GHID DE CONVERSATIE ROMAN - GERMAN

De bază
Salut. Alo. Hallo. (Halo) Bună. (informal) Hi. (HAI) Ce mai faci? / Ce mai faceţi? Wie geht's? (Vii ghets?) NOTĂ: În germană, asta este chiar o întrebare, nu doar o formă de salutare. Deci, mai bine rămâneţi la 'Hallo' . Bine, mulţumesc. Danke, gut. (Danche, gut) Cum te cheamă? Wie heißt du? / Wie heißen Sie? (Vii haist du? / Vii haisăn Zii?) Numele meu este ______ . Ich heiße ______ . (Ihi haise _____ .) Încântat de cunoştiinţă. Sehr angenehm. (Zer anghenem) NOTĂ: Mai degrabă în utilizarea formală a limbii. Te rog / Vă rog. Bitte. (Bitte) Mulţumesc. Danke. (Danche) Cu plăcere. Bitte. (Bitte) Da. Ja. (Ia) Nu. Nein. (Nain) Scuză-mă / Scuzaţi-mă. (captarea atenţiei) Entschuldigung. (Entşuldigung) Scuză-mă / Scuzaţi-mă. (pardon) Entschuldigung. (Entşuldigung) Îmi pare rău. Tut mir Leid. (Tut mir laid) La revedere Auf Wiedersehen. (Auf Viiderzeeăn.) Pa (informal) Tschüß. (Cius) Nu vobesc [bine] germana. Ich kann nicht [so gut] deutsch. (IŞ can niŞt [zo gut] doitş) Vorbiţi româna? Sprichst du / Sprechen Sie rumänisch? (Şprihst du / Şprehăn zII RU-me-niŞ?) Vorbeşte cineva de aici româna? Kann hier jemand rumänisch? (Can hir iemand rumeniş?) Ajutor! Hilfe! (Hilfe!) Bună dimineaţa. Guten Morgen. (Gutăn Morghen) Bună seara. Guten Abend. (Gutăn Abănd) Noapte bună. Gute Nacht. (Gute Naht) Nu înţeleg. Ich verstehe es nicht. (IŞ fărŞtee niŞt) Unde este baia? Wo ist die Toilette? (Vo ist di toalette?)

Probleme
Lasă-mă în pace. Lass / Lassen Sie mich in Ruhe . (Las / Lasăn Zii miŞ in Ruee) Nu mă atinge / atingeţi! Fass / Fassen Sie mich nicht an! (Fas / Fasăn Zii miŞ niŞt an) Chem poliţia. Ich rufe die Polizei. (Ih rufe dii Poliţai) Poliţia! Polizei! (Poliţai!) Stai! Hoţ! Halt! Ein Dieb! (Halt! Ain Diib!) Am nevoie de ajutor. Ich brauche deine/Ihre Hilfe. (IŞ brauhe daine / Ire Hilfe) Este o urgenţă. Das ist ein Notfall. (Das ist Ain Notfal) M-am pierdut. Ich habe mich verirrt. (IŞ habe miŞ fărirt) Mi-am pierdut bagajele. Ich habe meine Tasche verloren. (IŞ habe maine Taşe fărloren) Mi-am pierdut portmoneul. Ich habe mein Portemonnaie verloren. (...IŞ habe main portmonéh fărloren) Notă: Portmonnaie este de origine franceză, dar folosit în germană. Sunt bolnav.

