zwei verschiedene Sichtweisen unterschieden. sogar über diejenigen. wo in der Vorstellung über ein Volk negative Attribute vorwiegen. Sie helfen uns dabei Ereignisse zu erklären. Aus diesem Grund sollte nicht angenommen werden. als ein Weg. Die andere Sichtweise besagt.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas zugeschrieben werden. ist auch der emotionale Bezug negativ und es besteht die Bereitschaft. Darüber hinaus ist eines der Merkmale der ethnischen Stereotypen ihre weite Verbreitung. einzelne Phänomene zu bestimmen und in Kategorien einzuordnen. feindliche Aktionen zu unternehmen. Es bestehen unterschiedliche Auffassungen über die Wege zur Überwindung von Vorurteilen und Stereotypen.

wobei die Stereotypie bei Eltern besser strukturiert ist als bei Kindern. In der Diplomarbeit von Alačov (Alačov. intelligent 33%. prahlerisch 21%. Die Analyse des Inhalts der Stereotypen zeigte auch. selbstsüchtig 19%. friedlich und ehrlich 15%. sauber 18%. an der Förderung und Verbesserung der Bildung zu arbeiten. 2. fröhlich 28%. sind nur dann sinnvoll. beschrieben sich Serben selbst vor allem anhand positiver Eigenschaften. 1991) wurden Kroaten von Serben folgendermaßen charakterisiert: kultiviert 42%. Lediglich der Kontakt zwischen den Gruppen könne dies nicht bewirken. intelligent 19%. mutig 45%. tapfer 110 . dass ein verstärkter Kontakt und Bekanntschaften zwischen Gruppen nicht unbedingt zum Abbau von Vorurteilen und Stereotypen führen würden. sauber 20%.11. da sie sich immer noch im Prozess der sozialen Entwicklung befinden. fleißig 41%. intelligent 14%. Folgende Eigenschaften wurden den Montenegrinern zugeschrieben: faul 56%. Slowenen wurden von Serben hingegen folgendermaßen beschrieben: kultiviert 50%. kulturell-normative und unmittelbar-interaktive Eigenschaften. um den Autoritarismus jedes Einzelnen zu vermindern. hinter denen ein Staat steht und die den Abbau von Vorurteilen zum Ziel haben. Wie hier ersichtlich wird. Untersuchungen zu ethnischen Stereotypen in der Region Đurić (1980) untersuchte Auto-Stereotypen und Hetero-Stereotypen bei serbischen und ungarischen Befragen in der Vojvodina und ordnete die Struktur der Stereotypen in drei Kategorien der Eigenschaften ein: heldenhaft-freiheitliche. wenn die Bürger diese Aktivitäten unterstützen und als erforderlich ansehen (Pettigrew. Die Untersuchung von Pantić (in: Lučić. einmütig und geschlossen 2%. sauber 32%. 1997) an einer Mustergruppe von 995 Jugendlichen im Alter zwischen 15 und 27 zeigte. Öffentliche Aktivitäten. dass Serben sich selbst folgendermaßen beschrieben: gastfreundlich 62%. hinterlistig 15%. sie mögen keine anderen Völker 22%. einmütig 13% und fleißig 10%. die Qualität dieser Kontakte (freundlich oder feindlich) zu berücksichtigen. in: Penington 1997). fleißig 14%. selbstsüchtig 18%. dass eine große Übereinstimmung zwischen den Inhalten von Stereotypen bei Eltern und Kindern besteht. Auf der anderen Seite gibt es Autoren die betonen.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas vor. es sei vielmehr wichtig.

Die eigene Gruppe wird idealisiert und die Fremden als ausgesprochen negativ betrachtet. schmutzig und unkultiviert. einmütig 17%. Die Untersuchung von 2001 an einer Mustergruppe von 148 Studenten der Psychologie der Universitäten in Sarajevo und in Banja Luka (Turjačanin und Mitarb. fleißig 18% und zurückgeblieben 13%. Die Ergebnisse der Magisterarbeit von Turjačanin (2004) zeigten. Kroaten als unehrlich. emotional. Es wird ersichtlich. unehrlich. zurückgeblieben 51%. Muslime wurden so beschrieben: zurückgeblieben 26%. Unter anderem beschrieben Serben sich selbst als gastfreundlich. friedlich und sauber 11%. geschlossen 22%. dass die Ergebnisse bei bosniakischen (Sarajevo) und serbischen (Banja Luka) Befragten hinsichtlich der Stereotypen über andere Völker (Roma. während für die Befragten aus Sarajevo Serben nationalistisch. tapfer. grob 20%. Popadić und Biro (2002) untersuchten 1997 an einer Mustergruppe von 400 Angehörigen des serbischen Volkes aus Serbien die Stereotypen gegenüber zehn Völkern. stolz.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas 30%. sie mögen keine anderen Völker. 2002) zeigte. dass die Auto-Stereotypie bei bosniakischen Befragten vorwiegend durch positive Attribute gekennzeichnet ist. Italiener. Mazedonier seien wiederum fröhlich 39%. hinterlistig 31%. Für die Befragten aus Banja Luka waren Bosniaken religiös. dass eine ganze Reihe von schwarz-weiß Bildern besteht. sie mögen andere Völker.. sie mögen keine anderen Völker. indem sie einen Katalog mit fünfzehn bipolaren Attributen einsetzten. gastfreundlich 31%. gastfreundlich 22%. selbstsüchtig. fanatisch. Muslime als primitiv. rücksichtslose Karrieristen 14%. rückständig. grob 11%. dass sich die vertretenen 111 . kalt. Die Autoren kamen zu dem Schluss. einmütig 24%. hinterlistig 16%. nationalistisch. gastfreundlich 15%. aufbrausend und mögen keine anderen Völker 13%. Deutsche) miteinander ziemlich übereinstimmten. aggressiv. geschlossen 33%. streitsüchtig und unredlich. während sie sich gegenseitig mit ausgesprochen negativen Attributen beschrieben. dass die Stereotypen in hohem Maße durch ehemalige und aktuelle Konflikte zwischen den ethnischen Gruppen vermittelt wurden. ehrlich 21%. Die Autoren schlossen ebenfalls daraus. unbarmherzig und grausam waren. prahlerisch 30%. friedlich 31%. kriegerisch gesinnt. Albaner hatten laut der Arbeit folgende Eigenschaften: sie mögen keine anderen Völker 54%. konservativ. einmütig 20% und aufbrausend 16%.

Der Auto-Stereotyp bei serbischen Befragten setzte sich aus mehreren Eigenschaftsgruppen zusammen. Daneben wurden Serben als religiös und nationalistisch betrachtet. die sich auf negative Charaktereigenschaften beziehen: hinterlistig. Die Tatsache. Aber in diesem Zusammenhang bezog sich dieses Attribut eher eine Art der allgemeinen Kampfeslust als auf Aggressivität. Hierzu gehörte interessanterweise im Auto-Stereotyp der serbischen Befragten auch eine Eigenschaft. sauber. Bosniaken schrieben Serben ausschließlich negative Eigenschaften zu. Interessanterweise findet man die Eigenschaft „religiös“ im Auto-Stereotyp von Bosniaken neben allen anderen positiven Eigenschaften. Am wenigsten hielten sie Bosniaken für zivilisiert. anpassungsfähig. selbstlos 112 . fröhlich.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas Eigenschaften meistens auf einen freiheitlichen Charakter beziehen: mutig. gierig. Bosniaken hielten sich selbst vor allem für gastfreundlich. humorvoll. gesellig. kommunikativ. heuchlerisch. Kroaten hatten einen positiven Stereotyp von Bosniaken: Sie hielten sie für sauber. kommunikativ. gute Liebhaber. Die meisten Eigenschaften gehören zu einer Gruppe von Eigenschaften. heimatliebend. gefühlvoll. gastfreundlich. unbarmherzig und kampfeslustig. Dazu kamen noch die Merkmale der Offenheit: fröhlich. mutig. Hier kam ebenfalls ein Attribut zum Ausdruck. während dieselbe Eigenschaft in HeteroStereotypen über Serben und Kroaten ausschließlich für ein negatives Attribut gehalten wird. humorvoll. kommunikativ. dass das bosniakische Selbstbild vollkommen positiv ist. zurückgeblieben und primitiv. aufgeschlossen. Unter den häufigsten Attributen befanden sich diejenigen. die man eher negativ einstufen würde: kampfeslustig. In der Untersuchung von Turjačanin (2007) mit Schülern der Mittelschulen als Mustergruppe zeigte sich. dass in diesem Stereotyp nur wenige und eher seltene Eigenschaften vertreten waren. unredlich. Den größten Anteil nahmen freiheitliche Attribute ein: stolz. unehrlich. die wir generell als Aufgeschlossenheit bezeichnen können: gastfreundlich. mutig. stolz und heimatliebend. gefühlvoll. fleißig und gastfreundlich. die sich auf Aggressivität beziehen: gewalttätig. dass zum einen der Stereotyp über Bosniaken bei den serbischen Befragten weder stark ausgeprägt noch sehr präzise herausgebildet war und dass bei der Beschreibung eher allgemeine und negative Zivilisationsmerkmale vorwiegend vertreten waren. gefühlvoll und klug. Ebenso waren sehr viele Eigenschaften vorzufinden. welches sich auf eine negative Charaktereigenschaft bezieht: unehrlich. freundlich. gesellig. Serben hatten ein traditionell-konservatives Bild von Bosniaken: religiös. zeigt.

Bosniaken haben einen Stereotyp von Kroaten. redlich. schmutzig und kalt. Am häufigsten hielten Bosniaken Kroaten für kultiviert. primitiv. Wenn es um positive Attribute ging. fleißig und kommunikativ. kultiviert und zivilisiert. Von negativen Eigenschaften schrieben ihnen wiederum Serben Hinterlistigkeit. schmutzig und unredlich. Die laut Bosniaken am ehesten Serben charakterisierenden Eigenschaften waren folgende: streitsüchtig. kommunikativ. beschrieben Serben Kroaten als sauber. Kein negatives Attribut gab es im kroatischen Stereotyp für Serben. die am wenigstens vertreten waren. Den positivsten Stereotyp von Kroaten hatten selbstverständlich Kroaten selbst. befanden sich: friedlich. mutig. unredlich. Kroaten beschrieben Serben meistens mit positiven Attributen.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas und friedlich. mutig und gefühlvoll. fleißig. in dem vorwiegend positive Eigenschaften vertreten sind. selbstlos. Kälte und Feigheit zu. 113 . waren “hinterlistig” und “selbstsüchtig” am stärksten vertreten. Unredlichkeit. Der bosniakische Stereotyp von Serben war ausschließlich negativ. während die am wenigsten erwähnten Attribute verschlossen. Selbstsucht. Streitsucht. Serben betrachteten sich selbst als gastfreundlich. streitsüchtig. Allerdings waren sie etwas selbstkritischer als die Bosniaken. kultiviert und selbstlos. hinterlistig. Allerdings wurden die positiven Attribute friedlich. sauber. Es muss an dieser Stelle betont werden. Serben gaben Kroaten etwa gleichviel negative als auch positive Attribute. Unter den Eigenschaften. Serben hatten einen ziemlich negativen Stereotyp von Bosniaken. dass sie ebenso die Meinung vertraten. die zuletzt genannten Attribute würden auf Bosniaken nicht zutreffen. selbstlos und freundlich jedoch nur selten genannt. klug. klug. Serben beschrieben sich selbst ausschließlich mit positiven Attributen. fleißig und kommunikativ. Für die Kroaten waren Serben meistens fleißig. Das am stärksten ausgeprägte Attribut war hinterlistig. dumm und ungastfreundlich waren. gefühlvoll und klug. zivilisiert. dann wenig kultiviert. Was negative Attribute betrifft.

Laktaši.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas 3. Vlasenica. • Größenordnung der Gemeinden in bestimmten Regionen / Kantonen. Petrovo. Rudo. Gradiška. März 2009 an einer Mustergruppe von 1743 volljährigen Bürgern von Bosnien und Herzegowina durchgeführt. bis 21. Čelinac. • Region Prijedor: Prijedor. Modriča. Kotor Varoš. • Einwohnerzahl in bestimmten Regionen / Kantonen. Methode Die Untersuchung wurde im Zeitraum vom 13. Die Arbeit vor Ort wurde von Interviewern der Agentur Prime Communications aus Banja Luka durchgeführt. Ugljevik. 114 . • Region Zvornik: Zvornik. Kozarska Dubica. Foča. Hierzu wurde die Methode der persönlichen Umfrage „face-to-face“ eingesetzt. Novi Grad. Die Befragten konnten also die Fragebögen nicht selbständig ausfüllen. • Region Herzegowina: Trebinje. Brod. • gleicher Anteil von Männern und Frauen. Srebrenica und Milići. Derventa. Šekovići. Republika Srpska • Region Banja Luka: Banja Luka. Prnjavor. Bratunac. Istočno Sarajevo. Teslić. sondern mussten die ihnen vom Interviewer vorgelesenen Fragen beantworten. • Region Bijeljina: Bijeljina. Kneževo. Bileća und Gacko. • Region Doboj: Doboj. Ljubinje. • Verhältnis zwischen der städtischen und ländlichen Bevölkerung in den Entitäten. Brčko. Pale. Die Untersuchung wurde in 36 Gemeinden in der Republika Srpska und 30 Gemeinden in der Föderation BiH durchgeführt. MrkonjićGrad. • Region Östliche Republika Srpska: Sokolac. Bei der Zusammensetzung der Mustergruppe wurden folgende Punkte beachtet: • Einwohnerzahl in den Entitäten. Višegrad.

Für die Untersuchung werden die unterschiedlichen Beziehungsformen in Form von Aussagen ausgedrückt. 3. Kalesija. Novi Travnik.1. Stari Grad. Lukavac.h.1. 115 . Die Beziehungsformen werden in einer Reihenfolge dargestellt. Visoko. Die abhängigen Variablen können als psychologische und dispositionelle Variablen bezeichnet werden. Vitez. die bejaht oder verneint werden können. welche zehn Arten bzw. • Kanton Sarajevo: Centar. Maglaj.1. Novi Grad. Novo Sarajevo. Dadurch wird die jeweilige Art der Beziehung angenommen oder abgelehnt. • Kanton Zentralbosnien: Jajce. Variablen Die in dieser Untersuchung eingesetzten Variablen können in unabhängige und abhängige Variablen aufgeteilt werden. Tomislavgrad. Sie wird als Bereitschaft zur Herstellung von unterschiedlich innigen Beziehungsformen untersucht. Vogošća. • Kanton 10: Livno. Cazin.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas Föderation BiH • Kanton Una-Sana: Bihać. • Kanton West-Herzegowina: Široki Brijeg. 3. Jablanica. Ilidža. Abhängige Variablen Ethnische Distanz Die ethnische Distanz kann als Bereitschaft definiert werden. Čitluk. Gračanica. angefangen mit der Beziehungsform mit dem größten Grad der Distanz (d. der geringsten Nähe) bis zum geringsten Grad der Distanz (d. Travnik. Banovići. In dieser Untersuchung wurde die etwas modifizierte Bogardus-Skala der ethnischen Distanz eingesetzt. Velika Kladuša. der innigsten Beziehung). Kakanj. • Kanton Zenica-Doboj: Zenica. Bosanska Krupa. • Kanton Tuzla: Tuzla. • Kanton Herzegowina-Neretva: Mostar. Ljubuški. Angesichts der Natur des untersuchten Phänomens können die unabhängigen Variablen auch soziodemographische Variablen genannt werden. Formen sozialer Beziehungen beinhaltet.h. bestimmte soziale Beziehungen einzugehen oder abzulehnen.

