Sie sind auf Seite 1von 15

2

JA NISAM SA OVE PLANETE MOJE TELO JE OVDE BILO GOST Priu neu poeti kao bajku, iako je ceo Oshov ivot bila bajka. Mada je prosvetljeni Majstor Osho (Bhagwan Shree Rajneesh) odabrao za svoje boravite prekrasan Ashram u Pooni, sa neverovatnim zen vrtovima, skulpturama, slikama, muzikom i neverovatnim stalnim cvatom prekrasnog tropskog bilja i cvea, to samo moe nai u bajci i tu, u Pooni. U Oshovoj komuni moe nai samo lepotu, mir i sreu. Nieg drugog tu nema, jer je tu ljubav. U Oshovom ovozemaljskom ivotu jedini put je bio put ljubavi. U petak uvee, 19. januara, na londonskoj i austrijskoj televiziji pojavila se tura vest da je umro "najbogatiji seks-guru ovog veka". Par kratkih reenica donele su olakanje onima koji su ovaj svet doveli u agoniju. Par kratkih reenica izbrisale su makar za kratko strah iz njihovih umova jer za svoga ivota Majstorove britke, visprene i istinite rei duboko su pogaale one koji su ovu planetu doveli skoro do unitenja. Jer kako objasniti dogaaje u Oregonu, kako objasniti da ak i kao turista nije mogao boraviti ni u jednoj dravi ove planete. To je svojevrsni bojkot ljudskih prava. Pa kako objasniti, ak i sada, kada je otiao, neobjavljivanje vesti o njegovoj smrti. To za nas, njegove uenike i prijatelje, ima poseban znaaj, jer on nije zapravo umro. Ostavio nam je u naslee preko esto knjiga, nekoliko hiljada video i audio kaseta, ostavio nam je monu energiju, pokazao nam je put ljubavi. Pokazao nam je kako da ovaj ivot ivimo potpuno, ivimo sada i ovde, i svesno. Odavno nas je Majstor pripremao za ovaj trenutak. Zapravo, on je esto govorio o fenomenu "strah od smrti". Posebno je poslednjih devet meseci govorio o tome ta e biti kada on ode. "Bie isto to i pre, nita se nee promeniti." Jedino e nama koji ga volimo ponekad nedostajati njegovo fiziko prisustvo u trenucima kada slavimo. Oshovo telo je odavno bilo slabo, i on se spremao da ode. No, samo ljubav njegovih brojnih uenika drala ga je toliko dugo u ovozemaljskom ivotu. Onog dana kada je doao trenutak da Osho napusti svoje telo, on je od ranog jutra, u petak, govorio svojim uenicima ta da urade. Zapravo, ponaao se sasvim obino, kao da ide na vikend. Govorio je gde da u njegovim odajama postave tepih, gde policu, gde sto, krevet... Sasvim obine stvari kada odlazi negde, zar ne? Usput, kao i uvek, govorio je poneto svojim uenicima, po neke rei ljubavi. Govorio je kao to to zna prosvijetljeni zen majstor, svojevrsne koane. Njegovi ljekari su mu predloili da ga prikljue na instrumente, ali je on to odbio, jer " doao je trenutak da odem". Ceo dan su kraj njega prolazili uenici, i sve je snimano na video kasete. ak i u tim najintimnijim trenucima, Osho nam je pokazao ta je to fenomen majstor-uenik. To se ne moe objasniti reima. To se dogodi. To je ljubav. Osho je govorio da svi imamo svoj put, da imamo ovaj ivot da ivimo onako kako nam je dat. Govorio je da ono to je on radio nije sekta, pa prema tome nema naslednika. Ostae isto to i pre, samo e tim od dvadeset i jednog njegovog uenika i dalje voditi administrativne poslove u ashramu i svetu, gde emo mi koji ne ivimo tamo dolaziti da slavimo i meditiramo. "Ja ne umirem. Ja naputam ovo telo, a moja energija ostaje tu sa vama, tu u univerzumu." Poslednjih sati govorio je sve tie i tie, tie... Otiao je u petak popodne. Odmah je spaljen. Njegovi uenici su slavili ba onako kako ih je on uio. Ispod njegovog kreveta je urna sa pepelom, na prekrivau uslikane rei: "Ja nisam sa ove planete. Moje telo je ovde bilo gost." A u srcima njegovih uenika i prijatelja - LJUBAV. Ma Advaita Rada

Rije urednika ________________

Dragi prijatelji, Ljubav. S velikom radou smo primili vae pozitivno reagovanje na prvi broj naeg zajednikog Osho Glasnika. Veina vas koji ste nam pisali, davali ste akcenat na opravdano potenciranje osnovne teme naeg glasnika - Novi ovjek. Stvarno nam u ovim tekim vremenima treba "Novi ovjek", koji e imati vie razumevanja i ljubavi za poloaj u kome se nalazi ovjeanstvo uopte. Sva vaa pisma, puna podrke i ljubavi, ne moemo objavljivati, ali elimo navesti tek par rei iz pisma naeg dragog i uglednog prijatelja, neuropsihijatra i autora brojnih napisa i knjiga iz oblasti psihijatrije i duhovnog rasta, dr. Petra Vasiljevia. "Prostudirajui sve to (izvestan broj Oshovih knjiga, prim ur.) i radei neke od ovih meditacija, shvatio sam da je Radni jedinstvena pojava naeg vremena, ovek koji je praktino deifrovao znaenje svih velikih svetskih religija, pokazao to znai prava religioznost i opisao niz metoda kako do nje doi. Duboko prosvetljen ovek, neobino inteligentan i obrazovan sa izuzetnim smislom za pedagogiju (tj. da jednostavno kae komplikovane stvari), sa oko 400 naslova objavljenih publikacija - to je zaista neto nesvakidanje. Radni mi je otvorio oi za Lao Cea, zen, sufije, tantru, itd. Posle njega ne verujem da se jo neto bitno moe reima izrei. Ostalo je - iskustvo." I, uistinu, samo nas iskustvo prosvetljenosti moe pokrenuti napred. Samo takvi moemo biti od koristi za ovaj ojaen svijet. Samo ljubav osloboenih bia moe doneti mir ovoj planeti. S ljubavlju, Mahavira

NA MARGINAMA ZDRAVOG RAZUMA ili, KAKO DO SVESTI Svako novo vreme treba i novog ovjeka, jer se u novo vreme ne moe ui sa starim i dotrajalim mislima. Svaka nova ideja osuena je na neuspeh ukoliko joj se prie sa starim nazorima. I vreme se samo kree ukoliko je obnovljeno novim dahom i novom snagom. Bivi ovek oito da nema vie snage ni da podigne glavu od pridolih problema koji ga obaraju. Svaki pokuaj da se iz stare svesti iskami spasenje dovodi do ponovnog davljenja u mrtvom moru navika. Stara svest (ukoliko je i bilo, jer je bila samo deklarativna) ne moe vie biti pouzdan oslonac, neto kao garancija za nae postupke u budunosti. A budunost je uvek u izmaglici ukoliko nema sadanjosti koja joj trasira put. oveanstvo je uvek bilo u zabludi matajui o budunosti a ne osvrui se na vreme zvano sadanjost. Utoliko su i bili porazni i dramatini svi lomovi koji bi nastajali u suoavanju sa nepoznatim koje donosi izmiljena (fiktivna) budunost. Krenuti sa mesta mirovanja (iako govore da se neto kree) i suoiti se sa samim sobom nije nikako lako. Sve ono to se tajilo vremenima moe samo bujicom napolje. A mi se svi bojimo intimno nekanalisanih radnji i postupaka. Novi ovek mora smoi snage da se suoi sa sobom makar to previe bolelo. to vie boli to i znamo da je rana ozbiljna. Novi ovek treba novu svest jer vie ne moe stajati na margini zdravog razuma gde je doveden lomovima koje je proizvela nazovimo nova civilizacija. Ta nova civilizacija nije ni u emu nova, ukoliko nam je povredila stare rane: neuroze, grabe, karijerstvo, ambicije koje se ne ostvrauju, zagaenost svih prostora. Novo treba da proistekne iz nove svesti koju treba odgajati. oveanstvo je na tome najmanje radilo i obino je ilo u suprotnom pravcu. Stvoriti materijalne uslove za starog oveka koji ne razume novo vreme nije samo dovoljno. Vertikalni razvoj ljudske linosti je bio nuan (a jo i sada) i prioritetan nad horizontalnim, materijalnim, u kome se jedinka ne moe snai. Vertikalno znai poniranje u svest samog sebe, a horizontalno osvajanje prostora materije. To dvoje mora uvek ii zajedno, jer su to dva lica jedne iste medalje koja se zove opti prosperitet oveanstva. Nikada nije bilo tako. I sada je pravi trenutak da ovek shvati gde grei i gde mu kontrola svega oko sebe izmie. U temelju svih problema je pojedinac i dok se ne bude akcentiralo na pojedinca izvuenog iz mase, nee se postii uspeh prema novog oveka za novi svet. Istorija je dokazala da pojedinac nije jo spreman da nosi lako teret naunih dostignua. Albert Ajntajn je radio za dobrobit oveanstva, ali je uporedo s njim postjao Demon koji je mogao zavesti nesvesne iroke mase (kako obino biva) i nametnut izazov nacizma - nasilja oveka nad ovekom. To ne bi prihvatio svesni novi ovek. Takve ludosti koje su se neretko javljale u istoriji, ne bi bile mogue da je bilo svesti. Svest se mora gajiti i naunim i drevnim metodama leiti. Bivi ovek je star i bolestan - hitno mu je potrebna nega i isceljenje. To samo moe postii nauka i tehnika meditacije (psihofizike relaksacije) to je preduslov za uporedni razvoj pojedine linosti. to pre shvatimo da je na unutranji sklad uslov za bolju budunost, utoliko emo se pre poeti baviti sobom, svojom sveu u traganju za sreom koja je harmonija spoljnjeg i unutranjeg sveta. Mahavira

NAUKA I SVEST "... Svaki naunik treba da bude i meditant..." Izvod iz jednog intervjua sa Oshom koji je napravio Swami Deva Nitamo (Dr.Federiko Montekue) Industrijsko drutvo i na kulturni sistem je temeljen na nauci. Sav na komfor i visoki standard umnogome je diktiran civilizacijom nauke. Ali to nas je takoe dovelo do unitenja prirode, do trovanja i zagaivanja nae okoline i guranja oveka u mehaniki nain ivota i stres - to lako moe prouzrokovati otuenje oveka i atomsku destrukciju itave planete. Kako je nauka mogla biti tako nerazumna i izofrenina? Da bi odgovorili na ovo pitanje, treba da se setimo da se nauka rodila kao kultivisana reakcija protiv praznoverja i iracionalnosti hrianske religije koja je elela da se sve informacije iz Biblije uzmu kao krajnja istina. Prema tim idejama: sunce se okree oko zemlje, a univerzum je stvoren za sedam dana od samog Boga... Tenja za istinom je genije nalik Galileju, Koperniku i njima slinim, okrenula ka revoltu protiv takvih apsurdnosti stvarajui novu nauku koja e bazirati sve svoje znanje na onome to se moe ispitati direktno. Tako je roen eksperimentalni metod. Od tada je na nauci da spoznaje realnost bitisanja u domenu objekta, materijalnosti, sasvim zaboravljajui da isto tako, svest i svesno postoji kod naunika u smislu jednog bitnog pitanja "Ko sam ja?" Shodno dosadanjem naunom stavu, taj naunik moe konstatovati: "Ja sam telo, objekat sainjen od miliona elija, atoma i molekula; moja svest je samo proizvod mog mozga." Naunici ne mogu zai iza ove konstatacije, ve ostaju na periferiji svog bia. On gleda na sebe izvana, kao na neki objekat. On nema veze sa svojim biem, sa centrom vlastite svesti, te, isto tako, on gleda i na spoljnu egzistenciju i ivot sa strane. On ne moe doi u duboki kontakt i sinhronizaciju sa egzistencijom. To su limiti nauke i naunika. To im donosi znanje o svim detaljima materjalne stvarnosti, iako i dalje bivaju ignorantni prema dubljoj prirodi ivog bia: svesti. Posle dugo godina studija i istraivanja na polju nauke i medicine, doao sam na ideju da postavim nekoliko pitanja Oshu, koja su bitna za dalji opstanak civilizacije i njene evolucije. Ovde navodim izvode iz tog intervjua. P: Po vaem vienju, moe li nauka biti u slubi ivota i ljudske evolucije? O: Svaki univerzitet, svaki nauni institut mora postaviti za veoma bitno da svako ko se obrazuje za naunika mora se obrazovati za meditanta. Meditacija bi tako bila preduslov. To je jedini nain da naunik postane meditant. Tako on moe postati svestan dubljih stvari u sebi, ljubavi, ivota, svesti, i na kraju, venosti naeg bitka. P: ta moemo uiniti da pospeimo ovaj proces transformacije kroz meditaciju na univerzitetima? O: Vi (sanijasini) moete se staviti na raspolaganje svakom univerzitetu. Samo jedan sanijasin je dovoljan da na jednom univerzitetu poduava meditaciju. Taj metod bi se davao kolektivno, za sve klase naunika, za studente i profesore. Jedan od vas je dovoljan sve dok pojedini meditant na univerzitetu kae da je iskusio to i da tada moe proi kroz bilo koji ivotni test. P: Jedan od bazinih problema nauke je jezik; zapravo, mnogi naunici ne vide bitnu razliku izmeu svesti, budnosti, svesnog uma,.. eleo bih da istaknete razliku izmeu svih ovih pojmova. O: Rei se mogu izraziti jasno. Nije tekoa u reima, nerazumevanje dolazi od neeg drugog, a to je da naunik duboko ne veruje da postoji bilo ta unutranje. On moe to priznati ili ne, ali ovaj obrazovni sistem mu i ne omoguava nita drugo do da priznaje za stvarno samo ono to se moe secirati, to moe posmatrati, analizirati; ono to on moe

sainjavati, stvarati, otkrivati njihovu bazinu konstituciju, ono to je objekat. Njegov um je sasvim orjentisan ka objektu, a subjektivnost i nije neki objekat, i ako eli da stavi svoju subjektivnost ispred sebe na sto, to nee biti mogue. To nije u prirodi subjektivnosti. Stoga, naunici otkrivaju sve mogue, samo ne sebe. Velika barijera postoji, a ta barijera je da ne postoji unutranje za njega. Kada raspolovi stenu, ta nalazi? Nekoliko kamena. Ako pak nastavi da razbija u manje i manje komade, doi e do molekula, dobie atome, zatim elektrone, ali i dalje nisi doao ni do ega un u t r a, jer je sve to samo objekat. On isto tako eli da vidi ivot, a poto ivot ne moe videti na taj nain, on to jednostavno odbacuje kao nepostojee. A svest je jo vei problem, jer to ne moe ak ni dotai, secirati, razotkriti njen sastav. On to jednostavno odbija, to za njega ne postoji. Odbiti unutranju stvarnost je veoma nenauno. Stoga e, kao prvo, naunik potvrditi egzistenciju unutarnjeg kao jednu hipotezu. Tada e on postati svestan da metodologija koja se koristila za spoljne fenomene ne moe posluiti za unutranju stvarnost iz prostog razloga jer su to dva razliita pojma; ne moete koristiti istu metodologiju za njih. Treba da otkrijete novu metodologiju za otkrivanje unutranjeg univerzuma, a to je ono to ja nazivam meditacijom: ta nova metodologija unutarnje stvarnosti. P: Da li je to vaa definicija veze, ta sinteza izmeu nauke i religije? O: Da... Novi metod je potreban jer ulazite u novi prostor. Sada vie stari metodi ne deluju. I ako otkrijete u sebi neki prostraniji univerzum, neki vredniji pojam od svih zvesdi na nebu, jer ljubav i to osjeanje ima viu vrednost od itavog univerzuma... Ali vai instrumenti ne mogu uhvatiti ivot jer su previe grubi. ivot je suptilan fenomen, a vai instrumenti i metode su povrni. Da bi istraili ivot potrebni su vam specifini instrumenti, a to je meditacija. I kada jednom postignete takvo iskustvo, jasnoa e doi o tome ta je um, a ta nije, ta je svest, a ta nadsvest. Sada je vreme za nauku da zae u unutranju realnost. Tako e nauka biti kompletnija, istraujui oba fenomena. Inae, to e uvek biti nekompletno, nesavreno, a poluistine su uvek opasnije od lai. Ako nauka postane sveobuhvatna, totalna, tada e religija umreti jer vie nee imati funkciju. Nauka e biti u prilici da deluje znatno bolje od tih starih religija. U jednu ruku, ovaj novi nauni pristup unitie svaki materjalistiki pristup nauci, a s druge strane, ponitie takozvane organizovane institucionalizovane religije. Rascep izmeu nauke i religioznosti se nee vie tolerisati. Ovaj raskol je nainio itavo oveanstvo izofreninim. Svaki naunik bi tako morao biti i meditant. Trebalo bi samo dvadeset godina i nova generacija naunika bi stasala koja bi nam donela nauku unutranje stvarnosti. Tako bi nauka imala dve dimenzije: nauku spoljanje realnosti i nauku unutranje realnosti. * Bhagwan Shree Rajneesh se sada zove OSHO. "Osho" je ime proisteklo iz drevnog Japana, a prvo ga je upotrebio zen monah Eka kada se obraao svom Majstoru Bodhidarmi. "O" znai "sa velikim potovanjem, ljubavlju, i zahvalnou" kao sa sinhronizovanou i harmonijom; "sho" znai "multidimenzionalna ekspanzija svesti", ili "egzistencija preplavljuje iz svih pravaca".

ZAJEDNICA BUNTOVNIH DUHOVA Moja komuna je, u prvom redu, ne-asketska. Njen osnovni cilj je da pokua da uniti sve psiholoke slabosti u tebi - u ta je ukljuena i sadomazohistika psiho boljka. Komuna te ui da bude zdrav i da ne osea krivicu u tome to eli da bude zdrav. To te ui da bude human, jer je moje iskustvo u tome takvo, da su ljudi koji su pokuavali da budu boanski ostvarili suprotno tome. Oni su dospeli daleko nie od onoga to je humano. Oni su pokuavali da dospeju dalje od humanosti - oni su otili dalje od humanosti, ali u pogrenom pravcu. U manastirima su ljudi nalik ivotinjama, jer ukoliko vie mui sebe to poinje da sve vie gubi inteligenciju; inteligencija trai ugodnost. Inteligencija je jedan prefinjen cvet. Ne pokuavaj da gaji cvee u pustinji. Inteligencija je veoma fini cvet. Taj cvet raste u sveobilju. On treba tlo obilja, plodnost, kreativnost, ispunjenost veseljem - samo tada taj cvet moe procvetati. A bez inteligencije, ta si ti? Moj osnovni napor je da pomognem da tvoja inteligencija postane plamen, da ta vatra spali sve to nije tvoje autentino. Ti postaje vatra, i sagoreva sve ono smee koje su drugi bacili na tebe. Zato, prvo inteligencija, a zatim meditacija. Meditacija proizilazi iz inteligencije - spaljuje samo otpad sa tvog bia. Tada si ist, sam, ba onakav kakvim te egzistencija eli. Komuna je upravo mesto gde ljudi koji su zainteresovani za unutranje putovanje, za odiseju unutranjeg, ive zajedno, pomaui jedno drugome da budu svoji, doputajui svakom da ima dovoljno prostora, ne upliui se ni u iji ivot, ne nameui se ni na jedan nain. Ukoliko te oni mogu podrati, dobro, ali ukoliko ti i ta podrka bude smetnja, oni te nee ak ni podravati, povui e se. Oni potuju tvoju individualnost, tvoj integritet, tvoju slobodu. Re komuna sam izabrao jer to predstavlja zajednitvo. To nije neko drugo drutvo, nije manastir, aram. To je kada individue postanu individue; iako zajedno - one ostaju same, a u proimanju, odnoenju, same, a u zajednitvu. Osama je po meni najvei duhovni kvalitet. Zato smo mi zajedno, ali bez ikakvog oblika zarobljavanja, sasvim oputeni. Nikakvi odnosi ne obavezuju u mojoj komuni. Odnosi tu nisu vie odnosi, ve samo odnoenje, proces. Dok to tako funkcionie, dobro je, a kada se putevi ponu razilaziti, menjati svoje smerove, i to je sasvim dobro jer tako moda pojedinac raste. Nikada se to ne zna. Mi moemo hodati zajedno nekoliko koraka, nekoliko milja, i tada se rastati sa zahvalnou - tako da je veselje biti zajedno. A sada dopustimo da slavimo razdvojenost. Ti si meni pomogla, i ja sam tebi pomogao. I zato pomognimo drugima da naue da ive onako kako im to nalae njihovo bie. Komuna je sasvim jedan novi pojam. Tu nema nieg to je produkt prolosti. Stari drevni arami su bili divni, ali su bili deo drutva. Oni su propagirali istu strukturu drutva, sistem od etiri kaste. Za njih su nedodirljivi bili nedodirljivi, i nisu smeli ui u stari hindu aram. Samo bi braman mogao biti prorok. udno je to da samo braman moe imati oi. To je bila i bramanska strategija da ostanu na vlasti. Oni su na taj nain bili moni. No, oni su bili i dobri ljudi, iako nisu bili revolucionarni, bili su lepi, ali ne i buntovni. Buntovnik je sinteza oboje. On je ma, a isto tako i pesma. To sve zavisi od situacije. On moe biti pesma, a moe biti otar kao ma. Ovo je komuna buntovnika. Mi ne podravamo ni jedno posebno drutvo, ni jednu politiku, naciju, rasu ili religiju. Mi smo napustili sve to je daleko iza nas. Mi smo doli sasvim sami da budemo sa onima koji su doli sa istim razlogom - da budu sami. Zato zapamtite to, takva samostalnost je neto sveto. Ti nee ometati niiju samobitnost, slobodu, individualnost. Komuna, ljubav, budite zajedno, veselite se, ali nikada ne zaboravite da ste sami. Roeni ste sami, umreete sami, i treba da ivite sami. I svi oni koji su ovde, svi su oni individualci, sami. Oni ne slede nikakvu doktrinu, dogmu, oni samo prate svoj unutranji glas.

Pokuaj da to oslune i prati. Da, to je jo sasvim usamljen i slab glas, ali kada ga jedom uje, ti vie nita ne moe raditi u ivotu sem ono to ti on nalae. Osho Rajneesh Bible, Vol.III * Kada se mi sastanemo ovde - to nije sastajanje na uobiajen nain, ve stvarno susretanje: srce sa srcem, bie sa biem - to preplavljujue iskustvo se kree oko zemlje ka svim sanijasima bilo gde da se oni nalaze. Oni moda i ne shvataju ta se dogodilo - zato su iznenada postali tihi, iznenada poeli pevati ili svirati na flauti, plesati. Ovo druenje nije samo susret onih koji su stvarno ovde, to je zajednitvo svih onih koji me vole i koji primaju moju ljubav. Osho New Dawn

OSHO MULTIVERSITY PROGRAM u POONI, Indija (kursevi i grupe) Ako se odluite da posetite Oshovu komunu u Puni, nudi vam se iroki izbor kurseva i grupa koje moete praktikovati za vreme vaeg boravka. Ovde emo samo navesti jedan broj tih kurseva: Rajneesh Course in Kyol Che - Traditional Korean Zen Meditation Retreat, Rajneesh Training in Spinal Adjustment, Healing and let - go, Osho Rajneesh Trinity Process (Therapy, Hypnosis, Meditation), Rajneesh Dance Meditation Course, Rajneesh Rebalancing Training, Rajneesh Fine Arts Intensive Course, Dynamics of Inner Bodyrhythms Course, Rajneesh Training - The Art of Zen Archery, Rajneesh Fitness Training, Rajneesh Acupuncture Training, Rajneesh Theatre Intensive Course, Rajneesh Primal Training, Graphic Design Training i jo mnogo drugih programa ZRAITI LJUBAVLJU Upranjavaj ljubav. Sjedi ponekad sam u svojoj sobi i budi ljubav. Isijavaj ljubav. Ispuni svu sobu svojom ljubavnom energijom. Osjeti vibriranje nove frekvencije, osjeti talasanje, kao da si u okeanu ljubavi. Stvaraj vibraciju ljubavi oko sebe. I iznenada e poeti da osjea kako se neto dogaa, kako se neto u tvojoj auri mijenja, neto se oko tvoga tijela mijenja, toplina se oslobaa iz tvog tijela,... toplina nalik dubokom orgazmu. Ti postaje znatno ivotniji. Neto nalik uspavanosti iezava, a neto kao buenje se ukazuje. Njihaj se u tom okeanu. Pjevaj, plei i neka itava tvoja soba bude ispunjena ljubavlju. U poetku to izgleda veoma udno. Kada po prvi put ispuni svoju sobu ljubavlju, ljubavnom energijom, vlastitom energijom koja se preliva i odbija se od tebe inei te sretnim. Jedna misao se poinje raati u vama: "Nijesam li hipnotisao sam sebe? Jesam li zaveden? ta se to dogaa?" - jer si uvijek mislio da ti ljubav dolazi od nekog drugog. Majka je potrebna da te voli, otac, brat, mu, ena, dijete - uvijek je potreban neko. Ljubav koja ovisi o nekome je siromana ljubav, ljubav koja se raa u tebi, ljubav koju ti stvara iz svog bia je stvarna energija. Tada bilo gdje da krene sa tim okeanom koji te okruuje uvidjee da svi koji ti se priblie dolaze pod uticaj jedne druge energije. Ljudi e te gledati sa otvorenijim oima. Ti e prolaziti pored njih i oni e osjeati da je lahor neke nepoznate energije proao njima, osjeae se osvjeeni. Stisni ruku nekom i osjetie kako mu itavo tijelo treperi. Samo budi blizu nekog i taj e se osjeati veoma srean

a da i ne zna razlog. To e moi uoiti. Tada si postao spreman da dijeli. Tada nai voljenu osobu, nai pravu osobu koja e potvrditi to. *** (Osho je dao meditaciju za dvoje koji osjeaju da su se previe zalijepili jedno za drugo u njihovim odnosima - ija energija treba da se oslobodi, stapa.) Sjedite navee jedno prema drugome drei se za ruke koje su ukrtene. Deset minuta gledajte jedno drugo u oi. Ako se tijela ponu kretati, gibati - prihvatite to. Moete treptati oima ali i dalje gledajte jedno drugo u oi. Ne otputajte ruke bilo ta da se dogaa. To ne smije biti zaboravljeno. Posle deset minuta oboje zatvorite oi i dopustite da se gibanje tijela nastavi deset narednih minuta. Zatim ustanite i gibajte se zajedno drei i dalje ruke narednih deset minuta. Ovo e dublje izmijeati vau energiju. Neto vie stapanja je potrebno... stapanje jednog sa drugim.

PREDAJ SE LJUBAVI U ljubavnom odnosu e biti posjednut - nee pokuavati da posjeduje. U ljubavnom odnosu e se predavati i nee gledati ko je na potezu. Zato prestani prosuivati. I kada uhvati sebe da o tome razmilja neka to bude prilika za dobru lekciju - tako dobru lekciju da sve bude jednom stavljeno na pravo mjesto. Uini to stalnim obiajem, i za nekoliko nedelja e uoiti da ta praksa pomae. Nenadno e postati znatno svjesniji. U zen manastirima majstor se eta okolo sa tapom i kada vidi da neki uenik drijema, prosuuje - a sanjarenje se vidi na licu - on bi ga iznenada tresnuo po glavi tapom. To bi ueniku prolo kimom kao ok i u samom trenu bi razmiljanje prestalo a budnost bi se rodila. Ja vas ne mogu pratiti tapom. Zato vi sebi dajte lekciju, ali neku dobru, pa ak i po cijeni da ljudi okolo misle da si malo blesav, neka te to uopte ne brine. Postoji samo jedna ludost, a to je proizvod uma. Ludosti dolaze od previe razmiljanja. Sve drugo je divno. Samo je um uzronik bolesti.

NEKA LJUBAV DOE SAMA Prije nego to bi se upustili u voenje ljubavi sa svojim partnerom, dobro je da zajedno sjednete petnaest minuta u tiini drei se za ruke koje su ukrtene. Sjednite u mraku ili, pak, u zamraenoj prostoriji i osjeajte jedno drugo. Budite u skladu. Nain da to postignete je da ditete zajedno. Kada ti izdahne, neka i ona izdahne; kada ti, pak, udahne, i ona e udahnuti. Za svega dvije - tri minute to ete postii. Diite kao da ste jedan organizam - da ste jedno tijelo, a ne dva. I gledajte se tada u oi sa veoma mekim pogledom, a nipoto otrim. Dopustite da uivate jedno sa drugim. Igrajte se sa tijelima.

10

Nemojte dozvoliti da zaponete voenje ljubavi prije nego se to samo po sebi ne nametne. Nikada ne inite to sami, dopustite da se to dogodi samo od sebe. ekajte na to. Ako, pak, to ne doe samo, nema potrebe da na to insistirate. To je sasvim u redu. Idite na spavanje. Nema potrebe voditi ljubav. ekajte na taj trenutak jedan, dva ili tri dana. To e jednom doi. A kada taj tren doe ljubav e prodirati veoma duboko i nee stvarati ludosti kao do sada. To e biti veoma tiho osjeanje prostranstva i tiine. Ali taj trenutak treba ekati, nemojte pretjerivati. Ljubav je neto to treba uraditi kao meditaciju. To je neto to treba odgajiti, kuati veoma sporo tako da to proe kroz svo tvoje bie i da dobije utisak takve dubine kao da si od neeg posjednut, kao da te nema vie. To i nema za cilj samo voenje ljubavi - ti si ljubav. Ljubav tada postaje via energija koja te okruuje. To prevazilazi vas oboje... oboje ste izgubljeni u tome. Ali na to se treba ekati. ekaj taj trenutak i ubrzo e on kucnuti na tvoja vrata. Dopusti da se energija akumulira i da se to dogodi samo po sebi. Malo po malo e biti svjestan da je taj trenutak doao. Ti e poeti opaati simptome toga. Ljubav je nalik Bogu - ti ne moe manipulisati njime. To se dogodi kada se dogodi. Ako se pak ne dogodi, ne treba zbog toga brinuti. (Osho je opisao mnoge tantrike tehnike za meditaciju i promatraje sebe za vrijeme voenja ljubavi u petotomnom djelu pod nazivom "Knjiga tajni".)

ULOGA MAJSTORA Ne postoji neka odreena uloga majstora. Uloga je mogua samo onda kada Majstor postoji kao linost. Ako on postoji kao "neko" tada moe igrati ulogu. I stvarno, nae su linosti i sastavljene od uloga. Tvoja linost je sainjena od mnogo uloga koje igra, i te uloge su tvoja lica. Ujutro ti ima odreeno lice - ulogu za igru; u kancelariji ima ve neko drugo lice; pri povratku kui, opet ima drugo lice. Ti se stalno mijenja tokom dana, iz trenutka u trenutak. Uvijek kada eli da odigra drugu ulogu, namjesti odreeno lice, lik, ti postaje glumac. Majstor je onaj koji je prestao da igra uloge. On ne igra nita: on ne radi nita. On treba da doe do poimanja da je onaj koji radi na svom rastu sasvim potpun. Pojedinac bi bio u zabludi ako bi vjerovao da Majstor neto radi. Majstor ne misli da on pomae ueniku ili da je zasluan za trud u uenikovoj transformaciji. Naravno, sve se to dogodi: transformacija se dogodi, uenikova promjena je preporoaj, ali to nije neto to je uinjeno od strane Majstora. Majstor treba da postane niko. On ne egzistira kao prisutnost, ve kao neko ko nije tu. U njemu nema uma, u njemu nema ega, u njemu nije centar. Centar je ponovo vraen Boanstvu; ego je prohodan. Majstor je postao posrednik, on je postao prolaz - samo flauta. Sada boansko svira kroz njega. Sada vie nikakva pjesma ne pripada Majstoru - nita. Kako on tada moe igrati ulogu? Kako on tada moe ulagati napore? Kako tada moe "uraditi" neto? Sve te rijei: raditi, uloga, trud, pomo - su egocentrine. One obiljeavaju da Majstor "neto radi". Sada Majstor ne moe nita uraditi: on ne postoji. Ali se stvari dogaaju oko njega. Ja nijesam rekao da uenik nee biti transformisan, preporoen: on e biti preporoen. Ali on e biti preporoen kroz Majstora koji nita nee uraditi. Ako bi Majstor neto radio, tada uenik ne bi bio transformiran. Napor i trud koji bi majstor ulagao bi pokazalo da zapravo on jo nije pravi Majstor. Nema rijei o nekom trudu. Majstor postoji samo kao neprisutnost - kao bilo ko. I taj takav fakt postaje nevjerovatna snaga. Ta prava injenica, to bitisanje ispraznosti stvara misteriozna dogaanja oko svega. Ali Majstor to ne ini. Zapamti, rijeka tee prema moru, ali rijeka ne ini nita, ona ne "tee". To proticanje je sama priroda. Prirodno je da rijeku tee. Ne postoji nikakvog truda i napora od strane rijeke. Drvo raste:

11

drvo nita ne ini. Ne postoji napora u tome. Nema centra, nema ega da to radi. To se dogaa. ivot je dogaanje, i ovjek postaje Majstor kada to otkrije. Ono to djeluje zove se Totalno, a mi se nepotrebno brinemo, nepotrebno se upliemo i nepotrebno to dovodimo u vezu sa naim izmiljenim centrom - izmiljenim jer nijedan pojedinac ne moe imati takav centar. Jedan od najveih hrianskih mistika Majstor Echart je rekao da samo Bog moe rei "JA".. Nema pojedinca koji to moe rei jer "JA" pripada samo Totalnom. Moja ruka ne moe rei "JA" jer "JA" pripada meni. Moja noga ne moe rei "JA" jer noga pripada meni, i "JA" pripada meni. Moja noga, moja ruka ili moje oi ne mogu izjaviti "JA" jer su to samo fragmenti - djelovi veeg jedinstva. Ti nijesi sutina sama po sebi. Ti si samo dio jedne velike organske Cjeline. Ti si samo fragment, jedna elija atoma u svemu tome. Ti ne moe rei "JA". Zbog toga sve religije govore da je "JA" jedina barijera jer "JA" je najlanija mogua stvar. To ne moe pripadati tebi. Ti ne moe znati zato si roen, ti ne zna ko te je natjerao da doe na svijet. Ne zna ko te kree u ivot. Niko nije pitao tebe. Niko te nije pitao za tvoj izbor. Ti si jednog dana jednostavno otkrio da si iv. Zatim, ko die u tebi? Ti to ne zna. Tako te jednog dana nee buti vie. Niko te ne pita za to. To nije tvoja odluka da bude roen i da umre. No, neto se dogodilo, i dogaa se dalje. Neto se dogodilo, i ti si se rodio; zatim se ponovo neto dogodilo, i tebe nema vie: ponovo si nestao, iezao. Kako ti moe rei "JA"? Nikakve odluke od strane tebe ne postoje - nikakve odluke. "JA" pripada samo Boanskom. Tada nailazimo na problem, a taj problem je: kako Majstor moe pomoi ako Majstor ne moe nita uiniti, kako on moe dati to obeanje (koje sam ja dao)? Ja nijesam ovdje da te uim ve da te probudim. Predaj se i ja u te preporoditi. To je moje obeanje. Kako sam ti mogao obeati ovo? Zatim, kako sam ti ja mogao rei da te mogu preporoditi? Ustvari, ovo je trik. Ja te neu preporoditi. Ja nijesam vie tu. Ali ako se ti preda tada e biti transformisan. To ne znai da u te ja preporoditi. Pravo predavanje e te dovesti do mjesta gdje se preporod dogaa. A kada se to dogodi ti e znati i smijae se svemu tome jer je to bila jedna velika ala. Ja ne mogu nita uraditi. Pravi koncept rada je irelevantan: Ja nijesam vie ovdje. Ali ti jo ne moe shvatiti taj jezik. Ti samo moe shvatiti jezik koji ispoljava "JA". Moda sam i ja rekao: "Ja u te transformisati" - i istina je da e ti biti transformisan. Istina je da kada se preda nee biti vie barijere za tvoj preporod. A ja neu nita uraditi, ja ni ne mogu nita uraditi. Nita nije potrebno za tvoje transformisanje - ti si sasvim dovoljan. Ti si izgubio svoje pouzdanje a ovo bi trebalo da te vrati nazad. Ti si zaboravio ko bitie u tebi, kakva nevjerovatna energija je sakrivena u tebi. Ti si to zaboravio, i neko je potreban da ti to kae. Ti ima riznicu: ti si riznica. Ja ti to mogu jednostavno pokazati dajui ti obini nagovjetaj. Isus je rekao: "Ja u te izbaviti, ja u te osloboditi." Buda je rekao: "Ja sam tvoja staza, tvoj put." Krina je rekao Arduni: "Predaj se meni, i ja u uraditi sve za tebe" - sve su to bili trikovi da pomognu onima koji su zaboravili sebe. Ali obeanje je istinito jer se to dogodilo. Niko ti nije pomogao ve je tvoja energija dospjela do tvog bia, tvoja prava energija je postala vitalna, tvoji izvori su nabujali, tvoje bie je postalo aktivno. Ali ti ne razumije jezik "NE JA". Moda sam ja i govorio u formi "JA". Ja sam doao da te budim a ne da te uim. Niko nije doao za to, niko i ne moe doi zbog toga. Mi smo uvijek bili ovdje - ti i ja. "JA" ne mogu doi, "JA" ne mogu otii. Samo "sada i ovdje" moe da doe, i "sada i ovdje" moe da otie. Mi smo bili u egzistenciji, mi smo uvijek postojali. Ko sam ja da te neemu uim ili da te osvjeujem? Ali, ti si ipak zaboravio sve svoje mogunosti, svoje potencijale. Zato je neki trik potreban da te vrati nazad sebi samom. Zapamti, ja nijesam uinio to jer imam puno samilosti za tebe, ne, ja nemam nita od toga. Ja nemam uopte samilosti prema tebi. Ti nijesi nikakav rob, ti nijesi siromah, nijesi prosjak. Ti si Boanstvo na svoj nain. Ti si Boanstvo isto to i Krina ili Buda. Niega ne nedostaje tu. Svega ima, samo si ti uspavan. I kada ja kaem, ili kada uim neemu, kada

12

potenciram neto, to nije da ja osjeam samilost prema tebi - ne. Ovako ja gledam na to, i tako se to odvija u meni. To je opet neka igra. Ja uivam da to radim: ti ni ne treba da bude zahvalan prema meni. Ja uivam u tome. Ti ne treba da bude uopte u nekom dugovanju prema meni. Ja uivam u tome, ja volim to. To je isto kao kada cvijee cvjeta, a ti proe pored njega i dobije na dar miomiris. Isto tako je neto procvjetalo u meni, i ti proe pored mene i dobije na dar neto. Ako ti to ne uzme, ja sam zahvalan, ako pak to odbije, tada si svoj Majstor. I stvarno, ako ovaj stav duboko prodire u tebe tada nema ni Majstora ni uenika. Tada odnosi iezavaju. To mora ieznuti. Samo onda kada tu nema ni Majstora ni uenika i kada odnos nestane, tek tada Boansko poinje da djeluje. Kada sam ja Majstor a ti uenik, tada dualnost postoji. A postoje i takozvani Majstora koji se izdiu iznad tebe, koji su vii, a ti si manji, koji stvaraju hijerarhiju. Zapravo, oni stvaraju politiku od toga. Takva vrsta Majstora nee biti od velike pomoi. Oni samo mogu neto poremetiti jer ti ne prue ono to ti ve posjeduje. Oni ponovo stvaraju neku iluziju. Ovo to ja radim ovdje nema za cilj da stvara odnose. Naprotiv, moglo bi se rei da ja pokuavam da razbijem odnose. Ako mi ovdje moemo biti bez forme Majstor i uenik, ako samo moemo biti ovdje - prisutni, budni, ivi - tada e se stvari dogaati. Mu i ena: to je odnos. Otac i sin: to je odnos. Majstor i uenik? To nije nikakav odnos. To samo tako izgleda, ali to nije odnos jer je itavi napor u tome da se raspline odnos jer on donosi dualnost. Stoga Majstor stvarno pokuava da ne bude Majstor i isto tako pokuava da ti ne bude uenik. Sav njegov napor je u tome da te dovede do mjesta gdje odnosi nestaju, gdje ne postoji dvoje, gdje ima samo prisutnosti - gdje nema odnosa, gdje sam ja svjestan i gdje si ti svjestan, tada ja ne postojim i ti ne postoji. U takvoj svjesnosti "JA" nestaje i plamen dvije svijee postaje jedan. Samo u takvom jedinstvu Boansko poinje da djeluje. Boansko djeluje samo u takvom jedinstvu: to je njegov nain funkcionisanja. to ste vie odeljeni, utoliko ono manje deluje. to si vie odijeljen to se vie i udaljava od Boanskoga. To je ono na to sam mislio. Zato moram napomenuti dvije stvari po ovom pitanju: prvo, Majstor ne ini nita, ne igra nikakvu ulogu. On ne ini nikakav trud po tom pitanju. To nije niukom sluaju neki napor sa njegove strane. On je postao svjestan, budan, i sada samo to protie kroz njega. Taj tok je nalik rijeci. Kada se njegova rijeka kree tada se ljudi oko njega osjeaju svjesnim. To nije nikakvi napor sa njegove strane: to je njegova priroda. Stoga je Majstor po svojoj prirodi Majstor a ne zbog nekog truda. Bilo gdje da se on kree, on e biti Majstor. Sjeam se jedne prie o egipatskom mistiku Zun-Nunu. On se uvijek kretao u odrpanim prosjakim odijelima, a imao je careve za svoje uenike. Jedan ga je uenik upitao, jedan veoma bogat uenik: "Zato se odijeva kao prosjak? Zato se kree kroz svjetinu i obian narod? To nije u redu jer si ti veliki Majstor." Zun-Nun je na to odgovorio: "Majstor je po prirodi Majstor, ne po nekom naporu. Zato, bilo gdje da se kree, on i dalje ostaje majstor. To ne pravi nikakvu razliku. Ako se nalazi u masi, on je i tamo Majstor i on funkcionie kao takav i moe narod mijenjati. Svijet se oko njega transformie samo od njegovog prisustva samo od prisustva. Reeno je da je u Koranu Muhamed objavio kako Majstor nee ui u kuu bogataa. Ako neki bogati ovjek eli da ga sretne on e doi ka Majstoru. Isto tako je i sufi mistik Bajazit, koji je iao bogatim ljudima, koji je iao i carevima da ih poduava, bio upitan: "Zato se ti ponaa protivno Proroku? Muhamed je rekao da nijedan Majstor ne smije ii bogatima. Nema potrebe za to. Ako bogati ovjek poeli da doe Majstoru, tada on treba da klekne pred majstorova stopala. A ti odlazi ak do njihovih palata. U emu je stvar? Jesi li ti protiv proroka ili moda ne vjeruje u to kazivanje?" Bajazit je odgovorio: "Vi ne znate pravu stvar. Muhamed je u pravu, i ja slijedim njegovo uenje. Ali bilo da Majstor ode ka caru ili da car doe Majstoru, to je uvijek Majstor

13

koji mijenja druge. Nema razlike u tome. U osnovi, uvijek je to Majstor kojem ti dolazi. Uvijek car dolazi Majstoru jer je car taj koji se mijenja. On e biti promijenjen. Bajazit je izloio prirodu Majstora koja mijenja druge: to nije nikakav trud. Nita nije bilo uinjeno od strane Majstora. Jednostavno je bilo dovoljno samo njegovo prisustvo. I ako on pristane da uradi neto, to je samo trik jer ti ne moe razumjeti jezik nedjelanja. Ti samo razumije jezik truda, napora. Stoga je on stvorio jezik za tebe. Pa i ako ti ne moe shvatiti taj njegov jezik, on e shvatiti tvoj jezik veoma dobro. Iako ti ne bude mogao da shvati njega, on e shvatiti tebe veoma dobro. Tako e ti on pruati ono to ti moe shvatiti. Malo po malo e tvoje razumijevanje rasti. I jednog dana, kada ti stvarno dospije do toga da moe razumjeti svog Majstora, ti e se poeti smijati - jer on nije uinio nita za to. No, ti e se osjeati zahvalno u tom trenutku jer je on tebe preporodio a da nije uinio nita. I stvarno, ako bi se neto uradilo, bilo bi to nasilje. Ako u tvom transformisanju, tvom mijenjanju ja uradim neto to bi bilo agresivno, bilo bi nasilniko. Svaki napor je nasilje. Ali, ako bi samo mojim prisustvom, tvojim bitisanjem oko mene poelo neto da se dogaa u tebi, a ja nita ne uradim - tada je to samo ljubav. To nije nasilje. Neobian fenomen se dogaa: ako bi neko pokuao da te mijenja, ti bi mu se suprostavio jer instiktivno ti biva svjestan nasilja nad tobom, instiktivno bi se poeo braniti. Ako bi neko pokuao da te promijeni i uini boljim, duhovnijim, moralnijim, religioznijim i svim drugim kojetarijama - ti bi se odupirao. Tvoj ego bi se povrijedio i ti bi poeo da ga brani. Ti bi poeo initi stvari koje inae nikada ne bi radio samo da bi ga odbranio. Dobri oevi su uzroci loih generacija. Takozvani sveci i proroci su uzrok degeneracije, nemoralnosti koja obiluje itavim svijetom - jer su obiavali da potiskuju sve u tebi, da te prisiljavaju. A kada neko prisiljava nekog, makar to bilo u interesu najboljeg, ti se instiktivno odupire. I dobro je da se odupire, da odbija jer bi te on ubio - ubio bi tvoj duh. Ako bi bio prisiljavan da ide u raj, ti bi bio nalik mrtvacu. Zato je i bolje da ode u pakao, ali po svojoj elji. Ti e tako biti slobodan, tako e biti svoja dua. Pravi Majstor nikada ne forsira nita u tebi - ak ni indirektno. Ako Majstor ne poznaje rad uma, a ko bi onda to znao? Ako on ne bi razumio rad ljudskog uma i svijesti - da bi uzvratilo buntom i odbijanjem ako bi se neto forsiralo - a ko bi to znao? Majstor to zna i zbog toga nikada ne ini nita. On ti samo doputa da bude u njegovoj blizini. Na primjer, ja ti kaem: "Meditiraj!" Ti meditira, ali je ipak osnovna stvar u tome da si blizu mene. I dok ti meditira, bez ikakvog mog djelovanja, stvari se ponu dogaati. Ja sam ti govorio: to je trik. Nema potrebe da se bilo to govori. Ako ti to shvati, ti e jednostavno sjesti ovdje pored mene. Nema potrebe da se ita kae. No, tada e ti biti dosadno. Ti e pomisliti: "to ja tu radim? Samo sjedim? Tvoj um treba neku igraku sa kojom e se zabaviti. Stoga ti ja pruim igrake sa kojim e se tvoj um igrati. A itavo vrijeme se neto dogaa sa tobom to je u osnovi svega toga. Ti nijesi ni svjestan toga. Jednog dana e ipak biti svjestan svega. Tada e i uvidjeti u emu je bio trik, kakva je bila tehnika. Tehnika privue tvoj um ka neemu drugom tako da si pristupaan meni i mom prisustvu.Tada se mogu sa tobom sresti bez posredovanja tvog uma. Osho iz knjige "Vrhunska doktrina" predavanje o Kenoupaniadi, Mt. Abu, Rajastan, Indija, 1973

14

MEDITACIJA NIJE KONCENTRACIJA Meditacija nije koncentracija. U koncentraciji postoji koncentrisanje sebe i postoji cilj bia koje se koncentrie. To je dualnost. U meditaciji nema nikoga izvana. To nije koncentracija. U meditaciji ne postoji podjele na unutarnje i spoljnje. Unutranje se preliva u spoljnje i isto tako se spoljnje pretapa u unutranje. Demarkacija, granica, zatoenost tu vie ne moe egzistirati. Unutarnje je vani, vanjsko je unutra - to je nedualna svijest. Koncentracija je dvojna, dualna svijest: to je razlog zato koncentracija stvara zamor, to je razlog da kada se koncentrie osjea se iscrpljenim. Ne moe se ponovo koncentrisati makar dvadeset i etiri sata jer ti trebaju dani odmora da bi se sasvim oporavio. Koncentracija nikako ne moe biti tvoja priroda. Meditacija te ne moe zamarati, ne moe te iscrpiti. Meditacija moe biti stvar cjelodnevna i stalna - dan unutra, dan vani, godina unutra, godina vani. To moe postati vjenost. To je samo po sebi relaksacija. Koncentracija je jedan in, eljeni in. Meditacija je stanje bez elja, stanje bez akcije. To je oputanje. Ti samo treba da se preda svom biu, a to bie je i to Sveopte bie. U koncentraciji um djeluje shodno tvojoj odluci: ti neto radi. Koncentracija dolazi iz prolosti. U meditaciji ne postoji nekog voljnog ina, neke odluke ispred toga. Ti ne ini nita posebno, ti samo jednostavno b u d e . U tome ne moe biti nikakve prolosti, to je nezatrovano prolim. To nema nita ni sa budunosti, ono je isto od svake budunosti. To je ono to Lao Tzu naziva wei-wu-wei, djelovanje kroz nedjelovanje. To je ono to bi Zen majstor rekao: sjedeti u tiini, ne initi nita, proljee dolazi, i trava raste sama od sebe. Zapamti - "od sebe" - nita nije bilo uraeno. Ti nijesi potpomagao da trava raste; proljee dolazi, i trava raste sama od sebe. To stanje kada dopusti da ivot tee sam od sebe - kada ne eli da upravlja, kada ne eli da namee bilo kakvu kontrolu tome, kada ne manipulie, kada ne prisiljava na neku disciplinu, to isto spontano stanje bez stege je meditacija. Meditacija je u sadanjosti, pravoj stvarnosti. Ona je neposredna. Ti ne moe meditirati, ti samo moe biti u meditaciji. Ti ne moe biti u koncentraciji, ali se moe koncentrisati. Koncentracija je ljudski fenomen, meditacija je boansko stanje. *** TRENUTAK ZA MEDITACIJU ______________________________ MEDITACIJA SMIJEHA _____________________________ Svakog jutra po buenju, prije no to i otvorite oi, protegnite se kao maka. Protegnite svaki mii svog tijela. Posle tri-etiri minute, drei zatvorene oi, ponite da se smijete. Smijte se pet minuta. U poetku ete to sami pomoi ali ubrzo e zvuk vaeg pokuaja proizvesti fini smijeh. Izgubite se u smijehu. To moe u najgorem sluaju uzeti nekoliko dana dok se stvarno ne dogodi pravi smijeh kao meditacija. Ali posle nekog vremena e doi spontano i izmijenie potpuno prirodu vaeg predstojeeg dana. Za one koji imaju potekoa da se potpuno smiju, ili koji osjeaju da je taj smijeh laan Osho je predloio ovu jednostavnu tehniku. Ujutro rano, prije no to ita jedete, popijte bokal tople slane vode. Popij to brzo jer inae neete moi da popijete puno. Potom nastoj da sve to povratite. To e biti samo izbacivanje vode - a to e proistiti vae unutranje puteve. Nita drugo nije potrebno. Postoji blokada tih puteva, i kada eli da se smije, to biva prekinuto.

15

To se u jogi redovno praktikuje, i to oni zovu "nuno proiavanje". To veoma proiava i omoguuje proien prut sve blockade nestaju. Vi ete ubrzo uivati u tome i osjeati se proienim tokom celog dana. Smijeh i suze, pa ak i va govor e potom dolaziti nesmetano iz vaeg najdubljeg centra. Radite to deset dana i imaete predivan smijeh koji e odzvanjati naokolo.

Majstorov smijeh Ljudoder je dojurio u selo da objavi vijest da je Lovako drutvo ulovilo hrianskog teologa. "Divno", ree jedan od ljudodera radosno, "uvijek sam elio da probam sendvi od kojetarije".

***
Osho Glasnik izdaje Drutvo Prijatelja Osho. Za izdavaa: urednik Slobodan Vukovi, Rutke 132, 85355 Sutomore Ovaj broj uredili: Mahavira, Rada, Malik, a pomogli I drugi prijatelji. Ako elite dobijati i dalje Glasnik, uplatite na adresu urednika 50 dinara na ime godinje pretplate. Glasnik izlazi dvomjeseno. Vaa pomo e doprinijeti boljem kvalitetu tampe. Za sve Oshove tekstove COPYRIGHT NEO-SANNYAS INTERNATIONAL. Pretampavanje uz dozvolu.

***