Sie sind auf Seite 1von 34

haR-5 / 2011

Nacionalna pripadnost majke

ivoroeni prema nacionalnoj - etnikoj pripadnosti majke i oca


N a c i o n a l n a p r i p a d n o s t o c a Bosanci i Herceg. Bonjaci Hrvati Srbi Nisu se nacionalno zjasnili

Ukupno

Izjasnili se u
smislu

Nepoznato

regionalne pripad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Strana 1 od 32 271 259 1 6 1 0 3 1 0 56 53 0 0 0 3 0 53 53 67 67 0 23 23

Kanton 1. UNSKO-SANSKI Ukupno Bonjaci Hrvati Srbi Albanci Kinezi Romi Amerikanci Nepoznato Opina Biha Ukupno Bonjaci Hrvati Srbi Albanci Romi Nepoznato Opina Cazin Ukupno Bonjaci Opina Velika Kladua Ukupno Bonjaci Srbi Opina Buim Ukupno Bonjaci 11. svibanj 2012

2496 2449 13 22 3 1 5 1 2 524 506 12 1 1 3 1 626 626 519 517 2 246 246

2187 2174 7 5 0 0 0 0 1 451 443 7 0 0 0 1 573 573 450 448 2 223 223

15 10 4 1 0 0 0 0 0 12 7 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

15 3 1 10 0 0 0 0 1 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 3 0 0 2 1 2 0 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 2 2 0 0 0

R-5 /

2011

ivoroeni prema nacionalnoj - etnikoj pripadnosti majke i oca


N a c i o n a l n a Ukupno Izjasnili se u Bonjaci Hrvati p r i p a d n o s t o c a Bosanci Bosanci i Herceg. Ostali smislu Nepoznato Srbi Bosanci Ostali Nisu se izjasnili Nisu se Izjasnili se u regionalne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 34 3 0 6 3 3 3 3 0 26 23 1 0 1 0 1 0 nacionalno Nepoznato

Nacionalna pripadnost majke

Opina Ukupno Bonjaci Srbi Romi Opina Ukupno Bonjaci Srbi Opina Ukupno Bonjaci Albanci Opina Ukupno Bonjaci Hrvati Srbi Albanci Kinezi Amerikanci Nepoznato

Bosanska Krupa 269 263 4 2 Bosanski Petrovac 43 30 13 Klju 82 81 1 Sanski Most 187 180 1 2 1 1 1 1 156 154 0 2 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 77 77 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 27 27 0 0 0 0 10 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 230 229 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0

11. svibanj 2012

Strana 2 od 32

R-5 /

2011

ivoroeni prema nacionalnoj - etnikoj pripadnosti majke i oca


N a c i o n a l n a Ukupno Izjasnili se u Bonjaci Hrvati p r i p a d n o s t o c a Bosanci Bosanci i Herceg. Ostali smislu Nepoznato Srbi Bosanci Ostali Nisu se izjasnili Nisu se Izjasnili se u regionalne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 3 6 0 0 0 0 1 1 0 3 1 2 0 0 0 5 2 3 0 0 0 0 nacionalno Nepoznato

Nacionalna pripadnost majke

Kanton 2. POSAVSKI KANTON Ukupno Bonjaci Hrvati Muslimani Srbi Albanci Rusi Opina Domaljevac-amac Ukupno Hrvati Muslimani Opina Odak Ukupno Bonjaci Hrvati Muslimani Srbi Albanci Opina Oraje Ukupno Bonjaci Hrvati Muslimani Srbi Albanci Rusi

228 64 148 9 4 2 1 22 21 1 83 41 31 7 3 1 123 23 96 1 1 1 1

65 55 1 7 2 0 0 0 0 0 45 36 0 7 2 0 20 19 1 0 0 0 0

152 6 141 2 2 0 1 21 20 1 34 4 29 0 1 0 97 2 92 1 1 0 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11. svibanj 2012

Strana 3 od 32

R-5 /

2011

ivoroeni prema nacionalnoj - etnikoj pripadnosti majke i oca


N a c i o n a l n a Ukupno Izjasnili se u Bonjaci Hrvati p r i p a d n o s t o c a Bosanci Bosanci i Herceg. Ostali smislu Nepoznato Srbi Bosanci Ostali Nisu se izjasnili Nisu se Izjasnili se u regionalne 9 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Strana 4 od 32 425 376 11 4 0 0 0 29 0 0 0 1 0 0 1 3 33 30 0 0 3 23 23 0 0 nacionalno Nepoznato

Nacionalna pripadnost majke

Kanton 3. TUZLANSKI Ukupno Bonjaci Hrvati Srbi Albanci Crnogorci Maari Romi Rusi Turci Ukrajinci Ne izjanjava se Moldavci Bosanci i Hercegovci Bosanci Nepoznato Opina Banovii Ukupno Bonjaci Hrvati Srbi Romi Opina Gradaac Ukupno Bonjaci Hrvati Albanci 11. svibanj 2012