Alter 3. dass die jeweilige Person Lehrer in meinem Ort ist. Ziel der Untersuchung ist es. 6. dass die jeweilige Person ein führende Position in meinem Land innehat. die den einzelnen ethnischen Gruppen in Bosnien und Herzegowina nachgesagt werden. 10. 4. dass ich mit der jeweiligen Person befreundet bin.2. 8. 3. dass die jeweilige Person Chef an meinem Arbeitsplatz ist. Bildungsgrad 4. dass die jeweilige Person in meiner Nachbarschaft. Ethnische Stereotypen Den Befragten wurde ein Katalog mit 24 Eigenschaften (gleicher Anteil an positiven und negativen Eigenschaften) angeboten. zwischen denen die ethnische Distanz untersucht wurde. die ethnische Distanz und die Stereotypen der Bürger von Bosnien und Herzegowina 116 . Geschlecht 2.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas Die angebotenen Beziehungsformen setzen folgende Aussagen voraus: 1. dass die jeweilige Person als Mitbürger ständig in meinem Land lebt. 5. dass die jeweilige Person Mitglied in der selben politischen Partei ist. dass ich im Fall von Lebensgefahr das Blut von der jeweiligen Person durch eine Bluttransfusion bekomme. dass ich die jeweilige Person heirate. Serben. Unabhängige Variablen 1.2. Die Nationalitäten. 7. 9. in dem selben Wohnhaus oder in derselben Straße wohnt.1. waren Kroaten. Forschungsverfahren Der allgemeine Charakter der Untersuchung kann als deskriptiv und explikativ beschrieben werden. Ethnischer Hintergrund 3. 3. 2. Bosniaken und Roma. das meine Schwester (mein Bruder) die jeweilige Person heiratet.

wurde im Fragebogen 1 angekreuzt. bei dem der jeweilige Interviewer den Befragten grundlegende Anweisungen darüber gab. Zunächst lese ich Ihnen einige Fragen bezüglich der Kroaten vor.1. Zur Untersuchung von Stereotypen wurde ein Katalog mit 24 Eigenschaften eingesetzt. wurde nichts angekreuzt.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas gegenüber den größten ethnischen Gruppen zu untersuchen sowie durch die Analyse der Gruppen der Befragten und durch die Analyse der Korrelationen gegebenfalls bestimmte Schlüsse zichen zu können. 117 . Folgendes sagte: „Nun folgen Fragen bezüglich unterschiedlicher Völker.B. bis 10. die der Befragte mit „Ja“ beantwortete. vorgelesen und die entsprechende Nummer für jede Frage angekreuzt.2. Sagen Sie mir bitte. Die Befragten wurden stets über die Möglichkeit mehrfache Antworten zu geben. Außerdem wurde den Befragten versichert. Wenn er die Frage mit „Nein“ oder “Ich weiß nicht“ beantwortete. Instrumente Das eingesetzte Instrument war ein Fragebogen. ob Sie einen durchschnittlichen Kroaten oder eine durchschnittliche Kroatin als Mitbürger/ in Ihrem Land akzeptieren würden!“ Wenn der Befragte die Frage mit „Ja“ beantwortete. Anschließend wurden sie dazu aufgefordert zu sagen. ob ihrer Meinung nach die genannte Eigenschaft auf das jeweilige Volk zutrifft. 3. die den einzelnen Völkern nachgesagt werden. Der Reihe nach wurden alle Fragen von 1. aufgeklärt. dass die Umfrage anonym ist. Die Interviewer lasen den Befragten die jeweiligen Eigenschaften vor. wie die gestellten Fragen zu beantworten seien indem er zu den Befragten z.

0 Die meisten Befragten waren im Alter zwischen 30 und 44 Jahren (32.6 16.0 118 .3%) an der Erhebung teilnahm.5 26.6%) und im Alter zwischen 18 und 29 Jahren (24.9 19.bzw. Tabelle 3. Tabelle 2. Geschlecht Anzahl 901 842 1743 Prozentsatz 51. Alter Zwischen 18 und 29 Jahre Zwischen 30 und 44 Zwischen 45 und 59 Über 60 Jahre Gesamt Anzahl 424 567 464 288 1743 Prozentsatz 24.0 An der Untersuchung beteiligte sich ungefähr die gleiche Anzahl von Männern und Frauen.5 100. Bildungsgrad Grund.7 48.5 100.8 22. Am wenigsten vertreten waren die Befragten im Alter über 60 Jahren.5%).3 100. Muster Männer Frauen Gesamt Tabelle 1.3 32. Hauptschule Handwerkliche Ausbildung Oberschule (Abitur) Fachhochschule und Hochschule Gesamt Anzahl 243 345 763 392 1743 Prozentsatz 13.8 43.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas 4. während ungefähr der gleiche Prozentsatz an Befragten im Alter zwischen 45 und 59 Jahren (26.

In der Mustergruppe gab es insgesamt 8% Studenten und Schüler und 7.5%) und einer handwerklichen Ausbildung (19.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas Was den Bildungsgrad betrifft.0 45.8%).5 8.0 Auf gesamtstaatlicher Ebene von Bosnien und Herzegowina kamen 55% der Befragten der Mustergruppe aus Städten und 45% aus ländlichen Gebieten. Siedlungstyp Stadt Land Gesamt Anzahl 958 785 1743 Prozent 55.oder Hochschulabschluss (22. so hatten die meisten Befragten einen Mittelschulabschluss (43.3 16. den Rentnern und Invaliden (16.7%).5 19.0 Von den Befragten waren die meisten im Privatsektor beschäftigt (29.6%).5%) und Arbeitslosen (11.1%).0 100. Tabelle 5.9% der Befragten nur die Grundschule abgeschlossen hatten.1 29.9 3. Es folgten die Befragten mit einem Fachhochschul.0 1.7 2.3 100.8%). Sonstige Kategorien waren kaum vertreten. gefolgt von Beamten und Angestellten im öffentlichen Dienst (19.6 7. während 13. 119 .3% Hausfrauen.2 11. Tabelle 4. Erwerbsstatus Keine Nennung Beamte Beschäftigt im Privatsektor Eigentümer einer privaten Firma Landwirt Arbeitslos Hausfrau Rentner oder Invalide Student oder Schüler Sonstiges Gesamt Anzahl 9 333 517 50 55 202 128 287 140 22 1743 Pronzentsatz 0.

was meine Religion lehrt.3 unbedingt alles.4 den Glauben anderer. 48.6 1. Ich bin nicht religiös. ich habe nichts gegen 112 6.4 51. Entität Republika Srpska Föderation BiH Gesamt Anzahl 844 899 1743 Prozentsatz 48.0 An der Untersuchung beteiligten sich 37. was ihre Religion predigt und lehrt. Gesamt 1743 100. Tabelle 8. akzeptiere aber nicht 650 37.3 37. Die Hälfte der Befragten beschrieben sich selbst als Gläubige.1% Bosniaken.6 100.0 Die Befragen kamen zu etwa gleichen Teilen aus den beiden Entitäten.0 120 . Ich bin nicht sicher.1 48. akzeptieren. die die gesamte Lehre ihrer Religion akzeptieren. was 862 49. Tabelle 7. während 37.6% Serben und 13. Was ist Ihre Nationalität? Anzahl Kroatisch 232 Bosniakisch 647 Serbisch 847 Sonstiges 17 Gesamt 1743 Prozentsatz 13.5 Ich bin gläubig und akzeptiere alles.3% Kroaten.3 oder nicht.5 meine Religion lehrt.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas Tabelle 6.3% der Gläubigen nicht alles. Ich bin gläubig. ob ich gläubig bin 93 5.0 100. Welche der angebotenen Aussagen beschreibt am besten die Natur Ihrer religiösen Überzeugung? Anzahl Prozentzsatz Keine Nennung 26 1.

Eine etwas niedrigere Akzeptanz (80%) ist nur bei der Aussage „dass die jeweilige Person Mitglied in derselben politischen Partei ist“ zu verzeichnen. wobei in der Föderation BiH noch die Differenzen zwischen Bosniaken und Kroaten analysiert wurden. Je inniger die angebotenen Beziehungen werden. Abweichungen sind nur in Fällen von Freundschaft und Bluttransfusion im Krankheitsfall zu finden.6% Angehöriger anderer Ethnien. Untersuchungsergebnisse Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas Bevor in diesem Kapitel die ethnische Distanz zwischen Kroaten. Bosniaken und Roma. dass diese Aktivität kontrolliert werden kann und vollkommen von 121 . die Mustergruppen und die im Fragebogen angebotenen Optionen.5. dass der Prozentsatz der Akzeptanz fast aller angebotenen Beziehungen bei etwa 90% liegt. Aus der Grafik 1 ist ersichtlich. dass Kroaten eine vergleichbar große Distanz gegenüber Serben und Bosniaken haben (Tabelle 9). muss betont werden. Beide Untersuchungen wurden von demselben Wissenschaftler durchgeführt und unterscheiden sich nur geringfügig in Bezug auf die angewandte Methode. ist vor allen Dingen dadurch bedingt.4% der befragten Mustergruppe Serben waren. Die Gründe hierfür sind in der Polarisierung der kroatischen Wählerschaft und ihrer Verteilung in Anhänger der HDZ BiH einerseits und der HDZ 1990 andererseits zu suchen. dass wir diese Untersuchungsergebnisse mit den Ergebnissen einer Untersuchung zum selben Thema aus dem Jahr 2002 vergleichen können. desto größer wird die ethnische Distanz der Kroaten gegenüber Serben. Ethnische Distanz gegenüber den anderen Völkern bei Kroaten Kroaten in Bosnien und Herzegowina lehnen am wenigsten Angehörige ihres eigenen Volkes ab. 5. eine Freundschaft mit Angehörigen einer anderen ethnischen Gruppe einzugehen. Das Akzeptieren der Möglichkeit. Serben und Bosniaken in Bosnien und Herzegowina analysiert wird.1. dass die Analyse von 2002 auf einer Aufteilung der Befragten nach den Entitäten basierte. Wir können behaupten. während in der Republika Srpska 95. Allerdings muss daran erinnert werden. gegenüber nur 4.

Vermutlich ist die Ursache dieser Homogenisierung vor allem die Unzufriedenheit mit der eigenen Stellung in Bosnien und Herzegowina.5% und 2009 26. während nur 40% der Kroaten eine Bluttransfusion von Roma akzeptieren würden. Wenn danach gefragt wird. war 2002 für 35. und „dass der 122 . Einer Ehe mit einem Angehörigen des serbischen Volkes hätten im Jahr 2002 28. Einen Roma als Lehrer würden – so die erste Untersuchung von 2002 . Interessanterweise wären 67% der Kroaten bereit. ist deutlich zu sehen. welche Beziehungsformen am stärksten abgelehnt werden (Tabelle 10).8% bzw. welche Kroaten in eine untergeordnete Rolle versetzen.3% beträgt. 2009 6% der Kroaten eingehen.5% der Kroaten akzeptieren.21. dass es sich hierbei vor allen Dingen um die intimste Form der Beziehung handelt (Heirat eines Familienangehörigen). während der Prozentsatz im Jahr 2009 57. Ebenso werden die Beziehungsformen eher abgelehnt. Der Untersuchung kann entnommen werden. dass die Distanz der Kroaten gegenüber den Serben in den letzten sieben Jahren geringer geworden ist.3% der Kroaten zugestimmt. dass eine ethnische Homogenisierung des kroatischen Volkes in Bosnien und Herzegowina stattgefunden hat und die ethnische Distanz zwischen den Angehörigen dieses Volkes untereinander sich wesentlich verringert hat.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas Interessen und Wünschen des Einzelnen abhängt. das Blut von Serben oder Bosniaken bei einer dringenden Bluttransfusion zu empfangen. dass ein Serbe als Lehrer für ihre Kinder arbeitet. Die Möglichkeit. dass gemeinsame Interessen Einzelner oft wichtiger als ethnische Differenzen sind.4% der kroatischen Bürger akzeptabel. Diese Schlussfolgerung kann aus den Umfrageergebnissen zu den Aussagen „dass der Angehörige des jeweiligen Volkes mein Chef ist“. 2009 halten diese Beziehungsform 35. Eine Ehe mit einem Angehörigen des Roma-Volkes würden hingegen 2002 nur 10. insbesondere in der Föderation BiH. Kroaten befänden sich am Rande der gesellschaftlichen und politischen Ereignisse im Land.3% der befragten Kroaten für annehmbar. Von kroatischen politischen Vertretern in Bosnien und Herzegowina wird oft behauptet. Die Distanz bei Kroaten gegenüber Roma variiert und hängt von der angebotenen Beziehungsform ab. Im Vergleich zu 2002 kann beobachtet werden. Dies zeigt aber auch.

desto geringer die ethnische Distanz gegenüber anderen Völkern. sind die der Nachbarschaft bzw. Mitgliedschaft in einer politischen Partei. die nicht streng gläubig sind.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas Angehörige des jeweiligen Volkes eine führende Position in meinem Land innehat“. Da in der Republika Srpska relativ wenige Kroaten leben. die in Städten leben. Interessantweise sind bei Angehörigen des kroatischen Volkes – genauso wie bei Serben und Bosniaken – Unterschiede im Grad der Äußerung der ethnischen Distanz in Abhängigkeit von soziodemographischen Variablen wie Geschlecht. in denen Kroaten keine dominierende ethnische Gruppe sind. Bosniaken und Roma eingehen würden. dass die ethnische Distanz bei den in ländlichen Gebieten lebenden Kroaten größer ist als bei denjenigen. Diese Probleme sind in allen Gebieten zu finden. falls ihre Kinder von Angehörigen eines anderen Volkes unterichtet werden sollten. Das von den Kroaten am wenigsten akzeptierte Volk sind die Roma. Es wurde auch eine Differenz in der Äußerung der ethnischen Distanz je nach dem Bildungsgrad der Befragten vermerkt: je höher der Bildungsrad. gestaltet sich hier die Organisation eines speziellen Unterrichts für die kleine Anzahl der kroatischen Kinder als sehr schwierig. dass ein Bosniake oder Serbe als Lehrer für ihre Kinder arbeitet. dass diese als Mitbürger in demselben Staat leben. größer ist als bei denjenigen. Bildungsgrad und Religiosität zu vermerken (Anlage 1). 123 . Die Beziehungsformen. In der Föderation BiH gibt es immer noch das Problem der Institution der “Zwei Schulen unter einem Dach”. gezogen werden. Diese Inakzeptanz kann mit der Befürchtung der Angehörigen des kroatischen Volkes vor einem Verlust der ethnischen Identität erklärt werden. Wohnort. dass die ethnische Distanz bei denjenigen. Interessanterweise ist ein relativ hoher Anteil der Kroaten dagegen. welche Kroaten am ehesten mit Serben. Die Untersuchungsergebnisse zeigen. die sich als überzeugte Gläubige betrachten und die Gesamtheit der Lehre ihrer Religion akzeptieren. Darüber hinaus hat sich herausgestellt.

