GRAMATIKA NJEMAČKOG JEZIKA

1

Rod imenica
A. IMENICE MUŠKOG RODA / DER
1. imenice godišnjih doba,mjeseci i dana: der Frühlong- proljeće Sommer- ljeto Herbst- jesen Winter- zima der Januar - siječanj Februar - veljača März - ožujak April - travanj Mai - svibanj Juni - lipanj Juli - srpanj August - kolovoz September - rujan Oktober - listopad November - studeni Dezember- prosinac

der Montag - ponedjeljak Dienstag - utorak Mittwoch - srijeda Donnerstag - četvrtak Freitag - petak Samstag - subota Sonntag - nedjelja 2. nazivi za strane svijeta: der Norden- sjever Süden – jug Osten- istok Westen – zapad

2

-ist.3. -an. -m der Honig – med Käfig – kavez Pfirsich – breskva Teppich – ćilim Jüngling – mladić Schmetterling – leptir Baum.drvo Lärum – galama Sturm – oluja 5. imenice koje završavaju na -ig. -ast der Engel – anđeo Himmel – nebo Regen – kiša Hafen – luka 6. -ier. strane imenice na –us der Globus – globus Kasus – padež Fantismus – fantizam Relismus – realizam Klee . mnoge imenice na –ee der Tee . -or der General – general Konsonant – suglasnik Offizier – oficir Tourist – turist Professor – profesor 3 . -ling. imenice stranog porijekla na –al. padež Fluss (fliessen) – rijeka Sprund (springen) – skok Tritt (treten) – korak 4.kava 7.snijeg Flieder – jorgovan Walzer – valcer Ast – grana Palast . -ing. veliki dio višeložnih imanica na -el.čaj Kaffee . -ant.djetelina Schnee .palača 8. većina jednosložnih imanica izvedenih od glagolskih osnova: der Bau (bauen) – gradnja Bund (binden) – savez Fall (fallen) – pad. -er. -en. -ich.

stvarnost Freundschaft – prijateljstvo. moć Länge – dužina Breite – širina Höhe – visina Tiefe – dubina Liebe – ljubav Güte – dobrota Weite – prostranstvo. većina dvosložnih imenica sa završetkom na –e koje označuju stvari. Familie – obitelj Fabrik – tvornica. Nation – nacija Nationalität – narodnost. Zeitung – novine Freundin.pokrajna Űbung – vježba. Polizei – policija Freiheit – sloboda. Musik – glazba Lektion – lekcija. Schülerin – učenica. Universität .novost Dankbarkeit – zahvalnost. ponajviše drveće i cvijeće.B.štamparija.priroda 2. sve imenice sa završecima: -ei -heit -keit -schalft -ung -in -ie -ik -ion -tät -ur die Druckerei. Industrie – industrija. Neuheit . IMENICE ŽENSKOG RODA / DIE 1. širina 4 . kao i većina apstraktnih imenica na –e: die Birke – bereza Kirsche – trešnja Kastanie – kesten Beere – jagoda Blume – cvijet Rose – ruža Wiese – livada Kirche – crkva Stärke – snaga.prijateljica. Wirklickeit . Nautr . Landschaft .sveučilište Kultur – kultura.

naročito metale: das Holz – drvo Mehl – brašno Gold – zlato Silber – srebro Eisen – željezo Salz –sol Wasser – voda Kupfer – bakar Massing – mjed Zink – cink 2. većina imenica koje označuju materiju. 3. ostale vrste riječi.najčešće infinitiv glagola – kad se uzimaju kao imenice te se pišu velikim početnim slovom: Dein offenes Ja freut mich.C. Tvoje otvoreno „da“ raduje me. das Blau – plavetnilo Lachen – smijeh Weinen –plač Essen –jelo Trinken – pijenje. demunitivi na –chen i -lein das Brüderchen – braco Schwesterchen – sestrica Tischlein – stolić Büchlein – knjižnica 5 . jer stoje inače bez člana. kontinenata i većina imena zemalja: das schöne Wein – lijepi Beč das grosse London – veliki London das alte Europa – stara Europa das reiche England – bogata Engleska *kod ovih imenica vidi se rod samo ako uz njih ima kakav pridjevski atribut. piće Gestern – jučerašnjica Leben – život Sterben – umiranje Arbeiten – rad Űben – vježbanje 4. IMENICE SREDNJEG RODA / DAS 1. vlastita imena mjesta.

