You are on page 1of 22

Autorytarne/Totalitarne Papiestwo u niektórych Protestantów. Podstępny wpływ katolicyzmu na teologie niektórych pastorów.

Pastor Ben Katlicki z Cwaniakowa
„Żony, bądźcie uległe mężom swoim jak Panu, (23) bo mąż jest głową żony, jak Chrystus Głową Kościoła, ciała, którego jest Zbawicielem. ”Ef 5 „Albowiem mąż jest głową żony, jako i Chrystus głową kościoła; a on jest zbawicielem ciała. (24) Jako tedy kościół poddany jest Chrystusowi, tak też żony mężom swoim we wszystkiem. ”Gdanska „(1) Bądźcie naśladowcami moimi, jak i ja jestem naśladowcą Chrystusa. (2) A chwalę was, bracia, za to, że we wszystkim o mnie pamiętacie i że trzymacie się pouczeń, jakie wam przekazałem. (3) A chcę, abyście wiedzieli, że głową każdego męża jest Chrystus, a głową żony mąż, a głową Chrystusa Bóg. (4) Każdy mężczyzna, który się modli albo prorokuje z nakrytą głową, hańbi głowę swoją. ”1 Kor 11 „Odpowiedział mu Jan: Nauczycielu! Widzieliśmy kogoś, kto nie chodzi za nami, jak wypędzał w twoim imieniu demony, i zabranialiśmy mu, bo nie chodził za nami. (39) Ale Jezus rzekł: Nie zabraniajcie mu, ponieważ nie ma takiego, kto by dokonywał cudów w imieniu moim i mógł zaraz potem źle o mnie mówić. (40) Bo kto nie jest przeciwko nam, ten jest za nami. (41) Albowiem kto by napoił was kubkiem wody w imię tego, że należycie do Chrystusa, zaprawdę powiadam wam, nie straci zapłaty swojej. ”Mk 9 „Łaska wam i pokój od tego, który jest i który był, i który ma przyjść, i od siedmiu duchów, które są przed jego tronem, (5) i od Jezusa Chrystusa, który jest świadkiem wiernym, pierworodnym z umarłych i władcą nad królami ziemskimi. Jemu, który miłuje nas i który wyzwolił nas z grzechów

naszych przez krew swoją, (6) i uczynił nas rodem królewskim, kapłanami Boga i Ojca swojego, niech będzie chwała i moc na wieki wieków. Amen. ”Obj 1 „Ludu mój! Jego ciemięzcami są dzieci i kobiety nim rządzą. Ludu mój! Twoi wodzowie to zwodziciele, wypaczyli drogi, którymi masz chodzić. (13) Pan stanął do rozprawy, stoi już, aby sądzić ludy. (14) Pan przychodzi na sąd przeciwko starszym swojego ludu i jego książętom: To wy zniszczyliście winnicę, mienie zagrabione ubogiemu jest w waszych domach! (15) Co wam przyjdzie z tego, że depczecie mój lud, a oblicza ubogich ciemiężycie? - mówi Pan, Pan Zastępów ”Is 3 „Ja wiem, że po odejściu moim wejdą między was wilki drapieżne, nie oszczędzając trzody, (30) nawet spomiędzy was samych powstaną mężowie, mówiący rzeczy przewrotne, aby uczniów pociągnąć za sobą. (31) Przeto czuwajcie, pamiętając, że przez trzy lata we dnie i w nocy nie przestawałem ze łzami napominać każdego z was. ”Dz.Ap 20

Tematyka: (1) Powszechne kapłaństwo wierzących (2) Kościół dzisiaj[2012] głosi niepełną Ewangelie (3) Wypaczenie Słowa Bożego (4) Kontrola Umysłu (5) Doktryna o coveringu (6) Kto daje nam autorytet (7) Po wyjściu ze zboru...już nie Chrześcijanin? (8) Katolicka doktryna pastora Bena Katlickiego (9) Kobieta pastor- głowa mężczyzny? (10) Mężczyzna nie może mieć innej głowy niż...własną na karku i ...Jezusa! (11) Manipulacja Katlickiego (12) Charakterystyka ducha Saula, demona u pastorów. (13) Ważne linki

Jezus Chrystus

Ben Katlicki[mediator]

Jesteśmy Panie kapłaństwem Twym
Jesteśmy Panie kapłaństwem Twym by wielbić majestat Twój By ogłaszać Twoje dzieła dziś by każdy Ciebie poznać mógł Niebo i ziemia wciąż głoszą Twą chwałę a gwiazdy oddają Ci cześć Tyś jest Wszechmocny, Wielki Pan Twa władza i Moc wiecznie trwa wiecznie trwa Chorus Niech świątynia Twoja wypełni się chwałą niech nasze głosy Ciebie czczą Niech świątynia Twoja wypełni się chwałą niech głośno instrumenty brzmią „Ale wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, abyście rozgłaszali cnoty tego, który was powołał z ciemności do cudownej swojej światłości; ”1 Piotra 2 „Ale wy kapłanami Pańskimi nazwani będziecie, sługami Boga naszego zwać was będą; majętności pogan używać będziecie, a w sławie ich wywyższeni będziecie. ”Iz 61

Postanowiłem napisać krotki tekst na temat liderów w kościele i fałszywych doktryn które głoszą
niektóre kościoły Zielonoświątkowe jak i Charyzmatyczne. Marcin Luter poprowadził Reformacje i dzięki temu mamy dziś Biblie w domach i możemy chodzić w wolności Chrystusa! Po niecałych 400 latach, ludzie chcą wracać do doktryn ciemięzcy i kłamcy, jakim jest papież! Ostatnio słuchałem kazań pewnego pastora, który jest Charyzmatykiem i on nauczał na temat uwolnienia. Szanuje go za to, ze choć ma odwagę głosić, ze Chrześcijanin może nie tylko mieć demona, ale i potrzebuje wiedzieć jak usługiwać. Rozumie tez potrzebę walki duchowej i konieczności wiązania mocarzy. Co niestety nie można powiedzieć o większości pastorów w tym kraju! Pisałem już o tym i powtórzę jeszcze raz- ani Kościół Zielonoświątkowy ani Charyzmatyczny NIE GLOSI PELNEJ EWANGELII, i mówienie o tym ze głoszą pobożnie: „Dlatego oświadczam przed wami w dniu dzisiejszym, że nie jestem winien niczyjej krwi; (27) nie uchylałem się bowiem od zwiastowania wam całej woli Bożej.”Dz.Ap 20 Cóż, ja staje dziś i mowie, ze to nie prawda- odrzuciliście walkę duchowa i uwolnienie! A to minimum 30%, wiec co najwyżej możecie głosić 70% Ewangelii!

Tak, tak my mamy 100% Ewangelii!

WYPACZENIA SLOWA

Istnieje wiele dziś wypaczeń Słowa Bożego. Do najgorszych i najbardziej mocnych i druzgocących w skutkach jest doktryna o pasterzowaniu, czyli mamy kolejnego pośrednika! To Jezus nas wyzwolił, byśmy mogli bezpośrednio przychodzić do Tronu Laski, a tu niektórzy wkładają fałszywe pęta i próbują nas wrócić do czasów ST! Paweł na to:”Drogoście kupieni; nie stawajcie się niewolnikami ludzi. ”1 Kor 7 O, tylko Pan Jezus zna żniwo, jakie przyniosło pasterzowanie do kościoła! Ilu ludzi zwiało, bo widziało ze pastor nie przyciąga ich do Jezusa, nie wzrastają w Bogu ale biegają za wymysłami ludzkimi! W niektórych zrozumieniu, jak przyszliśmy do Pana, i to stało się w ich budynku, lub przy ich udziale, nagle...stajemy się ich niewolnikami? To błędne, wypaczone nauki. Ten pastor głosił takie doktryny: 1. Nie możesz mieć autorytetu, nie będąc pod autorytetem... 2. Dawał przykład, jak ganił jednego chłopaka, bo tamten chodził z Jezusem!Dziś ten co chodzi z Jezusem ma ochrzan, a ten co nie, ale siedzi jak ciemniak w ławce, jest chwalony odnośnie rzekomego posłuszeństwa do autorytetu! 3. Wszelki sprzeciw autorytetowi jest buntem i człowiek taki chodzi w duchu buntu! U pastora z Warszawy, w Charyzmatycznym kościele, słyszę tylko biadolenie, ze kościół nie docenia liderów i ze 'Bóg' mu mówi, ze ludzie powinni być bardziej IM poddani! Ten pastor tez niby wierzy w uwolnienie i walkę duchowa, jednak przynajmniej część z jego doktryn jest nie od Boga! Ja to nazywam robienie sztucznych pępków z liderem!

Wrogiem sztucznej jedności, ekumenicznych poczynań Watykanu i Nowego Ładu Społecznego są indywidualiści ! Stad trzeba ich włączyć pod własną kontrole! Trzeba ich wyprać, ujednolicić i takich łatwo jest kontrolować! Módl się: Panie Jezu, złam wszelkie więzi kontroli i manipulacji w moim życiu! Przetnij bezbożne więzy!

Ujednolicenie, standaryzacja, niestety nie na podstawie Biblii ale widzimisię pastora, powstają klony człowieka, zamiast zmiana w Duchu Świętym na charakter Chrystusa!

Klony pastora Bena Katlickiego! 'Autorytet ' i 'przykrycie' o którym wy mówicie JEST NIEBIBLIJNY! „1) Biada przekornym synom, mówi Pan, którzy wykonują plan, lecz nie mój, i zawierają przymierze, lecz nie w moim duchu, aby dodawać grzech do grzechu. ”Iz 30 „Nikt nie może dwom panom służyć, gdyż albo jednego nienawidzić będzie, a drugiego miłować, albo jednego trzymać się będzie, a drugim pogardzi. ”Mat 6 I to jest przyczyna dlaczego kościół nie chodzi dziś z Bogiem, tylko siedzi uwiązani sztucznym autorytetem, wymyślonym by kontrolować jednostki w ławce zborowej! Dlatego wielu nie chodzi w woli Bożej, nie poślubiło tej osoby która Bóg miał dla niego, ani nie jest na misji dziś...bo człowiek się nie zgadzał, ten za pulpitem. Tak, pastor chce chodzić z Bogiem, jednak wierzący ma chodzić za...nim. I to jest wypaczenie Słowa Bożego. I mowie Charyzmatykom, jeśli Jezus jest waszym Panem, służcie Mu, jeśli pastor, módlcie się do niego , bo nie możecie chodzić za dwoma naraz. Bóg nie odda Jego chwały NIKOMU, nie ważne jak pięknie naucza, nie ważne ile ma ludzi w zborze! Bracia i siostry z Charyzmatyka, weźcie do serca to ostrzeżenie, gdyż może się okazać ze WIELE z was chodzi za człowiekiem i jest pod klątwa dziś!: „Tak mówi Pan: Przeklęty mąż, który na człowieku polega i z ciała czyni swoje oparcie, a od Pana odwraca się jego serce! (6) Jest on jak jałowiec na stepie i nie widzi tego, że przychodzi dobre; mieszka na zwietrzałym gruncie na pustyni, w glebie słonej, nie zaludnionej. (7) Błogosławiony mąż, który polega na Panu, którego ufnością jest Pan! (8) Jest on jak drzewo zasadzone nad wodą, które nad potok zapuszcza swoje korzenie, nie boi się, gdy upał nadchodzi, lecz jego liść pozostaje zielony, i w roku posuchy się nie frasuje i nie przestaje wydawać owocu. (9) Podstępne jest serce, bardziej niż wszystko inne, i zepsute, któż może je poznać? (10) Ja, Pan, zgłębiam serce, wystawiam na próbę nerki, aby oddać każdemu według jego postępowania, według owocu jego uczynków. ”Jer 17 A ja jestem Charyzmatykiem, nie Baptysta, mowie na językach i usługuje w innych darach, wierze w konieczność uwolnienia i walki duchowej! Jesteś wypalony w służbie, wypalasz się ciągła próba zaspokajania czyichś wymagań? To dla ciebie ten werset. Spędź teraz czas z Bogiem i niech w imieniu Jezusa padną teraz wszelkie więzi kontroli, manipulacji i demony kontroli, abyś mógł chodzić w wolności w Jezusie! Jesteś osoba zgorszona, bo jakiś pastor chciał cie zniewolić i zagonić do swojej stajni? Głowa do góry, wołaj do Jezusa, bo On nie jest ograniczony niczyim budynkiem!

Oj, wiem jak się posypia gromy niektórych! Jezus przyszedł by dać nam wolność, nie zniewolenie! Otwórzcie oczy, mowie o wolności Synów i córek Bożych. „To wam napisałem o tych, którzy was zwodzą. (27) Ale to namaszczenie, które od Niego otrzymaliście, pozostaje w was i nie potrzebujecie, aby was ktoś uczył; lecz jak namaszczenie jego poucza was o wszystkim i jest prawdziwe, a nie jest kłamstwem, i jak was nauczyło, tak w nim trwajcie. (28) A teraz, dzieci, trwajcie w Nim, abyśmy, gdy się objawi, mogli śmiało stanąć przed nim i nie zostali zawstydzeni przy przyjściu jego. ”1 Jana 2 Masz chrzest w Duchu, zostałeś nowo narodzony z Ducha, mówiąc na językach? To masz i autorytet i namaszczenie! O jakim oni 'autorytecie', 'pokryciu' i '' mówią, nie ma w Biblii! SKAD MAMY 'TEN' AUTORYTET?

Autorytet jest PRZEZ KREW JEZUSA i wiarę w Syna Bożego, w mocy Ducha Świętego! „A znamiona tych, , te naśladować będą: W imieniu mojem dyjabły wyganiać będą, nowemi językami mówić będą; (18) Węże brać będą, a choćby co śmiertelnego pili, nie zaszkodzi im; na niemocne ręce kłaść będą, a dobrze się mieć będą. (19) A tak Pan przestawszy z nimi mówić, wzięty jest do nieba, i usiadł na prawicy Bożej. (20) A oni wyszedłszy kazali wszędy, a Pan im pomagał, i słowa ich potwierdzał przez cuda, które czynili. ”Mk 16 Autorytet nad demonami, do głoszenia Ewangelii pochodzi ze Słowa Bożego, i jeśli jesteś w Jezusie, zbawiony z laski, oraz masz chrzest w Duchu Świętym...uwaga, bo to może ludzi powalić...MASZ AUTORYTET! Nie zemdlałeś? Dobrze. Wszelka nauka, która głosi, ze autorytet masz dany z powodu chodzenia do jakiegokolwiek kościoła, z powodu stażu w tym budynku, z powodu bycia pod kimś jest HEREZJA najgorszego sortu! I obawiam się ze nie jesteś w Bożym Kościele, ale pośród ludzi którzy wstawili się jako kolejny po 'Maryi','Papieżu' I innych 'pośredników'! Dodam jeszcze, kościół, społeczność która nazywa katolików braćmi I robi z nimi wspólne imprezy jest nie od Boga, I upadla od Ewangelii przechodząc na stronę wroga!I jeszcze jedno- szkoła Biblijna i ludzkie mianowanie na pastora, NIE DAJE AUTORYTETU! Bynajmniej nie Biblijnego, może 'waszego', którego i tak nikt nie chce!

co uwierzą

Miecz Ducha diabłu w sam kałmuk!

Pęka banka fałszu!

Dla pastora z Wrocławia, Warszawy, Nasielska, Częstochowy, Gdańska i innych polecam w końcu postudiować trochę Biblii! I niech to się wryje w myśli wszystkich wierzących. Sam ten werset burzy fałszywe nauki o niebiblijnym autorytecie wynikającym z bycia gdzieś, łażenia z lub za kimś! Rzucam wyzwanie każdemu, aby obalił ten tekst: „A Jan odpowiadając, rzekł: Mistrzu, widzieliśmy takiego, który w twoim imieniu wygania demony i zabranialiśmy mu, ponieważ nie chodzi z nami. (50) Wtedy Jezus rzekł do niego: Nie zabraniajcie; kto bowiem nie jest przeciwko wam, ten jest z wami. ” „A Jan odpowiadając, rzekł: Mistrzu! widzieliśmy niektórego w imieniu twojem dyjabły wyganiającego, i zabranialiśmy mu, przeto że za tobą z nami nie chodzi. (50) I rzekł do niego Jezus: Nie zabraniajcie mu; bo kto nie jest przeciwko nam, za nami jest. ” „Didaskale, eidomen tina ei tou onomati sou ekballonta daimonia kai ekolyomen auton hoti ouk ekolouthei hemin”Źródło. Eidomen= zauwazyc. Słowo „zabranialiśmy” w Grece oznacza koluo- zakazać, robić problemy, trzymać z dala, nie pozwolić, sprzeciwiać się. Apostołowie tez chcieli iść droga i sposobem rozumienia dzisiejszych pastorów i mówili ze tylko w ich gronie mogą robić to co Jezus nakazał robić każdemu Chrześcijaninowi. W ich pojęciu ten człowiek, był wolnym elektronem, i nie był 'typowym Chrześcijaninem' jak oni, i pod 'żadnym autorytetem'! Pomyśleli- On przecież potrzebuje autoryzacji! Mamy mu patrzeć na ręce! Tak bez nas? I zrobili bure człowiekowi, bezmyślnie próbowali go odciągnąć od woli Bożej! I potem przyszli do Pana mówiąc: • O Panie, pochwal nas! My użyliśmy autorytetu!

A Jezus natomiast im powiedział:

-Co tez wy robicie? Zostawcie człowieka! To ich musiało uderzyć po honorze, jako wielkich Apostołów! Ale byli mądrzy i przyznali Jezusowi racje! A dziś? Ilu odeszło ze zboru z powodu podobnych zachowań? Bajka o tym, ze muszę być częścią budynku i łazić za człowiekiem by wyganiać demony, jest ...kłamstwem, a wiecie z Biblii, kto wykręca wersety i kłamie, nieprawdaż. Polecam wam sprawdzić jakich głosów słuchacie, bo jeśli one są sprzeczne ze Słowem Jezusa, to nie pochodzą od nikogo innego jak DIABLA! W jego to zwiedzeniu chodzicie! Inna herezja, którą słyszałem od pastora z Warszawy, gdy dawał wykład w Gdańsku, była: „Jeśli nie jesteś nigdzie w społeczności to nie jesteś Chrześcijaninem” I znowu, pytanie: To jak się nim stałem? Przez bycie u was? Przez wasza ofiarę? Wy przelaliście krew na Golgocie? Wasz zbór zbawia? Kamienie i architektura a może wasza obecność tam sprawia ze ludzie się nawracają? Jeśli tak, to macie inna Ewangelie! Taki autorytet był już głoszony, po tym jak narodził się katolicyzm!Antychryst Papież głosił tego typu autorytet:

Papież

Papież Charyzmatyczny i lider[zwany inaczej pastor Ben!]

Nieomylny

Nie wolno go kwestionować, bo nawet gdy się myli i prowadzi ludzi na manowce, wypalenie, ma do tego prawo.

Kwestionowanie papieża jest buntem Papież wymyśla tradycje i obojętnie jak są niezgodne z Biblia, ślepy katolik musi łazić za nimi ! Kwestionujący papieża naraża się na ostracyzm, unikanie i ekskomunikę.

Kwestionowanie lidera to duch buntu. Nie liczy się Prawda! Zmyślony, niebiblijny autorytet, pochodzący od człowieka i jego szopki! Ten kto próbuje instruować lidera, naraża się najpierw na bure, oskarżenie o nieposłuszeństwie, duchu buntu, a gdy to nie skutkuje usuwa się go ze zboru. Prawda jest drugorzędna. Lider jest nietykalny, denominacja używa podobnej taktyki np w sprawie lustracji. Posługiwanie się wyrwanymi z kontekstu wersetami o rzekomym nieosadzaniu, zanim nawet ktokolwiek miał okazje pokutować czy przyznać się ze robił zło! Pastor zrzuca jego herezje i błędy na tych co mu mówią prawdę! Podążamy droga Benedykta? Lider mówi, ze kto nie należy do żadnego zboru[a chodzi im szczególnie o ich zbory], przestaje wg nich być Chrześcijaninem! Wyższość pastora nad Biblia i prowadzeniem Ducha! Głosi inny autorytet, ludzki Nacisk na autorytet pastora, nigdy nie ma mowy o tym ze od Jezusa ma każdy wierzący! To samo Tu sam wpisz odpowiedz:

Gdy wychodzą błędy i niemoralność, zaczyna się polityka tuszowania.

Papież zrzuca skandale na media Papież mówi ze bez katolickiego budynku i tradycji nie ma zbawienia Wyższość papy nad Biblia Używa autorytetu, który nie pochodzi od Boga Zagrabia 'autorytet' dla siebie Wszelki krytycyzm jest tłumiony Hierarchowie żyją ponad prawem, wyżsi od prawa, od zasad, od rządów, policji i wojska, trybunałów! Nietykalni Kult papieża Własne królestwo, na ich zasadach Tylko autoryzowane przez nich książki i nauki Autoryzowani przez papieży ludzie mogą głosić ich herezje

Nietykalni Kult pastora Podobnie Podobnie Podobnie[musisz należeć do klubu by cokolwiek zrobić!] Apropos: macie jakiś werset na członkostwo? Wiecie nie w Biblii, bo tam nie ma, ale na waszych radach, poradach, autorytetach! To samo!

Promocja własnej osoby [I wiele, wiele innych!]

Autorytet u nich wygląda tak:

Trzeci pośrednik i drabinka do autorytetu Katolicki fałszywy kapłan karze katolikom wyznawać grzechy JEMU! A pastor papież mówi, ze przez niego ma wierzący autorytet i stawia poprzeczki by wprowadzić siebie, organizacje, tytuł, osiągnięcia, budynek jako pośrednika miedzy Bogiem a ludźmi!

Wyznanie grzechów człowiekowi nie daje odpuszczenia! Tylko krew Jezusa obmywa nas z grzechów. Kaplan katolicki to fałszywy, niebiblijny kapłan! I wyznawanie mu grzechów nie daje nic, prócz kolejnej dawki demonów!

„Książęta ludu mego są dziećmi, a niewiasty panują nad nimi. ”Iz 3 To co tu napisze zgorszy następna grupę osób! Kobieta wg Biblii ma głosić Słowo, wyrzucać demony, modlić się o uleczenie chorych, o wskrzeszenie z martwych, mieć OSOBISTA relacje z Bogiem. Co jednak Bóg nie dozwolił, to bycie pastorem, zarządzanie mężczyznami! I napisze więcej, żaden wierzący nie ma podstaw słuchać kobiety pastora! Kobieta pastor, to odwrócony lad w kościele[zbiorowości ludzi narodzonych z Ducha, mówiących na językach, nie budynku!]

Świat do góry nogami-Czyli okultystyczny porządek! Na koniec to co zgorszy niejednego. „Albowiem mąż jest głową żony, jako i Chrystus głową kościoła”

„A chcę, abyście wiedzieli, że głową każdego męża jest Chrystus, a głową żony mąż, a głową Chrystusa Bóg. (4) Każdy mężczyzna, który się modli albo prorokuje z nakrytą głową, hańbi głowę swoją. ” Gotowi? Maz jest głową TYLKO JEGO WLASNEJ ZONY! Pastor nie jest głowa zon poza jego własna! Głową mężczyzny jest Chrystus, a ponad Jezusem- Bóg, wiec jeśli pastor staje się głowa mężczyzny...zgadnij- Jeśli mężczyzna ma nakrycie na głowie, to hańbi swoja głowę i jest to perwersyjna relacja, nie od Boga! Oto czym jest ta cala doktryna COVERINGU! Poddawanie się wszelkim autorytetom wbrew Biblii, jest zaprzeczeniem Ewangelii i droga do kontroli i manipulacji wierzącego, czego końcem jest utrata relacji z Bogiem, brak czasu na chodzenie przed Nim, wypalenie i w wielu przypadkach odpadniecie od Boga.

Tylko jest jeden pośrednik którego potrzebujemy!Pastor w roli pośrednika staje się fałszywym Mesjaszem, o którym przestrzega Jezus! Te doktryny, do droga do fałszywej ekumenicznej 'jedności'! Na osoby, które nie zgadzają się z pastorem Benem, nadaje się im rożne epitety: • zielone żaby, pomysł Michała Hydzika

• •

wędrownicy miedzy zborowi błąkające się dusze, autor Jan Guńka

wierzący niepraktykujący[gdy chodzisz z Bogiem, ale nie chodzisz do budynku i nie jesteś pod 'autorytetem', zrównywanie ich z niewierzącymi!]

Katlicki promuje to co służy JEGO INTERESOM, niekoniecznie co jest w Słowie Bożym! Katolicki czytając ten pdf powie: „Kapłani? Oni? Hehehehe!Dobry dowcip! To głupie owieczki i tak ich trzeba traktować! ”

„To ma być kapłan?” Ben Katlicki

Hihihihi?

Pastor Katlicki oczywiście używa strachu aby trzymać owce pod swoim pręgierzem[jak inaczej siedzialy by tam tyle lat?] . Papa wmawia swojej tzw trzodzie, ze bez jego kłamstw i pogańskich wymysłów, nie pójdą nawet do 'czyśćca!' Nawet do urojonego miejsca nie pójdą, co dopiero do prawdziwego! Groza ze nie zrobią pochowku, i ze ich zabobonów nie zrobią- w postaci posępnego śpiewu mamrotów i machania dymiącym kadzidłem! I ludziska drżą!

Papa głosi ze na zewnątrz katolika są diabły które po przekroczeniu Rzymskiego progu, maja skoczyć na biedaka i go zjeść! Wiesz, 'diabły', włączając Protestantów! A pastor Katolicki opowiada przerażające historie o tym co stało się gdy ktoś przeciwstawił się jego herezja, o tym co stanie się gdy opuścisz jego święty budynek! Nierzadko Katlicki, jak i jego odpowiednik- papa, używa przekleństw, które są skierowane na tych co wychodzą! Biedak nie dość ze nic nie zrobił, to teraz jeszcze zastraszona trzoda, podpuszona przez 'pasterza' będzie brała odział w zmadlaniu 'wroga kościoła','diabla','wroga naszego kochanego pasterza'! To dzieje się dziś, w 2012 r, 21 wieku w niektórych kościołach! Urażona duma Katlickiego, nie może ścierpieć żadnego kwestionowania! 'Co tam Prawda'- mówi Katlicki. Ben usługuje w duchu Saula i stoi ponad tym co mówi Bóg![wiecie, specjalny wybraniec który może więcej!]

Czemu się jednak Boże owieczki błąkają? „Rozproszyły się (6) i błąkały się moje owce po wszystkich górach i po wszystkich wysokich pagórkach; po całym kraju rozproszyły się moje owce, a nie było nikogo, kto by się o nie zatroszczył lub ich szukał. ”Ez 34! O, to inaczej niż głoszą na kazaniach? Cechy ducha Saula! [1 Sam 15:30] Szuka chwały przed ludźmi, aby go widzieli wśród innych mężów Bożych! [18:8] Zazdrość, najbardziej denerwuje go jak ktoś nie docenia, wścieka się bo ludzie mówią, ze ktoś dokonał więcej niż on! [1 Sam 14:24] Używa przekleństw by trzymać ludzi w ryzach! Jonatan powiedział ze jego ojciec:”kłopocze ziemie!” Nieposłuszny Bogu, sam zadzi swoim autorytetem [1 Sam 15:13] Kłamca. Nie robi woli Bożej, ale wmawia sobie ze robi! [15:9] Bierze co najlepsze z rzeczy przeznaczonych na zniszczenie, wbrew zakazom Boga! [15:22-23] Nieposłuszeństwo, rebelia, upartość, czary, niegodziwość, bałwochwalstwo [15:24] Saul bal się ludzi! [15:24] Saul słuchał glosy ludzi, co oni chcą, nie co Bóg! [22:14] Przypomina im co dzięki JEMU maja! [19:1] Podburza rodzinę i trzodę przeciwko postrzeganym'zagrozeniom' [22:13] Ci co jakkolwiek pomagają jego 'wrogowi' są oskarżani o konspiracje [22:18] Ma swoich Doegow, którzy nie boja się wystąpić przeciwko nakazom Pana! Jesteś jednym z Doegow? Lojalny dla człowieka, ślepo chudzący za nim, aż do przekraczania nakazów Jezusa? Przebiegłość,podstęp i knucie. Chciał aby Dawid wrócił 'pod jego skrzydełka!', dobrze jednak ze Dawid nie był taki głupi!

Związana denominacyjnymi nakazami, zakazami i 'autorytetami' biedna owca idzie z dala od Jezusa, do rzeźni Papy!

Były wierzący, ale nie słuchał Jezusa by chodzić wg Biblii. Nie chciał nikogo 'osadzić' i miał 'własnego, osobistego ' pastora- mediatora! Nie wiedział ze na końcu tej drogi czeka Ben Rzeźnik! Bracie i siostro, rozważ co jest tu napisane! Jeszcze nie jest za późno by rozważyć swój stan, gdzie się stoi z Panem!

Ważne linki:
Uwaga, dziś rośnie niebezpieczny ruch zwany Ekumenia, powodujący niebiblijne unie z fałszywymi tradycjami, herezjami opierający się nie na Bożej miłości, połączonej z Prawda ale na humanizmie.
„List ten został napisany i skierowany do grupy Żydów chrześcijan którzy zaczęli dryfować w tamtym okresie, oddalać i angażować się w sprawy tego życia i sprawy tego świata. Zaczęli odpływać i wchodzić ponownie w taką formalną religijność, kościelnictwo i klerykalizm. Zaczęli przyjmować humanistyczną filozofię stający się liberalni, na wszystko pozwalający. ”http://kzgdynia.pl/ Polecam tez: Ewangelia HUMANIZMU - Strom Andrew „Mowa o „GRZECHU" sprawia, że ludzie czują się nieszczęśliwi i winni - zatem jest to „złe", aby być tak ‘osądzającym", i
głosić ostro przeciwko grzechowi. Humanizm jest bardzo tolerancyjny, mówi: „Oni nie ranią nikogo, niech sobie robią, co chcą". W rzeczywistości „TOLERANCJA" i „SZCZĘŚCIE CZŁOWIEKA" są wielkimi mantrami humanizmu. ”

Zobaczcie co dzieje się w niektórych kościołach charyzmatycznych, kiedy odkłada się na bok Słowo Boże oraz rozpoznanie duchów, walkę duchowa! Szok! [zakryj się krwią, i mów na językach!] Niektórzy Charyzmatycy daje złe świadectwo, a później nieochrzczeni w Duchu, myślą ze Ruch Charyzmatyczny to katolicyzm i ze maja fałszywe manifestacje! Kazania brata Andrew Stroma można znaleźć tutaj.

Przykre jest to, ze WIELKA role w jednaniu wierzących pod fałszywe jarzma odegrała Protestancka Scena Muzyczna, zarówno uwielbieniowa jak i rap!

Radio Watykańskie[!] Watykan: dialog z zielonoświątkowcami jednak możliwy Pośród Zielonoświątkowców robią Jezuici pod garniturem! „A było to w związku z tym, że na zebranie weszli bezprawnie fałszywi bracia, którzy przyszli

podstępnie wybadać naszą wolność, jaką mamy w Chrystusie Jezusie, aby nas ponownie pogrążyć w niewolę. (5) Na żądane przez nich ustępstwo zgoła się jednak nie zgodziliśmy, aby dla waszego dobra przetrwała prawda Ewangelii. (6) Co się zaś tyczy stanowiska tych, którzy się cieszą powagą - jakimi oni dawniej byli, jest dla mnie bez znaczenia; u Boga nie ma względu na osobę - otóż ci, co są uznani za powagi, nie polecili mi oddawać czegokolwiek. ”Galacjan 2 „Przede wszystkim, żeby zespół mógł występować w kościele katolickim jego członkowie nie muszą być katolikami, najważniejsze, by głosili treści, które nie są sprzeczne z tym, czego naucza Kościół, a przecież Mate O. chwali Pana Boga ” Link „Występ ma się odbyć w Farze, Matce płockich świątyń katolickich ” Mateo gra w dzień tzw Kostki, który jest jednym z demonicznych 'patronów' Polski! Co on tam robi? Czy nie można wynająć hali i zaprosić ludzi? Kostka tez był Jezuita! Wiecej o katolicyzmie i jej podchowach ekumenicznych można poczytać poniżej: http://www.scribd.com/doc/96817174/Otwarty-List-Do-Brata-Ceronskiego-Od-Przyjaciela http://www.scribd.com/doc/73756468/Odnowa-w-Duchu-%C5%9Awi%C4%99tym-Wielkiezwiedzenie-tajna-bron-katolicyzmu http://www.scribd.com/doc/62230210/Przeklenstwo-katolicyzmu http://www.scribd.com/doc/62094645/Polska-Rada-Ekumeniczna

Inne: http://www.scribd.com/doc/59614785/Naduzycia-Niektorych-Grup-w-KoscieleZielonoswiatkowym http://www.scribd.com/doc/62166482/A-Gdzie-Biblia-Mowi-Ze-Chrzescijanin-Moze-MiecDemona

Skandal ekumeniczny, Protestanci maszerują w amoku, jak zaczarowani!
http://www.scribd.com/doc/57279501/Ekumenia-Wrze-a-Tu-Nierzadnica-Sie-Drze http://www.scribd.com/doc/54777662/Swiadectwo-bylego-katolika http://www.scribd.com/doc/54777355/Czary-katolicyzmu http://www.scribd.com/doc/54710406/Zloty-Cielec-Nadchodzi-Ekumenia-w-KZ http://www.scribd.com/doc/54709904/Ekumenia-odslona-Pierwsza http://www.scribd.com/doc/50145712/Ekumenia-odslona-druga-2