6% 68.1% 27.2% 77. Ethnische Distanz der Kroaten gegenüber…? 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) legende Kroaten Mitbürger in meinem Land zu sein (1) Nachbar im selben Wohnhaus / der selben Straße zu sein (2) Mitglied der selben pol.1% 57.9% 67.2% 81.4% 87.6% 74.7% 124 .6% 58.7% 86.4% 76. Partei zu sein (3) Lehrer in meinem Ort zu sein (4) mein Chef zu sein (5) führende Position in meinem Land zu haben (6) Freundschaft einzugehen (7) heiraten meiner/s Schwester/Bruders (8) mich zu heiraten (9) Blut zu empfangen (10) Bosniaken Roma Serben Kroaten Bosniaken Roma Serben 94.1% 91.9% 88.9% 6% 6% 42.5% 88.6% 26.7% 67.6% 60.6% 59.1% 88.9% 32.8% 92.9% 55.7% 41.4% 26.3% 53% 56.8% 59.4% 35.3% 67.2% 28.2% 48.8% 31.4% 92.4% 93.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas Grafik 1.2% 90.3% 28.

1% Mich zu heiraten 27.9% Eine führende Position in meinem Land inne zu haben 125 .Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas Tabelle 9.1% Serben 57.9% Eine führende Position in meinem Land inne zu haben 26.4% Heirat mit meiner Schwester/meinem Bruder 53.6% Heirat mit meiner Schwester/meinem Bruder 55.0% Serben 56.9% Roma 32.0% Roma 42.5% Kroaten 88.0% Mein Chef zu sein 56.6% Eine führende Position in meinem Land inne zu haben 6.7% Roma Tabelle 10.8% Bosniaken 59.9% Roma 6.9% Serben 67. aufgeschlüsselt nach den angebotenen Beziehungsformen Mitbürger.6% Mein Chef zu sein 58.4% Kroaten 92.9% Kroaten 92. freundschaftliche Beziehungen pflegen Heirat mit meiner Schwester oder meinem Bruder Mich zu heiraten Blut zu bekommen.1% Bosniaken 67.7% Roma 41.5% Mein Chef zu sein 88.3% Roma 28.6% Bosniaken 68.4% Bosniaken 74.2% Kroaten 90.9% Kroaten 88.1% Kroaten 88.2% Bosniaken 77. Akzeptanz der anderen Völker seitens Kroaten.6% Bosniaken 58.1% Kroaten 91.9% Mein Chef zu sein 31.3% Serben 53.7% Serben 88.6% Serben 76. Akzeptanz der angebotenen Beziehungsformen mit den anderen Völkern seitens Kroaten Kroaten Bosniaken Roma Serben 85.oder sonstige wichtige Position in meinem Land Freund.1% Bosniaken 28.1% Mitglied in derselben politischen Partei zu sein 87.2% Serben 27.0% Heirat mit meiner Schwester/meinem Bruder 28.2% Kroaten 81.0% Mich zu heiraten 6.0% Roma 6.6% Serben 59.8% Roma 31.4% Lehrer in meinem Ort zu sein 88.6% Bosniaken 26.4% Kroaten 93. falls ich oder mein Angehöriger in Lebensgefahr ist 94.4% Roma 35.4% Kroaten 87.3% Serben 67.6% Bosniaken 60.2% Roma 48.4% Serben 26.3 % Mich zu heiraten 28. der dauerhaft in meinem Land wohnt Nachbar in meinem Wohnhaus oder meiner Straße Mitglied in derselben politischen Partei Lehrer an der Schule in meinem Ort Chef am Arbeitsplatz Führungs .9% Bosniaken 55.9% Mein Freund / Bekannter zu sein 26.

2 % Im Falle von Lebensgefahr sein Blut zu empfangen 68.1% Heirat mit meiner Schwester/meinem Bruder 91.1% Mitglied in derselben politischen Partei zu sein 67.3% Lehrer in meinem Ort zu sein 41.9% Lehrer in meinem Ort zu sein 60.8% Mitglied in derselben politischen Partei zu sein 67.7% Im Falle von Lebensgefahr sein Blut zu empfangen 74.6 % In meiner Nachbarschaft. dass der Anteil der Befragten.1% Mein Freund / Bekannter zu sein 76.2. dass aus diesem Grund Bosniaken eher mit Kroaten als mit Serben die in der Untersuchung angebotenen Beziehungsformen eingehen würden.1% Im Falle von Lebensgefahr sein Blut zu empfangen 94. Anhand der Grafik 2 wird deutlich.2% Als Mitbürger in meinem Land zu leben 57. gefolgt von den Serben und Roma. meiner Straße oder meinem Wohnhaus zu leben 88. meiner Straße oder meinem Wohnhaus zu leben 88.4% Als Mitbürger in meinem Land zu leben 32. die die angebotenen Beziehungsformen akzeptieren.4% Mitglied in derselben politischen Partei zu sein 42.2 % Mein Freund / Bekannter zu sein 93.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas 90.6% In meiner Nachbarschaft. dass Bosniaken und Kroaten in den meisten Fällen Verbündete im Krieg in Bosnien und Herzegowina waren.3% Lehrer in meinem Ort zu sein 59.4% Mich zu heiraten 92.7% Im Falle von Lebensgefahr sein Blut zu empfangen 48. meiner Straße oder meinem Wohnhaus zu leben 92.2% Mein Freund / Bekannter zu sein 67. Nach Angehörigen des eigenen Volkes akzeptieren Bosniaken am meisten Kroaten. Ethnische Distanz gegenüber den anderen Völkern bei Bosniaken Bosniaken lehnen am wenigsten Angehörige des eigenen Volkes ab. meiner Straße oder meinem Wohnhaus zu leben 77.6% Als Mitbürger in meinem Land zu leben 5.2% In meiner Nachbarschaft. Bosniaken und Kroaten leben heutzutage zum größten Teil in der Föderation BiH und es scheint. 126 .8% Eine führende Position in meinem Land inne zu haben 35. Außerdem darf nicht vergessen werden.4% Als Mitbürger in meinem Land zu leben 59.7% In meiner Nachbarschaft. zwischen 80% und 85% beträgt.

6% beträgt. aber im Vergleich zu 2002 ist ihre Bereitschaft nähere Beziehungen einzugehen gesunken. während nur 39. Im Fall von Lebensgefahr wären 54. und 49% der Bosniaken würden diese von Serben empfangen. Zu Angehörigen der Roma ist die ethnische Distanz seitens der 127 . Im Jahr 2009 hingegen beträgt dieser Anteil nur noch 61. Die erste Abweichung.3% der Bosniaken bereit. eine Bluttransfusion von Kroaten zu empfangen.8% der Bosniaken Serben als Mitbürger zu haben. In der ersten Untersuchung akzeptierten 72. insbesondere bei den intimsten Beziehungsformen. Auf Grund der erzielten Ergebnisse kann folgende Schlussfolgerung abgeleitet werden: Bosniaken sind bereit. Eine vergleichbare Situation wie mit der Distanz zu Kroaten zeichnet sich auch bei der Distanz der Bosniaken gegenüber Serben ab.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas was ebenfalls ein Grund für die höhere Akzeptanz der Kroaten seitens der Bosniaken sein kann. neben Kroaten in Bosnien und Herzegowina zu leben.6% der Bosniaken Blut von Roma empfangen würden. Sieben Jahre zuvor war der Anteil diesbezüglich doppelt so hoch wie 2009. Abweichungen dieser Tendenz sind bei der Option „mit der jeweiligen Person befreundet zu sein“ und „im Falle der Lebensgefahr von der jeweiligen Person Blut zu bekommen“ zu beobachten. Interessanterweise akzeptieren heutzutage mehr Bosniaken einen Serben als Chef oder in einer führenden Position als 2002. Beim Vergleich mit den Ergebnissen von 2002 ist erkennbar.8%. dass Freundschaft die persönliche Wahl eines jeden Einzelnen ist und jederzeit beendet werden kann und zum anderen dadurch. wie Heirat und Freundschaft.9% der Bosniaken Serben als Nachbarn. kann zum einen dadurch erklärt werden.h. d. während 2009 dieser Anteil nur 60. In der Untersuchung von 2002 akzeptierten 66. dass die ethnische Distanz der Bosniaken gegenüber Kroaten etwas zugenommen hat. Die Ehe mit einem/ r Angehörigen des serbischen Volkes wäre für 11% der Bosniaken akzeptabel. dass Freunde vergleichbare Interessen und Einstellungen haben. insbesondere bei den näheren Beziehungsformen. Im Vergleich zu den Ergebnissen von 2002 nahm die Distanz zu. dass Bosniaken die Freundschaft mit Angehörigen der anderen Völker akzeptieren. Aus der Untersuchung geht hervor. dass durch die Zunahme der Intimität in den Beziehungsformen auch tendenziell die Distanz gegenüber den anderen Völkern bei Bosniaken zunimmt.

desto höher auch die Bereitschaft Beziehungen mit Angehörigen der anderen Völker einzugehen. Aus der Tabelle 11 wird klar ersichtlich.B. stark abgelehnt. Offensichtlich erleben Bosniaken Serben als ein Volk.h. Bezeichnenderweise werden die Optionen „dass die jeweilige Person mein Chef ist“ bzw. Die Nachbarschaft und das Zusammenleben mit Angehörigen der anderen Völker ist die von Bosniaken am ehesten akzeptierte Beziehungsform. dass die ethnische Distanz bei Bosniaken in Abhängigkeit von einigen der soziodemographischen Variablen variiert. mit dem es schwierig ist zusammen in einem gemeinsamen Staat zu leben.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas Bosniaken am stärksten ausgeprägt. Mitbürger sind. während dieser Anteil 2009 auf etwa 6% fiel. Die allgemeine Inakzeptanz bezieht sich hier insbesondere auf intimere Beziehungsformen. Die Daten in der Tabelle 12 zeigen. dass Bosniaken am ehesten Kroaten und am wenigsten Roma akzeptieren. Die Untersuchung von 2002 zeigte. Ehe eines Familienmitglieds). Interessanterweise werden von bosniakischen Atheisten die angebotenen 128 . Im Unterschied zu Kroaten steigt bei Bosniaken die ethnische Distanz mit dem Alter.6% der Bosniaken akzeptabel. das Blut von einem Roma anzunehmen. Jeder zweite Bosniake erklärte sich bereit im Fall von Lebensgefahr eine Bluttransfusion von einem Kroaten oder Serben zu empfangen. in denen bosniakische Angehörige eine untergeordnete Rolle einnehmen. der ethnischen Distanz bei Kroaten gilt jedoch: Je höher der Bildungsgrad. Interessanterweise ist das Leben im selben Staat mit Serben für nur 60. wobei Serben die von Bosniaken am wenigsten favorisierten Nachbarn bzw. Bei den Mitgliedern einer politischen Partei ist die ethnische Distanz geringer ausgeprägt als bei den parteilosen Bosniaken. Gleichermaßen wie bei den Ergebnissen bzgl. „das die jeweilige Person eine führende Position in meinem Land inne hat“. während hingegen nur etwa 40% der Bosniaken bereit sind. dass die Distanz mit der Intimität der Beziehungsformen zunimmt (z. dass hinsichtlich dieser Beziehungsform Serben stärker als Roma (64. Ebenfalls werden jene Beziehungsformen abgelehnt. dass die Ehe eines Familienangehörigen oder des Befragten selbst mit einem/ r Angehörigen einer anderen ethnischen Gruppe zwischen 19% und 14% der Bosniaken akzeptieren würden. Anhand Anlage 1 zeigt sich. d.1%) abgelehnt werden.

während mehr oder weniger streng gläubige Bosniaken diesbezüglich mehr Abneigung gegenüber den anderen in Bosnien und Herzegowina lebenden Völkern haben.3% 49.6% 82. Partei zu sein (3) Lehrer in meinem Ort zu sein (4) mein Chef zu sein (5) Bosniaken Roma Serben Kroaten Bosniaken Roma Serben 76% 68.2% 129 .9% 59. Kroaten und Roma am ehesten akzeptiert.8% 52.6% 61.2% 44.4% 40.3% 82.6% 48. Ethnische Distanz bei Bosniaken gegenüber…? 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) legende Kroaten Mitbürger in meinem Land zu sein (1) Nachbar im selben Wohnhaus / der selben Straße zu sein (2) Mitglied der selben pol.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas Beziehungsformen mit Serben.1% 85.3% 36.8% 83% 83% 64.7% 55.1% 50. Grafik 2.2% 60.9% 46.

7% 35.2% Kroaten 13.0% Serben 49.5% Mich zu heiraten 81.6% Heirat mit meiner Schwester / meinem Bruder 11.0% Kroaten 76.0% Kroaten 59.2% 13. Akzeptanz der anderen Völker seitens Bosniaken.6% Roma 6.7% Bosniaken 76.2% Heirat mit meiner Schwester / meinem Bruder 130 81.4% Roma 40.6% Roma Tabelle 12.9% Roma 46.6% 81.0% Mich zu heiraten 6.9% 62.6% Kroaten 47.4% Serben 11.6% Roma 6.2% Roma 40.8% Bosniaken 83.0% Roma 39. aufgeschlüsselt nach den angebotenen Beziehungsformen Mitbürger.1% Bosniaken 85.1% Bosniaken 84.3% Roma 36.6% 42.1% Roma 61.8% Serben 52.4% 11% 49% Tabelle 11.4% Kroaten 14.1% Bosniaken 81.6% 6% 39.3% Kroaten 64.0% Serben 11. Akzeptanz der angebotenen Beziehungsformen mit den anderen Völkern seitens Bosniaken Kroaten Bosniaken Roma Serben 13.6% Bosniaken 81.6% Heirat mit meiner Schwester / meinem Bruder 6.9% Kroaten 54. der dauerhaft in meinem Land wohnt Nachbar in meinem Wohnhaus oder meiner Straße Mitglied in derselben politischen Partei Lehrer an der Schule in meinem Ort Chef am Arbeitsplatz Führungs .4% Heirat mit meiner Schwester / meinem Bruder .0% Mich zu heiraten 11.2% Serben 44.2% 40.7% Serben 53.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas führende Position in meinem Land zu haben (6) Freundschaft einzugehen (7) heiraten meiner/s Schwester/Bruders (8) mich zu heiraten (9) Blut zu empfangen (10) 47.6% Serben 48.7% Kroaten 55.2% 81.0% Bosniaken 83.5% Bosniaken 82.9% Kroaten 62.4% 14.6% Serben 50.3% 84. freundschaftliche Beziehungen pflegen Heirat mit meiner Schwester oder meinem Bruder Mich zu heiraten Blut zu bekommen.7% 53% 11.9% Mich zu heiraten 14.3% Kroaten 49.0% Serben 60.2% Roma 35.6% 6. falls ich oder mein Angehöriger in Lebensgefahr ist 82.oder sonstige wichtige Position in meinem Land Freund.1% 84.3% Bosniaken 82.9% 54.2% Serben 42.5% 82.0% Bosniaken 84.

