Sie sind auf Seite 1von 50

ETNIKI SASTAV STANOVNITVA KOSOVA PO NASELJENIM MESTIMA PREMA REZ

2011. GODINE ( IZVOR: Popis stanovnitva 2011, Agencija Kosova za St

AUTOR: Varjai Vladimir, januar 2013. godine, Kragujevac vladimir_varjacic@yaho


IME OPTINE I NASELJA

Akalije

Romi

Bonjaci

Turci

Srbi

Albanci

NA ALBANSKOM
JEZIKU

UKUPNO

NA SRPSKOM JEZIKU

BROJ STANOVNIKA PO NACIONALNOSTI

Deane
Bblo
Belje
Beleg
Dainovac
Dene
Donj Luk
Donji Crnobreg
Donji Rti
Donji Streoc
Drenovc
Dubovik
Dubrv
Glone
Gornj Luk
Gornji Crnobreg
Gornji Rti
Gornji Streoc
Grmoelj
Huljj
Istini
Kodrlij
Ljubu
Ljumbrd
Lone
Mli Vrnovc
Mznik
Ppi
Pobre
Por
Pprne
Prekoluk
Prilep
Rstvic
Rzni
ptelj
Slup
Vok

Dean
Baballoq
Belle
Beleg
Dashinoc
Dean
Lluk e Ult
Carrabreg i Ult
Ratish i Ult
Strellc i Ult
Drenoc
Dubovik
Dubrav
Gllogjan
Lluk e Eprme
Carrabreg i Eprm
Ratish i Eprm
Strellc i Eprm
Gramael
Hulaj
Isniq
Kodrali
Lbush
Lumbardh
Lloqan
Vranoc i Vogl
Maznik
Papiq
Pobrxh
Pozhar
Prapaqan
Prekolluk
Prilep
Rastavic
Irzniq
Shaptej
Sllup
Voksh

40019
1598
8
826
299
3803
506
2059
560
2114
1046
1060
278
984
1451
1446
210
3347
1097
158
3871
808
1145
717
499
101
447
174
1314
424
740
288
2165
1238
1739
591
338
570

39402
1450
7
826
299
3781
506
2055
560
2108
1046
1020
278
965
1451
1444
207
3263
972
157
3866
804
1144
716
495
101
443
173
1311
395
696
287
2157
1226
1725
560
338
570

3
0
0
0
0
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

60
1
0
0
0
1
0
0
0
1
0
10
0
0
0
0
1
0
0
0
2
0
0
1
0
0
1
0
0
0
36
0
0
6
0
0
0
0

33
19
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
14
0
0

42
6
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
29
0
0
0
0
5
0
0
0

akovica
Bbj Boks
Brdoni
Brdosn
Btu
Bec
Berjk
Bistrin
Donji Bite
Brekovc

Gjakov
Babaj i Boks
Bardhaniq
Bardhasan
Batush
Bec
Berjah
Bishtazhin
Bitesh
Brekoc

94556
595
498
316
957
1223
154
429
212
2948

87672
592
491
316
955
1154
153
429
190
2167

17
0
0
0
0
0
0
0
0
0

16
0
0
0
0
0
0
0
0
0

73
0
1
0
0
1
0
0
0
1

738
0
0
0
0
9
0
0
0
205

613
0
4
0
0
18
0
0
0
134

Crmljne
Brovin
eret
erim
Dlj
Dmjne
Dev
Doblibre
Dobri
Dobro
Dolj
Donje Novo Selo
Dujk
Dunje
Ere
Firj
Firz
Faj
akovica
Goden
Gornje Novo Selo
Grin
Grgoc
Gusk
Jblnic
Jhoc
Jno
Kodrlij
Korenic
Kore
Krljne
Kusr
Kuevc
Lipovc
Ljugbunr
Lugij
Madanaj
Mrmule
Me
Mej
Moglic
Moli
Morin
Nec
Nivokz
Orize
Osek Hilj
Osek P
Pcj
Pljbrd
Petrun
Pljnor
Ponoevc
Popovc
R
Rcj
Rdonji
Rkoc
Rkovin
Rmoc
Rkoc
Rezina
Ripj
Rogovo

Crmjan
Brovin
Qerret
Qerim
Dallashaj
Damjan
Dev
Doblibar
Dobrixh
Dobrosh
Dol
Novosell e Ult
Dujak
Duzhnj
Here
Firaj
Firz
Fshaj
Gjakov
Goden
Novosell e Eprme
Grin
Grgoc
Gusk
Jabllanic
Jahoc
Janosh
Kodrali
Korenic
Koshare
Kralan
Kusar
Kushavec
Lipovec
Lugbunar
Llugaxhi
Madanaj
Marmull
Meqe
Mej
Moglic
Molliq
Morin
Nec
Nivokaz
Orize
Osek Hyl
Osek Pash
Pacaj
Palabardh
Pjetrshan
Planor
Ponoshec
Popoc
Ra
Rracaj
Radoniq
Rakoc
Rakovin
Ramoc
Rashkoc
Rrezin
Rrypaj
Rogov

1141
565
6
802
334
5133
547
902
176
568
872
532
715
467
843
158
443
404
40827
72
691
1255
324
136
439
553
318
145
460
0
1153
195
190
860
190
424
248
641
181
4888
345
624
189
253
654
78
1151
267
270
253
209
613
585
300
393
195
0
19
561
190
269
191
155
4115

1140
563
6
795
330
5126
543
902
176
564
869
532
715
467
659
158
443
395
36932
72
691
1253
313
136
368
553
268
136
438
0
1153
195
190
860
190
418
246
641
181
4132
345
622
189
253
654
78
1130
267
265
249
209
484
585
300
393
188
0
19
532
190
225
191
155
3805

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
14
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
16
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
60
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
16
0
0
0
435
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6
0
0
0
14
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
38
0
0
0

0
0
0
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
0
0
0
274
0
0
0
0
0
0
0
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
109
0
0
0
0
0
0
14
0
5
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
6
0
0
30

eremet
imn
Skivjne
Sm
Smonic
Sopot
Stubl
Trkni
Ujz
Vogovo
Vrni
belj
drelo
ub
Zulfj

Sheremet
Shishman
Skivjan
Smaq
Smolic
Sopot
Stubll
Trakaniq
Ujz
Vogov
Vraniq
Zhabel
Zhdredh
Zhub
Zylfaj

Glogovac
Bnjic
Dobroevc
Domnek
Donj Futic
Donj Koretic
Donji Zbelj
Gldno Selo
Globre
Glogovc
Godnce
Gornj Futic
Gornj Koretic
Gornje Obrinje
Gornji Zbelj
Grdic
Kin Rek
Komorne
Krjkovo
Lpunik
Likone
Negrovce
Nekovce
Novo iktovo
Orlte
Poklek
Polu
trbulovo
Stnkovce
Stro iktovo
tutic
Trdevc
Trstenik
Vsiljevo
Vrbovc
Vuk
Gnjilane
Bilince
Brsljce
Bukovik
Burince
elik
Cernic
Demiraj
Dobrne
Donje Slkovce
Donji Livo

177
503
2254
435
493
126
187
349
412
450
279
404
283
136
59

177
451
1969
435
490
126
186
324
412
450
247
403
283
136
59

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
15
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
6
0
0
0
0
0
0
0

Gllogoc
Baic
Dobroshec
Domanek
Fushtic e Ult
Korrotic e Ult
Zabel i Ult
Gllanasell
Gllabar
Gllogoc
Godanc
Fushtic e Eprme
Korrotic e Eprme
Abri e Eprme
Zabel i Eprm
Gradic
Kishnarek
Komoran
Krajkov
Llapushnik
Likoshan
Negroc
Nekoc
ikatov e Re
Arllat
Poklek
Polluzh
Shtrubullov
Sankoc
ikatov e Vjetr
Shtutic
Trdec
Trstenik
Vasilev
Vrboc
Vuak

58531
2307
1457
706
1066
972
1077
1591
1526
6143
358
984
1240
1776
565
842
1504
4393
1181
3433
600
1540
3118
2026
3134
1967
1017
1102
1437
1261
934
1121
3903
634
1247
369

58445
2304
1455
706
1064
971
1077
1591
1524
6129
354
984
1239
1774
565
838
1502
4387
1178
3430
600
1538
3112
2017
3132
1963
1015
1101
1436
1261
933
1120
3896
634
1247
368

2
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

5
0
0
0
0
0
0
0
0
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

14
1
2
0
1
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
4
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Gjilan
Bilinc
Bresalc
Bukovik
Burinc
elik
Crnic
Demiraj
Dobran
Sllakoc i Ult
Livo i Ult

90178
314
2823
80
0
87
1963
112
2659
64
3497

87814
313
2806
78
0
87
1937
112
2337
64
3483

624
0
0
0
0
0
22
0
0
0
0

978
0
7
0
0
0
1
0
307
0
1

121
0
6
1
0
0
1
0
9
0
5

361
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

15
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Dunvo
Gnjilne
Goden
Gornje Slkovce
Gornji Livo
Gumnite
Gdi
Hadovii
Intovce
Kino Polje
Kmetovce
Krvric
Kure
Ladovo
Latica
Lipovic
Lovce
Muibb
Mlievo
Noslje
Pidi
Podgre
Pone
Prilepnic
Selite
ilovo
Slubic
Stublin
Stni
urlne
Spr
Terzijaj
Ugljre
Velekince
Vrbic
Vrpi
egovc
egovk Vrbic
egr

Dunav
Gjilan
Goden
Sllakoc i Eprm
Livo i Eprm
Gumnisht
Gadish
Haxhaj
Inatoc
Kishnapol
Kmetoc
Kravaric
Kurexh
Lladov
Llashtic
Lipovic
Llovc
Muibab
Malishev
Nasal
Pidiq
Pograxh
Ponesh
Prlepnic
Selisht
Shillov
Sllubic
Stublin
Staniq
Shurdhan
Capar
Terzijaj
Uglar
Velekinc
Vrbic e Kmetocit
Vrapiq
Zhegoc
Vrbic e Zhegocit
Zhegr

10
54239
29
256
2551
473
331
206
30
235
691
264
394
545
1624
24
169
80
3165
209
342
1211
967
1944
179
547
73
79
8
156
208
0
1021
1602
348
290
168
584
3327

10
52860
29
256
2465
473
329
206
30
232
606
264
391
545
1618
24
169
75
3153
209
340
1205
852
1940
179
284
73
79
8
155
208
0
1019
1599
347
290
168
584
3323

0
79
0
0
66
0
0
0
0
0
84
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
114
0
0
259
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
646
0
0
8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
3
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0

0
70
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
2
0
5
0
0
4
8
0
0
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
3

0
361
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
15
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Draga
Baka
Belo Brad
Blace
Brezne
Brod
Brodosan
Brut
Bu
Buzec
Dikance
Draga
Globoica
Kapre
Kosava
Krstec
Kruevo
Kuk
Kuklibeg
Kukuljane
Letane
Lubovite
Mlike
Orua

Dragash
Bak
Bellobrad
Bla
Brezne
Brod
Brodosan
Brrut
Bu
Buzez
Dikanc
Dragash
Glloboic
Kapre
Kosav
Krstec
Krushev
Kuk
Kuklibeg
Kukjan
Leshtan
Lubovisht
Mlik
Orqush

33997
52
948
1455
1990
1544
2839
1164
645
320
124
1098
960
452
905
420
857
1658
852
235
783
773
92
60

20287
0
948
1455
1986
20
2839
1161
645
320
0
498
2
452
904
0
34
1657
851
0
0
306
1
0

7
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
5
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0

202
0
0
0
0
103
0
0
0
0
0
7
0
0
0
0
21
0
0
4
0
0
0
0

4100
0
0
0
4
620
0
0
0
0
0
18
66
0
0
243
372
1
0
1
180
29
1
0

3
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0

4
0
0
0
0
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0

Plajnik
Plava
Radea
Rapa
Restelica
Renc
ainovce
Vranite
Zaplue
Zgatare
Zjum
Zlipotok
Zrze

Pllajnik
Plav
Radesh
Rapq
Restelic
Rrenc
Shajn
Vranisht
Zaplluzh
Zgatar
Zym
Zlipotok
Xrx

Istok
Banja
Banjica
Begov Lukavac
Belica
Belo Polje
Cerkolez
Crce
Crni Lug
Djurakovac
Dobrua
Donji Istok
Dragoljevac
Drenje
Dubrava
Istok
Kaliane
Kaica
Koava
Kovrage
Krnjina
Ljubovo
Ljuboda
Lug
Malo Dubovo
Mojstir
Muevina
Novi Veri
Orno Brdo
Osojane
Poljane
Prekala
Prigoda
Rako
aljinovac
Sinaje
Srbobran
Starodvorane
Studenica
Suica
Suvi Lukavac
Suvogrlo
Tomance
Trbuhovce
Tuep
Ua
Veri
Vrelo
Zablae
a

Istog
Banj
Banjic
Llukac i Begut
Belic
Bellopoj
Cerkolez
Cerrc
Carralluk
Gjurakoc
Dobrush
Istog i Poshtm
Dragolec
Drej
Dubrav
Istog
Kaliqan
Kashic
Kosh
Kovrag
Krnin
Lubov
Lubozhd
Llug
Dubov e Vogl
Mojstir
Muzhevin
Veriq i Ri
Orobrd
Osojan
Polan
Prekall
Prigod
Rakosh
Shalinovic
Sinaj
Serbobran
Staradran
Studenic
Shushic
Llukac i That
Suhogrll
Tomoc
Trubuhoc
Tuep
U
Veriq
Vrell
Zabllaq
Zallq

405
1000
1224
853
4698
581
1069
352
1273
885
585
610
236

405
1000
0
1
172
581
1068
0
1270
885
583
8
235

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
2
55
0
0
0
0
0
0
10
0

0
0
434
171
1564
0
0
15
0
0
1
380
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

39289
1360
552
1267
72
176
346
1248
581
2209
1178
597
420
415
1383
5115
835
493
245
731
538
732
893
589
258
281
626
29
1087
65
15
343
571
872
105
228
321
1563
1495
1533
160
895
765
904
12
786
449
2641
459
502

36154
1182
513
1206
72
165
326
1189
415
2014
504
477
329
366
1227
5043
835
476
198
657
534
619
893
588
255
279
523
29
1071
0
15
333
562
872
69
228
171
1562
1493
1529
40
894
723
904
0
786
308
2636
459
237

194
0
0
1
0
6
20
0
0
22
0
0
6
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
27
0
0
61
0
0
0
0
3
0
0
0
0
0
4
0
0
0
12
0
1
1
0
28

10
1
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1142
115
39
33
0
5
0
0
26
39
618
2
2
1
8
13
0
17
0
34
0
93
0
0
3
2
0
0
13
1
0
0
9
0
0
0
1
0
1
1
7
1
1
0
0
0
53
4
0
0

39
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
14
0
0
0
0
0
7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

111
4
0
0
0
0
0
0
0
12
0
16
0
0
5
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
27
0
0
0
0
0
0
0
32
0
2
0
0
0
0
0
6
0
0
0
0
0
0
4

akovo

Zhakov

Kaanik
Banjica
Belograc
Bievac
Bob
urev Dol
Doganjevo
Drenova Glava
Dubrava
Dura
Eleza
Gabrica
Gajre
Globoica
Gornja Grlica
Ivaja
Kaanik
Korbuli
Kotlina
Kovaevac
Lanite
Nika
Nikoc
Reka
Runjevo
Semanje
Slatina
Sopotnica
Stagovo
Stari Kaanik
Straa
Vata
Klina
Berkovo
Bina
Boki
Budisavci
abic
Cerovik
eskovo
upevo
Dei
Dobra Voda
Dobri Do
Dolac
Dolovo
Donji Petri
Drenovac
Drenovi
Drsnik
Dugonjive
Du
Duevic
Gornji Petr
Grabac
Grabanica
Grebnik
Iglarevo
Jagoda
Jelovac
Joanica

349

348

Kaanik
Bajnic
Begrac
Biqec
Bob
Gjurgjedell
Doganaj
Drenogllav
Dubrav
Duraj
Elezaj
Gabric
Gajre
Glloboic
Grlic e Eprme
Ivaj
Kaanik
Korbliq
Kotlin
Kovaec
Llanisht
Nikaj
Nikoc
Rek
Runjev
Semaj
Sllatin
Soponic
Stagov
Kaanik i Vjetr
Strazh
Vat

33409
475
2116
1696
1796
436
957
34
564
651
495
493
574
1287
387
596
10393
124
416
1030
172
778
0
652
698
193
211
1152
1160
1940
258
1675

33362
475
2116
1695
1796
435
956
34
564
651
495
492
573
1283
387
594
10369
124
411
1030
172
776
0
652
696
193
211
1152
1158
1939
258
1675

1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

20
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
2
0
1
10
0
4
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0

5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Klin
Brkov
Binxh
Bokshiq
Budisalc
abiq
Caravik
Qeskov
Qupev
Deiq
Ujmir
Dobrdol
Dollc
Dollov
Pjetrq i Poshtm
Drenoc
Dranashiq
Drsnik
Dugajev
Dush
Dush i Vogl
Pjetrq i Eprm
Grabc
Grabanic
Gremnik
Gllarev
Jagod
Jelloc
Jashanic

38496
246
117
433
398
862
1241
373
579
376
544
339
276
444
160
440
21
1770
399
241
196
563
206
728
1131
1784
197
27
1784

37216
202
105
433
338
861
1241
373
579
376
541
339
273
439
160
438
9
1751
368
241
196
522
174
689
1129
1782
197
27
1765

98
28
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
3
0
0
0
0
10
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

3
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1

20
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
5

78
0
0
0
17
0
0
0
0
0
0
0
0
5
0
0
0
0
0
0
0
14
0
0
0
0
0
0
0

85
0
0
0
6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
13

Klina
Klinavac
Kpuz
Krnjice
Leskoc
Malo Kruevo
Mali Djurdjevik
Naglavci
Pogradje
Prevo
Radulovac
Renovac
Resnik
Ridjevo
Rudica
Sievo
Stupe
tupelj
Svrhe
Veliko Kruevo
Veliki urdjevik
Vidanje
Volujak
Zabrdje
Zajm
Zlokuane

Klin
Klinafc
Kpuz
Krnic
Leskoc
Krushev e Vogl
Gjurgjevik i Vogl
Nagllav
Pograxh
Prqev
Raduloc
Ranoc
Resnik
Rixhev
Rudic
Siqev
Stup
Shtupel
Sferk
Krushev e Madhe
Gjurgjevik i Madh
Videj
Volljak
Zabrgj
Zajm
Zllakuqan

5542
480
622
794
239
323
745
67
366
1005
353
353
399
870
446
1338
179
771
2448
585
449
663
929
728
1267
660

5339
372
620
791
239
323
671
46
366
1004
344
353
380
870
311
1337
174
619
2441
504
447
547
929
724
1259
658

3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
21
0
0
0
0
25
0
4
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0

6
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
4
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
0
0
0
0
0
5
0
0
33
0
0
0
0
0
0

13
6
0
0
0
0
6
9
0
0
0
0
16
0
0
0
0
0
0
1
0
15
0
0
0
0

Kosovo Polje
Ariljaa
Bresje
Dobri Dub
Donje Dobrevo
Donji Grabovac
Ence
Gornje Dobrevo
Kosovo Polje
Kuzmin
Mala Slatina
Mali Belaevac
Nakarada
Pomazatin
Velika Slatina
Veliki Belaevac
Vragolija

Fush Kosov
Harila
Bresje
Lismir
Miradi e Poshtme
Graboc i Poshtm
Henc
Miradi e Eprme
Fush Kosov
Kuzmin
Sllatin e Vogl
Bardh i Vogl
Nakarad
Pomazotin
Sllatin e Madhe
Bardh i Madh
Vragoli

34827
936
5596
758
1647
1017
747
1424
12919
334
598
494
1506
748
1839
2750
1514

30275
934
2119
757
1645
1017
696
1417
12295
1
596
494
1460
744
1839
2749
1512

321
0
74
0
1
0
0
0
48
197
0
0
0
1
0
0
0

62
0
20
0
0
0
0
0
42
0
0
0
0
0
0
0
0

34
1
13
0
0
0
0
1
18
0
0
0
0
0
0
1
0

436
0
366
0
0
0
0
0
30
40
0
0
0
0
0
0
0

3230
0
2785
0
0
0
48
0
353
0
0
0
44
0
0
0
0

Kamenica
Ajnovce
Berivojce
Blato
Bosce
Bratilovce
Busovata
Carakovce
Dajkoc
Dadince
Desivojce
Djurievce
Donja ipanica
Donja Veljeglava
Donje Karaevo
Firieja
Gmince
Gogolovce
Gornja ipanica

Kamenic
36085
Hajnoc
460
Berivojc
1553
Bllat
35
Bosc
86
Bratilloc
29
Busovat
804
Rahovic
42
Dajkoc
378
Dazhnic
80
Desivojc
177
Gjyrishec
58
Shipashnic e Poshtme
753
Velegllav e Poshtme
0
Karaev e Poshtme
940
Feriqev
61
Gmic
85
Gogolloc
10
Shipashnic e Eprme
1261

34186
106
1250
35
0
29
802
42
377
77
176
58
747
0
939
61
85
0
1261

1554
354
147
0
72
0
0
0
0
0
0
0
5
0
0
0
0
10
0

5
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0

9
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
0
0
0
1
0
0
0
0

240
0
155
0
14
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Gornje Karaevo
Gradjenik
Grizime
Kamenica
Kolole
Koprivnica
Koretin
Kostadince
Krajnidel
Kremenata I
Kremenata ll
Kriljevo
Lisacka
Ljaji
Ljetar
Marovce
Meina
Moare
Muivrce
Novo Selo
Odanovce
Ogote
Petrovce
Polika
Qarrakoc
Robovac
Rogaica
aji
Sedlare
Strelica
Strezovce
Svirce
Toponica
Trstena
Tudjevce
Vagane
Veljeglava
Vruevce
Zajevce
uja

Karaev e Eprme
Gragjenik
Grizim
Kamenic
Kolloleq
Kopernic
Koretin
Kostadinc
Kranidell
Kremenat I
Kremenat II
Krilev
Lisock
Lajiqi
Leshtar
Maroc
Meshin
Moar
Muivrc
Novosell
Hodonoc
Hogosht
Petroc
Polik
Qarrakoc
Ruboc
Rogaic
Shahiq
Sedllar
Strelic
Strezoc
Svirc
Topanic
Trsten
Tugjec
Vaganesh
Velegllav e Eprme
Vriqec
Zajec
Zhuj

Mitrovica
Bajgora
Bare
Bataire
Brabonji
Dedinje
Donje Vinarce
Donje abare
Donji Suvi Do
Gornje Vinarce
Gornje abare
Gornji Suvi Do
Guavac
Kaandol
Kopriva
Koutovo
Kovaica
Kutlovac
Lisica
Ljuta
Madjera
Malo Kiie
Mai

Mitrovic
Bajgor
Bare
Batahir
Broboniq
Dedi
Vinarc i Poshtm
Zhabar i Poshtm
Suhodoll i Poshtm
Vinarc i Eprm
Zhabar i Eprm
Suhodoll i Eprm
Gushac
Kaqandoll
Kopriv
Koshtov
Kovaic
Kutlloc
Lisic
Lusht
Maxher
Kiq i Vogl
Mazhiq

1413
2
461
7331
181
1183
3476
48
131
7
0
586
98
160
446
64
25
113
1520
311
2446
1705
1257
217
60
386
2668
34
22
47
276
59
2061
100
130
10
73
78
46
42

1407
2
450
6911
5
1177
3472
19
131
7
0
586
98
159
359
64
0
2
1520
311
2368
1702
1257
216
60
342
2664
34
22
30
176
59
2058
99
130
5
73
78
46
42

0
0
10
324
176
0
0
29
0
0
0
0
0
1
49
0
25
111
0
0
76
1
0
0
0
43
0
0
0
17
99
0
0
0
0
5
0
0
0
0

0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0

0
0
0
37
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
34
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

71909
1098
841
0
1023
0
959
7394
789
362
1070
224
475
119
55
1702
27
473
519
637
55
1348
253

69497
1097
841
0
1023
0
955
7355
787
361
1069
224
475
119
55
1697
27
464
517
636
55
1332
253

14
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

518
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0

416
0
0
0
0
0
4
17
0
0
1
0
0
0
0
3
0
7
1
1
0
5
0

528
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

647
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Meljenica
Mitrovica
Orahovo
Ovare
Pire
Prvi Tunel
Raane
Reka
Rana
Seljance
ipolje
Stari Trg
Strana
upkovac
Svinjare
Trstena
Vaganica
Veliki Kii
Vidii
Vidomiri
Vlahinje
Vrbnica
Zabrdje
Zasela
Zijaa

Melenic
Mitrovic
Rahov
Ovar
Pirq
Tunel i Par
Rashan
Rek
Rrzhan
Selac
Shipol
Stantrg
Stran
Shupkovc
Svinjar
Trsten
Vaganic
Kiq i Madh
Vidishiq
Vidomiriq
Vllahi
Vrbnic
Zabrxh
Zasell
Zijaq

Leposavi
Bare
Belo Brdo
Belue
Berberite
Bistrica
Borane
Borova
Brzance
Ceranja
irkovie
Crnatovo
Crveni
Desetak
Dobrava
Donje Isevo
Donji Krnjin
Dren
Drenovo
Duboka
Gnjedane
Gornji Krnjin
Graniane
Grkaje
Gulije
Guvnite
Ibarsko Postenje
Jarinje
Jelake
Joanica
Kajkovo
Kaljin
Kamenica
Kijevie
Koporie
Kostin Potok
Koutica
Koutovo

Leposaviq
Bare
Bello Brd
Belluq
Berberisht
Bistric
Boran
Borov
Brzanc
Ceraj
Qirkoviq
Crnotav
Crven
Desetak
Dobrav
Isev e Ult
Krnin i Ult
Dren
Drenov
Dubok
Gnezhdan
Krnin i Eprm
Granian
Grkaj
Guli
Guvnisht
Postenj e Ibrit
Jarinje
Jellakc
Jashanic
Kajkov
Kalin
Kamenic
Kijeviq
Koporiq
Kostin Potok
Koshutic
Koshutov

475
33904
396
0
511
1006
364
224
0
164
4834
1042
0
1518
567
163
2000
3412
249
195
271
313
70
791
17

473
31646
394
0
511
998
363
222
0
164
4818
1035
0
1497
561
162
2000
3408
249
195
271
313
70
788
17

0
13
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
515
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2
340
1
0
0
7
0
1
0
0
2
5
0
11
4
1
0
1
0
0
0
0
0
2
0

0
528
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
647
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Kruica
Kruevo
Kutnje
Lazine
Leposavi
Leak
Lozna
Majdevo
Mekinie
Mijali
Miokovice
Monica
Ostrace
Plakanica
Planinica
Popovce
Potkomlje
Pridvorica
Rikovo
Rodelj
Rucmance
Rvatska
aljska Bistrica
Seoce
Simite
Slatina
Soanica
Trebie
Trikose
Tvrdjan
Ulije
Vitanovie
Vraevo
Vua
Zabre
Zavrata
Zemanica
Zrnosek

Krushic
Krushev
Kutnje
Llazhin
Leposaviq
Leshak
Llozn
Majdev
Mekiniqe
Mihaliq
Miokovoq
Moshnic
Ostraq
Pllakanic
Pllaninic
Popoc
Potomil
Pridvoric
Rikov
Rodel
Rucmanc
Rvatsk
Bistric e Shals
Seoc
Simiisht
Sllatin
Soanic
Trebiq
Trikos
Tvrgjan
Ulinje
Vitanoviq
Vraqev
Vu
Zabrxhj
Zavrat
Zemanic
Zrnosek

Lipljan
Androvac
Banduli
Banjica
Brus
Bujan
Bukovica
elopek
Crni Breg
uuljaga
Divljaka
Donje Gadimlje
Glanica
Glavica
Glogovce
Goleko Vrelo
Gornje Gadimlje
Guvno Selo
Janjevo
Kleka
Konjsko
Konjuh
Krajite
Krajmirovce
Laleti

Lipjan
Hanroc
Banull
Baic
Brus
Bujan
Bukovic
Qellapek
Breg i Zi
Qylag
Divlak
Gadime e Ult
Gllanic
Gllavic
Gllogoc
Vrell e Goleshit
Gadime e Eprme
Gumnasell
Janjev
Kleqk
Kojsk
Konjuh
Kraisht
Krojmir
Leletiq

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

57605
51
1694
1043
328
638
12
286
403
957
68
3337
83
248
1440
336
2641
1224
2137
228
365
628
1375
1568
350

54467
51
1689
1043
328
638
12
286
401
957
68
2920
83
248
1438
263
2637
1223
1586
228
364
585
1374
1567
350

513
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
0
0
1
0
0
0
0
0
0

128
0
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
118
0
0
0
0
0
0

42
0
1
0
0
0
0
0
2
0
0
1
0
0
0
0
0
0
5
0
0
0
0
1
0

342
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
28
0
0
0
6
0
0
177
0
0
0
0
0
0

1812
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
383
0
0
0
62
0
0
11
0
0
43
0
0
0

Lipljan
Lipovica
Lugadjija
Lugovo
Magura
Magursko Vrelo
Mala Dobranja
Mali Ala
Malo Gracko
Malo Ribare
Marevce
Medvece
Mirena
Muhader Babu
Novo Rujce
Oklap
Okosnica
Plitkovi
Poturovce
Rabovce
Rusinovce
Sedlare
iarka
Slovinje
Smolua
Staro Gracko
Staro Rujce
Tea
Topliane
Torina
Trbovce
Varigovce
Velika Dobranja
Veliki Ala
Veliko Ribare
Vogaica
Vrevac
Zlokuane

Lipjan
Lipovic
Llugagji
Llug
Magur
Vrell
Dobraj e Vogl
Halla i Vogl
Grack eVogl
Ribar i Vogl
Marec
Medvec
Miren
Babush i Muhaxherve
Rufc i Ri
Akllap
Okosnic
Plitkoviq
Poturoc
Rubofc
Resinoc
Shal
Shishark
Sllovi
Smallush
Grack e Vjetr
Rufc i Vjetr
Teqe
Topliqan
Torin
Trbufc
Varigoc
Dobraj e Madhe
Halla i Madh
Ribar i Madh
Vogaic
Vrshec
Zllokuqan

6870
0
1157
327
1670
157
215
664
407
542
271
1178
519
1206
507
699
2
56
720
723
703
2517
0
3428
1276
383
1023
199
1868
588
30
252
2224
418
2200
0
896
270

5864
0
1157
327
1479
157
176
436
407
542
270
731
519
1204
507
699
0
56
720
687
703
2517
0
3403
1276
350
1023
197
1861
588
30
251
2212
416
2197
0
896
270

452
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
33
0
0
0
0
0
20
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
2
0
0
0
0
0

8
0
0
0
8
0
2
0
0
0
1
2
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
1
4
0
0
0
0
0
2
0
0
0

107
0
0
0
0
0
23
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

411
0
0
0
181
0
13
228
0
0
0
439
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
22
0
10
0
0
0
0
0
0
9
0
0
0
0
0

Novo Brdo
Boljevce
Bostane
Buince
Carevce
Donji Makre
Draganac
Gornje Kusce
Gornji Makre
Izvor
Jasenovik
Klobukar
Koretite
Kosaa
Labljane
Maniince
Mazgovo
Miganovce
Novo Brdo
Parlovo
Pasjak
Prekovce
Stanior
Straa
Tirince

Novobrd
Bolec
Bostan
Bushinc
Carevc
Makresh i Ult
Draganc
Kufc e Eprme
Makresh i Eprm
Izvor
Jasenovik
Kllobukar
Koretisht
Kosa
Llabjan
Manishinc
Mazgov
Miganoc
Novobrd
Parallov
Pasjak
Prekoc
Stanishor
Strazh
Tirinc

6729
72
487
128
27
71
17
890
58
442
210
114
530
175
875
67
0
34
183
207
1176
214
320
191
26

3524
0
221
0
0
71
13
204
8
181
60
99
60
174
833
0
0
0
176
81
1175
0
168
0
0

3122
72
196
127
27
0
4
685
50
261
150
14
470
0
41
67
0
34
0
126
0
214
152
191
26

7
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6
0
0
0
0
0
0

5
0
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0

63
0
63
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

3
0
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Trnievce
Zebince

Trniqec
Zebinc

Obili
Ade
Babin Most
Bakija
Breznica
Crkvena Vodica
Dobro Selo
Gornji Grabovac
Hamidija
Kozarica
Kruevac
Lazarevo
Lekovi
Mazgit
Miloevo
Obili
Plemetina
Raskovo
Rudnik Kosovo
Sibovac
ipitula

50
165

0
0

50
165

0
0

0
0

0
0

0
0

Obiliq
Hade
Babimoc
Bakshi
Breznic
Caravodic
Dobrosell
Graboc i Eprm
Hamidi
Kozaric
Kryshec
Llazarev
Leshkoshiq
Mazgit
Miloshev
Obiliq
Plemetin
Raskov
Minjer e Kosovs
Siboc
Shipitull

21549
534
392
602
1302
733
0
341
147
469
1053
429
703
2886
1819
6864
1381
640
0
963
291

19854
534
370
601
1301
448
0
341
147
469
1041
429
703
2849
1678
6627
427
639
0
960
290

276
0
22
0
0
213
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
41
0
0
0
0

2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0

58
0
0
0
1
0
0
0
0
0
10
0
0
26
0
13
6
0
0
2
0

661
0
0
0
0
14
0
0
0
0
0
0
0
0
0
28
619
0
0
0
0

578
0
0
0
0
58
0
0
0
0
0
0
0
0
80
155
285
0
0
0
0

Orahovac
Bela Crkva
Bratotin
Brestovac
Brnjaa
Celina
iflak
Danjane
Dobri Dol
Donje Potoane
Donje Retimlje
Drenovce
Geda
Gornje Potoane
Koznik
Kramovik
Mala Hoa
Mrasor
Napale
Nogavac
Opterua
Orahovac
Petkovi
Polua
Pusto Selo
Radoste
Ratkovac
Retimlje
Sanovac
Saros
Sopni
Velika Hoa
Velika Krua
Vranjak
Zatri
Zoite
Zrze

Rahovec
Bellacrk
Bratotin
Brestovc
Brnjak
Celin
ifllak
Dejn
Dabidol
Pataan i Eprm
Reti e Ult
Drenoc
Gexh
Pataan i Ult
Kaznik
Kramovik
Ho e Vogl
Mrasor
Nushpal
Nagavc
Opterush
Rahovec
Petkoviq
Polluzh
Pastasell
Radost
Ratkoc
Retij
Senoc
Sarosh
Sapniq
Ho e Madhe
Krush e Madhe
Vrajak
Zatriq
Zoisht
Xrx

56208
2270
396
1288
40
1903
1292
1757
799
533
234
1587
660
1077
164
1125
1166
191
220
743
1911
15892
731
808
1011
2346
3791
771
687
6
996
124
4473
838
535
659
3184

55166
2231
394
1280
36
1852
1250
1754
739
533
234
1583
645
1077
160
1110
1165
191
220
740
1905
15467
731
808
1011
2310
3676
771
665
6
995
75
4440
838
535
659
3080

134
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
85
0
0
0
0
0
0
0
0
0
49
0
0
0
0
0

2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

10
0
0
0
0
0
1
2
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

84
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8
0
0
0
0
0
62
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8
0
0
0
6

404
20
0
0
0
49
0
0
30
0
0
0
15
0
0
0
0
0
0
0
6
186
0
0
0
25
13
0
22
0
0
0
21
0
0
0
17

Pe

Pej

96450

87975

332

59

3786

993

143

Alagina Reka
Babie
Barane
Belo Polje
Bjelopa
Blagaje
Boge
Brestovik
Breanik
Broli
Buane
elopek
Crni Vrh
uska
Dobridol
Drelje
Duboak
Dubovo
Duganjive
Glaviica
Glodjane
Goradevac
Grabovac
Hadaj
Jablanica
Klinina
Kosuri
Koutane
Kotradi
Krstovac
Kruevac
Kuiste
Labljane
Laz Belopa
Lipa
Ljeane
Ljevoa
Ljubeni
Ljutoglav
Lodja
Loane
Lugaija
Mala Jablanica
Mali tupelj
Maljevice
Milovanac
Nabrdje
Naklo
Nepolje
Novo Selo
Osoje
Ozrim
Paino Selo
Pe
Pepie
Pitane
Plavljane
Poee
Radavac
Rai
Raui
Romune
Rosulje
Ruhot

Rek e Allags
Babiq
Baran
Bellopoj
Bellopaq
Bllagaj
Bog
Brestovik
Brezhanik
Broliq
Buan
allapek
Breg i Zi
Qyshk
Dobrdol
Drelaj
Duboak
Dubov
Dugaiv
Gllaviic
Gllogjan
Gorazhdec
Graboc
Haxhaj
Jabllanic
Kliqin
Kosuriq
Koshutan
Kotradiq
Krstoc
Kryshec
Kuisht
Llabjan
Llaz-Bellopaq
Lip
Leshan
Lvosh
Lubeniq
Lutogllav
Loxh
Llozhan
Llugaxhi
Jabllanic e Vogl
Shtupeq i Vogl
Malaj
Millovanc
Nabrgjan
Nakll
Nepol
Novosell
Osoj
Ozdrim
Katundi i Ri
Pej
Pepiq
Pishtan
Pavlan
Poest
Radavc
Rashiq
Raushiq
Ramun
Rosul
Ruhot

9
96
927
1272
0
773
24
1718
715
559
677
947
234
1481
410
74
0
650
0
193
422
570
403
0
573
833
823
6
634
213
1009
9
633
0
0
354
12
823
951
708
597
702
715
0
0
279
1833
574
398
1817
339
551
628
48962
10
84
697
404
1352
759
2260
492
17
512

9
96
911
1227
0
721
24
1248
629
538
677
896
223
1377
410
74
0
643
0
193
405
148
394
0
538
811
789
6
633
201
1007
9
600
0
0
262
4
797
886
695
544
702
714
0
0
279
1776
514
337
1716
295
531
546
45915
10
83
622
404
1319
751
2212
492
17
512

0
0
0
8
0
0
0
36
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
255
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
21
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
1
0
0
0
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
46
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
1
0
4
0
178
62
21
0
0
0
1
0
0
0
4
0
0
0
26
9
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
14
7
11
0
1
0
0
0
0
0
0
49
0
0
1
1178
0
0
16
0
24
0
44
0
0
0

0
0
3
15
0
0
0
125
21
0
0
0
0
21
0
0
0
0
0
0
17
80
0
0
0
0
32
0
0
0
0
0
30
0
0
0
0
24
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
29
0
0
0
35
303
0
0
7
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
22
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
5
80
0
0
0
0
0
7
0
0
0
0

Siga
krelje
Stankaj
Svrke
Trebovi
Trstenik
Turjak
Velika Jablanica
Vitomirica
Veliki tupelj
Vragovac
Vranovac
Zagrmlje
Zaha
Zlopek

Sig
Shkrel
Stankaj
Sverk
Treboviq
Trestenik
Turjak
Jabllanic e Madhe
Vitomiric
Shtupeq i Madh
Vragoc
Vranoc
Zagrm
Zahaq
Zllapek

Podujevo
Bajina
Ballava
Balovac
Baraina
Belo Polje
Blato
Brada
Braina
Brece
Brvenik
Burince
Dobri Do
Dobrotin
Donja Dubnica
Donja Lapatica
Donja Pakatica
Donje Ljupe
Donji Sibovac
Dumo
Duz
Dvorite
Glavnik
Godishnjak
Gornja Dubnica
Gornja Lapatica
Gornja Pakatica
Gornje Ljupe
Gornji Sibovac
Grdovac
Halabak
Hrtica
Kaibeg
Kaljatica
Kisela Banja
Konjuevac
Krpimej
Kruevica
Ladovac
Laua
Letanc
Livadica
Lug
Luane
Majance
Mazap
Medregovac
Merdare

Podujev
Bajin
Batllav
Ballofc
Barain
Bellopoj
Bllat
Bradash
Brain
Brec
Brvenik
Buric
Dobrdol
Dobratin
Dumnic e Poshtme
Llapashtic e Poshtme
Pakashtic e Poshtme
Lupq i Poshtm
Siboc i Poshtm
Dumosh
Dyz
Dvorisht
Gllamnik
Godishnjak
Dumnic e Eprme
Llapashtic e Eprme
Pakashtic e Eprme
Lupq i Eprm
Siboc i Eprm
Grdoc
Halabak
Hrtic
Kaybeg
Kalatic
Sallabaj
Kunushec
Krpimeh
Kushevic
Lladoc
Llaush
Letanc
Livadic
Llug
Lluzhan
Majac
Muhazob
Metergoc
Merdar

346
0
8
406
1950
700
294
827
5409
63
141
959
27
1120
483

331
0
8
379
1585
672
282
825
2904
63
140
959
27
1040
388

3
0
0
0
0
0
0
0
3
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
5
1

8
0
0
0
14
0
0
0
2027
0
0
0
0
0
84

0
0
0
0
2
20
11
0
162
0
0
0
0
54
0

1
0
0
0
6
8
0
0
13
0
0
0
0
0
0

88499
2358
2334
2131
98
1412
9
2567
268
119
72
246
1106
1576
2975
2701
292
2113
454
1207
573
143
3794
353
497
2363
732
275
961
1263
623
741
494
89
506
873
755
204
821
980
2080
296
1404
757
1622
0
79
188

87523
2351
2286
2115
98
1411
9
2561
268
118
72
246
1104
1571
2972
2700
292
2111
454
1207
573
143
3791
350
496
2360
732
274
959
1261
623
738
494
88
505
871
755
204
821
976
2076
296
1403
756
1621
0
71
187

12
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
7
0

5
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

33
3
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
2
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
1
1
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1

74
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

680
0
43
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Metohija
Mirovac
Murgula
Obranda
Orlane
Palatna
Penduha
Perane
Podujevo
Popovo
Potok
Prepolac
Rakinica
Reica
Repa
Revue
ajkovac
akovica
Siljevica
Slatina
tedim
Surdula
Surki
Svetlje
Trnava
Trnavica
Turuica
Velika Reka
Zakut
itinje

Metehi
Miroc
Murgull
Obran
Orllan
Pollat
Penuh
Peran
Podujev
Popov
Potok
Prpellac
Rakinic
Reic
Rep
Revuq
Shajkoc
Shakovic
Sylevic
Sllatin
Shtedim
Surdull
Surkish
Sfel
Trnav
Trnavic
Turuic
Velikarek
Zakut
Zhiti

Pritina
Ajkobila
Ajvalija
Balaban
Bariljevo
Besinje
Businje
aglavica
Dabievac
Devet Jugovia
Donja Brnjica
Dragovac
Drnovac
Glogovica
Gornja Brnjica
Gratica
Kaikol
Koli
Koljovica
Kukavica
Lebane
Lukare
Makovac
Marevce
Matiane
Mramor
Nievce
Orlovi
Prapatica
Pritina
Prugovac
Radoevac
Rimanite

Pristina
Hajkobill
Hajvali
Ballaban
Barilev
Besi
Busi
agllavic
Dabishec
Nnt Jugoviq
Brnic e Poshtme
Dragoc
Drenoc
Gllogovic
Brnic e Eprme
Grashtic
Keekoll
Koliq
Kolovic
Kukavic
Leban
Llukar
Makoc
Marec
Matian
Mramor
Nishec
Orlloviq
Prapashtic
Pristina
Prugoc
Radashec
Rimanisht

1251
132
135
3092
844
239
539
1241
23453
181
61
0
14
0
484
924
1504
619
63
130
1148
27
1091
1739
853
27
109
544
453
98

1243
132
134
3086
803
239
538
1238
22696
181
61
0
14
0
483
923
1500
617
63
130
1140
27
1091
1735
853
27
109
544
448
98

0
0
0
0
0
0
0
0
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
2
0
0
0
10
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
74
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
33
0
0
0
604
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

198897 194452
72
72
7391
7339
167
167
2212
2210
694
694
814
814
4233
4116
108
107
2229
2227
549
301
178
176
590
590
74
74
1595
1580
433
432
484
483
466
464
2545
2537
17
17
398
397
1579
1579
997
997
432
432
13876 13782
1073
1072
55
55
1035
1035
240
240
145149 141307
2168
2160
29
29
595
591

430
0
6
0
1
0
0
41
1
0
245
0
0
0
11
0
0
0
1
0
1
0
0
0
3
0
0
0
0
92
0
0
0

2156
0
25
0
0
0
0
35
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
42
0
0
0
0
2052
0
0
1

400
0
3
0
0
0
0
2
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
2
0
0
0
0
0
21
0
0
0
0
366
0
0
2

56
0
0
0
0
0
0
17
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
39
0
0
0

557
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
557
0
0
0

arban
akovac
Sievo
Sinji Dol
Slivovo
Sofalija
Tene Do
Truda
Vrani Do
Zla
Zlatare

Sharban
Shashkoc
Siqev
Sinidol
Slivov
Sofali
Teneshdoll
Trud
Vranidoll
Zllash
Zllatar

Prizren
Atmadja
Bilua
Caparce
Dedaj
Dobrute
Dojnice
onaj
Donja Srbica
Donje Ljubine
Drajici
Duanovo
Gornja Srbica
Gornje Ljubinje
Gornje Selo
Goruup
Gradanik
Grnarr
Hoa Zagradska
Jablanica
Jekovo
Kaba
Kaba Has
Karaindjerdj
Kobanja
Koju
Koria
Krajk
Kunin
Kutendil
Landovica
Leskovec
Lez
Ljubievo
Ljubida
Ljubida Has
Ljukinaj
Ljutoglava
Lokvica
Mala Krua
Manastirce
Mazrek
Medvece
Miljaj
Muradem
Munikovo
Naec
Nebregote
Nova umadija
Novake
Novo Selo
Petrovo

Prizren
Atmaxh
Billush
Caparc
Dedaj
Dobrusht
Dojnic
Gjonaj
Srbic e Poshtme
Lubinj e Poshtme
Drajiq
Dushanov
Srbic e Eprme
Lubinj e Eprme
Gornjasell
Gorozhup
Grazhdanik
Grnar
Ho e Qytetit
Jabllanic
Jeshkov
Kabash
Kabash i Hasit
Karashngjergj
Kobaj
Kojush
Korish
Krajk
Kushnin
Kushtendil
Landovic
Leskovec
Lez
Lubiqev
Lubizhd
Lubizhd e Hasit
Lukinaj
Lutogllav
Llokvic
Krush e Vogl
Manastiric
Mazrek
Medvec
Milaj
Muradem
Mushnikov
Nashec
Nebregosht
Malsi e Re
Novak
Novosell
Petrov

317
298
337
959
257
1767
359
694
1053
146
233

316
298
337
957
229
1758
359
693
1051
146
232

0
0
0
0
28
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

177781 145718
1685
1677
1495
1490
848
818
619
615
495
495
0
0
4818
4805
674
600
1227
5
151
28
9398
8810
179
179
1925
0
292
12
290
289
884
879
1318
12
3410
3405
351
0
434
434
0
0
882
881
1099
1095
0
0
509
506
5279
5278
1676
1676
2110
2109
0
0
1149
1027
134
133
2
2
1602
1602
5982
4207
2719
2719
558
557
1218
1218
339
1
937
919
1107
0
1077
1076
1062
1046
37
37
515
514
1133
900
1379
1379
579
1
742
742
88
57
309
17
1194
1194

237
1
0
0
0
0
0
1
0
0
26
0
0
0
9
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
0
0
0
5
0
0
0
0
0
0
47
0
0
0
31
0
0

9091
0
0
0
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
237
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

16896
0
2
0
0
0
0
4
2
1178
95
220
0
1873
268
1
0
1285
1
346
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1286
0
0
0
330
0
1106
0
0
0
0
143
0
577
0
0
243
0

2899
0
0
0
0
0
0
0
11
0
0
172
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
48
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1350
0
0
3
0
0
0
1
39
0
0
186
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
110
0
0
0
0
0
0
0
0
15
0
0
16
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Pirane
Planeja
Planjane
Poslite
Pousko
Prizren
Randubrava
Rean
Romaja
Skorobite
koza
Sma
pinadija
Sredska
Struje
Trepetnica
Tupec
Velea
Vlanja
Vrbiane
Vrbnica
ivinjane
Zoji
Zum
ur

Piran
Pllanej
Pllanjan
Poslisht
Pousk
Prizren
Randobrav
Rean
Romaj
Skorobisht
Shkoz
Sma
Shpenadi
Sredsk
Struzh
Trepetnic
Tupec
Velezh
Vlashnj
Vrbian
Vrmic
Zhivinjan
Zojz
Zym
Zhur

2417
681
1104
1520
684
85119
1142
951
2747
1128
788
375
1168
69
102
138
398
460
1700
0
661
0
828
1782
5909

2213
680
11
1517
0
67020
1142
2
2745
766
763
374
1089
9
102
133
398
460
1698
0
658
0
813
1782
5897

0
0
4
0
0
47
0
0
0
0
0
1
0
58
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
7
0
0
8833
0
2
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
1080
0
684
4914
0
944
0
303
2
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
6

0
0
0
0
0
2666
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

200
0
0
0
0
742
0
0
0
0
0
0
18
0
0
5
0
0
0
0
0
0
15
0
0

Srbica
Baks
Banja
Brona
irez
itak
ubrelj
Donja Klina
Donje Obrinje
Donje Prekaze
Donji Obili
Doevac
Gornja Klina
Gornje Prekaze
Gornji Obili
Izbica
Kladernica
Kostrc
Kotore
Koica
Krasali
Krasmirovac
Kruevac
Kuina
Laua
Leona
Likoci
Luboveci
Makrmalj
Marina
Mikunica
Murga
Ovarevo
Padalite
Pluina
Poljance
Prelovac
Radievo

Skenderaj
Baks
Baj
Buroj
irez
itak
ubrel
Klin e Poshtme
Abri e Poshtme
Prekaz i Poshtm
Kopiliq i Poshtm
Dashec
Klin e Eprme
Prekaz i Eprm
Kopiliq i Eprm
Izbic
Klladrnic
Kostrc
Kotorr
Kozhic
Krasaliq
Krasmiroc
Kryshec
Kuic
Llaush
Lein
Likoc
Lubavec
Makrmal
Marin
Mikushnic
Murg
Aqarev
Pemisht
Plluzhin
Polac
Prelloc
Radishev

50858
991
340
1716
1015
518
1065
1927
1639
1091
1145
197
1719
2126
599
501
1646
669
279
478
308
215
504
547
2744
941
1175
754
692
562
643
255
1258
390
732
2701
302
129

50685
990
310
1714
1015
518
1064
1925
1637
1089
1143
197
1716
2121
597
501
1642
669
279
477
308
215
504
532
2737
941
1174
754
691
559
642
254
1255
389
730
2695
301
128

50
0
30
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

42
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
2
0
3
0
0
1
0
0
0
2
2
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
2
1
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Rakitnica
Rezala
Rudnik
Srbica
Srednja Klina
Suvo Grlo
Tica
Trnavce
Turievac
Tuilje
Vitak
Vojnik

Rakinic
Rezall
Runik
Sknderaj
Klin e Mesme
Syrigan
Tic
Trnavc
Turiec
Tushil
Vitak
Vajnik

timlje
Belince
Crnoljevo
Davidovce
Devetak
Djurkovce
Donje Godance
Duga
Glavica
Gornje Godance
Karaica
Lanite
Malopoljce
Muicane
Petratica
Petrovi
Petrovo Selo
Raak
Rance
Raince
timlje
Topilo
Vojinovce
Zborce

Shtime
Belinc
Caralev
Davidovc
Devetak
Gjurkoc
Godanc i Poshtm
Dug
Gllavic
Godanc i Eprm
Karaic
Llanisht
Mollopolc
Muzeqin
Pjetrshtic
Petroviq
Petrov
Reak
Ranc
Rashinc
Shtime
Topill
Vojnovc
Zborc

trpce
Berevce
Brezovica
Brod
Donja Bitinja
Drajkovce
Firaja
Gornja Bitinja
Gotovua
Iance
Jaince
Kotanjevo
Sevce
trpce
Suica
Via
Vrbetica

Shtrpc
Beroc
Brezovic
Brod
Biti e Poshtme
Drekoc
Firaj
Biti e Eprme
Gotovush
Izhanc
Jazhinc
Kashtanjev
Sevc
Shtrpc
Sushic
Viq
Vrbeshtic

Suva Reka
Blace
Budakovo
Buko
ajdrak
Delovce
Djinovce
Dobrodeljane

Suharek
Bllac
Budakov
Bukosh
adrak
Delloc
Gjinoc
Dobrdelan

774
1878
1586
6612
897
308
543
650
557
420
555
1565

771
1878
1575
6582
894
290
543
650
557
420
550
1562

0
0
0
0
0
18
0
0
0
0
0
0

1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2
0
0
17
2
0
0
0
0
0
2
2

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0

27324
809
1146
744
0
1132
1330
0
544
1304
7
73
1062
1324
1495
1566
2543
1638
122
992
7255
99
1238
901

26447
809
1146
720
0
880
1327
0
542
1304
7
73
1062
1323
1493
1561
2540
1629
122
992
6742
99
1175
901

49
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
48
0
0
0

1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0

20
0
0
1
0
0
1
0
2
0
0
0
0
0
2
0
1
1
0
0
12
0
0
0

23
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
23
0
0
0

750
0
0
22
0
251
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
415
0
62
0

6949
287
68
1680
383
106
1103
329
445
89
162
123
176
1265
74
209
450

3757
0
23
1678
252
39
1103
195
0
88
3
123
0
17
39
197
0

3148
286
44
0
131
67
0
134
445
1
159
0
174
1211
35
12
449

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0

24
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
24
0
0
0

1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0

59722
3357
1774
1195
162
160
2221
1205

59076
3339
1774
1195
162
159
2216
1205

2
0
0
0
0
0
0
0

4
0
0
0
0
0
0
0

15
2
0
0
0
0
0
0

41
0
0
0
0
0
0
0

493
0
0
0
0
0
0
0

Donja Kruica
Dubrava
Dulje
Dvorane
Geljance
Gornja Kruica
Grejevce
Grejkovce
Javor
Kostrce
Leane
Lunica
Maitevo
Movljane
Muutite
Neprebite
Nior
Papaz
Peane
Popovljane
Ratane
Rean
Samodrea
Savrovo
Selograde
Semetite
Slapuane
Sopina
Stara Vuina
Studenane
Suva Reka
Trnje
Vrani
Vrevce

Krushic e Poshtme
Dubrav
Duhl
Dvoran
Gelanc
Krushic e Eprme
Greiec
Greikoc
Javor
Kastrc
Leshan
Luzhnic
Maitev
Mohlan
Mushtisht
Neprebisht
Nishor
Papaz
Peqan
Popolan
Reshtan
Reqan
Samadrexh
Savrov
Sallagrazhd
Semetisht
Sllapuzhan
Sopi
Staravuqin
Studenan
Suharek
Trnj
Vraniq
Vrshec

515
752
1684
140
890
199
553
2533
456
442
1555
167
424
436
3389
773
1202
308
2150
274
1121
1130
3239
1049
1388
1431
1019
3013
238
3289
10272
791
2047
157

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0

0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0

0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
0
0
8
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
19
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12
0
0
0
0
10
0
0
0

0
0
0
0
213
0
0
0
0
0
50
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15
0
9
0
0
0
0
0
0
21
112
73
0
0

Uroevac
Babljak
Bali
Biba
Burnik
Crnilo
Doganovi
Donje Nerodimlje
Dramnjak
Dubrava
Gatnje
Gornje Nerodimlje
Grebno
Grlica
Jezerce
Kamena Glava
Koare
Kosin
Lako Bare
Manastirica
Mirosavlje
Muhader Prelez
Muhader Talinovac
Muhovce
Nekodim
Novi Mira
Oraovica
Papaz
Pleina

Ferizaj
108610 104152
Bablak
258
256
Balaj
992
992
Bibaj
1180
1164
Burrnik
46
46
Crnill
957
957
Doganaj
1100
1095
Nerodime e Poshtme
1337
1336
Dramjak
1235
1233
Dubrav
1472
1217
Gak
2368
2356
Nerodime e Eprme
1648
1638
Greme
4421
4416
Grlic
323
322
Jezerc
454
454
Komogllav
4404
4401
Koshare
2077
2019
Kosin
1082
1080
Lloshkobare
2075
2067
Manastirc
1346
1345
Mirosal
1427
1422
Prelez i Muhaxherve
982
981
Talinoc i Muhaxherve
1961
1943
Muhoc
686
686
Nekodim
3718
3686
Mirash
1883
1868
Rahovic
1257
1254
Papaz
516
516
Pleshin
4506
3389

32
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7
0
0
0
0
0
4

55
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6
0
0
0
0

83
0
0
0
0
0
3
0
0
1
1
0
2
1
0
2
0
0
2
0
2
0
1
0
3
1
0
0
1

204
0
0
0
0
0
0
0
0
13
0
7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
4

3629
0
0
0
0
0
0
0
0
228
0
0
0
0
0
0
57
0
0
0
0
0
0
0
18
13
0
0
1090

515
753
1688
140
1116
200
554
2534
457
442
1607
172
424
436
3394
792
1203
311
2151
274
1136
1130
3249
1051
1388
1443
1019
3017
238
3311
10422
871
2051
159

Pojatite
Prelez
Raka
Sazlija
Slivovo
Softovi
Sojevo
Srpski Babu
Staro Selo
Svrina
Talinovac
Tankosi
Trn
Uroevac
Varo Selo
Zaskok
Zlatare

Pojat
Prelez i Jerlive
Rakaj
Sazli
Slivov
Softaj
Sojev
Babush i Srbve
Fshat i Vjetr
Surqin
Talinoc i Jerlive
Tankosiq
Trn
Ferizaj
Varosh
Zaskok
Zllatar

1047
1510
976
782
1490
496
1530
235
992
222
3428
2096
1138
42628
2483
643
1203

1047
1506
975
780
1481
490
1528
234
990
222
3421
2074
1137
39811
2476
640
1201

0
0
0
0
0
3
0
1
0
0
1
0
0
14
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
46
1
1
0

0
2
0
0
2
2
1
0
0
0
2
1
0
48
3
2
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
178
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
20
0
2203
0
0
0

Vitina
Balance
Begunce
Bina
Buzovik
erkez Sadovina
iflak
Debelde
Devaja
Djelekare
Donja Slatina
Donja Stubla
Donje Ramnjane
Drobe
Goden
Gornja Budrika
Gornja Slatina
Gornja Stubla
Grmovo
Guica
Jerli Sadovina
Kaba
Letnica
Ljubite
Mijak
NovoSelo
Podgorce
Poaranje
Radivojce
Ravnite
Ribnik
aare
Smira
Trpeza
Trstenik
Vitina
Vrban
Vrnavokolo
Vrnez
itinje

Viti
Ballanc
Begunc
Bin
Buzovik
Sadovin e erkezve
ifllak
Debelldeh
Devaj
Gjylekar
Sllatin e Poshtme
Stubll e Poshtme
Ramjan
Drobesh
Goden i Madh
Budrik e Eprme
Sllatin e Eprme
Stubll e Eprme
Grmov
Gushic
Sadovin e Jerlive
Kabash
Letnic
Lubisht
Mjak
Novosell
Podgorc
Pozharan
Radivojc
Ramnisht
Remnik
Shashare
Smir
Trpez
Trstenik
Viti
Vrban
Vrnakoll
Vrnez
Zhiti

46987
631
2133
1127
521
1262
90
339
292
2499
1177
77
895
1844
80
899
2317
1128
886
801
1101
2324
267
1445
0
546
379
4247
1245
438
1844
146
3872
1818
769
4924
2008
12
1
603

46669
631
2132
1057
519
1261
90
339
292
2494
1176
77
895
1837
80
896
2312
1128
883
798
1099
2296
241
1441
0
546
377
4227
1232
438
1836
139
3866
1817
765
4839
2006
5
0
602

113
0
0
49
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
62
0
0
0
0

4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0

25
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
6
0
0
1
0
1
3
1
0
0
4
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
4
2
0
0
0

12
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9
0
0
0
0
0
0
3
0
0
0
0

14
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
13
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0

Vuitrn
Balince
Banjska
Bei
Benuk

Vushtrri
Balinc
Banjsk
Beiq
Beuk

69870
323
891
227
487

68840
323
877
227
487

384
0
4
0
0

278
0
0
0
0

33
0
1
0
0

68
0
0
0
0

143
0
0
0
0

Bivoljak
Boljane
Brusnik
Buko
Cecelija
Dobra Luka
Doljak
Donja Dubnica
Donje Sudimlje
Donji Stanovce
Donji Svraak
Drvare
Dubovce
Galica
Glavotina
Gojbulja
Gornja Dubnica
Gornje Sudimlje
Gornji Stanovce
Gornji Svraak
Grace
Gumnite
Hercegovo
Jezero
Karae
Kolo
Kunovik
Kurilovo
Lug Dubnica
Mavrie
Mihalie
Miroe
Nedakovac
Nevoljane
Novo Selo Madjunsko
NovoSelo Begovo
Okratica
Oljane
Pantina
Pasoma
Pestovo
Priluje
Resnik
Ropica
alce
Samodraa
Skona
Skrovna
Slakovac
Slatina
ljivovica
Smrekovnica
titarica
Strovce
Tarada
Trlabu
Velika Reka
Vesekovce
Viljance
Vrmnica
Vuitrn
Zagorje
ilivoda

Bivolak
Boshlan
Brusnik
Bukosh
Ceceli
Dobrlluk
Dalak
Dumnic e Llugave
Studime e Poshtme
Stanoc i Poshtm
Sfaraak i Poshtm
Druar
Duboc
Galic
Gllavatin
Gojbul
Dumnic e Eprme
Studime e Eprme
Stanoc i Eprm
Sfaraak i Eprm
Grac
Gumnisht
Hercegov
Liqej
Kara
Koll
Kunovik
Kurillov
Dumnic e Poshtme
Mavriq
Mihaliq
Mira
Nedakoc
Novolan
Maxhunaj
Begaj
Akrashtic
Oshlan
Pantin
Pasom
Pestov
Prelluzh
Reznik
Ropic
Shal
Samadrexh
Skoan
Skrom
Sllakoc
Sllatin
Shlivovic
Smrekonic
Shtitaric
Strofc
Taraxh
Trllobuq
Lumadh
Vesekoc
Vilanc
Vrmic
Vushtrri
Zagor
Zhilivod

730
5
404
1171
357
1629
786
656
777
1736
522
965
493
234
391
588
284
335
2501
353
424
65
423
318
192
554
13
14
1379
404
1242
10
268
1366
2035
1261
1113
488
1114
744
842
558
1366
763
541
1321
5
114
263
491
14
1646
788
865
54
125
1017
40
387
612
27272
18
496

729
5
404
1162
356
1629
784
656
777
1679
522
960
492
234
390
576
284
335
2495
353
273
65
423
317
192
554
13
14
1378
404
1241
10
267
1364
2031
1261
1111
488
1112
744
842
267
1364
763
539
1319
5
114
263
490
14
1646
788
864
54
124
1010
40
386
612
26824
18
496

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10
0
0
0
0
150
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
215
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
4
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
276
0
0

0
0
0
0
1
0
1
0
0
2
0
0
0
0
1
1
0
0
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
17
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
67
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0

0
0
0
9
0
0
0
0
0
25
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
101
0
0

Zubin Potok
Babie
Babudovica
Banje
Bojnovie
Brnjak
Bube
Burlate
abra
ecevo
eanovice
itluk
Crepulja
Dobroevina
Donje Varage
Donji Jasenovik
Dragalice
Drajinovie
Dren
Gazivode
Gornji Jasenovik
Gornji Strnac
Jabuka
Jagnjenica
Junake
Kopilovie
Kijevce
Kleke
Kobilja Glava
Kovae
Kozarevo
Krligate
Luka Reka
Mala Kaludra
Medjedji Potok
Oklace
Padine
Paruci
Prelaz
Preseka
Prevlak
Pridvorica
Ranice
Rezala
Rujite
ipovo
tuoce
Tuice
Ugljare
Varage
Velika Kaludra
Velji Breg
Vitakovo
Vojmislice
Vrba
Vukojevie
Zagradje
Zagulje
arevi
Zeevie
Zubin Potok
Zupe

Zubin Potok
Babiq
Babudovic
Banj
Bojnoviqe
Brnjak
Bube
Burllat
abr
eev
eshanoviq
itlluk
Crepul
Dobroshevin
Varrag e Poshtme
Jasenovik i Poshtm
Dragalic
Drainoviq
Dren
Gazivod
Jasenovik i Eprm
Strnac i Eprm
Jabuk
Jagnjenic
Junak
Kopilloviqi
Kijevc
Klek
Kobillogllav
Kova
Kozarev
Krligat
Llukarek
Kalludr e Vogl
Megjipotok
Okllac
Padin
Paruc
Prelez
Presek
Prevllak
Pridvoric
Raniq
Rezall
Rujisht
Shipov
Shtuoc
Tushiq
Uglar
Varrag e Eprme
Kalludr e Madhe
Breg i Madh
Vitakov
Vojmislliq
Vrb
Vukojeviq
Zagragj
Zagul
Zharev
Zeqevi
Zubin Potok
Zup

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Zvean

Zvean

Banjska
Banjska Reka
Banjski Suvi Do
Banov Do
Boljetin
Bresnica
Doljane
Grabovac
Griani
Izvori
Jankov Potok
Joevik
Kamenica
Korilje
Kula
Lipa
Lipovica
Lokva
Lovac
Lozite
Mali Zvean
Malo Rudare
Matica
Meki Do
Rahovica
Rudine
Sendo
Srbovac
Vala
Veliko Rudare
Vilite
aa
erovnica
itkovac
Zvean

Banjsk
Rek e Banjsks
Suhadoll i Banjs
Banovdoll
Boletin
Bresnic
Dolan
Graboc
Grizhan
Izvor
Potok i Jankut
Jashevik
Kamenic
Koril
Kull
Lip
Lipovic
Llokv
Llovac
Llozisht
Zvean i Vogl
Rudar i Vogl
Matic
Mekidoll
Rahovic
Rudin
Sendoj
Srboc
Vallaq
Rudar i Madh
Vilisht
Zhazh
Zherovnic
Zhitkoc
Zvean

Malievo
Balince
Banja
Belanica
Beria
Bobovac
Bublje
Crna Vrana
Crnilug
upevo
Domanek
Donja Trpeza
Dragobil
Gajrak
Garaqevo
Golubovac
Gori
Guncat
Janite
Jovi
Kijevo
Kravosarija
Labuevo
Ladrovac
Ladrovi
Ljubide
Lozica
Madjare

Malishev
Balinc
Banj
Bellanic
Berish
Bubavec
Bubl
Carravran
Carralluk
Qypev
Damanek
Trpez e Poshtme
Dragobil
Gajrak
Garaqev
Golluboc
Guriq
Ngucat
Janqisht
Joviq
Kijev
Krvasari
Llapev
Lladroc
Lladroviq
Lubizhd
Llazic
Maxharr

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

54613
1404
3639
2207
136
1753
636
1567
2226
525
474
460
1248
289
115
551
816
1639
326
617
1279
790
1013
1708
1066
1641
1573
419

54501
1402
3637
2207
136
1751
636
1567
2226
525
474
460
1246
289
115
551
816
1635
326
617
1240
790
1013
1707
1062
1640
1570
418

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

15
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
0
0
2
0
0
0
4
0
1
0

26
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17
0
0
0
0
0
0
0

5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
0
0
0
0
0
0
0

Malievo
Milanovi
Mirua
Mleane
Moralija
Ostrozub
Pagarua
Panorac
Ploice
Rude
Senik
Skoranik
Trpeza
Tumiina
Turjak
Vlaki Drenovac
Vrmica

Malishev
Millanoviq
Mirush
Mleqan
Marali
Astrazup
Pagarush
Panorc
Pllaqic
Rud
Senik
Shkarashnik
Trpez
Temeqin
Turjak
Llashkadrenoc
Vrmic

3395
1281
787
1211
1137
2192
1742
997
716
535
1371
971
1115
851
1637
3573
985

3375
1280
786
1211
1129
2190
1742
997
716
535
1369
960
1114
851
1636
3571
983

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0

7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Junik
ocaj
Jasi
Junik

Junik
Gjocaj
Jasiq
Junik

6084
31
0
6053

6069
31
0
6038

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

Mamua
Mamua

Mamush
Mamush

5507
5507

327
327

0
0

5128
5128

1
1

39
39

12
12

eneral Jankovi
Dimce
eneral Jankovi
Dromjak
Gorance
Krivenik
Neavac
Paldenica
Pustenik
Reance
Seite
Vrtomica

Hani i Elezit
Dimc
Han i Elezit
Dromjak
Goranc
Krivenik
Neavc
Paldenic
Pustenik
Rezhanc
Seisht
Vrtomic

9403
249
2533
121
1028
283
110
1723
629
475
2252
0

9357
249
2532
121
1028
283
110
1682
629
474
2249
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

42
0
0
0
0
0
0
40
0
1
1
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Graanica
Badovac
Batuse
aglavica
Dobrotin
Donja Guterica
Gornja Guterica
Graanica
Kinica
Laplje Selo
Lepina
Livadje
Preoce
Radevo
Skulanevo
Suice
Suvi Do
Ugljare

Graanic
Badoc
Batush
agllavic
Dobratin
Gushteric e Ult
Gushteric e Eprme
Graanic
Kishnic
Llapllasell
Lepi
Livagj
Preoc
Radev
Suhodoll
Shushic
Skullan
Uglar

10675
15
278
723
623
723
393
2686
700
892
278
244
509
246
470
515
194
1186

2474
15
80
285
0
0
0
53
666
0
33
0
3
26
206
308
1
798

7209
0
196
403
620
723
392
2090
31
853
233
231
274
136
262
204
184
377

15
0
0
0
0
0
0
0
0
12
0
0
3
0
0
0
0
0

15
0
0
1
0
0
0
9
1
0
0
0
0
1
0
0
0
3

745
0
0
25
2
0
0
431
0
20
11
13
228
9
0
0
2
4

104
0
0
0
0
0
1
22
0
0
0
0
0
74
0
0
7
0

Ranilug
Boevce
Domorovce
Donji Korminjane
Drenovac
Glogovce

Ranillug
Bozhec
Domoroc
Kormnjan i Poshtm
Drenoc
Gllogoc

3866
100
292
253
228
509

164
8
17
0
0
0

3692
91
274
252
225
509

0
0
0
0
0
0

1
1
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

Gornji Korminjane
Malo Ropotovo
Odevce
Panelo
Rajanovce
Ranilug
Tomance
Veliko Ropotovo

Kormnjan i Eprm
Ropotov e Vogl
Hodec
Panqell
Rajnoc
Ranillug
Tomanc
Ropotov e Madhe

284
156
56
187
161
844
162
634

18
34
0
0
0
0
0
87

265
122
56
187
161
842
161
547

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

Parte
Donja Budriga
Parte
Pasjane

Partesh
Budrik e Poshtme
Partesh
Pasjan

1787
335
478
974

0
0
0
0

1785
334
478
973

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

Klokot
Grnare
Klokot
Mogila
Vrbovac

Kllokot
Grnar
Kllokot
Mogill
Vrboc

2556
240
1064
974
278

1362
0
446
840
76

1177
237
616
133
191

1
0
1
0
0

0
0
0
0
0

9
0
0
0
9

0
0
0
0
0

OSOVA PO NASELJENIM MESTIMA PREMA REZULTATIMA POPISA


Popis stanovnitva 2011, Agencija Kosova za Statistiku )

anuar 2013. godine, Kragujevac vladimir_varjacic@yahoo.com

nepoznato

neizjanjeni

ostali

Goranci

Egipani

BROJ STANOVNIKA PO NACIONALNOSTI

393
120
0
0
0
9
0
0
0
0
0
29
0
17
0
0
0
75
121
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6
0
0
16
0
0

1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

19
0
0
0
0
6
0
2
0
0
0
0
0
0
0
1
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
6
0
0
0
0
0
0
0

2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

64
2
0
0
0
2
0
2
0
5
0
1
0
2
0
1
2
7
2
1
3
4
0
0
4
0
1
1
3
0
2
1
2
6
9
1
0
0

5117
0
0
0
0
41
0
0
22
430

13
0
0
0
0
0
0
0
0
0

92
0
0
0
0
0
0
0
0
1

71
0
0
0
0
0
0
0
0
0

134
3
2
0
2
0
1
0
0
10

0
0
0
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
161
0
0
5
2897
0
0
0
11
0
71
0
45
9
22
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
610
0
0
0
0
0
0
7
0
0
4
0
127
0
0
0
0
0
0
28
0
0
0
0
257

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
13
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
84
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
50
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10

0
2
0
1
4
6
4
0
0
4
3
0
0
0
2
0
0
0
52
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
9
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7
0
0
0
0
0
0
0
12

0
51
283
0
0
0
0
1
0
0
32
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0

0
1
0
0
0
0
1
2
0
0
0
0
0
0
0

0
0
2
0
2
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0

2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

22
1
0
0
1
1
0
0
2
5
2
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
3
0
0
2
0
1
0
0
0
3
0
0
0

3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0

38
1
0
0
0
0
0
0
0
4
2
0
0
2
0
3
2
3
2
3
0
1
5
4
1
2
0
1
0
0
1
0
0
0
0
1

1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

69
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

95
0
4
1
0
0
0
0
1
0
7

35
0
0
0
0
0
0
0
4
0
0

65
1
0
0
0
0
2
0
1
0
1

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
69
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
63
0
0
10
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
1
0
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
29
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
47
0
0
0
0
0
0
0
3
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
1
3
0
0
0
0
0
1
0
0
0
2
0
0
0
0
1

3
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0

8957
52
0
0
0
747
0
0
0
0
124
567
871
0
0
161
411
0
0
230
541
433
89
60

283
0
0
0
0
34
0
0
0
0
0
6
14
0
0
16
0
0
0
0
47
0
0
0

129
0
0
0
0
13
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
16
0
0
0
14
3
0
0

22
0
0
0
0
1
0
3
0
0
0
0
0
0
1
0
2
0
1
0
0
1
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
788
610
2739
0
1
334
0
0
0
199
0

0
0
1
48
102
0
0
0
1
0
0
13
1

0
0
1
21
56
0
0
3
0
0
0
0
0

0
0
0
0
10
0
0
0
2
0
1
0
0

1544
56
0
3
0
0
0
58
139
107
53
99
74
48
135
29
0
0
47
39
0
9
0
0
0
0
49
0
0
0
0
10
0
0
0
0
128
0
0
0
109
0
34
0
0
0
85
0
0
233

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

45
0
0
13
0
0
0
1
0
15
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
4
0
1
0
0
0
0
1
2
0
0
0
0
1
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0

19
2
0
9
0
0
0
0
0
0
0
2
4
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

31
0
0
0
0
0
0
0
1
0
3
1
5
0
2
10
0
0
0
0
4
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

7
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
4
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

11
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
2
0
0
3
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
2
1
0
0

934
15
12
0
34
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12
4
28
0
0
26
32
39
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

23
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0

7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

32
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
2
0
4
0
0
0
1
0
0
2
0
0
0
0

167
95
0
3
0
0
68
12
0
0
0
0
0
0
114
0
0
147
0
21
0
97
0
0
8
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

11
1
0
0
0
0
0
0
0
0
5
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0

1
2
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
3
0
0
0
0
0
0
0
0

2
3
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
0
0
1
0
0
6
0
2
0
0
0
0
2

282
0
203
0
0
0
0
0
79
0
0
0
0
0
0
0
0

15
0
0
0
0
0
0
0
15
0
0
0
0
0
0
0
0

131
1
7
0
0
0
0
0
27
96
0
0
0
0
0
0
0

9
0
0
0
0
0
0
5
3
0
0
0
0
1
0
0
0

32
0
9
1
1
0
3
1
9
0
2
0
2
2
0
0
2

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

29
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

27
0
1
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0

4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

31
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
29
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1
0
1
13
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
4
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0

5
0
0
10
0
5
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
4
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0

6
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

23
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

47
0
0
0
0
0
0
5
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0

61
0
0
0
0
0
0
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

152
1
0
0
0
0
0
11
2
0
0
0
0
0
0
1
0
1
1
0
0
11
0

0
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
23
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
36
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
1
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
53
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0

0
99
1
0
0
0
1
0
0
0
12
2
0
6
0
0
0
3
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

260
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
234
0
0
0
0
0
0

4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0

27
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
0
0
0
0
4
1
4
0
1
0
1
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

13
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
2
0
0
2
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0

0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0

6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
2
0
0
1
0
1
1
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

3
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

27
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
26
0
0
0
0
0

5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
0
0
0
0
0

48
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
1
39
5
1
0
0
0
0

28
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9
17
1
0
0
0
0
0

12
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
4
2
0
0
1
1

299
17
0
0
4
0
37
0
29
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
33
0
0
0
7
100
0
0
0
0
0
0
0
0
0
72

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

11
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1

15
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
14
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

83
2
2
8
0
2
2
1
0
0
0
3
0
0
4
5
1
0
0
3
0
31
0
0
0
4
2
0
0
0
1
0
4
0
0
0
8

2700

189

132

62

79

0
0
9
17
0
48
0
94
0
0
0
41
10
80
0
0
0
0
0
0
0
59
0
0
34
22
0
0
0
12
0
0
2
0
0
92
0
0
51
5
41
0
0
0
0
0
29
57
32
49
35
20
41
1100
0
0
52
0
7
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
174
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
1
2
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
2
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9
0
0
93
0
1
0
0
1
0
1
0
0
0

0
0
4
0
0
0
0
2
1
0
0
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
28
0
0
0
0
0
0
8
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0

0
0
0
3
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
3
0
0
0
0
0
0
1
0
2
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
0
0
0
44
0
0
0
0
1
0
3
0
0
0

0
0
0
27
337
0
0
0
268
0
0
0
0
19
10

0
0
0
0
0
0
0
0
9
0
0
0
0
0
0

3
0
0
0
0
0
0
0
12
0
1
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
7
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
5
0
1
2
4
0
0
0
0
2
0

2
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

43
1
1
15
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0

7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

120
3
2
0
0
1
0
5
0
1
0
0
0
2
1
0
0
0
0
0
0
0
2
1
1
1
0
1
1
1
0
3
0
0
0
2
0
0
0
4
4
0
1
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2
0
1
1
5
0
0
0
8
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0

0
0
0
0
0
0
0
1
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

6
0
0
5
1
0
0
2
53
0
0
0
0
0
0
1
4
0
0
0
3
0
0
4
0
0
0
0
4
0

8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
5
0
0

205
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
204
0
0
0

334
0
16
0
1
0
0
5
0
2
0
1
0
0
2
0
1
2
2
0
0
0
0
0
13
0
0
0
0
281
0
0
0

79
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
73
1
0
1

220
0
2
0
0
0
0
16
0
0
3
0
0
0
2
0
0
0
1
0
0
0
0
0
13
0
0
0
0
177
2
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
1
0
6
0
0
0
0
1

0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0

1
0
0
0
0
2
0
1
0
0
0

168
0
0
25
0
0
0
0
20
0
0
0
0
0
0
0
3
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

655
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
75
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

386
0
0
0
0
0
0
2
0
17
0
2
0
44
3
0
0
15
2
4
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
107
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
0
0
0
0
46
0

222
0
0
0
0
0
0
0
2
27
2
2
0
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7
0
0
0
11
0
0
0
3
2
0
0
0
0
0
38
0
0
0
0
3
0

159
7
3
2
1
0
0
5
0
0
0
4
0
2
0
0
0
0
2
0
0
0
0
2
0
2
0
0
1
0
4
1
0
0
6
0
1
0
0
1
1
1
0
0
1
1
0
1
0
0
0
0

1
0
0
0
0
58
0
0
0
0
0
0
60
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
576
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
133
0
2
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2

0
0
0
0
0
60
0
1
0
59
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

3
1
2
3
0
70
0
0
0
0
22
0
1
0
0
0
0
0
1
0
3
0
0
0
4

1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1

4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0

60
1
0
2
0
0
1
2
2
2
0
0
1
4
0
0
1
0
0
0
0
0
0
13
4
0
1
0
0
1
0
0
3
1
1
4
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
0

0
0
1
13
1
0
0
0
0
0
0
1

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0

13
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
10
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

19
0
0
1
0
1
1
0
0
0
0
0
0
1
0
2
2
7
0
0
3
0
1
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

7
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
3
0
0
1

4
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0

6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
5
0
0
0

5
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

15
0
0
0
0
0
0
0

22
0
0
0
0
0
0
0

49
16
0
0
0
1
5
0

0
0
0
0
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
6
0
1
0

0
0
0
0
7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
6
7
0
0

0
0
4
0
0
1
0
1
1
0
0
0
0
0
5
0
0
3
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
5
0
3
2

24
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

64
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

102
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
3
0
1
0
0

45
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17

220
0
0
16
0
0
2
1
0
13
11
2
1
0
0
1
0
2
6
1
2
1
10
0
0
1
2
0
1

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
24
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
63
0
0
0

0
0
1
0
1
0
0
0
1
0
0
1
0
86
3
0
1

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
26
0
0
1

0
2
0
2
6
1
1
0
1
0
4
0
1
129
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

7
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7
0
0
0
0

83
0
0
15
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
16
26
0
0
0
0
0
0
0
2
7
2
0
0
4
0
7
1
0

12
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
2
0
0
0
0

48
0
1
5
2
1
0
0
0
4
0
0
0
1
0
0
4
0
2
0
0
4
0
0
0
0
2
6
4
0
3
0
2
1
4
1
0
0
0
1

1
0
0
0
0

3
0
0
0
0

50
0
1
0
0

17
0
0
0
0

53
0
8
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
0
0

1
0
0
0
0
0
0
0
0
28
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
6
0
0
0
6
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
16
0
0

0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
5
0
0
0
1
0
0
2
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
2
0
2
0
1
0
0
0
1
0
1
2
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
23
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

8
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

22
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15
0
0
1
0
0
0
0

36
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
2
1

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1

5
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

3
1
0
0
7
2
0
0
0
0
2
9
1
0
1
2
1

0
0
0
0

0
0
0
0

4
0
0
4

2
0
0
2

9
0
0
9

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

2
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0

1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0

1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0

3
0
0
0
0
0
0
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

22
0
0
0
0
0
0
22
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

45
0
2
7
1
0
0
23
0
7
1
0
1
0
1
0
0
2

26
0
0
0
0
0
0
23
0
0
0
0
0
0
0
3
0
0

17
0
0
2
0
0
0
10
2
0
0
0
0
0
1
0
0
2

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

3
0
1
0
0
0

0
0
0
0
0
0

6
0
0
1
3
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
2
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

1
0
0
0
0
0
1
0

0
0
0
0

0
0
0
0

2
1
0
1

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

6
3
1
0
2

0
0
0
0
0

1
0
0
1
0