4417 4220 100 25 5 1 1 43 1 1 1 1 1 4 10 3 236 230 1 1 4 374 366 4 1

3851 3799 28 11 0 1 1 3 1 0 0 0 1 2 4 0 201 198 1 1 1 343 340 2 0

88 29 56 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 4 2 2 0

20 8 2 8 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 2 1 0 0

2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

20 2 1 0 5 0 0 11 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1

2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

R-5 /

2011

ivoroeni prema nacionalnoj - etnikoj pripadnosti majke i oca


N a c i o n a l n a Ukupno Izjasnili se u Bonjaci Hrvati p r i p a d n o s t o c a Bosanci Bosanci i Herceg. Ostali smislu Nepoznato Srbi Bosanci Ostali Nisu se izjasnili Nisu se Izjasnili se u regionalne 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 3 1 0 0 0 0 Strana 5 od 32 0 0 0 18 17 1 39 33 1 0 0 3 1 1 30 28 1 1 132 114 7 2 0 8 0 nacionalno Nepoznato

Nacionalna pripadnost majke

Crnogorci Romi Ukrajinci Opina Kladanj Ukupno Bonjaci Srbi Opina Lukavac Ukupno Bonjaci Hrvati Srbi Albanci Romi Bosanci Nepoznato Opina Srebrenik Ukupno Bonjaci Hrvati Srbi Opina Tuzla Ukupno Bonjaci Hrvati Srbi Albanci Romi Turci 11. svibanj 2012

1 1 1 101 100 1 389 374 6 3 1 3 1 1 383 373 9 1 1107 992 66 17 3 15 1

1 0 0 82 82 0 339 336 2 1 0 0 0 0 345 345 0 0 882 847 19 8 0 2 0

0 0 0 1 1 0 5 2 3 0 0 0 0 0 7 0 7 0 61 22 36 2 0 0 0

0 0 1 0 0 0 4 2 0 2 0 0 0 0 1 0 1 0 11 4 1 5 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0

0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 11 1 1 0 3 5 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0

R-5 /

2011

ivoroeni prema nacionalnoj - etnikoj pripadnosti majke i oca


N a c i o n a l n a Ukupno Izjasnili se u Bonjaci Hrvati p r i p a d n o s t o c a Bosanci Bosanci i Herceg. Ostali smislu Nepoznato Srbi Bosanci Ostali Nisu se izjasnili Nisu se Izjasnili se u regionalne 0 0 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Strana 6 od 32 1 0 0 74 66 0 0 0 8 0 0 0 3 2 1 3 1 2 4 4 3 3 29 nacionalno Nepoznato

Nacionalna pripadnost majke

Ne izjanjava se Bosanci i Hercegovci Bosanci Opina ivinice Ukupno Bonjaci Hrvati Srbi Maari Romi Rusi Moldavci Bosanci i Hercegovci Opina eli Ukupno Bonjaci Hrvati Opina Doboj-Istok Ukupno Bonjaci Nepoznato Opina Sapna Ukupno Bonjaci Opina Teoak Ukupno Bonjaci Opina Graanica Ukupno 11. svibanj 2012

1 3 9 628 599 11 1 1 13 1 1 1 62 60 2 91 89 2 100 100 43 43 524

0 2 4 538 532 3 0 1 0 1 1 0 59 58 1 88 88 0 96 96 40 40 494

0 1 0 8 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 5 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

R-5 /

2011

ivoroeni prema nacionalnoj - etnikoj pripadnosti majke i oca


N a c i o n a l n a Ukupno Izjasnili se u Bonjaci Hrvati p r i p a d n o s t o c a Bosanci Bosanci i Herceg. Ostali smislu Nepoznato Srbi Bosanci Ostali Nisu se izjasnili Nisu se Izjasnili se u regionalne 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 Strana 7 od 32 27 0 2 34 28 1 5 87 69 3 0 0 0 7 0 1 0 0 7 2 1 1 0 3 nacionalno Nepoznato

Nacionalna pripadnost majke

Bonjaci Srbi Romi Opina Kalesija Ukupno Bonjaci Hrvati Romi Kanton 4. ZENIKO-DOBOJSKI Ukupno Bonjaci Hrvati Muslimani Srbi Makedonci Romi Slovaci Ne izjanjava se Bosanci i Hercegovci Ostala regionalna pripadnost Nepoznato Opina Breza Ukupno Bonjaci Romi Nepoznato Opina Kakanj Ukupno 11. svibanj 2012

521 1 2 379 373 1 5 3760 3478 214 2 22 2 18 1 3 5 3 12 103 100 2 1 429

493 1 0 344 344 0 0 3424 3396 7 2 3 1 3 1 1 3 2 5 98 97 0 1 404

1 0 0 0 0 0 0 208 4 203 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14

0 0 0 0 0 0 0 18 1 0 0 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 1 1 0 0 16 5 1 0 1 1 8 0 0 0 0 0 2 1 1 0 8

0 0 0 0 0 0 0 4 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0

R-5 /

2011

ivoroeni prema nacionalnoj - etnikoj pripadnosti majke i oca


N a c i o n a l n a Ukupno Izjasnili se u Bonjaci Hrvati p r i p a d n o s t o c a Bosanci Bosanci i Herceg. Ostali smislu Nepoznato Srbi Bosanci Ostali Nisu se izjasnili Nisu se Izjasnili se u regionalne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Strana 8 od 32 3 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 6 6 0 0 0 0 0 nacionalno Nepoznato

