You are on page 1of 5

abhängen von D.

abraten von D.
abonnieren auf Akk.
achtgeben auf Akk.
achten auf Akk.
adressieren an Akk.
ändern an D.
anfangen mit D.
anfangen von D.
anregen zu D.
anpassen an Akk.
anpassen für Akk.
antworten auf Akk.
arbeiten an D.
arbeiten bei D.
arbeiten für Akk.
arbeiten um Akk.
arbeiten über Akk.
ärgern(sich) an D.
ärgern(sich) über Akk.
aufhören mit D.
aufrufen zu D.
aufregen(sich) über Akk.
aufschauen zu D.
aussehen nach D.
auszeichnen nach D.
auszeichnen(sich) in D.
bauen an D.
bedanken(sich)bei D.
bedanken(sich)für Akk.
befassen(sich)mit D.
beginnen mit D.
beginnen von D.
beitragen zu D.
beklagen(sich)bei D.
beklagen(sich)über Akk.
bemühen(sich)um Akk.
bemühen(sich)für Akk.
benachrichtigen von D.
beneiden um Akk.
berichten über Akk.
berichten von D.
betteln um Akk.
beteiligen(sich)an D.
beschäftigen(sich)mit D.
besinnen(sich)auf Akk.
beschweren(sich)bei D.
beschweren(sich)überAkk.
bestehen auf D.
bestehen aus D.
bestehen gegen Akk.
bestehen in D.
bestehen vor D.

зависи от
разубеждавам от
абонирам се за
внимавам в
внивам за
адресирам за
променям
започвам с
започвам от
подтиквам към
приспособявам към
приспособявам за
отговарям на
работя над
работя при
работя за (кауза)
работя за (пари)
работя над
ядосвам се на
ядосвам се за
привършвам
призовавам за
вълнувам се за
поглеждам към
приличам на
награждавам за
отличавам се с
строя
благодаря на
благодаря за
занимавам се с
започвам с
започвам от
допринасям за
оплаквам се на
оплаквам се от
старая се за
старая се за
съобщавам на
завиждам на
докладвам
съобщавам за
прося
вземам участие в
занимавам се с
спомням си
оплаквам се на
оплаквам се от
настявам за
състоя се от
устоявам пред
състоя се в
устоявам пред

erinnern(sich)an Akk. halten für Akk. brauchen zu D. denken an Akk. entschuldigen(sich)fürAkk. entscheiden(sich)fürAkk.на търся. beziehen(sich)auf Akk. freuen(sich)auf Akk. halten von D. greifen nach D. denken für Akk.на радвам се за.(Klarheit) glauben an Akk. führen zu D. ernennen zu D. erkundigen(sich)nach D. fürchten(sich)für/um Akk. fragen nach D. denken zu D. denken über Akk. erklären für Akk. forschen nach D. erkranken an D.изследвам водя до боя се от боя се за става дума за принадлежа към мястото му е попадам в свиквам с придобива(яснота) вярвам в доверявам се на посягам към гранича с смятам за мисля за постъпвам с . fürchten(sich)vor D. handeln gegenüber D. dienen zu D. entschuldigen(sich)bei D. gehören in Akk. gewöhnen(sich)an Akk. erschrecken vor D. gehen um Akk. danken für Akk. fliehen vor D. eignen(sich) für Akk. erzählen überAkk/von D.за мисля по повод на служа за подхождам за ставам за споразумявам се за каня на узнавам за узнавам за напомням за спомням си за познавам по обявявам за разболявам се от осведомявам се за подтиквам към подбуждам към назначвам за изплашен от разказвам за/на решавам се за решавам се за нещо извинявам се на извинявам се за липсва ми/не ми бягам от питам за радвам се за. grenzen an Akk. glauben auf Akk. fehlen an D. кандидатствам за позовавам се на моля за трябва ми за благодаря за мисля за безпокоя се за мисля по. gehören zu D. ermutigen zu D. geraten in Akk. entschließen(sich)zu D. erfahren von D. erkennen an D. bitten um Akk. eignen(sich)zu D. freuen(sich)über Akk.bewerben(sich)um Akk. erfahren über Akk. gewinnen an D. einladen zu D. erinnern an Akk. eigenen(sich)über Akk. ermuntern zu D.

passen auf Akk. hören auf Akk. klagen gegen Akk.в/у пиша на. schämen(sich) vor D. prüfen in D. lachen über Akk. herrschen über Akk. rechnen nach D. mangeln an D./zu D. nachdenken über Akk. retten vor/von D. schreiben über Akk. hören über Akk. passen zu D. neigen zu D. leiden an D. handeln von D. nachschlagen in D. има вкус на пиша на нкг. hängen an D. schreiben an D. schimpfen mit D./von/zu D. schreiben auf Akk.в/у пиша върху . schämen(sich)über Akk. ругая нкг. hinweisen auf Akk. helfen bei D. kümmern(sich) um Akk. handeln um Akk. hüten(sich) vor D.при пазя се от интересувам се от лъжа се в боря се за боря се срещу боря се с оплаквам се от оплаквам се срещу стигам до грижа се за смея се от смея се на страдам от липсва ми мисля за пазмишлявам в/у гледам в гледам в склонен съм към опиентирам се по внимавам за ставам за изпитвам по отмъщавам за разчитам на вземам предвид изчислявам според говоря за говоря с спасявам от мириша/душа на казвам за срамувам се за срамувам се от ругая за нщ. kämpfen gegen Akk. meinen über Akk. schreiben an Akk. kämpfen mit D./unter D. hoffen auf Akk. nachsehen in D. riechen nach D. пиша за. lachen vor D. hindern an D. sagen über Akk. действам според става дума за засягам(тема) привързан съм към владея преча на обръщам внимание на слушам надявам се на очаквам от чувам за помагам на.handeln nach D. schmecken nach D. klagen über Akk. orientieren(sich) an D./von D. interessieren(sich)fürAkk/an D irren(sich) in kämpfen für /um Akk. rechnen auf Akk. rechnen mit D./über Akk. hoffen von D. reden über Akk. reden mit D. kommen zu D. rächen(sich)an D. schimpfen über Akk.

) убеждавам в разговарям с/ за съдя по(успеха) преценявам(хората) сбогувам се с свързвам с разполагам с сравнявам с разчитам на влюбвам се в закъснявам с разбирам се с разбирам се за уведомявам нкг. sprechen gegen Akk.schreiben von D. streben nach D. suchen nach D. übertreffen an D. träumen von D. verlassen(sich) auf Akk.за крещя от предпазвам от наглеждам копнея за изпращам на побеждавам против/над грижа се за безпокоя се за грижа се за шегувам се със шегувам се с играя срещу играя с подигравам се с говоря на говоря добре за/вместо нкг говоря против говоря с говоря за умирам от умирам за стремя се към споря за търся разменям за разменям срещу лъжа се за годен съм за разделям на вземам участие в скърбя за мечтая за пия за съгласявам се с/ за превъзхождам(нкг. senden an Akk. verlieben(sich)in D. verspätern(sich)um Akk. spaßen mit D. trauern über Akk. taugen zu D. verabschieden(sich) von D. verfügen über Akk. teilnehmen an D. trinken auf Akk. sprechen über Akk./vor D. sehen nach D. täuschen(sich)über Akk. tauschen für Akk. übereinstimmen mit D. spielen mit D. siegen gegen Akk. за . überzeugen von D. streiten über Akk./über Akk. sterben an D. sprechen für Akk. sorgen(sich)um Akk. sehen(sich)nach D. urteilen nach D. sterben für Akk. sprechen an Akk. spaßen über Akk. urteilen über Akk. sorgen(sich)über Akk. schreien vor D. sorgen für Akk. spotten über Akk. verständigen über Akk. teilen in Akk. unterhalten(sich) mit D./von D. vergleichen mit D. sprechen mit D. пиша на. verständigen(sich)mit D. verständigen(sich)über Akk. tauschen gegen Akk. schützen gegen Akk. spielen gegen Akk. verbinden mit D./über Akk./von D.

wundern(sich)über Akk./von D. verwandeln in Akk. wenden(sich) an Akk.)да . weinen vor D. vorbereiten(sich) auf Akk. warten auf Akk. verwenden zu D. weinen über Akk. vertiefen(sich)in Akk. weinen um Akk.verständigen(sich) über Akk. verurteilen zu D. wissen über Akk. warnen vor D. wissen aus D. verzweifeln an D. zittern vor D. споразумявам се по вдълбочавам се в(книга) осъждам на превръщам в използвам за откачвам сеот отчайвам се от подготвям се за чакам избирам за предупреждавам за плача за оплаквам се от плача от обръщам се към знам от знам за чудя се за треперя от съмнявам се в принуждавам(нкг. verzichten(sich)auf Akk. zweifeln an D. zwingen zu D. wählen zu D.