You are on page 1of 63
CÂMPURILE MAGNETICE în ma ini e le ctrice Eleme nte de baz

CÂMPURILE MAGNETICE în ma ini e le ctrice

Eleme nte de baz

Solenatia in masini electrice

Câmpul ma gnetic în ma ini electrice poate fi produs de:

 • - înf ur ri parcurse de curen i,

Solena ia :

 • - magne i permanen i

F =w i =

ef

w ef num rul de spire efective ale înf ur rii,

 • i curentul prin înf urare

Valoarea maxim în cazul înf ur rii:

F

m

=

w

ef

I

max

Valoarea maxim a solena iei magnetului permanent l MP lungimea magnetului permanent H c câmpul coercitiv al magnetului.

F

m

=l

MP

H

c

Clasificare

Clasificare :

-câmp util, traverseaz întrefierul, înl n uie ambele înf ur ri ale ma inii,

- câmp de dispersie sau de sc p ri, care înl n uie o singur înf urare

Liniile câmpului util.

Clasificare Clasificare : - câmp util , traverseaz întrefierul, înl n uie ambele înf ur ri
Clasificare - câmp de dispersie sau de sc p ri, În crest tur f r curent
Clasificare
- câmp de dispersie sau de sc p ri,
În crest tur
f r curent
Clasificare - câmp de dispersie sau de sc p ri, În crest tur f r curent

In crest tur - c având curent

b c
b c
Câmpul magnetic de sc#p#ri
Câmpul magnetic de sc#p#ri
Dispersia ambelor arm turi
Dispersia ambelor arm turi

Câmpul de sc p ri dintre poli

Câmpul magnetic de sc#p#ri Dispersia ambelor arm turi Câmpul de sc p ri dintre poli În

În întrefier la capetele din ilor- d

Determinarea solena%iei

Solena ia variaz :

În spa iu dealungul întrefierului sau in fereastra transformatorului

Datorit repartiz rii înfa ur rilor i mi c rii arm turilor

În timp

Datorit variatiei în timp a curen ilor i a mi c rii arm turilor

Determinarea solena iei:

Pe baza legii circuitului magnetic

Pe cale grafic Pe cale analitic

Determinarea solena%iei

In cazul ferestrei transformatorului

h b N 1 N 2 a 1 c 12 a 2 N 2 i 2
h b
N 1
N 2
a 1
c 12
a 2
N 2 i 2
N i
x
dx
D

Bobinaj cilindric

a N/q/2 i N/q/2 h g2 /2 N/q/2 c 2y N/q h g1 c 2y N/q/2
a
N/q/2
i N/q/2
h g2 /2
N/q/2
c
2y
N/q
h g1
c
2y
N/q/2
h g2
N/q/2
N/q/2

Bobinaj cu q gale i alterna i simetric .

Determinarea grafic# a solena%iei

În cazul unei crest turi

N c i x x x b c F N c i
N c
i
x x x
b c
F
N c i

b <<

 

c

   
 
c

b c

 
 
c c cj j
c c cj j
     

4N cj i j

     

În cazul unui pol

a b p Ni
a
b p
Ni

a << b

p

Solena ia variaz numai în dreptul zonelor cu

conductoare parcurse de curen i.

Solena%ia produs# de o bobin#

Axa Unghi electric bobi na = x x = 0 y x F h 1 N
Axa
Unghi electric
bobi na
=
x
x = 0
y
x
F
h 1
N c i
h
+
h
=
N
i
1
2
c
= 0
h 2
h y =h (2 y )
1
2

N c num rul conductoarelor în latura de bobin

o bobin produce o solena ie dreptunghiular .

Solena%ia produs# de o bobin# repartizat#

b y b F h 1 = 0 h 2
b
y
b
F
h 1
= 0
h 2

O bobin repartizat produce o solena ie ce variaz în trepte

Reprezentarea în spa%iu a solena%iei.Tipuri de solenatii

F

N S q d q x d q
N
S
q
d
q
x
d
q

trapezoidal

F

N S q d q x d q
N
S
q
d
q
x
d
q

dreptunghiular

Reprezentarea în spa % iu a solena % iei.Tipuri de solenatii F N S q d
Reprezentarea în spa % iu a solena % iei.Tipuri de solenatii F N S q d

Trapezoidal in trepte

Reprezentarea în spa%iu a solena%iei

x = 0

axa bobinei

Cum se poate defini pozi ia punctului M fa de bobina statoric ?