Nacionalna pripadnost majke

Bonjaci Hrvati Makedonci Romi Nepoznato Opina Maglaj Ukupno Bonjaci Hrvati Muslimani Srbi Makedonci Bosanci i Hercegovci Ostala regionalna pripadnost Nepoznato Opina Olovo Ukupno Bonjaci Bosanci i Hercegovci Nepoznato Opina Teanj Ukupno Bonjaci Hrvati Bosanci i Hercegovci Opina Vare Ukupno Bonjaci Hrvati 11. svibanj 2012

405 15 1 7 1 227 210 8 1 4 1 1 1 1 88 85 2 1 513 510 2 1 57 48 9

400 1 0 2 1 212 207 0 1 0 1 1 1 1 83 81 1 1 503 503 0 0 48 48 0

0 14 0 0 0 8 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 8 0 8

0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0

2 0 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0

R-5 /

2011

ivoroeni prema nacionalnoj - etnikoj pripadnosti majke i oca


N a c i o n a l n a Ukupno Izjasnili se u Bonjaci Hrvati p r i p a d n o s t o c a Bosanci Bosanci i Herceg. Ostali smislu Nepoznato Srbi Bosanci Ostali Nisu se izjasnili Nisu se Izjasnili se u regionalne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 Strana 9 od 32 9 8 0 0 1 11 8 0 1 0 2 44 34 0 0 0 5 1 0 0 4 5 2 3 0 nacionalno Nepoznato

Nacionalna pripadnost majke

Opina Visoko Ukupno Bonjaci Hrvati Srbi Nepoznato Opina Zavidovii Ukupno Bonjaci Hrvati Romi Slovaci Nepoznato Opina Zenica Ukupno Bonjaci Hrvati Muslimani Srbi Romi Ne izjanjava se Bosanci i Hercegovci Ostala regionalna pripadnost Nepoznato Opina epe Ukupno Bonjaci Hrvati Srbi 11. svibanj 2012

400 397 1 1 1 369 361 4 1 1 2 1247 1178 41 1 8 8 3 1 2 5 265 142 116 7

389 389 0 0 0 355 353 1 0 1 0 1148 1136 4 1 2 1 1 1 1 1 142 140 1 1

1 0 1 0 0 3 0 3 0 0 0 41 4 37 0 0 0 0 0 0 0 112 0 112 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 1 0 0 6 0 0 0 0 0 6 0 0 6

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

R-5 /

2011

ivoroeni prema nacionalnoj - etnikoj pripadnosti majke i oca


N a c i o n a l n a Ukupno Izjasnili se u Bonjaci Hrvati p r i p a d n o s t o c a Bosanci Bosanci i Herceg. Ostali smislu Nepoznato Srbi Bosanci Ostali Nisu se izjasnili Nisu se Izjasnili se u regionalne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 nacionalno Nepoznato

Nacionalna pripadnost majke

Opina Doboj-Jug Ukupno Bonjaci Opina Usora Ukupno Bonjaci Hrvati Srbi Kanton 5. BOSANSKO-PODRINJSKI Ukupno Bonjaci Srbi Kinezi Opina Foa Ukupno Bonjaci Opina Gorade Ukupno Bonjaci Srbi Kinezi Opina Pale Ukupno Bonjaci

34 34 28 8 18 2 191 189 1 1 12 12 176 174 1 1 3 3

34 34 8 8 0 0 188 187 1 0 12 12 173 172 1 0 3 3

0 0 19 0 18 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11. svibanj 2012

Strana 10 od 32

R-5 /

2011

ivoroeni prema nacionalnoj - etnikoj pripadnosti majke i oca


N a c i o n a l n a Ukupno Izjasnili se u Bonjaci Hrvati p r i p a d n o s t o c a Bosanci Bosanci i Herceg. Ostali smislu Nepoznato Srbi Bosanci Ostali Nisu se izjasnili Nisu se Izjasnili se u regionalne 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 185 140 21 0 0 1 0 0 0 0 18 1 1 0 0 0 3 22 20 0 0 1 0 1 0 nacionalno Nepoznato

Nacionalna pripadnost majke

Kanton 6. SREDNJOBOSANSKI Ukupno Bonjaci Hrvati Muslimani Srbi Albanci Austrijanci Holanani Iranci Kinezi Romi Saudijci Ukrajinci Moldavci Etiopljani Bosanci Nepoznato Opina Bugojno Ukupno Bonjaci Hrvati Muslimani Albanci Kinezi Romi Etiopljani

2300 1592 660 5 2 5 1 1 1 2 22 1 1 1 1 1 4 283 256 22 1 1 1 1 1

1461 1447 7 5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 237 235 0 1 0 0 0 1

637 1 630 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 22 0 22 0 0 0 0 0

2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14 4 0 0 0 3 0 0 1 2 4 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11. svibanj 2012

Strana 11 od 32

R-5 /

2011

ivoroeni prema nacionalnoj - etnikoj pripadnosti majke i oca


N a c i o n a l n a Ukupno Izjasnili se u Bonjaci Hrvati p r i p a d n o s t o c a Bosanci Bosanci i Herceg. Ostali smislu Nepoznato Srbi Bosanci Ostali Nisu se izjasnili Nisu se Izjasnili se u regionalne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Strana 12 od 32 9 8 0 0 0 0 0 1 13 13 0 7 4 3 0 0 7 6 0 0 1 16 5 4 nacionalno Nepoznato

