Sie sind auf Seite 1von 466

Sanitair / Sanitaire

Sphinx

Pocket
2008-2009

Sanitär / Sanitaryware
Sphinx

Sanitair / Sanitaire
Sphinx

Sanitär / Sanitaryware
Sphinx
Sanitair Pocket
2008-2009

Sphinx
Koninklijke Sphinx B.V.
Stationsplein 12 B
Postbus 1019
6201 BA Maastricht
Nederland
Tel.: +31 (0) 43 351 12 00
Fax: +31 (0) 43 351 12 90
E-mail: info@sphinx.nl

Sphinx Bathrooms Belgium N.V.


Leuvensesteenweg 248 B
B-1800 Vilvoorde
België
Tel.: +32 (0) 2 725 55 20
Fax: +32 (0) 2 725 52 47
E-mail: info@sphinx.be

Sphinx Export
Stationsplein 12 B
Postbus 1019
6201 BA Maastricht
The Netherlands
Tel.: +31 (0) 43 351 12 20
Fax: +31 (0) 43 351 12 90
E-mail: info@sphinx.nl
In deze Sanitair Pocket is het Sphinx assortiment opgenomen.
Voor prijzen raadplege men onze prijslijst.
De mogelijkheid bestaat dat voor bepaalde markten een aantal artikelen niet of niet meer
verkrijgbaar is.
Wijzigingen zijn voorbehouden.

Dans ce Sanitair Pocket est repris l’assortiment de Sphinx.


Pour les prix veuillez consulter notre tarif.
Il est possible que certains articles ne soient pas ou plus disponibles pour certains marchés.
Toutes les indications sont données sous réserve de changement.

In diesem Sanitär Pocket finden Sie das Sphinx-Sortiment.


Preise entnehmen Sie bitte Ihrer Preisliste.
Die Möglichkeit besteht, daß für verschiedene Märkte einige Artikel nicht oder nicht mehr
erhältlich sind.
Änderungen sind vorbehalten.

You will find the Sphinx collection in this catalogue.


For prices, please see our relevant price-list.
It might be possible that some articles cannot be delivered for some markets.
Modifications reserved.

3
Sphinx
Sphinx 300 35
1

Ergonomisch Sanitair/Sanitaire Ergonomique 87


Ergonomisches Sanitär/Ergonomic Sanitaryware 2

Urinoirs/Urinoirs 107
Urinale/Urinals 3

Gootstenen/Déversoirs 113
Spülsteine/Sinks 4

Eurobase 119
5

New National 125


6

Sphinx 280 129


7

Sphinx 330 145


8

Sphinx 340 165


9

Sphinx 350 195


10

Sphinx 380 227


11

Sphinx 390 245


12

Sphinx 410 263


13

Sphinx 420 281


14
5
Sphinx 450 309
15

Wastafelconcepten/Concepts lavabo 337


Waschtisch Konzepte/Washbasin concepts 16

Universele inbouwwastafels/Lavabos encastrés universels 343


Universale Einbau-Waschtische/Universal vanity washbasins 17

Universele fonteinen/Lave-mains universels 351


Universale Handwaschbecken/Universal hand-rinse basins 18

Baden-Douchebakken-Drains 357
Baignoires-Receveurs de douche-Drains 19
Badewannen-Duschewannen-Drains
Bathtubs-Showertrays-Drains
Universele kranen/Robinetterie universelle 405
Universelle Armature/Universal taps 20

Appendix/Appendice 411
Appendix/Appendix 21

6
Symbolen
Symboles
Symbole
Symbols

Gewicht KIWA KIWA-keur


Poids Norme KIWA
Gewicht KIWA-Prüfzeichen
Weight KIWA-approval

Montage EN Europese norm


Montage Norme Européenne
Montage Europäische Norm
Mounting European Standard

Zuil NEN Nederlandse norm


Colonne NEN-EN Norme Néerlandaise
Säule Niederländische Norm
Pedestal Dutch Standard

Verhogingselement DIN Duitse Industrie Norm


Elément de surélèvement DIN-EN Norme Industrielle Allemande
Erhöhungselement Deutsche Industrie Norm
Pedestal base German Industrial Standard

Sifonkap De afstand van hart afvoerleiding tot


Cache-siphon onderkant van de afvoerplug, welke
120
Halbsäule bij gebruik van een standaard sifon
Waste cover 120 mm bedraagt. Bij toepassing van
een trekwaste bedraagt deze afstand
Reservoir 170 mm.
Réservoir
Spülkasten Ecartement de l’axe de la décharge
Cistern au mur et le dessous d’une crépine à
bouchon fait 120 mm. En cas de
Closet voor combinatie vidage automatique la distance sera
Cuvette pour ensemble de 170 mm.
Klosett für Kombination
Water closet for combination Der Abstand, Mitte Abfuhrleitung bis
zur Unterseite der Ablauföffnung bei
Inhoud tot overloop Verwendung eines Standartsyphons
incl. 1 persoon beträgt 120 mm. Bei Verwendung
Remplissage jusqu’au trop plein eines Exzenter Ablauf Garnitur ist
incl. 1 personne der Abstand 170 mm.
Wasserfüllmenge bis zum Uberlauf
inkl. 1 Person The distance of the hart of the out-
Contents up to overflow let to the bottom of the waste plug
including 1 person which is 120 mm with a standard
waste. When using a pop-up waste
Uitstroommechanisme this is 170 mm.
Mécanisme de chasse
Ablaufgarnitur
Mechanism

Vlotterkraan
Robinet flotteur
Schwimmerventil
Floatervalve

7
Symbolen
Symboles
Symbole
Symbols

Zonder kraangat (Z/K)


Sans trou de robinet (Z/K)
Ohne Hannloch (Z/K)
Without taphole (Z/K)

1 Kraangat rechts (K2Z)


1 Trou de robinet percé à droite (K2Z)
1 Durchgestochenes Hahnloch Rechts (K2Z)
1 Pierced taphole at the right (K2Z)

1 Kraangat links
1 Trou de robinet percé à gauche
1 Durchgestochenes Hahnloch Links
1 Pierced taphole left

1 Kraangat midden (K5Z)


1 Trou de robinet percé au centre (K5Z)
1 Durchgestochenes Hahnloch Mitte (K5Z)
1 Pierced taphole in the centre (K5Z)

2 Kraangaten
2 Trous de robinet percés
2 Durchgestochene Hahnlöcher
2 Pierced tapholes

2 Doorslaanbare kraangaten
2 Trous de robinet perçables
2 Durchschlagbare Hahnlöcher
2 Semi-pierced tapholes

1 Kraangat midden en 2 doorslaanbare kraangaten


1 Trou de robinet percé au centre et 2 trous de robinet perçables
1 Durchgestochenes Hahnloch Mitte und 2 Durchschlagbare Hahnlöcher
1 Pierced taphole centre and 2 semi-pierced tapholes

8
Symbolen
Symboles
Symbole
Symbols

Hooghangend reservoir, spoelhoeveelheid 7,5 ± 0,5 l. Volumestroom 1,6 l/s


Réservoir de chasse haut, quantité de rinçage 7,5 ± 0,5 l. Capacité 1,6 l/s
Hochhängender Spülkasten, Spülmenge 7,5 ± 0,5 l. Spülstrom 1,6 l/s
High level cistern, flushing quantity 7,5 ± 0,5 l. Capacity 1,6 l/s

Halfhooghangend reservoir, spoelhoeveelheid 9,0 l. Volumestroom 2,0 l/s


Réservoir de chasse demi-haut, quantité de rinçage 9,0 l. Capacité 2,0 l/s
Halbhochhängender Spülkasten, Spülmenge 9,0 l. Spülstrom 2,0 l/s
Medium level cistern, flushing quantity 9,0 l. Capacity 2,0 l/s

Laaghangend reservoir, spoelhoeveelheid 6,0-9,0 l. Volumestroom 2,0 l/s


Réservoir de chasse bas, quantité de rinçage 6,0 à 9,0 l. Capacité 2,0 l/s
Niedrighängender Spülkasten, Spülmenge 6,0 bis 9,0 l. Spülstrom 2,0 l/s
Low level cistern, flushing quantity from 6,0 to 9,0 l. Capacity 2,0 l/s

Laaghangend reservoir, spoelhoeveelheid 6,0 l. Volumestroom 2,0 l/s


Réservoir de chasse bas, quantité de rinçage 6,0 l. Capacité 2,0 l/s
Niedrighängender Spülkasten, Spülmenge 6,0 l. Spülstrom 2,0 l/s
Low level cistern, flushing quantity from 6,0 l. Capacity 2,0 l/s

Inbouw reservoir, spoelhoeveelheid 6,0-9,0 l. Volumestroom 2,0 l/s


Réservoir encastré, quantité de rinçage 6,0 à 9,0 l. Capacité 2,0 l/s
Einbau Spülkasten, Spülmenge 6,0 bis 9,0 l. Spülstrom 2,0 l/s
Concealed cistern, flushing quantity from 6,0 to 9,0 l. Capacity 2,0 l/s

Drukspoeler, spoelhoeveelheid 6,0-9,0 l. Volumestroom 1,0 l/s


Chasse pression, quantité de rinçage 6,0 à 9,0 l. Capacité 1,0 l/s
Drückspüler, Spülmenge 6,0 bis 9,0 l. Spülstrom 1,0 l/s
Pressure flushvalve, flushing quantity from 6,0 to 9,0 l. Capacity 1,0 l/s

9
Keramische kwaliteitsnormen

Sanitair-keramische produkten, die door “Sphinx” worden geleverd, voldoen aan de voorgeschreven nor-
men, die betrekking hebben op de fysische en chemische eigenschappen van het geglazuurde materiaal.
Zo is het glazuur bestendig tegen de inwerking van de volgende zure en alkalische middelen:
- ethylalcohol 95%
- aceton
- tetrachloride
- waterstofperoxide 3%
- citroenzuur 10%
- natriumchloride 10%
Het glazuuroppervlak is voorts bestand tegen aantasting van de glans en er zullen bovendien geen vlek-
ken ontstaan ten gevolge van besmetting met oxyderende of kleurende stoffen zoals:
- zilvernitraat 10%
- kaliumpermanganaat 10%
- jodiumtinctuur 13%
- blauwe inkt
Eveneens worden aan het sanitair-keramisch materiaal de hoogste eisen gesteld ten aanzien van de
bestendigheid van het glazuur tegen hoge watertemperatuur en stoom, alsmede bestendigheid van gla-
zuur en basismateriaal tegen thermische shocks.
Daarnaast voldoet het percentage van het door het sanitair-keramisch materiaal opgenomen water aan
de gestelde eisen.

Europese normen

Het C.E.N. (Comité Europeén de Normalisation), waarin de normalisatie-instituten van de E.E.G.-landen


samenwerken, publiceert de Europese normen (EN - norm). De nationale normen (NEN, DIN, enz.)
komen overeen met de Europese normen indien de letters EN zijn toegevoegd (NEN - EN, DIN - EN,
enz.).

Van kracht zijn onderstaande Europese normen. Per produkt is vervolgens in de sanitairpocket aangege-
ven aan welke norm wordt voldaan.

Wastafels
- EN 31 Staande wastafels
- EN 32 Wandwastafels
- EN 14688 Wastafels en fonteinen

Closetcombinaties
- EN 33 Staande closetpotten met aangebouwde stortbak
- EN 34 Wandclosetpot met aangebouwde stortbak
- EN 997 WC-potten met ingebouwde stankafsluiter

Closets
- EN 37 Staande closetpotten voor gebruik met afzonderlijk spoeltoestel
- EN 38 Wandclosets voor gebruik met afzonderlijk spoeltoestel
- EN 997 WC-potten met ingebouwde stankafsluiter

Bidets
- EN 35 Staande bidets met boveninlaat
- EN 36 Wandbidets met boveninlaat
- EN 14528 Bidets

Fonteinen
- EN 111 Handwastafels voor bevestiging aan de wand
- EN 14688 Wastafels en fonteinen
11
Urinoirs
- EN 80 Urinoirs voor wandbevestiging zonder ingebouwd waterslot
- EN 13407 Wandhangende urinoirs

Baden
- EN 198 Specificatie van badkuipen voor huishoudelijk gebruik gemaakt van
acrylmateriaal
- EN 232 Badkuipen. Aansluitmaten
- EN 263 Specificatie van gegoten acrylplaten voor badkuipen en douchebakken
voor huishoudelijk gebruik

Douchebakken
- EN 249 Specificaties voor douchebakken van acrylmateriaal voor huishoudelijk
gebruik
- EN 251 Douchebakken. Aansluitmaten
- EN 263 Specificatie van gegoten acrylplaten voor badkuipen en douchebakken
voor huishoudelijk gebruik

Douchewanden
- EN 14428 Douchewanden. Functionele eisen en beproevingsmethoden.

Nederlandse kwaliteitseisen

De “Commissie voor Kwaliteitseisen van Waterleidingartikelen” (C.K.W.) stelt vooral eisen aan het func-
tioneel en doelmatig watergebruik. “Sphinx” ontwikkelt daartoe closets en closetcombinaties op volledi-
ge spoeling met 6 liter water. Deze kwaliteitseisen worden gepubliceerd en uitgegeven door het
“Keuringsinstituut voor Waterleidingartikelen KIWA N.V.”

Onze fabriek in Maastricht (NL) (ISO 9001) hanteert een kwaliteitssysteem dat voldoet aan de normen
van de ISO 9000 serie.

Garantie Sanitair

Koninklijke Sphinx B.V. garandeert een deugdelijke en betrouwbare kwaliteit van het door haar gefabri-
ceerde en geleverde keramische sanitair. Uitgebreide en gedetailleerde garantiebepalingen zijn te down-
loaden op www.sphinxpro.nl.

De in deze pocket genoemde maten zijn onderhevig aan toleranties en dienen derhalve als richtwaarde
te worden beschouwd. Bovendien kunnen deze maten onderhevig zijn aan wijzigingen.

12
Douche- en badwanden

Douche- en badwanden worden ontworpen als spatscherm, om het water zoveel mogelijk binnen de
douche of het bad te houden.
De mate van ‘spatwaterdichtheid’ is afhankelijk van een aantal factoren: de bouwkundige situatie, de
combinatie van wand - bak en natuurlijk het design van de wand.
Het douche- en badwandenprogramma van Sphinx is in iedere badkamer een absolute blikvanger.
Dankzij de innovatieve techniek, het tijdloze design en de hoge
kwaliteit (TÜV-kwaliteitslabel) staan de Sphinx douche- en badwanden garant voor schoonheid en func-
tionaliteit.
Daarnaast zorgen de wanden voor jarenlang douche- en badplezier omdat ze ontworpen zijn door echte
specialisten en alleen worden gemaakt van de beste materialen!
De diverse modellen bieden een ruime keuzemogelijkheid.
Of het nu om design, functionaliteit, een goede prijs-kwaliteitverhouding of een combinatie daarvan
gaat, het douche- en badwandenprogramma van Sphinx heeft voor iedere wens of behoefte de juiste
oplossing!

Vormen en kleuren

Sphinx staat voor innovatieve vormgeving, duurzame materialen, doordachte functionaliteit en talrijke
modellen en details. Voor grote en kleine badkamers, eenvoudig of luxe, standaard of maatwerk.
Afhankelijk van het design zijn de wanden leverbaar als hoek- of wandmodel; als hoekdouche, draaideur
met óf zonder boven- en onderprofiel, pendeldeur, vouwdeur, schuifdeur, kwartrond met schuif- of
draaideuren, vijfhoek, badwand, draaideur of vaste wand.
Met smalle en brede profielen, maar ook profielloos voor een optimale transparantie. Uitgevoerd in wit,
aluminium, aluminium mat, hoogglans aluminium, aluminium zilver, aluminium chroom en chroom.
Kortom: kwalitatief hoogwaardige douchewanden die een perfecte eenheid vormen met de Sphinx
douchebakken en die qua design perfect aansluiten op de keramische series van Sphinx.
Maar natuurlijk passen de douchewanden van Sphinx ook op vrijwel alle andere merken douchebakken!

Serienamen

TerraShower Concept
Joop!
Sphinx 470
Vision - A
Vision - B
VarioPlus
SupraTop
Edition
Sphinx 320
Sphinx 300
Atlanta
Avant

13
Glassoorten en materialen

De douche- en badwanden van Sphinx kunnen worden uitgevoerd met hoogwaardig veiligheidsglas of
Polyrit kunststofglas. Het grote voordeel van Sphinx veiligheidsglas is, dat het een veel hogere belasting
kan verdragen dan gewoon glas. Dankzij de eigenschappen van het materiaal beantwoordt het glas aan
de DIN-norm. Het glas is verkrijgbaar in helder transparant of gesatineerd.
Een andere mogelijkheid is het hoogwaardig Polyrit kunststofglas dat Sphinx zelf heeft ontwikkeld. Dit
kunststofglas is gemakkelijk te onderhouden en blinkt uit door een schitterend oppervlak en een maxi-
male slagvastheid. Het is uitgevoerd in het decor 'aquaperl transparant'.
De wanden van Sphinx kenmerken zich verder door een optimale afdichting. Dankzij overlapping van
deuren en vaste elementen, geïntegreerde breedteverstelling en scharnierconstructies met ingebouwd
hefmechanisme. Afhankelijk van het design beschikken ze verder ook over doorlopende magneetstrips,
comfortabele en goed geconstrueerde handgrepen en een hoogwaardig gelagerd loopwerk.

Onderhoud en glasbehandeling

De douche- en badwanden van Sphinx zijn onderhoudsvriendelijk, omdat alle gebruikte montage-
materialen zijn afgedekt en schuivende deuren en vouwelementen in een handomdraai zijn los te
maken.
Daarnaast kent Sphinx een tweetal oplossingen waardoor vuil en kalk zich minder kunnen hechten:
GlasPlus en Sanishield. Hierdoor vergt schoonmaken minder tijd.
De douchewanden in veiligheidsglas kunnen behandeld worden met GlasPlus. Hiermee wordt het glas-
oppervlak een stuk gladder en waterafstotender en kan vuil en kalk zich minder hechten aan het glas.
Maar Sphinx heeft ook een oplossing voor onbehandelde, vervuilde oppervlakken: Sanishield Pre-clean
en Oppervlakbeschermer.
Pre-Clean is een professionele reinigingspasta; ideaal voor het verwijderen van de meest hardnekkige
mineraalafzetting, vlekken, kalk, etc. en gemakkelijk te gebruiken met een doek, spons of zachte schuur-
borstel.
Na een behandeling met PreClean kan de wand voorzien worden van een beschermende laag met
Sanishield Oppervlakbeschermer om vuil en kalk minder snel te laten hechten. Afhankelijk van de mate
waarin gebruik wordt gemaakt van douche of bad, moet de behandeling gemiddeld 1 keer per 3 maan-
den herhaald worden.

Garantie

Op alle Sphinx douche- en badwanden geldt een garantietermijn van 5 jaar, met uitzondering van de
strippensets waar een garantietermijn van 1/2 jaar voor geldt.

Kijk voor meer informatie in de brochure of op www.sphinxpro.nl.

14
Sanitaire kranen

Naast een uitgebreid programma sanitaire kranen - specifiek voor de medische wereld, de zorgsector en
de seniorenmarkt - beschikt Sphinx ook over een breed programma luxe sanitaire kranen, speciaal voor
de badkamer. In het totale Sphinx kranenprogramma is alle technische ‘know-how’ die deze kranen tot
een begrip hebben gemaakt standaard verwerkt; of het nu gaat om ééngreepsmengkranen of thermosta-
tische mengkranen, luxe kranen of functionele kranen.
Naast luxe, functionaliteit en een stijlvol design, staan deze kranen ook al vele jaren voor veiligheid en
water- en energiebesparing. Met recht kan Sphinx dan ook spreken van een modern en eigentijds kwali-
teitsproduct.

Serienamen

Sphinx kranen zijn verkrijgbaar in een aantal series die uiterlijk duidelijk van elkaar
verschillen:
• Eurobase
• Euromed
• Forma
• Milano
• Uniq
• Sphinx Atlantic
• Sphinx 450
De series kenmerken zich door bedieningsgemak, comfort, stijl en luxe.
Bovengenoemde series zijn ontwikkeld in lijn met de vormgeving van de badkamerseries.
Met recht een volledig op elkaar afgestemd badkamerconcept!
De serie Euromed is bovendien zeer geschikt voor toepassing in de medische wereld, de zorgsector en de
seniorenmarkt omdat deze kranen zich door de speciale lengte van de bedieningshendel uitermate licht
en gemakkelijk laten bedienen.

Kwaliteitsnormen en materialen

Sphinx kranen voor de medische wereld, zorgsector en de seniorenmarkt combineren comfort met veilig-
heid en water- en energiebesparing. Alle ééngreepsmengkranen zijn standaard voorzien van keramische
schijven (cartouche) en hebben een instelmogelijkheid voor de maximaal gewenste uitstroomtempera-
tuur. Verbranding is daardoor uitgesloten.
Ook de waterhoeveelheid kan standaard worden beperkt dankzij de hendel met Comfort Plus stand. Dit
is een spaarstand met een waterverbruik van 60% van de maximale uitstroomcapaciteit. Wordt de hen-
del door de spaarstand heen gedrukt, dan levert deze pas een volle waterstroom (100%). Bij het loslaten
van de hendel wordt automatisch de spaarstand weer ingenomen. Hiermee bespaart de Comfort Plus
stand niet alleen water, maar ook energie!
Thermostatische mengkranen hebben een kwalitatief hoogwaardig binnenwerk. Dit element reageert
direct op variatie in temperatuur en bij drukschommelingen blijft de temperatuur constant. Bij het
onverhoopt wegvallen van de koudwatertoevoer stopt de waterafgifte van de thermostaatkraan onmid-
dellijk, waardoor verbranding is uitgesloten. Daarnaast zijn alle Sphinx thermostatische mengkranen
standaard uitgevoerd met een dubbele temperatuurbegrenzer (38°C en 45°C). Onverwacht een hogere
temperatuur is dus niet mogelijk, waardoor optimale veiligheid wordt gegarandeerd. Tevens bieden de
knoppen aan deze kraan óók met natte handen een goede grip!

15
Onderhoud

Bij de ééngreepsmengkranen zijn lekkage en onderhoud verleden tijd dankzij een binnenwerk met kera-
mische schijven dat ongevoelig is voor kalk en vuil.
Bovendien is het binnenwerk een afgesloten geheel en derhalve ook niet toegankelijk voor vuil.
Voldoende ruimte tussen de hendel en uitloop maakt het reinigen van de mengkraan zeer eenvoudig.
De onderdelen van de thermostatische mengkranen die met water in aanraking komen zijn corrosiebe-
stendig. De kraan is ongevoelig voor kalkaanslag en andere schadelijke bestanddelen in het water.

Garantie

Op alle Sphinx kranen geldt een garantietermijn van 5 jaar.

Kijk voor meer informatie in de brochure of op www.sphinxpro.nl.

16
Normes de qualité de la céramique

Les produits céramiques sanitaires fournis par “Sphinx” sont fabriqués en porcelaine vitrifiée, qui répond
aux normes prescrites en matière de résistance physique et chimique des matières émaillées.
C’est ainsi que l’émail résiste à l’action des alcalis et acides suivants:
- alcool éthylique 95%
- acétone
- tetrachlorure de carbone
- eau oxygénée 3%
- acide citrique 10%
- chlorure de sodium 10%
La couche d’émail est très résistante: son brillant ne ternira pas et aucune trace n’y subsistera en cas de
projection de produits oxydants ou colorants tels que:
- nitrate d’argent 10%
- permanganate de potassium 10%
- teinture d’iode 13%
- encre bleue
De même, les plus hautes exigences en matière de résistance physique sont assurées à la céramique:
l’émail est insensible aux températures d’eau très élevées et à la vapeur, l’émail aussi bien que la
porcelaine aux chocs thermiques.
De plus, le coefficient d’absorption d’eau par la porcelaine sera inférieur à 0,5 pour cent.

Normes européennes

Le C.E.N. (Comité Européen de Normalisation) avec lequel ont collaboré les instituts de normalisation
de la C.E.E. édicte des normes européennes (EN - norm). Les normes nationales (NEN, DIN, etc.)
correspondent aux normes Européennes si les lettres EN leur sont ajoutées (NEN - EN, DIN - EN, etc.).

Les normes Européennes ci-jointes sont d’application. Dans le pocket sanitaire nous avons indiqué par
produit la norme à laquelle il répond.

Lavabos
- EN 31 Lavabo sur colonne
- EN 32 Lavabo suspendu
- EN 14688 Lavabos

Duos
- EN 33 Cuvette de W.C. sur pied à chasse directe et réservoir attenant
- EN 34 Cuvette de W.C. suspendue à chasse directe et réservoir attenant
- EN 997 Cuvette de W.C. à siphon intégré

Cuvettes
- EN 37 Cuvette de W.C. sur pied à chasse directe et alimentation indépendante
- EN 38 Cuvette de W.C. suspendue à chasse directe et alimentation indépendante
- EN 997 Cuvette de W.C. à siphon intégré

Bidets
- EN 35 Bidet à poser à alimentation par surverse
- EN 36 Bidet suspendu à alimentation par surverse
- EN 14528 Bidets

Lave-mains
- EN 111 Lave-mains suspendu
- EN 14688 Lavabos

17
Urinoirs
- EN 80 Urinoirs muraux sans siphon incorporé
- EN 13407 Urinoirs muraux

Baignoires
- EN 198 Spécifications des baignoires finies à usage domestique en matières acryliques
- EN 232 Baignoires. Cotes de raccordement
- EN 263 Spécifications de feuilles d’acrylique coulées pour baignoires et receveurs de douche à usage
domestique

Receveurs de douche
- EN 249 Spécifications pour receveurs de douche à usage domestique en matières acryliques
- EN 251 Receveurs de douche. Cotes de raccordement
- EN 263 Spécifications de feuilles d’acrylique coulées pour baignoires et receveurs de douche à usage
domestique

Parois de douche
- EN 14428 Parois de douche. Prescriptions fonctionelles et méthodes d'essai.

Exigences de qualité aux Pays-Bas

La “Commissie voor Kwaliteitseisen van Waterleidingartikelen” (C.K.W.) fixe les exigences relatives à
l’utilisation efficace et fonctionnelle de l’eau. “Sphinx” developpe dans cet esprit un système de chasse
économiseur d’eau: 6 litres d’eau suffisent à un nettoyage complet.
Ces normes de qualité ont été publiées et éditées par “Keuringsinstituut voor Waterleidingartikelen
KIWA N.V.”

Notre usine à Maastricht (PB) (ISO 9001) travaille suivant un système de qualité qui répond aux
normes de la série ISO 9000.

Des sanitaires garantis

Koninklijke Sphinx B.V. garantit la solidité et la fiabilité des appareils sanitaires fabriqués et fournis par
elle. Tous renseignements détaillés concernant les conditions d’application de cette garantie peuvent
être téléchargé à www.sphinxpro.be.

Les mesures reprises dans le pocket sont sujets à tolérances et changements, et doivent donc être con-
sidérées comme étant des valeurs indicatives.

18
Parois pour douches et baignoires

Les parois pour douches et baignoires sont conçues pour éviter les éclaboussures.
Elles permettent de maintenir l'eau autant que possible à l'intérieur de la douche ou de la baignoire. La
protection plus ou moins importante contre les éclaboussures est fonction d'un certain nombre d'élé-
ments: la situation architectonique, le type de mur et de receveur et, bien sûr, la conception de la paroi.
La gamme de parois pour douches et baignoires de Sphinx représente sans conteste le fleuron de toute
salle de bains. Une technique innovante, un design intemporel et une excellente qualité (label de qualité
TÜV) garantissent l'esthétique et l'aspect fonctionnel des parois pour douches et baignoires Sphinx. De
plus, ces parois vous offriront des années de satisfaction parce qu'elles ont été conçues par des spécia-
listes incontestés et avec les meilleurs matériaux existants ! Nos divers modèles vous offrent un large
éventail de possibilités. Que vous attachiez de l'importance au design, à l'aspect fonctionnel, au bon
rapport qualité-prix ou à la combinaison de ces divers éléments, la gamme de parois pour douches et
baignoires que propose Sphinx vous apportera la solution idéale, quels que soient vos besoins et vos
souhaits !

Formes et couleurs

Sphinx est synonyme de conception innovante, de matériaux résistants, d'une fonctionnalité bien étu-
diée et d'une richesse de modèles et de détails. Que votre salle de bain soit minuscule ou spacieuse,
simple ou luxueuse, conventionnelle ou sur mesure.
Suivant la conception, les parois pour douches et baignoires sont livrées en modèle d'angle ou en ver-
sion murale. Les modèles d'angle pour douche sont disponibles avec porte pivotante équipée ou non
d'un profilé supérieur ou inférieur, avec porte articulée, porte pliante ou porte coulissante, en modèle
quart de rond avec porte coulissante ou pivotante, en version pentagonale, avec porte pivotante pour
paroi de baignoire à élément unique ou à paroi fixe. Les parois sont livrées avec profilés larges ou
étroits, ou alors sans aucun profilé pour une transparence optimale. Elle se déclinent en blanc, alumini-
um, aluminium mat, aluminium superbrillant, aluminium argent, aluminium chromé et chromé.
Elles sont également disponibles en acier inoxydable, en aluminium brillant et dans la palette des colo-
ris habituels aux sanitaires.
Bref, il s'agit là de parois pour douches de haute qualité qui s'harmonisent parfaitement aux receveurs
de douche Sphinx et dont la conception s'accorde parfaitement à la gamme céramique de Sphinx. Et
bien sûr, les parois pour douches Sphinx s'adaptent à la plupart des marques de receveurs de douche !

Gamme

TerraShower Concept
Joop!
Sphinx 470
Vision - A
Vision - B
VarioPlus
SupraTop
Edition
Sphinx 320
Sphinx 300
Atlanta
Avant

19
Types de verre et de matériaux

Les parois pour douches et baignoires Sphinx sont réalisées soit dans un verre de sécurité de qualité
supérieure soit en verre synthétique Polyrit. Le grand avantage du verre de sécurité Sphinx est qu'il peut
supporter une pression beaucoup plus forte que le verre normal. Les propriétés de ce matériau le ren-
dent conforme aux normes DIN. Ce verre est disponible en transparent clair, en “chinchilla”, décor
“drop”, “mastercarée” ou “granité”. Vous pouvez également opter pour un verre synthétique Polyrit, un
matériau de qualité supérieure développé par Sphinx. Ce verre synthétique ne pose aucun problème
d'entretien; sa surface brillante et son extrême résistance aux chocs sont sans pareils. Nous pouvons le
réaliser en décor 'aquaperl transparent'.
Les parois Sphinx se distinguent également par leur étanchéité optimale, et ce en raison d'une parfaite
imbrication des portes et des éléments fixes, d'un système intégré de réglage de la largeur et de char-
nières équipées d'un dispositif à levier incorporé. Suivant les modèles, elles peuvent également être
munies de bandes aimantées en continu, de poignées confortables et bien conçues et d'un mécanisme à
palier de haute qualité.

Entretien et traitement du verre

Rien de plus simple que l'entretien des parois Sphinx : tous les matériaux utilisés pour le montage sont
amovibles et les portes coulissantes, ainsi que les éléments pliants, se démontent en un tour de main.
De plus, Sphinx propose deux solutions qui ralentissent le dépôt de la saleté et du calcaire: GlasPlus et
Sanishield. Le nettoyage est ainsi terminé en un rien de temps. Les parois sont traitées en usine avec
GlasPlus, ce qui les rend un peu plus lisses et imperméables.
Mais Sphinx propose également une autre solution, destinée aux surfaces non traitées et salies ainsi
qu'aux sanitaires : Sanishield Pre-clean et un système de protection des surfaces.
Pre-Clean est une pâte nettoyante professionnelle, idéale pour éliminer les dépôts de minéraux les plus
tenaces, les taches, le calcaire, etc... Il s'applique tout simplement à l'aide d'un chiffon, d'une éponge ou
d'une brosse douce. Après avoir été traitée avec Pre-Clean, la paroi peut être recouverte du système de
protection de surfaces Sanishield qui empêchera le calcaire et la saleté de s'incruster trop rapidement. Il
faudra répéter ce traitement en moyenne une fois tous les trois mois, la fréquence dépendant de l'usa-
ge plus ou moins intensif de la douche ou de la baignoire.

Garantie

Toutes les parois de douche et de baignoire Sphinx sont couvertes par une garantie de 5 ans, à l'excep-
tion des lots de frises et de listels pour lesquels la durée de la garantie est de six mois.

Pour plus d'informations, veuillez consulter notre brochure ou à www.sphinxpro.be.

20
Robinets sanitaires

Outre une vaste gamme de robinets sanitaires - spécifiquement destinés au milieu médical, au secteur
des soins de santé et au marché des seniors - Sphinx propose également un large éventail de robinets
sanitaires de luxe, spécialement conçus pour la salle de bains de vos rêves. L'ensemble de notre gamme
de robinets Sphinx propose en standard tout le savoir-faire technique qui constitue la carte de visite de
Sphinx: qu'il s'agisse de mélangeurs à poignée ou de mitigeurs thermostatiques, de robinets de luxe ou
de robinets fonctionnels. Outre leur aspect luxueux, leur côté fonctionnel et l'élégance de leur design,
ces robinets sont, depuis de nombreuses années, synonymes de sécurité et d'économie d'eau et d'éner-
gie. C'est à juste titre que Sphinx peut s'enorgueillir de produits de qualité modernes et bien dans l'air
du temps.

Séries

Les séries de robinets Sphinx disponibles sont toutes très différentes les unes des autres:
• Eurobase
• Euromed
• Forma
• Milano
• Uniq
• Sphinx Atlantic
• Sphinx 450
Ces séries se caractérisent par leur simplicité d'utilisation, leur confort, leur style et leur aspect luxueux.
Les lignes reprises ci-dessus ont été développées en harmonie avec le design des séries salle de bains.
Un ensemble pour salle de bains parfaitement assorti !
La série Euromed est parfaitement adaptée à un environnement médical, au secteur des soins de santé
et au marché des seniors, et ce en raison de la longueur spécifique de la manette, particulièrement
légère et facile à utiliser.

Normes de qualité et matériaux

Les robinets Sphinx pour les centres du troisième âge, établissements soins et de réhabilitation allient
confort, sécurité et économie d'eau et d'énergie.
Tous les mélangeurs à poignée sont équipés en standard de cartouches en céramique; ils sont munis d'un
système de régulation qui permet de sélectionner la température maximale souhaitée, ce qui exclut les
risques de brûlure. La quantité d'eau utilisée peut, elle aussi, être limitée de manière conventionnelle,
grâce à une manette munie d'une position Comfort Plus. Il s'agit d'une position "économique" qui per-
met de limiter la consommation d'eau à 60 % de la capacité de débit maximale. Un flux d'eau maximal
ne s'écoule (100 %) que lorsque la manette est actionnée au-delà de la position économique. En
relâchant la poignée, la position économique se remet en place automatiquement. Ainsi, la position
Comfort Plus épargne non seulement l'eau, mais également l'énergie !
Les mitigeurs thermostatiques sont équipés d'un mécanisme interne de qualité supérieure. Celui-ci
réagit immédiatement aux variations de température et en cas de fluctuation de la pression, la
température reste constante. En cas de diminution intempestive de l'apport en eau froide, le robinet
thermostatique interrompt immédiatement l'alimentation en eau, ce qui élimine les risques de brûlures.
De plus, tous les mitigeurs thermostatiques Sphinx sont équipés en standard d'un double dispositif de
régulation de la température (38°C et 45°C).
Une température élevée ne peut donc survenir de manière inattendue, ce qui garantit une sécurité
maximale. De plus, si vous avez les mains mouillées, les poignées de ces robinets offrent une excellente
prise !

21
Entretien

Avec les mélangeurs à poignée, les fuites et l'entretien appartiennent désormais au passé : leur mécanis-
me à cartouche en céramique les rend insensibles au calcaire et à la saleté. De plus, le mécanisme con-
stitue un ensemble parfaitement étanche qui, par conséquent, ne laisse pas pénétrer la saleté. L'espace
suffisant prévu entre la manette et l'écoulement facilite énormément le nettoyage du mélangeur.

Les éléments des mitigeurs thermostatiques qui entrent en contact avec l'eau ont été traités anticorro-
sion. Le robinet est insensible aux attaques du calcaire et des autres particules nuisibles qui se trouvent
dans l'eau.

Garantie

Une garantie de 5 ans est valable sur tous les robinets Sphinx.

Pour plus d'informations, veuillez consulter notre brochure ou à www.sphinxpro.be.

22
Qualitätsnormen für Sanitär-Porzellan

Sphinx Sanitärkeramik entspricht vollständig den vorgeschriebenen Normen, die sich auch auf die physi-
kalischen und chemischen Eigenschaften de glasierten Materials beziehen.
Die glasur ist u.a. beständig gegen die Einwirkung von folgenden Säuren und Alkalien:
- Äthylalkohol 95%
- Aceton
- Tetrachloride
- Wasserstoffsuperoxid 3%
- Zitronensäure 10%
- Natriumchlorid 10%
Der Glanz der Glasur wird nicht beeinträchtigt und es entstehen auußerdem keine Flecken infolge von
Oxidierungen oder Farbstoffen wie:
- Silbernitrat 10%
- kaliumpermanganat 10%
- Jodtinktur 13%
- blaue Tinte
Hohe Temperaturbeständigkeit der Glasur sowie Beständigkeit von Glasur und Porzellan gegen thermi-
sche Schocks.
Ferner ist die Wasseraufnahmefestigkeit des Porzellans geringer als 0,5%.

Europäischer Normen

C.E.N. (Comité Europeén de Normalisation), in der die Normeninstitute der EG zusammenarbeiten,


publiziert die Europäischen Normen (EN): diese sind an die DIN-Normung angeglichen.
Es werden lediglich die in den jeweiligen Ländsern gültigen Kurzbezeichnungen hinzugefügt (NEN - EN,
DIN - EN, usw.).

In Kraft sind die unten angegeben Europäischer Normen. Weiterhin wird pro Produkt die spezifische
Normierung angegeben.

Waschtische
- EN 31 Waschtische
- EN 32 Waschtische, wandhängend
- EN 14688 Waschbecken

Klosettkombinationen
- EN 33 Klosettbecken, bodenstehend, mit aufgesetztem Spülkasten
- EN 34 Klosettbecken, wandhängend, mit aufgestztem Spülkasten
- EN 997 Klosettbecken, mit angeformten Geruchverschluß

Klosetts
- EN 37 Klosettbecken, bodenstehend, mit freiem Zulauf
- EN 38 Klosettbecken, wandhängend, mit freiem Zulauf
- EN 997 Klosettbecken, mit angeformten Geruchverschluß

Bidets
- EN 35 Bidets, bodenstehend, mit Zulauf von oben
- EN 36 Bidets, wandhängend, mit Zulauf von oben
- EN 14528 Sitzwaschbecken

Handwaschbecken
- EN 111 Handwaschbecken, wandhängend
- EN 14688 Waschbecken

23
Urinale
- EN 80 Wandurinale ohne eingebauten Geruchverschluss
- EN 13407 Wandhängende Urinale

Badewannen
- EN 198 Spezifizierung von Badewannen für den Hausgebrauch, hergestellt aus Acrylmaterial
- EN 232 Badewannen. Anschlussmasse
- EN 263 Spezifizierung von gegossenen Acrylplatten für Badewannen und Duschwannen für den
Hausgebrauch

Duschwannen
- EN 249 Anforderungen für Duschwannen für den Hausgebrauch aus Acrylmaterial
- EN 251 Duschwannen. Anschlussmasse
- EN 263 Spezifizierung von gegossenen Acrylplatten für Badewannen und Duschwannen für den
Hausgebrauch

Duschabtrennungen
- EN 14428 Duschabtrennungen. Funktionsanforderungen und Prüfverfahren.

Niederländische Qualitätsrichtlinien

Die “Commisie voor Kwaliteitseisen van Waterleidingartikelen” (C.K.W.) stellt vor allen Dingen
Forderungen an den funktionsgemäßen Wassergebrauch.
“Sphinx” hat dazu wasserbesparende Klosette und Klosettkombinationen entwickelt (vollständige
Spülung mit nur 6 Ltr. Wasser).
Diese Qualitätsrichtlinien werden publiziert und herausgegeben durch das “Keuringsinstituut voor
Waterleidingartikelen KIWA N.V.”

Unser Werk in Maastricht (NL) (ISO 9001) gebraucht ein Qualitätssystem, das der Norm der ISO 9000-
Serie entspricht.

Gewährleistung für Sphinx Sanitärporzellan

Koninklijke Sphinx B.V. gewährleistet eine dauerhaft sichere Qualität für das von ihr produzierte und
gelieferte Sanitärporzellan.
Fordern Sie bitte im Bedarfsfall die detaillierten Garantiebedingungen von uns an.

Die im Pocket angegebenen Maße sind Tolerantzmaße und können somit nur als Richtwerte betrachtet
werden. Die angegebenen Maße können sich außerdem änderen.