131 .6% Mitglied in derselben politischen Partei zu sein 53. meiner Straße oder meinem Wohnhaus zu leben 64.2% Mein Freund / Bekannter zu sein 85.8% In meiner Nachbarschaft.0% Mein Chef zu sein 83. meiner Straße oder meinem Wohnhaus zu leben 5.7% Mitglied in derselben politischen Partei zu sein 62.0% Lehrer in meinem Ort zu sein 84.6% Im Falle von Lebensgefahr sein Blut zu empfangen 40.0% Mein Freund / Bekannter zu sein 60.3% Lehrer in meinem Ort zu sein 40.7% Im Falle von Lebensgefahr sein Blut zu empfangen 82. meiner Straße oder meinem Wohnhaus zu leben 35.7% Eine führende Position in meinem Land inne zu haben 44. genau wie Kroaten und Bosniaken.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas 47.2% Eine führende Position in meinem Land inne zu haben 36.6% Mitglied in derselben politischen Partei zu sein 50.6% Als Mitbürger in meinem Land zu leben 61.9% Eine führende Position in meinem Land inne zu haben 49.9% In meiner Nachbarschaft.3% In meiner Nachbarschaft.0% Im Falle von Lebensgefahr sein Blut zu empfangen 52. am meisten Beziehungen mit Angehörigen ihres eigenen Volkes.1% Als Mitbürger in meinem Land zu leben 82.1% Eine führende Position in meinem Land inne zu haben 84.1% Als Mitbürger in meinem Land zu leben 42.6% Mein Freund / Bekannter zu sein 46.4% Mein Freund / Bekannter zu sein 68.8% Mitglied in derselben politischen Partei zu sein 83. Ethnische Distanz gegenüber den anderen Völkern bei Serben Serben akzeptieren.9% In meiner Nachbarschaft.2% Mein Chef zu sein 48.6% Mein Chef zu sein 54.2% Lehrer in meinem Ort zu sein 49.2% Mein Chef zu sein 39.0% Als Mitbürger in meinem Land zu leben 82.3% Im Falle von Lebensgefahr sein Blut zu empfangen 55. Der Grad der Akzeptanz variiert hier zwischen 60% und 70%.3% Lehrer in meinem Ort zu sein 59. meiner Straße oder meinem Wohnhaus zu leben 76.3.

Auch hier nahm in den letzten sieben Jahren die ethnische Distanz zu.5% der Serben eine Bluttransfusion akzeptieren.5% der befragten Serben Roma als ihre Mitbürger. wobei die Distanz im Vergleich zu den Ergebnissen von vor sieben Jahren wesentlich gestiegen ist. eine Bluttransfusion von Kroaten zu empfangen. Eine vergleichbare Situation ist auch bei der Distanz der Serben gegenüber Bosniaken zu finden. gelten auch für Serben. An dieser Stelle muss darauf hingewiesen werden. Dennoch ist die allgemeine ethnische Distanz der Serben gegenüber den anderen Völkern ausgeprägter als die der Bosniaken und Kroaten. Die Ergebnisse von 2009 zeigen. In Lebensgefahr sind 37. sank von 54% (2002) auf 43. Dies sind 10.2% der Serben. Während 2002 Bosniaken noch von 48. Eine Ehe mit einem/ r Kroaten/ in wären 2002 noch 15% bis 20% der Serben eingegangen. beträgt dieser Anteil heute nur noch 51. desto geringer die Akzeptanz von Bosniaken seitens der Serben. Alle weiteren Erkenntnisse.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas Im Vergleich zu Bosniaken und Roma werden Beziehungen zu Angehörigen des kroatischen Volkes von Serben am ehesten akzeptiert. Auch der Anteil der Serben. beträgt der Anteil der Serben die mit Bosniaken in der Nachbarschaft leben würden 2009 lediglich 39. Während vor sieben Jahren 60% der befragten Serben Kroaten als Mitbürger im selben Land akzeptierten.3% weniger als im Jahr 2002. Im Vergleich zu den anderen Völkern lehnen Serben am stärksten Beziehungen zu Roma ab. während dieser Anteil 2009 auf etwa 9% bis 12% geschrumpft ist. dass die Differenzen im Grad der Distanz der Serben gegenüber den anderen drei Völkern sehr gering sind. dass die ethnische Distanz der Serben gegenüber Angehörigen des kroatischen Volkes im Vergleich zu 2002 deutlich gestiegen ist.1% (2009). während 132 . Je intimer die Form der Beziehung. In der Untersuchung von 2002 akzeptierten 58. Bosniaken als Mitbürger akzeptieren 47.2% und von Roma 34. die Kroaten als Nachbarn akzeptieren würden.9% der Serben als Nachbarn akzeptiert würden.4%. welche bereits in Bezug auf die ethnische Distanz der Kroaten und Bosniaken genannt wurden. „Bluttransfusion“ zu vermerken.8%. Abweichungen sind lediglich bei den Optionen „Freundschaft / Bekanntschaft“ bzw. Von Bosniaken würden 35.5% der Serben bereit. Mit der Zunahme der Intimität der Beziehungen steigt auch die Distanz der Serben gegenüber den anderen Völkern.

Aus der Tabelle 13 ist ersichtlich. Heute hingegen gilt dies nur noch für 4% bis 5% der Befragten. der Wunsch.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas heutzutage der Anteil nur noch 45. Auch lehnen Serben in hohem Maße Beziehungsformen ab. sprechen sich heutzutage lediglich 32.6% beträgt. gefolgt von Bosniaken und Kroaten. dass Serben am stärksten Roma ablehnen. Bei Angehörigen des serbischen Volkes sind keine statistisch bedeutenden Differenzen in der Ausprägung der ethnischen Distanz in Abhängigkeit von den erhobenen soziodemographischen Variablen zu vermerken. ein Eheverhältnis mit einem/ r Angehörigen eines anderen Volkes einzugehen. in denen sie eine untergeordnete Rolle einnehmen müssen. Von allen angebotenen Beziehungsformen werden die Mitbürgerschaft und Nachbarschaft mit Angehörigen der anderen Völker von Serben am ehesten toleriert.5% der befragten Serben. Dies ist ein Zeichen für einen hohen Grad an Homogenisierung der Serben in Bosnien und Herzegowina. Eine ähnliche Entwicklung zeigt sich in Bezug auf die Nachbarschaft mit Roma: Wurde sie 2002 noch von 46. 6. das Bekleiden einer Führungsposition durch einen Angehörigen eines anderen Volkes akzeptieren nur rund 20% bzw. Einen Chef aus einer anderen ethnischen Gruppe zu haben bzw. Außerdem lehnt es etwa ein Viertel der Serben ab. Von allen drei konstitutiven Völkern Bosnien und Herzegowinas lehnen es Serben am stärksten ab. ihre Entität zu erhalten oder sind die Ursachen hiefür ganz woanders zu suchen? 133 . Diese Ergebnisse liegen sehr nahe an den Untersuchungsergebnissen von 2002. was die Ursachen für die verhältnismäßig uniforme Ausprägung der ethnischen Distanz unter den in Bosnien und Herzegowina lebenden Serben sind: Angst vor anderen. Bosniaken oder Roma unterrichtet werden. dass ihre Kinder von Kroaten. Beziehungen zu Letzteren werden seitens der Serben am wenigsten abgelehnt.5% der Befragten für sie aus. Die Ehe mit einem/ r Angehörigen des Roma-Volkes war 2002 für 13% bis 16% der Serben akzeptabel.9% der serbischen Befragten akzeptiert. Aufgrund dieser Beobachtung stellt sich die Frage.

5% 26.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas Grafik 3.8% 65.1% 30.5% 67.9% 67.7% 22.9% 19.7% 18.9% 26.8% 8. Partei zu sein (3) Lehrer in meinem Ort zu sein (4) mein Chef zu sein (5) führende Position in meinem Land zu haben (6) Freundschaft einzugehen (7) heiraten meiner/s Schwester/Bruders (8) mich zu heiraten (9) Blut zu empfangen (10) 51.3% 6.9% 67.2% 68.9% 134 .3% 34.8% 43.8% 5.9% 66.5% 27.6% 32.3% 30.4% 28.4% 15.6% 36% 12. Ethnische Distanz der Serben gegenüber…? 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Kroaten Bosniaken Roma Serben (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) legende Kroaten Bosniaken Roma Serben Mitbürger in meinem Land zu sein (1) Nachbar im selben Wohnhaus / der selben Straße zu sein (2) Mitglied der selben pol.2% 37.2% 64.1% 24.2% 39.9% 4.5% 47.7% 66.1% 66.2% 32.4% 18.8% 21.2% 45.5% 64.2% 9.4% 35.

8% Serben 65.2% Eine führende Position in meinem Land inne zu haben 21.6% Eine führende Position in meinem Land inne zu haben 24.4% Mein Chef zu sein 64.9% Serben 66.1% Mich zu heiraten 64.3% Roma 34.5% Kroaten 47.2% Heirat mit meiner Schwester / meinem Bruder 19.5% Roma 26.0% Kroaten 12.6% Kroaten 36.8% Kroaten 43.2% Bosniaken 32.9% Mitglied in derselben politischen Partei zu sein 66.2% Kroaten 37.2% Mich zu heiraten 12.8% Bosniaken 21.4% Mich zu heiraten 8. aufgeschlüsselt nach den angebotenen Beziehungsformen Mitbürger.9% Bosniaken 26.5% Eine führende Position in meinem Land inne zu haben 18.5% Heirat mit meiner Schwester / meinem Bruder 65.3% Heirat mit meiner Schwester / meinem Bruder 18.2% Eine führende Position in meinem Land inne zu haben 135 .9% Roma 4.2% Bosniaken 39.9% Serben 51.2% Heirat mit meiner Schwester / meinem Bruder 15.5% Roma Tabelle 14.4% Mein Chef zu sein 4. falls ich oder mein Angehöriger in Lebensgefahr ist 67.9% Mein Chef zu sein 6.8% Roma 5.1% Serben 66.8% Bosniaken 8.5% Roma 27.3% Bosniaken 6.2% Kroaten 9.3% Kroaten 30.7% Roma 22.7% Serben 66.3% Mich zu heiraten 5.1% Kroaten 24.2% Serben 68.7% Roma 18.oder sonstige wichtige Position in meinem Land Freund.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas Tabelle 13.4% Bosniaken 35. Akzeptanz der angebotenen Beziehungsformen mit den anderen Völkern seitens Serben Hrvati Bošnjaci Romi Srbi 9.6% Roma 32. freundschaftliche Beziehungen pflegen Heirat mit meiner Schwester oder meinem Bruder Mich zu heiraten Blut zu bekommen.4% Bosniaken 18.4% Roma 15.1% Kroaten 30.5% Serben 64. Akzeptanz der anderen Völker seitens Serben.9% Kroaten 19.9% Serben 67.9% Serben 67.2% Bosniaken 45.2% Serben 64. der dauerhaft in meinem Land wohnt Nachbar in meinem Wohnhaus oder meiner Straße Mitglied in derselben politischen Partei Lehrer an der Schule in meinem Ort Chef am Arbeitsplatz Führungs .4% Bosniaken 28.

freundlich (56%). gefühlvoll (56%).8% Mein Freund / Bekannter zu sein 35.3% Mitglied in derselben politischen Partei zu sein 36.7% Serben 38.2 % Als Mitbürger in meinem Land zu leben 22. stolz (64.4 % In meiner Nachbarschaft.3% 4.5% In meiner Nachbarschaft. schreiben sie ihm in erster Linie positive Eigenschaften zu.7% Mitglied in derselben politischen Partei zu sein 32.5% Im Falle von Lebensgefahr sein Blut zu empfangen 43.2% Mein Freund / Bekannter zu sein 5. meiner Straße oder meinem Wohnhaus zu leben 67. meiner Straße oder meinem Wohnhaus zu leben 34. fleißig (59.2%) und ehrlich (51. Tabelle 15. redlich (52.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas 30.9% Als Mitbürger in meinem Land zu leben 68.4% 12.8% Als Mitbürger in meinem Land zu leben 26.5% Im Falle von Lebensgefahr sein Blut zu empfangen 45.8%). Auto-Stereotypen und Hetero-Stereotypen bei Kroaten Wenn Kroaten nach den generellen Merkmalen ihres Volkes gefragt werden. mutig (53.2%).8% In meiner Nachbarschaft. Der eigenen Wahrnehmung nach sehen sich Kroaten also als die “good guys” in Bosnien und Herzegowina.8 % Mein Freund / Bekannter zu sein 27. Aus einer Reihe von angebotenen positiven und negativen Attributen beschreiben sie sich selbst folgendermaßen: sauber (70.7% Lehrer in meinem Ort zu sein 26. Wie bereits angedeutet.5%).6% 44.9% Im Falle von Lebensgefahr sein Blut zu empfangen 67.6% 48. meiner Straße oder meinem Wohnhaus zu leben 51. klug (56.2% Im Falle von Lebensgefahr sein Blut zu empfangen 39.4.3% Kroaten 70.1% Lehrer in meinem Ort zu sein 30.7% Lehrer in meinem Ort zu sein 67.5%).9% .1 % In meiner Nachbarschaft. werden mit den ersten zehn genannten Adjektiven ausschließlich positive Eigenschaften assoziiert.9% Mein Chef zu sein 66.4% 11.6% Als Mitbürger in meinem Land zu leben 66.7%).9% Mitglied in derselben politischen Partei zu sein 32.0% Mein Freund / Bekannter zu sein 37. meiner Straße oder meinem Wohnhaus zu leben 47.3%). Auto-Stereotypen und Hetero-Stereotypen bei Kroaten Bosniaken Sauber Unkultiviert 136 Roma 2.8% Lehrer in meinem Ort zu sein 28.4%). kultiviert (60.