Nacionalna pripadnost majke

Opina Busovaa Ukupno Bonjaci Hrvati Muslimani Srbi Albanci Austrijanci Ukrajinci Opina Donji Vakuf Ukupno Bonjaci Hrvati Opina Fojnica Ukupno Bonjaci Hrvati Muslimani Albanci Opina Gornji Vakuf - Uskoplje Ukupno Bonjaci Hrvati Muslimani Romi Opina Kiseljak Ukupno Bonjaci Hrvati 11. svibanj 2012

184 116 63 1 1 1 1 1 115 110 5 115 81 32 1 1 155 108 45 1 1 174 73 89

110 108 0 1 0 0 1 0 97 97 0 78 76 1 1 0 103 102 0 1 0 69 68 1

65 0 63 0 1 1 0 0 5 0 5 28 0 28 0 0 45 0 45 0 0 86 0 84

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

R-5 /

2011

ivoroeni prema nacionalnoj - etnikoj pripadnosti majke i oca


N a c i o n a l n a Ukupno Izjasnili se u Bonjaci Hrvati p r i p a d n o s t o c a Bosanci Bosanci i Herceg. Ostali smislu Nepoznato Srbi Bosanci Ostali Nisu se izjasnili Nisu se Izjasnili se u regionalne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 Strana 13 od 32 6 0 1 4 2 2 0 25 22 2 1 50 39 6 0 0 0 4 0 1 13 8 3 0 0 nacionalno Nepoznato

Nacionalna pripadnost majke

Romi Moldavci Nepoznato Opina Kreevo Ukupno Bonjaci Hrvati Albanci Opina Novi Travnik Ukupno Bonjaci Hrvati Romi Opina Travnik Ukupno Bonjaci Hrvati Muslimani Iranci Kinezi Romi Bosanci Nepoznato Opina Vitez Ukupno Bonjaci Hrvati Srbi Holanani 11. svibanj 2012

9 1 2 35 9 25 1 245 170 73 2 494 404 81 1 1 1 4 1 1 270 117 149 1 1

0 0 0 7 7 0 0 151 148 3 0 364 363 0 1 0 0 0 0 0 109 109 0 0 0

0 1 1 23 0 23 0 68 0 68 0 75 1 74 0 0 0 0 0 0 147 0 145 1 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 3 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

R-5 /

2011

ivoroeni prema nacionalnoj - etnikoj pripadnosti majke i oca


N a c i o n a l n a Ukupno Izjasnili se u Bonjaci Hrvati p r i p a d n o s t o c a Bosanci Bosanci i Herceg. Ostali smislu Nepoznato Srbi Bosanci Ostali Nisu se izjasnili Nisu se Izjasnili se u regionalne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Strana 14 od 32 2 0 0 19 13 1 0 3 1 1 7 2 2 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 nacionalno Nepoznato

Nacionalna pripadnost majke

Romi 2 Opina Dobretii Ukupno 1 Hrvati 1 Opina Jajce Ukupno 229 Bonjaci 148 Hrvati 75 Albanci 1 Romi 3 Saudijci 1 Nepoznato 1 Kanton 7. HERCEGOVAKO- NERETVANSKI Ukupno 1817 Bonjaci 798 Hrvati 961 Muslimani 21 Srbi 19 Albanci 2 Danci 1 Nijemci 1 Romi 12 Ne izjanjava se 1 Nepoznato 1 Opina apljina Ukupno 150 Bonjaci 24 Hrvati 124 11. svibanj 2012

0 0 0 136 134 2 0 0 0 0 825 791 4 20 3 0 0 1 6 0 0 26 24 1

0 1 1 72 0 72 0 0 0 0 959 4 949 0 3 1 1 0 0 1 0 120 0 120

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 3 0 13 0 0 0 0 0 0 2 0 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 2 1 0 1 0 0 0 9 1 2 0 0 1 0 0 5 0 0 1 0 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

R-5 /

2011

ivoroeni prema nacionalnoj - etnikoj pripadnosti majke i oca


N a c i o n a l n a Ukupno Izjasnili se u Bonjaci Hrvati p r i p a d n o s t o c a Bosanci Bosanci i Herceg. Ostali smislu Nepoznato Srbi Bosanci Ostali Nisu se izjasnili Nisu se Izjasnili se u regionalne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Strana 15 od 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 nacionalno Nepoznato

Nacionalna pripadnost majke

Muslimani Srbi Opina itluk Ukupno Bonjaci Hrvati Opina Jablanica Ukupno Bonjaci Hrvati Muslimani Srbi Opina Konjic Ukupno Bonjaci Hrvati Muslimani Romi Opina Neum Ukupno Hrvati Opina Prozor Ukupno Bonjaci Hrvati Muslimani Opina Grad Mostar Ukupno Bonjaci 11. svibanj 2012

1 1 177 2 175 74 62 8 3 1 200 194 2 3 1 7 7 102 25 71 6 1034 455

1 0 2 2 0 65 62 0 3 0 196 193 0 3 0 0 0 31 25 0 6 469 449

0 0 174 0 174 8 0 8 0 0 2 0 2 0 0 7 7 71 0 71 0 543 4

0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

R-5 /

2011

ivoroeni prema nacionalnoj - etnikoj pripadnosti majke i oca


N a c i o n a l n a Ukupno Izjasnili se u Bonjaci Hrvati p r i p a d n o s t o c a Bosanci Bosanci i Herceg. Ostali smislu Nepoznato Srbi Bosanci Ostali Nisu se izjasnili Nisu se Izjasnili se u regionalne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 5 0 3 0 0 0 2 1 1 0 nacionalno Nepoznato

