Sie sind auf Seite 1von 32

25. kolovoza 1998.

Uloga JNA i srpskih postrojbi u hrvatskom i bosanskohercegovakom ratu


Republika Hrvatska Ministarstvo obrane Glavni stoer OS

1985
9. A 5. A

5. ZK

RZ I PZO

1. A 7. A VPO 2. K OS SFRJ JNA+TO=OS


JNA - Jugoslavenska narodna armija TO - Teritorijalna obrana OS- Oruane snage Armije imaju republika obiljeja

1. ZK

2. A

3. A

Struktura asnikog zbora


Indeks odstupanja

Srbi
Nesrazmjerna zastupljenost planirano nacionalno prikraivanje itavih naroda Najvei nesklad od 1986. do 1990. - nakon memoranduma SANU i preustroja OS SFRJ udio Srba u asnikom zboru prelazi 70%

63,2% 6,2% 6,3% 12,6% 2,8% 2,4% 3,6% 0,6% 0,7% 1,6%

+51 +148 +8 -53 -66 -78 +45 -91 -70 -52

Crnogorci Makedonci Hrvati Slovenci Muslimani Jugoslaveni Albanci Maari Ostali

Slijed odrednica pretvaranja JNA u srpsku imperijalnu silu


Strukturno uiniti to vie srpskom, a to manje vojskom ostalih naroda Infrastrukturu prilagoditi razmjetaju i uporabi snaga prema planu izbijanja na zapadnu srpsku granicu Organizacijski prilagoditi snage za pacifikaciju prostora prije obznanjivanja srpskog politikog cilja Operativnu uporabu snaga provjeriti u uvjetima izvanrednih prilika, a sve maskirati pod opom agresijom NATO-a U provedbi plana naglaavati i prikazivati jugoslavensku opciju, ekati da unutarnji neprijatelj prvi napadne, a onda ga poraziti Preoblikovati JNA u nekoliko srpskih vojski s naglaskom na obrani ugroenog srpskog naroda

1985

obznanjena zamisao

5. VO

Virovitica

Zagreb Karlovac Beograd Karlobag

1. VO
Split

VPO
1. VO kopno:more=5:1 + 3. VO + 1/3 5. VO KOPNENA SILA + 2/3 VPO = Velika Srbija

3. VO
Skopje

operacionalizacija

1987

1985
Preoblikovanje JNA u srpsku imperijalnu silu Beograd
Preustroj 1985-87. - ukidanje armija, divizija i pukovnija, umjesto njih ustrojavaju se vojne oblasti, korpusi, brigade
Split Strategiju openarodne obrane i drutvene samozatite 20. svibnja 1987. usvojilo predsjednitvo SFRJ Zagreb

Skopje

1987

1985
Preoblikovanje JNA u srpsku imperijalnu silu
Zagreb

Strategija izvanredne prilike Nova podjela zanemaruje "sprijeavanju granice" u "administrativne Republika (Kadijevi). meunacionalnog sukoba"
Operativni razvoj snaga prema planovima uporabe Split za izvanredne prilike. Dovoenje asnika s naglaenim opredijeljenjem za "velikosrpsku ideju" na zapovjedna mjesta. Vjebanje postrojbi na smjerovima uporabe prema doktrini "bitka u prostoru". Skopje

Svaka Republika je imala "svoju" armiju; zapovjednici su najee bili iz tih republika.
Beograd

Preustroj OS SFRJ 1985-87.

1987

Strategijska zamisao za agresiju

Velika Srbija
prevladavajua vojna strategija osvajanje teritorija iseljenje puanstva

Vojna strategija
teoretsko utemeljenje - bitka u prostoru, udar s distance organizacijsko utemeljenje - 1986. Reorganizacija JNA ( vojne oblasti) pokusno utemeljenje - ratni plan (S-2), ZSRV Romanija - 87, 88, 89, 90

2/3 VPO = A + B + 2K

5. VO

Zagreb

1. VO

Beograd

Najvea gradska sredita na obali, s izrazitom veinom hrvatskog puanstva U gradovima su:

K A B
Split

1. zapovjednitva 2. vojne kole 3. logistike baze 4. vojni stanovi 5. asnike obitelji srpske nac. 6. vikendice Srba 7. politika vlast

VPO
A B
pojas s veim brojem srpskog puanstva pojas vanjskih otoka, vojnopomorskih uporita s izgraenom vojnom infrastrukturom (militarizacija otonog pojasa) mjesto spajanja pojaseva A i B

3. V

Temeljna zamisao ratnog plana S-2 i zapovjedno stoerne ratne vjebe Romanija Uvjebavana 1986, 1987, 1988, 1989 i 1990. godine

D+15 D+6
TG TRST 10. AK

K B
UG-1

D+2 D
UG-2 UG-3 UG-4

5. ATAF

TG ANCONA

Zamisao manevra OG Jadran

dijelovi 10.AK 101. zpokd

D-1

1991

Plan izvoenja strategijske napadne operacije u agresiji na Hrvatsku

Karlobag - Karlovac - Virovitica zapadna granica Velike Srbije

Operacijska osnovica razvoja snaga za agresiju na Hrvatsku

Smjerovi napada JNA i Srba Poligon Slunj Korpus u Kninu

Primjena strategije
u dva stupnja

I. stupanj
kljune toke

Karlovac, Sisak, Pakrac, Osijek, Zadar, Dubrovnik i Vukovar

JNA - tempo napada na glavnim prometnicama (kombinirani pjeakotenkovski, potpora topnitva) zrakoplovstvo - unitavanje civilnih objekata mornarica - blokada

II. stupanj
simultani, osvajanje prostora unutar kljunih toaka Srpski pobunjenici, TO - na bokovima JNA, napredovanje divergentno; osvajanje kljunih toaka nie razine, proirenje bojinice.

Taktika napada

1. Uspostavljanje baza 2. Napad na sela s hrvatskim puanstvom unutar sela sa srpskim 3. Nadmo najmanje 2:1 4. Potpora topnitvom, 10 km u zaleu s dvostrukom ulogom: vatrena podrka napadu, djelovanje po selima u funkciji razaranja i panike 5. Logistika: kamioni i helikopteri

Naputak: temeljno angairanje srpskih pobunjenika je zbrisati (unititi) hrvatsko puanstvo ispred sebe, koristei iskljuivo teror (zastraivanje, progon, ubijanje i masakr)

1
d-3 Vojarna, glavna utvrda - projekcija sile na ire podruje a-4, b-2

c
b

2
a

GRA D
4

5
c

a-4 Grad, kljuna toka na granici Velike Srbije. Nadzor glavne prometnice (3) je projekcija prijetnje silom iz vojarne (d-4)

3 2
b

b
b-2 Sela s hrvatskim puanstvom. Prekid lokalnih prometnica, napad na sela i ienje (b-5) ili projekcija vojne sile topnitvom.

Djelotvornost strategije kljunih toaka


Kombinirano djelovanje JNA i srpskih pobunjenika du glavnih komunikacija, bilo je relativno uspjeno samo na dubrovakom bojitu, a ne i na istono-slavonskom, zapadno-slavonskom, te sredinjem (Banovina, Kordun, Lika, Dalmacija) Zato?

Ravno

Dubrovnik

U pohodu na Dubrovnik - Ravno prvo razrueno selo u Bosni i Hercegovini

28. rujna 1991

ZSRV Romanija - scenarij za agresiju na BiH


JNA nije ostvarila postavljeni strategijski cilj - poraziti HV i izbiti na slovensku granicu

U igru se uvodi BiH Bez Jugoslavije nee biti nikakve drave BiH Kadijevi

SVEOBUHVATNOST jedinstveni plan za agresiju

1992
sijeanj-oujak
4. korpus - Sarajevo
general major Vojislav urevac

XXX

31

XXX

14

XXX

13

XXX XXX

31

5. korpus - Banja Luka


general major Vladimir Vukovi

10

Biha

XXX XXX

14

10

XXX XXX

9. korpus - Kupres, Glamo, Grahovo


general major Sava Kovaevi

Grahovo

XXX

Kupres Glamo

XXX

17

10. korpus - Zap. Bosna


general major piro Vinkovi

XXX

13. korpus - Hercegovina


general major Momilo Perii

XXX

13

Bilea Trebinje

XXX

14

XXX

17. korpus - Tuzla


general potpukovnik Sava Jankovi

Operativni razvoj JNA za prvu dionicu rata u BiH

XXX

13

1986
SZG

Ratni plan S-2 i zapovijedno stoerna ratna vjeba Romanija na podruju Bosne i Hercegovine
prodor snaga NATO-a

Zagreb Knin, Sinj, Livno,

Kupres, Bugojno k Sarajevu sa zapadne strane

TG ANCONA

padbr

Beograd
prodor snaga NATO-a dolinom Neretve prema Sarajevu i spajanje sa 101. zpokd (desant na Romaniju)

D+17
Sarajevo
101. zpokd

OG Jadran

D+6
Podgorica

Ni

1. dionica 2. dionica 3. dionica

10. AK

D+2 D D-1

Skopje

1990

JIG

1986

Svrstavanje snaga JNA i odgovor na djelovanja snaga NATO


odgovor JNA s polukrune osnovice sredinje i istone Bosne udar na desant na Romaniji i deblokada Sarajeva

Zagreb

OG Sarajevo OG Kupres
odgovor JNA udar u bok snaga NATO-a na prostoru Livanjskog i Sinjskog polja i produiti djelovanje prema Splitu

Beograd
Stoerna toka okupacija BiH od JNA Sarajevo - glavni grad

Sarajevo

Split OG Mostar Ravno

Ni
odgovor JNA zaustaviti plavog obalu i organizirati obranu

Podgorica protuudarom - izbiti na Skopje

Stoerna toka okupacije BiH od JNA Jugozapadni dio Hercegovina

1990

1992

Sukladnost manevra iz ratnog plana S-2 i ZSRV Romanija i stvarnog djelovanja JNA u operaciji za okupaciju BiH

Zagreb Beograd

Sarajevo

Split Ravno Podgorica

Ni

Skopje

1986

1990

1992
sijeanj-travanj
Zagreb

1. VO

12. korpus - Novi Sad 24. korpus - Krajina 17. korpus - Tuzla Gardijska divizija OG Beograd

Beograd

2. VO

5. korpus - Banja Luka 10. korpus - Biha 4. korpus - Sarajevo 9. korpus - Knin Split

2. VO
Sarajevo

1. VO 4. VO
Ni

3. VO
2.korpus - Podgorica 13. korpus - Mostar 37. korpus - Uice OG Trebinje Bilea

4. VO

Podgorica Skopje

3. VO

21. korpus - Ni 20. korpus - Leskovac 52. korpus - Pritina

1992
sijeanj-travanj

Jaina i operativno zapovijedanje snaga JNA u BiH


Zapovijedna struktura
Zagreb

Beograd

Srbi 92,6% Crnogorci 7,0% Ostali 0,4%

2. VO
Sarajevo

1. VO 4. VO 3. VO
Podgorica Skopje

Split

Ukupna jaina (2.VO,4.VO,1.VO) 83.000 ljudi 460-500 tankova 400-420 oklopnjaka 950-1000 topova

1992
oujak-travanj

Sustav zapovijedanja snagama JNA u BiH u prvoj dionici rata


SSNO/GSOS general pukovnik Blagoje Adi 2. VOJNA OBLAST Zapovjednik general pukovnik Milutin Kukanjac Naelnik general potpukovnik Dobrain Praevi

2. VO
4. korpus Sarajevo general major Vojislav urevac 5. korpus Banja Luka general major Vladimir Vukovi general major Momir Tali

1. VO
17. korpus Tuzla general potpukovnik Sava Jankovi

4. VO
13. korpus Bilea general major Momilo Perii general major Branko Stankovi

9. korpus Knin general major Sava Kovaevi general major Ratko Mladi

10. korpus Biha general major piro Ninkovi pukovnik Grujo Bori

Nakon ostavke (smjene) generala armije, Veljka Kadijevia, dunost saveznog sekretara formalno preuzima general pukovnik Blagoje Adi Vidljivo je kako su zapovjedniku 2. VO, koji je ujedno bio zapovjednik svih snaga u BIH, bile podreene postrojbe 9,10. i 13. korpusa (oujak-travanj 1992)

Zagreb

Beograd
Zapadna srpska granica nakon prve dionice rata u Hrvatskoj

2. VO
Sarajevo

1. VO 4. VO 3. VO
Podgorica Skopje

Split
Crta razdvajanja 2. i 4. VO i njihov prirodni izlaz na more

1992
travanj

Prva dionica rata u BiH

Zagreb

2. VO
Sarajevo Split

1. VO 4. VO

Ravno Podgorica

3. VO

1992
od svibnja

Sustav upravljanja nadzora

G JNA
koordinira izradu obrambenih planova zatita vanjskih granica i njihovo uvezivanje u sustav Jugoslavije

VJ

vRS

SVK

1992
od svibnja

Zapovijed o ustrojavanju VRS potpisao je general pukovnik Blagoje Adi 10. svibnja 1992. godine u vrijeme kada je general pukovnik Milutin Kukanjac zarobljen u sarajevskom domu JNA. U zapovijedi stoji:

Formira se Glavni tab VRS u slijedeem sastavu: - komandant general potpukovnik Ratko Mladi, - naelnik taba general major Manojlo Milovanovi, - pomonik za moral i informiranje general major Milan Gvero, - pomonik za pozadinu general major ore uki, - naelnik bezbjednosti pukovnik Zdravko Tolimir i - naelnik za mobilizaciju pukovnik Mio Grubor. general pukovnik Blagoje Adi

1992
od svibnja

Sustav zapovijedanja vojske RS nakon povlaenja JNA

GLAVNI TAB vRS Zapovjednik general potpukovnik Ratko Mladi Naelnik general major Manojlo Milovanovi

1. krajiki korpus general major Momir Tali general major Boko Keleevi

2. krajiki korpus general major Grujo Bori pukovnik Milo Babi 10. korpus JA

istonobosanski korpus general major Novica imi general major Milorad Gavri

sarajevskoromanijski korpus general major Stanislav Gali pukovnik Dragan Mareti 4. korpus JA

drinski korpus general major Milenko ivanovi pukovnik Miladin Prstojevi

hercegovaki korpus general major Radovan Gruba pukovnik Vlado Spremo

5. korpus JA

17. korpus JA

13. korpus JA

Povlaenje JNA iz BiH bilo je samo deklarativno. Sustav zapovijedanja, postavljanja na dunost, promicanja, plae, te planiranje snaga ostalo je iskljuivo u nadlenosti Generaltaba Vojske Jugoslavije.

Raspored i sastav vojske Republike Srpske


Sanski most

1. KRAJIKI KORPUS 2 okbr, 3 mtbr, 7 lpbr, 19 lbr, map, mpoabr, lap PZO, in. puk B. amac - ljudi 55000 - tankova 180 - OT 150 - top.orua 360
Doboj

ISTONO-BOSANSKI KORPUS 4 mtbr, 9 lbr, map, mpoabr, lap PTO, in.puk - ljudi 23000 - tankova 120 - OT 90 - top.orua 210

Klju

2. KRAJIKI KORPUS 3 mtbr, 5 lbr, map, mpoabr, lap PZO, in. puk - ljudi 14000 - tankova 60 - OT 30 - top.orua 198

ipovo Maglaj Vakuf Zavidovii Srebrenica

Sarajevo
Konjic

Olovo

SARAJEVSKOROMANIJSKI KORPUS 4 mtbr, 1 lbr, map, mpoabr, lap PZO - ljudi 12000 - tankova 60 - OT 30 - top.orua 200

Gorade Kalinovik Foa

Mostar apljina

DRINSKI KORPUS 1 mtbr, 6 lbr, map, - ljudi 9000 - tankova 30 - OT 76 - top.orua 30

HERCEGOVAKI KORPUS 3 mtbr, 5 partbr, 5 lbr, map, mpoabr, lap PZO, in.puk - ljudi 22000 - tankova 100 - OT 100 - top.orua 260

1992 1993

Druga dionica rata u BiH


B. amac

Sanski most Doboj Klju ipovo Maglaj Vakuf Zavidovii Srebrenica

Sarajevo
Konjic

Olovo

Gorade Kalinovik Foa

Ukupna jaina 135.000 ljudi 550 tankova 430 oklopnjaka >1300 topova

Mostar apljina

Kraj