autobuz.? Kann ich dein/Ihr Telefon benutzen? (Can iŞ dain / Ir Telefon benuţăn) 21 einundzwanzig (ain und ţvanţig) 22 zweiundzwanzig (ţvei und ţvanţig) 23 dreiundzwanzig (drai und ţvanţig) 30 dreißig (draisih) 40 vierzig (firţih) 50 fünfzig (fiunfţih) 60 sechzig (zexţih) 70 siebzig (zibţih) 80 achtzig (ahtţih) 90 neunzig (noinţih) 100 (ein)hundert (hundărt) 200 zweihundert (ţvei hundărt) 300 dreihundert (drai hundărt) 1000 (ein)tausend (tauzănd) 2000 zweitausend (ţvai tauzănd) 1. Ich brauche einen Arzt.Ich bin krank.000. etc. (IŞ brauhe ainăn Arţt) Pot să folosesc telefonul tău / dvs. Ich bin verletzt. (IŞ bin fărleţt) Am nevoie de un doctor.000 eine Billion (aine bilion) numărul _____ (tren.000.000 eine Million (aine milion) 1.000 eine Milliarde (aine miliarde) 1.000. (IŞ bin cranc) Sunt rănit.000.) Nummer _____ (număr) jumătate halb (halb) jumătatea die Hälfte (dii helfte) mai puţin weniger (venigăr) mai mult mehr (mer) Numere 1 eins (ains) 2 zwei (ţvai) 3 drei (drai) 4 vier (fir) 5 fünf (fiunf) 6 sechs (zex) 7 sieben (ziiben) 8 acht (aht) 9 neun (noin) 10 zehn (ţen) 11 elf (elf) 12 zwölf (zvoelf) 13 dreizehn (draiţen) 14 vierzehn (firţen) 15 fünfzehn (fiunfţen) 16 sechzehn (zexţen) 17 siebzehn (zibţen) 18 achtzehn (ahtţen) 19 neunzehn (noinţen) 20 zwanzig (ţvanţig) Timp acum jetzt (ieţt) mai târziu .000.000.

später (spetăr) înainte vor (for) dimineaţă Morgen (morgăn) dimineaţa morgens (morgăns) mâine dimineaţă morgen früh (morgăn friu) după-amiază Nachmittag (nahmittag) după-amiaza nachmittags (nahmittags) seară Abend (abănd) seara abends (abănds) noapte Nacht (naht) noaptea nachts (nahts) Ceasul ora unu ein Uhr (ain Ur) ora două 2 Uhr (ţvei Ur) prânz 12 Uhr sau Mittag (ţvoelf Ur sau Mittag) ora treisprezece 13 Uhr (draiţen Ur) ora paisprezece 14 Uhr (firţen Ur) miez de nopţii Mitternacht sau 0 Uhr sau 24 Uhr (mittărnaht sau nul Ur sau firundţvanţih Ur) Durată _____ minut(e) _____ Minute(n) (Minute (Minutăn)) _____ oră(ore) _____ Stunde(n) (Ştunde (Ştundăn)) _____ zi(le) _____ Tag(e) (Tag(e)) _____ săptămână(săptămâni) _____ Woche(n) (Vohe (Vohăn)) _____ lună(luni) _____ Monat(e) (Monat (Monate)) _____ an(i) Zile astăzi _____ Jahr(e) (Iar(e)) heute (hoi-te) ieri gestern (GES-tàrn) mâine morgen (MOR-găn) săptămâna aceasta diese Woche (DII-ze VO-he) ultima săptămână letzte Woche (LEŢ-te VO-he) săptămâna următoare nächste Woche (NEX-te VO-he) Luni Montag (MON-tak) Marţi Dienstag (DIINS-tak) Miercuri Mittwoch (MIT-voh) Joi Donnerstag (DO-nărs-tak) Vineri Freitag (FRAI-tak) Sâmbătă Samstag (ZAMS-tak) Duminică Sonntag (ZON-tac) Luni Ianuarie Januar (Ianuar) Februarie Februar (Februar) Martie März (Merţ) Aprilie April (April) Mai Mai (Mai) Iunie Juni (Iuni) Iulie July (Iuli) August August (August) Septembrie September (Zeptembăr) Octombrie .