3%).8% 18.7%).7%).6% 3.6% 35.1% 22.3% 16.8%).7% 10.7% 2. unredlich (29.8% 23.8% 14. Obwohl Kroaten Bosniaken durchaus positive Eigenschaften zuschreiben.4% 28% 19. dass Roma bei Kroaten alles 137 .2% 11.7% 12.1% 52.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas Kalt Ehrlich Dumm Dienermentalität Unredlich Mutig Schmutzig Feige Unfreundlich Kultiviert Faul Freundlich Friedlich Sie mögen keine anderen Völker Redlich Fleißig Unehrlich Stolz Gefühlvoll Klug Streitsüchtig Sie mögen andere Völker 5.3% 29.2% 64.4% 1.6% 4.9% 42.9% 40. gelten sie aus ihrer Sicht eher als ein Volk dem man nicht vertrauen kann. faul (27. feige (26.6% 15.7% 43.6% 7. gefühlvoll (22.4%) und stolz (22%). freundlich (28%). Dienermentalität (23.6%).2% 19% 17.4% 27.2% 19% 19% 4.7% 8.8% 43.5% 9.7% 10.6%).7% 4. klug (24. Mit ihnen assoziieren Kroaten folgende.5% 60.4% 18. streitsüchtig (33.4% 24. dumm (35.1% 14.4% 4.4% 10.5% 11. friedlich (19%) und sie mögen keine anderen Völker (19%).3%).9% 53. Aus diesen Untersuchungsergebnissen wird deutlich.4% 8.8% 11.2% 21.5% 6% 8.8% Zugleich beschreiben Kroaten Bosniaken folgendermaßen: sauber (44.7% 51.1% 19.4% 31% 17.4% 14.2% 10% 16.6% 35.6% 56% 48.8% 22% 22.9%).6% 33. unehrlich (35.7% 21% 10.6% 14. faul (53.3% 24.7% 15.5% 12.2% 59.4% 31% 17.3% 34.7% 11.7% 8.3%).4%).6% 26. kultiviert (28. unehrlich (26.2% 19. unfreundlich (24.4%).6%).7% 4.2% 18.4%).8% 2.4%). sie mögen keine anderen Völker (31%). nicht kultiviert (48. Um einiges düsterer sieht jedoch das Bild der Kroaten von Angehörigen des Roma-Volkes aus.2% 56% 56.7% 28.3% 6.8%). fast ausschließlich negative Eigenschaften: schmutzig (62.1% 11.4% 6.4% 53.5% 16.8% 62.9% 26.

kalt (22. ehrlich (18. sind: streitsüchtig (43. Bis auf Friedlichkeit findet ein Großteil der Kroaten keine positiven Eigenschaften die auf Roma zutreffen würden.7%). Etwas über ein Drittel der Kroaten bildet seine Meinung über die anderen Völker durch den direkten Kontakt (37. d. Interessanterweise bilden relativ wenige Kroaten ihre Meinung über Angehörige anderer Völker auf Grund des Verhaltens von Politikern. werden Serben von Kroaten als ein Volk beschrieben.9%) sowie durch die Medien aus der eigenen Entität (24. dass die Meinung über die Angehörigen anderer Völker oft nur mittelbar gebildet wird.1%). mutig (19. 138 . dass die Stereotypen über andere Völker vor allen Dingen auf Grund der Kriegsereignisse entstanden sind (53. dem man nie vertrauen darf. sauber (38.4%). unehrlich (42. Allgemein betrachtet. sie mögen keine anderen Völker (43. weder von der eigenen noch von den anderen Volksgruppen.2%).7%). Aus der Grafik geht hervor.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas andere als positive Gedanken hervorrufen. unredlich (34.6%).9%).h.1%) und unfreundlich (17. wodurch die Meinung der Kroaten über die anderen Völker gebildet wird. durch Gespräche mit Freunden und Bekannten (28. mit denen Kroaten Serben beschreiben. stolz (21%).4%).2%).8%).8%). Die Grafik 4 gibt Aufschluss darüber. das in ihren Augen jedoch einige positive Eigenschaften aufweisen kann. Die ersten zehn Eigenschaften. Ebenso wird deutlich.

was Politiker der anderen Völkern tun und sagen Ich betrachte. sie mögen andere Völker (48.5% 71.20 60% angesprochen 80% 100% legende Nicht angesprochen Sonstiges Ich betrachte.6% 6% 52.1%).1%).80 83.5% 28.1% 62.2%).10 62.9% 24.5.8%).50 71. fleißig (47.1%). Auto-Stereotypen und Hetero-Stereotypen bei Bosniaken Anhand der in der Untersuchung zur Auswahl gestellten Eigenschaften sehen sich Angehörige des bosniakischen Volkes selbst folgendermaßen: sauber (73.60 84. mutig (52.00 47.50 28.4% 94% 47. freundlich 139 .1%).8% 2.90 24.20 16.3%).60 6.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas Grafik 4 97.8% 83. stolz (58.00 52.9% 37.2% 5.90 37. gefühlvoll (53. was Politiker meines Volkes tun und sagen Aus Gesprächen mit Freunden und Bekannten Tagtäglicher Kontakt mit Angehörigen anderer Völker Aus Medien in der FBiH Aus Medien in der RS Auf Grund der Kriegsereignisse Angesprochen 97.80 0% 20% 40% nicht angesprochen 2.6% 84. redlich (47.2% 16.10 75.40 15.1% 75.40 94.4% 15.2%). friedlich (48.

5% 14. dumm (26%).Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas (44. feige (17.8% 43.4% 44.2% 12.4%).1% 15.5% 5.8% 22.4% 42.7%).8% Ähnlich wie Kroaten nehmen auch die Bosniaken Roma sehr negativ wahr: schmutzig (58.1% 14.1% 17.3% 15. freundlich 140 .4% 31.5% 39.1%).9% 42.4% Kroaten 24. unredlich (28. sind: kultiviert (41.6% 15.5% 11.8% 21.8% 26.9% 11% 4.8% 8% 13.4% 51. unredlich (24.1% 16.3% 5.3% 3.7% 19.4% 4.7% 48.1% 1.2% 48.1% 6.6% 6.7% 23.5% 5.5% 9.7%).8%). faul (51.9% 27% 15% 10.3% 11% 6. unehrlich (31.4% 17.7% 19.4% 6.3% 19.3% 52.5% 15.4% 23.7% 58.8%).2% 30.2% 10% 16.7% 4. Aus diesen Zahlen lässt sich schließen.9% 14.7% 17.7% 12.8% 37.6% Serben 12.4% 26.3% 58.7% 21% 19.5%).6%).7% 43. Unter den ersten zehn genannten Eigenschaften befinden sich ausschließlich positive Eigenschaften.3% 42.4% 9. dass Bosniaken – ähnlich wie Kroaten – dem eigenen Volk gegenüber völlig unkritisch sind. die Bosniaken am häufigsten in Bezug auf Kroaten angeben. Tabelle 16.4% 10.1% 3.3% 3.6% 20.9% 6.5%).2%) und ehrlich (44.2%). Auto-Stereotypen und Hetero-Stereotypen bei Bosniaken Bosniaken Sauber Unkultiviert Kalt Ehrlich Dumm Dienermentalität Unredlich Mutig Schmutzig Feige Unfreundlich Kultiviert Faul Freundlich Friedlich Sie mögen keine anderen Völker Redlich Fleißig Unehrlich Stolz Gefühlvoll Klug Streitsüchtig Sie mögen andere Völker 73. klug (26.5% 9.8% 6% 9% 26% 17% 24. Eigenschaften. unehrlich (23.4% 14.6% 12.4% 26. nicht kultiviert (42.2% 5.6% 9.1% 10% 16.6% 11.5% 44.9% 17% 8.2% 11.1% 53.2% 47.6%).3% 47.1% Roma 2.4% 41.7% 28.

1%). Für 22. fleißig (22.9%). dass Bosniaken im Allgemeinen keine gute Meinung über Serben haben.7%).9% der Bosniaken sind die Medien aus der Föderation BiH ausschlaggebend bei der Meinungsbildung über die anderen Völker.4%).2%) bildet sich seine Meinung auf Grund des direkten Kontaktes mit Angehörigen des jeweiligen Volkes. Aus ihrer Perspektive sind Serben vor allem streitsüchtig (43.5%). Etwas weniger als ein Drittel der Befragten (29. streitsüchtig (23. kalt (17%) und faul (16. feige (30.4%). während jeder vierte Befragte (24.6%).9%). Bosniaken haben also ein ambivalentes Bild über Angehörige des kroatischen Volkes. nicht kultiviert (17. sie mögen keine anderen Völker (43. sie mögen keine anderen Völker (21.Ä. Freundlichkeit u. wahrgenommen. Klugheit. unfreundlich (20. stolz (26. Über die Eigenschaften der anderen Völker schließen Bosniaken meistens auf Grund der Kriegsereignisse (64. Andererseits kann man ihnen aus bosniakischer Sicht kaum vertrauen. unredlich.3%). Aus den Untersuchungsergebnissen wird klar ersichtlich. sauber (24.2%). streitsüchtig und keine anderen Völker mögend beschrieben. gefühlvoll (19. 141 . denn sie werden als unehrlich.3%).9%) seine Meinung über andere mittelbar durch die Gespräche mit Freunden und Bekannten bildet.7%).Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas (26.1%).9%). sie sind unehrlich (42. Einerseits werden sie als ein zivilisiertes Volk mit Eigenschaften wie Kultiviertheit. Deutlich negativer fällt die Meinung der Bosniaken über Serben aus. unredlich (42.4%).4%).

Der Reihenfolge nach schreiben sie sich folgende der angebotenen Eigenschaften als erstes zu: stolz (53%).Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas Grafik 5 97.10 89.1% 70.7% 16.70 24.7% 24.3% 83.1% 89.30 35. friedlich 142 .2% 22.3% 75.8% 77. ehrlich (43. sauber (47.50 81.4%). mutig (48.8%).90 60% angesprochen 80% 100% legende Nicht angesprochen Sonstiges Ich betrachte.50 18.5% 18.80 77.70 64.9% 29.90 10. redlich (35.10 0% 20% 40% nicht angesprochen 2.6.9% 5. sie mögen andere Völker (40. was Politiker der anderen Völkern tun und sagen Ich betrachte.1% 2. was Politiker meines Volkes tun und sagen Aus Gesprächen mit Freunden und Bekannten Tagtäglicher Kontakt mit Angehörigen anderer Völker Aus Medien in der FBiH Aus Medien in der RS Auf Grund der Kriegsereignisse Angesprochen 97. vorwiegend positiv geprägt.8%). Auto-Stereotypen und Hetero-Stereotypen bei Serben Auch die subjektive Selbstwahrnehmung der Serben ist.30 75.5% 81.3% 35.9%).20 22.9% 10. gefühlvoll (38. fleißig (36.2%).4%).30 83.70 16.3%). wie die der Kroaten und Bosniaken.90 29.7% 64.10 70.

7% 2.6% 3. Aus serbischer Perspektive sind Bosniaken demnach ein Volk.5% 19.7% 22.4% Aus der Sicht der befragten Serben haben Bosniaken vor allem folgende Eigenschaften: sie sind ein Volk.7% 5. unredlich (24.9% 11.8%).6% 5.9% 8.6% 37.3% 35.1% 3.8% 5. sie sind unehrlich (31.7% 21. aber sauber (17.4% 6.8%).9% 1.5% 31.4% 17.5% 3.6% 4.8% 17. unfreundlich (17.6% 23.8% 3.7% 15.5%).9% 6. Serben pflegen von sich selbst das Bild eines ein wenig naiven aber gutmütigen Rittervolkes.6% 38.8% 24.8% 38. streitsüchtig (27.3% 8.7% 5.7% 39.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas (33.5% 24.6% 43.7%).3% 10.2% 7% 2.5% 23.4% 17.8%).3% 36. das andere Völker nicht mag (32.2% 17.5% 31.3%).2% 13.7% Serben 47.3%).6% 10.1% 2% 32.1% 4. 143 .3% 30.9% 17.7%).6% 34.1% 20% 6.3% 23.6% 18.4% 9.6% 14.6% 3.8%).5% 3.8% 16. Auto-Stereotypen und Hetero-Stereotypen bei Serben Bosniaken Sauber Unkultiviert Kalt Ehrlich Dumm Dienermentalität Unredlich Mutig Schmutzig Feige Unfreundlich Kultiviert Faul Freundlich Friedlich Sie mögen keine anderen Völker Redlich Fleißig Unehrlich Stolz Gefühlvoll Klug Streitsüchtig Sie mögen andere Völker 17. Tabelle 17.3% 7.6% Roma 4.8% 40.9% 0.9% 5.4% 27.7% 33.4% 5% 53% 38.1% 13.3% 17.4% 21.2% 49.4% 5. haben eine Dienermentalität (23.8% 7% 8.3% 3% 5.2% 14.8%).7% 5.8% 5% 8.7% 3% 6% 32% 11.8% 6. sind feige (22. nicht kultiviert (24. freundlich (30.9% 2.8% 48. dem man nie vertrauen kann und das sich eher nicht durch seine positiven Eigenschaften auszeichnet.3%).4% 3.4% 15.2% 3.8% 5.9%). dumm (21.1% 19.6% 2.4% Kroaten 32.

fleißig (17. sie mögen andere Völker (17.5%) und freundlich (17.6%).4%). Jeder fünfte Befragte bildet sich seine Meinung über die anderen Völker durch Gespräche mit Freunden und Bekannten (21. Interessanterweise ist für die Meinungsbildung der Serben das Verhalten von Politikern der anderen Völker entscheidender als das.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas Genau wie Kroaten und Bosniaken haben auch Serben kein gutes Bild von Roma.4%) sowie durch den tagtäglichen direkten Kontakt mit Angehörigen des jeweiligen Volkes (20.4%). kultiviert (34. nützlich sein kann. haben Serben anscheinend eine ambivalente Meinung über Kroaten. 144 . Aus den Ergebnissen lässt sich schließen. unredlich (18. haben eine Dienermentalität (14. Serben bilden sich ihre Meinung über die anderen Völker. Den Untersuchungsergebnissen nach. feige (21. genauso wie Kroaten und Bosniaken. dumm (19. auf Grund ihrer Wahrnehmung des Verhaltens der jeweiligen ethnischen Gruppe im Krieg in Bosnien und Herzegowina (41. Sie halten sie für schmutzig (49. unkultiviert (39. sie mögen keine anderen Völker (31. das für die Gesellschaft. Verhalten ihrer eigen Politiker. sauber (32. sind unehrlich (17.7%).9%).6%).6%) und sind unfreundlich (13.7%). streitsüchtig (20%). Von Kroaten haben Serben ein ganz anderes Bild.2%). kultiviertes Volk wahrgenommen.6%).5%).4%).9%).2%). streitsüchtig (19.7%) unehrlich (23. Auf der einen Seite werden sie als ein zivilisiertes.1%). dass Serben Roma nicht als ein Volk betrachten. auf der anderen Seite darf aber auch ihnen laut der befragten Serben nicht viel Vertrauen geschenkt werden.3%).2%).4%). faul (38. Der Reihenfolge nach schreiben sie Ihnen folgende Eigenschaften zu: kalt (37. in der sie leben.2%). unredlich (23.

6% 89.60 10.6% 10.40 21.70 58.9% 14.90 14.60 79. was Politiker der anderen Völkern tun und sagen Ich betrachte.4% 10.90 83.40 0% 20% 40% nicht angesprochen 2.6% 79.9% 83.4% 89.4% 20.40 89. was Politiker meines Volkes tun und sagen Aus Gesprächen mit Freunden und Bekannten Tagtäglicher Kontakt mit Angehörigen anderer Völker Aus Medien in der FBiH Aus Medien in der RS Auf Grund der Kriegsereignisse Angesprochen 97.4% 2.30 41.60 89.7% 58.40 10.1% 16.6% 145 .10 16.40 20.60 78.4% 21.60 60% angesprochen 80% 100% legende Nicht angesprochen Sonstiges Ich betrachte.3% 41.1% 85.6% 78.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas Grafik 6 97.10 85.

