Sie sind auf Seite 1von 2

Fail Meja Guru Pendidikan Khas - Integrasi

Diharap maklumat ini dapat dikongsi bersama dgn guru2 pendidikan khas supaya kita semua dapat melaksanakan perkhidmatan terbaik kepada kanak-kanak istimewa tahun 2012. ISI KANDUNGAN Fail Meja 1. Maklumat Pegawai 2. Senarai Tugas Pegawai 3. Visi Sekolah 4. Misi Sekolah 5. Visi Unit 6. Misi Unit 7. Objektif Sekolah 8. Objektif Unit 9. Carta Organisasi Sekolah 10. Carta Organisasi Unit 11. Senarai Tugas, Kuasa dan Hubungan dengan Pegawai Lain. 12. Proses Kerja 13. Carta Aliran Kerja 14. Senarai Semak 15. Peraturan Peraturan Pentadbiran 16. Senarai Undang-Undang Pekeliling 17. Senarai Borang-Borang Yang Digunakan 18. Norma Kerja 19. Senarai Jawatankuasa Yang Dianggotai 20. Senarai Tugas Harian NAMA AGENSI : (nama sekolah) ALAMAT : NO.ELEFON :