.) Unde merge acest tren/autobuz? Wohin fährt dieser Zug/Bus? (Vohin fert diizăr Ţug/Bus?) Unde este trenul/autobuzul spre _____? Wo ist der Zug/Bus nach _____? (Vo ist der Ţug/Bus nah _____?) Opreşte acest tren/autobuz în _____? Hält dieser Zug/Bus in _____? (Helt diizăr Ţug/Bus in _____?) Când pleacă acest tren/autobuz la _____? Wann fährt der Zug/Bus nach _____ ab? (Van fert der Ţug/Bus nah _____?) La ce oră ajunge acest tren/autobuz în _____? Wann kommt dieser Zug/Bus in _____ an? (Van comt diizer Ţug/Bus in _____ an?) Direcţii Cum ajung la _____ ? (oraşe) Wie komme ich nach _____ ? (Vii come iŞ nah _____ ?) Cum ajung la _____ ? (locuri..aeroport? .. (Bitte aine Farcarte nah _____. străzi) Wie komme ich zu _____ ? (Vii come iŞ ţu _____ ?) ..centru? ..restaurante? . ......gară? .... data şi timpul se scrie: • 24......... Wo gibt es viele...30 (notaţi punctul după numărul 24) Culori negru schwarz (şvarţ) alb weiß (vais) gri grau (grau) roşu rot (rot) albastru blau (blau) galben gelb (gelb) verde grün (griun) portocaliu orange (o-RANJ) roz rosa (RO-za) maro braun (braun) Bitte eine Fahrkarte nach _____.cluburi de noapte? .die Bushaltestelle? (dii Bushalteştele?) ..hotelul _____ ? .Stadtmitte? (.hoteluri? .Hotels? (Hotels?) .. De exemplu.) .căminul pentru tineri? ... lucru care se întâmplă şi în multe alte limbi europene..Bars? (Bars?) ......die Jugendherberge? (dii Iugănherberge?) .....das _____ Hotel? (das _____ Hotel) .staţia de autobuz? .?) .. 15... (?) (Vo gibt es file..cluburi? Transport Autobuz şi tren Cât costă biletul spre _____? (autobuz...Oktober (Octobăr) Noiembrie November (Novembăr) Decembrie Dezember (Deţembăr) Scrierea ceasului şi a datei Data şi ceasul se scriu exact în aceaşi formă ca şi în română.das ____ Konsulat? (das _____ Consulat?) Unde se află multe.Restaurants? (Restorants?) .. vă rog..der Flughafen? (der Flughafăn?) . Aug 2004..consulatul Român/Moldovean? .der Bahnhof? (der Banhof?) ... tren) Wieviel kostet eine Fahrkarte nach _____? (Vifiil costăt aine Farcarte nah _____) Cât costă un bilet spre _____? (avion) Wieviel kostet ein Ticket nach _____? (Vifiil costăt ain Tichet nah _____) Un bilet până la _______...

. Links abbiegen. Rechts abbiegen.......billigeres? (biligărăs) OK... o iau.eine Toilette? (aine Toilete) . Bringen Sie mich bitte dahin.) Notă: Folosiţi 'zu' pentru străzi şi locuri şi 'nach' pentru oraşe şi sate... .un duş? (shower) .cearşafuri? .) intersecţie Kreuzung (Croiţung) nord Norden (Nordăn) sud Süden (Siudăn) est Osten (Ostăn) vest Westen (Vestăn) în sus bergauf (bergauf) în jos bergab (bergap) Taxi Taxi! Taxi! (Taxi!) Duceţi-mă la _____.. (Bitte bringen Zii mih ţu / nah _____. Bitte bringen Sie mich zu/nach _____.o baie? (toaletă) . Hat das Zimmer.. Achte/Achten Sie auf den(m)/die(f)/das(n) _____...ein Telefon? (ain Telefon) .) La dreapta. (Linx abbiigăn.) .) Voi sta _____ noapte (nopţi).Sehenswürdigkeiten? (Zeănsviurdihcaităn?) Poţi / Puteţi să-mi arătaţi pe hartă Kannst du / Können Sie mir das auf der Karte