od kojih su mnoge zbirne imenice na –e: das Gebirge – planine Gewürz – mirodije Gebäude – zgrada Gemüse – povrće Gepäck – prtljaga Gespräch – razgovor 6 .gospođica Mädchen.gradić 1. velika većina imenica s naglašenim prefiksom Ge. -sal.Fräulein . grdoba Eigentum – vlasništvo Bürgertum – građanstvo 3. većina imenica na –nis. razlomci na –el das Drittel – trećina Viertel – četvrtina Zehntel – desetina Hundertstel .djevojka Städtchen . -tum das Ereignis –događaj Erlebnis – doživljaj Schicksal – sudbina Scheusal – neman.stotina 2.

ČLAN JEDNINA M Ž S MNOŽINA M Ž S Nominativ der die das Nominativ die die die Genitiv des der des Genitiv der der der Dativ dem der dem Dativ den den den Akkusativ den die das Akkusativ die die die JEDNINA M Ž S Nominativ ein eine ein Genitiv eines einer eines Dativ einem einer einem Akkusativ einen eine ein 7 .

On je Englez.Upotreba članova Određeni član se upotrebljava kada se govori o određenom licu.) -kada ispred imenice stoji zamjenica (mein Freund. zajedno sa članom. die Schweiz (Švajcarska). Ovo je (jedan) budilnik. das Mittelmeer. Član se izostavlja u sledećim slučajevima: -kod osobnih imena (Hans. predmetu ili pojmu.) -kod apstraktnih imenica koje označavaju osobinu ili stanje (Er hat Geduld.. Er ist alt. On je star. se može zamjeniti sa prisvojnom zamjenicom odgovarajućeg roda. Određeni član stoji uz nazive nekih država ili geografskih elemenata (der Irak. Franz) -kod naziva zemalja i kontinenata (Finnland ist das Land der tausend Seen.Berlin je glavni grad Njemačke. . Anne. Der Wecker ist (Taj) budilnik je alt. nije klasični budilnik kojeg svaki dan možemo vidjeti. die Türkei.On ima strpljenja. Neodređeni član se upotrebljava kada se radi o nečemu nepoznatom i neodređenom.) -kod naziva mijesta i gradova (Berlin ist Haupstadt Deutschland. unsere Tante) -kod uzvika (Hilge!) -kod naziva zanimanja i nacionalnosti (Er ist Lehrer. die Ukraine. već nakakav nov. U nekom tekstu prvi put se pominje budilnik i on je za čitaoca nepoznat. star. Finska je zemlja hiljdu jezera. .On je učitelj. . U nastavku teksta ponovo se pominje isti budilnik i on je već (tačno) određen u predhodnom tekstu. Primjer: Das ist ein Wecker. Imenica. die Alpen). Er ist Engländer .) 8 .

Ovom tipu pripadaju sve imenice ženskog roda. dem Knaben . das Buch.Deklinacija imenica Prema nastavcima genitiva jednine i nominativa množine razlikujemo u njemačkom jeziku 3 promjene: TIP 1. TIP 3. -z (das Haus-des Hauses . 9 . U nominativu. U genitivu je padežni nastavak –e ili –es. Nasavak –es umaju imenice:  na. genitivu i dativu je padežni nastavak –en ili-n Nastavak –n imaju imenice na –e i imenica: der Herr (des Herrn. dem Herrn. Ni u jednom padežu nemaju padežne nastavke. TIP 2. den Knaben) Ovom tipu pripadaju neke imenice muškog roda roje najčešće označavaju živa bića. der Schwanz-des Schwanzes)  i večina jednosložnih imenica (der Tag – des Tages. den Herrn) der Knabe (des Knaben.s.des Buches) U ostalim padežima nema nastavaka. Ovom tipu pripada većina imenica muškog goda i sve imenice srednjeg roda.

