Sie sind auf Seite 1von 3

Skoro svaka namirnica, koju emo kupiti u prodavnici, sadri u sebi vetake dodatke tzv. Emulgatore.

Neki se stavljaju u namirnici zbog boje, ukusa, vetake arome...Ne zaboravimo da su oni tetni i opasni po zdravlje. Pri kupovini obavezno obratite panju na spisak vetakih dodataka na etiketama. Zvanino nekodljivi EMULGATORI: E - 100, 101, 103, 104, 105, 111, 121, 130, 132, 140, 151, 152, 160, 161, 162, 170, 174, 175, 180, 200, 201, 202, 203, 236, 237, 238, 260, 261, 263, 270, 280, 281, 282, 290, 300, 301, 303, 305, 306, 307, 308, 309, 322, 325, 326, 327, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 382, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 408, 410, 411, 413, 414, 420, 421, 422, 440, 471, 472, 473, 474, 475, 480. Sumnjivi EMULGATORI: E - 125, 141, 150, 153, 171, 172, 173, 240, 241, 477. Veoma opasni EMULGATORI: E - 102, 110, 120, 124. Izuzetno tetni po zdravlje EMULGATORI: -Mogunost izazivaja problema crevnog trakta: E - 220, 221, 232, 224 -Mogunost problema sa varenjem: E - 338, 339, 340, 341, 450, 461, 463, 465, 466 -Moe se pronai u pakovanim sladoledima: E - 407 -Mogunost izazivaja konih oboljenja: E - 230, 231, 232, 233 -Unitava vitamin B12: E - 200 -Poveavaju nivo holesterola: E - 320, 321 -Poveavaju krvni pritisak: E - 311, 312 -Kancerogeni: E - 131, 142, 210, 211, 213, 214, 215, 216, 217, 239 U Americi se emulgator E-123 smatra otrovnim i zabranjen je kao dodatak namirnicama. Posebno obratite panju na veoma tetne emulgatore E-110 (moe se pojaviti u gumenim, okoladnim bombonama, pudingu sa lagom u plastinim posudicama, u nekim od zamrznutih pakovanja ribe, u topljenom siru za mazanje, pudingu od vanile), E-102 i E-110 (ima ih u gotovim sosovima raznih vrsta). Pod iframa E100-199 kriju se vetake boje, Pod iframa E200-299 kriju se konzervansi koji se primenjuju da bi se produila trajnost hrane (margarin, majonez, vino, salama, parizer i kobasice), Pod iframa E300-321 su antioksidansi koji spreavaju da kiseline prodru u namirnice (vake i sladoled), Od ifre E453 pa nadalje nalaze se uvrivai (supstance koje se dodaju u puding i elatin), ifrom E620 oznaena je vetaka aroma (kobasice i razne vrste soseva). to bi neko rekao: ZALEPI BRE OVO NA FRIIDER! Lista emulgatora (aditiva) koji su sumnjivi, opasni i zabranjeni u EU: - vie od 2% nitrita kancerogeno (u odreenoj koliini izaziva rak) - vie od 3% polifosfata - veoma opasno E102 - opasan E103 - zabranjen E104 - sumnjiv

E105 E110 E111 E120 E121 E122 E123 E124 E125 E126 E127 E130 E131 E141 E142 E171 E173 E180 E210 E211 E212 E213 E215 E216 E217 E221 E222 E223 E224 E226 E230 E231 E232 E241 E250 E251 E330 E311 E312 E320 E321 E322 E338 E339 E340 E341 E407 E450 E461 E462 E463

zabranjen opasan (vetaka boja) zabranjen opasan zabranjen sumnjiv veoma opasan opasan (vetaka boja) zabranjen zabranjen opasan zabranjen izaziva raka sumnjiv izaziva raka sumnjiv sumnjiv sumnjiv izaziva raka izaziva raka izaziva raka izaziva raka izaziva raka izaziva raka izaziva raka poremeaj creva poremeaj creva poremeaj creva poremeaj creva poremeaj creva tetan za kou tetan za kou tetan za kou sumnjiv izaziva poremeaj krvnog pritiska izaziva poremeaj krvnog pritiska limunska kiselina (klinika za pedijatrijsku kliniku u Diseldorfu tvrdi da izaziva rak) izaziva osip izaziva osip holesterol holesterol napada eludac, lecitin poremeaj eluca poremeaj eluca poremeaj eluca poremeaj eluca poremeaj creva poremeaj eluca i creva poremeaj eluca poremeaj eluca poremeaj eluca

KONZERVANSI IZAZIVAI ZLOUDNIH TUMORA: E105, E121, E125, E131, E142, E210, E240, E447 IZAZIVAI OBOLJENJA ELUDANO-CREVNOG TRAKTA: E221-226, E320, E338-341, E405, E407, E461-466 IZAZIVAI ALERGIJE: E230, E239, E311-313 IZAZIVAI BOLESTI JETRE I BUBREGA: E171-173, E320, E322

Bewerten