P. 1
2009 10 Etnicka Distanca Ethnische Distanz

2009 10 Etnicka Distanca Ethnische Distanz

|Views: 45|Likes:
Veröffentlicht vonGoran Zorić

More info:

Published by: Goran Zorić on May 03, 2012
Urheberrecht:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/24/2013

pdf

text

original

ETNIČKA DISTANCA I (AUTO)STEREOTIPI GRAĐANA BOSNE I HERCEGOVINE

Srđan Puhalo

Sarajevo, avgust 2009 1

Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine

Sadržaj
1. Uvod ............................................................................................................................3 2. Teorijski dio i definisanje pojmova .........................................................................5 2.1. O stavu uopšte ..............................................................................................5 2.2. Razlika između etničkog i nacionalnog identiteta ...................................6 2.3. Etnička grupa i etnički identitet .................................................................7 2.4. Definisanje etničke grupe ...........................................................................8 2.5. Komponente etničkog identiteta ................................................................9 2.6. Etnički identitet i etnocentrizam..............................................................10 2.7. Etnička distanca..........................................................................................11 2.8. Istraživanje etničke distance u zemljama regiona ..................................12 2.9. Predrasude...................................................................................................20 2.10. Etnički stereotipi ......................................................................................22 2.11. Istraživanje etničkih stereotipa u regionu .............................................24 3. Metod ........................................................................................................................27 3.1. Varijable .......................................................................................................28 3.1.1. Zavisne varijable .............................................................................28 3.1.2. Nezavisne varijable .........................................................................29 3.2. Istraživački postupak29 3.2.1. Instrumenti......................................................................................29 4. Uzorak.......................................................................................................................31 5. Rezultati istraživanja ...............................................................................................34 5.1. Etnička distanca Hrvata prema drugim narodima ................................34 5.2. Etnička distanca Bošnjaka prema drugim narodima ............................39 5.3. Etnička distanca Srba prema drugim narodima ....................................43 5.4. Autostereotipi i heterostereotipi Hrvata..................................................47 5.5. Autostereotipi i heterostereotipi Bošnjaka ..............................................50 5.6. Autostereotipi i heterostereotipi Srba ......................................................52 6. Zaključak i diskusija................................................................................................53 7. Literatura ..................................................................................................................60 Prilog br. 1: Povezanost etničke distance s nekim sociodemografskim varijablama .........................................................63 Prilog br. 2: Upitnik ..................................................................................................74

2

1. Uvod

Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine

Istraživanje etničke distance i etničkih stereotipa kod nas nema dugu tradiciju. Sve do kraja osamdesetih godina kod nas se moglo čuti da su etnička distanca i etnički stereotipi nešto što je u socijalističkom društvu prevaziđeno, a time nije ni vrijedno istraživanja. Početkom devedesetih godina dolazi do raspada Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije, što je praćeno „buđenjem nacionalne svijesti“ i potragom za sopstvenim etničkim identitetom. To je praćeno i ratnim dešavanjima, sa svim strahotama koje ratovi nose, a što ujedno produbljuje jaz između naroda i narodnosti koji su do tada živjeli zajedno. U Bosni i Hercegovini je situacija specifična iz više razloga. Ova bivša jugoslovenska republika je važila za „bastion bratstva i jedinstva“. Prema popisu iz 1991. godine u Bosni i Hercegovini je registrovano 36% miješanih brakova (Petrović, prema Birou, 2006) i 242.682 onih koji su se izjašnjavali kao Jugosloveni. Krajem osamdesetih godina razvija se politički pluralizam u Bosni i Hercegovini i formiraju se tri stranke s nacionalnim predznakom: Stranka demokratske akcije (SDA), Srpska demokratska stranka (SDS) i Hrvatska demokratska zajednica Bosne i Hercegovine (HDZ BiH). Kao njihova protivteža javljaju se partije lijeve orijentacije: Socijaldemokratska partija, Savez reformskih snaga, Demokratski socijalistički savez, Liberalna stanka i dr. Na prvim višestranačkim izborima u Bosni i Hercegovini, u novembru 1990. godine, tri nacionalne stranke (SDS, HDZ i SDA) imaju razvijenu saradnju, jer su imale zajednički interes da pobijede stranke ljevice i liberale (Pejanović, 2006), što im i polazi za rukom. Nacionalne stranke formiraju vlast 1991. godine1, ali je ta vladavina praćena stalnim sukobima i neslaganjem, što će rezultirati i međustranačkim konfliktom onog trenutka kada je na dnevni red parlamenta stavljeno pitanje državnopravnog statusa Bosne i Hercegovine, a poslije i međuetničkim sukobom. I na prvim poslijeratnim izborima ove tri nacionalne stranke dobijaju najviše glasova2 i opet formiraju vlast, kao i 1998. godine. Tek 2000. godine dolazi do određenih promjena s obzirom na to da izbornu većinu ovog
1 2

Na izborima 1990. godine SDA, SDS i HDZ osvajaju 84% glasova u izbornom tijelu. Na izborima 1996. godine SDA, SDS i HDZ osvajaju 96% glasova u izbornom tijelu. 3

Stranka za BiH i Hrvatska demokratska zajednica 1990. Takva politička situacija nikako ne pogoduje stvaranju povjerenja među etničkim grupama u Bosni i Hercegovini i smanjenju etničke distance i stereotipa među njima.Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine puta osvajaju stranke sa građanskim predznakom. Zbog toga je veoma interesantno vidjeti kako građani Bosne i Hercegovine opažaju sebe i jedni druge. pobjedu ponovno odnose etničke stranke: SDA. Dosadašnje iskustvo pokazuje nam da je djelovanje stranaka u BiH dobrim i većim dijelom određeno nacionalnom pripadnošću. i koliko su spremni da žive jedni s drugima. 4 . Etnička pitanja radikalizovana su u izbornoj kampanji 2006. godine koje je sproveo Puhalo sa punoljetnim građanima Bosne i Hercegovine (Puhalo. Međunarodna zajednica podupire formiranje Alijanse za demokratske promjene koju predvodi Socijaldemokratska partija BiH. etnički trojac obrazuje vlast. na izborima 2002. zastupa interese etničke grupe iz koje su proistekle. SDS i HDZ. što najbolje koriste Savez nezavisnih socijaldemokrata. Uz pomoć Stranke za BiH iz Federacije BiH i Partije demokratskog progresa (PDP) iz Republike Srpske. Dvije godine kasnije. bez obzira na ideološki profil. Takođe će biti interesantno vidjeti da li je došlo do smanjenja distance u odnosu na istraživanje iz 2002. 2003). godine. godine. Većina stranaka.

Teorijski dio i definisanje pojmova Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine U ovome dijelu biće prikazani osnovni pojmovi neophodni za razumijevanje ovog rada. što ih čini dobrom osnovom za proučavanje razlika među pojedincima. Allport (prema Milasu. • da imaju veliki značaj za ljudsku interakciju. koje usmjerava i utiče na reakcije pojedinca prema svim objektima i situacijama s kojima je povezan“. ono što je zajedničko za najveći broj ovih određenja je: • da su socijalni stavovi stečene i relativno trajne osobine ličnosti.pojam stava. i • ličnog značenja za pojedinca.“ Bez obzira na to koju definiciju stava da prihvatimo. Stavovi se javljaju prema svim objektima s kojima jedna osoba dolazi u dodir. Takođe ćemo prikazati i neka istraživanja u kojima su pojmovi socijalna distanca i etničkke stereotipije imali centralno mjesto. • da objekt socijalnog stava može biti sve s čim je osoba u određenom odnosu. Tu spadaju i politički ili društveni stavovi. To su socijalna distanca. 5 . a ima ih još mnogo. dok se drugi odnose na svima poznate pojmove i pojave. • da su socijalni stavovi složeni. O stavu uopšte Od trenutka kada se počeo koristiti u naučnoj psihologiji pojam stav zauzima centralno mjesto u socijalnoj psihologiji. etnički i nacionalni identitet i etnocentrizam. 2. osjeća i postupa na određeni način. 2004) definiše stav kao „iskustvom usvojeno stanje mentalne spremnosti. • da se većina ljudskih konflikata dešava zbog razlika u socijalnim stavovima. Evo još jedne definicije stava koju možemo pronaći u „Psihološkom rječniku“ Trebješanina (2000): „Stav je socijalizacijom stečena relativno trajna mentalna dispozicija koja se ispoljava kao tendencija da se misli. etničke stereotipije i drugi srodni pojmovi . predrasude.2. Neki od njih odražavaju sasvim lična iskustva. Socijalne stavove možemo klasifikovati prema nekoliko kriterijuma: • logičke zasnovanosti.1.

emotivna na vrednovanje. kao što su stavovi prema politici. 2.Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine Logički zasnovani stavovi su oni kod kojih dominira kognitivna komponenta. Razlika između etničkog i nacionalnog identiteta Prije nego što počnemo da govorimo o etničkom identitetu treba napraviti jasnu razliku između pojmova etnije i nacije. da stavovi uzrokuju određeno ponašanje. U kojoj mjeri je to tačno? Istraživanja odnosa između stava i ponašanja (Pennington. 1997): • funkcija prilagođavanja .odnosi se na informacije koje osoba ima o fizičkom i društvenom svijetu. pokazala su da postoji slaba veza između izrečenog stava i određenog ponašanja. Stav čine tri komponente: kognitivna. supruzi/suprugu ili roditeljima) i stavove prema objektima izvan ličnog socijalnog kruga. tj. • funkcija samoizražavanja . naciji.stavovi omogućavaju nekoj osobi da postigne željeni cilj i izbjegne ono što je neugodno. Socijalni psiholozi koji se bave izučavanjem stavova polaze od pretpostavke da postoji dosljednost između stava i ponašanja pojedinca. 1997) dala su kontradiktorne podatke. emotivna i konativna. i govori se o četiri funkcije stava (Pennington. • funkcija odbrane ega . a kod logički nezasnovanih stavova dominira emocionalna komponenta stava (stereotipi i predrasude). • saznajna funkcija . a konativna komponenta podrazumijeva određeno ponašanje prema objektu ili osobi na koju se stav odnosi. Kognitivna komponenta odnosi se na uvjerenja. znanje o objektu. vjeri. u što vjerujemo i što nam je vrijedno. tj. Po drugom kriterijumu stavove dijelimo na one koji imaju isključivo lično značenje za osobu (stavovi prema djetetu.odbrana ljudi od samih sebe i od drugih ljudi. Neka istraživanja su pokazala (Rejk i Edkok.svijest o onome što osjećamo. U socijalnoj psihologiji ne izučava se samo struktura stavova nego i njihova funkcija.2. ali je neophodno zbog lakšeg snalaženja 6 . Definisati etničku grupu u odnosu na naciju prilično je teško. 1978) da je mnogo lakše utvrditi nečije vrijednosti i stavove na osnovu njegovog namjernog ponašanja.

3. koja postoji kao subgrupa u većem društvu. U francuskim akademskim krugovima značajnije se javlja tek početkom osamdesetih godina prošlog vijeka. Etnička grupa i etnički identitet Pojam etnicitet (etnija. U društvenim naukama. Pod etničkom grupom podrazumijevamo ljude sa zajedničkom kulturnom tradicijom (u najširem smislu) i osjećanjem zajedništva i bliskosti sa svojom grupom. arhetipovi. Latinski izraz ethnicus u crkvenoj tradiciji 14.Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine kada se govori o etničkom i nacionalnom identitetu u Bosni i Hercegovini. Rudi Supek je 1961. funkcija ovih pojmova je da označi grupe ljudi koje su drugačije (u negativnom kontekstu) u odnosu na referentnu grupu. U našem slučaju to znači da bi u Bosni i Hercegovini mogla postojati bosanskohercegovačka nacija. Naučnici koji proučavaju naciju opisuju je na različite načine: jedni političkim atributima (zajednica koja želi da opstane). godine ispitivao različite aspekte zajedničkog života i rada omladine svih naroda i narodnosti i 7 . osjećanja). Hrvati i Srbi u Bosni i Hercegovini su etničke grupe. religija. prvenstveno u sociologiji i antropologiji. Švajcarci). drugi objektivnim parametrima (jezik. porijeklo). Kao što vidimo. etnička grupa) vuče korijen iz grčkog izraza ethnos koji je upućivao na varvarske narode ili na grčke narode. Prema ovoj definiciji Bošnjaci. vijeka u engleskom govornom području. koji nisu bili organizovani po modelu grad-država. i to moramo imati u vidu kada budemo čitali rezultate ranijih istraživanja. U istraživanjima u SFRJ termin “nacionalno” je gotovo isključivo korišten kada se govorilo o grupama ljudi različitog etničkog porijekla. pojam etnicitet se pojavio četrdesetih godina 20. U odnosu na etniju nacija je širi pojam i povezuje se sa određenom državom. Pošto današnje države nisu sastavljene od pripadnika jedne etničke grupe (već su više ili manje višeetničke) tako se i nacija može sastojati od više etničkih grupa (Amerikanci. U naučnim krugovima SFRJ više se govorilo o klasnoj pripadnosti i klasnom identitetu nego o etničkoj ili nacionalnoj pripadnosti. vijeka označavao je pagane nasuprot hrišćanima. 2. a treći subjektivnim osobinama (mitovi.

Antoni Smit (1998) etničku grupu definiše preko šest glavnih atributa: 1. i 6. koje žive i djeluju na datom teritoriju. te kao sistem stavova prema vlastitoj nacionalnoj/ etničkoj grupi. Definisanje etničke grupe Kod definisanja etničkih grupa mogu se koristiti objektivne i subjektivne karakteristike.” Ovakvom definicijom Hobsbawm nastoji da ukloni problem definicije etničke grupe i da prikaže da su u njenoj osnovi interes i politički motivi. Jedan ili više diferencirajućih elemenata zajedničke kulture. 3. Zajednička istorijska sjećanja.4. Nacionalni osjećaj je osjećaj pripadnosti koji se oblikuje unutar jedne određene društvene grupe. Povezanost s određenom “domovinom”. 1980). Kolektivno vlastito ime. 4. 1999) pod etničkom grupom smatra “svaku grupu koja se sama kao cjelina razlikuje od drugih grupa. te se osjeća kao jedan od pripadnika grupe. on u velikoj mjeri ovisi o ponašanju drugih prema nama te o njihovom vrednovanju naše nacionalne identifikacije. Ulrich Beck (prema Vrcanu. koja ima zajedničko ime s pretpostavljenim karakteristikama koje je razlikuju od drugih s takođe realnim ili pretpostavljenim karakteristikama koje su zajedničke svim njenim članovima. zajedništva. osim toga što je nacionalni osjećaj subjektivna kategorija. Šiber (1998) psihološki aspekt nacije/etnije definiše kao osjećaj pripadnosti. 2.Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine došao do zaključka da naša omladina osjeća jak otpor prema isticanju nacionalnih razlika i da se u svojim najnaprednijim dijelovima nalazi u fazi prevladavanja tih razlika (Đurić. 1999) tvrdi da “etničnost nije nikakva izvorna varijabla društvene diferencijacije: ona je jedan posve političko-birokratski konstrukt”. Osjećanje solidarnosti kod značajnih dijelova populacije. Pojedinac preuzima kulturu.. 5. Mit o zajedničkom porijeklu. oblike ponašanja i vrednovanja. Eric Hobsbawm (prema Vrcanu. Ipak. 8 . 2..

Burgess (prema Putinji i Stref-Fenar. Afektivna privrženost vezama zasnovanim na zajedničkoj i tobožnjoj prošlosti. Sa ovim se slaže i Horovic (prema Smitu. Komponenta samoidentifikacije . koji se više bazira na uvjerenju nego na činjenicama. istorijsku ali i subjektivnu komponentu. 4. Crte uobličene ili diferencirane “markerima” (tradicija. Etnički identitet. i 5. Pozitivni stavovi 9 . 2. Pri tome ovaj autor naglašava da su za etnički identitet mnogo važniji lokalni dijalekat i način govora od nacionalnog govora. 1997) etnicitet definiše prema sljedećim kriterijumima: 1. ali je moguća i kao iskaz vlastitog opredjeljenja.Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine Jasno nam je da najveći broj atributa kojima Smith definiše etničku grupu ima kulturnu. varirati od vrlo snažnog osjećaja pripadnosti. 3. Jezici su ukorijenjeni dublje od bilo čega drugog u današnjem društvu. te na zajedničkim ciljevima ili interesima. koji tvrdi da pripadnici etničke grupe smatraju da je etnija sastavljena od uzajamno povezanih porodica i da one tvore jednu “veliku porodicu”. Benedikt (prema Milošević-Đorđević. Komponente etničkog identiteta Phinney (1990) ističe četiri komponente etničkog identiteta. amblemi. 2. Samoidentifikacija može biti određena porijeklom. teritorija. biologija). kultura. Biti član neke grupe ne znači nužno i imati pozitivan stav prema toj grupi. Taj osjećaj može.pojedinac sebe opaža kao člana određene nacionalne grupe. 3. pa do osjećaja samo formalne pripadnosti grupi. 2003) kao suštinsko obilježje identiteta vidi jezik. po intenzitetu. Pripadništvo grupi.5. i to: 1. Osjećaj pripadnosti određenoj grupi. pri čemu postoji odsustvo emocionalne vezanosti. gdje je jaka emocionalna vezanost. 2. Svijest o grupnom pripadanju i/ili različitosti. 1998). Pozitivan ili negativan stav prema članstvu u grupi. On ističe da je jedan od najznačajnijih faktora za formiranje etničke grupe upravo mit o zajedničkom porijeklu.

1995) etnocentrizam definiše kao “tendenciju da se neka grupa. pri tome. učestvovanje u formiranju nacionalnih institucija (zavičajni klubovi. 4. Voleman (prema Đuriću. etnocentrizam i šovinizam. prihvatanje vlastite grupe. Etnički identitet i etnocentrizam Iako se naše istraživanje ne bavi neposredno etnocentrizmom. način sklapanja prijateljskih i intimnih veza. zadovoljstvo pripadnošću grupi. 10 . Uključenost se najbolje manifestuje kroz upotrebu jezika. stereotipnog opažanja ljudi kao pozitivnih ili negativnih. sve ono što se dešavalo na Balkanu u proteklih petnaestak godina pokazalo je svu pogubnost ovakvih stavova.6. u čijoj je osnovi autoritarna struktura ličnosti. kao referentni okvir prema kojem se ostale grupe ocjenjuju. Izražavanje negativnih stavova ukazuje na odbijanje i poricanje vlastitog nacionalnog identiteta. 2. to je sindrom ličnosti koji se karakteriše percepcijom društvene stvarnosti. obično nacionalna ili etnička. U knjizi “Autoritarna ličnost” Adorno i saradnici (1950) etnocentrizam vide kao sindrom stavova koji su povezani sa političkim i ekonomskim konzervativizmom te sa antisemitizmom. a na drugom kraju nacionalizam. društva) i dr. u zavisnosti od njihove pripadnosti in ili out-grupi. sastavljen od in-grupa i njima neprijateljskih out-grupa. Uključenost u rad etničke grupe odnosi se na učestvovanje u njegovanju vlastite nacionalne tradicije i kulture. Osim toga. koji su u jednom trenutku postali vodeća ideologija kod skoro svih naroda. konzervativizam i antisemitizam su međusobno povezani i čine antidemokratsku orijentaciju. koristeći. moramo ga spomenuti zbog toga što on predstavlja ekstreman oblik etničke i iracionalne vezanosti. Etnička vezanost se može sagledati kao kontinuum na čijem se jednom kraju nalazi anacionalnost i kosmopolitizam. a manifestuje se i kao želja za prelaskom u drugu etničku grupu. smatra superiornijom od ostalih grupa. to su autoritarni i ka moći orijentisani društveni odnosi”. svoju grupu ili grupe.Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine se manifestuju kroz ponos. Etnocentrizam.

koji se međusobno razlikuju u pogledu stepena intimnosti koji je u njima prisutan. Odabrao je sedam različitih vrsta socijalnih odnosa. Državljanstvo. Etnocentrizam je povezan odnosno uslovljen specifičnom strukturom ličnosti . 2. to su sljedeći odnosi: 1.7. 2. 11 . Zaposlenje u istoj profesiji. Odatle proizilazi da je vlastita etnička grupa superiornija u odnosu na druge narode. Samo posjetilac zemlje. stalan stanovnik jedne države. Park je pod socijalnom distancom podrazumijevao različite stupnjeve razumijevanja i osjećanja intimnosti koji se javljaju u različitim socijalnim situacijama i socijalnim odnosima. a pod uticajem sociologa Parka. ovi odnosi čine poznatu Bogardusovu skalu socijalne distance. Blisko srodstvo putem braka. Formulisani u vidu pitanja na koja se odgovara sa “da” ili “ne”. Susjedstvo. Isključenje iz zemlje. Bogardus. Počevši od najintimnijeg. Etnička distanca Pojam socijalne distance u socijalnu psihologiju uveo je E. i 7. 5. 1995) etnocentrizam definiše kao “mehanizam koji djeluje da pojača negativnost stavova prema spoljnim grupama. Članstvo u istom klubu kao izraz bliskog prijateljstva.Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine Gickov (prema Đuriću. ali i uticajem socijalnih činilaca. Kao što vidimo. u osnovi svih navedenih definicija etnocentrizma karakteristično je pripisivanje pozitivnih osobina i kvaliteta grupi kojoj pripadamo u odnosu na druge grupe. 3. Vlastita grupa je reper (standard) i u odnosu na nju pojedinac procjenjuje i vrednuje pripadnike drugih etničkih grupa. a Bogardus je formirao izvjestan broj “adekvatnih interpretacija i gradacija” tog osjećanja intimnosti. Etnocentrizam je tendencija grupe da upotrebljava norme svoje grupe u procjenjivanju ponašanja drugih grupa”.autoritarnom. 4. 6. stanovanje u istoj ulici.

Rudi Supek je 1961. 2. godine A. pitanje etničke distance veoma aktuelno. Jedno od mogućih objašnjenja leži u tome da je sam pojam “etničkog” pomalo zaboravljen u zapadnoj Evropi i SAD. Prvo. 1991). ali je danas teško naći radove o ovoj temu u zemljama zapadne demokratije. negativnog stava. zahtijeva jasnu i veliku socijalnu distancu između klasa. tuđa. Smit. već i znak koliko je grupa prema kojoj se pokazuje distanca ispitaniku nepoznata. Našao je da samo 6. Zato i skale socijalne distance. pojam etničke distance je nastao u Sjedinjenim Američkim Državama. kulturom. a neke teorijske prirode. Istraživanje etničke distance u zemljama regiona Prvo ispitivanje etničke distance u SFRJ izvršio je 1957.8% ispitanika smatra da je ista nacionalnost nužna. možda konativna? Ekstremno negativan stav u svakom slučaju zahtijeva više od odbijanja svih kontakata sa pripadnicima date grupe. velika distanca nije uvijek znak neprijateljstva. 1993). Fijamengo. baš kao i u cijeloj istočnoj Evropi. kakva je njena veza sa stavom? Da li su to isti pojmovi koji su dobili različita imena zato što su potekli iz dva različita izvora? Ili je distanca jedna od komponenti stava. 1998). a čak 77. koju ne zasniva na neprijateljstvu između kasti (Havelka. a etničku distancu obuhvatio je samo djelimično. a da se pojam nacije vezuje za mjesto rođenja i boravka (dakle za državljanstvo). za vrijeme izgradnje auto-puta “Bratstvojedinstvo”.Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine Neke dileme vezane za korišćenje skale socijalne distance su metodološke. Ispitao je stavove studenata o uticaju nacionalne i vjerske pripadnosti na ostvarivanje srećnog braka. godine ispitivao različite aspekte zajedničkog života i rada omladine svih nacija i narodnosti.8. nekada sadrže tvrdnje koje ne ostaju na distanciranosti. Društvena distanca je određena i društvenim normama koje postoje u društvu. Na našim prostorima je. Popadić. a ne. sa mitovima.3% da je jednakost značajna. 1997. Kuzmanović. na grupi studenata Sarajevskog univerziteta. kako je to slučaj sa istočnom i južnom Evropom. 15. na primjer. Postoji više razloga zbog kojih se distanca ne može svesti samo na stav. Kao što smo ranije naglasili. pa čak i jezikom predaka (Gelner. Kastinski sistem. pomoću prilagođene skale socijalne distance Bogardusovog 12 . Važniji je teorijski problem: šta je socijalna distanca. na svom ekstremnom negativnom polu.1% njih smatra da je sporedna za srećan brak (Alačov.

63. za predmet i mjerenje distance prema osam nacionalnih grupa: Srbi. Hrvatima. na Kosovu 17.61. Istraživanje je pokazalo. računajući ukupan procenat distance (bez distance prema sopstvenom narodu). Makedonci. pa Hrvatima.1%. Mađarski ispitanici prihvataju najviše odnosa sa Srbima. Hrvatskoj 11. sljedeće brojke: ispitanika bez distance ima 71% u Vojvodini. pa u BiH 6%. Austrijancima i crncima (Rot i Havelka. 51. Englezima. godine. Muslimani. Prosjek prihvatanja jugoslovenskih naroda je 5. Pored nekih ranijih istraživanja etničkih distanci. dok značajnih polnih razlika nije bilo.6% u Crnoj Gori. između ostalog. Najmanji je bio stepen prihvatanja Bugara i Nijemaca.68.2% u užoj Srbiji. Bugarima. Rusima. u svojim najnaprednijim dijelovima. 56.9% u Bosni i Hercegovini. Crnogorcima. 70.4%. 41. Istraživanje Pantića (1967). Makedoncima. Amerikancima. a najmanje sa Rumunima. Slovenci. Pantić nalazi (u Baćević i sar. 59.9%. Amerikancima i Englezima. Rusinima i Slovacima te Mađarima.3% u Hrvatskoj. Crnoj Gori 12. Crnogorci. rađeno na prostoru čitave SFRJ na uzorku 2600 ispitanika starijih od 18 godina. Rezultati su pokazali da nema ni jednog naroda za koji se ne prihvata najmanje tri odnosa.5%. Makedoniji 8. 1991) da 13 . Slovacima. nalazi u fazi prevladavanja tih razlika (prema Đuriću. Nijemcima. Bugarima.7% na Kosovu.2% u Sloveniji. Ispitujući opštu distanciranost na uzorku od 4232 odrasla ispitanika sa područja čitave SFRJ 1990. užoj Srbiji 11.Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine tipa.9%. Sloveniji 39. 42. Autor je zaključio da naša omladina osjeća jak otpor prema isticanju nacionalnih razlika i da se. Istraživanje Đurića (1980) obavljeno u Vojvodini na uzorku učenika srpske i mađarske nacionalnosti osmog razreda osnovne škole pokazuje da srpski ispitanici najveći broj socijalnih odnosa prihvataju sa Crnogorcima. imalo je.2%.4%.7% u Makedoniji. Albanci. 1980). 1973). što je vrlo visoko s obzirom na to da je maksimalni rezultat 7. Ispitanici iz Kragujevca su pokazivali nešto veću distancu prema Nijemcima. Mađari. Hrvati. a ostalih 4. podjednak broj odnosa prihvataju sa Hrvatima. Ispitanika sa jakom distancom ima najmanje u Vojvodini 4. a najmanje sa Rusinima i Rumunima. za nas je sada značajno da spomenemo istraživanje u kojem je ispitivan stepen etničke distance 790 srednjoškolaca iz Beograda i Kragujevca prema Slovencima..

Derventi i Doboju – u Republici Srpskoj. tuđe i neprijateljske. Korelacije ispoljavanja etničke distance i nezavisnih varijabli su niske ali statistički značajne. i u ovom istraživanju opet se pokazala paradoksalna činjenica o najvećoj otvorenosti etničkih grupa u BiH. a koja je kasnije eksplodirala u najkrvavije sukobe na prostorima bivše SFRJ. neutralan. srednjoškolaca i studenata prema pojedinim narodima čiji su vojnici u sastavu SFOR-a te prema nekim narodima sa područja bivše SFRJ. a onda slijede ostale nacionalne grupe. a druge nacije kao različite. Prijedoru. značajem nacionalne pripadnosti (više se distanciniraju oni koji pridaju veći značaj svojoj nacionalnoj pripadnosti). Odnos prema Rusima je. Odnos prema stranim nacijama. Istraživanje je sprovedeno u novembru 1996. Osnovci 14 . Srbi iz Srpskog Sarajeva pokazuju više distanciranja prema Amerikancima nego prema Rusima. ispitanici ne pokazuju ni ekstremno odbijanje ni prihvatanje. u poređenju sa drugim etničkim grupama. sindromom antoritarne ličnosti (više se distanciniraju ispitanici sa višim stepenom autoritarnosti). Bošnjacima. izražena visoka distanca prema njima. Istraživanje V. Hrvatima. Dakle. Amerikancima i Rusima. godine i dalo je veoma interesantne rezultate. upućuje na pretpostavku o postojanju etnocentrizma. a najmanje od Srba iz Srbije. Rezultati istraživanja pokazuju da ispitanici najviše odbacuju odnose sa Albancima (tj. Srbi iz BiH (47%). Izrazito odbacivanje Muslimana. etnička distanca je najveća). rekli bismo. obrazovanjem oca (manju distancu pokazuju oni čiji otac ima završenu višu ili visoku školu). Stepen etničke distance povezan je sa uzrastom ispitanika (mlađi se manje distanciraju od starijih). Predmet istraživanja bio je etnička distanca osnovaca. Muslimani iz BiH (51%). U diplomskom radu Branke Lučić (1997) ispitivani su etnička distanca i nacionalne stereotipije Srba u Srpskom Sarajevu. manje od Amerikanaca i Rusa. Turjačanina (2000) izvršeno je tokom novembra 1999. nije isti. značajna i istaknuta. potom sa Romima. Nijemcima. dok se najmanje odbacuju Rusi. Prihvatanje Srba je skoro stopostotno. Prnjavoru. slijede Italijani i Španci.Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine su grupe koje pokazuju najmanju distanciranost Jugosloveni iz BiH (56%). godine u Banjoj Luci. Pokazalo se da se Srbi iz Srpskog Sarajeva najviše distanciraju od Muslimana i Hrvata. Sopstvena nacija se doživljava kao izrazito slavna. vjerovatno zato što angažman Amerikanaca u toku rata procjenjuju kao neprijateljski i usmjeren protiv Srba. Amerikancima i Englezima. razlikovanja svoje od druge etničke grupe. Hrvata i donekle Amerikanaca.

Rome kao građane Srbije ne prihvata 9% ispitanika. U septembru 2002. kao šefa 36% i kao zeta ili snahu 51%. U istraživanju obavljenom u junu 2001. Ispitanici iz grada više prihvataju ponuđene odnose od ispitanika sa sela. kao komšije 46%. podjednako dobro prihvataju odnose sa Italijanima. potom Bošnjacima-Muslimanima i Crnogorcima. godine agencija za ispitivanje tržišta GfK iz Zagreba ispitivala je ertničku distancu građana Hrvatske prema pripadnicima četiriju naroda: Srbima. dok su Primorje. tako da. kao šefa 38% i kao zeta ili snahu 66%. godine na reprezentativnom uzorku od 1334 građana Srbije. dok 76% građana ne prihvata Albanca kao zeta ili snahu. Englezima.. dok su studenti najotvoreniji. Hrvata kao građanina u svojoj zemlji ne bi prihvatilo 19% ispitanika. kao šefa na poslu 41% i kao zeta ili snahu 64%. Portugalcima i Nijemcima. ali ne i mala. Srbi se najviše odbacuju u Dalmaciji i Slavoniji. 2002). Najmanja distancu građani Srbije imali su prema Mađarima. nažalost. Crnogorcima i Slovencima. Ipak. i to obostrano. kao komšiju 22%.01. kao šefa 55%. Komparativno istraživanje urađeno 2001. pokazalo se da Albance kao građane ne prihvata 34% građana Srbije. kao komšiju 20%. Građani Srbije u 23% slučajeva ne bi prihvatili Muslimane kao građane Srbije. 2002) pokazalo je da se bošnjački (iz Sarajeva) i srpski (iz Banje Luke) ispitanici ne razlikuju značajno po distancama prema trećim narodima. prema građanima Slovenije. Ovo istraživanje je takođe pokazalo da u zavisnosti od regiona u kojem je obavljeno istraživanje varira i stepen distance prema određenim narodima. ostaje činjenica da su međusobne distance najbližih susjeda najveće. Razlike između ovih grupa su značajne u slučaju svih naroda. Bošnjacima-Muslimanima. Istraživanje je urađeno na hiljadu punoljetnih građana Republike Hrvatske. Istra i Gorski Kotar mnogo tolerantniji.Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine pokazuju najmanje prihvatanje odnosa sa pripadnicima drugih naroda. bez Kosova (Biro. dok je najmanja distanca. najmanje distancirani. najveće distance su se pokazale između bošnjačkih i srpskih ispitanika. kao komšiju 15%. na uzorku od 148 studenata psihologije banjalučkog i sarajevskog univerziteta (Turjačanin i sar. slijede srednjoškolci. 15 . i to na nivou 0. Rezultati pokazuju da građani Hrvatske najveću distancu imaju prema Srbima. kao šefa 33% i kao zeta ili snahu 44%. kao komšije 28%. tj. Mađare kao građane Srbije ne prihvata 12% ispitanika.

75). s kojima bi bili spremni ostvariti blizak prijateljski odnos. Ipak. 2003) urađeno u junu 2002. bošnjačke i srpske nacionalnosti” (Kosanović. 2003) pokazalo je da ispitanici imaju najmanju distancu prema Italijanima (1. Istraživanje (Puhalo. sjeverne Hrvatske te Istre. i 2002. dok je najveća distanca prema Albancima (1. Ispitanici bošnjačke nacionalnosti imaju značajno izraženiju prosječnu socijalnu distancu prema Srbima i najviši stepen bliskosti koji su spremni ostvariti s njima je “biti susjedi”.Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine Regija Zagreb i okolina pokazuje manje razlikovanje među nacionalnostima. s kojima bi pristali da budu “susjedi”. u odnosu na prosječnu socijalnu distancu prema Hrvatima.84). Rumunima (1.51). Like. Istraživanje etničke distance na 670 stanovnika Zagreba (Čorkalo i Kamenov. nego što je to slučaj u regijama Slavonije. Mađarima (1. Slovencima (1. pri čemu je prosječna vrijednost nacionalnog identiteta za ispitanike bošnjačke nacionalnosti statistički značajno veća od prosječne vrijednosti nacionalnog identiteta ispitanika hrvatske te ispitanika srpske nacionalnosti. Postoji statistički značajna korelacija između socijalne distance i nacionalnog ponosa. Slijede Crnogorci 16 .67). s kojima bi bili spremni ostvariti blizak prijateljski odnos. Primorja i Gorskog Kotara. i značajno veće prema Slovencima. uglavnom je riječ o odbijanju karakterističnom za prosjek cijele Hrvatske. nacionalizma i nacionalne lojalnosti. Slijede Makedonci (1. za razliku od manje izražene socijalne distance prema Hrvatima. 2003) sprovedeno je na uzorku od 204 studenta različitih fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. zapaža se nešto blaže socijalno odbijanje prema Srbima. Istraživanje je pokazalo da postoji razlika u izraženosti nacionalnog identiteta između ispitanika hrvatske. Pokazalo se da studenti imaju najmanje izraženu distancu u odnosu na srednjoškolce i ispitanike koji su zaposleni. godine na uzorku od 1850 punoljetnih građana Bosne i Hercegovine pokazalo je da građani Federacije BiH najviše odbacuju Rome. Kod ispitanika hrvatske nacionalnosti postoji statistički značajna razlika u izraženosti socijalne distance prema Bošnjacima i prema Srbima.58).62). Jevrejima (1.82) i Srbima (1.38). godine. Podaci su prikupljani tokom 2000. Bošnjaci (1. Istraživanje pod nazivom “Nacionalni identitet i socijalna distanca studenata hrvatske. Ispitanici srpske nacionalnosti imaju značajno izraženu prosječnu socijalnu distancu prema Bošnjacima.55). Korduna i Banovine. bošnjačke i srpske nacionalnosti. potom Albance i Makedonce.

Radu sa Srbima u istoj firmi protivi se 10% Bošnjaka. Banjalučki ispitanici se najmanje distanciraju od Italijana. Hrvati za komšije ne bi voljeli Rome (19%). po nepoželjnosti se ističu tri grupe. dok 20% izjavljuje da se protivi da ima sugrađane Albance. Istraživanje socijalne distance u Hrvatskoj (Banovac i Boneta. Iako je riječ o obliku djelovanja koji je po definiciji 17 . Oko 12% Hrvata ne želi u svojoj zemlji vidjeti kao turiste Srbe i Albance. Hrvati ne žele da rade sa Albancima i Romima (16%). Bosne i Hercegovine i Hrvatske. U februaru i martu 2004. Za 10% Bošnjaka Srbi nisu nisu poželjni ni kao turisti. Slijede Nijemci i Hrvati. Građani Republike Srpske najmanje prihvataju bosanske Muslimane (Bošnjake) i Rome. Drugo obilježje koje upada u oči je nizak stepen prihvatanja pripadnika manjinskih grupa kao čelnika u politici i privredi. zatim Nijemci. Albance i Srbe. U istraživanju (Turjačanin.. godine (Opačić i sar. Romima (15%). Najviše obacuju Albance (30%). dok se 15% protivi prijateljstvu sa Srbima. Uprkos tome. 2006) pokazalo je da je socijalni ostracizam relativno nizak. Sarajevski ispitanici najviše prihvataju odnose sa Italijanima. Hrvatima i Bošnjacima (18%). Bošnjake (16%) i Hrvate (15%). 2004) nacionalnih stavova srednjoškolaca Banje Luke i Sarajeva pokazalo se da je distanca prema pripadnicima drugih naroda više izražena u banjalučkom uzorku nego u sarajevskom. Albanci i Romi. Bošnjake kao sugrađane ne želi 10% Srba. Bošnjaci i Romi. Srbima kao komšije malo koji narod odgovara. Romima (19%). 2005) sprovedeno je istraživanje na prigodnom uzorku od 1502 ispitanika iz Srbije. Rezultati pokazuju da oko 15% Srba ne želi da vidi Albance čak ni kao turiste u svojoj zemlji. To su Srbi. starosti između 25 i 70 godina. potom Srbima (13%) i Crnogorcima (10%). dok 11% Hrvata ne želi da vidi Rome ni kao turiste. Srbi nisu poželjni kao komšije za 15% Bošnjaka. Slijede Hrvati. Bošnjacima je najmanje prihvatljivo da imaju prijatelje među Srbima (22%). Slijede Hrvati. Slovenci i Makedonci. zatim Srbi i na kraju Romi. Bošnjacima (11%) i Romima (10%).Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine i Srbi. Najviše se prihvataju Slovenci i Hrvati. a najmanje se odbacuju Crnogorci. 19% se protivi prijateljstvu sa Albancima. Albance (22%) i Srbe (15%). Hrvati ne vole da imaju kao sugrađane Rome. Srbi ne bi da rade sa Albancima (21%). Rome (19%). Srbi se najviše protive prijateljstvu sa Albancima (31%). Za 21% Hrvata neprihvatljivo je da imaju za prijatelja pripadnika romskog naroda. U svojoj zemlji 11% Bošnjaka ne želi da ima Srbe za sugrađane.

očito je da taj aspekt mobilizira snažne emocije odbijanja. Takva spremnost nešto je manja u centru. ali je malo ko spreman da uspostavi bliskije odnose kao npr. Istraživanje Puhala i Agencije Partner MCA (2007) na stanovnicima opštine Srebrenica pokazalo je da stanovnici Srebrenice imaju izraženu etničku distancu prema drugima narodima koji žive u Bosni i Hercegovini. Najveći broj i Bošnjaka i Srba je spreman da prihvati druge narode kao komšije.Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine racionalan. dok najveću distancu pokazuju prema Romima. Ljevičari su najotvoreniji za sklapanje prijateljstava s pripadnicima drugih etničkih grupa. Osim Hrvata. tj. osobito visok stepen prihvatanja interakcije zabilježen je prema Talijanima. Indikativno je da sociodemografske karakteristike ispitanika ne utiču na etničku distancu. Bošnjaci više odbacuju ponuđene odnose sa Srbima nego Srbi ponuđene odnose prema Bošnjacima. Ispitanici kojima je religijska pripadnost manje važna pokazuju najmanju prosječnu distancu prema Srbima. i u svakom trenutku mogu to drugarstvo da prekinu. Primjećujemo da se distanca prema Srbima i Bošnjacima ne razlikuje i da je značajno manja od one prema Albancima i Romima. a slijede Bošnjaci. Distribucija odgovora slična je onoj koja izražava prihvatanje bračnih veza. Izgleda da su ratna dešavanja uticala na ovakav rezultat. a daleko je najmanja među desno svrstanim ispitanicima. Zanimljivo je da ispitanici kojima je religijska pripadnost važna pokazuju manju distancu prema Bošnjacima nego prema Srbima unatoč većoj religijskoj različitosti u odnosu na prvu etničku skupinu. Ovo se može objasniti na više načina. konflikta sa tim narodom. Srbi i Bošnjaci se ne razlikuju u stepenu izraženosti etničke distance prema Hrvatima i Romima. što 18 . oni koji su religiozniji imaju veće predrasude prema drugima. Prije svega. tj. zatim Albanci. u Srebrenici skoro da i nema pripadnika hrvatskog naroda. stepen prihvatanja takvih odnosa je relativno visok. tako da i Srbi i Bošnjaci nemaju neposrednog iskustva. Rezultati analize varijanse upućuju na jasne razlike između tri grupe ideološke orijentacije. Kad je riječ o površnim interakcijama tipa saradnika i poznanika. Istraživanje je pokazalo važnost pripadanja religiji. ali oni nisu diskriminativna grupa i mogu u tom smislu donekle funkcionisati samo u okviru istarskog poduzorka. ali to je zbog toga što mogu da kontrolišu kvalitet i kvantitet tih odnosa. brak. Interesantno je da i Srbi i Bošnjaci ističu da su spremni da se druže sa pripadnicima drugih naroda. Moramo imati na umu da su Hrvati od devedesetih godina prošlog vijeka do danas od strane Srba i Bošnjaka opažani i kao saveznici i kao neprijatelji.