Nacionalna pripadnost majke

Hrvati Muslimani Srbi Albanci Danci Nijemci Romi Ne izjanjava se Nepoznato Opina Stolac Ukupno Bonjaci Hrvati Srbi Romi Kanton 8. ZAPADNO-HERCEGOVAKI Ukupno Bonjaci Hrvati Muslimani Albanci Brazilci Nepoznato Opina Grude Ukupno Hrvati Nepoznato

541 8 15 2 1 1 9 1 1 73 36 33 2 2 772 3 759 3 2 1 4 108 107 1

3 7 3 0 0 1 6 0 0 36 36 0 0 0 5 2 0 3 0 0 0 0 0 0

534 0 2 1 1 0 0 1 0 34 0 33 1 0 759 1 756 0 0 0 2 107 106 1

2 0 10 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 1 0 0 2 0 0 2 0 0 0 2 3 0 0 0 2 1 0 0 0 0

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11. svibanj 2012

Strana 16 od 32

R-5 /

2011

ivoroeni prema nacionalnoj - etnikoj pripadnosti majke i oca


N a c i o n a l n a Ukupno Izjasnili se u Bonjaci Hrvati p r i p a d n o s t o c a Bosanci Bosanci i Herceg. Ostali smislu Nepoznato Srbi Bosanci Ostali Nisu se izjasnili Nisu se Izjasnili se u regionalne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 2 1 1 nacionalno Nepoznato

Nacionalna pripadnost majke

Opina Ukupno Hrvati Brazilci Opina Ukupno Bonjaci Hrvati Muslimani Albanci Nepoznato Opina Ukupno Hrvati

iroki Brijeg 302 301 1 Ljubuki 208 3 197 3 2 3 Posuje 154 154 0 0 153 153 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2 0 3 0 0 199 1 197 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 300 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0

11. svibanj 2012

Strana 17 od 32

R-5 /

2011

ivoroeni prema nacionalnoj - etnikoj pripadnosti majke i oca


N a c i o n a l n a Ukupno Izjasnili se u Bonjaci Hrvati p r i p a d n o s t o c a Bosanci Bosanci i Herceg. Ostali smislu Nepoznato Srbi Bosanci Ostali Nisu se izjasnili Nisu se Izjasnili se u regionalne 53 7 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 40 1 2 14 Strana 18 od 32 145 70 4 1 1 0 0 0 0 5 0 0 25 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 36 17 nacionalno Nepoznato

Nacionalna pripadnost majke

Kanton 9. KANTON SARAJEVO Ukupno Bonjaci Hrvati Srbi Albanci Bugari Crnogorci esi Egipani Iranci Kinezi Nijemci Romi Rusi Saudijci Turci Ukrajinci Ne izjanjava se Amerikanci Indoneani Palestinci Bosanci i Hercegovci Bosanci Ostala regionalna pripadnost Nepoznato Opina Sarajevo - Centar Ukupno 11. svibanj 2012

4722 4292 100 39 18 1 7 1 1 12 1 1 58 2 2 10 2 17 2 1 1 59 52 1 42 573

4202 4139 25 9 3 0 5 1 0 0 0 1 1 0 0 2 1 3 0 0 0 3 8 0 1 493

99 22 61 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 2 20

31 7 4 18 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3

56 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52 0 0 0 10

118 40 2 0 14 1 1 0 1 7 1 0 32 2 1 8 1 0 1 1 1 2 1 0 1 15

18 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 1

R-5 /

2011

ivoroeni prema nacionalnoj - etnikoj pripadnosti majke i oca


N a c i o n a l n a Ukupno Izjasnili se u Bonjaci Hrvati p r i p a d n o s t o c a Bosanci Bosanci i Herceg. Ostali smislu Nepoznato Srbi Bosanci Ostali Nisu se izjasnili Nisu se Izjasnili se u regionalne 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 Strana 19 od 32 9 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 4 8 3 0 0 3 0 0 2 6 2 0 0 4 0 nacionalno Nepoznato

Nacionalna pripadnost majke

Bonjaci Hrvati Srbi Iranci Romi Rusi Turci Ukrajinci Ne izjanjava se Bosanci i Hercegovci Bosanci Ostala regionalna pripadnost Nepoznato Opina Hadii Ukupno Bonjaci Hrvati Srbi Romi Bosanci i Hercegovci Bosanci Nepoznato Opina Ilija Ukupno Bonjaci Srbi Albanci Romi Bosanci 11. svibanj 2012

510 14 4 2 8 1 1 1 1 11 12 1 7 268 257 1 1 3 2 2 2 256 248 1 1 5 1

488 2 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 255 253 1 0 0 0 1 0 248 246 1 0 0 1

5 11 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0

4 1 0 2 5 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 1 0

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

R-5 /

2011

ivoroeni prema nacionalnoj - etnikoj pripadnosti majke i oca


N a c i o n a l n a Ukupno Izjasnili se u Bonjaci Hrvati p r i p a d n o s t o c a Bosanci Bosanci i Herceg. Ostali smislu Nepoznato Srbi Bosanci Ostali Nisu se izjasnili Nisu se Izjasnili se u regionalne 17 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 Strana 20 od 32 44 15 2 0 0 0 0 0 0 8 1 0 0 0 0 1 1 16 11 7 0 0 1 0 1 0 0 nacionalno Nepoznato

