You are on page 1of 1

E-mail bonton

Postoji nekoliko kljunih pravila za pisanje e-maila koje naprosto morate potovati. Razmislite dobro pre no to poruku poaljete u sajber-prostor, jer kad jednom kliknete na Send - nema nazad. Elektronska pota je bra od uobiajenog potanskog pisma, daleko je jednostavnija od faksa, i za razliku od telefona, ne naruava privatnost. Upravo ga zato, osim za dnevnu neformalnu prepisku sa kolegama i prijateljima, treba shvatiti i kao nain komunikacije sa izvorima za teme na kojima radite. Jeftin je, svakako jeftiniji od telefona, a dok se do sada va izvor izgovarao zauzetou da ne bi primio poziv, izgovora vie nema - vaa poruka je u njegovom inboxu, a neodgovaranje na poruku kri pravilo broj jedan lepog ponaanja na Netu. Iako e-mail sve vie zamenjuje telefon, ta dva naina komunikacije se bitno razlikuju. Slanje pisane poruke nije isto to i iv razgovor telefonom. A nije ni formalno pismo. Zato, pre nego to nepovratno kliknete na dugme send - dobro razmislite. Najvanije je imati na umu da e-mail poruka mora biti jasna. Ne treba napisati ono to biste inae izgovorili jer ete tako ostaviti prostora za razliito tumaenje poruke. Kada govorimo, samim glasom visinom i intonacijom dajemo odreeno znaenje reima. ak i na telefonu znamo da li se sagovornik smeka dok govori. Kada pomislite na koliko naina moete saoptiti isti sadraj poinjete da shvatate koliko se razliitih znaenja moe pripisati jednoj te istoj pisanoj poruci. Sarkazam je posebno opasno koristiti u e-mailu! Subject (tema, predmet) poruke mora biti jasna i saeto govoriti o sadraju. Ako promenite temu u tekstu poruke, promenite je i u kuici Subject. Jasnoa se postie i korienjem takozvanih emotikona. To su ona tuna :-( ili nasmejana lica :-) kojima dajete odreeni ton pisanim reima da biste izbegli pogreno tumaenje. Meutim, koristite ih iskljuivo u neformalnoj prepisci. U zvaninoj se ne preporuuju. Iako se insistira na kratkoi i saetosti e-mail poruka, e-mail nije telegram. Zato koristite gramatiku. I potpiite se na kraju. Dobro je dodati i svoj broj telefona, adresu i slino. Nemojte koristiti dijakritike (,,,...). Iako poruka izgleda dobro na vaem ekranu, na ekranu primaoca e biti puna neitljivih znakova. Nemojte sve pisati velikim slovima. Uobiajeno je da se tako napisan tekst tumai kao vikanje ili vritanje. Zato ih koristite samo za naglaavanje pojedinanih rijei UMJESTO DA VIETE I DA SE DERETE. Kada odgovarate na neiju poruku koristei opciju Reply, uvek ukljuite i tekst poruke na koju odgovarate - ili bar njen kljuni deo da bi primalac znao na koje od njegovih pitanja zapravo odgovarate. Nekome ko dnevno prima desetak i vie poruka va mail moe biti potpuno nerazumljiv ukoliko ga ne podsetite o emu se radi. Naravno, ako i ta osoba vama odgovori na odgovor, pa odgovori ponu da se niu, ne preterujte, ve ostavite samo najsveiji deo prepiske. Na prispele poruke odgovarajte to prpe. Elektronska pota putuje gotovo trenutno, pa nemate ba neki izgovor da sa odgovorom kasnite danima. Birajte kome ete slati viceve, lance sree ili slike koje cirkuliu e-mailom. Mnogi korisnici plaaju svaki sat ili minut proveden na mrei i moda ih takva iznenaenja uopte nee obradovati. Takoe, neki korisnici imaju veoma slabe kompjutere, ili im je veza sporija od vae. Ako nekome ne biste neto rekli licem u lice, nemojte mu to rei ni e-mailom. Ako neto krijete, sauvajte to za sebe. Imajte na umu da e-mail nije sasvim privatne prirode. Poruke stalno putuju sloenom mreom kompjutera pri emu na svakoj taki tog puta postoji mogunost "presretanja" poruke. Naravno, malo je vjerovatno da ste vi taj ije e poruke biti praene. Uz sve duno potovanje, lista raznih terorista i sumnjivih tipova se otegla, pa nema ba neke potrebe da se brinete. I za kraj - ako piete o osetljivnoj temi, neemu to bi moglo biti pogreno protumaeno, ili se naprosto na nekog ljutite, ostavite poruku da prenoi. Razmislite dobro prije no to je poaljete u sajber-prostor, jer kad jednom kliknete na Send - nema vrake.