10 .

die Gläser. Imenice srednjeg roda na –nis udvajaju konačno –s npr. 2.Ű (prijeglas). Ovom tipu pripada većina imenica muškog i srednjeg roda.Ö. nikada s prijeglasom. der Shon. uvijek s preglasom 4.N G D A TIP 1 der Lehrer das Bild des Lehrers des Bildes dem Lehrer dem Bild den Lehrer das Bild TIP 2 der Mensch des Menschen dem Menschen den Menschen TIP 3 die Mutter der Mutter der Mutter die Mutter MNOŽINA IMENICA Množina se tvori od jednine dodavanjem nastavaka. 2 i 3 u dativu imaju padežni nastavak –n. s nastavkom –e.die Knaben) . često s prijeglasom. Imenicew ženskog roda na –in udvajaju konačno –n: die Lehrerin – die Lehrerinnen. s nastavkom –s. bez nastavka. ali i mnoge imenice ženskog roda. ali i neke imenice moškog i srednjeg roda. s nastavkom –er. Ovom tipu pripadaju mnoge imenice preuzete iz engleskog i francuskog jezika (das Team – die Teams.die Söhne. die Mutter. ponekad s prijeglasom 3. das Ereignis – die Ereignisse. s nastavkom –en ili –n (uz imenice na –e: der Knabe.die Omas.U često mijenjaju u: Ä.die Mütter. pri čemu se vokali: A. nikada s prijeglasom. ali i neke druge imenide: die Oma. a u ostalim padežima nemaju nastavke. Postoje 5 tipova torbe množine: 1. 5. das Glas. Imenice tipa 1. Npr. Ovom tipu pripada većina imenic ženskog roda. 11 . das Hotel – die Hotels) .O.

. 1 2 3 4 Kasus Nominativ Genitiv Dativ Akkusativ Kontekst Ovo je student... Negacija U njemačkom jeziku postoje dvije negacije: NICHT i KEIN.. Er hält keine Tasche. Ich freue mich an/über/auf. Es gibt kein(e). Množina Nr. Nemam knjigu.. Prevodi se takođe sa NE. Ich weiß/kenne. TIP 1 N G D A N G D A die Hefte der Hefte der Heften die Hefte die Söhne der Söhne der Söhnen die Söhne TIP 2 die Lehrer der Lehrer der Lehrern die Lehrer die Mütter der Mütter der Müttern die Mütter TIP 3 die Bilder der Bilder der Bildern die Bilder Die Blätter der Blätter der Blättern die Blätter TIP 4 die Menschen der Menschen der Menschen die Menschen TIP 5 die Hotels der Hotels der Hotels die Hotels PADEŽI Jednina Nr..... Prevodi se sa NE. Er kommt nicht in die On ne dolazi u školu. Ich freue mich an/über/auf. Ich habe kein Buch. Ich bin nicht zu Hause. (Ne) Radujem se studentima. Nema studenata. Nema studenta. 1 2 3 4 Kasus Nominativ Genitiv Dativ Akkusativ Kontekst Ovo su studenti. Znam studente. Kontext Das ist. Kontext Das ist. Ich weiß/kenne.. On ne drži torbu... Ja nisam kod kuće.. (Ne) Radujem se studentu. Negacija Kein se piše i izgovara prije imenice. Negacija Nicht se piše i izgovara iza glagola. Znam studenta. 12 .Imenice tipa 4 i 5 niti u jednom padežu nemaju padežne nastavke. Es gibt kein(e).. Schule...

Muški rod kein keines keinem keinen Ženski rod keine keiner keiner keine Srednji rod kein keines keinem kein Množina keine keiner keinen keine NOMINATIV GENITIV DATIV AKKUSATIV ZAMJENICE OSOBNE ZAMJENICE / PERSONAL PRONOMEN jednina JA ich meiner mir mich TI du deiner dir dich ON er seiner ihm ihn ONA Sie ihrer Ihr sie ONO es seiner ihm es NOMINATIV GENITIV DATIV AKKUSATIV množina NOMINATIV GENITIV DATIV AKKUSATIV MI wir unser uns uns VI ihr euer euch euch ONI.Negacija Kein se upotrebljava kad nečeg nema. ONI Sie Ihrer Ihnen Sie POSVOJNE ZAMJENICE / POSSESIV PRONOMEN 13 . ali se trenutno ne koristi. Negacija Nicht kad nečeg ima. ONE.