zeigen? (Canst du / Kionăn Zii mir das auf der Carte ţaigăn) stradă Straße (Ştrase) La stânga. vă rog... ich nehme es.un telefon? .mai ieftin? ...mai curat? . (Ochei. OK.sauberes? (zaubărăs) ..) Are camera.. (Bringen Zii mih bitte dahin...Bettlaken? (Betlakăn?) .mai mare? .eine Dusche? (aine Duşe) .einen Fernseher? (ainăn Fernzehăr) Pot să văd camera mai întâi? Kann ich das Zimmer zuerst sehen? (Can iŞ das Ţimăr ţuerst zehăn?) Aveţi ceva mai liniştit? Haben Sie etwas ruhigeres? (Hanăn Zii etvas ru-i-găs) .Kneipen? (Cnaipăn?) .. vă rog. iŞ neme es........größeres? (groesărăs) ...un TV? .....) stânga links (linx) dreapta rechts (rehţ) înainte geradeaus (gheradeaus) spre _____ Richtung _____ (Rihtung) după _____ nach dem(m)/der(f)/dem(n) _____ (nah dem(m) / der(f) / dem(n)_____) înainte de _____ vor dem(m)/der(f)/dem(n) _____ (for dem(m) / der(f) / dem(n)_____) Atenţie la _____.. (Ahte / Ahtăn Zii auf den(m) / die(f) / das(n) _____..... Cât costă până la _____? Wieviel kostet es zu/nach _____? (Viifil costăt es ţu / nah _____?) Duceţi-mă acolo.) Gazdă Aveţi câteva camere disponibile? Sind noch Zimmer frei? (Zind noh Ţimer frai?) Cât costă o cameră pentru o persoană/două persoane? Wieviel kostet ein Einzelzimmer/Doppelzimmer? (Vifiil costăt ain Ainţălţimer/Dopălţimăr.. (Rehţ abbiigăn.. (Hat da Ţimăr.atracţii turistice? ....

Ich möchte gehen.) Wo ist ein Geldautomat? (Vo ist ain Geldautomat?) Mâncare O masă pentru o persoană/doi oameni.. (Viurdăn Zii bitte main Ţimăr zaubăr mahăn?) Mă puteţi trezi la _____? Können Sie mich um _____ Uhr wecken? (Coenăn Zii miş um _____ Ur vecăn?) Vreau să plec. (IŞ moechte _____.Ich bleibe eine Nacht (_____ Nächte).) mic-dejun Frühstück (Friuştiuc) pachet Lunch sau zweites Frühstück (Lunci sau Friuştiuc) cafea Kaffee (Cafee) mâncare de prânz Mittagessen (Mittagesăn) Aş vrea _____.) Notă: Plural pentru 'Nacht' este 'Nächte' .vestiare? .) Puteţi să îl/o faceţi mai puţin gras(ă)? Könnten Sie es bitte nicht so fett machen? (Coentăn Zii es bitte niht zo fet mahăn?) meniul zilei Tagesessen (Tagăsesen) a la carte a la carte (. Ich esse kein Schweinefleisch..) Vreau de mâncare cu ____ Ich möchte etwas mit ____ (IŞ moechte etwas mit ____) pui Huhn (Hun) carne de vită Rindfleisch (Rindfleiş) Bani Acceptaţi lei româneşti / moldoveneşti? Nehmen Sie rumänische / moldawische lei? (Nemăn Zii rumenişe / moldavişe lei?) Acceptaţi cărţi de credit? Kann ich mit Kreditkarte zahlen? (Can iŞ mit Creditcarte ţalăn?) Puteţi să-mi schimbaţi nişte bani? Können Sie für mich Geld wechseln? (Coenăn Zii fiur miŞ geld vecsăln?) Unde pot să schimbi bani? Wo kann ich Geld wechseln? (Vo can iŞ geld vecsăln?) Puteţi să-mi schimbaţi un cec de călătorie? Kann ich hier Traveler-Schecks einlösen? (Can iŞ hiir Trevelăr-Şecs ainloesăn?) Unde pot să schimb un cec de călătorie? Wo kann ich Traveler-Schecks tauschen? (Vo can iŞ Trevelăr-Şecs tauşăn?) Care este rata de schimb? Was ist der Wechselkurs? (Vas ist der Vecsălcurs?) Unde este un bancomat (ATM)? ..) Nu mănânc