Sie sind auf Seite 1von 18
(18) OFICIUL DE STAT PENTRU INVENTII $I MARCI ROMANIA ay RO 126570 A2 neo a (12) CERERE DE BREVET DE INVENTIE 1) Nr.cerere: 2040 00098 (22) Data de depoxtt 23.02.2010 (41) Data publican corer: 50.08.2011 OPI nr. 872011, (71) Solctant + INSTITUTUL NATIONAL DE (CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU CHIME $1 PETROCHIMIE -ICECHIM ‘SPLAJUL INDEPENDEN EI NR.202, SECTOR 6, BUCURESTI, B. RO (72) Inventator: “ION RODICA MARIANA, STR. VOILA NR. 9, BL. 59, ET. 1, SC. 3, AP. 36, ‘SECTOR 4, BUCURESTI 8. RO: SDONCEA SANDA MARIA ALEEA STANILANR®, BLH10.ET.2, AP.29, ‘SECTOR 3, BUCURESTI, B RO « COMPOZITIE $I PROCEDEU DE TRATARE, RESTAURARE CHIMICA $1 DEZINFECTIE BIOLOGICA A SUPRAFETEI HARTIEI ISTORICE CU NANOPARTICULE DE HIDROXIAPATITA (67) Rezumat: Inventia se referd la 0 metoda de restaurare a unor documente istorice degradate, Metoda conform inven- liei const dint-o operatie de desprafuire mecanica si indreptare a suprafejei documentului, care In cont nuare este curéjat mecanic, pentru Indep&rtarea depo- zitelor de cear, dupa care se pulverizeaza in jet Lniform si, prin migcari rotative, o suspensie de nano- particule de hidroxiapatité in’ alcool izoproplic de Cconcentrajie 0,08. 0,89, cu ajutorul unui dispozitiv de pulverizare adecvat, in continuare se las la uscat la temperatura camerei, timp de 24 h, din care rezulté un document avand o consistenta $i rezisten{a chimica $i biologica lmbunatatite Revendiodi: § Figur 8 x ince grisea © de fa data publcicorerde brow, cororea asigur In mod proviou,solbtntul, protect content pot depos 847091, cuexcopfa covunor In care coorea de breve db vaio a fot Sou concer indeed Indore preter conor de corer de ove de ven ste daterminal dds venice coinuto Ih cotevea putea cnfoate cuart23 ain (1) “(3 RO 126570 A2 COMPOZITIE $1 PROCEDEU DE TRATARE, RESTAURARE CHIMICA $I DEZINFECTIE BIOLOGICA A SUPRAFETE! HARTIEI ISTORICE CU NANOPARTICULE DE HIDROXIAPATITA Inventia prezenté se refera la 0 metoda de tratare, restaurare chimica gi dezinfectie biologic’ a suprafetei hartiei istorice degradate, prin utiizarea unor suspensii nanoparticule in solute aleoolicd (izgpropanol) de hidroxiapatita. Sunt prezentate atat prepararea suspensiei de nanoparticule cat si dispozitivul si modalitatea de pulverizare a “acestei suspensii pe hartia supusa tratamentului, cu evidentierea aspectului vizual, chimic gi biologic al probelor de hartie inainte gi dupa tratarea prin aceasta metoda. Degradarea hartiei datorité aciditatii excesive (datorata actiunii agentilor chimici sau biologici), este reflectata prin aparitia de tonalitéfi galbene insotita de cresterea fragilitatii deoarece hartia este transformata intr-o substant foarte fragili ce se faramiteaza la cea mai slaba atingere. Deteriorarile produse de agentii biologici i chimici, cel mai frecvent intdinite la hartie sunt + Cresterea aciditatii cu micgorarea mecanice pana la aparitia de perforatii; + Erodarea si fragilizarea; + Subtierea gi transparentizarea hartiei; + Patarea prin aparitia de pigmentatii brune, galbui, verzi, roz, mov, portocali insotite de de degradari mai profunde nesesizabile cu ochiul liber, datorate ciupercilor gi in special pigmentilor difizibili produsi de acestea; + foxing-ul: sau aparitia de pete roscate-cafenii de 0,5-5 mm diametru, datorate tot ciupercifor, gi in special incetérii actiunii lor. Aceste pete de foxing pot fi produse si de mucegaiuri, care in general traiesc neobservate in hartie, si devin vizibile prin mirosul iute si culoarea cafenie marcat ce apa; la permeabilizarea hartiei, * Cele mai mari distrugeri determinate hartiei sunt datorate ciupercilor Aspergillus si Penicillium (printre cel mai des intainite) ‘+ Microorganismele in general provoaca cresterea aciditatii, fapt ce provoaca distrugerea ei. Microorganismele cele mai intalnite sunt JOFICWL DE STAT PENTA IU INVENTH AI Corere de brevet ae naga le coo $f" | Data depo a-2010-00098-- 23 -92- 2016 bacteriile si ciupercile microscopice (fungi, micromicetele, mucegaiurile). Sporii lor se gasesc pretutindeni, se inmultesc foarte ugor gi folosesc ca hrand orice material de natura organica. Acestia se depun odata cu praful gi nu se intémpla nimic dac& temperatura si umiditatea nu depagesc limitele normale: 18 grade Celsius si 50-65% umiditate. Toate materialele de natura organica sunt higroscopice. Cand hartia absoarbe apa, fibrele si adezivii se umfla. Cand continutul in apa al hartiei depageste procentul de 10%, sporii devin activi dezvolténdu-se si inmultindu-se intr-un timp foarte cur Ca s& poati consuma materialele organice, microorganismele elibereazi enzime care desfac macromoleculele in elementele componente. Unele se hranesc cu celuloza, altele cu amidon (hartia devine in anumite zone translucida), altele cu gelatina. Altele se adapteaz’ hranindu-se cu oricare din aceste materiale. Microorganismele consuma materialul cartii gi elimina resturi care au natura acida care atacd pe cale chimicd materialul c&rtii, Unele sunt incolore, dar produc pigmenti ce pateaz& materialul; altele sunt colorate. Ciupercile produc substante lipicioase gsi cartea capaté un aspect paslos, iar cresterile abundente ale acestor microorganisme uneori impiedica citirea textului, Deci, ciupercile pot distruge prin: consumarea materialului, patare si blocarea materialului. in cazul materialelor_colorate, _atacul microorganismelor determina decolorarea materialelor. Scopul restaurarii este de a conserva pentru posteritate impresiile istorice, artistice, religioase gi practice ale picturilor pretioase $i lucrarilor caligrafice mostenite de la inaintasii nostri Prin restaurare se intelege ansamblul operatiilor menite s& conserve in timp toate informatiile continute de obiectul respectiv. Acesta se caracterizeaza prin pluralitate, deoarece cartea este alcatuitd din diferite elemente si are deci diverse valente, atat ale intregului ct gi ale fiecdrei parti In cazul cdrtilor romanesti vechi, acestea se aflé in stadii de deteriorare atat de avansata incat necesita interventi de mare amploare. Astfel, unele carti trebuie restaurate complet, pentru c& restaurarea nu se poate face datorita unor procese evolutive de degradare a hartiei Restaurarea hartiei, a documentelor pe suport papetar poate fi clasificata in: + Restaurarea distrugerilor, ce intentioneazd s& restaureze acele lucrari astfel incat s4 dispar sau sd fie acoperite portiunile distruse precum £t