Diese Ergebnisse stimmen mit den Ergebnissen früherer Untersuchungen überein. der auf Grund freier und demokratischer Wahlen funktioniert. Dies schließt auch die Möglichkeit ein. Das Staatspräsidium besteht aus insgesamt drei Mitgliedern.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas 6. bedeutet zugleich die Beziehung und alle sie beinhaltenden Interaktionen weitestgehend zu kontrollieren. Bosniaken und Serben vor allem Beziehungen zu Angehörigen des eigenen Volkes akzeptieren und sie über das jeweils eigene Volk die beste Meinung haben.h. Aus diesem Grund ist es immer wieder interessant und wichtig zu erforschen. Schlussfolgerung und Diskussion Laut seiner Verfassung ist Bosnien und Herzegowina ein demokratischer Rechtsstaat. Bei den Angehörigen aller drei Völker nimmt die ethnische Distanz gegenüber den jeweils anderen Völkern mit der Intimität der angebotenen Beziehungsformen deutlich zu. Abweichungen gibt es in diesem Punkt lediglich bei zwei der angebotenen Beziehungsformen: „Mit der jeweiligen Person befreundet zu sein“ und „Von der jeweiligen Person Blut zu empfangen. aus jeweils einem Bosniaken und einem Kroaten. 2008). 2003. die Beziehung jederzeit beenden zu können. die unmittelbar von der Bevölkerung der Föderation BiH gewählt werden und einem Serben. Eine Freundschaft mit jemandem einzugehen. Außerdem muss 146 . In diesem Staat leben Kroaten. wie sehr das Prinzip der Ethnizität in die Funktionsweisen des Staates und dessen Verfassung integriert ist. von denen zwei Drittel aus der Föderation BiH (fünf Bosniaken und fünf Kroaten) und ein Drittel aus der Republika Srpska (fünf Serben) kommen. Šalaj. Die Untersuchungsergebnisse dieser Studie über ethnische Distanz und Stereotypen in Bosnien und Herzegowina zeigen. d. miteinander in einem Staat zu leben. Anhand dieser Beispiele wird deutlich. dass solche Ergebnisse bereits zu erwarten waren (Puhalo. falls mein eigenes Leben oder das eines Familienmitglieds gefährdet ist“. Durch einen Blick auf vorherige Studien lässt sich sagen. Bosniaken und Serben als konstitutive Völker gemeinsam mit anderen Völkern. wie die Angehörigen der drei ethnischen Gruppen einander wahrnehmen und ob und in welchem Maße sie bereit sind. Die Völkerkammer besteht aus insgesamt fünfzehn Delegierten. dass Kroaten. der unmittelbar von der Bevölkerung der Republika Srspka gewählt wird.

eine Bluttransfusion von Angehörigen der anderen Völker im Falle von Lebensgefahr zu empfangen. lebensrettenden Bluttransfusion nicht zustimmen würde. ethnische Spannungen u. Die Verweigerungshaltung bezieht sich insbesondere auf das Empfangen von Blut von Angehörigen des Roma-Volkes. dass in Bosnien und Herzegowina die meisten Bürger immer noch nur den Vertretern des eigenen Volkes Vertrauen erweisen. durch den Chef am Arbeitsplatz oder durch politische Führungspersonen). in denen Menschen im Vergleich zu Angehörigen der anderen Völker in eine untergeordnete Position gebracht werden (z. dass ein Großteil der Serben und serbischen Politiker in Bosnien und Herzegowina für politische Ansprüche von kroatischer Seite meistens Verständnis zeigen. Hierzu sollte erwähnt werden. Offenbar haben einheimische Politiker nicht viel für den Aufbau des gegenseitigen Vertrauens zwischen den Angehörigen der verschiedenen ethnischen Gruppen getan.) als weniger wichtig angesehen wird. nicht ethnisch gespaltenen Gesellschaften. Obwohl sich ein relativ großer Anteil der Angehörigen aller drei Völker dazu bereit erklärte. Dieser Umstand hat sich 147 . muss dennoch darauf hingewiesen werden. die Idee eines getrennten Fernsehkanals im Rahmen des öffentlich-rechtlichen Fernsehsenders oder das Vorhaben einer eigenen kroatischen Entität.h. in: Pennington 1997).B. dass die ethnische Distanz zu Serben im Vergleich zu 2002 abgenommen hat. der kroatischen Befragten wird deutlich. Offen bleibt hier die Frage. dass ein Teil der Befragten solch einer evtl. ob solche Einstellungen als rassistisch bezeichnet werden können. Zudem gab es in der Vergangenheit keine erwähnenswerten Konflikte zwischen Serben und Kroaten in Bosnien und Herzegowina.B. während dies in außerordentlichen Situationen (Krieg. So befürworten sie z. Diese Form von Misstrauen konnte bereits in der vorherigen Untersuchung des Autors aus dem Jahr 2002 beobachtet werden.a. Die politischen Verhältnisse in Bosnien und Herzegowina scheinen eine Minderung der Kluft zwischen Kroaten und Serben bewirkt zu haben. Durch einen Blick auf die Ergebnisse bzgl. dass sich Menschen in “normalen” d. Ebenso werden häufig die Beziehungen abgelehnt. variiert. Aus der Studie geht hervor.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas bedacht werden. je nach Art der angebotenen Beziehungsformen. während die Distanz zu Roma. mit denen sie gemeinsame Einstellungen und Werte teilen (Rokeach. die Menschen als Freunde wählen.

dass bei den Befragten jedes einzelnen Volkes Differenzen bzgl. Bei den bosniakischen Befragten sind die Unterschiede am stärksten ausgeprägt. 148 . Diese Differenzen hängen von den soziodemographischen Merkmalen der einzelnen Befragten ab. erfahren sie doch die stärkste Ablehnung seitens der anderen Völker. Auf der anderen Seite der Akzeptanzskala stehen die Kroaten. bei den serbischen am schwächsten.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas sicherlich positiv auf den Abbau der ethnischen Distanz zwischen den beiden Völkern ausgewirkt. An zweiter Stelle folgen die Serben und dann die Roma. Über die Ursachen für diese Zunahme kann zurzeit allerdings nur spekuliert werden. Die ethnische Distanz zu den anderen Völkern hat bei den Bosniaken im Vergleich zu 2002 zugenommen. Obwohl die Roma relativ gesehen ein zahlenmäßig kleines Volk in Bosnien und Herzegowina sind und weder wichtige Posten im Staat innehaben noch sich am Krieg beteiligt haben. Serben aus Bosnien und Herzegowina akzeptieren am ehesten die in der Untersuchung angebotenen Beziehungsformen mit Kroaten. was hier zu betonen ist. und andererseits in der immer wieder diskutierten Verfassungsreform und der Angst der Serben um den Fortbestand der Republika Srpska. Die Gründe hierfür liegen wahrscheinlich einerseits in der Radikalisierung der politischen Rhetorik in den letzten drei bis vier Jahren. dass sie sogar die frühere Kriegsfeindschaft zwischen Kroaten. Serben und Bosniaken in den Hintergrund drängen. Sowohl bei Kroaten als auch bei Bosniaken hat sich gezeigt. Die mit Roma assoziierten Stereotypen und Vorurteile sind immer noch so stark. dann mit Bosniaken. der ethnischen Distanz zu den anderen Völkern bestehen. Möglicherweise hat die allgemeine politische Instabilität zu dieser Entwicklung beigetragen. Bei allen Ergebnissen muss erwähnt werden. dass sie von den anderen Völkern am ehesten Kroaten akzeptieren. welche sowohl von Bosniaken als auch von Serben am meisten geachtet werden. Interessanterweise werden jedoch Serben und Bosniaken von Kroaten in etwa gleichem Maße abgelehnt. Die ethnische Distanz der Serben zu den anderen zwei konstitutiven Völkern Bosnien und Herzegowinas ist im Vergleich zu 2002 gewachsen. In Bezug auf die ethnische Distanz der Bosniaken zeigen die erhobenen Untersuchungsergebnisse.

sie mögen andere Völker. dass der Einfluss der Kriegsvergangenheit auf die Meinungsbildung über die jeweils anderen 149 . Der direkte Kontakt mit den anderen Völkern steht erst an zweiter Stelle als Informationsquelle über die anderen Völker. Außerdem akzeptieren nach den Ergebnissen von allen Befragten die Atheisten die angebotenen Beziehungsformen mit Angehörigen der anderen Völker am ehesten. kultiviertes Volk. Die Untersuchung der Stereotypen hat gezeigt. Interessanterweise bilden sich die meisten Bürger Bosnien und Herzegowinas ihre Meinung über andere Völker auf Grund der Kriegsereignisse. mutig. ehrlich. usw. sich selbst unkritisch wahrnehmen und dazu neigen. dass sie aus der Sicht der anderen befragten Völker nur eine unnötige Last für die Gesellschaft darstellen. das anderen Völkern generell feindlich gegenübersteht. da diese ihrer Ansicht nach hinterlistig und böse sind. Im Gegensatz zu den Ergebnissen bei der Beschreibung des eigenen Volkes werden den jeweils anderen Völkern eher negative Eigenschaften zugeschrieben. Demzufolge sind Kroaten zwar als Nachbarn erwünscht. Diese Ergebnisse zeigen uns. die er an einer Mustergruppe von Schülern an Mittelschulen in Bosnien und Herzegowina durchgeführt hatte. das eigene Volk zu idealisieren. Über Kroaten haben sowohl Serben als auch Bosniaken widersprüchliche Meinungen. Alle Völker halten sich selbst für redlich. dass Angehörige aller drei Völker ein sehr unkritisches Selbstbild haben bzw. Auf der anderen Seite stehen sie Kroaten misstrauisch gegenüber. dann bei Kroaten und als letztes bei Serben ausgeprägt.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas dass die ethnische Distanz mit der zunehmenden Höhe des Bildungsgrades abnimmt. Diese Tatsache ist am stärksten bei Bosniaken. Bosniaken werden einerseits als unehrlich und streitsüchtig wahrgenommen und insbesondere von Serben teilweise noch als Untertanen betrachtet. sollten jedoch stets beobachtet werden. Kroaten und Bosniaken betrachten Serben als ein unehrliches und streitsüchtiges Volk. Als drittwichtigste Quelle zur Meinungsbildung gelten Gespräche mit Freunden und Nachbarn. Die Ergebnisse dieser Untersuchung sind mit den Ergebnissen einer Studie von Turjačanin (2007) vergleichbar. Auf der einen Seite sehen beide Kroaten als ein zivilisiertes. Roma werden als ein Volk ohne positive Eigenschaften wahrgenommen und es entsteht der Eindruck.

bleibt Ihnen vorbehalten. Die These. Kroaten und Bosniaken eine Abnahme der ethnischen Distanz und der Stereotypen zur Folge hätte. Nur wenige der Befragten nutzen Medien aus der jeweils anderen Entität und glauben an die ihnen dadurch vermittelten Informationen. ob eine verbesserte oder zumindest vermehrte Kommunikation zwischen Serben. dass sich nur etwa 25% der Befragten ihre Meinungen über die anderen Völker durch den unmittelbaren Kontakt mit ihnen bilden. 150 . zu denken geben. die in Bosnien und Herzegowina wichtige Positionen einnehmen und sich um dieses Land kümmern. Offensichtlich wird Politikern wenig Vertrauen geschenkt. ist also relativ gering. gering ist. Ein Urteil darüber. Der Anteil derer. Abschließend kann festgehalten werden. Diese besorgniserregende Tatsache sollte allen. aber nicht miteinander zu leben wurde hiermit ein weiteres Mal bestätigt. wer für diese Entwicklung verantwortlich ist. auch wenn sie diejenigen sind. die das Umfeld der Bürger in weitem Maße mit gestalten. Vermutlich sind die Medien entlang der Entitätsgrenzen geteilt und werden auch dementsprechend von den Bürgern genutzt. Die Stereotypen über die anderen ethnischen Gruppen zeigen.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas konstitutiven Völker Bosnien und Herzegowinas immer noch sehr groß ist und diese Tatsache nicht vernachlässigt werden darf. dass Bosniaken. dass die zwischenethnische Kommunikation der Bürger Bosnien und Herzegowinas ziemlich schwach zu sein scheint. dass die einzelnen Völker Bosnien und Herzegowinas kein Vertrauen zueinander haben und die Bereitschaft aufeinander zuzugehen und sich näher kennen zu lernen. Ebenso wichtig festzuhalten ist. die häufig in direktem Kontakt zu Angehörigen der anderen Völker stehen. dass die ethnische Distanz im Vergleich zu 2002 gestiegen ist. dass Politiker und ihr Verhalten sich sehr wenig auf die Meinungsbildung über die anderen Völker auswirken. Insbesondere unter Berücksichtigung der politischen Spannungen und der gegenwärtigen Instabilität in Bosnien und Herzegowina bleibt die Frage offen. was darauf schließen lässt. Kroaten und Serben in Bosnien und Herzegowina zwar bereit sind nebeneinander. Interessanterweise gaben die Befragten an.

(1971): White Attitudes Towards Black People. (2006): Homo poscommunisticus. S. H. 20. (2006): Ethnische Distanz und soziale (Des)Integration kommunaler Gemeinschaften. Etnički stereotipi . • Campbell. Oktober. Belgrad. / Baćević. und Kamenov.A. L. No 1–2.S. i drugi (1991): Jugoslavija na kriznoj prekretnici. Ž. • Biro. und Boneta. Vol XXXVII. 21-6. oktobra. Diplomski rad. Bd. • Ðurić. M. • Antoni. Harper. Beograd.. Ž. 20. T. Lj. New York. Matica srpska. Ž. Atherton Press. (1969): The frustration-aggresion hypothesis revisted. New York. No 2. (2002): Etnocentrizam Srba u Serbenji pre i posle 5. u. Doob. 21-6. B. O. Zagreb. (1971): Ispitivanje etničke distance kod djece . Mowrer. 57-62. Ethnischer Stereotyp – Sonderausgabe 3. Beograd. A. in L.): Roots of Aggression: A Re-examinaton of the Frustration Aggression Hypothesis. D. / Alačov. Belgrad. J. i Boneta. Revue für Soziologie. (2003): National identity and social distance: Does in-group loyality lead to outgroup hostility? Review of Psychology. B. Ann Arbor. 57-62. • Banovac. Đ. Diplomarbeit. Belgrad.posebno izdanje 3. • Čorkalo. (1939): Frustration and Aggresion. / Biro. (2006): Homo poscommunisticu. S. M. • Dollard. Ð. New Haven. Beograd IDN i Centar za politikološka istraživanja i javno mnenje. and Sears. XX vek. (1971): Untersuchung der 151 . Literatur Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas • Adorno et al. (1991): Jugoslawien im Umbruch in einer Krisensituation.R. Berkowitz (ed. Belgrad. D. Jahrhundert. L. Yale University Press.Novi Sad. (1998): Nacionalni identitet. Miller. (1991): Etnička distanca i stereotipije kod srednjoškolske omladine srpske i hrvatske nacionalnost. S. Nova srpska politička misao. (2002): Ethnozentrismus bei Serben in Serbien vor und nach dem 5. M. (1998): Nationale Identität.. Zbornik za društvene nauke. 85-94. (1991): Ethnische Distanz und Stereotypen bei kroatischen und serbischen Schülern an Mittelschulen. Zagreb. XXXVII. / Biro. T. Mich. Beograd.E. Beograd. Belgrad IDN und Zentrum für Politikforschung und Öffentlichkeit. R. XX vek. (2006): Etnička distanca i socijalna (dez)integracija lokalnih zajednica. Revija za sociologiju.. / Đuric. / Banovac. (1950): The Authoritarian Personality.W.a. p. Institute for Social Research. D. N. No 1-2. • Berkowitz. Lj. M. in: Neuer serbischer politischer Gedanke. • Biro. Jahrhundert. Vol 10.7. / Antoni. • Alačov. str. • Baćević. str.