ihr Stoje uz imenicu ili umjesto imenice.Označvaju posjedovanje ili pripadnost. Muški rod sein seines seinem seinen Ženski rod seine seiner seiner seine Srednji rod Množina sein seines seinem sein seine seiner seinen seine 14 . Svakoj osobnoj zamjenici odgovara posvojna zamjenica. Ich – mein Du – dein Er – sein Sie – ihr Es – sein Wir – unser Ihr – euer Sie . a dekliniraju se kao negacija kein: NASTAVCI NOMINATIV GENITIV DATIV AKKUSATIV Muški rod -es -em -en Ženski rod -e -er -er -e Srednji rod -es -em Množina -e -er -en -e Ich .mein NOMINATIV GENITIV DATIV AKKUSATIV Muški rod mein meines meinem meinen Ženski rod meine meiner meiner meine Srednji rod Množina mein meines meinem mein meine meiner meinen meine Du – dein NOMINATIV GENITIV DATIV AKKUSATIV Muški rod dein deines deinem deinen Ženski rod deine deiner deiner dein e Srednji rod Množina dein deines deinem dein deine deiner deinen deine Er – sein NOMINATIV GENITIV DATIV AKKUSATIV Itd.

tj. raditi) Odbije se nastavak -en i dobijamo prezentsku osnovu mach-. Npr: Glagol machen (mahen. U njemačkom jeziku prezent se tvori od infinitivne osnove glagola i nastavaka za prezent: Jednina 1. lice (DU) -st 3.PREZENT Prezent (Präsens) je glagolski oblik koji označava radnju koja se trenutno dešava. lice (IHR) 3. lice (ICH) -e 2. lice (ER. sadašnje vrijeme. lice (SIE) -en -t -en Infinitivna osnova se gradi tako što se infinitivu glagola odbije nastavak -en. lice (WIR) 2. Ovako bi izgledao prezent glagola machen: Jednina Ich mach-e Množina Wir mach-en Ja radi-m Mi radi-mo 15 . SIE i ES) -t Množina 1. Kao u našem jeziku da od istog glagola odbijemo nastavak -ti i dobićemo radi-.

wir blasen... Fallen (pasti) ich falle.. wir geben. licu jednine. ich sammele – skupljam 2.. ! Glagoli s osnovnim szglasnikom –u nikada ne preglašavaju taj glas u –ü. du ißt . du sammelst – skupljaš 3. wir schlafen.. du nimmst. er stößt. 16 . Halten (držati) – ich halte.. sammeln(skupljati): 1. preglašavaju glasove a-o-au u ä-ö-äü u 2. i 3. Geben (dati) – ich gebe. wir laufen. du sprichst. a u ostalim licima glas –e iz nastavka.. er hält.. Schlafen (spavati) – ich schlafe. du läufst. er nimmt. licu jednine mijenjaju svoj osnovni samoglasnik.. du gibst. wir fallen. er schläft. tako mnogi glagoli minjenjaju glas –e u –i ili –ie: Essen (jesti) – ich esse. du befiehst. wir essen. du schläfst. du siehst. wir treten.. wir lassen. wir sammeln – skupljamo 2. wir stoßen. er befiehlt.... er hilft. Laufen (trčati) – ich laufe. npr. wir rufen. Lassen (pustiti) – ich lasse. wir befehlen. Stißen (gurati) – ich stoße. er tritt. du stößt... sie sammeln – skupljaju ! Mnogi jaki glagoli u 2. ihr sammelt – skupljate 3... er bläst. du bläst... er gibt. er sieht.. du triffst. du rufst. er sammelt – skuplja 1. er lässt. du fällast.. er fällt. Sehen (vidjeti) – ich sehe. npr: Blasen (puhati) – ich blase.. ! Mnogi jaki glagoli imaju prijeglas. wir treffen. i 3. du lässt.. Befehlen (narediti) – ich befehle. du hältst. er ruft. dok ga u čitavoj množini zadržavaju. er spricht. wir sprachen. Treffen (pogoditi) – ich treffe........ npr rufen (pozvati): ich rufe. wir halten. Treten (stupiti) – ich trete. licu jednine glas –e od –eln . Nehmen (uzeti) – ich nehme. du trittst. er trifft.. wir nehmen . du hilfst. er läuft. er ißt.. Sprachen (govoriti) – ich sprache.. Helfen (pomagati) – ich helfe. wir sehen. tj.Du mach-st Er* mach-t Ti radi-š On radi- Ihr mach-t Sie mach-en Vi radi-te Oni rad-e Napomena: Neki glagoli imaju izuzetke u prezentu! ! Glagoli na –eln gube u 1.. wir helfen.