Prin distan a

x

Prin unghiul geometric g

Prin unghi electric

 

=

x

 

Axa stator x M
Axa
stator
x
M

Axa

rotor

Descompunerea solena%iei

Descompunerea solena iei dreptunghiulare în solena ii sinusiodale.

F =1 F m =7 =3 x fundamentala
F
=1
F m
=7
=3
x
fundamentala

Solena ia maxim :

F

m

=

N

c

I

max

Ar monici spa iale

Expresia solena iei

 

n

F = p

=1

 

i

F

m

cos

x

;

 

 • I max

Ordinul armonicilor spa iale

= 2k + 1 , k Z

Expresia analitic# a solena%iei

Expresia solena iei

n i F = p cos x ; = 2k + 1 , k Z F
n
i
F = p
cos
x
;
= 2k + 1 , k
Z
F
m
=1
I
max
Expresia armonicii spa iale a solena iei de ordinul
i
F
=
F
cos
x
;
m
I
max
Unde amplitudinea solena iei armonic :
w
4
1
k
k
p
b
F
=
(-1 )
I
=
m
max
2
k
F
4
2 F
k
k
b
m
(
)
k
m
b
= (-1 )
= 1
2
p
p

Direct propor ional cu factorul de bobinaj i invers propor ional cu ordinul armonicii

Expresia analitic# a armonicilor solena%iei

amplitudinea solena iei armonic

 

=

 

F

m

Armonica fundamental

F

1

2 F

m

k

b

=

 • m 1

p

 

Armonica de ordinul trei

 

F

=

2 F

m

k

b 5

Armonica de ordinul cinci

5 m

p

5

(

1

)

k

2 F

m

k

b

p

F

3 m

=

2 F

m

k

b 3

p

3

Pasul polar

 

=

 

Num rul de perechi de poli

p = p

Factorul de bobinaj

Factorul de bobinaj al armonicii:

k

b

=k

q

k

y

k

i

Factorul de zon

k q

=

sin

q

2

q

sin

(

2

)

Factorul de scurtare

Num rul de spire efective :

Factorul de înclinare

k i

=

sin

c

2

c

2

k

y

=

sin

y

1

2

w

k

b

Reducerea armonicilor superioare

Prin alegerea lui :

q,

y 1 ,

c,

k b devine zero sau foarte mic

Prin alegerea corespunz)toare a tipului +i formei înf)+ur)rii se poate realiza o tensiune magnetic) cu un con-inut mic de armonici deci cu repartizare spa-ial) apropiat) de o sinusoid).

Exemplu

dac

Factorul de scurtare

1

y =

1

1

k

y

k

y

=

sin

y

1

2

=

sin

1

2

=

sin

(

1

)

2

=

sin

(

k

)

0

y

1

6

=

7

k

y

7

=

0

k

b

7

=

0

F

7

m

=

0

Influien%a înf# ur#rii asupra formei solena%iei.

Înf urare trifazat simetric

Axele fazelor sunt decalate cu:

2

3

F

3

a

= F

m

3

a

cos 3

i

a

I

a max

F

3

b

=

F

m

3

b

cos 3

+

2

i

b

3

I

b max

=

F

m

3

b

cos 3

i

b

I

b max

F

3

c

=

F

m

3

c

cos 3

2

i

c

3

I

c

max

F =

3

4 k

b 3

w

1

3

2 p I

max

(

i

a

+

i

b

=

F

m

3

c

cos 3

+

i

c

)

0

i

c

I

c

max

Înf urarea trifazat simetric conectat în stea nu produce solena ie armonic spa ial de ordinul trei .

Solena%ia rezultant#

Însumarea solena iilor.

2 cazuri

 • - au aceea i for m , la ma ini cu întrefier constant;

 • - au forme diferite, la ma ini cu poli aparen i.

Insumare grafic i analitic .

Însumarea grafic a solena iilor la ma ini cu întrefier constant Dou solena ii decalate în spa iu cu unghiul

d d d d F 1 x F 2
d
d
d
d
F 1
x
F 2
Însumarea analitic # a solena % iilor la ma ini cu întrefier constant Se descompun solena

Însumarea analitic# a solena%iilor la ma ini cu întrefier constant

Se descompun solena iile în armonici sinusoidale. Dac se consider numai fundamentala : F = F
Se descompun solena iile în armonici sinusoidale. Dac se consider numai
fundamentala :
F
=
F
cos
x
+
F
cos
x
+
1
2
d
d
d
d
F 2
F 1
x
0
F
F
=
F
m cos
x
+
Unghiul de decalaj fa de F 1
amplitudinea
F
sin
(
(
2
)
2
2
tg
=
F
=
F
+ F +
2
F F
cos ( )
) ( )
m
1
2
1
2
F
+
F
cos
1
2

Însumarea grafic# a solena%iilor.Forme diferite

Pentru o ma in cu poli aparen i i înf urare închis pe rotor

F

S R ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ F
S
R
⊙ ⊙ ⊙ ⊙
⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙
F
F S
F A

Însumarea grafic# a solena%iilor

Pentru o ma in cu poli aparen i i înf urare trifazat pe rotor

S ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ y
S
⊙ ⊙
⊙ ⊙ ⊙
⊙ ⊙ ⊙
⊙ ⊙ ⊙
⊙ ⊙ ⊙
y
a
z
b
x
c
y
a
z
F
F
F S
F R

Însumarea grafic# a solena%iilor

Concluzii.

Dac solena iile au aceea i form .

Solena ia rezultant are acea i form

Dac solena iile au forme diferite

Solena ia rezultant are forma diferit ce depinde de decalajul dintre ele.

Neajunsuri

Aceast nu permite studiul fenomenelor

Este necesar efectuarea unor simplific ri

Solu ii

Se descompune solenatiile dup dou axe

Se consider armonicile fundamentale ale solenatiilor

Însumarea grafic# a solena%iilor.

Se descompune solenatia de reactie

F

S R ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ F
S
R
⊙ ⊙ ⊙ ⊙
⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙
F S
F A
F Ad
F Aq

Componentele solenatiei de reactie

F

F S F A F Ad F Aq
F S
F A
F Ad
F Aq

F

Ad

=

1

4 m F

A

2 2 2p
2
2
2p

k

d

cos

;

F

Aq

=

K

d

=

i

+

sin

(

i

)

;

i
i

=

b

tp

1 4 m F A k sin q 2 2 2p 2 - sin ( )
1
4 m F
A
k
sin
q
2
2
2p
2
-
sin
(
)
+
cos
i
i
i
3
2
K
=
q

Componentele solenatiei de reactie

F

d d q d q q F Rq F S F Rd F R
d
d
q
d
q
q
F Rq
F S
F Rd
F R
d F d d q q q F d F S F Rd
d
F
d
d
q
q
q
F d
F S
F Rd

Componentele solenatiei de reactie

Concluzii :

Componenta longitudinal a solena iei de reac ie variaz dreptunghiular

Nu modific forma solena iei inductoare ci numai valoarea

Componenta transversal a solena iei de reac ie î i p streaz forma de varia ie

Deformeaz solena ia rezultant sub talpa polului

Însumarea grafic# a solena%iilor

Considerând armonicile fundamentale

F

d d d S ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙
d
d
d
S
⊙ ⊙
⊙ ⊙ ⊙
⊙ ⊙
⊙ ⊙ ⊙
⊙ ⊙ ⊙
y
a
z
b
x
c
y
a
z
F A
q
q
F S
q
F Aq
F Ad
F R

Descompunerea solena%iei

Solena ia rezultant se calculeaz separat pentru cele dou axe

Se adun solena ia inductoare cu solena ia de reac ie longitudinal de reac ie

F

d

= F + F

S

Ad

F =

d

m

S

2

w

S

I

S

k

bS

+

1

m

A

2 2
2
2

w

A

I

A

k

bA

k

d

cos

Pe axa transversal este numai solena ia de reac ie transversal

F =

q

F = F q Aq 1 m A w I k A A bA 2 2
F
= F
q
Aq
1
m
A
w
I
k
A
A
bA
2
2

k

q

sin

Rela%ia solena%ie-câmp

Rela ia solena ie-câmp :

B

=

µ

0

2

c

F

p

B - induc ia în întrefier,

F p - solena ia unei perechi de poli,

c - întrefier de calcul.

= k k

c

s

C

- întrefier real, k s - factor de satura ie,

k C - factorul lui Carter,

Întrefierul de calcul

= k k

c

s

C

- întrefier real,

k s - factor de satura ie,

k

s

=

k C - factorul lui Carter,dependent de:

deschiderea crest turii, b 0

pasul dentar , d i

întrefierul real, .

F

p

F

 

b

0

2

Se calculeaz pentru

ambele arm turi

 

K

=

 

di

 
   
 • ci

di

i

 

=

 

K

 • c = K

 

K

 

5 +

b

0

cS

cR

Câmpul magnetic la ma ini cu întrefier variabil

q d q d q • • • • • • • • • F A
q
d
q
d
q
• • • • • • • • •
F A
B A
= 0 q d q d q • • • • • • • •
= 0
q
d
q
d
q
• • •
• •
• • •
F A
B A

B

=

µ

0

2

c

F

p

Câmpul magnetic la ma ini cu întrefier variabil

Câmpul magnetic al solena iei longitudinale

d

d d S ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙ ⊙
d
d
S
⊙ ⊙
⊙ ⊙ ⊙
⊙ ⊙ ⊙
⊙ ⊙ ⊙
⊙ ⊙ ⊙
y
a
z
b
x
c
y
a
z
F q q q B d1 B d F Ad F S F d
F
q
q
q
B d1
B d
F Ad
F S
F d

Câmpul magnetic la ma ini cu întrefier variabil

Câmpul magnetic al solena iei transversale

q d q d q d q d x F q B B 1
q
d
q
d
q
d
q
d
x
F q
B
B 1

Câmpul magnetic rezultant

Câmpul ma gnetic este determinat de solena ia rezultant .

aDac întrefierul este constant, atunci for ma de varia ie a induc iei magnetice de-a lungul întrefierului coincide cu for ma tensiunii magnetice rezultante.

aDac întrefierul este variabil, atunci for ma de varia ie a induc iei magnetice poate diferi de forma de varia ie a tensiunii magnetice rezultante

B =

B

dm

cos

x +

B

qm

sin

x

unde B d m si B q m sunt valorile maxime ale induc iei pe axa polului respectiv pe axa neutr a ma inii; fiind determinate de F d , respectiv de F q .

Modificarea varia % iei induc % iei din cauza crest # turilor i a pachetelor de

Modificarea varia%iei induc%iei din cauza crest#turilor i a pachetelor de tole.

B B 1 ’ max B B
B
B 1
max
B
B
B 1 B
B 1
B

Ar monici dentare

=

d

N cr

p

N cr num r de crest turi

Modificarea varia % iei induc % iei din cauza crest # turilor i a pachetelor de
Modificarea varia % iei induc % iei din cauza crest # turilor i a pachetelor de
Modificarea varia % iei induc % iei din cauza crest # turilor i a pachetelor de
 • L s

Modificarea varia % iei induc % iei din cauza crest # turilor i a pachetelor de

cs

Pachet de tole

l p
l
p
Modificarea varia % iei induc % iei din cauza crest # turilor i a pachetelor de
L
L

R

Tipuri de câmpuri magnetice B d d Câmp constant x B = B cos x m
Tipuri de câmpuri magnetice
B
d
d
Câmp constant
x
B =
B
cos
x
m
x
Câmp pulsator
B =
B
cos
x
sin
t
m
S
B d d q q x x
B
d
d
q
q
x
x

t = H/2

t = 0,H

t = -H/2

Reprezentarea m#rimilor sinusoidale.

Im

6 8 7 9 5 10 4 11 3 12 2 13 15 17 19 21
6
8
7
9
5
10
4
11
3
12
2
13
15
17
19
21
23
1
Re
14
16
18
20
22
24
13
1
6
1
2
4
8
10
12
14
24
3
5
7
9
11
15
23
22
16
21
17 18 19 20

S

Producerea câmpului învârtitor pe cale electric#

B =

m

B

!

m

cos

[

x -

]

!

sin

[

S

!

=1

t - ] ! U 1
t -
]
!
U 1

Axa ref.

U 2 S2 U R1 R2 U R2 S!
U 2
S2
U R1
R2
U R2
S!

U !

S Producerea câmpului învârtitor pe cale electric # B = m B ! m cos [

U

Axa rotor

!

Înf ur ri simetrice

Unghiul dintre dou înf ur ri consecutive

În stator

S

 • 2

=

m

S

În rotor

R

2

=

 • m R

Unghiul dintre dou înf ur ri

oarecare

(

)

!

 • 2

 • m S

Câmp învârtitor

Dac : înf sur rile sunt simetrice;

(

!

1

)

S

=

!

;

w k

1

b

1

=w k

2

b

2

=K =w k

!

b

!

i sistemul de curen i este simetric;

B

1

m

=

B

2

m

=K =

B

!

m

;

1

=

2

B =

m

!

=1

B

!

m

cos

[

x - (

!

- 1)

S

]

sin

[

B =

m

2

B

!

m

sin [

S

t -

x]

=K = ! t - ( ! - 1) ] S S 1 2 3 !
=K =
!
t - (
!
- 1)
]
S
S
1
2
3
!

m

Câmp învârtitor Dac : înf sur rile sunt simetrice; ( ! 1 ) S = !

feld_dreh.lnk

Câmp învârtitor

B =

m

2

B

!

m

sin [

S

t -

x]

B d d q q t = H/2 x t = -H/2 x
B
d
d
q
q
t = H/2
x
t = -H/2
x

Producerea câmpului învârtitor pe cale mecanic#

!
!

Producerea câmpului învârtitor pe cale mecanic#

B = B cos x = t m x = x R R S B =
B =
B
cos
x
= t
m
x
=
x
R
R
S
B
=
B
cos
t
x
F
m
S
x
s
x
x
R
S
S
S

Propriet#%ile câmpului învârtitor.

amplitudinea câmpului este constant

•reprezint m/2 din amplitudinea câmpului magnetic produs de

o înf urare monofazat .

•Reprezint amplitudinea câmpului constant

viteza de deplasare v, viteza unghiular de rota ie sau viteza de rota ie n este:

•în func ie de pulsa ia a curen ilor i de num rul de perechi de poli

p ai ma inii.

V =

S

= 2

f

S

=

D

p

f

S

[m/s]

n =

V

=

D

f

S

p

[r/s]

""""

= 2

n =

S

p

[r/s]

• Este viteza de antrenare

"""" = 2

[r/s]

n =

p

Câmp învârtitor circular

# m B t B
# m
B
t
B

Câmp învârtitor circular

e

B =

 • m j

  • 2 B

 • m e

t

 

(

t)

=

B

m

cos

x =

B

m

cos

 

x - p

"

 

Compunerea i descompunerea câmpurilor

1 j t Be #m B 1 2 j t Be 2 B 1 j t
1
j
t
Be
#m
B
1
2
j
t
Be
2
B
1
j
t
Be
2
1
j
t
Be
e
2
1
j
t
Be
B
2
1
j
t
Be
2

Câmp pulsator

Un câmp pulsator este echivalent cu dou câmpuri învârtitoare de amplitudini

egale i care se rotesc în sensuri opuse cu viteze egale.

Compunerea a dou# câmpuri pulsatorii.