/ Kosanović. Filozofski fakultet. Novi Sad.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas ethnischen Distanz bei Kindern – Novi Sad. (1997): Etnička distanca i nacionalne stereotipije Srba u Srpskom Sarajevu. (1993): Metode i tehnike socijalno psiholoških istraživanja. (1997): Ethnische Distanz und nationale Stereotypen bei Serben im serbischen Sarajevo. Philosophische Fakultät. bošnjačke i srpske nacionalnosti. Sociologija broj 1. 152 . • Đurić. London. Diplomarbeit. • Havelka. B.. Zagreb. S. Beograd. Beograd. Đ. B. Abteilung für Psychologie. E. Die Persönlichkeit in einer multikulturellen Gesellschaft. Bildungszentrum „Jovan Vukadinovic“. Handbuch zur Übungen in der Sozialpsychologie I und Sozialpsychologie II. • Gellner. / Havelka. Sammelband für Sozialwissenschaften. Popadić. / Kuzmanović. Universität Novi Sad. 134-153. Novi Sad. Novi Sad.. Belgrad. B. 1. Ličnost u višekulturnom društvu. / Đuric. (2003): Nationale Identität und soziale Distanz bei kroatischen. N. Routledge& Kegan Paul. Odsjek psihologija. • Kuzmanović. H. bosniakischen und serbischen Studenten. (2003): Nacionalni identitet i socijalna distanca studenata hrvatske. Kuzmanović. Kuzmanović. (1992): Stereotipije o Romama i etnička distanca prema Romama. B. Popadić. Diplomski rad. str. Matica Srpska. (1995): Socijalno-psihološka obeležja etničkog identiteta mladih. / Đuric. Đ.J. • Kosanović. Filozofski fakultet. Belgrad. B. (1995): Sozialpsychologische Merkmale der ethnischen Identität von Jugendlichen. Matica srpska. D. Belgrad. (1980): Psihološka struktura etničkih stavova mladih. Soziologie Nr. Diplomski rad. • Lučić. Univerzitet u Novom Sadu. Priručnik za vježbe socijalne psihologije I i socijalne psihologije II .. (1993): Methoden und Techniken der sozialpsychologischen Forschungen. • Eysenck. Matica srpska. D. Novi Sad. 134-153. B. Ð. (1980): Psychologische Struktur in ethnischen Einstellungen der Jugendlichen. (1997): Nationen und Nationalismus. (1954): The Psychology politics. • Ðurić. Zagreb. Philosophische Fakultät. Beograd. / Lučić. Đ. Novi Sad. E. Diplomarbeit. (19912): Stereotypen über Roma und ethnische Distanzierung gegenüber Roma. Obrazovni centar “Jovan Vukadinović”. D.. / Gellner. (1997): Nacije i nacionalizam. D. N. Novi Sad.

M. Belgrad. Friedrich-Ebert-Stiftung. J. i drugi (2005): Etnička distanca i etnički stereotipi kao faktor odluke o povratku. • Pejanović. J. IAN. (2007): Wofür sind uns Roma schuldig? Neue Report Nr. S. Jastrebarsko. M. Friedrich-Ebert-Stiftung i Institut društvenih nauka. Lutovac (ur. 108. 11/7/2007 153 . Psychological Bulletin.. Banja Luka. Leben in den Nachkriegsgemeinschaften. C. Život u posleratnim zajednicama. Beograd IDN. (1967): Etnička distanca u SFRJ. • Opačić. D. Psihologija 1-2. in: Z. 125137. Belgrad IDN. (2006): Genese der Entwicklung des politischen Pluralismus in Bosnien und Herzegowina. • Puhalo. C. • Pennington. S. 499-514. (1967): Ethnische Distanz in der SFRJ. (2003): Ethnische Distanz bei Bürgern der Föderation BiH und Republika Srpska gegenüber den Völkern aus der ehemaligen SFRJ. (2003): Etnička distanca građana Republike Srpske i Federacije BiH prema narodima bivše SFRJ. • Phinney. S. Naklada Slap. (2005): Ethnische Distanz und ethnischer Stereotyp als Faktor bei der Rückkehrentscheidung. S. • Pantić. Beograd. Naklada Slap. D. / Milošević Đorđević. (2003): Ein Versuch der Klassifizierung der theoretischen Überlegungen zur nationalen Identität. Belgrad. Zagreb. Belgrad. (1990): Ethnic identity in adolescent and adults: review of research. (2003): Jedan pokušaj klasifikacije teorijskih razmatranja nacionalnog identiteta.): Politische Parteien und Wähler in den Staaten des Ex-Jugoslawien. 115-138. G. G. Friedrich-Ebert-Stiftung und Institut für Sozialwissenschaften. IAN. D. / Milas. 237-252.a. (2004): Persönlichkeit und soziale Einstellungen. / Puhalo. 115-138 / Opačić. J. 11/7/2007 / Puhalo. S. D. 226. 125-137. (2006): Geneza razvoja političkog pluralizma u Bosni i Hercegovini. (1997): Osnove socijalne psihologije. • Puhalo. / Pejanović. Lutovac (ur. / Pantić. str. G. str. 226. str. (1997): Grundlagen der Sozialpsychologie. 237-252. Psihologija 1-2. Banja Luka. (2007): Šta su nam Roma krivi? Novi Reporter br.) Političke stranke i birači u državama bivše Jugoslavije. Zagreb. Friedrich-Ebert-Stiftung. Beograd. (2004): Ličnost i društveni stavovi. S. Jastrebarsko. str. U Z. Naklada Slap. Naklada Slap. S. / Pennington. G. • Milošević Đorđević. Beograd.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas • Milas. S. u.

Beograd.. (1960): The Open and Closed Mind. Butollo. I. N. (2009): Sozialer Zusammenhalt in Bosnien und Herzegowina. Beograd. N. (2000): Etničke distance kod mladih u Republici Srpskoj. 96-102. Ž. • Sherif. Belgrad. Friedrich-Ebert-Stiftung. (1997): Ethnizitätstheorie. B.Banja Luka. Scientific American 223. W. Butollo. / Šiber. Zavod za izdavanje udžbenika i nastavnih sredstava. • Turjačanin. (1978): Vrednosti. rad prezentovan na naučnom simpozijumu Empirijska istraživanja u psihologiji u Beogradu. London. F . Ð.. (1998): Osnove političke psihologije. Attitudes and Values. Čekrlija. N. N. Ð. 154 . K. M. i Stref-Feber. Sarajevo. • Rokeach. I. Nolit. Zagreb. (2000): Ethnische Distanz bei Jugendlichen in der Republika Srpska. usmeno saopštenje na simpozijumu Empirijska istraživanja u psihologiji. (1966): Group Conflict and Cooperation: Their Social Psychology. / Rake. Basic books. und Ancock. • Rot. Friedrich-Ebert-Stiftung. Einstellungen und Verhaltenswandel. • Rajk.. Powell.. / Turjačanin. Routledge& Kegan Paul.V. Belgrad. Beograd. (1978): Werte. S. • Šalaj. • Tajfel. Präsentation der Arbeit am Symposium für empirische Forschungen in der Psychologie in Belgrad. Politička cultura. V. M. V. Teorije o etnicitetu. Vortrag am Symposium Empirische Forschungen in der Psychologie.. S. N. JosseyBass. • Rot. New York. (1989): Grundlagen der Sozialpsychlogie. (2009): Socijalno povjerenje u Bosni i Hercegovini. San Francisco. / Šalaj. (2002): Ethnische Distanz und ethnischer Stereotyp bei Psychologiestudenten in Banja Luka und Sarajevo – Banja Luka. stavovi i promena ponašanja. Powell. K. (1973): Nacionalna vezanost i vrednosti kod srednjoškolske omladine. N. Sarajevo. (1998): Grundlagen der politischen Psychologie. (2002): Etnička distanca i etnički stereotipi studenata psihologije u Banjoj Luci i Sarajevu . B. (1968): Beliefs. W. / Rot. (1973): Nationale Bindung und Werte bei der Jugend aus Mittelschulen. Belgrad. 20. Ž. i Havelka. F. Zagreb. Jahrhundert. Beograd.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas • Putinja. Institut za psihologiju. M. Institut für Lehrbücher und Unterrichtsmittel. Belgrad. und Havelka.V. Beograd. Belgrad. (1989): Osnove socijalne psihologije. H. Čekrlija. B. / Putinja. / Turjačanin. und Stref-Feber. XX vek. • Rokeach. • Turjačanin.. i Enkok. p. Institut für Psychologie. • Šiber. / Rot. Politička cultura. (1997):. B. (1970): Experiments in intergroup diskriminations. Nolit.

ba/index. Službeni glasnik. Zugang am 1. 15-39. / Trebješanin. Belgrad. / Turjačanin. / Vasović. Philosophische Fakultät in Banja Luka.Centar za istraživanje tržišta (2002): Socijalna distanca spram nekih nacionalnosti u Hrvatskoj . S.aspx?PID=36&RID=87. Stubovi kulture. Beograd. V. M. V. 15-39. (2007): Psychosozialer Raum und ethnische Beziehungen bei Jugendlichen. Belgrad. (2000): Wörterbuch der Psychologie. (2000): Rečnik psihologije. Ž. Banja Luka. etničnost. • Trebješanin. Ž. / GfK – Zentrum für Marktforschung (2002): Soziale Distanz gegenüber manchen Völkern in Kroatien – Zagreb.undp. Službeni glasnik. • Vrcan. • Turjačanin. 155 . Banja Luka.Zagreb. (2007): Psihosocijalni prostor i etnički odnosi mladih. Naklada Jesenski i Turk str. S. Jahresbericht http://www. Sonstige Quellen: • GfK . (1999): Bezeichnende Sammlung um das Ethnische. Ethik. Magisterarbeit. Beograd.) Kultur. Filozofski fakultet u Banjoj Luci. Magistarski rad. identitet. (2007): U predvorju politike.2009. Zagreb. Stubovi kulture. ČačićKumpes (ur. / Vrcan. Čačić-Kumpes (ur. Identität. Naklada Jesenski und Turk S. (2007): Im vorpolitischen Raum. Zagreb.) Kultura. / Turjačanin. (2004): Nacionalni stavovi mladih bošnjačke i srpske nacionalnosti u Bosni i Hercegovini. U: J. Filozofski fakultet Beograd. V. M.6. (2004): Nationale Einstellungen bei jungen Bosniaken und Serben in Bosnien und Herzegowina. Godišnji izvještaj / Frühwarnungssystem.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas • Turjačanin. • Vasović. V. • Sistem ranog upozoravanja. J. Philospohische Fakultät Belgrad. (1999): Znakovita zbrka oko etničkog.

1 Zusammenhang zwischen der ethnischen Distanz und einigen soziodemographischen Variablen 156 .Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas Anlage Nr.

08502 .50 72076. Siedlungstyp N Stadt Dorf 412 235 M 2.55241 SEM .500 -1.86 306.08940 Tabelle 1.6909 SD 1.784 .6042 SD 1.06514 157 .71 SR 137551.2.6337 2.0710 2.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas Bosniaken Tabelle 1. Sind Sie Mitglied einer politischen Partei? N Ja Nein 68 568 M 3.644 Tabelle 2.1.58611 1.53286 SEM . Geschlecht N Männer Frauen 353 294 M 2.07865 .500 72076.462 df 645 P .59736 1.678 t -. Test Statistik Mann-Whitney U Wilcoxon W Z p 44346.19234 .7521 2.59638 1.50504 SEM . Independent Samples Test F Equal variances assumed .1.075 Tabelle 3.50 Tabelle 2. Mann-Whitney Test N Grad Selo Total 412 235 647 MR 333.4978 SD 1.09818 Tabelle 2.

500 -2.6597 SD 1.69861 1.10863 .9220 2.1.027 Tabelle 4.037 158 . Test Statistik Chi-Square Df P 8.50 177744. Kruskal-Wallis Test N zwischen 18 und 29 Jahren zwischen 30 und 44 Jahren zwischen 45 und 59 Jahren über 60 Jahre Total 176 213 157 101 647 MR 355.34 Tabelle 4.10922 .Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas Tabelle 3.99 314.217 .2.20 291.500 177744.5787 2.44901 1.12 320.06162 Tabelle 4.02 312.511 3 .55684 1.12425 .6255 2.93 SR 24821. Alter N zwischen 18 und 29 Jahren zwischen 30 und 44 Jahren zwischen 45 und 59 Jahren über 60 Jahre Total 176 213 157 101 647 M 2.1.16902 .56744 SE . Mann-Whitney Test N Ja Nein Total 68 568 636 MR 365.58545 1.50 Tabelle 3.2. Test Statistik Mann-Whitney U Wilcoxon W Z P 16148.4007 2.

2.13573 .9654 2.50302 1.499 3 . akzeptiere aber nicht alles.51 361.9450 3. was meine Religion lehrt Ich bin gläubig.15645 .76005 1.25959 .56744 SE . dass andere gläubig sind Total 5 334 241 28 39 647 M 2.64562 1.000 Tabelle 6.36262 1.33262 .12188 .23 Tabelle 5.6597 SD 2.06228 1.2195 2.06162 159 . was meine Religion lehrt Ich bin mir nicht sicher.1.1830 3.oder Fachhochschule Total 100 125 275 147 647 MR 268.42969 1.2222 1.56453 1.47852 1. Welche der angebotenen Aussagen beschreibt am besten Ihre religiöse Überzeugung? N Keine Nennung Ich bin ein überzeugter Gläubiger und akzeptiere alles.92228 .Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas Tabelle 5.62112 1. Kruskal-Wallis Test N Grundschule Handwerkliche Ausbildung Allgemeine Hochschulreife Hoch.08916 .oder Fachhochschule Total 100 125 275 147 647 M 2.2518 3.0139 2.17 361. ich habe nichts dagegen.09209 . Bildungsgrad N Grundschule Handwerkliche Ausbildung Allgemeine Hochschulreife Hoch.92 242.4900 2.08224 .6597 SD 1. ob ich gläubig bin Ich bin nicht gläubig. Test Statistik Chi-Square Df P 49.56744 SE .0577 2.06162 Tabelle 5.

was meine Religion lehrt Ich bin mir nicht sicher.8580 SD 1.035 3 .11976 Tabelle 7. was meine Religion lehrt Ich bin gläubig.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas Tabelle 6. Independent Samples Test F Equal variances assumed 1.436 df 230 p .1.64 387.1.11458 .663 Tabelle 8. Geschlecht N Männer Frauen 112 120 M 3.31191 SEM . ob ich gläubig bin Ich bin nicht gläubig. Siedlungstyp N Stadt Dorf 154 78 M 3.13459 . akzeptiere aber nicht alles.14 373.42440 1.22709 SEM . Kruskal-Wallis Test N Ich bin ein überzeugter Gläubiger und akzeptiere alles.1722 2.0288 SD 1.000 Kroaten Tabelle 7.1071 3. ich habe nichts dagegen.51 263.2. Test Statistik Chi-Square df p 60.661 t . dass andere gläubig sind Total 334 241 28 39 642 MR 272.13894 160 .96 Tabelle 6.42187 1.

9473 3.13079 .930 .Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas Tabelle 8.500 .2.500 8040.030 Tabelle 9.30 103. Mann-Whitney Test N Ja Nein Total 40 183 223 MR 120.2.1.36496 SE .38091 SEM .44974 1.19439 .0484 SD 1.500 -2.19160 1. Sind Sie Mitglied einer politischen Partei? N Ja Nein 40 183 M 3. Mann-Whitney Test N Stadt Dorf Total 154 78 232 MR 123.500 20152.60397 1.352 Tabelle 10.18874 .12 SR 4823.50 Tabelle 8.2220 2.50 Tabelle 9.24181 .50 20152.31843 1.50 8040.2588 3.27251 1.20120 .1.59 110.08 SR 18987. Test Statistik Mann-Whitney U Wilcoxon W Z P 3316.168 .08961 161 .0666 SD 1.0034 3.9881 3. Alter N zwischen 18 und 29 Jahren zwischen 30 und 44 Jahren zwischen 45 und 59 Jahren über 60 Jahre Total 46 83 59 44 232 M 2. Test Statistik Mann-Whitney U Wilcoxon W Z p 4959.10208 Tabelle 9.

48726 1.83 Tabelle 10.78 112.11642 .44 110.47 Tabelle 11.34 124.oder Fachhochschule Total 27 33 98 74 232 M 2.0666 SD 1.011 162 .2.2.2294 3.205 3 .1.593 Tabelle 11.36496 SE . Kruskal-Wallis Test N Grundschule Handwerkliche Ausbildung Allgemeine Hochschulreife Hoch.903 3 .54 113.18 119.49542 1.1.28622 .17384 .1653 3.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas Tabelle 10. Kruskal-Wallis Test N zwischen 18 und 29 Jahren zwischen 30 und 44 Jahren zwischen 45 und 59 Jahren über 60 Jahre Total 46 83 59 44 232 MR 111.08961 Tabelle 11.15253 1.24436 .31 128.3287 3. Test Statistik Chi-Square Df P 1.0121 3. Bildungsgrad N Grundschule Handwerkliche Ausbildung Allgemeine Hochschulreife Hoch. Test Statistik Chi-Square Df P 11.oder Fachhochschule Total 27 33 98 74 232 MR 78.40374 1.

Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas

Tabelle 12. Welche der angebotenen Aussagen beschreibt am besten Ihre religiöse Überzeugung?
N Keine Nennung Ich bin ein überzeugter Gläubiger und akzeptiere alles, was meine Religion lehrt Ich bin gläubig, akzeptiere aber nicht alles, was meine Religion lehrt Ich bin mir nicht sicher, ob ich gläubig bin Ich bin nicht gläubig, ich habe nichts dagegen, dass andere gläubig sind Total 3 127 72 10 20 232 M 1.0667 2.7307 3.3830 3.9050 3.9413 3.0666 SD 1.84752 1.29735 1.30478 1.16308 1.08982 1.36496 SE 1.06667 .11512 .15377 .36780 .24369 .08961

Tabelle 12.1. Kruskal-Wallis Test
N Ich bin ein überzeugter Gläubiger und akzeptiere alles, was meine Religion lehrt Ich bin gläubig, akzeptiere aber nicht alles, was meine Religion lehrt Ich bin mir nicht sicher, ob ich gläubig bin Ich bin nicht gläubig, ich habe nichts dagegen, dass andere gläubig sind Total 127 72 10 20 229 MR 97.63 129.22 151.45 155.90

Tabelle 12.2. Test Statistik
Chi-Square Df p 22.728 3 .000

Serben
Tabelle 13. Geschlecht
N Männer Frauen 427 420 M 1.8150 1.8710 SD 1.55985 1.60051 SEM .07549 .07810
163

Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas

Tabelle 13.1. Independent Samples Test
F Equal variances assumed .362 t -.515 df 845 P .606

Tabelle 14. Siedlungstyp
N Stadt Dorf 380 467 M 1.8963 1.7992 SD 1.68045 1.49266 SEM .08621 .06907

Tabelle 14.1. Mann-Whitney Test
N Stadt Dorf Total 380 467 847 MR 431.60 417.82 SR 164006.50 195121.50

Tabelle 14.2. Test Statistik
Mann-Whitney U Wilcoxon W Z P 85843.500 195121.500 -.826 .409

Tabelle 15. Sind Sie Mitglied einer politischen Partei?
N Ja Nein 174 662 M 1.9292 1.7920 SD 1.52135 1.58294 SEM .11533 .06152

Tabelle 15.1. Mann-Whitney Test
N Ja Nein Total 174 662 836 MR 439.50 412.98 SR 76473.00 273393.00

Tabelle 15.2. Test Statistik
Mann-Whitney U Wilcoxon W Z P
164

53940.000 273393.000 -1.307 .191

Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas

Tabelle 16. Alter
N zwischen 18 und 29 Jahren zwischen 30 und 44 Jahren zwischen 45 und 59 Jahren über 60 Jahre Total 197 263 244 143 847 M 1.8008 1.7900 1.9477 1.8184 1.8427 SD 1.61454 1.56955 1.62234 1.47924 1.57946 SE .11503 .09678 .10386 .12370 .05427

Tabelle 16.1. Kruskal-Wallis Test
N zwischen 18 und 29 Jahren zwischen 30 und 44 Jahren zwischen 45 und 59 Jahren über 60 Jahre Total 197 263 244 143 847 MR 418.13 416.22 441.18 417.08

Tabelle 16.2. Test Statistik
Chi-Square Df P 1.744 3 .627

Tabelle 17. Bildungsgrad
N Grundschule Handwerkliche Ausbildung Allgemeine Hochschulreife Hoch- oder Fachhochschule Total 113 186 385 163 847 M 1.6852 1.7655 1.7986 2.1445 1.8427 SD 1.40947 1.49524 1.55744 1.79753 1.57946 SE .13259 .10964 .07937 .14079 .05427

Tabelle 17.1. Kruskal-Wallis Test
N Grundschule Handwerkliche Ausbildung Allgemeine Hochschulreife Hoch- oder Fachhochschule Total 113 186 385 163 847
165

MR 397.64 412.03 420.82 463.45

8412 2. dass andere gläubig sind Total 401 333 54 43 831 MR 422.30 411.40661 .Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas Tabelle 17.227 3 . was meine Religion lehrt Ich bin mir nicht sicher.9453 1.101 Tabelle 18.219 166 .05427 Tabelle 18.7496 1.8188 1. Welche der angebotenen Aussagen beschreibt am besten Ihre religiöse Überzeugung? N Keine Nennung Ich bin ein überzeugter Gläubiger und akzeptiere alles.65226 1.07143 . ob ich gläubig bin Ich bin nicht gläubig.1 Kruskal-Wallis Test N Ich bin ein überzeugter Gläubiger und akzeptiere alles. ich habe nichts dagegen.8427 SD 1.09054 . akzeptiere aber nicht alles.29705 .91 Tabelle 18.94788 1. was meine Religion lehrt Ich bin gläubig.62643 1.427 3 .22 401. was meine Religion lehrt Ich bin mir nicht sicher. akzeptiere aber nicht alles. Test Statistics Chi-Square Df P 6. ich habe nichts dagegen. ob ich gläubig bin Ich bin nicht gläubig. was meine Religion lehrt Ich bin gläubig.23023 .43045 1. dass andere gläubig sind Total 16 401 333 54 43 847 M 2.57946 SE .3791 1.92 476.2 Test Statistik Chi-Square df p 4.69185 1.2.

Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas Anlage Nr. 2 Fragebogen 167 .

E-1.. Kroate/ Kroatin . Und würden Sie akzeptieren… Der Reihe nach alle Fragen von 1 bis 10 vorlesen und die entsprechende Nummer für jede Frage ankreuzen. aber nur wenn Sie das wollen.dass er / sie eine führende Position in Ihrem Land bekleidet? .dass sie als Mitbürger in Ihrem Land leben? ... Im Moment führen wir eine Umfrage in ganz BiH durch. Falls der Befragte seine INAKZEPTANZ äußert... ob es für Sie akzeptabel wäre.dass sie Mitglied in Ihrer politischen Partei sind? ..dass sie in Ihrer Nachbarschaft.und Medienforschung in BiH. Markt. diese Agentur betreibt Öffentlichkeits-. muss nichts angekreuzt werden.. muss nichts angekreuzt werden)..Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas Nr.. ich arbeite für die Agentur Prime Communications aus Banja Luka.dass sie als Lehrer in Ihrem Ort arbeiten? .dass er / sie Ihr Chef wird? . Ihre offenen und ehrlichen Antworten sind für unsere Arbeit sehr wichtig.. Des Fragebogens:__________ Guten Tag / guten Abend mein Name ist ______________________. Straße oder in Ihrem Wohnhaus leben? . Zunächst werde ich Ihnen einige Fragen über Kroaten vorlesen. Wenn er die Frage mit NEIN oder ICH WEISS NICHT beantwortet. muss im Fragebogen in der Spalte über Kroaten 1 angekreuzt werden. ihre Personalien können Sie angeben.. Sagen Sie mir bitte.. Nun kommen die Fragen die sich auf die unterschiedlichen Völker beziehen. die der Befragte mit JA beantwortet..mit ihr / ihm befreundet zu sein? 168 Bosniake/ Bosniakin 1 2 3 4 5 6 7 Roma 1 2 3 4 5 6 7 Serbe/ Serbin 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 . dass ein durchschnittlicher Kroate oder eine durchschnittliche Kroatin Bosnien und Herzegowina besucht (Wenn der Befragte die Frage mit JA beantwortet. Die Umfrage ist anonym..

falls Sie oder eines Ihrer Familienmitglieder in Lebensgefahr ist? 8 9 10 8 9 10 8 9 10 8 9 10 E-2.. die den einzelnen Völkern zugeschrieben werden können. Für jedes Volk alle (24) Eigenschaften vorlesen. eine bestimmte Eigenschaft stimme zu..Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas ... Falls der Befragte bei einem Volk behauptet. Bitte sagen Sie uns. Bosniaken Sauber Unkultiviert Kalt Ehrlich Dumm Dienermentalität Unredlich Mutig Schmutzig Feige Unfreundlich Kultiviert Faul Freundlich Friedlich Sie mögen keine anderen Völker Redlich Fleißig Unehrlich Stolz Gefühlvoll 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Roma 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Kroaten 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Serben 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 169 . so muss die Nummer bei den jeweiligen Eigenschaften angekreuzt werden. Rotation einsetzen. welche Eigenschaften Ihrer Meinung nach für die einzelnen Völker charakteristisch sind. Mehrfachnennungen sind möglich.dass Sie ihn/sie heiraten? …von ihm/ihr Blut zu empfangen.dass Ihre Schwester (Ihr Bruder) ihn (sie) heiratet? . Nun werden wir Ihnen einige Eigenschaften vorlesen.

Was? Nun stelle ich Ihnen einige Fragen. Ich betrachte. Frau D-3.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas Klug Streitsüchtig Sie mögen andere Völker 22 23 24 22 23 24 22 23 24 22 23 24 E-3. Sagen Sie uns bitte. Eigentümer einer privaten Firma 4. was Politiker meines eigenen Volkes tun und sagen 7. die für unsere Statistik erforderlich sind D-1. Sind Sie… 1. Ich bin tagtäglich im Kontakt mit Angehörigen der anderen Völker 5. Sonstiges. Wie alt sind Sie? 1. arbeitslos 6. Hausfrau / Hausmann 7. Durch Medien aus der Föderation BiH 4. Durch Medien aus der Republika Srpska 3. was ist die Grundlage dafür? 1. Wieviele Jahre der Ausbildung haben Sie mitgemacht? __________ D-4. Rentner oder Invalide 8. im staatlichen Dienst beschäftigt 2. Auf Grund von Gesprächen mit Freunden und Nachbarn 6. Geschlecht des Befragten: D-2. Ich betrachte. Landwirt 5. Auf Grund der Kriegsereignisse 2. wie Sie sich Ihre Meinung über andere Völker in BiH bilden. im Privatsektor beschäftigt 3. was Politiker der anderen Völker tun und sagen 8. Student oder Schüler 9. Mann __________ 2. sonstiges / keine Antwort 170 .

Ich bin ein überzeugter Gläubiger und akzeptiere alles. den Namen der Partei___________________ und die Nummer der Partei_______________ aufschreiben. 1. akzeptiere aber nicht alles. was meine Religion lehrt. Wenn die PARLAMENTSWAHLEN in BiH heute stattfinden würden. 171 . 5. 4. Was ist Ihre Nationalität? Die Nationalität des Befragten schätzen. 3. Ja 2. In den letzten drei Jahren haben Sie folgende Option gewählt: 1. Nein D-7. Nein D-11. was meine Religion lehrt. Serbe 4. ob ich gläubig bin oder nicht. Für welche Partei würden Sie stimmen? DAS KÄRTCHEN ZEIGEN Das Kärtchen zeigen. Welche der folgenden Aussagen beschreibt am besten Ihre religiöse Überzeugung? 1. unterschiedliche Parteien 3. sonstiges. Ich bin nicht gläubig. der Befragte weiß nicht / lehnt ab D-10. Ich bin nicht gläubig und bin gegen Religion. Können Sie mir sagen. immer dieselbe Partei 2. Kroate 2. Ich bin mir nicht sicher. Ja 2. D-8. Bosniake 3. Sind Sie in einer politischen Partei? 1. 2. falls dieser die Frage nicht beantworten möchte. wie hoch (ungefähr) das monatliche Einkommen in Ihrem Haushalt ist? Gesamteinkommen______________ in KM D-6.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas D-5. was_________ D-9. würden Sie wählen gehen? 1. habe aber nichts gegen den Glauben anderer. Ich bin gläubig.

prikazi . - Sadrži i: Ethnische Distanz und (auto-)Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas ISBN 978-9958-9036-4-9 COBISS. übersetzung Dijana Prljić] . i njem.Katalogizacija u publikaciji Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine. : graf. 60-62.6) PUHALO.04](497. 24 cm Tekst na srp.o.o.BH-ID 17689606 172 . Sarajevo Tiraž/Auflage: 500 primjeraka Sva prava pridržana od strane:/Alle Rechte vorbehalten: Friedrich-Ebert-Stiftung CIP . - 172 str. [prevod.Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine Ethnische Distanz und (Auto-)Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas Izdavač/Herausgeber: Friedrich-Ebert-Stiftung Za izdavača/Für den Herausgeber: Helmut Kurth Lektura/Lektur: Zinaida Lakić Rubina Alić Daniel Bernhardt Prevod/Übersetzung: Dijana Prljić Korice/Umschlag: Yolanda Consolani Štampa/Druck: Amosgraf d. Sarajevo 316.356. - Sarajevo : Friedrich Ebert Stiftung. jeziku - Bibliografija: str. Srđan Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine / Srđan Puhalo . 2009.4:314.

You're Reading a Free Preview

Herunterladen
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->