You are on page 1of 16

Kijk op Bodegraven

GENIETEN TIJDENS
TEENEVENT
pagina 3
OPLEVERING RIJNHOEK
GROENE HART FASE II
pagina 6
KIJK OP REEUWIJK
pagina 11
BELEVENISSEN VAN
HET PAARD
pagina 14
2E JAARGANG
NUMMER 43 - 2012
WOENSDAG 24 OKTOBER
De publicatie van Gemeente Bodegraven-
Reeuwijk vindt u in het hart van deze krant.
De beste kwaliteit
en de snelste service
van Nederland!
Italiweg 5 2411 NR Bodegraven Tel. 0172 - 614 000
Fax 0172 - 615 500 info@bbmglas.nl www.bbmglas.nl
BEL
VOOR
EEN
GRATIS
OFFERTE
Feestelijke opening
Willibrord/Milandschool
Het nieuwe schoolgebouw van de Willibrord/Milandschool in de Dronenwijk in Bodegraven is afgelopen
maandag feestelijk geopend. Het begin van de feestweek, want voor de opening van zon mooi gebouw is n
feestdag veel te kort.
Toespraken waren er
maan dagochtend van wet-
houder Hans Vroomen,
oud-directeur Hans Ver-
kleij en de ouderraad.
Negen jaar hebben de leer-
lingen en leerkrachten van
de school erop gewacht,
maar nu zitten ze dan alle-
maal onder n dak. Op
verzoek van het team en
directie om de Katholieke
identiteit van de school te
benadrukken, heef Pastoor
Feijen de school gezegend.
Met elkaar werd het Onze
Vader gebeden.
Na alle toespraken gingen
Luk Groot (oudste leerling)
en Jerry de Heer (jongste
leerling) samen met wet-
houder Hans Vroomen en
oud-directeur Hans Ver-
kleij als eerste onder de
ballonenboog door, over de
rode loper op weg naar het
rode lint. Na het doorknip-
pen van het lint mochten
de kinderen, al dan niet
met feestmuts op, dan ein-
delijk naar binnen hollen
en werd er met kinder-
champagne getoost op het
nieuwe onderkomen.
Tekst en beeld (boven):
Marlien van Leeuwen
Bodegraven
krijgt ijsbaan
Van 7 tot en met 29 december zal er op het Raadhuisplein
een ijsbaan liggen. Het geheel zal worden overkapt, maar
wel voorzien van transparante wanden. Of het straks
gaat vriezen of niet, het wordt dus sowieso mogelijk om te
schaatsen in het centrum van Bodegraven.
Al jaren zocht ondernemersvereniging BOV naar moge-
lijkheden om een ijsbaan te realiseren. In 2013 gaat het
dan toch echt gebeuren. De ijsbaan zal worden beheerd
door horecagelegenheid Buren van de Raad. De oliebollen-
kraam die naast de ijsbaan zal komen te staan, maakt het
winterse tafereel compleet. De ijsbaan zal 300 m2 groot
worden en van kunststof materiaal zijn gemaakt. Dat
laatste heef als voordeel dat het relatief energiezuinig is.
Toch kun je er met echte schaatsen op schaatsen. De BOV
zegel actie staat uiteraard ook in het teken van schaatsen.
Tel. 0172 - 611100 www.riggelingmakelaars.nl elingm make akelaa laars.nl
EIGEN STIJL BUDGET
BODEGRAVEN
NASSAUSTRAAT 43
Vraagprijs: 175.000,-- k.k.
Karakteristieke woning
in het centrum
Verrassend grote tuin
Kijk verder op internet
Wethouder Hans Vroomen was
afgelopen maandag aanwezig bij
de opening van de naar eigen
zeggen duurzaamste school van
Zuid-Holland geopend.
Foto is genomen op het dak met
zonnepanelen van de nieuwe
Willibrordschool in Bodegraven.
Ontvangst Het Paard van Boref
op Raadhuisplein
Zaterdag 27 oktober keert Het Paard via het Veldzichtpad terug
in Bodegraven. Waar het om 14.00 uur verwacht aan te komen
bij het gemeentehuis. Wethouder Hans Vroomen zal Het Paard
ontvangen, zijn reisboekje tekenen en zijn memoires in ont-
vangst nemen. Na zon lange reis hoopt Het Paard van Boreft en
het paardenvolk op een groots ontvangst op het Raadhuisplein.
Iedereen is van harte uitgenodigd bij deze vrolijke gelegenheid
aanwezig te zijn. Zie ook pagina 14.
Kijk op Bodegraven 24 oktober 2012 - pagina 2
ALARMNUMMERS
Politie Brandweer Ambulance:
Tel. 112 (Als elke seconde telt!)
Politie 0900-8844 (Als het zonder
zwaailicht kan!)
GEZONDHEIDSZORG
HUISARTSEN
Dhr. Borreman, Gr. Margarethastraat
1A, Nieuwerbrug, 0348-388379.
Mw. Bouma, Boesemsingel 81,
Bodegraven,0172-530055.
Dhr. Van den Brule, Beemdgras 1,
Bodegraven, 0172-615868.
Dhr. Coes en mw. Van Gils,
Bodelolaan 7, Bodegraven,
0172-612113.
Dhr. Daniels en mw. Spaargaren,
Bodelolaan 7, Bodegraven,
0172-612268.
Dhr. Van Dobben, Vrij Nesse 44,
Bodegraven, 0172-611522.
Mw. Van den Nieuwendijk,
Noordstraat 48, Bodegraven,
0172-612030.
Mw. Wiesenhaan-Stellingwerff,
Boesemsingel 81, Bodegraven, 0172-
613388.
Dhr. G. Heijden, Plein 1,
Zwammerdam, 0172-619229
WAARNEMING
Waarneemcentrale huisartsen
(tijdens kantooruren) 0172-892020
HUISARTSENPOST
HuisArtsenPost Midden-Holland
(HAP), Bleulandweg 10, Gouda,
0182-322488.
Maandag t/m vrijdag van 17.00 tot
08.00 uur. Zaterdag, zondag en
feestdagen hele dag. Uitsluitend na
telefonische afspraak.
ZIEKENHUIZEN
Groene Hart ziekenhuis, Bleuland-
weg 10, Gouda, 0182-505050.
Zuwe Hofpoort Ziekenhuis, Po la ner-
baan 2, Woerden, 0348-427911.
APOTHEKEN
LLOYDS Apotheek, Vromade 2,
Bodegraven, 0172-617126.
LLOYDS Apotheek, Brugstraat 1,
Bodegraven, 0172-612031.
Dienst Apotheek Midden-Holland
(DAM), Bleulandweg 10, Gouda,
0182-698820. Maandag t/m vrijdag
van 17.00 tot 08.00 uur. Zaterdag,
zondag en feestdagen hele dag.
Uitsluitend na telefonische afspraak.
GEESTELIJKE
GEZONDHEIDSZORG
GGZ MIDDEN-HOLLAND,
0182-563600.
VERLOSKUNDIGE
Verloskundigenpraktijk Bodegraven,
Vrije Nesse 34, Bodegraven,
0172-614469.
TANDARTSEN
Dhr. Baas, Kerkstraat 66,
Bode gra ven, 0172-615247.
Dhr. Oei, Kievitsheuvel 46,
Bodegra ven, 0172-611968.
Praktijk voor tandheelkunde Oranje-
laan, Oranjelaan 1a, 0172-611995.
Tandartspraktijk van der Heide,
Prins Hendrikstraat 12, 0172-611055.
Tandartsenpraktijk Goudplevier,
Goudplevier 36, Bodegraven,
0172-618097.
THUISZORG
Vierstroom, Spoorlaan 2a,
Bodegraven, 0900-9300.
Buurtzorg Bodegraven team 1,
Noordstraat 8, Bodegraven,
06-83214200.
Buurtzorg Bodegraven team 2,
Pr. Hendrikstraat 16a, Bodegraven,
06-51921997
PrivaZorg Groene Hart, Meester van
Loostraat 2, Waarder, 030-6365302
Zorgpartners Midden-Holland,
Ronsseweg 242, Gouda, 0182-712800.
Vegro Thuiszorgwinkel,
Bodegraafsestraatweg 3, Gouda,
08002887766
MAATSCHAPPELIJKE
ONDERSTEUNING
WMO
Wmo-loket Bodegraven-Reeuwijk,
0172522522.
wmo@bodegraven-reeuwijk.nl
Informatieloket Bodegraven,
Rijngaarden 1, Bodegraven, 0172-
618709.
Maatschappelijke ondersteuning
Kwadraad, Spoorlaan 2a,
Bodegraven, 0900-1202150.
MEE MIDDEN-HOLLAND, Tielweg 3,
2803 PK, Gouda, 0182-520333.
OPVOEDHULP
Opvoedbureau Midden-Holland,
Spoorlaan 2a, Bodegraven, 0182-
547888.
DIERENARTSEN
Dierenartsenpraktijk Bodegraven,
Zuidzijde 63, Bodegraven,
0172-613798.
Dierenhulp Bodegraven, 0172-611377
Dierenkliniek Sijbrandij,
Van H. Goedhartstr. 45, Reeuwijk,
0182 392568.
KERKEN
VRIJDAG 26 OKTOBER
Geloofsgemeenschap St. Willi-
brordus, St. Willibrorduskerk,
Bodegraven 09.00 uur
www.parochiebodegraven.nl
ZATERDAG 27 OKTOBER
Geloofsgemeenschap St. Willi-
brordus, St. Willibrorduskerk,
Bodegraven 19.00 uur
www.parochiebodegraven.nl
RK Parochie Onze Lieve Vrouwe
Geboorte, Meije 19.00 uur
http://meijezegveld.rkonline.nl
ZONDAG 28 OKTOBER
Gereformeerde gemeente, Bethel-
kerk, Bodegraven 10.00 en 19.15
uur www.bethelkerkbodegraven.nl
Gereformeerde kerk vrijgemaakt,
Ichthuskerk, Bodegraven
09.30 en 16.30 uur
www.bodegraven.gkv.nl
Hervormde gemeente, Dorpskerk,
Bodegraven 09.30 en 18.30 uur
www.hervormdbodegraven.nl
Hervormde gemeente,
Bethlehemkerk, Nieuwerbrug
09.30 en 18.30 uur
www.hervormdbodegraven.nl
Protestantse gemeente Emmas,
Ontmoetingskerk, Bodegraven
09.30 uur http://pge.nu
Protestantse gemeente Emmas,
Salvatorkerk, Bodegraven
09.30 uur http://pge.nu
Protestantse gemeente Emmas,
Lutherkerk, Bodegraven
18.30 uur http://pge.nu
Protestantse gemeente Nieuwer-
brug, Brugkerk, Nieuwerbrug
09.30 uur www.brugkerk.nl
Pinkstergemeente Morgenstond,
Evertshuis, Bodegraven
10.00 uur www.morgenstond.org/
bodegraven
Vergadering van gelovigen Irene,
Oranjelaan 2/a, Bodegraven
09.45 en 18.30 uur www.vergadering.
nu/bodegraven-irene
Geloofsgemeenschap St. Willi-
brordus, St. Willibrorduskerk,
Bodegraven 10.30 uur,
Eucharistieviering via RKK TV
www.parochiebodegraven.nl
J. de Kat Begrafenisverzorging
Telefoon: 06 - 20421247
24 uur per dag bereikbaar
www.jdekatbegrafenisverzorging.nl
Goejanverwelle 52 - 3467 PR Hekendorp
Dag en nacht bereikbaar
(0172) 23 33 38
Sumatrastraat 11
2405 EM Alphen aan den Rijn
Wij verzorgen alleen begrafenissen
VAN STAVEREN
Begrafenisverzorging
YES!!!
Tot ziens bij Kaars Schoenenhuis Reeuwijk
Wij zijn genomineerd voor
de ondernemerstrofee 2012
Dat vieren we deze week t/m 27 oktober 2012:
Bij aankoop van schoenen/
laarzen gratis aqua protect
spuitbus cadeau.
(Maakt schoenen vuil-
en waterafstotend).
Koningin Wilhelminastraat 86 - Reeuwijk - Tel. (0182) 39 28 87
Open: ma t/m vr 9.00 - 18.00 uur & za 9.00 - 16.00 uur
Agenda
Een overzicht van activiteiten en evenementen in (B) Bodegra-
ven, (M) Meije, (N) Nieuwerbrug en (Z) Zwammerdam. Activiteit
of evenement aanmelden? redactie@kijkopbodegraven.nl
WOENSDAG 24 OKTOBER
Bibliotheek (B), Workshop
Communiceer met je kind,
09.30-11.30 uur
Bibliotheek (B), Workshop
Timemanagement voor
gezinnen, 9.30-11.30 uur
Rode Kruisgebouw (B),
Kof eochtend voor buiten-
landse vrouwen, 09.30-
11.30 uur
Rijngaarde (B), Gymnas-
tiek, 10.00-11.00 uur
Rijngaarde (B), Biljarten,
13.00-17.00 uur
Rijngaarde (B), KBO vrij
klaverjassen en sjoelen,
14.00-16.30 uur
Gemeentehuis (B), Verga-
dering Commissie Bestuur
en Financin, 20.00-23.00
uur
DONDERDAG 25 OKTOBER
Station (B), Kunstbus
naar Rijswijk en Rotter-
dam, 9.00-18.00 uur, 30,00
Wierickehuis (N), Gym-
nastiek, 09.30-10.15 uur
Rijngaarde (B), Zangkoor,
09.45-11.30 uur
Rijngaarde (B), Biljarten,
13.00-17.00 uur
Rijngaarde (B), ABVB
middag, 14.00-17.00 uur
Grandcaf Buren van de
Raad (B), Bijeenkomst HBT
met trendwatcher Richard
Lamb, 17.30 uur
Gemeentehuis (B), Verga-
dering Commissie Ruimte,
20.00-23.00 uur
Molen de Arkduif (B),
Vriendenavond Molen de
Arkduif, 20.00 uur
De Zon (B), Thirsty Thurs-
day, 21.00 uur
VRIJDAG 26 OKTOBER
Rijngaarde (B), Gymnas-
tiek, 09.30-10.15 uur
De Meent (B), Bewegen
voor ouderen, 10.15-12.00
uur, 3,50
Rijngaarde (B), Gymnas-
tiek, 10.30-11.15 uur
Rijngaarde (B), Biljarten,
13.00-17.00 uur
Rijngaarde (B), Koersbal,
14.00-16.00 uur
Rijngaarde (B), Bridge,
14.00-17.00 uur
Rijngaarde (B), Rummi-
kub, Triominos, 14.30-16.30
Willibrord-/Milandschool
(B), Afscheidsreceptie Hans
Verkley, 15.00-18.00 uur
De Meent (B), Bruin caf,
16.00-18.00 uur
Evertshuis (B), Politiek
Caf, 20.00 uur
Evertshuis (B), Film
Intouchables, 20.30 uur.
8,00
ZATERDAG 27 OKTOBER
Evertshuis (B), Kaasmu-
seum geopend, 10.00-16.00
uur, 3,00
Streekmuseum Oudheid-
kamer (Reeuwijk-Brug),
Verkoopdagen, 10.00-17.00
uur
Bibliotheek (B), Hobby-
markt, 10.30-13.00 uur
De Rokende Turf (Sluip-
wijk), Nachtelijke vaartocht
over Reeuwijkse Plassen,
19.00-21.30 uur, 9,50
Evertshuis (B), Friese
klucht It erfskip fan omke
Gerben, 19.30 uur, 10,00
Dorpshuis Ipse de Brug-
gen (Z), Concert Muziek-
vereniging Wilhelmina,
20.00 uur
De Zon, Renie vrijwilli-
gers Vakantiespelen, 20.00
uur
ZONDAG 28 OKTOBER
De Zon (B), Formule 1
caf, 10.30-12.45 uur
Streekmuseum Oudheid-
kamer (Reeuwijk-Brug),
Verkoopdagen, 13.00-17.00
uur
Familie Van Dam, Wei-
land 38 (N), kof econcert
met Verteller Kathleen en
speelman Jeroen, 12.00 uur
MAANDAG 29 OKTOBER
Rijngaarde (B), Schilde-
ren met Harmen Kooistra,
09.30-11.30 uur
Rijngaarde (B), Biljarten,
13.00-17.00 uur
Rijngaarde (B), Rode
Kruis Handwerken, 14.00-
16.00 uur
Rijngaarde (B), Rode
Kruis Bingo, 14.00-16.00
uur, 2,50
Hofuis (B), Klaverjassen,
14.00-17.00 uur
Rijngaarde (B), Country-
dansen, 16.00-17.00 uur
Rijngaarde (B), Schaken,
20.00-23.00 uur
DINSDAG 30 OKTOBER
Rijngaarde (B), Biblio-
theek, 9.00-10.30 uur
Rijngaarde (B), Wereld-
dansen, 10.30-12.00 uur
Rijngaarde (B), Biljarten,
13.00-17.00 uur
Rijngaarde (B), PCOB ont-
spanningsmiddag, 14.30-
16.30 uur
WOENSDAG 31 OKTOBER
Rode Kruisgebouw (B),
Kof eochtend voor buiten-
landse vrouwen, 09.30-
11.30 uur
Rijngaarde (B), Gymnas-
tiek, 10.00-11.00 uur
Rijngaarde (B), Biljarten,
13.00-17.00 uur
Rijngaarde (B), KBO vrij
klaverjassen en sjoelen en
uitslag wedstrijd, 14.00-
16.30 uur
Evertshuis (B), Startcar-
rousel CJG, 19.00-21.45 uur
Evertshuis (B), Voorronde
Kwartenfestival, 19.00 uur
Gemeentehuis (B),
Gemeenteraadsvergade-
ring, 20.00-23.00 uur
DONDERDAG 1 NOVEMBER
AC Restaurant (B), Open
Cofee voor ondernemers,
9.00-11.00 uur
Wierickehuis (N), Gym-
nastiek, 09.30-10.15 uur
Rijngaarde (B), Zangkoor,
09.45-11.30 uur
Rijngaarde (B), Biljarten,
13.00-17.00 uur
Rijngaarde (B), ABVB
middag, 14.00-17.00 uur
De Zon (B), Thirsty Thurs-
day, 21.00 uur
Taxi Hoogeboom en HCB
(B), Business Event, 15.30
uur
VRIJDAG 2 NOVEMBER
Rijngaarde (B), Gymnas-
tiek, 09.30-10.15 uur
De Meent (B), Bewegen
voor ouderen, 10.15-12.00
uur, 3,50
Rijngaarde (B), Gymnas-
tiek, 10.30-11.15 uur
Rijngaarde (B), Biljarten,
13.00-17.00 uur
Rijngaarde (B), Koersbal,
14.00-16.00 uur
Rijngaarde (B), Bridge,
14.00-17.00 uur
De Meent (B), Klaverjas-
sen, 14.00-16.00 uur, 3,50
Rijngaarde (B), Rummi-
kub, Triominos, 14.30-16.30
De Meent (B), Bruin caf,
16.00-18.00 uur
Evertshuis (B), Kunstcaf,
21.00 uur
Wij rekenen 6% BTW
op onze diensten!
Th. van Leeuwensingel 242811 BN Reeuwijk
Tel. 0182 - 301 30406 - 53 255 319www.velthuyzen.nl
Bestaand en nieuwbouw
Alle soorten sierpleister
Spuitwerk Stucwerk
Gipsornamenten Gipslijsten
Stucco Betonlook

ACTIE
SPECIAAL VOOR DE HEREN
EEN BAILEYS TRUI
MET BIJPASSEND
OVERHEMD VOOR
89,95
KOM LANGS IN ONZE
WINKEL OF KIJK OP
WWW.SENIORENMODE.NL
SPE
EE
M
OV
S
E
Kijk op Bodegraven 24 oktober 2012 - pagina 3
Ogen zijn een kostbaar bezit. Daarom is het mooi dat u tijdens de Nationale
Oogmeetweken (t/m 3 november) gratis uw ogen kunt laten meten. En dat u na
die meting een vrijblijvend en persoonlijk advies krijgt. Plus een voucher waarmee
u kans maakt op een prachtige digitale camera! Bij aankoop van een nieuwe bril,
wordt het nog mooier. Dan krijgt u een fraai kunstwerk cadeau.*
*Vraag in de winkel naar de voorwaarden
Een gratis oogmeting
is al mooi, maar bij een
echte opticien wordt
het nog mooier!
kunst
bij aankoop van
een bril*
oogmeting
Gratis
voucher
met kans op een
spiegelrefex camera
t.w.v.
799,-
Echte service van een echte opticien
Gratis Gratis
PLUS Hoogendoorn - Waarder
Dorp 14, T: 0348 50 13 11
maandag - donderdag 08.00 - 19.00 uur, vrijdag 08.00 - 21.00 uur,
zaterdag 08.00 - 18.00 uur
Weekendaanvuller!!

Alleen op:
vrijdag
oktober
zaterdag
oktober
26 27
Mini appelappen
of mini speculaas
gevulde koeken
Met roomboter bereid
Vers uit eigen oven.
8 stuks naar keuze
4+4 Gratis: Alle combinaties
mogelijk. Per combinatie kan
de prijs verschillen. U krijgt
50% korting op de totaalprijs.
4
+
4
GRATIS
Genieten tijdens Teenevent
Ik vind het Teenevent super leuk. Er is heel veel te doen zoals voetbal, basketbal en een luchtkussen. Er is
ook een girlszone waar we allemaal meidendingen kunnen doen zoals spiegels versieren en armbandjes
maken. Zo maar een reactie van een bezoeker aan het Teenevent dat traditiegetrouw tijdens de herfst-
vakantie in Bodegraven wordt gehouden.
Dit jaar was de parkeer-
plaats aan de Cortenhoeve
de locatie waar een grote
tent en een speelterrein
was neergezet met het doel
tieners tussen de 11 en 14
jaar gratis te vermaken.
Van 16 tot 19 oktober was
er iedere middag (15.00
tot 17.00 uur) en iedere
avond (19.00 tot 22.00 uur)
een ander programma met
games, theater, muziek en
chillen. Tijdens het avond-
programma werd er ook
verteld over het Christelijk
geloof. Er was eten en drin-
ken en er stond altijd een
vrijwilliger klaar voor de
tieners.
Dat het een succes was
blijkt uit de enthousiaste
reacties van bezoekers. De
nichtjes Jessica van der
Maat en Kelly Koote vin-
den vooral de girlszone
super leuk. En Anouar is
duidelijk blij met Teen-
event: Ik vind het goed dat
ze dit Teenevent organise-
ren. Het allerleukste vind
ik het worstelen en het
tafelvoetbal.
Ook de organisatie was
zeer tevreden. Het mooie
weer was zeker een belang-
rijke factor, maar het is
heerlijk om te zien hoe de
kinderen hier genieten,
aldus n van de vrijwil-
ligers.
Tekst: Eva Verlaan en Ruud Kooistra
Beeld: Ruud Kooistra
Watertappunten
moeten wachten
Het leek in de extra raads-
vergadering van woensdag
10 oktober een probleem-
loos initiatiefvoorstel
van GroenLinks om in
de gemeente een tweetal
openbare watertappunten
aan te leggen. Met een
netwerk aan tappunten
op drukke punten kan het
publiek zelf fesjes water
vullen. Dit beperkt de aan-
koop van fesjes water,
waarbij het lege fesje
wordt weggegooid. Nu kan
men eigen fesjes vullen.
De non-proft organisatie
Joint the Pipe zit achter
dit initiatief en wil hiermee
ook een bijdrage
leveren aan de plaatsing
van watertappunten in
Afrika.
Het agendapunt werd ech-
ter een vrij lang durige
discussie, waarop initiatief-
nemer Robrt Smits ver-
zuchtte: Hoe ingewikkeld
kun je het maken.
De discussie werd mede
veroorzaakt doordat wet-
houder Jan Christiaan
Goudbeek wist te melden
dat een pilot in Gouda wel-
iswaar geslaagd was, maar
dat Oasen, verantwoorde-
lijk voor de water kwaliteit,
daar niet helemaal tevre-
den over was. Dat zou er
toe kunnen leiden dat
Oasen, die het initiatief
op zich een warm hart toe
draagt, zelf een systeem
van tappunten gaat ont-
wikkelen. De Raad van
Bestuur van Oasen moet
daarover nog een aantal
besluiten nemen en dan
zal ook worden bekeken of
het goede doel kan worden
ondersteund, iets waarvoor
wethouder Goudbeek zich
wel sterk wil maken. De
meeste fracties omarmden
het voorstel, maar de frac-
ties van de PvdA en SGP
hadden grote moeite met
het beschikbaar stellen van
het benodigde krediet van
5.000 euro. Afgesproken
is het voorstel van Groen-
Links positief te benade-
ren maar voor defnitieve
besluitvorming af te wach-
ten hoe Oasen met de tap-
punten zal omgaan.
Tekst: Bert Verver
Parkeren bij nieuwe
Aldi en Albert Heijn
In de jaren 2009 en 2010 is er binnen de voormalige gemeente Bodegraven veel
discussie geweest over de vestiging van een discount supermarkt. Veel locaties
zijn destijds de revue gepasseerd. Inmiddels zijn er afspraken gemaakt over de
vestiging van een Aldi op het parkeerterrein aan de Doortocht/Oud Bodegraafse-
weg en de uitbreiding van Albert Heijn. Een punt van zorg bij dit soort inbrei-
locaties vormt het parkeren.
Een fink aantal maat-
schappelijke groeperingen
en ondernemers hebben
een advocaat in de arm
genomen omdat zij van
mening zijn dat de par-
keerdruk te hoog wordt.
Kijk op Bodegraven heef
aan wethouder Jan Chris-
tiaan Goudbeek de vraag
voorgelegd of het mogelijk
is in dat gebied de vereis-
te parkeernorm te halen.
Volgens de wethouder is
dat zeker mogelijk. Er is
in enkele perspublicaties
gesuggereerd dat, dat niet
mogelijk zou zijn. Naar
onze berekeningen is dat
onjuist. De parkeernorm
voor dit soort bedrijven is
2,5 tot 4 parkeerplaatsen
per 100 m2 winkelopper-
vlak. Juist om alle proble-
men uit te sluiten hebben
wij de eis gesteld dat de
norm op 5 moet komen te
liggen. We hebben zelf uit-
voerig onderzoek gedaan
en door herinrichting van
de openbare ruimte (het
bestaande parkeerterrein)
blijkt het mogelijk die
norm te halen. Om ieder
misverstand uit te sluiten:
de AH en de Aldi zullen de
kosten ervan moeten dra-
gen.
De wethouder bevestigt
overigens dat de provincie
nog wat bedenkingen heef
tegen de vestiging van de
super-discount omdat de
locatie te ver van het cen-
trum zou liggen. Goudbeek
verwacht dat er voldoende
argumenten zijn om de
provincie ervan te over-
tuigen dat er verder geen
mogelijkheden zijn. Tot slot
zal ook de gemeenteraad
nog een formeel besluit
moeten nemen over het
bestemmingsplan dat de
uitbreiding/nieuwbouw
mogelijk zal maken.
Tekst: Bert Verver
Politiek Caf
Burgemeester Christiaan van der Kamp, Henk Brckmann van
Mozaek wonen en Vincent van der Luit van de woningbouw-
vereniging Reeuwijk zijn komende vrijdag 26 oktober te gast in
het eerste uur van het radioprogramma Politiek Caf van Radio
Bodegraven. De presentatoren willen graag weten van de burge-
meester hoe het bevalt om in Reeuwijk te wonen. De heren
Brckmann en Van der Luit zal worden gevraagd wat er in de
prestatieovereenkomst staat die is afgesloten met de gemeente.
Hoeveel sociale huurwoningen worden er tot 2016 opgeleverd
en hoeveel starterwoningen? Vanaf 21.00 uur is fractievoor zitster
Laura Leijendekkers van Burgerbelangen Bodegraven-Reeu-
wijk te gast. Zij volgde afgelopen maand Jaap Arens op. Daarna
volgt een interview met de raadsleden Alvin Riley (PvdA) en Wim
Bruins (VVD). Iemand uit het publiek mag voor dit interview de
openingsvraag stellen. Vragen kunnen vooraf worden gestuurd
naar nieuws@rtvbodegraven.nl. Het radioprogramma wordt live
uitgezonden vanuit de foyer in het Evertshuis. Iedereen is van
harte uitgenodigd om in de foyer aanwezig te zijn. Radio Bode-
graven is te ontvangen via de ether 107.8 FM of via de kabel
Ziggo 103.4 FM of Rekam/Caiway 98.3 FM.
Kijk op Bodegraven 24 oktober 2012 - pagina 4
Twigt
G r a f i M e d i a
vanaf 5 november a.s. gaan we verder
in Waddinxveen als Twigt GraMedia
Twigt GraMedia
Postadres Postbus 120, 2740 AC Waddinxveen
Bezoekadres Coenecoop 1, 2741 PG Waddinxveen
T 0182 39 03 00
@twigt_tweets
E info@twigt.nl
I www.twigt.nl
VERHUIST!
De Nieuwe Regio
De gemeente werkt al heel lang samen binnen het Intergemeentelijk Samenwer-
kingsorgaan Midden-Holland (ISMH). De laatste jaren was er in toenemende
mate onvrede over de werkwijze van dit samenwerkingsverband en door de
afsplitsing van de milieudienst afgelopen zomer is het draagvlak nog verder
verminderd. Een stuurgroep, met daarin burgemeester Christiaan van der Kamp,
heef zich beraden over de toekomst en heef een conceptvisie voor een nieuw
samenwerkingsverband voor het Groene Hart ontwikkeld, dat vooralsnog de
naam De Nieuwe Regio heef gekregen.
In de septembervergade-
ring van de commissie
Bestuur en Financin had-
den de fracties al duidelijk
gemaakt niet tevreden te
zijn met de nieuwe opzet
en zich nadrukkelijk uitge-
sproken voor een verbre-
ding van de regio met de
gemeenten Alphen aan
den Rijn, Nieuwkoop en
Woerden. Deze zitten niet
nu niet in het ISMH, maar
horen nadrukkelijk bij een
samenwerkingsverband
dat het Groene Hart cen-
traal stelt. Het wekt geen
verbazing dat ook in de
gemeenteraadsvergadering
van woensdag 10 oktober
de fracties zich kritisch
opstelden ten opzichte
van de ontwikkelingen. De
ervaringen met het ISMH
en de weinig transparante
werkwijze van dat orgaan
waren voor een belangrijk
deel debet aan deze opstel-
ling.
Duidelijk werd dat men
geen doorstart van het
ISMH wilde, overgoten met
een nieuw sausje. Nadruk-
kelijk werd uitgesproken
dat men het samenwer-
kingsverband wilde ver-
breden met de genoemde
gemeenten, waarmee ook
op andere fronten al fre-
quent overleg plaats vindt.
Slechts dan kan de positie
van het Groene Hart en de
belangen die daarin liggen
op een doelmatige manier
worden behartigd, was de
mening van alle sprekers.
Uiteindelijk leidde de dis-
cussie ertoe dat de raad
unaniem een brief stuurt
aan de stuurgroep, met
daarin de wensen voor
verbreding en voorstellen
over de wijze waarop de
strategische agenda moet
worden ingevuld.
Tekst: Bert Verver
Vrijwilliger gezocht
Voor de rubriek vrijwilliger gezocht kunnen alle vacatures voor
vrijwilligers van verenigingen, stichtingen en andere maat-
schappelijke organisaties in gemeente Bodegraven-Reeuwijk
en Zwammerdam worden aangemeld. Vacatures worden een-
malig, gratis geplaatst. Vacature plaatsen? Mail naar: redac-
tie@kijkopbodegraven.nl. Kijk voor meer vacatures en infor-
matie over vrijwilligerswerk op www.erkendtalent.nl.
NOMINEER UW FAVORIETE VRIJWILLIGER
Nomineer voor 26 oktober uw favoriete vrijwilliger of vrij-
willigers organisatie voor de Vrijwilligersprijs 2012. Op
7 december, tijdens de Nationale Dag van het Vrijwilligers-
werk, worden de winnaars bekendgemaakt. Alle vrijwilligers en
vrijwilligersorganisaties in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk
mogen meedingen. Er zijn twee categorien, namelijk de indi-
viduele vrijwilliger en de vrijwilligersorganisatie. Een kandidaat
hoeft niet per se in de gemeente te wonen, zolang hij/zij zich
maar binnen Bodegraven-Reeuwijk inzet.
www.erkendtalent.nl
KLUP BODEGRAVEN ZOEKT VRIJWILLIGERS
Iedere maandagavond komen zon 15 mensen met een ver-
standelijke beperking in het Evertshuis bij elkaar met als
belangrijkste doel: plezier en ontspanning. Net als iedereen
willen zij ook leuke en ontspannende dingen doen in hun vrije
tijd. De Klup organiseert deze activiteiten in Bodegraven. Het
programma wordt per avond afgestemd op de mogelijkheden
en interesses van de bezoekers. Dit kan variren van crea-
tieve activiteiten tot het houden van disco -en thema-avonden.
De seizoenen, Sinterklaas, Kerstmis, speurtocht, film kijken,
knutselen, sjoelen, dansen, bingo, het komt allemaal aan bod.
Klup Bodegraven zoekt nu enthousiaste vrijwilligers die willen
helpen om de wekelijkse klup-avond te organiseren. De vrijwil-
ligers zorgen samen met collega-vrijwilligers voor een leuke
en gezellige maandagavond van 19.00 tot ongeveer 21.00 uur
in het Evertshuis in Bodegraven. Het team wordt ondersteund
door een beroepskracht. Om vrijwilligerswerk te doen maakt
het niet uit welke leeftijd je hebt. Iedereen vanaf 16 jaar is
welkom. Ervaring is niet nodig. Enthousiasme en affiniteit met
de doelgroep wel. Heb je belangstelling, wil je meer informa-
tie? Bel dan naar De Klup in Gouda en vraag naar Mieke van
Veen, 0182-527566 of mail naar miekevanveen@deklupgou-
da.nl.
www.deklupgouda.nl
Pythagoras
vrijmetselaars
Vrijmetselaarsloge Pythagoras
neemt sinds kort weer nieuwe
leden aan. De loge is er voor
zowel vrouwen als mannen.
De voorzitter van de loge komt
uit Bodegraven. Vrijmetsela-
ren streven naar een betere
wereld. Door zichzelf en de
wereld beter te begrijpen, wil-
len ze hier een bijdrage aan
leveren. Met elkaar wordt in
vertrouwde kring gesproken
over allerlei vraagstukken uit
de maatschappij, filosofie en
kunst en worden ervaringen
gedeeld. Naast de gesprekken
in grote en kleine groepen,
worden er ook ceremonin
gehouden waarbij iemand
wordt aangenomen tot leer-
ling, gezel of meester. Inte-
resse? Stuur een e-mail naar
logepythagoras@nggv.nl.
www.vrijmetselarij-gouda.nl
Vriendenavond
de Arkduif
Tijdens de vriendenavond
op donderdag 25 oktober zal
Paul Groen van Adviesbureau
Groen uit Montfoort een pre-
sentatie geven over het res-
taureren, onderhouden en her-
bestemmen van molens. Ook
zal hij een toelichting geven op
het onderhouds- en restaura-
tieplan 2013-2018 voor Molen
de Arkduif. Vrienden en ieder-
een die vriend wil worden zijn
van harte uitgenodigd vanaf
20.00 uur in Molen de Arkduif.
Aanmelden via vrienden@
molendearkduif.nl
Opening TOP en Herfstwandeling
Ter gelegenheid van de officile opening van de nieuwe parkeerterreinen en Toeristisch Overstap-
punt (TOP) Reeuwijkse Hout op donderdag 25 oktober, is er na het officile gedeelte een speciale
wandeling. Ontdek de Reeuwijkse Hout in de herfst, onder begeleiding van gids Peter de Groot.
De wandeling duurt ongeveer drie kwartier en is geschikt voor jong en oud. Aanmelden via e-mail
ajm.de.leede@pzh.nl. Voor de eerste 30 deelnemers ligt een tasje met informatie klaar. De TOP is
gerealiseerd door het Zuid-Hollands Bureau voor Toerisme in nauwe samenwerking met het Natuur-
en Recreatieschap Reeuwijkse Plassen en omgeving. De TOP is een belangrijke aanvulling op het
recreatietransferium en maakt deel uit van een breed netwerk. De openingshandelingen worden ver-
richt door Han Weber, gedeputeerde provincie Zuid-Holland en door de heer Bert Cremers, voorzit-
ter recreatieschap. Vanaf 15.15 uur zijn belangstellenden welkom op het parkeerterrein bij Paviljoen
t Reeuwijkse Hout voor de feestelijke opening en om 16.00 uur is de start van de wandeling.
Kijk op Bodegraven 24 oktober 2012 - pagina 5
Raadhuisplein 2, 2411 BD Bodegraven
*Bij aankoop van 3 producten, het 4e GRATIS! Combineren
uit verschillende TC TEN CATE collecties is mogelijk m.u.v.
de multipacks en bepaalde seizoenscollecties.
Het laagstgeprijsde product is GRATIS.
VERKAIK WAARDER
Autos
alle nerken, nieuw en gebruikL
in- en verkoop
onderhoud en reparaLie
erkend alarn inbouwsLaLion
AK keuringen
schadehersLel
wasstraat
Aanhangwagens
alle nerken
nieuw en gebruikL
in- en verkoop
onderhoud en reparaLie
verhuur
aanpassingen
onderdelen
DE GPOENDIJCk 4 - WAAPDEP - IEI. (0348) 50 14 2 - INFOVEPkAIkWAAPDEP.NI
www.verkaikwaarder.nl
Gebruikte sets winterbanden
OPEL CORSA LoL 2006 210,-
FORD FOCUS vana 2004 325,-
RENAULT SCENIC 2003 - 2008 350,-
RENAULT CLIO 1998 - 2005 150,-
FORD MONDEO vana 2007 300,-
MERCEDES C-klasse vana 2007 375,-
BMW 3 serie E46 1998 - 2005 325,-
VW/SEAT/SKODA 5gats 15inch 175,-
HONDA CIVIC vana 2006 300,-
CITROEN C2/ PEUGEOT 206 275,-
PEUGEOT 107 / CITROEN C1 245,-
OPEL ASTRA/ZAFIRA vana 2005 325,-
PEUGEOT 207 vana 2006 350,-
Alle sets zijn op stalen velgen.
De meeste sets zijn zonder wieldoppen.
Prijzen zijn incl. BTW.
File door
brandende
auto A12
Een brandende auto heeft
afgelopen zondag voor veel
file gezorgd op de A12. Nadat
het voertuig op de rijbaan
vanuit Den Haag naar Utrecht
vlam vatte werden er tussen
Reeuwijk en Nieuwerbrug
drie rijstroken afgesloten. Er
stonden in beide richtingen
lange files. Korte tijd werd de
snelweg helemaal afgesloten.
De auto vloog in brand op de
linkerrijstrook, waar hij volledig
uitbrandde. Hierdoor werd het
verkeer op de andere rijbaan
gehinderd door rook. Rich-
ting Utrecht veroorzaakte de
brandende auto 6 kilometer
file. Richting Den Haag was er
een kijkersfile van 9 kilometer.
Omdat het wegdek moest wor-
den gereinigd, bleef de linker-
rijstrook richting Utrecht nog
lange tijd afgesloten.
Inzameling voor Taourirt
Stichting Taourirt houdt 27 oktober van 10.00 tot 16.00 uur een
inzameling van gebruikte hulpmiddelen als gehoorapparaten, bril-
len, rollators of overgebleven incontinentiemateriaal. Ook audio-
apparatuur, computers, naaimachines, lappen stof en gedragen
kleding kan zaterdag worden ingeleverd op het voormalige terrein
van de Welkoop tegenover Molen de Arkduif. De stichting zamelt
deze goederen in om doven en slechthorenden en de aller-
armsten in Taourirt, een stad in het Rifgebied in Marokko, een
menswaardig bestaan te helpen opbouwen.
www.meertoekomstvoortaourirt.nl
Film Intouchables in Evertshuis
De best bekeken Franse film
aller-tijden, Intouchables, is
vrijdag 26 oktober te zien in
het Evertshuis. Miljonair
Philippe woont in Parijs in een
kast van een huis. Hij is, door
een ongeval, aan een rolstoel
gekluisterd. De jonge Sene-
galees Driss woont in de voor-
steden van Parijs, heeft een
uitkering en is daarom ver-
plicht om te solliciteren. Ineens
zit Driss met een echte baan
opgescheept, als persoonlijke
verzorger van Philippe. Intou-
chables is gebaseerd op het
waargebeurde levens verhaal
van een rijke Franse aristo-
craat met een dwarslaesie.
Abdel Sellou (Driss in de film)
schreef een boek over zijn tijd
met de schatrijke erfgenaam.
Aanvang 20.30 uur.
Entree 8,00.
www.evertshuis.nl
Uitwisselings-
concert
Wilhelmina
Muziekvereniging Wilhelmina
uit Zwammerdam organi-
seert op zaterdag 27 oktober
een uitwisselingsconcert in
samenwerking met muziek-
vereniging Ons Genoegen uit
Amerongen. Wilhelmina zal
voor de pauze spelen en Ons
Genoegen na de pauze beluis-
teren. Ons Genoegen gaat op
10 november op concours en
komt uit in de derde divisie.
Wilhelmina zal tijdens een
concours op 24 november in
Enschede proberen te promo-
veren naar de vierde divisie.
Het concert vindt plaats in het
Dorpshuis van Ipse de Brug-
gen, Spoorlaan 19 te Zwam-
merdam. Aanvang 20.00 uur,
zaal open vanaf 19.30 uur, de
toegang is gratis.Bij laatste maanden van het jaar hoort marsepein.
Uw Echte Bakker maakt marsepein met mr
amandelen en minder suiker.
En dan proef je hoe marsepein cht kan smaken.
KO HEEFT MARSEPEIN
Prins Hendrikstraat 4
Bodegraven
Winkelcentrum
Broekvelden
Bodegraven
Miereakker 12
Reeuwijk
Winkelcentrum
Molenvliet
Woerden
Kalverstraat 12 b
Harmelen
Ko van Daalen
de Echte Bakker
2
,2
5
7
,3
5
Kersen
bavaroise vlaai
2,79
8,65
vrijdag en zaterdag
Gevuld speculaas
taartje
5,75
4
,9
0
Taarten bestelt u gemakkelijk en snel
op kovandaalen.nl
Multi volkoren
2,75
Amandel
Marsepein
100 gram
Renie vrijwilligers
Vakantiespelen
Alle vrijwilligers van de Vakantiespelen 2012 zijn op 27 oktober
van harte welkom in De Zon voor de renie van de Vakantie-
spelen. Om 20.00 uur gaat de deur open, waarna een heuse
award show start. De vrijwilligers die tijdens Vakantiespelen
genomineerd zijn maken kans op een prachtige award. Na de
lang verwachtte film is het tijd voor een hapje en een drankje in
zomerse sferen. Het thema van deze renie is namelijk Apres
Summer Party.
Bingo in
Rijngaarde
Op maandag 29 oktober is er
van 14.00 tot 16.00 uur bingo
in Rijngaarde. Er zijn leuke
prijzen te winnen. De entree
bedraagt 2,50 euro inclusief
koffie of thee met wat lekkers
en vier bingokaartjes. De
opbrengst gaat naar het plaat-
selijke Rode Kruis.
Kijk op Bodegraven 24 oktober 2012 - pagina 6
25-jarig jubileum voor Carla Vonk
De Bodegraafse Carla Vonk viert op 25 oktober haar 25-jarig jubileum bij
EGA Nederland. Voor EGA Nederland geeft Carla Vonk cursussen om men-
sen met overgewicht te begeleiden naar een gezond en verantwoord voe-
dingspatroon. Bewust worden van een gezonde leefwijze is daarbij het motto.
Carla Vonk stimuleert en motiveert de deelnemers en geeft informatie over
het bereiden van maaltijden en het maken van gezonde keuzes. De cursus
wordt in Bodegraven gehouden op maandagochtend en donderdagavond.
Locatie Merel 56 in Bodegraven. Neem voor meer informatie contact op met
Carla Vonk 0172-611507. www.eganederland.nl
Rijbewijskeuring in
Rijngaarde
Chauffeurs en automobilisten
die een rijbewijskeuring moeten
ondergaan, kunnen hiervoor op
7 november terecht bij Regelzorg
in Dienstencentrum Rijngaarde.
Maak van tevoren een afspraak
via 0882323300 of www.regel-
zorg.nl.
Tweedehands
Kinderkleding
In het pand aan de Willemstraat
49b in Bodegraven wordt op
zaterdag 10 november van 10.00
tot 12.30 uur een tweedehands
kinderkledingbeurs gehouden.
Iedereen die kinderkleding (maat
62 t/m 176) op de beurs wil laten
verkopen kan de kleding op
maandag 5 november tussen 9.00
tot 10.00 uur brengen. Wanneer
het kledingstuk tijdens de beurs
wordt verkocht gaat 40% van de
opbrengst naar de inbrenger. Niet
opgehaalde restanten kleding
worden na aoop geschonken aan
Care 4 Care. Neem voor meer
informatie en voorwaarden contact
op via 06-14224626 of tweede-
hands.kinderkleding@hotmail.
com.
Actie van regiorestaurants
Verschillende regiorestaurant, waaronder t Vaantje in Reeuwijk en de Florijn
in Nieuwerbrug, doen mee aan de tweede HEERLIJK10Daagse van 29 okto-
ber tot en met 7 november. In deze periode is lunchen of dineren bij de beste
restaurants van ons land voor iedereen mogelijk. www.heerlijk10daagse.nl
Rob Verlinden bij Regiobank
Afgelopen dinsdag was Rob Verlinden van het tv-programma Robs Grote
Tuinverbouwing even in Bodegraven. Renate Mulder mocht namens de
Regiobank aan de Nieuw Markt 2 in Bodegraven een bloemetje van Rob
in ontvangst nemen. De uitzending is te zien op zaterdag 10 november om
17.00 uur bij SBS6.
Bedrijfsberichten
De rubriek bedrijfsberichten staat open voor al het nieuws van bedrijven en ondernemers
in Bodegraven, Meije, Nieuwerbrug en Zwammerdam. Nieuws melden?
redactie@kijkopbodegraven.nl
Te huur in studentenhuis
in Reeuwijk-Brug
Enkele kamers van minimaal 22m
2
met
gemeenschappelijk gebruik van:
grote doucheruimte, moderne keuken
voorzien van allerlei elektrische apparatuur
en servies, twee woonkamers, draadloos
internet, ktv, radio. Er wonen al 4 dames.
De kamers zijn gedeeltelijk gemeubileerd
en geheel gestoffeerd. Huurprijs 300,- per
maand all-in. Dus inclusief energie e.d.
Voor info bel 0182-394809
Te huur:
Kamer
in nieuw
appartement
(2008)
Oplevering bedrijfsunits
Rijnhoek Groene Hart
Het overweldigende verkoopsucces van bedrijfsverzamelcomplex Rijnhoek was voor projectontwikkelaar Rijn
& Vecht Ontwikkeling een duidelijk signaal dat in Bodegraven grote behoefe was aan hoogwaardige bedrijfs-
units voor kleinschalige bedrijven. Nadat de eerste twintig bedrijfsunits binnen vier weken verkocht waren,
werd besloten opnieuw twintig ter verkoop aan te bieden. Ook voor deze units werden snel kopers gevonden.
Spoedig daarna bleek dat nog steeds niet aan de vraag voldaan was. In het najaar van 2011 werd gestart met
de bouw van Rijnhoek Groene Hart fase II. De oplevering vond deze maand plaats.
Projectontwikkelaar Maar-
ten Rvekamp: De laatste
serie bestond uit twee blok-
ken van twaalf units, die op
n na allemaal verkocht
zijn. Omdat een aantal
panden is aangekocht als
belegging, zijn er nog wel
huurmogelijkheden. Ook
zijn er eigenaren die bij-
voorbeeld zelf de begane
grond in gebruik hebben
en voor de eerste etage
een huurder zoeken. Of
andersom.
OPLEVERING
BEDRIJFSPANDEN
En van de ondernemers
die een pand op Rijnhoek
Groene Hart fase II heef
gekocht is Andr Rijfers.
De begane grond biedt
hem de opslagruimte die
hij voor zijn bedrijf Rijfers
Installaties nodig heef. De
eerste verdieping verhuurt
hij aan Mario van Voorst
van 2VFotografe. Het is
een hoekpand met ramen
in de zijgevel, die voor een
mooie lichtinval zorgen.
Helemaal perfect voor
Mario, die hier zijn fotostu-
dio inricht. Hij is gespecia-
liseerd in portretfotografe.
DUURZAAM
De bedrijfsunits variren
van 140 m2 tot 160 m2. Het
pand wordt opgeleverd met
een elektrisch te bedienen
overheaddeur, meterkast
met gas, water en elektra
aansluiting en heef een
eigen parkeervak voor de
deur. Alle units hebben een
betonnen verdiepingsvloer
en dak. We zijn voor
dege lijk en duurzaam
gegaan. De buitenmuren
zijn gemetseld, waardoor
het een hoogwaardig
bedrijvenpark is gewor-
den dat goed in het land-
schap is ingepast, besluit
Maarten Rvekamp. De
gemeente was heel strikt in
haar stedenbouwkundige
randvoorwaarden. Dat ging
heel ver. Er lag een volle-
dig beplantingsvoorschrif
waar niet van afweken
mocht worden. Zelfs het
aantal zwaluwkastjes stond
vast. Maar het resultaat
mag er zijn.
VERKOOP EN VERHUUR
De ondernemer die gen-
teresseerd is in de laatste
bedrijfsunit van 160m2
of meer wil weten van de
panden die te huur staan,
kan contact opnemen met
Rijn & Vecht Ontwikkeling
0346-264904 of De Loor
Bedrijfshuisvesting 0800-
7648278.
Tekst en beeld: Margon van den Berg
Ondernemers-
bijeenkomsten
Seminar Elektrische Mobiliteit
7 november 2012
Elektrisch autorijden is in opmars en dat is niet voor niets. Rijden op stroom
is immers goed voor klimaat en portemonnee. Unica nodigt belangstellende
bedrijven dan ook graag uit voor het seminar Elektrische Mobiliteit op
woensdag 7 november vanaf 13.30 uur. Als sprekers voor het seminar zijn
uitgenodigd: Christiaan van der Kamp, burgemeester Bodegraven-Reeuwijk;
Peter de Ruiter, uitgever van de Keuzegids elektrisch autorijden; en
Sander Koeleman, RA SynCount Beheer. Ook wordt na de pauze de gratis
oplader feestelijke onthuld. Na aoop van het seminar kunnen deelnemers
een proefrit maken in een fraaie elektrische auto (nog enkele plaatsen
beschikbaar). Aanmelden voor het seminar kan nog tot 26 oktober via http://
www.unica.nl/elektrischemobiliteit
Open Coffee Bodegraven
1 november 2012
Nog maar twee maanden tot het einde van het jaar. Dat betekent dus dat
er dit jaar nog maar twee mogelijkheden zijn om collega-ondernemers uit
Bodegraven-Reeuwijk en wijde omgeving te ontmoeten tijdens de Open
Coffee Bodegraven. De eerstvolgende bijeenkomst is op donderdag
1 november. Tussen 9.00 en 11.00 uur zijn ondernemers weer van harte
welkom in het AC Restaurant in Bodegraven (langs de A12).
www.opencoffeebodegraven.nl
Uitreiking Ondernemerstrofee 2012
6 november 2012
Tijdens een gezellige en spannende bijeenkomst wordt op 6 november de
winnaar van de Ondernemerstrofee Bodegraven-Reeuwijk 2012 bekend
gemaakt. Naast de overall-winnaar wordt er ook per categorien agrarisch;
detailhandel en horeca; en handel, industrie en dienstverlening een winnaar
gekozen. Tijdens dit evenement worden de lms van de genomineerde
bedrijven getoond en zal gastspreker Harry Glotzbach de aanwezigen
wakker schudden met zijn scherpe comedy. De bijeenkomst is dinsdag
6 november van 20.00 uur in de zaal van Gasterij Vergeer, Dorpsweg 32 in
Reeuwijk-Dorp. De toegang is vrij.
Open dagen
Building Facility
Center
Zzpers in de bouw kunnen vanaf
25 oktober terecht bij het Building
Facility Center (BFC) in De Meern.
Het BFC biedt op n adres meer
dan 35 bedrijven aan die hen met
raad en materiaal terzijde staan.
BFC staat voor het bundelen van
krachten en informatie, zo ken-
merkt de Bodegraafse bedrijfslei-
der Rob Vreeken het idee achter
het bedrijf. Op ruim 3000 m2
vindt de zzper voorraadhoudende
stands met alles dat in de bouw-
wereld van belang is. Onder de
aangesloten bedrijven bevinden
zich toonaangevende merken op
gebied van bouwmaterialen, ijzer-
waren, sanitair, verf, natuursteen
en dakkapellen. Onder hen een
aantal Bodegraafse bekenden
zoals Van Dijk Gevelstenen,
Unique Bedrijfs- en Veiligheids-
kleding, Spaas Interieur, Star
Reklame, Syncount, VM Deeren-
berg en Dakinnovator. Naast deze
showrooms wordt ook een show-
woning ingericht. BFC is door-
deweeks geopend is tot 22.00 uur
en op de zaterdagochtenden.
BFC bevindt zich aan Strijkviertel
25 in De Meern. De open dagen
zijn op donderdag 25 en vrijdag
26 oktober van 07.00 tot 21.00 uur.
En op zaterdag 27 oktober is
iedereen welkom tussen 08.00 en
13.00 uur.
www.buildingfacilitycenter.nl
Uw verfspecialist voor de regio
:LMPHQJHQ*5$7,6HONHJHZHQVWHNOHXURSRQ]HDXWRPDWLVFKHPHQJPDFKLQHV
v
e
r
f
hui s bodegraven hui s bodegraven
99 Van Tolstraat 39 Tolstraat 39 Van T n T aa aa a VV 3399 Va V tt tt Too ss aa aa Va Va rr ll nnn To Tolstraa a a a a VVVa Vannn To TTTo ooollssttrraaaaaatt 33999
www.ver 8 75 raven.nl T- 06-46 32 68 rfhuisbodeggr ww www wwww. ww w.verrfh fh fhuisbodeggggggrraven.nl T- T- 06-46 32 688 75
r 9 - 13 uur 9 - 13 9 uur en za 9 9 uur en za. 9 19 5 19 5 -- /m vr 15 t/ t/ //m vr. 15 ma ma ma ma ma a mm .. t/ tttt/ tt/ t/ tt/ t/ aaaaa 33 55 / t/ /// 99 99 tttttttt ur en za. 9 - 13 uu u uu aa aaaaaaa ee uur en za. 9 - 13 u uur en za. 9 - 13 u u vv . . .. 11 11 11 zz nnnn mmmmmm mmmmmmm r en za. 9 - 13 uur r rr a aaa - - a a ee r r r en za 9 13 uur mmmmmmmaaaaaa.. t/ tttt/ ttttt/ t/ / t/ /// t/ t/ /mm vvrr. 1155 -- 1199 uuuuurr eeeenn zzaa. 99 - 1133 uurr
18 QWWDDOOOOHHQQHXURRRRRRRRRVVVVVVVVVVVV WWWWWWWWWLLLHHQ
:LMPHQJHQ*5$7,6HONHJHZHQVWHNO
%%%%%%HVSDDDU 8 11118 1118WWWWWWWWWWWWWW
IN UW KLEUR GEMENGD
ame Extreeeeeeeeeeeeemmmmmmmmmmmmmmmduurza
en, aak vooo oo oo oo oo oo oo oo oo oo oo oorr rrrrrrrr buite
zeer ons z 7 tot 9 jaaaaaaaaaaaaaaaaaar aaaaaaaaaa . Bij o 7 to
jsd jsd. rdellli li lli li liiigggggggggggggg geprij rdeeeeeeeli li li liiiiiggggggggggg geprij voor voor
ttttttttttteee eeeeeee eeeeee e la la la la la la laa la la lla llllage prijs Va Va Va Va Va VV st st st st st st st st sst st stt sstt
38,50 ppppppppppper r er er r er er er er eeee llllliter ppper er er r er r lite
Kijk op Bodegraven 24 oktober 2012 - pagina 7
8i| aankoop van 2 pakken
AppelsienI|e MulIi-viIamienI|e.
Doe uw kassabon in de
daarvoor besIemde box
en maak zo kans op
deze coole skelIer!
C!000 Langerak kaadhuispIein
kaadhuisplein IS
24II 8D 8odegraven
C!000 Langerak 8roekveIden
vromade 27
24II LG 8odegraven
Dpeningstijden:
Maandag I]m zaIerdag 08.00 - 2I.00 uur
Dpeningstijden:
Maandag I]m zaIerdag 08.00 - 2I.00 uur
Llke zondag I6.00 - I9.00 uur
Deze acIie loopI van woensdag 24 I]m dinsdag 30 okIober 20I2.
k0M NAAk C!000 lANCkAk N
MAAk kANS 0 N C00l Skl1k!
Start De Wijde Wiericke
De gemeente Bodegraven-Reeuwijk en het consortium N459
hebben op vrijdag 12 oktober de overeenkomst getekend voor
de realisatie van de eerste fase van nieuwbouwproject De Wijde
Wiericke in Nieuwerbrug. Dit is de uitkomst van de aanbeste-
dingsprocedure, die de gemeente het afgelopen jaar volgde. Uit
25 aanmeldingen is het consortium N459 van de lokale partijen
Vergeer Bouw, A. Bunnik, Boer Bouw en Goudriaan Beheer als
beste partij naar voren gekomen. Zowel de gemeente als N459
zijn verheugd met deze mijlpaal. Wethouder Jan Christiaan
Goudbeek: Uit de vele goede biedingen had de N459 de aller-
beste. De partijen die de N459 vormen zijn voor onze gemeente
bekende bedrijven. Wij hebben er dan ook alle vertrouwen in dat
zij van De Wijde Wiericke een succes gaan maken. N459 start
in de loop van 2013 met de bouw van de eerste woningen. In de
eerste fase komen 39 woningen: 18 sociale woningen en 21 vrije
sector woningen in verschillende prijsklassen. Ook komt hier
de huisartsenpraktijk voor Nieuwerbrug. In november zal voor
belangstellenden en omwonenden een informatieavond worden
georganiseerd. Meer informatie hierover volgt spoedig.
Nominaties handel,
industrie en dienstverlening
In de categorien agrarisch; detailhandel en horeca;
en handel, industrie en dienstverlening zijn onlangs
drie ondernemers genomineerd voor de Onderne-
merstrofee 2012. Voor een nadere kennismaking en
eerste reactie maakte Kijk op Bodegraven een rondje
langs de genomineerde bedrijven. Deze week de
genomineerden in de categorie handel, industrie en
dienstverlening. Op dinsdag 6 november om 20.00
uur worden de winnaars bekendgemaakt in Gasterij
Vergeer in Reeuwijk-Dorp. De toegang is vrij tot deze
avond.
MULTI-TUIN,
DRIEBRUGGEN
Twaalf jaar geleden startte
Egbert Hogendoorn in
Driebruggen zijn bedrijf
Multi-Tuin. Inmiddels
staan er bij Egbert 18 man
op de loonlijst en heef het
bedrijf een goede naam
opgebouwd. Egbert weet
dat een collega het bedrijf
voor de ondernemers-
trofee heef aangemeld en
inmiddels is de beoorde-
lingscommissie bij hem
op bezoek geweest. Ik zie
de nominatie toch als een
blijk van waardering. We
zijn een beetje een vreem-
de eend in de bijt door de
veelzijdigheid van zaken
die we aanpakken. Voor
het aanleggen of onder-
houden van een particu-
liere tuin kan men bij ons
terecht, maar even zo goed
leggen we tien bruggen aan
in een natuurgebied. We
zijn met elkaar harde wer-
kers en durven ook zaken
aan te pakken die anderen
niet zien zitten. Zon voor-
dracht is dus leuk en ik zie
met belangstelling uit naar
de uitslag op 6 november.
DIERENARTSENPRAKTIJK
BODEGRAVEN
Aan de Zuidzijde is sinds
20 jaar de Dierenartsen-
praktijk Bodegraven geves-
tigd. Een grote praktijk,
want er zijn maar liefst
13dierenartsen werkzaam.
Naast de dierenartsen wer-
ken er nog een fink aantal
full- en parttimers in de
praktijk, samen 16fe. De
praktijk heef in de afgelo-
pen jaren twee maal eerder
een tweede prijs gehaald
bij de verkiezing voor de
Ondernemers trofee. Ilse
van Boxel, n van de
dierenartsen/eigenaren,
vertelt dat de praktijk zich
sterk heef toegelegd op
gezelschapsdieren en paar-
den. We hebben een finke
groei doorgemaakt. In 1992
zijn we met drie dierenart-
sen begonnen. We hebben
ons toegelegd op zowel de
eerste- als tweedelijns zorg
en binnen het team hebben
we diverse specialiteiten.
We hebben veel kennis,
maar ook apparatuur in
huis. Voor spoedgevallen
zijn we 24 uur per dag,
7dagen in de week, bereik-
baar. Voor gezelschapsdie-
ren hebben we een ruime
regionale functie, voor de
paarden komt men zelfs uit
het hele land naar ons toe.
Daarnaast hechten we aan
een verantwoorde bedrijfs-
voering en we zijn daarom
ook ISO gecertifceerd.
VAN DER GUGTEN
PORSCHE, BODEGRAVEN
Het bedrijf Van der Gugten
Porsche van eigenaar
Johan van de Gugten
bestaat volgend jaar
20jaar. De laatste jaren is
het bedrijf dat zich toe-
legt op het onderhoud, de
revisie en restauratie van
het bekende automerk
Porsche, gevestigd aan
de Botter in Bodegraven.
Het bedrijf verkoopt geen
nieuwe autos. Johan zegt
oprecht verbaasd te zijn
met de kandidatuur voor
de Ondernemers trofee.
Ik ben er zeer vereerd
door, vooral ook omdat ons
bedrijf klanten trekt uit
heel Nederland en min-
der gebonden is aan het
dorp zelf. Dat maakt het
dus extra bijzonder. Het is
heel leuk nu weer bij de
genomineerden te beho-
ren, nadat we in 2008 al
desterkste schakel in de
sector dienstverlening heb-
ben gewonnen van Rijn-
streek Business. We zijn
sterk in onze service en
onderscheiden ons boven-
dien van andere bedrij-
ven door ons uitsluitend
te richten op het merk
Porsche, een uniek merk
dat velen zeer aanspreekt
en waarvan de autos heel
lang meegaan. De oudste
Porsche bij ons in onder-
houd dateert van 1963, de
jongste van 2010.
Tekst: Bert Verver
Back to the 90s met KPJ
Tijdens het feest op zaterdag 3 november gaat KPJ Bodegraven terug naar de jaren 90. In die
tijd prijkte bands en Djs als Green Day, No Doubt, Backstreet Boys, Daft Punk, No Doubt en de
Bloodhound Gang aan de top van de hitlijsten. Tinos Discoshow gaat er met deze muziek en twee
beeldschermen, waar hij videoclips op afspeelt een echt feest van maken. Verzoeknummers kunnen
alvast via de lijst op Facebook worden toegevoegd. Iedereen is met al zn vrienden vanaf 22.00 uur
welkom in het Evertshuis om er een groot, gezellig en gaaf feest van te maken. Entree is 3,00 voor
leden en 6,00 voor niet leden. www.kpj.nl
Openbare
vergaderingen
Gemeenteraad
Woensdag 31 oktober om 14.00 uur
Onderwerpen:
Algemene beschouwingen en behandeling
begroting 2013
De denitieve agenda is vanaf woensdag
24 oktober beschikbaar via het raads-
informatiesysteem.
Algemene informatie raad en commissies
Paadsvergaderingen zijn ook live te volgen via
Bestuur en Organisatie > Vergaderingen 2012
> Raadsvergaderingen live in beeld en geluid
vergaderstukken staan op onze website in het
raadsinformatiesysteem. U komt hier via het
Snel naar menu of via Bestuur en Organisatie
> Raadsinformatiesysteem (RIS).
5tukken bij de agenda's in deze publicatie
liggen vanaf ongeveer 10 dagen voor de
vergadering ook voor iedereen ter inzage.
U kunt zich melden bij onze receptioniste.
Wilt u inspreken in een vergadering of
raadsspreekuur? U vind alle informatie onder
Bestuur en Organisatie > Vergaderingen 2012
> Inspreken in raad en commissies.
vergaderplaats. raadzaal gemeentehuis. vaste
wederkerende agendapunten zoals opening,
mededelingen, ingekomen stukken, verslag
vorige vergadering, rondvraag en sluiting staan
niet vermeld.
Hoorzittingen
Bezwaarschriften
Dinsdag 6 november
(hoorzitting 23 oktober is komen te vervallen)
Agenda.
. uur. besluit van augustus
2012 tot intrekking van de verleende
omgevingsvergunning voor het vernieuwen en
uitbreiden van een opslag/wagenberging op
perceel Hoogeind 13 te Driebruggen
. uur. besluit van juli verzonden
11 juli 2012) tot oplegging van een last onder
dwangsom aangaande perceel Meije 16 te
Bodegraven
. uur. besluit van september
(verzonden 10 september 2012) tot afwijzing
van een handhavingsverzoek aangaande het
perceel Wilhelminastraat 80 te Bodegraven.
De stukken van deze hoorzitting liggen een
week voorafgaande aan de hoorzitting tijdens
openingstijden ter inzage bij de afdeling
Concernondersteuning en -ontwikkeling.
Belangstellenden kunnen deze hoorzitting
bijwonen. Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met mw. mr. I.H.E. van der Geld, via
tel. 0172 - 522 522.
Bekendmakingen
Bestemmingsplannen
Overeenkomst ruimtelijke ontwikkeling perceel
Buitenkerk 2, Bodegraven
Overeenkomstig artikel 6.24 lid 3 van de Wet
ruimtelijke ordening maken burgemeester en
wethouders bekend dat op 1 oktober 2012 een
overeenkomst is gesloten tussen de gemeente
Bodegraven-Reeuwijk en de heer C.H.M. de
Groot over de herontwikkeling van het perceel
Buitenkerk 2. De herontwikkeling bestaat uit
de sloop van voormalige bedrijfsbebouwing en
de bouw van een vrijstaande woning. In deze
overeenkomst is de taakverdeling tussen par-
tijen vastgelegd en zijn er (nancile) afspraken
gemaakt. De overeenkomst doet dienst als ante-
rieure overeenkomst als bedoeld in artikel 6.12
en verder van de Wet ruimtelijke ordening. Een
zakelijke beschrijving van de inhoud van deze
overeenkomst ligt ter inzage in het gemeente-
huis in Bodegraven.
Ontwerpbestemmingsplan Landelijk Veen
Burgemeester en wethouders van Waddinxveen
maken bekend te hebben ingestemd met het
ontwerpbestemmingsplan 'Landelijk veen'. u
kunt het ontwerpbestemmingsplan inzien van
25 oktober tot en met 5 december 2012. Gedu-
rende deze termijn kan iedereen schriftelijk of
mondeling zijn of haar zienswijzen indienen. Voor
inwoners van Bodegraven-Reeuwijk kan dit van
belang zijn. De volledige publicatie en meer in-
formatie vindt u op de website van de gemeente
Waddinxveen, www.waddinxveen.nl.
Omgevingsvergunningen
Nieuwe aanvragen
Inzage en bezwaar nog niet mogelijk. Tussen
haakjes de datum van ontvangst.
Bodegraven
8roekveldselaan . uitbreiden dagactivitei
tencentrum (05-10-2012)
8uitenkerk . legaliseren erfafscheiding
(04-10-2012)
0ronensingel . realiseren zoldervloer
(08-10-2012)
Poornblad . 0mgevingsvergunning brandvei
lig gebruik (08-10-2012);
0ranjelaan a. plaatsen vlaggenmasten
;
Prinses 8eatrixstraat . kappen bomen
(08-10-2012);
8roekveldselaan . omgevingsvergunning
brandveilig gebruik (12-10-2012);
Luropaweg . plaatsen reclamezuil
(11-10-2012);
Pooijerdijk . bouw berging ;
5poorstraat . verbouwen cultureel centrum
en een bibliotheek (10-10-2012);
Nieuwerbrug
Weijland . uitbreiden werktuigenberging
(10-10-2012)
Reeuwijk
van de veldestraat . uitbreiden woning
(03-10-2012)
Nieuwdorperweg a. vernieuwen bijgebouw
(04-10-2012)
0ud Peeuwijkseweg . plaatsen van licht
masten en kappen van een boom (08-10-2012)
Polder 0ukoop. aanleggen van dammen
(15-10-2012)
8erkenbroek . bouwen bedrijfshal
(15-10-2012)
Pee a. nieuwbouw recreatiewoning
(11-10-2012)
Verleende vergunningen
Met tussen haakjes de datum van verzending.
Bodegraven
Luidzijde . restaureren voormalige com
mandantswoning op het fort Wierickerschans
(03-10-2012)
0ud8odegraafseweg . bouwen paardenstal
en schuur, verplaatsen hooiberg, aanleggen
paardenbak (08-10-2012)
0oudseweg . vervangen van kozijnen
(16-10-2012)
Contact
24 uur per dag bereikbaar
Kijk op www.bodegraven-reeuwijk.nl
voor informatie en het digitale loket.
Of mail naar info@bodegraven-reeuwijk.nl
Openingstijden gemeentehuis
(telefoon en receptie)
Onze medewerkers zijn bereikbaar via tele-
foonnummer 0172 - 522 522 van maandag
tot en met vrijdag van . . uur
Openingstijden Burgerzaken
Vaandag tm vrijdag. . . uur
Met afspraak: tot 17.00 uur
Woensdag. . . uur
Andere afdelingen
Dagelijks op afspraak
Vragen of klachten over afval
Bel tussen 7.30 en 17.00 uur met Cyclus,
tel. 0182 - 547 500
Afvalbrengstation (Cyclus)
Portugalweg , 8odegraven
Maandag t/m vrijdag: 13.00 - 16.00 uur
Laterdag. . . uur
Spreekuur burgemeester en wethouders
U kunt een afspraak maken via het
bestuurssecretariaat, tel. 0172 - 522 204
Postadres
Postbus
AK 8odegraven
Reeuwijk
's0ravenbroekseweg . legaliseren
beschoeiing en het dempen van een sloot
(03-10-2012)
's0ravenbroekseweg . vervangen recrea
tieverblijf (03-10-2012)
0r. Varga Klompehof . bouwen aanbouw en
wijzigen gevel (08-10-2012)
Pascalstraat . vergroten bedrijfsgebouw

Driebruggen
A tussen Prinsendijk en Laageind. Plaatsen
05Vantenne
Van rechtswege verleende vergunningen
Met tussen haakjes de datum van verzending.
Driebruggen
8urgemeester 0oormanstraat en .
aanbrengen erkers aan de voorzijde en een
zijuitbouw (12-10-2012)
Verlenging beslistermijn
Met tussen haakjes de datum van verzending.
Bodegraven
Luidzijde. plaatselijk verbreden wegvlak
(16-10-2012)
Bezwaar of beroep tegen verleende omgeving-
vergunningen
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na
de genoemde verzenddatum een gemotiveerd
bezwaarschrift indienen bij burgemeester en
wethouders van 8odegravenPeeuwijk, Postbus
, AK 8odegraven. Als er eerder een
ontwerpbesluit van de vergunning ter inzage
heeft gelegen, dan kunt u geen bezwaarschrift
indienen. U moet dan binnen de termijn van
zes weken rechtsreeks beroep instellen bij de
Pechtbank 's0ravenhage, 5ector 8estuursrecht,
Postbus , LP 0en Paag. u kunt geen
beroep instellen als u gedurende de termijn van
terinzageligging van het ontwerpbesluit geen
zienswijze naar voren heeft gebracht, tenzij u
dat redelijkerwijs niet kan worden verweten. Bij
de gemeente kunt u informeren of u tegen een
verleende vergunning bezwaar kunt maken of
beroep moet instellen. Een bezwaar- of beroep-
schrift moet uw naam en adres bevatten, de
datum en uw handtekening, een omschrijving
van de betreffende vergunning en de motivering
van uw bezwaar of beroep. Bij een beroepschrift
moet zo mogelijk een kopie van de vergunning
worden meegestuurd. Het indienen van een
bezwaar- of beroepschrift schort in de regel de
werking van de vergunning niet op. Met andere
woorden: de vergunning waartegen u bezwaar
hebt, mag dus gebruikt worden. Als u dat niet
wilt dan kunt u, nadat u bezwaar heeft gemaakt
of beroep heeft ingesteld, om een voorlopige
voorziening vragen bij de voorzieningenrechter
van de Pechtbank 's0ravenhage. u kunt een
beroepschrift en een verzoek om een voorlopige
voorziening ook digitaal indienen bij de recht-
bank via loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.
Daarvoor moet u wel beschikken over een
elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de
genoemde website voor de precieze voorwaar-
den.
Omgevingsvergunning kappen houtopstand
Burgemeester en wethouders hebben op 8 okto-
ber 2012 de volgende omgevingsvergunning(en)
verleend op grond van artikel ., van de Alge
mene Plaatselijke verordening. voor vragen kunt
u contact opnemen met de afdeling Realisatie
en beheer, tel. 0172 - 522 522.
es aan de 1.C. Pogendoornlaan ter hoogte
van nummer 2 te Bodegraven (verzendda-
tum: 18 oktober 2012). Het betreft hier een
noodkap omdat de wortels van de boom de
watervoorziening blokkeren.
ceder aan de Westeinde , XP te 8ode
0172 - 522 522
Daar bel je de
gemeente mee!
Na de startbijeenkomst dorps- en wijkgericht
werken, gaat wethouder Wendy Verkleij graag
met de dorpsbewoners van Waarder, Drie-
bruggen, Reeuwijk-Brug en Reeuwijk-Dorp in
gesprek over het werken met een dorpsteam.
Voor deze dorpen is het werken met een
dorpsteam nieuw en moet dit nog vorm
krijgen. Begin 2013 bezoekt de wethouder de
dorpsteams van Bodegraven, Nieuwerbrug en
De Meije, waar verschillende teams al ruime
ervaring hebben opgedaan. Samen werken aan
de leefbaarheid. Daarom start de gemeente
samen met u het werken met dorps- of wijk-
teams in Bodegraven-Reeuwijk. Doet u mee?
Samen met dorps- en wijkregisseur Marlo Vuyk
en wethouder Verkleij gaan we in gesprek over
het thema Samen werken aan een bruisende
Wat vindt belangrijk voor uw dorp?
Vervolgbijeenkomsten in Waarder, Driebruggen, Reeuwijk-Brug en Reeuwijk-Dorp
week 43 - 2012 | www.bodegraven-reeuwijk.nl | communicatie@bodegraven-reeuwijk.nl | T 0172 - 522 522
Blijf op de hoogte: bezoek onze website www.bodegraven-reeuwijk.nl
Meer bekendmakingen

samenleving' aan de hand van de volgende vra
gen. 'wat maakt uw dorp bijzonder?' en 'welke
ideen heeft u voor verbetering?'
Kom naar de vervolgbijeenkomst in uw wijk
Wat vindt u belangrijk? Vertel het ons op de
vervolgbijeenkomst.
november in Waarder, Kerverland
november in 0riebruggen, basisschool
DeWegwijzer
november in Peeuwijk8rug, 0e 8rug
december in Peeuwijk0orp, lriends
(Gasterij Vergeer)

De bijeenkomsten beginnen allemaal om
20.00 uur. We sluiten rond 22.00 uur de avond
af met een hapje en een drankje.
En verder te lezen op de website
de politie, de Kamer van Koophandel, het
Openbaar Ministerie en de gemeente. Graag
vernemen wij van u of u aanwezig bent op deze
bijeenkomst en met hoeveel personen u komt.
U kunt zich voor 26 oktober aanmelden op
laatjenietovervallen.nl.
Aanbesteding Evertshuis gestart
Vanaf donderdag 11 oktober staat de pre-kwa-
licatie van de aanbesteding voor het project
Evertshuis op de aanbestedingskalender
(www.aanbestedingskalender.nl).
Ondergrondse containers
Volgende week volgt in de Kijk op Reeuwijk, Kijk
op Bodegraven en op de website een uitgebrei-
de lijst met alle locaties van de ondergrondse
containers en wanneer deze zijn of worden
geplaatst.
Doelstelling plastic afval behaald
ln september heeft u met elkaar . kilo
plastic afval gescheiden aangeboden. Daar-
mee is de doelstelling voor 2012 al gehaald.
Wij vinden dit geweldig. Gaat u vooral door met
plastic apart houden, want dat is goed voor
het milieu.
Maarten Milieu op de
basisschool
Lit jij op de basisschool in 8odegraven
Reeuwijk? En vind jij het leuk om les te
krijgen over plastic afval van Maarten Milieu
van Cyclus? Stuur dan een e-mail naar
plastichero@cyclusnv.nl. Wie weet komt
Maarten Milieu dan binnenkort bij jou in de
klas.
Nieuws
graven (verzenddatum: 18 oktober 2012). De
boom geeft veel overlast omdat hij te dicht op
het huis staat.
walnootboom aan de Korte Waarder ,
A5 te Nieuwerbrug verzenddatum.
oktober 2012). De boom is ziek en vormt een
gevaar voor de omgeving.
es, sierkers en conifeer aan de Prinses
Beatrixstraat nummer 5, 2411 TH te Bode-
graven (verzenddatum: 18 oktober 2012).
De bomen staan te dicht op de woning en
ontnemen teveel daglicht.
Bezwaar
Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken na
verzenddatum een bezwaarschrift indienen bij
het college van burgemeester en wethouders.
Een bezwaarschrift moet in ieder geval vermel-
den: de naam, het adres van indiener, de dagte-
kening, de motivering en een omschrijving van
het besluit waar tegen bezwaar wordt gemaakt.
Welstandscommissie
De gedelegeerde van de welstandscommissie
heeft in principe zitting op woensdagochtend
van . tot . uur iedere even week op de
locatie aan de Raadhuisweg 3 te Reeuwijk.
De agenda is op te vragen bij de afdeling
Vergunningen, handhaving en toezicht,
tel. 0172 - 522 522.
Collegebesluiten
Geslotenverklaringen wegen landelijk gebied
Regelmatig komen er bij de gemeente verzoeken
binnen van aanwonenden van wegen in het lan-
delijk gebied om deze wegen af te sluiten voor
een of meerdere categorien weggebruikers.
Het college wil graag een goede afweging maken
bij de keuze om wegen in het landelijk gebied al
of niet af te sluiten. Daarom heeft het college
in haar vergadering van 11 september 2012 de
notitie Geslotenverklaringen wegen landelijk
gebied vastgesteld. Deze notitie beschrijft hoe
de verzoeken tot het instellen van een gesloten-
verklaring worden aangepakt. In de notitie zijn
ook randvoorwaarden opgenomen over al of niet
instellen van een geslotenverklaring van een
weg of wegvak. Deze randvoorwaarden kunnen
ook gebruikt worden om bestaande geslotenver-
klaringen tegen het licht te houden. De notitie
vindt u op onze website.
Plastic
november
november
Oud papier
8odegraven november 80C
Nieuwerbrug november 0PA
Kijk voor uitgebreide informatie over afval op
de afvalkalender.
Verkeer en vervoer
Wegafsluiting Lange Krag tot
november
verkeershinder en afsluiting vrije
Nesse van 5 november tot midden
december
Piolerings en
bestratingswerkzaamheden
Rijngaarde Bodegraven tot midden
november
Afsluiting 0orpsweg, deel Kerkweg
en Nieuwdorperweg te Reeuwijk-
dorp tot einde van het jaar
Collectes
oktober tm november.
0iabetes londs
tm november. Alzheimer
Nederland
tm november. N50K voor
het gehandicapte kind
tm november. V5 londs
tm december. Leger des
Peils londsenwerving
November
Inzage (ontwerp)bestemmings-
plannen en informatieavonden
0ntwerpbestemmingsplan 8edrij
venterreinen zuidrand Bodegraven.
Ter inzage t/m
21 november
vastgestelde bestemmings
plannen De Miereakker, 1e partile
herziening (Reeuwijk) en Damme-
kant 115, Bodegraven. Ter inzage
t/m 22 november
vastgesteld wijzigingsplan West
einde 81, Driebruggen.
Ter inzage t/m 22 november
0mgevingsvergunning voor de
voorbelasting voor de woningbouw-
locatie Molenzicht.
Ter inzage t/m 8 november
Vergaderingen
november om . uur
Commissie bezwaarschriften
november om . uur
Raadsvergadering
november om . uur
Commissie Samenleving
november om . uur
Commissie Bestuur en Financin
november om . uur
Erfgoedcommissie
november om . uur
Commissie bezwaarschriften
november om . uur
Commissie Ruimte
november om . uur
Commissie bezwaarschriften
Huisvuil
oktober tm november. groen
tm november. grijs
tm november. groen
tm november. grijs
tm november. groen
Elke maand vindt u hier informatie over inzagetermijnen, aanpassingen in openingstijden,
vergaderingen, afvalinzameldata, afsluitingen en collectes.
Oproep vrije rijders bedrijven-
terreinen Broekvelden en
Groote Wetering
Na de revitalisering van bedrijventerrein
Broekvelden worden gefaseerd nieuwe
regels ingevoerd voor het parkeren. De ge-
meente heeft nog niet van alle gebruikers
van de openbare parkeerruimte contact-
gegevens. Wanneer u gebruik maakt en wilt
blijven maken van parkeerruimte op deze
bedrijventerreinen en de vrachtwagen-
parkeerplaats Kleienhof bij de Crolesbrug in
Bodegraven, vragen wij u om uw gegevens
te mailen naar: projectbroekvelden@
bodegraven-reeuwijk.nl. Meer informatie
over het project en de plannen vindt u op
de website.
Geen gas. Wat dan?
We maken allemaal dagelijks gebruik van gas.
Om onze dagelijkse maaltijd te koken. Om lek-
ker te douchen of om met de verwarming aan
een boek te lezen. Uitval van gas zorgt direct
voor overlast en eventuele noodsituaties. Bent
u voorbereid?
Informatieavond ondernemers:
laat je niet overvallen!
Op 31 oktober 2012 vindt de bijeenkomst laat
je niet overvallen!' plaats op het politiebureau
in Gouda. Op deze interactieve voorlichtings-
bijeenkomst wordt aan winkeliers en hun me-
dewerkers duidelijk gemaakt hoe zij het risico
op een overval, geweld of agressie kunnen
verkleinen. De bijeenkomst wordt georgani-
seerd door Hoofdbedrijfschap detailhandel,
Kalender
week 43 - 2012 | www.bodegraven-reeuwijk.nl
communicatie@bodegraven-reeuwijk.nl | T 0172 - 522 522
Mededelingen
Burgerzaken 29 oktober gesloten vanaf 12.00 uur
In verband met een bijeenkomst op 29 oktober
is de afdeling Burgerzaken gesloten van 12.00
uurtot 14.00 uur. Van 14.00 uurtot 17.00 uur
kunt u alleen op afspraak terecht. Dinsdag
30oktober bent u vanaf 9.00 uur weer van
harte welkom.
Werkzaamheden begraafplaats Vredehof tot
maart 2013
Maandag 22 oktober 2012 zijn de werkzaamhe-
den op het terrein tussen de Noordzijde en de
aula gestart. De parkeerplaats wordt opnieuw
ingericht en uitgebreid en er worden water-
gangen gegraven, stuwen geplaatst en nieuwe
beplanting aangebracht. Aansluitend op de
sloop, sanering en herinrichting bouwt Bouwbe-
drijf Nobel vanaf 26 november 2012 links van
de aula het nieuwe beheerdersonderkomen.
De werkzaamheden worden in maart 2013 af-
gerond. De parkeervakken aan het begin van de
oprijlaan blijven tijdens de werkzaamheden nog
in tact. Ook zal er op momenten van begrafenis-
sen voldoende (tijdelijke) parkeergelegenheid
aanwezig zijn.
Verkeer en vervoer
Afsluiting Notaris dAumerielaan op 28 oktober
De burgemeester verleent toestemming voor
het tijdelijk afsluiten van de Notaris dAumerie-
laan te Reeuwijk op zondag 28 oktober 2012
van 8.00 uur tot 14.00 uur voor al het autover-
keer. De laan is open tot en met het Wapen van
Reeuwijk. Overige verkeersdeelnemers zoals
voetgangers, etsers en brometsers blijft de
doorgang mogelijk.
Wegafsluiting Lange Krag 5 tot 25 november
Het wegvak van de Lange Krag tussen de
Dunantlaan en de Miereakker is van 5 tot 25
november afgesloten voor al het verkeer. Het
verkeer dient gedurende de wegafsluiting via
tKerkestuk en de Miereakker te rijden. Ten
behoeve van het bouwrijp maken voor het
nieuwe winkelcentrum Miereakker in Reeuwijk-
Brug moet op de Lange Kragin Reeuwijk-Brug,
tussen de Miereakker en de Dunantlaan, een
bestaande onderheide betonnen duiker gesloopt
worden.
Verkeershinder en afsluiting Vrije Nesse
Vanaf 5 november 7.00 uur is er verkeershinder
te verwachten aan de Vrije Nesse ter
hoogte van de nieuwbouwlocatie Willibrord
Milandschool. Namens de gemeente wordt het
trottoir heringericht. Aansluitendhieropwordt
de Vrije Nesse gedurende 2 weken in zijn
geheel afgesloten. Het verkeer wordt met
bebording omgeleid. De werkzaamheden zijn
naar verwachting 14 december afgerond.
Voor vragen over de werkzaamheden kunt u
contact opnemen met de heer de Bruijn van de
gemeente, tel. 0172 - 522 522.
Kwartenfestival 2012
Muziek Collectief Bodegraven organiseert samen met Stichting
Vonk uit Waddinxveen en Stichting MOZ-Art uit Zuidplas een
laagdrempelig muziekconcours om leerlingen te stimuleren op
een hoger niveau te musiceren en zich voor publiek te presen-
teren. De naam van dit laagdrempelige, vrolijke festival is afgeleid
van de kwartnoot, de eerste soort noten waar de kinderen bij het
leren notenlezen mee kennismaken. In drie leeftijdscategorien
en een aparte ensemblecategorie wordt door de kinderen tijdens
dit festival gestreden, wie op meest muzikale wijze het door hen
zelf gekozen muziekstuk vertolkt. De finale van het Kwartenfes-
tival is op zaterdag 17 november om 19.30 uur in de grote zaal
van Stichting Vonk, Kerkstraat 13 in Waddinxveen. Een van de
voorrondes is op woensdag 31 oktober vanaf 19.00 uur in het
Evertshuis in Bodegraven. Iedereen is uitgenodigd om te komen
luisteren. De toegang is gratis.
www.muziekcollectiefbodegraven.nl
Startcarrousel CJG
Op woensdagavond 31 oktober kunnen
beroepskrachten en vrijwilligers van
scholen, kinderopvang, welzijnsorgani-
saties, kraamzorg en sportclubs kennis
maken met het Centrum voor Jeugd en
Gezin (CJG). De CJG-partners presen-
teren zich tijdens de informatie markt.
Daarna kunnen deelnemers aan de
startcarrousel twee inhoudelijke work-
shops volgen met keuze uit; Luister
eens naar mij; Hoe blijft u als professio-
nal buiten een (v)echtscheiding?; Praten
met jongeren via social media; en Werk
in uitvoering. Deelname is kosteloos.
Aanmelden kan tot uiterlijk 24 oktober
via www.cjgbodegraven-reeuwijk.nl.
Jeugdtheater;
Nico met zn kliko
Je zult maar een blunder begaan van
7,5 miljoen. Dan moet je maken dat je weg-
komt. Rennen! Vluchten! Wegwezen! Met
de politie op zijn hielen weet Nico zich te
verstoppen op een afvalberg. Alles is vies
en smerig. Nico ontdekt dat je fantasie je
mee kan nemen naar een andere wereld,
een wereld waarin alles kan. De familie-
voorstelling van viervoudig Nederlands
kampioen goochelen, Hilbert Geerling, zit
boordevol goochelarij. De voorstelling is
zaterdag 3 november om 14.00 uur te zien
in het Evertshuis. Een kaartje kost 8,00
en is geschikt voor iedereen vanaf 6 jaar en
ouder. www.evertshuis.nl
Kijk op Bodegraven 24 oktober 2012 - pagina 11
Kijk op Reeuwijk
Een selectie van het nieuws uit de andere kernen van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk; Driebruggen, Hogebrug, Reeu-
wijk-Brug, Reeuwijk-Dorp, Sluipwijk, Tempel en Waarder. Zie www.kijkopreeuwijk.nl voor de volledige berichten en nog
meer nieuws uit deze kernen.
Extra kosten voor
woningbouwvereniging
Reeuwijk
Woningbouwvereniging Reeuwijk gaat, net als andere cor-
poraties, meebetalen aan de stroppenpot om alle financile
problemen op te lossen. Daardoor is er minder geld beschik-
baar voor nieuwe sociale woningen in Reeuwijk en ook het
onderhoud moet worden versoberd. Uiteindelijk ligt de reke-
ning bij de volkshuisvesting in Reeuwijk, dus bij alle huidige en
toekomstige huurders, aldus directeur Vincent van Luit van
Woningbouwvereniging Reeuwijk. De komende jaren gaat het
om ongeveer 50 euro per huurder per jaar. Bovendien gaat een
deel van de huur straks ook naar het Rijk omdat we ook moe-
ten gaan meebetalen aan de Huurtoeslag die het Rijk betaalt.
Dit is een bedrag van nog eens 460 euro per jaar per huurder.
Daarbovenop komt nog dat de gemeente de rioolheffing voort-
aan door ons als eigenaar laat betalen en niet meer door de
huurder. Dat is nog eens een bedrag van 250 euro per huurder.
In totaal zijn we bijna 750.000 euro kwijt aan nieuwe, onver-
mijdelijke lasten. De gevolgen van deze extra kosten zijn dat
de woningbouwvereniging minder nieuwe woningen kan laten
bouwen en dat het onderhoud aan woningen scherper wordt
bekeken. De huren worden echter niet extra verhoogd. Men is
namelijk gebonden aan maximale percentages voor de jaar-
lijkse huurstijging.
Mooie opbrengst goede
doelenmarkt Waarder
De Waarderse Goede doelenmarkt heeft inmiddels een zekere
faam verworven en dat bleek ook afgelopen zaterdagmiddag
20 oktober weer uit de toegestroomde bezoekers. Er was van
alles te koop en ook voor de inwendige mens was gezorgd. Dit
jaar is de netto opbrengst uitgekomen op het mooie bedrag van
5.078 euro, die wordt verdeeld over een tiental goede doelen.
Nieuwe voorganger Hervormde
Gemeente Reeuwijk
Op 7 oktober is dominee Tekelenburg officieel bevestigd als
predikant van de Hervormde gemeente Reeuwijk. Gevraagd
hoe zijn benoeming in Reeuwijk tot stand gekomen is, vertelt
dominee Tekelenburg: Als je ergens vier jaar dominee bent,
kan een gemeente zonder predikant je vragen en ik was vier
jaar in IJsselstein. Reeuwijk had geen predikant en heeft mij
toen beroepen. Reeuwijk had al twee keer eerder het oog op
mij laten vallen, dat was in 1997 en 2006, je kunt dus nu zeg-
gen, driemaal is scheepsrecht. Met de kerkenraad in IJssels-
tein is overlegd om een beroep in overweging te nemen. Er
was geen specifieke reden om in IJsselstein te blijven, behalve
dat we het fijn hadden met elkaar. We hebben toen aangege-
ven, dat we alleen een beroep in de omgeving van Gouda zou-
den overwegen, want de kinderen zitten daar op de Driestar.
Dat was in Reeuwijk bekend en ik voelde me ook door God
geroepen om hier de gemeente te dienen.
Live bandavond in Loose End
Op zaterdag 27 oktober is er weer een fantastische live band-
avond in Loose End. De bekende rock-pop coverbands PRE-
FAB en Soundbites staan garant voor een geweldig optreden.
PRE-FAB speelt nummers van The Golden Earring, Anouk,
Direct, Krezip en andere Nederlandse rockbands. Ook bui-
tenlandse bands staan op het repertoire onder andere Robbie
Williams, Metallica, No doubt en The Cranberries. Soundbites
is een coverband met een bite. Van de 80s en 90s tot actuele
top nummers komen voorbij, zowel Nederlands- als Engels-
talig. Zaal open vanaf 21.00 uur. Entree 5,00.
www.loose-end.eu
Wandelexcursie Stein-Oukoop
Staatsbosbeheer en familie de Goey organiseren op zaterdag
27 oktober een wandelexcursie in de polder Stein-Oukoop. De
startplaats is Hoeve Stein aan de Oukoopsedijk 20 in Reeuwijk.
Na de koffie start om 10.00 uur de wandeling die ruim twee uur
duurt en voert door de polder en langs de Oukoopse Molen.
Hier kan men van dichtbij de werkende molen zien en luisteren
naar een uitleg van de molenaar.
www.groenehartcentrum.nl
Herdenkingsconcert
overledenen in De Ark
Op donderdagavond 1 november geeft een projectkoor onder
leiding van Nico Hovius een concert in De Ark, t Kerkestuk 1
in Reeuwijk-Brug, aanvang 19.30 uur. Tijdens dit concert wordt
het Requiem voor de levenden van tekstdichter Gert Jan
Slump en componist Nico Hovius gezongen. Het is de tweede
keer dat in De Ark een herdenkingsconcert voor dierbaren
wordt gegeven. Mensen kunnen dan op een bijzondere manier
stilstaan bij de overledenen uit eigen kring. Iedereen is van
harte uitgenodigd om dit gratis concert bij te wonen.
Gratis DJ workshop
Op vrijdag 2 november gaat er een DJ workshop van start. In
deze workshop leer je de grondbeginselen van het DJ zijn,
waaronder het aansluiten van apparatuur, het bedienen van de
apparatuur en natuurlijk hoe je muziek moet draaien. De work-
shop omvat vijf lessen. De cursus is bedoeld voor jeugd van
10 t/m 15 jaar. Deelname is gratis. De workshop is telkens van
15.30 tot 17.00 uur. Als je nog meer informatie wilt over deze
activiteit kun je altijd even bellen met 06-12839280.
www.loose-end.eu
Is werken in de horeca
iets voor jou?
Zalencentrum De Brug in Reeuwijk
s al |areh eeh begrip ih de regio
BeschikI over vier sIeervolle
gemoderhiseerde zaleh, geschikI voor
o.a verehigihgsacIiviIeiIeh, zakeli|ke
bi|eehkomsIeh eh (Iamilie-)IeesIeh
s voorzieh vah eeh moderhe keukeh
s 7 dageh per week geopehd
Wij zijn op zoek naar
vlotte, klantvriendelijke
medewerkers
om ons bedienings- en keukenteam
te versterken.
WerkIi|deh ih overleg: overdag, 's avohds eh
ih heI weekehd
LeeIIi|d vahaI 18 |aar
Reactie en informatie:
ZalehcehIrum De Brug
Arie vah SihIIrui|e, bedri|Isleider
DuhahIlaah 1, 2811 CA Peeuwi|k
Tel. (0182) 39 28 82
30 oktober t/m 7 november
Diner
Prijs per persoon 25.00
Een heerlijke amuse van het huis
***
Huisgemaakt kroketje van gamba met
Vadouvanmayonaise
***
Gebakken bavette van rund met
oosterse jus waarin gember en
zwarte peper
***
Stroopwafelparfait met karamelrozijnen
of
Drieluik van kaas (+ 3.50)
Extra tussengerecht voor 8.50
Gebakken coquille met serranoham en
knolselderijmousseline
Lunch
Prijs per persoon 20.00
Salade lichtgerookte forel met
honingtomaatjes en olijven
***
Wildzwijn gebraden met stamppot
boerenkool, spek en een wildjus
***
Kopje kofe met bonbons
Reserveren noodzakelijk!
www.vaantje.nl
Verkoopdagen in Oudheidkamer
Het bestuur van het Streekmu-
seum Oudheidkamer Reeuw-
ijk heeft besloten, overtollige,
vaak dubbele oude voorwer-
pen met toestemming van
de schenkers te verkopen.
Grijp uw kans om in het bezit
te komen van originele oude
voorwerpen, voor uzelf of om
cadeau te doen. Voor kinderen
is er in het winkeltje oud-Hol-
lands snoepgoed zoals duim-
drop, kaneelstokken, wijnbal-
len en zoethout te koop. De
verkoopdagen zijn op zaterdag
27 en zondag 28 oktober. De
openingstijden zijn zaterdag
van 10.00 tot 17.00 uur en
zondag van 13.00 tot 17.00
uur. Voor een bezoek aan het
museum zijn de toegangsprij-
zen: volwassenen 4,00 en
kinderen tot 12 jaar 2,50.
www.streekmuseumreeuwijk.nl
1e indruk gemeenteraad over
begroting 2013
Een forse opgave is de titel van de concept
programmabegroting 2013 - 2016. Met de
benaming wil het college aangeven dat deze
begroting ons een forse opgave brengt. Niet
alleen voor de gemeente zelf, maar ook voor
organisaties, inwoners en bedrijven. Met
elkaar zullen we zorg moeten dragen voor
een balans in onze inkomsten en uitgaven
als totale gemeente.

Bodegraven-Reeuwijk blijft een aantrekkelijk
dorp om te werken, wonen en te leven. Dat
zijn belangrijke themas voor het gemeente-
bestuur de komende jaren. Geld om nieuwe
wensen te realiseren is er niet. Toch wordt
op de meeste hefngen en tarieven alleen
1,75% inatiecorrectie toegepast. Ook
werken we aan dienstverlening op maat voor
onze inwoners en willen we de lokale econo-
mie stimuleren.

Op woensdag 31 oktober wordt in een
speciale raadsvergadering deze begroting
besproken. Het is aan de gemeenteraad om
de programmabegroting 2013 - 2016 vast
te stellen. Het is aan de raad om te bepalen
waaraan het geld wordt uitgegeven.

Als voorproefje op deze algemene beschou-
wingen geven alle fracties uit onze gemeen-
teraad hun 1e reactie op het voorstel van het
college. Met deze reactie laten zij u weten
hoe zij denken over de begroting. En krijgt u
een idee van de onderwerpen die leven bij de
verschillende fracties.

Ik wens ons een goede raadsvergadering
toe. U bent van harte welkom. U kunt ook de
vergadering vanuit huis volgen via de website
www.bodegraven-reeuwijk.nl.

Christiaan van der Kamp
Burgemeester
Visie op uitzicht
Uit deze laatste begroting voor de verkiezingen
van 2014 zou moeten blijken dat het huidige col-
lege zn knopen telt en een toekomst perspectief
schetst waaruit inwoners, verenigingen en
bedrijven zekerheid kunnen putten. De werkelijk-
heid is dat de leningen die de gemeente heeft
uitstaan alleen maar mr worden en de rente-
druk op de begroting hoger wordt. Dit zet deze
begroting in een ander perspectief. De begroting
is door het college dichtgerekend door aan-
names van bezuinigingen op maatschappelijke
participatie (Wmo e.d.), onderhoud van de
openbare ruimte, verkleining van het ambtelijk
apparaat en lagere inkoop. Heel veel onzekere
en wellicht te hoog ingeschatte aannames.
De ChristenUnie...
...wil zicht op wat de bezuiniging op de Wmo
e.d. nu voor effect heeft op de betrokkenen
zelf. We willen dus niet alleen weten wat het
college wil bereiken, maar vooral hoe. Wij
kiezen voor een klantgerichte oplossing.
...begrijpt dat we met de minimale wettelijke
grens in het onderhoud van de openbare
ruimte te maken krijgen. Waarom de inwoners
niet bij onderhoud betrekken? Wij kiezen voor
een Groen Adoptie Plan.
...wil de lasten voor de inwoners in de hand
houden. Door onzekere taakstellingen en
oplopende schulden is dit onzeker.
Punten waar de ChristenUnie aandacht vraagt
0roene Part gemeente
Villennium en lairtrade gemeente
0emeentelijke dienstverlening in alle kernen
lnwoners bij bezuinigingen betrekken.
Pandhaven en geen gedogen
8etaalbare woningen in het bijzonder voor
senioren en starters
Lorgzekerheid voor mensen binnen de Wmo
Plaatselijke baanontwikkeling voor mensen in de
bijstand
Landelijk gebied betrekken bij toeristische
ontwikkeling
1ask lorce 'Lvenwicht en gezonde begroting'
Regeren is vooruitzien, negeren is vooruit-
schuiven. Wij vragen visie om verbeteringen naar
de toekomst te realiseren. Specieke keuzes
van het college. Bodegraven-Reeuwijk uit het
nancile moeras.
Algemene beschouwingen 2012
De VVD fractie is content met het positieve
resul taat van de begroting, maar beseft tege-
lijker tijd dat de komende jaren niet zonder
zor gen zijn. We moeten continu alert zijn, maar
ook kijken naar een eerlijke verdeling van de
minder leuke zaken die op ons pad komen en
die helaas broodnodig zijn om onze gemeente
draaiende te houden. De verdeling van de
Riool hefng zien wij bijvoorbeeld absoluut
anders. Onze volgende uitdaging is de wijze
van nanciering van de laatste te vernieuwen
basis scholen, nu de rondweg na een jarenlange
discus sie volledig in de begroting is opgenomen.
Politieke samenwerking is de komende periode
onontbeerlijk.

In 2012 hebben wij gezegd dat we als gemeente
en politiek onze creativiteit in de strijd zouden
moeten werpen om die zaken die geen of weinig
geld kosten maar die door onze inwoners wel als
heel belangrijk worden gevoeld, meer aandacht
te geven en daar waar nodig te verbeteren. Al
snel komen we dan op onderwerpen als com-
municatie, inspraak en betrokkenheid. De VVD
fractie heeft haar rol hierin als heel belangrijk
ervaren en zal deze ook in 2013 voortzetten.

De leefbaarheid in al onze kernen is eveneens
een permanent aandachtspunt. Voorzieningen
zijn het smeermiddel van onze samenleving
naast de vele vrijwilligers die onze gemeente
kent bij o.a. de verenigingen, wijkteams, kerken
en scholen die we niet vaak genoeg in het
zonnetje kunnen zetten.

De sterk stagnerende woningmarkt is een
probleem dat de gemeente- en landsgrenzen
overschrijdt. Maar wel kunnen we lokaal
continue aandacht vragen om bij de schaarse
nieuwbouwprojecten die woningen te bouwen
waar behoefte aan is, namelijk voor de jongeren
die we in ons dorp willen houden en de senioren
die een levensloopbestendige woning behoeven
en beiden zowel in de huur- als koopsector.
Voor de VVD fractie geldt ook lokaal: niet
doorschuiven, maar aanpakken!
Geen 10, geen 15, nee 20% korting op subsi-
dies van sport- en welzijnsorganisaties.
Dit is niet een reclame van een witgoedknaller
maar het motto van de gemeentebegroting.
Alle sport- en welzijnsorganisaties moeten 20%
bezuinigen om de gemeentebegroting rond te
krijgen. Dit, terwijl deze organisaties eerder zijn
verzocht om met voorstellen te komen om 10%
te bezuinigen. Dus nu maar even het dubbele!
En dat in onze Regiegemeente waarin het be-
leid is: steeds meer verantwoordelijkheid bij de
inwoners, op vrijwillige basis natuurlijk. Je vrijwil-
lig inzetten om de tekorten van de gemeente te
dekken, ten koste van je organisatie. Ga er maar
aan staan.
Dat er wel wat vet af mag is de PvdA duidelijk,
maar dit is uitbenen...
Maandag 15 oktober op het nieuws: Gemeen-
ten lijden miljoenenverliezen die ze compense-
ren met bezuinigingen op de maatschappelijke
voorzieningen en met verhoging van de 0L8".
Ook Bodegraven-Reeuwijk, wij hebben vele mil-
joenen verlies op onze bouwgrond geleden. Gaat
het college heel slim zuinig worden om de inwo-
ners niet zwaarder te belasten dan nodig is?
Nee hoor, de gemeente gaat in plaats van
bezuinigen op posten die de inwoner niet
direct in de huishoudportemonnee raakt,
vrolijk door met uitgeven.
De meest in het oog springende uitgavenpost
is de rondweg in Reeuwijk-Brug, die zelfs een
paar miljoen duurder uitvalt dan eerst begroot.
Het blijkt dat de kosten van de weg niet gedekt
kunnen worden uit de opbrengsten van verkoop
van bouwgrond. De oplossing?: het college gaat
dat geld nu gewoon lenen zodat de volgende
generatie gigantisch kan gaan afbetalen. Vele
duizenden inwoners die gebruik maken van onze
welzijns- en sportvoorzieningen zijn de dupe.
Het college presenteert een begroting in
balans maar het is balanceren op de rand
van de afgrond. Nog een tegenvallertje en we
storten erin...
week 43 - 2012 | www.bodegraven-reeuwijk.nl | communicatie@bodegraven-reeuwijk.nl | T 0172 - 522 522
Vragen bij de begroting
Pet kan toch niet zo zijn dat 8odegraven
Reeuwijk als de gemeente met de hoogste
lokale lasten in de regio niet in staat zou zijn
haar openbare ruimte (wegen, pleinen en
groen) behoorlijk te onderhouden? Waarom
niet meer rekening gehouden met de effecten
die de voortgaande verloedering van de
openbare ruimte heeft op de leefbaarheid,
de toeristische aantrekkelijkheid van de
dorpen en de verkoopbaarheid van huizen,
bedrijfspanden?
Waarom kiest het college voor zulke dras-
tische besparingen op de kwaliteit van de
openbare ruimte, maar blijven de zeer ruim
aanwezige sportvoorzieningen (3 tot 4 zoveel
als in een gemiddelde gemeente) tot nu toe
volledig buiten beschouwing als het om bezui-
nigen gaat, evenals trouwens het budget voor
cultuur?
vinden het college en de coalitiepartijen het
aanleggen van een luxe en dus zeer kostbare
variant van de rondweg in Reeuwijk echt
belangrijker dan het nakomen van afspraken
en beloften ten aanzien van de bouw van
nieuwe schoolgebouwen in Bodegraven en
Nieuwerbrug?
Ln wat blijft er over van de beloofde blijvende
beschikbaarheid van goed bereikbare
service punten van de gemeente in de diverse
dorpen? Allemaal over de rondweg naar het
gemeentehuis in Bodegraven?
Als het college echt gelooft dat het met de
nodige inspanning mogelijk is voor een bedrag
van 1 miljoen euro voordeliger in te kopen op
17 miljoen gangbare uitgaven, waarom is dat
dan al niet (veel) eerder gedaan?
0eneert het college zich eigenlijk niet een
beetje voor deze conceptbegroting?
Met tegenwind toch vooruit!
De Gemeenteraad beslist binnenkort over de Be-
groting 2013. Duidelijk is dat het huishoudboek-
je van Bodegraven-Reeuwijk onder druk staat.

Verliezen
De gemeente lijdt veel verlies op verkoop van
gronden omdat door de verslechterde economie
lokale bouwprojecten niet voortvarend ontwik-
keld worden. En de nanciering van onze schul-
den kost ons veel geld. Wij van Burgerbelangen
Bodegraven-Reeuwijk zetten ons in om de
belastingen met uitzondering van de inatiecor-
rectie niet te verhogen. In vergelijking tot andere
gemeenten in onze regio is onze belastingdruk
namelijk een van de hoogste!

Bezuinigingen
Wij zijn voorstander om bestaand beleid te
her overwegen. Dat willen wij doen door in goed
overleg met verenigingen, stichtingen en bur-
gers te komen tot maatschappelijk verantwoor-
de bezuinigingen. Voorwaarde is dat dit traject
zorgvuldig wordt ingezet met een impuls voor
wijkgericht werken. Bovendien mogen deze
ombui gingen niet ten koste gaan van degenen
die afhankelijk zijn van voor hun belangrijke
dagelijkse (zorg)voorzieningen. Verder kan de
gemeente geld besparen door beter te onder-
handelen bij het inkopen van goederen en dien-
sten. Lelfs de hoge kosten van noodzakelijke
inhuur van personeel kunnen omlaag!

Minder ambtenaren
Ten slotte vinden wij dat gemeentelijke taken
kwalitatief beter en efcinter uitgevoerd kun-
nen worden door een afgeslankte gemeentelijke
organisatie. De voordelen van de fusie tussen
Reeuwijk en Bodegraven moeten nu eens nan-
cieel worden gerealiseerd.

Inwoners betrekken
Het huishoudboekje moet op orde. Een opgave
met veel nancile tegenwind. Maar we moeten
vooruit, om te komen tot een slankere overheid
waarbij dienstverlening verbetert, tegen lagere
kosten. Een regiegemeente waarbij inwoners
en het maatschappelijk middenkader serieus
betrokken zijn bij de inrichting van hun eigen
leefomgeving.
Sterk in de regio!
Het Bodegraafs Nieuwsblad kopte enige weken
geleden bij het uitkomen van de begroting
2013 dat de gemeente de nancin op orde
heeft. Deze kop heeft de CDA fractie enigszins
bevreemd. Ja, het is waar dat er een sluitende
begroting voor 2013 wordt gepresenteerd. De
CDA-fractie is daarover verheugd, maar we ma-
ken wel enige kanttekeningen.
Het is in deze economisch onvoorspelbare tijd
goed dat het college kiest voor een beleidsarme
begroting waarbij het motto is om de winkel
goed op orde te hebben en te houden. Toch
is er ruimte gemaakt door de raad voor forse
investeringen in de Rondweg, het Evertshuis en
ontwikkeling op het Dronenpark. Dit getuigt van
visie en realiteitszin.
Het efcinter uitvoeren van de gemeentelijke
taken mag niet leiden tot een te kleine orga-
nisatie, een organisatie die niet het gewenste
diensten niveau haalt.
Om het wonen in de gemeente Bodegraven-
Reeuwijk te promoten, moeten de unieke
punten van onze gemeente duidelijk in de regio
geproleerd worden. Er staan ons grote verande-
ringen te wachten in de problematiek van de
Wmo en de AW8L. 0e zorgvraag neemt toe en
de kosten lopen uit de hand. De regering was
en is, waarschijnlijk, van mening dat in navol-
ging van de Wmo nu ook de AW8L decentraal
geregeld moet gaan worden. Onze gemeente
kenmerkt zich door een groot buitengebied.
Landbouw, recreatie en natuur zijn de belangrijk-
ste themas in deze gebieden. Maar dat alles is
niet zonder zorgen.
Maar het CDA wil niet bij de pakken neerzitten
en wil het college aansporen om alles in het
werk te stellen dat het Groene Hart blijft klop-
pen en dat er naast het vele moois dat we
hebben er ook gewerkt, vernieuwd, gewoond en
gerecreerd blijft worden.
CDA ziet in de Nieuwe Regio een noodzakelijk
platform om verder samen te werken in het
Groene Hart en de regio beter op de kaart te
zetten.
Kaasschaafmethode
Voor de begroting 2013-2016 van de gemeente
wordt gewerkt met de kaasschaafmethode. Er
wordt steeds van elk programma een dun plakje
afgesneden dat verdwijnt in het zwarte gat dat
afschrijving en rente heet. Veroorzaakt door
onder andere de vele grondposities die maar
niet tot ontwikkeling komen.

Is dat zo erg, kaasschaven? Er blijft toch genoeg
over? Ja en nee. Ja, we hebben het niet slecht.
Nee, 15 tot 20% bezuinigen kan hard aankomen,
bijvoorbeeld bij clubs of evenementen. Spon-
soren lossen dit in crisistijd niet op. Gevolg:
de contributie gaat ink omhoog. Linksom of
rechtsom, de burger betaalt. En dat terwijl er
nog een grote kaas ligt te rijpen en binnenkort
in de schappen komt: de rondweg in Reeuwijk.
Deze gaat ons 50 jaar lang ongeveer 600.000
per jaar kosten aan afbetaling, rente en onder-
houd.

En als we nu eens niet de schaaf gebruiken,
maar de rondwegkaas in zijn geheel wegsnijden?

Dan hoeven we minder te bezuinigen, bijvoor-
beeld op de vakantiespelen, de bibliotheek, een
nieuwe school of zwembad 0e luut. 0an ook, is
er ruimte voor duurzaamheid. Het budget hier-
voor is maar 15.000 incidenteel en op deze
begroting nihil. Visie op vergroening is bij dit
college gezakt tot nul. Beleid wordt al drie jaar
vooruitgeschoven. De hele wereld is bezig met
duurzaamheid en Bodegraven-Reeuwijk heeft
geen visie! Lie onze halve zonnemolen bij het
milieustation waar al een jaar geen leven in zit.

0roenLinks vindt het een kwestie van keuzes
maken. Kaasschaaf, asfalt, of toch nog wat
brokjes (duurzame) kaas voor de burger, zegt u
het maar in 2014!
Raadsvergadering begroting
De gemeenteraad vergadert op woens dag
31 oktober over de begroting.
De vergadering begint om 14.00 uur in de
Raadzaal in Bodegraven.

Op 31 oktober zijn ook de algemene be schou-
wingen. Elke fractie heeft 10 minuten spreek-
tijd in de 1e termijn. Ingediende moties en
amendementen worden besproken.

Bij aanvang van de vergadering zal mw A.C.J.
(Xandra) de Groot van de fractie Burger-
belangen Bodegraven-Reeuwijk, afscheid
nemen als raadslid. Lij wordt opgevolgd
door de heer H.W.J. (Henk) Rijkenhuizen,
oud-gemeenteraadslid in de gemeente
Reeuwijk. Hij zal aansluitend aan het
afscheid worden genstalleerd.

U bent van harte welkom!

Kijk op Bodegraven 24 oktober 2012 - pagina 14
Kijkertjesbon
Reserveer uw gratis Kijkertje met deze bon.
Via deze bon kunt u eenvoudig een kleine advertentie opgeven.
Gebruik voor elke letter, elk leesteken en elke tussenruimte een vakje.
Naam: ..................................................................................................................................
Adres: ..................................................................................................................................
Telefoon: ..................................................................................................................................
Wenst onderstaande tekst als gratis Kijkertje te plaatsen
Uitsluitend gevr./te koop/gratis af te halen gebruikte goederen,
vermiste/gevonden huisdieren of voorwerpen van en voor die-
genen die in het verspreidingsgebied van Kijk op Reeuwijk en
Kijk op Bodgraven wonen. Maximale waarde van het te koop
gevraagde of aangebodene 110,-. De prijs moet vermeld worden.
Maximaal n Kijkertje met per adres per week. Kijkertjes die niet
aan bovenstaande regels voldoen, worden niet in behandeling
genomen. Let op: in een Kijkertje kunnen geen diensten worden
gevraagd of aangeboden.
Deze bon opsturen naar:
- Kijk op Bodegraven, Leeghwaterstraat 15-07, 2811 DT Reeuwijk.
Of per e-mail (max 80 letters, inclusief spaties en overige leeste-
kens):
- kijkertjes@kijkopbodegraven.nl (verplicht naam en adres ver-
melden)
U kunt de bon ook afgeven bij:
- t Ouwe Pakhuis, Bouwsteeg 2, Bodegraven
Kijkertjes kunnen zonder opgave van redenen worden geweigerd.
De Kijkertjes die op vrijdag in ons bezit zijn, worden de week erna
geplaatst. De uitgever behoudt zich het recht voor om van het slui-
tingsuur af te wijken.
Oplage: 9.000 exemplaren
Verspreidingsgebied: Bodegraven,
Nieuwerbrug, Meije, Zwammerdam
Uitgever: Elly de Knikker
Kijk op Bodegraven is een handels-
naam van Graficelly B.V.
Hoofdredacteur:
Lianne van der Made
Tel. 06-20919266
redactie@kijkopbodegraven.nl
Redactiemedewerkers:
Anneke Agterberg, Margon van den
Berg, Wim de Boevre, Jeroen Kok,
Ruud Kooistra, Pancras Kuipers,
Marlien van Leeuwen, Narda Rebel,
Bert Verver, Karin Wagter

Inleveren kopij:
Uiterlijk maandag 09.00 uur. Over-
name artikelen toegestaan met
bronvermelding: Kijk op Bodegraven
Advertenties:
Reservering vr maandag 12.00
uur. Daarna kan plaatsing niet gega-
randeerd worden. Informatie over
tarieven en aanleveren via
Sander de Otter, Tel. 0182-399266
verkoop@kijkopbodegraven.nl
Elly de Knikker, Tel. 0182-399266
advertentie@kijkopbodegraven.nl
of op www.kijkopbodegraven.nl
Druk:
Rodi Rotatiedruk, Broek op Langedijk
Bezorging:
Reclameverspreiding
Bodegraven 0172-615588
Bereikbaar tijdens kantooruren.
bezorging@kijkopbodegraven.nl
Colofon
Kijk op Bodegraven Leeghwaterstraat 15-07 2811 DT Reeuwijk
Telefoon 0182-399266 Web www.kijkopbodegraven.nl
Het Paard van Boreft komt weer thuis
Het Paard van Boref is het hele jaar op tournee geweest door alle dorpen en bijna alle buurtschappen van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk. Altijd vergezeld van
vrolijke muzikanten en ander paardenvolk heef Het Paard scholen bezocht, mensen gesproken, verhalen gehoord en feesten meegemaakt. Het was kortom een
veelbewogen rondreis met bijzondere ontmoetingen en onverwachte avonturen. Kijk op Bodegraven ging op bezoek en noteerde alvast enkele belevenissen van Het
Paard. Het Paard zal aankomende zaterdag zijn uitgebreide memoires aan wethouder Hans Vroomen overhandigen.
Tijdens de nieuwjaars-
receptie van 2011 waren
alle kernen van de nieuwe
gemeente Bodegraven-
Reeuwijk vertegenwoor-
digd. Het ene dorp werd
nog mooier geschetst dan
het andere. Dat wekte de
nieuwsgierigheid van Het
Paard. Het Paard wilde
ervoor zorgen dat in al die
kernen verhalen los kwa-
men. En het werkte: Men-
sen vertellen graag over
het dorp of buurtschap
waarin ze leven. Zo ont-
wapenend. Het Paard en
zijn paardenvolk hebben
de reis door de gemeente
als een prachtige belevenis
ervaren.
BODEGRAVEN EN
NIEUWERBRUG
Het Bodegraafse Paar-
denburg stond uiteraard
bovenaan het lijstje van
Het Paard. De prachtig
verbouwde boerderij met
haar fraaie voorgevel. En
de daarbij horende legende
van de vrekkige boer met
zijn uitspraak: Nog eer-
der zullen hier de paarden
de trap op lopen dan dat
mijn vrouw zal sterven. En
aldus geschiedde volgens
de overleveringen. Van-
daar uit vertrok het paard
met een heuse paarden-
trailer naar Fort Wiericker-
schans. Waar het onder-
dak kreeg in de vroegere
paardenstal, waar tot dan
toe nooit een paard had
gestaan. Peter Kraan nam
het paard aan de hals en
plaatste het in een van de
schepen van het fort. Om
het bij de enige tolbrug van
Nederland af te zetten. Bij
Fiool in Nieuwerbrug vond
het Paard van Boref die
nacht onderdak met mooi
uitzicht op de brug. Bij zijn
rondtocht door Nieuwer-
brug deed het paard de
basisschool De Brug aan.
Daar kreeg het spontaan
nieuwe ideen voor zijn
reis. Het ging langs bij de
Zingende Zaag en kreeg
een reserve hoefjzer van
de smid die het dorp rijk is.
WAARDER EN
DRIEBRUGGEN
In de buurtbus werd het
paard met livemuziek
naar Waarder gebracht.
Oud-wethouder Dirk Hag-
oort stond het Paard van
Boref met de Waardense-
vlag op te wachten. In een
zwaan kleef aan stoet trok
Het Paard en zijn paar-
denvolk door Waarder om
vervolgens in Kerverland
te eindigen. Waar verha-
len en anekdotes werden
uitgewisseld. In Driebrug-
gen bezocht het paard de
kunstenaar Jelle Drenth.
En na een heerlijke wande-
ling door het oud-Hollands
landschap met typische
houtkampjes ging het lek-
ker uitrusten in de hooi-
berg bij Nooitgedacht.
Vervolgens ging het in de
boot over de Wiericke naar
het voormalige gemeen-
tehuis. Met de weten-
schap dat er vroeger in de
gevangenis, die dit gebouw
rijk was, boeven zaten
opgesloten. Nog even mee
gymmen met de senioren
in Custwijc en natuurlijk
even langs bij de kinderen
van De Wegwijzer. En dan
snel weer verder in het en
bootje over de Wiericke
richting de houtloodsen
van VIOS. Met een sliert
Hogebrugse kinderen en
de paparazzi in zijn kielzog
ging het gezelschap naar
de Broekkade, midden in
het inundatiegebied van
de Oude Hollandse Water-
linie. Dit smalste stukje
van de waterlinie is in het
Waterliniepad opgenomen
en voor wandelaars zijn er
leuke informatiebordjes
geplaatst. Daarna kon Het
Paard zijn weg wel vinden
naar Oukoop naar de heer-
lijkheid Wiltenburg.
SLUIPWIJK EN
REEUWIJKSE HOUT
Achterin het veewagentje
ging Het Paard van Boref
richting Sluipwijk en de
Watersnip. Een hartelijk
welkom met oude verhalen
aan de s Gravenbroekse
plas. Na een weekje loge-
ren in groepsaccommoda-
tie De Rokende Turf mocht
het Paard mee uit varen
met een bok, een streek-
eigen motorboot. Over de
Reeuwijkse wateren naar
het (inmiddels gesloten)
infocentrum De Hartloper.
Onder leiding van een gids
vervolgde Het Paard zijn
weg, door het Reeuwijkse
Hout, over het surfstrand,
om de Sloene, langs de
Steupel, richting Oudheid-
kamer. Mooie verhalen
horend over onderwater
grotten, paling, verdronken
land, turf- en zandwinning
en hoe een mens zomaar
miljonair kan worden. Het
Paard van Boref verbleef
op stal in Streekmuseum
Oudheidkamer Reeuwijk.
Behalve donderdag, toen
kwamen de kleuters van
basisschool De Regenboog
Het Paard ophalen.
REEUWIJK-DORP EN
REEUWIJK-BRUG
Samen met de senioren uit
Reeuwijk mocht Het Paard
even alle ledematen rek-
ken en strekken. Vervol-
gens ging het tussen de
middag via de markt en het
winkelcentrum richting het
voormalige gemeentehuis.
Daarna ging het met zijn
gezelschap op weg naar
Reeuwijk-Dorp. Bij basis-
school De Bron werd Het
Paard hartelijk ontvangen
en werd het verhaal van
lang geleden verteld toen
de ree van Reeuwijk werd
uitgezet. Bij Vergeer Kaas
Holland werd de buik van
Het Paard gevuld met kaas.
Daarna even naar binnen
gluren bij de oude cope-
ratie Sint Catharina waar
boeren ooit hun veevoe-
ders gezamenlijk inkoch-
ten. Via de Kerkweg naar t
Landje van Dirk; met kip-
pen, geitenschuur, kleine
boomgaard, zwemvijver,
grasland en geriefosje
een paradijs op aarde. Van
daaruit naar het meest
westelijke puntje van de
gemeente; Randenburg.
Waar het werd bijgepraat
door een jong tuindersge-
zin en de grootouders. Over
de kerk die er ooit stond
met daarnaast het kerk-
hof dat bijna volledig werd
geruimd. In Randenburg
zijn nu tuinders aan het
werk; volle grond, potcultu-
res, stekken en wieden.
TEMPEL
En dan geef de kalender
alweer augustus aan en
vaart Het Paard met een
koolschouw door de Lan-
sing richting het buurt-
schap Tempel. Het Paard
wandelt daar over het
Adriaan Burgerplein, de
enige echte Tempelier die
tot burgemeester werd
geslagen. Het hoorde ook
verhalen over het Tempel-
feest bij Pernettya kwekerij
Mathot. Een terugkerend
buurtfeest met veel hila-
riteit en bingo. De Tem-
pel met haar tuinderijen,
waterbekkens, ringdijken,
blootkampeerders en kun-
stenaars achter zich latend
trok Het Paard verder.
MEIJE
In de aanhanger van een
tractor kwam Het Paard
en zijn paardenvolk over
het kronkelige weggetje
in de Meije aan. Overal
gras, koeien, boerderijen
en water. Met Pietje Pot-
lood, de watertoren, die
dan links dan rechts van
de weg opsteekt. Eetcaf de
Halve Maan net naast de
kerk een van de bekend-
ste stempelplaatsen met
schaatstoertochten. En ook
s zomers is het er goed toe-
ven voor hordes fetsers en
even zo vele motorrijders.
Tijdens een picknick vertelt
Bartholomeus Heemskerk
in het zonnetje over de gro-
te gezinnen die dit buurt-
schap rijk was. Over de
scholen die verdwenen zijn
net als de oorspronkelijke
bewoners wier leven en
werken gerelateerd waren
aan de invloeden van de
natuur. De laatste over-
nachtingen van Het Paard
waren bij de Hollandse
Boerderij waar polderspor-
ten worden beoefend, en
watersporters hun trek-
kerstentjes opzetten.
ONTVANGST OP HET
RAADHUISPLEIN
Zaterdag 27 oktober keert
Het Paard via het Veld-
zichtpad terug in Bodegra-
ven. Waar het om 14.00
uur verwacht aan te komen
bij het gemeentehuis. Wet-
houder Hans Vroomen zal
Het Paard ontvangen, zijn
reisboekje tekenen en zijn
memoires in ontvangst
nemen. Na zon lange reis
hoopt Het Paard van Boref
en het paardenvolk op een
groots ontvangst op het
Raadhuisplein. Iedereen is
van harte uitgenodigd bij
deze vrolijke gelegenheid
aanwezig te zijn.
Het Paard dat zoveel ver-
halen heef losgemaakt,
kan bevestigen dat elke
kern van de gemeente
Bodegraven-Reeuwijk haar
eigen kleurrijke anekdo-
tes kent en elk afzonderlijk
een pareltje in het Groene
Hart is.
Tekst: Marlien van Leeuwen
Beeld: Peter Jansz, Stichting Festijn
60.000 ritten voor
Vervoer van Deur tot Deur
Sinds de oprichting eind 2005 heeft de Stichting 60.000 ritten
uitgevoerd. Mevrouw A.R. Leeder was de gelukkige die deze
60.000e rit boekte. Zij kreeg in het bijzijn van de secretaris Dick
Mos, een bos bloemen en een cadeaubon uitgereikt door de
voorzitter Gijs van den Wall Bake. De Stichting is indertijd opge-
zet om te voorzien in zogenaamd aanvullend sociaal vervoer.
Ouderen die nog redelijk goed ter been zijn maar moeite hebben
om gebruik te maken van het openbaar vervoer kunnen zo blij-
ven deelnemen aan het maatschappelijk verkeer. Hierdoor kan
het gevoel van isolement worden voorkomen. Er zijn meer dan
50 vrijwilligers actief voor de stichting die ongeveer 200 deelne-
mers heeft. Daar er geen betaalde krachten zijn, kunnen de kos-
ten laag worden gehouden. Dankzij de bereidheid van een aantal
Bodegraafse bedrijven om een advertentie op de bus te plaatsen
is de begroting sluitend. Als onafhankelijke stichting zijn wij er
trots op, zonder subsidie, dit bijzondere vervoer te kunnen bieden
en hopen dit ook te blijven doen zolang de behoefte en noodzaak
er zijn.
Kijk op Bodegraven 24 oktober 2012 - pagina 15
Kijkertjes
t.k. n-persoonbed (licht eiken)
met auping spiraalbodem 90 cm
breed bij 200 cm lang 50,- tel.
0172-685187
t.k. Zwitserlandvignet 2012 17,50
tel. 0348-500648/0614-655083
wie heeft mijn blauwe trainingsjas
met tekst ITALIA (maat 158) vr. 12
okt. meegenomen v.h. voetbalveldje
bij de Waterdekmos tel. 0182-395805
gevraagd tegen redelijke prijs vignet
voor zwitserland 2012/2013 tel. 0654-
602178
t.k. JVC breedbeeld tv, 68 cm (met
kont) i.z.g.st. 20,- tel. 0620-353760
t.k. Philips Original Home Solaria
HB 812 A 220-230 V 50 Hz 1250 watt
inklapb. zonnehemel izgs met nw.
lampen 110,- tel. 0659-496397
t.k. HP Photosmart 5510 All-in-One
(CQ176B) draadloos, nieuwpr. 110,-
nu voor 80,-, nooit gebruikt wegens
overcompleet tel. 0627-370609
t.k. Vaporello Polti ecological stoom-
reiniger systeem, met toebehoren
power 2250 W. 35,- tel. 0627-
053023
t.k. electric olieradiator Kema keur
2000W in goede staat 45,- tel.
0182-395326
t.k. prachtige veelkleurige ets voor
kinderen van 4 tot 6 jaar. 35,- tel.
0653-916162
gevraagd afzuigkap 60 cm breed
tel. 0630-712223
t.k. oude behandelbank (niet ver-
stelbaar) 10,- tel. 06-38969837 (na
18 uur)
t.k. rvc broekje en shirt maat M en 1
paar sokken 15,- tel. 0612-951692
t.k. klepbureau met laden 110,- tel.
0182-395556
gratis af te halen 4 volwassen konij-
nen, niet voor de slacht tel. 0348-
502397
t.k. 2 postzegelalbums zonder
zegels 10,- tel. 0610-867993 (na
19 uur)
gratis af te halen wandelende tak-
ken tel. 0172-615493
t.k. Nike voetbalschoenen nw. in
doos mt. 43, stalen nop van 110,-
voor 75,- tel. 0348-745254
t.k. combi magnetron chroom 25,-
tel. 0182-392983
t.k. eiken boekenkast h2mx82x28,
4 planken, 2 deurtjes 40,- tel. 0182-
301455
t.k. etsendrager voor 3 etsen
25,- tel. 0182-392608
t.k. Salomon wandelschoenen
heren of dames mt. 40 z.g.a.n. niet
op gelopen 50,- tel. 0613-743522
t.k. 5 samsonite sporttasjes formule
F1 nw. 2,50 p.st. 5 voor 10,- tel.
0643-583323
t.k. VW-velgen (4 stuks) 50,- tel.
0687-130070
t.k. Philips Blu-Ray disc-player 2000
25,- tel. 0182-396106
t.k. roze/witte Nike voetbalschoenen
1x gedragen mt. 41 40,- tel. 0182-
395868/0657-155628
t.k. geperst bricket/openhaardhout/
kachelhout zak plm. 9 kg 3,50,
5 zakken 15,- tel. 0651-575730
t.k. stel mollenklemmen i.z.g.st.
5,- p.st. tel. 0172-617355
t.k. serie 8 uitvoeringen Lego Power
Miners (nw 170,-) 70,- tel. 0623-
003430
t.k. HI Dongel met KPN prepaid
simkaart 20,- tel. 0172-613338,
0610-840703
t.k. 4 bruine eetstoelen skai 100,-
tel. 0172-617779
t.k. origineel tafelbiljart met nieuw
laken 173 bij 95 cm 45,- tel. 0649-
935547
voor bos bloemen: 4 vakantieche-
ques Roompot a 50,- tel. 0655-
324788
t.k. gele waarschuwingspop Victor
Veilig zgan 20,- tel. 0182-559897
t.k. houten peuterbed klassiek/
modern + matras 25,- tel. 0624-
243812
gevonden op 21/10 bij Surfplas digi-
tale camera tel. 0622-419476
gevonden op 22 okt. cadeaubonnen
in enveloppe tel. 0614-629056
Vergadering Wijkteam
Bodegraven Zuid
Het volgende openbare wijkteamoverleg van Wijkteam Bodegra-
ven Zuid is op dinsdag 30 oktober. Belangstellenden zijn vanaf
20.00 uur welkom in Rijngaarde. Op de agenda staan onder
andere de verkeerssituatie bij spoorwegovergang Goudseweg,
behoudenswaardige bomen en de verloedering van parkeerplaats
Karperlaan. Ook wordt deze avond gesproken over de wensen
die 19 bewoners van de Dronenwijk tijdens de inspraakactie op
zaterdag 20 oktober hebben geuit.
Erkend installatie bedrijf
Van den Heuvel Elektro
ontwerpt, levert,
keurt en installeert
elektrotech nische
installaties.
Wij werken voor particulieren en bedrijven.
xxx/wboefoifvwfmfmflusp/om
35.vvst!tupsjohtejfotu;
17!62!213!652
PlaIIeweg 40A 2811 NA Reeuwi|k
1el. (0182) 52 26 77 Mobiel (0651) 10 25 41
Uoh geldig op alle lingerie!
Alle merhen en combinaties mogeli|h!
8aadhulsweg 27 2811 P1 8eeuwl[k 0182 392389 CpenlngsLl[den: dl. L/m vr. 09.00 - 17.00 uur, za. 09.00 - 16.00 uur

8urgerreeuw|[k
uames - Peren - 8abymode Llngerle 8odyfashlon nachLmode 8eenmode
Op alle onderkleding voor

dames, heren en kinderen
CoedkoopsLe arLlkel ls graLls!
nleL geldlg op eerdere aankopen en besLelllngen
Actle ls qelJlq t/m J oovembet
Dirk Jan Warnaar bij radio
Bodegraven
Cees van Zelderen interviewt Dirk Jan Warnaar in het radio-
programma Converseren met Cees op maandag 29 oktober om
20.00 uur bij radio Bodegraven. Het interview wordt afgewisseld
met bijzondere muziek. Dirk Jan Warnaar is bekend als dirigent
en initiatiefnemer van diverse projectkoren en de uitvoering van
de Matheus Passion in 2008 en 2011 in Bodegraven. Hij vertelt
onder andere over hoe Local Care is ontstaan en over de organi-
satie van de 4 en 5 mei vieringen. Met veel passie vertelt hij over
het Weinacht oratorium dat op 23 december in de Ontmoetings-
kerk wordt uitgevoerd door een projectkoor. Hij verheugt zich er
om dan het Nederlands begeleidingsorkest te mogen dirigeren.
Het programma wordt op dinsdag 30 oktober om 22.00 uur en
zondag 4 november om 19.00 uur herhaald. Radio Bodegraven
is via de ether te ontvangen op 107.8 FM en via de kabel Ziggo
103.4 FM en Rekam/Caiway 98.3 FM.
Filmworkshop
groot succes
Voor de basisschooljeugd uit
onze gemeente organiseert
BRAVO verschillende acti-
viteiten die ze na schooltijd
kunnen doen. In Nieuwerbrug
konden de kinderen dit sei-
zoen kiezen uit turnen bij de
NIVO en een eigen film maken
met theatermaker Michiel van
de Burgt. Voor de workshop
Maak je eigen film schreven
zich zo veel kinderen in, dat
en niet n maar drie groepen
een film gaan maken in en
rond de school. Het resul-
taat van de workshop is vanaf
19 november te zien op de
website.
www.michielvandeburgt.nl/filmpjes
Kijk op Bodegraven 24 oktober 2012 - pagina 16
Op het bedrijventerrein gelegen boven-
woning (63m) met 2 dakterrassen. De
woning is bereikbaar via de eigen opgang
en is oa v.v. een woonkamer v.v. airco,
1 slaapkamer v.v. airco, 1 kleinere kamer en
een badkamer v.v. douchecabine en wastafel.
Huurperiode voor min. 1 jaar (langer
mogelijk), huurprijs excl. 150,- gas, water
en licht, borgsom 700,-, bezichtiging
mogelijk na afgifte inkomensgegevens.
DESKUNDIG OP HET GEBIED VAN
t7&3,001t""/,001t7&3)663t5"9"5*&4
Edisonstraat 29A te Reeuwijk
Te Huur: 700,-- per maand
REEUWIJK 0182 - 39 42 00
Zoutmansweg 12,
reeuwijk@dupreemakelaars.nl
www.dupreemakelaars.nl
Succesvolle Ajax Clinic
In de herfstvakantie konden kinderen bij de Bodegraafse voetbalvereniging ESTO meedoen met de Ajax Clinic. Op de
regenachtige dinsdagochtend van 16 oktober arriveerden vanaf 09.00 uur de eerste deelnemers met ouders. Na het
omkleden gingen de kinderen onder luid applaus in hun nieuwe Adidas shirt naar het trainingsveld. De training begon
met een warming up onder leiding van Rob Witschge. Aansluitend gingen de kids daarna verder met het geheel ver-
nieuwde voetbalprogramma waardoor de deelnemers trainen via de nieuwste Ajax-trainingsmethodes. Na een aantal
leerzame trainingsuren was aan het eind van de middag het publiek weer welkom. Zij werden getrakteerd op fanatieke
partijvormen door de jonge spelers. Tot slot werd het fnale onderdeel gespeeld en kregen de winnaars een leuke prijs.
Alle deelnemers ontvingen bovendien een persoonlijk certifcaat van deelname, kortingsvoucher voor de Ajax-fanshop,
een originele Ajax Camps & Clinics bal, een Donald Duck en gratis toegang tot de Ajax Experience.
Kim Huizer vierde in Lisse
De Bodegraafse Kim Huizer behaalde het afgelopen weekein-
de een verdiende vierde plaats tijdens een wedstrijd in de Prix
St. George in het Zuid-Hollandse Lisse. De jurywaardering van
66,05% was volgens Kim terecht: Dit is weer de eerste wed-
strijd van het indoorseizoen en in een binnenring is Oxford dan
altijd iets meer gespannen, daardoor kwamen er een paar fouten
in de proef voor. Aan de andere kant kon ik toch ook een aantal
sterke en verbeterde kanten van Oxford laten zien. Na mijn suc-
cesvolle Internationale wedstrijd in Leudelange (Luxemburg) op
14 september, waar ik tweede werd en mijn persoonlijke record
op 69,4% heb gezet, hebben we besloten om ons aan aantal
weken te concentreren op de trainingen. Samen met mijn trainer,
Theo Hanzon, zijn we de puntjes op de i aan het zetten en heb-
ben we vooral getraind op gedragenheid en het loslaten. Daarbij
is Oxford een leergierig paard en heeft hij elke keer nieuwe uit-
dagingen nodig om nog beter te worden. Deze wedstrijd was dan
ook een goede test voor mij om er achter te komen wat de jury-
leden ervan vonden.
De Rijnstreek wint van
Hazerswoudse Boys
Rijnstreek moest afgelopen zaterdag aantreden tegen Hazers-
woudse Boys. Een pittige tegenstander wisten de Nieuwerbrug-
gers, want de ploeg staat op de vierde plek en scoort erg makke-
lijk. Na 11 minuten van aftasten kreeg Rijnstreek de eerste kans.
Na een lange pass van Robert van den Berg kopte Ringo van de
Berg de bal voor op Jack Sluijk. Deze verlengde de bal en spits
Roy Zaal stond op de goede plek en werkte de bal er met zijn
schouder in. De terechte 1-0 stond op het bord. Hazerswoudse
Boys wilde per se winnen en probeerde te drukken. De thuisploeg
kon zich daar goed tegen verzetten en de strijd werd vooral op
het middenveld gestreden. Na de rust bleef het spelbeeld onge-
wijzigd. Na een uur spelen werd Kevin de Bruijn gebracht voor
Jordi Bakker. In zijn eerste actie spurde hij langs de lijn en gaf
voor op Roy Zaal. Deze kon zelf niet schieten en gunde de kans
aan Jack Sluijk. Deze schoot tergend langzaam de bal in de goal.
De 2-0 stond op het bord. De bezoekers speelden daarna alles
of niets, maar werden ondanks een paar kopballen niet meer
gevaarlijk.
Bodo Gym op thaiboks gala
Op 20 oktober was Bodo Gym Bodegraven te gast op het
Release the Beast Thaiboks gala. Dit gala vond plaats in
theater De Lockhorst te Sliedrecht. Namens Bodo Gym Bode-
graven waren Luuk de Jong en Chester Meurer ingeschreven om
een partij in de N-klasse af te werken. Chester stond gepland in
de zevende partij en mocht als eerste Bodo Gym Bodegraven
vechter aantreden. Voor Chester betekende dit een terugkeer in
de ring na een afwezigheid van twee jaar. Drie rondes lang wist
Chester het tempo van de wedstrijd te bepalen en zijn tegen-
stander te domineren die hierdoor geen schijn van kans had. De
harde voorbereiding betaalde zich uit in een dik verdiende over-
winning op punten. In de zestiende partij mocht Luuk de Jong de
ring betreden. Luuk wist in april van dit jaar zijn eerste jeugdpartij
in 20 seconden te beslissen en was er op gebrand om zijn eerste
N-klasse partij winnend af te sluiten. Helaas mocht dit niet zo zijn.
In de eerste ronde werd Luuk geraakt door een trap op de ribben-
kast en moest hierdoor de partij staken. Zijn tegenstander werd
hierop uitgeroepen tot winnaar van de partij.
Rohda76 D1 bluf profs af
2-2 tegen Almere City FC gespeeld en n gescoord, twitterde
Wessel Sterk direct na afloop van de remise van Rohda76 D1.
De speler van het hoogste pupillenelftal van Rohda76 had alle
reden om uitbundig te reageren. Luttele minuten voor tijd benutte
hij een strafschop. Daarmee bepaalde hij in het Mitsubitshi-
Forkliftstadion de eindstand op 2-2. Een fraai kunststukje tegen
de pupillen van de betaalde voetbalorganisatie uit de Jupiler
League (eerste divisie). Daarmee kreeg deze toch al bijzondere
(prof)dag een passend slot. De jeugdige blauwhemden reden
eerder die dag met een heuse spelersbus van Taxi Hoogenboom
van Bodegraven naar Flevoland. Op het parkeerterrein naast het
stadion kreeg de bus een speciale VIP-plaats toegewezen.
In de eerste minuten van de wedstrijd leken de Bodegraafse
spelers nog onder de indruk van de entourage. Daarna gooiden
de volgelingen van trainer Hans Lipsius alle schroom van zich
af. Dat resulteerde na een kwartier in een verdiende voorsprong.
Allard de Jong rondde een goed lopende aanval vakkundig
af, 0-1. In de tweede helft drong Almere City FC sterk aan. De
Rohda-tieners moesten toestaan dat de thuisclub gelijk maakte
en zelfs een 2-1 voorsprong nam. Vanaf elf meter zorgde Wessel
Sterk alsnog voor gerechtigheid, 2-2.
Na afoop van de vriendschappelijke wedstrijd gingen de spelertjes van
Rohda76 en Almere City FC gebroederlijk op de foto in het Mitsubitshi-
Forklifstadion

Related Interests