Er/sie/es hat 4. Du wirst 3.! Treba upamtiti oblike glagola tun (činiti): 1. Ich bin 2. Sie/sie sind werden (postati) 1. sie tun PREZENT POMOĆNIH GLAGOLA sein (biti) 1. du tust 3. Du hast 3. Ich werde 2. Sie/sie werden haben (imati) 1. Sie/sie haben PRETERIT Preterit se tvori od glagolske osnove dodavanjem nastavaka 17 . Wir sind 5. Er/sie/es wird 4. Wir werden 5. Wir haben 5. Ich habe 2. Er/sie/es ist 4. ihr tut 6. er tut 4. wir tun 5. Ihr habt 6. Ihr seid 6. Du bist 3. Ihr werden 6. ich tue 2.

A. er war 4. Ihr seid 6. er –. jaki glagoli 1. 2. -t i na suglasnik + m. Wir sind 5. n B. sie –(e) ten Nastavke –ete. imaju glagoli na –d. Wir haben 5. Sie/sie sind haben (imati) 1. du –(e) st 3.. Ihr habt 6. du hattest 3.. Er/sie/es hat 4. Du bist 3. ihr –(e) tet 6. Ich habe 2. Er/sie/es ist 4. du –(e) test 3. ich –(e) te 2. sie waren 18 . wir waren 5. slabi glagoli: 1. wir –(e) ten 5. Du hast 3. ich war 2.. 4.. ich hatte 2. er hatte 4. du warst 3. ihr wart 6. wir –en 5. sie –en PREZENT I PRETERIT POMOĆNIH GLAGOLA PREZENT sein (biti) 1. Ich bin 2.. sie hatten PRETERIT 1. er –(e) te 4. Sie/sie haben 1. ich –.. wir hatten 5. etest. ihr hattet 6. ihr –(e) t 6.

Sie/sie werden 1. er muß 4. wir mögen Müssen 1. du wurdest 3. du mußt 3. er darf 4. er kann 4. Ihr werden 6. sie mögen 5. wir sollen mochte 19 sollte solltest sollte sollten solltet sollten mußte mußtest mußte mußten mußtet mußten mochtest mochte mochten mochtet mochten 2. ich wurde 2. Ich kann konnte konntest konnte konnten konntet konnten PRETERIT 2. wir wurden 5.werden (postati) 1. ihr müßt 6. er soll 4. du sollst 3. ihr sollt 6. wir müssen Sollen 1. er mag durfte durfest durfen durfte durftet durften 4. sie müssen 5. sie dürfen 5. wir düfren Können 1. Ihr könnt 6. ich muß 2. sie wurden PREZENT I PRETERIT MODALNIH GLAGOLA PREZENT Dürfen 1. Du kannst 3. Du wirst 3. sie sollen 5. ihr dürft 6. du darfst 3. Er/sie/es wird 4. Wir werden 5. Wir können 5. ihr wurdet 6. ihr mögt 6. ich darf 2. ich soll 2. sie können Mögen 1. Ich werde 2. ich mag . er wurde 4. du magst 3.

treffen. sehen. sie wollen 5. du lebst 3 . sich waschen) 2. sie leben 1. lesen. du willst 3. wir nehmen 2. -(e) st 3. anfangen. wir leben 2 . er nimmt 3. ihr nehmt 3. er lebt b) Starke Verben 1. a→ä (fahren): 1. sie fahren * auch: (schlafen. werfen. ihr lebt 3 . du nimmst 2.e 2. fallen. ich will 2. -en * takođe : (geben. er fährt 3. ich fahre 1. ihr fahrt 3. ich nehme 1. sie nehmen 1 . -(e) t (wir) (ihr) (sie) 1. ich lebe 2 .PRÄSENS a) Schwache Verben npr. ihr wollt 6. . essen) II) Trennbare Verben Einige trennbare Präfixe: 20 . helfen. wir fahren 2. wir wollen wollten wolltet wollten PREZENT . e→i (nehmen) : 1. du fährst 2. -(e) t 3. sprechen. . er will wollte wolltest wollte 4. lenen → leb + nastavci (ich) (du) (er) 1 .Wollen 1. tragen.en 2.

(fernsehen) ° hervor-. wir kamen 2. du sagtest arbeitetet 3.ab . -en 1.) (Morgens stehe ich früh auf.ten 2. ich sagte arbeiteten 2. hinaus-.te 1.:aufstehen aus .) (Am Wochenende geht er mit seinen (Die Leute steigen in den Bus ein. ihr sagtet 3. er sagte arbeiteten 1. -t 3.:einsteigen mit .test 2. . wir sagten 2. du arbeitetest 3.:anfangen auf . sie II) s t a r k e V e r b e n Endungen 1.) ein . herauf-.tet 3. herein-.:ausgehen Freunden aus. herunter-. .) (Warum kommt er nicht mit?) * takođe: ° fern. hinunter-. . -st 3. .:abschreiben an . hinauf-. heraus-.) (Der Unterricht fängt um 8 Uhr an. PRÄTERITUM I) s c h w a c h e V e r b e n Endungen 1.sie kam 1. -/NPR.ten 1. -en 2.te 3. -/2. . er arbeitete 1.du kamst 3. ich kam 2. kommen 1.. ich arbeitete 2. ihr 3. wir 2. hinüber-. sie sagten aber: 1.:mitkommen (Der Schüler schreibt die Hausaufgabe ab. ihr kamt 3. sie kamen PRETERIT POMOČNIH I MODEALNIH GLAGOLA III) Hilfsverben HABEN und SEIN 21 . hinein-.. .

-tet. er-. wir hatten 2. durfen 1.ha b e n 1.mit.. sich ärgern. ent-. durfte 2.. er war 1.) ● verstehen → verstand + en → verstanden *(untrennbar: be-.transitive Verben (Akkusativobjekt) . sie waren Modalverben (-te.. ich war 2. -te. -ten) dürfen 1.reflexive Verben (sich freuen.) habe HABEN oder SEIN als Hilfsverb? a) mit dem Hilfsverb HABEN: . ihr hattet 3.kaufen → ich gekauft ♣ Bildung des Partizips Perfekt von schwachen Verben ● k a u f e n → ge + kauf + t → gekauft ● einkaufen → ein + ge + kauf + t → eingekauft ● verkaufen → verkauf + t → verkauft ♣ Das Partizip Perfekt von starken Verben ● stehen → ge + stand + en → gestanden ● aufstehen → auf + ge + stand + en → aufgestanden *(trennbar: auf-. ich hatte 2. sie hatten s ei n 1. ge-. durften können konnte konntest konnte konnten konntet konnten mögen mochte mochtest mochte mochten mochtet mochten müssen mußte mußtest mußte mußten mußtet mußten sollen sollte solltest sollte sollten solltet sollten wollen wollte wolltest wollte wollten wolltet wollten Das Perfekt ♣ Präsens von haben oder sein + Partizip Perfekt NPR.) 22 .. -ten. du warst 3. er hatte IV) 1.bei-. vor. durfte 2. du hattest 3. ihr wart 3. an.ein.. durfest 3. wir waren 2... durftet 3. zu. zer-. emp-. ver-. -test.

werden und bleiben (ich bin gewesen / geworden / geblieben) DAS PASSIV (Präsens und Präteritum) I) Bildung des Passivs: werden Präsens 1.ich bin eingeschlafen. kommen . er. 23 . ihr werdet 3.ich bin gegangen.b) mit dem Hilfsverb SEIN: . sie. du wurdest 3. er.intransitive Verben.ich bin gekommen) . es wurde 1. du wirst 3. sie wurden WERDEN + PARTIZIP PERFEKT Partizip Perfekt geprüft gesucht gebeten besucht + II) Passiv-Transformation: Aktiv: Subjekt Verb Objekt (Akk.ich bin aufgestanden) . ich wurde 2. wir wurden 2. ihr wurdet 3. sie werden Präteritum 1.) Er schreibt einen Brief. die eine Ortsveränderung ausdrücken (gehen . ich werde 2.die Verben sein. aufstehen .intransitive Verben. die eine Zustandsveränderung ausdrücken (einschlafen . wir werden 2. sie es wird 1.

Hier wird viel gearbeitet. einmalige Handlung)  Immer wenn ich am Wochenende ins Kino gehe.) Verb Präpositionalobjekt Verb Ein Brief wird (von ihm) geschrieben. 3. freuten sich ältere Leute. (Vergangenheit: . In der Disco wird getanzt. 4. Im Labor entwickelt man Filme. Es wird gearbeitet. regnete es. Man entwickelt Filme. Hier arbeitet man viel. 2.wiederholte Handlung) 24 . PASSIV 1. 3.als . 4. (Vergangenheit.einmalige Handlung .wenn . Man tanzt in der Disco. Im Labor werden Filme entwickelt. (Präsens)  Als Ulrike im Altenheim ihr Praktikum machte. 2. Man arbeitet.Passiv: Subjekt (Nom. Filme werden entwickelt. wenn sie mit ihnen spazieren ging. + Futur) *PRIMJER:  Als wir gestern ins Kino gingen. + Präsens. Filme werden im Labor entwickelt. PRIMJERI AKTIV 1. TEMPORALSÄTZE – VREMENSKE REČENICE * Konjunktionen: wenn als * Gebrauch der Konjunktionen "als" und "wenn": a l s (einmalige Handlung in der Vergangenheit) wenn (wiederholte Handlung in der Vergangenheit. regnet es.

angerufen b. eingetreten h. zamoliti ostati donijeti pozvati zaspati ući (u bus i sl. erfahren BEDEUTUNG početi. begonnen h. započeti nazvati (telefonom) ustati (se) izaći sići peći početi dobiti opisati moliti. eingestiegen b. ausgegangen b. gebracht h. gebeten b.) ući (u sobu i sl. geblieben h. eingeschlafen b. angefangen h. gebacken h.Starke Verben – NEPRAVILNI GLAGOLI ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ PRÄTERITUM fing an anfangen rief an anrufen stand auf aufstehen ging aus ausgehen stieg aus aussteigen backte backen begann beginnen bekam bekommen beschrieb beschreiben bat bitten blieb bleiben brachte bringen lud ein einladen schlief ein einschlafen stieg ein einsteigen trat ein eintreten entschließen sich entschloss mich entstand entstehen erfuhr erfahren INFINITIV PERFEKT h.) odlučiti se nastati saznati 25 . aufgestanden b. beschrieben h. bekommen h. eingeladen b. ausgestiegen h. mich entschlossen ist entstanden h.

gefallen h. nachgedacht h. gelaufen h. gelogen h. gesessen h. genommen b. gelesen h. geschlafen h. gesprochen b. gerufen h. ferngesehen h. gegangen ist gelungen ist geschehen h. geschlossen h. gefahren b. geflogen h. gesehen h. putovati pasti gledati televiziju naći letjeti dati ići uspjeti dogoditi se dobiti. mitgebracht h. gewonnen h. gefunden b. gekommen b. geholfen b. teilgenommen h. gestanden ist gestorben h. mich umgezogen h. gehalten h. gerannt h. verglichen prepoznati voziti se. getroffen h. umgezogen h. gestritten h. gesprungen h. gelegen h. verboten h.∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ erkennen fahren fallen fernsehen finden fliegen geben gehen gelingen geschehen gewinnen halten helfen kommen laufen lesen liegen lügen mitbringen mitnehmen nachdenken nehmen rennen rufen schießen schlafen schlagen schließen sehen singen sitzen sprechen springen stehen sterben streiten teilnehmen treffen trinken tun umziehen umziehen sich unternehmen verbieten vergessen vergleichen erkannte fuhr fiel sah fern fand flog gab ging gelang geschah gewann hielt half kam lief las lag log brachte mit nahm mit dachte nach nahm rannte rief schoss schlief schlug schloss sah sang saß sprach sprang stand starb stritt nahm teil traf trank tat zog um zog mich um unternahm verbot vergaß verglich h. geschossen h. mitgenommen h. vergessen h. raditi preseliti se presvući se poduzeti zabraniti zaboraviti usporediti 26 . getan b. gegeben b. pogoditi piti činiti. geschlagen h. erkannt b. pobijediti držati pomoći doći trčati čitati ležati lagati donijeti sa sobom ponijeti razmišljati uzeti trčati zvati pucati spavati udariti zatvoriti vidjeti pjevati sjediti govoriti skočiti stajati umrijeti svađati se sudjelovati susresti. gesungen h. getrunken h. unternommen h.

weggegangen h. verlassen h. versprochen h. verloren b. verziehen h. gezogen napustiti izgubiti nestati obećati razumjeti oprostiti prati otići baciti znati vući 27 .∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ verlassen verlieren verschwinden versprechen verstehen verzeihen waschen weggehen werfen wissen ziehen verließ verlor verschwand versprach verstand verzieh wusch ging weg warf wusste zog h. geworfen h. verschwunden h. gewusst h. verstanden h. gewaschen b.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful