Sie sind auf Seite 1von 3

ARCHIWISTYKA I ZARZDZANIE DOKUMENTACJ studia stacjonarne I stopnia Przedmioty obligatoryjne

(plan obowizuje studentw, ktrzy rozpoczli studia w roku akademickim 2012/2013)


I SEMESTR Lp. NAZWA PRZEDMIOTU wyk. konw. lab. forma zaliczenia I ROK 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Vademecum bada naukowych Rozwj form kancelaryjnych Podstawowe problemy zarzdzania i organizacji Podstawy zarzdzania dokumentacj w instytucji Podstawy komunikacji spoecznej i public relations Wprowadzenie do historii Wstp do archiwistyki Wstp do prawoznawstwa Wspczesna dziedzina archiwalna 30 30 30 15 15 15 15 30 30 30 30 zal./o. zal./o. egz. egz. egz. zal./o. zal./o. zal./o. zal./o. zal./o. egz. 4 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 30 zal./o. 2 30 30 zal./o. egz. 4 4 punkty ECTS wyk. konw. II SEMESTR lab. forma punkty zaliczenia ECTS

liczba godzin w sem.

liczba godzin w sem.

10. Nauki pomocnicze historii 11. Historia staroytna 12. Wspczesne rodzaje dokumentacji

Metodyka gromadzenia, rozmieszczenia i 13. przechowywania zasobu archiwalnego 14. Podstawy prawa administracyjnego 15 15 30 30 30 30 90 180 30 30 210 60 270 30 270+60=330

30

zal./o.

zal./o. zal./o. egz. zal./o. zal./o. zal./o. 30

2 2 3 1 1 2 24 6 30

15. Prawo archiwalne 16. Historia redniowiecza 17. Jzyk obcy I* 18. Jzyk obcy II** 19. Wykad oglnouniwersytecki Ogem 20. Specjalno Razem w semestrze: Suma I rok: 600 godzin; 60 punktw II ROK 21. Proseminarium 22. Historia ustroju do koca XVIII wieku 15 30 30 30 zal./o. egz. zal./o. zal./o. 3 2 2 3

30

zal./o.

23. Postpowanie administracyjne 24. Informacja naukowa

I SEMESTR Lp. NAZWA PRZEDMIOTU wyk. konw. lab. forma zaliczenia zal./o. zal./o. 15 30 zal./o. egz. punkty ECTS 2 2 2 3 30 30 wyk. konw.

II SEMESTR lab. forma punkty zaliczenia ECTS

liczba godzin w sem. 25. 26. 27. Wspczesne rodzaje dokumentacji Zarzdzanie dokumentacj w kancelarii Profilaktyka i konserwacja archiwaliw 30 30

liczba godzin w sem.

28. Historia nowoytna 29. Historia ustroju XIX wieku 30. 31. 32. Zarzdzanie dokumentacj w archiwum biecym Zarzdzanie zasobami sieciowymi Informacja archiwalna w Internecie

egz. zal./o. 30 30 zal./o. zal./o. egz.


1

2 2 2 2 3 5

33. Historia XIX wieku 34. Praktyka zawodowa 35. Jzyk obcy I* 36. Jzyk obcy II** 37. Wychowanie fizyczne 38. Wykad na innym kierunku studiw 30
2

30 160 30 30 30 zal./o. zal./o. zal./o. zal./o. 255 60 330+60=390 45 1 1 1 2 24 6 30 30


3

30 30 30

zal./o. zal./o. zal./o. zal./o.

1 1 1 2 24 6 30

Ogem 39. Specjalno Razem w semestrze: Suma II rok: 750 godzin; 60 punktw

30

30

180 60 300+60=360

90

III ROK 40. Seminarium licencjackie 41. Praca licencjacka 42. Historia ustroju XX-XXI wieku 43. Historia archiww 44. 45. Metodyka ksztatowania zasobu archiwalnego Metodyka opracowania zasobu archiwalnego 30 30 30 30 30
4

30

zal./o.

30

zal./o. egz.

4 10

30 30 30

egz. egz. zal./o. zal./o. egz. egz. egz. zal./o.

3 4 3 3 3 2 2 2 30 egz. 4

46. Historia XX wieku 47. Jzyk obcy I* 48. Jzyk obcy II** 49. Wykad na innym kierunku studiw

50. Zarzdzanie archiwami

Nie wlicza si do oglnej liczby godzin. Wykad zaproponowany przez Instytut Filozofii UMK. 3 Wykad na innym kierunku studiw na Wydziale Nauk Historycznych UMK. 4 Wykad na innym kierunku studiw na Wydziale Nauk Historycznych UMK.
2

I SEMESTR Lp. NAZWA PRZEDMIOTU wyk. konw. lab. forma zaliczenia punkty ECTS wyk. konw.

II SEMESTR lab. forma punkty zaliczenia ECTS zal./o. zal./o. 3 3 24 6 30

liczba godzin w sem. 51. 52. Metodyka opracowania akt spraw Metodyka udostpniania zasobu archiwalnego 60 150 60 270+60=330 60

liczba godzin w sem. 30 30

Ogem 53. Specjalno Razem w semestrze: Suma III rok: 510 godzin; 60 punktw

24 6 30

30

60 120+60=180

90

RAZEM LATA I-III: 1860 godzin; 180 punktw

* Jzyk obcy I dla studentw, ktrzy wybrali specjalno archiwaln i rdoznawcz: jzyk aciski; dla studentw, ktrzy wybrali specjalno zarzdzanie dokumentacj: dowolny jzyk nowoytny. ** Jzyk obcy II dla studentw, ktrzy wybrali specjalno archiwaln i rdoznawcz: jzyk niemiecki lub rosyjski; dla studentw, ktrzy wybrali specjalno zarzdzanie dokumentacj: jzyk aciski, niemiecki lub rosyjski.
Plan studiw uchwalono na posiedzeniu Rady Wydziau Nauk Historycznych w dniu 26 czerwca 2012 roku. Plan obowizuje od roku akademickiego 2012/2013.