porc. (Ain tiŞ fiur aine perzon/ţvai perzonăn. Ich bin Vegetarier. bitte. (IŞ bin Veghetariăr. Puteţi să-mi sugeraţi un alt hotel? Können Sie mir ein anderes Hotel empfehlen? (Coenăn Zii mir ain andărăs Hotel empfelăn?) Aveţi un seif? Haben Sie einen Safe? (Habăn Zii ainăn Zafe?) . (IŞ blaibe aine Naht (_____ Nehte). Ein Tisch für eine Person/zwei Personen. Würden sie bitte mein Zimmer sauber machen. (IŞ ese kain Şvainflaiş) Nu mănânc decât cuşer..Schließfächer? (Şliisfehăr?) Este inclus micul-dejun/cina? Ist Frühstück/Abendessen inklusive? (Ist Friuştiuc / Abăndesăn?) La ce oră este micul-dejun /cina? Wann gibt es Frühstück/Abendessen? (Van gibt es Friuştiuc / Abăndesăn?) Vă rog să-mi curăţaţi camera. (IŞ moehte gheăn. (IŞ ese nur cuşer.. Ich esse nur koscher. bitte. Ich möchte _____.) Pot să văd meniul. vă rog? Ich hätte gerne die Speisekarte? (IŞ hete gherne di Şpaizecarte?) Aveţi o specialitate a casei? Gibt es eine Spezialität des Hauses? (Gibt es aine Şpeţialitet des Hauzăs?) Există o specialitate locală? Gibt es eine Spezialität aus dieser Gegend? (Gibt es aine Şpeţialitet au diezăr Gegănd?) Sunt vegetarian.. vă rog.

(Ain Biir/ţvai Biir. Există: Export ('Lager' în Elveţia). (Ain Glas Rot-/Vaisvein. (IŞ bin fertig. Hefeweizen ('Weißbier' în Bavaria). ospătar! (captarea atenţiei chelnerilor) Entschuldigung! (Entşuldigug!) Am terminat. bitte. Alt (în Rheinland). Alt (în Rheinland). vin roşu/alb Rot-/Weiß-wein (Rot-/Vais-vain) Îmi daţi puţin(ă) _____? Kann ich etwas _____ haben? (Can iŞ etwas _____ habăn?) sare Salz (Salţ) piper Pfeffer (Pfefăr) unt Butter (buttăr) Mă scuzaţi. Kölsch ("în Köln"). (Es var herforragănd. vă rog. vă rog. Würden Sie bitte abräumen? (Viurdăn Zii bitte abroimăn) Nota. Kölsch ("în Köln"). ar trebui să menţionaţi ce fel de bere vă trebuie. bitte.) Baruri Serviţi alcool? Haben Sie alkoholische Getränke? (Habăn Zii alcoolişe Getrenche?) Este cu servire la masă? Kommt eine Bedienung zum Tisch? (Comt aine Bediinung ţum Tiş?) O bere/două beri. vă rog.peşte Fisch (Fiş) şuncă Schinken (Şincăn) crenvuşti Wurst (Vurst) brânză Käse (Cheze) ouă Eier (Aiăr) salată Salat (Zalat) legume (proaspete) (frisches) Gemüse ((frişăs) Gemiuze) fructe (proaspete) (frisches) Obst ((frişăs) Obst) pâine Brot (Brot) pâine prăjită Toast (Toast) găluşte Nudeln (Nudăln) orez Reis (Rais) fasole Bohnen (Bonăn) Îmi aduceţi un pahar de _____? Könnte ich ein Glas _____ haben? (Coente iŞ ain Glas _____ habăn?) Îmi aduceţi o cană cu _____? Könnte ich eine Tasse _____ haben? (Coente iŞ aine Tase _____ habăn) Îmi aduceţi o sticlă de _____? Könnte ich eine Flasche _____ haben? (Coente iŞ aine Flaşe _____ habăn?) cafea Kaffee (Cafee) ceai Tee (Tee) suc Saft (Saft) apă minerală Mineralwasser sau Sprudel(-wasser) (Mineralvasăr sau Şprudăl) apă (plată) Leitungswasser (Laitungsvasăr) bere Bier (Biir) Notă: Măcar în Germania şi Austria. Die Rechnung. Un pahar de vin roşu/alb. bitte. vă rog. Există: Export ('Lager' în Elveţia). Es war hervorragend. Ich bin fertig. bitte) Un sfert/O optime de vin roşu. dunkels Hefeweizen. ar trebui să menţionaţi ce fel de bere vă trebuie.) A fost delicios. Hefeweizen ('Weißbier' în Bavaria). Bockbier (câteodată în sudul Germaniei). (Ain Fiirtăl/Ahtăl Rotvain. (Dii Rehnung. Ein Viertel/Achtel Rotwein. Bockbier (câteodată în sudul Germaniei). Ein Bier/zwei Bier. Ein Glas Rot-/Weißwein. bitte) Notă: Măcar în Germania şi Austria. Pils. bitte) . dunkels Hefeweizen.) Vă rog luaţi farfuriile. bitte. Pils. bitte.

(OK... (Das ist ţu toiăr) Acceptaţi _____? Nehmen Sie _____? (Nemăn Zii _____?) scump teuer (toiăr) ieftin billig / günstig (bilih / giunstih) Nu-mi permit.... aspirină sau nurofen) .Şampu) .eine Zahnbürste.Schmerzmittel.....Tampons. acest lucru nu va fi înţeles în nordul Germaniei. bitte... dass das nicht der normale Preis ist. (Zii volăn mih abţocăn) Notă: De fapt. (. (Noh ainăm(m)/aine(f)/ains(n).. (.. vă rog Ein großes/kleines Bier.şampon.. mărimea mea? Haben Sie das in meiner Größe? (Habăn Zii das in mainăr Groese?) Cât costă? Was kostet das? (Vas kostăt das?) E prea scump.. das das niht der normale Prais ist) Mă înşelaţi.Notă: Este un obicei comandarea vinului la sfert sau optime (dintr-un litru)..) apă tonică tonic water (tonic uatăr) suc de portocale Orangensaft sau doar O-Saft (Oranjănzaft sau O-Zaft) Cola (suc) Cola (Cola) Aveţi cumva ceva gustări? Haben Sie irgendwelche Snacks? (Habăn Zii irgăndvelhe Snecs?) Încă unul(m)/una(f). ..Ţanpasta) .ceva pentru dureri.. IŞ neme es) Îmi daţi o pungă? Kann ich eine Tüte haben? (Can iŞ aine Tiute habăn?) Expediaţi (în străinătate)? Versenden Sie auch (nach Übersee)? (Verzendăn Zii auh (nah Ueberze)?) Am nevoie de . Noch einen(m)/eine(f)/eins(n). bitte. ich nehme es. Ich weiß.. (.. Sie wollen mich abzocken. (IŞ bin niht daran interesiirt) OK.Zaife) . (Aine Halbe. Ich brauche . Ich will es nicht. . bitte. OK.tampoane.pastă de dinţi.) . bitte) Când se închide? Wann schließen Sie? (Van şliisăn Zii?) Cumpărături Aveţi aşa ceva. Nu mă interesează.. (IŞ vil es niht) Ştiu că acesta nu este preţul normal. este pus pe primul loc... îl/o iau. (IŞ can es mir niht laistăn) Nu-l/N-o vreau. (Noh aine Runde. (.. bitte) Notă: Probabil... Ich bin nicht daran interessiert. vă rog..Tampons) .. . bitte) Încă un rând. vă rog. Das ist zu teuer. (Ain grosăs/clainăs Biir. (.. (Aine Flaşe.Shampoo. (o halbă de bere) Eine Halbe.săpun.o periuţă de dinţi.... . (IŞ vais. Ich kann es mir nicht leisten. Eine Flasche.. Cuvântul abzocken este mai degrabă familiar. bitte. (Bitte aine Cola mit Rum) Notă: În germană... bitte.. . O sticlă.Seife.. whiskey Whiskey (Uiski) vodka Wodka (Vodca) rom Rum (Rum) apă Wasser (Vasăr) suc de club ??? (. (ex. vă rog.. bitte) La jumătate.. vă rog.. la fel ca în română produsul în care se toarnă aroma.Şmerţmităl) Notă: Medicamente găsiţi doar în farmacii . Noch eine Runde. Dar sună prea dur. (IŞ brauhe ..Zahnpasta.. Bitte eine Cola mit Rum.. O bere mică/mare. traducerea ar fi: Sie betrügen mich. bitte) Un cola cu rom. vă rog. (..aine Ţan briuste) .

Ich bin rumänischer/moldawisher Staatsbürger.. .. ....baterii. (..... (. .ein Rasierer.....Bateriăn) ..un brici..........Schreibpapier..rumeniş-şprahige Ţaitşriftăn) .. Das war ein Missverständnis.... (. .... (..... (.. (IŞ vil dii rumenişe/moldavişe Botşaft / das rumenişe/moldavişe Consulat sprehăn) Vreau să consult un avocat.aine rumeniş-şprahige Ţaitung) .o vedere.aine Taziirclinge) ..ein Rumänisch-Deutsch Wörterbuch.. (IŞ moehte ain Auto laiăn) Primesc asigurare? Kann ich es versichern? (Can IŞ es fărziihărn?) stop (semn de circulaţie) stop (stop) ...etvas gegpn Ercheltung) .. (. (. .....eine Postkarte..o lamă. . (. .rumenişşprahige Biuhăr) . Ich will mit einem Anwalt sprechen... (.....ain Rumeniş-Doitş Voertărbuh) sens unic Einbahnstraße (Ainbanştrase) a da prioritate Vorfahrt gewähren (Forfart gheverăn) parcarea interzisă Parkverbot (Parcvărbot) limită de viteză Geschwindigkeitsbeschränkung (Geşvindihcaits-beşrencung) benzinărie Tankstelle (Tancştele) benzină Benzin (Benţin') motorină Diesel (Diizăl) Autoritate N-am făcut nimic.... (Das var ain mis-văr-STEND-nis) Unde mă duceţi? Wohin bringen Sie mich? (vohin bringăn Zii mih?) Sunt arestat? Bin ich verhaftet? (BIN iŞ vărhaftăt) Sunt un cetăţean român/moldovean. (.. (iŞ HAbe nihts geTAN) A fost o neînţelegere. (IŞ vil mit ainăm Anvalt sprehăn) Pot doar să plătesc o amendă acum? Kann ich jetzt einfach die Strafe zahlen? (Can IŞ ieţt ainfah dii Ştrafe beţalăn?) Maşini Vreau să închiriez o maşină..Batterien.. Ich will die rumänische/moldawisch Botschaft / das rumänische/moldawische Konsulat sprechen...rumänischsprachige Zeitschriften...un dicţionar român-german.reviste în română.ain Raziirăr) .un ziar în română...Briefmarken. . (ain Regănşirm) .eine Rasierklinge.loţiune de plajă.timbre.. .Şraibpapiir) . . .rumänischsprachige Bücher. Ich habe nichts getan.o umbrelă.eine rumänischsprachige Zeitung.. (de ras) . .cărţi în română. (... .hârtie pentru scris.Zonăncreme) .aine Postcarte) .. Ich möchte ein Auto leihen. (..ceva pentru răceală.un pix.ein Regenschirm. (IŞ bin rumenişăr / moldavişăr Ştatsbiurgăr) Vreau să vorbesc cu ambasada/consulatul român/moldovean.tablete pentru stomac.ein Stift..ain Ştift) .Magpntabletăn) ..Sonnencreme.Magentabletten (.... (..Briifmarcăn) ...........etwas gegen Erkältung. .....

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful