You are on page 1of 12

Stefan Kosiewski: w Krysztalowej Chor Chazarow Czarnomorskich/ Schwarzmeer Chasaren Kake (Shit).

FO98

sk iS

Kawiarnia Krysztaowa bya w Katowicach lokalem zaprawd wyjtkowym a to z kilku wzgldw, usytuowanym zaraz przy Rynku, na pocztku cigu zabytkowych dzisiaj kamienic, pobudowanych w XIX w. w stylu wielkomiejskim jedna obok drugiej, wzajemnie wspierajcych si cianami strzelajcymi stromo w niebo, na cztery pitra wysoko z chodnika niczym w stoecznym Berlinie, przy ul. Warszawskiej biegncej w kierunku Mysowic, zwanej std Chausseestrae/ Chausee von Myslovitzw czasach, kiedy dzisiejsze miasto wojewdzkie, przemianowane za Bieruta na Stalinogrd, byo jeszcze zaledwie lun garstk maych wiosek takich jak Zawodzie sabo znane mieszkacom pobliskich, poceltyckich grodw: Grodca, Grdkowa i Czeladzi a take Bdzina Kazimierza Wielkiego, za ju zupenie niesyszalan osad nieopodal w Siewierzu nie nalecym od koca redniowiecza ani do Rzeczpospolitej, ani do lennych Prus, gdy uznawanym przez prawo midzynarodowe za niezalene ksistwo w Europie a przy tym prywatn wasno biskupa Krakowa.

ag

az

yn

Eu ro

(download) Gawda starego Polaka

pe j

Stefan Kosiewski: w Krysztaowej Chr Chazarw Czarnomorskich/ Schwarzmeer Chasaren Kake (Shit). Fascynacja obdem, fragment 98.

O
November 9, 2012 foto.: wikipedia 20 czerwca 1922 r. po III Powstaniu Slskim wjecha t wanie szos na koniu z
Home This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use) Edition Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com

W
Buy RoboPDF

Written by sowa () today at 19:42 in category Church - religion, read: 13

Home

Gen. Szeptycki (Generalmajor w 1917 r.) nie zgin wprawdzie skrytobjczo zamordowany, jak zagin po przewrocie majowym Pisudskiego sprztnity przez tzw. nieznanych sprawcw (socjalrewolucyjn uli legionow Pisudskiego) Prawdziwy Obroca Ojczyzny, gen. lotnictwa Zagrski. W 1945 r. gen. Stanisaw Szeptycki, dowdca Frontu Litewsko-Biaoruskiego w latach 1919 i 1920, ktry wyzwa w 1923 r. Pisudskiego na pojedynek, przyjty zosta w 1945 r. przez komunistw do czynnej suby wojskowej we wieku 78 lat oraz przeniesiony niezwocznie w nastpnym roku w stan spoczynku, na honorowe stanowisko prezesa Polskiego Czerwonego Krzya. Po gen. Wodzimierzu Zagrskim herbu Ostoja pozostaa mi do dzisiaj ksika, ktr wygraem na pocztku lat szedziesitych ubiegego wieku na spotkaniu choinkowym w robotniczej wietlicy Zakadw Ceramiki "Jzefw" w Czeladzi umiejc ju czyta i wybierajc j sobie w nagrod ze wzgldu na frapujcy Polaka przed Pierwsz Komuni w. tytu: "Genera Zagrski zagin" jak rwnie z powodu okadki wyrniajcej t pozycj zdecydowan szat graficzn, ciemnoniebieskoczarn spord caego bogactwa propagandowych ksiek dla dzieci i modziey, wyoonego w kolorach wyblakych na stole przykrytym biaym ptnem. St zastawiony by po drugiej stronie sali, w ktrej na scenie inne dzieci plsay przed konkursem do melodii Straussa; Nad piknym, modrym Dunajem, itd. w baletwkach wypchanych wat na palcach. Choinka sigaa sufitu i bya z pewnoci najwyszym drzewkiem witecznym, jakie przedtem kiedykolwiek widziaem na oczy; wieciy na niej czarodziejskim wiatem wielkie arwki zabronione dzisiaj dekretem w Unii Europejskiej, a wtedy posmarowane jeszcze obficie prawdziwym lakierem olejnym na: bordowo, zielono, fioletowo, to i granatowo przez elektrykw "Jzefowa". Tak witoway za Gomuki Boe Narodzenie dzieci z polskich rodzin w Czeladzi ze ydokomun dla witego spokoju.
This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)

Edition

ag

Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com

az

yn

Eu ro

pe j

sk iS
Buy RoboPDF

wojskami do miasta od strony Szopienic, Mysowic i Krakowa oraz przejecha pod oknami kawiarni Krysztaowa genera broni Stanisaw Szeptycki, syn hrabiego Jana Kantego Remigiana Szeptyckiego i Zofii Ludwiki Cecyli Konstancji Szeptyckiej hrabianki Fredro, dowdca Polnischer Wehrmacht zwolniony z C. i k. Armii 5 listopada 1918 r. komendant Legionw, Szef Sztabu Generalnego WP w 1919 r. i minister spraw wojskowych obraony w 1923 r. niegodnie przez Jzefa Pisudskiego, ktry odmwi mu najpierw satysfakcji, po dokonanym za przez siebie antypolskim zamachu stanu w 1926 r. Pisudski odesa Szeptyckiego w stan spoczynku.

Leonard Zbigniew Lepszy (z laseczk) i gen. Wodzimierz Zagrski Po p. gen. Zagrskim pozostao mojemu Przyjacielowi z Krakowa, in. Tadeuszowi Lepszemu kilka fotografii w albumie krakowskiego rodu Lepszych herbu Arma, zasuonego we wielu dziedzinach dla Polski. Ogldamy z nostalgi po latach te zdjcia, uczymy si z nich susznej Dumy Narodowej. Dowiadujemy si przy tym tak oto, e dziadek stryjeczny Tadeusza, major Leonard Zbigniew Lepszy, lotnik Wojska Polskiego pozowa rzebiarzowi do Pomnika Lotnika odsonitego przed II wojn wiatow na warszawskiej Ochocie. W sobot 10 listopada 2012 r. prof. Edward Malak przybliy histori powstania tego pomnika oraz posta majora Leonarda Zb. Lepszego uczestnikom uroczystoci okolicznociowej w Bibliotece Publicznej Dzielnicy Ochota, rozpoczynanej zoeniem kwiatw pod pomnikiem o godz. 11, w asycie lotnikw WP a take crki L. Lepszego, pani Marii Auleytner. Sala widowiskowa OKO, ul. Radomska (wstp wolny) przed wykadem wywietlone bd przedwojenne, lotnicze kroniki filmowe. Uroczysto uwietni wystp orkiestry Si Powietrznych.

Home

Edition

ag

This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)

Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com

az

yn

Eu ro

pe j

sk iS
Buy RoboPDF

Savoy by obok maego kina z prawdziwie przytuln sal widowiskow, w ktrej mona byo si zakocha na uchylanych, drewnianych krzesach, a ktr wspominam w Niemczech po latach za kadym razem, na kolejnej edycji Festiwalu Filmu goEast zapadajc w mikkim fotelu, w sali scenicznej kina Caligari we Wiesbaden, ktry to budynek jest w caoci zwikszonym powtrzeniem cudu Savoyu, ktry zlewa si w mojej pamici w jedno z budynkiem kina Zagbie, a musia mie przecie europejskie wzory ten may fragment wiata obdarzanego przez nas zaufaniem, wybierany na miejsce intymnych zwierze i owiadcze, zburzony za Gierka w 1973 r. tylko po to, eby czajki Breniewa, Gierka i podwjnej obstawy swobodnie mogy przejecha now, czteropasmow drog, bezpiecznie, szeroko pod organy Gomuki, czyli pod kolosalny pomnik z byszczcych, mosinych rur zburzony po Magdalence, pod ktrym jeszcze w ciepy wrzeniowy wieczr 1967 r. oczekiwaem (ubrany zaledwie w mundurek harcerski) drugiej czci przemwienia prezydenta Francji de Gaulle'a, ktry rano przemawia ju w Katowicach, za trzy miesice wczeniej, w czerwcu 1967 r. skrytykowa odwanie Izrael za wywoanie szeciodniowej wojny z Egiptem.

Home

Tego samego dnia w Katowicach pod pomnikiem Powsta Slskich Polacy entuzjastycznie witali w Polsce gen. de Gaulle'a, ktry zlikwidowa imperium
This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)

Edition

ag

Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com

az

yn

Eu ro

pe j

sk iS
Buy RoboPDF

Johann Strauss dyrygowa za cian orkiestr i dolatywaa z hotelu Welt (dzisiaj na jego miejscu stoi dom handlowy Zenit) do uszu klientw kawiarni Krysztaowa zadziwiajca wieoci w 1850 r. , porywajca melodia walca An der schnen blauen Donau. Bywa tu Kiepura w XX w., kiedy nie przesiadywa w kawiarniach Wiednia i Berlina, a wyrywa si z parterowego domku ydowskiego piekarza na Pogoni i spod zarzucanych na, podliwych spojrze najpikniejszych dziewczt z ulicy Modrzejowskiej i Targowej, o tczwkach oczu czarnych jak antracyt, uciekajc w zacisze sosnowieckiego Savoyu, zaraz przy dworcu kolei Warszawsko-Wiedeskiej.

Home

Na pnocny wschd od Frankfurtu nad Menem, w ktrym znalazem przed 30 laty polityczny azyl (Exil), jest miasteczko Ilbenstadt, pooone w krainie Wetterau, w odlegoci mniej wicej tych samych 30 km., ktre z Czeladzi miaem do Siewierza, a dzisiaj mam do Ilbenstadt od ujcia do Menu rzeki Nidda w dzielnicy Frankfurtu Hchst. W Ilbenstadt budowano od 1966 r. roku bunkier oddany do uytku w 1970 r.
This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)

Edition

ag

Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com

az

yn

Tymon Terlecki piszc w 1941 r. szkic literacki zatytuowany "Londyn - z upywem czasu i Tamizy" wyjania, i pisze tak naprawd o innym miejscu na Ziemi: "...Tak supa si wi wzajemna. Tak obraz pustoszonego miasta nadchodzi na to najdotkliwsze miejsce wewntrznego widzenia, w ktrym trwa i boli pami o Warszawie. Z wolna obraz jej - Warszawy - pokrywa si, utosamia z obrazem Londynu. Pami o nich staje si jedna i ta sama. Staje si pamici nie o dwu, ale o jednym miecie..." (Opowie o dwch miastach Londyn - Pary. Tymon Terlecki (proza), Marian Bohusz-Szyszko (rysunki), Jerzy Pietrkiewicz, Kazimierz Wierzyski (wiersze). Polska Fundacja Kulturalna Londyn 1987, s. 67. ISBN 0-850654-156-5).

Eu ro

pe j

sk iS

kolonialne Francji, wyprowadzi swoje pastwo ze struktury wojskowej NATO i zawiesi de facto uczestnictwo Francji w Europejskiej Wsplnocie Gospodarczej, za jako Francuz podkreli wtedy publicznie polsko Slska, ktr kwestionuje w obecnych czasach ydokomunistyczny w drugim pokoleniu Ruch Autonomii Slska, koalicyjny w Zarzdzie Wojewdztwa Slskiego z Platform Obywatelsk Tuska, ktry okreli swoj drog polsko jednym sowem, jako "nienormalno" (patrz: "Polsko to nienormalno". Tygodnik Znak, nr 11-12/1987) na spotkaniu takich samych Kaszubw jakim to faszywym lzakiem jest ukryty yd/ kryptosyjonista chazarski, szef autonomistw Slska, ktrzy przekabacajc dla zabawy i polityki niemieckie sowa na swoje, jak w redniowieczu czyniy to dla potrzeb komunikacji handlowej chazarskie, wschodnioeuropejskie ydy tworzc jidisz, domagaj si uznania tego precederu za naturalny rozwj tej telewizyjnej, rozrywkowej godki, czyli kolejnego jzyka uywanego przez chazarw, tym razem ju dla celw tzw. polityki faktw dokonanych zmierzajcej do odczenia Slska od Polski tak samo nienaturalnie, bolenie i bezzasadnie jak Wileszczyzny i Podola.

Buy RoboPDF

Home

Edition

ag

This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)

Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com

az

yn

Eu ro

Norbert by w tym czasie jednym z wielu wdrownych kaznodziejw nawoujcych wspczesnych do nawrcenia si i uzyskania pewnoci zbawienia poprzez waciwe zachowanie, naladownictwo Jezusa Chrystusa i wyrzeczenie si zbdnych uciech, zudnej radoci ycia. Czonkowie jego zakonu yli w ascezie, obywali si bez jedzenia misa i spoywania tuszczw, odziewali nadzwyczaj prosto. Szlachetno postawy w. Norberta i sugestywno jego nauk sprawiy, e Gottfryd formalnie przekaza mu do dyspozycji wikszo swoich posiadoci.

pe j

sk iS

Gottfried pochodzi z monego rodu westfalskiego, po matce spokrewniony by z niemieckimi krlami, na pomylno tego rodu pracowali chopi na dziesitkach tysicy anw ziemi. Polubi w 18 roku ycia Jutt von Arnsperg z rwnie zacnego rodu, ktrej wiano przeznaczy wnet wbrew woli monego tecia na zbudowanie w trzech miejscach klasztorw zakonu zaoonego we Francji w 1120 r. przez Norberta z Xanten i nazywanego std Norbertynami, przy czym pena nazwa tego zgromadzenia zakonnego brzmi po acinie: Candidus et Canonicus Ordo Praemonstratensis.

na central dowodzenia Obrony Cywilnej Frankfurtu. Nie widziaem tego obiektu na oczy i nie pragn go oglda, albowiem w Ilbenstadt jest budowla sakralna o wiele bardziej przemawiajca do wraliwoci Polaka i Katolika: koci klasztorny, Dom der Wetterau, a ufundowa go z budynkami klasztornymi dla mczyzn i kobiet Graf Gottfried von Cappenberg, ktry zmar w nim w opinii witoci na zapalenie puc 13 stycznia 1127 r. doywajc zaledwie 30 lat.

Buy RoboPDF

Home

Nie przewidzia natomiast mody rycerz tego, e zaledwie kilka miesicy po tym przezornym, jak mona byo sdzi, zabezpieczeniu majtku rodzinnego poprzez przekazanie go na rzecz Norberta, skceni o inwestytur cesarz Henryk V oraz Papie Kalikst II spotkaj si ze sob we Wormacji nad Renem, aeby dogada si i zakoczy swoje spory podpisaniem konkordatu 23 wrzenia 1122 r. Sobr powszechny zwoany do Rzymu zatwierdzi w 1123 r. kompromis osignity przez
This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)

Edition

ag

Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com

az

yn

Eu ro

pe j

sk iS
Buy RoboPDF

Decydujce o podjciu tej tak wakiej decyzji byo chyba jednak wczeniejsze uwikanie si Gottfryda we walki o inwestytur i obcienie wspwin za poar katedry w Mnster a take caego miasta; Gottfryd mg chcie w ten sposb dokona zabezpieczenia posiadanego majtku przed zajciem go przez cesarza i dlatego przekaza go na rzecz przyszego w. Norberta 31 marca 1122 r. Przekona przy tym swoj on i brata Ottona a take siostry: Beatrix i Gerberga do wstpienia razem z nim do zakonu Norberta i do czynienia w nim dobra; w tym celu m.in. Gottfryd zaoy szpital przyklasztorny w Cappenberg.

Home

Nie by kanonizowany, lecz jest uznawany przez wiernych i przez hierarchi Kocioa Rzymskokatolickiego za witego. Biskup Moguncji, Karl kardyna Lehmann odwiedza czsto bazylik w Ilbenstadt, dzielc si w niej z pielgrzymami swoj wiedz m.in. na temat wit ydowskich oraz postmodernistycznych nowinek w Kociele po Soborze Watykaskim II. Dla zrozumienia prawdziwie rozpowszechnionego w Kociele oddolnie kultu w. Gottfrieda naley sign do definicji pojcia: wity/ Heilig w rozumieniu historii religii, w ktrej wity jest centraln kategori okrelajc istot religii. Oznacza jakociowo t "inn rzeczywisto", w ktrej czowiek uczestniczy obok udziau w konkretnej rzeczywistoci (siehe: Heilig A. Religionsgeschichtlich im Wrterbuch des Christentums. Orbis Verlag Mnchen 2001, S.462 ISBN 3-572-01248-1).

Kategoria ta oddziela realne przedmioty oraz osoby od pozostaej rzeczywistoci,


This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)

Edition

ag

Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com

az

yn

Na domiar zego mentor Gottfrieda, w. Norbert z Xanten ponad skromne ycie we wsplnocie zakonnej przedoy tymczasem ociekajcy dobrobytem fotel arcybiskupa Magdeburga. Przypomnijmy: Gottfryd wyczy swj rd hrabiowski z walki o rozszarzanie ziemskich wpyww i mg w efekcie zaistniaych wypadkw poczu si ofiar; mia prawo chcie rozmwi si z Norbertem, w tym take celu uda si zim 1126 r. do Magdeburga a tam zapad na zapalenie puc, z ktrego mia ju nie wyj.

Eu ro

pe j

sk iS
Buy RoboPDF

cesarza i Papiea. Nie moga czary goryczy osodzi modemu zakonnikowi, ktry nie doczeka si wczeniej potomstwa w zwizku maeskim z Jutt, mier jej ojca, Friedricha von Arnsperg oblegajcego do koca ycia rodowy Cappenberg Gottfryda w biskupstwie Mnster i domagajcego si od zicia w chabicie oddania mu zdefraudowanego wiana crki.

Home

Edition

ag

This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)

Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com

az

yn

Eu ro

W okresie walk cesarza i Papiea o inwestytur, kilkadziesit lat przed Gottfriedem, odda w Polsce ycie rozsiekany mieczami przed otarzem na Skace Biskup Krakowa, w. Stanisaw Mczennik, m.in. patron kocioa grujcego w Czeladzi nad caym Zagbiem, ktry to budynek sakralny ju dawno powinien zosta podniesiony do godnoci bazyliki mniejszej, jak koci w Ilbenstadt, gdyby Biskup Krakowa, ks. Stanisaw kardyna Dziwisz wicej czasu powica sprawie szerzenia wiary rzymskokatolickiej w obcowanie witych, ni praktykom szamaskim zaiste, uprawianym wzorem modw jp2 z szamanami w Asyu, ktre pord niezliczonego przecie neokatechumenatu w Polsce, mnoeniem ampu politycznych wynoszonych na Wawel mog suy zabawianiu ludzi w doczesnej rzeczywistoci, lecz nie mog suy zbawieniu.

pe j

sk iS

ktra moe si do nich tylko odwoywa, odnosi. W ten sposb Gottfried z Cappenberg wchodzc na drog ycia pierwszych chrzecijan, naladujc Jezusa wchodzi z Nim (z Bogiem) jako czowiek w stosunek jednoci, ktry umoliwia mu zarwno poznanie caoci jak i ycie ni; wiedza i wiara nadaj yciu witego sens w porzdku kosmicznym a zarazem pozwalaj na przeycie konkretnej formy indywiualnego ycia. Wyznajc wiar w obcowanie witych Katolicy definiuj ponadczasow, wiecznie yw rzeczywisto, ktrej dostpuj za przykadem w. Gottfrieda.

Buy RoboPDF

Gdyby za chazarskiej urody Marta Gessler, siostra bojowca, krtkotrwaego socjalrewolucjonisty Ikonowicza, nie zamienia - nieszczliwie dla siebie samej w okresie kryzysu ekonomicznego - stylowej kawiarni Krysztaowa w jadodajni odmienn przecie nie tylko wygrowanymi cenami od najlepszego miejsca w Katowicach, gdzie zawsze dobrze si jadao ("U Posia"), to byoby gdzie toczy dugie, nocne rodakw rozmowy (chociaby na temat zabytkowej i materialnej wartoci wyrzuconej przez nowobogack restauratork na mieci boazerii z ciemnego orzecha woskiego, przywiezionej do Katowic po odzyskaniu przez Polsk niepodlegoci specjalnie w celu wyoenia cian Krysztaowej drewnem z plantacji zachowanych od czasw rzymskich w gstych lasach Prealpii Bielensi. Przypominamy o Dumie Narodowej Polakw z odzyskania niepodlegoci w 1918 r. , bowiem z Niepodlegoci Ojczyzny Nard Polski od wiekw zwiza wiar rzymskokatolick w inn rzeczywisto, ni realne geszefty maych nie tylko duchem ludzi, ktrzy w drodze zmowy diabelskiej dorwali si do wadzy i mieszaj w szambo politycznym: Kaczyskich, Tuska, Wasy i wszystkich innych beneficjentw szataskiej zmowy z Jaruzelskim i Kiszczakiem w Magdalence 1989 r., do ktrych zalicza si sam niestety take ojciec Tadeusz Rydzyk z Olkusza, do ktrego z kawiarni przejrzystej jak kryszta prowadzi ta sama, prosta droga w kierunku: Zawodzia, Szopienic, Mysowic. I dalej, a pod sam Paac Arcybiskupi w Krakowie, wart biskupa. Gottfried z Cappenbergu i w. Stanisaw Mczennik obcuj z nami w jednoci Ducha w. i dlatego Polacy nie musz czyta ksiki Tymona Terleckiego, ktry pisa o ksikach angielskich, ktrych nie czyta (patrz wyznanie: "...Oczywicie nie

Home

Edition

ag

This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)

Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com

az

yn

Ekspulsja z podziemi rzymskokatolickiej katedry krlewskiej na Wawelu doczesnych szcztkw Lecha Kaczyskiego nie musi odbywa si pod presj Narodu Polskiego, ktry dochodzi w tej sprawie do gosu. Przeniesienie dwch trumien do prywatnego grobu w Warszawie moe by dokonane na na wniosek Jarosawa Kaczyskiego oraz w jego obecnoci, za pienidze wspaniaomylnie przyznane przecie w tym celu przez premiera rodzinie ofiar katastrofy powietrznej pod Smoleskiem 10 kwietnia 2010 r.

Eu ro

Kardyna Stanisaw Dziwisz jest zobowizany take samym imieniem w. Stanisawa Mczennika, ktre Duch w. podpowiedzia jego rodzicom dla syna przy chrzcie w. do kroczenia drog witego.

pe j

sk iS

O
Buy RoboPDF

Home

Gottfryd z Cappenbergu nie by kanonizowany, a mimo to jest najprawdziwszym witym rzymskokatolickim; tak samo nie wymagaj formalnego uznania za witych Polacy i Katolicy, oficerowie Wojska Polskiego, Policji, Stray Granicznej, innych sub pastwowych II Rzeczypospolitej, ktrzy zginli z wiar w witych obcowanie, z obrazem Boga oraz Ojczyzny przed oczyma, pomordowani przez NKWD strzaami z pistoletu w ty gowy. Pamieci oficerw, podoficerw i szeregowcw Policji Pastwowej Wojewdztwa Slaskiego zamordowanych wiosna 1940 przez NKWD von gazeta1@ 2012-04-14
This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)

Edition

ag

Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com

az

yn

Eu ro

pe j

sk iS

Tymon Terlecki postrzega rzeczywisto jak reporter radiowy BBC, widzia bombardowany Londyn i reagowa na t rzeczywisto najblisz dla niego, sprawiajc mu bl - bez potrzeby, czy moliwoci odniesienia si do "innej rzeczywistoci", ktra bya i jest udziaem w. Stanisawa, w. Gottfrieda, w ktrej rozgrywa si odwieczny dramat ludzkoci szukajcy dla siebie zbawienia.

przeczytaem tych wszystkich ksiek. Nie dlatego, abym uwaa to zajcie za cakiem jaowe, ale dlatego, e wolaem, a wicej jeszcze, chcc nie chcc musiaem patrze na to miasto w dramatycznym napiciu, a nie czyta o przeszoci, ktra przestaa by dramatem..." (ibidem).

Buy RoboPDF

Tego dnia byo stosunkowo zimno (-27 stopni) i by moe to zawayo o skrceniu przez chimerycznego prezydenta zaplanowanej wizyty pastwowej. Przypomina si za o tym niniejszym, gdy zachodzi najwysza potrzeba skrcenia okresu przebywania Kaczyskich na Wawelu, w tej samej katedrze rzymskokatolickiej, w ktrej pitro wyej, nad nimi przebywaj w srebrnej trumnie relikwie w. Stanisawa Mczennika, w czci schowane te pod stopniami otarza kocioa w Czeladzi. Tego chce wiara rzymskokatolicka w Jezusa Chrystusa i w obcowanie witych obecne w wyznaniu wiary. Z Panem Bogiem Z Frankfurtu nad Menem mwi Stefan Kosiewski http://sowa.posterous.com/stefan-kosiewski-w-krysztalowej-chor-chazarow (download) Click here to download: Chor_chazarow_czarnomorskich_20121109_Stefan_Ksiewski_Fascynacja_obledem _09_Gaweda_starego_Polaka.mp3 (28.75 MB) http://sowa.quicksnake.net/Church-religion/Stefan-Kosiewski-w-KrysztalowejChor-Chazarow-Czarnomorskich-Schwarzmeer-Chasaren-Kake-Shit-FO98

Home

Edition

ag

Lech Kaczyski mia okazj odwiedzi groby tych witych Polakw i Katolikw, a jednak tego nie zrobi z wasnej woli. Przerwa swoj wizyt na Ukrainie 1 marca 2006 r. i nie polecia do Charkowa, gdzie na uniwersytecie mia wygosi wykad na temat "Idee Solidarnoci w zjednoczonej Europie". Nie ujawniono do dzisiaj, co byo przyczyn nie oddania czci pomordowanym Polakom przez prezydenta Lecha Kaczyskiego, ktry w oczach Polakw i Katolikw popeni tego dnia nie afront, lecz grzech miertelny.

This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)

Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com

az

yn

Eu ro

pe j

sk iS
Buy RoboPDF