3% u odnosu na novembar 2007. godine je varirao. kada je ovaj procenat bio veoma visok i iznosio 97. na 35. godini3 etnička distanca građana Bosne i Hercegovine je varirala. Na području sa srpskom većinom procenat ispitanika kojima je prihvatljivo da njihova djeca idu u istu školu sa djecom Bošnjaka tokom 2008. godine. nego sa Romima.9%. za koje je potpuno ili uglavnom neprihvatljivo da njihova djeca idu u istu školu sa Bošnjacima.ba/index. godine opada na 95. godine. Taj procenat je u novembru 2007.aspx?PID=36&RID=87 19 . Na području sa većinskim bošnjačkim stanovništvom procenat ispitanika kojima je prihvatljivo da žive u istoj državi sa Hrvatima na kraju 2008. To se najbolje može vidjeti u izjavi da najveći broj njih ne želi da primi krv od pripadnika ovog naroda. pa i Srbi i Hrvati iz Srebrenice.1%.7% u novembru 2008. Procenat ispitanika na području sa hrvatskom većinom.5% u novembru 2007.5%. i pored svega što su jedni drugima uradili.6% na 28. u 2008.6%). Kod Roma je situacija drugačija. da bi u drugom kvartalu opao. godinu raste i procenat ispitanika kojima je prihvatljivo da Bošnjaci žive u njihovom susjedstvu.Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine je svakako uticalo na to da ova dva naroda podjednako prihvataju ili odbacuju ponuđene odnose s njima. Tokom čitave 2008. te se ponovo povećao na kraju 2008. godini raste u odnosu na prethodnu godinu (21% na 24. a u novembru 2008.7% na 81. Prema istraživanjima UNDP u 2007. Možemo govoriti o elementima rasizma kod Bošnjaka i Srba prema Romima. godine iznosio 67%.undp.1% u novembru 2008. na području sa hrvatskom većinom opada procenat ispitanika koji se potpuno ili uglavnom slažu da žive u istoj državi sa Bošnjacima (sa 85. Pripadnici ovog naroda su žrtve predrasuda koje o njima imaju drugi narodi. godine. Tako dolazimo do apsurda da su Bošnjaci i Srbi spremniji da žive jedni sa drugima. U odnosu na kraj 2007. na 76. U 2008. Raste i procenat ispitanika u Republici Srpskoj kojima je prihvatljivo da član njihove porodice stupi u brak sa pripadnikom bošnjačke nacionalnosti. i to sa 65% na 74. U prvom kvartalu je procenat narastao u odnosu na zadnji kvartal u prethodnoj godini. Opada i procenat ispitanika sa hrvatskog područja kojima je prihvatljivo da član njihove obitelji stupi u brak s pripadnikom bošnjačke nacionalnosti sa 31. i 2008. godine. godine i iznosi 74. sa 26. godine 76%.1%.6%). U odnosu na 2007. 3 http://www. godine. godine rastao je procenat ispitanika u Republici Srpskoj kojima je prihvatljivo da žive u istoj državi sa Bošnjacima. Procenat ispitanika Hrvata kojima je prihvatljivo da Bošnjaci žive u njihovom susjedstvu opada od novembra 2007. kada je iznosio 80.3%.

Ovakvi stavovi odnosno predrasude mogu biti i pozitivni i negativni.4% u novembru 2007. U odnosu na kraj 2007. godini raste procenat ispitanika kojima je u potpunosti ili uglavnom prihvatljivo da žive u istoj državi sa Hrvatima (sa 69. Raste procenat hrvatskih ispitanika kojima je prihvatljivo da član njihove porodice stupi u brak sa pripadnikom srpske nacionalnosti sa 22% na 24. godine.2%). Interesantno je spomenuti da procenti ispitanika na području sa hrvatskom većinom u pogledu suživota sa Srbima padaju tokom čitave 2008. 2. dok u novembru 2008. Predrasude U socijalnoj psihologiji pojam predrasuda predstavlja vrstu stava koji je “logični neosnovan. društvene pojave itd. godine na 22.6% u novembru 2008. godine.7%. godine opada procenat i hrvatskih ispitanika koji to smatraju. novembar 2007. – 21. predrasude najčešće predstavljaju negativan odnos prema nekome. Opada procenat ispitanika na području sa bošnjačkom većinom koji smatraju da je prihvatljiv suživot sa Srbima u istoj državi (92.6%. Bilježi se pozitivan pad procenta ispitanika kojima je neprihvatljivo da žive u istom susjedstvu sa Hrvatima (28. Opada i procenat ispitanika na području Republike Srpske kojima je u potpunosti ili uglavnom neprihvatljivo da njihova djeca idu u školu sa djecom Hrvata.8% na 33.7%. godine pada procenat bošnjačkih ispitanika koji uglavnom ili u potpunosti podržavaju da žive u istom susjedstvu sa Srbima (sa 95. godine ovaj procenat je iznosio 97. godine).9%). Procenat ispitanika na području sa bošnjačkom većinom kojima je prihvatljivo da član njihove porodice stupi u brak sa nekim ko je hrvatske nacionalnosti opada u odnosu na 2007. Ipak. novembar 2008. uporno održavan i izrazitim emocijama praćen odnos prema različitim objektima” (Rot.8% krajem 2008.Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine godini postepeno opada procenat ispitanika koji u potpunosti ili uglavnom prihvataju da njihova djeca idu u školu sa djecom Hrvata.1% na 92.7%. dok u odnosu na kraj 2007. a opada i procenat onih ispitanika koji podržavaju da njihova djeca idu u istu školu sa srpskom djecom (95.6%).9%). U novembru 2007. 1989). osim jedne kategorije gdje ovaj procenat raste.9% na 92. i to sa 83% na 79.3%. i to sa 28. 20 . Na području Republike Srpske u 2008.5% krajem 2007.). godinu (sa 50. a mogu se odnositi na različite objekte: narode. taj procenat iznosi 94.8%.9. na 77.

Definišu se kao “nesklonosti prema određenim grupama. da bi njihovu „istinitost“ potvrdio u kontaktima s onim drugima. veoma izražene. tj. prema pripadnicima drugih naroda. 2007). otpornost prema mijenjanju. 21 . 1954) i frustracijom kao neizbježnim fenomenom u funkcionisanju svih ljudskih bića (Dollard i sradnici. jesu etničke predrasude. Ivan Šiber (1998) navodi tri izvora etničkih predrasuda. predrasude imaju i sve njihove karakteristike. Rokeach. uključivanje neprijateljskih osjećanja i akcija i neopravdana generalizacija. 1989). Berkowitz. Istraživanja su pokazala da djeca nemaju etničkih predrasuda (Vasović. Prema Peningtonu (1997) možemo govoriti o tri pristupa problemu predrasuda: • Individualni pristup. i to: • Tradicionalne predrasude se prenose socijalizacijom i takve predrasude pojedinac nekritički prihvata još u djetinjstvu. Individualni pristup polazi od toga da uzroke predrasuda treba tražiti u emocionalnoj dinamici pojedinca. S jedne strane predrasude se mogu objasniti različitim tipovima ličnosti (Adorno i saradnici. Ovo viđenje je veoma slično učenju o frustracijskim predrasudama. 1950. a posebno emotivna. • Međuljudski pristup. • Konformističke predrasude podrazumijevaju prihvatanje onih stavova koji su u tom trenutku preovladavajući. zasnovane na pogrešnoj i promjeni teško pristupačnoj generalizaciji” (Rot. To znači da prihvatamo neke stavove ne zbog toga što smatramo da su tačni i ispravni.Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine Najčešće proučavane. Pošto predrasude predstavljaju vrstu stavova. Složene su i sadrže emotivnu. Vlastite slabosti i frustracije kod pojedinca izazivaju frustracije i nezadovoljstvo koje on projektuje vani. 1939. Eysenck. Kao i stavovi. 1960. One su trajne dispozicije reagovanja. već zbog sebe i očuvanja svog statusa. • Frustracijske predrasude su rezultat nemogućnosti da zadovoljimo neke svoje potrebe i ostvarimo lične ciljeve. od kojih su prve dvije. 1969). Kao njihove bitne karakteristike ističu se: logička neosnovanost. predrasude se stiču u toku života socijalnim učenjem. konativnu i kognitivnu komponentu. i • Međugrupni pristup. u socijalnoj psihologiji. najčešće učenjem po modelu.

Te su karakterizacije redovno uprošćene i krute. Etničke stereotipije se definišu kao “kognitivne komponente odnosa prema pojedinim narodima. i to takav dio kognitivnog odnosa koji karakteriše relativno uprošćeno i rigidno shvatanje o karakteristikama pojedinih naroda” (Rot. 1989). predrasude prema drugim narodima uključuju osnovne tri funkcije: kognitivnu. 1989). Kognitivnu čine. Etnički stereotipi Nacionalne i etničke predrasude manifestuju se u etničkim stereotipijama. Tamo gdje se pridaju pozitivne osobine nalazimo pozitivan emotivni odnos i spremnost da se preduzme akcija u korist onih kojim 22 . predrasuda i sukoba. Međugrupni pristup polazi od toga da samo članstvo u grupi može da bude uzrok i doprinese nastanku i razvoju predrasuda. shvatanja o karakteristikama neke nacije. Socijalna kategorizacija dovodi do različite percepcije članova naše grupe (veća bliskost) i onih koji nisu u našoj grupi (veća razlika) i uzrok poređenju nas i njih leži u potrebi čovjeka za pozitivnim socijalnim identitetom i ljepšom slikom o sebi. One su rigidne i teško promjenljive jer su zasićene emocijama. Živeći u nacionalnim državama i osjećajući se pripadnicima određene nacije. mi nužno formiramo shvatanja o drugim narodima. 1968). i stoga se nazivaju stereotipijama ili etničkim stereotipijama (Rot. dovoljno da se pojave predrasude i diskriminacija. U zavisnosti od socijalnog ili društvenog konteksta ljudi prihvataju i određene vrijednosti. prije svega.10.Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine Međuljudski pristup polazi od toga da različita uvjerenja o važnim pitanjima imaju veći uticaj na postojanje određenih predrasuda od etničke ili rasne pripadnosti (Rokich. bez bilo kakvog takmičenja. emocionalnu i konativnu. S druge strane imamo pojavu konformizma prema dominantnim vrijednostima. Sherif (1966) je pokazao da međugrupno takmičenje dovodi do promjene u percepciji naše grupe i njihove grupe. U skladu sa Sherifovim (1966) nalazima možemo očekivati smanjenje međugrupnih predrasuda i stereotipa u slučajevima kada grupe djeluju više kroz saradnju nego kroz takmičenje. 2. Ova teorija tvrdi da socijalna kategorizacija dovodi do socijalne diskriminacije. S druge strane. Tajfel (1970) je pokazao da je samo članstvo u grupi. a okruženi drugim nacionalnim državama i pripadnicima drugih država. U stvari.

nego je nužno smatrati ih psihičkim pojavama povezanim sa predrasudama. stereotipije se formiraju zbog toga što predstavljaju generalizaciju korisnu za ocjenjivanje tih pojava u životu. Po jednom shvatanju. One mogu biti pogrešne kao i sve generalizacije. Javne aktivnosti. Drugo shvatanje je ono koje među ostalima zastupa i Asch (prema Rotu.Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine pripadaju osobine. Osim ovoga. tj. što nam omogućava relativno stabilnu sliku i lakše snalaženje u složenim i stalno promjenljivim pojavama sa kojima se srećemo. iza kojih stoji država. Jedno ih izjednačava sa predrasudama ili u njima vidi izvor predrasuda. da svrstamo različite pojedinačne pojave u određene kategorije i da se na taj način lakše orijentišemo. Imamo različita mišljenja o načinima preovladavanja predrasuda i stereotipa. Sam kontakt među grupama ne mora nužno da vodi do smanjenja predrasuda i stereotipa o drugima. nego da nam posluže kao opravdanje našeg neprijateljskog odnosa prema pojedinim narodima. Veliki dio pripadnika jednog naroda ima uprošćene i rigidne slike o mnogim drugim narodima. Pomažu nam da objasnimo neke stvari. 1989). javlja se i pozitivan konativan odnos. To znači da služe kao racionalizacija predrasuda. već se mora voditi računa o kvalitetu tih kontakata (prijateljski ili neprijateljski). a po kome su stereotipije na osnovu iskustva o pojedinim narodima izvedeni zaključci o njihovim osobinama. o onima sa kojima imaju dodira i o jedva poznatim narodima. O stereotipijama se govori onda kada se takva pogrešna shvatanja uporno održavaju. Neki autori (Campbell. Mogu se razlikovati dva shvatanja o prirodi stereotipije. Drugo shvatanje govori da je funkcija stereotipija ne u tome da nam omoguće kategorizovanje i objašnjenje različitih pojava. U tom slučaju se radi o etničkim predrasudama. 1971) predlažu da se radi na unapređenju obrazovanja u cilju smanjenja autoritarnosti pojedinca. koje imaju za cilj smanjivanje 23 . Zato se ne može prihvatiti da su negativne etničke stereotipije samo pogrešne generalizacije. nasuprot podacima i činjenicama. S druge strane ima autora koji ističu da povećan kontakt i druženje među grupama dovode do smanjenja predrasuda i stereotipa. Postoje dva shvatanja o njihovoj funkciji. Tamo gdje u slici o narodima prevladaju negativni atributi negativan je i emotivni odnos i postoji spremnost ka preduzimanju neprijateljskih akata. stereotipije karakteriše i proširenost. kao način da ispoljimo nagomilanu agresivnost i da se tako oslobodimo prisutne agresije.

podmukli 31%. koja su još u procesu socijalnog formiranja. inteligentne 19%. vrijedne 14%. Analiza sadržaja stereotipa je takođe pokazala da postoji veliko slaganje između stereotipnih sadržaja roditelja i djece. hvalisave 21%. Za 24 .11. gostoljubivi 22%. hrabre 45%. hrabri 30%. dok međusobno sebe opisuju izrazito negativnim atributima. strukturu stereotipa opisuje kroz tri kategorije osobina: herojsko-slobodarska orijentacija. podmukli 16%. Kao što vidimo. 1997) na reprezentativnom uzorku od 995 mladih. čiste 20%. zaostali 51%. složni 20% i nagli 16%. Makedonci su veseli 39%. s tim da su stereotipije kod roditelja struktuiranije nego kod djece. kulturno-normativna i neposredno-interakcijska obilježja. Istraživanje Pantića (prema Lučiću. 2. miroljubivi 31%. prema Penningtonu 1997). na uzorku od 148 studenata psihologije banjalučkog i sarajevskog univerziteta (Turjačanin i sar. Muslimani se opisuju kao zaostali 26%. Istraživanje etničkih stereotipa u regionu Đurić (1980). vesele 28%. Slovence Srbi opisuju kao kulturne 50%. složne i zatvorene 12%. Srbi sebe opisuju u pozitivnom svjetlu. vrijedne 41%. 1991) Srbi Hrvate opažaju kao kulturne 42%. nagli i ne vole druge narode 13%. složne 13% i vrijedne 10%. podmukle 15%. složni 17%. miroljubive i iskrene 15%. gostoljubivi 15%. zatvoreni 33%. starosti od 15 do 27 godina. laktaši 14%. gostoljubivi 31%. zatvoreni 22%. sebične 19%. grubi 20%. Albance su opisali kao: ne vole druge narode 54%. složni 24%. ne vole druge narode 22%. inteligentne 14%. pokazalo je da Srbi sebe opisuju kao: gostoljubive 62%.Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine predrasuda imaju smisla samo ako građani te aktivnosti prihvate kao neminovne (Pettigrew. vrijedni 18% i zaostali 13%. Crnogorcima pripisuju da su: lijeni 56%. U diplomskom radu (Alačov. hvalisavi 30%. čiste 32%. Nijemci). Italijani. 2002) pokazalo je da se bošnjački (iz Sarajeva) i srpski (iz Banje Luke) ispitanici slažu u velikoj mjeri u pogledu stereotipnih slika drugih naroda (Romi. inteligentne 33%. Istraživanje rađeno 2001. miroljubivi i čisti 11%. sebične 18%. iskreni 21%. ispitujući autostereotipije i heterostereotipije kod srpskih i mađarskih ispitanika u Vojvodini. grubi 11%. ali su te osobine manje izražene nego ranije.. čiste 18%.

osjećajni. Najveći broj osobina sačinjava grupa koju bismo mogli nazvati otvorenost. neiskreni. Bošnjaci Srbima dodjeljuju isključivo negative osobine. godine na uzorku od 400 ispitanika srpske nacionalnosti iz Srbije. ali čini se da je u ovom slučaju vjerovatnije da se više odnosi na vrstu borbenosti kao karakternu crtu nego na agresivnost. Takođe. dok su za sarajevske ispitanike Srbi nacionalisti. osjećajne. dosta je i osobina koje govore o negativnim karakternim crtama: podli. Takođe. nazadni i primitivni. ispituju stereotipije prema pripadnicima deset naroda putem liste od petnaest bipolarnih atributa. ponosne. tu je i atribut koji se tiče negativnosti karaktera: neiskreni. komunikativni. nacionalisti. dvolični. Uz to. agresivni. Muslimane kao primitivne. fanatični. ponosni i rodoljubivi. duhoviti. Zanimljivo je da osobina religioznosti u autostereotipu Bošnjaka ide u sklopu svih pozitivnih osobina. Autostereotip srpskih ispitanika čini nekoliko grupa osobina. Autori zaključuju da postoji izrazito crno-bijelo viđenje: svoje grupe kao idealizovane. Između ostalih. Popadić i Biro (2002). nepošteni. Srbi su viđeni i kao religiozni i nacionalisti. u svom istraživanju rađenom 1997. druželjubivi. hladne. ne vole druge narode. prilagodljivi. koje uz to nisu visoko frekventne. hrabri. Među najfrekventnijim atributima su oni koji se tiču agresivnosti: nasilni. konzervativni. vole druge narode. surovi i ratoborni. nemilosrdni i okrutni. otvoreni. komunikativni. neiskrene. rodoljubivi. Najveći procenat osobina čini grupa slobodarskih atributa: ponosni. govori 25 . prljave i nekulturne. Ovako mali broj osobina. osjećajni. Tu su i crte otvorenosti: veseli. Autori takođe zaključuju da je stereotipisanje u velikoj mjeri posredovano bivšim i aktuelnim konfliktima između etničkih grupa. Vidimo da su među najzastupljenijim osobinama one slobodarskog karaktera: hrabri. okrutni. hrabre. Zanimljivo je da u autostereotipu srpskih ispitanika postoji i osobina za koju bismo bili skloni da kažemo da je negativna (ratoborni). svadljive i nepoštene. Hrvate kao neiskrene. ne vole druge narode. pohlepni. sebične. veseli. druželjubivi.Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine banjalučke ispitanike Bošnjaci su religiozni. Srbi sebe opisuju kao gostoljubive. gostoljubivi. dobri ljubavnici. a nju sačinjavaju atributi: gostoljubivi. nazadni. dok u heterostereotipima Hrvata i Srba ide isključivo uz ostale negativne atribute. agresivni. a tuđih kao izrazito negativnih. Magistarski rad Turjačanina (2004) pokazao je da je autostereotipna slika bošnjačkih ispitanika zasićena isključivo pozitivnim atributima. duhoviti. ratoborni. Srbi Bošnjake opažaju kroz tradicionalističko-konzervativnu prizmu: religiozni.

Kad su u pitanju pozitivni atributi. sami hrvatski ispitanici. hrabrima. da naglasimo. zatim nekulturni. čiji nijedan atributski par ne prelazi ispod neutralne tačke. nesebični i miroljubivi. primitivni. Za Hrvate Srbi su uglavnom vrijedni. hrabre. Od negativnih karakteristika. Srbi Hrvatima pripisuju čistoću. Hrvati imaju pozitivan stereotip o Bošnjacima. Najizraženiji atribut je podmukli. Hrvati vide Srbe uglavnom preko pozitivnih atributa. civilizovanost. vrijedni i gostoljubivi. mada za nijansu manje pozitivno nego što vide Bošnjaci sebe. Možemo vidjeti da su najviše izraženi atributi svadljivi. podmukli. Bošnjački stereotip o Srbima je isključivo negativan. pošteni. ne misle ni da to nisu. Bošnjaci o sebi ponajviše misle kao o gostoljubivima. kao i svi ostali. Srbi. Nijedan negativni atribut nije izražen u hrvatskom stereotipu o Srbima. Najviše o njima misle kao o kulturnim. pametnima. prljavi i nepošteni. Najpozitivniji stereotip o Hrvatima imaju. Što se tiče negativnih atributa. čistima. sebičnost. U istraživanju Turjačanina (2007) na srednjoškolcima pokazalo se da je bošnjački stereotip o pripadnicima sopstvene etničke grupe u potpunosti pozitivan. Bošnjaci imaju stereotip o Hrvatima koji uglavnom čine pozitivni atributi. nesebični. hladnoću i kukavičluk. Srbi imaju prilično negativan stereotip o Bošnjacima. Od osobina koje su najmanje izražene. osjećajne i pametne. Srbi sebe vide ponajviše kao gostoljubive. hrabri i osjećajni. naravno. procjenjuju sebe isključivo putem pozitivnih atributa. čiste. pametni. vrijedni. gluposti i negostoljubivosti. vrednoću i komunikativnost. svadljivi. najizraženiji su podmukli i sebični. komunikativne. 26 . ali. nepošteni. komunikativnim. prljavi i hladni. Najmanje misle da su Bošnjaci civilizovani.Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine da srpski ispitanici nemaju jako izražen niti određen stereotip o Bošnjacima i da u njihovoj predstavi dominiraju neke uopštene i negativne civilizacijske karakteristike. Srbi im pripisuju podmuklost. osjećajnima i pametnima. O Bošnjacima misle da su čisti. vrijednima i komunikativnima. dok su najmanje izraženi pridjevi zatvorenosti. civilizovanima. dok su najslabije izraženi pozitivni atributi miroljubivi. nepoštenje. svadljivost. kulturu. Srbi percipiraju Hrvate kroz otprilike podjednak broj pozitivnih i negativnih atributa. nesebični i ljubazni. kulturni i nesebični. tu su: miroljubivi. ljubazni.

Novi Travnik. Kalesija. • Region Doboj: Doboj. Bileća i Gacko. Kozarska Dubica. Republika Srpska • Region Banja Luka: Banja Luka. Šekovići. Modriča. Čelinac. Foča. Teslić. Rudo. Bosanska Krupa. Velika Kladuša. Vitez. Gradiška. Brod. Cazin. • Region Hercegovina: Trebinje. Srebrenica i Milići. Ljubinje. • Srednjobosanski kanton: Jajce. Pale. Derventa. Lukavac. Kakanj. Brčko. Ispitanici nisu samostalno popunjavali upitnik. Laktaši. • Region Istočna Republika Srpska: Sokolac. Višegrad. Maglaj. • broju stanovnika u pojedinim regionima/kantonima. Kotor-Varoš. • veličini opština u pojedinim regionima/kantonima. • Tuzlanski kanton: Tuzla. Čitluk. • podjednakom broju muškaraca i žena. Bratunac. Banovići. • Region Bijeljina: Bijeljina. Kneževo. Gračanica. Jablanica. Prnjavor. marta 2009. Metod Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine Istraživanje je sprovedeno u periodu od 13. već su odgovarali na pitanja koja im je čitao anketar. Visoko. Vlasenica. 27 .3. • Hercegovačko-neretvanski kanton: Mostar. Petrovo. na uzorku od 1743 punoljetna građanina Bosne i Hercegovine. • Region Prijedor: Prijedor. Mrkonjić-Grad. Terenski rad obavili su kontrolori i anketari agencije Prime Communications iz Banje Luke. • Region Zvornik: Zvornik. Ugljevik. metodom anketiranja licem u lice. do 21. Federacija BiH • Unsko-sanski kanton: Bihać. Novi Grad. • Zeničko-dobojski kanton: Zenica. Istraživanje je sprovedeno u 36 opština u Republici Srpskoj i 30 u Federaciji BiH. Travnik. Prilikom kreiranja uzorka vodilo se računa o: • broju stanovnika u entitetima. Ljubuški. • odnosu gradskog i seoskog stanovništva u entitetima. • Zapadnohercegovački kanton: Široki Brijeg. Istočno Sarajevo.

Odnosi su formulisani u obliku tvrdnji na koje se odgovara prihvatanjem ili neprihvatanjem datog odnosa. Tomislavgrad.1. 5. 3. Novo Sarajevo. Da primi krv ako je ugrožen život nekom od članova vaše porodice. Da stalno živi u mojoj zemlji. • Kanton 10: Livno. 9. Ona se ispituje kao spremnost za uspostavljanje odnosa različite bliskosti. U ovom istraživanju koristimo modifikovanu Bogardusovu skalu etničke distance koja sadrži deset vrsta socijalnih odnosa. Da stupim u brak s njim (njom). Vogošća. 6. 8. Da stanuje u mom susjedstvu. Da mi bude šef na poslu. Ponuđeni odnosi su: 1. Da se družim s njim (njom) kao s prijateljem. Odnosi su poredani od onog sa najvećim stepenom distance (najmanja bliskost) do najmanjeg stepena distance (najveća bliskost). 3. Da bude nastavnik u školi u mom mjestu. 3. 28 . 7. 4.1. Zavisne varijable etnička distanca Etnička distanca može se definisati kao spremnost da se prihvate ili odbiju karakteristični socijalni odnosi. u istoj zgradi ili ulici. Stari Grad. Varijable Varijable u ovom istraživanju možemo da podijelimo na nezavisne i zavisne. Prema prirodi pojave na koju se odnose. 2. Da bude član iste političke partije kao i vi. Da ima rukovodeći položaj u mojoj zemlji. Zavisne varijable možemo svrstati u psihološke dispozicione varijable.Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine • Kanton Sarajevo: Centar. Ilidža. Novi Grad.1. 10. Da moja sestra (brat) stupi u brak s njim (njom). nezavisne varijable su sociodemografske.

1. (čitati redom stavke od a do i. želimo da opišemo etničku distancu i stereotipe građana Bosne i Hercegovine prema najvećim etničkim grupama i da se kroz poređenje grupa ispitanika i analizu korelata dođe. zaokružiti broj za svaku stavku koju ispitanik prihvati. Bošnjaci i Romi.. i do nekih tumačenja i objašnjenja. Dakle. 3.2. prosječnog Hrvata ili Hrvaticu. zaokružiti 1 u koloni Hrvat/Hrvatica. a ispitanici su kazivali da li su te osobine karakteristične za 29 . ne treba ništa zaokružiti)? A da li biste prihvatili. Recite mi da li biste za jednog običnog. Anketari su čitali pojedine osobine ispitanicima. Obrazovanje 4. Srbi. i anketar daje neka osnovna uputstva ispitaniku o tome kako treba da odgovara na postavljena pitanja: Sada slijede neka pitanja u vezi sa različitim narodima. Instrumenti Primijenjeni instrument je upitnik.. Istraživački postupak Opšti karakter istraživanja je deskriptivni i eksplikativni.Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine Nacije prema kojima su utvrđene etničke distance su: Hrvati. Etnička pripadnost 3.2.1.2. etnički stereotipi Ispitanicima je ponuđen spisak od 24 osobine (podjednak broj pozitivnih i negativnih osobina) koje se mogu pripisati pojedinim etničkim grupama u Bosni i Hercegovini. eventualno. Za ispitivanje stereotipa koristili smo spisak od dvadeset četiri osobine koje se mogu pripisati pojedinim narodima. Ako odgovori NE ili NE ZNAM. prihvatili da živi u našoj zemlji (ako ispitanik odgovori DA. 3. Starost 3. Pol 2. Nezavisne varijable 1. Prvo ću vam pročitati neka pitanja u vezi sa Hrvatima.

Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine

pojedine narode. Ispitanici su obaviješteni da je dozvoljeno davati više odgovora. Ispitanicima je naglašeno da je anketa anonimna.

30

4. Uzorak
Tabela 1. Pol Muškarci Žene Total Tabela 2. Starost Od 18 do 29 godina Od 30 do 44 godine Od 45 do 59 godina Preko 60 godina Total

Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine

Frekvence 901 842 1743

% 51,7 48,3 100,0

Frekvence 424 567 464 288 1743

% 24,3 32,5 26,6 16,5 100,0

Najveći broj ispitanika je starosti između 30 i 44 godine (32,5%), dok je približno jednak procenat ispitanika starosti od 45 do 59 godina (26,6%) i onih starosti od 18 do 29 godina. U uzorku su najmanje zastupljeni građani stariji od 60 godina. Tabela 3. Obrazovanje Osnovna škola Zanat Srednja škola četvrti stepen Viša i visoka škola Total Frekvence 243 345 763 392 1743 % 13,9 19,8 43,8 22,5 100,0

S obzirom na obrazovanje, najveći broj ispitanika ima završenu srednju školu – četvrti stepen (43,8%), slijede ispitanici sa završenom višom i visokom školom (22,5%) i zanatom (19,8%), dok 13,9% ima završenu osnovnu školu.
31

Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine

Tabela 4. Radni status Odbija Zaposlen u državnoj službi Zaposlen u privatnom sektoru Vlasnik privatne firme Zemljoradnik Nezaposlen Domaćica Penzioner ili invalid Student ili učenik Nešto drugo Total Frekvence 9 333 517 50 55 202 128 287 140 22 1743 % 0,5 19,1 29,7 2,9 3,2 11,6 7,3 16,5 8,0 1,3 100,0

Među ispitanicima najviše je bilo onih koji su zaposleni u privatnom sektoru (29,7%), a slijede zaposleni u državnoj službi (19,1%), penzioneri i invalidi (16,5%) i nezaposleni (11,6%). U okviru uzorka imamo 8% studenata i učenika i 7,3% domaćica. Ostale kategorije su znatno manje zastupljene. Tabela 5. Tip naselja Grad Selo Total Frekvence 958 785 1743 % 55,0 45,0 100,0

U okviru uzorka na nivou Bosne i Hercegovine imamo 55% ispitanika iz gradskih sredina i 45% ispitanika sa sela. Takođe je važno naglasiti da podjednak procenat ispitanika dolazi iz oba entiteta. Tabela 6. Entitet Republika Srpska Federacija BiH Total
32

Frekvence 844 899 1743

% 48,4 51,6 100,0

4 da drugi vjeruju Total 1743 100. dok ih je 37.3 37.0 100.0 U istraživanju je učestvovalo 37.3 Nisam religiozan.1% Bošnjaka. Među njima polovina ispitanika sebe opisuje kao vjernike koji prihvataju sve što ih njihova vjera uči. ali ne prihvatam baš sve 650 37. Tabela 8.3 što moja vjera uči Nisam siguran vjerujem li ili ne vjerujem 93 5.6% Srba i 13.1 48.6 1.5 sve što moja vjera uči Vjernik sam. Koji od sljedećih izraza najbolje opisuje prirodu vaših vjerskih ubjeđenja? Frekvence % Odbija 26 1. 48. Koje ste nacionalnosti? Hrvat Bošnjak Srbin Nešto drugo Total Frekvence 232 647 847 17 1743 % 13.3% Hrvata.5 Uvjereni sam vjernik i prihvatam 862 49.3% vjernika koji ne prihvataju sve što vjera uči i propovijeda.Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine Tabela 7.0 33 . nemam ništa protiv 112 6.

godine. Iz grafikona 1 možemo da vidimo da je procenat prihvatanja ponuđenih odnosa oko 90%.6% ostalih. godine zasnivala na analizi stanovnika pojedinih entiteta. Važno je imati na umu da se analiza iz 2002. uzorka i ponuđenih opcija neznatno razlikuju. Rezultati istraživanja Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine Prije nego što počnemo sa analizom etničke distance kod Hrvata. Kako ponuđeni odnosi postaju intimniji. Odstupanje se javlja samo u slučajevima druženja i primanja krvi u slučaju neke bolesti. Možemo reći da Hrvati imaju podjednaku distancu prema Bošnjacima i Srbima (tabela 9). Interesantno je da bi oko 67% Hrvata primilo krv od Srba i Bošnjaka. važno je da naglasimo da ćemo biti u prilici da dobijene rezultate uporedimo sa rezultatima istraživanja iz 2002.1.4% Srba i 4. Možemo pretpostaviti da je uzrok ove homogenizacije hrvatskog naroda prije svega nezadovoljstvo svojim 34 . 5. godinu možemo reći da je došlo do etničke homogenizacije hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini i etnička distanca između pripadnika ovog naroda se znatno smanjila. Bošnjacima i Romima.5. ali se u Federaciji BiH analizirala i razlika između Bošnjaka i Hrvata. Etnička distanca Hrvata prema drugim narodima Pripadnici hrvatskog naroda iz Bosne i Hercegovine najmanje odbacuju pripadnike svog naroda. U odnosu na 2002. dok je u Republici Srpskoj uzorak činilo 95. Razlog pada na ovom ponuđenom odnosu možemo da tražimo u polarizaciji hrvatskog glasačkog tijela na pristalice HDZ BiH i HDZ 1990. Prihvatanje mogućnosti druženja s pripadnicima drugih etničkih grupa je uslovljeno prije svega mogućnošću kontrole nad tom aktivnošću i ono u potpunosti zavisi od interesa i želja pojedinca. Ova dva istraživanja je projektovao isti istraživač i ona se sa stanovišta metodologije. a nešto više od 40% od Roma. tako raste i etnička distanca građana hrvatske nacionalnosti prema Srbima. ali se bilježi pad (80%) samo kod opcije „da bude član iste političke partije“. ali je i pokazatelj da su zajednička interesovanja pojedinca često važnija od etničkih podjela. Bošnjaka i Srba iz Bosne i Hercegovine.

godine je prihvatalo 28. Bošnjaci i Romi budu komšije i da s njima žive u istoj državi. godine prihvatalo je 35.3%. Često se može čuti od njihovih političkih predstavnika da su Hrvati na margini društvenih i političkih dešavanja u Bosni i Hercegovini. Takođe se odbacuju i oni odnosi koji hrvatski narod stavljaju u podređeni položaj. Distanca Hrvata prema Romima varira u zavisnosti od ponuđenog odnosa. Rome najmanje prihvataju. mjesto stanovanja. godine taj procenat iznosi 6%. Brak s pripadnikom romskog naroda 2002. postoji razlika u stepenu izraženosti etničke distance prema drugim narodima s obzirom na neke sociodemografske varijable: pol. 35 .5% Hrvata. a 2009 godine 26. 1). naročito u Federaciji BiH. Hrvati se najmanje protive tome da im Srbi.Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine položajem u Bosni i Hercegovini. Ovo se može objasniti time da pripadnici hrvatskog naroda strahuju od toga da će doći do gubitka etničkog identiteta ako njihovu djecu budu učili nastavnici i učitelji druge etničke pripadnosti. što se najbolje može vidjeti na opcijama „Da mi bude šef na poslu” i “Da ima rukovodeći položaj u mojoj zemlji”. U Federaciji BiH imamo problem dviju škola pod istim krovom (Stolac i Srednjobosanski kanton). Ovi problemi se javljaju u svim sredinama u kojima Hrvati nisu dominantna etnička grupa. a 2009. dok u Republici Srpskoj živi mali broj Hrvata i tu je problem organizovati nastavu za mali broj djece. ali i Srbima i Bošnjacima. Brak s pripadnikom srpskog naroda 2002. godine prihvatalo je 10. godine 57. a danas to prihvata njih 35.5% Hrvata. tj.3%. tamo gdje škole pohađaju djeca različite etničke pripadnosti. starost. a 2009. Roma kao nastavnika je u prvom istraživanju prihvatalo 21.3%. članstvo u nekoj političkoj partiji. Kada analiziramo koji se to odnosi najviše odbacuju (tabela 10). vidimo da su to prije svega najintimniji odnosi (brak nekog od članova porodice). Možemo reći da se distanca Hrvata prema Srbima smanjila u proteklih sedam godina. Interesantno je vidjeti da li među pripadnicima hrvatskog naroda. Interesantno je da se veliki procenat Hrvata protivi mogućnosti da Bošnjak i Srbin kao nastavnik podučava njihovu djecu. obrazovanje i religioznost (prilog br.8% Hrvata. Mogućnost da im Srbin uči djecu 2002.4% građana hrvatske nacionalnosti.

Grafikon 1. Zapažena je razlika u stepenu izraženosti etničke distance s obzirom na stepen obrazovanja. S porastom obrazovanja kod Hrvata opada etnička distanca prema drugim narodima. Pokazalo se da je etnička distanca više izražena kod osoba koje sebe vide kao uvjerene vjernike koji prihvataju sve što vjera uči nego kod onih koji nisu vjernici u tolikoj mjeri. Etnička distanca Hrvata prema…? legenda 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) Hrvati Bošnjaci Romi Srbi 36 .Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine Rezultati istraživanja pokazuju da je etnička distanca veća kod Hrvata koji žive u selima nego Hrvata koji žive u gradovima.

2% 28.2% 77.6% 58.4% 87.4% Romi 35.9% 6% 6% 42.7% Romi 37 .8% Romi 31.7% Srbi 88.8% 31.5% 88.3% 67.7% 86.9% 88.7% Romi 41.Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine Hrvati Da stalno živi u mojoj zemlji (1) Da stanuje u mom susjedstvu. prema ponuđenim odnosima Da stalno živi u mojoj zemlji Da stanuje u mom susjedstvu.3% Srbi 53.1% 88.9% Romi 32.4% Hrvati 87.7% Tabela 9.1% 27.3% Srbi 67.6% 60.3% 28.2% 48.6% Bošnjaci 68.6% 26.1% 57.9% 55.3% 53% 56.4% 93.8% 92.1% Srbi 57.6% 74.2% Hrvati 90.6% Bošnjaci 60.5% Hrvati 88.9% Bošnjaci 55.9% 32.9% Romi 6.0% Romi 6.2% Bošnjaci 77.0% Romi 42.4% 92. Prihvaćenost pojedinih naroda od Hrvata.2% Srbi 27.9% Srbi 67.1% Bošnjaci 67.1% Hrvati 88.6% Bošnjaci 26.9% Hrvati 88.1% 91.0% Srbi 56.2% Romi 48.2% 90.4% Hrvati 92.9% Hrvati 92.4% Srbi 26.4% Bošnjaci 74.6% Bošnjaci 58.9% 67.1% Bošnjaci 28.6% Srbi 76.7% 67.2% 81.8% 59.3% Romi 28.2% Hrvati 81. zgradi ili ulici Da bude član iste političke partije Da bude nastavnik u školi u mom mjestu Da mi bude šef na poslu Da ima rukovodeći ili neki važan položaj u mojoj zemlji Da se družim s njim kao s prijateljem Da moj brat ili sestra stupi u brak s njim Da stupim u brak s njim Da primi krv ako je ugrožen život nekom od članova moje porodice 94.6% Srbi 59.6% 68.4% 26.4% Hrvati 93.4% 76.1% Hrvati 91. zgradi ili ulici (2) Da bude član iste političke partije kao i vi (3) Da bude nastavnik u školi u mom mjestu (4) Da mi bude šef na poslu (5) Da ima rukovodeći ili drugi važan položaj u mojoj zemlji (6) Da se družim sa njim kao sa prijateljem (7) Da moja sestra stupi u brak sa njim (8) Da stupim u brak sa njom (9) Da primi krv ako je život ugrožen nekom od članova vaše porodice (10) Bošnjaci Romi Srbi 94.8% Bošnjaci 59.6% 59.4% 35.7% 41.

zgradi ili ulici 92.Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine Tabela 10.1% Da se družim s njim kao s prijateljem 76.6% Da moj brat ili sestra stupi u brak s njim 55.1% Da bude član iste političke partije 87.7% Da primi krv ako je ugrožen život nekom od članova moje porodice 48.4% Da stalno živi u mojoj zemlji 26.8% Da ima rukovodeći ili neki važan položaj u mojoj zemlji 35.2% Da stanuje u mom susjedstvu.3% Da bude nastavnik u školi u mom mjestu 59.0% Da moj brat ili sestra stupi u brak s njim 28. Prihvaćenost ponuđenih odnosa od Hrvata za određeni narod Hrvati Bošnjaci Romi Srbi 85. zgradi ili ulici 77.2% Da se družim s njim kao s prijateljem 67.2% Da stalno živi u mojoj zemlji 26.1% Da primi krv ako je ugrožen život nekom od članova moje porodice 94.1% Da stupim u brak s njim 27.4% Da bude član iste političke partije 42.6% Da stalno živi u mojoj zemlji 38 .7% Da stanuje u mom susjedstvu.2 % Da primi krv ako je ugrožen život nekom od članova moje porodice 68.1% Da bude član iste političke partije 67. zgradi ili ulici 88.6 % Da stanuje u mom susjedstvu.3% Da bude nastavnik u školi u mom mjestu 41.6% Da stanuje u mom susjedstvu.8% Da bude član iste političke partije 67.9% Da ima rukovodeći ili neki važan položaj u mojoj zemlji 90.6% Da mi bude šef na poslu 58. zgradi ili ulici 88.0% Da mi bude šef na poslu 56.2 % Da se družim s njim kao s prijateljem 93.9% Da bude nastavnik u školi u mom mjestu 60.0% Da stupim u brak s njim 6.5% Da mi bude šef na poslu 88.4% Da stalno živi u mojoj zemlji 6.4% Da bude nastavnik u školi u mom mjestu 88.1% Da moj brat ili sestra stupi u brak s njim 91.9% Da se družim s njim kao s prijateljem 32.7% Da primi krv ako je ugrožen život nekom od članova moje porodice 74.4% Da stupim u brak s njim 92.6% Da ima rukovodeći ili neki važan položaj u mojoj zemlji 59.4% Da moj brat ili sestra stupi u brak s njim 53.3 % Da stupim u brak s njim 28.9% Da ima rukovodeći ili neki važan položaj u mojoj zemlji 57.9% Da mi bude šef na poslu 31.

Takođe ne smijemo zaboraviti da su ove dvije etničke grupe u najvećem dijelu rata bile saveznici.9% Bošnjaka je prihvatalo Srbe kao komšije.6%.6% Bošnjaka. što je veoma važno društvima u kojima nemamo ekstremno izraženu etničku polarizaciju. Jasno je vidljiva tendencija da s povećanjem intimnosti odnosa raste i distanca Bošnjaka prema pripadnicima drugih naroda. Na grafikonu 2 vidimo da je procenat prihvatanja ponuđenih odnosa između 80% i 85%. žive u Federaciji BiH i izgleda da je to jedan od razloga zbog čega su Hrvati donekle prihvatljiviji Bošnjacima od Srba. ali da su manje spremni nego 2002. kao kod Hrvata. Na osnovu dobijenih rezultata možemo reći da su Bošnjaci spremni da žive pored Hrvata u Bosni i Hercegovini. Nakon pripadnika svog naroda.2. a danas taj procenat iznosi 60. U odnosu na 2002. dok bi krv od Roma primilo 39. a 2009.8%. godine 66. a 49% od Srbina. godine. 54. potom Srbe. U istraživanju iz 2002. Etnička distanca Bošnjaka prema drugim narodima Bošnjaci najmanje odbacuju pripadnike svog naroda. u najvećem broju. Odstupanja nalazimo samo kod opcija „Da se družim s njim kao s prijateljem“ i „Da primi krv ako je ugrožen život nekom od članova moje porodice”. Interesantno je da je danas veći procenat Bošnjaka koji prihvataju da im Srbin bude šef na poslu ili da ima 39 . Bošnjaci i Hrvati danas. a najmanje Rome. U prvom istraživanju 72. godine na uspostavljanje nekih prisnijih odnosa. ali i i što prijatelji imaju slične stavove i interesovanja. i to najviše kod najintimnijih odnosa – udaje i ženidbe članova porodice ili samog ispitanika i druženja s njima kao prijateljima. možemo vidjeti da se etnička distanca Bošnjaka prema Hrvatima donekle povećala.8% Bošnjaka je prihvatalo da živi u istoj zemlji sa Srbima. imamo i kod prihvatanja Srba od strane Bošnjaka.Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine 5. Ako uporedimo ove rezultate sa rezultatima iz 2002.3% Bošnjaka primilo bi krv od Hrvata. Sličnu situaciju. godine taj procenat iznosi 61. što svakako utiče na veće prihvatanje hrvatskog naroda od Bošnjaka. naročito kod veoma bliskih odnosa. godinu distanca se povećala. U slučaju da im je ugrožen život. U prvom slučaju jasno je da Bošnjaci prihvataju da budu prijatelji s pripadnicima drugih naroda zbog toga što je prijateljstvo stvar izbora pojedinca i uvijek se može prekinuti. Bošnjaci najviše prihvataju Hrvate.

Bošnjaci najviše odbacuju ponuđene socijalne odnose s Romima. 40 . Hrvatima i Romima. S porastom obrazovanja ispitanika raste i prihvatanje ponuđenih odnosa s pripadnicima drugih naroda. a najmanje Rome. Istraživanje iz 2002. Za razliku od Hrvata. godine spao na oko 6%. godine je pokazalo da bi brak nekog člana porodice ili samog ispitanika sa pripadnicima druge nacionalnosti prihvatilo između 19% i 14% Bošnjaka. godine. ali se Srbi najmanje prihvataju kao stanovnici iste zemlje. Tek svaki drugi Bošnjak je izjavio da je spreman da primi krv od Hrvata ili Srbina u slučaju da je ugrožen njegov ili život člana njegove porodice. tj.Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine neki rukovodeći položaj u zemlji nego 2002. Očito je da se Srbi opažaju od Bošnjaka kao narod s kojima je teško praviti državu i živjeti u njoj. tj. U prilogu 1 možemo da vidimo da etnička distanca među Bošnjacima varira s obzirom na neke od sociodemografskih varijabli. što je duplo manji procenat u odnosu na 2002. Interesantno je i to da život sa Srbima u zajedničkoj državi prihvata oko 60% Bošnjaka. dok je oko 40% Bošnjaka spremno primiti krv od pripadnika romskog naroda. Interesantno je da Bošnjaci ateisti najviše prihvataju ponuđene odnose sa Srbima. Stupanje u brak s pripadnikom srpskog naroda prihvatljiv je za 11% Bošnjaka. i kod tog ponuđenog odnosa Srbi se više odbacuju od Roma. kod Bošnjaka s porastom godina starosti raste i etnička distanca prema drugim narodima. Hrvatima i Romima budu komšije i da s njima žive u istoj državi. dolazi do smanjenja etničke distance. Takođe se odbacuju i oni odnosi koji pripadnike bošnjačkog naroda stavljaju u podređeni položaj. da bi taj procenat 2009. „Da mi bude šef na poslu” i “Da ima rukovodeći položaj u mojoj zemlji”. Bošnjaci se najmanje protive da zajedno sa Srbima. godinu. dok su za to najmanje spremni vjernici koji ne prihvataju u potpunosti učenje vjere ili nisu sigurni da li vjeruju. Podaci koji su prikazani u tabeli 12 pokazuju da je najveća distanca prema najintimnijim odnosima (brak nekog od članova porodice). Iz tabele 11 jasno se može vidjeti da Bošnjaci najviše prihvataju Hrvate. Kod Bošnjaka koji su članovi neke političke partije manje je izražena etnička distanca nego kod onih koji to nisu. naročito bliske odnose.

6% 61.5% 82.4% 14.1% 84.1% 85.7% 53% 11.1% 50.2% 81.6% 6% 39.Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine Grafikon 2. zgradi ili ulici (2) Da bude član iste političke partije kao i vi (3) Da bude nastavnik u školi u mom mjestu (4) Da mi bude šef na poslu (5) Da ima rukovodeći ili drugi važan položaj u mojoj zemlji (6) Da se družim sa njim kao sa prijateljem (7) Da moja sestra stupi u brak sa njim (8) Da stupim u brak sa njom (9) Da primi krv ako je život ugrožen nekom od članova vaše porodice (10) Bošnjaci Romi Srbi Hrvati Bošnjaci Romi Srbi 76% 68.6% 60.6% 81.2% 40.9% 59.6% 48.4% 40.3% 82.6% 6.3% 49. Etnička distanca Bošnjaka prema…? 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) legenda Hrvati Da stalno živi u mojoj zemlji (1) Da stanuje u mom susjedstvu.2% 44.7% 64.9% 62.9% 54.2% 35.7% 55.8% 52.4% 11% 49% 41 .3% 36.6% 47.2% 13.3% 82.2% 42.9% 46.8% 83% 83% 84.

6% Srbi 48.1% Bošnjaci 81.3% Hrvati 49.2% Da ima rukovodeći ili neki važan položaj u mojoj zemlji 36.6% Romi 6.6% Romi 6.3% Hrvati 64.0% Bošnjaci 84.Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine Tabela 11.0% Srbi 60.6% Da moj brat ili sestra stupi u brak s njim 35.8% Bošnjaci 83.3% Da primi krv ako je ugrožen život nekom od članova moje porodice 42 81.7% Hrvati 55.7% Bošnjaci 76.2% Srbi 44.2% Da bude nastavnik u školi u mom mjestu .5% Da stupim u brak s njim 81.0% Hrvati 59.6% Da moj brat ili sestra stupi u brak s njim 82.1% Romi 61.3% Bošnjaci 82.9% Da ima rukovodeći ili neki važan položaj u mojoj zemlji 49.6% Bošnjaci 81.1% Da stalno živi u mojoj zemlji 82.7% Da primi krv ako je ugrožen život nekom od članova moje porodice 82.8% Da bude član iste političke partije 6.7% Srbi 53.0% Da stupim u brak s njim 11.8% Srbi 52.7% Da ima rukovodeći ili neki važan položaj u mojoj zemlji 44.4% Srbi 11.1% Bošnjaci 85.5% Bošnjaci 82.2% Romi 40.2% Romi 35.0% Hrvati 76.4% Romi 40.6% Romi Tabela 12.1% Bošnjaci 84.4% Da moj brat ili sestra stupi u brak s njim 42.0% Srbi 49.2% Da moj brat ili sestra stupi u brak s njim 47. zgradi ili ulici Da bude član iste političke partije Da bude nastavnik u školi u mom mjestu Da mi bude šef na poslu Da ima rukovodeći ili neki važan položaj u mojoj zemlji Da se družim s njim kao s prijateljem Da moj brat ili sestra stupi u brak s njim Da stupim u brak s njim Da primi krv ako je ugrožen život nekom od članova moje porodice 82. Prihvaćenost ponuđenih odnosa od Bošnjaka.4% Hrvati 14.9% Da stupim u brak s njim 14.2% Da mi bude šef na poslu 39. Prihvaćenost pojedinih naroda od Bošnjaka.9% Hrvati 62.2% Srbi 42.9% Hrvati 54.6% Hrvati 47. za određeni narod Hrvati Bošnjaci Romi Srbi 13.6% Srbi 50. prema ponuđenim odnosima Da stalno živi u mojoj zemlji Da stanuje u mom susjedstvu.0% Bošnjaci 83.6% Da primi krv ako je ugrožen život nekom od članova moje porodice 11.0% Da stupim u brak s njim 6.3% Romi 36.9% Romi 46.2% Hrvati 13.6% Da mi bude šef na poslu 54.0% Romi 39.2% Da mi bude šef na poslu 48.0% Srbi 11.

U slučaju da im je ugrožen život.8% Da stanuje u mom susjedstvu. zgradi ili ulici 40. S povećanjem intimnosti ponuđenih odnosa raste i distanca Srba prema pripadnicima drugih naroda.2% od Bošnjaka.9% Da stanuje u mom susjedstvu. Rezultati dobijeni istraživanjem u ovoj godini pokazuju da se etnička distanca Srba prema pripadnicima hrvatskog naroda značajno povećala. Pripadnici hrvatskog naroda se nalaze na drugom mjestu po prihvaćenosti.3% Da stanuje u mom susjedstvu.0% Da se družim s njim kao s prijateljem 60.5% Srba bi primilo krv od Hrvata. zgradi ili ulici 76.6% Da se družim s njim kao s prijateljem 46.1% Da ima rukovodeći ili neki važan položaj u mojoj zemlji 84.0% Da bude nastavnik u školi u mom mjestu 84.3% Da bude nastavnik u školi u mom mjestu 40.3.0% Da mi bude šef na poslu 83. 35.0% Da stalno živi u mojoj zemlji 83.4% Da se družim s njim kao s prijateljem 68. a slijede ih Bošnjaci i Romi.5% Srba. Sve što smo rekli za ove opcije kod Hrvata i Bošnjaka važi i za Srbe.6% Da stalno živi u mojoj zemlji 61. ali i to da Srbi imaju najveću etničku distancu u odnosu na Bošnjake i Hrvate.2% Da se družim s njim kao s prijateljem 85.3% Da bude nastavnik u školi u mom mjestu 59. dok bi krv od Roma primilo 34.7% Da bude član iste političke partije 62. Etnička distanca Srba prema drugim narodima Srbi najviše prihvataju odnose s pripadnicima svoga naroda. zgradi ili ulici 64. Trebamo imati u vidu da su razlike između ova tri naroda veoma male. 37.9% Da stanuje u mom susjedstvu.0% Da primi krv ako je ugrožen život nekom od članova moje porodice 52.6% Da bude član iste političke partije 53.Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine 55. zgradi ili ulici 5. 43 .6% Da bude član iste političke partije 50. Odstupanja nalazimo samo kod opcija „Da se družim s njim kao s prijateljem“ i „Da primi krv ako je ugrožen život nekom od članova moje porodice”. Stepen tog prihvatanja varira između 60% i 70%.1% Da stalno živi u mojoj zemlji 49.

5%) prihvatao je da Romi žive u njihovoj državi. protivi se mogućnosti da im djecu uči Hrvat. a najmanje Hrvate. Stupanje u brak s Hrvatom 2002. godine na 43. tj. Slična je situacija i u odnosu Srba prema Bošnjacima. Živjeti s drugim etničkim grupama u zajedničkoj državi ili komšiluku su opcije koje su najprihvatljivije Srbima.2% Srba.3%. godinu manje za 10. godine za 13% do 16% Srba. godine. a u 2009. potom Bošnjake. Bošnjake kao stanovnike države prihvata 47. Srbi najviše odbacuju Rome. a danas je to prihvatljivo za 4% do 5% građana srpske nacionalnosti. a danas taj procenat iznosi između 9% i 12%.9% Srba. U 2002. što je u odnosu na 2002. Ovi rezultati su slični rezultatima dobijenim u istraživanjima 2002. Veliki broj Srba. godine taj procenat iznosi 39. Iz tabele 13 vidi se da Srbi najviše odbacuju Rome.9% Srba. godine. Srbi u velikoj mjeri odbacuju i odnose u kojima se mogu naći u podređenom položaju. Bošnjak ili Rom. godine najveći broj Srba (58. godine prihvatalo 46. dok to danas prihvata 45.4%. smanjuje se i procenat prihvatanja ponuđenih odnosa Srba prema Bošnjacima. Opao je i procenat Srba koji bi prihvatili Hrvate kao komšije. Srbi najviše odbacuju mogućnost da oni ili član njihove porodice bude u braku s pripadnicima drugih naroda. godine je bilo prihvatljivo za između 20% i 15% Srba. da imaju šefa na poslu druge nacionalnosti ili da se takva osoba nalazi na rukovodećem položaju. godini 60% ispitanih Srba prihvatalo je da živi s Hrvatima u istoj zemlji. Stupanje u brak s pripadnikom romskog naroda bilo je prihvatljivo 2002. Kako odnosi postaju intimniji. U istraživanju iz 2002. I kod njih je došlo do povećanja etničke distance u proteklih sedam godina.6% pripadnika ovog naroda.5% ispitanika. a 2009.1% 2009. Kod pripadnika srpskog naroda nema statistički značajnih razlika u stepenu izraženosti etničke distance ni na jednoj mjerenoj varijabli. u odnosu na druge ponuđene narode. oko jedne četvrtine. Rome kao susjede je 2002. a danas tu opciju prihvata 32. Postavlja se pitanje zbog 44 . s 54% 2002.Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine U 2002.8%. ali se distanca značajno povećala u odnosu na istraživanje urađeno prije sedam godina. godini 51. godini pripadnike bošnjačkog naroda kao komšije prihvatalo je 48. Ovo ukazuje na visok stepen homogenizacije Srba u Bosni i Hercegovini.

9% 66.2% 9.2% 45.9% 19.5% 47.4% 28.9% 4.2% 68.9% 67.4% 35.7% 18.5% 64.7% 66.4% 18.9% 45 .3% 30.8% 5.3% 34.5% 26.5% 27.6% 36% 12.3% 6.2% 39.4% 15. šta je uzrok tome: strah od drugih naroda. tj.7% 22.9% 67.8% 43.Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine čega je to tako.1% 30. želja da se sačuva entitet ili nešto treće.2% 64.1% 24.9% 26.8% 21.1% 66. Grafikon 3.6% 32. Etnička distanca Srba prema…? 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Hrvati Bošnjaci Romi Srbi (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) legenda Hrvati Bošnjaci Romi Srbi Da stalno živi u mojoj zemlji (1) Da stanuje u mom susjedstvu.8% 8.2% 32.2% 37.5% 67.8% 65. zgradi ili ulici (2) Da bude član iste političke partije kao i vi (3) Da bude nastavnik u školi u mom mjestu (4) Da mi bude šef na poslu (5) Da ima rukovodeći ili drugi važan položaj u mojoj zemlji (6) Da se družim sa njim kao sa prijateljem (7) Da moja sestra stupi u brak sa njim (8) Da stupim u brak sa njom (9) Da primi krv ako je ugrožen život nekom od članova vaše porodice (10) 51.

9% Srbi 67.2% Da ima rukovodeći ili neki važan položaj u mojoj zemlji 21.8% Hrvati 43.8% Romi 5.3% Da moj brat ili sestra stupi u brak s njim 18.2% Da moj brat ili sestra stupi u brak s njim 15. zgradi ili ulici Da bude član iste političke partije Da bude nastavnik u školi u mom mjestu Da mi bude šef na poslu Da ima rukovodeći ili neki važan položaj u mojoj zemlji Da se družim s njim kao s prijateljem Da moj brat ili sestra stupi u brak s njim Da stupim u brak s njim Da primi krv ako je ugrožen život nekom od članova moje porodice 67.4% Da stupim u brak s njim 8.2% Srbi 64.1% Da stupim u brak s njim 64. Prihvaćenost pojedinih naroda od Srba.9% Srbi 51.4% Da mi bude šef na poslu 26.1% Srbi 66.6% Romi 32.5% Romi Tabela 14.2% Hrvati 37.2% Srbi 68. prema ponuđenim odnosima Da stalno živi u mojoj zemlji Da stanuje u mom susjedstvu.9% Bošnjaci 26.5% Srbi 64.6% Da ima rukovodeći ili neki važan položaj u mojoj zemlji 24.7% Srbi 66.8% Srbi 65.4% Romi 15.9% Hrvati 19.7% Romi 18.9% Srbi 66. Prihvaćenost ponuđenih odnosa od Srba.8% Bošnjaci 21.2% Bošnjaci 39.2% Da stupim u brak s njim 12.2% Bošnjaci 45. za određeni narod Hrvati Bošnjaci Romi Srbi 9.Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine Tabela 13.5% Hrvati 47.8% Bošnjaci 8.1% Hrvati 30.2% Bošnjaci 32.8% Da bude nastavnik u školi u mom mjestu 4.9% Da mi bude šef na poslu .3% Romi 34.1% Da bude nastavnik u školi u mom mjestu 46 6.9% Da mi bude šef na poslu 30.5% Da moj brat ili sestra stupi u brak s njim 65.3% Hrvati 30.7% Da bude nastavnik u školi u mom mjestu 64.5% Romi 26.2% Da ima rukovodeći ili neki važan položaj u mojoj zemlji 66.1% Hrvati 24.5% Da ima rukovodeći ili neki važan položaj u mojoj zemlji 18.4% Bošnjaci 28.4% Da mi bude šef na poslu 22.6% Hrvati 36.3% Da stupim u brak s njim 5.5% Romi 27.2% Da moj brat ili sestra stupi u brak s njim 19.2% Hrvati 9.9% Srbi 67.3% Bošnjaci 6.7% Romi 22.9% Da bude član iste političke partije 66.4% Bošnjaci 35.0% Hrvati 12.4% Bošnjaci 18.9% Romi 4.

4% 12.3% 4.5%).7% 4. vrijedne (59. Autostereotipi i heterostereotipi Hrvata Pripadnici hrvatskog naroda sebe vide u veoma lijepom svjetlu.5% Da primi krv ako je ugrožen život nekom od članova moje porodice 43.3% Hrvati 70.2% Da primi krv ako je ugrožen život nekom od članova moje porodice 39.2% Da se družim s njim kao s prijateljem 5.6% 7.Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine 30.2%).3% 47 .2 % Da stalno živi u mojoj zemlji 26.5% Da primi krv ako je ugrožen život nekom od članova moje porodice 45.9% Da primi krv ako je ugrožen život nekom od članova moje porodice 67.0% Da se družim s njim kao s prijateljem 37. hrabre (53. Tabela 15.9% 5.6% 35.8% Da stanuje u mom susjedstvu.6% Da stalno živi u mojoj zemlji 66.1 % Da stanuje u mom susjedstvu. pametne (56.3% Da bude član iste političke partije 36.4%).7%).3%).1% 11.9% Da stalno živi u mojoj zemlji 68.4.8% 23. Oni sebe vide isključivo kao dobre “momke” u Bosni i Hercegovini. kulturne (60.9% Da bude član iste političke partije 32.3% 6% 8.4% 11.7% Srbi 38.2% 19. zgradi ili ulici 51.8% Da stalno živi u mojoj zemlji 28.4 % Da stanuje u mom susjedstvu.7% 8. Vidimo da među prvih deset najizraženijih osobina nema nijedne za koju možemo reći da u lošem svjetlu prikazuje Hrvate. ponosne (64.2%) i iskrene (51. zgradi ili ulici 47. Heterostereotipi i autostereotipi Hrvata Bošnjaci Čisti Nekulturni Hladni Iskreni Glupi Slugerani 44. zgradi ili ulici 67.4% 18.5% Da stanuje u mom susjedstvu. poštene (52. osjećajne (56%).8% Da se družim s njim kao s prijateljem 35.8 % Da se družim s njim kao s prijateljem 27. zgradi ili ulici 34.8% 18.5% 16. ljubazne (56%). Sebe opisuju kao: čiste (70.7% Da bude član iste političke partije 32.8%).5%).4% Romi 2.7% 51.6% 4.6% 22.6% 48.7% Da bude nastavnik u školi u mom mjestu 67.

7%).7% 4.4%).8%). ne vole druge narode (31%). nekulturne (48.4% 14.4% 8.1% 52. iskreni (18.4%).4%). nepošteni (34.4%) i ponosne (22%). nepoštene (29.8%).7% 8.7% 28. pametne (24. pripadnici hrvatskog naroda Bošnjake opisuju kao narod kojem ne treba vjerovati iako imaju mnogo pozitivnih osobina. neljubazne (24. Kao što vidimo. ponosni (21%).1% 14.4% 6. ali koga krase neke pozitivne osobine.8%).3%).5% 29.4% 28% 19. lijene (53.7% 11.4%).2% 21. neiskrene (35.5% 11.7% 12.5% 12.8% Istovremeno.7% 21% 10.4% 31% 17.4% 27.2% 56% 56.6% 15.6%).9% 53.1%). Opšti utisak je da Hrvati na Srbe gledaju kao na nekoga kome nikada ne smiješ vjerovati. hrabri (19.4% 1.2% 19% 17.8% 2.7% 10.2% 18.2% 19% 19% 4.8% 22% 22.9% 42. Kao što vidimo. Hrvati Rome vide kao: prljave (62. 48 .3% 6.7%).8%).6%). kukavice (26.8% 43. slugerane (23. neiskrene (26.7% 10.3%).4%).1%) i neljubazni (17. Romi se opisuju na najgori mogući način.6% 35.3% 16.4% 53.6% 3.7% 43. miroljubive (19%) i ne vole druge narode (19%).7%).6% 14.4% 4.7%).8% 11.9% 26. kulturne (28.2% 11. osjećajne (22.6% 33.8% 14.3%).2% 59.1% 34. svadljive (33. lijene (27.2% 10% 16. ljubazne (28%). glupe (35. Bošnjake se opisuje kao: čiste (44. ne vole druge narode (43. hladni (22. i izuzev miroljubivosti ne postoji nijedna pozitivna osobina koja je za njih karakteristična.5% 60.4% 24.6% 56% 48.6% 26.1% 19.2%). čisti (38.6%).4% 10.Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine Nepošteni Hrabri Prljavi Kukavice Neljubazni Kulturni Lijeni Ljubazni Miroljubivi Ne vole druge narode Pošteni Vrijedni Neiskreni Ponosni Osjećajni Pametni Svadljivi Vole druge narode 31% 17.9%).3% 24.5% 9.2% 64. Osobine kojima Hrvati opisuju Srbe su: svadljivi (43.7% 2.7% 15.9% 40.8% 62. neiskreni (42.4%).

stereotipi o sebi i drugim narodima u Bosni i Hercegovini kod Hrvata su u najvećoj mjeri kreirani na osnovu ratnih dešavanja (53. Takođe vidimo da se o drugim narodima često zaključuje posredno kroz razgovor s prijateljima i poznanicima (28.50 2.00 16.20 legenda Nije spomenuto Nešto drugo Posmatram šta govore i rade političari drugih naroda Posmatram šta govore i rade političari mog naroda Na osnovu razgovora s prijateljima i poznanicima Svakodnevno sam u kontaktu s pripadnicima drugih naroda Gledajući i čitajući medije iz Federacije BiH Gledajući i čitajući medije iz Republike Srpske Na osnovu svega što se dešavalo u proteklom ratu Spomenuto 97.2% 16.6% 6% 52.2% 49 . Grafikon 4.10 62.60 84.9% 37.20 80% 100% 28.60 6.50 71.4% 94% 47.80 0% 20% 40% Nije spomenuto 60% Spomenuto 52.Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine Kao što možemo da vidimo u grafikonu 4.40 15.9%) te praćenjem medija iz svog entiteta (24.00 47.2%).1% 62.8% 83. Nešto više od jedne trećine Hrvata o drugim narodima zaključuje na osnovu direktnog kontakta s njima (37.90 37.4% 15.9%).1% 75.8% 2.9% 24.80 83.5% 71.40 94.6%).10 75. Interesantno je vidjeti da mali broj Hrvata svoje impresije o drugim narodima donosi na osnovu ponašanja svojih ali i drugih političara.5% 28. 97.6% 84.90 24.

2% 30.3% 58.4% 44.3% 52.9% 6.1%).4% 31.1% 17.2% 12.2% 5.9% 14.2% 48.3% 3.7% 19. osjećajne (53.1% 10% 16.1% 15.1%).4% 9.5% 11. Autostereotipi i heterostereotipi Bošnjaka Pripadnici bošnjačkog naroda sebe opažaju prije svega kao: čiste (73. Možemo da vidimo da su Bošnjaci.8%).Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine 5.3% 42. vrijedne (47.2% 11.8% 21.9% 17% 8.6% 20.1% Romi 2.8% 6% 9% 26% 17% 24.9% 42.8% 22.7% 58.1).4% 10. slično kao i Hrvati.1% 1.1% 53. hrabre (52.3% 11% 6. Heterostereotipi i autostereotipi Bošnjaka Bošnjaci Čisti Nekulturni Hladni Iskreni Glupi Slugerani Nepošteni Hrabri Prljavi Kukavice Neljubazni Kulturni Lijeni Ljubazni Miroljubivi Ne vole druge narode Pošteni Vrijedni Neiskreni Ponosni Osjećajni Pametni Svadljivi Vole druge narode 73.5% 5. poštene (47.8% 26.8% 8% 13.7% 12.6% 12.7% 43.7% 19.6% 15. ponosne (58.3% 5.4% 14.7% 48.7% 17.2% 10% 16.4% 41.1% 16.4% 51.5% 5.9% 11% 4. Među prvih deset najizraženijih osobina preovladavaju samo pozitivne osobine.4% 4.2% 47.9% 27% 15% 10.7% 4.3%).6% 6.2%).7% 23.1% 14.5% 39. potpuno nekritični prema svom narodu.5% 15.8% 37.4% 26.4% 17.6% 9.5% 9.5% 9. vole druge narode (48.6% Srbi 12.3% 19.5.4% 42.1% 3.4% 23.6% 11.2%).7% 28. Tabela 16.4% Hrvati 24.2%).1% 6.2%) i iskrene (44.3% 47.1%).8% 43.8% 50 .4% 6.4% 26.5% 44. miroljubive (48. ljubazne (44.7% 21% 19.5% 14.3% 3.3% 15.

a s druge njima je teško vjerovati jer su neiskreni.9%) donosi zaključke na osnovu njihovog ponašanja u toku rata. neiskreni (31.4%). Kao što vidimo iz rezultata istraživanja. U očima Bošnjaka Srbi su prije svega: svadljivi (43.1%). čisti (24. lijene (51. ne vole druge narode (21. pametni (26.7%).4%). Na Rome se gleda kao na etničku grupu od koje društvo nema nikakve koristi. O ponašanju pojedinih naroda najveći broj pripadnika bošnjačkog naroda (64.3%). nepošteni (28. Hrvati se opažaju kao civilizovan narod koji krase kultura. pamet.5%).4%). nekulturni (17.4%).5%). svadljivi i ne vole druge narode. ne vole druge narode (43. ponosni (26.9%). osjećajni (19. ljubazni (26. nekulturne (42.3%). nepoštene (24. kukavice (30. vrijedni (22. vole druge narode (16. hladni (17%). dok svaki četvrti ispitanik (24. glupe (26%).2%).2%) svoju sliku o drugim narodima donosi na osnovu direktnog kontakta s pripadnicima tog naroda. svadljive (16. 51 . Bošnjaci o Srbima nemaju visoko mišljenje. S jedne strane.8%). nepošteni.1%). Hrvata i Roma 22.9% Bošnjaka formira preko medija iz Federacije BiH.7%).1%).8%). neiskreni (42.4%).4%). Osobine koje Bošnjaci najčešće vežu za Hrvate su: kulturni (41. svadljivi (23. nepošteni (42.6%).1%) i ponosne (15. Možemo reći da Bošnjaci imaju ambivalentnu sliku o pripadnicima hrvatskog naroda.5%). Svoje viđenje Srba.Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine Bošnjaci Rome opažaju kao: prljave (58.1%). i stoga predstavljaju teret za svako društvo. Manje od jedne trećine ispitanika (29.7%). ljubaznost i slično. neljubazni (20.6%). kukavice (17. lijeni (16.9%).7%).6%).9%) sliku o drugima kreira kroz razgovor s prijateljima i poznanicima. neiskrene (23.

iskrene (43. 97.3%).30 35.1% 2.30 75.70 16.10 0% 20% 40% Nije spomenuto 60% Spomenuto 64. hrabre (48.90 80% 100% 18.2%). osjećajne (38. 52 .4%).10 89.7% 24.9% 5.10 70. vrijedne (36.50 81. poštene (35.7% 16.1% 89. vole druge narode (40.8% 77.3% 35.Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine Grafikon 5.1% 70. miroljubive (33.50 legenda Nije spomenuto Nešto drugo Posmatram šta govore i rade političari drugih naroda Posmatram šta govore i rade političari mog naroda Na osnovu razgovora s prijateljima i poznanicima Svakodnevno sam u kontaktu s pripadnicima drugih naroda Gledajući i čitajući medije iz Federacije BiH Gledajući i čitajući medije iz Republike Srpske Na osnovu svega što se dešavalo u proteklom ratu Spomenuto 97. Autostereotipi i heterostereotipi Srba Srbi sebe opažaju kao: ponosne (53%).90 29. Srbi o sebi “gaje” sliku jednog viteškog naroda.80 77.3% 83.7%).70 24.3% 75.8%).90 10.70 2.9%).9% 10.2% 22.5% 81. koji je dobar i pomalo naivan.5% 18.30 83.8%).9% 29.20 22. ljubazne (30.6.7% 64.9%).4%). čiste (47.

1%).2% 49.2%).9% 0.Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine Tabela 17.7% 15.8% 38.9% 17.4% 21.1% 3. neiskreni (17. lijeni (38.7% 33.3% 17.8%).6% 2.6% Romi 4.1% 13.4% 15.8% 5% 8.6% 5.8% 5. nepoštene (24.6% 3.5% 24.4% 17.2% 7% 2.5%).4% 3.9% 8. nekulturni (39.8% 40.7% 2.6% 34. nepošteni (18.7% Srbi 47.8%).5% 3.2%). U očima Srba Bošnjaci su narod kojem ne možeš nikada vjerovati i kojeg ne krase neke pozitivne osobine.9% 1.9% 11.3%).8% 24.5% 23.8% 16.8% 48.6%). Heterostereotipi i autostereotipi Srba Bošnjaci Čisti Nekulturni Hladni Iskreni Glupi Slugerani Nepošteni Hrabri Prljavi Kukavice Neljubazni Kulturni Lijeni Ljubazni Miroljubivi Ne vole druge narode Pošteni Vrijedni Neiskreni Ponosni Osjećajni Pametni Svadljivi Vole druge narode 17. nekulturne (24.6% 43.6% 18. neiskrene (31.3% 8.3% 35.9% 5.3%). slugerane (23.4% Srbi Bošnjake vide kao nekoga ko ne voli druge narode (32.6% 38.8% 6.4% 5.4% Hrvati 32.8% 5.5% 19. glupi (19.4% 5% 53% 38.7% 5.8%).1% 2% 32.5% 31.2% 13.7% 39. vole druge narode (17.7% 3% 6% 32% 11.7% 5.5% 31.3% 30.4% 17.3% 36.6% 37.8% 3.8%).6% 14.3%).3% 10. Romi su: prljavi (49. Po mišljenju pripadnika srpskog naroda.7% 22.4%). glupe (21.2%).1% 20% 6. neljubazni 53 .4% 6.6% 3.2% 3.8% 7% 8.6% 23.4%). kukavice (22. svadljivi (19.1% 4.6% 4. čiste (17.4% 27.1% 19.2%).8% 17. neljubazne (17.3% 3% 5.9% 6.2% 17.3% 23. svadljive (27.7%).5%).4% 9.5% 3.9% 2.8%).6% 10.2% 14.3% 7.7% 21. slugerani (14.7% 5.

97.7%).5%).4%) i u svakodnevnom kontaktu s pripadnicima tih naroda (20.40 0% 20% 40% Nije spomenuto 60% Spomenuto 41.7%) neiskrene (23.60 10. Na Rome se.10 85. S jedne strane Hrvati se opažaju kao civilizovan narod.4%). u očima Srba.40 10. ne vole druge narode (31.4%). I Srbi.Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine (13.60 89.40 89.40 20.70 58. kukavice (21. kao i druga dva naroda. Grafikon 6. Stiče se utisak da Srbi imaju oprečno mišljenje o Hrvatima.7%). ne gleda kao na narod koji je koristan za društvo u kojem žive. kulturne (34. Interesantno je da je Srbima važnije šta govore i rade političari koji dolaze iz reda drugih naroda nego sopstveni političari.60 80% 100% 16.90 14.6%). čiste (32. svadljive (20%). ljubazne (17.9%).6%).60 79.6%).10 54 . nepoštene (23.9%). Srbi opažaju Hrvate kao: hladne (37.40 21. Svaki peti ispitanik o osobinama drugih naroda najčešće zaključuje kroz razgovor sa svojim prijateljima i poznanicima (21. ali kojem se ne može nikada vjerovati.90 83.60 78. sliku o drugim narodima stvaraju na osnovu njihovog ponašanja tokom proteklog rata (41. vrijedne (17.30 2.3%).

4% 2.1% 85.6% 55 .6% 79.7% 58.6% 78.6% 10.6% 89.1% 16.4% 20.9% 83.3% 41.9% 14.Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine legenda Nije spomenuto Nešto drugo Posmatram šta govore i rade političari drugih naroda Posmatram šta govore i rade političari mog naroda Na osnovu razgovora s prijateljima i poznanicima Svakodnevno sam u kontaktu s pripadnicima drugih naroda Gledajući i čitajući medije iz Federacije BiH Gledajući i čitajući medije iz Republike Srpske Na osnovu svega što se dešavalo u proteklom ratu Spomenuto 97.4% 10.4% 89.4% 21.

možemo vidjeti da jedan dio ispitanika u trenutku istraživanja ne bi na to pristao. 2003. Takođe moramo imati na umu i to da u “normalnim” vremenima čovjek bira prijatelje s kojim dijeli slične stavove i vrijednosti (Rokeach. Zaključak i diskusija Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine Prema Ustavu Bosna i Hercegovina je demokratska država koja funkcioniše u skladu sa zakonom i na osnovu slobodnih i demokratskih izbora. Kod pripadnika svih triju naroda etnička distanca prema drugim narodima raste s porastom bliskosti ponuđenih odnosa. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine se sastoji od tri člana: jednog Bošnjaka i jednog Hrvata. Bošnjaci i Srbi najviše prihvataju odnose s pripadnicima sopstvenog naroda. prema Penningtonu.). zajedno s drugim narodima.6. Šalaj. Kao što možemo vidjeti. Iako je veliki procenat pripadnika svih triju naroda izjavio da su spremni da prime krv od pripadnika drugih naroda u slučaju da im je ugrožen život. Ostaje otvoreno pitanje da li se ovakvi stavovi mogu nazvati rasističkim. Možemo reći da su ovakvi rezultati bili i očekivani. U njoj žive Hrvati. etnička netrpeljivost i dr. koji se svaki biraju neposredno sa teritorije Federacije. Do odstupanja dolazi samo kod dva ponuđena odnosa: “Da se družim s njim kao s prijateljem” i “Da primi krv ako je ugrožen život nekom od članova moje porodice”. kao konstitutivni narodi. Dom naroda se sastoji od 15 delegata. 2008). Dobijeni rezultati u istraživanju etničke distance i stereotipa u Bosni i Hercegovini pokazuju da Hrvati. posebno ako imamo u vidu ranija istraživanja (Puhalo. Ovo se naročito odnosi na pripadnike romskog naroda. etnički princip funkcionisanja države je ugrađen u njen ustav i zbog toga je uvijek zanimljivo istražiti kako pripadnici triju etničkih grupa vide jedni druge i da li su i u kojoj mjeri spremni da žive jedni s drugima. koji se bira neposredno sa teritorije Republike Srpske. i jednog Srbina. da bi oni postali manje važni u ekstremnim situacijma (rat. Ovi rezultati su u skladu s ranijim istraživanjima jer prijateljstvo s nekim podrazumijeva potpunu kontrolu nad tom interakcijom i mogućnost njenog prestanka u svakom trenutku. od kojih su dvije trećine iz Federacije (uključujući pet Hrvata i pet Bošnjaka) i jedna trećina iz Republike Srpske (pet Srba). o kojem imaju i nabolje mišljenje. 56 . Bošnjaci i Srbi. 1997).

Teško je reći zbog čega je to tako. godinu. Važno je naglasiti da je etnička distanca Bošnjaka prema drugim narodima povećana u odnosu na 2002. Ovaj strah je identifikovan i u istraživanju Puhala 2002. priča o ustavnim promjenama i strah Srba za opstanak Republike Srpske. Interesantno je da Hrvati podjednako odbacuju Bošnjake i Srbe. godinu. Iako su malobrojni i ne zauzimaju važne položaje u državi. a potom s Bošnjacima. što je svakako uticalo na smanjenje etničke distance između njih. Očito je da domaći političari nisu mnogo uradili na stvaranju povjerenja među pripadnicima drugih etničkih grupa. 57 . Rome se kao narod najviše odbacuje. Rezultati dobijeni među Bošnjacima pokazuju da oni najviše prihvataju Hrvate. ali možemo pretpostaviti da je politička nestabilnost umnogome uticala na povećanje distance. Takođe u proteklom periodu nije bilo značajnijih konflikata između Srba i Hrvata u Bosni i Hercegovini. Bošnjaka i Srba. Hrvati su najpoželjniji narod i za Bošnjake i za Srbe. Stereotipi i predrasude koje ih prate su još uvijek toliko jaki da potiru i ratno neprijateljstvo između Hrvata. godine. Izgleda da su politička dešavanja u Bosni i Hercegovini uticala na smanjenje jaza između Srba i Hrvata. stepena bliskosti. a potom Srbe.Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine Takođe u velikoj mjeri se odbacuju ponuđeni odnosi koji pripadnike pojedinog naroda dovode u podređen položaj (šef na poslu ili politički vođa). Očito je da na prostorima Bosne i Hercegovine još uvijek najveći broj građana vjeruje samo političarima iz svoje etničke grupe. vidimo da se etnička distanca prema Srbima donekle smanjila u odnosu na 2002. tj. S druge strane. niti su učestvovali u ratu. Moramo imati u vidu da najveći broj Srba i njihovih političkih lidera ima razumijevanja za političke zahtjeve koji dolaze od Hrvata i njihovih političara (entitet ili poseban TV kanal na hrvatskom jeziku u okviru javnog servisa). Kada pogledamo rezultate dobijene od građana hrvatske nacionalnosti. dok prema Romima varira u zavisnosti od ponuđenog odnosa. godinu. Etnička distanca Srba prema pripadnicima druga dva naroda je povećana u odnosu na 2002. Uzrok tome je svakako politička radikalizacija u proteklih tri-četiri godine. Pripadnici srpskog naroda najviše prihvataju ponuđene odnose s Hrvatima.

Ostaje otvoreno pitanje da li bi povećanje međusobne komunikacije između Srba. Istraživanje stereotipa je pokazalo da pripadnici svih triju naroda sebe opažaju nekritički. Kod Hrvata i Bošnjaka se pokazalo da povećanje obrazovanja vodi ka smanjenju etničke distance. da političari i njihov rad malo utiču na kreiranje slike o drugim narodima. a da ateisti najmanje odbacuju ponuđene odnose s drugim narodima. Kontakt s drugim narodima je na drugom mjestu kao izvor informacija o drugim narodima. To je najviše izraženo kod Bošnjaka. S druge strane. Rome se opisuje kao narod koji nema ni jednu pozitivnu osobinu i stiče se utisak da su oni nepotrebni teret za društvo u kojem žive. Ovo nam pokazuje da je uticaj rata na kreiranje stavova građana o drugima veoma veliki i to se nikako ne smije zanemarivati.Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine Interesantno je napomenuti da kod pojedinih naroda postoji razlika u prihvatanju drugih naroda s obzirom na neke sociodemografske karakteristike. I jedni i drugi Hrvate vide kao civilizovan narod. Hrvati i Bošnjaci za Srbe misle da ne vole druge narode. a najmanje među Srbima. 58 . Kada opisuju druge narode. hrabri. Stiče se utisak da su Hrvati poželjne komšije. ali kojem se ne smije vjerovati jer su podmukli i zli. Izgleda da je međuetnička komunikacija među građanima ove države veoma slaba. dok je treći kanal po važnosti razgovor s prijateljima i komšijama. ali da im nikada ne smijete okrenuti leđa. Očito je da se političarima malo vjeruje. vole druge narode i dr. tu je slika nešto drugačija. Bošnjaci se opažaju kao neiskreni i svadljivi. a potom kod Hrvata i Srba. što je prilično mali procenat. da su svadljivi i neiskreni. idealizuju sliku o svom narodu. po riječima ispitanika. Prema Hrvatima i Srbi i Bošnjaci imaju oprečan odnos. Interesantno je. Takođe vidimo da u prosjeku oko 25% građana stavove o drugima kreira u neposrednom kontaktu. a Srbi posebno ističu da su podanici. tj. Te razlike su najviše prisutne među Bošnjacima. Interesantno je da zaključke o pojedinim narodima građani Bosne i Hercegovine najčešće donose na osnovu iskustava u proteklom ratu. Svi za sebe misle da su pošteni. Hrvata i Bošnjaka imalo za posljedicu i smanjenje etničke distance i stereotipa ako imamo u vidu političku napetost i nestabilnost koja trenutno vlada u Bosni i Hercegovini. iskreni. Dobijeni rezultati su slični rezultatima koje je dobio Turjačanin (2007) na populaciji srednjoškolaca.

ali možemo da pretpostavimo da su i mediji podijeljeni po etničkoj osnovi i da se tako i prate. Takođe je interesantno da mali broj ispitanika gleda i vjeruje medijima koji ne dolaze iz njihovog entiteta. što bi trebalo da zabrine sve one koji vode Bosnu i Hercegovinu i brinu o njoj. Teza “da smo spremni da živimo jedni pored drugih. a ne jedni s drugima” je još jedanput potvrđena i ovim istraživanjem. godinu. Ko je za to kriv ili zaslužan ostavljamo vama da prosudite.Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine ali ne smijemo zaboraviti da su političari ti koji kreiraju okruženje u kojem žive građani. Na kraju. Stereotipi o etničkim grupama pokazuju da ne vjerujemo jedni drugima. možemo reći da je etnička distanca građana Bosne i Hercegovine povećana u odnosu na 2002. 59 .

(1939) Frustration and Aggresion. Socijalno-psihološka obeležja etničkog identiteta mladih. H. Psihološka struktura etničkih stavova mladih. Novi Sad: Univerzitet u Novom Sadu.) Roots of Aggresion: A Re-examinaton of the Frustration Aggresion Hypothesis. Diplomski rad. Doob. New Haven: Yale University Press. Beograd. Ann Arbor. Beograd IDN i Centar za politikološka istraživanja i javno mnenje. Vol 10. Nova srpska politička misao. • Čorkalo.H. M. 57-62. 21-26. (1998). D. • Antoni. Ž. Berkowitz (ed... Beograd. • Baćević. Etnička distanca i socijalna (dez)integracija lokalnih zajednica.A. 85-94. Mich:Institute for Social Researche. National identity and social distance: Does in-group loyality lead to outgroup hostility?. L. (1997). J. (1991). Etnocentrizam Srba u Srbiji pre i posle 5. Mowrer.J. Etnički stereotipi . (2003). E. Beograd: XX vek. S.W.R. Homo poscommunisticus. • Đurić. • Biro. 60 . Ličnost u višekulturnom društvu. • Berkowitz. • Alačov. Filozofski fakultet. A. oktobra. L.posebno izdanje 3. 134-153. The frustration-aggresion hypothesis revisted. Nacije i nacionalizam.E.Novi Sad. ”Etnička distanca i stereotipije kod srednjoškolske omladine srpske i hrvatske nacionalnost ”. i Boneta. The Authoritarian Personality New York: Harper. O. Revija za sociologiju. Vol XXXVII. ”Ispitivanje etničke distance kod djece” . Zbornik za društvene nauke. London: Routledge& Kegan Paul. Lj. Miller. (2002). M. (2006). • Banovac. White Attitudes Towards Black People. N. str. R. Novi Sad: Matica srpska.7. • Ðurić. • Gelner. (1971). • Eysenck. Novi Sad: Obrazovni centar “Jovan Vukadinović”. Đ. D. (1971). Ž. New York: Atherton Press. Ð. (2006). Zagreb: str. (1980). Literatura Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine • Adorno et al. (1995). Review of Psychology. i Kamenov.. B. The Psychology politics. Beograd: XX vek. Matica srpska. • Ðurić. Jugoslavija na kriznoj prekretnici. • Dollard. (1950). pp. (1969). No 1–2. Nacionalni identitet. • Biro. (1954). Ð. and Sears. • Campbell. In L. i drugi (1991). T. No 2. str. Odsjek psihologija.

• Rot. 499-514. Zagreb: Naklada Slap. Diplomski rad. bošnjačke i srpske nacionalnosti. Psychological Bulletin. Geneza razvoja političkog pluralizma u Bosni i Hercegovini. (1967). Beograd. N. Šta su nam Romi krivi? Novi Reporter br. D. B. 61 . • Rajk. (1997). (1992). Jastrebarsko: Naklada Slap. str. Institut za psihologiju. i Enkok. Etnička distanca građana Republike Srpske i Federacije BiH prema narodima bivše SFRJ. • Putinja. 237-252. (1973). Beograd. Beograd. Metode i tehnike socijalno psiholoških istraživanja. Zagreb. 125-137. Sociologija broj 1. B. stavovi i promena ponašanja. Jedan pokušaj klasifikacije teorijskih razmatranja nacionalnog identiteta. Popadić. • Lučić. M. (1989). Beograd: Nolit. D. 11/7/2007. (2006). Etnička distanca i nacionalne stereotipije Srba u Srpskom Sarajevu. Etnička distanca i etnički stereotipi kao faktor odluke o povratku. (1993). i Havelka. i drugi (2005). B. N. Teorije o etnicitetu. Ličnost i društveni stavovi. F. S. str. IAN. (2004). U: Z. Beograd: Filozofski fakultet. • Pejanović. Beograd. C. Osnove socijalne psihologije. G. Lutovac (ur. Diplomski rad. G. D. Priručnik za vježbe socijalne psihologije I i socijalne psihologije II . S. str. (1997). • Puhalo. D. N. • Rot. i Stref-Feber. • Pantić. Nacionalni identitet i socijalna distanca studenata hrvatske. N. 115-138. 226. “Stereotipije o Romima i etnička distanca prema Romima“.Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine • Havelka. Nacionalna vezanost i vrednosti kod srednjoškolske omladine. • Phinney. • Pennington. S. str. • Puhalo. K. (2003). J. Etnička distanca u SFRJ. 108. B. Kuzmanović. XX vek.) Političke stranke i birači u državama bivše Jugoslavije. J. Beograd: Psihologija 1-2. • Opačić. • Kuzmanović. Osnove socijalne psihologije. (1997). • Milošević-Đorđević. Vrednosti. Beograd: Friedrich Ebert Stiftung i Institut društvenih nauka. Ethnic identity in adolescent and adults: review of research.. Beograd IDN. Beograd. (2003). • Milas.. Beograd: Zavod za izdavanje udžbenika i nastavnih sredstava. (1990). (1978). (2003). Život u posleratnim zajednicama. • Kosanović. Ž. Banja Luka: Friedrich Ebert Stiftung. (2007).

Godišnji izvještaj http://www. New York: Basic books. San Francisco: JosseyBass. usmeno saopštenje na simpozijumu Empirijska istraživanja u psihologiji. (1960). Čačić-Kumpes (ur. Beliefs. Butollo. (2007).ba/index. • Turjačanin. (1998). etničnost. pp. Group Conflict and Cooperation: Their Social Psychology. Socijalno povjerenje u Bosni i Hercegovini. V. M. Zagreb: Politička kultura. • Šiber. • Turjačanin. I.. London: Routledge & Kegan Paul. rad prezentovan na naučnom simpozijumu Empirijska istraživanja u psihologiji u Beogradu. (1970). godine. Osnove političke psihologije. • Sistem ranog upozoravanja. 62 . identitet. (2000). Banja Luka: Filozofski fakultet u Banjoj Luci.Zagreb.6. M. (1966). (2002). Psihosocijalni prostor i etnički odnosi mladih. • Vasović.Banja Luka. Ostali izvori: • GfK . B. (2004). S. Rečnik psihologije. • Turjačanin. Znakovita zbrka oko etničkog. Ž. • Sherif. Beograd: Službeni glasnik.2009. 96-102. • Šalaj.Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine • Rokeach. Attitudes and Values. Beograd: Stubovi kulture.. V. • Tajfel. Scientific American 223. Etničke distance kod mladih u Republici Srpskoj.) Kultura. H. W. U predvorju politike. M. Zagreb: Naklada Jesenski i Turk str. Ð. S. Powell. M. • Trebješanin. (2000). Sarajevo: Friedrich Ebert Stiftung..undp. Beograd. Experiments in intergroup diskriminations. • Rokeach.(1999). • Turjačanin. (2007). Filozofski fakultet Beograd. 15-39. Etnička distanca i etnički stereotipi studenata psihologije u Banjoj Luci i Sarajevu . V. Čekrlija. Magistarski rad. Nacionalni stavovi mladih bošnjačke i srpske nacionalnosti u Bosni i Hercegovini. (1968). • Vrcan. The Open and Closed Mind. V. U: J.Centar za istraživanje tržišta (2002): “Socijalna distanca spram nekih nacionalnosti u Hrvatskoj” . aspx?PID=36&RID=87 pristupljeno 1. (2009).

1 Povezanost etničke distance s nekim sociodemografskim varijablama 63 .Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine Prilog br.

Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine Bošnjaci Tabela 1.08502 . Independent Samples Test F Equal variances assumed .07865 . Tip naselja N Grad Selo 412 235 M 2.075 Tabela 3.2.59638 1.4978 SD 1. Pol N Muškarci Žene 353 294 M 2.0710 2.462 df 645 P .784 .1.71 SR 137551.6042 SD 1.86 306.644 Tabela 2.55241 SEM .6337 2.09818 Tabela 2.1.500 72076.06514 64 .08940 Tabela 1.7521 2.58611 1. član/ica sam Ne.678 t -.50504 SEM . Jeste li član/ica neke političke stranke? N Da.6909 SD 1. Test Statistics Mann-Whitney U Wilcoxon W Z p 44346. nisam član/ica 68 568 M 3.59736 1.50 72076.19234 .53286 SEM .500 -1.50 Tabela 2. Mann-Whitney Test N Grad Selo Total 412 235 647 MR 333.

93 SR 24821.10922 .12425 .6255 2.34 Tabela 4.55684 1.99 314.2.06162 Tabela 4.037 65 .217 .9220 2.027 Tabela 4.500 -2. Mann-Whitney Test N Da. član/ica sam Ne.12 320.50 177744. Test Statistics Mann-Whitney U Wilcoxon W Z P 16148. nisam član/ica Total 68 568 636 MR 365.4007 2. Starost N Od 18 do 29 godina Od 30 do 44 godine Od 45 do 59 godina Preko 60 godina Total 176 213 157 101 647 M 2.2. Test Statistics Chi-Square Df P 8.10863 .58545 1.5787 2.6597 SD 1.16902 .44901 1.56744 SE .20 291.1.Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine Tabela 3.511 3 .02 312. Kruskal-Wallis Test N Od 18 do 29 godina Od 30 do 44 godine Od 45 do 59 godina Preko 60 godina Total 176 213 157 101 647 MR 355.50 Tabela 3.1.69861 1.500 177744.

nemam ništa protiv da drugi vjeruju Total 5 334 241 28 39 647 M 2.6597 SD 1.000 Tabela 6.33262 .0577 2.36262 1.56453 1.6597 SD 2.51 361.9654 2.56744 SE . ali ne prihvatam baš sve što moja vjera uči Nisam siguran vjerujem li ili ne vjerujem Nisam religiozan.06162 Tabela 5.17 361.Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine Tabela 5.1.06228 1.0139 2.4900 2.2.25959 .08916 .92 242.56744 SE . Koji od sljedećih izraza najbolje opisuje prirodu vaših vjerskih ubjeđenja? N Odbija Uvjereni sam vjernik i prihvatam sve što moja vjera uči Vjernik sam.50302 1.06162 66 .08224 .15645 .23 Tabela 5.09209 .47852 1.64562 1.2518 3. Obrazovanje N Osnovna škola Zanat Srednja škola četvrti stepen Viša i visoka škola Total 100 125 275 147 647 M 2.76005 1. Test Statistics Chi-Square Df P 49.92228 .499 3 .12188 .42969 1.2195 2. Kruskal-Wallis Test N Osnovna škola Zanat Srednja škola četvrti stepen Viša i visoka skola Total 100 125 275 147 647 MR 268.1830 3.13573 .2222 1.62112 1.9450 3.

1071 3.661 t .96 Tabela 6.11976 Tabela 7.2. Kruskal-Wallis Test N Uvjereni sam vjernik i prihvatam sve što moja vjera uči Vjernik sam. ali ne prihvatam baš sve što moja vjera uči Nisam siguran vjerujem li ili ne vjerujem Nisam religiozan.64 387.436 df 230 p . Pol N Muškarci Žene 112 120 M 3.035 3 .13894 67 .0288 SD 1.51 263.000 Hrvati Tabela 7.1722 2. Test Statistics Chi-Square df p 60.663 Tabela 8. Tip naselja N Grad Selo 154 78 M 3. nemam ništa protiv da drugi vjeruju Total 334 241 28 39 642 MR 272.42440 1.31191 SEM .1.1.Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine Tabela 6.8580 SD 1.14 373.13459 .11458 .42187 1. Independent Samples Test F Equal variances assumed 1.22709 SEM .

19160 1.9473 3.500 8040.2220 2.30 103.0666 SD 1.500 20152.1. nisam član/ica 40 183 M 3.24181 .2588 3.0484 SD 1.19439 . Starost N Od 18 do 29 godina Od 30 do 44 godine Od 45 do 59 godina Preko 60 godina Total 68 M 2. član/ica sam Ne.38091 SEM .50 Tabela 8. Test Statistics Mann-Whitney U Wilcoxon W Z p 4959. Jeste li član/ica neke političke stranke? N Da.10208 Tabela 9.2.2.0034 3.50 8040.18874 . Test Statistics Mann-Whitney U Wilcoxon W Z P 3316.50 Tabela 9.930 .1.50 20152. član/ica sam Ne. nisam član/ica Total 40 183 223 MR 120.08 SR 18987.9881 3.168 .20120 .60397 1.12 SR 4823.36496 SE .44974 1. Mann-Whitney Test N Da.Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine Tabela 8.59 110.500 -2.27251 1.13079 . Mann-Whitney Test N Grad Selo Total 154 78 232 MR 123.352 Tabela 10.31843 1.500 .08961 46 83 59 44 232 .030 Tabela 9.

17384 .11642 . Obrazovanje N Osnovna škola Zanat Srednja škola četvrti stepen Viša i visoka škola Total 27 33 98 74 232 M 2. Test Statistics Chi-Square Df P 1.1. Test Statistics Chi-Square Df P 11.31 128.44 110.34 124.3287 3.78 112.28622 .54 113.40374 1. Kruskal-Wallis Test N Od 18 do 29 godina Od 30 do 44 godine Od 45 do 59 godina Preko 60 godina Total 46 83 59 44 232 MR 111.2. Kruskal-Wallis Test N Osnovna škola Zanat Srednja škola četvrti stepen Viša i visoka škola Total 27 33 98 74 232 MR 78.2.2294 3.48726 1.011 69 .15253 1.0666 SD 1.47 Tabela 11.24436 .49542 1.Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine Tabela 10.0121 3.1.83 Tabela 10.18 119.903 3 .205 3 .1653 3.36496 SE .593 Tabela 11.08961 Tabela 11.

Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine

Tabela 12. Koji od sljedećih izraza najbolje opisuje prirodu vaših vjerskih ubjeđenja?
N Odbija Uvjereni sam vjernik i prihvatam sve što moja vjera uči Vjernik sam, ali ne prihvatam baš sve što moja vjera uči Nisam siguran vjerujem li ili ne vjerujem Nisam religiozan, nemam ništa protiv da drugi vjeruju Total 3 127 72 10 20 232 M 1.0667 2.7307 3.3830 3.9050 3.9413 3.0666 SD 1.84752 1.29735 1.30478 1.16308 1.08982 1.36496 SE 1.06667 .11512 .15377 .36780 .24369 .08961

Tabela 12.1. Kruskal-Wallis Test
N Uvjereni sam vjernik i prihvatam sve što moja vjera uči Vjernik sam, ali ne prihvatam baš sve što moja vjera uči Nisam siguran vjerujem li ili ne vjerujem Nisam religiozan, nemam ništa protiv da drugi vjeruju Total 127 72 10 20 229 MR 97.63 129.22 151.45 155.90

Tabela 12.2. Test Statistics
Chi-Square Df p 22.728 3 .000

Srbi
Tabela 13. Pol
N Muškarci Žene
70

M 1.8150 1.8710

SD 1.55985 1.60051

SEM .07549 .07810

427 420

Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine

Tabela 13.1. Independent Samples Test
F Equal variances assumed .362 t -.515 df 845 P .606

Tabela 14. Tip naselja
N Grad Selo 380 467 M 1.8963 1.7992 SD 1.68045 1.49266 SEM .08621 .06907

Tabela 14.1. Mann-Whitney Test
N Grad Selo Total 380 467 847 MR 431.60 417.82 SR 164006.50 195121.50

Tabela 14.2. Test Statistics
Mann-Whitney U Wilcoxon W Z P 85843.500 195121.500 -.826 .409

Tabela 15. Jeste li član/ica neke političke stranke?
N Da, član/ica sam Ne, nisam član/ica 174 662 M 1.9292 1.7920 SD 1.52135 1.58294 SEM .11533 .06152

Tabela 15.1. Mann-Whitney Test
N Da, član/ica sam Ne, nisam član/ica Total 174 662 836 MR 439.50 412.98 SR 76473.00 273393.00

Tabela 15.2. Test Statistics
Mann-Whitney U Wilcoxon W Z P 53940.000 273393.000 -1.307 .191
71

Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine

Tabela 16. Starost
N Od 18 do 29 godina Od 30 do 44 godine Od 45 do 59 godina Preko 60 godina Total 197 263 244 143 847 M 1.8008 1.7900 1.9477 1.8184 1.8427 SD 1.61454 1.56955 1.62234 1.47924 1.57946 SE .11503 .09678 .10386 .12370 .05427

Tabela 16.1. Kruskal-Wallis Test
N Od 18 do 29 godina Od 30 do 44 godine Od 45 do 59 godina Preko 60 godina Total 197 263 244 143 847 MR 418.13 416.22 441.18 417.08

Tabela 16.2. Test Statistics
Chi-Square Df P 1.744 3 .627

Tabela 17. Obrazovanje
N Osnovna škola Zanat Srednja škola četvrti stepen Viša i visoka škola Total 113 186 385 163 847 M 1.6852 1.7655 1.7986 2.1445 1.8427 SD 1.40947 1.49524 1.55744 1.79753 1.57946 SE .13259 .10964 .07937 .14079 .05427

Tabela 17.1. Kruskal-Wallis Test
N Osnovna škola Zanat Srednja škola četvrti stepen Viša i visoka škola Total
72

MR 397.64 412.03 420.82 463.45

113 186 385 163 847

ali ne prihvatam baš sve što moja vjera uči Nisam siguran vjerujem li ili ne vjerujem Nisam religiozan.57946 SE .05427 Tabela 18.23023 .227 3 .8427 SD 1.07143 .219 73 .3791 1.8188 1.09054 .22 401.101 Tabela 18.9453 1. ali ne prihvatam baš sve što moja vjera uči Nisam siguran vjerujem li ili ne vjerujem Nisam religiozan.65226 1.2.43045 1.Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine Tabela 17.62643 1.91 Tabela 18.30 411. Koji od sljedećih izraza najbolje opisuje prirodu vaših vjerskih ubjeđenja? N Odbija Uvjereni sam vjernik i prihvatam sve što moja vjera uči Vjernik sam.427 3 .40661 .7496 1. nemam ništa protiv da drugi vjeruju Total 16 401 333 54 43 847 M 2. Test Statistics Chi-Square Df P 6.92 476.8412 2.1 Kruskal-Wallis Test N Uvjereni sam vjernik i prihvatam sve što moja vjera uči Vjernik sam.29705 .94788 1.2 Test Statistics Chi-Square df p 4. nemam ništa protiv da drugi vjeruju Total 401 333 54 43 831 MR 422.69185 1.

2 Upitnik 74 .Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine Prilog br.

od a do i. anketa je anonimna. ja sam ______________________________.Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine Redni broj upitnika:__________ dobar dan/jutro/veče. vaši iskreni odgovori biće nam veoma značajni. Prvo ću vam pročitati neka pitanja u vezi sa Slovencima. u istoj zgradi ili ulici da bude član iste političke partije kao i vi da bude nastavnik u školi u mom mjestu da mi bude šef na poslu da ima rukovodeći ili neki važan položaj u mojoj zemlji da se družim s njim (njom) kao s prijateljem da moja sestra (brat) stupi u brak s njim (njom) da stupim u brak s njim (njom) da primim krv od njega (nje) ako je ugrožen život nekom od članova moje porodice 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Bošnjak/ Bošnjakinja 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Rom/ Romkinja 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Srbin/ Srpkinja 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 75 . Sada slijede neka pitanja u vezi sa različitim narodima. koja se bavi istraživanjem javnog mnijenja. zaokružiti broj za svaku stavku koju ispitanik prihvati. anketar prime communications-a iz banje luke. Ako odgovori NE ili NE ZNAM. ne treba ništa zaokružiti)? A da li biste prihvatili. svoje podatke možete ostaviti samo ako to želite. tržišta i medija u bih. trenutno sprovodimo jednu anketu u čitavoj bih.. Recite mi da li biste za jednog običnog. (čitati redom stavke. Ne treba ništa zaokruživati ako ispitanik NE PRIHVATI tu stavku)? Hrvat/ Hrvatica da stalno živi u mojoj zemlji da stanuje u mom susjedstvu. prosječnog Hrvata ili Hrvaticu prihvatili da posjećuje BiH (ako ispitanik odgovori DA.. E-1. zaokružiti 1 u koloni Hrvat/Hrvatica.

Molimo vas da nam kažete koje su osobine karakteristične za pojedine narode. Sada ćemo vam pročitati neke osobine koje bi se mogle pripisati pojedinim narodima. Svakodnevno sam u kontaktu s pripadnicima drugih naroda 76 .Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine E-2. Bošnjaci Čisti Nekulturni Hladni Iskreni Glupi Slugerani Nepošteni Hrabri Prljavi Kukavice Neljubazni Kulturni Lijeni Ljubazni Miroljubivi Ne vole druge narode Pošteni Vrijedni Neiskreni Ponosni Osjećajni Pametni Svadljivi Vole druge narode 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Romi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Hrvati 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Srbi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 E-3. Ako ispitanik kaže da određeni narod ima neku osobinu. Moguće više odgovora. Kažite nam na osnovu čega stvarate svoju sliku o drugim narodima (Srbi. Koristiti rotaciju. Na osnovu svega što se dešavalo u proteklom ratu 2. zaokružiti broj te osobine. Gledajući i čitajući medije iz Republike Srpske 3. Hrvati. Gledajući i čitajući medije iz Federacije BiH 4. Za svaki narod pitati sve (24) osobine. Bošnjaci) u BiH? 1.

student ili učenik 9. Pol ispitanika: 1. ali ne prihvatam baš sve što moja vjera uči 3. Nisam siguran vjerujem li ili ne vjerujem 4. vlasnik privatne firme 4.Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine 5. penzionisan ili invalid 8. nešto drugo/bez odgovora D-5. ženski __________ __________ D-2. Koliko imate godina? D-3. Nisam religiozan i protivnik/ca sam religije 77 . Uvjereni sam vjernik i prihvatam sve što moja vjera uči 2. Nešto drugo. Da li ste… 1. domaćica 7. nisam član/ica D-7. član/ica sam 2. Posmatram šta govore i rade političari mog naroda 7. Da. Koji od sljedećih izraza najbolje opisuje prirodu vaših vjerskih ubjeđenja? 1. muški 2. Vjernik sam. Možete li mi otprilike reći koliki je ukupni mjesečni prihod vašeg domaćinstva? Ukupan prihod______________ u KM D-6. Ne. nemam ništa protiv da drugi vjeruju 5. zaposleni u privatnom sektoru 3. nezaposleni 6. Šta? sada ću vam postaviti nekoliko pitanja za statističke potrebe D-1. Jeste li član/ica neke političke stranke? 1. zemljoradnik 5. Posmatram šta govore i rade političari drugih naroda 8. Nisam religiozan. Na osnovu razgovora s prijateljima i poznanicima 6. Koliko godina škole ste završili? D-4. zaposleni u državnoj službi 2.

Uvijek za istu partiju 2. Za različite partije 3. Koje ste nacionalnosti? Procijenite nacionalnost ispitanika ako neće da odgovori 1. Srbin 4. šta _________ D-9. Ne D-11. Hrvat 2. Nešto drugo. da li biste glasali? 1. Da li ste u posljednje tri godine glasali: 1. Za koju partiju ste glasali? POKAZATI KARTICU Pokazati karticu i upisati ime partije______________ i šifru partije_______________ 78 . Ne zna/odbija D-10. Da se danas održavaju PARLAMENTARNI izbori u BiH. Bošnjak 3.Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine D-8. Da 2.

Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine 79 .

Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas 80 .

Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas ETHNISCHE DISTANZ UND (AUTO-) STEREOTyPEN DER BüRGER BOSNIEN UND HERZEGOwINAS Srđan Puhalo Sarajevo. August 2009 81 .

Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas

Inhaltsverzeichnis

1. Einleitung .................................................................................................................83 2. Theoretischer Teil und Begriffsbestimmungen ...................................................86 2.1. Über den Begriff der Einstellung im Allgemeinen ................................86 2.2. Unterschiede zwischen der ethnischen und nationalen Identität........88 2.3. Ethnische Gruppe und ethnische Identität .............................................89 2.4. Definierung der ethnischen Gruppe........................................................90 2.5. Komponenten der ethnischen Identität ..................................................92 2.6. Ethnische Identität und Ethnozentrismus ..............................................92 2.7. Ethnische Distanz.......................................................................................94 2.8. Untersuchung der ethnischen Distanz in den Ländern der Region ....95 2.9. Vorurteile...................................................................................................106 2.10. Ethnische Stereotypen ...........................................................................108 2.11. Untersuchung von ethnischen Stereotypen in der Region ...............110 3. Methode..................................................................................................................114 3.1. Variablen....................................................................................................115 3.1.1. Abhängige Variablen ....................................................................115 3.1.2. Unabhängige Variablen................................................................116 3.2. Forschungsverfahren ...............................................................................116 3.2.1. Instrumente ...................................................................................117 4. Muster .....................................................................................................................118 5. Untersuchungsergebnisse .....................................................................................121 5.1. Ethnische Distanz der Kroaten gegenüber den anderen Völkern......121 5.2. Ethnische Distanz der Bosniaken gegenüber den anderen Völkern ........126 5.3. Ethnische Distanz der Serben gegenüber den anderen Völkern........131 5.4. Auto-Stereotypen und Hetero-Stereotypen bei Kroaten ....................136 5.5. Auto-Stereotypen und Hetero-Stereotypen bei Bosniaken ................139 5.6. Auto-Stereotypen und Hetero-Stereotypen bei Serben ......................142 6. Schlussfolgerung und Diskussion .......................................................................146 7. Literatur ..................................................................................................................151 Anlage Nr. 1. Zusammenhang zwischen der ethnischen Distanz und einigen soziodemographischen Variablen ................................156 Anlage Nr. 2. Fragebogen ..........................................................................................167

82

1. Einleitung

Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas

Die Erforschung der ethnischen Distanz und der ethnischen Stereotypen hat in Bosnien und Herzegowina bzw. auf dem Gebiet des ehemaligen Jugoslawien keine lange Tradition. Bis in die späten achtziger Jahre des letzten Jahrhunderts hinein hieß es oft, die ethnische Distanz und die ethnischen Stereotypen seien in der sozialistischen Gesellschaft überholt und somit nicht mehr erforschenswert. Anfang der 1990er Jahre zerfiel die Sozialistische Föderative Republik Jugoslawien (SFRJ). Den Zerfall begleitete ein „Erwachen des nationalen Bewusstseins“ und die Suche nach der eigenen ethnischen Identität. Darauf folgten die Kriegsereignisse und alle damit zusammenhängenden Schrecken, welche die Kluft zwischen den bislang zusammenlebenden Völkern und Volksgruppen zusätzlich vertiefte. In Bosnien und Herzegowina ist die Lage aus mehreren Gründen besonders spezifisch. Die ehemalige jugoslawische Teilrepublik galt als „Bastion der Brüderlichkeit und Einheit“. Laut Zensus von 1991 gab es in Bosnien und Herzegowina 36 % Mischehen (Petrović, in: Biro, 2006) und rund 242.682 Personen, die sich als Jugoslawen bezeichneten. Ende der 1980er Jahre entwickelte sich der politische Pluralismus in Bosnien und Herzegowina; es wurden drei Parteien mit einem nationalen (ethnischen) Vorzeichen gegründet: Die Partei der Demokratischen Aktion Stranka demokratske akcije (SDA), die Serbische Demokratische Partei Srpska demokratska stranka (SDS) und die Kroatische Demokratische Gemeinschaft von Bosnien und Herzegowina Hrvatska demokratska zajednica Bosne i Hercegovine (HDZ BiH). Als Gegenstück dazu traten links orientierte und liberale Parteien in Erscheinung: Die Sozialdemokratische Partei Socijaldemokratska partija, der Bund der Reformkräfte Savez reformskih snaga, der Demokratische sozialistische Bund Demokratski socijalistički savez und die Liberale Partei Liberalna stanka u.a. Bei den ersten pluralistischen Wahlen in Bosnien und Herzegowina, die im November 1990 stattfanden, bildete sich eine Kooperation der drei nationalen (ethnischen) Parteien (SDS, HDZ und SDA) heraus, denn sie verband das gemeinsame Interesse, sich gegen links orientierte und liberale Parteien zu behaupten und die Wahlen zu gewinnen (Pejanović, 2006), was ihnen letztendlich auch gelang. Die nationalen
83

Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas

(ethnisch orientierten) Parteien bildeten 1991 die Regierung,1 aber ihr Regieren war durch stetige Streitereien und Reibungen gekennzeichnet. Als die Frage des staatsrechtlichen Status von Bosnien und Herzegowina auf die Agenda des Parlaments gelangte, gingen diese Streitereien in einen offenen Konflikt zwischen den Parteien, und später in gewaltsame zwischenethnische Auseinandersetzungen über. Die drei nationalen Parteien gewannen in den ersten Nachkriegswahlen erneut die meisten Stimmen2 und bildeten wieder eine Regierung. Dasselbe geschah 1998. Erst im Jahr 2000 kam es zu einigen Veränderungen, da die bürgerlichen Parteien bei diesen Wahlen die Mehrheit der Stimmen gewinnen konnten. Die internationale Gemeinschaft unterstützte die Bildung der Allianz für Demokratischen Wandel Alijansa za demokratske promjene mit der Sozialdemokratischen Partei an der Spitze. Zwei Jahre später, bei den Wahlen im Jahr 2002, siegten wieder die ethnisch geprägten Parteien SDA, SDS und HDZ. Mit der Unterstützung der Partei für Bosnien und Herzegowina Stranka za BiH aus der Föderation Bosnien und Herzegowina (Föderation BiH) und der Partei des demokratischen Progresses Partija demokratskog progresa (PDP) aus der Republika Srpska (RS), konnte die ethnisch geprägte Dreiergruppe die Regierung bilden. Ethnische Fragen wurden im Wahlkampf 2006 noch intensiver behandelt und weiter zugespitzt, was am meisten der Bund der Unabhängigen Sozialdemokraten Savez nezavisnih socijaldemokrata, die Partei für Bosnien und Herzegowina und die Kroatische Demokratische Gemeinschaft 1990 Hrvatska demokratska zajednica 1990 (HDZ 1990) ausnutzten. Die bisherige Erfahrung zeigt uns, dass die Tätigkeiten politischer Parteien in Bosnien und Herzegowina zum größten Teil und am stärksten von der ethnischen Zugehörigkeit geprägt sind. Die meisten Parteien, ungeachtet ihres ideologischen Profils, vertreten die Interessen der ethnischen Gruppe aus der sie hervorgegangen sind. Diese politischen Gegebenheiten begünstigen nicht den Aufbau gegenseitigen Vertrauens zwischen den ethnischen Gruppen in Bosnien und Herzegowina bzw. den Abbau der ethnischen Distanz und der Stereotypen zwischen ihnen.

1 2

Die Wahlen 1990 gewinnen SDA, SDS und HDZ mit 84% der Stimmen des Wahlkörpers. Die Wahlen 1996 gewinnen SDA, SDS und HDZ mit 96% der Stimmen des Wahlkörpers.

84

85 . Ebenso interessant wird es sein. wie die Bürger Bosnien und Herzegowinas einander wahrnehmen und inwieweit sie dazu bereit sind.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas Aufgrund der beschriebenen politischen Lage erscheint es sehr interessant zu sehen. inwieweit sich die ethnische Distanz im Vergleich zur im Jahr 2002 vom Autor durchgeführten Studie verändert hat (Puhalo. 2003). festzustellen. zusammen zu leben.

Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas 2.“ (Trebješanina. der durch die Erfahrung organisiert einen richtenden oder dynamischen Einfluss auf die Reaktionen des Individuums gegenüber allen Situationen und Objekten ausübt. 2. die sich als Tendenz äußert. 2004) Ergänzend dazu noch eine weitere Definition des Begriffs Einstellung. Vorurteil. zu fühlen und zu handeln. ethnische und nationale Identität und Ethnozentrismus. die im Psychologischen Wörterbuch „Psihološki rječnik“ von Trebješanina zu finden ist: „Eine Einstellung ist eine durch die Sozialisierung erworbene. in denen die Begriffe der sozialen Distanz und der ethnischen Stereotypen eine zentrale Rolle einnehmen. in einer bestimmten Art und Weise zu denken. ethnische Stereotypen. Einstellung. Der theoretische Teil und die Begriffsbestimmungen In diesem Teil werden grundlegende Begriffe erklärt. Allport definiert die Einstellung folgendermaßen: „seelischer und nervlicher Bereitschaftszustand. Über den Begriff der Einstellung im Allgemeinen Seitdem dieser Begriff der Einstellung in der Psychologie geprägt wurde. während sich andere auf allgemein bekannte Begriffe und Erscheinungen beziehen. Ebenso werden in diesem Kapitel einige Untersuchungen vorgestellt. nimmt er eine zentrale Stelle in der Sozialpsychologie ein. Einstellungen entstehen in Bezug auf alle Objekte. Es handelt sich um folgende Begriffe: soziale Distanz.1.“ (in: Milas. Dazu zählen auch politische oder gesellschaftliche Einstellungen. 2000) Egal welche dieser Definitionen von Einstellung verwendet wird. Manche von ihnen spiegeln rein persönliche Erfahrungen wider. mit denen es verbunden ist. relativ beständige mentale Disposition. die für das Verständnis dieses Textes erforderlich sind. 86 . beide teilen folgende Bestimmungen: • soziale Einstellungen sind erworbene und relativ beständige Persönlichkeitsmerkmale. mit denen eine Person in Berührung kommt. was sie zu einer guten Grundlage für die Untersuchung der Unterschiede zwischen Individuen macht.

Einstellungen dienen einer Person dazu. In diesem Zusammenhang spricht man laut Pennington (1997) von vier Funktionen von Einstellungen: • Anpassungsfunktion . die für die Person eine ausschließlich persönliche Bedeutung haben (Einstellungen gegenüber dem Kind. eine affektive und eine konative. • soziale Einstellungen sind komplex. und • auf Grund deren persönlicher Bedeutung für den Einzelnen. bei logisch unbegründeten Einstellungen überwiegt die emotionale Komponente einer Einstellung (Stereotype und Vorurteile). In der Sozialpsychologie wird nicht nur die Struktur von Einstellungen. sonder auch die Funktionen von Einstellungen erforscht. wünschenswerte Ziele zu erreichen und unangenehme Ereignisse zu vermeiden. • die meisten zwischenmenschlichen Konflikte entstehen auf Grund der Differenzen in den Einstellungen.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas • sie sind für zwischenmenschliche Interaktionen von großer Bedeutung. 87 . die sich außerhalb des persönlichen sozialen Kreises befinden. Kenntnisse über das Objekt vorherrschend.B. • Einstellungsobjekt kann all das sein. Religion und Nationalität. die affektive auf Bewertungen und die konative setzt einen bestimmten Respekt gegenüber dem Einstellungsobjekt voraus. dem Ehepartner oder den Eltern) und in Einstellungen gegenüber Objekten. Nach dem zweiten Kriterium können Einstellungen weiter unterteilt werden in diejenigen. Einstellungen gegenüber Politik. wie z. wozu man einen bestimmten Bezug hat. Soziale Einstellungen können auf Grund mehrerer Kriterien klassifiziert werden: • auf Grund der logischen Begründetheit. Die kognitive Komponente bezieht sich auf Überzeugungen. Bei logisch begründeten Einstellungen sind die kognitiven Komponenten bzw. Eine Einstellung zeichnet sich durch drei Komponenten aus: eine kognitive.

sich selbst auszudrücken . Es ist schwierig den Begriff der ethnischen Gruppe im Unterschied zum Begriff der Nation zu definieren. was wir fühlen. dass zwischen den Einstellungen und dem Verhalten einer Person eine bestimmte Schlüssigkeit. d.h. die als Subgruppe in einer größeren Gesellschaft besteht. 1997). dass die Einstellungen ein bestimmtes Verhalten nach sich ziehen. dass ein nur schwacher Bezug zwischen einer geäußerten Einstellung und einem bestimmten Verhalten besteht. 2.2. Kroaten und Serben in Bosnien und Herzegowina jeweils eine ethnische Gruppe. Laut dieser Definition sind Bosniaken. um sich bei der Verwendung der Begriffe der ethnischen und nationalen Identität in Bosnien und Herzegowina besser orientieren zu können. die man über die physische und soziale Welt hat.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas • Wissensfunktion . Menschen. 88 . Werteeinstellungen einer Person anhand ihres bewussten Verhaltens zu erkennen (Rake and Adcock.Verteidigung gegen sich selbst oder gegen andere Menschen. doch ist dies erforderlich. Sozialpsychologen die Einstellungen erforschen gehen von der Annahme aus. Inwieweit stimmt diese Annahme? Die Untersuchungen des Zusammenhangs zwischen den Einstellungen und dem Verhalten ergaben widersprüchliche Erkenntnisse (Pennington. identifizieren. • Funktion. die sich mit der eigenen Gruppe. dass es einfacher ist. ein Zusammenhang besteht bzw. Unter einer ethnischen Gruppe werden hier Menschen mit derselben kulturellen Tradition (im weitesten Sinne) und mit einem Gefühl der Zusammengehörigkeit und Nähe verstanden. Sie zeigten einerseits. muss der Unterschied zwischen den Begriffen Ethnie und Nation erläutert werden. Andere Untersuchungen zeigten hingegen. woran wir glauben und was für uns wertvoll ist. • Funktion der Ich-Verteidigung . Unterschiede zwischen der ethnischen und nationalen Identität Bevor im nächsten Schritt die ethnische Identität behandelt wird. 1978).diese Funktion bezieht sich auf Informationen.Bewusstsein darüber.

dass diese Begriffe die Funktion hatten. Jahrhunderts Heiden im Unterschied zu Christen. insbesondere in der Soziologie und Anthropologie.B. In französischen akademischen Kreisen kam dieser Begriff erst in den achtziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts häufiger vor. Die unterschiedliche Verwendung des Begriffs der Nation muss berücksichtigt werden. In wissenschaftlichen Kreisen der 89 . Religion. dass in Bosnien und Herzegowina eine bosnischherzegowinische Nation bestehen könnte. ethnische Gruppe) geht auf den griechischen Begriff Ethnos zurück. In den in der SFRJ durchgeführten Untersuchungen wurde der Begriff „national“ beinahe ausschließlich in Bezug auf eine Gruppe mit einer unterschiedlichen ethnischen Herkunft verwendet. die fortbestehen will). Hier ist sichtbar. Ethnische Gruppe und ethnische Identität Der Begriff Ethnizität (Ethnie. hinwies. In den Sozialwissenschaften. 2. Archetypen. Der lateinische Begriff ethnicus bezeichnete in der kirchlichen Tradition des 14. USA. wenn die Ergebnisse der Untersuchungen aus der Vergangenheit gedeutet werden. Herkunft) und wieder andere bezeichnen subjektive Eigenschaften (Mythen. wurde der Begriff Ethnizität in den vierziger Jahren des 20. die nicht im Rahmen eines Stadtstaates organisiert waren. der mit einem Staat zusammenhängt. manche betonen objektive Parameter (Sprache. Gruppen zu bezeichnen. der auf barbarische Völker oder griechische Völker. Schweiz). Da Staaten heutzutage eher nicht nur aus Vertretern einer ethnischen Gruppe bestehen (heutige Staaten sind mehr oder weniger multiethnisch). In diesem Fall kann dies bedeuten. die sich von der Referenzgruppe unterschieden (und zwar im negativen Sinne).Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas Im Unterschied zu Ethnie ist Nation ein umfassenderer Begriff. kann sich auch eine Nation aus mehreren Ethnien zusammensetzen (siehe z. Die sich mit der Nation befassenden Wissenschaftler beschreiben diesen Begriff sehr unterschiedlich: Einige Wissenschaftler bedienen sich dabei politischer Bezeichnungen (eine Gemeinschaft. Jahrhunderts im englischen Sprachraum geprägt.3. Gefühle) als Hauptmerkmale einer Nation.

1980).” (in: Vrcan. Šiber definiert den psychologischen Aspekt der Nation / Ethnie als ein Gefühl der Zugehörigkeit und der Gemeinsamkeit sowie als ein System der Einstellungen der eigenen nationalen / ethnischen Gruppe gegenüber (Šiber. 1998). dass die Jugend im ehemaligen Jugoslawien das Hervorheben der nationalen Unterschiede stark ablehnte und dass sie sich z. Dennoch ist das nationale Gefühl neben der Tatsache. ihre Verhaltensformen und Maßstäbe und fühlt sich als Angehöriger einer Gruppe. sogar in der Phase der Überwindung dieser Unterschiede befand (Đurić.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas SFRJ wurden hingegen vielmehr Klassenzugehörigkeit und Klassenidentität als ethnische Identität thematisiert. 1999) Durch eine solche Definition versucht Hobsbawm das Problem der Definition der ethnischen Gruppe zu beseitigen und zu zeigen. sehr stark vom Verhalten der anderen uns gegenüber sowie von ihrer Wertschätzung unserer nationalen Identifikation abhängig.T. welches innerhalb einer bestimmten gesellschaftlichen Gruppe gebildet wird. 1999). dass ihr Ausgangspunkt eigentlich Interessen und politische Motive sind. durch die sie sich von anderen unterscheidet. die einen gemeinsamen Namen und anerkannte Eigenschaften hat. Smith (1998) definiert eine ethnische Gruppe als eine Gruppe mit den folgenden sechs Merkmalen: 90 . Ulrich Beck behauptet. Eric Hobsbawm versteht unter einer ethnischen Gruppe “jede Gruppe. vor allem mit realen oder angenommenen Eigenschaften.4. Bestimmung ethnischer Gruppen können objektive und subjektive Merkmale angewandt werden. eine Gruppe. Der Einzelne übernimmt ihre Kultur. Das nationale Gefühl ist das Gefühl der Zugehörigkeit. die auf dem vorhandenen Gebiet lebt und handelt. Definition von ethnischer Gruppe Bei der Definition bzw. dass “Ethnizität nicht die ursprüngliche Variable der gesellschaftlichen Differenzierung ist: Sie ist ein durch und durch politisch-bürokratisches Konstrukt” (in: Vrcan. die alle ihre Mitglieder teilen. die sich als solche von anderen Gruppen unterscheidet. Rudi Supek untersuchte 1961 unterschiedliche Aspekte des Zusammenlebens und der Arbeit der Jugend aus allen Völkern und Völkergruppen und kam zu dem Schluss. dass es eine subjektive Kategorie ist. Anthony D. 2.

5. Biologie). Bewusstsein über die Zugehörigkeit zu einer Gruppe und / oder über die Verschiedenheit der Gruppe. 4. Er betont. geschichtliche. Es wird deutlich. Kultur. 6. 1998). 4. ein oder mehrere differenzierende Elemente der eigenen Kultur. Ihm zufolge glauben Angehörige einer ethnischen Gruppe. Für Ruth Benedict (in: Milošević-Đorđević.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas 1. die durch sogenannte „markers“ gestaltet oder differenziert werden (Tradition. 2. die auf der gemeinsamen und angeblichen Vergangenheit sowie auf gemeinsamen Zielen und Interessen basieren. aber auch subjektive Komponenten hat. Zugehörigkeit zu einer Gruppe. dass für die ethnische Identität lokale Dialekte und Sprachformen viel wichtiger als die nationalen Sprachformen seien. Affektive Hingabe an Verbindungen. kulturelle. 2003) ist die Sprache das Hauptmerkmal der Identität. 5. Solidaritätsgefühl mit einem Großteil der Bevölkerung. 1997) definiert Ethnizität. der aber mehr auf einer Überzeugung als auf Tatsachen beruhe. Diesen Standpunkt vertritt auch Horovic (in: Smith. 91 . Merkmale. 3. eine Ethnie bestehe aus vielen miteinander verbundenen Familien und dass alle Familien zusammen auch selbst eine große Familie seien. Gebiet. Emblemata. indem er sich folgender Kriterien bedient: 1. gemeinsame geschichtliche Erinnerungen. Mythos über die gemeinsame Herkunft. 2. einer der wichtigsten Faktoren für die Errichtung einer ethnischen Gruppe sei ein Mythos über die gemeinsame Herkunft. 3. Die Sprachen seien in der heutigen Gesellschaft tiefer als irgend ein anderes Merkmal verwurzelt. dass die meisten Merkmale mit denen Smith eine ethnische Gruppe definiert. Verbundenheit mit einer bestimmten „Heimat“. Dabei betont der Autor. ein kollektiver Eigenname. ethnische Identität. Burgess (in: Putinja und Stref-Fenar.

aus. Ethnische Identität und Ethnozentrismus Obwohl unsere Untersuchung Ethnozentrismus nicht direkt behandelt. Komponente der Selbstidentifikation: Der Einzelne nimmt sich selbst als Mitglied einer bestimmten nationalen Gruppe wahr. wie Freundschaften und Partnerschaften eingegangen werden.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas 2. zu einer anderen ethnischen Gruppe zu gehören. Die Ereignisse der letzten zwanzig Jahre auf 92 . Die Einbindung drückt sich am besten durch den Sprachgebrauch sowie durch die Teilnahme an der Gründung nationaler Institutionen (Heimatklubs. Positive oder negative Einstellung der Mitgliedschaft der Gruppe gegenüber: Das Mitglied einer Gruppe zu sein bedeutet nicht unbedingt eine positive Einstellung gegenüber dieser Gruppe zu haben. Das Gefühl der Zugehörigkeit zu einer bestimmten Gruppe: Dieses Gefühl kann in der Intensität variieren. 2. denn er ist eine extreme. Akzeptanz der eigenen Gruppe.) als auch dadurch. bzw. 3.6. usw. sie kann aber auch der Ausdruck der eigenen Entscheidung für etwas sein. Von einem ausgesprochen starken Zugehörigkeitsgefühl mit einer starken emotionalen Bindung bis hin zum Gefühl der bloßen formellen Zugehörigkeit zur Gruppe ohne emotionale Bindung. Vereine.5. müssen wir diesen Begriff hier erwähnen. 4. 2. Verneinung der eigenen nationalen Identität oder der Wunsch. Die ethnische Bindung kann als ein Kontinuum mit dem Anationalismus und Kosmopolismus an einem Pol und mit dem Nationalismus. Zufriedenheit mit der Gruppenzugehörigkeit. Die Selbstidentifikation kann durch die Herkunft bestimmt werden. irrationale Form der Bindung an das Ethnische. Komponenten der ethnischen Identität Phinney (1990) unterscheidet vier Komponenten der ethnischen Identität: 1. Das Äußern der negativen Einstellung ist Ablehnungshaltung. Ethnozentriusmus und Chauvinismus am anderen Pol betrachtet werden. Die Einbindung in die Arbeit einer ethnischen Gruppe bezieht sich auf die Beteiligung an der Pflege der eigenen nationalen Tradition und Kultur. Positive Einstellungen kommen zum Ausdruck durch Stolz.

an ihr werden Angehörige anderer ethnischer Gruppen gemessen und bewertet. welche durch eine Wahrnehmung der gesellschaftlichen Realität charakterisiert wird.Gruppen und den gegenüber den IN-Gruppen feindlich gesinnten OUT-Gruppen zusammensetzt sowie aus einer stereotypischen Wahrnehmung der Menschen als positiv oder negativ. Konservatismus und Antisemitismus seien miteinander verbunden und machten eine antidemokratische Ausrichtung aus. Voleman definiert den Ethnozentrismus als „Tendenz. in deren Kern die autoritäre Persönlichkeitsstruktur stünde. eine . sich aus den IN. Das sind autoritäre und machtorientierte gesellschaftliche Verhältnisse.“ (in: Đurić.Gruppe höherwertiger als andere Gruppen zu bewerten. die Normen der eigenen Gruppe in der Bewertung des Verhaltens von anderen Gruppen zu verwenden. Dies ist ein Syndrom der Persönlichkeit. an dem alle anderen Gruppen gemessen und bewertet werden.1995) In “Autoritäre Persönlichkeit” sehen Adorno und seine Mitarbeiter (1950) den Ethnozentrismus als ein Syndrom (Muster) der Einstellungen. der eine Verstärkung der negativen Einstellungen gegenüber äußeren Gruppen bewirkt. liegt im Kern aller aufgeführten Definitionen des Ethnozentrismus eine Zuschreibung positiver Eigenschaften und Qualitäten der eigenen Gruppe im Unterschied zu anderen Gruppen. Der Ethnozentrismus steht mit der spezifischen Struktur der Persönlichkeit – einer autoritären Struktur. die mit dem politischen oder wirtschaftlichen Konservatismus und Antisemitismus verbunden sind. 93 . Die eigene Gruppe ist die Referenz.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas dem Balkan zeigen die schrecklichen Konsequenzen solcher Einstellungen.“ (in: Đurić. die zeitweise zur führenden Ideologie beinahe bei allen Völkern in dieser Region wurde. ob sie zu einer IN. Hierbei wird die eigene Gruppe oder die eigenen Gruppen als Referenzrahmen betrachtet. Demzufolge wird die eigene ethnische Gruppe als höherwertig gegenüber anderen Gruppen angesehen. aber auch mit Einflüssen sozialer Faktoren in Zusammenhang. Ethnozentrismus. Der Ethnozentrismus ist die Tendenz einer Gruppe.oder zu einer OUT-Gruppe gehören.meistens ethnische oder nationale . je nachdem. 1995) Wie hier ersichtlich wird. Gickov (Gützkow) definiert den Ethnozentrismus als einen „Mechanismus.

Angefangen mit den intimsten (innigsten) handelt es sich um folgende Arten der Beziehungen: 1. Deswegen beinhalten die Skalen der sozialen Distanz 94 . Wohnen in derselben Straße. 5. nahe Verwandtschaft durch Heirat. Das theoretische Problem erscheint wichtiger: Was ist soziale Distanz und in welchem Zusammenhang steht sie mit Einstelllungen? Bezeichnen diese beiden Begriffe denselben Inhalt mit lediglich unterschiedlichen Bezeichnungen. manche theoretischer Natur. Mitbürger in einem Staat. Bogardus prägte. nur Besucher im Lande. Park verstand unter der sozialen Distanz unterschiedliche Stufen bzw. Diese Beziehungen. das unterschiedliche Ausmaß der Verständigung und des Intimitätsgefühls. Nachbarschaft. und 7.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas 2. die als Fragen mit den Antwortmöglichkeiten “ja” oder “nein” versehen werden. 4.7. 2. 6. Beschäftigung im selben Betrieb. Mitgliedschaft in demselben Klub als Ausdruck der engen Freundschaft. Bogardus gestaltete eine Reihe von “entsprechenden Interpretationen und Abstufungen” dieses Intimitätsgefühls. vielleicht die konative? Eine extrem negative Einstellung zieht hierbei in jedem Fall mehr als lediglich die Ablehnung der Kotaktaufnahme mit Vertretern der jeweiligen Gruppe nach sich. stellen die bekannte Bogardus-Skala der sozialen Distanz dar. Er wählte sieben verschiedene Arten der sozialen Beziehungen. Ethnische Distanz E. Ausweisung aus dem Land. Staatsbürgerschaft bzw. unter dem Einfluss des Soziologen Park. Manche Dilemmata hinsichtlich der Verwendung der Skala der sozialen Distanz sind methodologischer. weil aus zwei unterschiedlichen Quellen? Oder ist diese Distanz eine der Komponenten der Einstellung. 3. welche in unterschiedlichen sozialen Situationen und sozialen Beziehungen entstehen. den Begriff der ethnischen Distanz in der Sozialpsychologie. die sich untereinander im Grad der Intimität unterscheiden.

Wie früher bereits betont.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas an ihren negativen Polen manchmal Behauptungen. Smith. fordert das Kastensystem eine klare und große soziale Distanz zwischen den unterschiedlichen Schichten.8. dem Befragten unbekannt und fremd ist. 1998). dass derselbe ethnische Hintergrund für eine glückliche Ehe erforderlich sei. während 77. 1993). Die Befragten waren eine Gruppe von Studenten der Universität in Sarajevo. Es gibt mehrere Gründe die dafür sprechen. 15. Erstens.3 % meinten hingegen. dass dieser doch wichtig sei. dass sich die Distanz nicht nur auf die Einstellung beschränken lässt. eine große Distanz ist nicht immer der Ausdruck von Feindlichkeit. Arbeiten zu diesem Thema in westlichen demokratischen Staaten zu finden. die über das einfache Abstandhalten hinausgehen. dass lediglich 6. Er untersuchte die Einstellungen der Studenten über den Einfluss der nationalen und religiösen Zugehörigkeit auf die Verwirklichung einer glücklichen Ehe. 2. sie zeigt ebenfalls inwieweit die Gruppe. die in der jeweiligen Gesellschaft bestehen. Bspw. 1997. wurde der Begriff der ethnischen Distanz in den Vereinigten Staaten geprägt. Die gesellschaftliche Distanz ist unter anderem durch gesellschaftliche Normen bestimmt. Fijamengo durchgeführt.8 % der Befragten der Meinung waren. Untersuchung der ethnischen Distanz in den Ländern der Region Die erste Untersuchung der ethnischen Distanz in der SFRJ wurde 1957 von A. zu der diese Distanz besteht. während sich der Begriff der Nation eher auf den Geburtsort und Aufenthaltsort (also auf die Staatsbürgerschaft) und nicht – wie in Südosteuropa – auf Mythen.1 % den gemeinsamen 95 . dass der Begriff des “Ethnischen” in Westeuropa und in den Vereinigten Staaten etwas in Vergessenheit geraten ist. während die ethnische Distanz in diesem Zusammenhang nur teilweise berührt wurde. Er fand heraus. Popadić. Kuzmanović. die nicht auf Feindseligkeit zwischen den Kasten basiert (Havelka. Eine der möglichen Erklärungen hierfür ist darin zu sehen. In der Region des westlichen Balkans ist die Frage der ethnischen Distanz sehr aktuell – wie übrigens im gesamten osteuropäischen Raum. Nichtsdestotrotz ist es heutzutage schwierig. Kultur oder sogar die Sprache der Vorfahren bezieht (Gellner.

7% im Kosovo. Übersetzerin). Der Durchschnitt der Akzeptanz der jugoslawischen Völker ist 5. dass die Jugend in der SFRJ eine starke Ablehnungshaltung gegenüber der Hervorhebung der nationalen Unterschiede aufwies und sich sogar z.3% in Kroatien. Befragte mit einer starken Distanz: in der Vojvodina 4.6% in Montenegro. in Serbien (enges Gebiet) 11.9%. die Distanz zwischen acht nationalen Gruppen (Serben. 42. Pantićs Untersuchung (1967). Engländern. Österreichern und Schwarzen gemessen wurde (Rot und Havelka.61 und der anderen 4.68. 59. 51. hatte folgende Ergebnisse: Befragte ohne Distanz: 71% in der Vojvodina. 56. Die Ergebnisse zeigten. 1991). in Bosnien und Herzegowina 6%. Der Autor kam zu dem Schluss. Kroaten. 1973).2% in Slowenien. 1980). Mazedonien 8. dass bei keinem Volk weniger als drei Beziehungsarten akzeptiert wurden. in der das gesamte Ausmaß der Distanz (ungeachtet der Distanz dem eigenen Volk gegenüber) gemessen wurde. Albaner. in Kroatien 11. Mazedonier. Montenegriner.9% in Bosnien und Herzegowina. Slowenen. Neben manchen früheren Untersuchungen der ethnischen Distanz ist es für uns wichtig. Muslime.2% und in Slowenien 39.9%. d. in Montenegro12. Amerikanern. und schließlich 41. hatte unter anderem zum Gegenstand. Serbien ohne die autonomen Provinzen Vojvodina und Kosovo.4%.2% in Serbien (enges Gebiet.7% in Mazedonien. Rudi Supek untersuchte 1961 unterschiedliche Aspekte des Zusammenlebens und –arbeitens der Jugend aus allen Nationen und Volksgruppen. was sehr hoch ist. im Kosovo 17. 70. Deutschen. in der Phase der Überwindung dieser Unterschiede befand (in: Đurić.1%. während des Aufbaus der Autobahn “Brüderlichkeit und Einheit” mit Hilfe einer mit der Bogardusskala vergleichbaren Skala der sozialen Distanz. Ungarn) zu messen.T. Anm.600 über 18 Jahre alten Befragten durchgeführt wurde. die auf dem Gesamtgebiet der SFRJ an einer Mustergruppe von 2. Die 96 . dass der Höchstwert hier 7 ist. die Untersuchung zu erwähnen.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas ethnischen Hintergrund für eine glückliche Ehe als nebensächlich ansahen (Alačov. Russen.5%. angesichts der Tatsache. 63. Die Untersuchung.4%. in dem der Grad der ethnischen Distanz bei 790 Schülern der Mittelschulen aus Belgrad und Kragujevac gegenüber Slowenen. Der niedrigste Akzeptanzgrad bestand zwischen Bulgaren und Deutschen. Kroaten. Bulgaren.

Es offenbarte sich. jedoch sehr wenig mit Russen und Rumänen. Akzeptabel war für sie auch ungefähr eine gleiche Anzahl der Beziehungsformen mit Kroaten. Die ungarischen Befragten akzeptierten am stärksten die Beziehungen mit Serben. Die in der Vojvodina veröffentlichte Untersuchung von Đurić (1980). etwas weniger gegenüber Russen und Amerikanern und am wenigsten gegenüber Serben aus Serbien. vom Bildungsgrad des Vaters (kleinere Distanz war bei denjenigen zu finden. Slowaken und Ungarn. In der Untersuchung der allgemeinen Distanz von 1990. Der Grad der ethnischen Distanz hing von mehreren Parametern ab: vom Alter der Befragten (Jüngere distanzierten sich weniger als Ältere). Amerikanern und Engländern. in der eine Gruppe von serbischen und ungarischen Schülern der achten Schulklasse befragt wurde. nämlich dass bei den verschiedenen ethnischen Gruppen aus Bosnien und Herzegowina die stärkste Aufgeschlossenheit zu verzeichnen war. an einer Mustergruppe von 4232 Erwachsenen aus dem gesamten Gebiet der SFRJ. wurde hier die kleinste Anzahl der Beziehungsformen akzeptiert. fand Pantić (in: Baćević und Mitarb. In dieser Untersuchung zeigte sich aus heutiger Sicht ein Paradox. dass folgende Gruppen die geringste Distanz zeigten: Jugoslawen aus Bosnien und Herzegowina (56%). deren Vater einen Hochschul. dass die serbischen Befragten die meisten Beziehungsformen mit Montenegrinern akzeptierten. dass später auf diesem Gebiet der blutigste Konflikt auf dem Gebiet des ehemaligen Jugoslawien stattfand. Bulgaren. während es keine bedeutenden geschlechterspezifischen Unterschiede gab. Muslime aus Bosnien und Herzegowina (51%). von der Beimessung der 97 . Serben aus Bosnien und Herzegowina (47%) und dann folgten andere nationale Gruppen. Slowaken und Montenegrinern.oder Fachhochschulabschluss hat). In der Diplomarbeit von Branka Lučić (1997) wurden die ethnische Distanz und die nationalen Stereotypen von Serben im serbischen Teil Sarajevos untersucht (Gebiet der RS). Die Untersuchung wurde im November 1996 durchgeführt und zeigte sehr interessante Ergebnisse. 1991) heraus. Die Beziehungen mit Rumänen betreffend. Diese Feststellung ist umso interessanter in anbetracht der Tatsache. Russen. dann mit Kroaten. dass Serben aus dem serbischen Teil Sarajevos die größte Distanz gegenüber Muslimen und Kroaten empfanden. zeigte.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas Befragten aus Kragujevac zeigten eine etwas stärkere Distanz gegenüber Deutschen.

Amerikanern und Engländern. Kroaten und teilweise Amerikanern sowie eine hohe geäußerte Distanz ihnen gegenüber lassen vermuten. bei denen ein höherer Grad an Autoritarismus zu finden war).und Mittelschule und Studenten an Hochschulen gegenüber den unterschiedlichen Völkern. Darauf folgten Italiener und Spanier. d. Eine explizite Ablehnung gegenüber Muslimen. dass es sich hierbei um Ethnozentrismus. während die anderen als verschieden. Turjačanin (2000) wurde im November 1999 in Banja Luka. Das Verhältnis gegenüber Russen war im Vergleich zum Verhältnis zu anderen ethnischen Gruppen quasi neutral. Die Ergebnisse der Untersuchung zeigten. Bosniaken. weil das Engagement von Amerikanern während des Krieges als feindlich und gegen die Serben ausgerichtet beurteilt wurde.h. Die Unterschiede zwischen diesen Gruppen sind im Bezug auf alle Völker bedeutend und belaufen sich auf 98 . die ethnische Distanz war hier am größten). Gegenstand der Untersuchung war die ethnische Distanz bei Schülern der Grund. fremd und feindlich beschrieben werden. um eine Differenzierung der eigenen von anderen Ethnischen Gruppen. fremden Nationen – Amerikanern und Russen – war nicht gleich. Die wechselseitigen Beziehungen zwischen dem Äußern der ethnischen Distanz und den unabhängigen Variablen waren niedrig. die geringste Distanz zeigten. vermutlich deswegen. wichtig und hoch wahrgenommen. Das Verhältnis gegenüber ausländischen. Prijedor. Die Befragten zeigten weder eine extreme Ablehnung noch eine hohe Akzeptanz. deren Soldaten in der SFOR dienten. es folgten die Schüler der Mittelschulen. während Russen am wenigsten abgelehnt wurden. Kroaten. Die geringste Akzeptanz für die Beziehungen mit anderen Völkern zeigten Grundschüler. Die eigene Nation wird als ausgesprochen berühmt. Deutschen. die der eigenen nationalen Zugehörigkeit eine größere Bedeutung beimaßen) und vom Syndrom der autoritären Persönlichkeit (eine größere Distanz war bei Befragten zu finden. aber statistisch doch bedeutend. dass die Befragten die stärkste Ablehnungshaltung gegenüber Albanern vorwiesen (d. Prnjavor. Die Akzeptanz gegenüber Serben war beinahe bei 100%. Derventa und Doboj in der Republika Srpska durchgeführt.h. Serben aus dem serbischen Teil von Sarajevo distanzierten sich mehr von Amerikanern als von Russen. während die Studenten am offensten waren bzw. dann gegenüber Roma. sowie gegenüber einigen Völkern aus dem Gebiet des ehemaligen Jugoslawiens.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas Bedeutung der nationalen Zugehörigkeit (es distanzierten sich diejenigen mehr. handelt. Die Untersuchung von V.

Bosniaken. Sie akzeptierten in gleichem Maße die Beziehungen zu Italienern. Die Untersuchung wurde an einer Mustergruppe von tausend volljährigen Bürgern der Republik Kroatien durchgeführt. als Chef (38%) oder als Schwiegertochter oder –sohn (66%). als Chef in 33% und als Schwiegertochter oder -sohn in 44% der Fälle. dass die Distanz zwischen den nächsten Nachbarn am größten ist. Montenegrinern und Slowenen. Das gleiche galt für Kroaten als Nachbarn (22%). Portugiesen und Deutschen. 2002) durchgeführt wurde. Die vergleichende Untersuchung von 2001 mit einer Mustergruppe von 148 Psychologiestudenten von den Universitäten in Banja Luka und Sarajevo (Turjačanin und Mitarb. Ungarn als Mitbürger in Serbien konnten 12% der Befragten nicht akzeptieren. dass 34% der Bürger Serbiens Albaner als Mitbürger nicht akzeptieren wollten. Daraus ist bedauerlicherweise zu schließen. als Chef (36%) und als Schwiegertochter oder -sohn (51%). Die Bürger Serbiens wollten in 23% der Fälle Muslime nicht als Mitbürger akzeptieren. Doch die größte Distanz zeigte sich zwischen den serbischen und bosniakischen Befragten. Die Befragten aus städtischen Gebieten zeigten einen höheren Grad an Akzeptanz als die Befragten aus ländlichen Gebieten. welche im Juni 2001 mit einer Mustergruppe von 1334 Bürgern Serbiens ohne Kosovo (Biro. dass die Bürger Kroatiens die größte Distanz gegenüber Serben empfinden. Roma als Bürger Serbiens wurden von 9% der Befragten nicht akzeptiert.01. Die Ergebnisse zeigten. 2002) zeigte bei bosniakischen (aus Sarajevo) und serbischen (aus Banja Luka) Befragten keine bedeutenden Unterschiede im Grad der Distanz gegenüber anderen Völkern. als Chef (55%). dann gegenüber Bosniaken und Montenegrinern. In einer Untersuchung. als Chef (41%) und als Schwiegertochter oder -sohn (64%). während 76% der Bürger eine(n) Albaner(in) als Schwiegertochter oder -sohn nicht akzeptiert hätten. Das gleiche galt für Albaner als Nachbarn (46%).. Im September 2002 untersuchte die Agentur für Marktforschung GfK aus Zagreb die ethnische Distanz bei Bürgern Kroatiens gegenüber vier Völkern: den Serben. zeigte sich. Die Bürger Serbiens zeigten die geringste Distanz gegenüber Ungarn. Das gleiche galt für Roma als Nachbarn (20%). Kroaten als Mitbürger waren für 19% der Befragten nicht akzeptabel. Die kleinste Distanz bestand gegenüber 99 . Engländern.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas etwa 0. für Ungarn als Nachbarn galt das gleiche in 15% der Fälle. Das gleiche galt für Muslime als Nachbarn (28%).

84). in der die Untersuchung stattfand.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas Slowenen. Dabei war der Durchschnittswert der Ausprägung der nationalen Identität bei den bosniakischen Befragten statistisch betrachtet wesentlich stärker als bei den kroatischen und serbischen Befragten. Die Untersuchung mit dem Titel „Nationale Identität und soziale Distanz bei Studenten des kroatischen.51). Es gab ebenfalls eine statistisch bedeutende Korrelation zwischen der sozialen Distanz und dem nationalen Stolz. Rumänen (1. während das Küstengebiet (Primorje). 2003) wurde an einer Mustergruppe von 204 Studenten von unterschiedlichen Fakultäten der Universität in Zagreb durchgeführt. Diese Untersuchung variierte ebenfalls im Grad der Distanz. Nordkroatien sowie Istrien. bosniakischen und serbischen Volkes“ (Nacionalni identitet i socijalna distanca studenata hrvatske. Slowenen (1. Küstengebiet (Primorje) und Gorski Kotar zu vermerken.75). Istrien und Gorski Kotar diesbezüglich viel toleranter waren. In dieser Untersuchung wurde ein Unterschied im Grad der Ausprägung der nationalen Identität bei serbischen. dann gegenüber Ungarn (1. Die bosniakischen Befragten zeigten gegenüber Serben 100 . bošnjačke i srpske nacionalnosti) (Kosanović. Dennoch war hier eine etwas geringere Ablehnungshaltung gegenüber Serben bzw. Kordun und Banovina. bosniakischen und kroatischen Befragten deutlich. doch handelt es sich hierbei meistens um eine für Kroatien durchschnittliche Ablehnungshaltung. Lika. Eine weitere Untersuchung der ethnischen Distanz einer Mustergruppe von 670 Bewohnern von Zagreb (Čorkalo und Kamenov.38). Es zeigte sich ebenfalls. Die Region der Stadt Zagreb mit Umgebung zeigte kleinere Unterschiede zwischen den Ethnien.82) und Serben (1. Serben wurden am stärksten in Dalmatien und Slawonien abgelehnt.67). je nach Region. Nationalismus und der nationalen Loyalität.55) und Juden (1. dass die Befragten die geringste Distanz gegenüber Italienern (1.62) und Bosniaken (1. dass Studenten im Vergleich zu Schülern der Mittelschulen und erwerbstätigen Erwachsenen eine am wenigsten ausgeprägte Distanz zeigten. Bei den kroatischen Befragten bestand ein statistisch bedeutender Unterschied im Grad der Ausprägung der sozialen Distanz gegenüber Bosniaken und gegenüber Serben. eine wesentlich stärkere Ablehnungshaltung gegenüber Slowenen als in Slawonien. Die größte Distanz existierte hingegen gegenüber Albanern (1. Es folgten Mazedonier (1.58) hatten. Die Daten wurden in den Jahren 2000 und 2002 erfasst. 2003) zeigte.

Slowenen. Die Bürger der Republika Srpska akzeptierten am wenigsten Beziehungen mit Bosniaken und Roma. mit denen sie nicht mehr als nur „Nachbarn“ sein wollten.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas eine wesentlich ausgeprägtere Distanz. danach Albaner und Mazedonier. 2003) an einer Mustergruppe von 1850 volljährigen Bürgern aus Bosnien und Herzegowina statt. mit denen sie auch bereit waren eine enge Freundschaft einzugehen. mit Kroaten eine enge Freundschaft einzugehen. Die Befragten aus Sarajevo akzeptierten am ehesten Beziehungen zu Italienern. 101 . Es folgten Deutsche und Kroaten. wobei „Nachbarn zu sein“ die engste Beziehungsform war. Es folgten Montenegriner und Serben. danach Serben und als letzte Roma. Im Februar und März 2004 (Opačić und Mitarb. dass die Bürger der Föderation BiH Roma am stärksten ablehnten. Bosniaken und Roma. Die nationalen Einstellungen bei Schülern der Mittelschule aus Banja Luka und Sarajevo wurden in einer Erhebung im Jahre 2004 untersucht (Turjačanin. Im Vergleich dazu waren sie jedoch dazu bereit. Die serbischen Befragten zeigten eine wesentlich ausgeprägtere durchschnittliche ethnische Distanz gegenüber Bosniaken. Mazedoniern und Montenegrinern entgegen. Eine höhere Akzeptanz brachten sie in aufsteigender Reihenfolge Kroaten. 2005) wurde eine Untersuchung an einer Mustergruppe von 1502 Befragten aus Serbien. Am stärksten akzeptierten sie hingegen Slowenen und Kroaten. Die Ergebnisse zeigten. Etwa 12% der Kroaten wollten in ihrem Land weder Serben noch Albaner als Touristen haben. Die Befragten aus Banja Luka zeigten die geringste Distanz gegenüber Italienern. Die Ergebnisse ergaben. 11% der Bosniaken hätten Serben nicht gerne als Mitbürger gehabt. Deutschen. Im Juni 2002 fand eine Untersuchung (Puhalo. gefolgt von Kroaten. welche die bosniakischen Befragten bereit waren mit Serben einzugehen. dass etwa 15% der Serben Albaner nicht einmal als Touristen im eigenen Land sehen möchten. Bosnien und Herzegowina und Kroatien im Alter zwischen 25 und 70 Jahren durchgeführt. während 11% der Kroaten auch Roma nicht als Touristen akzeptieren wollten. Im Unterschied dazu ließ sich eine weniger ausgeprägte Distanz gegenüber Kroaten feststellen. Den Ergebnissen zufolge war die Distanz gegenüber Angehörigen anderer Völker bei der Mustergruppe aus Banja Luka stärker ausgeprägt als bei der Mustergruppe aus Sarajevo. 2004).

Ein Teil der Kroaten arbeitete ungern mit Albanern und Roma (16%). Serben als Nachbarn waren bei 15% der Bosniaken unerwünscht. „Kollege zu sein” oder „Bekannter zu sein” geht. Im selben Betrieb wie Serben wollten dagegen 10% der Bosniaken nicht arbeiten. 2006) zeigte. Nichtsdestotrotz stachen drei Gruppen als unerwünscht hervor: Serben. Albaner und Roma. Kroaten hatten ungern Roma. Außerdem wollten 11% der Bosniaken Serben nicht als Mitbürger haben. Wenn es um oberflächliche Interaktionen wie bspw. ebenfalls keine Albaner (22%) und Serben (15%). dass dieser Aspekt starke Ablehnungsgefühle mobilisiert.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas Für 10% der Bosniaken waren Serben nicht einmal als Touristen erwünscht. ist es offenkundig. Die Ergebnisse der Analyse der Variablen wiesen auf klare Unterschiede zwischen drei Gruppen mit unterschiedlichen ideologischen 102 . das per definitionem rational ist. Serben lehnten am stärksten Albaner (30%). Serben wehrten sich am stärksten gegen freundschaftliche Beziehungen mit Albanern (31%). Kroaten und schließlich Bosniaken (18%). Roma(19%). Obwohl es hierbei um eine Form des menschlichen Handelns geht. während 10% der Serben Bosniaken nicht als Mitbürger wollten. Für 21% der Kroaten war es nicht akzeptabel. Für Bosniaken war es am wenigstens akzeptabel. Serben (13%) und Montenegrinern (10%). Die Zusammenarbeit mit Albanern war bei 21% der Serben unbeliebt. Roma (19%). Die Akzeptanz für die Zusammenarbeit mit Bosniaken (11%) und Roma (10%) war noch weniger gegeben. Albaner und Serben als Mitbürger. Außer der hohen Akzeptanz gegenüber Kroaten war diese auch gegenüber Italienern zu vermerken. Eine zweite bemerkenswerte Tatsache war ein niedriger Grad der Akzeptanz von Minderheiten als führende Kräfte in Wirtschaft und Politik. 19% waren gegen Albaner als Freunde. ist der Grad der Akzeptanz der Beziehungen relativ hoch. Darüber hinaus wollten 20% der Serben keine Albaner als Mitbürger haben. Doch sind sie keine diskriminierte Gruppe bzw. Bosniaken (16%) und Kroaten (15%) ab. Serben als Freunde zu haben (22%). dass der soziale Ostrazismus (Ignorieren oder Ausschließen von Individuen oder Gruppen) relativ niedrig ist. Eine Untersuchung der sozialen Distanz in Kroatien von 2006 (Banovac und Boneta. können solche nur in Istrien existieren. Die Verteilung der Antworten bei diesen Beziehungsformen ist mit den Antworten hinsichtlich der Akzeptanz der Ehe (Einheirat) vergleichbar. 19% der Kroaten wollten keine Roma als Nachbarn. während 15% gegen eine Freundschaft mit Serben waren. danach folgten die Roma (15%). Roma als Freunde zu haben.

Darauf folgten Bosniaken und Albaner. Die Befragten. und das obwohl die religiösen Unterschiede zwischen den (katholischen) Kroaten und den (muslimischen) Bosniaken im Vergleich größer sind als die Unterschiede zwischen ihnen und den (orthodoxen) Serben. Ein Zusammenhang zwischen diesem Ergebnis und den Kriegsereignissen scheint somit gegeben zu sein. Hier ist zu vermuten. dass sich die soziodemographischen Merkmale der Befragten auf ihre ethnische Distanzierung nicht auswirkten. In Zusammenarbeit mit der Agentur Partner MCA führte der Autor 2007 eine Untersuchung über die Bewohner der Gemeinde von Srebrenica durch. d. Bosniaken lehnten die angebotenen Beziehungsformen mit Serben stärker ab. mit Angehörigen anderer Völker Bekanntschaften und Freundschaften zu pflegen. die Distanzierung 103 . dass die Befragten. Intensität und Dauer gut kontrolliert werden können. Die meisten Bosniaken und Serben waren bereit andere Völker als Nachbarn zu akzeptieren. dass solche Beziehungen nur möglich sind. zeigten den kleinsten Grad der Distanzierung gegenüber dem serbischen Volk.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas Ausrichtungen hin. dass die Distanz gegenüber Serben und Bosniaken ungefähr auf dem gleichen Niveau war sowie wesentlich geringer als die Distanz gegenüber Albanern und Roma. Die politisch links orientierten Befragten waren am offensten für Freundschaften mit Angehörigen anderer ethnischer Gruppen. während sie eindeutig am schwächsten bei den rechts orientierten ausgeprägt war. Solch eine Bereitschaft war etwas weniger bei den Vertretern der Mitte zu erkennen. Hier konnte festgestellt werden. während die stärkste Distanz gegenüber dem Volk der Roma bestand. als es Serben hinsichtlich der Beziehungen mit Bosniaken taten. Zwischen Serben und Bosniaken waren kaum Unterschiede in der Ausprägung der ethnischen Distanz gegenüber Kroaten und gegenüber Roma zu finden. weniger Distanz gegenüber Bosniaken als gegenüber Serben zeigten. weil ihre Qualität. innigere Beziehungsformen wie bspw. Diese zeigte eine ausgeprägte ethnische Distanz der Bürger Srebrenicas gegenüber anderen in Bosnien und Herzegowina lebenden Völkern. für die die religiöse Zugehörigkeit weniger wichtig war. aber wenige waren bereit. Heirat einzugehen. für die Religion eine große Bedeutung hat. Interessanterweise war hier zu beobachten. Es ist außerdem bezeichnend.h. Die Untersuchung zeigte ebenfalls die Bedeutung der religiösen Zugehörigkeit: Die Befragten mit einer ausgeprägten Religiosität hatten gegenüber den anderen Gruppen stärkere Vorurteile. Interessanterweise betonten sowohl Serben als auch Bosniaken ihre Bereitschaft.

lehnen die angebotenen Beziehungen zu Kroaten im selben Maß ab. http://www. Die Akzeptanz für eine Heirat eines Angehörigen mit einem/ r Bosniaken/ in nahm ebenfalls ab.6% auf 28. für die es akzeptabel war mit Bosniaken in derselben Nachbarschaft zu leben. die vollkommen oder überwiegend bereit waren.ba/index.dies ist daraus schlusszufolgern . Kroaten.6% (2008). Dies ist am besten an der Aussage abzulesen.7% im November 2008 zurück. im selben Staat mit Bosniaken zu leben (von 85. bzw.5% im November 2007 auf 76. dass die meisten eine Bluttransfusion eines Roma-Angehörigen nicht annehmen würden. Hier kann sogar teilweise von Rassismus bei Bosniaken und Serben gesprochen werden. Der Prozentsatz stieg von 21% (2007) auf 24. dies muss an dieser Stelle erwähnt werden. nehmen diese an. dazu gehören auch Serben und Kroaten aus Srebrenica.7% auf 81. Ein Grund dafür könnte sein. dass es in Srebrenica kaum Kroaten gibt. ging von 80. aber auch als Feinde wahrgenommen. 3 104 .1%.aspx?PID=36&RID=87. Sie fiel von 31. so dass weder Serben noch Bosniaken die Erfahrung eines unmittelbaren Konfliktes mit diesem Volk hatten. Dieser Anteil betrug 2007 zunächst 67%.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas der Serben und der Bosniaken gegenüber Kroaten und Roma war ungefähr auf dem gleichen Niveau. wurden sowohl seitens der Serben als auch der Bosniaken seit den neunziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts als Verbündete. für die es akzeptabel ist im selben Staat mit Bosniaken zu leben. die andere Völker über sie haben.undp. Bei Roma stellt sich die Lage jedoch anders dar. stieg jedoch im November 2008 auf 76%. Im Laufe des Jahres 2008 stieg die Anzahl der Befragten in der Republika Srpska. Der Anteil der Kroaten. Diese Tatsache ist vermutlich auf mehrere Faktoren zurückzuführen. Laut UNDP-Untersuchungen aus den Jahren 2007 und 20083 variierte die ethnische Distanz bei Bürgern von Bosnien und Herzegowina. Die Nichtakzeptanz für den Besuch derselben Schule der eigenen Kinder mit bosniakischen Kindern stieg unter den Befragten der Gebiete mit kroatischer Mehrheit im Vergleich zum Vorjahr an. So entsteht eine absurde Situation: Bosniaken und Serben zeigen trotz der Erlebnisse des Krieges mehr Bereitschaft miteinander zu leben als mit Roma.6%). Im Vergleich zu den Ergebnissen aus 2007 nahm in den Gebieten mit mehrheitlich kroatischer Bevölkerung die Anzahl der Bürger ab. Beide Völker . Angehörige dieses Volkes sind Opfer von Vorurteilen.

7% im November 2007 auf 21.9% (2007) auf 92. für die es akzeptabel wäre in einem Staat mit Kroaten zu leben zum Ende des Jahres 2008 ab. Die Ehe eines ihrer Angehörigen mit einem/ r Bosniaken/ in war für die Befragten aus der Republika Srpska im Jahr 2008 im Vergleich zum Vorjahr eher annehmbar.4% im November 2007 auf 77. Im ersten Quartal stieg der Anteil im Vergleich zum letzten Quartal im Vorjahr.9%. nahm dann jedoch im zweiten Quartal wieder ab.6%). Als positiv war ebenfalls zu vermerken. ihre Kinder mit kroatischen Kindern dieselbe Schule besuchen zu lassen.8%. die größtenteils oder vollkommen das Leben in einer Nachbarschaft mit Serben unterstützen (von 95. dass ihre Kinder dieselbe Schule wie bosniakische Kinder besuchen. Im November 2007 betrug er 97. für die es völlig oder größtenteils inakzeptabel war.9% an. und stieg schließlich wieder zum Ende des Jahres 2008. In der Republika Srpska wuchs 2008 der Anteil der Befragten. 2008 nahm außerdem der Anteil der Befragten ab. dass der Anteil der Befragten.2% auf 39.7% im November 2008). für die es voll oder teilweise akzeptabel war im selben Staat mit Kroaten zu leben (von 69.5% Ende 2007 auf 22. und zwar von 28. abnahm (28.3% und im November 2008 94.7%) im Vergleich zum Vorjahr (83%) weniger bereit mit Serben in einem Staat zu leben. Eine Heirat eines ihrer Angehörigen mit einem/ r Angehörigen des kroatischen Volkes war für 50. Auf dem Gebiet mit mehrheitlich bosniakischer Bevölkerung nahm der Anteil der Befragten.8% Ende 2008.1%. Bei den kroatischen Bürgern zeigte sich eine ähnliche Tendenz.9% (2008)).1% im November des Jahres 2008 an. Zudem nahm die Anzahl der Befragten ab. für die es akzeptabel war mit Bosniaken in einer Nachbarschaft zu leben. dass ihre Kinder dieselbe Schule wie kroatische Kinder besuchen. für die es akzeptabel war.3%.2%. für die es inakzeptabel ist. In Gebieten mit mehrheitlich serbischer Bevölkerung variierte im Laufe des Jahres 2008 der Anteil der Befragten. für den ein Zusammenleben mit Serben in einem Staat akzeptabel ist (92. und zwar von 65% auf 74. in einer Nachbarschaft mit Kroaten zu leben. Zudem nahm 105 . Dieser betrug dann 74.3% und im Vorjahr noch 97.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas Im Vergleich zu 2007 stieg auch die Anzahl der Befragten an. Sie waren 2008 (79. Zu diesem Zeitpunkt betrug dieser 95. die vollkommen oder teilweise dazu bereit waren.5% im November 2007 auf 35. Im Vergleich zu den Ergebnissen von Ende 2007 nahm auch der Prozentsatz der bosniakischen Befragten ab. Auch der Anteil der Befragten Bosniaken nahm ab.6% im November 2008).8% der Bosniaken im Jahr 2007 noch eher vertretbar. Der Anteil stieg von 26. Damit stieg der Anteil von 33. Diese Akzeptanz nahm jedoch 2008 drastisch ab und sank auf 33.

dass ihre Kinder zusammen mit serbischen Kindern eine Schule besuchen (95. Ivan Šiber (1998) hat drei Quellen der ethnischen Vorurteile ausgearbeitet: • Traditionelle Vorurteile.9. die es unterstützen. hartnäckig. Widerstandsfähigkeit gegenüber Veränderungen. Interessanterweise gingen die Zahlen der Befragten aus den mehrheitlich kroatischen Gebieten hinsichtlich des Zusammenlebens mit Serben im Laufe des ganzen Jahres 2008 zurück. die eine Heirat eines ihrer Familienmitglieder mit einem/ r Angehörigen des serbischen Volkes akzeptieren würden. die „auf falschen und einer Veränderung kaum zugänglichen Verallgemeinerungen“ gründen (Rot. die durch Sozialisierung übertragen werden. die „logisch unbegründet. Vorurteile In der Sozialpsychologie ist ein Vorurteil eine Art der Einstellung. standhaft und von ausdrücklichen Gefühlen gegenüber unterschiedlichen Objekten begleitet“ ist (Rot. Sie werden als „Abgeneigtheit gegenüber bestimmten Gruppen“ definiert.6% im Jahr 2008. Untersuchungen ergaben. Doch Vorurteile betreffen meistens negative Einstellungen gegenüber Personen. Da Vorurteile eine Kategorie der Einstellungen sind.1% (2007) auf 92. 2. 1989). dass Kinder keine ethnischen Vorurteile haben (Vasović. Ein Vorurteil ist hier eine dauerhafte Disposition von Reaktionen.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas auch die Anzahl der Befragten ab. konative und kognitive Komponenten beinhaltet.9% (2008)). Miteinbeziehen von feindlichen Gefühlen und Handlungen sowie unbegründete Verallgemeinerung. Genauso wie Einstellungen werden Vorurteile im Laufe des Lebens durch soziales Lernen erworben. sehr ausgeprägt sind. Als ihre wesentlichen Merkmale werden hervorgehoben: logische Unbegründetheit. Nur die Anzahl der kroatischen Befragten. 1989). solche Vorurteile verinnerlicht man unkritisch noch in der Kindheit 106 . etc. Diese Einstellungen können positiv und / oder negativ sein und können sich auf unterschiedliche Objekte beziehen: Völker. stieg von 22% 2007 auf 24. die komplex ist und affektive. haben sie alle Merkmale der Einstellungen. wobei die beiden ersteren insbesonder die affektive. soziale Phänomene. Die in der Sozialpsychologie am häufigsten erforschten Vorurteile sind die ethnischen. 2007). meistens durch das Lernen an einem Modell.

• Frustrationsvorurteile sind Ergebnis der Unmöglichkeit. 1968). 1939. 1950. um unseren Status zu erhalten. Zusätzlich gibt es einen Konformismus gegenüber dominanten Werten. um das Problem der Vorurteile zu analysieren: • den individuellen Ansatz. 1969) erklären. Dollard und Mitarb. manche unsere Bedürfnisse zu befriedigen und persönliche Ziele zu verwirklichen. • Konformistische Vorurteile (aus Bequemlichkeit) setzen die Verinnerlichung der Einstellungen voraus. Der Zwischen-Gruppen-Ansatz geht davon aus. dass verschiedene Überzeugungen zu wichtigen Fragen einen größeren Einfluss als die ethnische oder Rassenzugehörigkeit auf die Existenz gewisser Vorurteile haben (Rokich. Je nach ihrem sozialen oder gesellschaftlichen Kontext nehmen Menschen bestimmte Werte an. Eigene Schwächen und Enttäuschungen rufen bei Einzelnen Frustrationen und Unzufriedenheit hervor. Diese Sichtweise hat viele Berührungspunkte mit der Lehre über Frustrationsvorurteile. 1954) sowie durch Frustrationen als ein unausweichliches Phänomen in der Funktionsweise des menschlichen Wesens (vgl. in Richtung Angehöriger anderer Völker projiziert. Das bedeutet. Nach Penington (1997) gibt es drei verschiedene Ansätze. Eysenck. die im gegebenen Augenblick die vorherrschenden sind. 1960. Rokeach. dass die Ursachen von Vorurteilen in der emotionalen Dynamik des Einzelnen zu suchen sind. dass lediglich die Mitgliedschaft in einer Gruppe die Ursache von Vorurteilen sein und zu 107 . Vorurteile lassen sich dem zufolge durch unterschiedliche Persönlichkeitstypen (vgl. die man dann nach außen bzw. Adorno und Mitarb. • den zwischenmenschlichen Ansatz. Berkowitz. dass wir manche Einstellungen nicht akzeptieren weil sie gut und richtig sind. und • den Zwischen-Gruppen-Ansatz. Der zwischenmenschliche Ansatz geht davon aus. Der individuelle Ansatz geht davon aus.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas und ihre „Wahrhaftigkeit“ wird später durch Kontakte mit anderen bestätigt. sondern wegen uns selbst bzw.

1989). uns als Angehörige einer Nation fühlen und umgeben von anderen Nationalstaaten und ihren Angehörigen sind.“ (Rot. um zu Vorurteilen und Diskriminierungen zu führen. Da wir in Nationalstaaten leben. Die Ursache für Vergleiche zwischen der eigenen und der anderen Gruppe liegt im Bedürfnis des Menschen. Die kognitive Funktion beinhaltet Vorstellungen über Eigenschaften einer Nation. 1989) Sie sind rigide und lassen sich nur schwer verändern. die nicht in dieser Gruppe sind (größere Differenz). entwickeln sich unausweichlich Vorstellungen von anderen Völkern. 2. Soziale Kategorisierung führt zu einer unterschiedlichen Wahrnehmung der Mitglieder der eigenen Gruppe (größere Nähe) und derjenigen. Laut dieser These führt die soziale Kategorisierung zu einer sozialen Diskriminierung. was Sherif (1966) durch seine Arbeit herausfand. eine positive soziale Identität und ein schöneres Selbstbild zu haben. dass die bloße Mitgliedschaft in einer Gruppe ohne jeglichen Wettbewerb ausreicht. der sich durch eine relativ vereinfachte und rigide Sichtweise der Eigenschaften einzelner Völker auszeichnet. Der ethnische Stereotyp wird folgendermaßen definiert: „Kognitive Komponenten des Bezuges zu einzelnen Völkern. Dort. finden wir ein positives emotionales Verhältnis und die Bereitschaft zugunsten derjenigen. und zwar in dem Teil des kognitiven Bezuges. denen diese Eigenschaften 108 . weil sie von Gefühlen durchdrungen sind. Auf der anderen Seite zeigte Tajfel (1970). wo einem Bezugsobjekt positive Eigenschaften zugeschrieben werden.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas deren Entwicklung und Entstehung beitragen kann. Nach den Annahmen von Sherif können wir einen Abbau von Vorurteilen und Stereotypen zwischen den Gruppen nur dann erwarten.10. wenn Gruppen mehr durch Kooperation und weniger durch Wettbewerb interagieren. Diese Charakterisierungen sind immer vereinfacht und rigide und werden daher Stereotypen oder ethnische Stereotypen genannt (Rot. Der Wettbewerb zwischen Gruppen führt zu einer Veränderung in der Wahrnehmung der eigenen und der anderen Gruppe sowie zu Vorurteilen und Konflikten. Ethnische Stereotypen Nationale und ethnische Vorurteile manifestieren sich in Form von ethnischen Stereotypen. Somit haben Vorurteile gegenüber anderen Völkern drei grundlegende Funktionen: kognitive. emotionale und konative.

dass negative ethnische Stereotypen lediglich falsche Verallgemeinerungen sind. dass sie als Rationalisierung von Vorurteilen dienen. die auf Grund von Erfahrungen herausgebildet wurden. Aus diesem Grund sollte nicht angenommen werden. Die eine besagt. 1989) vertritt. vielmehr sollen sie als Rechtfertigung unseres feindseligen Verhaltens einzelnen Völkern gegenüber dienen. Es bestehen unterschiedliche Auffassungen über die Wege zur Überwindung von Vorurteilen und Stereotypen. 1971) schlagen 109 . Über Stereotypen wird ebenfalls gesprochen. die mit Vorurteilen in Verbindung stehen. um uns dadurch einfacher orientieren zu können. wie alle anderen Verallgemeinerungen. Sie helfen uns dabei Ereignisse zu erklären. Manche Autoren (Campbell. Es bestehen zwei Sichtweisen über ihre Funktion. Das bedeutet. Stereotypen entstehen. die unter anderem auch Asch (in: Rot. Dort. In diesem Fall handelt es sich um ethnische Vorurteile. ist auch der emotionale Bezug negativ und es besteht die Bereitschaft. Die andere Sichtweise besagt.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas zugeschrieben werden. wenn diese falschen Annahmen beharrlich fortbestehen und den Tatsachen und Informationen trotzen. vielmehr sollten sie als psychische Phänomene verstanden werden. weil sie eine für die Bewertung bestimmter Lebensphänomene bedeutende Verallgemeinerung darstellen. die ihnen kaum bekannt sind. sogar über diejenigen. dass Stereotypen Meinungen über Eigenschaften mancher Völker seien. besagt. als ein Weg. Die andere. feindliche Aktionen zu unternehmen. Darüber hinaus ist eines der Merkmale der ethnischen Stereotypen ihre weite Verbreitung. einzelne Phänomene zu bestimmen und in Kategorien einzuordnen. Die Natur von Stereotypen wird in zwei verschiedene Sichtweisen unterschieden. was uns ein relativ stabiles Bild und ein einfacheres Meistern von komplexen und sich ständig verändernden Phänomenen ermöglicht. zu handeln. wo in der Vorstellung über ein Volk negative Attribute vorwiegen. die Funktion der Stereotypen besteht nicht darin. uns eine Kategorisierung und eine Erklärung unterschiedlicher Phänomene zu ermöglichen. Sie können falsch sein. angehäufte Aggressionen zu äußern und sich auf diese Weise von Aggressivität zu befreien. Die eine setzt sie mit Vorurteilen gleich oder sieht in ihnen eine Quelle von Vorurteilen. mit denen sie kaum in Berührung kommen bzw. Denn ein großer Teil der Angehörigen eines Volkes hat vereinfachte und rigide Bilder über andere Völker.

dass ein verstärkter Kontakt und Bekanntschaften zwischen Gruppen nicht unbedingt zum Abbau von Vorurteilen und Stereotypen führen würden.11. 2. intelligent 19%. fröhlich 28%.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas vor. hinterlistig 15%. sauber 32%. 1991) wurden Kroaten von Serben folgendermaßen charakterisiert: kultiviert 42%. selbstsüchtig 19%. die Qualität dieser Kontakte (freundlich oder feindlich) zu berücksichtigen. sauber 18%. fleißig 41%. Folgende Eigenschaften wurden den Montenegrinern zugeschrieben: faul 56%. intelligent 14%. um den Autoritarismus jedes Einzelnen zu vermindern. 1997) an einer Mustergruppe von 995 Jugendlichen im Alter zwischen 15 und 27 zeigte. Die Untersuchung von Pantić (in: Lučić. Untersuchungen zu ethnischen Stereotypen in der Region Đurić (1980) untersuchte Auto-Stereotypen und Hetero-Stereotypen bei serbischen und ungarischen Befragen in der Vojvodina und ordnete die Struktur der Stereotypen in drei Kategorien der Eigenschaften ein: heldenhaft-freiheitliche. tapfer 110 . dass eine große Übereinstimmung zwischen den Inhalten von Stereotypen bei Eltern und Kindern besteht. intelligent 33%. prahlerisch 21%. fleißig 14%. dass Serben sich selbst folgendermaßen beschrieben: gastfreundlich 62%. sind nur dann sinnvoll. einmütig 13% und fleißig 10%. Lediglich der Kontakt zwischen den Gruppen könne dies nicht bewirken. sauber 20%. es sei vielmehr wichtig. friedlich und ehrlich 15%. in: Penington 1997). sie mögen keine anderen Völker 22%. hinter denen ein Staat steht und die den Abbau von Vorurteilen zum Ziel haben. wobei die Stereotypie bei Eltern besser strukturiert ist als bei Kindern. mutig 45%. an der Förderung und Verbesserung der Bildung zu arbeiten. kulturell-normative und unmittelbar-interaktive Eigenschaften. Wie hier ersichtlich wird. In der Diplomarbeit von Alačov (Alačov. da sie sich immer noch im Prozess der sozialen Entwicklung befinden. einmütig und geschlossen 2%. Die Analyse des Inhalts der Stereotypen zeigte auch. selbstsüchtig 18%. Öffentliche Aktivitäten. beschrieben sich Serben selbst vor allem anhand positiver Eigenschaften. Auf der anderen Seite gibt es Autoren die betonen. wenn die Bürger diese Aktivitäten unterstützen und als erforderlich ansehen (Pettigrew. Slowenen wurden von Serben hingegen folgendermaßen beschrieben: kultiviert 50%.

grob 11%. schmutzig und unkultiviert. friedlich und sauber 11%. hinterlistig 31%. Die eigene Gruppe wird idealisiert und die Fremden als ausgesprochen negativ betrachtet. dass eine ganze Reihe von schwarz-weiß Bildern besteht. streitsüchtig und unredlich. aufbrausend und mögen keine anderen Völker 13%. einmütig 20% und aufbrausend 16%. fanatisch. gastfreundlich 15%. gastfreundlich 22%. ehrlich 21%. Für die Befragten aus Banja Luka waren Bosniaken religiös. dass die Ergebnisse bei bosniakischen (Sarajevo) und serbischen (Banja Luka) Befragten hinsichtlich der Stereotypen über andere Völker (Roma. Mazedonier seien wiederum fröhlich 39%. rückständig. 2002) zeigte. während sie sich gegenseitig mit ausgesprochen negativen Attributen beschrieben. sie mögen andere Völker. nationalistisch. gastfreundlich 31%. rücksichtslose Karrieristen 14%. unbarmherzig und grausam waren. sie mögen keine anderen Völker. Es wird ersichtlich. Muslime als primitiv. Unter anderem beschrieben Serben sich selbst als gastfreundlich. dass die Stereotypen in hohem Maße durch ehemalige und aktuelle Konflikte zwischen den ethnischen Gruppen vermittelt wurden. Kroaten als unehrlich. dass die Auto-Stereotypie bei bosniakischen Befragten vorwiegend durch positive Attribute gekennzeichnet ist. Muslime wurden so beschrieben: zurückgeblieben 26%. während für die Befragten aus Sarajevo Serben nationalistisch. Deutsche) miteinander ziemlich übereinstimmten. kriegerisch gesinnt.. prahlerisch 30%. Italiener. selbstsüchtig.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas 30%. geschlossen 33%. Albaner hatten laut der Arbeit folgende Eigenschaften: sie mögen keine anderen Völker 54%. grob 20%. stolz. unehrlich. einmütig 24%. Die Autoren schlossen ebenfalls daraus. aggressiv. Die Ergebnisse der Magisterarbeit von Turjačanin (2004) zeigten. geschlossen 22%. Die Autoren kamen zu dem Schluss. hinterlistig 16%. einmütig 17%. friedlich 31%. Die Untersuchung von 2001 an einer Mustergruppe von 148 Studenten der Psychologie der Universitäten in Sarajevo und in Banja Luka (Turjačanin und Mitarb. konservativ. fleißig 18% und zurückgeblieben 13%. emotional. sie mögen keine anderen Völker. dass sich die vertretenen 111 . tapfer. kalt. zurückgeblieben 51%. Popadić und Biro (2002) untersuchten 1997 an einer Mustergruppe von 400 Angehörigen des serbischen Volkes aus Serbien die Stereotypen gegenüber zehn Völkern. indem sie einen Katalog mit fünfzehn bipolaren Attributen einsetzten.

stolz und heimatliebend. Hierzu gehörte interessanterweise im Auto-Stereotyp der serbischen Befragten auch eine Eigenschaft. Interessanterweise findet man die Eigenschaft „religiös“ im Auto-Stereotyp von Bosniaken neben allen anderen positiven Eigenschaften. kommunikativ. gesellig. heimatliebend. Am wenigsten hielten sie Bosniaken für zivilisiert. dass in diesem Stereotyp nur wenige und eher seltene Eigenschaften vertreten waren. freundlich. die man eher negativ einstufen würde: kampfeslustig. Dazu kamen noch die Merkmale der Offenheit: fröhlich. mutig. während dieselbe Eigenschaft in HeteroStereotypen über Serben und Kroaten ausschließlich für ein negatives Attribut gehalten wird. Die meisten Eigenschaften gehören zu einer Gruppe von Eigenschaften. Der Auto-Stereotyp bei serbischen Befragten setzte sich aus mehreren Eigenschaftsgruppen zusammen. fleißig und gastfreundlich. Serben hatten ein traditionell-konservatives Bild von Bosniaken: religiös. Den größten Anteil nahmen freiheitliche Attribute ein: stolz. unehrlich. kommunikativ. gierig. aufgeschlossen. fröhlich. dass zum einen der Stereotyp über Bosniaken bei den serbischen Befragten weder stark ausgeprägt noch sehr präzise herausgebildet war und dass bei der Beschreibung eher allgemeine und negative Zivilisationsmerkmale vorwiegend vertreten waren. Ebenso waren sehr viele Eigenschaften vorzufinden. Hier kam ebenfalls ein Attribut zum Ausdruck. die sich auf negative Charaktereigenschaften beziehen: hinterlistig. Die Tatsache.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas Eigenschaften meistens auf einen freiheitlichen Charakter beziehen: mutig. zurückgeblieben und primitiv. In der Untersuchung von Turjačanin (2007) mit Schülern der Mittelschulen als Mustergruppe zeigte sich. gefühlvoll. die wir generell als Aufgeschlossenheit bezeichnen können: gastfreundlich. dass das bosniakische Selbstbild vollkommen positiv ist. Kroaten hatten einen positiven Stereotyp von Bosniaken: Sie hielten sie für sauber. zeigt. sauber. gute Liebhaber. unredlich. gefühlvoll. anpassungsfähig. heuchlerisch. mutig. Bosniaken schrieben Serben ausschließlich negative Eigenschaften zu. die sich auf Aggressivität beziehen: gewalttätig. welches sich auf eine negative Charaktereigenschaft bezieht: unehrlich. Daneben wurden Serben als religiös und nationalistisch betrachtet. Bosniaken hielten sich selbst vor allem für gastfreundlich. gesellig. humorvoll. Aber in diesem Zusammenhang bezog sich dieses Attribut eher eine Art der allgemeinen Kampfeslust als auf Aggressivität. Unter den häufigsten Attributen befanden sich diejenigen. selbstlos 112 . gastfreundlich. unbarmherzig und kampfeslustig. humorvoll. gefühlvoll und klug. kommunikativ.

Es muss an dieser Stelle betont werden. Was negative Attribute betrifft. die zuletzt genannten Attribute würden auf Bosniaken nicht zutreffen. schmutzig und kalt. kultiviert und zivilisiert. waren “hinterlistig” und “selbstsüchtig” am stärksten vertreten. selbstlos und freundlich jedoch nur selten genannt. Allerdings waren sie etwas selbstkritischer als die Bosniaken. Für die Kroaten waren Serben meistens fleißig. Kälte und Feigheit zu. kommunikativ. Der bosniakische Stereotyp von Serben war ausschließlich negativ. in dem vorwiegend positive Eigenschaften vertreten sind. Bosniaken haben einen Stereotyp von Kroaten. sauber. Serben betrachteten sich selbst als gastfreundlich. die am wenigstens vertreten waren. Den positivsten Stereotyp von Kroaten hatten selbstverständlich Kroaten selbst. Das am stärksten ausgeprägte Attribut war hinterlistig. Unter den Eigenschaften. hinterlistig. streitsüchtig. mutig. Kroaten beschrieben Serben meistens mit positiven Attributen. während die am wenigsten erwähnten Attribute verschlossen. unredlich. Von negativen Eigenschaften schrieben ihnen wiederum Serben Hinterlistigkeit.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas und friedlich. dass sie ebenso die Meinung vertraten. schmutzig und unredlich. primitiv. befanden sich: friedlich. fleißig und kommunikativ. gefühlvoll und klug. Die laut Bosniaken am ehesten Serben charakterisierenden Eigenschaften waren folgende: streitsüchtig. selbstlos. fleißig und kommunikativ. fleißig. Serben hatten einen ziemlich negativen Stereotyp von Bosniaken. zivilisiert. klug. Streitsucht. Serben gaben Kroaten etwa gleichviel negative als auch positive Attribute. dumm und ungastfreundlich waren. Allerdings wurden die positiven Attribute friedlich. klug. Serben beschrieben sich selbst ausschließlich mit positiven Attributen. 113 . Wenn es um positive Attribute ging. kultiviert und selbstlos. redlich. Am häufigsten hielten Bosniaken Kroaten für kultiviert. beschrieben Serben Kroaten als sauber. Unredlichkeit. dann wenig kultiviert. mutig und gefühlvoll. Selbstsucht. Kein negatives Attribut gab es im kroatischen Stereotyp für Serben.

Višegrad. Republika Srpska • Region Banja Luka: Banja Luka. Srebrenica und Milići. Die Arbeit vor Ort wurde von Interviewern der Agentur Prime Communications aus Banja Luka durchgeführt. • Region Östliche Republika Srpska: Sokolac. Vlasenica. Istočno Sarajevo. März 2009 an einer Mustergruppe von 1743 volljährigen Bürgern von Bosnien und Herzegowina durchgeführt. Ugljevik. Prnjavor. Novi Grad. • Region Zvornik: Zvornik. Kotor Varoš. • Region Bijeljina: Bijeljina. Laktaši.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas 3. Čelinac. Hierzu wurde die Methode der persönlichen Umfrage „face-to-face“ eingesetzt. • Verhältnis zwischen der städtischen und ländlichen Bevölkerung in den Entitäten. Petrovo. 114 . • gleicher Anteil von Männern und Frauen. • Größenordnung der Gemeinden in bestimmten Regionen / Kantonen. bis 21. Die Befragten konnten also die Fragebögen nicht selbständig ausfüllen. • Region Doboj: Doboj. Brod. Bei der Zusammensetzung der Mustergruppe wurden folgende Punkte beachtet: • Einwohnerzahl in den Entitäten. Kozarska Dubica. Pale. Ljubinje. • Einwohnerzahl in bestimmten Regionen / Kantonen. Brčko. MrkonjićGrad. Bileća und Gacko. • Region Prijedor: Prijedor. • Region Herzegowina: Trebinje. Šekovići. Rudo. Foča. Die Untersuchung wurde in 36 Gemeinden in der Republika Srpska und 30 Gemeinden in der Föderation BiH durchgeführt. Teslić. Derventa. Bratunac. Kneževo. sondern mussten die ihnen vom Interviewer vorgelesenen Fragen beantworten. Modriča. Methode Die Untersuchung wurde im Zeitraum vom 13. Gradiška.

• Kanton Zenica-Doboj: Zenica. Velika Kladuša.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas Föderation BiH • Kanton Una-Sana: Bihać. Variablen Die in dieser Untersuchung eingesetzten Variablen können in unabhängige und abhängige Variablen aufgeteilt werden.1.h. 3. Sie wird als Bereitschaft zur Herstellung von unterschiedlich innigen Beziehungsformen untersucht.h. Ilidža. Vitez. angefangen mit der Beziehungsform mit dem größten Grad der Distanz (d. Abhängige Variablen Ethnische Distanz Die ethnische Distanz kann als Bereitschaft definiert werden. Jablanica. Novi Grad. Die Beziehungsformen werden in einer Reihenfolge dargestellt. Für die Untersuchung werden die unterschiedlichen Beziehungsformen in Form von Aussagen ausgedrückt.1. Stari Grad. Čitluk. Formen sozialer Beziehungen beinhaltet. Travnik. Tomislavgrad. die bejaht oder verneint werden können. • Kanton Tuzla: Tuzla. • Kanton Zentralbosnien: Jajce. Angesichts der Natur des untersuchten Phänomens können die unabhängigen Variablen auch soziodemographische Variablen genannt werden.1. 115 . bestimmte soziale Beziehungen einzugehen oder abzulehnen. Bosanska Krupa. Kakanj. • Kanton West-Herzegowina: Široki Brijeg. welche zehn Arten bzw. Visoko. Cazin. • Kanton 10: Livno. Dadurch wird die jeweilige Art der Beziehung angenommen oder abgelehnt. 3. • Kanton Herzegowina-Neretva: Mostar. In dieser Untersuchung wurde die etwas modifizierte Bogardus-Skala der ethnischen Distanz eingesetzt. der innigsten Beziehung). Die abhängigen Variablen können als psychologische und dispositionelle Variablen bezeichnet werden. Gračanica. Kalesija. Novo Sarajevo. Banovići. Maglaj. • Kanton Sarajevo: Centar. Lukavac. Ljubuški. Novi Travnik. der geringsten Nähe) bis zum geringsten Grad der Distanz (d. Vogošća.

dass ich mit der jeweiligen Person befreundet bin.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas Die angebotenen Beziehungsformen setzen folgende Aussagen voraus: 1. Ethnischer Hintergrund 3. die den einzelnen ethnischen Gruppen in Bosnien und Herzegowina nachgesagt werden. das meine Schwester (mein Bruder) die jeweilige Person heiratet. 9. dass die jeweilige Person als Mitbürger ständig in meinem Land lebt. 7. dass die jeweilige Person Mitglied in der selben politischen Partei ist. Bildungsgrad 4. Unabhängige Variablen 1.2. Bosniaken und Roma. dass die jeweilige Person ein führende Position in meinem Land innehat. Die Nationalitäten. Serben. dass ich im Fall von Lebensgefahr das Blut von der jeweiligen Person durch eine Bluttransfusion bekomme.2. 3. 4. dass die jeweilige Person in meiner Nachbarschaft. 10. waren Kroaten.1. 2. zwischen denen die ethnische Distanz untersucht wurde. 6. dass ich die jeweilige Person heirate. Ethnische Stereotypen Den Befragten wurde ein Katalog mit 24 Eigenschaften (gleicher Anteil an positiven und negativen Eigenschaften) angeboten. Geschlecht 2. 8. die ethnische Distanz und die Stereotypen der Bürger von Bosnien und Herzegowina 116 . in dem selben Wohnhaus oder in derselben Straße wohnt. dass die jeweilige Person Chef an meinem Arbeitsplatz ist. dass die jeweilige Person Lehrer in meinem Ort ist. 5. Ziel der Untersuchung ist es. 3. Alter 3. Forschungsverfahren Der allgemeine Charakter der Untersuchung kann als deskriptiv und explikativ beschrieben werden.

Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas gegenüber den größten ethnischen Gruppen zu untersuchen sowie durch die Analyse der Gruppen der Befragten und durch die Analyse der Korrelationen gegebenfalls bestimmte Schlüsse zichen zu können. Die Befragten wurden stets über die Möglichkeit mehrfache Antworten zu geben. Zur Untersuchung von Stereotypen wurde ein Katalog mit 24 Eigenschaften eingesetzt. Folgendes sagte: „Nun folgen Fragen bezüglich unterschiedlicher Völker. wurde nichts angekreuzt.B. wie die gestellten Fragen zu beantworten seien indem er zu den Befragten z. ob ihrer Meinung nach die genannte Eigenschaft auf das jeweilige Volk zutrifft. vorgelesen und die entsprechende Nummer für jede Frage angekreuzt.1. 117 . die den einzelnen Völkern nachgesagt werden. bis 10. 3. Zunächst lese ich Ihnen einige Fragen bezüglich der Kroaten vor. Instrumente Das eingesetzte Instrument war ein Fragebogen. aufgeklärt. Außerdem wurde den Befragten versichert. dass die Umfrage anonym ist. Anschließend wurden sie dazu aufgefordert zu sagen. Sagen Sie mir bitte. Die Interviewer lasen den Befragten die jeweiligen Eigenschaften vor. bei dem der jeweilige Interviewer den Befragten grundlegende Anweisungen darüber gab. Der Reihe nach wurden alle Fragen von 1. die der Befragte mit „Ja“ beantwortete.2. wurde im Fragebogen 1 angekreuzt. Wenn er die Frage mit „Nein“ oder “Ich weiß nicht“ beantwortete. ob Sie einen durchschnittlichen Kroaten oder eine durchschnittliche Kroatin als Mitbürger/ in Ihrem Land akzeptieren würden!“ Wenn der Befragte die Frage mit „Ja“ beantwortete.

5 100.0 Die meisten Befragten waren im Alter zwischen 30 und 44 Jahren (32.3 32.6 16.3 100.5 26.5%).0 118 . Alter Zwischen 18 und 29 Jahre Zwischen 30 und 44 Zwischen 45 und 59 Über 60 Jahre Gesamt Anzahl 424 567 464 288 1743 Prozentsatz 24.8 43.3%) an der Erhebung teilnahm.0 An der Untersuchung beteiligte sich ungefähr die gleiche Anzahl von Männern und Frauen. Am wenigsten vertreten waren die Befragten im Alter über 60 Jahren. Muster Männer Frauen Gesamt Tabelle 1. während ungefähr der gleiche Prozentsatz an Befragten im Alter zwischen 45 und 59 Jahren (26.9 19.5 100. Bildungsgrad Grund.6%) und im Alter zwischen 18 und 29 Jahren (24.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas 4. Tabelle 3.8 22.7 48. Tabelle 2. Geschlecht Anzahl 901 842 1743 Prozentsatz 51.bzw. Hauptschule Handwerkliche Ausbildung Oberschule (Abitur) Fachhochschule und Hochschule Gesamt Anzahl 243 345 763 392 1743 Prozentsatz 13.

den Rentnern und Invaliden (16. Erwerbsstatus Keine Nennung Beamte Beschäftigt im Privatsektor Eigentümer einer privaten Firma Landwirt Arbeitslos Hausfrau Rentner oder Invalide Student oder Schüler Sonstiges Gesamt Anzahl 9 333 517 50 55 202 128 287 140 22 1743 Pronzentsatz 0. Sonstige Kategorien waren kaum vertreten.9% der Befragten nur die Grundschule abgeschlossen hatten.5 19. In der Mustergruppe gab es insgesamt 8% Studenten und Schüler und 7.0 100.2 11.3 16.0 Auf gesamtstaatlicher Ebene von Bosnien und Herzegowina kamen 55% der Befragten der Mustergruppe aus Städten und 45% aus ländlichen Gebieten.7%).8%).1 29. 119 .1%). gefolgt von Beamten und Angestellten im öffentlichen Dienst (19.7 2.8%). Es folgten die Befragten mit einem Fachhochschul.9 3. Tabelle 5. Siedlungstyp Stadt Land Gesamt Anzahl 958 785 1743 Prozent 55.0 Von den Befragten waren die meisten im Privatsektor beschäftigt (29. während 13. Tabelle 4.oder Hochschulabschluss (22.0 1. so hatten die meisten Befragten einen Mittelschulabschluss (43.5 8.5%) und Arbeitslosen (11.6%).3 100.6 7.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas Was den Bildungsgrad betrifft.3% Hausfrauen.5%) und einer handwerklichen Ausbildung (19.0 45.

3 unbedingt alles.5 Ich bin gläubig und akzeptiere alles. während 37.3 37.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas Tabelle 6. akzeptiere aber nicht 650 37. Entität Republika Srpska Föderation BiH Gesamt Anzahl 844 899 1743 Prozentsatz 48. ob ich gläubig bin 93 5.0 An der Untersuchung beteiligten sich 37. was meine Religion lehrt.6 1. Ich bin gläubig.3% Kroaten.6% Serben und 13.3 oder nicht. Die Hälfte der Befragten beschrieben sich selbst als Gläubige. Tabelle 7. Ich bin nicht religiös.4 51.5 meine Religion lehrt. akzeptieren. ich habe nichts gegen 112 6. 48.4 den Glauben anderer. Ich bin nicht sicher. Tabelle 8.0 Die Befragen kamen zu etwa gleichen Teilen aus den beiden Entitäten. Welche der angebotenen Aussagen beschreibt am besten die Natur Ihrer religiösen Überzeugung? Anzahl Prozentzsatz Keine Nennung 26 1.6 100.1% Bosniaken. Was ist Ihre Nationalität? Anzahl Kroatisch 232 Bosniakisch 647 Serbisch 847 Sonstiges 17 Gesamt 1743 Prozentsatz 13. was 862 49.1 48. Gesamt 1743 100. was ihre Religion predigt und lehrt.0 120 .0 100. die die gesamte Lehre ihrer Religion akzeptieren.3% der Gläubigen nicht alles.

5. dass die Analyse von 2002 auf einer Aufteilung der Befragten nach den Entitäten basierte. dass wir diese Untersuchungsergebnisse mit den Ergebnissen einer Untersuchung zum selben Thema aus dem Jahr 2002 vergleichen können. Eine etwas niedrigere Akzeptanz (80%) ist nur bei der Aussage „dass die jeweilige Person Mitglied in derselben politischen Partei ist“ zu verzeichnen. Aus der Grafik 1 ist ersichtlich. gegenüber nur 4. Bosniaken und Roma. während in der Republika Srpska 95. die Mustergruppen und die im Fragebogen angebotenen Optionen. Beide Untersuchungen wurden von demselben Wissenschaftler durchgeführt und unterscheiden sich nur geringfügig in Bezug auf die angewandte Methode.4% der befragten Mustergruppe Serben waren. muss betont werden. Allerdings muss daran erinnert werden. Die Gründe hierfür sind in der Polarisierung der kroatischen Wählerschaft und ihrer Verteilung in Anhänger der HDZ BiH einerseits und der HDZ 1990 andererseits zu suchen. Abweichungen sind nur in Fällen von Freundschaft und Bluttransfusion im Krankheitsfall zu finden. dass Kroaten eine vergleichbar große Distanz gegenüber Serben und Bosniaken haben (Tabelle 9). Untersuchungsergebnisse Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas Bevor in diesem Kapitel die ethnische Distanz zwischen Kroaten. Das Akzeptieren der Möglichkeit. wobei in der Föderation BiH noch die Differenzen zwischen Bosniaken und Kroaten analysiert wurden. Je inniger die angebotenen Beziehungen werden. dass der Prozentsatz der Akzeptanz fast aller angebotenen Beziehungen bei etwa 90% liegt.5. ist vor allen Dingen dadurch bedingt. dass diese Aktivität kontrolliert werden kann und vollkommen von 121 .6% Angehöriger anderer Ethnien. desto größer wird die ethnische Distanz der Kroaten gegenüber Serben. eine Freundschaft mit Angehörigen einer anderen ethnischen Gruppe einzugehen. Wir können behaupten. Serben und Bosniaken in Bosnien und Herzegowina analysiert wird.1. Ethnische Distanz gegenüber den anderen Völkern bei Kroaten Kroaten in Bosnien und Herzegowina lehnen am wenigsten Angehörige ihres eigenen Volkes ab.

während nur 40% der Kroaten eine Bluttransfusion von Roma akzeptieren würden. ist deutlich zu sehen.5% der Kroaten akzeptieren. dass es sich hierbei vor allen Dingen um die intimste Form der Beziehung handelt (Heirat eines Familienangehörigen). Einer Ehe mit einem Angehörigen des serbischen Volkes hätten im Jahr 2002 28. dass ein Serbe als Lehrer für ihre Kinder arbeitet.3% der befragten Kroaten für annehmbar. Diese Schlussfolgerung kann aus den Umfrageergebnissen zu den Aussagen „dass der Angehörige des jeweiligen Volkes mein Chef ist“. Ebenso werden die Beziehungsformen eher abgelehnt. 2009 halten diese Beziehungsform 35.8% bzw. Der Untersuchung kann entnommen werden. dass gemeinsame Interessen Einzelner oft wichtiger als ethnische Differenzen sind. dass die Distanz der Kroaten gegenüber den Serben in den letzten sieben Jahren geringer geworden ist. Von kroatischen politischen Vertretern in Bosnien und Herzegowina wird oft behauptet. Interessanterweise wären 67% der Kroaten bereit. 2009 6% der Kroaten eingehen.21. während der Prozentsatz im Jahr 2009 57.5% und 2009 26. dass eine ethnische Homogenisierung des kroatischen Volkes in Bosnien und Herzegowina stattgefunden hat und die ethnische Distanz zwischen den Angehörigen dieses Volkes untereinander sich wesentlich verringert hat. Wenn danach gefragt wird. das Blut von Serben oder Bosniaken bei einer dringenden Bluttransfusion zu empfangen. welche Kroaten in eine untergeordnete Rolle versetzen. Eine Ehe mit einem Angehörigen des Roma-Volkes würden hingegen 2002 nur 10. welche Beziehungsformen am stärksten abgelehnt werden (Tabelle 10). Kroaten befänden sich am Rande der gesellschaftlichen und politischen Ereignisse im Land. und „dass der 122 . Die Möglichkeit. insbesondere in der Föderation BiH. Dies zeigt aber auch.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas Interessen und Wünschen des Einzelnen abhängt. Die Distanz bei Kroaten gegenüber Roma variiert und hängt von der angebotenen Beziehungsform ab.3% beträgt. war 2002 für 35.3% der Kroaten zugestimmt. Vermutlich ist die Ursache dieser Homogenisierung vor allem die Unzufriedenheit mit der eigenen Stellung in Bosnien und Herzegowina. Im Vergleich zu 2002 kann beobachtet werden.4% der kroatischen Bürger akzeptabel. Einen Roma als Lehrer würden – so die erste Untersuchung von 2002 .

desto geringer die ethnische Distanz gegenüber anderen Völkern. dass diese als Mitbürger in demselben Staat leben. in denen Kroaten keine dominierende ethnische Gruppe sind. dass die ethnische Distanz bei den in ländlichen Gebieten lebenden Kroaten größer ist als bei denjenigen. die nicht streng gläubig sind. falls ihre Kinder von Angehörigen eines anderen Volkes unterichtet werden sollten. gezogen werden. Die Untersuchungsergebnisse zeigen. Da in der Republika Srpska relativ wenige Kroaten leben. Die Beziehungsformen. Wohnort. Interessantweise sind bei Angehörigen des kroatischen Volkes – genauso wie bei Serben und Bosniaken – Unterschiede im Grad der Äußerung der ethnischen Distanz in Abhängigkeit von soziodemographischen Variablen wie Geschlecht. Es wurde auch eine Differenz in der Äußerung der ethnischen Distanz je nach dem Bildungsgrad der Befragten vermerkt: je höher der Bildungsrad. gestaltet sich hier die Organisation eines speziellen Unterrichts für die kleine Anzahl der kroatischen Kinder als sehr schwierig. Diese Inakzeptanz kann mit der Befürchtung der Angehörigen des kroatischen Volkes vor einem Verlust der ethnischen Identität erklärt werden. Diese Probleme sind in allen Gebieten zu finden. dass ein Bosniake oder Serbe als Lehrer für ihre Kinder arbeitet. welche Kroaten am ehesten mit Serben. Mitgliedschaft in einer politischen Partei. Bildungsgrad und Religiosität zu vermerken (Anlage 1). Interessanterweise ist ein relativ hoher Anteil der Kroaten dagegen. die in Städten leben. größer ist als bei denjenigen. Das von den Kroaten am wenigsten akzeptierte Volk sind die Roma. Darüber hinaus hat sich herausgestellt. die sich als überzeugte Gläubige betrachten und die Gesamtheit der Lehre ihrer Religion akzeptieren. Bosniaken und Roma eingehen würden. dass die ethnische Distanz bei denjenigen.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas Angehörige des jeweiligen Volkes eine führende Position in meinem Land innehat“. sind die der Nachbarschaft bzw. 123 . In der Föderation BiH gibt es immer noch das Problem der Institution der “Zwei Schulen unter einem Dach”.

7% 124 .2% 81.2% 90.4% 92. Partei zu sein (3) Lehrer in meinem Ort zu sein (4) mein Chef zu sein (5) führende Position in meinem Land zu haben (6) Freundschaft einzugehen (7) heiraten meiner/s Schwester/Bruders (8) mich zu heiraten (9) Blut zu empfangen (10) Bosniaken Roma Serben Kroaten Bosniaken Roma Serben 94.6% 59.7% 41.8% 59.9% 67.1% 57.7% 67.5% 88.9% 32.9% 55. Ethnische Distanz der Kroaten gegenüber…? 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) legende Kroaten Mitbürger in meinem Land zu sein (1) Nachbar im selben Wohnhaus / der selben Straße zu sein (2) Mitglied der selben pol.2% 48.8% 31.6% 60.2% 28.1% 91.1% 88.4% 93.6% 74.4% 76.6% 26.6% 58.4% 87.7% 86.3% 53% 56.4% 26.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas Grafik 1.3% 67.3% 28.9% 88.2% 77.4% 35.8% 92.6% 68.1% 27.9% 6% 6% 42.

aufgeschlüsselt nach den angebotenen Beziehungsformen Mitbürger.4% Heirat mit meiner Schwester/meinem Bruder 53.2% Serben 27.3% Serben 67. Akzeptanz der angebotenen Beziehungsformen mit den anderen Völkern seitens Kroaten Kroaten Bosniaken Roma Serben 85.5% Mein Chef zu sein 88.7% Roma 41.0% Mich zu heiraten 6.0% Heirat mit meiner Schwester/meinem Bruder 28.2% Kroaten 81.1% Mitglied in derselben politischen Partei zu sein 87.6% Eine führende Position in meinem Land inne zu haben 6.4% Kroaten 92.0% Mein Chef zu sein 56.9% Serben 67.1% Mich zu heiraten 27.6% Bosniaken 68.9% Roma 6.9% Mein Chef zu sein 31.0% Roma 42.9% Bosniaken 55.4% Lehrer in meinem Ort zu sein 88.1% Bosniaken 67.6% Serben 76.9% Roma 32.6% Serben 59. Akzeptanz der anderen Völker seitens Kroaten.2% Kroaten 90.4% Kroaten 87. der dauerhaft in meinem Land wohnt Nachbar in meinem Wohnhaus oder meiner Straße Mitglied in derselben politischen Partei Lehrer an der Schule in meinem Ort Chef am Arbeitsplatz Führungs .1% Bosniaken 28.4% Serben 26.6% Mein Chef zu sein 58.7% Roma Tabelle 10.7% Serben 88.1% Serben 57.2% Bosniaken 77.0% Roma 6.9% Kroaten 88.3% Roma 28.6% Bosniaken 58.8% Bosniaken 59.6% Bosniaken 26.4% Bosniaken 74.6% Heirat mit meiner Schwester/meinem Bruder 55.0% Serben 56.4% Kroaten 93.5% Kroaten 88.1% Kroaten 88.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas Tabelle 9.oder sonstige wichtige Position in meinem Land Freund.9% Eine führende Position in meinem Land inne zu haben 125 .9% Eine führende Position in meinem Land inne zu haben 26.4% Roma 35. freundschaftliche Beziehungen pflegen Heirat mit meiner Schwester oder meinem Bruder Mich zu heiraten Blut zu bekommen.8% Roma 31.3 % Mich zu heiraten 28.3% Serben 53.1% Kroaten 91. falls ich oder mein Angehöriger in Lebensgefahr ist 94.2% Roma 48.9% Kroaten 92.9% Mein Freund / Bekannter zu sein 26.6% Bosniaken 60.

dass aus diesem Grund Bosniaken eher mit Kroaten als mit Serben die in der Untersuchung angebotenen Beziehungsformen eingehen würden.3% Lehrer in meinem Ort zu sein 41. Ethnische Distanz gegenüber den anderen Völkern bei Bosniaken Bosniaken lehnen am wenigsten Angehörige des eigenen Volkes ab. meiner Straße oder meinem Wohnhaus zu leben 92.4% Als Mitbürger in meinem Land zu leben 59.1% Heirat mit meiner Schwester/meinem Bruder 91.2 % Im Falle von Lebensgefahr sein Blut zu empfangen 68. meiner Straße oder meinem Wohnhaus zu leben 88.7% Im Falle von Lebensgefahr sein Blut zu empfangen 48.7% In meiner Nachbarschaft.4% Als Mitbürger in meinem Land zu leben 32. Außerdem darf nicht vergessen werden.1% Mitglied in derselben politischen Partei zu sein 67. zwischen 80% und 85% beträgt. Anhand der Grafik 2 wird deutlich.2% In meiner Nachbarschaft. 126 .6 % In meiner Nachbarschaft. Bosniaken und Kroaten leben heutzutage zum größten Teil in der Föderation BiH und es scheint.1% Mein Freund / Bekannter zu sein 76.6% Als Mitbürger in meinem Land zu leben 5.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas 90. die die angebotenen Beziehungsformen akzeptieren.6% In meiner Nachbarschaft. Nach Angehörigen des eigenen Volkes akzeptieren Bosniaken am meisten Kroaten.2% Als Mitbürger in meinem Land zu leben 57. meiner Straße oder meinem Wohnhaus zu leben 77. meiner Straße oder meinem Wohnhaus zu leben 88.4% Mitglied in derselben politischen Partei zu sein 42.2 % Mein Freund / Bekannter zu sein 93.8% Eine führende Position in meinem Land inne zu haben 35. gefolgt von den Serben und Roma. dass Bosniaken und Kroaten in den meisten Fällen Verbündete im Krieg in Bosnien und Herzegowina waren.2.2% Mein Freund / Bekannter zu sein 67.7% Im Falle von Lebensgefahr sein Blut zu empfangen 74.4% Mich zu heiraten 92. dass der Anteil der Befragten.1% Im Falle von Lebensgefahr sein Blut zu empfangen 94.9% Lehrer in meinem Ort zu sein 60.3% Lehrer in meinem Ort zu sein 59.8% Mitglied in derselben politischen Partei zu sein 67.

kann zum einen dadurch erklärt werden.6% beträgt. während 2009 dieser Anteil nur 60. und 49% der Bosniaken würden diese von Serben empfangen. dass durch die Zunahme der Intimität in den Beziehungsformen auch tendenziell die Distanz gegenüber den anderen Völkern bei Bosniaken zunimmt. dass die ethnische Distanz der Bosniaken gegenüber Kroaten etwas zugenommen hat. Die Ehe mit einem/ r Angehörigen des serbischen Volkes wäre für 11% der Bosniaken akzeptabel. Im Jahr 2009 hingegen beträgt dieser Anteil nur noch 61. dass Bosniaken die Freundschaft mit Angehörigen der anderen Völker akzeptieren. wie Heirat und Freundschaft. insbesondere bei den näheren Beziehungsformen. dass Freunde vergleichbare Interessen und Einstellungen haben. d. Im Vergleich zu den Ergebnissen von 2002 nahm die Distanz zu. insbesondere bei den intimsten Beziehungsformen. Aus der Untersuchung geht hervor. Interessanterweise akzeptieren heutzutage mehr Bosniaken einen Serben als Chef oder in einer führenden Position als 2002. Abweichungen dieser Tendenz sind bei der Option „mit der jeweiligen Person befreundet zu sein“ und „im Falle der Lebensgefahr von der jeweiligen Person Blut zu bekommen“ zu beobachten. eine Bluttransfusion von Kroaten zu empfangen. dass Freundschaft die persönliche Wahl eines jeden Einzelnen ist und jederzeit beendet werden kann und zum anderen dadurch.6% der Bosniaken Blut von Roma empfangen würden.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas was ebenfalls ein Grund für die höhere Akzeptanz der Kroaten seitens der Bosniaken sein kann.h.8%. Auf Grund der erzielten Ergebnisse kann folgende Schlussfolgerung abgeleitet werden: Bosniaken sind bereit. während nur 39. aber im Vergleich zu 2002 ist ihre Bereitschaft nähere Beziehungen einzugehen gesunken. Beim Vergleich mit den Ergebnissen von 2002 ist erkennbar. Im Fall von Lebensgefahr wären 54. In der Untersuchung von 2002 akzeptierten 66. neben Kroaten in Bosnien und Herzegowina zu leben.9% der Bosniaken Serben als Nachbarn. Sieben Jahre zuvor war der Anteil diesbezüglich doppelt so hoch wie 2009. Die erste Abweichung.3% der Bosniaken bereit.8% der Bosniaken Serben als Mitbürger zu haben. Eine vergleichbare Situation wie mit der Distanz zu Kroaten zeichnet sich auch bei der Distanz der Bosniaken gegenüber Serben ab. In der ersten Untersuchung akzeptierten 72. Zu Angehörigen der Roma ist die ethnische Distanz seitens der 127 .

Die Nachbarschaft und das Zusammenleben mit Angehörigen der anderen Völker ist die von Bosniaken am ehesten akzeptierte Beziehungsform. Bei den Mitgliedern einer politischen Partei ist die ethnische Distanz geringer ausgeprägt als bei den parteilosen Bosniaken. dass Bosniaken am ehesten Kroaten und am wenigsten Roma akzeptieren. stark abgelehnt.1%) abgelehnt werden. der ethnischen Distanz bei Kroaten gilt jedoch: Je höher der Bildungsgrad. in denen bosniakische Angehörige eine untergeordnete Rolle einnehmen. Interessanterweise ist das Leben im selben Staat mit Serben für nur 60. mit dem es schwierig ist zusammen in einem gemeinsamen Staat zu leben. Offensichtlich erleben Bosniaken Serben als ein Volk. dass die Distanz mit der Intimität der Beziehungsformen zunimmt (z.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas Bosniaken am stärksten ausgeprägt. Im Unterschied zu Kroaten steigt bei Bosniaken die ethnische Distanz mit dem Alter. das Blut von einem Roma anzunehmen. wobei Serben die von Bosniaken am wenigsten favorisierten Nachbarn bzw. Aus der Tabelle 11 wird klar ersichtlich. während dieser Anteil 2009 auf etwa 6% fiel. Die Daten in der Tabelle 12 zeigen. Jeder zweite Bosniake erklärte sich bereit im Fall von Lebensgefahr eine Bluttransfusion von einem Kroaten oder Serben zu empfangen. Die allgemeine Inakzeptanz bezieht sich hier insbesondere auf intimere Beziehungsformen. dass die ethnische Distanz bei Bosniaken in Abhängigkeit von einigen der soziodemographischen Variablen variiert.6% der Bosniaken akzeptabel. dass die Ehe eines Familienangehörigen oder des Befragten selbst mit einem/ r Angehörigen einer anderen ethnischen Gruppe zwischen 19% und 14% der Bosniaken akzeptieren würden. Anhand Anlage 1 zeigt sich. während hingegen nur etwa 40% der Bosniaken bereit sind. „das die jeweilige Person eine führende Position in meinem Land inne hat“. Ebenfalls werden jene Beziehungsformen abgelehnt. Gleichermaßen wie bei den Ergebnissen bzgl. dass hinsichtlich dieser Beziehungsform Serben stärker als Roma (64. d. desto höher auch die Bereitschaft Beziehungen mit Angehörigen der anderen Völker einzugehen.B. Die Untersuchung von 2002 zeigte. Mitbürger sind.h. Bezeichnenderweise werden die Optionen „dass die jeweilige Person mein Chef ist“ bzw. Interessanterweise werden von bosniakischen Atheisten die angebotenen 128 . Ehe eines Familienmitglieds).

Grafik 2. Ethnische Distanz bei Bosniaken gegenüber…? 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) legende Kroaten Mitbürger in meinem Land zu sein (1) Nachbar im selben Wohnhaus / der selben Straße zu sein (2) Mitglied der selben pol.9% 46. während mehr oder weniger streng gläubige Bosniaken diesbezüglich mehr Abneigung gegenüber den anderen in Bosnien und Herzegowina lebenden Völkern haben.8% 83% 83% 64.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas Beziehungsformen mit Serben.3% 36.6% 61.2% 129 . Partei zu sein (3) Lehrer in meinem Ort zu sein (4) mein Chef zu sein (5) Bosniaken Roma Serben Kroaten Bosniaken Roma Serben 76% 68.3% 82.9% 59.3% 49.1% 85.2% 60.4% 40.7% 55.1% 50.8% 52. Kroaten und Roma am ehesten akzeptiert.2% 44.6% 82.6% 48.

7% Bosniaken 76.8% Bosniaken 83.2% Roma 40.oder sonstige wichtige Position in meinem Land Freund.6% Serben 48.5% Mich zu heiraten 81. aufgeschlüsselt nach den angebotenen Beziehungsformen Mitbürger.0% Kroaten 59.3% Bosniaken 82.6% Roma Tabelle 12.0% Serben 11.6% Kroaten 47.6% Heirat mit meiner Schwester / meinem Bruder 11.6% 6% 39.4% Kroaten 14.0% Mich zu heiraten 11.6% Serben 50.6% Heirat mit meiner Schwester / meinem Bruder 6.4% Heirat mit meiner Schwester / meinem Bruder .0% Mich zu heiraten 6.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas führende Position in meinem Land zu haben (6) Freundschaft einzugehen (7) heiraten meiner/s Schwester/Bruders (8) mich zu heiraten (9) Blut zu empfangen (10) 47.0% Bosniaken 84.3% Kroaten 49.6% 42.9% Roma 46.0% Bosniaken 83.0% Roma 39.9% Kroaten 54.0% Serben 49.4% 14.3% 84.9% Kroaten 62.2% 13.7% 53% 11. der dauerhaft in meinem Land wohnt Nachbar in meinem Wohnhaus oder meiner Straße Mitglied in derselben politischen Partei Lehrer an der Schule in meinem Ort Chef am Arbeitsplatz Führungs .1% Bosniaken 84.7% 35.4% Roma 40.6% 81.8% Serben 52.1% Bosniaken 81. freundschaftliche Beziehungen pflegen Heirat mit meiner Schwester oder meinem Bruder Mich zu heiraten Blut zu bekommen.6% Roma 6.6% Roma 6.1% Roma 61.1% 84.6% Bosniaken 81.1% Bosniaken 85.9% 62.4% 11% 49% Tabelle 11. falls ich oder mein Angehöriger in Lebensgefahr ist 82. Akzeptanz der angebotenen Beziehungsformen mit den anderen Völkern seitens Bosniaken Kroaten Bosniaken Roma Serben 13.5% 82.2% Serben 44.7% Serben 53.2% Kroaten 13.2% 40.2% Serben 42.3% Kroaten 64.7% Kroaten 55.4% Serben 11.6% 6.2% Heirat mit meiner Schwester / meinem Bruder 130 81.0% Serben 60.3% Roma 36.2% Roma 35.9% 54.9% Mich zu heiraten 14.0% Kroaten 76.2% 81.5% Bosniaken 82. Akzeptanz der anderen Völker seitens Bosniaken.

meiner Straße oder meinem Wohnhaus zu leben 5. meiner Straße oder meinem Wohnhaus zu leben 35. genau wie Kroaten und Bosniaken.3% Im Falle von Lebensgefahr sein Blut zu empfangen 55.3% In meiner Nachbarschaft.6% Mitglied in derselben politischen Partei zu sein 50.3% Lehrer in meinem Ort zu sein 59.6% Als Mitbürger in meinem Land zu leben 61.8% In meiner Nachbarschaft. Der Grad der Akzeptanz variiert hier zwischen 60% und 70%.0% Lehrer in meinem Ort zu sein 84.9% In meiner Nachbarschaft.2% Mein Chef zu sein 48.7% Mitglied in derselben politischen Partei zu sein 62.6% Im Falle von Lebensgefahr sein Blut zu empfangen 40.6% Mitglied in derselben politischen Partei zu sein 53. Ethnische Distanz gegenüber den anderen Völkern bei Serben Serben akzeptieren.7% Im Falle von Lebensgefahr sein Blut zu empfangen 82.0% Im Falle von Lebensgefahr sein Blut zu empfangen 52.2% Lehrer in meinem Ort zu sein 49.2% Eine führende Position in meinem Land inne zu haben 36. meiner Straße oder meinem Wohnhaus zu leben 64.2% Mein Freund / Bekannter zu sein 85.4% Mein Freund / Bekannter zu sein 68. meiner Straße oder meinem Wohnhaus zu leben 76.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas 47.1% Als Mitbürger in meinem Land zu leben 82.8% Mitglied in derselben politischen Partei zu sein 83.6% Mein Freund / Bekannter zu sein 46.1% Eine führende Position in meinem Land inne zu haben 84.1% Als Mitbürger in meinem Land zu leben 42.9% In meiner Nachbarschaft.9% Eine führende Position in meinem Land inne zu haben 49.0% Als Mitbürger in meinem Land zu leben 82. am meisten Beziehungen mit Angehörigen ihres eigenen Volkes.0% Mein Freund / Bekannter zu sein 60. 131 .3% Lehrer in meinem Ort zu sein 40.0% Mein Chef zu sein 83.3.2% Mein Chef zu sein 39.7% Eine führende Position in meinem Land inne zu haben 44.6% Mein Chef zu sein 54.

5% der befragten Serben Roma als ihre Mitbürger.2% der Serben.5% der Serben bereit. eine Bluttransfusion von Kroaten zu empfangen. „Bluttransfusion“ zu vermerken. In der Untersuchung von 2002 akzeptierten 58. Dennoch ist die allgemeine ethnische Distanz der Serben gegenüber den anderen Völkern ausgeprägter als die der Bosniaken und Kroaten.4%. Alle weiteren Erkenntnisse. die Kroaten als Nachbarn akzeptieren würden. Auch der Anteil der Serben. In Lebensgefahr sind 37. Während 2002 Bosniaken noch von 48. während dieser Anteil 2009 auf etwa 9% bis 12% geschrumpft ist. An dieser Stelle muss darauf hingewiesen werden.8%. Von Bosniaken würden 35. dass die Differenzen im Grad der Distanz der Serben gegenüber den anderen drei Völkern sehr gering sind. wobei die Distanz im Vergleich zu den Ergebnissen von vor sieben Jahren wesentlich gestiegen ist. Die Ergebnisse von 2009 zeigen. Eine vergleichbare Situation ist auch bei der Distanz der Serben gegenüber Bosniaken zu finden. Bosniaken als Mitbürger akzeptieren 47. Auch hier nahm in den letzten sieben Jahren die ethnische Distanz zu. welche bereits in Bezug auf die ethnische Distanz der Kroaten und Bosniaken genannt wurden. dass die ethnische Distanz der Serben gegenüber Angehörigen des kroatischen Volkes im Vergleich zu 2002 deutlich gestiegen ist. beträgt dieser Anteil heute nur noch 51. Je intimer die Form der Beziehung.3% weniger als im Jahr 2002. Dies sind 10. Im Vergleich zu den anderen Völkern lehnen Serben am stärksten Beziehungen zu Roma ab. Eine Ehe mit einem/ r Kroaten/ in wären 2002 noch 15% bis 20% der Serben eingegangen.9% der Serben als Nachbarn akzeptiert würden. Abweichungen sind lediglich bei den Optionen „Freundschaft / Bekanntschaft“ bzw.2% und von Roma 34. beträgt der Anteil der Serben die mit Bosniaken in der Nachbarschaft leben würden 2009 lediglich 39. Während vor sieben Jahren 60% der befragten Serben Kroaten als Mitbürger im selben Land akzeptierten. Mit der Zunahme der Intimität der Beziehungen steigt auch die Distanz der Serben gegenüber den anderen Völkern. gelten auch für Serben. sank von 54% (2002) auf 43. während 132 .Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas Im Vergleich zu Bosniaken und Roma werden Beziehungen zu Angehörigen des kroatischen Volkes von Serben am ehesten akzeptiert.1% (2009). desto geringer die Akzeptanz von Bosniaken seitens der Serben.5% der Serben eine Bluttransfusion akzeptieren.

6% beträgt. das Bekleiden einer Führungsposition durch einen Angehörigen eines anderen Volkes akzeptieren nur rund 20% bzw. Diese Ergebnisse liegen sehr nahe an den Untersuchungsergebnissen von 2002. Bosniaken oder Roma unterrichtet werden. Eine ähnliche Entwicklung zeigt sich in Bezug auf die Nachbarschaft mit Roma: Wurde sie 2002 noch von 46. Auch lehnen Serben in hohem Maße Beziehungsformen ab. Von allen drei konstitutiven Völkern Bosnien und Herzegowinas lehnen es Serben am stärksten ab. Außerdem lehnt es etwa ein Viertel der Serben ab. Bei Angehörigen des serbischen Volkes sind keine statistisch bedeutenden Differenzen in der Ausprägung der ethnischen Distanz in Abhängigkeit von den erhobenen soziodemographischen Variablen zu vermerken. Dies ist ein Zeichen für einen hohen Grad an Homogenisierung der Serben in Bosnien und Herzegowina. ihre Entität zu erhalten oder sind die Ursachen hiefür ganz woanders zu suchen? 133 . ein Eheverhältnis mit einem/ r Angehörigen eines anderen Volkes einzugehen. Heute hingegen gilt dies nur noch für 4% bis 5% der Befragten. in denen sie eine untergeordnete Rolle einnehmen müssen. Einen Chef aus einer anderen ethnischen Gruppe zu haben bzw. dass ihre Kinder von Kroaten. Aus der Tabelle 13 ist ersichtlich.5% der Befragten für sie aus.9% der serbischen Befragten akzeptiert. gefolgt von Bosniaken und Kroaten. Aufgrund dieser Beobachtung stellt sich die Frage. der Wunsch.5% der befragten Serben. sprechen sich heutzutage lediglich 32. was die Ursachen für die verhältnismäßig uniforme Ausprägung der ethnischen Distanz unter den in Bosnien und Herzegowina lebenden Serben sind: Angst vor anderen. Beziehungen zu Letzteren werden seitens der Serben am wenigsten abgelehnt. Die Ehe mit einem/ r Angehörigen des Roma-Volkes war 2002 für 13% bis 16% der Serben akzeptabel. Von allen angebotenen Beziehungsformen werden die Mitbürgerschaft und Nachbarschaft mit Angehörigen der anderen Völker von Serben am ehesten toleriert. 6.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas heutzutage der Anteil nur noch 45. dass Serben am stärksten Roma ablehnen.

1% 30.9% 67.8% 21.5% 67.7% 22.4% 28.3% 6.9% 26.5% 64.9% 66.5% 27.9% 134 .2% 64.7% 66.2% 32.2% 37.4% 35.5% 47.1% 24.7% 18.8% 5.8% 65.3% 30.2% 45.6% 32.1% 66.3% 34.9% 67.4% 18.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas Grafik 3.2% 68.8% 8.2% 39. Partei zu sein (3) Lehrer in meinem Ort zu sein (4) mein Chef zu sein (5) führende Position in meinem Land zu haben (6) Freundschaft einzugehen (7) heiraten meiner/s Schwester/Bruders (8) mich zu heiraten (9) Blut zu empfangen (10) 51.2% 9.4% 15.6% 36% 12. Ethnische Distanz der Serben gegenüber…? 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Kroaten Bosniaken Roma Serben (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) legende Kroaten Bosniaken Roma Serben Mitbürger in meinem Land zu sein (1) Nachbar im selben Wohnhaus / der selben Straße zu sein (2) Mitglied der selben pol.8% 43.5% 26.9% 19.9% 4.

2% Bosniaken 32.2% Heirat mit meiner Schwester / meinem Bruder 19.2% Kroaten 9.4% Bosniaken 35.3% Kroaten 30. der dauerhaft in meinem Land wohnt Nachbar in meinem Wohnhaus oder meiner Straße Mitglied in derselben politischen Partei Lehrer an der Schule in meinem Ort Chef am Arbeitsplatz Führungs .9% Roma 4.8% Serben 65.5% Kroaten 47.8% Roma 5.2% Serben 68.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas Tabelle 13.7% Serben 66.4% Bosniaken 18. Akzeptanz der angebotenen Beziehungsformen mit den anderen Völkern seitens Serben Hrvati Bošnjaci Romi Srbi 9.9% Mein Chef zu sein 6.3% Bosniaken 6.5% Roma 27.0% Kroaten 12.9% Bosniaken 26.8% Bosniaken 8.2% Bosniaken 45.6% Roma 32. Akzeptanz der anderen Völker seitens Serben.5% Eine führende Position in meinem Land inne zu haben 18.2% Kroaten 37.3% Roma 34.6% Eine führende Position in meinem Land inne zu haben 24. freundschaftliche Beziehungen pflegen Heirat mit meiner Schwester oder meinem Bruder Mich zu heiraten Blut zu bekommen.9% Serben 66.5% Roma Tabelle 14.5% Heirat mit meiner Schwester / meinem Bruder 65.7% Roma 18.2% Serben 64.9% Mitglied in derselben politischen Partei zu sein 66.4% Mich zu heiraten 8.1% Kroaten 24.4% Bosniaken 28. aufgeschlüsselt nach den angebotenen Beziehungsformen Mitbürger.4% Mein Chef zu sein 4. falls ich oder mein Angehöriger in Lebensgefahr ist 67.9% Serben 67.2% Eine führende Position in meinem Land inne zu haben 21.1% Serben 66.5% Roma 26.4% Mein Chef zu sein 64.4% Roma 15.8% Bosniaken 21.oder sonstige wichtige Position in meinem Land Freund.7% Roma 22.3% Heirat mit meiner Schwester / meinem Bruder 18.2% Eine führende Position in meinem Land inne zu haben 135 .2% Mich zu heiraten 12.6% Kroaten 36.8% Kroaten 43.9% Serben 51.1% Kroaten 30.9% Serben 67.2% Heirat mit meiner Schwester / meinem Bruder 15.9% Kroaten 19.2% Bosniaken 39.1% Mich zu heiraten 64.5% Serben 64.3% Mich zu heiraten 5.

mutig (53.8 % Mein Freund / Bekannter zu sein 27. werden mit den ersten zehn genannten Adjektiven ausschließlich positive Eigenschaften assoziiert.3%).5% In meiner Nachbarschaft. gefühlvoll (56%).9% .4 % In meiner Nachbarschaft.3% Kroaten 70.7% Serben 38.4%).7% Mitglied in derselben politischen Partei zu sein 32.1 % In meiner Nachbarschaft.8% In meiner Nachbarschaft. Tabelle 15. schreiben sie ihm in erster Linie positive Eigenschaften zu.8%).5% Im Falle von Lebensgefahr sein Blut zu empfangen 43.4% 12.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas 30.5% Im Falle von Lebensgefahr sein Blut zu empfangen 45.7%).4% 11. meiner Straße oder meinem Wohnhaus zu leben 67. freundlich (56%).6% 48. Der eigenen Wahrnehmung nach sehen sich Kroaten also als die “good guys” in Bosnien und Herzegowina.3% Mitglied in derselben politischen Partei zu sein 36. klug (56.0% Mein Freund / Bekannter zu sein 37. fleißig (59.9% Als Mitbürger in meinem Land zu leben 68.3% 4.6% 44. Auto-Stereotypen und Hetero-Stereotypen bei Kroaten Bosniaken Sauber Unkultiviert 136 Roma 2. meiner Straße oder meinem Wohnhaus zu leben 47.8% Als Mitbürger in meinem Land zu leben 26. stolz (64.8% Lehrer in meinem Ort zu sein 28.9% Im Falle von Lebensgefahr sein Blut zu empfangen 67.4. Aus einer Reihe von angebotenen positiven und negativen Attributen beschreiben sie sich selbst folgendermaßen: sauber (70.5%).9% Mein Chef zu sein 66.1% Lehrer in meinem Ort zu sein 30. redlich (52.2%).2% Im Falle von Lebensgefahr sein Blut zu empfangen 39.9% Mitglied in derselben politischen Partei zu sein 32.2 % Als Mitbürger in meinem Land zu leben 22.2% Mein Freund / Bekannter zu sein 5.8% Mein Freund / Bekannter zu sein 35. meiner Straße oder meinem Wohnhaus zu leben 51. meiner Straße oder meinem Wohnhaus zu leben 34.2%) und ehrlich (51.5%). Wie bereits angedeutet.7% Lehrer in meinem Ort zu sein 26.7% Lehrer in meinem Ort zu sein 67.6% Als Mitbürger in meinem Land zu leben 66. kultiviert (60. Auto-Stereotypen und Hetero-Stereotypen bei Kroaten Wenn Kroaten nach den generellen Merkmalen ihres Volkes gefragt werden.

4%) und stolz (22%).7% 15.3% 29. klug (24.5% 12.2% 21.4% 53. faul (27.8% 14.4% 10.9% 26.1% 11.4% 28% 19.4% 31% 17.6% 35.7% 2.2% 19% 19% 4.4% 4.3%). freundlich (28%). kultiviert (28.4%).4%).4% 8.9% 42.6% 14.7% 8.4% 24. Mit ihnen assoziieren Kroaten folgende.1% 14.8% 62.3% 16.7%).2% 11. streitsüchtig (33.8%).4%). nicht kultiviert (48.7% 10.6% 56% 48.4%).4% 27.6% 4.2% 10% 16.8% 22% 22.4% 1.5% 6% 8.6% 33.2% 18. fast ausschließlich negative Eigenschaften: schmutzig (62.3%).6%).2% 19.6% 26.3% 34.6% 35. dass Roma bei Kroaten alles 137 .7% 4.4% 31% 17.7% 28.2% 19% 17.7% 12.7% 8.4% 18.4% 14.7% 10. Dienermentalität (23. unehrlich (26. gefühlvoll (22.4% 6. sie mögen keine anderen Völker (31%). faul (53.5% 11.9% 53.2% 64.8% 23. unfreundlich (24.2% 56% 56.7% 51.1% 19.8% 43.8% 18.3%).6% 15.2% 59.3% 6.6% 7.9%).7% 4.6%). Um einiges düsterer sieht jedoch das Bild der Kroaten von Angehörigen des Roma-Volkes aus.6% 3.7% 21% 10.8% 11.8%).1% 52.9% 40. unehrlich (35.5% 9.6%).Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas Kalt Ehrlich Dumm Dienermentalität Unredlich Mutig Schmutzig Feige Unfreundlich Kultiviert Faul Freundlich Friedlich Sie mögen keine anderen Völker Redlich Fleißig Unehrlich Stolz Gefühlvoll Klug Streitsüchtig Sie mögen andere Völker 5. Aus diesen Untersuchungsergebnissen wird deutlich.8% 2.5% 16.1% 22. friedlich (19%) und sie mögen keine anderen Völker (19%).8% Zugleich beschreiben Kroaten Bosniaken folgendermaßen: sauber (44.5% 60.7% 11.7% 43.7%). Obwohl Kroaten Bosniaken durchaus positive Eigenschaften zuschreiben. dumm (35. unredlich (29. gelten sie aus ihrer Sicht eher als ein Volk dem man nicht vertrauen kann.3% 24. feige (26.

4%). unehrlich (42. Bis auf Friedlichkeit findet ein Großteil der Kroaten keine positiven Eigenschaften die auf Roma zutreffen würden. werden Serben von Kroaten als ein Volk beschrieben. Ebenso wird deutlich.9%) sowie durch die Medien aus der eigenen Entität (24. das in ihren Augen jedoch einige positive Eigenschaften aufweisen kann. wodurch die Meinung der Kroaten über die anderen Völker gebildet wird.h. Etwas über ein Drittel der Kroaten bildet seine Meinung über die anderen Völker durch den direkten Kontakt (37. unredlich (34.8%). d.6%). ehrlich (18.4%).1%) und unfreundlich (17. dass die Stereotypen über andere Völker vor allen Dingen auf Grund der Kriegsereignisse entstanden sind (53. Interessanterweise bilden relativ wenige Kroaten ihre Meinung über Angehörige anderer Völker auf Grund des Verhaltens von Politikern. Die Grafik 4 gibt Aufschluss darüber. 138 .2%). stolz (21%). sauber (38.7%). Die ersten zehn Eigenschaften. dass die Meinung über die Angehörigen anderer Völker oft nur mittelbar gebildet wird. durch Gespräche mit Freunden und Bekannten (28. Allgemein betrachtet.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas andere als positive Gedanken hervorrufen. Aus der Grafik geht hervor.7%).8%).1%). sie mögen keine anderen Völker (43. mit denen Kroaten Serben beschreiben.9%).2%). sind: streitsüchtig (43. kalt (22. mutig (19. weder von der eigenen noch von den anderen Volksgruppen. dem man nie vertrauen darf.

1%).10 75.4% 94% 47.1%).1%). friedlich (48.1%).00 47.8%).4% 15.60 84.5% 28.60 6.80 83.5% 71.2%).3%).8% 83. fleißig (47.1% 75. redlich (47. stolz (58. sie mögen andere Völker (48.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas Grafik 4 97.2%). was Politiker der anderen Völkern tun und sagen Ich betrachte. was Politiker meines Volkes tun und sagen Aus Gesprächen mit Freunden und Bekannten Tagtäglicher Kontakt mit Angehörigen anderer Völker Aus Medien in der FBiH Aus Medien in der RS Auf Grund der Kriegsereignisse Angesprochen 97.6% 6% 52.1% 62.20 16.5.10 62. freundlich 139 .80 0% 20% 40% nicht angesprochen 2.20 60% angesprochen 80% 100% legende Nicht angesprochen Sonstiges Ich betrachte. mutig (52.50 28.9% 24.2% 16. gefühlvoll (53.9% 37.40 94.00 52.8% 2.6% 84.40 15.50 71. Auto-Stereotypen und Hetero-Stereotypen bei Bosniaken Anhand der in der Untersuchung zur Auswahl gestellten Eigenschaften sehen sich Angehörige des bosniakischen Volkes selbst folgendermaßen: sauber (73.90 37.2% 5.90 24.

6% 12.4% 4. unredlich (28.1% 1.8% 6% 9% 26% 17% 24.9% 11% 4.3% 5. die Bosniaken am häufigsten in Bezug auf Kroaten angeben.5% 14.4%).4% 14.5% 5.4% 6.1% 53.5% 15.1% Roma 2.4% 23. Eigenschaften. feige (17.6%).5% 9. Aus diesen Zahlen lässt sich schließen.7% 58.8% 22.1% 14. dass Bosniaken – ähnlich wie Kroaten – dem eigenen Volk gegenüber völlig unkritisch sind. sind: kultiviert (41.7% 17.7%).2% 5.4% 42.4% 26.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas (44.2% 11.9% 14.7% 43.6% 6. Tabelle 16. unehrlich (31.7% 28.7% 19.7% 21% 19.7% 23. freundlich 140 .8% Ähnlich wie Kroaten nehmen auch die Bosniaken Roma sehr negativ wahr: schmutzig (58.8% 37.3% 3.1% 15.1% 16.5% 11. unehrlich (23.4% 41.2% 47.5% 9.7%). dumm (26%).3% 42.1% 17.7% 4.4% 9. Auto-Stereotypen und Hetero-Stereotypen bei Bosniaken Bosniaken Sauber Unkultiviert Kalt Ehrlich Dumm Dienermentalität Unredlich Mutig Schmutzig Feige Unfreundlich Kultiviert Faul Freundlich Friedlich Sie mögen keine anderen Völker Redlich Fleißig Unehrlich Stolz Gefühlvoll Klug Streitsüchtig Sie mögen andere Völker 73.4% 10.5% 5.4% 26.3% 47.2%).2% 48.9% 6. klug (26.5%). Unter den ersten zehn genannten Eigenschaften befinden sich ausschließlich positive Eigenschaften.4% Kroaten 24.2% 12.8% 21. unredlich (24.8%).6% 11.6% 9.1% 6.9% 17% 8.7% 19.5%).9% 42.7% 48.1%).4% 17.8% 43.6%).4% 31.1% 10% 16.3% 58.4% 44.7% 12.8% 8% 13.5% 44.4% 51.6% 20. faul (51.2% 10% 16.8%).3% 52.3% 19.5% 39.8% 26.6% 15.1% 3.3% 3.2% 30.2%) und ehrlich (44.3% 15.9% 27% 15% 10.3% 11% 6.6% Serben 12. nicht kultiviert (42.

9% der Bosniaken sind die Medien aus der Föderation BiH ausschlaggebend bei der Meinungsbildung über die anderen Völker. Einerseits werden sie als ein zivilisiertes Volk mit Eigenschaften wie Kultiviertheit. 141 .9%).6%).7%).2%).4%). fleißig (22. feige (30.1%).3%). streitsüchtig und keine anderen Völker mögend beschrieben.1%).9%). unredlich (42. Für 22.9%) seine Meinung über andere mittelbar durch die Gespräche mit Freunden und Bekannten bildet. Bosniaken haben also ein ambivalentes Bild über Angehörige des kroatischen Volkes.5%).4%). stolz (26. Klugheit.7%).4%). Deutlich negativer fällt die Meinung der Bosniaken über Serben aus. während jeder vierte Befragte (24. streitsüchtig (23.4%). sie sind unehrlich (42.3%). Freundlichkeit u. gefühlvoll (19. nicht kultiviert (17.2%) bildet sich seine Meinung auf Grund des direkten Kontaktes mit Angehörigen des jeweiligen Volkes.9%). Über die Eigenschaften der anderen Völker schließen Bosniaken meistens auf Grund der Kriegsereignisse (64. sauber (24.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas (26. wahrgenommen. Aus ihrer Perspektive sind Serben vor allem streitsüchtig (43. dass Bosniaken im Allgemeinen keine gute Meinung über Serben haben. unfreundlich (20. Etwas weniger als ein Drittel der Befragten (29. unredlich. denn sie werden als unehrlich. kalt (17%) und faul (16. Andererseits kann man ihnen aus bosniakischer Sicht kaum vertrauen.Ä. sie mögen keine anderen Völker (21. Aus den Untersuchungsergebnissen wird klar ersichtlich. sie mögen keine anderen Völker (43.

30 83.30 35.10 89. sie mögen andere Völker (40. redlich (35.50 18. Auto-Stereotypen und Hetero-Stereotypen bei Serben Auch die subjektive Selbstwahrnehmung der Serben ist. wie die der Kroaten und Bosniaken.8% 77.70 24. gefühlvoll (38.30 75.7% 24.8%).7% 16.3%).90 29. vorwiegend positiv geprägt.2%).90 60% angesprochen 80% 100% legende Nicht angesprochen Sonstiges Ich betrachte. sauber (47. fleißig (36.9% 10.2% 22.70 16. friedlich 142 .8%).3% 75.10 70.90 10.80 77.1% 2. ehrlich (43. mutig (48.7% 64.9% 5. Der Reihenfolge nach schreiben sie sich folgende der angebotenen Eigenschaften als erstes zu: stolz (53%).1% 70.1% 89.70 64.3% 35.4%). was Politiker meines Volkes tun und sagen Aus Gesprächen mit Freunden und Bekannten Tagtäglicher Kontakt mit Angehörigen anderer Völker Aus Medien in der FBiH Aus Medien in der RS Auf Grund der Kriegsereignisse Angesprochen 97.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas Grafik 5 97.5% 81.4%). was Politiker der anderen Völkern tun und sagen Ich betrachte.6.50 81.5% 18.9% 29.10 0% 20% 40% nicht angesprochen 2.9%).20 22.3% 83.

Aus serbischer Perspektive sind Bosniaken demnach ein Volk.7% 5.3% 8.6% 3.8% 5% 8.6% 34. 143 . das andere Völker nicht mag (32. unfreundlich (17.8% 3.6% 37.7% Serben 47.8% 5.5% 3.4% Kroaten 32. Serben pflegen von sich selbst das Bild eines ein wenig naiven aber gutmütigen Rittervolkes.1% 4.6% 2.3% 30.2% 7% 2.4% 9.6% 10.8% 17.6% 38.4% 5% 53% 38.7% 33.7% 5.9% 1.5% 31.8%). nicht kultiviert (24.9%).2% 3.9% 17.6% 4.6% Roma 4.1% 13. dumm (21.8% 38.3% 7.2% 17.7% 15.1% 3.9% 11.5%). aber sauber (17.8% 48.1% 19. sie sind unehrlich (31.5% 3.4% 15.3% 10.7% 2.2% 49. unredlich (24.7% 39.4% Aus der Sicht der befragten Serben haben Bosniaken vor allem folgende Eigenschaften: sie sind ein Volk.6% 23. Tabelle 17. dem man nie vertrauen kann und das sich eher nicht durch seine positiven Eigenschaften auszeichnet.9% 5.9% 6.8% 7% 8.7% 22.5% 19.8% 5.7% 5.5% 31.6% 18.3% 23.8% 24.4% 5.8%).7%).6% 14. streitsüchtig (27.7% 3% 6% 32% 11.4% 21.3% 3% 5.9% 8.2% 13. freundlich (30.7% 21.8%).3% 35.4% 6.3%).4% 27.6% 5. haben eine Dienermentalität (23.1% 20% 6. Auto-Stereotypen und Hetero-Stereotypen bei Serben Bosniaken Sauber Unkultiviert Kalt Ehrlich Dumm Dienermentalität Unredlich Mutig Schmutzig Feige Unfreundlich Kultiviert Faul Freundlich Friedlich Sie mögen keine anderen Völker Redlich Fleißig Unehrlich Stolz Gefühlvoll Klug Streitsüchtig Sie mögen andere Völker 17.3%).8%).4% 17.5% 23.7%).4% 3.3%).3% 17.6% 43.1% 2% 32.3% 36.8% 6.9% 0.6% 3.4% 17. sind feige (22.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas (33.8% 40.9% 2.8%).8% 16.5% 24.2% 14.

Verhalten ihrer eigen Politiker. Von Kroaten haben Serben ein ganz anderes Bild. dass Serben Roma nicht als ein Volk betrachten.9%).5%).7%). kultiviert (34. nützlich sein kann.7%) unehrlich (23. Jeder fünfte Befragte bildet sich seine Meinung über die anderen Völker durch Gespräche mit Freunden und Bekannten (21.1%). unredlich (18. Den Untersuchungsergebnissen nach. Serben bilden sich ihre Meinung über die anderen Völker. feige (21. sie mögen andere Völker (17.2%).4%). das für die Gesellschaft. Aus den Ergebnissen lässt sich schließen.6%). kultiviertes Volk wahrgenommen. 144 . streitsüchtig (20%). auf Grund ihrer Wahrnehmung des Verhaltens der jeweiligen ethnischen Gruppe im Krieg in Bosnien und Herzegowina (41. Interessanterweise ist für die Meinungsbildung der Serben das Verhalten von Politikern der anderen Völker entscheidender als das. auf der anderen Seite darf aber auch ihnen laut der befragten Serben nicht viel Vertrauen geschenkt werden.6%) und sind unfreundlich (13. dumm (19.7%).Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas Genau wie Kroaten und Bosniaken haben auch Serben kein gutes Bild von Roma. haben eine Dienermentalität (14. in der sie leben. genauso wie Kroaten und Bosniaken.4%).4%).2%).4%).6%). sind unehrlich (17.2%). Sie halten sie für schmutzig (49. haben Serben anscheinend eine ambivalente Meinung über Kroaten.3%).4%) sowie durch den tagtäglichen direkten Kontakt mit Angehörigen des jeweiligen Volkes (20.5%) und freundlich (17. fleißig (17. sie mögen keine anderen Völker (31.6%). faul (38. sauber (32. unkultiviert (39. unredlich (23.2%). Auf der einen Seite werden sie als ein zivilisiertes. Der Reihenfolge nach schreiben sie Ihnen folgende Eigenschaften zu: kalt (37. streitsüchtig (19.9%).

6% 10.60 60% angesprochen 80% 100% legende Nicht angesprochen Sonstiges Ich betrachte.6% 89.40 89.10 16.4% 2.60 89.4% 21.4% 20.40 10.6% 78.6% 145 .90 14.30 41.7% 58.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas Grafik 6 97.1% 16.10 85.9% 14.4% 89.3% 41.6% 79.1% 85. was Politiker der anderen Völkern tun und sagen Ich betrachte.4% 10.40 0% 20% 40% nicht angesprochen 2.70 58.40 21.60 78.60 79.90 83.60 10. was Politiker meines Volkes tun und sagen Aus Gesprächen mit Freunden und Bekannten Tagtäglicher Kontakt mit Angehörigen anderer Völker Aus Medien in der FBiH Aus Medien in der RS Auf Grund der Kriegsereignisse Angesprochen 97.40 20.9% 83.

Bosniaken und Serben vor allem Beziehungen zu Angehörigen des eigenen Volkes akzeptieren und sie über das jeweils eigene Volk die beste Meinung haben. dass solche Ergebnisse bereits zu erwarten waren (Puhalo. der auf Grund freier und demokratischer Wahlen funktioniert. von denen zwei Drittel aus der Föderation BiH (fünf Bosniaken und fünf Kroaten) und ein Drittel aus der Republika Srpska (fünf Serben) kommen. die unmittelbar von der Bevölkerung der Föderation BiH gewählt werden und einem Serben. Durch einen Blick auf vorherige Studien lässt sich sagen. Das Staatspräsidium besteht aus insgesamt drei Mitgliedern. In diesem Staat leben Kroaten. Diese Ergebnisse stimmen mit den Ergebnissen früherer Untersuchungen überein. falls mein eigenes Leben oder das eines Familienmitglieds gefährdet ist“. Aus diesem Grund ist es immer wieder interessant und wichtig zu erforschen. 2008). Šalaj. miteinander in einem Staat zu leben. dass Kroaten. die Beziehung jederzeit beenden zu können. der unmittelbar von der Bevölkerung der Republika Srspka gewählt wird. aus jeweils einem Bosniaken und einem Kroaten.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas 6. Dies schließt auch die Möglichkeit ein. Die Völkerkammer besteht aus insgesamt fünfzehn Delegierten. wie sehr das Prinzip der Ethnizität in die Funktionsweisen des Staates und dessen Verfassung integriert ist.h. Anhand dieser Beispiele wird deutlich. wie die Angehörigen der drei ethnischen Gruppen einander wahrnehmen und ob und in welchem Maße sie bereit sind. Außerdem muss 146 . Die Untersuchungsergebnisse dieser Studie über ethnische Distanz und Stereotypen in Bosnien und Herzegowina zeigen. d. 2003. Bosniaken und Serben als konstitutive Völker gemeinsam mit anderen Völkern. Schlussfolgerung und Diskussion Laut seiner Verfassung ist Bosnien und Herzegowina ein demokratischer Rechtsstaat. Eine Freundschaft mit jemandem einzugehen. Bei den Angehörigen aller drei Völker nimmt die ethnische Distanz gegenüber den jeweils anderen Völkern mit der Intimität der angebotenen Beziehungsformen deutlich zu. bedeutet zugleich die Beziehung und alle sie beinhaltenden Interaktionen weitestgehend zu kontrollieren. Abweichungen gibt es in diesem Punkt lediglich bei zwei der angebotenen Beziehungsformen: „Mit der jeweiligen Person befreundet zu sein“ und „Von der jeweiligen Person Blut zu empfangen.

nicht ethnisch gespaltenen Gesellschaften. in denen Menschen im Vergleich zu Angehörigen der anderen Völker in eine untergeordnete Position gebracht werden (z. in: Pennington 1997). Diese Form von Misstrauen konnte bereits in der vorherigen Untersuchung des Autors aus dem Jahr 2002 beobachtet werden.h. So befürworten sie z.a. Offenbar haben einheimische Politiker nicht viel für den Aufbau des gegenseitigen Vertrauens zwischen den Angehörigen der verschiedenen ethnischen Gruppen getan. während dies in außerordentlichen Situationen (Krieg. die Idee eines getrennten Fernsehkanals im Rahmen des öffentlich-rechtlichen Fernsehsenders oder das Vorhaben einer eigenen kroatischen Entität. dass sich Menschen in “normalen” d. Durch einen Blick auf die Ergebnisse bzgl. dass in Bosnien und Herzegowina die meisten Bürger immer noch nur den Vertretern des eigenen Volkes Vertrauen erweisen. Ebenso werden häufig die Beziehungen abgelehnt. Obwohl sich ein relativ großer Anteil der Angehörigen aller drei Völker dazu bereit erklärte. dass ein Großteil der Serben und serbischen Politiker in Bosnien und Herzegowina für politische Ansprüche von kroatischer Seite meistens Verständnis zeigen. Offen bleibt hier die Frage. ethnische Spannungen u.B. während die Distanz zu Roma. eine Bluttransfusion von Angehörigen der anderen Völker im Falle von Lebensgefahr zu empfangen.) als weniger wichtig angesehen wird. mit denen sie gemeinsame Einstellungen und Werte teilen (Rokeach. der kroatischen Befragten wird deutlich. Zudem gab es in der Vergangenheit keine erwähnenswerten Konflikte zwischen Serben und Kroaten in Bosnien und Herzegowina. durch den Chef am Arbeitsplatz oder durch politische Führungspersonen). Aus der Studie geht hervor. die Menschen als Freunde wählen. dass die ethnische Distanz zu Serben im Vergleich zu 2002 abgenommen hat. lebensrettenden Bluttransfusion nicht zustimmen würde. muss dennoch darauf hingewiesen werden.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas bedacht werden. Hierzu sollte erwähnt werden. ob solche Einstellungen als rassistisch bezeichnet werden können. Dieser Umstand hat sich 147 . Die Verweigerungshaltung bezieht sich insbesondere auf das Empfangen von Blut von Angehörigen des Roma-Volkes.B. variiert. dass ein Teil der Befragten solch einer evtl. je nach Art der angebotenen Beziehungsformen. Die politischen Verhältnisse in Bosnien und Herzegowina scheinen eine Minderung der Kluft zwischen Kroaten und Serben bewirkt zu haben.

dass sie von den anderen Völkern am ehesten Kroaten akzeptieren. Über die Ursachen für diese Zunahme kann zurzeit allerdings nur spekuliert werden. Diese Differenzen hängen von den soziodemographischen Merkmalen der einzelnen Befragten ab. Die mit Roma assoziierten Stereotypen und Vorurteile sind immer noch so stark. dass bei den Befragten jedes einzelnen Volkes Differenzen bzgl. Obwohl die Roma relativ gesehen ein zahlenmäßig kleines Volk in Bosnien und Herzegowina sind und weder wichtige Posten im Staat innehaben noch sich am Krieg beteiligt haben. Serben und Bosniaken in den Hintergrund drängen. Serben aus Bosnien und Herzegowina akzeptieren am ehesten die in der Untersuchung angebotenen Beziehungsformen mit Kroaten. In Bezug auf die ethnische Distanz der Bosniaken zeigen die erhobenen Untersuchungsergebnisse.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas sicherlich positiv auf den Abbau der ethnischen Distanz zwischen den beiden Völkern ausgewirkt. erfahren sie doch die stärkste Ablehnung seitens der anderen Völker. Interessanterweise werden jedoch Serben und Bosniaken von Kroaten in etwa gleichem Maße abgelehnt. An zweiter Stelle folgen die Serben und dann die Roma. dann mit Bosniaken. bei den serbischen am schwächsten. Die ethnische Distanz zu den anderen Völkern hat bei den Bosniaken im Vergleich zu 2002 zugenommen. Sowohl bei Kroaten als auch bei Bosniaken hat sich gezeigt. der ethnischen Distanz zu den anderen Völkern bestehen. und andererseits in der immer wieder diskutierten Verfassungsreform und der Angst der Serben um den Fortbestand der Republika Srpska. Möglicherweise hat die allgemeine politische Instabilität zu dieser Entwicklung beigetragen. Bei den bosniakischen Befragten sind die Unterschiede am stärksten ausgeprägt. Bei allen Ergebnissen muss erwähnt werden. dass sie sogar die frühere Kriegsfeindschaft zwischen Kroaten. Auf der anderen Seite der Akzeptanzskala stehen die Kroaten. Die Gründe hierfür liegen wahrscheinlich einerseits in der Radikalisierung der politischen Rhetorik in den letzten drei bis vier Jahren. 148 . Die ethnische Distanz der Serben zu den anderen zwei konstitutiven Völkern Bosnien und Herzegowinas ist im Vergleich zu 2002 gewachsen. was hier zu betonen ist. welche sowohl von Bosniaken als auch von Serben am meisten geachtet werden.

Der direkte Kontakt mit den anderen Völkern steht erst an zweiter Stelle als Informationsquelle über die anderen Völker. Roma werden als ein Volk ohne positive Eigenschaften wahrgenommen und es entsteht der Eindruck. das eigene Volk zu idealisieren. die er an einer Mustergruppe von Schülern an Mittelschulen in Bosnien und Herzegowina durchgeführt hatte. Diese Ergebnisse zeigen uns. sie mögen andere Völker. Diese Tatsache ist am stärksten bei Bosniaken. sollten jedoch stets beobachtet werden. Als drittwichtigste Quelle zur Meinungsbildung gelten Gespräche mit Freunden und Nachbarn. Kroaten und Bosniaken betrachten Serben als ein unehrliches und streitsüchtiges Volk. Bosniaken werden einerseits als unehrlich und streitsüchtig wahrgenommen und insbesondere von Serben teilweise noch als Untertanen betrachtet.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas dass die ethnische Distanz mit der zunehmenden Höhe des Bildungsgrades abnimmt. Alle Völker halten sich selbst für redlich. dass der Einfluss der Kriegsvergangenheit auf die Meinungsbildung über die jeweils anderen 149 . Demzufolge sind Kroaten zwar als Nachbarn erwünscht. das anderen Völkern generell feindlich gegenübersteht. Im Gegensatz zu den Ergebnissen bei der Beschreibung des eigenen Volkes werden den jeweils anderen Völkern eher negative Eigenschaften zugeschrieben. Die Untersuchung der Stereotypen hat gezeigt. Über Kroaten haben sowohl Serben als auch Bosniaken widersprüchliche Meinungen. kultiviertes Volk. dann bei Kroaten und als letztes bei Serben ausgeprägt. Auf der einen Seite sehen beide Kroaten als ein zivilisiertes. Interessanterweise bilden sich die meisten Bürger Bosnien und Herzegowinas ihre Meinung über andere Völker auf Grund der Kriegsereignisse. ehrlich. Außerdem akzeptieren nach den Ergebnissen von allen Befragten die Atheisten die angebotenen Beziehungsformen mit Angehörigen der anderen Völker am ehesten. sich selbst unkritisch wahrnehmen und dazu neigen. dass Angehörige aller drei Völker ein sehr unkritisches Selbstbild haben bzw. dass sie aus der Sicht der anderen befragten Völker nur eine unnötige Last für die Gesellschaft darstellen. Die Ergebnisse dieser Untersuchung sind mit den Ergebnissen einer Studie von Turjačanin (2007) vergleichbar. mutig. Auf der anderen Seite stehen sie Kroaten misstrauisch gegenüber. da diese ihrer Ansicht nach hinterlistig und böse sind. usw.

Abschließend kann festgehalten werden. zu denken geben. dass Bosniaken. dass die einzelnen Völker Bosnien und Herzegowinas kein Vertrauen zueinander haben und die Bereitschaft aufeinander zuzugehen und sich näher kennen zu lernen. dass die zwischenethnische Kommunikation der Bürger Bosnien und Herzegowinas ziemlich schwach zu sein scheint. dass die ethnische Distanz im Vergleich zu 2002 gestiegen ist. die häufig in direktem Kontakt zu Angehörigen der anderen Völker stehen. Die These.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas konstitutiven Völker Bosnien und Herzegowinas immer noch sehr groß ist und diese Tatsache nicht vernachlässigt werden darf. Kroaten und Bosniaken eine Abnahme der ethnischen Distanz und der Stereotypen zur Folge hätte. Nur wenige der Befragten nutzen Medien aus der jeweils anderen Entität und glauben an die ihnen dadurch vermittelten Informationen. dass sich nur etwa 25% der Befragten ihre Meinungen über die anderen Völker durch den unmittelbaren Kontakt mit ihnen bilden. Diese besorgniserregende Tatsache sollte allen. die in Bosnien und Herzegowina wichtige Positionen einnehmen und sich um dieses Land kümmern. Der Anteil derer. 150 . aber nicht miteinander zu leben wurde hiermit ein weiteres Mal bestätigt. Vermutlich sind die Medien entlang der Entitätsgrenzen geteilt und werden auch dementsprechend von den Bürgern genutzt. ob eine verbesserte oder zumindest vermehrte Kommunikation zwischen Serben. Die Stereotypen über die anderen ethnischen Gruppen zeigen. bleibt Ihnen vorbehalten. Ebenso wichtig festzuhalten ist. wer für diese Entwicklung verantwortlich ist. Offensichtlich wird Politikern wenig Vertrauen geschenkt. ist also relativ gering. Interessanterweise gaben die Befragten an. Insbesondere unter Berücksichtigung der politischen Spannungen und der gegenwärtigen Instabilität in Bosnien und Herzegowina bleibt die Frage offen. was darauf schließen lässt. gering ist. dass Politiker und ihr Verhalten sich sehr wenig auf die Meinungsbildung über die anderen Völker auswirken. Ein Urteil darüber. Kroaten und Serben in Bosnien und Herzegowina zwar bereit sind nebeneinander. auch wenn sie diejenigen sind. die das Umfeld der Bürger in weitem Maße mit gestalten.

Literatur Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas • Adorno et al. i drugi (1991): Jugoslavija na kriznoj prekretnici. (1991): Ethnische Distanz und Stereotypen bei kroatischen und serbischen Schülern an Mittelschulen. B. 21-6. S. Berkowitz (ed. New York. (1998): Nationale Identität. Bd.. B. Zagreb. (2006): Homo poscommunisticu.7. L.): Roots of Aggression: A Re-examinaton of the Frustration Aggression Hypothesis. str. 20. Belgrad. Jahrhundert. New York. Diplomski rad. str. XX vek. Mowrer. • Banovac. Oktober. New Haven. N. 20. (1998): Nacionalni identitet. Vol XXXVII. / Biro. (2006): Homo poscommunisticus. (1969): The frustration-aggresion hypothesis revisted. M. / Biro. Belgrad. J. Doob. (2002): Ethnozentrismus bei Serben in Serbien vor und nach dem 5. 57-62. in L. in: Neuer serbischer politischer Gedanke. Vol 10. Đ. H. Belgrad. (2006): Ethnische Distanz und soziale (Des)Integration kommunaler Gemeinschaften. Beograd. • Antoni. / Baćević. Diplomarbeit. 21-6. M. (1971): Untersuchung der 151 .W. Matica srpska. Ž. R. XXXVII. M. Beograd. S.E. Beograd. • Biro. • Baćević. und Kamenov. D. T. • Čorkalo. Ann Arbor. Belgrad IDN und Zentrum für Politikforschung und Öffentlichkeit. Revue für Soziologie.R. S.. Belgrad. / Banovac. Atherton Press. Yale University Press. oktobra. Zagreb. u. Zbornik za društvene nauke. D. 57-62. Lj. • Dollard. / Antoni.A. (1971): White Attitudes Towards Black People. Ethnischer Stereotyp – Sonderausgabe 3. (2003): National identity and social distance: Does in-group loyality lead to outgroup hostility? Review of Psychology. Harper. Miller.S. No 1-2. L. Mich. Institute for Social Research.. D. XX vek. (2002): Etnocentrizam Srba u Serbenji pre i posle 5. (1991): Etnička distanca i stereotipije kod srednjoškolske omladine srpske i hrvatske nacionalnost. • Berkowitz. / Alačov. No 1–2. • Biro. Ž. Nova srpska politička misao. Etnički stereotipi . • Alačov. Beograd. A. 85-94. M. Jahrhundert. Ð.Novi Sad. T. Revija za sociologiju. (1971): Ispitivanje etničke distance kod djece . Beograd IDN i Centar za politikološka istraživanja i javno mnenje. • Campbell.a. und Boneta. No 2. Lj. (1939): Frustration and Aggresion. • Ðurić. / Đuric. (1991): Jugoslawien im Umbruch in einer Krisensituation.posebno izdanje 3. O. i Boneta. (1950): The Authoritarian Personality. (2006): Etnička distanca i socijalna (dez)integracija lokalnih zajednica. and Sears. Ž. p.

D. (19912): Stereotypen über Roma und ethnische Distanzierung gegenüber Roma. Routledge& Kegan Paul. B. Die Persönlichkeit in einer multikulturellen Gesellschaft. N. (1997): Nationen und Nationalismus. 134-153. / Kosanović. Univerzitet u Novom Sadu. Filozofski fakultet. Matica srpska. • Đurić. bošnjačke i srpske nacionalnosti. Priručnik za vježbe socijalne psihologije I i socijalne psihologije II . Belgrad. Ð. Novi Sad. Novi Sad. Beograd. Matica srpska. Filozofski fakultet. Obrazovni centar “Jovan Vukadinović”. E. • Lučić. Beograd. Belgrad. Matica Srpska. • Gellner. Zagreb. Đ. Zagreb. Sammelband für Sozialwissenschaften.. S. Kuzmanović. B. Philosophische Fakultät. bosniakischen und serbischen Studenten. Sociologija broj 1. (1997): Ethnische Distanz und nationale Stereotypen bei Serben im serbischen Sarajevo. / Gellner.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas ethnischen Distanz bei Kindern – Novi Sad. Diplomski rad. (2003): Nacionalni identitet i socijalna distanca studenata hrvatske.. Abteilung für Psychologie. (1995): Sozialpsychologische Merkmale der ethnischen Identität von Jugendlichen. Popadić. 1. Universität Novi Sad. (1992): Stereotipije o Romama i etnička distanca prema Romama. • Havelka. Diplomarbeit. Belgrad. / Đuric. • Kuzmanović. Novi Sad. E. (1980): Psychologische Struktur in ethnischen Einstellungen der Jugendlichen. Novi Sad. / Đuric. 152 .. D. Đ.. (1993): Metode i tehnike socijalno psiholoških istraživanja. Handbuch zur Übungen in der Sozialpsychologie I und Sozialpsychologie II. Bildungszentrum „Jovan Vukadinovic“. str. Novi Sad. N. 134-153. Popadić. / Kuzmanović. / Lučić. (1997): Etnička distanca i nacionalne stereotipije Srba u Srpskom Sarajevu. Novi Sad.J. London. • Eysenck. (1993): Methoden und Techniken der sozialpsychologischen Forschungen. (2003): Nationale Identität und soziale Distanz bei kroatischen. H. D. B. Diplomski rad. Đ. Ličnost u višekulturnom društvu. (1997): Nacije i nacionalizam. D. Diplomarbeit. Kuzmanović. Beograd. B. Odsjek psihologija. • Ðurić. (1954): The Psychology politics. B. (1980): Psihološka struktura etničkih stavova mladih. (1995): Socijalno-psihološka obeležja etničkog identiteta mladih. B. Soziologie Nr. / Havelka. • Kosanović. Philosophische Fakultät.

(2004): Ličnost i društveni stavovi. 115-138 / Opačić. Belgrad. Psihologija 1-2. / Milošević Đorđević. (1990): Ethnic identity in adolescent and adults: review of research. • Milošević Đorđević. S. Zagreb. S. (2003): Ethnische Distanz bei Bürgern der Föderation BiH und Republika Srpska gegenüber den Völkern aus der ehemaligen SFRJ. Naklada Slap. 115-138. / Milas. 226. Jastrebarsko. (2007): Šta su nam Roma krivi? Novi Reporter br. Belgrad. str. M. Naklada Slap. Psihologija 1-2. Leben in den Nachkriegsgemeinschaften.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas • Milas. 499-514. Beograd. Banja Luka. • Pennington. J. Belgrad IDN. Lutovac (ur. IAN. • Phinney. G. (2003): Etnička distanca građana Republike Srpske i Federacije BiH prema narodima bivše SFRJ. str. • Opačić. S. Život u posleratnim zajednicama. Beograd. (2003): Ein Versuch der Klassifizierung der theoretischen Überlegungen zur nationalen Identität. • Pejanović.) Političke stranke i birači u državama bivše Jugoslavije. str. in: Z. 108. i drugi (2005): Etnička distanca i etnički stereotipi kao faktor odluke o povratku. • Pantić. str. G. D. Psychological Bulletin. 11/7/2007 / Puhalo. 237-252. 125137. S. Jastrebarsko. J. S. D. Belgrad. 11/7/2007 153 . S. (2005): Ethnische Distanz und ethnischer Stereotyp als Faktor bei der Rückkehrentscheidung. 237-252. / Pejanović. • Puhalo. Friedrich-Ebert-Stiftung. • Puhalo. u. (2006): Genese der Entwicklung des politischen Pluralismus in Bosnien und Herzegowina. (1997): Grundlagen der Sozialpsychologie. Naklada Slap. Beograd.): Politische Parteien und Wähler in den Staaten des Ex-Jugoslawien. Lutovac (ur. Friedrich-Ebert-Stiftung.a. M.. / Puhalo. Beograd IDN. S. C. Banja Luka. G. (1967): Ethnische Distanz in der SFRJ. 226. / Pantić. (2003): Jedan pokušaj klasifikacije teorijskih razmatranja nacionalnog identiteta. C. Friedrich-Ebert-Stiftung i Institut društvenih nauka. (1997): Osnove socijalne psihologije. 125-137. U Z. Naklada Slap. (1967): Etnička distanca u SFRJ. D. IAN. G. S. Friedrich-Ebert-Stiftung und Institut für Sozialwissenschaften. D. Zagreb. J. / Pennington. (2006): Geneza razvoja političkog pluralizma u Bosni i Hercegovini. (2007): Wofür sind uns Roma schuldig? Neue Report Nr. (2004): Persönlichkeit und soziale Einstellungen.

rad prezentovan na naučnom simpozijumu Empirijska istraživanja u psihologiji u Beogradu. Ð. (2000): Ethnische Distanz bei Jugendlichen in der Republika Srpska. (1970): Experiments in intergroup diskriminations. / Putinja. Routledge& Kegan Paul. Friedrich-Ebert-Stiftung. San Francisco.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas • Putinja. (1978): Vrednosti. • Turjačanin. (1960): The Open and Closed Mind. Belgrad. Zavod za izdavanje udžbenika i nastavnih sredstava. Čekrlija. Čekrlija. Zagreb. B. K. JosseyBass. Jahrhundert. p. und Havelka. usmeno saopštenje na simpozijumu Empirijska istraživanja u psihologiji. Ž. K. / Rot. • Rot. N. (1989): Osnove socijalne psihologije. (1973): Nacionalna vezanost i vrednosti kod srednjoškolske omladine. H. W. N. • Turjačanin. 154 . Basic books. (1968): Beliefs. (1966): Group Conflict and Cooperation: Their Social Psychology. stavovi i promena ponašanja. / Turjačanin. • Rot. S. Belgrad. (2000): Etničke distance kod mladih u Republici Srpskoj.. Powell.. Institut für Psychologie. • Rokeach. N. S. Politička cultura. Sarajevo. N. / Šiber. Friedrich-Ebert-Stiftung. Scientific American 223. M. und Stref-Feber. Vortrag am Symposium Empirische Forschungen in der Psychologie. (2002): Etnička distanca i etnički stereotipi studenata psihologije u Banjoj Luci i Sarajevu . Attitudes and Values. / Šalaj. Institut za psihologiju. Institut für Lehrbücher und Unterrichtsmittel. Butollo. / Rot. (2009): Sozialer Zusammenhalt in Bosnien und Herzegowina. Beograd. Belgrad. (1998): Grundlagen der politischen Psychologie.. • Tajfel. (1973): Nationale Bindung und Werte bei der Jugend aus Mittelschulen. M. V. und Ancock. W. Powell. • Šiber. Nolit. 20. / Rake. i Havelka. I. Butollo. Belgrad. F . Zagreb. i Stref-Feber. B. Teorije o etnicitetu. Belgrad. (1997):. • Rokeach. B. (1998): Osnove političke psihologije. N. i Enkok. (1978): Werte.V. B. M. Beograd.. Beograd. Sarajevo. 96-102. XX vek. Ž. Beograd. (1989): Grundlagen der Sozialpsychlogie.. V. Präsentation der Arbeit am Symposium für empirische Forschungen in der Psychologie in Belgrad.V. (2009): Socijalno povjerenje u Bosni i Hercegovini. • Rajk.. Nolit. (2002): Ethnische Distanz und ethnischer Stereotyp bei Psychologiestudenten in Banja Luka und Sarajevo – Banja Luka. • Sherif. New York. N. F. Einstellungen und Verhaltenswandel.Banja Luka. Politička cultura. • Šalaj. / Turjačanin. (1997): Ethnizitätstheorie. London. Ð. I. Beograd.

• Turjačanin. Službeni glasnik. V.ba/index. Beograd. Naklada Jesenski und Turk S. Jahresbericht http://www. (2004): Nacionalni stavovi mladih bošnjačke i srpske nacionalnosti u Bosni i Hercegovini. Ž. Zugang am 1.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas • Turjačanin. / Turjačanin. (2004): Nationale Einstellungen bei jungen Bosniaken und Serben in Bosnien und Herzegowina. M. (2007): U predvorju politike. Stubovi kulture. (2007): Psychosozialer Raum und ethnische Beziehungen bei Jugendlichen.6. Philosophische Fakultät in Banja Luka. Belgrad. Banja Luka. Čačić-Kumpes (ur. (2000): Rečnik psihologije.) Kultur. S.aspx?PID=36&RID=87. V. identitet. Beograd. / Turjačanin. Filozofski fakultet u Banjoj Luci. (2007): Psihosocijalni prostor i etnički odnosi mladih. (2000): Wörterbuch der Psychologie. Ethik. Stubovi kulture. 15-39. Identität. • Vasović. 15-39. • Sistem ranog upozoravanja. U: J. / Vrcan. / Vasović. Magistarski rad.) Kultura. V. Ž. M. (1999): Znakovita zbrka oko etničkog. • Trebješanin.Centar za istraživanje tržišta (2002): Socijalna distanca spram nekih nacionalnosti u Hrvatskoj . Zagreb. Godišnji izvještaj / Frühwarnungssystem.Zagreb. / GfK – Zentrum für Marktforschung (2002): Soziale Distanz gegenüber manchen Völkern in Kroatien – Zagreb. V. (1999): Bezeichnende Sammlung um das Ethnische. ČačićKumpes (ur. etničnost. J.undp. Filozofski fakultet Beograd. / Trebješanin. • Vrcan. Zagreb. Službeni glasnik. (2007): Im vorpolitischen Raum. Banja Luka. Sonstige Quellen: • GfK . Philospohische Fakultät Belgrad. 155 . Naklada Jesenski i Turk str. Belgrad. Magisterarbeit.2009. S.

Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas Anlage Nr. 1 Zusammenhang zwischen der ethnischen Distanz und einigen soziodemographischen Variablen 156 .

50 72076. Geschlecht N Männer Frauen 353 294 M 2.07865 .59736 1.08940 Tabelle 1.7521 2.53286 SEM .6042 SD 1.500 72076.0710 2.6337 2.500 -1.644 Tabelle 2.50504 SEM .4978 SD 1.09818 Tabelle 2.19234 .86 306.06514 157 . Independent Samples Test F Equal variances assumed .Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas Bosniaken Tabelle 1.075 Tabelle 3.2.1. Sind Sie Mitglied einer politischen Partei? N Ja Nein 68 568 M 3.58611 1. Test Statistik Mann-Whitney U Wilcoxon W Z p 44346.1.50 Tabelle 2. Siedlungstyp N Stadt Dorf 412 235 M 2.55241 SEM .462 df 645 P .71 SR 137551.08502 .59638 1.784 . Mann-Whitney Test N Grad Selo Total 412 235 647 MR 333.678 t -.6909 SD 1.

50 177744.44901 1.6255 2.6597 SD 1.500 177744.56744 SE . Kruskal-Wallis Test N zwischen 18 und 29 Jahren zwischen 30 und 44 Jahren zwischen 45 und 59 Jahren über 60 Jahre Total 176 213 157 101 647 MR 355. Test Statistik Chi-Square Df P 8.34 Tabelle 4.217 .1.027 Tabelle 4.2.037 158 .4007 2.12 320.06162 Tabelle 4.12425 .500 -2.5787 2.93 SR 24821.1.99 314.50 Tabelle 3. Test Statistik Mann-Whitney U Wilcoxon W Z P 16148.10863 .02 312.69861 1.511 3 . Alter N zwischen 18 und 29 Jahren zwischen 30 und 44 Jahren zwischen 45 und 59 Jahren über 60 Jahre Total 176 213 157 101 647 M 2.9220 2.10922 .58545 1. Mann-Whitney Test N Ja Nein Total 68 568 636 MR 365.20 291.16902 .55684 1.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas Tabelle 3.2.

23 Tabelle 5.06162 159 .4900 2. was meine Religion lehrt Ich bin mir nicht sicher.09209 . Kruskal-Wallis Test N Grundschule Handwerkliche Ausbildung Allgemeine Hochschulreife Hoch.08916 .06162 Tabelle 5.64562 1. Bildungsgrad N Grundschule Handwerkliche Ausbildung Allgemeine Hochschulreife Hoch.92228 .000 Tabelle 6.0139 2.08224 .oder Fachhochschule Total 100 125 275 147 647 M 2.9450 3.9654 2.13573 .2222 1. dass andere gläubig sind Total 5 334 241 28 39 647 M 2.51 361. ich habe nichts dagegen.42969 1.6597 SD 1.17 361.25959 .06228 1.50302 1.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas Tabelle 5. Test Statistik Chi-Square Df P 49.12188 .1.62112 1.1830 3. ob ich gläubig bin Ich bin nicht gläubig.15645 .56744 SE .56744 SE .6597 SD 2.0577 2.2518 3.33262 .2195 2. akzeptiere aber nicht alles.36262 1. was meine Religion lehrt Ich bin gläubig.56453 1.2.92 242.76005 1.47852 1.oder Fachhochschule Total 100 125 275 147 647 MR 268.499 3 . Welche der angebotenen Aussagen beschreibt am besten Ihre religiöse Überzeugung? N Keine Nennung Ich bin ein überzeugter Gläubiger und akzeptiere alles.

1071 3. akzeptiere aber nicht alles.0288 SD 1. Test Statistik Chi-Square df p 60. dass andere gläubig sind Total 334 241 28 39 642 MR 272.1.42187 1.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas Tabelle 6. was meine Religion lehrt Ich bin gläubig.51 263. ich habe nichts dagegen.14 373.13894 160 . was meine Religion lehrt Ich bin mir nicht sicher. Geschlecht N Männer Frauen 112 120 M 3.035 3 . Siedlungstyp N Stadt Dorf 154 78 M 3.96 Tabelle 6.661 t .31191 SEM .1722 2.11458 . Independent Samples Test F Equal variances assumed 1.663 Tabelle 8.11976 Tabelle 7.13459 .436 df 230 p .1. Kruskal-Wallis Test N Ich bin ein überzeugter Gläubiger und akzeptiere alles.8580 SD 1.000 Kroaten Tabelle 7.22709 SEM .64 387. ob ich gläubig bin Ich bin nicht gläubig.2.42440 1.

9881 3.50 8040.38091 SEM .0666 SD 1.352 Tabelle 10.50 20152. Mann-Whitney Test N Stadt Dorf Total 154 78 232 MR 123.24181 .1. Sind Sie Mitglied einer politischen Partei? N Ja Nein 40 183 M 3.59 110.18874 .0034 3.168 .030 Tabelle 9.20120 .930 .2588 3. Test Statistik Mann-Whitney U Wilcoxon W Z p 4959.2.50 Tabelle 8. Mann-Whitney Test N Ja Nein Total 40 183 223 MR 120.2220 2.500 .50 Tabelle 9.36496 SE . Test Statistik Mann-Whitney U Wilcoxon W Z P 3316.9473 3.13079 .500 8040.19439 .1. Alter N zwischen 18 und 29 Jahren zwischen 30 und 44 Jahren zwischen 45 und 59 Jahren über 60 Jahre Total 46 83 59 44 232 M 2.10208 Tabelle 9.60397 1.0484 SD 1.08961 161 .500 -2.30 103.27251 1.2.19160 1.08 SR 18987.12 SR 4823.500 20152.31843 1.44974 1.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas Tabelle 8.

34 124. Kruskal-Wallis Test N Grundschule Handwerkliche Ausbildung Allgemeine Hochschulreife Hoch.36496 SE .28622 .205 3 .Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas Tabelle 10. Bildungsgrad N Grundschule Handwerkliche Ausbildung Allgemeine Hochschulreife Hoch.3287 3.44 110.0666 SD 1. Test Statistik Chi-Square Df P 11.oder Fachhochschule Total 27 33 98 74 232 MR 78. Test Statistik Chi-Square Df P 1.593 Tabelle 11.1.08961 Tabelle 11.49542 1.903 3 .1.24436 .11642 .2.2294 3.1653 3. Kruskal-Wallis Test N zwischen 18 und 29 Jahren zwischen 30 und 44 Jahren zwischen 45 und 59 Jahren über 60 Jahre Total 46 83 59 44 232 MR 111.83 Tabelle 10.31 128.0121 3.47 Tabelle 11.17384 .18 119.oder Fachhochschule Total 27 33 98 74 232 M 2.40374 1.54 113.48726 1.2.78 112.011 162 .15253 1.

Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas

Tabelle 12. Welche der angebotenen Aussagen beschreibt am besten Ihre religiöse Überzeugung?
N Keine Nennung Ich bin ein überzeugter Gläubiger und akzeptiere alles, was meine Religion lehrt Ich bin gläubig, akzeptiere aber nicht alles, was meine Religion lehrt Ich bin mir nicht sicher, ob ich gläubig bin Ich bin nicht gläubig, ich habe nichts dagegen, dass andere gläubig sind Total 3 127 72 10 20 232 M 1.0667 2.7307 3.3830 3.9050 3.9413 3.0666 SD 1.84752 1.29735 1.30478 1.16308 1.08982 1.36496 SE 1.06667 .11512 .15377 .36780 .24369 .08961

Tabelle 12.1. Kruskal-Wallis Test
N Ich bin ein überzeugter Gläubiger und akzeptiere alles, was meine Religion lehrt Ich bin gläubig, akzeptiere aber nicht alles, was meine Religion lehrt Ich bin mir nicht sicher, ob ich gläubig bin Ich bin nicht gläubig, ich habe nichts dagegen, dass andere gläubig sind Total 127 72 10 20 229 MR 97.63 129.22 151.45 155.90

Tabelle 12.2. Test Statistik
Chi-Square Df p 22.728 3 .000

Serben
Tabelle 13. Geschlecht
N Männer Frauen 427 420 M 1.8150 1.8710 SD 1.55985 1.60051 SEM .07549 .07810
163

Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas

Tabelle 13.1. Independent Samples Test
F Equal variances assumed .362 t -.515 df 845 P .606

Tabelle 14. Siedlungstyp
N Stadt Dorf 380 467 M 1.8963 1.7992 SD 1.68045 1.49266 SEM .08621 .06907

Tabelle 14.1. Mann-Whitney Test
N Stadt Dorf Total 380 467 847 MR 431.60 417.82 SR 164006.50 195121.50

Tabelle 14.2. Test Statistik
Mann-Whitney U Wilcoxon W Z P 85843.500 195121.500 -.826 .409

Tabelle 15. Sind Sie Mitglied einer politischen Partei?
N Ja Nein 174 662 M 1.9292 1.7920 SD 1.52135 1.58294 SEM .11533 .06152

Tabelle 15.1. Mann-Whitney Test
N Ja Nein Total 174 662 836 MR 439.50 412.98 SR 76473.00 273393.00

Tabelle 15.2. Test Statistik
Mann-Whitney U Wilcoxon W Z P
164

53940.000 273393.000 -1.307 .191

Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas

Tabelle 16. Alter
N zwischen 18 und 29 Jahren zwischen 30 und 44 Jahren zwischen 45 und 59 Jahren über 60 Jahre Total 197 263 244 143 847 M 1.8008 1.7900 1.9477 1.8184 1.8427 SD 1.61454 1.56955 1.62234 1.47924 1.57946 SE .11503 .09678 .10386 .12370 .05427

Tabelle 16.1. Kruskal-Wallis Test
N zwischen 18 und 29 Jahren zwischen 30 und 44 Jahren zwischen 45 und 59 Jahren über 60 Jahre Total 197 263 244 143 847 MR 418.13 416.22 441.18 417.08

Tabelle 16.2. Test Statistik
Chi-Square Df P 1.744 3 .627

Tabelle 17. Bildungsgrad
N Grundschule Handwerkliche Ausbildung Allgemeine Hochschulreife Hoch- oder Fachhochschule Total 113 186 385 163 847 M 1.6852 1.7655 1.7986 2.1445 1.8427 SD 1.40947 1.49524 1.55744 1.79753 1.57946 SE .13259 .10964 .07937 .14079 .05427

Tabelle 17.1. Kruskal-Wallis Test
N Grundschule Handwerkliche Ausbildung Allgemeine Hochschulreife Hoch- oder Fachhochschule Total 113 186 385 163 847
165

MR 397.64 412.03 420.82 463.45

8188 1. dass andere gläubig sind Total 16 401 333 54 43 847 M 2.69185 1. was meine Religion lehrt Ich bin mir nicht sicher.2.43045 1.65226 1.91 Tabelle 18. ob ich gläubig bin Ich bin nicht gläubig.62643 1.9453 1.05427 Tabelle 18. Test Statistics Chi-Square Df P 6.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas Tabelle 17.219 166 . ich habe nichts dagegen.8412 2.22 401. dass andere gläubig sind Total 401 333 54 43 831 MR 422.29705 . was meine Religion lehrt Ich bin gläubig. akzeptiere aber nicht alles. ob ich gläubig bin Ich bin nicht gläubig.30 411. akzeptiere aber nicht alles.1 Kruskal-Wallis Test N Ich bin ein überzeugter Gläubiger und akzeptiere alles.94788 1.2 Test Statistik Chi-Square df p 4.57946 SE .92 476.09054 . was meine Religion lehrt Ich bin gläubig.40661 .101 Tabelle 18. ich habe nichts dagegen.7496 1.23023 .3791 1.227 3 .8427 SD 1.07143 .427 3 . was meine Religion lehrt Ich bin mir nicht sicher. Welche der angebotenen Aussagen beschreibt am besten Ihre religiöse Überzeugung? N Keine Nennung Ich bin ein überzeugter Gläubiger und akzeptiere alles.

2 Fragebogen 167 .Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas Anlage Nr.

ob es für Sie akzeptabel wäre. Des Fragebogens:__________ Guten Tag / guten Abend mein Name ist ______________________. Zunächst werde ich Ihnen einige Fragen über Kroaten vorlesen.dass sie als Lehrer in Ihrem Ort arbeiten? ..dass sie als Mitbürger in Ihrem Land leben? . Und würden Sie akzeptieren… Der Reihe nach alle Fragen von 1 bis 10 vorlesen und die entsprechende Nummer für jede Frage ankreuzen. diese Agentur betreibt Öffentlichkeits-.. Straße oder in Ihrem Wohnhaus leben? . Kroate/ Kroatin .. Die Umfrage ist anonym.. aber nur wenn Sie das wollen.. die der Befragte mit JA beantwortet....dass er / sie eine führende Position in Ihrem Land bekleidet? . Falls der Befragte seine INAKZEPTANZ äußert. muss nichts angekreuzt werden..und Medienforschung in BiH. Nun kommen die Fragen die sich auf die unterschiedlichen Völker beziehen. Im Moment führen wir eine Umfrage in ganz BiH durch. ihre Personalien können Sie angeben. Sagen Sie mir bitte..mit ihr / ihm befreundet zu sein? 168 Bosniake/ Bosniakin 1 2 3 4 5 6 7 Roma 1 2 3 4 5 6 7 Serbe/ Serbin 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 . E-1.. Wenn er die Frage mit NEIN oder ICH WEISS NICHT beantwortet. muss im Fragebogen in der Spalte über Kroaten 1 angekreuzt werden. ich arbeite für die Agentur Prime Communications aus Banja Luka..Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas Nr.dass sie Mitglied in Ihrer politischen Partei sind? . Ihre offenen und ehrlichen Antworten sind für unsere Arbeit sehr wichtig. muss nichts angekreuzt werden).dass er / sie Ihr Chef wird? . dass ein durchschnittlicher Kroate oder eine durchschnittliche Kroatin Bosnien und Herzegowina besucht (Wenn der Befragte die Frage mit JA beantwortet... Markt.dass sie in Ihrer Nachbarschaft.

Für jedes Volk alle (24) Eigenschaften vorlesen. Nun werden wir Ihnen einige Eigenschaften vorlesen. welche Eigenschaften Ihrer Meinung nach für die einzelnen Völker charakteristisch sind.. eine bestimmte Eigenschaft stimme zu.dass Sie ihn/sie heiraten? …von ihm/ihr Blut zu empfangen. Bitte sagen Sie uns. Mehrfachnennungen sind möglich..Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas . Falls der Befragte bei einem Volk behauptet.dass Ihre Schwester (Ihr Bruder) ihn (sie) heiratet? . Bosniaken Sauber Unkultiviert Kalt Ehrlich Dumm Dienermentalität Unredlich Mutig Schmutzig Feige Unfreundlich Kultiviert Faul Freundlich Friedlich Sie mögen keine anderen Völker Redlich Fleißig Unehrlich Stolz Gefühlvoll 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Roma 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Kroaten 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Serben 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 169 . die den einzelnen Völkern zugeschrieben werden können. falls Sie oder eines Ihrer Familienmitglieder in Lebensgefahr ist? 8 9 10 8 9 10 8 9 10 8 9 10 E-2. Rotation einsetzen. so muss die Nummer bei den jeweiligen Eigenschaften angekreuzt werden...

Durch Medien aus der Republika Srpska 3. was Politiker der anderen Völker tun und sagen 8. Geschlecht des Befragten: D-2. Ich bin tagtäglich im Kontakt mit Angehörigen der anderen Völker 5. Auf Grund von Gesprächen mit Freunden und Nachbarn 6.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas Klug Streitsüchtig Sie mögen andere Völker 22 23 24 22 23 24 22 23 24 22 23 24 E-3. Mann __________ 2. Sonstiges. arbeitslos 6. Hausfrau / Hausmann 7. Wie alt sind Sie? 1. sonstiges / keine Antwort 170 . Auf Grund der Kriegsereignisse 2. Eigentümer einer privaten Firma 4. im Privatsektor beschäftigt 3. Was? Nun stelle ich Ihnen einige Fragen. Frau D-3. Ich betrachte. Sind Sie… 1. wie Sie sich Ihre Meinung über andere Völker in BiH bilden. was ist die Grundlage dafür? 1. Ich betrachte. Durch Medien aus der Föderation BiH 4. Student oder Schüler 9. die für unsere Statistik erforderlich sind D-1. Landwirt 5. Sagen Sie uns bitte. Wieviele Jahre der Ausbildung haben Sie mitgemacht? __________ D-4. Rentner oder Invalide 8. was Politiker meines eigenen Volkes tun und sagen 7. im staatlichen Dienst beschäftigt 2.

Was ist Ihre Nationalität? Die Nationalität des Befragten schätzen. 4. Ich bin nicht gläubig. Für welche Partei würden Sie stimmen? DAS KÄRTCHEN ZEIGEN Das Kärtchen zeigen. Nein D-11. Ich bin gläubig. 2. D-8. Ich bin mir nicht sicher. Können Sie mir sagen. ob ich gläubig bin oder nicht. 5. was meine Religion lehrt.Ethnische Distanz und (Auto-) Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas D-5. Welche der folgenden Aussagen beschreibt am besten Ihre religiöse Überzeugung? 1. immer dieselbe Partei 2. Bosniake 3. In den letzten drei Jahren haben Sie folgende Option gewählt: 1. akzeptiere aber nicht alles. würden Sie wählen gehen? 1. Ich bin nicht gläubig und bin gegen Religion. Nein D-7. der Befragte weiß nicht / lehnt ab D-10. 3. Ich bin ein überzeugter Gläubiger und akzeptiere alles. 171 . habe aber nichts gegen den Glauben anderer. Ja 2. falls dieser die Frage nicht beantworten möchte. Serbe 4. Wenn die PARLAMENTSWAHLEN in BiH heute stattfinden würden. den Namen der Partei___________________ und die Nummer der Partei_______________ aufschreiben. unterschiedliche Parteien 3. wie hoch (ungefähr) das monatliche Einkommen in Ihrem Haushalt ist? Gesamteinkommen______________ in KM D-6. Sind Sie in einer politischen Partei? 1. sonstiges. Kroate 2. Ja 2. was meine Religion lehrt. 1. was_________ D-9.

4:314. 2009.Katalogizacija u publikaciji Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine. i njem.6) PUHALO. Sarajevo 316.Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine Ethnische Distanz und (Auto-)Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas Izdavač/Herausgeber: Friedrich-Ebert-Stiftung Za izdavača/Für den Herausgeber: Helmut Kurth Lektura/Lektur: Zinaida Lakić Rubina Alić Daniel Bernhardt Prevod/Übersetzung: Dijana Prljić Korice/Umschlag: Yolanda Consolani Štampa/Druck: Amosgraf d. Sarajevo Tiraž/Auflage: 500 primjeraka Sva prava pridržana od strane:/Alle Rechte vorbehalten: Friedrich-Ebert-Stiftung CIP . jeziku - Bibliografija: str. - 172 str. übersetzung Dijana Prljić] . 60-62.o.356. : graf. - Sarajevo : Friedrich Ebert Stiftung.BH-ID 17689606 172 . Srđan Etnička distanca i (auto)stereotipi građana Bosne i Hercegovine / Srđan Puhalo . 24 cm Tekst na srp. prikazi . [prevod. - Sadrži i: Ethnische Distanz und (auto-)Stereotypen der Bürger Bosnien und Herzegowinas ISBN 978-9958-9036-4-9 COBISS.04](497.o.

You're Reading a Free Preview

Herunterladen
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->