You are on page 1of 90

Joanne Petronella, S.F.O.

Osloboenje od straha

Christ in You - The Hope Of Glory International Ministry Publication

Biblioteka: IZVOR IVOTA - Knjiga 7 Prevela: s. Svjetlana, ki Boije ljubavi Korektura: Ante i tefica Protrka Lektura: Don Jakov Kajini Darko Pavlovi

Posveta Posveujem ovu knjigu Duhu Svetom, koji je moja posvemanja jakost, moja ljubav moja snaga Boja snaga koja me ini sretnom i slobodnom.

Preuzvieni Oe na! Molim Te da svi koji budu itali ovu knjigu postanu slobodni od munog ropstva straha. Molim te da plodovi od ove nadahnute knjige budu djelotvorni. Molim Te da svi koji budu itali ovu knjigu proire Kraljevstvo Boje, da donesu plodove i napreduju u spoznaji Tvoje velike ljubavi za njih. Neka hodaju u pomazanju Duha Svetoga oitujui Boju slavu u svojim ivotima. Molim te da oni koji im povjeruju proslave Isusa privueni njegovom ljubavlju i snagom! Amen
4

Predgovor hrvatskom izdanju Ova knjiica je zaista fascinanatna i neophodna u dananje vrijeme recesija i toliki kriza koje nas tjeraju u strah. Meutim, Evanelje nam govori da ivimo oslanjajui se na Boju providnost: Zatim Isus ree svojim uenicima: "Zato vam kaem: Ne budite zabrinuti to ete jesti; ni u to ete se obui. Ta ivot je vredniji od jela i tijelo od odijela. Promotrite gavrane! Ne siju niti anju, nemaju spremita ni itnice, pa ipak ih Bog hrani. Koliko li ste vi vredniji od ptica! A tko od vas moe svojemu stasu dodati lakat? Ako dakle ni ono najmanje ne moete, to ste onda za ostalo zabrinuti? Promotrite ljiljane, kako niti predu niti tkaju, a kaem vam: Ni Salomon se u svoj svojoj slavi ne zaodjenu kao jedan od njih. Pa ako travu koja je danas u polju, a sutra se u pe baca, Bog tako odijeva, koliko li e vie vas, malovjerni!" "Zato i vi: Ne traite to ete jesti, to piti. Ne uznemirujte se! Ta sve to trae pogani ovoga
5

svijeta. Otac va zna da vam je sve to potrebno. Nego, traite kraljevstvo njegovo, a to e vam se nadodati! Ne boj se, stado malo: svidjelo se Ocu vaemu dati vam Kraljevstvo." (Lk 12,22- 31). Kako u konkretnoj svojoj situaciji poznavati Boju Rije i nai pravi odgovor za svaku svoju ivotnu situaciju i sauvati Boji MIR u srcu. Naa Johaana je pokazala svojim ivotom da ono to ona pie to i ivi. Svojom odlukom da doe u Uskoplje 1993. kad je bila eskalacija ratnog vihora, ula je sa svojim timom u tada najopasnuju zonu i unijela nadu u pobjedu Mira Uskrslog Krista. Hvala Ti, draga - neka ti za to dragi Bog obilno uzvrati na ovom i na drugom svijetu. U jednom trenutku, dok je Isus bio sa svojim uenicima i shvatio to oni zapravo vide i doivljavaju, sav radostan je uskliknuo: U taj isti as uskliknu Isus u Duhu Svetom: "Slavim te, Oe, Gospodaru neba i zemlje, to si ovo sakrio od mudrih i umnih, a objavio malenima. Da, Oe! Tako se Tebi svidjelo. Sve mi preda Otac moj i nitko ne zna tko je
6

Sin - doli Otac; niti tko je Otac - doli Sin i onaj kome Sin hoe da objavi. "Tada se okrene uenicima pa im nasamo ree: "Blago oima koje gledaju to vi gledate! Kaem vam: Mnogi su proroci i kraljevi htjeli vidjeti to vi gledate, ali nisu vidjeli; i uti to vi sluate, ali nisu uli!" (Lk 10,24-27). Boja Rije je i danas tako djelotvorna i iva, mijenja situacije, mijenja ivote po duhovnoj postkoncilskoj obnovi. to svjedoi i ova Biblioteka Boje providnosti gdje svi dobrovoljno radimo, a knjige se dijele a ne prodaju. Zato zahvaljujem svima svojim suradnicima a posebno Mariji Naki koja je sredila tekst. Neka dragi Bog svima uzvrati strostruko! A vama dragi itaoci neka vam Bog podari svijetlo prosvjetljenja dok budete itali ovu prekrasnu knjiicu koja je svima nama, dok smo na joj radili, bila silno obogaenje, rastereenje i OSLOBOENJE OD STRAHA! ALELUJA! Travnik 25.7.2010. Dan sv. Jakova! s. Svjetlana Rezo Ki Boje Ljubavi
7

PREDGOVOR "Osloboenje od straha" je knjiga koju bi svi trebali proitati. Gospodin mi je otkrio neke veoma vane principe u pobjeivanju straha! Danas, u ovom vremenu u kojem ivimo, sotonske snage straha su vrlo jake! Mi moramo biti ojaani! Moramo prepoznati napad! Kad smo u strahu, mi smo u potpunom ropstvu. Ne moemo napredovati u duhovnom ivotu i hodati s Bogom. Dok itate ovu blagoslovljenu knjigu, nauit ete snane principe ivota u slobodi. Onda ete biti u stanju sluiti drugima koji su vezani sotonskim strahom - i oni e biti osloboeni. Poslije itanja ove knjige vi ete hodati u pobjedi snane vjere pobjeujui sotonu.
8

Sadraj: Prva glava Osloboeni po Duhu Svetom ...................10 Druga glava - Snaga za borbu ..................22 Trea glava - Birajte slobodu ...................37 etvrta glava - Osloboeni od straha .......41 Peta glava Upoznajte svoga neprijatelja ....................47 esta glava Kako se boriti protiv straha ......................64 Sedma glava - ivite u Bojem znanju ....70 Osma glava - Saetak ...............................80

Prva glava Osloboeni po Duhu Svetom Strah je svezanost i ja sam duna radi Tijela Kristova, biti osloboena od demona straha (toga zla), jer strah zadaje muku! Pitam se koliko nas to zna? Pismo kae: "Strah ima muku." Kad ste u strahu, to je neprekidna muka, stalna i uvijek iznova. Sotona (zlo) vas u vaoj pameti podsjea na sve ono to vam uzrokuje strah. Prvo emo zapoeti s objanjenjem izbavljenja ili osloboenja. U prijevodu to znai biti slobodan, postati slobodan. U grkom izbavljenje je prevedeno sa spasiti (izbaviti ili osloboditi). Ono u grkom znai iznijeti, (spasiti, sauvati). Dakle, vidimo da izbavljenje znai iznijeti, osloboditi. Biti osloboen od straha znai biti spaen od straha, strah je iezao iz vaeg duha. Vi ete biti osloboeni (izbavljeni) od straha, vi ete biti slobodni od straha.
10

Biti osloboen od straha je jedna stvar, dok je biti slobodan neto drugo. Vi moete biti osloboeni i osjeati slobodu, ali sutra se opet moete bojati! Biti slobodan znai da vas strah ne moe vie napasti, da mu niste podloni. Kroz poznavanje Rijei (sv. Pismo) vi ete biti svjesni to je, ustvari, STRAH. Njegova sposobnost da vas napadne nije vie snana jer vi poznajete svoga protivnika! Stoga, biti osloboen od straha, jest biti spaen od opasnosti, od svezanosti! Ako ste spaeni po Duhu Svetome, vi ste doslovno izvueni iz te opasnosti! Strah je opasnost! U pismu je jedna izjava koja kae: ''ega se ovjek boji to e se na njega i sruiti.'' Strahovanjem vi prizivate ono ega se bojite! Krani su jaki u duhu! Zato vas sotona eli zadrati u ropstvu straha. Ako se bojite, ovaj strah raste! To je silna vezanost i to je duh (duhovno bie) i zato trebate osloboenje od toga! Duh straha je sotonin poslanik zbog toga je vano biti slobodan od straha.
11

Kako vidimo, mi smo osloboeni i mi smo spaeni od straha. Aleluja! to je strah? Grka rije je phobis, da li vam ona neto govori? Ne zvui li kao rije phobia? Dobro, to je rije phobia, jer STRAH NIJE REALNA STVAR! Kad se ja bojim to je stvarno za mene strah. Kad ja prolazim kroz strah, sve ime me avao eli muiti je upravo preda mnom! On me mui s "Ti e izgubiti svoju kuu, ti e izgubiti svoja kola, ti e dobiti rak, tvoja majka e umrijeti, tvoj otac e umrijeti, tvoji dragi e biti ubijeni". Ovi glasovi su poslanici sotone. Agenti sotone su poslani da vas mue. Ali kad vi poznate Gospodina Isusa Krista, vi hodate u LJUBAVI i ZATITI SVEMOGUEG BOGA. Sotonini agenti stavljaju iluziju, obmanu ili phobiu pred vas. Phobia je bolest koja se ponavlja iznova ona je u glavi i razumu! Ona se opet i opet ponavlja u vaoj glavi! Ja prolazim kroz mnoge stvari jer sam u slubi. Ima razliitih stvari s kojima avao
12

napastuje osobe u slubi. On vas ne moe napastovati da idete i da se opijete, i on vas ne moe navesti na preljub, ili da inite stvari koje svijet moe vidjeti. Ali tu su druge napasti Da vas odvrati s puta pouzdanja u Boga, govorei da osobe u slubi nee biti uz vas, da ete izgubiti svoju slubu, da ste bezuspjeni. Kad ste u slubi ima i drugih naina na koje vas sotona eli zaplaiti. Razumijete li to vam kaem? avao uvijek radi na tome da vas zaplai. On uvijek radi na strahu jer je strah nepouzdanje koje njemu otvara vrata! Zato Pavao u Efeanima 6,16 tvrdi: "U svemu imajte uza se veliki tit - vjeru, njime ete moi ugasiti ognjene strijele Zloga." Dok on cilja ovim strijelama na vas, vi zadrite VJERU i ove demonske strijele nee moi prodrijeti kroz vjeru - vjeru u Boju ljubav i providnost! Ono to vam sotona govori nije stvarno, kao npr.: "Tvoj mu e umrijeti, tvoje dijete e umrijeti, ti e izgubiti svoju kuu, ti ne moe voziti autoputom", ili bilo to to vas plai.
13

Zatvorite se u sobu, drei tit vjere, to je Rije Boja, da vjera ne dozvoli strijelama da prodru u vas! Jako je vano da upoznamo naeg neprijatelja - strah ili emo upasti u strah. Tako lako padamo u strah, posebno ovih dana. Ovo posljednje vrijeme ljudi gube svoj posao, gube svoj dom, svoja kola, svakovrsne stvari, stvari koje su prije smatrali jako vanim. Zdravstveno osiguranje se uskrauje. Stvari nam se oduzimaju, ak i male stvari za koje nikada nismo mogli pretpostaviti da e nam biti oduzete. Ne znamo hoemo li imati socijalnu sigurnost. Jeste li ikad razmiljali da drava kao to je Kalifornija ne moe platiti svoje raune? Pozornica za sotonu je postavljena da doe i utjera strah u ljude! Agenti straha provode strah nad narodom Bojim da emo u as kad doe Antikrist rei, "Mi emo te sluati, ti e nas osloboditi."
14

Samo ako ste kranin i ako znate kako se boriti sa strahom, moete rei: "Moja pomo ne dolazi od predsjednika X. Y., moja pomo ne dolazi od moga eka, moja pomo ne dolazi od moga direktora. " Da, Bog upotrebljava lijenika, ali Bog je onaj koji blagoslivlja lijek koji pomae vaem tijelu. Uistinu, to je ruka Boja koja upravlja vaim ivotom. Zaharija 4,6. ''Ne silom niti snagom, ve Duhom mojim rije je Gospodina nad vojskama!'' Duh Sveti je nae utoite! Duh Sveti je onaj koji nas zatiuje. Proli mjesec, za vrijeme molitvenog susreta, molila sam za enu s imenom Barbara. Rekla sam joj: "Barbara, ja vidim vau majku, to je s vaom majkom?" Pitala sam je da li joj se to dogodilo u zadnje vrijeme? Ali ona to nije znala. Rekla sam: "Neto nije u redu s vaom majkom. " Barbara je dolazila na susrete i zbog toga to je Duh
15

Boji u njoj jak. Ona je ozbiljno odgovorila: "Ja ne vidim nita, ali ma to bilo, molite za to. " Mi smo molile i odvojile neprijatelja od njezine majke - od njegovog djelovanja na nju. Tjedan dana kasnije Barbara je otkrila da bi njezina majka moda mogla imati rak. Barbara je nazvala na centar i kad sam dola u ured vidjela sam pismenu poruku na mom stolu u kojoj sam zamoljena za posredovanje molitvom. Pokuala sam je nazvati. Nismo mogle dobiti vezu, ali sam ja poela moliti. Bila sam uz nju da je ojaam. Dok smo tako molili, Barbara je osjetila Boju prisutnost zato to joj je Bog dao rije unaprijed. On ju je zatitio od svakog straha kojeg bi mogla imati. Barbara je mogla biti okirana. Razumijete li to elim rei? Bog ju je zatitio svojom objavom tjedan dana prije! Bog je uvijek tu sa darovima Duha Svetoga da vidimo stvari, da nas upozori na stvari koje dolaze. Sveti Duh je tako dragocjen i tako udesan!
16

Strah je kao phobia. On vas moe tako zaposjesti da se vi ponete bojati svega i svaega. Tu vidimo negativni duh. Netko tko hoda u strahu je vrlo negativan! Ako ste vi u strahu, uvijek se bojite, vi ete rei: "Ne idite tamo jer ete se povrijediti. ", "Ne radi ovo, jer e ti se dogoditi to i to. " Prije nego ste toga svjesni, sotona (zlo) vam progovori: "Dobro, ovo nee proi, ono nee proi ... " I on poinje raditi s vaom bezvrijednou, itd. Jednom, kad ovi demoni (strahovi) dospiju u nau nutrinu, zapoinju zaista "dobar" posao. Tako mi sada vidimo to je strah. Strah je phobia, on je uzrokovan zastraivanjem od strane neprijatelja. To je tono tako! On, avao, nastoji da vas zaplai, ljudi Boji, da ne vjerujete u Boga! I ono to ga ini jako, jako ljutim, to ga ini bijesnim, jest to to mi imamo vlast nad njim! On nema vlast nad nama! Da, on nas pokuava uvjeriti da on ima vlast nad nama i zastrauje nas strahom!
17

avao je pokuao razoriti nau slubu, pokuao je zbrisati - ali nije imao uspjeha! Bog je bio tu, to je bilo potpuno udo. Promatram svaku situaciju i divim se koliko je Boja ruka bila prisutna u svakoj situaciji. Zato se avao razbjesnio? Jer smo mi preli u novu zgradu. Jer se otvaramo novim stvarima. Imat emo velike uline slube, mi rastemo za Boga. Vidite da je on pokuao unijeti strah u nas: "Ovo e se raspasti, ovo e propasti. " Vi morate stati i rei: "Boe, to je tvoja sluba, Ti si nadglednik, Ti se pobrini za to. AMEN!" Kaem vam, slubenici Boji, mi smo danas na kunji kao nikad prije. Svaka osoba koja ima Isusa u sebi, Boji je sluga. Danas smo na kunji kao nikad prije. Vi vjerujete u Boga, ali vi tek trebate proi kroz kunje - AMEN! Slava Bogu, On je pobjednik! Oslukujem i dalje rije "Pobjeda" u svom duhu. Ako oni koji itaju i prouavaju ovu knjigu, usvoje ove vane principe svojim duhom, HODIT E U POBJEDI!
18

to je strah? On je uzrokovan neprijateljskim zastraivanjem. U grkom to je delilia. Drugim rijeima: to je obmana, zavaravanje. Sotona dolazi k vama sa svim ovim idejama i misaonim obrascima koje vam zatim utuvljuje u pamet. Predlae vam misli kojima bi vas onemoguio da napredujete u Bogu. ini to da se osjeate poraeni. Svaki, svaki koji se prepusti strahu je poraen! Svaki koji se prepusti strahu sotona e imati veoma uspjean dan s njim. Vi kaete: "Ali, Joanne, kako da se borim s tim?" Pokazat emo vam kako to izvesti. Ovo je izvanredna nauka jer vas ne uim ja nego Duh Sveti! Dakle, strah je obmana, nije stvarnost! Ako nam strah kae da ete izgubiti kuu, mi moramo svoju misao usmjeriti nn Krista. Kaimo: "To meni ionako ne pripada, to pripada Bogu!" Vidite, kad ne gleda.te na materijalne stvari, avao vam ne moe nita
19

oduzeti. On sigurno ne moe uzeti od vas Boje stvari! On vam ne moe oduzeti ljubav Kristovu, jer nita me ne moe odvojiti od ljubavi Kristove. On vam ne moe uzeti pomazanje, osim ako ga vi ne predate, ako ne uinite neto pogreno. On ne moe uzeti Boje stvari od vas, i materijalne stvari ne bi trebale znaiti nita, one su samo sredstva za ivot. Tako Bog podrava svoje Tijelo (Crkvu). Rimljanima 8, 35-39 "Tko ce nas rastaviti od ljubavi Kristove? Nevolje? Tjeskoba? Progonstvo? Glad? Golotinja? Pogibao? Ma?" "Zbog tebe stoji pisano; ubijaju nas cijeli dan, dre nas kao ovce odreene za klanje. " Ali u svemu ovome nadmono pobjeujemo po onome koji nas uzljubi.

20

"Siguran sam da nas nee ni smrt ni ivot, ni aneli ni poglavarstva, ni sadanjost, ni budunost, ni sile, ni visina, ni dubina. ni bilo koje drugo stvorenje moi rastaviti od ljubavi Boje, koja je u Isusu Kristu, Gospodinu naemu. "

21

Druga glava Snaga za borbu Govorili smo o promjeni stila drutvenog ivota zbog ekonomije. Mnogi su ljudi diljem svijeta izmijenili svoj stil ivota. Oni ne mogu ii amo, oni ne mogu ii tamo, ili kupuju samo jeftinije stvari. Ne radimo ono to smo navikli raditi - zbog ekonomije. To je uredu, mi ionako ne trebamo luksuzne stvari. Bog govori: "Halo, djeco, ovdje sam. Ja traim vau pozornost (povjerenje).'' Ljudi koji ne poznaju Boga i ne poznaju Isusa kao svoga Spasitelja, kroz ova vremena prolaze sa strahom. Ovdje moete vidjeti narod Boji uzdignut visoko u pobjedi i ljude od svijeta ludo zanesene Antikristom. Jer on dolazi s vreom zlata da im da! Ali Bojem narodu Bog kae: "Uzimam svaku vrstu materijalizma iz vaeg ivota. Sve to jest, ili samo izgleda kao materijalizam. u vaem
22

srcu, Ja vam to oduzimam tako da svi vai afekti budu potpuno usmjereni na Mene." Stoga neprijatelj ne moe ui u materijalnu stvarnost sa zastraivanjem! Mi vjerujemo Bogu s naim obiteljima. Bog pokazuje Tijelu Kristovu, vojnicima Kristovim, kako se osnaiti. To vidimo u Drugoj poslanici Timoteju (Timotej 2; 1,7) ''Jer nije nam Bog dao duha bojaljivosti, ve duha snage, ljubavi i razbora'' Bog nam nije dao dub straha da budemo kukavice. Kaem vam, ako se ne borite protiv sotone to znai da ste kukavice! Pitamo se je li to uistinu Isus? Da! Treba hrabrosti da ustanemo protiv sotone. Treba hrabrosti da povjerujemo da e Bog ispuniti sve nae potrebe. Treba hrabrosti da povjerujemo da e nas Bog izlijeiti u tijelu. Treba hrabrosti za vjerovati da e va brak ozdravljati, iako vas je va mu ostavio. Sav vas svijet ismijava. Va mu vas je ostavio, on je s drugom enom. Vi odgovarate: "Ja vjerujem Bogu, moj brak e ozdraviti!"
23