24
Dusch- und Badewände

Unsere Dusch- und Badewände werden als Spritzschutz entworfen, damit das Wasser möglichst optimal
innerhalb der Dusche oder der Badewanne verbleibt. Der Umfang der "Spritzschutzdichte" ist von eini-
gen Faktoren abhängig, bspw. den baulichen Verhältnissen, der Kombination von Wand und Wanne und
natürlich vom Design der Wand.
Das Dusch- und Badewändeprogramm von Sphinx ist in jedem Badezimmer ein absoluter Blickfang.
Dank der innovativen Technik, des zeitlosen Designs und der hohen Qualität (TÜV-geprüft) garantieren
die Dusch- und Badewände sowohl Schönheit als auch Funktionalität. Ausserdem gewährleisten die
Wände ein jahrelanges Dusch- und Badevergnügen, weil sie von echten Spezialisten entworfen wurden
und nur aus den besten Materialien hergestellt werden. Die verschiedenen Modelle sichern sowohl in
Hinsicht auf Design, Funktionalität, ein gutes Preis/Leistungsverhältnis oder eine Kombination all dieser
Aspekte eine reiche Auswahlmöglichkeit. Das Dusch- und Badewändeprogramm von Sphinx bietet für
jeden Anspruch und Bedarf die richtige Lösung.

Formen und Farben

Sphinx steht für innovative Gestaltung, dauerhafte Materialien, durchdachte Funktionalität sowie
zahlreiche Modelle und Details, die sich sowohl für große als für kleine, für einfache als für luxuriöse, für
standard und für maflgefertigte Badezimmer eignen.
Abhängig vom Design sind die Dusch- und Badewände nicht nur als Eck- oder Wandmodell erhältlich,
sondern auch als zwei- oder dreiteilige Eckdusche, als Drehtür mit oder ohne Ober- und Unterprofil, als
Schwingtür, Falltür, Schiebetür, 1/4-rund mit Schiebe- oder Drehtür, fünfeckig, als einteilige
Badewanddrehtür oder festmontierte Wand, mit schmalen und breiten Profilen, aber auch ohne Profil
für eine optimale Transparenz. Die Modelle sind ausgeführt in Weiß, Aluminium, Hochglanz Aluminium,
Silber Aluminium, Edelstahl Aluminium und Edelstahl.
Kurz: qualitativ hochwertige Duschwände, die eine perfekte Einheit mit den Duschwannen von Sphinx
bilden und die in Hinsicht auf Design perfekt zu den keramischen Serien von Sphinx passen.
Selbstverständlich passen die Duschwände von Sphinx auch zu fast allen anderen Duschwandmarken.

Serienbezeichnungen

TerraShower Concept
Joop!
Sphinx 470
Vision - A
Vision - B
VarioPlus
SupraTop
Edition
Sphinx 320
Sphinx 300
Atlanta
Avant

25
Glassorten und Materialien

Die Dusch- und Badewände von Sphinx können in hochwertigem Sicherheitsglas oder in Polyrit-
Kunststoffglas ausgeführt werden. Der große Vorteil des Sicherheitsglases von Sphinx ist die sehr viel
höhere Belastbarkeit als einfaches Glas. Dank der Eigenschaften des Materials entspricht das Glas der
DIN-Norm. Das Glas ist in transparenter Form oder in “Chinchilla”, "Salmiak", "Masterkaree"- oder
“Granité” Dekor erhältlich. Zu den weiteren Möglichkeiten gehört das hochwertige Polyrit-
Kunststoffglas, das von Sphinx selber entwickelt wurde. Dieses Kunststoffglas ist einfach zu warten und
glänzt durch eine funkelnde Oberfläche und eine maximale Schlagfestigkeit. Das Glas kann in den Die
Modelle sind ausgeführt in Weiß, Aluminium, Hochglanz Aluminium, Silber Aluminium, Edelstahl
Aluminium und Edelstahl. Die Wände von Sphinx zeichnen sich dank der Überlappung von Türen und
festen Elementen, integrierter Breitenverstellbarkeit und Scharnierkonstruktionen mit eingebautem
Hubmechanismus durch eine optimale Abdichtung aus. Abhängig vom Design, verfügen sie des weiteren
über durchgehende Magnetstreifen, bequeme und durchdacht konstruierte Handgriffe und ein hochwer-
tig gelagertes Laufwerk.

Wartung und Glasbehandlung

Die Wände von Sphinx sind sehr wartungsfreundlich, da alle eingesetzten Montagematerialien abge-
deckt sind und Schiebetüren und Faltelemente im Handumdrehen gelöst werden können. Zudem bietet
Sphinx zwei Lösungen, mit denen Schmutz und Kalk weniger am Glas haften bleiben: GlasPlus und
Sanishield. Dadurch ist die Reinigung nicht mehr so zeitaufwendig.
Mit GlasPlus werden die Wände mit Sicherheitsglas bereits im Werk behandelt, wodurch die
Glasoberfläche glatter und wasserabstoflender wird.
Sphinx hat jedoch auch eine Lösung für unbehandelte, verschmutzte Oberflächen und keramisches
Sanitär. Sanishield Pre-clean und Oberflächenschutz.
Pre-clean ist eine professionelle Reinigungspaste, ideal zur Entfernung der hartnäckigsten
Mineralablagerungen, Flecken, Kalk usw. und einfach mit einem Tuch, Schwamm oder einer sanften
Bürste aufzutragen. Nach einer Behandlung mit Pre-clean kann die Wand mit dem Sanishield-
Oberflächenschutz mit einer schützenden Schicht versehen werden, damit Schmutz und Kalk weniger
schnell haften bleiben. Abhängig von der Frequenz, mit der Dusche oder Badewanne genutzt werden,
sollte die Behandlung durchschnittlich alle drei Monate wiederholt werden.

Garantie

Für alle Dusch- und Badewannenabtrennungen von Sphinx gilt eine Garantie von 5 Jahren, mit
Ausnahme der Fliesenbordüren, für die eine Garantie von 1/2 Jahr gilt.

Schauen Sie für weitere Informationen in unsere Broschüre oder www.sphinxpro.nl.

26
Sanitäre Armaturen

Neben einem umfangreichen Programm an sanitären Armaturen - zugespitzt auf den medizinischen
Markt, den Pflegesektor und den Seniorenmarkt - verfügt Sphinx auch ¸ber ein breites Programm an
luxuriösen Armaturen besonders für das Bad Ihrer Träume. Im gesamten Armaturenprogramm von Sphinx
ist das umfangreiche technische Know-how, das Sphinx Gustavsberg Armaturen zu einem Begriff
gemacht hat, standard verarbeitet, wobei es gleich ist, ob es sich um Einhand-Mischbatterien oder ther-
mostatische Mischbatterien, luxuriöse oder funktionelle Armaturen handelt. Neben Luxus, Funktionalität
und einem stilvollen Design garantieren diese Armaturen bereits seit vielen Jahren neben Sicherheit auch
eine erhebliche Wasser- und Energieeinsparung. Mit Recht kann Sphinx daher von einem modernen und
neuzeitlichen Qualitätsprodukt sprechen.

Serien

Die Sphinx Armaturen sind in folgenden Serien erhältlich, die sich äuflerlich deutlich voneinander unter-
scheiden:
• Eurobase
• Euromed
• Forma
• Milano
• Uniq
• Sphinx Atlantic
• Sphinx 450
Die Serien zeichnen sich durch Anwenderfreundlichkeit, Bequemlichkeit, Stil und Luxus aus. Sie sind ent-
wickelt in Linien mit die Badezimmer Serien. Mit Recht kann man hierbei also von einem vollständig auf-
einander abgestimmten Badezimmerkonzept sprechen!
Die Serie Euromed eignet sich ausgezeichnet für den Einsatz im medizinischen Markt, Pflegesektor und
Seniorenmarkt, da diese Armaturen sich dank der speziellen Länge des Handgriffs sehr leicht und einf-
ach bedienen lassen.

Qualitätsnormen und Materialien

Die Sphinx Armaturen medizinischer Bereich, Sorge- und Seniorensektor vereinen Komfort mit
Sicherheit sowie Wasser- und Energieeinsparung.
Alle Einhand-Mischbatterien sind standard mit Keramikdichtungen (Zylindern) versehen und verfügen
über eine Einstellmöglichkeit für die maximal gewünschte Auslaufhöchsttemperatur. Ein versehentliches
Verbrühen durch heifles Wasser ist daher ausgeschlossen. Auch der Wasserverbrauch kann standard dank
des Handgriffs mit Comfort Plus-Stand reduziert werden. Dabei handelt es sich um einen Sparstand mit
einem maximalen Wasserverbrauch von 60% der maximalen Auslaufkapazität. Drückt man den
Handgriff durch den Sparstand hindurch, wird automatisch die vollständige Wasserkapazität (100%)
geliefert. Läßt man den Handgriff wieder los, stellt sich automatisch wieder der Sparstand ein. Somit
spart der Comfort Plus-Stand nicht nur Wasser, sondern auch Energie!
Die thermostatischen Mischbatterien weisen ein qualitativ hochwertiges Innenleben auf. Das entspre-
chende Element reagiert sofort auf Temperaturunterschiede, und bei Druckunterschieden bleibt die
Temperatur konstant. Bei einem versehentlichen Ausfall der Kaltwasserzufuhr stoppt die Wasserabgabe
des Thermostatkrans sofort, wodurch ein Verbrühen mit heiflem Wasser ausgeschlossen ist. Außerdem
sind alle thermostatischen Mischbatterien von Sphinx standard mit einem zweifachen
Temperaturbegrenzer (38°C und 45°C) ausgerüstet. Eine unerwartet höhere Wassertemperatur ist also
nicht möglich, wodurch wiederum optimale Sicherheit gewährleistet ist. Ferner bieten die Handgriffe
auch bei diesem Modell - auch mit nassen Händen - einen guten Griff!

27
Wartung

Leckage und Wartung gehören bei den Einhand-Mischbatterien dank eines Innenlebens mit
Keramikdichtungen, das unempfindlich gegen Kalk und Schmutz ist, zur Vergangenheit. Zudem handelt
es sich bei dem Innenleben um ein geschlossenes Element, wodurch kein Schmutz eindringen kann.
Ausreichender Platz zwischen dem Handgriff und dem Auslauf vereinfachen die Reinigung der
Mischbatterie erheblich.

Alle Elemente der thermostatischen Mischbatterien, die mit Wasser in Berührung geraten, sind
korrosionsbeständig. Die Armatur ist unempfindlich gegen Kalkansatz und andere schädliche Stoffe im
Wasser.

Garantie

Für alle Armaturen von Sphinx gilt eine Garantie von 5 Jahren.

Schauen Sie für weitere Informationen in unsere Broschüre oder www.sphinxpro.nl.

28
Ceramic quality standards

All ceramic sanitaryware delivered by “Sphinx” is produced of vitreous china and meets the require-
ments with regard to the physical and chemical properties of the glazed ceramic material.
The glazing is able to withstand several acids and alkalines:
- ethylalcohol 95%
- acetone
- tetrachloride
- hydrogenperoxide 3%
- citricacid 10%
- sodiumchloride 10%
The glazed surface is also resistant to deteriorations of the lustre whereas no stains will be caused by
oxidizing and coloring chemicals such as:
- silvernitrate 10%
- potassiumpermanganate 10%
- tincture of iodine 13%
- blue ink
Our vitreous china meets the highest standards with regard to the ability to withstand high watertem-
peratures, steam as well as thermal shocks.
Futhermore, the waterabsorption of our vitreous china is negligiable and conforms to the international
standards. (Less than 0,5%).

European Standards

The C.E.N. (Comité Europeén de Normalisation), which is a coorporation of the national standard insti-
tutes of the E.E.C. member countries, publishes the European Normalisation Standards (EN-standards).
Whenever the capitals EN are added to national (NEN, DIN, etc.) the latter conforms to the European
standards. (NEN - EN, DIN - EN, enz.).

Subjoined European standards are valid. In this pocket for each product the specific standard is
mentioned.

Washbasins
- EN 31 Pedestal washbasin
- EN 32 Wallhung washbasins
- EN 14688 Washbasins

WC-suites
- EN 33 Pedestal water closet with close coupled cistern
- EN 34 Wallhung water closet with close coupled cistern
- EN 997 WC-pans with integral trap

Closets
- EN 37 Pedestal water closet with independant water supply
- EN 38 Wallhung water closet with independant water supply
- EN 997 WC-pans with integral trap

Bidets
- EN 35 Standing bidets over rim supply only
- EN 36 Wallhung bidets over rim supply only
- EN 14528 Bidets

Hand-rinse basins
- EN 111 Wallhung hand-rinse basins
- EN 14688 Washbasins

29
Urinals
- EN 80 Wallhung urinals without built-in trap
- EN 14688 Washbasins

Baths
- EN 198 Specification for finished baths for domestic purposes made of acrylic material
- EN 232 Baths. Connecting dimensions
- EN 263 Specification for cast acrylic sheet for baths and shower trays for domestic purpose

Shower trays
- EN 249 Specification for shower trays for domestic purposes made of acrylic material
- EN 251 Shower trays. Connecting dimensions
- EN 263 Specification for cast acrylic sheet for baths and shower trays for domestic purpose

Shower enclosures
- EN 14428 Shower enclosures. Functional requirements and test methods.

Dutch quality standards

In Holland, the “Commissie voor Kwaliteitseisen van Waterleidingartikelen” (C.K.W.) demands above all a
functional and economic use of water, hence, “Sphinx” develops a number of watersaving closet-pans
and WC-suits, that flush with only 6 litres of water. These articles are certified by the official Dutch
testinstitute “Keuringsinstituut voor Waterleidingartikelen KIWA N.V.”

Our factory in Maastricht (NL) (ISO 9001) is certified according to the respective ISO 9000 series quali-
fications.

Guarantee

Koninklijke Sphinx B.V. guarantees a durable and reliable quality of all vitreous-china sanitaryware that
is manufactured and sold by our company.
For full information regarding guarantee conditions please contact our Export Offices.

Measurements mentioned in this Pocket are subject to tolerances and can therefore only be considered
as being indicative. Also these measurements can be subject to modifications.

30
Shower and bath enclosures

Shower and bath enclosures are designed to be moisture resistant, so that water is retained in the bath
or shower as much as possible. The level of water-resistance depends on a number of factors, such as
the building lay-out, the enclosure-tub combination and, of course, the enclosure design.
The Sphinx shower and bath enclosures, which are available, are an absolute eye-catcher in any bath-
room. Thanks to innovative technology, timeless design and excellent quality (TÜV mark of quality),
Sphinx shower and bath enclosures ensure elegance and functionality. In addition, the enclosures will
give shower and bathing enjoyment year-in, year-out because they have been designed by experts and
are made only from the best materials! The various models on offer provide a wide range of options.
Whether your preference is for design, functionality, a good price-performance ratio or a combination of
all three, Sphinx's range of shower and bath enclosures afford the right solution for whatever the requi-
rements!

Shapes and colours

Sphinx stands for innovative design, durable materials, well-grounded functionality, countless models
and details whether the bathroom is large or small, basic or lavish, standard or customised.
Depending on the design, the shower and bath enclosures can be made available in side-wall or corner
models, such as double or triple component corner shower, swing door with or without upper or lower
panels, pocket sliding door, bi-fold door, sliding door, quadrant panel with sliding or swing doors, penta-
gonal, single component bath enclosure swing door or fixed enclosure. Available with narrow or wide
panels, but also without to give optimum transparency. Designed in white, aluminium, mat aluminium,
glossy aluminium, silver aluminium, chrome aluminium and chrome.
In short, superior quality shower enclosures, which are in perfect harmony with the Sphinx shower trays
and which - design-wise - are a perfect match for the Sphinx ceramic series. But of course, the Sphinx
shower enclosures are suited to almost any other brand of shower trays!

Names of series

TerraShower Concept
Joop!
Sphinx 470
Vision - A
Vision - B
VarioPlus
SupraTop
Edition
Sphinx 320
Sphinx 300
Atlanta
Avant

31
Types of glass and materials

Sphinx shower and bath partitions can be designed with top quality safety glass or Polyrit perspex. The
major advantage of Sphinx safety glass is that it is far more robust than ordinary glass. Thanks to the
characteristics of the material, the glass meets the DIN standard. The glass is available in clear transpa-
rent or satin finished glass. Another possibility is high quality Polyrit perspex developed by Sphinx. This
perspex is easy to keep clean and is superior on account of its brilliant surface and maximum impact-
resistance. It can be designed in the 'aquaperl transparent' “decor.
Sphinx partitions are further characterised by their exceptional sealing qualities, thanks to the overlap-
ping of doors and fixed elements, integral width adjustment and hinge constructions with an in-built
lifting mechanism. Depending on the design, Sphinx can also supply magnetic strips, well-constructed,
easy-to-grip handrails and extra-smooth running parts.

Maintenance and care of glass

Sphinx partitions are easy to maintain owing to the fact that all component materials are sealed and
sliding doors and folding panels can be removed in next to no time. Sphinx also employs two solutions
called GlasPlus and Sanishield, which are able to repel dirt and lime. This reduces the amount of
cleaning time.
The partitions can be treated direct from the factory using GlasPlus so that the glass surface is
smoother and more water repellent.
Sphinx also has a solution for untreated, dirty surfaces and ceramic sanitary wares called Sanishield
Pre-clean and Surface Protector.
Pre-Clean is a professional cleaning paste which is ideal for the removal of the most stubborn mineral
deposits, stains, lime, etc. and can easily be worked with a cloth, sponge or soft scouring brush. After
having been treated with Pre-Clean, a protective layer of Sanashield Surface Protector can be applied to
the partition in order to deter dirt and lime. Depending on frequency of use of the bath or shower,
treatment should be repeated once every 3 months.

Warranty

A warranty period of 5 years applies to all Sphinx shower stalls and bath stalls, except for the tile strip
sets to which a warranty period of 6 months applies.

Consult the brochure or www.sphinxexport.com for more information.

32
Bathroom taps

In addition to an extensive range of taps specifically designed for medical purposes, the health care ser-
vices and the elderly, Sphinx also has a large collection of luxury taps specially designed for the bath-
room of your dreams. The complete Sphinx range incorporates all the technical expertise, which has
made Sphinx taps a household concept, whether these are single lever mixer, taps or thermostatic mixer
taps, luxury taps or functional taps. In addition to luxury, functionality and a stylish design, for years
these taps have had a reputation not only for safety but also for savings in water and energy. Quite
rightly, Sphinx is able to boast a record of modern quality products.

Series

Sphinx taps are available in several series, each different in appearance:


• Eurobase
• Euromed
• Forma
• Milano
• Uniq
• Sphinx Atlantic
• Sphinx 450
The series are characterised by their ease of use, comfort, style and superior quality. These taps are
developped with the same design caracteristics as the bathroom series. Without doubt a bathroom con-
cept which, when combined, is at complete harmony!
The serie Euromed, on account of its extremely light and easy-to-operate elongated lever, is highly sui-
ted for use in the medical and health care sectors as well as by the elderly.

Quality standards and materials

Sphinx taps for the medical world, care and elderly sector combine comfort and safety with savings in
water and energy.
All single lever mixer taps are fitted with ceramic discs (cartridges) and the maximum temperature can
be regulated by means of a special setting to prevent scalding. When the lever is set to the Comfort
Plus setting, the amount of water can also be limited. This is a water-saving setting, which reduces the
amount of water to 60% of the maximum flow. If the lever is pushed beyond this setting, water flow
will revert to maximum capacity, i.e. 100%. When the lever is released it will automatically return to the
water-saving setting. This way, not only is water saved, but energy too!
The mechanism inside thermostatic mixer taps also meets high quality standards. This element reacts
directly to variations in temperature and the temperature remains the same when there are any fluctu-
ations in water pressure. If the cold water supply suddenly stops, so will the water outflow from the
thermostatic tap thus precluding the possibility of scalding. Additionally, all Sphinx Gustavsberg thermo-
static mixer taps are fitted with a dual temperature restriction mechanism (38°C and 45°C). An unex-
pected higher temperature is no longer possible, thus guaranteeing optimum safety. The knobs on this
tap also ensure a good grip even with wet hands.

33
Maintenance

Thanks to the internal mechanism with ceramic discs, leaks and maintenance are a thing of the past
with a single lever mixer tap. These discs are not susceptible to lime and dirt. Moreover, the internal
mechanism is a closed unit and therefore not exposed to dirt. Ample space between the lever and the
outlet means that the mixer tap can quite easily be cleaned.

Those parts of the thermostatic mixer tap that are exposed to water are corrosion resistant. The tap is
not vulnerable to lime-scale and other harmful particles in water.

Warranty

All Sphinx taps are covered by a 5 year warranty.

Consult the brochure or www.sphinxexport.com for more information.

34
Sphinx
Sphinx 300 Pagina/Page
Seite/Page
Closetcombinatie Sphinx 300 54 AO/PK 39
1
Duo Sphinx 300 54 AO/PK
Klosettkombination Sphinx 300 54 AO/PK
WC-suite Sphinx 300 54 AO/PK

Closetcombinatie Sphinx 300 S/SV 40


Duo Sphinx 300 S/SV
Klosettkombination Sphinx 300 S/SV
WC-suite Sphinx 300 S/SV

Wandcloset Sphinx 300 22 41


Cuvette suspendue Sphinx 300 22
Wand-WC Sphinx 300 22
Wallhung closet-pan Sphinx 300 22

Wandcloset Sphinx 300 12 42


Cuvette suspendue Sphinx 300 12
Wand-WC Sphinx 300 12
Wallhung closet-pan Sphinx 300 12

Wandcloset Sphinx 300 48 43


Cuvette suspendue Sphinx 300 48
Wand-WC Sphinx 300 48
Wallhung closet-pan Sphinx 300 48

Wandcloset Sphinx 300 48 vlakspoel 44


Cuvette suspendue Sphinx 300 48 à fond plat
Wand-WC Sphinx 300 48 flachspühl
Wallhung closet-pan Sphinx 300 48 wash out

Closetzitting Topfix wandcloset Sphinx 300 48 45


Abattant Topfix cuvette suspendue Sphinx 300 48
WC-Sitz Topfix Wand-WC Sphinx 300 48
Seat and cover Topfix wallhung closet-pan Sphinx 300 48

Closet Sphinx 300 96 AO/PK/S 46


Cuvette Sphinx 300 96 AO/PK/S
Klosett Sphinx 300 96 AO/PK/S
Closet-pan Sphinx 300 96 AO/PK/S

Closet Sphinx 300 94 PK/SV 47


Cuvette Sphinx 300 94 PK/SV
Klosett Sphinx 300 94 PK/SV
Closet-pan Sphinx 300 94 PK/SV

Closetzitting Sphinx 300 48


Abattant Sphinx 300
WC-Sitz Sphinx 300
Seat and cover Sphinx 300

35
Pagina/Page
Seite/Page
Closetzitting Sphinx 300 zonder deksel 49
Abattant Sphinx 300 sans couvercle
WC-Sitz Sphinx 300 ohne Deckel
Seat Sphinx 300

Wastafel Sphinx 300 50 50


Lavabo Sphinx 300 50
Waschtisch Sphinx 300 50
Washbasin Sphinx 300 50

Wastafel Sphinx 300 60 (compact) 51


Lavabo Sphinx 300 60 (compact)
Waschtisch Sphinx 300 60 (kompakt)
Washbasin Sphinx 300 60 (compact)

Wastafel Sphinx 300 65/60/55 52-53


Lavabo Sphinx 300 65/60/55
Waschtisch Sphinx 300 65/60/55
Washbasin Sphinx 300 65/60/55

Wastafel Sphinx 300 60/55 (Arco) 54-55


Lavabo Sphinx 300 60/55 (Arco)
Waschtisch Sphinx 300 60/55 (Arco)
Washbasin Sphinx 300 60/55 (Arco)

Sifonkap Sphinx 300 51-52-54-56-57


Cache-siphon Sphinx 300
Halbsäule Sphinx 300
Waste cover Sphinx 300

Zuil Sphinx 300 53-55


Colonne Sphinx 300
Säule Sphinx 300
Pedestal Sphinx 300

Meubelwastafel Sphinx 300 80 56


Lavabo table Sphinx 300 80
Möbel Waschtisch Sphinx 300 80
Tabletop washbasin Sphinx 300 80

Meubelwastafel Sphinx 300 100 57


Lavabo table Sphinx 300 100
Möbel Waschtisch Sphinx 300 100
Tabletop washbasin Sphinx 300 100

Fontein Sphinx 300 36 58


Lave-mains Sphinx 300 36
Handwaschbecken Sphinx 300 36
Hand-rinse basin Sphinx 300 36

36
Pagina/Page
Seite/Page
Fontein Sphinx 300 40 59
Lave-mains Sphinx 300 40
Handwaschbecken Sphinx 300 40
Hand-rinse basin Sphinx 300 40

Fontein Sphinx 300 45 60


Lave-mains Sphinx 300 45
Handwaschbecken Sphinx 300 45
Hand-rinse basin Sphinx 300 45

Hoekfontein Sphinx 300 45 61


Lave-mains angle Sphinx 300 45
Eckhandwaschbecken Sphinx 300 45
Corner hand-rinse basin Sphinx 300 45

Planchet Sphinx 300 50/60 62


Tablette Sphinx 300 55/60
Ablafe Sphinx 300 50/60
Shelf Sphinx 300 50/60

Bad Sphinx 300 160 x 80 / 170 x 75 63


Baignoire Sphinx 300 160 x 80 / 170 x 75
Badewanne Sphinx 300 160 x 80 / 170 x 75
Bathtub Sphinx 300 160 x 80 / 170 x 75

Duobad Sphinx 300 180 x 80 / 190 x 80 64


Baignoire duo Sphinx 300 180 x 80 / 190 x 80
Duo-Badewanne Sphinx 300 180 x 80 / 190 x 80
Twinbath Sphinx 300 180 x 80 / 190 x 80

Douchebak Sphinx 300 80 x 80 65


Receveur de douche Sphinx 300 80 x 80
Duschwanne Sphinx 300 80 x 80
Showertray Sphinx 300 80 x 80

Douchebak Sphinx 300 80 kwartrond 66


Receveur de douche Sphinx 300 80 quart de rond
Duschwanne Sphinx 300 80 V-kreis
Showertray Sphinx 300 80 quadrant

Douchebak Sphinx 300 90 x 75 67


Receveur de douche Sphinx 300 90 x 75
Duschwanne Sphinx 300 90 x 75
Showertray Sphinx 300 90 x 75

Douchebak Sphinx 300 90 x 90 68


Receveur de douche Sphinx 300 90 x 90
Duschwanne Sphinx 300 90 x 90
Showertray Sphinx 300 90 x 90

37
Pagina/Page
Seite/Page
Douchebak Sphinx 300 90 kwartrond 69
Receveur de douche Sphinx 300 90 quart de rond
Duschwanne Sphinx 300 90 V-kreis
Showertray Sphinx 300 90 quadrant

Douchebak Sphinx 300 90 vijfhoek 70


Receveur de douche Sphinx 300 90 pentagonal
Duschwanne Sphinx 300 90 5-eck
Showertray Sphinx 300 90 pentangle

Douchebak Sphinx 300 100 x 100 71


Receveur de douche Sphinx 300 100 x 100
Duschwanne Sphinx 300 100 x 100
Showertray Sphinx 300 100 x 100

Douchebak Sphinx 300 100 kwartrond 72


Receveur de douche Sphinx 300 100 quart de rond
Duschwanne Sphinx 300 100 V-kreis
Showertray Sphinx 300 100 quadrant

Douchebak Sphinx 300 100 vijfhoek 73


Receveur de douche Sphinx 300 100 pentagonal
Duschwanne Sphinx 300 100 5-eck
Showertray Sphinx 300 100 pentangle

Badkamermeubelen Sphinx 300 74


Meubles de salle de bains Sphinx 300
Badezimmermöbel Sphinx 300
Bathroom furniture Sphinx 300

Accessoires Sphinx 300 81


Accessoires Sphinx 300
Zubehör Sphinx 300
Accessories Sphinx 300

38
Sphinx 300 54 AO (Code S81002) Closetcombinatie
54 PK (Code S81001) Duo
Klosettkombination
Sphinx 300 (Code S85001)* WC-suite

50 50

115

760 690

150

390 237 390 365


102

180

15

102
AO PK * Code S8500199 * Code S8500197
Reservoir met Reservoir met zij-inlaat
690 achter-inlaat Réservoir entrée d’eau
430
Réservoir entrée d’eau au latérale
par derrière Spülkasten mit seiten
Spülkasten mit hinten Anschluss
355 155 370 Anschluss Cistern with side
Cistern with back water-inlet
water-inlet

22,5 Kg (Code S81002)


22,0 Kg (Code S81001)
11,5 Kg (Code S85001)

EN-33
EN-997

KIWA-6

DF 7
Voor spoeling met 3 of 6 liter
Pour rinçage avec 3 ou 6 litres
Für Spülung mit 3 oder 6 Liter
For flushing with 3 or 6 litres

S5/S6
Spoelhoeveelheid instelbaar
Quantité d’eau réglable
Spülmenge einstellbar
Flush capacity adjustable

Met bevestigingsset (S8HK8528ZZ0).


Jeu de fixation inclus.
Inkl. Montageset.
Fixingset included.

39
Sphinx 300 S (Code S8194) Closetcombinatie
SV (Code S8195) Duo
Klosettkombination
Sphinx 300 (Code S85001)* WC-suite

50 50

115

760 690

125 80

390 390 365

15 25

102 AC/SV 102 S


* Code S8500199 * Code S8500197
Reservoir met Reservoir met zij-inlaat
690 achter-inlaat Réservoir entrée d’eau
430
Réservoir entrée d’eau au latérale
par derrière Spülkasten mit seiten
Spülkasten mit hinten Anschluss
355 155 370
Anschluss Cistern with side
Cistern with back water-inlet
water-inlet

15,4 Kg (Code S8194)


17,6 Kg (Code S8195)
11,5 Kg (Code S85001)

NEN-EN 33
DIN-EN 33

EN 997

DF 7
Voor spoeling met 3 of 6 liter
Pour rinçage avec 3 ou 6 litres
Für Spülung mit 3 oder 6 Liter
For flushing with 3 or 6 litres

S5/S6
Spoelhoeveelheid instelbaar
Quantité d’eau réglable
Spülmenge einstellbar
Flush capacity adjustable

Met bevestigingsset
Jeu de fixation inclus.
Inkl. Montageset.
Fixingset included.

40
Sphinx 300 22 (Code S82001) Wandcloset
Cuvette suspendue
Wand-WC
Wallhung closet-pan

14,2 Kg

EN-997
EN-38

KIWA-6A

Zie pagina 420


Voir page 426
Siehe Seite 432
See page 438

41
Sphinx 300 12 (Code S82002) Wandcloset
Cuvette suspendue
Wand-WC
Wallhung closet-pan

16,0 Kg

EN-997
EN-38

KIWA-6A

Zie pagina 420


Voir page 426
Siehe Seite 432
See page 438

42
Sphinx 300 48 (Code S8218) Wandcloset
Cuvette suspendue
Wand-WC
Wallhung closet-pan

11,7 Kg

EN 38

KIWA-6-A
EN 997

Zie pagina 420


Voir page 426
Siehe Seite 432
See page 438

43
Sphinx 300 48 (Code S82009) Wandcloset vlakspoel
Cuvette suspendue à fond plat
Wand-WC flachspühl
Wallhung closet-pan wash out

15,3 Kg

EN 38

KIWA-6A
EN 997

Zie pagina 420


Voir page 426
Siehe Seite 432
See page 438

44
Sphinx 300 48 Topfix (Code S8H5T001) Closetzitting
Abattant
WC-Sitz
Seat and cover

45
Sphinx 300 96 AO (Code S80001) Closet
Sphinx 300 96 PK (Code S80002) Cuvette
Sphinx 300 96 S (Code S80004) Klosett
Closet-pan

17,0 Kg (Code S80001, S80002)


16,0 Kg (Code S80004)

EN-37
EN-997

KIWA-6A (Code S80001, S80002)

46
Sphinx 300 94 PK (Code S80003) Closet
Sphinx 300 94 SV (Code S80005) Cuvette
Klosett
Closet-pan

15,0 Kg (code S80003)


18,0 Kg (code S80005)

EN-37
EN-997

KIWA-6A

47
Sphinx 300 (Code S8H50400) Zitting
Abattant
WC-Sitz
Seat and cover

Leverbaar in de uitvoeringen:
Livrable dans les exécutions:
Lieferbar in die Ausfürungen:
Available in the executions:

S8H50400000 (RVS)
S8H50410000 (Comfort)
S8H50408000 (Comfort Softclose)

48
Sphinx 300 (Code S8H50405) Zitting zonder deksel
Abattant sans couvercle
WC-Sitz ohne Deckel
Seat

49
Sphinx 300 50 (Code S83001) Wastafel
Lavabo
Waschtisch
Washbasin

12,5 Kg

Code S8300100..0

Code S8300110..0
Zonder overloop
Sans trop plein
Ohne Überlauf
Without overflow

Code S8300105..0

Code S8300115..0
Zonder overloop
Sans trop plein
Ohne Überlauf
Without overflow

120

50
Sphinx 300 60 (Code S83019) Wastafel compact
Lavabo compact
Waschtisch kompakt
Washbasin compact

14,5 Kg (Code S83019)

NEN-EN 32

Code S8301900..0

Code S8301910..0
Zonder overloop
Sans trop plein
Ohne Überlauf
Without overflow

Code S8301905..0

Code S8301915..0
Zonder overloop
Sans trop plein
Ohne Überlauf
Without overflow

Sphinx 300 (Code S8S001)

6,5 Kg (Code S8S001)

120

Zie pagina 419


Sifonkap geschikt voor vloerafvoerbuis.
Voir page 419
Cache-siphon prévu pour évacuation d’eau par le sol.
Siehe Seite 419
Halbsäule geeignet für Bodenabflußrohr.
See page 419
Waste cover suited for floor drain-pipe.

51
Sphinx 300 65 (Code S83004) Wastafel
Sphinx 300 60 (Code S83003) Lavabo
Sphinx 300 55 (Code S83002) Waschtisch
Washbasin

18,0 Kg (Code S83004)


17,2 Kg (Code S83003)
15,2 Kg (Code S83002)

NEN-EN 32

Code S8300400..0/S8300300..0/S8300200..0

Code S8300410..0/S8300310..0/S8300210..0
Zonder overloop
Sans trop plein
Ohne Überlauf
Without overflow

Code S8300405..0/S8300305..0/S8300205..0

Code S8300415..0/S8300315..0/S8300215..0
Zonder overloop
Sans trop plein
Ohne Überlauf
Without overflow

Sphinx 300 (Code S8S001)

6,5 Kg (Code S8S001)

Zie pagina 419 Sifonkap geschikt voor vloerafvoerbuis.


Voir page 419 Cache-siphon prévu pour évacuation d’eau par le sol.
Siehe Seite 419 Halbsäule geeignet für Bodenabflußrohr.
See page 419 Waste cover suited for floor drain-pipe.

52
Sphinx 300 65 (Code S83004) Wastafel
Sphinx 300 60 (Code S83003) Lavabo
Sphinx 300 55 (Code S83002) Waschtisch
Washbasin

18,0 Kg (Code S83004)


17,2 Kg (Code S83003)
15,2 Kg (Code S83002)

NEN-EN 32

Code S8300400..0/S8300300..0/S8300200..0

Code S8300410..0/S8300310..0/S8300210..0
Zonder overloop
Sans trop plein
Ohne Überlauf
Without overflow

Code S8300405..0/S8300305..0/S8300205..0

Code S8300415..0/S8300315..0/S8300215..0
Zonder overloop
Sans trop plein
Ohne Überlauf
Without overflow

Sphinx 300 (Code S87001)

13,0 Kg (Code S87001)

Zuil geschikt voor vloerafvoerbuis.


Colonne prévue pour évacuation d’eau par le sol.
120 Säule geeignet für Bodenabflußrohr.
Pedestal suited for floor drain-pipe.

53
Sphinx 300 60 (Code S83025)* Wastafel
Sphinx 300 55 (Code S83024) Lavabo
Waschtisch
Washbasin

15,2 Kg (Code S83025)


13,2 Kg (Code S83024)

NEN-EN 32

Code S8302500..0/S8302400..0

Code S8302510..0/S8302410..0
Zonder overloop
Sans trop plein
Ohne Überlauf
Without overflow

Code S8302505..0/S8302405..0

Code S8302515..0/S8302415..0
Zonder overloop
Sans trop plein
Ohne Überlauf
Without overflow

Sphinx 300 (Code S8S001) * Met consolegaten.


* Avec trous de consoles.
6,5 Kg (Code S8S001) * Mit Konsole Löcher.
* With console holes.
Zie pagina 419 Sifonkap geschikt voor vloerafvoerbuis.
Voir page 419 Cache-siphon prévu pour évacuation d’eau par le sol.
Siehe Seite 419 Halbsäule geeignet für Bodenabflußrohr.
See page 419 Waste cover suited for floor drain-pipe.

54
Sphinx 300 60 (Code S83025)* Wastafel
Sphinx 300 55 (Code S83024) Lavabo
Waschtisch
Washbasin

15,2 Kg (Code S83025)


13,2 Kg (Code S83024)

NEN-EN 32

Code S8302500..0/S8302400..0

Code S8302510..0/S8302410..0
Zonder overloop
Sans trop plein
Ohne Überlauf
Without overflow

Code S8302505..0/S8302405..0

Code S8302515..0/S8302415..0
Zonder overloop
Sans trop plein
Ohne Überlauf
Without overflow

Sphinx 300 (Code S87001) * Met consolegaten.


* Avec trous de consoles.
* Mit Konsole Löcher.
13,0 Kg (Code S87001) * With console holes.

Zuil geschikt voor vloerafvoerbuis.


Colonne prévue pour évacuation d’eau par le sol.
120
Säule geeignet für Bodenabflußrohr.
Pedestal suited for floor drain-pipe.

55
Sphinx 300 80 (Code S83054) Meubelwastafel
Lavabo table
Möbel Waschtisch
Tabletop washbasin

280
142
¯22
200

240 220

80 900
857

720
655
595

¯35

475

800

25,0 Kg (Code S83054)

NEN-EN 32

Sphinx 300 (Code S8S001)

8,8 Kg (Code S8S001)

Zie pagina 419


Voir page 419
Siehe Seite 419
See page 419

120

Sifonkap geschikt voor vloerafvoerbuis.


Cache-siphon prévu pour évacuation par le sol.
Halbsäule geeignet für Bodenabflußrohr.
Waste cover suited for floor drain-pipe.

56
Sphinx 300 115 (Code S83055) Meubelwastafel
Lavabo table
Möbel Waschtisch
Tabletop washbasin

280 340 280


142
¯22
200

240 240 220

80 80 900
857

655 720
595

650

¯35

449

1150

36,0 Kg (Code S83055)

NEN-EN 32

Sphinx 300 (Code S8S001)

8,8 Kg (Code S8S001)

Zie pagina 419


Voir page 419
Siehe Seite 419
See page 419

120

Sifonkap geschikt voor vloerafvoerbuis.


Cache-siphon prévu pour évacuation par le sol.
Halbsäule geeignet für Bodenabflußrohr.
Waste cover suited for floor drain-pipe.

57
Sphinx 300 36 (Code S84001) Fontein
Lave-mains
Handwaschbecken
Hand-rinse basin

5,15 Kg

NEN-EN 111

Code S8400100..0

Code S8400110..0
Zonder overloop
Sans trop plein
Ohne Überlauf
Without overflow

Code S8400105..0

Code S8400115..0
Zonder overloop
Sans trop plein
Ohne Überlauf
Without overflow

120

58
Sphinx 300 40 (Code S84002) Fontein
Lave-mains
Handwaschbecken
Hand-rinse basin

6,15 Kg

NEN-EN 111

Code S8400200..0

Code S8400210..0
Zonder overloop
Sans trop plein
Ohne Überlauf
Without overflow

Code S8400205..0

Code S8400215..0
Zonder overloop
Sans trop plein
Ohne Überlauf
Without overflow

120

59
Sphinx 300 45 (Code S84003) Fontein
Lave-mains
Handwaschbecken
Hand-rinse basin

5,5 Kg

NEN-EN 111

Code S8400300..0

Code S8400310..0
Zonder overloop
Sans trop plein
Ohne Überlauf
Without overflow

Code S8400305..0

Code S8400315..0
Zonder overloop
Sans trop plein
Ohne Überlauf
Without overflow

120

60
Sphinx 300 45 (Code S84010) Hoekfontein
Lave-mains d'angle
Eckhandwaschbecken
Corner hand-rinse basin

6,0 Kg

120

61
Sphinx 300 50 (Code S88002) Planchet
Sphinx 300 60 (Code S88003) Tablette
Ablage
Shelf

4,3 Kg (Code S88002)


4,5 Kg (Code S88003)

62
Sphinx 300 160 x 80 (Code S8H0U0) Bad
Sphinx 300 170 x 75 (Code S8H0V0) Baignoire
Badewanne
Bathtub

450

Hmax = 630
Hmin = 570

35,0 Kg (Code S8H0V0)


35,0 Kg (Code S8H0U0)

EN 198
EN 232
EN 263

134 Ltr. (Code S8H0V0)


134 Ltr. (Code S8H0U0)

Badpoten separaat te bestellen (Code S8H991000).


Jeu de pieds à commander séparément.
Badewannenfüsse separat bestellen.
Bath feet must be ordered seperately.

63
Sphinx 300 180 x 80 (Code S8H0W0) Duobad
Sphinx 300 190 x 80 (Code S8H0Y0) Baignoire duo
Duo-Badewanne
Twinbath

450

Hmax = 630
Hmin = 570

35,0 Kg (Code S8H0W0)


35,0 Kg (Code S8H0Y0)

EN 198
EN 232
EN 263

179 Ltr. (Code S8H0W0)


198 Ltr. (Code S8H0Y0)

Badpoten separaat te bestellen (Code S8H991000).


Jeu de pieds à commander séparément.
Badewannenfüsse separat bestellen.
Bath feet must be ordered seperately.

64
Sphinx 300 80 x 80 (Code S8H310) Douchebak
Receveur de douche
Duschwanne
Showertray

H = egaal met de vloer of 145-165*


au niveau du sol ou 145-165*
bodengleich oder 145-165*
level with floor or 145-165*

7,0 Kg

EN 249
EN 251
EN 263

* In combinatie met douchebakpoten S8H863000, separaat te bestellen.


* En combinaison avec jeu de pieds S8H863000, à commander séparément.
* In Kombination mit Duschwannenfüssen S8H863000, separat zu bestellen.
* In combination with shower feet S8H863000, to be ordered seperately.

65
Sphinx 300 80 (Code S8H340) Douchebak kwartrond
Receveur de douche quart de rond
Duschwanne V-kreis
Showertray quadrant

H = egaal met de vloer of 145-165, met paneel 170*


au niveau du sol ou 145-165, avec panneau 170*
bodengleich oder 145-165, mit Schürze 170*
level with floor or 145-165, with panel 170*

9,5 Kg
zonder paneel (Code S8H34000..0)
sans panneau
ohne Schürze
without panel

13,0 Kg
met paneel,
incl douchebakpoten S8H863500 (Code S8H34001..0)
avec panneau, incl. jeu de pieds
mit Schürze, inkl. Duschwannenfüsse
with panel. incl. shower feet

EN 249
EN 251
EN 263

* In combinatie met douchebakpoten. Douchebakpoten S8H863000 separaat te bestellen


voor douchebak zonder paneel.
* En combinaison avec jeu de pieds. Jeu de pieds S8H863000 à commander séparément
pour receveur de douche sans panneau.
* In Kombination mit Duschwannefüssen. Duschwannefüssen S8H863000 separat zu
bestellen für Duschwanne ohne Schürze.
* In combination with shower feet. Shower feet S8H863000 to be ordered seperately for
showertray without panel.

66
Sphinx 300 90 x 75 (Code S8H330) Douchebak
Receveur de douche
Duschwanne
Showertray

H = egaal met de vloer of 145-165*


au niveau du sol ou 145-165*
bodengleich oder 145-165*
level with floor or 145-165*

9,0 Kg

EN 249
EN 251
EN 263

* In combinatie met douchebakpoten S8H863000, separaat te bestellen.


* En combinaison avec jeu de pieds S8H863000, à commander séparément.
* In Kombination mit Duschwannenfüssen S8H863000, separat zu bestellen.
* In combination with shower feet S8H863000, to be ordered seperately.

67
Sphinx 300 90 x 90 (Code S8H320) Douchebak
Receveur de douche
Duschwanne
Showertray

H = egaal met de vloer of 145-165*


au niveau du sol ou 145-165*
bodengleich oder 145-165*
level with floor or 145-165*

10,5 Kg

EN 249
EN 251
EN 263

* In combinatie met douchebakpoten S8H863000, separaat te bestellen.


* En combinaison avec jeu de pieds S8H863000, à commander séparément.
* In Kombination mit Duschwannenfüssen S8H863000, separat zu bestellen.
* In combination with shower feet S8H863000, to be ordered seperately.

68
Sphinx 300 90 (Code S8H350) Douchebak kwartrond
Receveur de douche quart de rond
Duschwanne V-kreis
Showertray quadrant

H = egaal met de vloer of 145-165, met paneel 170*


au niveau du sol ou 145-165, avec panneau 170*
bodengleich oder 145-165, mit Schürze 170*
level with floor or 145-165, with panel 170*

7,0 Kg
zonder paneel (Code S8H35000..0)
sans panneau
ohne Schürze
without panel

10,0 Kg
met paneel,
incl douchebakpoten S8H863500 (Code S8H35001..0)
avec panneau, incl. jeu de pieds
mit Schürze, inkl. Duschwannenfüsse
with panel. incl. shower feet

EN 249
EN 251
EN 263

* In combinatie met douchebakpoten. Douchebakpoten S8H863000 separaat te bestellen


voor douchebak zonder paneel.
* En combinaison avec jeu de pieds. Jeu de pieds S8H863000 à commander séparément
pour receveur de douche sans panneau.
* In Kombination mit Duschwannefüssen. Duschwannefüssen S8H863000 separat zu
bestellen für Duschwanne ohne Schürze.
* In combination with shower feet. Shower feet S8H863000 to be ordered seperately for
showertray without panel.

69
Sphinx 300 90 (Code S8H360) Douchebak vijfhoek
Receveur de douche pentagonal
Duschwanne 5-eck
Showertray pentangle

H = egaal met de vloer of 145-165, met paneel 170*


au niveau du sol ou 145-165, avec panneau 170*
bodengleich oder 145-165, mit Schürze 170*
level with floor or 145-165, with panel 170*

8,0 Kg
zonder paneel (Code S8H36000..0)
sans panneau
ohne Schürze
without panel

12,0 Kg
met paneel,
incl douchebakpoten S8H863500 (Code S8H36001..0)
avec panneau, incl. jeu de pieds
mit Schürze, inkl. Duschwannenfüsse
with panel. incl. shower feet

EN 249
EN 251
EN 263

* In combinatie met douchebakpoten. Douchebakpoten S8H863000 separaat te bestellen


voor douchebak zonder paneel.
* En combinaison avec jeu de pieds. Jeu de pieds S8H863000 à commander séparément
pour receveur de douche sans panneau.
* In Kombination mit Duschwannefüssen. Duschwannefüssen S8H863000 separat zu
bestellen für Duschwanne ohne Schürze.
* In combination with shower feet. Shower feet S8H863000 to be ordered seperately for
showertray without panel.

70
Sphinx 300 100 x 100 (Code S8H380) Douchebak
Receveur de douche
Duschwanne
Showertray

H = egaal met de vloer of 145-165*


au niveau du sol ou 145-165*
bodengleich oder 145-165*
level with floor or 145-165*

11,0 Kg

EN 249
EN 251
EN 263

* In combinatie met douchebakpoten S8H863000, separaat te bestellen.


* En combinaison avec jeu de pieds S8H863000, à commander séparément.
* In Kombination mit Duschwannenfüssen S8H863000, separat zu bestellen.
* In combination with shower feet S8H863000, to be ordered seperately.

71
Sphinx 300 100 (Code S8H390) Douchebak kwartrond
Receveur de douche quart de rond
Duschwanne V-kreis
Showertray quadrant

H = egaal met de vloer of 145-170*


au niveau du sol ou 145-170*
bodengleich oder 145-170*
level with floor or 145-170*

11,0 Kg
zonder paneel S8H863500 (Code S8H39000..0)
sans panneau
ohne Schürze
without panel

EN 249
EN 251
EN 263

* In combinatie met douchebakpoten S8H863000, separaat te bestellen.


* En combinaison avec jeu de pieds S8H863000, à commander séparément.
* In Kombination mit Duschwannenfüssen S8H863000, separat zu bestellen.
* In combination with shower feet S8H863000, to be ordered seperately.

72
Sphinx 300 100 (Code S8H370) Douchebak vijfhoek
Receveur de douche pentagonal
Duschwanne 5-eck
Showertray pentangle

H = egaal met de vloer of 145-165, met paneel 170*


au niveau du sol ou 145-165, avec panneau 170*
bodengleich oder 145-165, mit Schürze 170*
level with floor or 145-165, with panel 170*

10,0 Kg
zonder paneel (Code S8H37000..0)
sans panneau
ohne Schürze
without panel

14,0 Kg
met paneel,
incl douchebakpoten S8H863500 (Code S8H37001..0)
avec panneau, incl. jeu de pieds
mit Schürze, inkl. Duschwannenfüsse
with panel. incl. shower feet

EN 249
EN 251
EN 263

* In combinatie met douchebakpoten. Douchebakpoten S8H863000 separaat te bestellen


voor douchebak zonder paneel.
* En combinaison avec jeu de pieds. Jeu de pieds S8H863000 à commander séparément
pour receveur de douche sans panneau.
* In Kombination mit Duschwannefüssen. Duschwannefüssen S8H863000 separat zu
bestellen für Duschwanne ohne Schürze.
* In combination with shower feet. Shower feet S8H863000 to be ordered seperately for
showertray without panel.

73
Sphinx 300 Badkamermeubelen
Meubles de salle de bains
Badezimmermöbel
Bathroom furniture

Hoge kast (Code S8M78509)


Armoire haute
Hochschrank
Tall unit

26,0 Kg
422 400

1625

Hoge kast met spiegel (Code S8M78510)


Armoire haute avec miroir
Hochschrank mit Spiegel
Tall unit with mirror

25,5 Kg

413 410

1635

74
Sphinx 300 Badkamermeubelen
Meubles de salle de bains
Badezimmermöbel
Bathroom furniture

Hoge kast (Sphinx 300 project) (Code S8M78511)


Armoire haute
Hochschrank
Tall unit

20,0 Kg

413 400

1625

Lage kast (Code S8M78508)


Armoire basse
Unterschrank
Base unit

14,0 Kg

800

422
400

75
Sphinx 300 Badkamermeubelen
Meubles de salle de bains
Badezimmermöbel
Bathroom furniture

Wastafelonderbouw voor wastafel 55/60/65 (Code S8M78502/S8M78520)


Sous-meuble pour lavabo 55/60/65
Unterbau Waschtisch 55/60/65
Undercounter unit for washbasin 55/60/65

13,0 Kg
550/600/650

500

422
500

Wastafelonderbouw met lade voor wastafel 55/60/65 (Code S8M78505)


Sous-meuble avec tiroir pour lavabo 55/60/65
Unterbau mit Schubladen Waschtisch 55/60/65
Undercounter unit with drawer for washbasin 55/60/65

14,0 Kg
550/600/650

500

422
500

Wastafelonderbouw voor wastafel 55/60/65 (Sphinx 300 project)


(Code S8M785010 links/gauche/links/left)
(Code S8M785180 rechts/droite/rechts/right)
Sous-meuble pour lavabo 55/60/65
Unterbau Waschtisch 55/60/65
Undercounter unit for washbasin 55/60/65

10,0 Kg 550/600/650

500

413
500

76
Sphinx 300 Badkamermeubelen
Meubles de salle de bains
Badezimmermöbel
Bathroom furniture

Wastafelonderbouw voor wastafel 55/60/65 (Sphinx 300 project)


(Code S8M78517000 links/gauche/links/left)
(Code S8M78519000 rechts/droite/rechts/right)
Sous-meuble pour lavabo 55/60/65
Unterbau Waschtisch 55/60/65
Undercounter unit for washbasin 55/60/65

Geschikt voor vloerafvoerbuis.


Prévu pour évacuation par le sol.
Geeignet für Bodenabflußrohr.
Suited for floor drain-pipe.

10,0 Kg
550/600/650

500

413
500

Wastafelonderbouwwastafel voor meubelwastafel 80 (Code S8M78503)


Sous-meuble pour lavabo table 80
Unterbau für Möbel Waschtisch 80
Undercounter for tabletop washbasin 80

17,0 Kg

500

422 700

77
Sphinx 300 Badkamermeubelen
Meubles de salle de bains
Badezimmermöbel
Bathroom furniture

Wastafelonderbouw met lade voor meubelwastafel 80 (Code S8M78506)


Sous-meuble avec tiroir pour lavabo table 80
Unterbau mit Schubladen Möbel Waschtisch 80
Undercounter unit with drawer for tabletop washbasin 80

18,0 Kg

500

422 700

Wastafelonderbouw voor meubelwastafel 115 (Code S8M78504)


Sous-meuble pour lavabo table 115
Unterbau für Möbel Waschtisch 115
Undercounter unit for tabletop washbasin 115

21,0 Kg

500

422 1060

Wastafelonderbouw met lade voor meubelwastafel 115 (Code S8M78507)


Sous-meuble avec tiroir pour lavabo table 115
Unterbau mit Schubladen Möbel Waschtisch 115
Undercounter unit with drawer for tabletop washbasin 115

22,0 Kg

500

422 1060

78
Sphinx 300 Badkamermeubelen
Meubles de salle de bains
Badezimmermöbel
Bathroom furniture

Toiletkastje (Code S8M78512)


Armoire toilette
Toilettenmöbel
Toilet unit

6,5 Kg
222 400

400

Toiletkastje met spiegel (Code S8M78513)


Armoire toilette avec miroir
Toilettenmöbel mit Spiegel
Toilet unit with mirror

4,0 Kg
213 410

410

Spiegelkast met verlichting voor wastafel 55/60/65 (Code S8M78514)


Armoire à miroir et éclairage pour lavabo 55/60/65
Spiegelmöbel mit Leuchte für Waschtisch 55/60/65
Mirror unit with light for washbasin 55/60/65

11,0 Kg

120 600

600

79
Sphinx 300 Badkamermeubelen
Meubles de salle de bains
Badezimmermöbel
Bathroom furniture

Spiegelkast met verlichting voor meubelwastafel 80 (Code S8M78515)


Armoire à miroir et éclairage pour lavabo table 80
Spiegelmöbel mit Leuchte für Möbel Waschtisch 80
Mirror unit with light for tabletop washbasin 80

15,0 Kg
120 800

600

Spiegelkast met verlichting voor meubelwastafel 115 (Code S8M78516)


Armoire à miroir et éclairage pour lavabo table 115
Spiegelmöbel mit Leuchte für Möbel Waschtisch 115
Mirror unit with light for tabletop washbasin 115

20,5 Kg

120
1150

600

80
Sphinx 300 Accessoires
Accessoires
Zubehör
Accessories

Zeepschaal (Code S8HK8507A20)


Porte-savon
Seifenschale
Soapholder

50

120 120

Zeepdispenser (Code S8HK8506A20)


Distributeur de savon
Seifenspender
Soap dispenser

110

100

Glashouder (Code S8HK8512A20)


Porte-verre
Glashalter
Glassholder

110

80

81
Sphinx 300 Accessoires
Accessoires
Zubehör
Accessories

Kledinghaak (Code S8HK8516A20)


Patère
Kleiderhaken
Robehook

50

50

65

Planchet 55/60/65/80/115 (Code S8HK8501A20/S8HK8502A20/S8HK8503A20/


S8HK8504A20/S8HK8505A20)
Tablette 55/60/65/80/115
Ablage 55/60/65/80/115
Shelf 55/60/65/80/115 A B
55 550 120
60 600 120
65 650 120
80 800 120
115 1150 120

Handdoekrek 32,5 (Code S8HK8513A20)


Porte-essuie
Handtuchhälter
Towel rail

50
25

325

82
Sphinx 300 Accessoires
Accessoires
Zubehör
Accessories

Badhanddoekhouder 60/80 (Code S8HK8514A20/S8HK8515A20)


Porte-essuie de bain
Handtuchhälter
Bathtowelrail A B C
60 600 65 50
80 800 65 50

Closetborstelhouder (Code S8HK8511A20)


Porte-brosse WC
WC-Bürstenhalter
Toilet brush holder

132

202

182

Closetrolhouder (Code S8HK8510A20)


Porte-rouleau WC
Papierrollenhalter
Paper holder

127

96

83
Sphinx 300 Accessoires
Accessoires
Zubehör
Accessories

Closetrolhouder (dubbel) (Code S8HK8509A20)


Porte-rouleau WC (double)
Papierrollenhalter (doppelt)
Paper holder (double)

65

274

Reservehouder closetpapier (Code S8HK8508A20)


Porte rouleau WC de réserve
Reserve Papierrollenhalter
Spare paper holder

65

166

Fonteinspiegel 40 (Code S8HK8517A20)


Miroir pour lave-mains 40
Spiegel für Handwaschbecken 40
Mirror for hand-rinse basin 40

400

600

84
Sphinx 300 Accessoires
Accessoires
Zubehör
Accessories

Wastafelspiegel voor wastafel 55/60/65 (Code S8HK8518A20)


Miroir pour lavabo 55/60/65
Spiegel für Waschtisch 55/60/65
Mirror for washbasin 55/60/65

600

600

Wastafelspiegel voor meubelwastafel 80 (Code S8HK8519A20)


Miroir pour lavabo table 80
Spiegel für Möbel Waschtisch 80
Mirror for tabletop washbasin 80

800

600

Wastafelspiegel voor meubelwastafel 115 (Code S8HK8520A20)


Miroir pour lavabo table 115
Spiegel für Möbel Waschtisch 115
Mirror for tabletop washbasin 115

1115

600

85
86
Sphinx
Ergonomisch Sanitair
Sanitaire Ergonomique
Ergonomisches Sanitär
Ergonomic Sanitary Pagina/Page
Seite/Page 2
Verhoogde closetcombinatie Sphinx 300 Ergo 49 AO/PK (+6 cm) 89
Duo Sphinx 300 Ergo 49 AO/PK, surélevé (+6 cm)
Erhöhte Klosettkombination Sphinx 300 Ergo 49 AO/PK (+6 cm)
Increased height WC-suite Sphinx 300 Ergo 49 AO/PK (+6 cm)

Verlengd wandcloset Sphinx 300 Ergo 90


Cuvette suspendue allongée Sphinx 300 Ergo
Verlängertes Wand-WC Sphinx 300 Ergo
Extended wallhung closet-pan Sphinx 300 Ergo

Verhoogd wandcloset Sphinx 300 Ergo (+5 cm) 91


Cuvette suspendue surélevée Sphinx 300 Ergo (+5 cm)
Erhöhtes Wand-WC Sphinx 300 Ergo (+5 cm)
Increased height wallhung closet-pan Sphinx 300 Ergo (+5 cm)

Verhoogd closet Sphinx 300 Ergo 64 AO/PK (+3 cm) 92


Cuvette surélevée Sphinx 300 Ergo 64 AO/PK (+3 cm)
Erhöhtes Klosett Sphinx 300 Ergo 64 AO/PK (+3 cm)
Increased height closet-pan Sphinx 300 Ergo 64 AO/PK (+3 cm)

Verhoogd closet Sphinx 300 Ergo 93 AO/PK (+6 cm) 93


Cuvette surélevée Sphinx 300 Ergo 93 AO/PK (+6 cm)
Erhöhtes Klosett Sphinx 300 Ergo 93 AO/PK (+6 cm)
Increased height closet-pan Sphinx 300 Ergo 93 AO/PK (+6 cm)

Verhoogd closet Sphinx 300 Ergo 84 AO/PK (+10 cm) 94


Cuvette surélevée Sphinx 300 Ergo 84 AO/PK (+10 cm)
Erhöhtes Klosett Sphinx 300 Ergo 84 AO/PK (+10 cm)
Increased height closet-pan Sphinx 300 Ergo 84 AO/PK (+10 cm)

Closetzitting Sphinx 300 95


Abattant Sphinx 300
WC-Sitz Sphinx 300
Seat and cover Sphinx 300

Closetzitting Sphinx 300 zonder deksel 96


Abattant Sphinx 300 sans couvercle
WC-Sitz Sphinx 300 ohne Deckel
Seat Sphinx 300

Sphinx 300 Ergo rolstoelwastafel 65 97


Sphinx 300 Ergo lavabo pour handicapés 65
Sphinx 300 Ergo Rollstuhl Waschtisch 65
Sphinx 300 Ergo washbasin for disabled 65

87
Pagina/Page
Seite/Page
Kindercloset Eurobase 18 SV 98
Cuvette pour enfants Eurobase 18 SV
Kinderklosett Eurobase 18 SV
Children’s closet-pan Eurobase 18 SV

Kinderzitting Eurobase 99
Abattant pour enfants Eurobase
Kinder WC-Sitz Eurobase
Children’s seat Eurobase

Verhoogd closet 43 SV (+4 cm) 100


Cuvette surélevée 43 SV (+4 cm)
Erhöhtes Klosett 43 SV (+4 cm)
Increased height closet-pan 43 SV (+4 cm)

Verhoogd closet 73 AO/PK (+6 cm) 101


Cuvette surélevée 73 AO/PK (+6 cm)
Erhöhtes Klosett 73 AO/PK (+6 cm)
Increased height closet-pan 73 AO/PK (+6 cm)

Closetzitting Eurobase (met deksel) voor staande closets 102


Abattant Eurobase (avec couvercle) pour cuvettes sur pied
WC-Sitz Eurobase für bodestehende Klosette
Seat and cover for pedestal closet-pans

Closetzitting Eurobase (zonder deksel) 103


Abattant Eurobase (sans couvercle)
WC-Sitz Eurobase
Seat

Kranen Euromed 104


Robinetterie Euromed
Armature Euromed
Taps Euromed

88
Sphinx 300 49 AO (Code S81014) Verhoogde closetcombinatie (+6 cm)
Ergo 49 PK (Code S81015) Duo surélevé (+6 cm)
Erhöhte Klosettkombination (+6 cm)
Sphinx 300 (Code S85001)* Increased height WC-suite (+6 cm)

50 50

115

820 750

150

450 237 450 425


102

180

15

102
AO PK * Code S8500199 * Code S8500197
Reservoir met Reservoir met zij-inlaat
690 achter-inlaat Réservoir entrée d’eau
430
Réservoir entrée d’eau au latérale
par derrière Spülkasten mit seiten
Spülkasten mit hinten Anschluss
355 155 370
Anschluss Cistern with side
Cistern with back water-inlet
water-inlet

26,5 Kg (Code S81014)


26,0 Kg (Code S81015)
11,5 Kg (Code S85001)

EN-33

KIWA-6
EN-997

DF 7
Voor spoeling met 3 of 6 liter
Pour rinçage avec 3 ou 6 litres
Für Spülung mit 3 oder 6 Liter
For flushing with 3 or 6 litres

S5/S6
Spoelhoeveelheid instelbaar
Quantité d’eau réglable
Spülmenge einstellbar
Flush capacity adjustable

Met bevestigingsset
Jeu de fixation inclus.
Inkl. Montageset.
Fixingset included.

89
Sphinx 300 Ergo (Code S8252) Verlengd wandcloset
Cuvette suspendue allongée
Verlängert Wand-WC
Extended wallhung closet-pan

19,0 Kg

EN 38

KIWA-6-A
EN 997

Zie pagina 420


Voir page 426
Siehe Seite 432
See page 438

90
Sphinx 300 Ergo (Code S82012) Verhoogd wandcloset (+5 cm)
Cuvette suspendue surélevée (+5 cm)
Erhöht Wand-WC (+5 cm)
Increased height wallhung closet-pan (+5 cm)

18,5 Kg

EN-38

KIWA-6A
EN-997

Zie pagina 420


Voir page 426
Siehe Seite 432
See page 438

91
Sphinx 300 Ergo 64 AO (Code S80012) Verhoogd closet (+3 cm)
Sphinx 300 Ergo 64 PK (Code S80013) Cuvette surélevée (+3 cm)
Erhöhtes Klosett (+3 cm)
Increased height closet-pan (+3 cm)

18,5 Kg (Code S80012)


18,5 Kg (Code S80013)

KIWA-6A
EN-997

92
Sphinx 300 Ergo 93 AO (Code S80007) Verhoogd closet (+6 cm)
Sphinx 300 Ergo 93 PK (Code S80006) Cuvette surélevée (+6 cm)
Erhöhtes Klosett (+6 cm)
Increased height closet-pan (+6 cm)

17,5 Kg (Code S80007)


18,5 Kg (Code S80006)

KIWA-6A
EN-997

93
Sphinx 300 Ergo 84 AO (Code S80009) Verhoogd closet (+10 cm)
Sphinx 300 Ergo 84 PK (Code S80008) Cuvette surélevée (+10 cm)
Erhöhtes Klosett (+10 cm)
Increased height closet-pan (+10 cm)

19,0 Kg (Code S80009)


19,0 Kg (Code S80008)

KIWA-6A
EN-997

94
Sphinx 300 (Code S8H50400) Zitting
Abattant
WC-Sitz
Seat and cover

Leverbaar in de uitvoeringen:
Livrable dans les exécutions:
Lieferbar in die Ausfürungen:
Available in the executions:

S8H50400000 (RVS)
S8H50410000 (Comfort)
S8H50408000 (Comfort Softclose)

95
Sphinx 300 (Code S8H50405) Zitting zonder deksel
Abattant sans couvercle
WC-Sitz ohne Deckel
Seat

96
Sphinx 300 Ergo 65 (Code S83029) Rolstoelwastafel
Lavabo pour handicapés
Rollstuhl Waschtisch
Washbasin for disabled

18,0 Kg

Code S8302900..0
Met kunststof overloopkanaal
Avec trop-plein rectangulaire synthétique
Mit kunststoff Überlauf
With plastic overflow

Code S8302910..0
Zonder overloop en overloopkanaal
Sans trop-plein rectangulaire
Ohne Überlauf
Without overflow

Code S8302915..0
Zonder overloop en overloopkanaal
Sans trop-plein rectangulaire
Ohne Überlauf
Without overflow

97
Eurobase 18 SV (Code S8016) Kindercloset
Cuvette pour enfants
Kinderklosett
Children’s closet-pan

12,2 Kg

KIWA-6-A
EN 997

98
Eurobase (Code S8H5K0) Kinderzitting
Abattant pour enfants
Kinder WC-Sitz
Children’s seat

99
43 SV (Code S8029) Verhoogd closet (+4 cm)
Cuvette surélevée (+4 cm)
Erhöhtes Klosett (+4 cm)
Increased height closet-pan (+4 cm)

15,0 Kg

KIWA-9-A
EN 997

100
73 AO (Code S8040) Verhoogd closet (+6 cm)
73 PK (Code S8042) Cuvette surélevée (+6 cm)
Erhöhtes Klosett (+6 cm)
Increased height closet-pan (+6 cm)

16,0 Kg (Code S8040)


15,5 Kg (Code S8042)

KIWA-6-A
EN 997

101
Eurobase (Code S8H5C0) Closetzitting
Abattant
WC-Sitz
Seat and cover

Scharnieren in breedte en diepte instelbaar.


Charnières réglables en largeur et profondeur.
Scharnieren können in Breite und Tiefe justiert werden.
Hinges are adjustable in width and depth.

Voor staande closets


Pour cuvettes sur pied
Für bodestehende Klosette
For pedestal closet-pans

102
Eurobase (Code S8H5E0) Closetzitting zonder deksel
Abattant sans couvercle
WC-Sitz ohne Deckel
Seat

Scharnieren in breedte en diepte instelbaar.


Charnières réglables en largeur et profondeur.
Scharnieren können in Breite und Tiefe justiert werden.
Hinges are adjustable in width and depth.

Voor staande closets


Pour cuvettes sur pied
Für bodestehende Klosette
For pedestal closet-pans

103
Euromed Kranen
Robinetterie
Armature
Taps

Wastafelmengkraan Euromed met waste (Code S8SK02)


Mitigeur lavabo Euromed avec vidage
Einhebelmischer Waschtisch Euromed mit Zugstangen-Ablaufgarnitur
Washbasin mixer Euromed incl. pop-up waste

Fonteinkraan Euromed (Code S8SK55)


Robinet eau froide Euromed
Standventil Euromed
Basin tap Euromed

Badmengkraan Euromed (Code S8SK11)


Mitigeur baignoire Euromed
Einhebelmischer Badewanne Euromed
Bath mixer Euromed

104
Euromed Kranen
Robinetterie
Armature
Taps

Douchemengkraan Euromed (Code S8SK10)


Mitigeur douche Euromed
Einhebelmischer Dusche Euromed
Shower mixer Euromed

Thermostatische badmengkraan Euromed (Code S8TK37)


Mitigeur baignoire thermostatique Euromed
Thermostat-Mischbatterie für Badewanne Euromed
Bath mixer thermostatic Euromed

Thermostatische douchemengkraan Euromed (Code S8TK32)


Mitigeur douche thermostatique Euromed
Thermostat-Mischbatterie für Dusche Euromed
Shower mixer thermostatic Euromed

105
106
Sphinx
Urinoirs
Urinoirs
Urinale Pagina/Page
Urinals Seite/Page
Urinoir Sphinx 300 109
Urinoir Sphinx 300
Urinal Sphinx 300
Urinal Sphinx 300 3
Urinoir Sphinx 280 110
Urinoir Sphinx 280
Urinal Sphinx 280
Urinal Sphinx 280

Urinoir 70/75 111


Urinoir 70/75
Urinal 70/75
Urinal 70/75

Urinoir Vasco 112


Urinoir Vasco
Urinal Vasco
Urinal Vasco

107
108
Sphinx 300 (Code S86003) Urinoir
(Code S86004) Urinoir
Urinal
Urinal

335 50
350
30 255 350
35
45
35

385 560
230

310 50 310 50
42 130 42 130

70 70
20 20

350

Wandinlaat (Code S86004) Boveninlaat (Code S86003)


335 Orifice d’admission mural Orifice d’admission supérieur
Zufuhr hinten Zufuhr oben
Inlet behind Inlet above

14,5 Kg (Code S86003/S86004)

(1/2”)

EN 80

EN 13407

Met bevestigingsset.
Jeu de fixation inclus.
Montageset beigeliefert.
Mountingset supplied.

Geschikt voor vloerafvoerbuis.


Prévu pour évacuation par le sol.
Geeignet für Bodenabflußrohr.
Suited for floor drain-pipe.

Ook leverbaar met decor ‘vlieg’: (Code S8600301.../Code S8600401...)


Aussi livrable avec ‘mouche’ comme point de mire.
Auch lieferbar mit Fliege.
Also available with fly.

109
Sphinx 280 (Code S86007) Urinoir
(Code S86008) Urinoir
Urinal
Urinal

50
375
350 255

250

630

880
825
635

310

Wandinlaat (Code S86008) Boveninlaat (Code S86007)


Orifice d’admission mural Orifice d’admission supérieur
Zufuhr hinten Zufuhr oben
Inlet behind Inlet above

12,0 Kg (Code S86007/S86008)

(1/2”)

EN 80

DIN 1390

Met bevestigingsset.
Jeu de fixation inclus.
Montageset beigeliefert.
Mountingset supplied.

110
Eurobase 70 (Code S86001) Urinoir
Eurobase 75 (Code S86002) Urinoir
Urinal
Urinal

70 Wandinlaat 75 Boveninlaat
Orifice d’admission mural Orifice d’admission supérieur
Zufuhr hinten Zufuhr oben
Inlet behind Inlet above

11,0 Kg (Code S86001)


11,0 Kg (Code S86002)

(1/2”)

EN 80

EN 13407

Zie pagina 425


Voir page 431
Siehe Seite 437
See page 443

Met bevestigingsset.
Jeu de fixation inclus.
Montageset beigeliefert.
Mountingset supplied.

Geschikt voor vloerafvoerbuis.


Prévu pour évacuation par le sol.
Geeignet für Bodenabflußrohr.
Suited for floor drain-pipe.

Ook leverbaar met decor ‘vlieg’: 70 (Code S8600101...), 75 (Code S8600201...)


Aussi livrable avec ‘mouche’ comme point de mire: 70 (Code S8600101...), 75 (Code S8600201...)
Auch lieferbar mit Fliege: 70 (Code S8600101...), 75 (Code S8600201...)
Also available with fly: 70 (Code S8600101...), 75 (Code S8600201...)

111
Vasco (Code 651) Urinoir
Urinoir
Urinal
Urinal

9,89 Kg

Siphonerend.
Avec siphon incorporé.
Mit angeformtem Sifon.
Syphonic flush action.

Uitsluitend voor de Belgische markt verkrijgbaar.


Uniquement disponible sur le marché Belge.
Nur für den Belgischen Markt verfügbar.
Only available for the Belgian market.

112
Sphinx
Gootstenen
Déversoirs
Spülsteine
Sinks Pagina/Page
Seite/Page
Gootsteen Sphinx 300 46/61 115
Déversoir Sphinx 300 46/61
Spülstein Sphinx 300 46/61
Sink Sphinx 300 46/61

Gootsteen Norma 45 116


Déversoir Norma 45
Spülstein Norma 45
4
Sink Norma 45

Gootsteen Norma 50 117


Déversoir Norma 50
Spülstein Norma 50
Sink Norma 50

Gootsteenkranen Eurobase 118


Robinetterie Eurobase pour déversoirs
Armature Eurobase für Spülsteine
Taps Eurobase for sinks

113
114
Sphinx 300 46 (Code S8A001) Gootsteen
Sphinx 300 61 (Code S8A002) Déversoir
Spülstein
Sink

16,2 Kg (Code S8A001)


24,0 Kg (Code S8A002)

Met overloop, stootrand en roostergaten.


Avec trop plein, insertas et jeu de fixation.
Mit Überlauf, Stossrand und Rostlöcher.
With overflow, inserta and grid-holes.

115
45 (Code S8A41) Gootsteen
(Code S8A42)* Déversoir
Spülstein
Sink

14,6 Kg

* Met roostergaten.
* Avec trous pour grille.
* Mit Rost Hahne.
* With grille holes.

Uitsluitend voor de Belgische markt verkrijgbaar.


Uniquement disponible sur le marché Belge.
Nur für den Belgischen Markt verfügbar.
Only available for the Belgian market.

116
50 (Code S8A43) Gootsteen
Déversoir
Spülstein
Sink

15,4 Kg

Uitsluitend voor de Belgische markt verkrijgbaar.


Uniquement disponible sur le marché Belge.
Nur für den Belgischen Markt verfügbar.
Only available for the Belgian market.

117
Eurobase Kranen
Robinetterie
Armature
Taps

Wandgootsteenmengkraan Eurobase (Code S8EK07/S8EK08)


Mitigeur déversoir mural Eurobase
Spülstein-Wandbatterie Eurobase
Sink mixer Eurobase - concealed

118
Sphinx
Eurobase Pagina/Page
Seite/Page
Closet Eurobase 95 AO/PK 121
Cuvette Eurobase 95 AO/PK
Klosett Eurobase 95 AO/PK
Closet-pan Eurobase 95 AO/PK

Closetzitting Eurobase (met deksel) voor staande closets 122


Abattant Eurobase (avec couvercle) pour cuvettes sur pied
WC-Sitz Eurobase für bodestehende Klosette
Seat and cover for pedestal closet-pans

Closetzitting Eurobase (zonder deksel) 123


Abattant Eurobase (sans couvercle)
WC-Sitz Eurobase
Seat Eurobase

Closetzitting Thermo Unifix 124


Abattant Thermo Unifix 5
WC-Sitz Thermo Unifix
Seat and cover Thermo Unifix

119
120
Eurobase 95 AO (Code S8081) Closet
Eurobase 95 PK (Code S8082) Cuvette
Klosett
Closet-pan

14,3 Kg (Code S8081)


13,7 Kg (Code S8082)

EN 37

KIWA-6-A (Code S8081, S8082)


EN 997

121
Eurobase (Code S8H5C0) Closetzitting
Abattant
WC-Sitz
Seat and cover

Scharnieren in breedte en diepte instelbaar.


Charnières réglables en largeur et profondeur.
Scharnieren können in Breite und Tiefe justiert werden.
Hinges are adjustable in width and depth.

Voor staande closets


Pour cuvettes sur pied
Für bodestehende Klosette
For pedestal closet-pans

122
Eurobase (Code S8H5E0) Closetzitting zonder deksel
Abattant sans couvercle
WC-Sitz ohne Deckel
Seat

Scharnieren in breedte en diepte instelbaar.


Charnières réglables en largeur et profondeur.
Scharnieren können in Breite und Tiefe justiert werden.
Hinges are adjustable in width and depth.

Voor staande closets


Pour cuvettes sur pied
Für bodestehende Klosette
For pedestal closet-pans

123
Thermo Unifix (Code S8H5T000) Zitting
Abattant
WC-Sitz
Seat and cover

124
Sphinx
New National Pagina/Page
Seite/Page
Closetcombinatie New National AO/PK 127
Duo New National AO/PK
Klosettkombination New National AO/PK
WC-suite New National AO/PK

Closetcombinatie New National S/SV 128


Duo New National S/SV
Klosettkombination New National S/SV
WC-suite New National S/SV

Uitsluitend voor de Belgische markt verkrijgbaar.


Uniquement disponible sur le marché Belge.
Nur für den Belgischen Markt verfügbar.
Only available for the Belgian market.

125
126
New National AO (Code S8151) Closetcombinatie
PK (Code S8157) Duo
Klosettkombination
New National (Code S8536) WC-suite

19,6 Kg (Code S8151)


17,8 Kg (Code S8157)
10,5 Kg (Code S8536)

EN 33

DF 7
Voor spoeling met 3 of 6 liter
Pour rinçage avec 3 ou 6 litres
Für Spülung mit 3 oder 6 Liter
For flushing with 3 or 6 litres

S4
Spoelhoeveelheid instelbaar
Quantité d’eau réglable
Spülmenge einstellbar
Flush capacity adjustable

Uitsluitend voor de Belgische markt verkrijgbaar.


Uniquement disponible sur le marché Belge.
Nur für den Belgischen Markt verfügbar.
Only available for the Belgian market.

127
New National S (Code S8194) Closetcombinatie
SV (Code S8195) Duo
Klosettkombination
New National (Code S8536) WC-suite

15,4 Kg (Code S8194)


17,6 Kg (Code S8195)
10,5 Kg (Code S8536)

EN 33

DF 7
Voor spoeling met 3 of 6 liter
Pour rinçage avec 3 ou 6 litres
Für Spülung mit 3 oder 6 Liter
For flushing with 3 or 6 litres

S4
Spoelhoeveelheid instelbaar
Quantité d’eau réglable
Spülmenge einstellbar
Flush capacity adjustable

Uitsluitend voor de Belgische markt verkrijgbaar.


Uniquement disponible sur le marché Belge.
Nur für den Belgischen Markt verfügbar.
Only available for the Belgian market.

128
Sphinx
Sphinx 280 Pagina/Page
Seite/Page
Closetcombinatie Sphinx 280 AO/PK 131
Duo Sphinx 280 AO/PK
Klosettkombination Sphinx 280 AO/PK
WC-suite Sphinx 280 AO/PK

Wandcloset Sphinx 280 132


Cuvette suspendue Sphinx 280
Wand-WC Sphinx 280
Wallhung closet-pan Sphinx 280

Closet Sphinx 280 PK back-to-wall 133


Cuvette Sphinx 280 PK back-to-wall
Klosett Sphinx 280 PK back-to-wall
Closet-pan Sphinx 280 PK back-to-wall

Closetzitting Sphinx 280 134


Abattant Sphinx 280
WC-Sitz Sphinx 280
Seat and cover Sphinx 280

Closet Sphinx 280 AO/PK 135


Cuvette Sphinx 280 AO/PK
Klosett Sphinx 280 AO/PK
Closet-pan Sphinx 280 AO/PK
7
Wastafel Sphinx 280 50 136
Lavabo Sphinx 280 50
Waschtisch Sphinx 280 50
Washbasin Sphinx 280 50

Wastafel Sphinx 280 55/60/65 137-138


Lavabo Sphinx 280 55/60/65
Waschtisch Sphinx 280 55/60/65
Washbasin Sphinx 280 55/60/65

Sifonkap Sphinx 280 136-137


Cache-siphon Sphinx 280
Halbsaüle Sphinx 280
Waste cover Sphinx 280

Zuil Sphinx 280 138


Colonne Sphinx 280
Halbsäule Sphinx 280
Pedestal Sphinx 280

129
Pagina/Page
Seite/Page
Opbouwwastafel Sphinx 280 55 139
Lavabo sur-encastré Sphinx 280 55
Einbau-Waschtisch Sphinx 280 55
Countertop washbasin Sphinx 280 55

Halfinbouwwastafel Sphinx 280 55 140


Lavabo semi-encastré Sphinx 280 55
Semi Einbau-Waschtisch Sphinx 280 55
Semi-recessed washbasin Sphinx 280 55

Fontein Sphinx 280 36 141


Lave-mains Sphinx 280 36
Handwaschbecken Sphinx 280 36
Hand-rinse basin Sphinx 280 36

Bidet Sphinx 280 142


Bidet à poser Sphinx 280
Standbidet Sphinx 280
Standing bidet Sphinx 280

Wandbidet Sphinx 280 143


Bidet suspendu Sphinx 280
Wandbidet Sphinx 280
Wallhung bidet Sphinx 280

130
Sphinx 280 AO (Code S81020) Closetcombinatie
PK (Code S81021) Duo
Klosettkombination
WC-suite
Sphinx 280 (Code S85011)

AO PK

17,0 Kg (Code S81020)


16,7 Kg (Code S81021)
11,0 Kg (Code S85011)

EN-33
EN-997

KIWA-6

Voor spoeling met 3 of 6 liter


Pour rinçage avec 3 ou 6 litres
Für Spülung mit 3 oder 6 Liter
For flushing with 3 or 6 litres

Spoelhoeveelheid instelbaar
Quantité d’eau réglable
Spülmenge einstellbar
Flush capacity adjustable

131
Sphinx 280 (Code S82013) Wandcloset
Cuvette suspendue
Wandklosett
Wallhung closet-pan

14,5 Kg

EN-38
EN-997

KIWA-6A

Zie pagina 420


Voir page 426
Siehe Seite 432
See page 438

132
Sphinx 280 PK (Code S80016) Closet
back-to-wall Cuvette
Klosett
Closet-pan

390 ÿ1 00
350

190

245

530
430

356 150

14,8 Kg

EN 37

EN 997

133
Sphinx 280 (Code S8H507) Zitting
Abattant
WC-Sitz
Seat and cover

134
Sphinx 280 AO (Code S80017) Closet
Sphinx 280 PK (Code S80018) Cuvette
Klosett
Closet-pan

ÿ55 ÿ55

395
355 395 ÿ1 02
345
50 180
20
AO 102
150 PK

450 475
440

365 155 160


360

9,0 Kg (Code S80017)


14,9 Kg (Code S80018)

EN 37

KIWA-6-A
EN 997

Voor closetzitting, zie pagina 122.


Pour abattant: voir page 122.
Für Sitze, sehe Seite 122.
For seat and cover, see page 122.

135
Sphinx 280 50 (Code S83047) Wastafel
Lavabo
Waschtisch
Washbasin

230

¯22
140

80
195

900
845
655
595

¯ 35

410

500

10,3 Kg (Code S83047)

NEN-EN 32

Sphinx 280 (Code S8S011)

5,6 Kg (Code S8S011)

120

Sifonkap niet geschikt voor vloerafvoerbuis.


Cache-siphon pas prévu pour évacuation d’eau par le sol.
Halbsäule nicht geeignet für Bodenabflußrohr.
Waste cover not suited for floor drain-pipe.

136
Sphinx 280 55 (Code S83046) Wastafel
Sphinx 280 60 (Code S83035) Lavabo
Sphinx 280 65 (Code S83048) Waschtisch
Washbasin

280

¯22
C

80
210

900
845
655
595

¯ 35

B
A B C
55 550 440 140
60 600 488 140
65 650 500 175
A

12,9 Kg (Code S83046)


14,0 Kg (Code S83035)
16,4 Kg (Code S83048)

EN-32

Sphinx 280 (Code S8S011)

5,6 Kg (Code S8S011)

120

Sifonkap niet geschikt voor vloerafvoerbuis.


Cache-siphon pas prévu pour évacuation d’eau par le sol.
Halbsäule nicht geeignet für Bodenabflußrohr.
Waste cover not suited for floor drain-pipe.

137
Sphinx 280 55 (Code S83046) Wastafel
Sphinx 280 60 (Code S83035) Lavabo
Sphinx 280 65 (Code S83048) Waschtisch
Washbasin

280

¯22
C

80
210

850
795
605
545

¯ 35

B
A B C
55 550 440 140
60 600 488 140
65 650 500 175
A

12,9 Kg (Code S83046)


14,0 Kg (Code S83035)
16,4 Kg (Code S83048)

NEN-EN 32

Sphinx 280 (Code S87003)

9,4 Kg (Code S87003)

120

Zuil geschikt voor vloerafvoerbuis.


Colonne prévue pour évacuation d’eau par le sol.
Säule geeignet für Bodenabflußrohr.
Pedestal suited for floor drain-pipe.

138
Sphinx 280 55 (Code S8W007) Opbouwwastafel
Lavabo sur-encastré
Einbau-Waschtisch
Countertop washbasin

185
45

200
200

550
¯35

450

9,3 Kg

EN 31

120

139
Sphinx 280 55 (Code S8W008) Halfinbouwwastafel
Lavabo semi-encastré
Semi Einbau-Waschtisch
Semi-recessed washbasin

200 175

195

200

65
¯35

440

550

10,9 Kg

EN 31

120

140
Sphinx 280 36 (Code S84012) Fontein
Lave-mains
Handwaschbecken
Hand-rinse basin

5,5 Kg

EN-111

120

141
Sphinx 280 (Code S89007) Bidet
Bidet à poser
Standbidet
Standing bidet

16,0 Kg

EN-35

142
Sphinx 280 (Code S89008) Wandbidet
Bidet suspendu
Wandbidet
Wallhung bidet

16,0 Kg

EN-36

Zie pagina 420


Voir page 426
Siehe Seite 432
See page 438

143
144
Sphinx
Sphinx 330 Pagina/Page
Seite/Page
Closetcombinatie Sphinx 330/390 universeel 147
Duo Sphinx 330/390 universel
Universale Klosettkombination Sphinx 330/390
Universal WC-suite Sphinx 330/390

Closetzitting voor closetcombinatie Sphinx 330/390 148


Abattant pour duo Sphinx 330/390
WC-Sitz für Klosettkombination Sphinx 330/390
Seat and cover for WC-suite Sphinx 330/390

Wandcloset Sphinx 330 149


Cuvette suspendue Sphinx 330
Wand-WC Sphinx 330
Wallhung closet-pan Sphinx 330

Closetzitting voor wandcloset Sphinx 330 150


Abattant pour cuvette suspendue Sphinx 330
WC-Sitz für Wand-WC Sphinx 330
Seat and cover for wallhung closet-pan Sphinx 330

Wastafel Sphinx 330 55 151-152


Lavabo Sphinx 330 55
Waschtisch Sphinx 330 55
Washbasin Sphinx 330 55

Wastafel Sphinx 330 60/65 153-154


Lavabo Sphinx 330 60/65
Waschtisch Sphinx 330 60/65
Washbasin Sphinx 330 60/65
8
Zuil Sphinx 330 152-154
Colonne Sphinx 330
Saüle Sphinx 330
PedestalSphinx 330

Wastafel Sphinx 330 65 rechts 155


Lavabo Sphinx 330 65 droite
Waschtisch Sphinx 330 65 rechts
Washbasin Sphinx 330 65 right

Wastafel Sphinx 330 65 links 156


Lavabo Sphinx 330 65 gauche
Waschtisch Sphinx 330 65 links
Washbasin Sphinx 330 65 left

Wastafel Sphinx 330 80 rechts 157


Lavabo Sphinx 330 80 droite
Waschtisch Sphinx 330 80 rechts
Washbasin Sphinx 330 80 right

145
Pagina/Page
Seite/Page
Wastafel Sphinx 330 80 links 158
Lavabo Sphinx 330 80 gauche
Waschtisch Sphinx 330 80 links
Washbasin Sphinx 330 80 left

Fontein Sphinx 330 40 159


Lave-mains Sphinx 330 40
Handwaschbecken Sphinx 330 40
Hand-rinse basin Sphinx 330 40

Bidet Sphinx 330 160


Bidet à poser Sphinx 330
Standbidet Sphinx 330
Standing bidet Sphinx 330

Wandbidet Sphinx 330 161


Bidet suspendu Sphinx 330
Wandbidet Sphinx 330
Wallhung bidet Sphinx 330

Bad Sphinx 330 170 x 70 162


Baignoire Sphinx 330 170 x 70
Badewanne Sphinx 330 170 x 70
Bathtub Sphinx 330 170 x 70

Duobad Sphinx 330 180 x 80 163


Baignoire duo Sphinx 330 180 x 80
Duo-Badewanne Sphinx 330 180 x 80
Twinbath Sphinx 330 180 x 80

146
Sphinx 330/390 PK (Code S81024) Closetcombinatie
Duo
Klosettkombination
Sphinx 330 (Code S85013) WC-suite

AO = Code S8H871000

21,0 Kg (Code S81024)


8,0 Kg (Code S85013)

EN 33

KIWA-6
EN 997

DF 7
Voor spoeling met 3 of 6 liter
Pour rinçage avec 3 ou 6 litres
Für Spülung mit 3 oder 6 Liter
For flushing with 3 or 6 litres

S6
Spoelhoeveelheid instelbaar
Quantité d’eau réglable
Spülmenge einstellbar
Flush capacity adjustable

Incl. montageset
Incl. jeu de fixation
Inkl. Montageset
Fixingset included

147
Sphinx 330/390 (Code S8H512) Closetzitting
Abattant
WC-Sitz
Seat and cover

Te combineren met closetcombinatie Sphinx 330/390.


En combinaison avec duo Sphinx 330/390.
Zu kombinieren mit Klosettkombination Sphinx 330/390.
To combine with WC-suite Sphinx 330/390.

148
Sphinx 330 (Code S82015) Wandcloset
Cuvette suspendue
Wandklosett
Wallhung closet-pan

21,0 Kg

EN 38

KIWA-6-A
EN 997

Zie pagina 420


Voir page 426
Siehe Seite 432
See page 438

149
Sphinx 330 (Code S8H513) Closetzitting
Abattant
WC-Sitz
Seat and cover

Te combineren met wandcloset Sphinx 330.


En combinaison avec cuvette suspendue Sphinx 330.
Zu kombinieren mit Wandklosett Sphinx 330.
To combine with wallhung closet-pan Sphinx 330.

150
Sphinx 330 55 (Code S83037) Wastafel
Lavabo
Waschtisch
Washbasin

280 155

200

120
220
850
800
655
585
525

200
¯ 35

458

550

16,0 Kg (Code S83037)

NEN-EN 32

120

151
Sphinx 330 55 (Code S83037) Wastafel
Lavabo
Waschtisch
Washbasin

150

16,0 Kg (Code S83037)

NEN-EN 32

Sphinx 330 (Code S87005)

9,5 Kg (Code S87005)

Zuil niet geschikt voor vloerafvoerbuis.


Colonne pas prévu pour évacuation d’eau par le sol.
Säule nicht geeignet für Bodenabflußrohr.
Pedestal not suited for floor drain-pipe.

152
Sphinx 330 60 (Code S83038) Wastafel
Sphinx 330 65 (Code S83039) Lavabo
Waschtisch
Washbasin

280 160

?? 215

120 240

850
800
635
565
505

200
¯ 35

A B
600 600 500
650 650 500

19,0 Kg (Code S80338)


21,0 Kg (Code S83039)

NEN-EN 32

120

153
Sphinx 330 60 (Code S83038) Wastafel
Sphinx 330 65 (Code S83039) Lavabo
Waschtisch
Washbasin

19,0 Kg (Code S83038)


21,0 Kg (Code S83039)

NEN-EN 32

Sphinx 330 (Code S87005)

9,5 Kg (Code S87005)

Zuil niet geschikt voor vloerafvoerbuis.


Colonne pas prévu pour évacuation d’eau par le sol.
Säule nicht geeignet für Bodenabflußrohr.
Pedestal not suited for floor drain-pipe.

154
Sphinx 330 65 (Code S83042) Wastafel rechts
Lavabo droite
Waschtisch rechts
Washbasin right

21,0 Kg

NEN-EN 32

120

155
Sphinx 330 65 (Code S83041) Wastafel links
Lavabo gauche
Waschtisch links
Washbasin left

21,0 Kg

NEN-EN 32

120

156
Sphinx 330 80 (Code S83045) Wastafel rechts
Lavabo droite
Waschtisch rechts
Washbasin right

24,0 Kg

120

157
Sphinx 330 80 (Code S83044) Wastafel links
Lavabo gauche
Waschtisch links
Washbasin left

24,0 Kg

120

158
Sphinx 330 40 (Code S84014) Fontein
Lave-mains
Handwaschbecken
Hand-rinse basin

120

159
Sphinx 330 (Code S89013) Bidet
Bidet à poser
Standbidet
Standing bidet

215
160

80
400

200 170
100

530

350 ¯35

20,0 Kg

NEN-EN 36

Zie pagina 421


Voir page 427
Siehe Seite 433
See page 439

160
Sphinx 330 (Code S89012) Wandbidet
Bidet suspendu
Wandbidet
Wallhung bidet

20,0 Kg

NEN-EN 36

Zie pagina 420


Voir page 426
Siehe Seite 432
See page 438

161
Sphinx 330 170 x 70 (Code S8H1A0) Bad
Baignoire
Badewanne
Bathtub

Hmax = 620
Hmin = 560

16,0 Kg

EN 198
EN 232
EN 263

140 Ltr.

Badpoten separaat te bestellen (Code S8H991000).


Jeu de pieds à commander séparément.
Badewannenfüsse separat bestellen.
Bath feet must be ordered seperately.

162
Sphinx 330 180 x 80 (Code S8H1B0) Duobad
Baignoire duo
Duo-Badewanne
Twinbath

Hmax = 620
Hmin = 560

17,0 Kg

EN 198
EN 232
EN 263

150 Ltr.

Badpoten separaat te bestellen (Code S8H991000).


Jeu de pieds à commander séparément.
Badewannenfüsse separat bestellen.
Bath feet must be ordered seperately.

163
164
Sphinx
Sphinx 340 Pagina/Page
Seite/Page
Closetcombinatie Sphinx 340 41 AO/PK 169
Duo Sphinx 340 41 AO/PK
Klosettkombination Sphinx 340 41 AO/PK
WC-suite Sphinx 340 41 AO/PK

Closetcombinatie Sphinx 340 PK universeel 170


Duo Sphinx 340 PK universel
Universale Klosettkombination Sphinx 340 PK
Universal WC-suite Sphinx 340 PK

Verhoogde closetcombinatie Sphinx 340 PK universeel (+6 cm) 171


Duo Sphinx 340 PK universel, surélevé (+6 cm)
Universale erhöhte Klosettkombination Sphinx 340 PK (+6 cm)
Universal increased height WC-suite Sphinx 340 PK (+6 cm)

Wandcloset 34 172
Cuvette suspendue 34
Wand-WC 34
Wallhung closet-pan 34

Closetzitting Sphinx 340 173


Abattant Sphinx 340
WC-Sitz Sphinx 340
Seat and cover Sphinx 340

Wastafel Sphinx 340 60 (compact) 174-175


Lavabo Sphinx 340 60 (compact)
Waschtisch Sphinx 340 60 (kompakt)
Washbasin Sphinx 340 60 (compact)

Wastafel Sphinx 340 60/65 176-177


Lavabo Sphinx 340 60/65
Waschtisch Sphinx 340 60/65
9
Washbasin Sphinx 340 60/65

Meubelwastafel Sphinx 340 80 178-179


Lavabo-table Sphinx 340 80
Möbelwaschtisch Sphinx 340 80
Table-top Sphinx 340 80

Sifonkap Sphinx 340 voor wastafel en meubelwastafel 174-176-178


Cache-siphon Sphinx 340 pour lavabo et lavabo-table
Halbsäule Sphinx 340 für Waschtisch und Möbelwaschtisch
Waste cover Sphinx 340 for washbasin and table-top

Zuil Sphinx 340 voor wastafel en meubelwastafel 175-177-179


Colonne Sphinx 340 pour lavabo et lavabo-table
Säule Sphinx 340 für Waschtisch und Möbelwaschtisch
Pedestal Sphinx 340 for washbasin and table-top

165
Pagina/Page
Seite/Page
Fontein Sphinx 340 40 (compact) 180
Lave-mains Sphinx 340 40 (compact)
Handwaschbecken Sphinx 340 40 (kompakt)
Hand-rinse basin Sphinx 340 40 (compact)

Sifonkap Sphinx 340 voor fontein 40 (compact) 180


Cache-siphon Sphinx 340 pour lave-mains 40 (compact)
Halbsäule Sphinx 340 für Handwaschbecken 40 (kompakt)
Waste cover Sphinx 340 for hand-rinse basin 40 (compact)

Fontein Sphinx 340 40/45 181


Lave-mains Sphinx 340 40/45
Handwaschbecken Sphinx 340 40/45
Hand-rinse basin Sphinx 340 40/45

Sifonkap Sphinx 340 voor fontein 40/45 181


Cache-siphon Sphinx 340 pour lave-mains 40/45
Halbsäule Sphinx 340 für Handwaschbecken 40/45
Waste cover Sphinx 340 for hand-rinse basin 40/45

Hoekfontein Sphinx 340 182


Lave-mains d’angle Sphinx 340
Eckhandwaschbecken Sphinx 340
Corner hand-rinse basin Sphinx 340

Keramisch planchet Sphinx 340 60 183


Tablette céramique Sphinx 340 60
Keramische Ablage Sphinx 340 60
Ceramic shelf Sphinx 340 60

Bidet Sphinx 340 184


Bidet à poser Sphinx 340
Standbidet Sphinx 340
Standing bidet Sphinx 340

Wandbidet Sphinx 340 185


Bidet suspendu Sphinx 340
Wandbidet Sphinx 340
Wallhung bidet Sphinx 340

Bad Sphinx 340 170 x 75 186


Baignoire Sphinx 340 170 x 75
Badewanne Sphinx 340 170 x 75
Bathtub Sphinx 340 170 x 75

Duobad Sphinx 340 180 x 80 187


Baignoire duo Sphinx 340 180 x 80
Duo-Badewanne Sphinx 340 180 x 80
Twinbath Sphinx 340 180 x 80

166
Pagina/Page
Seite/Page
Badkamermeubelen Sphinx 340 188
Meubles de salle de bains Sphinx 340
Badezimmermöbel Sphinx 340
Bathroom furniture Sphinx 340

Accessoires Sphinx 340 190


Accessoires Sphinx 340
Zubehör Sphinx 340
Accessories Sphinx 340

167
168
Sphinx 340 41 AO N (Code S8184) Closetcombinatie
41 PK N (Code S8185) Duo
Klosettkombination
WC-suite
340 (Code S8550)

18,0 Kg (Code S8184)


16,5 Kg (Code S8185)
9,0 Kg (Code S8550)

EN 33

KIWA-6
EN 997

DF 1
Voor spoeling met 3 of 6 liter
Pour rinçage avec 3 ou 6 litres
Für Spülung mit 3 oder 6 Liter
For flushing with 3 or 6 litres

S1
Spoelhoeveelheid instelbaar
Quantité d’eau réglable
Spülmenge einstellbar
Flush capacity adjustable

169
Sphinx 340 (Code S8176) Closetcombinatie
Duo
Klosettkombination
WC-suite
340 (Code S8550)

AO = Code S8H782000, S = Code S8H864000, SV = Code S8H865000

20,0 Kg (Code S8176)


9,0 Kg (Code S8550)

EN 33

KIWA-6
EN 997

DF 1
Voor spoeling met 3 of 6 liter
Pour rinçage avec 3 ou 6 litres
Für Spülung mit 3 oder 6 Liter
For flushing with 3 or 6 litres

S1
Spoelhoeveelheid instelbaar
Quantité d’eau réglable
Spülmenge einstellbar
Flush capacity adjustable

170
Sphinx 340 PK (Code S8160) Verhoogde closetcombinatie (+6 cm)
Duo surélevé (+6 cm)
Erhöhte Klosettkombination (+6 cm)
Increased height WC-suite (+6 cm)
340 (Code S8550)

AO = Code S8H782000, S = Code S8H864000, SV = Code S8H865000

25,0 Kg (Code S8160)


9,0 Kg (Code S8550)

EN 33

KIWA-6
EN 997

DF 1
Voor spoeling met 3 of 6 liter
Pour rinçage avec 3 ou 6 litres
Für Spülung mit 3 oder 6 Liter
For flushing with 3 or 6 litres

S1
Spoelhoeveelheid instelbaar
Quantité d’eau réglable
Spülmenge einstellbar
Flush capacity adjustable

Zie pagina 421


Voir page 427
Siehe Seite 433
See page 439

Incl. montageset
Incl. jeu de fixation
Inkl. Montageset
Fixingset included

171
34 (Code S8204) Wandcloset
Cuvette suspendue
Wandklosett
Wallhung closet-pan

15,0 Kg

EN 38

KIWA-6-A
EN 997

Zie pagina 420


Voir page 426
Siehe Seite 432
See page 438

172
Sphinx 340 (Code S8H5N0) Closetzitting
Abattant
WC-Sitz
Seat and cover

359

445

173
Sphinx 340 60 (Code S8317) Wastafel 60 compact
Lavabo 60 compact
Waschtisch 60 kompakt
Washbasin 60 compact

14,0 Kg

NEN-EN 32

Sphinx 340 (Code S8S65)


Incl. montageset
Incl. jeu de fixation
Inkl. Montageset
Fixingset included

7,0 Kg (Code S8S65)

Zie pagina 422


Voir page 428
Siehe Seite 434
See page 440

120

Sifonkap geschikt voor vloerafvoerbuis.


Cache-siphon prévu pour évacuation par le sol.
Halbsäule geeignet für Bodenabflußrohr.
Waste cover suited for floor drain-pipe.

174
Sphinx 340 60 (Code S8317) Wastafel 60 compact
Lavabo 60 compact
Waschtisch 60 kompakt
Washbasin 60 compact

14,0 Kg

NEN-EN 32

Sphinx 340 (Code S8718)

11,0 Kg (Code S8718)

120

Zuil geschikt voor vloerafvoerbuis.


Colonne prévue pour évacuation par le sol.
Säule geeignet für Bodenabflußrohr.
Pedestal suited for floor drain-pipe.

* Nominale hoogte 900 mm.


Exacte hoogte wordt door het plaatsen van de zuil berekend.
* Hauteur nominale 900 mm.
La hauteur exacte est calculée par le placement de la colonne.
* Nominale Höhe 900 mm.
Exacte Höhe muss durch unterstellen der Säule ermittelt werden.
* Nominal height 900 mm.
Exact height has to be calculated after placing on pedestal.

175
Sphinx 340 60 (Code S8316) Wastafel
Sphinx 340 65 (Code S8315) Lavabo
Waschtisch
Washbasin

17,0 Kg (Code S8316)


18,5 Kg (Code S8315)

NEN-EN 32

Sphinx 340 (Code S8S65)


Incl. montageset
Incl. jeu de fixation
Inkl. Montageset
Fixingset included

7,0 Kg (Code S8S65)

Zie pagina 422


Voir page 428
Siehe Seite 434
See page 440

120

Sifonkap geschikt voor vloerafvoerbuis.


Cache-siphon prévu pour évacuation par le sol.
Halbsäule geeignet für Bodenabflußrohr.
Waste cover suited for floor drain-pipe.

176
Sphinx 340 60 (Code S8316) Wastafel
Sphinx 340 65 (Code S8315) Lavabo
Waschtisch
Washbasin

17,0 Kg (Code S8316)


18,5 Kg (Code S8315)

NEN-EN 32

Sphinx 340 (Code S8718)

11,0 Kg (Code S8718)

120

Zuil geschikt voor vloerafvoerbuis.


Colonne prévue pour évacuation par le sol.
Säule geeignet für Bodenabflußrohr.
Pedestal suited for floor drain-pipe.

* Nominale hoogte 900 mm.


Exacte hoogte wordt door het plaatsen van de zuil berekend.
* Hauteur nominale 900 mm.
La hauteur exacte est calculée par le placement de la colonne.
* Nominale Höhe 900 mm.
Exacte Höhe muss durch unterstellen der Säule ermittelt werden.
* Nominal height 900 mm.
Exact height has to be calculated after placing on pedestal.

177
Sphinx 340 80 (Code S8W22) Meubelwastafel
Lavabo-table
Möbelwaschtisch
Table-top

18,5 Kg

NEN-EN 32

Sphinx 340 (Code S8S65)


Incl. montageset
Incl. jeu de fixation
Inkl. Montageset
Fixingset included

7,0 Kg (Code S8S65)

Zie pagina 422


Voir page 428
Siehe Seite 434
See page 440

Sifonkap geschikt voor vloerafvoerbuis.


Cache-siphon prévu pour évacuation par le sol.
Halbsäule geeignet für Bodenabflußrohr.
Waste cover suited for floor drain-pipe.

178
Sphinx 340 80 (Code S8W22) Meubelwastafel
Lavabo-table
Möbelwaschtisch
Table-top

18,5 Kg

NEN-EN 32

Sphinx 340 (Code S8718)

11,0 Kg (Code S8718)

Zuil geschikt voor vloerafvoerbuis.


Colonne prévue pour évacuation par le sol.
Säule geeignet für Bodenabflußrohr.
Pedestal suited for floor drain-pipe.

* Nominale hoogte 900 mm.


Exacte hoogte wordt door het plaatsen van de zuil berekend.
* Hauteur nominale 900 mm.
La hauteur exacte est calculée par le placement de la colonne.
* Nominale Höhe 900 mm.
Exacte Höhe muss durch unterstellen der Säule ermittelt werden.
* Nominal height 900 mm.
Exact height has to be calculated after placing on pedestal.

179
Sphinx 340 40 (Code S8423) Fontein compact
Lave-mains compact
Handwaschbecken kompakt
Hand-rinse basin compact

5,0 Kg

NEN-EN 111

Sphinx 340 (Code S8S77)


Incl. montageset
Incl. jeu de fixation
Inkl. Montageset
Fixingset included

3,0 Kg (Code S8S77)

Zie pagina 423


Voir page 429
Siehe Seite 435
See page 441

120

Sifonkap geschikt voor vloerafvoerbuis.


Cache-siphon prévu pour évacuation par le sol.
Halbsäule geeignet für Bodenabflußrohr.
Waste cover suited for floor drain-pipe.

180
Sphinx 340 40 (Code S8422) Fontein
Sphinx 340 45 (Code S8421) Lave-mains
Handwaschbecken
Hand-rinse basin

D
A B C D M1
40 400 325 145 30 705
45 450 370 160 35 690

5,5 Kg (Code S8422)


9,0 Kg (Code S8421)

NEN-EN 111

Sphinx 340 (Code S8S67)


Incl. montageset
Incl. jeu de fixation
Inkl. Montageset
Fixingset included

3,5 Kg (Code S8S67)

Zie pagina 423


Voir page 429
Siehe Seite 435
See page 441

120

Sifonkap geschikt voor vloerafvoerbuis.


Cache-siphon prévu pour évacuation par le sol.
Halbsäule geeignet für Bodenabflußrohr.
Waste cover suited for floor drain-pipe.

181
Sphinx 340 (Code S8477) Hoekfontein
Lave-mains d’angle
Eckhandwaschbecken
Corner hand-rinse basin

6,9 Kg

NEN-EN 111

120

182
Sphinx 340 (Code S8821) Keramisch planchet
Tablette céramique
Keramische Ablage
Ceramic shelf

4,0 Kg

183
Sphinx 340 (Code S8930) Bidet
Bidet à poser
Standbidet
Standing bidet

19,0 Kg

NEN-EN 35
DIN-EN 35

Zie pagina 421


Voir page 427
Siehe Seite 433
See page 439

Incl. montageset
Incl. jeu de fixation
Inkl. Montageset
Fixingset included

184
Sphinx 340 (Code S8940) Wandbidet
Bidet suspendu
Wandbidet
Wallhung bidet

16,5 Kg

NEN-EN 36
DIN-EN 36

Zie pagina 420


Voir page 426
Siehe Seite 432
See page 438

185
Sphinx 340 170 x 75 (Code S8H0R0) Bad
Baignoire
Badewanne
Bathtub

Hmax = 650
Hmin = 560

23,1 Kg

EN 198
EN 232
EN 263

125 Ltr.

Badpoten separaat te bestellen (Code S8H991000).


Jeu de pieds à commander séparément.
Badewannenfüsse separat bestellen.
Bath feet must be ordered seperately.

186
Sphinx 340 180 x 80 (Code S8H0S0) Duobad
Baignoire duo
Duo-Badewanne
Twinbath

Hmax = 610
Hmin = 530

22,1 Kg

EN 198
EN 232
EN 263

170 Ltr.

Badpoten separaat te bestellen (Code S8H991000).


Jeu de pieds à commander séparément.
Badewannenfüsse separat bestellen.
Bath feet must be ordered seperately.

187
Sphinx 340 Badkamermeubelen
Meubles de salle de bains
Badezimmermöbel
Bathroom furniture

Hoge kast, opening links of rechts (Code S8M0542)


Armoire haute, ouverture gauche ou droite
Hochschrank, Tür rechts oder links
Tall unit, hinges left/right

47,0 kg

400

1900

380

Wastafelonderbouw voor meubelwastafel 80 (Code S8M504)


Armoire inférieure pour lavabo-table 80
Unterschrank für Waschtisch 80
Undercounter unit for table-top 80

27,0 kg

820

710 370

188
Sphinx 340 Badkamermeubelen
Meubles de salle de bains
Badezimmermöbel
Bathroom furniture

Meubelspiegel (Code S8M104)


Miroir d’armoire
Spiegel
Furniture mirror

11,0 kg

810

600

189
Sphinx 340 Accessoires
Accessoires
Zubehör
Accessories

Zeepschaal Sphinx 340 (Code S8HK21C00)


Porte-savon Sphinx 340
Seifenschale Sphinx 340
Soapholder Sphinx 340

180
130

50

Zeepdispenser Sphinx 340 (Code S8HK22C00)


Distributeur de savon Sphinx 340
Seifenspender Sphinx 340
Soapdispenser Sphinx 340

180
130

175

Wandglashouder Sphinx 340 (Code S8HK23C00)


Porte-verre Sphinx 340
Glashalter Sphinx 340
Tumblerholder Sphinx 340

180
130

130

190
Sphinx 340 Accessoires
Accessoires
Zubehör
Accessories

Planchet Sphinx 340 60 (Code S8HK25C00)


Tablette Sphinx 340 60
Ablage Sphinx 340 60
Shelf Sphinx 340 60

150

600

50

Closetborstelhouder Sphinx 340 (Code S8HK27C00)


Porte-brosse Sphinx 340
WC-Bürstenhalter Sphinx 340
Toiletbrushholder Sphinx 340

420

180 130

Handdoekring (Code S8HK01C00)


Anneau porte-serviette
Handtuchbügel
Towelring

85

175

265

191
Sphinx 340 Accessoires
Accessoires
Zubehör
Accessories

2-lids handdoekrek Sphinx 340 (Code S8HK02C00)


Porte-essuie à 2 branches Sphinx 340
2-gliedriger Handtuchhalter Sphinx 340
Twin armed towelrail Sphinx 340

50

115 450

Badhanddoekhouder Sphinx 340 40/60/80 (Code S8HK03C00/S8HK04C00/S8HK05C00)


Porte-essuie de bain Sphinx 340 40/60/80
Badetuchhalter Sphinx 340 40/60/80
Bathtowelrail Sphinx 340 40/60/80

Kledinghaak Sphinx 340 (Code S8HK06C00)


Patère Sphinx 340
Kleiderhaken Sphinx 340
Robehook Sphinx 340

50

65

90

192
Sphinx 340 Accessoires
Accessoires
Zubehör
Accessories

Closetrolhouder Sphinx 340 (Code S8HK08C00)


Porte-rouleau Sphinx 340
Papierrollenhalter Sphinx 340
Paperholder Sphinx 340

85

50

190

Wastafelspiegel Sphinx 340 (Code S8HK11000)


Miroir Sphinx 340 pour lavabo
Spiegel Sphinx 340 für Waschtisch
Mirror Sphinx 340 for washbasin

600

800

Fonteinspiegel Sphinx 340 (Code S8HK12000)


Miroir Sphinx 340 pour lave-mains
Spiegel Sphinx 340 für Handwaschbecken
Mirror Sphinx 340 for hand-rinse basin

450

600

193
194
Sphinx
Sphinx 350 Pagina/Page
Seite/Page
Closetcombinatie Sphinx 350 universeel 199
Duo Sphinx 350 universel
Universale Klosettkombination Sphinx 350
Universal WC-suite Sphinx 350

Wandcloset Sphinx 350 200


Cuvette suspendue Sphinx 350
Wand-WC Sphinx 350
Wallhung closet-pan Sphinx 350

Closet Sphinx 350 PK back-to-wall 201


Cuvette Sphinx 350 PK back-to-wall
Klosett Sphinx 350 PK back-to-wall
Closet-pan Sphinx 350 PK back-to-wall

Closetzitting Sphinx 350 202


Abattant Sphinx 350
WC-Sitz Sphinx 350
Seat and cover Sphinx 350

Wastafel Sphinx 350 60 203


Lavabo Sphinx 350 60
Waschtisch Sphinx 350 60
Washbasin Sphinx 350 60

Wastafel Sphinx 350 60 (ovaal) 204


Lavabo Sphinx 350 60 (ovale)
Waschtisch Sphinx 350 60 (oval)
Washbasin Sphinx 350 60 (oval)

Wastafel Sphinx 350 80 rechts 205


Lavabo Sphinx 350 80 droite
Waschtisch Sphinx 350 80 rechts
Washbasin Sphinx 350 80 right

Wastafel Sphinx 350 80 links


Lavabo Sphinx 350 80 gauche
206
10
Waschtisch Sphinx 350 80 links
Washbasin Sphinx 350 80 left

Meubelwastafel Sphinx 350 80 207


Lavabo table Sphinx 350 80
Möbel Waschtisch Sphinx 350 80
Tabletop washbasin Sphinx 350 80

Meubelwastafel Sphinx 350 100 208


Lavabo table Sphinx 350 100
Möbel Waschtisch Sphinx 350 100
Tabletop washbasin Sphinx 350 100

195
Pagina/Page
Seite/Page
Sifonkap Sphinx 350 voor wastafel 60/80/100 208
Cache-siphon Sphinx 350 pour lavabo 60/80/100
Halbsaüle Sphinx 350 für Waschtisch 60/80/100
Waste cover Sphinx 350 for washbasin 60/80/100

Halfinbouwwastafel Sphinx 350 56 209


Lavabo semi-encastré Sphinx 350 56
Semi Einbau-Waschtisch Sphinx 350 56
Semi-recessed washbasin Sphinx 350 56

Fontein Sphinx 350 40 210


Lave-mains Sphinx 350 40
Handwaschbecken Sphinx 350 40
Hand-rinse basin Sphinx 350 40

Fontein Sphinx 350 45 211


Lave-mains Sphinx 350 45
Handwaschbecken Sphinx 350 45
Hand-rinse basin Sphinx 350 45

Bidet Sphinx 350 212


Bidet à poser Sphinx 350
Standbidet Sphinx 350
Standing bidet Sphinx 350

Wandbidet Sphinx 350 213


Bidet suspendu Sphinx 350
Wandbidet Sphinx 350
Wallhung bidet Sphinx 350

Bidetzitting Sphinx 350 214


Abattant pour bidet Sphinx 350
Bidet Sitze Sphinx 350
Bidet seat Sphinx 350

Bad Sphinx 350 170 x 75 215


Baignoire Sphinx 350 170 x 75
Badewanne Sphinx 350 170 x 75
Bathtub Sphinx 350 170 x 75

Duobad Sphinx 350 180 x 80 216


Baignoire duo Sphinx 350 180 x 80
Duo-Badewanne Sphinx 350 180 x 80
Twinbath Sphinx 350 180 x 80

Badkamermeubelen Sphinx 350 217


Meubles de salle de bains Sphinx 350
Badezimmermöbel Sphinx 350
Bathroom furniture Sphinx 350

196
Pagina/Page
Seite/Page
Accessoires Sphinx 350 221
Accessoires Sphinx 350
Zubehör Sphinx 350
Accessories Sphinx 350

197
198
Sphinx 350 PK (Code S81025) Closetcombinatie
Duo
Klosettkombination
Sphinx 350 (Code S85014) WC-suite

790
705

390
ÿ1 00

180
ÿ23 230

100 220
660
427

156 346
357

AO = S8H782000

27,5 Kg (Code S81025)


12,6 Kg (Code S85014)

EN 33

KIWA-6
EN 997

DF 7
Voor spoeling met 3 of 6 liter
Pour rinçage avec 3 ou 6 litres
Für Spülung mit 3 oder 6 Liter
For flushing with 3 or 6 litres

S5
Spoelhoeveelheid instelbaar
Quantité d’eau réglable
Spülmenge einstellbar
Flush capacity adjustable

199
Sphinx 350 (Code S82016) Wandcloset
Cuvette suspendue
Wandklosett
Wallhung closet-pan

180

55 ¯27

100
400 100 355
320
220 220
70

560
427

¯1 6

357 156
290

15,3 Kg

EN 38

KIWA-6-A
EN 997

Zie pagina 420


Voir page 426
Siehe Seite 432
See page 438

200
Sphinx 350 PK (Code S81027) Closet
back to wall Cuvette
Klosett
Closet-pan

395 340

190

220
550
424

355 155

15,0 Kg

EN 37

EN 997

201
Sphinx 350 (Code S8H2805) Closetzitting
Abattant
WC-Sitz
Seat and cover

373

445

202
Sphinx 350 60 (Code S83056) Wastafel
Lavabo
Waschtisch
Washbasin

280
140
¯22
160

120 205

900

845
745
635
615

¯35

485

600

17,2 Kg (Code S83056)

NEN-EN 32

Sphinx 350 (Code S8S013)

8,5 Kg (Code S8S013)

120

Sifonkap geschikt voor vloerafvoerbuis.


Cache-siphon prévu pour évacuation par le sol.
Halbsäule geeignet für Bodenabflußrohr.
Waste cover suited for floor drain-pipe.

203
Sphinx 350 60 (Code S83057) Wastafel (ovaal)
Lavabo (ovale)
Waschtisch (oval)
Washbasin (oval)

280
22
30 185
900
850 210
300
760
80 635
615

600
500
60
120
210

510

17,2 Kg (Code S83057)

NEN-EN 32

Sphinx 350 (Code S8S013)

8,5 Kg (Code S8S013)

120

Sifonkap geschikt voor vloerafvoerbuis.


Cache-siphon prévu pour évacuation par le sol.
Halbsäule geeignet für Bodenabflußrohr.
Waste cover suited for floor drain-pipe.

204
Sphinx 350 80 (Code S83059) Wastafel rechts
Lavabo droite
Waschtisch rechts
Washbasin right

500
280
140
¯22
160

120 205

900
845
740
630
610

750

¯35

440
510

800

25,0 Kg (Code S83059)

NEN-EN 32

Sphinx 350 (Code S8S013)

8,5 Kg (S8S013)

120

Sifonkap geschikt voor vloerafvoerbuis.


Cache-siphon prévu pour évacuation par le sol.
Halbsäule geeignet für Bodenabflußrohr.
Waste cover suited for floor drain-pipe.

205
Sphinx 350 80 (Code S83058) Wastafel links
Lavabo gauche
Waschtisch links
Washbasin left

500
280
140
¯22
160

120 205

900
845
740
630
610

750

¯35

440
510

800

25,0 Kg (Code S83058)

NEN-EN 32

Sphinx 350 (Code S8S013)

8,5 Kg (S8S013)

120

Sifonkap geschikt voor vloerafvoerbuis.


Cache-siphon prévu pour évacuation par le sol.
Halbsäule geeignet für Bodenabflußrohr.
Waste cover suited for floor drain-pipe.

206
Sphinx 350 80 (Code S83060) Meubelwastafel
Lavabo table
Möbel Waschtisch
Tabletop washbasin

280
140
¯22
160

120 205

900

845
745
630
610

¯35

480

800

25,0 Kg (Code S83060)

NEN-EN 32

Sphinx 350 (Code S8S013)

8,5 Kg (Code S8S013)

120

Sifonkap geschikt voor vloerafvoerbuis.


Cache-siphon prévu pour évacuation par le sol.
Halbsäule geeignet für Bodenabflußrohr.
Waste cover suited for floor drain-pipe.

207
Sphinx 350 100 (Code S83061) Meubelwastafel
Lavabo table
Möbel Waschtisch
Tabletop washbasin

720
280
140
¯22
160

120 205

900

845
740
630
610

¯35

480

1000

32,0 Kg (Code S83061)

NEN-EN 32

Sphinx 350 (Code S8S013)

8,5 Kg (Code S8S013)

120

Sifonkap geschikt voor vloerafvoerbuis.


Cache-siphon prévu pour évacuation par le sol.
Halbsäule geeignet für Bodenabflußrohr.
Waste cover suited for floor drain-pipe.

208
Sphinx 350 56 (Code S8W011) Halfinbouwwastafel
Lavabo semi-encastré
Semi Einbau-Waschtisch
Semi-recessed washbasin

22
190

200

560

60
200

485

12,7 Kg (Code S8W011)

EN 31

120

209
Sphinx 350 40 (Code S84016) Fontein
Lave-mains
Handwaschbecken
Hand-rinse basin

180

30
140

900

845 160

760

400
312

55
97
160
310

10,3 Kg

120

210
Sphinx 350 45 (Code S84017) Fontein
Lave-mains
Handwaschbecken
Hand-rinse basin

180

¯22
30 160

900
175
850

800

450
375

55
100
175

390

10,5 Kg

120

211
Sphinx 350 (Code S89014) Bidet
Bidet à poser
Standbidet
Standing bidet

75

¯22 80

390 390
215
150
¯ 23 220
110
38

150

560

355 ¯35
290

15,7 Kg

NEN-EN 36

212
Sphinx 350 (Code S89015) Wandbidet
Bidet suspendu
Wandbidet
Wallhung bidet

180
75

¯22 ¯27

400
45/50 320
215
140/170
120
70

140

560

355 ¯35
290

15,7 Kg

NEN-EN 36

Zie pagina 420


Voir page 426
Siehe Seite 432
See page 438

213
Sphinx 350 (Code S8H5281) Bidetzitting
Abattant pour bidet
Bidet Sitze
Bidet seat

368

457

214
Sphinx 350 170 x 75 (Code S8H1G0) Bad
Baignoire
Badewanne
Bathtub

1700

¯52 510 750

60

60

35 70

455
H
1225

270
Hmax = 635
Hmin = 585

30,0 Kg

EN 198
EN 232
EN 263

270 Ltr.

Badpoten separaat te bestellen (Code S8H991000).


Jeu de pieds à commander séparément.
Badewannenfüsse separat bestellen.
Bath feet must be ordered seperately.

215
Sphinx 350 180 x 80 (Code S8H1H0) Duobad
Baignoire duo
Duo-Badewanne
Twinbath

1800

¯52
560 800

60
75 75

35

455
H
1200
900
Hmax = 635
Hmin = 585

30,0 Kg

EN 198
EN 232
EN 263

290 Ltr.

Badpoten separaat te bestellen (Code S8H991000).


Jeu de pieds à commander séparément.
Badewannenfüsse separat bestellen.
Bath feet must be ordered seperately.

216
Sphinx 350 Badkamermeubelen
Meubles de salle de bains
Badezimmermöbel
Bathroom furniture

Hoge kast (Code S8M72804)


Armoire haute
Hochschrank
Tall unit

30,0 Kg

362
308

915

1522
1736
16

591

365
214

Lage kast (Code S8M72803)


Armoire basse
Unterschrank
Base unit

18,0 Kg

362
308

180
16

596
810
400

365
214

217
Sphinx 350 Badkamermeubelen
Meubles de salle de bains
Badezimmermöbel
Bathroom furniture

Wastafelonderbouw voor meubelwastafel 80 (code S8M72801)


Sous-meuble lavabo table 80
Unterbau Möbel Waschtisch 80
Undercounter unit for tabletop washbasin 80

20,0 Kg

16 110

16 400
900

760 214 308


362

Wastafelonderbouw voor meubelwastafel 100 (code S8M72802)


Sous-meuble lavabo table 100
Unterbau Möbel Waschtisch 100
Undercounter unit for tabletop washbasin 100

22,0 Kg

16 110

16 400
900

960 214 308


362

Meubelplanchet 80 (Code S8HK2803/S8HK2808)


Etagère meuble 80
Möbel Ablage 80
Furniture shelf 80

3,5 Kg

760

190

50

218
Sphinx 350 Badkamermeubelen
Meubles de salle de bains
Badezimmermöbel
Bathroom furniture

Meubelplanchet 100 (Code S8HK2804/S8HK2809)


Etagère meuble 100
Möbel Ablage 100
Furniture shelf 100

4,5 Kg

960

190

50

Wastafelspiegel meubelwastafel 80 (Code S8HK2801/S8HK2806)


Miroir lavabo table 80
Spiegel Möbel Waschtisch 80
Mirror tabletop washbasin 80

4,0 Kg

760

400

50
190

Wastafelspiegel meubelwastafel 100 (Code S8HK2802/S8HK2807)


Miroir lavabo table 100
Spiegel Möbel Waschtisch 100
Mirror tabletop washbasin 100

5,0 Kg

960

400

50
190

219
Sphinx 350 Badkamermeubelen
Meubles de salle de bains
Badezimmermöbel
Bathroom furniture

Passpiegel 37 (code S8HK2805 / S8HK2810)


Miroir psyché 37
Hochspiegel
Full-length mirror

12,0 Kg

365 54

1522

1736

214

220
Sphinx 350 Accessoires
Accessoires
Zubehör
Accessories

Zeepdispenser (Code S8HK2811A20)


Distributeur de savon
Seifenspender
Soap dispenser

120

165 70

Drinkbeker (Code S8HK2816A20)


Gobelet
Trinkbecher
Goblet

110

70

119

Planchet 40/60/80/100 (Code S8HK2812A20/S8HK2813A20/S8HK2826A20/S8HK2827A20)


Tablette 40/60/80/100
Ablage 40/60/80/100
Shelf 40/60/80/100
A B
40 400 125
60 600 125
80 800 125
100 1000 125

221
Sphinx 350 Accessoires
Accessoires
Zubehör
Accessories

Kledinghaak (Code S8HK2820A20)


Patère
Kleiderhaken
Robehook

30

80
70

Handdoekrek 32,5 (Code S8HK2824A20)


Porte-essuie
Handtuchhälter
Towel rail

30
325

30

Handdoekrek (dubbel) 42 (Code S8HK2819A20)


Porte-essuie (double)
Handtuchhälter (doppelt)
Towel rail (double)

30

80 420

222
Sphinx 350 Accessoires
Accessoires
Zubehör
Accessories

Badhanddoekhouder 32/47 (Code S8HK2817A20/S8HK2818A20)


Porte-essuie de bain
Handtuchhälter
Bathtowelrail A B C
32 320 80 30
47 470 80 30

C
A
B

Lamp (Code S8HK2821A20)


Eclairage
Leuchte
Lamp

114

172

40

Closetborstelhouder (Code S8HK2815A20)


Porte-brosse WC
WC-Bürstenhalter
Toilet brush holder

425
80

223
Sphinx 350 Accessoires
Accessoires
Zubehör
Accessories

Closetrolhouder (Code S8HK2814A20)


Porte-rouleau WC
Papierrollenhalter
Paper holder

130

93
130

Reservehouder closetpapier (Code S8HK2828A20)


Porte rouleau WC de réserve
Reserve papierrollenhalter
Spare paper holder

140
30

Fonteinspiegel 40 (Code S8HK2822A20)


Miroir pour lave-mains 40
Spiegel für Handwaschbecken
Mirror for hand-rinse basin 40

700

400

224
Sphinx 350 Accessoires
Accessoires
Zubehör
Accessories

Wastafelspiegel 60 met verwarming (Code S8HK2823A20)


Miroir pour lavabo 60 avec chauffage
Spiegel für Waschtisch 60 mit Heizung
Mirror for washbasin 60 with heating

600

600

225
226
Sphinx
Sphinx 380 Pagina/Page
Seite/Page
Closetcombinatie Sphinx 380 universeel 229
Duo Sphinx 380 universel
Universale Klosettkombination Sphinx 380
Universal WC-suite Sphinx 380

Wandcloset Sphinx 380 230


Cuvette suspendue Sphinx 380
Wand-WC Sphinx 380
Wallhung closet-pan Sphinx 380

Closetzitting Sphinx 380 231


Abattant Sphinx 380
WC-Sitz Sphinx 380
Seat and cover Sphinx 380

Wastafel Sphinx 380 60/70 232-233


Lavabo Sphinx 380 60/70
Waschtisch Sphinx 380 60/70
Washbasin Sphinx 380 60/70

Meubelwastafel Sphinx 380 80 234


Lavabo-table Sphinx 380 80
Möbelwaschtisch Sphinx 380 80
Table-top Sphinx 380 80

Sifonkap Sphinx 380 voor wastafel en meubelwastafel 232-234


Cache-siphon Sphinx 380 pour lavabo et lavabo-table
Halbsaüle Sphinx 380 für Waschtisch und Möbelwaschtisch
Waste cover Sphinx 380 for washbasin and table-top

Zuil Sphinx 380 voor wastafel en meubelwastafel 233


Colonne Sphinx 380 pour lavabo et lavabo-table
Saüle Sphinx 380 für Waschtisch und Möbelwaschtisch
Pedestal Sphinx 380 for washbasin and table-top

Hoekwastafel Sphinx 380 53 235


Lavabo d'angle Sphinx 380 53
Eckwaschtisch Sphinx 380 53
Corner washbasin Sphinx 380 53

Fontein Sphinx 380 40 236


11
17
Lave-mains Sphinx 380 40
Handwaschbecken Sphinx 380 40
Hand-rinse basin Sphinx 380 40

Sifonkap Sphinx 380 voor fontein 236


Cache-siphon Sphinx 380 pour lave-mains
Halbsaüle Sphinx 380 für Handwaschbecken
Waste cover Sphinx 380 for hand-rinse basin

227
Pagina/Page
Seite/Page
Wandbidet Sphinx 380 237
Bidet suspendu Sphinx 380
Wandbidet Sphinx 380
Wallhung bidet Sphinx 380

Duobad Sphinx 380 180 x 80 vrij inbouwbaar 238


Baignoire duo Sphinx 380 180 x 80 encastrable
Duo-Badewanne Sphinx 380 180 x 80 frei einbaubar
Twinbath Sphinx 380 180 x 80 free built-in

Duobad Sphinx 380 180 x 80 back to wall 239


Baignoire duo Sphinx 380 180 x 80 back to wall
Duo-Badewanne Sphinx 380 180 x 80 back to wall
Twinbath Sphinx 380 180 x 80 back to wall

Badpaneel Sphinx 380 240


Panneau pour baignoire Sphinx 380
Schürze für Badewanne Sphinx 380
Bathtub panel Sphinx 380

Badkamermeubelen Sphinx 380 241


Meubles de salle de bains Sphinx 380
Badezimmermöbel Sphinx 380
Bathroom furniture Sphinx 380

228
Sphinx 380 PK (Code S81016) Closetcombinatie
Duo
Klosettkombination
Sphinx 380 (Code S85002) WC-suite

AO = Code S8H782000, S = Code S8H864000, SV = Code S8H865000

26,0 Kg (Code S81016)


9,5 Kg (Code S85002)

EN 33

KIWA-6
EN 997

DF 7
Voor spoeling met 3 of 6 liter
Pour rinçage avec 3 ou 6 litres
Für Spülung mit 3 oder 6 Liter
For flushing with 3 or 6 litres

S4
Spoelhoeveelheid instelbaar
Quantité d’eau réglable
Spülmenge einstellbar
Flush capacity adjustable

Incl. montageset
Incl. jeu de fixation
Inkl. Montageset
Fixingset included

229
Sphinx 380 (Code S82007) Wandcloset
Cuvette suspendue
Wandklosett
Wallhung closet-pan

21,5 Kg

EN 38

KIWA-6
EN 997

Zie pagina 420


Voir page 426
Siehe Seite 432
See page 438

230
Sphinx 380 (Code S8H5050) Closetzitting
Abattant
WC-Sitz
Seat and cover

231
Sphinx 380 60 (Code S83005) Wastafel
Sphinx 380 70 (Code S83026) Lavabo
Waschtisch
Washbasin

15,5 Kg (Code S83005)


17,5 Kg (Code S83026)

Sphinx 380 (Code S8S003)

6,0 Kg (Code S8S003)

Zie pagina 419/422


Voir page 419/422
Siehe Seite 419/422
See page 419/422

120

Incl. sifon en plug


Incl. siphon et crépine
Inkl. Sifon und Ablaufgarnitur
Waste and plug included

Sifonkap geschikt voor vloerafvoerbuis.


Cache-siphon prévu pour évacuation par le sol.
Halbsäule geeignet für Bodenabflußrohr.
Waste cover suited for floor drain-pipe.

232
Sphinx 380 60 (Code S83005) Wastafel
Sphinx 380 70 (Code S83026) Lavabo
Waschtisch
Washbasin

15,5 Kg (Code S83005)


17,5 Kg (Code S83026)

Sphinx 300 / 380 (Code S87001)

13,0 Kg (Code S87001)

Incl. sifon en plug


Incl. siphon et crépine
Inkl. Sifon und Ablaufgarnitur
Waste and plug included

233
Sphinx 380 80 (Code S8W001) Meubelwastafel
Lavabo-table
Möbelwaschtisch
Table-top

21,0 Kg (Code S8W001)

Sphinx 380 (Code S8S003)

6,0 Kg (Code S8S003)

Zie pagina 419/422


Voir page 419/428
Siehe Seite 419/434
See page 419/440

120

Incl. sifon en plug


Incl. siphon et crépine
Inkl. Sifon und Ablaufgarnitur
Waste and plug included

Sifonkap geschikt voor vloerafvoerbuis.


Cache-siphon prévu pour évacuation par le sol.
Halbsäule geeignet für Bodenabflußrohr.
Waste cover suited for floor drain-pipe.

234
Sphinx 380 53 (Code S83027) Hoekwastafel
Lavabo d'angle
Eckwaschtisch
Corner washbasin

13,4 Kg (Code S83027)

Incl. sifon en plug


Incl. siphon et crépine
Inkl. Sifon und Ablaufgarnitur
Waste and plug included

235
Sphinx 380 40 (Code S84004) Fontein
Lave-mains
Handwaschbecken
Hand-rinse basin

6,0 Kg (Code S84004)

NEN-EN 111

Sphinx 380 (Code S8S002)

3,0 Kg (Code S8S002)

Zie pagina 423


Voir page 429
Siehe Seite 435
See page 441

120

Sifonkap geschikt voor vloerafvoerbuis.


Cache-siphon prévu pour évacuation par le sol.
Halbsäule geeignet für Bodenabflußrohr.
Waste cover suited for floor drain-pipe.

236
Sphinx 380 (Code S89005) Wandbidet
Bidet suspendu
Wandbidet
Wallhung bidet

17,0 Kg

NEN-EN 36

Zie pagina 420


Voir page 426
Siehe Seite 432
See page 438

237
Sphinx 380 180 x 80 (Code S8H0G0) Duobad vrij inbouwbaar
Baignoire duo encastrable
Duo-Badewanne frei einbaubar
Twinbath free built-in

Amax = 620
Amin = 560

35,0 Kg

EN 198
EN 232
EN 263

190 Ltr.

Badpoten separaat te bestellen (Code S8H991000).


Jeu de pieds à commander séparément.
Badewannenfüsse separat bestellen.
Bath feet must be ordered seperately.

238
Sphinx 380 180 x 80 (Code S8H0I0) Duobad back to wall
Baignoire duo back to wall
Duo-Badewanne back to wall
Twinbath back to wall

Amax = 620
Amin = 560

35,0 Kg

EN 198
EN 232
EN 263

190 Ltr.

Badpoten separaat te bestellen (Code S8H991000).


Jeu de pieds à commander séparément.
Badewannenfüsse separat bestellen.
Bath feet must be ordered seperately.

239
Sphinx 380 (Code S8H0IPV) Badpaneel
(Code S8H0IPZ) Panneau pour baignoire
Schürze für Badewanne
Bathtub panel

Code S8H0IPV Code S8H0IPZ


Voorpaneel Set zijpanelen
Panneau frontal Set de panneaux latéraux
Front Schürze Satz Seite Schürze
Front panel Side panel set

5,2 Kg (Code S8H0IPV)


2,0 Kg (Code S8H0IPZ)

240
Sphinx 380 Badkamermeubelen
Meubles de salle de bains
Badezimmermöbel
Bathroom furniture

Hoge kast (links- of rechtsdraaiend) (Code S8M5200)


Armoire haute (ouverture gauche ou droite)
Hochschrank (links- oder rechts offnend)
Tall unit (opening left or right)

42,5 Kg

375

1650

1500

375

Lage ladenkast (Code S8M5205)


Armoire basse à tiroir
Schubladenschrank
Base unit with drawer

17,8 Kg

600

300

450

375

241
Sphinx 380 Badkamermeubelen
Meubles de salle de bains
Badezimmermöbel
Bathroom furniture

Wastafelblad met lade (Code S8M5225)


Tablette à tiroir
Waschtischplatte mit Schublade
Countertop-table with drawer

16,0 Kg

75

450
900

Opbergrek (Code S8M5230)


Etagère de rangement
Ablegereck
Storage rack

9,5 Kg

900

75

375

Wastafelonderbouw voor hoekwastafel (Code S8M5210)


Meuble sous-lavabo pour lavabo d'angle
Unterschrank für Eckwaschtisch
Undercounter unit for corner washbasin

22,0 Kg 530

600

700

600

242
Sphinx 380 Badkamermeubelen
Meubles de salle de bains
Badezimmermöbel
Bathroom furniture

Wastafelonderbouw voor wastafel 70/80 (Code S8M5215)


Meuble sous-lavabo pour lavabo 70/80
Unterschrank für Waschtisch 70/80
Undercounter unit washbasin 70/80

31,0 Kg 750

600
750

450

Halfhoge toiletkast (Code S8M5220)


Armoire toilette semi-haute
Halbhochschrank
Semi-tall toilet unit
225
9,8 Kg

900

225

Spiegel met 2 lampen (Code S8M5240)


Miroir avec 2 lampes
Spiegel mit 2 Leuchte
Mirror with 2 lamps
485
375
7,2 Kg

750

40

243
Sphinx 380 Accessoires
Accessoires
Zubehör
Accessories

Spiegel met 1 lamp (Code S8MK5245)


Miroir avec 1 lampe
Spiegel mit Leuchte
Mirror with lamp

6,8 Kg 375

805
750

40

Spiegel met 2 lampen (Code S8M5250)


Miroir avec 2 lampes
Spiegel mit 2 Leuchte
Mirror with 2 lamps

7,2 Kg
860
750

375

40

Set meubelpoten (Code S8H940000)


Pieds pour meubles
Möbelfüsse
Furniture feet

0,8 Kg

244
Sphinx
Sphinx 390 Pagina/Page
Seite/Page
Closetcombinatie Sphinx 330/390 universeel 247
Duo Sphinx 330/390 universel
Universale Klosettkombination Sphinx 330/390
Universal WC-suite Sphinx 330/390

Closetzitting voor closetcombinatie Sphinx 330/390 248


Abattant pour duo Sphinx 330/390
WC-Sitz für Klosettkombination Sphinx 330/390
Seat and cover for WC-suite Sphinx 330/390

Wandcloset Sphinx 390 249


Cuvette suspendue Sphinx 390
Wand-WC Sphinx 390
Wallhung closet-pan Sphinx 390

Staand closet Sphinx 390 250


Cuvette à poser Sphinx 390
Stand WC Sphinx 390
Standing closet Sphinx 390

Closetzitting Sphinx 390 251


Abattant Sphinx 390
WC-Sitz Sphinx 390
Seat and cover Sphinx 390

Wastafel Sphinx 390 60/68* 252


Lavabo Sphinx 390 60/68*
Waschtisch Sphinx 390 60/68*
Washbasin Sphinx 390 60/68*

Wastafel Sphinx 390 80 rechts 253


Lavabo Sphinx 390 80 droite
Waschtisch Sphinx 390 80 rechts
Washbasin Sphinx 390 80 right

Wastafel Sphinx 390 80 links 254


Lavabo Sphinx 390 80 gauche
Waschtisch Sphinx 390 80 links
Washbasin Sphinx 390 80 left

Wastafel Sphinx 390 90* 255


Lavabo Sphinx 390 90*
Waschtisch Sphinx 390 90*
Washbasin Sphinx 390 90*
12
17
Fontein Sphinx 390 40 rechts 256
Lave-mains Sphinx 390 40 droite
Handwaschbecken Sphinx 390 40 rechts
Hand-rinse basin Sphinx 390 40 right

* Uitlopend per 01.04.2008.


* Fin de série à.p.d. 01.04.2008.
* Begrenzt lieferbar ab 01.04.2008.
* Running out as of 01.04.2008.
245
Pagina/Page
Seite/Page
Fontein Sphinx 390 40 links 257
Lave-mains Sphinx 390 40 gauche
Handwaschbecken Sphinx 390 40 links
Hand-rinse basin Sphinx 390 40 left

Bidet Sphinx 390 258


Bidet à poser Sphinx 390
Standbidet Sphinx 390
Standing bidet Sphinx 390

Wandbidet Sphinx 390 259


Bidet suspendu Sphinx 390
Wandbidet Sphinx 390
Wallhung bidet Sphinx 390

Badkamermeubelen Sphinx 390 260


Meubles de salle de bains Sphinx 390
Badezimmermöbel Sphinx 390
Bathroom furniture Sphinx 390

246
Sphinx 330/390 PK (Code S81024) Closetcombinatie
Duo
Klosettkombination
Sphinx 330 (Code S85013) WC-suite

AO = Code S8H871000

21,0 Kg (Code S81024)


8,0 Kg (Code S85013)

EN 33

KIWA-6
EN 997

DF 7
Voor spoeling met 3 of 6 liter
Pour rinçage avec 3 ou 6 litres
Für Spülung mit 3 oder 6 Liter
For flushing with 3 or 6 litres

S6
Spoelhoeveelheid instelbaar
Quantité d’eau réglable
Spülmenge einstellbar
Flush capacity adjustable

Incl. montageset
Incl. jeu de fixation
Inkl. Montageset
Fixingset included

247
Sphinx 330/390 (Code S8H512) Closetzitting
Abattant
WC-Sitz
Seat and cover

Te combineren met closetcombinatie Sphinx 330/390.


En combinaison avec duo Sphinx 330/390.
Zu kombinieren mit Klosettkombination Sphinx 330/390.
To combine with WC-suite Sphinx 330/390.

248
Sphinx 390 (Code S8232) Wandcloset
Cuvette suspendue
Wandklosett
Wallhung closet-pan

23,5 Kg

EN 38

KIWA-6-A
EN 997

Zie separate montagehandleiding.


Voir instructions de montage séparée.
Siehe separate Montageanleitungen.
See seperate mounting instructions.

Met bevestigingsset.
Jeu de fixation inclus.
Inkl. Montageset.
Fixingset included.

249
Sphinx 390 (Code S8001) Staand Closet
Cuvette à poser
Stand WC
Standing closet

45 368 283

55

125
400

ø 102

335
180
35

333 220

570
465
258

155
350

272

AO= Code S8H871000, PK= S8H872000

27,0 Kg

EN 37

EN 997

Zie separate montagehandleiding.


Voir instructions de montage séparée.
Siehe separate Montageanleitungen.
See seperate mounting instructions.

Met bevestigingsset.
Jeu de fixation inclus.
Inkl. Montageset.
Fixingset included.

250
Sphinx 390 (Code S8H540) Closetzitting
Abattant
WC-Sitz
Seat and cover

251
Sphinx 390 60 (Code S8301) Wastafel
Sphinx 390 68* (Code S8302) Lavabo
Waschtisch
Washbasin

A B C A1 M1 M2 M3
60 600 500 185 480 655 580 510
68 680 515 195 520 665 590 520

19,0 Kg (Code S8301)


20,0 Kg (Code S8302)

NEN-EN 32

120

* Uitlopend per 01.04.2008.


* Fin de série à.p.d. 01.04.2008.
* Begrenzt lieferbar ab 01.04.2008.
* Running out as of 01.04.2008.

252
Sphinx 390 80 (Code S8303) Wastafel rechts
Lavabo droite
Waschtisch rechts
Washbasin right

22,5 Kg

120

253
Sphinx 390 80 (Code S8304) Wastafel links
Lavabo gauche
Waschtisch links
Washbasin left

22,5 Kg

120

254
Sphinx 390 90* (Code S8305) Wastafel
Lavabo
Waschtisch
Washbasin

24,0 Kg

120

* Uitlopend per 01.04.2008.


* Fin de série à.p.d. 01.04.2008.
* Begrenzt lieferbar ab 01.04.2008.
* Running out as of 01.04.2008.

255
Sphinx 390 40 (Code S8461) Fontein rechts
Lave-mains droite
Handwaschbecken rechts
Hand-rinse basin right

8,5 Kg

NEN-EN 111

120

256
Sphinx 390 (Code S8460) Fontein links
Lave-mains gauche
Handwaschbecken links
Hand-rinse basin left

8,5 Kg

NEN-EN 111

120

257
Sphinx 390 Code S8955) Bidet
Bidet à poser
Standbidet
Standing bidet

45 368 157 420


92

35
400

257 90
245
210

35

200
90
35

333 220

570
350
258

272

35

21,0 Kg

NEN-EN 35

Zie separate montagehandleiding.


Voir instructions de montage séparée.
Siehe separate Montageanleitungen.
See seperate mounting instructions.

Met bevestigingsset.
Jeu de fixation inclus.
Inkl. Montageset.
Fixingset included.

258
Sphinx 390 (Code S8952) Wandbidet
Bidet suspendu
Wandbidet
Wallhung bidet

19,5 Kg

NEN-EN 36

Zie separate montagehandleiding.


Voir instructions de montage séparée.
Siehe separate Montageanleitungen.
See seperate mounting instructions.

Met bevestigingsset.
Jeu de fixation inclus.
Inkl. Montageset.
Fixingset included.

259
Sphinx 390 Badkamermeubelen
Meubles de salle de bains
Badezimmermöbel
Bathroom furniture

Hoge kast (links- of rechtsdraaiend) (Code S8M2725)


Armoire haute (ouverture gauche ou droite)
Hochschrank (links- oder rechts offnend)
Tall unit (opening left or right)

17,0 Kg
300

1500

300

Hoge kast (links- of rechtsdraaiend) (Code S8M2720)


Armoire haute (ouverture gauche ou droite)
Hochschrank (links- oder rechts offnend)
Tall unit (opening left or right)

17,0 Kg
300

1500

180

260
Sphinx 390 Badkamermeubelen
Meubles de salle de bains
Badezimmermöbel
Bathroom furniture

Horizontale kast (Code S8M2710)


Armoire horizontale
Horiontaler schrank
Horizontal unit

22,5 Kg

900

300

180

Wastafelspiegel met verlichting (Code S8M2740)


Miroir avec éclairage pour lavabo
Spiegel mit Beleuchtung für Waschtisch
Mirror with light for washbasin

11,5 Kg
600

400

50

Wastafelspiegel met verlichting (Code S8M2750)


Miroir avec éclairage pour lavabo
Spiegel mit Beleuchtung für Waschtisch
Mirror with light for washbasin

18,5 Kg
700

400

50

261
Sphinx 390 Badkamermeubelen
Meubles de salle de bains
Badezimmermöbel
Bathroom furniture

Fonteinspiegel met verlichting (Code S8M2730)


Miroir avec éclairage pour lave-mains
Spiegel mit Beleuchtung fur Handwaschbecken
Mirror with light for hand-rinse basin

8,5 Kg
370

900

50

262
Sphinx
Sphinx 410 Pagina/Page
Seite/Page
Closetcombinatie Sphinx 410 universeel 265
Duo Sphinx 410 universel
Universale Klosettkombination Sphinx 410
Universal WC-suite Sphinx 410

Wandcloset Sphinx 410 266


Cuvette suspendue Sphinx 410
Wand-WC Sphinx 410
Wallhung closet-pan Sphinx 410

Closetzitting Sphinx 410 267


Abattant Sphinx 410
WC-Sitz Sphinx 410
Seat and cover Sphinx 410

Wastafel Sphinx 410 70/90 268


Lavabo Sphinx 410 70/90
Waschtisch Sphinx 410 70/90
Washbasin Sphinx 410 70/90

Zuil Sphinx 410 voor wastafel 70/90 268


Colonne Sphinx 410 pour lavabo 70/90
Saüle Sphinx 410 für Waschtisch 70/90
Pedestal Sphinx 410 for washbasin 70/90

Wastafel Sphinx 410 120 269


Lavabo Sphinx 410 120
Waschtisch Sphinx 410 120
Washbasin Sphinx 410 120

Fontein Sphinx 410 45 270


Lave-mains Sphinx 410 45
Handwaschbecken Sphinx 410 45
Hand-rinse basin Sphinx 410 45

Bidet Sphinx 410 271


Bidet à poser Sphinx 410
Standbidet Sphinx 410
Standing bidet Sphinx 410

Wandbidet Sphinx 410 272


Bidet suspendu Sphinx 410
Wandbidet Sphinx 410
Wallhung bidet Sphinx 410

Bad Sphinx 410 170 x 75 273


Baignoire Sphinx 410 170 x 75
Badewanne Sphinx 410 170 x 75
Bathtub Sphinx 410 170 x 75
13
17

263
Pagina/Page
Seite/Page
Bad Sphinx 410 180 x 90 274
Baignoire Sphinx 410 180 x 90
Badewanne Sphinx 410 180 x 90
Bathtub Sphinx 410 180 x 90

Panelen bad Sphinx 410 180 x 90 275


Panneaux pour baignoire Sphinx 410 180 x 90
Schürze für Badewanne Sphinx 410 180 x 90
Panel for bathtub Sphinx 410 180 x 90

Badkamermeubelen Sphinx 410* 276


Meubles de salle de bains Sphinx 410*
Badezimmermöbel Sphinx 410*
Bathroom furniture Sphinx 410*

* Leverbaar vanaf april 2008.


* Livrable à partir d'avril 2008.
* Lieferbar ab April 2008.
* Available as of April 2008.

264
Sphinx 410 PK (Code S81026) Closetcombinatie
Duo
Sphinx 410 (Code S85015) Klosettkombination
WC-suite

156 120 120

55

380

785
720
750

400 102

180

225

700
460

350 35
260

350 305

AO (225 ± 25mm) = Code S8H865000

33,0 Kg (Code S81026)


10,0 Kg (Code S85015)

EN 33

EN 997

DF 8
Voor spoeling met 3 of 6 liter
Pour rinçage avec 3 ou 6 litres
Für Spülung mit 3 oder 6 Liter
For flushing with 3 or 6 litres

S4
Spoelhoeveelheid instelbaar
Quantité d’eau réglable
Spülmenge einstellbar
Flush capacity adjustable

265
Sphinx 410 (Code S82017) Wandcloset
Cuvette suspendue
Wandklosett
Wallhung closet-pan

180

55
135

102 355
415
320

220
95
45

460

350 155 265

570

25,0 Kg

EN 38

EN 997

266
Sphinx 410 (Code S8H5SA) Zitting
Abattant
WC-Sitz
Seat and cover

350
155

575

267
Sphinx 410 70 (Code S83062) Wastafel
Sphinx 410 90 (Code S83063) Lavabo
Waschtisch
Washbasin

900
700
95
640 20
280

170
170 185

900 265
850*
825 180
775*
720
60 60 670*
40* 40* 660 700
610*
610
560*

165

A
B

155
35
A B C
70 700 580 450
550 90 900 780 550
310

*Maten bij toepassing zuil.


* Mesures avec colonne.
C * Massen mit Standsäule.
* Measurements with full pedestal.

25,0 Kg (Code S83062)


32,5 Kg (Code S83063)

NEN-EN 32

Sphinx 410 (Code S87006)

9,5 Kg (Code S87006)

120

Zuil geschikt voor vloerafvoerbuis.


Colonne prévue pour évacuation par le sol.
Säule geeignet für Bodenabflußrohr.
Pedestal suited for floor drain-pipe.

268
Sphinx 410 120 (Code S83064) Wastafel
Lavabo
Waschtisch
Washbasin

800 100
280 20

170 190
55
900/ 265
890* 880/
825/ 870*
815*
720
60 60
660
610

1200
1080

35 160

550
310

590

38,0 Kg (Code S83062)

NEN-EN 32

120

* Maat bij open wastafelonderbouw.


* Dimension avec armoire ouverte.
* Masse beim offen Unterbau.
* Size with open undercounter unit.

269
Sphinx 410 45 (Code S84018) Fontein
Lave-mains
Handwaschbecken
Hand-rinse basin

75
200 20
75
145
5 30
900
180
840

50 50 755
690

450

35 120

320
185

415

10,0 Kg

NEN-EN 111

120

270
Sphinx 410 (Code S89017) Bidet
Bidet à poser
Standbidet
Standing bidet

80

100

400 240
205 110-
220
110

540

350
35
260

350 145

21,0 Kg

NEN-EN 35

271
Sphinx 410 (Code S89016) Wandbidet
Bidet suspendu
Wandbidet
Wallhung bidet

180
110

410 270
320
200-
220
80 80-100 125

570

350
35 265
265

350 175

20,0 Kg

NEN-EN 36

272
Sphinx 410 170 x 75 (Code S8H0SA0) Bad
Baignoire
Badewanne
Bathtub

1700

80

590
470 ¯52 750

80

132 1488 80

60
¯52
425
H 1250

270

Hmax = 605
Hmin = 545

22,0 Kg

EN 198
EN 232
EN 263

200 Ltr.

Badpoten separaat te bestellen (Code S8H991000).


Jeu de pieds à commander séparément.
Badewannenfüsse separat bestellen.
Bath feet must be ordered seperately.

273
Sphinx 410 180 x 90 (Code S8H0SA1) Bad
Baignoire
Badewanne
Bathtub

1800

95

710
520 ¯52 900

95

151 1562 87

60
¯52
430
H 1150

290
H = min. 580, max. 640 (bad zonder
frame / baignoire sans support /
Badewanne ohne Stütze / bathtub without frame)
H = 560 (bad met frame / baignoire
avec support / Badewanne mit Stütze / bathtub with frame)

27,5 Kg
zonder frame (Code S8H0SA10)*
sans support
ohne Stütze
without frame

33,0 Kg
met frame (Code S8H0SA15)
avec support
mit Stütze
with frame

EN 198
EN 232
EN 263

280 Ltr.

* Badpoten separaat te bestellen (Code S8H791000).


* Jeu de pieds à commander séparément.
* Badewannenfüsse separat bestellen.
* Bath feet must be ordered seperately.

274
Sphinx 410 (Code S8HPSA) Panelen bad 180 x 90
Panneaux baignoire 180 x 90
Schürze Badewanne 180 x 90
Panel bathtub 180 x 90

1 2 3

1 16,0 Kg (Code S8HPSA13YE0)


Set van voorpaneel (1) en zijpaneel (1) rechts
Set de panneau frontal (1) + latéral (1) droite
Set, bestehend aus Front Schürze (1)
und Seiten Schürze (1) rechts
Set of front panel (1) and side panel (1) right

2 19,0 Kg (Code code S8HPSA12YE0)


Set van voorpaneel (1) en zijpaneel (1) links
Set de panneaux frontal (1) + latéral (1) gauche
Set, bestehend aus Front Schürze (1) und Seiten Schürze (1) links
Set of front panel (1) and side panel (1) left

3 12,0 Kg (Code S8HPSA11YE0)


Set van voorpanelen (2) en zijpaneel (1)
Set de panneaux frontaux (2) + latéral (1)
Set, bestehend aus Front Schürze (2) und Seiten Schürze (1)
Set of front panels (2) and side panel (1)

4 12,0 Kg (Code S8HPSA10YE0)


Set van voorpaneel (1) en zijpanelen (2)
Set de panneaux frontal (1) + latéraux (2)
Set, bestehend aus Front Schürze (1) und Seiten Schürze (2)
Set of front panel (1) and side panels (2)

5 22,0 Kg (Code S8HPSA14YE0)


Set van voorpanelen (2) en zijpanelen (2)
Set de panneaux frontaux (2) + latéraux (2)
Set, bestehend aus Front Schürze (2) und Seiten Schürze (2)
Set of front panels (2) and side panels (2)

275
Sphinx 410 Badkamermeubelen
Meubles de salle de bains
Badezimmermöbel
Bathroom furniture

Hoge kast links- of rechtsdraaiend (Code S8M7SA00)


Armoire haute ouverture gauche ou droite
Hochschrank links- oder rechts öffnend
Tall unit opening left or right

35,0 Kg

285

35

1600

250
420
270

Wastafelonderbouw (X) voor wastafel 70 (Code S8M7SA10)


Sous-meuble (X) pour lavabo 70
Unterbau (X) für Waschtisch 70
Undercounter unit (X) for washbasin 70

23,0 Kg

860
510
700

15
86
900
850

780

276
Sphinx 410 Badkamermeubelen
Meubles de salle de bains
Badezimmermöbel
Bathroom furniture

Wastafelonderbouw voor wastafel 70 (Code S8M7SA02)


Sous-meuble pour lavabo 70
Unterbau für Waschtisch 70
Undercounter unit for washbasin 70

Meubelpoten zijn optioneel (Code S8M7SA05).


Jeu de pieds livrable en option.
Möbelfüsse lieferbar nach Wahl.
Furniture feet are optional.

28,0 Kg

700
550

540
580
490
830 705
900

320

545
670

Wastafelonderbouw voor wastafel 90 (Code S8M7SA03)


Sous-meuble pour lavabo 90
Unterbau für Waschtisch 90
Undercounter unit for washbasin 90

Meubelpoten zijn optioneel (Code S8M7SA06).


Jeu de pieds livrable en option.
Möbelfüsse lieferbar nach Wahl.
Furniture feet are optional.

33,0 Kg
900
550

740
580
490
830 705
900

320

545
870

277
Sphinx 410 Badkamermeubelen
Meubles de salle de bains
Badezimmermöbel
Bathroom furniture

Open wastafelonderbouw voor wastafel 90 (Code S8M7SA08)


Sous-meuble ouvert pour lavabo 90
Offen Unterbau für Waschtisch 90
Open undercounter unit for washbasin 90

28,0 Kg

900
550

500

810-
830
880-
900 320
390-
410

0-20
870

Wastafelonderbouw voor wastafel 120 (code S8M7SA04)


Sous-meuble pour lavabo 120
Unterbau für Waschtisch 120
Undercounter unit for washbasin 120

Meubelpoten zijn optioneel (Code S8M7SA07).


Jeu de pieds livrable en option.
Möbelfüsse lieferbar nach Wahl.
Furniture feet are optional.

28,0 Kg

1200
550

1040 580
490
705
830
900

320

545 1170

278
Sphinx 410 Badkamermeubelen
Meubles de salle de bains
Badezimmermöbel
Bathroom furniture

Open wastafelonderbouw voor wastafel 120 (code S8M7SA09)


Sous-meuble ouvert pour lavabo 120
Offen Unterbau für Waschtisch 120
Open undercounter unit for washbasin 120

28,0 Kg

1200
550

500

810-
830
880-
900 640
390-
410

0-20 1170

Wastafelspiegel 60 met verlichting (code S8M7SA12)


Miroir 60 avec éclairage pour lavabo
Spiegel 60 mit Leuchte für Waschtisch
Mirror 60 with light for washbasin

21,5 Kg
528

300 400-650

800

1900

600
70

Wastafelspiegel 90 links met verlichting (code S8M7SA13)


Miroir 90 gauche avec éclairage pour lavabo
Spiegel 90 links mit Leuchte für Waschtisch
Mirror 90 left with light for washbasin

28,0 Kg
528

300 400-650

800

1900

900
70

279
Sphinx 410 Badkamermeubelen
Meubles de salle de bains
Badezimmermöbel
Bathroom furniture

Wastafelspiegel 90 rechts met verlichting (code S8M7SA14)


Miroir 90 droite avec éclairage pour lavabo
Spiegel 90 rechts mit Leuchte für Waschtisch
Mirror 90 right with light for washbasin

28,0 Kg
528

300 400-650

800

1900
900
70

Wastafelspiegel 120 met verlichting (code S8M7SA15)


Miroir 120 avec éclairage pour lavabo
Spiegel 120 mit Leuchte für Waschtisch
Mirror 120 with light for washbasin

36,0 Kg 528

300 400-650

800

1900
1200
70

Fonteinspiegel 45 met verlichting (code S8M7SA11)


Miroir 45 avec éclairage pour lave-mains
Spiegel 45 mit Leuchte für Handwaschbecken
Mirror 45 with light for hand-rinse basin

17,0 Kg
378

300 400-650

800

1900

450
70

280
Sphinx
Sphinx 420 Pagina/Page
Seite/Page
Closetcombinatie Sphinx 420 universeel 283
Duo Sphinx 420 universel
Universale Klosettkombination Sphinx 420
Universal WC-suite Sphinx 420

Wandcloset Sphinx 420 284


Cuvette suspendue Sphinx 420
Wand-WC Sphinx 420
Wallhung closet-pan Sphinx 420

Closetzitting Sphinx 420 285


Abattant Sphinx 420
WC-Sitz Sphinx 420
Seat and cover Sphinx 420

Wastafel Sphinx 420 60 286


Lavabo Sphinx 420 60
Waschtisch Sphinx 420 60
Washbasin Sphinx 420 60

Wastafel Sphinx 420 90 287


Lavabo Sphinx 420 90
Waschtisch Sphinx 420 90
Washbasin Sphinx 420 90

Wastafel Sphinx 420 120 288


Lavabo Sphinx 420 120
Waschtisch Sphinx 420 120
Washbasin Sphinx 420 120

Keramische sifonkap Sphinx 420 voor wastafel 60/120 286-288


Cache-siphon céramique Sphinx 420 pour lavabo 60/120
Keramische Halbsäule Sphinx 420 für Waschtisch 60/120
Ceramic waste cover Sphinx 420 for washbasin 60/120

Sifonkap r.v.s. Sphinx 420 voor wastafel 60/90/120 286-287-288


Cache-siphon inox Sphinx 420 pour lavabo 60/90/120
Halbsäule Sphinx 420 für Waschtisch 60/90/120
Waste cover Sphinx 420 for washbasin 60/90/120

Fontein Sphinx 420 40 rechts 289


Lave-mains Sphinx 420 40 droite
Handwaschbecken Sphinx 420 40 rechts
Hand-rinse basin Sphinx 420 40 right

Fontein Sphinx 420 40 links 290


Lave-mains Sphinx 420 40 gauche
Handwaschbecken Sphinx 420 40 links
Hand-rinse basin Sphinx 420 40 left

14
17
281
Pagina/Page
Seite/Page
Keramisch planchet Sphinx 420 60 291
Tablette céramique Sphinx 420 60
Keramische Ablage Sphinx 420 60
Ceramic shelf Sphinx 420 60

Wandbidet Sphinx 420 292


Bidet suspendu Sphinx 420
Wandbidet Sphinx 420
Wallhung bidet Sphinx 420

Duobad Sphinx 420 180 x 80 293


Baignoire duo Sphinx 420 180 x 80
Duo-Badewanne Sphinx 420 180 x 80
Twinbath Sphinx 420 180 x 80

Duobad Sphinx 420 190 x 90 294


Baignoire duo Sphinx 420 190 x 90
Duo-Badewanne Sphinx 420 190 x 90
Twinbath Sphinx 420 190 x 90

Badkamermeubelen Sphinx 420 295


Meubles de salle de bains Sphinx 420
Badezimmermöbel Sphinx 420
Bathroom furniture Sphinx 420

Accessoires Sphinx 420 302


Accessoires Sphinx 420
Zubehör Sphinx 420
Accessories Sphinx 420

Kranen Sphinx 420 305


Robinetterie Sphinx 420
Armature Sphinx 420
Taps Sphinx 420

282
Sphinx 420 PK (Code S8148) Closetcombinatie
Duo
Klosettkombination
Sphinx 420 (Code S8548) WC-suite

achteraansluting zijaansluiting
entrée d'eau à l'arrière entrée d'eau latérale
Zulauf hinten Zulauf links oder rechts
back inlet side inlet

AO= Code S8H897000, S= Code S8H898000

26,0 Kg (Code S8148)


12,0 Kg (Code S8548)

EN 33

KIWA-6
EN 997

DF 7
Voor spoeling met 3 of 6 liter
Pour rinçage avec 3 ou 6 litres
Für Spülung mit 3 oder 6 Liter
For flushing with 3 or 6 litres

S4
Spoelhoeveelheid instelbaar
Quantité d’eau réglable
Spülmenge einstellbar
Flush capacity adjustable

Zie pagina 421


Voir page 427
Siehe Seite 433
See page 439

Incl. montageset
Incl. jeu de fixation
Inkl. Montageset
Fixingset included

283
Sphinx 420 (Code S8250) Wandcloset
Cuvette suspendue
Wandklosett
Wallhung closet-pan

18,5 Kg

EN 38

KIWA-6-A
EN 997

Zie pagina 420


Voir page 426
Siehe Seite 432
See page 438

284
Sphinx 420 (Code S8H550) Zitting
Abattant
WC-Sitz
Seat and cover

285
Sphinx 420 60 (Code S8348) Wastafel
Lavabo
Waschtisch
Washbasin

1,5
80 100

110
20
35

10 1,5

Foam 10x20

Code S8HS13C00

19,0 Kg

(Code S8348000..0)

(Code S8348010..0)

Sphinx 420 (Code S8S50)


Incl. montageset
Incl. jeu de fixation
Inkl. Montageset
Fixingset included

5,0 Kg (Code S8S50)

Sphinx 420 (Code S8HS13)


r.v.s.
inox
Edelstahl
stainless steel

0,4 Kg (Code S8HS13)

Incl. sifon en plug.


Incl. siphon et crépine.
Inkl. Sifon und Ablaufgarnitur.
Incl. waste and plug.

286
Sphinx 420 90 (Code S8337) Wastafel
Lavabo
Waschtisch
Washbasin

1,5
80 100

110
20
35

10 1,5

Foam 10x20

Code S8HS13C00

24,0 Kg

(Code S8337010...)

(Code S8337020...)

(Code S8337000...)

Sphinx 420 (Code S8HS13)


r.v.s.
inox
Edelstahl
stainless steel

0,4 Kg (Code S8HS13)

Incl. sifon en plug.


Incl. siphon et crépine.
Inkl. Sifon und Ablaufgarnitur.
Incl. waste and plug.

287
Sphinx 420 120 (Code S8336) Wastafel
Lavabo
Waschtisch
Washbasin

1,5
80 100

110
20
35

10 1,5

Foam 10x20

Code S8HS13C00

32,0 Kg

(Code S8336010...)

(Code S8336020...)

(Code S8336000...)

Sphinx 420 (Code S8S50)


Incl. montageset
Incl. jeu de fixation
Inkl. Montageset
Fixingset included

5,0 Kg (Code S8S50)

Sphinx 420 (Code S8HS13)


r.v.s.
inox
Edelstahl
stainless steel

0,4 Kg (Code S8HS13)

Incl. sifon en plug.


Incl. siphon et crépine.
Inkl. Sifon und Ablaufgarnitur.
Incl. waste and plug.

288
Sphinx 420 40 (Code S8440) Fontein rechts
Lave-mains droite
Handwaschbecken rechts
Hand-rinse basin right

6,0 Kg

NEN-EN 111

289
Sphinx 420 40 (Code S8448) Fontein links
Lave-mains gauche
Handwaschbecken links
Hand-rinse basin left

6,0 Kg

NEN-EN 111

290
Sphinx 420 (Code S8828) Keramisch planchet
Tablette céramique
Keramische Ablage
Ceramic shelf

3,0 Kg

291
Sphinx 420 (Code S8949) Wandbidet
Bidet suspendu
Wandbidet
Wallhung bidet

18,5 Kg

Zie pagina 420


Voir page 426
Siehe Seite 432
See page 438

Incl. sifon en plug.


Incl. siphon et crépine.
Inkl. Sifon und Ablaufgarnitur.
Incl. waste and plug.

292
Sphinx 420 180 x 80 (Code S8H0E0) Duobad
Baignoire duo
Duo-Badewanne
Twinbath

Hmax = 650
Hmin = 590

50,0 Kg

EN 198
EN 232
EN 263

160 Ltr.

Badpoten separaat te bestellen (Code S8H991000).


Jeu de pieds à commander séparément.
Badewannenfüsse separat bestellen.
Bath feet must be ordered seperately.

293
Sphinx 420 190 x 90 (Code S8H0Z0) Duobad
Baignoire duo
Duo-Badewanne
Twinbath

Hmax = 650
Hmin = 590

28,0 Kg

EN 198
EN 232
EN 263

180 Ltr.

Badpoten separaat te bestellen (Code S8H991000).


Jeu de pieds à commander séparément.
Badewannenfüsse separat bestellen.
Bath feet must be ordered seperately.

294
Sphinx 420 Badkamermeubelen
Meubles de salle de bains
Badezimmermöbel
Bathroom furniture

295
Sphinx 420 Badkamermeubelen
Meubles de salle de bains
Badezimmermöbel
Bathroom furniture

296
Sphinx 420 Badkamermeubelen
Meubles de salle de bains
Badezimmermöbel
Bathroom furniture

Hoge kast (Code S8M2580)


Armoire haute
Hochschrank
Tall unit

43,0 kg

380

1600

413

Wastafelblad voor opzetwastafel Quadro (Code S8M2550)


Tablette pour lavabo à poser Quadro
Waschtischplatte für Aufsetz-Waschtisch Quadro
Countertop-table for free standing washbasin Quadro

14,0 kg

580

175

430

297
Sphinx 420 Badkamermeubelen
Meubles de salle de bains
Badezimmermöbel
Bathroom furniture

Ladenkast voor wastafel 60 (Code S8M2540)


Armoire à tiroirs pour lavabo 60
Schubladenschrank für Waschtisch 60
Base unit with drawers for washbasin 60

26,0 kg

580

420

413

Ladenkast voor wastafel 90 (Code S8M2560)


Armoire à tiroirs pour lavabo 90
Schubladenschrank für Waschtisch 90
Base unit with drawers for washbasin 90

35,0 kg

880

420

413

Ladenkast voor wastafel 120 (Code S8M2570)


Armoire à tiroirs pour lavabo 120
Schubladenschrank für Waschtisch 120
Base unit with drawers for washbasin 120

51,0 kg

1180

420

413

298
Sphinx 420 Badkamermeubelen
Meubles de salle de bains
Badezimmermöbel
Bathroom furniture

Wastafelspiegel met verlichting voor wastafel 60 (Code S8M2582)


Miroir avec éclairage pour lavabo 60
Spiegel mit Beleuchtung für Waschtisch 60
Mirror with light for washbasin 60

12,0 kg

580

800

24

Wastafelspiegel met verlichting voor wastafel 90 (Code S8M2583)


Miroir avec éclairage pour lavabo 90
Spiegel mit Beleuchtung für Waschtisch 90
Mirror with light for washbasin 90

19,0 kg

880

800

24
Wastafelspiegel met verlichting voor wastafel 120 (Code S8M2584)
Miroir avec éclairage pour lavabo 120
Spiegel mit Beleuchtung für Waschtisch 120
Mirror with light for washbasin 120

25,0 kg

1180

800

24

299
Sphinx 420 Badkamermeubelen
Meubles de salle de bains
Badezimmermöbel
Bathroom furniture

Wastafelspiegel smal voor wastafel 90 (Code S8M2586)


Miroir pour lavabo 90
Spiegel für Waschtisch 90
Mirror for washbasin 90

6,0 kg

880

300

24

Wastafelspiegel smal voor wastafel 120 (Code S8M2587)


Miroir pour lavabo 120
Spiegel für Waschtisch 120
Mirror for washbasin 120

11,0 kg

1180

360

24
Fonteinspiegel (Code S8M2581)
Miroir pour lave-mains
Spiegel für Handwaschbecken
Mirror for hand-rinse basin

8,0 kg

380

800

24

300
Sphinx 420 Badkamermeubelen
Meubles de salle de bains
Badezimmermöbel
Bathroom furniture

Verstelbare meubelpoten (Code S8H934000)


Pieds ajustables pour meubles
Einstelbare Möbelfüsse
Adjustable furniture feet

1,0 kg

60 411
15
15 256

162
8

301
Sphinx 420 Accessoires
Accessoires
Zubehör
Accessories

Zeepschaal Sphinx 420 (Code S8HK91C00)


Porte-savon Sphinx 420
Seifenschale Sphinx 420
Soapholder Sphinx 420

125

45

135

Glashouder Sphinx 420 (Code S8HK92C00)


Porte-verre Sphinx 420
Glashalter Sphinx 420
Tumblerholder Sphinx 420

125 105

45

135

Planchet Sphinx 420 60/90/120 (Code S8HK94C00/S8HK96C00/S8HK97C00)


Tablette Sphinx 420 60/90/120
Ablage Sphinx 420 60/90/120
Shelf Sphinx 420 60/90/120

A B C
60 580 120 45
90 880 120 45
120 1180 120 45
A

C
B

302
Sphinx 420 Accessoires
Accessoires
Zubehör
Accessories

Handdoekrek (Code S8HK42C00)


Porte-essuie
Handtuchhalter
Towel holder

45

45

335

Closetborstelhouder (Code S8HK47C00)


Porte-brosse
WC-Bürstenhalter
Toiletbrushholder

125

415

85

Closetrolhouder Sphinx 420 (Code S8HK93C00)


Porte-rouleau Sphinx 420
Papierrollenhalter Sphinx 420
Paperholder Sphinx 420

125 135

115

303
Sphinx 420 Accessoires
Accessoires
Zubehör
Accessories

Reserve-closetrolhouder (Code S8HK49C00)


Porte rouleau WC de réserve
Ersatz-Papierrollenhalter
Spare paper holder

45

45

155

Kledinghaak (Code S8HK82C00)


Patère
Kleiderhaken
Robehook

45

800
750

304
Sphinx 420 Kranen
Robinetterie
Armature
Taps

Fonteinkraan Sphinx 450 en Sphinx Atlantic (Code S8HT71000)


Robinet eau froide Sphinx 450 et Sphinx Atlantic
Standventil Sphinx 450 und Sphinx Atlantic
Basin tap Sphinx 450 and Sphinx Atlantic

Wastafelmengkraan Sphinx 450 (Code S8HT73000)


Mitigeur lavabo Sphinx 450
Einhebelmischer Waschtisch Sphinx 450
Washbasin mixer Sphinx 450

Wastafelmengkraan Sphinx 450 - wandmodel verlengd (Code S8HT74500)


Mitigeur lavabo Sphinx 450 - version allongée mural
Waschtisch-Wandbatterie Sphinx 450 - verlängert
Washbasin mixer Sphinx 450 - elongated concealed model

305
Sphinx 420 Kranen
Robinetterie
Armature
Taps

Douchemengkraan Sphinx 450 (Code S8HT76000)


Mitigeur douche Sphinx 450
Einhebelmischer Dusche Sphinx 450
Shower mixer Sphinx 450

Badmengkraan Sphinx 450 (Code S8HT77000)


Mitigeur baignoire Sphinx 450
Einhebelmischer Badewanne Sphinx 450
Bath mixer Sphinx 450

Thermostatische douchemengkraan Sphinx 450 en Sphinx Atlantic (Code S8HT86000)


Mitigeur douche thermostatique Sphinx 450 et Sphinx Atlantic
Thermostat-Mischbatterie für Dusche Sphinx 450 und Sphinx Atlantic
Shower mixer thermostatic Sphinx 450 and Sphinx Atlantic

306
Sphinx 420 Kranen
Robinetterie
Armature
Taps

Thermostatische badmengkraan Sphinx 450 en Sphinx Atlantic (Code S8HT87000)


Mitigeur baignoire thermostatique Sphinx 450 et Sphinx Atlantic
Thermostat-Mischbatterie für Wanne Sphinx 450 und Sphinx Atlantic
Bath mixer thermostatic Sphinx 450 and Sphinx Atlantic

Douchegarnituur Sphinx 450 en Sphinx Atlantic (Code S8HT55001)


Ensemble de douche Sphinx 450 et Sphinx Atlantic
Duschkopf und Gleistange Sphinx 450 und Sphinx Atlantic
Handshower rail and soapholder Sphinx 450 and Sphinx Atlantic

307
Sphinx 420 Kranen
Robinetterie
Armature
Taps

Badgarnituur Sphinx 450 en Sphinx Atlantic (Code S8HT56001)


Garniture de douche pour baignoire Sphinx 450 et Sphinx Atlantic
Duschkopf mit Halter Sphinx 450 und Sphinx Atlantic
Handshower and hook Sphinx 450 and Sphinx Atlantic

308
Sphinx
Sphinx 450 Pagina/Page
Seite/Page
Closetcombinatie Sphinx 450 universeel 311
15
Duo Sphinx 450 universel
Universale Klosettkombination Sphinx 450
Universal WC suite Sphinx 450

Wandcloset Sphinx 450 312


Cuvette suspendue Sphinx 450
Wand-WC Sphinx 450
Wallhung closet-pan Sphinx 450

Closetzitting Sphinx 450 313


Abattant Sphinx 450
WC-Sitz Sphinx 450
Seat and cover Sphinx 450

Wastafel Sphinx 450 40 314


Lavabo Sphinx 450 40
Waschtisch Sphinx 450 40
Washbasin Sphinx 450 40

Sifonkap Sphinx 450 voor wastafel 40 314


Cache-siphon Sphinx 450 pour lavabo 40
Halbsäule Sphinx 450 für Waschtisch 40
Waste cover Sphinx 450 for washbasin 40

Wastafel Sphinx 450 60 315


Lavabo Sphinx 450 60
Waschtisch Sphinx 450 60
Washbasin Sphinx 450 60

Wastafel Sphinx 450 60 rechts 316


Lavabo Sphinx 450 60 droite
Waschtisch Sphinx 450 rechts
Washbasin Sphinx 450 40 right

Wastafel Sphinx 450 60 links 317


Lavabo Sphinx 450 60 gauche
Waschtisch Sphinx 450 links
Washbasin Sphinx 450 40 left

Wastafel Sphinx 450 70 318


Lavabo Sphinx 450 70
Waschtisch Sphinx 450 70
Washbasin Sphinx 450 70

Sifonkap Sphinx 450 voor wastafel 60-70 315-316-317-318


Cache-siphon Sphinx 450 pour lavabo 60-70
Halbsäule Sphinx 450 für Waschtisch 60-70
Waste cover Sphinx 450 for washbasin 60-70

309
Pagina/Page
Seite/Page
Fontein Sphinx 450 28 319
Lave-mains Sphinx 450 28
Handwaschbecken Sphinx 450 28
Hand-rinse basin Sphinx 450 28

Fontein Sphinx 450 40 rechts 320


Lave-mains Sphinx 450 40 droite
Handwaschbecken Sphinx 450 40 rechts
Hand-rinse basin Sphinx 450 40 right

Fontein Sphinx 450 40 links 321


Lave-mains Sphinx 450 40 gauche
Handwaschbecken Sphinx 450 40 links
Hand-rinse basin Sphinx 450 40 left

Sifonkap Sphinx 450 voor fontein 28-40 319-320-321


Cache-siphon Sphinx 450 pour lave-mains 28-40
Halbsäule Sphinx 450 für Handwaschbecken 28-40
Waste cover Sphinx 450 for hand-rinse basin 28-40

Bidet Sphinx 450 322


Bidet Sphinx 450
Standbidet Sphinx 450
Bidet Sphinx 450

Wandbidet Sphinx 450 323


Bidet suspendu Sphinx 450
Wandbidet Sphinx 450
Wallhung bidet Sphinx 450

Duobad Sphinx 450 180 x 80 324


Baignoire duo Sphinx 450 180 x 80
Duo-Badewanne Sphinx 450 180 x 80
Twinbath Sphinx 450 180 x 80

Badkamermeubelen Sphinx 450 325


Meubles de salle de bains Sphinx 450
Badezimmermöbel Sphinx 450
Bathroom furniture Sphinx 450

Accessoires Sphinx 450 329


Accessoires Sphinx 450
Zubehör Sphinx 450
Accessories Sphinx 450

Kranen Sphinx 450 332


Robinetterie Sphinx 450
Armature Sphinx 450
Taps Sphinx 450

310
Sphinx 450 (Code S8167) Closetcombinatie
Duo
(Code S8567) Klosettkombination
WC suite

AO= Code S8H897000, S= Code S8H898000

30,7 kg (Code S8167)


10,0 kg (Code S8567)

EN 33

KIWA-6
EN 997

DF 8
Voor spoeling met 3 of 6 liter
Pour rinçage avec 3 ou 6 litres
Für Spülung mit 3 oder 6 Liter
For flushing with 3 or 6 litres

S4
Spoelhoeveelheid instelbaar
Quantité d’eau réglable
Spülmenge einstelbar
Flush capacity adjustable

Zie pagina 421 en separate montagehandleiding


Voir page 427 et instructions de montage séparées
Siehe Seite 433 und separate Montageanleitungen
See page 439 and seperate mounting instructions

Met bevestigingsset.
Jeu de fixation inclus.
Inkl. Montageset.
Fixingset included.

311
Sphinx 450 (Code S8247) Wandcloset
Cuvette suspendue
Wandklosett
Wallhung closet-pan

18,5 kg

EN 38

KIWA-6-A
EN 997

Zie pagina 420


Voir page 426
Siehe Seite 432
See page 438

312
Sphinx 450 (Code S8H560) Zitting
Abattant
WC-Sitz
Seat and cover

313
Sphinx 450 40 (Code S8343) Wastafel
Lavabo
Waschtisch
Washbasin

8,0 kg

Sphinx 450 (Code S8HS11)


Incl. montageset
Incl. jeu de fixation
Inkl. Montageset
Fixingset included

2,0 kg (Code S8HS11)

Zie separate montagehandleiding


Voir instructions de montage séparées
Siehe separate Montageanleitungen
See seperate mounting instructions

Incl. sifon en plug.


Incl. siphon et crépine.
Inkl. Sifon und Ablaufgarnitur.
Incl. waste and plug.

314
Sphinx 450 60 (Code S8349) Wastafel
Lavabo
Waschtisch
Washbasin

15,0 kg

Sphinx 450 (Code S8HS12)

5,2 kg (Code S8HS12)

Zie separate montagehandleiding


Voir instructions de montage séparées
Siehe separate Montageanleitungen
See seperate mounting instructions

Incl. sifon en plug.


Incl. siphon et crépine.
Inkl. Sifon und Ablaufgarnitur.
Incl. waste and plug.

315
Sphinx 450 60 (Code S8350) Wastafel rechts
Lavabo droite
Waschtisch rechts
Washbasin right

15,0 kg

Sphinx 450 (Code S8HS12)


Incl. montageset
Incl. jeu de fixation
Inkl. Montageset
Fixingset included

2,9 kg (Code S8HS12)

Zie separate montagehandleiding


Voir instructions de montage séparées
Siehe separate Montageanleitungen
See seperate mounting instructions

Incl. sifon en plug.


Incl. siphon et crépine.
Inkl. Sifon und Ablaufgarnitur.
Incl. waste and plug.

316
Sphinx 450 60 (Code S8351) Wastafel links
Lavabo gauche
Waschtisch links
Washbasin left

15,0 kg

Sphinx 450 (Code S8HS12)


Incl. montageset
Incl. jeu de fixation
Inkl. Montageset
Fixingset included

2,9 kg (Code S8HS12)

Zie separate montagehandleiding


Voir instructions de montage séparées
Siehe separate Montageanleitungen
See seperate mounting instructions

Incl. sifon en plug.


Incl. siphon et crépine.
Inkl. Sifon und Ablaufgarnitur.
Incl. waste and plug.

317
Sphinx 450 70 (Code S8352) Wastafel
Lavabo
Waschtisch
Washbasin

16,8 kg

Sphinx 450 (Code S8HS12)


Incl. montageset
Incl. jeu de fixation
Inkl. Montageset
Fixingset included

2,9 kg (Code S8HS12)

Zie separate montagehandleiding


Voir instructions de montage séparées
Siehe separate Montageanleitungen
See seperate mounting instructions

Incl. sifon en plug.


Incl. siphon et crépine.
Inkl. Sifon und Ablaufgarnitur.
Incl. waste and plug.

318
Sphinx 450 28 (Code S8417) Fontein
Lave-mains
Handwaschbecken
Hand-rinse basin

4,5 kg

Sphinx 450 (Code S8HS10)


Incl. montageset
Incl. jeu de fixation
Inkl. Montageset
Fixingset included

1,1 kg (Code S8HS10)

Zie separate montagehandleiding


Voir instructions de montage séparées
Siehe separate Montageanleitungen
See seperate mounting instructions

319
Sphinx 450 40 (Code S8419) Fontein rechts
Lave-mains droite
Handwaschbecken rechts
Hand-rinse basin right

6,1 kg

Sphinx 450 (Code S8HS10)


Incl. montageset
Incl. jeu de fixation
Inkl. Montageset
Fixingset included

1,1 kg (Code S8HS10)

Zie separate montagehandleiding


Voir instructions de montage séparées
Siehe separate Montageanleitungen
See seperate mounting instructions

320
Sphinx 450 40 (Code S8418) Fontein links
Lave-mains gauche
Handwaschbecken links
Hand-rinse basin left

6,1 kg

Sphinx 450 (Code S8HS10)


Incl. montageset
Incl. jeu de fixation
Inkl. Montageset
Fixingset included

1,1 kg (Code S8HS10)

Zie separate montagehandleiding


Voir instructions de montage séparées
Siehe separate Montageanleitungen
See seperate mounting instructions

321
Sphinx 450 (Code S8908) Bidet
Bidet
Standbidet
Bidet

25,5 kg

Zie pagina 421 en separate montagehandleiding


Voir page 427 et instructions de montage séparées
Siehe Seite 433 und separate Montageanleitungen
See page 439 and seperate mounting instructions

Incl. bevestigingsset, sifon en plug


Incl. jeu de fixation, siphon et crépine
Inkl. Montageset, Siphon und Ablaufgarnitur
Incl. fixing set, waste and plug

322
Sphinx 450 (Code S8942) Wandbidet
Bidet suspendu
Wandbidet
Wallhung bidet

19,0 kg

Zie pagina 420


Voir page 426
Siehe Seite 432
See page 438

Incl. sifon en plug.


Incl. siphon et crépine.
Inkl. Sifon und Ablaufgarnitur.
Incl. waste and plug.

323
Sphinx 450 180 x 80 (Code S8H0C0) Duobad
Baignoire duo
Duo-Badewanne
Twinbath

Hmax = 620
Hmin = 560

28,0 kg

EN 198
EN 232
EN 263

175 Ltr.

Met hoofdkussen
Avec repose-tête
Mit Kopfkissen
With headrest

Badpoten separaat te bestellen (Code S8H991000).


Jeu de pieds à commander séparément.
Badewannenfüsse separat bestellen.
Bath feet must be ordered seperately.

324
Sphinx 450 Badkamermeubelen
Meubles de salle de bains
Badezimmermöbel
Bathroom furniture

Hoge kast (links- of rechtsdraaiend) (Code S8M73101)


Armoire haute (ouverture gauche ou droite)
Hochschrank (links- oder rechts öffnend)
Tall unit (opening left or right)

34,0 kg

1400

330
325

Wastafelonderbouw voor wastafel 60 (Code S8M73108)


Armoire sous lavabo 60
Unterbau Waschtisch 60
Undercounter unit for washbasin 60

23,0 kg

500

380
600

325
Sphinx 450 Badkamermeubelen
Meubles de salle de bains
Badezimmermöbel
Bathroom furniture

Wastafelonderbouw voor wastafel 60 links (Code S8M73106)


Armoire sous lavabo 60 gauche
Unterbau Waschtisch 60 links
Undercounter unit for washbasin 60 left

23,0 kg

500

380
600

Wastafelonderbouw voor wastafel 60 rechts (Code S8M73107)


Armoire sous lavabo 60 droite
Unterbau Waschtisch 60 rechts
Undercounter unit for washbasin 60 right

23,0 kg

500

380
600

Wastafelonderbouw voor wastafel 70 (Code S8M73109)


Armoire sous lavabo 70
Unterbau Waschtisch 70
Undercounter unit for washbasin 70

28,0 kg

500

380
700

326
Sphinx 450 Badkamermeubelen
Meubles de salle de bains
Badezimmermöbel
Bathroom furniture

Wastafelonderbouw met glasplanchet voor wastafel 70 (Code S8M850)


Etagère en verre pour lavabo 70
Unterbau Waschtisch 70 mit Glasablage
Undercounter unit with glass shelf for washbasin 70

12,5 kg

700

480

380

Fonteinonderbouw voor fontein 28/40 links- of rechtsdraaiend


(Code S8M73104/S8M73105)
Armoire sous lave-mains ouverture gauche ou droite
Unterbau Handwaschbecken 28/40 links- oder rechts öffnend
Undercounter unit hand-rinse basin opening left or right

11,0 kg

500

250
280

327
Sphinx 450 Badkamermeubelen
Meubles de salle de bains
Badezimmermöbel
Bathroom furniture

Wastafelspiegel met verlichting (Code S8M73103)


Miroir pour lavabo avec éclairage
Spiegel für Waschtisch mit Beleuchtung
Mirror for washbasin with light

17,0 kg

720

30
700

Fonteinspiegel met verlichting (Code S8M73102)


Miroir pour lave-mains avec éclairage
Spiegel für Handwaschbecken mit Beleuchtung
Mirror for hand-rinse basin with light

7,0 kg

720

30
265

328
Sphinx 450 Accessoires
Accessoires
Zubehör
Accessories

Zeepschaal Sphinx 450 (Code S8HK41C00)


Porte-savon Sphinx 450
Seifenschale Sphinx 450
Soapholder Sphinx 450

125

45

135

Glashouder Sphinx 450 (Code S8HK43C00)


Porte-verre Sphinx 450
Glashalter Sphinx 450
Glassholder Sphinx 450

125 105

45

135

Planchet Sphinx 450 32,5 (Code S8HK44C00)


Tablette Sphinx 450 32,5
Ablage Sphinx 450 32,5
Shelf Sphinx 450c 32,5

325

45

160

329
Sphinx 450 Accessoires
Accessoires
Zubehör
Accessories

Planchet Sphinx 450 60/70 (Code S8HK45C00/S8HK46C00)


Tablette Sphinx 450 60/70
Ablage Sphinx 450 60/70
Shelf Sphinx 450 60/70
A B C
60 600 120 45
70 700 120 45

C
B

Handdoekrek Sphinx 450 (Code S8HK42C00)


Porte-essuie Sphinx 450
Handtuchhalter Sphinx 450
Towel holder Sphinx 450

45

45

335

Closetborstelhouder Sphinx 450 (Code S8HK47C00)


Porte-brosse WC Sphinx 450
WC Bürstenhalter Sphinx 450
Toilet brush holder Sphinx 450

125

415

85

330
Sphinx 450 Accessoires
Accessoires
Zubehör
Accessories

Closetrolhouder Sphinx 450 (Code S8HK48C00)


Porte-rouleau Sphinx 450
Papierrollenhalter Sphinx 450c
Paper holder Sphinx 450

125 135

115

Reserve-closetrolhouder Sphinx 450 (Code S8HK49C00)


Porte rouleau WC de réserve Sphinx 450
Ersatz-Papierrollenhalter Sphinx 450
Spare paper holder Sphinx 450

45

45

155

Kledinghaak Sphinx 450 (Code S8HK82C00)


Patère Sphinx 450
Kleiderhaken Sphinx 450
Robehook Sphinx 450

45

800
750

331
Sphinx 450 Kranen
Robinetterie
Armature
Taps

Fonteinkraan Sphinx 450 (Code S8HT71000)


Robinet eau froide Sphinx 450
Standventil Sphinx 450
Basin tap Sphinx 450

Fonteinkraan Sphinx 450 - wandmodel (Code S8HT72000)


Robinet eau froide mural Sphinx 450
Wandventil Sphinx 450
Basin tap Sphinx 450 - wall version

Wastafelmengkraan Sphinx 450 (Code S8HT73000)


Mitigeur lavabo Sphinx 450
Einhebelmischer Waschtisch Sphinx 450
Washbasin mixer Sphinx 450

332
Sphinx 450 Kranen
Robinetterie
Armature
Taps

Wastafelmengkraan Sphinx 450 - wandmodel (Code S8HT74000)


Mitigeur lavabo mural Sphinx 450
Waschtisch-Wandbatterie Sphinx 450
Washbasin mixer Sphinx 450 - concealed

Bidetmengkraan Sphinx 450 (Code S8HT75000)


Mitigeur bidet Sphinx 450
Einhebelmischer bidet Sphinx 450
Bidet mixer Sphinx 450

Douchemengkraan Sphinx 450 (Code S8HT76000)


Mitigeur douche Sphinx 450
Einhebelmischer Dusche Sphinx 450
Shower mixer Sphinx 450

333
Sphinx 450 Kranen
Robinetterie
Armature
Taps

Badmengkraan Sphinx 450 (Code S8HT77000)


Mitigeur baignoire Sphinx 450
Einhebelmischer Badewanne Sphinx 450
Bath mixer Sphinx 450

Thermostatische douchemengkraan Sphinx 450 (Code S8HT86000)


Mitigeur douche thermostatique Sphinx 450
Thermostat-Mischbatterie für Dusche Sphinx 450
Shower mixer thermostatic Sphinx 450

Thermostatische badmengkraan Sphinx 450 (Code S8HT87000)


Mitigeur baignoire thermostatique Sphinx 450
Thermostat-Mischbatterie für Wanne Sphinx 450
Bath mixer thermostatic Sphinx 450

334
Sphinx 450 Kranen
Robinetterie
Armature
Taps

Douchegarnituur Sphinx 450 (Code S8HT55001)


Ensemble de douche Sphinx 450
Duschkopf und Gleistange Sphinx 450
Handshower rail Sphinx 450

Badgarnituur Sphinx 450 (Code S8HT56001)


Garniture de douche pour baignoire Sphinx 450
Duschkopf mit Halter Sphinx 450
Handshower and hook Sphinx 450

335
336
Sphinx
Wastafelconcepten
Concepts lavabo
Waschtisch Konzepte
Washbasin concepts 16
Pagina/Page
Seite/Page
Opzetwastafel Punto 45* 339
Lavabo à poser Punto 45*
Aufsatz-Waschtisch Punto 45*
Free standing washbasin Punto 45*

Opzetwastafel Quadro 50 340


Lavabo à poser Quadro 50
Aufsatz-Waschtisch Quadro 50
Free standing washbasin Quadro 50

Kranen Sphinx 450 341


Robinetterie Sphinx 450
Armature Sphinx 450
Taps Sphinx 450

* Uitlopend per 01.04.2008.


* Fin de série à.p.d. 01.04.2008.
* Begrenzt lieferbar ab 01.04.2008.
* Running out as of 01.04.2008.

337
338
Punto (Code S8W71) Opzetwastafel
Lavabo à poser
Aufsatz-Waschtisch
Free standing washbasin

8,6 kg

Met kunststof overloopkanaal.


Avec trop-plein rectangulaire synthétique.
Mit kunststoff Überlauf.
With plastic overflow.

*Uitlopend per 1.1.2008.


*Fin de série à.p.d. 01.04.2008.
*Begrenzt lieferbar ab 01.04.2008.
*Running out as of 01.04.2008.

339
Quadro (Code S8W70) Opzetwastafel
Lavabo à poser
Aufsatz-Waschtisch
Free standing washbasin

10,2 kg

Incl. sifon en plug.


Incl. siphon et crépine.
Inkl. Sifon und Ablaufgarnitur.
Incl. waste and plug.

340
Sphinx 450 Kranen
Robinetterie
Armature
Taps

Wastafelmengkraan Sphinx 450 (incl. waste) (Code S8HT73001)


Mitigeur lavabo Sphinx 450 (avec vidage automatique)
Einhebelmischer Waschtisch Sphinx 450 (mit Ablauf)
Washbasin mixer Sphinx 450 (incl. waste)

Wastafelmengkraan Sphinx 450 - wandmodel (Code S8HT74500)


Mitigeur lavabo mural Sphinx 450
Waschtisch-Wandbatterie Sphinx 450
Washbasin mixer Sphinx 450 - consealed

Wastafelmengkraan Sphinx 450 (Code S8HT73500)


Mitigeur lavabo Sphinx 450
Einhebelmischer Waschtisch Sphinx 450
Washbasin mixer Sphinx 450

341
342
Sphinx
Universele Inbouwwastafels
Lavabos encastrés universels
Universal Einbau-Waschtisch
Countertop Vanity washbasins
Pagina/Page
Seite/Page
Opbouwwastafel Sphinx 300 A 60x47,5 cm
Lavabo sur-encastré Sphinx 300 A 60x47,5 cm
345 17
Einbau-Waschtisch Sphinx 300 A 60x47,5 cm
Countertop washbasin Sphinx 300 A 60x47,5 cm

Opbouwwastafel Sphinx 300 B 60x46 cm 346


Lavabo sur-encastré Sphinx 300 B 60x46 cm
Einbau-Waschtisch Sphinx 300 B 60x46 cm
Countertop washbasin Sphinx B 60x46 cm

Opbouwwastafel Sphinx 300 C Ø 48,5 cm 347


Lavabo sur-encastré Sphinx 300 C Ø 48,5 cm
Einbau-Waschtisch Sphinx 300 C Ø 48,5 cm
Countertop washbasin Sphinx C Ø 48,5 cm

Onderbouwwastafel Sphinx 300 K Ø 46 cm 348


Lavabo sous-encastré Sphinx 300 K Ø 46 cm
Unterbau-Waschtisch Sphinx 300 K Ø 46 cm
Undercounter washbasin Sphinx K Ø 46 cm

Opbouwwastafel Como Ø 49 cm 349


Lavabo sur-encastré Como Ø 49 cm
Einbau-Waschtisch Como Ø 49 cm
Countertop washbasin Como Ø 49 cm

Opbouwwastafel Garda 57x43,5 cm 350


Lavabo sur-encastré Garda 57x43,5 cm
Einbau-Waschtisch Garda 57x43,5 cm
Countertop washbasin Garda 57x43,5 cm

343
344
Sphinx 300 A 60 (Code S8W003) Opbouwwastafel
Lavabo sur-encastré
Einbau-Waschtisch
Countertop washbasin

7,3 Kg

345
Sphinx 300 B 60 (Code S8W004) Opbouwwastafel
Lavabo sur-encastré
Einbau-Waschtisch
Countertop washbasin

7,8 Kg

346
Sphinx 300 C 48,5 (Code S8W005) Opbouwwastafel
Lavabo sur-encastré
Einbau-Waschtisch
Countertop washbasin

7,8 Kg

347
Sphinx 300 K 46 (Code S8W006) Onderbouwwastafel
Lavabo sous-encastré
Unterbau-Waschtisch
Undercounter washbasin

7,2 Kg

348
Como (Code S8W96) Opbouwwastafel
Lavabo sur-encastré
Einbau-Waschtisch
Countertop washbasin

8,76 Kg

Uitsluitend voor de Belgische markt verkrijgbaar.


Uniquement disponible sur le marché Belge.
Nur für den Belgischen Markt verfügbar.
Only available for the Belgian market.

349
Garda (Code S8W97) Opbouwwastafel
Lavabo sur-encastré
Einbau-Waschtisch
Countertop washbasin

8,79 Kg

Uitsluitend voor de Belgische markt verkrijgbaar.


Uniquement disponible sur le marché Belge.
Nur für den Belgischen Markt verfügbar.
Only available for the Belgian market.

350
Sphinx
Universele fonteinen
Lave-mains universels
Universal Handwaschbecken
Universal hand-rinse basins
Pagina/Page
Seite/Page
Fontein Bari* 353
Lave-mains Bari*
Handwaschbecken Bari*
Hand-rinse basin Bari*

Fontein Sphinx Atlantic 34 354


18
Lave-mains Sphinx Atlantic 34
Handwaschbecken Sphinx Atlantic 34
Hand-rinse basin Sphinx Atlantic 34

Hoekfontein Sphinx Atlantic 34 355


Lave-mains d'angle Sphinx Atlantic 34
Eckhandwaschbecken Sphinx Atlantic 34
Corner hand-rinse basin Sphinx Atlantic 34

Sifonkap voor hoekfontein Sphinx Atlantic 355


Cache-siphon pour lave-mains d'angle Sphinx Atlantic
Halbsäule für Eckhandwaschbecken Sphinx Atlantic
Waste cover for corner hand-rinse basin Sphinx Atlantic

*Uitsluitend voor de Belgische markt verkrijgbaar.


*Uniquement disponible sur le marché Belge.
*Nur für den Belgischen Markt verfügbar.
*Only available for the Belgian market.

351
352
Bari (Code S8479) Fontein
Lave-mains
Handwaschbecken
Hand-rinse basin

6,91 Kg

(Code S8479000..0)

(Code S8479010..0)

Uitsluitend voor de Belgische markt verkrijgbaar.


Uniquement disponible sur le marché Belge.
Nur für den Belgischen Markt verfügbar.
Only available for the Belgian market.

353
Sphinx Atlantic 34 (Code S8446) Fontein
Lave-mains
Handwaschbecken
Hand-rinse basin

7,2 Kg

Zie separate montagehandleiding


Voir instructions de montage separées
Siehe separate Montageanleitungen
See seperate mounting instructions

120

354
Sphinx Atlantic 34 (Code S8476) Hoekfontein
Lave-mains d’angle
Eckhandwaschbecken
Corner hand-rinse basin

7,5 kg

NEN-EN 111

Sphinx Atlantic (Code S8HS02)


Incl. montageset
Incl. jeu de fixation
Inkl. Montageset
Fixingset included

2,7 kg (Code S8HS02)

Zie separate montagehandleiding


Voir instructions de montage separées
Siehe separate Montageanleitungen
See seperate mounting instructions

120

355
356
Sphinx
Baden/Douchebakken/Drains
Baignoires/Receveurs de douche /Drains
Badewannen/Duschwannen/Drains
Pagina/Page
Bathtubs/Showertrays/Drains Seite/Page
Bad RossoVivo 192,5 x 92,5 363
Baignoire RossoVivo 192,5 x 92,5
Badewanne RossoVivo 192,5 x 92,5
Bathtub RossoVivo 192,5 x 92,5

Bad JOOP! 150,5 x 90,5 364


Baignoire JOOP! 150,5 x 90,5
Badewanne JOOP! 150,5 x 90,5
Bathtub JOOP! 150,5 x 90,5

Duobad JOOP! 180 x 90


Baignoire duo JOOP! 180 x 90
365
19
Duo-Badewanne JOOP! 180 x 90
Twinbath JOOP! 180 x 90

Duobad JOOP! 190,5 x 90,5 366


Baignoire duo JOOP! 190,5 x 90,5
Duo-Badewanne JOOP! 190,5 x 90,5
Twinbath JOOP! 190,5 x 90,5

Duobad Terra 180 x 90 367


Baignoire duo Terra 180 x 90
Duo-Badewanne Terra 180 x 90
Twinbath Terra 180 x 90

Duobad Terra 190 x 90 368


Baignoire duo Terra 190 x 90
Duo-Badewanne Terra 190 x 90
Twinbath Terra 190 x 90

Duobad Progress 180 x 80 369


Baignoire duo Progress 180 x 80
Duo-Badewanne Progress 180 x 80
Twinbath Progress 180 x 80

Duobad Progress 190 x 90 370


Baignoire duo Progress 190 x 90
Duo-Badewanne Progress 190 x 90
Twinbath Progress 190 x 90

Bad Continental 170 x 75 371


Baignoire Continental 170 x 75
Badewanne Continental 170 x 75
Bathtub Continental 170 x 75

357
Pagina/Page
Seite/Page
Douchebak JOOP! 90 x 90 372
Receveur de douche JOOP! 90 x 90
Duschwanne JOOP! 90 x 90
Showertray JOOP! 90 x 90

Douchebak JOOP! 100 x 90 373


Receveur de douche JOOP! 100 x 90
Duschwanne JOOP! 100 x 90
Showertray JOOP! 100 x 90

Douchebak JOOP! 120 x 90 374


Receveur de douche JOOP! 120 x 90
Duschwanne JOOP! 120 x 90
Showertray JOOP! 120 x 90

Douchebak Terra 90 x 80 375


Receveur de douche Terra 90 x 80
Duschwanne Terra 90 x 80
Showertray Terra 90 x 80

Douchebak Terra 90 x 90 376


Receveur de douche Terra 90 x 90
Duschwanne Terra 90 x 90
Showertray Terra 90 x 90

Douchebak Terra 90 kwartrond 377


Receveur de douche Terra 90 quart de rond
Duschwanne Terra 90 V-kreis
Showertray Terra 90 quadrant

Douchebak Terra 90 vijfhoek 378


Receveur de douche Terra 90 pentagonal
Duschwanne Terra 90 5-eck
Showertray Terra 90 pentangle

Douchebak Terra 100 x 80 379


Receveur de douche Terra 100 x 80
Duschwanne Terra 100 x 80
Showertray Terra 100 x 80

Douchebak Terra 100 x 90 380


Receveur de douche Terra 100 x 90
Duschwanne Terra 100 x 90
Showertray Terra 100 x 90

Douchebak Terra 100 x 100 381


Receveur de douche Terra 100 x 100
Duschwanne Terra 100 x 100
Showertray Terra 100 x 100

358
Pagina/Page
Seite/Page
Douchebak Terra 100 kwartrond 382
Receveur de douche Terra 100 quart de rond
Duschwanne Terra 100 V-kreis
Showertray Terra 100 quadrant

Douchebak Terra 100 vijfhoek 383


Receveur de douche Terra 100 pentagonal
Duschwanne Terra 100 5-eck
Showertray Terra 100 pentangle

Douchebak Terra 120 x 90 384


Receveur de douche Terra 120 x 90
Duschwanne Terra 120 x 90
Showertray Terra 120 x 90

Douchebak Terra 140 x 90 385


Receveur de douche Terra 140 x 90
Duschwanne Terra 140 x 90
Showertray Terra 140 x 90

Douchebak Plana 80 kwartrond 386


Receveur de douche Plana 80 quart de rond
Duschwanne Plana 80/4 V-kreis
Showertray Plana 80 quadrant

Douchebak Plana 90 x 80 387


Receveur de douche Plana 90 x 80
Duschwanne Plana 90 x 80
Showertray Plana 90 x 80

Douchebak Plana 90 x 90 388


Receveur de douche Plana 90 x 90
Duschwanne Plana 90 x 90
Showertray Plana 90 x 90

Douchebak Plana 90 kwartrond 389


Receveur de douche Plana 90 quart de rond
Duschwanne Plana 90/4 V-kreis
Showertray Plana 90 quadrant

Douchebak Plana 90 vijfhoek 390


Receveur de douche Plana 90 pentagonal
Duschwanne Plana 90 5-eck
Showertray Plana 90 pentangle

Douchebak Plana 100 x 100 391


Receveur de douche Plana 100 x 100
Duschwanne Plana 100 x 100
Showertray Plana 100 x 100

359
Pagina/Page
Seite/Page
Douchebak Plana 100 kwartrond 392
Receveur de douche Plana 100 quart de rond
Duschwanne Plana 100 V-kreis
Showertray Plana 100 quadrant

Douchebak Plana 100 vijfhoek 393


Receveur de douche Plana 100 pentagonal
Duschwanne Plana 100 5-eck
Showertray Plana 100 pentangle

Douchebak Plana 120 x 90 394


Receveur de douche Plana 120 x 90
Duschwanne Plana 120 x 90
Showertray Plana 120 x 90

Douchebak Sphinx 320 80 x 80 395


Receveur de douche Sphinx 320 80 x 80
Duschwanne Sphinx 320 80 x 80
Showertray Sphinx 320 80 x 80

Douchebak Sphinx 320 90 x 90 396


Receveur de douche Sphinx 320 90 x 90
Duschwanne Sphinx 320 90 x 90
Showertray Sphinx 320 90 x 90

Douchebak Sphinx 320 90 kwartrond 397


Receveur de douche Sphinx 320 90 quart de rond
Duschwanne Sphinx 320 90 V-kreis
Showertray Sphinx 320 90 quadrant

Douchebak Sphinx 320 90 vijfhoek 398


Receveur de douche Sphinx 320 90 pentagonal
Duschwanne Sphinx 320 90 5-eck
Showertray Sphinx 320 90 pentangle

Douchebak Sphinx 320 100 x 80 399


Receveur de douche Sphinx 320 100 x 80
Duschwanne Sphinx 320 100 x 80
Showertray Sphinx 320 100 x 80

Douchebak Sphinx 320 100 x 100 400


Receveur de douche Sphinx 320 100 x 100
Duschwanne Sphinx 320 100 x 100
Showertray Sphinx 320 100 x 100

Douchebak Sphinx 320 100 kwartrond 401


Receveur de douche Sphinx 320 100 quart de rond
Duschwanne Sphinx 320 100 V-kreis
Showertray Sphinx 320 100 quadrant

360
Pagina/Page
Seite/Page
Douchebak Sphinx 320 120 x 90 402
Receveur de douche Sphinx 320 120 x 90
Duschwanne Sphinx 320 120 x 90
Showertray Sphinx 320 120 x 90

SphinxDrain 403
SphinxDrain
SphinxDrain
SphinxDrain

361
362
RossoVivo (Code S8H0RV) Bad
192,5 x 92,5 Baignoire
Badewanne
Bathtub

H = 600

45,0 Kg (Code S8H0RV0)


55,0 kg (Code S8H0RVA)
Met/avec/mit/with Airpool

EN 198
EN 232
EN 263

230 Ltr.

363
JOOP! 150,5 x 90,5 (Code S8JP6227) Bad
Baignoire
Badewanne
Bathtub

150,5

10 0
90,5

100
10 0 10 0

52

80
70
650
H

10 55

52

Hmax = 850
Hmin = 800

24,0 kg

EN 198
EN 232
EN 263

305 Ltr.

Wordt geleverd inclusief badpoten.


Livrée avec pieds.
Geliefert mit Badewannenfüssen.
Bath feet included.

364
JOOP! 180 x 90 (Code S8JP6225) Duobad
Baignoire duo
Duo-Badewanne
Twinbath

180

10 0
90

100
10 0 10 0
52

80
70
470
H

1144

52

Hmax = 670
Hmin = 620

24,0 kg

EN 198
EN 232
EN 263

470 Ltr.

Wordt geleverd inclusief badpoten.


Livrée avec pieds.
Geliefert mit Badewannenfüssen.
Bath feet included.

365
JOOP! 190,5 x 90,5 (Code S8JP6226) Duobad
Baignoire duo
Duo-Badewanne
Twinbath

190,5

10 0
90,5

10 0
10 0 100

52

80
70
430

12 50
H

52

Hmax = 630
Hmin = 580

24,0 kg

EN 198
EN 232
EN 263

430 Ltr.

Wordt geleverd inclusief badpoten.


Livrée avec pieds.
Geliefert mit Badewannenfüssen.
Bath feet included.

366
Terra 180 x 90 (Code S8H0X0) Duobad
Baignoire duo
Duo-Badewanne
Twinbath

Hmax = 650
Hmin = 590

29,0 Kg

EN 198
EN 232
EN 263

170 Ltr.

Badpoten separaat te bestellen (Code S8H991000).


Jeu de pieds à commander séparément.
Badewannenfüsse separat bestellen.
Bath feet must be ordered seperately.

367
Terra 190 x 90 (Code S8H0T0) Duobad
Baignoire duo
Duo-Badewanne
Twinbath

Hmax = 610
Hmin = 550

50,0 Kg

EN 198
EN 232
EN 263

170 Ltr.

Badpoten separaat te bestellen (Code S8H991000).


Jeu de pieds à commander séparément.
Badewannenfüsse separat bestellen.
Bath feet must be ordered seperately.

368
Progress 180 x 80 (Code S8H0M0) Duobad
Baignoire duo
Duo-Badewanne
Twinbath

Hmax = 610
Hmin = 550

48,0 Kg

EN 198
EN 232
EN 263

145 Ltr.

Badpoten separaat te bestellen (Code S8H991000).


Jeu de pieds à commander séparément.
Badewannenfüsse separat bestellen.
Bath feet must be ordered seperately.

369
Progress 190 x 90 (Code S8H0F0) Duobad
Baignoire duo
Duo-Badewanne
Twinbath

Hmax = 610
Hmin = 550

50,0 Kg

EN 198
EN 232
EN 263

155 Ltr.

Badpoten separaat te bestellen (Code S8H991000).


Jeu de pieds à commander séparément.
Badewannenfüsse separat bestellen.
Bath feet must be ordered seperately.

370
Continental 170 x 75 (Code S8H070) Bad
Baignoire
Badewanne
Bathtub

Hmax = 580
Hmin = 520

24,1 Kg

EN 198
EN 232
EN 263

120 Ltr.

Badpoten separaat te bestellen (Code S8H991000).


Jeu de pieds à commander séparément.
Badewannenfüsse separat bestellen.
Bath feet must be ordered seperately.

371
JOOP! 90 x 90 (Code S8JP6131) Douchebak
Receveur de douche
Duschwanne
Showertray

H = egaal met de vloer of 150-180*


au niveau du sol ou 150-180*
bodengleich oder 150-180*
level with floor or 150-180*

24,0 kg

EN 249
EN 251
EN 263

* In combinatie met douchebakpoten S8H863000, separaat te bestellen.


* En combinaison avec jeu de pieds S8H863000, à commander séparément.
* In Kombination mit Duschwannenfüssen S8H863000, separat zu bestellen.
* In combination with shower feet S8H863000, to be ordered seperately.

372
JOOP! 100 x 90 (Code S8JP6132) Douchebak
Receveur de douche
Duschwanne
Showertray

H = egaal met de vloer of 150-180*


au niveau du sol ou 150-180*
bodengleich oder 150-180*
level with floor or 150-180*

24,0 kg

EN 249
EN 251
EN 263

* In combinatie met douchebakpoten S8H863000, separaat te bestellen.


* En combinaison avec jeu de pieds S8H863000, à commander séparément.
* In Kombination mit Duschwannenfüssen S8H863000, separat zu bestellen.
* In combination with shower feet S8H863000, to be ordered seperately.

373
JOOP! 120 x 90 (Code S8JP6133) Douchebak
Receveur de douche
Duschwanne
Showertray

H = egaal met de vloer of 150-180*


au niveau du sol ou 150-180*
bodengleich oder 150-180*
level with floor or 150-180*

24,0 kg

EN 249
EN 251
EN 263

* In combinatie met douchebakpoten S8H863000, separaat te bestellen.


* En combinaison avec jeu de pieds S8H863000, à commander séparément.
* In Kombination mit Duschwannenfüssen S8H863000, separat zu bestellen.
* In combination with shower feet S8H863000, to be ordered seperately.

374
Terra 90 x 80 (Code S8H2S0) Douchebak
Receveur de douche
Duschwanne
Showertray

H = egaal met de vloer of 120-140*


au niveau du sol ou 120-140*
bodengleich oder 120-140*
level with floor or 120-140*

11,0 Kg

EN 249
EN 251
EN 263

* In combinatie met douchebakpoten S8H863000, separaat te bestellen.


* En combinaison avec jeu de pieds S8H863000, à commander séparément.
* In Kombination mit Duschwannenfüssen S8H863000, separat zu bestellen.
* In combination with shower feet S8H863000, to be ordered seperately.

375
Terra 90 x 90 (Code S8H2T0) Douchebak
Receveur de douche
Duschwanne
Showertray

H = egaal met de vloer of 120-140*


au niveau du sol ou 120-140*
bodengleich oder 120-140*
level with floor or 120-140*

12,0 Kg

EN 249
EN 251
EN 263

* In combinatie met douchebakpoten S8H863000, separaat te bestellen.


* En combinaison avec jeu de pieds S8H863000, à commander séparément.
* In Kombination mit Duschwannenfüssen S8H863000, separat zu bestellen.
* In combination with shower feet S8H863000, to be ordered seperately.

376
Terra 90 (Code S8H2W0) Douchebak kwartrond
Receveur de douche quart de rond
Duschwanne V-kreis
Showertray quadrant

H = egaal met de vloer of 120-140, met paneel 140*


au niveau du sol ou 120-140, avec panneau 140*
bodengleich oder 120-140, mit Schürze 140*
level with floor or 120-140, with panel 140*

12,5 Kg
zonder paneel (Code S8H2W000..0)
sans panneau
ohne Schürze
without panel

15,5 Kg
met paneel,
incl. douchebakpoten (Code S8H2W001..0)
avec panneau, incl. jeu de pieds
mit Schürze, inkl. Duschwannenfüsse
with panel. incl. shower feet

EN 249
EN 251
EN 263

* In combinatie met douchebakpoten S8H863000,


separaat te bestellen voor douchebak zonder paneel.
* En combinaison avec jeu de pieds S8H863000,
à commander séparément pour receveur de douche sans panneau.
* In Kombination mit Duschwannefüssen S8H863000,
separat zu bestellen für Duschwanne ohne Schürze.
* In combination with shower feet S8H863000,
to be ordered seperately for showertray without panel.

377
Terra 90 (Code S8H2Z0) Douchebak vijfhoek
Receveur de douche pentagonal
Duschwanne 5-eck
Showertray pentangle

H = egaal met de vloer of 120-140, met paneel 140*


au niveau du sol ou 120-140, avec panneau 140*
bodengleich oder 120-140, mit Schürze 140*
level with floor or 120-140, with panel 140*

10,0 Kg
zonder paneel (Code S8H2Z000..0)
sans panneau
ohne Schürze
without panel

14,0 Kg
met paneel,
incl. douchebakpoten (Code S8H2Z001..0)
avec panneau, incl. jeu de pieds
mit Schürze, inkl. Duschwannenfüsse
with panel. incl. shower feet

EN 249
EN 251
EN 263

* In combinatie met douchebakpoten S8H863000,


separaat te bestellen voor douchebak zonder paneel.
* En combinaison avec jeu de pieds S8H863000,
à commander séparément pour receveur de douche sans panneau.
* In Kombination mit Duschwannefüssen S8H863000,
separat zu bestellen für Duschwanne ohne Schürze.
* In combination with shower feet S8H863000,
to be ordered seperately for showertray without panel.

378
Terra 100 x 80 (Code S8H2U0) Douchebak
Receveur de douche
Duschwanne
Showertray

H = egaal met de vloer of 120-140*


au niveau du sol ou 120-140*
bodengleich oder 120-140*
level with floor or 120-140*

14,0 Kg

EN 249
EN 251
EN 263

* In combinatie met douchebakpoten S8H863000, separaat te bestellen.


* En combinaison avec jeu de pieds S8H863000, à commander séparément.
* In Kombination mit Duschwannenfüssen S8H863000, separat zu bestellen.
* In combination with shower feet S8H863000, to be ordered seperately.

379
Terra 100 x 90 (Code S8H2Q0) Douchebak
Receveur de douche
Duschwanne
Showertray

H = egaal met de vloer of 120-140*


au niveau du sol ou 120-140*
bodengleich oder 120-140*
level with floor or 120-140*

14,0 Kg

EN 249
EN 251
EN 263

* In combinatie met douchebakpoten S8H863000, separaat te bestellen.


* En combinaison avec jeu de pieds S8H863000, à commander séparément.
* In Kombination mit Duschwannenfüssen S8H863000, separat zu bestellen.
* In combination with shower feet S8H863000, to be ordered seperately.

380
Terra 100 x 100 (Code S8H2X0) Douchebak
Receveur de douche
Duschwanne
Showertray

H = egaal met de vloer of 120-140*


au niveau du sol ou 120-140*
bodengleich oder 120-140*
level with floor or 120-140*

14,0 Kg

EN 249
EN 251
EN 263

* In combinatie met douchebakpoten S8H863000, separaat te bestellen.


* En combinaison avec jeu de pieds S8H863000, à commander séparément.
* In Kombination mit Duschwannenfüssen S8H863000, separat zu bestellen.
* In combination with shower feet S8H863000, to be ordered seperately.

381
Terra 100 (Code S8H2V0) Douchebak kwartrond
Receveur de douche quart de rond
Duschwanne V-kreis
Showertray quadrant

H = egaal met de vloer of 120-140, met paneel 140*


au niveau du sol ou 120-140, avec panneau 140*
bodengleich oder 120-140, mit Schürze 140*
level with floor or 120-140, with panel 140*

15,0 Kg
zonder paneel (Code S8H2V000..0)
sans panneau
ohne Schürze
without panel

19,0 Kg
met paneel,
incl. douchebakpoten (Code S8H2V001..0)
avec panneau, incl. jeu de pieds
mit Schürze, inkl. Duschwannenfüsse
with panel. incl. shower feet

EN 249
EN 251
EN 263

* In combinatie met douchebakpoten S8H863000,


separaat te bestellen voor douchebak zonder paneel.
* En combinaison avec jeu de pieds S8H863000,
à commander séparément pour receveur de douche sans panneau.
* In Kombination mit Duschwannefüssen S8H863000,
separat zu bestellen für Duschwanne ohne Schürze.
* In combination with shower feet S8H863000,
to be ordered seperately for showertray without panel.

382
Terra 100 (Code S8H2Y0) Douchebak vijfhoek
Receveur de douche pentagonal
Duschwanne 5-eck
Showertray pentangle

H = egaal met de vloer of 120-140, met paneel 140*


au niveau du sol ou 120-140, avec panneau 140*
bodengleich oder 120-140, mit Schürze 140*
level with floor or 120-140, with panel 140*

15,5 Kg
zonder paneel (Code S8H2Y000..0)
sans panneau
ohne Schürze
without panel

19,0 Kg
met paneel,
incl. douchebakpoten (Code S8H2Y001..0)
avec panneau, incl. jeu de pieds
mit Schürze, inkl. Duschwannenfüsse
with panel. incl. shower feet

EN 249
EN 251
EN 263

* In combinatie met douchebakpoten S8H863000,


separaat te bestellen voor douchebak zonder paneel.
* En combinaison avec jeu de pieds S8H863000,
à commander séparément pour receveur de douche sans panneau.
* In Kombination mit Duschwannefüssen S8H863000,
separat zu bestellen für Duschwanne ohne Schürze.
* In combination with shower feet S8H863000,
to be ordered seperately for showertray without panel.

383
Terra 120 x 90 (Code S8H2R0) Douchebak
Receveur de douche
Duschwanne
Showertray

H = egaal met de vloer of 120-140*


au niveau du sol ou 120-140*
bodengleich oder 120-140*
level with floor or 120-140*

17,0 Kg

EN 249
EN 251
EN 263

* In combinatie met douchebakpoten S8H863000, separaat te bestellen.


* En combinaison avec jeu de pieds S8H863000, à commander séparément.
* In Kombination mit Duschwannenfüssen S8H863000, separat zu bestellen.
* In combination with shower feet S8H863000, to be ordered seperately.

384
Terra 140 x 90 (Code S8H2F0) Douchebak
Receveur de douche
Duschwanne
Showertray

H = egaal met de vloer of 120-140*


au niveau du sol ou 120-140*
bodengleich oder 120-140*
level with floor or 120-140*

20,0 kg

EN 249
EN 251
EN 263

* In combinatie met douchebakpoten S8H863000, separaat te bestellen.


* En combinaison avec jeu de pieds S8H863000, à commander séparément.
* In Kombination mit Duschwannenfüssen S8H863000, separat zu bestellen.
* In combination with shower feet S8H863000, to be ordered seperately.

385
Plana 80 (Code S8H2J0) Douchebak kwartrond
Receveur de douche quart de rond
Duschwanne V-kreis
Showertray quadrant

H = egaal met de vloer of 145-165, met paneel 170*


au niveau du sol ou 145-165, avec panneau 170*
bodengleich oder 145-165, mit Schürze 170*
level with floor or 145-165, with panel 170*

9,0 Kg
zonder paneel (Code S8H2J000..0)
sans panneau
ohne Schürze
without panel

10,0 Kg
met paneel,
incl. douchebakpoten (Code S8H2J001..0)
avec panneau, incl. jeu de pieds
mit Schürze, inkl. Duschwannenfüsse
with panel. incl. shower feet

EN 249
EN 251
EN 263

* In combinatie met douchebakpoten S8H863000,


separaat te bestellen voor douchebak zonder paneel.
* En combinaison avec jeu de pieds S8H863000,
à commander séparément pour receveur de douche sans panneau.
* In Kombination mit Duschwannefüssen S8H863000,
separat zu bestellen für Duschwanne ohne Schürze.
* In combination with shower feet S8H863000,
to be ordered seperately for showertray without panel.

386
Plana 90 x 80 (Code S8H2H0) Douchebak
Receveur de douche
Duschwanne
Showertray

H = egaal met de vloer of 135-155*


au niveau du sol ou 135-155*
bodengleich oder 135-155*
level with floor or 135-155*

12,0 Kg

EN 249
EN 251
EN 263

* In combinatie met douchebakpoten S8H863000, separaat te bestellen.


* En combinaison avec jeu de pieds S8H863000, à commander séparément.
* In Kombination mit Duschwannenfüssen S8H863000, separat zu bestellen.
* In combination with shower feet S8H863000, to be ordered seperately.

387
Plana 90 x 90 (Code S8H2A0) Douchebak
Receveur de douche
Duschwanne
Showertray

H = egaal met de vloer of 135-155*


au niveau du sol ou 135-155*
bodengleich oder 135-155*
level with floor or 135-155*

10,0 Kg

EN 249
EN 251
EN 263

* In combinatie met douchebakpoten S8H863000, separaat te bestellen.


* En combinaison avec jeu de pieds S8H863000, à commander séparément.
* In Kombination mit Duschwannenfüssen S8H863000, separat zu bestellen.
* In combination with shower feet S8H863000, to be ordered seperately.

388
Plana 90 (Code S8H2D0) Douchebak kwartrond
Receveur de douche quart de rond
Duschwanne V-kreis
Showertray quadrant

H = egaal met de vloer of 145-165, met paneel 170*


au niveau du sol ou 145-165, avec panneau 170*
bodengleich oder 145-165, mit Schürze 170*
level with floor or 145-165, with panel 170*

16,0 Kg
zonder paneel (Code S8H2D000..0)
sans panneau
ohne Schürze
without panel

17,0 Kg
met paneel,
incl. douchebakpoten (Code S8H2D001..0)
avec panneau, incl. jeu de pieds
mit Schürze, inkl. Duschwannenfüsse
with panel. incl. shower feet

EN 249
EN 251
EN 263

* In combinatie met douchebakpoten S8H863000,


separaat te bestellen voor douchebak zonder paneel.
* En combinaison avec jeu de pieds S8H863000,
à commander séparément pour receveur de douche sans panneau.
* In Kombination mit Duschwannefüssen S8H863000,
separat zu bestellen für Duschwanne ohne Schürze.
* In combination with shower feet S8H863000,
to be ordered seperately for showertray without panel.

389
Plana 90 (Code S8H2C0) Douchebak vijfhoek
Receveur de douche pentagonal
Duschwanne 5-eck
Showertray pentangle

H = egaal met de vloer of 145-165, met paneel 170*


au niveau du sol ou 145-165, avec panneau 170*
bodengleich oder 145-165, mit Schürze 170*
level with floor or 145-165, with panel 170*

16,0 Kg
zonder paneel (Code S8H2C000..0)
sans panneau
ohne Schürze
without panel

17,0 Kg
met paneel,
incl. douchebakpoten (Code S8H2C001..0)
avec panneau, incl. jeu de pieds
mit Schürze, inkl. Duschwannenfüsse
with panel. incl. shower feet

EN 249
EN 251
EN 263

* In combinatie met douchebakpoten S8H863000,


separaat te bestellen voor douchebak zonder paneel.
* En combinaison avec jeu de pieds S8H863000,
à commander séparément pour receveur de douche sans panneau.
* In Kombination mit Duschwannefüssen S8H863000,
separat zu bestellen für Duschwanne ohne Schürze.
* In combination with shower feet S8H863000,
to be ordered seperately for showertray without panel.

390
Plana 100 x 100 (Code S8H2B0) Douchebak
Receveur de douche
Duschwanne
Showertray

H = egaal met de vloer of 135-155*


au niveau du sol ou 135-155*
bodengleich oder 135-155*
level with floor or 135-155*

21,0 Kg

EN 249
EN 251
EN 263

* In combinatie met douchebakpoten S8H863000, separaat te bestellen.


* En combinaison avec jeu de pieds S8H863000, à commander séparément.
* In Kombination mit Duschwannenfüssen S8H863000, separat zu bestellen.
* In combination with shower feet S8H863000, to be ordered seperately.

391
Plana 100 (Code S8H2E0) Douchebak kwartrond
Receveur de douche quart de rond
Duschwanne V-kreis
Showertray quadrant

H = egaal met de vloer of 145-165, met paneel 170*


au niveau du sol ou 145-165, avec panneau 170*
bodengleich oder 145-165, mit Schürze 170*
level with floor or 145-165, with panel 170*

17,0 Kg
zonder paneel (Code S8H2E000..0)
sans panneau
ohne Schürze
without panel

19,0 Kg
met paneel,
incl douchebakpoten (Code S8H2E001..0)
avec panneau, incl. jeu de pieds
mit Schürze, inkl. Duschwannenfüsse
with panel. incl. shower feet

EN 249
EN 251
EN 263

* In combinatie met douchebakpoten S8H863000,


separaat te bestellen voor douchebak zonder paneel.
* En combinaison avec jeu de pieds S8H863000,
à commander séparément pour receveur de douche sans panneau.
* In Kombination mit Duschwannefüssen S8H863000,
separat zu bestellen für Duschwanne ohne Schürze.
* In combination with shower feet S8H863000,
to be ordered seperately for showertray without panel.

392
Plana 100 (Code S8H2L0) Douchebak vijfhoek
Receveur de douche pentagonal
Duschwanne 5-eck
Showertray pentangle

H = egaal met de vloer of 145-165, met paneel 170*


au niveau du sol ou 145-165, avec panneau 170*
bodengleich oder 145-165, mit Schürze 170*
level with floor or 145-165, with panel 170*

17,0 Kg
zonder paneel (Code S8H2L000..0)
sans panneau
ohne Schürze
without panel

19,0 Kg
met paneel,
incl. douchebakpoten (Code S8H2L001..0)
avec panneau, incl. jeu de pieds
mit Schürze, inkl. Duschwannenfüsse
with panel. incl. shower feet

EN 249
EN 251
EN 263

* In combinatie met douchebakpoten S8H863000,


separaat te bestellen voor douchebak zonder paneel.
* En combinaison avec jeu de pieds S8H863000,
à commander séparément pour receveur de douche sans panneau.
* In Kombination mit Duschwannefüssen S8H863000,
separat zu bestellen für Duschwanne ohne Schürze.
* In combination with shower feet S8H863000,
to be ordered seperately for showertray without panel.

393
Plana 120 x 90 (Code S8H2K0) Douchebak
Receveur de douche
Duschwanne
Showertray

H = egaal met de vloer of 135-155*


au niveau du sol ou 135-155*
bodengleich oder 135-155*
level with floor or 135-155*

20,0 Kg

EN 249
EN 251
EN 263

* In combinatie met douchebakpoten S8H863000, separaat te bestellen.


* En combinaison avec jeu de pieds S8H863000, à commander séparément.
* In Kombination mit Duschwannenfüssen S8H863000, separat zu bestellen.
* In combination with shower feet S8H863000, to be ordered seperately.

394
Sphinx 320 80 x 80 (Code S8H301) Douchebak
Receveur de douche
Duschwanne
Showertray

50
200

200
¯90

800/
900

50
H 90

800/900

H = egaal met de vloer of 135-155*


au niveau du sol ou 135-155*
bodengleich oder 135-155*
level with floor or 135-155*

7,0 Kg

EN 249
EN 251
EN 263

* In combinatie met douchebakpoten S8H863000, separaat te bestellen.


* En combinaison avec jeu de pieds S8H863000, à commander séparément.
* In Kombination mit Duschwannenfüssen S8H863000, separat zu bestellen.
* In combination with shower feet S8H863000, to be ordered seperately.

395
Sphinx 320 90 x 90 (Code S8H302) Douchebak
Receveur de douche
Duschwanne
Showertray

50
200

200
¯90

800/
900

50
H 90

800/900

H = egaal met de vloer of 135-155*


au niveau du sol ou 135-155*
bodengleich oder 135-155*
level with floor or 135-155*

10,5 Kg

EN 249
EN 251
EN 263

* In combinatie met douchebakpoten S8H863000, separaat te bestellen.


* En combinaison avec jeu de pieds S8H863000, à commander séparément.
* In Kombination mit Duschwannenfüssen S8H863000, separat zu bestellen.
* In combination with shower feet S8H863000, to be ordered seperately.

396
Sphinx 320 90 (Code S8H304) Douchebak kwartrond
Receveur de douche quart de rond
Duschwanne V-kreis
Showertray quadrant

900/1000
200
50
200
¯90

900/
1000
R5
50

50
H 90

H = egaal met de vloer of 135-155, met paneel 190*


au niveau du sol ou 135-155, avec panneau 190*
bodengleich oder 135-155 mit Schürze 190*
level with floor or 135-155, with panel 190*

10,5 Kg
zonder paneel (Code S8H30400..0)
sans panneau
ohne Schürze
without panel

13,0 Kg
met paneel,
incl douchebakpoten (CodeS8H30401..0)
avec panneau, incl. jeu de pieds
mit Schürze, inkl. Duschwannenfüsse
with panel. incl. shower feet

EN 249
EN 251
EN 263

* In combinatie met douchebakpoten S8H863000,


separaat te bestellen voor douchebak zonder paneel.
* En combinaison avec jeu de pieds S8H863000,
à commander séparément pour receveur de douche sans panneau.
* In Kombination mit Duschwannefüssen S8H863000,
separat zu bestellen für Duschwanne ohne Schürze.
* In combination with shower feet S8H863000,
to be ordered seperately for showertray without panel.

397
Sphinx 320 90 (Code S8H308) Douchebak vijfhoek
Receveur de douche pentagonal
Duschwanne 5-eck
Showertray pentangle

900
200
50
200
¯90

900

50
H 90

H = egaal met de vloer of 135-155, met paneel 190*


au niveau du sol ou 135-155, avec panneau 190*
bodengleich oder 135-155 mit Schürze 190*
level with floor or 135-155, with panel 190*

10,0 Kg
zonder paneel (Code S8H30800..0)
sans panneau
ohne Schürze
without panel

14,0 Kg
met paneel,
incl douchebakpoten (CodeS8H30801..0)
avec panneau, incl. jeu de pieds
mit Schürze, inkl. Duschwannenfüsse
with panel. incl. shower feet

EN 249
EN 251
EN 263

* In combinatie met douchebakpoten S8H863000,


separaat te bestellen voor douchebak zonder paneel.
* En combinaison avec jeu de pieds S8H863000,
à commander séparément pour receveur de douche sans panneau.
* In Kombination mit Duschwannefüssen S8H863000,
separat zu bestellen für Duschwanne ohne Schürze.
* In combination with shower feet S8H863000,
to be ordered seperately for showertray without panel.

398
Sphinx 320 100 x 80 (Code S8H306) Douchebak
Receveur de douche
Duschwanne
Showertray

50
200

200
¯90

800/
900

50
H 90

1000/1200

H = egaal met de vloer of 135-155*


au niveau du sol ou 135-155*
bodengleich oder 135-155*
level with floor or 135-155*

9,5 Kg

EN 249
EN 251
EN 263

* In combinatie met douchebakpoten S8H863000, separaat te bestellen.


* En combinaison avec jeu de pieds S8H863000, à commander séparément.
* In Kombination mit Duschwannenfüssen S8H863000, separat zu bestellen.
* In combination with shower feet S8H863000, to be ordered seperately.

399
Sphinx 320 100 x 100 (Code S8H303) Douchebak
Receveur de douche
Duschwanne
Showertray

50
200

200
¯90

900/
1000

50
H 90

900/1000

H = egaal met de vloer of 135-155*


au niveau du sol ou 135-155*
bodengleich oder 135-155*
level with floor or 135-155*

11,0 Kg

EN 249
EN 251
EN 263

* In combinatie met douchebakpoten S8H863000, separaat te bestellen.


* En combinaison avec jeu de pieds S8H863000, à commander séparément.
* In Kombination mit Duschwannenfüssen S8H863000, separat zu bestellen.
* In combination with shower feet S8H863000, to be ordered seperately.

400
Sphinx 320 100 (Code S8H305) Douchebak kwartrond
Receveur de douche quart de rond
Duschwanne V-kreis
Showertray quadrant

900/1000
200
50
200
¯90

900/
1000
R5
50

50
H 90

H = egaal met de vloer of 135-155, met paneel 190*


au niveau du sol ou 135-155, avec panneau 190*
bodengleich oder 135-155 mit Schürze 190*
level with floor or 135-155, with panel 190*

11,5 Kg
zonder paneel (Code S8H30500..0)
sans panneau
ohne Schürze
without panel

13,5 Kg
met paneel,
incl douchebakpoten (CodeS8H30501..0)
avec panneau, incl. jeu de pieds
mit Schürze, inkl. Duschwannenfüsse
with panel. incl. shower feet

EN 249
EN 251
EN 263

* In combinatie met douchebakpoten S8H863000,


separaat te bestellen voor douchebak zonder paneel.
* En combinaison avec jeu de pieds S8H863000,
à commander séparément pour receveur de douche sans panneau.
* In Kombination mit Duschwannefüssen S8H863000,
separat zu bestellen für Duschwanne ohne Schürze.
* In combination with shower feet S8H863000,
to be ordered seperately for showertray without panel.

401
Sphinx 320 120 x 90 (Code S8H307) Douchebak
Receveur de douche
Duschwanne
Showertray

50
200

200
¯90

800/
900

50
H 90

1000/1200

H = egaal met de vloer of 135-155*


au niveau du sol ou 135-155*
bodengleich oder 135-155*
level with floor or 135-155*

11,0 Kg

EN 249
EN 251
EN 263

* In combinatie met douchebakpoten S8H863000, separaat te bestellen.


* En combinaison avec jeu de pieds S8H863000, à commander séparément.
* In Kombination mit Duschwannenfüssen S8H863000, separat zu bestellen.
* In combination with shower feet S8H863000, to be ordered seperately.

402
SphinxDrain 70 (Code S8DSA070A90) Drain
SphinxDrain 80 (Code S8DSA080A90) Drain
SphinxDrain 80 (Code S8DSA090A90) Drain
SphinxDrain 100 (Code S8DSA100A90) Drain
SphinxDrain 120 (Code S8DSA120A90)

700/800/900/1000/1200 98

15
74 - 115

54-105
20

¯50
¯102

360° draaibaar / pivotant / drehbar / rotating

4,4 kg (Code S8DSA070A90)


4,7 kg (Code S8DSA080A90)
5,0 kg (Code S8DSA090A90)
5,3 kg (Code S8DSA100A90)
5,9 kg (Code S8DSA120A90)

Sphinx adviseert de SphinxDrain 10 cm uit de muur te plaatsen,


zowel aan de achterzijde als aan de zijkanten.
Sphinx conseil d'installer le SphinxDrain à 10 cm du mur, tant au fond que sur les côtés.
Sphinx empfiehlt, den SphinxDrain sowohl rückseitig als auch beidseitig ca. 10 cm
von der Wand entfernt zu installieren.
Sphinx advices to install the SphinxDrain 10 cm from the wall,
at the back as well as at the sides.

403
404
Sphinx
Universele kranen
Robinetterie universelle
Universelle Armature
Universal taps Pagina/Page
Seite/Page
Wastafelmengkraan Forma (incl. waste) 407
Mitigeur lavabo Forma (avec vidage automatique)
Einhebelmischer Waschtisch Forma (mit Ablauf)
Wasbasin mixer Forma (incl. waste)

Wastafelmengkraan Forma (zonder waste) 407


Mitigeur lavabo Forma (sans vidage automatique)
Einhebelmischer Waschtisch Forma (ohne Ablauf)
Wasbasin mixer Forma (without waste)

Bidetmengkraan Forma 407


Mitigeur bidet Forma
Einhebelmischer Bidet Forma
Bidet mixer Forma

Thermostatische douchemengkraan Forma 408 20


Mitigeur douche thermostatique Forma
Thermostat-Mischbatterie fur Dusche Forma
Shower mixer thermostatic Forma

Douchegarnituur Forma 408


Ensemble de douche Forma
Duschkopf und Gleistange Forma
Handshower rail Forma

Badgarnituur Forma 408


Ensemble de bain Forma
Duschkopf mit Halter Forma
Handshower and hook Forma

Fonteinkraan Uniq 409


Robinet eau froide Uniq
Standventil Uniq
Basin tap Uniq

405
406
Forma Kranen
Robinetterie
Armature
Taps

Wastafelmengkraan Forma (incl. waste) (Code S8HT22000)


Mitigeur lavabo Forma (avec vidage automatique)
Einhebelmischer Waschtisch Forma (mit Ablauf)
Wasbasin mixer Forma (incl. waste)

Wastafelmengkraan Forma (zonder waste) (Code S8HT23000)


Mitigeur lavabo Forma (sans vidage automatique)
Einhebelmischer Waschtisch Forma (ohne Ablauf)
Wasbasin mixer Forma (without waste)

Bidetmengkraan Forma (incl. waste) (Code S8HT24000)


Mitigeur bidet Forma (avec vidage automatique)
Einhebelmischer Bidet Forma (mit Ablauf)
Bidet mixer Forma (incl. waste)

407
Forma Kranen
Robinetterie
Armature
Taps

Thermostatische douchemengkraan Forma (Code S8HT84000)


Mitigeur douche thermostatique Forma
Thermostat-Mischbatterie fur Dusche Forma
Shower mixer thermostatic Forma

Douchegarnituur Forma (Code S8HT52000)


Ensemble de douche Forma
Duschkopf und Gleistange Forma
Handshower rail Forma

Badgarnituur Forma (Code S8HT53000)


Ensemble de bain Forma
Duschkopf mit Halter Forma
Handshower and hook Forma

408
Uniq Kranen
Robinetterie
Armature
Taps

Fonteinkraan Uniq (Code S8HT21000)


Robinet eau froide Uniq
Standventil Uniq
Basin tap Uniq

409
410
Sphinx
Appendix
Appendice
Appendix
Appendix Pagina/Page
Seite/Page
Codenummers vervangingsonderdelen voor reservoirs 413
Codes des pièces de rechange des réservoirs
Koden Ersatzteile für Spülkasten
Code numbers for spare parts of cisterns

Montagematen voor closets met vrijhangend reservoir 415


Dimensions de montage pour cuvettes avec réservoirs indépendants
Montagemaße für Klosetts mit freihängendem Spülkasten
Mounting measures for water closets with separate cistern

Montagehandleidingen 418
Instructions de montage
Montageanleitungen
Mounting instructions

Vervangingsonderdelen 444
Pièces de rechange
Ersatzteile
Spare parts 21
24

411
412
Codenummers vervangingsonderdelen voor reservoirs
Codes des pièces de rechange des réservoirs
Koden Ersatzteile für Spülkasten
Code numbers for spare parts of cisterns

Ruckseite Spülkasten

Mécanisme de chasse
Achterkant reservoir

Uitstr. mechanisme
Backside of cistern

Intérieur couvercle
Binnenkant deksel
Afdichtingsprofiel

Innenseite Deckel
Derrière réservoir

WC-suite profile
Schwimmerventil

Abdichtungsring
Robinet flotteur

Inside of cover
Innengarnitur

Vlotterkraan

Floatervalve
Mechanism
Reservoir
Réservoir
Spülkasten

Joint
Cistern

Corfu (O)* 503 5 85 S8H728000 L46


Marbella (O)* 504 5 85 S8H728000 L36
Marbella wand (O)* 504 5 85 S8H728000 L36
Palma Nova (O)* 505 5 85 S8H728000 L53
Palma Nova wand 505 5 85 S8H728000 L53
Aralia (O)* 505 5 85 S8H728000 L51
Prelude (O)* 506 5 85 S8H728000 L45
Corsica (O)* 507 5 85 S8H728000 L43
Palma Nova Clair (O)* 508 5 85 S8H728000 L57
Palma Nova Tulip 509 8 - - L55
Athene 511 14S (65/215 kort) 85 S8H728000 L56
Ouverture (O)* 512 5 85 S8H728000 L50
Compositie (O)* 514 4 77/85 S8H728000 L49
P (O)* 515 4 60 KI S8H728000 L40
PX (O)* 516 4 77/85 S8H728000 L49
Corinthe (O)* 501 5 71 - L41
Anemone (O)* 502 5 85 S8H728000 L52
Anemone wand (O)* 502 5 85 S8H728000 L52
Palma Nova Clair (N)* 520 14S (65/215 kort) 85 S8H728000 L58
Palma Nova (N)* 521 14S (65/215 kort) 85 S8H728000 L58
Palma Bianca 521 14S (65/215 kort) 85 S8H728000 L58
Palma Bianca (N)* 521 14S (65/215 kort) 85 S8H859000 L58
Corfu (N)* 522 14S (65/215 kort) 85 S8H728000 L59
Corfu (NN) 522 14S (65/215 kort) 85 S8H859000 L59
Corsica (N)* 523 13 85 S8H728000 L43
Ouverture (N)* 524 13 85 S8H728000 L50
Lotus (N) 524 18S (59/215 kort) 85 S8H728000 L51
Palma Nova 525 14S (65/215 kort) 85 S8H728000 L57
Compositie (N)* 526 12 85 S8H728000 L49
Eurobase (DF) 526 DF 1 S1 S8H842001 L40
Europa 527 14S (65/215 kort) 85 S8H728000 L48
Stockholm (N)* 528 12 85 S8H728000 L44
Milano 529 14S (65/215 kort) 85 S8H728000 L42
Ravenna 530 16S (65/220 lang) 85 S8H728000 L65
Lotus (O) 534 15S (59/215 lang) 85 S8H728000 L41

*O: Oud / Vieux / Alt / Old


N: Nieuw / Nouveau / Neu / New
**Novoboch

413
Codenummers vervangingsonderdelen voor reservoirs
Codes des pièces de rechange des réservoirs
Koden Ersatzteile für Spülkasten
Code numbers for spare parts of cisterns

Ruckseite Spülkasten

Mécanisme de chasse
Achterkant reservoir

Uitstr. mechanisme
Backside of cistern

Intérieur couvercle
Binnenkant deksel
Afdichtingsprofiel

Innenseite Deckel
Derrière réservoir

WC-suite profile
Schwimmerventil

Abdichtungsring
Robinet flotteur

Inside of cover
Innengarnitur

Vlotterkraan

Floatervalve
Mechanism
Reservoir
Réservoir
Spülkasten

Joint
Cistern

Mycene 535 16S (65/220 lang) 85 S8H728000 L69


Mycene (N)* 535 DF 1 S1 S8H728000 L69
Firenze 541 38320029** 38320044** - L31
Milano (DF) 541 DF 1 S1 S8H859000 L42
Monaco 542 38320028** 38320043** - L32
Gilia 544 DF 3 S1 S8H859000 L50
Sphinx 420 548 DF 7 S4 L56
Antibes 549 DF 1 S1 - L46
Sphinx 340 550 DF 1 S1 S8H859000 L49
Sphinx 340 (WSS) 551 DF 2 S1 S8H859000 L49
Sphinx 360 552 DF 1 S1 - -
Sphinx 360 (WSS) 553 DF 2 S1 - -
Kopenhagen KO 554 5 71 S8H728000 L47
Kopenhagen KZ 555 5 70 S8H728000 L47
Stockholm S 557 4 60 KI S8H728000 L44
Stockholm SH 558 4 85 S8H728000 L44
Malmö 559 5 85 S8H728000 L44
Zweden ZZ 560 5 70 S8H728000 Zweden
Dio 562 18S (59/215 kort) 85 - -
Sphinx 450 567 DF 5 S3
Wandduo 40W 580 4 20/60 KI S8H728000 L39
Wandduo 40WZ 582 4 21 S8H728000 L42
Sphinx Atlantic DF 4 S2
New National - DF 7 S4 S8H601020 -
Sphinx 300 (L/R) - DF 7 S6 S8H601020 -
Sphinx 300 (B) - DF 7 S5 S8H601020 -
Animo I/II - GB GB S8H601020 -
Sphinx 280 - GB GB S8H601020 -
Sphinx 330/390 - DF 7 S6 S8H601020 -
Sphinx 350 - DF 7 S5 S8H601020 -
Sphinx 450 N - DF 8 S4 S8H601020 -
Sphinx 410 - DF 8 S4 S8H601020 -

*O: Oud / Vieux / Alt / Old


N: Nieuw / Nouveau / Neu / New
**Novoboch

414
Montagematen voor closets met vrijhangend reservoir
Dimensions de montage pour cuvettes avec réservoirs indépendants
Montagemaße für Klosetts mit freihängendem Spülkasten
Mounting measures for water closets with separate cistern

In het overzicht op pagina 416 en 417 staat per closet/vrijhangend reservoir de minimale
afmeting van het hart van de afvoer tot de afgewerkte muur in mm vermeld (E).
Bij het op maat maken van de valpijp dient men rekening te houden met de door de fabri-
kant van het reservoir opgegeven minimale maten.

Sur le schéma à la page 416 et 417 est indiquée la dimension minimale en millimètre de
la cuvette/du réservoir indépendant, du milieu du centre de la décharge jusqu’au mur (E).
En coupant le tuyau de chasse sur mesure on doit tenir compte des dimensions minimales
données par le fabricant du réservoir.

In der Tabelle auf Seite 416 und 417 steht pro Klosett mit freihängendem Spülkasten das
minimale Maß von mitte Auslauf bis zur Fliesenwand in mm erwähnt (E).
Beim kürzen des Spülrohrs muss man die vom Hersteller angegebenen Mindestemasse
beachten.

In the schedule on page 416 and 417 the minimal dimensions of the heart of the outlet
to the finished wall are mentioned in mm for each water closet with separate cistern (E).
When cutting the pipe one has to take into consideration the minimal dimensions that
are given by the cistern’s manufacturer.

415
Montagematen voor closets met vrijhangend reservoir
Dimensions de montage pour cuvettes avec réservoirs indépendants
Montagemaße für Klosetts mit freihängendem Spülkasten
Mounting measures for water closets with separate cistern

Zie pag. 415 Siehe Seite 415


Voir page 415 See page 415

Closet Wisa
Cuvette
Klosett Wisa Wisa Wisa Wisa Wisa Wisa
Closet 300 900 500 750/790 1000 285
1036 DF

18 SV 170 185 125 160 165 160

43 SV 155 170 110 145 150 145

63 AO 302 317 257 292 297 312

73 AO 285 300 240 275 280 295

83 AO 285 300 240 275 280 295

74 SV 170 185 125 160 165 160

95 AO 303 318 258 293 298 313

95 S 165 180 120 155 160 163

64 AO 285 300 240 275 280 295

93 AO 280 295 235 270 275 290

84 AO 280 295 235 270 275 290

94 SV 170 185 125 160 165 160

96 AO 285 300 240 275 280 295

96 S 165 180 120 155 160 163

416
Montagematen voor closets met vrijhangend reservoir
Dimensions de montage pour cuvettes avec réservoirs indépendants
Montagemaße für Klosetts mit freihängendem Spülkasten
Mounting measures for water closets with separate cistern

Zie pag. 415 Siehe Seite 415


Voir page 415 See page 415

Closet Geberit GroheDal


Cuvette
Klosett 123.105 123.700 37.076.SH0 37.824.SH0
Closet 140.314
140.317

18 SV 160 160 150 150

43 SV 145 145 170 170

63 AO 285 285 315 315

73 AO 285 285 298 298

83 AO 285 285 300 300

74 SV 160 160 150 150

95 AO 295 295 318 318

95 S 160 160 180 180

64 AO 268 268 298 298

93 AO 280 280 293 293

84 AO 280 280 295 295

94 SV 160 160 150 150

96 AO 277 277 300 300

96 S 160 160 180 180

417
Montagehandleiding Cerafix - vloerbevestiging
Instructions de montage Cerafix - Fixation au sol
Montageanleitungen Cerafix - Bodenbefestigung
Mounting instructions Cerafix - floor mounting

418
Montagehandleiding Cerafix - sifonkapbevestiging
Instructions de montage Jeux de fixation Cerafix
Montageanleitungen Cerafix-Halbsäulenbefestigung
Mounting instructions Cerafix-semi pedestal fixing set

419
Montagevoorschriften Wandbidet
Wandcloset

Algemeen
Wandclosets en wandbidets kunnen op de volgende manieren aan de wand bevestigd worden:
1. Op montage-wanden.
2. Met M16 ankerbouten.
3. Met bouten door de muur, waarbij aan de andere zijde van de muur een stalen plaat
gemonteerd wordt.
4. Op een zogenaamde montagestoel.

Montage
1. De aansluit-garnituren aanbrengen volgens de voor deze garnituren geldende
voorschriften.
2. De achterkant van het closet c.q. bidet met cement insmeren om oneffenheden in de
tegelwand op te vangen en spanningen op het closet c.q. bidet te vermijden.
3. De tegelwand op de plaats waar het artikel tegen de wand komt met vet insmeren om
eventuele demontage te vergemakkelijken.
4. Het artikel op de bouten plaatsen. De Flensmoeren aanbrengen en het artikel
vastzetten.

420
Montagehandleiding Vloerbevestiging
voor duo en bidet
S8H866000

1. Plaats de pot zoals hij in gemonteerde eindtoestand (met o.a. afvoer) zal
komen te staan.
Teken op de vloer ter hoogte van het zijgat de rand van de pot af en
tevens het hart van het zijgat.
2. Neem de vloermontagebeugels en stel de zijmontage-moeren in hoogte
af. De onderkant van het centrale boutgat moet gelijk zijn met de
onderzijde van het zijgat in de pot. Draai de moeren stevig aan.
3. Verwijder closet en trek de hartlijnen door. Voor montage met 4
schroeven boorgaten aftekenen volgens tekening. Voor 2 schroeven
alleen middelste gaten aftekenen. Boor de gaten met een 8 mm boor en
plaats de pluggen.
4. Plaats de beugels, richt ze uit en schroef ze vast in de vloer.
5. Plaats het closet (houd rekening met gelijktijdige plaatsing afvoerpijp!).
6. Monteer de horizontale bout met zelfzoekende kunststof bus en
chromen sierkraag. Draai de bout handvast aan met een
kruiskopschroevendraaier.

421
Montagehandleiding Wastafel sifonkap
met ophangbeugels
S8H867000

1 Draadstang M6
2 Kunststof moer
3 Beugel
4 O-ring

1. Wastafel plaatsen
2. Draadstangen monteren met moer.
Moer handvast aandraaien.
3. 1 Beugel inhangen incl. kunststof moer.
4. Aandraaien m.b.v. schoevendraaier/inbussleutel
5. 2de beugel inhangen en aandraaien.

422
Montagehandleiding Fontein sifonkap
met ophangbeugels
S8H868000

1 Bevestigingsplaat
2 Kunststof moer
3 O-ring
4 Beugel

1. Fontein + bevestigingplaten monteren


2. 1 Beugel inhangen incl. kunststof moer
3. Aandraaien m.b.v. schoevendraaier/inbussleutel
4. 2de beugel inhangen en aandraaien.

423
Montagehandleiding Fontein sifonkap
met ophangbeugels
S8H885000

1. Bevestigingsplaat
2. Draadstang M6
3. Beugel met kunststofmoer
4. Moer M8 ; 2 O-ringen 30 mm./ 20 mm.

- Positie stopkraan bepalen: of binnen sifonkapruimte (let op sifon-afvoer !)


of buiten sifonkapruimte.
- Fonteinkraan met flexibele slang bevestigen.
- Fontein en bevestigingsplaten monteren: onderzijde fontein = onderzijde
bevestigings platen. (Bij toepassing fontein Sphinx 340 compact
40-28: bevestigingsplaten weglaten !)
- In volgorde plaatsen: O-ring 30 mm - draadstang M6 - O-ring 20 mm. en
met moer M8 aandraaien.
- Sifonbeker en afvoerpijp monteren (flexibele slang achter sifonbeker).
- Wateraansluiting maken.
- Beugel met kunststofmoer inhangen en aandraaien m.b.v.
schroevendraaier/inbussleutel.

424
Montagevoorschriften Urinoir 70
Urinoir 75

Bij toepassing van een radar-gestuurde spoeleenheid dient deze zodanig geplaatst te worden, dat zowel
de melder als de ontvanger op geen enkele plaats (dus ook niet gedeeltelijk) door de metalen montage-
beugel in gemonteerde toestand afgeschermd kan worden.
1. Breng draadeinden, aanvoer en afvoer in de montagemuur aan.
- Bij inbouwelementen:
WISA: WISA-Excellent element 2951
WISAmont element 2151
Geberit: Kombifix, art.nr. 457.650.00.1
Geschikt voor bedieningssystemen d.m.v. pneumatic en electronic infrarood.
Sanbloc, art.nr. 440.660.00.1
Geschikt voor bedieningssystemen d.m.v. pneumatic en electronic infrarood.
Duofix, art.nr. 111.630.00.1
Geschikt voor bedieningssystemen d.m.v. pneumatic en electronic infrarood.
Duofix, art.nr. 111.691.00.1
Geschikt voor bedieningssysteem radar.
GIS, art.nr. 461.650.00.1
Geschikt voor bedieningssystemen d.m.v. pneumatic en electronic infrarood.
GIS-Easy, art.nr. 441.951/952/953/954/955/957
Geschikt voor bedieningssystemen d.m.v. pneumatic en electronic infrarood.
GroheDal: 37.182/37.184 (RAPID’S) 37.579 (UNISET) voor radar electronic
37.313 (RAPID’S) 37.581 (UNISET) 37.772 (RAPID L) voor infrarood
37.186 (RAPID’S) 37.590 (UNISET) 37.771 (RAPID L) voor verdekte drukspoeler
- Op vlakke muur: gebruik makend van 2 pluggen S10 en 2 stokeinden M8x80.
2. Bevestig de montagebeugel op de draadeinden met 2 vlakke sluitringen en
2 moeren M8.
3. Bij horizontale afvoer: plaats de kunststof sifon tegen de montagmuur.
Bij verticale afvoer: plaats de kunststof sifon op de uitlaat van het urinoir.
4. Bij urinoir 70: plaats de inlaat in de aanvoerleiding.
5. Bevestig het urinoir tegen de montagemuur m.b.v. de kunststof busjes en de
bevestigingsbouten.
6. Bij urinoir 75: sluit de aanvoerleiding aan op de inlaat van het urinoir.

Toepasbare Sphinx-armaturen:
Sifon horizontaal voor urinoir 70/75/80/85 Code S8H794000 (zie pag. 465)
Sifon verticaal voor urinoir 70/75/80/85 Code S8H793000 (zie pag. 465)

Bevestigingsset urinoir 70/75: Code S8H789000


2 pluggen S10
2 stokeinden M8x80
1 montagebeugel (1) ØØ muurgaten 255 mm
2 vlakke sluitringen M8 (3)
2 moeren M8 (2)
2 kunststof busjes (4)
2 bevestigingsbouten (5)

425
Instructions de montage Bidet suspendu
Cuvette suspendue

Général
Les cuvettes suspendues et bidets suspendus peuvent être montés au mur des manières
suivantes:
1. Montage sur parois préfabriquées.
2. Par des boulons M16.
3. Au moyen des boulons qui traversent le mur et qui sont munis d’une plaque en acier de
l’autre coté du mur.
4. Montage sur un bâti support.

Montage
1. Placer les raccords d’après les instructions.
2. Enduire l’arrière de la cuvette ou du bidet avec du mastic pour plombiers pour amortir les
inégalités du carrelage et pour éviter des tensions sur la cuvette ou le bidet.
3. Enduire le mur avec de la graisse à l’endroit ou l’article sanitaire sera placé, ceci pour
faciliter un démontage éventuel.
4. Placer l’article sanitaire sur les boulons. Mettre les écrous à collet et fixer l’appareil
sanitaire.

426
Instructions de montage Fixations excentriques au sol
pour duo et bidet
S8H866000

1. Poser la cuvette et tracer au sol le contour extérieur du pied et


l’axe des fixations.
2. Retirer la cuvette et tracer l’axe des fixations.
Tracer les trous.
3. Poser les équerres en les alignant.
4. Poser la cuvette.
5. Poser le boulon le plus bas possible.
6. Serrer le boulon.

427
Instructions de montage Lavabo cache-siphon
avec les fixations
S8H867000

1 Axe fileté M6
2 L’écrou plastique
3 Anse
4 O-ring

1. Fixer le lavabo contre le mur.


2. Poser les axes filetés avec un écrou.
Serrer l’écrou un peu.
3. Poser la première anse avec l’écrou plastique.
4. Serrer avec un tournevis ou une clé hexagonale.
5. Poser et serrer la deuxième anse.

428
Instructions de montage Lave-mains cache-siphon
avec les fixations
S8H868000

1 Plaque de fixation
2 L’écrou plastique
3 O-ring
4 Anse

1. Fixer le lave-mains et les fixations.


2. Poser la première anse avec l’écrou plastique.
3. Serrer avec un tournevis ou une clé hexagonale.
4. Poser et serrer la deuxième anse.

429
Instructions de montage Lave-mains cache-siphon
avec les fixations
S8H885000

1. Plaque de fixation
2. Axe fileté M6
3. Étrier avec écrou plastique
4. Écrou M8 ; 2 O-ring 30 mm./20 mm.

- Déterminer la position du robinet d’arrêt: soit à l’intérieur du cache-siphon


(attention au tube d’évacuation) soit à l’extérieur.
- Fixer le robinet avec tuyau flexible.
- Fixer le lave-mains et les plaques de fixation: dessous du lave-mains au
même niveau que le dessous des plaques de fixation.
Pour le lave-mains Sphinx 340 compact 40-28: ne pas utiliser les
plaques de fixation.
- Placer dans l’ordre: o-ring 30 mm – axe fileté M6 – O-ring 20mm et serrer
avec l’écrou M8.
- Monter le tuyau d’évacuation et le siphon (flexible derrière le siphon).
- Raccorder l’arrivée d’eau.
- Placer l’étrier avec écrou plastique et tourner avec un tournevis ou une clé
hexagonal.

430
Instructions de montage Urinoir 70
Urinoir 75

Lors de l’installation d’un système de rinçage, il faudra s’assurer qu’aucune pièce de montage n’obstrue
la liaison émetteur-récepteur.
1. Monter les tiges filetées de fixation, l’arrivée et la décharge sur le mur:
- pour les éléments à encastrer:
WISA: WISA-Excellent élément 2951
WISAmont élément 2151
Geberit: Kombifix, art.nr. 457.650.00.1
Pour commande pneumatique ou infra-rouge électronique.
Sanbloc, art.nr. 440.660.00.1
Pour commande pneumatique ou infra-rouge électronique.
Duofix, art.nr. 111.630.00.1
Pour commande pneumatique ou infra-rouge électronique.
Duofix, art.nr. 111.691.00.1
Pour commande radar.
GIS, art.nr. 461.650.00.1
Pour commande pneumatique ou infra-rouge électronique.
GIS-Easy, art.nr. 441.951/952/953/954/955/957
Pour commande pneumatique ou infra-rouge électronique.
GroheDal: 37.182/37.184 (RAPID’S) 37.579 (UNISET) actionné par rayon électronique
37.313 (RAPID’S) 37.581 (UNISET) 37.772 (RAPID L) actionné par infra-rouge
électronique
37.186 (RAPID’S) 37.590 (UNISET) 37.771 (RAPID L) actionné par
robinet-poussoir encastré
- sur un mur plat: en utilisant 2 chevilles S10 et 2 tirfons M8x80.
2. Fixer l’étrier de montage sur les embouts filetés à l’aide de 2 rondelles et écrous
M8.
3. Pour une sortie horizontale: placer le siphon contre le mur.
Pour une sortie verticale: placer le siphon sur la sortie de l’urinoir.
4. Pour l’urinoir 70: placer la pièce d’entrée (non fourni) dans la conduite
d’entrée.
5. Attacher l’urinoir contre le mur de montage à l’aide des tubes synthétiques et des
boulons de fixation.
6. Pour l’urinoir 75: raccorder l’alimentation sur l’entrée de l’urinoir.

Sphinx-accessoires en option:
Siphon horizontal pour urinoir 70/75/80/85 Code S8H794000 (voir page 465)
Siphon vertical pour urinoir 70/75/80/85 Code S8H793000 (voir page 465)

Set de fixation urinoir 70/75 Code S8H789000


2 chevilles S10
2 tirfons M8x80
1 étrier de suspension (1) ØØ trous de montage 255 mm
2 rondelles M8 (3)
2 écrous M8 (2)
2 tubes synthétiques (4)
2 boulons de fixation (5)

431
Montageanleitungen Wandbidet
Wand-WC

Allgemein
Wandklosetts und Wandbidets werden folgt montiert:
1. Auf Montagewänden.
2. Mit M16 Ankerbolzen.
3. Mit Bolzen durch die Wand hindurch, die auf der anderen Wandseite mit einer
Stahlplatte gekontert werden.
4. Auf einem sogenannten Montagegerüst.

Montage
1. Bei der Montage wird der Anschlussverbinder auf das Abflussrohr befestigt nach den
für den Abschlussverbinder geltenden Vorschriften.
2. Die Hinterseite mit Zement einstreichen damit Unebenheiten in der Fliesenwand
ausgeglichen und Spannungen vermieden werden.
3. Die Wand im Auflagebereich des Sanitärporzellans einfetten, damit eine eventuelle
Demontage erleichtert wird.
4. Nun wird der Artikel auf die Bolzen geschoben, die Bundmuttern werden angebracht
und das Keramikteil festgeschraubt.

432
Montageanleitungen Bodenbefestigung
für Klosettkombination und Standbidet
S8H866000

1. Klosett aufsetzen, außenkanten und mittelachsen gemäß abb. anzeichnen.


2. Klosett entfernen und mittelachsen anzeichnen.
Befestigungslöcher anzeichnen nach zeichnung.
3. Befestigungswinkel ausrichten und montieren.
4. Klosett aufsetzen.
5. Der Bolzen niedrig montieren.
6. Der Bolzen handfest anziehen.

433
Montageanleitungen Waschtisch Halbsäule mit
Befestigungsbügels
S8H867000

1 Gewindestange M6
2 Kunststoff Mutter
3 Bügel
4 O-ring

1. Montiere den Waschtisch.


2. Die Gewindestangen montieren mit ein Mutter.
Der Mutter handfest anziehen.
3. 1 Bügel einhängen inkl. ein kunststoff Mutter.
4. Anziehen mit ein Schraubenzieher oder ein zechzeitige Schlüssel.
5. Der zweite Bügel montieren und anziehen.

434
Montageanleitungen Handwaschbecken Halbsäule mit
Befestigungsbügels
S8H868000

1 Befestigungsplatte
2 Kunststoff Mutter
3 O-ring
4 Bügel

1. Montiere den Handwaschbecken und die Befestigungsplatte.


2. 1 Bügel einhängen inkl. ein kunststoff Mutter.
3. Anziehen mit ein Schraubenzieher oder ein zechzeitige Schlüssel.
4. Der zweite Bügel montieren und anziehen.

435
Montageanleitungen Handwaschbecken Halbsäule
mit Befestigungsbügels
S8H885000

1. Befestigungsplatte
2. Gewindestange M6
3. Bügel mit kunststoff Mutter
4. Mutter M8 ; 2 O-Ringen 30 mm./20 mm.

- Position Wasser-Anschluß anorden: Innen oder auserhalb Halbsäule.


- Montiere Wasserhahn mit flexibeler Wasserschlauch.
- Montiere den Handwashbecken und Befestigungsplatten: Unterseite
Handwashbecken = unterseite Befestigungsplatten.
(Für Handwashbecken Sphinx 340 40-28 (Kompakt): Befestigungsplatten
nicht notwendig)
- Montiere in Reihenfolge: O-Ring 30 mm. - Gewindestange M6 - O-Ring
20 mm. und anziehen mit Mutter M8
- Syphon und Abflußrohr montieren. (Flexibeler Schlauch hinten Syphon).
- Wasser-Anschluß installieren
- Bügel mit kunststoff Mutter einhangen und anziehen mit ein
Schraubenzieher oder zechzeitige Schlüssel.

436
Montageanleitungen Urinal 70
Urinal 75

Der Einbau einer radargesteuerten Spülung muss so geschehen, dass so wohl der
Melder als auch der Empfänger an keiner Stelle (also auch nicht zum Teil) durch die
Metall-Montagebügel unterbrochen wird.
1. Gewindestangen von Zufuhr and Abfuhr an die Montagewand anbringen.
- Beim Einbauelement:
WISA: WISA-Excellent element 2951
WISAmont element 2151
Geberit: Kombifix, art.nr. 457.650.00.1
Für pneumatische oder electronische Infra -Rot Bedienung.
Sanbloc, art.nr. 440.660.00.1
Für pneumatische oder electronische Infra -Rot Bedienung.
Duofix, art.nr. 111.630.00.1
Für pneumatische oder electronische Infra -Rot Bedienung.
Duofix, art.nr. 111.691.00.1
Für Radar Bedienung.
GIS, art.nr. 461.650.00.1
Für pneumatische oder electronische Infra -Rot Bedienung.
GIS-Easy, art.nr. 441.951/952/953/954/955/957
Für pneumatische oder electronische Infra -Rot Bedienung.
GroheDal: 205.00.750/205.00.751 (RAPID’S) 205.00.800/205.00.810 (UNISET) für Radar-Electronic
250.00.750 (RAPID’S) 250.00.800 (UNISET) 37.772 (RAPID L) für Infra-Rot-Electronic
505.00.650 (RAPID’S) 505.00.800 (UNISET) 37.771 (RAPID L) für verdeckten
Druckspüler
- Auf glatter Wand: mit 2 Dübel S10 und 2 Gewindestangen M8x80.
2. Montagebügel auf die Gewindestangen mit 2 flachen Dichtungsringen und 2
Muttern M8 befestigen.
3. Bei horizontalen Zulauf: Anbringing des Kunststoffsifons an dem Abfluss des
Urinoirs.
Bei vertikalen Zulauf: Anbringung des Kunststoffsifons an dem Abfluss des
Urinoirs.
4. Bei Urinal 70: Einlassarmatur an die Zufuhrleitung setzen.
Wand.
6. Bei Urinal 75: schliesst die Zufuhrleitung an zum Einlauf des Urinals.

Zu verwendene Armaturen:
Horizontale Kunststoffsifon für Urinal 70/75/80/85 Code S8H794000 (siehe Seite 465)
Vertikale Kunststoffsifon für Urinal 70/75/80/85 Code S8H793000 (siehe Seite 465)

Montageset Urinal 70/75: CodeS8 H789000


2 Dübel S10
2 Gewindestangen M8x80
1 Montagebügel (1) ØØ Montagelöcher 255 mm
2 Flache Dichtungsringe (3)
2 Muttern M8 (2)
2 Kunststoffbüchsen (4)
2 Befestigungsschrauben (5)

437
Mounting instructions Wallhung bidet
Wallhung closet-pan

General
Wall-mounted water closets and wall-mounted bidets can be mounted to the wall in the following
ways:
1. To assembly walls.
2. With M16 anchorbolts.
3. With bolts through the wall and a steel plate on the other side of the wall.
4. On a mounting chair.

Mounting
1. Fit all connectors according to instructions.
2. Apply cement to the back of wc/bidet to alleviate wall irregularities and to prevent
excessive tension.
3. Apply grease to wall to facilitate removal of the object.
4. Put the object on studs. Fit the flange nuts and tighten it to the wall.

438
Mounting instructions Floor mounting
for WC-suite and bidet
S8H866000

1. Locate the WC and mark outer edges and centre axis as shown.
2. Remove the WC and mark the centre axis.
Mark the holes as shown.
3. Align the fixing brackets and screw into position.
4. Locate the WC.
5. Tighten the fixing brackets as low as possible.
6. Tight the fixing brackets carefully.

439
Mounting instructions Washbasin waste cover
with suspensions
S8H867000

1 Screw spindle M6
2 Platic nut
3 Brace
4 O-ring

1. Fasten the washbasin against the wall.


2. Mount screw spindle with the nut.
Tight the nut a little.
3. Place the first brace incl. plastic nut.
4. Then fasten it with a screwdriver or a hexagon wrench.
5. Place and fasten the second brace.

440
Mounting instructions Hand-rinse basin waste cover
with suspensions
S8H868000

1 Fixing plate
2 Plastic nut
3 O-ring
4 Brace

1. Fasten the hand-rinse basin and fixing plates.


2. Place the first brace incl. plastic nut.
3. Then fasten it with a screwdriver or a hexagon wrench.
4. Place and fasten the second brace.

441
Mounting instructions Hand-rinse basin waste-cover
with
suspensions
S8H885000

1. Fixing plate
2. Screw spindle M6
3. Brace with plastic nut
4. Nut M8 ; 2 O-rings 30 mm./20 mm.

- Determine postion watertap: or within space wastecover


(attention: waste pipe postion) or outside wastecover.
- Fasten cold water tap with flexible pipe.
- Fasten hand-rinse basin and fixing plates: bottom hand-rinse basin=bottom
fixing plates.
(Sphinx 340 compact 40-28 hand-rinse basin: leave out fixing plates)
- Fix in order: O-ring 30 mm. - Screw spindle M6 - O-ring 20 mm. and
fasten with nut M8.
- Fasten waste pipe with water-outlet (flexible pipe behind waste pipe).
- Install waterentry.
- Place brace with plastic nut and fasten with screwdriver or hexagon
wrench.

442
Mounting instructions Urinal 70
Urinal 75

With the installation of a radar-controlled flush unit it must be placed in such a way that both trans-
mitter and receiver is not covered (partly or wholly) by the metal frame.
1. Place wire rods, inlet and outlet in the mounting wall.
- When using mounting units:
WISA: WISA-Excellent element 2951
WISAmont element 2151
Geberit: Kombifix, art.nr. 457.650.00.1
For pneumatic or electronic infra-red flush control
Sanbloc, art.nr. 440.660.00.1
For pneumatic or electronic infra-red flush control
Duofix, art.nr. 111.630.00.1
For pneumatic or electronic infra-red flush control
Duofix, art.nr. 111.691.00.1
For radar flush control
GIS, art.nr. 461.650.00.1
For pneumatic or electronic infra-red flush control
GIS-Easy, art.nr. 441.951/952/953/954/955/957
For pneumatic or electronic infra-red flush control
GroheDal: 37.182/37.184 (RAPID’S) 37.579 (UNISET) for radar electronic flush control
37.313 (RAPID’S) 37.581 (UNISET) 37.772 (RAPID L) for infra-red flush control
37.186 (RAPID’S) 37.590 (UNISET) 37.771 (RAPID L) for concealed pushbutton
flush valve
- On a level wall: using 2 plugs S10 and 2 wire rods M8x80.
2. Fasten the mounting clip to the wire rods with 2 washers and 2 nuts M8.
3. Horizontal outlet: place plastic waste trap against the mounting wall.
Vertical outlet: place plastic waste trap on the outlet of the urinal.
4. For urinal 70: place inlet into the waterinlet tube.
5. Fasten urinal against the mounting wall by using the plastic box brushes and
the fastening bolts.
6. For urinal 75: connect thee waterinlet tube with the inlet.

Applicable fittings:
Waste horizontal for urinal 70/75/80/85 Code S8H794000 (see page 465)
Waste vertical for urinal 70/75/80/85 Code S8H793000 (see page 465)

Fixing set urinal 70/75: Code S8H789000


2 rawlplugs S10
2 wire rods M8x80
1 mounting clip (1) ØØ mounting holes 255 mms
2 flat lock washers M8 (3)
2 nuts M8 (2)
2 plastic box brushes (4)
2 fastening bolts (5)

443
Vervangingsonderdelen
Pièces de rechange
Ersatzteile
Spare parts

Uitstroommechanisme No. 4 Code S8H703000


Mécanisme de chasse No. 4
Innengarnitur Nr. 4
Mechanism No. 4

444
Vervangingsonderdelen
Pièces de rechange
Ersatzteile
Spare parts

Uitstroommechanisme No. 5 Code S8H704000


Mécanisme de chasse No. 5
Innengarnitur Nr. 5
Mechanism No. 5

445
Vervangingsonderdelen
Pièces de rechange
Ersatzteile
Spare parts

Uitstroommechanisme No. 13 Code S8H705000


Mécanisme de chasse No. 13
Innengarnitur Nr. 13
Mechanism No. 13

446
Vervangingsonderdelen
Pièces de rechange
Ersatzteile
Spare parts

Code S8H706000 14S (65/215 kort)


Code S8H707000 16S (65/220 lang)
Code S8H741000 18S (59/215 kort)
Code S8H742000 15S (59/215 lang)
Code S8H749000 17S (59/220 lang)

Uitstroommechanisme met spoelonderbreking.


Mécanisme de chasse avec interruption de rinçage.
Innengarnitur mit Spülunterbrechung.
Mechanism with flushinterruption.

S8H785000

S8H710000

S8H729000

447
Vervangingsonderdelen
Pièces de rechange
Ersatzteile
Spare parts

Uitstroommechanisme DF 1, DF 2, DF 3, DF 4
Code S8H881000/S8H889000/S8H825000/S8H900011
Mécanisme de chasse DF 1, DF 2, DF 3 et DF 4
Innengarnitur DF 1, DF 2, DF 3 und DF 4
Mechanism DF 1, DF 2, DF 3 and DF 4

S8H891000

448
Vervangingsonderdelen
Pièces de rechange
Ersatzteile
Spare parts

Uitstroommechanisme DF 5 Code S8H900000


Mécanisme de chasse DF 5
Innengarnitur DF 5
Mechanism DF 5

S8H891000

S8H921000

449
Vervangingsonderdelen
Pièces de rechange
Ersatzteile
Spare parts

Uitstroommechanisme DF 7, DF 8 Code S8H601050/S8H600110


Mécanisme de chasse DF 7, DF 8
Innengarnitur DF 7, DF 8
Mechanism DF 7, DF 8

S8H601010

S8H601020

S8H601030

450
Vervangingsonderdelen
Pièces de rechange
Ersatzteile
Spare parts

Uitstroommechanisme Geberit Basic Code S8H601110


Mécanisme de chasse Geberit Basic
Innengarnitur Geberit Basic
Mechanism Geberit Basic

451
Vervangingsonderdelen (blister)
Pièces de rechange
Ersatzteile
Spare parts

Vlotterkraan 60 K1 Code S8H920000


Robinet flotteur 60 K1
Schwimmerventil 60 K1
Floatervalve 60 K1

S8H725000

452
Vervangingsonderdelen (blister)
Pièces de rechange
Ersatzteile
Spare parts

Vlotterkraan No. 85 Code S8H716001


Robinet flotteur No. 85
Schwimmerventil No. 85
Floatervalve No. 85

KIWA

DIN DVGW 100/19542

Aansluiting 3/8” G
Connection 3/8” G S8H725000
Anschluß 3/8” G
Connection 3/8” G

Geruisniveau: Klasse 1 volgens DIN 4109. Zeer geruisarm.


Niveau de bruit: Classe 1 d’après DIN 4109. Très silencieux.
Geräuschklasse 1: Sehr leise.
Noise level: Class 1 per DIN 4109. Very low noise level.

Instelbaar voor 6-9 liter spoelhoeveelheid


Réglable pour 6-9 litres d’eau
Einstellbar für 6-9 Liter Spülmenge
Adjustable for 6-9 litres flush capacity

453
Vervangingsonderdelen
Pièces de rechange
Ersatzteile
Spare parts

Vlotterkraan S 1, S 2 en S 3
Code S8H888000/S8H900012/S8H922000
Robinet flotteur S 1, S 2 et S 3
Schwimmerventil S 1, S 2 und S 3
Floatervalve S 1, S 2 and S 3

S8H894000

Spoelhoeveelheid instelbaar
Quantité d’eau réglable
Spülmenge einstellbar
Flush capacity adjustable

454
Vervangingsonderdelen
Pièces de rechange
Ersatzteile
Spare parts

Vlotterkraan S 4 Code S8H601060


Robinet flotteur S 4
Schwimmerventil S 4
Floatervalve S 4

S8H601040

455
Vervangingsonderdelen
Pièces de rechange
Ersatzteile
Spare parts

Vlotterkraan S 5 Code S8H601080


Robinet flotteur S 5
Schwimmerventil S 5
Floatervalve S 5

S8H601090

456
Vervangingsonderdelen
Pièces de rechange
Ersatzteile
Spare parts

Vlotterkraan S 6 Code S8H601070


Robinet flotteur S 6
Schwimmerventil S 6
Floatervalve S 6

S8H601040

457
Vervangingsonderdelen
Pièces de rechange
Ersatzteile
Spare parts

Vlotterkraan Geberit Basic Code S8H601130


Robinet flotteur Geberit Basic
Schwimmerventil Geberit Basic
Floatervalve Geberit Basic

458
Vervangingsonderdelen
Pièces de rechange
Ersatzteile
Spare parts

Uitstroommechanisme No. 4 Code S8H703000


Mécanisme No. 4
Innengarnitur Nr. 4
Mechanism No. 4

Uitstroommechanisme No. 5 Code S8H704000


Mécanisme No. 5
Innengarnitur Nr. 5
Mechanism No. 5

Trekstang lang - Uitstroommechanisme No. 5 Code S8H712000


Tige longue - Mécanisme No. 5
Ziehstange lang - Innengarnitur Nr. 5
Pullrod long - Mechanism No. 5

Overlooprozet Sphinx 300, Eurobase, Sphinx Atlantic, Gilia, Milano,


Rosette de trop plein Sphinx 340, Sphinx 360 (Code S8H734C00)
Überlaufrosette chroom/chromé/Chrom/chrome
Overflow rosette

459
Vervangingsonderdelen
Pièces de rechange
Ersatzteile
Spare parts

AO Uitlaat Kunststof Code S8H782000


Sortie AO Matière synthétique
AO Auslauf Kunststoff
AO Outlet Synthetic

Voor closetcombinatie Gilia, Mycene,


Sphinx 340, Sphinx 360.
Pour duo Gilia, Mycene,
Sphinx 340, Sphinx 360.
Für Klosettkombination Gilia, Mycene,
Sphinx 340, Sphinx 360.
For WC-suite Gilia, Mycene,
Sphinx 340, Sphinx 360.

S Uitlaat Kunststof Code S8H864000


Sortie S Matière synthétique
S Auslauf Kunststoff
S Outlet Synthetic

Voor closetcombinatie Gilia,


Sphinx 340, Sphinx 360.
Pour duo Gilia, Sphinx 340, Sphinx 360.
Für Klosettkombination Gilia,
Sphinx 340, Sphinx 360.
For WC-suite Gilia, Sphinx 340,
Sphinx 360.

Inkortbaar met 60 mm
Possibilité de réduction jusqu’à 60 mm
Einkurzbar mit 60 mm
Shortening possibility of 60 mm

460
Vervangingsonderdelen
Pièces de rechange
Ersatzteile
Spare parts

SV Uitlaat Kunststof Code S8H865000


Sortie SV Matière synthétique
SV Auslauf Kunststoff
SV Outlet Synthetic

Voor closetcombinatie Gilia,


Sphinx 340, Sphinx 360.
Pour duo Gilia, Sphinx 340, Sphinx 360.
Für Klosettkombination Gilia,
Sphinx 340, Sphinx 360.
For WC-suite Gilia, Sphinx 340,
Sphinx 360.

Inkortbaar met 75 mm
Possibilité de réduction jusqu’à 75 mm
Einkurzbar mit 75 mm
Shortening possibility of 75 mm

AO Uitlaat Kunststof Code S8H897000


Sortie AO Matière synthétique
AO Auslauf Kunststoff
AO Outlet Synthetic

Voor closetcombinatie Sphinx Atlantic,


Sphinx 420 en Sphinx 450.
Pour duo Sphinx Atlantic,
Sphinx 420 et Sphinx 450.
Für Klosettkombination Sphinx Atlantic,
Sphinx 420 und Sphinx 450.
For WC-suite Sphinx Atlantic,
Sphinx 420 and Sphinx 450.

461
Vervangingsonderdelen
Pièces de rechange
Ersatzteile
Spare parts

S Uitlaat Kunststof Code S8H898000


Sortie S Matière synthétique
S Auslauf Kunststoff
S Outlet Synthetic

Voor closetcombinatie Sphinx Atlantic,


Sphinx 420 en Sphinx 450.
Pour duo Sphinx Atlantic,
Sphinx 420 et Sphinx 450.
Für Klosettkombination Sphinx Atlantic,
Sphinx 420 und Sphinx 450.
For WC-suite Sphinx Atlantic,
Sphinx 420 and Sphinx 450.

462
Vervangingsonderdelen
Pièces de rechange
Ersatzteile
Spare parts

AO Uitlaat Kunststof Code S8H871000


Sortie AO Matière synthétique
AO Auslauf Kunststoff
AO Outlet Synthetic

97

Voor closetcombinatie Sphinx 330/390 en staand closet Sphinx 390.


Pour duo Sphinx 330/390 et cuvette à poser Sphinx 390.
Für Klosettkombination Sphinx 330/390 und Stand WC Sphinx 390.
For WC-suite Sphinx 330/390 and standing closet Sphinx 390.

PK Uitlaat Kunststof Code S8H872000


Sortie PK Matière synthétique
PK Auslauf Kunststoff
PK Outlet Synthetic

75

Voor staand closet Sphinx 390.


Pour cuvette à poser Sphinx 390.
Für Stand WC Sphinx 390.
For standing closet Sphinx 390.

463
Vervangingsonderdelen
Pièces de rechange
Ersatzteile
Spare parts

Sifon horizontaal Code S8H794000 Voor urinoir 70/75/80/85


Siphon horizontal Pour urinoir 70/75/80/85
Horizontale Kunststoffsifon Für Urinal 70/75/80/85
Horizontal waste For urinal 70/75/80/85

Sifon vertikaal Code S8H793000 Voor urinoir 70/75/80/85


Siphon vertical Pour urinoir 70/75/80/85
Vertikale Kunststoffsifon Für Urinal 70/75/80/85
Vertical waste For urinal 70/75/80/85

464
Sanitair / Sanitaire
Sphinx

Pocket
2008-2009

Sanitär / Sanitaryware
Sphinx

Sanitair / Sanitaire
Sphinx

Sanitär / Sanitaryware
Sphinx