You are on page 1of 1

Klucz do testu b

Rzeczpospolita w XVI wieku


ODPOWIEDZI DO ZADA ZAMKNITYCH I ICH PUNKTACJA 1. 2. 3. 4. 5. 6. 10. Numer zadania D B C C D A B Waciwa odpowied Za kad waciw odpowied ucze Punktacja otrzymuje 1 punkt.

ODPOWIEDZI DO ZADA OTWARTYCH I KRYTERIA ICH PUNKTOWANIA Nr Waciwa odpowied Punktacja Kryteria punktowania zad. 7. polski poeta renesansu, sekretarz w kancelarii krlewskiej Jan Kochanowski jezuicki kaznodzieja, spowiednik Zygmunta III Wazy Piotr Skarga najbliszy wsppracownik Stefana Batorego, zaoyciel Zamocia Jan Zamoyski krlewicz francuski, pierwszy elekcyjny krl Rzeczypospolitej Henryk Walezy [x] urzdy [x] armia [x] skarb Gotard Kettler, protestancka, Zygmunta Augusta, Kurlandii, Semigalii 04 Kade waciwe uzupenienie 1 p.

8.

03

Kade waciwe wskazanie instytucji odrbnej dla Polski i Litwy 1 p. Kade waciwe uzupenienie 1 p. Kada waciwa odpowied 1 p.

9.

05 0 2

11. 1505 r., Aleksander Jagielloczyk