To trai hrabrost! Treba hrabrosti da bi ostavili drogu. I kad sotona doe s drogom pred vas govorei: "Ti ne moe odoljeti! Ti ne moe odoljeti!" Ako osjetite marihuanu (drogu koja se pui), treba hrabrosti za rei: "Sotono, ti si laac. Ja to mogu, jer to nisam ja, to je Krist u meni, nada slave!" Treba hrabrosti biti samohrana majka. Treba hrabrosti, ako nemate posla i traite ga iz dana u dan i reeno vam je da tamo nema posla. Treba hrabrosti za povjerovati Bogu i rei: ''Ti e ispuniti sve moje potrebe ak i ako nema posla." Treba hrabrosti za borbu protiv sotone. Ali narod Boji je najhrabriji jer su oni pobjednici. Mi smo Krist (svijetlo) svijetu! Isus nije bio kukavica! Kakav divan ovjek! Tako vidimo da nam nije on dao duha bojaljivosti, plaljivosti, nego nam je dao Duha snage! To je ono to vam je Bog dao! Gledajte, Pavao kae: "On vam nije dao strah, On vam nije dao ove negativne misli,
24

nego vam je dao snagu!" Snaga dolazi u potpunoj suprotnosti strahu. Kad ste puni straha, vi se povlaite, vi ste kukavica. Ali kad ste s Isusom, vi imate snagu! Mi nosimo kri u San Francisku u Haight-Ashbury distriktu na Halloween (stari nacionalni dan vjetica). Vjetice su vani, pleu u svom kolu bacajui svoje iskre na nas. Ja se nisam bojala! Bog nas je pozvao da mu sluimo na ovaj nain i ja znam da je Bog SVA naa SNAGA! Nije mi smetalo da idem u Ganu, u zapadnu Afriku i da izazovem arobnjake vraeve jer ja znam tko sam ja, znam tko ima kontrolu nad njima! Ja znam SNAGU koju mi je Bog dao, ona je vea od svake koju oni mogu zamisliti. Moj Isus je svladao tu silu prije mnogo vremena! Bog je imao savren plan doputajui Svome Sinu da doe kao na Spasitelj i doputajui sotoni da uini ono to je uinio. On je imao savren plan. U tome planu On nam je dao snagu, On nam je dao ljubav i razbor! S tom ljubavlju i snagom
25

dolazi mir! On nam je dao duha razbora! S razborom dolazi samodisciplina i samokontrola! Da vam neto kaem: Kad ste u strahu, tada niste dobro uravnoteeni ljudi!" Svijet tvrdi da narod Boji nije uravnoteen. Koliko vas je i kad za ovo ulo? Ja jesam! Oni kau: "Vi imate jednu misao, jedan nain razmiljanja, vi niste ak uravnoteeni ni u vaem razmiljanju. " Kada ste s Isusom Kristom vi imate najmoniji um jer ga je On stvorio! I kad se mi razvijamo uz Kristov um, mi imamo "najglasniji" um. Zato kranin moe izdrati, izdrati, izdrati, izdrati, a da se ne slomi. On vam daje prosvijetljen razum. Kad ste u strahu vi niste uravnoteeni. Vi ste se prevagnuli u negativnost. Kad ste u strahu vi niste disciplinirani, odmah ete vidjeti razlog - i vi sigurno nemate samokontrolu! Kad ste pod strahom vi i reagirate pod tim strahom! Vae reakcije su pod kontrolom ovih duhova straha koji su vam prili. Pojedini ljudi koji izgube posao,
26

momentalno ele prodati svoju kuu u junoj Kaliforniji i odseliti u drugu dravu! O, kad bi se oni pouzdali u Boga i ostali nepokolebljivi umjesto da paniare. Oni su u strahu. Oni prenaglo reagiraju. Vidite, ne moete jasno razmiljati kad ste u strahu. Ali ako ste oslonjeni na Boga, vi kaete, "Boe, da li mi sada eli neto rei kroz ovu situaciju?" ekajte na Boga i kad tako napravite, nema straha jer vi znate da On ima potpunu kontrolu. AMEN! Vi znate da Bog ima potpunu kontrolu bez obzira to se dogodilo. Bog nam ne daje duha bojaljivosti, kukaviluka, uasnog straha! Nego, to vam daje? On nam daje snagu. Daje nam ljubav. Daje nam mir, razbor i prosvijetljenost razuma. Sotona mrzi Kristov mentalitet. On mrzi one koji osvajaju zemlje za Krista. On mrzi one koji kau '' Idemo naprijed za Bogom'', zato vas on eli smesti. Ja ga jednostavno odbijam govorei: "Moje misli su misli Kristove i ti mora
27

otii! U ime Isusovo!" Kako vidite Bog nam je dao razbor. Sigurna sam da je svaki kranin bar jednom ili vie puta bio napastovan od sotone s rijeima da ste izgubili pamet: "Ti sada gubi svoju pamet. Ti e poludjeti, Ti si luda, Ti izmilja stvari." Jedna stvar koju vam je Bog dao jest uravnoteen razum (razbor). S time dolaze disciplina i samokontrola - to je ono to vam je Bog dao. Kada smo izvjebani u duhu, kad umiremo sebi, mi postajemo disciplinirani. Postiemo samokontrolu nad naim osjeajima, nad razliitim stvarima. Koji puta je to posljednja stvar na kojoj Bog moe raditi, ali On ipak radi na njoj. Prema tome, strah je obmana koja vas omami. To je obmana koja zavodi u ropstvo sotone i onda ste svezani. I kad ste jednom obhrvani strahom, uhvaeni ste. Znate to, vi nemate izgleda dok ste zarobljeni. Vi ne moete imati viziju sutranjice. Ne dok je prisutan strah, jer je vaa energija negativna. Vaa snaga je
28

zaokupljena strahom i ona nije usmjerena pozitivno. Ona nije na Bojem obeanju, ona se ne oslanja na stvari koje promiu Boje kraljevstvo, ne temelji se na stvarima koje vas oslobaaju! Sotona eli zarobiti upravo one koji pripadaju Bojem narodu - oni su prijetnja njegovu kraljevstvu! Strah je iluzija. To je paranoia u Grkom, to je mentalna napetost, greka u izboru. Kad imate strah, vi imate mentalnu napetost i vae misli e lutati. Kad ste u strahu vi inite krivi izbor. "Odustani i prodaj svoju kuu". To su sotonske rijei. Kad bi se pripremalo misijsko putovanje i kad bi osjetila da neka odreena ena treba ii, rekla bih joj "Osjeam da vas Bog zove. " Njezin odgovor bi bio: "Dobro, ne znam, molit u za to ... " Ovo je dobar odgovor! Nikad ne donosite naglo odluke kad ste u Gospodinu. Ne srljajte. Zastanete i ekate da vam se Bog pokae. Ali kad ste u strahu, vi pravite odluke koje mogu biti katastrofalne. Rei u vam
29

neto to upropatava mnoge brakove. Strah od starenja, strah da e mu otii s drugom enom, strah od smrti i trah od gubitka drage osobe! Poznajem enu koja je tako zastraena da smrti da e ostati sama u starijoj dobi. I dok je sada u procesu za razvod od mua ona izlazi s drugim ovjekom. Zaboljelo me, jer volim ovu enu. Ona jo nije kranka, ali kad sam je vidjela neki dan, pomislila sam, "Oh, moj Boe!" Sotona i demoni su bili posvuda oko nje da je zavedu. Mogla sam vidjeti prazninu. Ona se upravo obukla za izlazak van sa svojim prijateljima. Mogla sam vidjeti demone oko nje. Imala sam viziju o tome kako je sotona potpuno unitava, jer on unitava - ovi ljudi e je odbaciti i ona e pasti u depresiju. Ona e biti unitena ukoliko se ne obrati i ne krene Bojim putem! Kad ste u strahu vi pravite krive izbore, vi ne donosite prave odluke, vi brzate, vi se prebrzo miete ili se ne miete - vi samo stojite i uope se ne miete. To je pogrena
30

opcija (izbor). Strah je uzrokovan od neprijatelja, od protivnika. To je iluzija koja vas zavodi u ropstvo. Strah je sotonska sila koja vas potpuno zarobi. Kada ste obuzeti Duhom Svetim, a netko je u strahu, vi osjetite tu zarobljenost. Mislim, ak i ako su oni u tijelu Kristovu Crkvi i ako su zarobljeni ovim duhom, vi to moete osjetiti. Jednog dana sam sluila na ulici s bratom koji se upravo obratio Gospodinu, kao teki grenik. Znala sam da mu avao pokuava rei da on ne moe sluiti na ulici. Samo sam svezala avla i njegovu la! avao je laac! I ja vam kaem da je ovaj brat bio udesno orue u dovoenju ljudi Gospodinu! Ali sotona e vam rei, on e pokuati da vas zaplai: ''Tko si ti, ti ne moe initi ovo, ti si uinio ono, ti si uinila ovo, ti ne moe ii ... " i strah dolazi na vas i vi mislite: OOOH! Ali vi znate, Isus nikad nije rekao da ne
31

moete. Nikad nisam ula da Isus kae ne moete, osim za grijeh! Ali ja mogu initi sve stvari s Isusom Kristom, koji me jaa. Boe, ja to vjerujem! Mogu initi sve stvari, ja mogu ii u Kubu, ja mogu voziti, ja mogu ii u San Francisko, ja mogu prokrijumariti biblije, ja se mogu u ljubavi udati. Filipljanima 4,13. ''Sve mogu u Onome (Kristu) koji me jaa'' Znate li da ponekad ljudi imaju u svom ivotu tako puno tekih povreda da se boje voljeti? Boje se voljeti! ak se moete bojati voljeti svoga mua - ja sam se bojala. Moj mu i ja imali smo prekrasan brak, onda sam se ja obratila. On je bio jako ljut radi toga i ostavio me. Napravio je nekoliko stvari koje su me veoma povrijedile, i kad smo se izmirili ja sam se bojala voljeti ga. Pomolila
32

sam se Duhu Svetom. Ovaj strah nije dugo trajao, jer ja nisam prihvaala strah. Bog je izlijeio ovaj strah i imali smo divan, predivan odnos dok ga Isus nije uzeo k Sebi. Nego, razumijete li to vam kaem? Vi se moete bojati voljeti. Sotona vas eli sprijeiti da ne primite iscjeljenje svoga braka, on vas eli sprijeiti da ne volite druge ljude jer ste puni straha da ete biti odbaeni. Vi se bojite da e vas ljudi odbaciti! Jednom kad sam putovala na Kubu, dok smo prolazili preko granice, imali smo torbe s lijekovima i biblijama. Jedna od djevojaka iz tima, djevojka koja je govorila panjolski, bila je prevoditelj. Uzeli su mi putovnicu i znate li to se dogodilo? Htjeli su me vratiti u Ameriku jer sam ja imala dodatnih stranica u putovnici za koju su oni mislili da nije slubena. Nisam razumjela to kau jer su govorili panjolski. Djevojka, koja je bila sa mnom, govorila je brzo, ja sam je upitala: "to se dogaa, to se dogaa?" I ja znam da mi je
33

Bog dao to da kaem carinicima. Kasnije, kad smo bile u sobi, rekla mi je: "Dobro, Joanna ja vam nisam htjela rei stvari koje su oni rekli, jer su rekli strane stvari o vama. " Ja sam odgovorila: "Pa to? Sotona uvijek kae strane stvari za mene." a ona je problijedila! Rekla sam: "Pa, to je jo novo? Sotona nee rei: 'Ui u Kubu Joanna '. On ima ljude koje je potpuno zaposjeo na carini, koji su komunisti, i ne vjeruju niti da Bog postoji. " Oni su me vjerojatno na panjolskom pogrivali - koga briga? Samo da ja proem sa svojim biblijama i lijekovima. AMEN! Ne brinem se to sotona misli. Ne obazirem se na to. Ova ena je bila totalno okirana. Na ovakve stvari naiete kad ste na Bojem putu. Eto zato da umrete sebi. Da se ne brinete to e netko rei. Vi ih volite i ako vas prihvate, dobro. Ako ne, to je izmeu njih i Boga. Onda ste u stanju da idete dalje i sluite. Vi se ne bojite da ete biti odbaeni. itava ideja hoda s Bogom
34

je u tome da se ide u totalnom povjerenju, vjerujui Mu u svakoj pojedinosti vaeg ivota. Dakle, vidimo da je strah uzrokovan od neprijatelja, to je iluzija da vas zadri u ropstvu Mi sami doputamo da budemo zavedeni duhom straha. Oni su demoni (zli duhovi), o ljudi. Oni su aktivni sotonski agenti. Ona ena mi je rekla: "Moramo biti razumni kad idemo u Kubu. Moramo sluati to nam oni kau." Ja sam joj odgovorila: "Ne, to je negativno i od avla (zloga) je. Ja to ne prihvaam!" Razumnost je u tome da vjerujemo u Boja obeanja, to je moja razumnost! Ja ne znam koja je vaa. Nita to ide protiv onog to mi je Bog rekao u svojoj dragocjenoj Rijei, nita to ide protiv toga, nije za mene razumno. Jer to je jedina razumna stvar u mom ivotu. avao (zlo) e doi i on e vam rei sve suprotno toj Rijei. Mi ne moemo to dopustiti i potpasti pod te
35

misli! Jer imamo razum Kristov. I to vie budete rasli s Isusom, to ete vie usvajati Njegov razum.

36

Trea glava Birajte slobodu Ovdje smo vidje1i da postoje duhovi straha. Ovi duhovi, ukoliko im mi to dopustimo, uzrokuju idolatriju. Ovi demoni straha su duhovni agenti nagovoreni od sotone da nas zarobe, da nas sveu, da postanu nai bogovi (gospodari). Da vam neto reknem. Onda kada vie razmiljate u negativnoj realnosti, kad vi vie mislite na strah koji dolazi na vas, kad vi vie razmiljate o strahu nego to se uzdate u Boga, strah postaje va bog. Predali ste svoje srce strahu, ljudi! Duh Sveti mi je. to odluno pokazao. Strah moe uistinu postati va bog. Ovi ljudi trebaju osloboenje jer je strah postao njihov bog. Mnogi ljudi kojima sluimo pri duevnim bolnicama su potpuno osloboeni i slobodni su. Ne moraju se vie vraati u bolnicu i
37

vie nikada ne moraju uzimati lijekove! Jer, Isus vam daje svoj mentalitet. Trebamo zapamtiti: ne dopustimo tim demonima da nas toliko zavedu da se ne moemo otvoriti Duhu Svetomu, da se ne moemo otvoriti Bogu, da se ne moemo otvoriti Njegovim obeanjima. To je kao s naom djecom. Toliko je toga to bi mi eljeli dati svojoj djeci, je l' tako? Mi znamo to je dobro za njih. Ako idu na fakultet, ako bi se smirili, ako bi to napravili uspjeli bi u ivotu. Ako slue Bogu, nemojte se drogirati jer znate to droga nosi. Ali oni se bune, i ljutito kau: "Ne, radit u po svome." Mi znamo da e oni proi kroz sve ovo i kakav e ishod biti. Tako i Bog gleda nas koji se preputamo strahu. Ako neete sluati Boju Rije i dozvoliti Bogu da vam pomogne da doete k Njemu, onda ste u borbi. Ako dozvolite da vas strah obuzme - vi ne ujete to vam Duh Sveti govori da bi vas oslobodio! I, ako vi dozvolite da vas duh straha zarobi, i
38

ne idete k Bojoj Rijei da bi bili osloboeni od straha, onda ste u porazu jer ste imali ansu traiti Boga. To je teko, zar ne? Ali to je istina. Bog vas eli potpuno osloboditi! On eli da hodate u pobjedi i On eli da budete slobodni! to se dogaa s negativnim duhom? Da vam kaem to? Vidjela sam da se ovo dogaa veoma, veoma esto. Ljudi poinju s negativnim duhom i strahom. I od toga, jer imaju ovaj negativni duh, oni sude druge. Oni ne ele ii u crkvu jer oni ne vole ovu crkvu, oni ne vole onu crkvu. Oni ne vole ovog sveenika, oni ne vole onog sveenika. Tada oni trebaju Boga, jer su u totalnom strahu. Svi ovi duhovi dolaze da vas veu. Ovi demoni ne vole da vi idete u crkvu. Vi niste slobodni da budete tamo gdje Bog eli da budete. Niste slobodni otii kamo biste htjeli. Niste slobodni u svojoj glavi da razmiljate o sebi kao o nekom udesnom, koga je Bog stvorio, jer vas strah tjera da mislite da ste vi
39

nitko i nita! Nije li tako? AMEN! Strah vas ini da mislite da neete pobijediti. Strah vas ini da mislite da je to za vas previe. Strah vas potie na misao da ste vi nitko jer je to ono to sotona eli da mislite! . Pogledajte na Howarda Hughesa On je bio u tako velikom strahu u kasnijoj dobi svoga ivota, da se je zakljuavao u svoju sobu. On nije dozvoljavao ni da ga se lijenik dotakne. On je bio sasvim opsjednut. Novac mu nije donio dobro. Novac vam nee donijeti dobro. Bog je Onaj koji vam ini dobro. Novac ne. Bog nam tako pokazuje svijet! I vidimo da kad nismo vrsti na Bojem putu, otvaramo se i pozivamo agente straha.

40

etvrta glava Osloboeni od straha Kako izlazimo iz straha? Kako se oslobaamo od straha? to radimo? to nam je to Bog dao da moemo poeti svoje putovanje u pouzdanje, vjeru i pobjedu; i uiniti da ovi agenti straha koji nas ele vezati, odstupe od nas? Oe, kako dolazimo do ovog dijela nae knjige, molimo te da prosvijetli i pomae na razum i na duh da primi rije osloboenja. Mi se odriemo sotone i svih njegovih djela. Mi se odriemo demona straha i nepovjerenja. I danas, Isuse, ja Ti predajem svoj ivot, ja Te molim da doe u moje srce. PRIHVAAM TVOJU PREDRAGOCIJENU KRV ZA OPROTENJE MOJIH GRIJEHA. ZNAM DA SI UMRO ZA MENE I DA
41

SI SVOJOM SMRU POBIJEDIO SOTONU. Ja vjerujem da si Ti uskrsnuo od mrtvih, da si Ti, Isuse, moj Spasitelj i Gospodin. elim ivjeti za Tebe u POBJEDI i POVJERENJU, potpuno Ti se predajui; i molim Te, Isuse, da stavi MOJ IVOT POTPUNO POD SVOJU KONTROLU. Ja obznanjujem snagu Tvoje presvete krvi i snagu Tvoje Rijei. Hvala Ti sto me oslobaa - to me oslobaa da pripadam Tebi, da sam pod Tvojim nadzorom. Dajem Ti sebe, ja znam da Ti zamjenjuje strah, slabost i pobune sa svojom velianstvenom prisutnou. Osjeam veliku glad za Tvojom Svetom Rijeju, Svetim pismom, te milost i snagu od Tebe, Isuse, kroz Tvoju Rije. Ja Te volim, Isuse. Hvala Ti to si danas doao k meni i izabrao me da Ti sluim. Due Sveti, doi i ostani sa mnom. Amen.
42

Isus eli da se borimo protiv straha jer, kad se borimo protiv straha, mi se sve vie koncentriramo na Isusa, disciplinirani u vjeri, uravnoteeni u naem razmiljanju i ivotu! Ali ako se preputamo strahu onda potpadamo pod njegovu vlast. Upravo sad u moliti da se vi ne prepustite ovim sotonskim agentima. Naprotiv, veite sotonu, recite mu da odstupi u Ime Isusa Krista. Ne preputajte se negativnim glasovima! Mi moramo svezati ove duhove. Jer, ako im vi dopustite, biti ete pod kontrolom ovih agenata straha. Sve nae akcije se oslanjaju na ovu bazu. Stoga smo otvoreni svim demonskim snagama. Strahom smo zarobljeni i od drugih demona, sotonskih agenata i dok se preputamo strahu mi kliemo unatrag. Moete li to vidjeti? Dok se otvarate sotonskim agentima koji su strah - vi hodate u strahu. Tada vi ne hodate u pouzdanju prema Bogu. U tom asu vi sluate vie demone nego glas Duha Svetog! Jer je to ono emu se preputate, ono u to ulazite,
43

ne borite se, vi se tako predajete duhu straha (zlu). Dok vi tako radite, svi preostali mali agenti ulaze unutra. Prije nego to to opazite, vi ste pali. Pitate se: 'Kako sam uope dospio ovdje? Kako sam dospio ovdje? Kako sam pao? Prije godinu dana sam bio u slavi. Prije godinu dana sam hodao s Gospodinom. Pred godinu dana sam uzbuen iao na biblijske studije. Prije godinu dana sam bio ovdje, a sad imam poudne misli. Sad se borim sa sobom, ak i da idem u crkvu. Sad se ja prepirem s Bogom. Prije godinu dana sam itao Rije i sluio Bogu, to se dogodilo?!' Vidite, mi ne elimo otvoriti vrata ovim demonima, mi se elimo boriti protiv ovih demona. Kad se ne borimo, mi se vraamo unazad umjesto da napredujemo u naoj vjeri i hodu s Bogom. Borba sa strahom je rast s pobjedom. Vidite to se dogaa, namjesto da idete naprijed, vi idete unazad jer se niste borili sa sotonom! Svaki puta kad se borite
44

protiv straha - oni demoni e doi i govoriti vam negativne stvari. To ne znai da ih vi morate primiti! Da li razumijete to kaem? Vi ih ne morate primiti. Bila sam na misijskom putovanju i moja unuka je dospjela na hitnu. Moja prva unuka - ona je, doslovno, zjenica moga oka. Moja kerka mi je rekla: ''Majko, mora odmah nazad kui! Tvoja je unuka odvezena u bolnicu." Odgovorila sam: "Dobro, mila." Ovaj strah je poeo obuzimati moje srce (zbog unuke) i ja sam ga vezala! Borim se s tim cijelo vrijeme pripremanja za slubu radije se borim sa sotonom. Zapravo, ja sam mu rekla da makne ruke od moje unuke, da ovi sastanci nee biti uniteni i da emo imati udesnu slubu veeras! Molila sam i primila povjerenje i snagu od Isusa. To je bio jedan od najsnanijih i najudesnijih susreta koje smo ikada imali. Mnogi su ozdravili i vidjeli Isusa kako ih se dotie! avao nee pobijediti! avao mi je govorio: "Tvoja unuka je bolesna. I
45

to ozbiljno. ozbiljno ... Jer on uvijek eli da reagirate bez da se pomolite. Tako mi idemo unazad umjesto naprijed kad se preputamo. Da sam mu ja to dopustila, to bi se dogodilo? Isus ne bi bio slavljen, niti bi njegov narod bio dotaknut milou - jer sam se ja prepustila strahu i iskljuila Isusa! Razumijete li? Netko drugi bi mogao preuzeti slubu lijeenja i nauavati, ali to nije bila Boja namjera! Tako namjesto da napredujem, ja nazadujem - vi napredujete svaki puta kad porazite sotonu! Svaki puta kad vi kaete "Gubi se, sotono!". Svakim napretkom, bilo centimetar ili kilometar prijeenim s Isusom, vi ga pobjeujete (sotonu) i napredujete u vjeri. to se dogaa, kad rastete u Kristu? Vi rastete u pobjedi. Vi ste okusili pobjedu! Slijedei put ete postii jo veu pobjedu, i slijedei put veliku pobjedu!!! Mi smo otvoreni pobjedi u Isusu, ili idemo unazad sa sotonom, u mukama, umjesto naprijed u svojoj vjeri s Bogom. Dakle, idimo naprijed, u pobjedu!
46

Peta glava Upoznajte svoga neprijatelja Strah od naravnog i nadnaravnog podruja je ugnjetavanje (tiranija)! to time misli, Joanne? Evo, vi moete biti u strahu od tornada koji dolazi. Moete se bojati novane oskudice, tjelesne bolesti. to je (strah) u nadnaravnom podruju? - Sotona. Strah od naravnog i nadnaravnog podruja je ugnjetavanje! Sad u vam rei neto vie o ugnjetavanju. Svatko tko je pripadnik New age pokreta, ili tko ima horoskope, tablice, kristale, karte za sreu ili bilo koji slian predmet ovakvih vrsta ak i ako su u vaoj kui, mora znati da e ove stvari dovesti tiranskog duha u vau kuu. Ljudi mi dolaze i pitaju me, "Zato sam depresivan?"; ja idem u njihovu kuu i Gospodin me vodi upravo do onih okultnih
47

stvari, okultni duhovi se bore protiv Duha Svetoga Bojega. Ovi okultni duhovi su duhovi ugnjetavanja i depresije! Ne moete Ii vi to imati? Mi ovdje vidimo da strah od prirodne ili natprirodne stvarnosti - nije stvarnost. Istinski Ja, ovjek-Krist (pokristovljeni ovjek), hoda u poznavanju Boga. to je to poznavanje Boga? Njegove rijei? On je vjeran, On je svemogui, kontrolira sve sile. Poimo unazad do toga. Ova tiranija nije stvarnost - za vas to ne bi trebala biti stvarnost. Slijedite li to kae Duh Sveti? Jer hodite u duhu - stvari koje vam ape sotona su neistinite, one su lane. Strah nije stvaran. Nije ako ga ne prihvatite. Nije ako ivite u vjeri. Koliko ih to razumije? Strah nije stvarnost jer kad mi ivimo od Rijei, mi primamo Boja obeanja - to je to je za nas realno. Onda sotona dolazi sa svim ovim optubama i sa svim ovim strahovima: "Oh,
48

ne idi ovamo, umrijet e, ne ini to, djeca e ti umrijeti, avion e ti se sruiti!" togod vam eli rei, to nije realno, to su samo njegove optube. Sotona eli da vam to postane stvarno, on pokuava da vam to predstavi kao stvarnost iako to nije stvarnost! Istinska stvarnost je na strani Bojih obeanja. Sva Boja obeanja su pobjeda! To je to je realno - sotona je samo laac i otac lai, tuitelj brae. Tako vidimo da istinski ja, ovjek-Krist, ovjek koji voli Isusa, ovjek koji je dao svoj ivot za Isusa ovjek - Krist je istinski ovjek! Neistinit ovjek je ovjek-Adam. ovjek koji je pao i koji nije obnovljen u Kristu. Istinski ovjek je ovjek koji daje svoj ivot za Isusa Krista i postaje slian Isusu Kristu. AMEN. Tako smo mi svi stvoreni u poetku, to je istinski ovjek. Istinski ja, ovjek-Krist, ivi u poznavanju Boga. Poznavajui Boga, mi znamo da On nee dozvoliti da nam se sve ove strane stvari, za koje sotona kae da e se dogoditi, dogode. AMEN!
49

Mi znamo da postoji sluba za nas, mi znamo da nas je Bog spasio i s razlogom nas pozvao! Mi znamo da e nas Bog upotrijebiti u Duhu Svetom. Mi znamo da smo bili odreeni da se rodimo u ovo vrijeme, da sluimo U ovo vrijeme. Poznavanje Boga je poznavanje Njegove Rijei! Vi ne moete poznavati Boga ako ne ljubite Njegovu Rije. On je vjeran! Ako poznate Boga vi znate da je On ljubav. On je vjeran, On je svemogu i On vlada nad svim silama. Kad vi ivite u poznavanju Boga i u poznavanju Njegove rijei onda znate sva Boja obeanja, Njegovu udesnu snagu, i njegovu ljubav za vas. Vi ga poznajete jer vas Duh Sveti pouava o Rijei, u znanju tko je On, vi znate da je On vjeran! Matej 7,7 Itite i dat e vam se, traite i nai ete, kucajte i otvorit e vam se. Matej 10,30 A vama su i vlasi na glavi sve izbrojane
50

Kad mi poznamo Rije, mi znamo Bog je vjeran! Mi znamo Bog je svemogui! Kako mi znamo da je On svemogui? Bog Otac je poslao Svoga Sina da se rodi od Djevice. Isus je uskrsnuo od mrtvih. Isus je pomazao dvanaest apostola koji su svi bili ispunjeni strahom poslije Isusove smrti, ali kad su se napunili Duha Svetoga, oni su promijenili svijet! Da vidimo to! Oni nita nisu inili dok nisu bili ispunjeni Duhom Svetim! On je svemogui! Sto se onda dogodilo? Petar je bio tako pomazan (duhom) da kudgod bi prolazio, njegova bi sjena padala na tlo i narod bi ozdravljao. Mukarci i ene u Slubi evangeliziranja znaju daje Bog svemogu. Mnogi su bili osloboeni od droge i alkohola, sad ive ivotom pobjede! Ako Bog moe osloboditi ljude od demona kao to su droga i alkohol - On je svemogu! To samo moe Bog! Vi znate da je iznad svih ljudi i svake sile Bog svemogui. Aleluja! Tako kad smo u Rijei, poznamo Boga i
51

tko je On, mi znamo da je On vjeran, On je svemogu. Gospodin kae: Ne bojte se! On sve kontrolira. On kontrolira sve sile. Koji puta On nas pusti ekati na nae udo jer ini neto drugo u meuvremenu. Njegova ljubav nam uvijek daje pobjedu. Njegova ljubav je svemogua. Da li znate da to vise ivite u Gospodinu, to vie shvaate Njegovu ljubav! On je tako milosrdan, Njegova ljubav je tako velianstvena! Njegova ljubav je silna! Njegova ljubav e nam uvijek donijeti pobjedu! On vas ne naputa, vi ste Njegova djeca. Njegova je velika radost da vas uvede u svoje kraljevstvo. Imala sam viziju. U toj viziji sam u asu vidjela da Isus ima sve ove milosti i darove za nas - ali zbog nae svojeglavosti, i naeg nepredanja makar i samo malo svoje volje, On nam ne moe dati ove darove! Ako predate samo malo vae svojeglavosti Isusu i uinite napor, On e to sve uzeti - samo napravite taj mali napor! Predajui sebe pod Isusovu
52

kontrolu, daje vam se pobjeda u ivotu! Ovo je ono to e vas usreiti. Ovo je ono to e vas osloboditi. Da bi ste bili dobri roditelji, da imate blagoslov u financijama, da primite vodstvo od Boga, da imate fiziko zdravlje, da imate duevna raspoloenja ljubavi i da ne budete bijedni sve vrijeme. Strah vas ini totalno bijednima sve vrijeme. Strah vas ini nepovjerljivima, kad ste puni straha, vi nemate povjerenja. Prije svega vi se ne uzdate u Boga, a onda vi ne vjerujete ljudima oko vas. Stoga ovdje vidimo da e vam Njegova ljubav uvijek dati pobjedu - ona vam uvijek daje pobjedu! I Ivan 4,18 "U ljubavi nema straha, naprotiv, savrena ljubav iskljuuje strah, jer strah pretpostavlja kaznu, a tko se boji nije savren u ljubavi. "

53

U ljubavi nema straha. Savrena ljubav izgoni svaki strah - to je ljubav Isusova! U ljubavi nema straha. Groza ne postoji, a savrena i zrela ljubav izbacuje strah i zatvara put svakom teroru! Tako, ivite u povjerenju, jer strah unosi sa sobom misao o kazni, jer onaj koji se boji ne posjeduje punu zrelost ljubavi. On jo nije izrastao do potpunog savrenstva. Vidite, kad imamo strah to znai da nismo u potpunom pouzdanju. Tereza iz Avile bila je Boja ena, iz panjolske. Ona je bila silna Boja ena i vjerovala je Bogu tako jako da je pod prosvjetljenjem napisala velika otkrivenja. Ona bi poela nauavati, i dok bi nauavala, morala se pridravati stola jer bi bila uzdignuta uvis snagom Boga Duha Svetoga! Ona je postala crkvenom nauiteljicom u Katolikoj crkvi. Ovo je sve bilo prosvjetljenjem Duha Svetoga - On ju je sve nauio! U njenom domu u panjolskoj ja sam
54

srela ovjeka koji nije znao ni itati ni pisati ali je molio: "Boe, ako si Ti mogao nauiti svetu Tereziju iz Avile, Ti moe i mene nauiti. Ako si Ti to uinio za Tereziju, moe to uiniti i za mene.'' I Duh Sveti ga je prosvijetlio kako e pisati! Ovaj je ovjek bio potpuno nepismen - imam razglednicu koju je on napisao! Njegov sin je otiao na studije u Rim da postane sveenik i on je elio da se moe s njim dopisivati. Rekla bih da je ovo prilino velika stvar, zar vi ne biste? Ali on je dobio svoj dar - on je dobio svoje udo jer je vjerovao, on je znao da je to mogue! Znao je da Bog nema posebnu naklonost samo prema nekim osobama (ve nas sve istom ljubavlju ljubi)! Tako, ako imate malenkost straha dogodit e se, kako rastete u Gospodinu, a vae znanje o Njemu je sve vee, da ete se suoavati sa sve manjim strahom. Da uzmemo dvoje ljudi koji su u braku. Moda ste u poetku, prvih godina, u malom strahu da vas on nee voljeti ili da vas ona nee voljeti zauvijek.
55

Pribojavate se da joj, kako starite, neete vie biti dragi. Ali upoznavajui je sve vie i vie, strah se smanjuje ili upoznavajui ga sve bolje strah se smanjuje - nije li to istina?! Strah se smanjuje. Tako je to s Isusom. Mi znamo da se On brine za nas, mi znamo da e On biti tamo, mi znamo da je On pobjeda, mi znamo On je uvijek tu, On je svemogui Bog! Mi se same moramo boriti sa sotonom i nastaviti borbu sa sotonom. to vie upoznajemo Isusa, to sigurnije spoznajemo da je tu, to emo vie iskusiti pobjedu! Ovo se dogaa kad ste zreli u Kristu (zrelost znai poznavanje Isusa, dobro poznavanje Isusa), i to vie sazrijevate u Kristu to strah koji ste imali vie nestaje! Spomenula sam Tereziju iz Avile jer je imala molitvu koju volim, a ona glasi, "Neka me nita ne uznemiri" - to je teko! Znala sam se zagledati u tu molitvu i rei: Ne znam hou li ja ikad dovde dospjeti. Da me nita ne uznemiri! Sve su stvari prolazne!
56

Sve stvari prolaze, samo Bog ostaje! Drugim rijeima, On je jedini koji me podrava. Sve drugo e proi, jedina vrijednost koja ostaje je Bog! Pa stoga, ako se vi preputate Bojem Svetom Duhu i predajete Mu se, onda ulazite u tu vrstu ljubavi! Nikad nisam mislila da bih dotle mogla dospjeti, da budem iskrena. Mislila sam da u dotle dospjeti pred samu smrt. Jer kad ste u slubi, svi pakleni muitelji su protiv vas. Ali znate to, mi idemo sve blie Bogu vjerujui Mu u svemu, znajui da On jedini ostaje! Duh Sveti je savren! Prisutnost Duha Svetoga je jaa meu Bojim narodom! Moda ste vi danas ovdje i moda kaete: "Joanne, ja imam tako mnogo strahova kako ja mogu doi dotle? Vi ste tako sveta ena i tako velika i moete itati Rije, ali to je sa mnom, ja sam ovdje na pustom polju?" Isus nije licemjer ni prema kome. Prvo, vi imate elju da ga upoznate. Vi trebate uiniti taj napor da Ga upoznate - Onda
57

Isus ini sve ostalo! Ali vi morate drati stalno kontakt s Njime! Neprekidno se davati Njemu. Onda ete doi do ovakvog poznavanja, da je samo Bog vaan. Vi ete imati znanje o Njemu. Imat ete znanje o Njegovoj Rijei. Vi ete imati znanje o Pobjedi. Vi znate tko je On! Izreke 29,25 ''Strah ovjeku postavlja zamku, ali tko se uzda u Jahvu, nalazi okrilje.'' Ja volim te retke! Strah ovjeku postavlja zamku, to uvijek ini. Kad se bojite, sotona je upravo tamo da vas natjera da se udaljite ili da padnete. To moe biti sotonski trik kao to smo prije rekli, oni ljudi prodaju svoju kuu jer im nedostaje Bog, jer su izgubili svoj posao i nisu traili Boga. Umjesto toga su se odselili u strahu. To je bio sotonski trik da ih obeshrabri, da ostanu bez Boje providnosti! Istrgnuti od
58

slube i iseljeni u drugu dravu, pogledajte to kaem. Strah donosi zamku! Vi moete napraviti pogrean pokret - sotona vas pouruje da napravite taj pogreni korak. Rei u vam to jo strah ini - to je sotonski trik da vas odvue od Boji stvari!!! "Ja ne mogu putovati zrakoplovom, jer se bojim. Oh, ne mogu putovati preko mora, ako potroim svoj novac na misijsko putovanje propast u. Oh, ne mogu ii na sastanak ja u se putem razboljeti, jer sam bio bolestan danas cio dan." Neki od vas mogu imati problema itajui ovu knjigu sotona nije elio da vi to itate! Ali ako ste se prepustili ovom strahu, da ete biti bolesni ako ne spustite ovu knjigu - kaem vam, da ete promaiti plan pobjede. Ovi strahovi su zamka. Trik da vi ne primite Boje darove. To je tono to sv. Pismo kae. Ali tko stavi svoje pouzdanje u Gospodina, to je s njim? Vi ete biti sigurni. Zgrabite ovo pismo upravo sad! AMEN! Stavite svoju nadu u
59

Gospodina i bit ete sigurni! Kad se otvorimo pouzdanju u Boga i vidimo Njegovu silnu ljubav, postajemo manje oholi. OOOH to boli! Da li ovo malo bocka? Oholost vas dri daleko od sveobuhvatne Boje ljubavi jer vi mislite, "Mogu ja to napraviti po svome" pa i ako sebi kaete "Nisam dostojan" i to je ponos! Mi se snizujemo u oholosti jer ovisimo o Bogu, a ne o sebi! Kad se uzdate u Boga, vi kaete: "Isuse, odstupit u i ui u u tamnu no due. Idem u tamu vjerujui u Tebe. Proi u kroz ta vrata i vjerovati Ti. Ja ne znam to je na drugoj strani, ali Ti mi kae da idem - ja ne mogu vidjeti. Ja nemam vizije da bih vidio, ali znam: Ti si tamo i ja se uzdam u Tebe. " Koliko vas znaju to smo ovdje rekli? Dok se smanjuje vaa oholost, vi ostavljate sebe po strani. To ne radite na svoju ruku, vi ne pokuavate neto smisliti - vaa se oholost smanjuje! Jer mi zavisimo o Bogu, a ne o sebi. Ako se mi prepustimo strahu, utiemo
60

na druge s tim strahom. Znate to? Onog asa kad ste popustili strahu, vi ste utjecali na druge oko vas sa strahom. Vai strahovi se oituju - kao npr. "Ne idi tamo, ne radi to, vaa kua e izgorjeti, ja osjeam to e se dogoditi; vi idete u kola osjeam da ete imati saobraajnu nesreu; oh, znam da e sve izgubiti, znam da u izgubiti svoj posao, znam da e se moja djeca razboljeti " Dok vi ispoljavate ove strahove, ljudi oko vas to sluaju. Takvi, vi niste Isusov uenik vi ste postali sotonin agent! Vi sijete strah u ljudska srca i misli. Ako oni nisu jaki oni e se svinuti. Oni e se potpuno slomiti. Ali mi emo biti Isusovi agenti i mi emo ispovijedati istinu i pobjedu! Pomoi ljudima da nadiu svoje strahove i da uzmu alat koji im je pri ruci. Zato je vaa dunost da ivite u istini, a ne u strahu. To je naa obveza da ivimo u pouzdanju, a ne u strahu. Tako vi vidite da kad strah doe na vas - vi izjavljujete: "Oh,
61

znao sam, znao sam da e se to dogoditi. Oh, osjeam da me boli srce". to vas strai to e doi na vas! Dok se bojite vi pozivate, vi pruate dobrodolicu agentima straha. Vidite, dok se bojite, kao da govorite: "Doite, elim neto vie uti, mali demoni, kaite mi vie naina na koje se mogu bojati." Ali kad ste jaki u Bojoj rijei, Bog kae: "Ja u uzeti sve vae strahove. " Dok se vi bojite, vi pozivate, vi se otvarate, vi pruate dobrodolicu agentima straha. Stoga vi prizivate zlo. Kako emo se boriti protiv straha? Gospodin mi je jasno rekao da mi moramo stupiti u akciju i poduzeti pozitivne korake! Ne smijete sjediti u strahu cijelog ivota i umrijeti kao straljiva ena ili straljivi mukarac. Kad ja dospijem u lijes, i ako Isus prije ne doe, ja se nadam da e svi rei: "Ovdje je ena od vjere, oh, ne mogu ni prii blie njenom lijesu jer je Duh Sveti jo na njoj!" Ja se nadam da e ljudi doi blie mome
62

lijesu i biti ozdravljeni - stvarno se nadam. To govorim u Isusovo Ime! Ako zanosa ne bi bilo, ne elim da ljudi kau: "Sirota Joanne, ona je imala tako grub ivot, izgleda da u niemu nije uspjela." Ako bi tako kazali, moj ivot bi bio ivot straha - jer je poraz plod straha. Ja elim da oni koje sam sluila, nastave pobjeivati i kad ja odem! elim ii naprijed, elim sluiti ak i ako Duh Sveti bude trebao prolaziti kroz moje kosti! A L E L U J A!

63

esta glava Kako se boriti protiv straha A kako emo se boriti protiv straha? Gospodin mi je jasno pokazao da trebamo stupiti u akciju, uiniti pozitivni korak da bi pobijedili strah! Ne pokuavajte svoj strah utopiti u alkoholu. Ne pokuavajte taj strah guiti s TV-om. Ne pokuavajte svoj strah otklanjati s drogom ili seksom, mislei, "Oh, ako ja uinim ove stvari, strah e nestati." On nee nestati, ovi sotonski agenti su jo tu! Kada proe radosni trenutak, ovi strahovi postaju jo jai! Radosni trenutak je proao, ali sotona je jo tu! Alkohol ne umrtvljuje strah. Droge ne ubijaju strah. Seks ne unitava strah. Moj je mu bio alkoholiar - i ako ste i vi to bili, ili jeste alkoho1iar, onda znate to alkohol ini. Alkohol jaa strah. Kad bi se napio, bio bi stoput straljiviji! Jer su u alkoholu duhovi, i ovi duhovi bi uzburkali
64

njegov razum, on bi se upravo tresao od straha, to je tlaenje koje stvara depresiju. to je depresija - STRAH! Ovo je va izbor! Vi moete izabrati borbu protiv straha, odgovorni ste pred Bogom. Svaka osoba ima izbor. Da li ete ii kroz ivot plaei se ili ete kroz ivot u pobjedu? Vi imate izbor, i moete: 1) Biti usredotoen na Isusa. 2) Moete vjebati disciplinu misli, moete prakticirati disciplinu u ivotu. Sve se svodi na disciplinu. Prvo: trebate biti usredotoeni na Isusa Krista - to je prvo! Ne na TV, ne na voljenu osobu, (iako vi volite svoju enu ili mua, ili svoju djecu ili unuke), ali prije svega, vi trebati biti usredotoeni na Isusa. - On treba biti na prvom mjestu u vaem ivotu. To je prvo. to onda radite? Prakticirajte disciplinu misli. Disciplinirajte se tako da uete u
65

Rije. Ne dajte da vam misli lutaju. Kad vam ovi demoni dou i kau da se bojite ovoga ili onoga i da e se to i dogoditi, recite: "Ja te veem, sotono" - to je disciplina misli! Kako ja discipliniram svoju pamet? Veui neprijatelja, stavljajui svoje misli u podlonost Duhu Svetom. Kad doe poudna misao, veite je u ime Isusovo! Nemojte je podravati. Prakticirajte disciplinu u ivotu. Ne mislite "Dobro, mislim da u to danas pokuati." A onda odustanete i dozvolite da strah ue - nemojte kazati: "Ja nisam dosta dobar u tome, i pokuao sam." Disciplinirajte se. Recite: "Idem moliti vie sati ili u itati rije Boju." Ako to radite vi ste puni Isusa - onda, kad vas netko nazove telefonom, disciplinirajte se i dajte sebe toj osobi, posluite tu osobu. Disciplinirajte svoj ivot, napravite sendvie za siromahe! Nemoj rei: "Oh, neka to netko drugi napravi, vi znate, ja ne
66

volim praviti sendvie." Pravljenje sendvia nije neto poniavajue! Pravljenje sendvia za siromahe uvelike e koristiti vaem duhu. Rast ete u Gospodinu. Rast ete skokovito - ja vam to obeavam! Kad pravite sendvie za siromahe, rast ete jer ete istjerati sotonu, vi tako postajete ponizni! Poniznost izbacuje sotonu kroz prozor! Gospodin dakle govori da su ovo stvari u kojima moete biti disciplinirani. Ne propustite studij (misli se na laike susrete na kojima se Biblija prouava) mislei: "O, tako sam danas umorna, danas moram toliko stvari napraviti, trebam se malo opustiti. Pa znate da ne mogu danas na studij Biblije idem sljedei put.'' Sljedei put ne dolazi jer vas je sotona toliko napadao preko tjedna, da vi ne moete na biblijski studij. Ali ako se disciplinirate i poete na studij, vi ete takoer biti poslueni. Mi traimo od ljudi da nam pomognu u slubi? "Dobro, ja idem na slubu, ali ne
67

znam jesam li ja na to pozvana!" Dobro, moda ti nisi pozvana u slubu, to je dobro, nisu svi pozvani na tu slubu, ali probaj, na kratko bar, pokuaj. Vidi za to si pozvana, daj sebe, disciplina, disciplina, disciplina! Jer je to put da porastemo u Isusu. Sotona mrzi disciplinu, oh, on to mrzi! On voli one koji nisu disciplinirani jer je u disciplini pobjeda! Nikad nisam vidjela vojnika da nije discipliniran. Jeste li bili u vojsci? to ako niste bili disciplinirani? Vi niste onda dobar vojnik, zar ne? Vi morate biti disciplinirani! Svi su bili zabrinuti u Zaljevskom ratu, jer nai vojnici nisu bili disciplinirani. Mi smo se pitali to e se dogoditi? Dobro, Bog je pomogao jer smo se molili. Ali vi morate biti disciplinirani, ili neete biti u stanju boriti se sa sotonom. Svaki puta kad se disciplinirate vi rastete u disciplini! Ljudi kau: "Budi ovjek! Idi, zaposli se! Ne dozvoli da te taj omalovaava, ne dozvoli da te ta ena omalovaava, budi ovjek!" Ne

govore li ljudi tako? Znate li to Gospodin kae? On kae: "Budi istinski ovjek, budi discipliniran u Isusu Kristu.'' Disciplinirajte tijelo. Stavite tijelo pod nadzor Duha Svetoga - to je velianstveno! Lijenost je tjelesna, i tijelo ne dobiva nita. Tijelo nita ne dobiva! Bog Duh Sveti kae: "Ako ti zbilja eli biti ovjek, mora biti discipliniran za Isusa Krista.'' Prema tome, mi moramo biti oslonjeni na Isusa; u rijeima i u dje1ima! Biti ovisni o Isusu u rijeima kao i u slubi ljudima i u itanju njegove Rijei. Drugom rijeju, budite disciplinirani u rijei i djelu po svojim ustima. Traite od Duha Svetoga da posveti vaa usta. Kako postajemo disciplinirani, tako se borimo protiv iluzije straha!

69

Sedma glava Hodite u Bojem znanju Imali smo molitveni susret nae slube i rekli smo ljudima da oni zaista moraju poeti paziti na svoje vladanje i to vie nego ikad prije. Muevi i ene zajedno, kakvi su oni skupa, na misijskom polju, u zajednikoj slubi i kod kue! Moramo biti disciplinirani. Mi ne moemo ii pred druge ljude i biti nedisciplinirani. Mi moramo voljeti nae suprunike. Mi ne moemo ne voljeti predvodnika slube, i mi ne moemo ne voljeti nau upnu zajednicu. Mi se ne smijemo predati ljutnji. Mi trebamo biti koncentrirani na Isusa u svojim rijeima i oslonjeni na Isusa u svom djelovanju. Rijei koje izlaze iz naih usta moraju biti svete rijei, Isusove rijei. Nae djelovanje mora biti sveto prema drugim ljudima.
70

Mi se oslanjamo na Isusa kroz druge ljude, Znai vidjeti Isusa u svakome od njih, a biti tako usredotoeni u umu i duhu. Pruite pomo osobi u potrebi. Vi moete okrenuti lea i otii, ali to nije disciplina. Disciplinirajte se, priite osobi u potrebi i budite joj dobri pastir Isus. Da bismo bili Isus toj osobi, moramo biti koncentrirani na Isusa. Ako ste oslonjeni .na Isusa, On e vam kazati potrebu osobe i to ete joj rei, koja je njena potreba - eto kako se boriti protiv straha. Ako nemate um ispunjen Isusom, on e biti ispunjen drugim stvarima i vi ete biti jako plaljivi. Disciplinirajte svoje misli! Evo kako disciplinirati vae misli. Ne fantazirajte - kaem vam - to je itekako realna stvar u svijetu. Ne fantazirajte, ljudi! Nemojte nikad biti nepaljivi s avlom! Ne okreite svoje misli prema sotoni, ne fantazirajte. Vi znate da se ne fantazira samo u vezi s poudom, moete fantazirati i o drugim glupim stvarima. Oh, kad bi bar bila
71

u Palm Springsu, da sam bar bila tamo, o kad bih bar to imala. Mislim da je to ivot u trala-la zemlji. Isus je realist, On eli aktivan um, On eli um koji je siguran. On eli produktivan, stvaralaki, kreativni um. Vi ne moete imati Isusove vidike ako va um nije produktivan. Zato mi discipliniramo svoje misli i ne preputamo se fantazijama! Ispunite svoj um Bojim ciljevima! Sa sluenjem i molitvom! Ispunite svoj um Rijeju Bojom! Sluajte, klju produktivnog uma za Isusa znai da imate svoje misli ispunjene s Rijeju Bojom i slubom. Vi znate staru izreku koja kae: "Drite djecu zaposlenom i nee zastraniti." Ne fantazirajte, ako imate taj problem, traite osloboenje! Disciplinirajte vae misli formirajui um Kristov. Ne budite negativni, prakticirajte pozitivan nain razmiljanja. Koliko ljudi ima negativan nain razmiljanja. Negativno razmiljanje o ivotu je sotonsko. Pa, to
72

sad da inimo? Okrenut emo svoje misli na drugu stranu, k Bojim stvarima. itajte Sveto Pismo da biste bili pozitivni! Slava Bogu! Dakle, prakticirajmo pozitivan nain razmiljanja. "Neka trai sa vjerom, bez ikakva kolebanja, jer kolebljivac je slian morskom valovlju koje vjetar podie i raznosi tamoamo." Jakovljeva 1,6 Traite s vjerom, ne zdvajajte! "Moda ja to dobijem, a moda i ne.'' Jer onaj koji se premilja je poput morskih valova, ide sad ovim, sad onim putem. Mi trebamo imati discipliniran razum! Disciplinirani u vjeri, poduzmite pozitivno djelovanje u vjeri, ne odustajte u hodu. Disciplina u vjeri trai "pozitivno djelovanje" vjere! Ako ste discipliniranog razmiljanja, to ono trai - pozitivno djelovanje! Vi ete initi pozitivne stvari.
73

Da, Boe, ja elim dobiti taj posao. Da, Boe, Ti e uiniti ovo. Da, Boe, ja u ozdraviti. Da, Boe ja u se prijaviti za to putovanje - Da, Boe; Da, Boe; Da, Boe! AMEN. Vi neete ivjeti u negativnosti jer je negativnost poraz! Vi ete prakticirati svoju vjeru, vi ete svoju vjeru pokrenuti na djelovanje - i ne odustajte u hodu. Nemojte as govoriti da ete sluiti Bogu, a as da neete. Kolebljivac je "nestabilan na sve naine." Isus kae: "Ako si mlak ispljunut u te iz svojih usta, oh, kad bi bio studen iIi vru. Jer si mlak, ni studen, ni vru, ispljunut u te iz svojih usta.'' Otkrivenje 3,16-17. Ne odustajte u hodu, ljudi! Ako ste mlaki, bolje je da se zagrijete. Da vam kaem na drugi nain, Isus kae da e vas ispljunuti iz svojih usta. Vi ste Mu muni. Jer kad ste Ga jednom okusili, pa ste ostali hladni to Mu je gadljivo. Ne odustajte od vaih obaveza. Ne recite as: Oh, da, ja idem napraviti ovo, pa onda: Ja u napraviti ono.
74

Rei u vam jednu stvar, neu imati nikoga u slubi koji odustaje od svog djelovanja jer nemamo vremena za gubljenje. Ako neki kau da idu neto napraviti, onda e to i napraviti! Ja raunam na njih, Bog rauna na njih da e to izvriti, ali ako oni odustanu u tome da e napraviti ono to su rekli, to nikada nee biti uinjeno. Moram imati nekoga na koga mogu raunati - Bog mora imati nekoga na koga moe raunati! Ako mi Bog pokae: "Joanne, elim da otputuje u San Francisko na Halloween." On moe znati da moe sa mnom raunati da u ja rei: Da, Gospodine! Ako On kae: "Joanne, elim da ide i isprazni none posude AIDS bolesnika." On mora znati da u rei: da, Gospodine. Jer ja se ne igram s mojim obeanjem. to On bude traio da napravim, ja u napraviti! Ne odustajte od obaveza, vi se ne uite odustajanju nego disciplini, dolazei na
75

biblijske, katehetske studije. Nekad je teko biti discipliniran. To trai disciplinu i to je dobro za vas! Onda moete ii ostatak mjeseca i biti disciplinirani u ivotnom hodu. Isus kae: "Joanne, Ja elim da ide u Fresno." "Ali, Boe, ja imam toliko toga u planu na kalendaru. Imam svoju brau i sestre u Fresnu, mogu li ekati do slijedeeg mjeseca?" Ljudi u Fresnu ne bi to htjeli uti, je li tako? Moda oni imaju veliku potrebu. Kau: "Zajednica 'Krist u vama, Nada Slave' je u petak. Hvala Bogu! Moram tada imati molitvu" Nije da nema drugih ljudi koji bi molili za njih, nego smo moda upravo mi ti koje je Bog povezao s njima. to ako ja nazovem i kaem: "Ne mogu doi ovaj tjedan jer sam umorna. Ne mogu to napraviti ovaj tjedan jer mi je iskrsnulo vjenanje. Ne mogu doi ovaj tjedan jer me boli stomak." Bolesni ili ne mi trebamo ui u kola i vjerovati Bogu da emo biti ozdravljeni i da emo ih posluivati. Jer, neto u vam rei, avao e sve poduzeti
76

da sprijei vau misiju i da se ne odazovete Bojem pozivu. To je disciplina - da li slijedite ovo to vam govorimo? Nastavite tako initi. Ma, ako je to i neka sitna stvar, kao npr. bolesnoj osobi neto proitati, ako je to u ljubavi, ma to to bilo - uinite! Evo kako postajemo disciplinirani! Ne odriite se molitvenog ivota. Sad posebno govorim katolicima. Nemojte samo ii nedjeljom na sv. Misu i to onda zaboraviti. Idite na sv. Misu to ee moete. Idite na koljena u klanjanju i idite na molitvu i traite Boga! Ne inite samo ono to morate uiniti. Vi moete misliti kad idete nedjeljom na sv. Misu da ste sve izvrili. Niste! Vi trebate pasti na koljena i traiti Boga. Sad govorim svojoj protestantskoj i pravoslavnoj brai i sestrama. Ne mislite da ste samo nedjeljnim odlaenjem u crkvu ispunili svoju obavezu prema Bogu. Vi Mu trebate ii u svakodnevnoj molitvi jer vas sotona svakodnevno napada! ON
77

VAS SVAKODNEVNO NAPADA I VI TREBATE BITI UTVRENI. Ne odriite se davanja svoga prinosa i milostinje! Najbolji put da postigne financijski blagoslov jest da daje! Vi ste to uli da svaki koji tako radi kae to. I to nije trik. To je istina. Ja sam neka vrsta sluge kao to i sami moete vidjeti i mogu vam rei da zaboravim uzeti milostinju mnogo puta. Moji me moraju podsjetiti da uzmem milostinju. Ali znate to? Ne ini vam uslugu ako zaboravite uzeti milostinju, to vam oduzima ansu da primite udesan financijski blagoslov. elim vam rei, kad vi dajete svoj prilog ili milostinju, to je velianstven put da budete posluni Bogu i ponizni. Nauite se prepustiti Duhu Svetom dajui porez i milodare. Dep boli ponajvie! Suoimo s tim. Recimo kako jest. esto je to zadnje uporite koje zadravamo "Oh, Boe, ti moe initi sve, ja u ii svugdje, ali ja ne elim isprazniti sadraj svog novanika". Je li tako? Ii u hraniti gladne, poi u posluivati bolesnima
78

od AIDS-a, ali, Boe, ja se ne mogu odrei ove svotice. Kad jednom kaete: "Sve je tvoje, o Boe, ne brinem se to Ti s tim radi!" Vi ste dopustili da vas Bog obilno financijski blagoslovi! Bog mi je ovog jutra rekao da je novac previe istaknut, naglaen. Ako vam On kae: "Daj to" - i vi to imate - dajte to! On vam nee rei da date to ako to nemate, ja vam to kaem! Ako vi to imate - dajte, jer vas to snizuje i postajete posluni Bogu. Mi kaemo: ''Ali, Boe, ja u platiti moj plinski raun ovim novcem." Dajte vi to Bogu i vidite to e se dogoditi! Mnogi su doivjeli financijsko udo dajui prilog i milostinju. Molite neprekidno, oboavajte Boga, neprestano budite u poklonstvenom raspoloenju, slavite Gospodina. Neprekidno Ga gledajte u lice. Dok se klanjate Bogu - Boja ljubav i pouzdanje se izgrauju u vama, VJERUJTE U BOGA NE BOJTE SE.
79

Osma glava SAETAK DELIVERENCE U Grkom ELEUTHEROO je prevedeno u engleskom SET FREE - OSLOBODITI MAKE FREE - UINITI SLOBODNIM EXAIREO u grkom, a prevedeno na engleski TO TAKE OUTO - IZUZETI TO RESCUE SPASITI, IZBAVITI To znai:-- RESCURRING FROM DANGER - FROM BONDAGE TO PLUCK OUT KATARGEO - ABOLISII - PREKINUTI, RASKINUTI RHUOMAI - TO SAVE - SPASITI TO je STRAH? FEAR is - u grkom PHOBOS je STRAH IZAZAVAN od INTIMIDACION od ADVERSARY od PROTIVNIKA
80

FEAR u Grkom znai DELILIA - hrvatski STRAH II Timoteju 1,7 Jer Bog nam nije dao duha BOJALJIVOSTI nego - SNAGU LJUBAVI I RAZBORA Prema tome FEARSTRAH je DELUSION BEGUILE JOUZAVODI I OSUJEUJE vas to SEDUICE - navodi vas na zarobljenitvo - i tamo ste vezani! FEAR je a DELUZION PARALOGOZMAI u Grkom znai DUEVNO GLADOVANJE KRIVI IZBOR GREKA U IZBORU LO IZBOR

81

Ovdje mi vidimo STRAH je: 1. UZROKOVAN OD NAEG PROTIVNIKA (adversaty) 2. TO JE OBMANA, ZAVARAVANJE da vas odvede u ZAROBLJENITVO! Mi si dozvoljavamo da budemo ZAVEDENI s duhom straha, demonom, ovi duhovi, dok ih mi prihvaamo potiu IDOLATRIJU - Mi moemo strah uiniti naim BOGOM! Ovi demoni straha su duhovni agenti aktivirani od sotone da nas: DA NAS ZAROBE - DA NAS SVEU POSTAJUI NA BOG Mi se otvaramo i POZIVAMO agente straha, demone straha kad nismo VRSTI, UPORNI-u naem hodu na Bojem putu. Isus nam pomae POBIJEDITI STRAH jer kad mi POBIJEDIMO STRAH mi postajemo vie
82

KONCENTRIRANI NA ISUSA DlCIPLINIRANI U VJEIU URAVNOTEENI u naem UMU i u ivotnom HODU Ali dok se mi PREPUTAMO STRAHU MI SMO KONTROLIRANI OD STRAHA KONTROLIRANI OD DEMONA STRAHA Na taj nain mi smo OTVORENI svim DEMONSKIM SILAMA, STRAHOM smo ZAROBLJENI i drugim demonima sotonskim agentima tako dok se preputamo strahu, mi klizimo unazad IDEMO UNAZAD umjesto NAPRIJED U VJERU i da idemo s Bogom BORITI SE protiv STRAHA i da RASTEMO u POBJEDI STRAH od NARAVNOG i NADNARAVNOG IZVORA - je TLAENJE- nije REALAN, STVARAN! ISTINIT bez primjese Kristov UM -ulazi u nove
83

SPOZNAJE BOGA - to je SPOZNAJA BOGA - SPOZNAJA NJEGOVE RIJEION JE VJERAN ON JE SVEMOGUI ON KONTROL1RA SVE SNAGE! NJEGOVA LJUBAV e nam UVIJEK DATI POBJEDU I Ivan 4,18 U LJUBAVI nema STRAHA strava, groza ne postoji; ali - SAVRENA LJUBAV - IZGONI STRAH van na vrata- i ZATVARA SVAKI PUT TERORU! STRAH - donosi sa sobom misli osude, - i tako onaj tko je u strahu - ne moe postii SAVRENSTVO U LJUBAVI - ON JE NEZREO - U POTPUNOM SAVRENSTVU. Kad se mi OTVARAMO pouzdanju u BOGA i PRIMAMO NJEGOVU POTPUNU LJUBAV - mi guimo POUDU - jer mi OVISIMO od BOGA a ne od sebe - dok se mi PUNIMO STRAHOM - mi smo STVARNO - ZARAZITELJI DRUGIH - sa
84

STRAHOM! Izreke 29, 25 Strah ovjeku postavlja zamku, ali tko se uzda u Jahvu, u Boga nalazi okrilje. ega se vi BOJITE - TO E DOI NA VAS! Dok se vi BOJITE - vi ZOVETE - vi se OTVARATE - elite DOBRODOLICU - AGENTIMA STRAHA sotonskim snagama prema tome vi POZIVATE ZLO! KAKO SE MOEMO BORITI PROTIV STRAHA? Dragi Bog mije to JASNO POKAZAO MI TREBAMO STUPITI U AKCIJU PODUZETI POZITIVNE KORAKE - da bi smo pobijedili STRAH OVO JE VA IZBOR! 1. Biti koncentrirani na Isusa 2. Prakticirati disciplinu naeg razmiljanja 3. Prakticirati ivotnu disciplinu
85

Koncentrirati se na Isusa: U rijeima i djelovanju Kroz ljude i itajui Njegovu Rije Disciplinirati pamet: Ne preputati se fantaziji Puniti svoj um, pamet Bojom svrhom voljom a. u Slubi b. u Molitvi Stavite svoj jezik - U disciplinu- formirajui KRITSTOV KARAKTER NE BUDITE NEGATIVNI PRAKTICIRAJTE POZITIVNO KROZ SLIKE IDEALE! Jakov 1,6: ''Ali neka ite s vjerom, bez ikakva sumnjanja, jer onaj koji sumnja slian je morskom valovlju koji vjetar podie i tamoamo goni." DICTPLINA u - VJERI - PODUZIMA POZITIVNE AKCIJE - U VJERINE KOLEBA SE
86

1. HODU 2. SAVEZU, OBEANJU 3. MOLITVENOM IVOTU 4. POREZIMA I MILODARIMA 5. NEPREKIDNO SLAVI BOGA, OBOAVA GA! POZNAJE BOJU RIJE POZNA BOGA - DRUGUJE S BOGOM

87

88