Sie sind auf Seite 1von 2

Leksika norma

1. Sljedee rijei nisu napisane u skladu s jezinom normom. Ispravi pogrjeke. bjel, snjeg, udenik, radosan tuioc, (oni)peu, vrabca potcijeniti, teka, svatba, ljutstvo potsjetiti, orginal, razumjevati, ivjeo vidjeo, htjeo, bezuman jedamput, licitacia, izvrsan primarius, diakronia, sinkronia

2. Prepoznaj lekseme koji su prilagoeniji hrvatskome jeziku i navedi razlog tomu.

RESTORANRESTAURACIJA

KLIE-KLIEJ

ASIMILACIJSKIASIMILACIONI

OPTIMALANNAJOPTIMALNIJI

3. Ispravi pogrjeke i napii navedene rijei u skladu s leksikom normom.

Licenca Eminentan Aktuelno Auditorijum Opozicioni Ofenzivno

4. Meu jezinim savjetima izdvoji ispravni oblik te napii zato je taj oblik toan.

zamolba-molba kotovnik-cjenik spisak-popis uputa-uputstvo slijededi-sljededi prisutan-nazoan 8. travanj-8. travnja Perid, Pero-Perid Pero O August enoa-O August enoa crveniti-crvenjeti esto-eststo dvjesto-dvjesta U Osijeku,2.11.-U Osijeku 2.11. Internet-internet delikvent-delinkvent internet stranica-internetska stranica 5. to je pleonazam te kakva je teorija o njegovoj uporabi? _____________________________________________________________________ Napii pravilni oblik: SII DOLJE _____________________ VRATITI SE NATRAG _______________________ CIRKA OKO ____________________ POTENCIJALNA MOGUNOST ________________