Nacionalna pripadnost majke

Opina Sarajevo-Novi Grad Ukupno Bonjaci Hrvati Srbi Albanci Crnogorci Egipani Iranci Nijemci Romi Saudijci Turci Ukrajinci Ne izjanjava se Amerikanci Bosanci i Hercegovci Bosanci Nepoznato Opina Vogoa Ukupno Bonjaci Hrvati Srbi Iranci Kinezi Romi Ne izjanjava se Bosanci i Hercegovci 11. svibanj 2012

1481 1331 33 17 5 4 1 2 1 20 2 2 1 8 1 20 17 16 318 301 1 1 2 1 1 1 5

1308 1287 6 5 2 3 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 296 292 1 0 0 0 0 1 0

29 5 20 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

15 3 1 9 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0

21 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4

37 14 0 0 3 0 1 2 0 12 1 1 0 0 1 1 1 0 3 1 0 0 1 1 0 0 0

10 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0

R-5 /

2011

ivoroeni prema nacionalnoj - etnikoj pripadnosti majke i oca


N a c i o n a l n a Ukupno Izjasnili se u Bonjaci Hrvati p r i p a d n o s t o c a Bosanci Bosanci i Herceg. Ostali smislu Nepoznato Srbi Bosanci Ostali Nisu se izjasnili Nisu se Izjasnili se u regionalne 1 0 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 12 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 Strana 21 od 32 0 2 24 16 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 3 25 9 2 0 1 0 1 4 0 0 0 nacionalno Nepoznato

Nacionalna pripadnost majke

Bosanci Nepoznato Opina Ilida Ukupno Bonjaci Hrvati Srbi Albanci Crnogorci esi Iranci Romi Turci Indoneani Bosanci i Hercegovci Bosanci Nepoznato Opina Sarajevo-Novo Sarajevo Ukupno Bonjaci Hrvati Srbi Albanci Bugari Iranci Romi Turci Ne izjanjava se Amerikanci 11. svibanj 2012

3 2 714 639 18 5 8 3 1 5 11 5 1 7 5 6 729 639 26 8 4 1 1 10 2 6 1

2 0 620 610 5 0 0 2 1 0 0 0 0 0 1 1 626 611 7 1 1 0 0 1 1 1 0

0 0 20 4 13 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 5 13 3 0 0 0 0 0 1 0

0 0 3 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 1 3 4 0 0 0 0 0 0 0

0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 34 7 0 0 8 1 0 2 9 5 1 0 0 1 22 10 1 0 2 1 0 5 1 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0

R-5 /

2011

ivoroeni prema nacionalnoj - etnikoj pripadnosti majke i oca


N a c i o n a l n a Ukupno Izjasnili se u Bonjaci Hrvati p r i p a d n o s t o c a Bosanci Bosanci i Herceg. Ostali smislu Nepoznato Srbi Bosanci Ostali Nisu se izjasnili Nisu se Izjasnili se u regionalne 0 0 9 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Strana 22 od 32 0 0 0 8 10 9 0 0 0 0 0 0 1 0 0 12 1 6 0 4 0 0 1 0 0 nacionalno Nepoznato

Nacionalna pripadnost majke

Palestinci Bosanci i Hercegovci Bosanci Nepoznato Opina Sarajevo-Stari Grad Ukupno Bonjaci Hrvati Srbi Rusi Ne izjanjava se Bosanci i Hercegovci Bosanci Nepoznato Opina Trnovo Ukupno Bonjaci Kanton 10. HERCEGBOSANSKI Ukupno Bonjaci Hrvati Muslimani Srbi Nijemci Rumuni Ukrajinci Bjelorusi Ostale nacionalnosti Evrope 11. svibanj 2012

1 11 11 8 374 358 7 2 1 1 3 1 1 9 9 458 43 360 4 46 1 1 1 1 1

0 1 2 0 347 343 3 1 0 0 0 0 0 9 9 46 41 0 4 0 0 1 0 0 0

0 0 0 0 7 2 4 1 0 0 0 0 0 0 0 361 0 353 0 5 1 0 0 1 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 1 1 0 37 0 0 0 0 0

0 9 0 0 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 1 0 0 5 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

R-5 /

2011

ivoroeni prema nacionalnoj - etnikoj pripadnosti majke i oca


N a c i o n a l n a Ukupno Izjasnili se u Bonjaci Hrvati Srbi p r i p a d n o s t o c a Bosanci Bosanci i Herceg. Ostali smislu Nepoznato Bosanci Ostali Nisu se izjasnili Nisu se Izjasnili se u regionalne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Strana 23 od 32 2 2 0 2 1 1 0 0 2 0 0 0 2 4 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 nacionalno Nepoznato

Nacionalna pripadnost majke

Opina Bosansko Grahovo Ukupno Hrvati Srbi Opina Tomislavgrad Ukupno Bonjaci Hrvati Srbi Nijemci Opina Glamo Ukupno Bonjaci Hrvati Muslimani Srbi Opina Livno Ukupno Bonjaci Hrvati Muslimani Srbi Rumuni Ukrajinci Bjelorusi Ostale nacionalnosti Evrope Opina Kupres Ukupno Bonjaci 11. svibanj 2012

9 5 4 158 12 144 1 1 28 6 13 1 8 205 24 169 3 5 1 1 1 1 21 1

0 0 0 11 11 0 0 0 7 6 0 1 0 27 23 0 3 0 1 0 0 0 1 1

3 3 0 145 0 143 1 1 13 0 13 0 0 170 0 166 0 2 0 0 1 1 20 0

4 0 4 0 0 0 0 0 6 0 0 0 6 4 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

R-5 /

2011

ivoroeni prema nacionalnoj - etnikoj pripadnosti majke i oca


N a c i o n a l n a Ukupno Izjasnili se u Bonjaci Hrvati p r i p a d n o s t o c a Bosanci Bosanci i Herceg. Ostali smislu Nepoznato Srbi Bosanci Ostali Nisu se izjasnili Nisu se Izjasnili se u regionalne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 8 4 2 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 nacionalno Nepoznato

Nacionalna pripadnost majke

Hrvati Opina Drvar Ukupno Hrvati Srbi REPUBLIKA SRPSKA Ukupno Bonjaci Hrvati Srbi Ne izjanjava se Opina Bijeljina Ukupno Bonjaci Opina Brod Ukupno Bonjaci Opina amac Ukupno Bonjaci Hrvati Opina Bratunac Ukupno Bonjaci Opina Doboj Ukupno Bonjaci

20 37 9 28 52 35 3 13 1 1 1 1 1 2 1 1 2 2 7 7

0 0 0 0 30 30 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 2 2 7 7

20 10 8 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 25 1 24 11 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11. svibanj 2012

Strana 24 od 32

R-5 /

2011

ivoroeni prema nacionalnoj - etnikoj pripadnosti majke i oca


N a c i o n a l n a Ukupno Izjasnili se u Bonjaci Hrvati p r i p a d n o s t o c a Bosanci Bosanci i Herceg. Ostali smislu Nepoznato Srbi Bosanci Ostali Nisu se izjasnili Nisu se Izjasnili se u regionalne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Strana 25 od 32 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 nacionalno Nepoznato

Nacionalna pripadnost majke

Opina Foa Ukupno Hrvati Opina Gacko Ukupno Bonjaci Opina Ribnik Ukupno Srbi Opina Lopare Ukupno Bonjaci Ne izjanjava se Opina Modria Ukupno Bonjaci Opina Prijedor Ukupno Bonjaci Opina Rogatica Ukupno Bonjaci Opina Istona Ilida Ukupno Bonjaci Srbi Opina Pale Ukupno Bonjaci 11. svibanj 2012

1 1 2 2 1 1 2 1 1 2 2 1 1 2 2 2 1 1 6 1

0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 2 2 1 1 0 0 0

1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 4 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

R-5 /

2011

ivoroeni prema nacionalnoj - etnikoj pripadnosti majke i oca


N a c i o n a l n a Ukupno Izjasnili se u Bonjaci Hrvati p r i p a d n o s t o c a Bosanci Bosanci i Herceg. Ostali smislu Nepoznato Srbi Bosanci Ostali Nisu se izjasnili Nisu se Izjasnili se u regionalne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Strana 26 od 32 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 4 2 0 1 1 nacionalno Nepoznato

Nacionalna pripadnost majke

Srbi Opina Istoni Stari Grad Ukupno Srbi Opina Srebrenica Ukupno Bonjaci Opina Tesli Ukupno Bonjaci Opina Trebinje Ukupno Bonjaci Srbi Opina Zvornik Ukupno Bonjaci Hrvati Srbi Opina Milii Ukupno Bonjaci Distrikt 12. BRKO Ukupno Bonjaci Hrvati Srbi Romi 11. svibanj 2012

5 1 1 5 5 3 3 3 1 2 7 3 1 3 1 1 15 11 1 2 1

0 0 0 5 5 2 2 1 1 0 3 3 0 0 1 1 9 9 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0

4 1 1 0 0 0 0 2 0 2 3 0 0 3 0 0 1 0 0 1 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

R-5 /

2011

ivoroeni prema nacionalnoj - etnikoj pripadnosti majke i oca


N a c i o n a l n a Ukupno Izjasnili se u Bonjaci Hrvati p r i p a d n o s t o c a Bosanci Bosanci i Herceg. Ostali smislu Nepoznato Srbi Bosanci Ostali Nisu se izjasnili Nisu se Izjasnili se u regionalne 0 0 0 0 0 4 2 0 1 1 nacionalno Nepoznato

Nacionalna pripadnost majke

Opina Ukupno Bonjaci Hrvati Srbi Romi

Brko 15 11 1 2 1 9 9 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11. svibanj 2012

Strana 27 od 32

R-5 /

2011

ivoroeni prema nacionalnoj - etnikoj pripadnosti majke i oca


N a c i o n a l n a Ukupno Izjasnili se u Bonjaci Hrvati p r i p a d n o s t o c a Bosanci Bosanci i Herceg. Ostali smislu Nepoznato Srbi Bosanci Ostali Nisu se izjasnili Nisu se Izjasnili se u regionalne 64 12 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Strana 28 od 32 1148 922 57 1 15 3 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 83 0 nacionalno Nepoznato

Nacionalna pripadnost majke

Ukupno (1 - 10) Bonjaci Hrvati Muslimani Srbi Albanci Austrijanci Bugari Crnogorci esi Danci Egipani Holanani Iranci Kinezi Maari Makedonci Nijemci Romi Rumuni 11. svibanj 2012

21161 17128 3315 44 180 37 1 1 8 1 1 1 1 13 5 1 2 3 158 1

16254 16031 79 41 34 3 1 0 6 1 0 0 0 0 0 1 1 2 13 1

3278 77 3153 2 26 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0

141 20 13 0 103 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

60 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

191 55 6 0 1 29 0 1 1 0 0 1 0 8 5 0 1 0 62 0

25 10 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

R-5 /

2011

ivoroeni prema nacionalnoj - etnikoj pripadnosti majke i oca


N a c i o n a l n a Ukupno Izjasnili se u Bonjaci Hrvati p r i p a d n o s t o c a Bosanci Bosanci i Herceg. Ostali smislu Nepoznato Srbi Bosanci Ostali Nisu se izjasnili Nisu se Izjasnili se u regionalne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 44 2 2 0 0 Strana 29 od 32 0 2 0 0 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 0 52 8 4 nacionalno Nepoznato

Nacionalna pripadnost majke

Rusi Saudijci Slovaci Turci Ukrajinci Ne izjanjava se Bjelorusi Moldavci Ostale nacionalnosti Evrope Amerikanci Brazilci Etiopljani Indoneani Palestinci Bosanci i Hercegovci Bosanci Ostala regionalna pripadnost Nepoznato Republika Srpska (11) Bonjaci 11. svibanj 2012

4 3 1 11 5 22 1 2 1 3 1 1 1 1 68 63 4 68 52 35

1 0 1 2 1 4 0 1 0 0 0 1 0 0 8 12 2 7 30 30

1 0 0 0 0 4 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 5 2 1

0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 11 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55 1 0 0 0 0

2 1 0 9 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 2 1 0 1 0 0

0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

R-5 /

2011

ivoroeni prema nacionalnoj - etnikoj pripadnosti majke i oca


N a c i o n a l n a Ukupno Izjasnili se u Bonjaci Hrvati p r i p a d n o s t o c a Bosanci Bosanci i Herceg. Ostali smislu Nepoznato Srbi Bosanci Ostali Nisu se izjasnili Nisu se Izjasnili se u regionalne 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 4 2 0 1 1 nacionalno Nepoznato

Nacionalna pripadnost majke

Hrvati Srbi Ne izjanjava se Distrikt Brko (12) Bonjaci Hrvati Srbi Romi

3 13 1 15 11 1 2 1

0 0 0 9 9 0 0 0

1 0 0 1 0 1 0 0

0 11 0 1 0 0 1 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 1 0 0 0 0 0

Ukupno ( 1-10) +12 Bonjaci Hrvati Muslimani Srbi Albanci Austrijanci Bugari Crnogorci esi Danci Egipani Holanani 11. svibanj 2012

21176 17139 3316 44 182 37 1 1 8 1 1 1 1

16263 16040 79 41 34 3 1 0 6 1 0 0 0

3279 77 3154 2 26 2 0 0 0 0 1 0 1

142 20 13 0 104 0 0 0 1 0 0 0 0

60 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

191 55 6 0 1 29 0 1 1 0 0 1 0

25 10 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

64 12 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 Strana 30 od 32

1152 924 57 1 16 3 0 0 0 0 0 0 0

R-5 /

2011

ivoroeni prema nacionalnoj - etnikoj pripadnosti majke i oca


N a c i o n a l n a Ukupno Izjasnili se u Bonjaci Hrvati p r i p a d n o s t o c a Bosanci Bosanci i Herceg. Ostali smislu Nepoznato Srbi Bosanci Ostali Nisu se izjasnili Nisu se Izjasnili se u regionalne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 44 2 Strana 31 od 32 5 0 0 0 0 84 0 0 2 0 0 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 0 nacionalno Nepoznato

Nacionalna pripadnost majke

Iranci Kinezi Maari Makedonci Nijemci Romi Rumuni Rusi Saudijci Slovaci Turci Ukrajinci Ne izjanjava se Bjelorusi Moldavci Ostale nacionalnosti Evrope Amerikanci Brazilci Etiopljani Indoneani Palestinci Bosanci i Hercegovci Bosanci Ostala regionalna pripadnost 11. svibanj 2012

13 5 1 2 3 159 1 4 3 1 11 5 22 1 2 1 3 1 1 1 1 68 63 4

0 0 1 1 2 13 1 1 0 1 2 1 4 0 1 0 0 0 1 0 0 8 12 2

0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 4 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55 1 0

8 5 0 1 0 62 0 2 1 0 9 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 2 1 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

R-5 /

2011

ivoroeni prema nacionalnoj - etnikoj pripadnosti majke i oca


N a c i o n a l n a Ukupno Izjasnili se u Bonjaci Hrvati p r i p a d n o s t o c a Bosanci Bosanci i Herceg. Ostali smislu Nepoznato Srbi Bosanci Ostali Nisu se izjasnili Nisu se Izjasnili se u regionalne 2 52 nacionalno Nepoznato

Nacionalna pripadnost majke

Nepoznato

68

11. svibanj 2012

Strana 32 od 32