Sie sind auf Seite 1von 6

SNO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

NAME
gowthami
shweta
Sujatha
sabiha md
madhuri
J PADMAJA
Amrita
PREETI BUNDELA
John
ram
D. Swath
Chaitanya
madhuri
RITIKA GUPTA
suresh
Vijay Kumar
swapna
leelamanjusha
sumalatha
sravanthi. N
SHRAVANI GUNDAMARAJU
M.LAXMI KALYANI
SRAVANI LAKKARAJU
jhansi
P.Gayathr
swathi
P.LAKSHMI SOUJANYA
santoshi
lavanya
D.Rajitha
rupa
sandhya
swetha
k.swapna
vasudha
prasannalaxmi
Rekha
S.LAKSHMI
preeti agarwal
Payal
ReenaBoda
sumana.p
sridevi.manchala
suneetha
Harini.K
Meghna

PHONE NUMBER
9966339093
9866308545
91 9848933802(R) 9296807484(M)
9052636855
: 9642264173
9490706609
7893217479
8008700495
9885846132
9885765860
9849425296
9848486092
9642264173
7207899631
9014968089
9949029058
9618073023
9705142911
9912498920
: 9703252998
9700599966
: 9618763188
9912013260
9989553904(M
9247632016
7702963833
040 55827263(R) 9247171929(M)
9948128148
9502142290(M)
9700539660
9666353903
9059332721(M)
9966320694
9397107444
: 9441081358
9032138359
9948380013
9885050151
9290970663
9885904727
9963906903
9966722688
9700703599
9052892641
9160616665
9618693373

47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93

sneha
Vijitha
Swarnalatha
lakshmi
sailaja
suneetha
anusha
madhuri
raghava reddy
Mamatha
vishnu prasanth redd
archana telaprolu
k.shilpa
prasannalaxmi
saradha
Bindu sheela.T
G.Kalyani
deepthi
Nandhini
geetha
Swetha pawar
vijayaa
Swapna
S RADHIKA
G.V.SUMPREETHI
ShireenMeeran
pragna
ambika
vani
Rekha
Priyanka
jyothi
Akshatha
P.B.M.Krishna
srividya.Nandigama
R.Hima bindu
sreedevi
uma
vanipriya
H Radha Kumari
k.hasanthi
Dasari Venkata Suresh Kumar
komaliraop
babitha.d
vivek
subbaraju
M.J.SUGNANAM

9397818205
: 9291237429
9248518436
9703800535
9700078991
9494838806
9885120240
9642264173
9394502574
9966366031
8143270308
9490562070
9849129716
9032138359
9701873075
9866946130
9705764648
8106282338
9032466331
9502481507
9676807444
9985915407
9963901726
8008194777
91 40 9989234613(R) 9989234613(M)
9676938998
: 9160827278
9703531368
9247891530
9291260696(M)
9311559307
9951177433
9704369042
9030202722
9985990718(M)
9666935501
9533595905
9573162588
9866223253
9052294492(M)
9989446333
: 9052751951
o: 9966180351
9160600089
9000905881
9948066714
9052950175

94
95
96
97
98
99
100

ramya
vivek
supriya
Abdul Raheem
R.Sravan Kumar

9985852420
9000905881
9948582707
9885363248
Exp: 1 Year(s) 5 Month(s) | CTC: INR 1.50 Lac(s)

EXP & CTC


Exp: 0 Year(s) 6 Month(s) | CTC: INR 0.90 Lac(s)
Exp: 1 Year(s) 2 Month(s) | CTC: INR 0.0 Lac(s
Exp: 1 Year(s) 10 Month(s) | CTC: INR 1.0 Lac(s)
Exp: 1 Year(s) 2 Month(s) | CTC: INR 1.0 Lac(s)
Exp: 0 Year(s) 7 Month(s) | CTC: INR 0.95 Lac(s)
Exp: 1 Year(s) 0 Month(s) | CTC: INR 1.05 Lac(s)
Exp: 2 Year(s) 0 Month(s) | CTC: INR 2.0 Lac(s)
Exp: 0 Year(s) 4 Month(s) | CTC: INR 0.65 Lac(s)
Exp: 2 Year(s) 0 Month(s) | CTC: INR 1.20 Lac(s)
Exp: 1 Year(s) 0 Month(s) | CTC: INR 1.80 Lac(s)
Exp: 1 Year(s) 7 Month(s) | CTC: INR 1.0 Lac(s)
Exp: 1 Year(s) 0 Month(s) | CTC: INR 0.65 Lac(s)
Exp: 0 Year(s) 7 Month(s) | CTC: INR 0.95 Lac(s)
Exp: 1 Year(s) 0 Month(s) | CTC: INR 1.65 Lac(s)
Exp: 1 Year(s) 7 Month(s) | CTC: INR 1.20 Lac(s
xp: 1 Year(s) 2 Month(s) | CTC: INR 1.05 Lac(s)
Exp: 1 Year(s) 3 Month(s) | CTC: INR 0.70 Lac(s)
Exp: 0 Year(s) 5 Month(s) | CTC: INR 0.0 Lac(s)
Exp: 1 Year(s) 8 Month(s) | CTC: INR 1.20 Lac(s)
Exp: 0 Year(s) 11 Month(s) | CTC: INR 0.60 Lac(s
Exp: 0 Year(s) 0 Month(s) | CTC: INR 0.0 Lac(s)
Exp: 0 Year(s) 8 Month(s) | CTC: INR 1.0 Lac(s)
Exp: 1 Year(s) 2 Month(s) | CTC: INR 1.05 Lac(s
xp: 0 Year(s) 3 Month(s) | CTC: INR 0.90 Lac(s)
Exp: 0 Year(s) 10 Month(s) | CTC: INR 0.60 Lac(s)
Exp: 2 Year(s) 0 Month(s) | CTC: INR 1.0 Lac(s)
Exp: 0 Year(s) 7 Month(s) | CTC: INR 0.75 Lac(s)
Exp: 1 Year(s) 8 Month(s) | CTC: INR 1.50 Lac(s)
Exp: 1 Year(s) 6 Month(s) | CTC: INR 1.50 Lac(s)
Exp: 2 Year(s) 0 Month(s) | CTC: INR 2.0 Lac(s)
Exp: 1 Year(s) 9 Month(s) | CTC: INR 1.20 Lac(s)
Exp: 2 Year(s) 0 Month(s) | CTC: INR 2.0 Lac(s)
Exp: 0 Year(s) 8 Month(s) | CTC: INR 0.45 Lac(s)
Exp: 1 Year(s) 11 Month(s) | CTC: INR 0.95 Lac(
Exp: 2 Year(s) 0 Month(s) | CTC: INR 2.80 Lac(s)
Exp: 1 Year(s) 1 Month(s) | CTC: INR 0.10 Lac(s
Exp: 2 Year(s) 0 Month(s) | CTC: INR 3.0 Lac(s)
xp: 1 Year(s) 8 Month(s) | CTC: INR 1.70 Lac(s)
xp: 1 Year(s) 5 Month(s) | CTC: INR 1.45 Lac(s)
Exp: 1 Year(s) 1 Month(s) | CTC: INR 1.75 Lac(s
Exp: 2 Year(s) 0 Month(s) | CTC: INR 1.55 Lac(s)
Exp: 1 Year(s) 8 Month(s) | CTC: INR 1.10 Lac(s)
Exp: 2 Year(s) 0 Month(s) | CTC: INR 2.05 Lac(s)
Exp: 0 Year(s) 8 Month(s) | CTC: INR 0.75 Lac(s
Exp: 0 Year(s) 6 Month(s) | CTC: INR 0.0 Lac(s)
Exp: 2 Year(s) 0 Month(s) | CTC: INR 2.0 Lac(s

Exp: 1 Year(s) 6 Month(s) | CTC: INR 1.05 Lac(s)


Exp: 1 Year(s) 2 Month(s) | CTC: INR 1.0 Lac(s)
Exp: 1 Year(s) 0 Month(s) | CTC: INR 1.20 Lac(s)
Exp: 2 Year(s) 0 Month(s) | CTC: INR 1.80 Lac(s)
Exp: 0 Year(s) 6 Month(s) | CTC: INR 1.20 Lac(s
Exp: 0 Year(s) 3 Month(s) | CTC: INR 0.95 Lac(s)
Exp: 0 Year(s) 6 Month(s) | CTC: INR 1.50 Lac(s)
Exp: 0 Year(s) 7 Month(s) | CTC: INR 0.95 Lac(s)
Exp: 1 Year(s) 3 Month(s) | CTC: INR 1.20 Lac(s)
Exp: 0 Year(s) 5 Month(s) | CTC: INR 0.85 Lac(s)
Exp: 0 Year(s) 4 Month(s) | CTC: INR 1.20 Lac(s)
Exp: 0 Year(s) 6 Month(s) | CTC: INR 1.0 Lac(s)
Exp: 0 Year(s) 8 Month(s) | CTC: INR 0.95 Lac(s)
Exp: 1 Year(s) 0 Month(s) | CTC: INR 1.0 Lac(s)
Exp: 0 Year(s) 10 Month(s) | CTC: INR 0.05 Lac(s)
Exp: 1 Year(s) 0 Month(s) | CTC: INR 1.0 Lac(s)
Exp: 1 Year(s) 0 Month(s) | CTC: INR 1.0 Lac(s)
Exp: 1 Year(s) 5 Month(s) | CTC: INR 1.60 Lac(s)
Exp: 1 Year(s) 8 Month(s) | CTC: INR 1.80 Lac(s)
Exp: 0 Year(s) 9 Month(s) | CTC: INR 1.0 Lac(s)
Exp: 1 Year(s) 7 Month(s) | CTC: INR 1.20 Lac(s)
Exp: 2 Year(s) 0 Month(s) | CTC: INR 0.60 Lac(s)
Exp: 1 Year(s) 1 Month(s) | CTC: INR 1.20 Lac(s)
Exp: 1 Year(s) 6 Month(s) | CTC: INR 1.80 Lac(s)
xp: 0 Year(s) 3 Month(s) | CTC: INR 0.95 Lac(s)
Exp: 0 Year(s) 8 Month(s) | CTC: INR 1.85 Lac(s)
Exp: 0 Year(s) 9 Month(s) | CTC: INR 1.20 Lac(s
Exp: 0 Year(s) 0 Month(s) | CTC: INR 0.0 Lac(s)
Exp: 0 Year(s) 7 Month(s) | CTC: INR 0.75 Lac(s)
Exp: 1 Year(s) 10 Month(s) | CTC: INR 1.20 Lac(s)
Exp: 1 Year(s) 0 Month(s) | CTC: INR 1.80 Lac(s)
Exp: 0 Year(s) 7 Month(s) | CTC: INR 0.10 Lac(s)
Exp: 1 Year(s) 2 Month(s) | CTC: INR 0.70 Lac(s)
Exp: 2 Year(s) 0 Month(s) | CTC: INR 1.20 Lac(s)
Exp: 1 Year(s) 0 Month(s) | CTC: INR 0.95 Lac(s)
Exp: 1 Year(s) 9 Month(s) | CTC: INR 1.05 Lac(s)
Exp: 1 Year(s) 10 Month(s) | CTC: INR 1.50 Lac(s)
Exp: 1 Year(s) 0 Month(s) | CTC: INR 1.0 Lac(s)
Exp: 0 Year(s) 7 Month(s) | CTC: INR 1.0 Lac(s)
xp: 1 Year(s) 9 Month(s) | CTC: INR 1.0 Lac(s)
Exp: 1 Year(s) 4 Month(s) | CTC: INR 1.05 Lac(s)
Exp: 1 Year(s) 0 Month(s) | CTC: INR 1.95 Lac(s)
Exp: 0 Year(s) 6 Month(s) | CTC: INR 1.0 Lac(s)
Exp: 1 Year(s) 6 Month(s) | CTC: INR 1.10 Lac(s)
Exp: 0 Year(s) 8 Month(s) | CTC: INR 1.45 Lac(s)
Exp: 1 Year(s) 0 Month(s) | CTC: INR 1.20 Lac(s)
Exp: 1 Year(s) 3 Month(s) | CTC: INR 2.10 Lac(s

Exp: 2 Year(s) 0 Month(s) | CTC: INR 1.80 Lac(s)


Exp: 0 Year(s) 8 Month(s) | CTC: INR 1.45 Lac(s)
Exp: 0 Year(s) 10 Month(s) | CTC: USD 1.5 Lac(s)
Exp: 2 Year(s) 0 Month(s) | CTC: INR 2.20 Lac(s)
) | CTC: INR 1.50 Lac(s)