You are on page 1of 4

a)

i. LOKASI BILIK KAUNSELING SEKOLAH KEBANGSAAN

BUNGA RAYA , JEMPOL NEGERI SEMBILAN

ASTAKA

PADANG SEKOLAH
BENGKEL KH

Pondok Jaga

STOR SUKAN

-----------------------------------------

--

P I N T U

KANTIN

D E W A N

K E L A S

MAKMAL KOMPUTER

K E

SURAU

BILIK GERAKAN P E J A B A T

BILIK GURU

L A

PRA SEKOLAH

BILIK KAUNSELING

S
PUSAT SUMBER BILIK SUP

LOKASI BILIK KAUNSELING SEKOLAH KEBANGSAAN PERMATA JAYA

ASTAKA

PADANG SEKOLAH

GARAJ

Pondok Jaga

----------------------------------------STOR -SUKAN

P I N T U

K A N T I N

MAKMAL KOMPUTER
BILIK TAYANGAN

BILIK GERAKAN

SURAU

BENGKEL KH

P E J A B A T

BILIK GURU

K E L A S
PUSAT SUMBER BILIK SUP

BILIK KAUNSELING

ii. Pelan lantai , susun atur perabot dan alat.

p i n t u

Papan buletin M a j a l a h kaunter


R a k

Buku / risalah kerjaya Sudut

seti

F a i l k e r j a y a R a k b u k u

R a k Setor R a k

P a p a n b u l e t i n Fail-fail bantuan kewangan R i s a l a h

Meja

Rak fail

R a k

seti

Bunga/ Tisu/ potpuri

Katalog pendidikan/ Pengajian/

Bilik kaunseling individu


Peti besi

Katalog kerjaya/ Pengajian/ Latihan

R a k

BILIK KAUNSELING KELOMPOK


R a k

seti

Bunga/ Tisu/ potpuri

R a k b u k u

Bunga/ tisu Bahan-bahan APD / Komputer

Bilik kaunseling Individu


Peti besi

R a k

ii. Pelan lantai , susun atur perabot dan alat.

p i n t u

Papan buletin M a j a l a h kaunter


R a k

Buku / risalah kerjaya Sudut belajar

F a i l k e r j a y a R a k b u k u

R a k Setor R a k

P a p a n b u l e t i n Fail-fail bantuan kewangan

Meja

Rak fail

R a k

Bunga/ Tisu

Katalog pendidikan/ Pengajian/ Fail-fail


Peti besi M e j

BILIK PENGURUSAN Bilik kaunseling individu


Peti besi R a k

R a k

Bunga /Tisu

R a k b u k u R a k

BILIK KAUNSELING KELOMPOK

Bilik kaunseling Individu


Peti besi

Bunga/ Tisu/ potpuri

Bahan-bahan APD / Komputer