B

1

=

B

1

m

sin

(

t

)

B

=

2

B

2m

e

j

sin (

t -

)

B =

1

2j

( B

1m

+

B

2m

j(

e

-

)

)

j

t

e

1

-

2j

( B

1m

+

B

2m

j(

e

+

)

)

j

t

e

B

d

= - j

1

2

(

B

1m

+

B

2m

e

j(

-

)

)

B

i

= j

1

2

(

B

1m

+

B

2m

e

j(

+

)

)

B

=

B

d

e

j

t

+

B e

i

j

t

Rezult câmpul for mat din dou câmpuri învârtitoare de amplitudini diferite, care se rotesc în sensuri opuse cu viteze egale i care dau un câmp învârtitor eliptic.

Compunerea a dou# câmpuri pulsatorii. e 1 ( - 1 F 2 j( + ) )
Compunerea a dou# câmpuri pulsatorii.
e
1
(
-
1
F 2
j(
+
)
)
(
j(
-
)
)
F
= j
+
F
= - j
e
F
+
F
e
F
F
d
1m
2m
i
1m
2m
2
2
F
d
+
F 2
F 1
#m
F d
F i
F
F
i

Câmpul magnetic al armonicilor superioare

B = B cos x sin ( t ) m
B
=
B
cos
x
sin
(
t )
m

Câmp pulsator

Pasul polar al armonicilor

=

 

sau

rad. electric

Produs electric

m B x]
m
B
x]
 

=

B

m

sin

[

t -

 

 

2

Armonicile se rotesc cu viteze diferite

 

B

=

B

 

(

 

x - p

""""

t)

m

cos

Produs mec anic

=2 f

1

 

1

 

   
 

=

 • 1 = p "

T oate armonicile se rotesc cu aceea i vitez

Câmpul magnetic al armonicilor superioare

Dac) v este ordinul armonicii spatiale al câmpului unei faze, atunci câmpul

magnetic rezultant în func-ie de ordinul armonicii este:

dac): v = 2mk ± 1 câmpul este învîrtitor, viteza de deplasare a câmpului

este:

V

µ

=

±

µ

2

f

A este ordinul armonicii temporale

dac)

v = k m câmpul rezultant este nul.

Fluxul util

Câmpul pulsator,dirijat dup axa de referin

B =

 

( )

i t

 

 

B

cos

x

 • m I

m

Axa ref.

Axa ref. dl x dx
Axa ref.
dl
x
dx
Flux elementar B Axa bobin d % = B dl dx X 0 Fluxul spirei dx
Flux elementar
B
Axa bobin
d % = B dl dx
X
0
Fluxul spirei
dx
Y
1
X
+
0
x
L
2
dl
%
=
& &
d
%
sp
Y 1
0
Y
1
X
0
2

Fluxul util

Fluxul spirei

%

sp

2

=

L

i

B

m

k

y

cos

X

0

( )

i t

I

m

Fluxul fascicular sau polar

%

2

= L B

i

m

Fluxul spirei

%

sp

%

=

k

y

cos

X

0

i t

( )

I

m

Fluxul total al unei înf ur ri (faza)

'

!

=

w

!

k

b

!

%

cos

X

0

i t

( )

I

m

Fluxul util

'

!

=

w

!

k

b

!

%

cos

X ( ) t 0
X
( )
t
0

i t

( )

I

m

Fluxul poate fi constant în timp, dac :Nu se schimb pozi ia bobinei fa de câmp

X 0 = ct. i curentul, care produce câmpul este constant

i = ct.

Fluxul poate fi variabil în timp din cauza varia iei curentului, care produce

câmpul sau din cauza deplas rii bobinei fa de câmp.

În acest caz

X

0

= p " t

' =

!

w

!

k

b

!

%

(

cos p

""""

t

)

sin

(

t )

Fluxul util

Câmpul magnetic este înv rtitor

B =

m

2

B

m

sin

t

x

Fluxul spirei

%

sp

=

m

2

%

k

y

cos

t

X

0

Dac bobina se deplaseaz fa de câmp

Fluxul bobinei va fi

 • X 0

= p " t

' =

!

w

!

k

b

!

%

cos

(

m p """"

)t

Frecven a de varia ie a fluxului depinde de sensul i viteza de deplasare a bobinei

fa de câmp.

Inductivit#%i

Fluxul propriu

Distan a dintre axa câmpului i a bobinei

X = 0

0

'

!

=

w

!

k

b

!

%

cos

X

0

( )

t

i

( )

t

I

m

% ( %

!

i ( t ) ( i

!

'

!!

=

w

!

k

b

!

%

!

i

!

( )

t

I

!

m

Inductivitatea proprie

 • L !!

=

'

!!

 • i !

( t )

Inductivitatea de cuplaj

 • M !

=

'

!

 • i !

(t )

Inductivit#%i

Unghiuri dintre axele înf ur rilor

Axa ref.

2 m S 2 Axa rotor 2 m 2 R ( ! ) m S 2
2
m
S
2
Axa rotor
2
m
2
R
(
!
)
m
S
2
R
!

M

Axa ref. Inductivit#%i 2 m S Ma ini cu întrefier constant Inductivitatea proprie 2 Axa rotor
Axa ref.
Inductivit#%i
2
m
S
Ma ini cu întrefier constant
Inductivitatea proprie
2
Axa rotor
2
8
(
w
k
)
2
µ
m
2
R
(
!
)
m
!
b
!
0
S
L
=
L
!!
2
i
2
p
2
2
R
!
c
Fluxul produs de înf urarea ! în înf urarea fix
2
'
=
(
w
)
%
cos
(
!
)
sin
t
k b
!
!
m
Inductivitatea de cuplaj
8
(
w
k
)
(
w
k
)
µ
2
(
w
k
)
2
!
b
!
b
0
b
=
L
cos
(
!
)
=
L
cos
(
!
)
!
2
i
!!
2
p
2
m
(
w
k
)
m
c
!
b
!

Inductivit#%i

Fluxul produs de înf urarea ! S în înf urare rotorica R

. ! 1 1 + S R ' = w k % cos , + 2
.
!
1
1
+
S
R
'
=
w
k
%
cos
,
+
2
)
sin
t
!
b
!
S
R
R
R
S
m
m
m
m
-
,
S
R
R
S
* )
Inductivitatea de cuplaj rezult
Axa ref.
2
w
k
.
!
+
m
S
b
M
=
R
R
L
cos
S
R
,
)
2
!
! !
S
R
w
k
S
S
m
m
!
!
-
2
b
S
R
*
S
S
Axa rotor
2
m
2
Inductivit ile de cuplaj stator rotor sunt
dependente de pozi ia relativ , deci sunt
variabile.
R
(
!
)
m
S
2
R
!

Inductivit#%i

Ma ini cu întrefier variabil Câmpul ma gnetic se descompune în dou componente:

B

=

B

m

[(

k

d

k

q

cos 2

)+

k

q

sin 2 ]

Fluxul de cuplaj

'

!

=

w

k

b

%

!

6

5

4

k

d

cos

(

)

!

2

m

+

k

q

cos 2

.

,

-

(

!

1

)

2

m

3

+

2

* ) 1

sin

t

Fluxul propriu

'

!!

=

w

!

k

b

!

%

!

6

5

4

k

d

+

k

q

cos 2

.

,

-

(

!

1

)

2

m

3

+

2

* ) 1

sin

t

Inductivit#%i

 

Inductivitatea proprie

 

)

2

m

+

)

*

µ

0

2

c

k

d

µ

0

2

c

k

q

!
!
 

L

=

L

+

L

cos 2

.

 

(

!

 

1

,

-

 

unde

!!

1

2

 
 

(

w

 

k

b

!

 

)

2

 

L

 • 1 =

L

!!

k

d

8

=

2

L

 

!

i

2

p

2

=

L

!!

k

q

8

=

2

L

i

   

k

b

!

)

2

 

L

(

w

!

   

2

p

 

Inductivitatea de cuplaj

 • M !

=

w