Sie sind auf Seite 1von 4

+Ive Mauran Popis zapadne i srednje Slavonije 1698. I 1702.

. godine : -Poimenini popis glava domainstava u dijelu Slavonije nakon uspostave austrijske vlasti. +Ive Mauran Popis naselja i stanovnitva u Slavoniji 1698. godine : -Kao i iznad. +Andrija Zirdum Poeci naselja i stanovnitvo brodskog i gradikog kraja 1698-1991. : Poimenini popisi zemljovlasnika u mjestima dananje Brodsko-posavske upanije 1698-1736. Za katolike su navedeni i poimenini podaci iz stanja dua zagrebake nadbiskupije iz sredine XVIII stoljea. +Stjepan Sran Stanovnitvo i gospodarstvo Baranje 1766. i 1824. godine : -Poimenini popisi domainstava u Baranji. +Ive Mauran Stanovnitvo i vlastelinstva u Slavoniji 1736. godine : -Poimenini popis itave civilne Slavonije(bez Srijema). +Ive Mauran Osnivanje vojne granice u Slavoniji 1702. godine : Poimenini popisi krajinika koji su ivjeli u dijelu Slavonije koji je 1702. postao dijelom Vojne Krajine. +Stjepan Pavii Porijeklo stanovnitva vinkovakoga kraja : Porijeklo rodova u selima negdanjeg kotara Vinkovci. Pavii je najvie rabio gore postavljene austrijske popise iz XVIII stoljea, kao i krajiki popis iz 1830.-ih. Dijelom je rabio i usmenu tradiciju, dok crkvene matice gotovo i ne spominje. Bruce McGowan Popisni defter sandaka Srijem iz 1570. godine (na engleskom) : http://www.mediafire.com/?0uq5vld2jhh94i6 Poimenini popis poreznih glava u osmanskom sandaku Srijem. Veina osoba je navedena bez prezimena(s imenom oca kao identifikacijskom odlikom) ali ima i neto prezimena. +Stjepan Sran Popisni defter sandaka Poega iz 1576. godine : Isto kao i knjiga iznad. +Borivoje Milojevi O privredi i naseljima u dolini Cetine i Krke (irilica) : irilica. Neto usmene tradicije o porijeklu rodova u pojedinim selima oko Cetine. +Aleksandar Bako Prezimena Srba u Dalmaciji : irilica. U biti nekritiki skupljene informacije iz drugih knjiga. Vrlo malo novog rada i istraivanja. +Duan Kai Srpska naselja i crkve u sjevernoj Hrvatskoj i Slavoniji : Djelomino navodi prezimena srpskih rodova koji su prije 100 godina ivjeli u sjevernoj Hrvatskoj.

+Gligor Stanojevi Popis stanovnitva i zemlje u okolini Zadra iz 1756. godine : Mletaki katastar nekih sela u zadarskom zaleu. +Andrija Niki: osloboenje Imotske Krajine od Turaka +Josip Ante Soldo - Etnicke promjene i migracije stanovnitva u Sinjskoj Krajini : Mletaki zemljinici s poetka XVIII stoljea za neka sela Sinjske Krajine. +Josip Ante Soldo - Sinjska Krajina u XVII i XVII stoljeu, knjiga prva: +Josip Ante Soldo - Sinjska Krajina u XVII i XVII stoljeu, knjiga druga: -lanak iznad proiren u itavu knjigu. Sadri dodatne zemljinike, neke ispise iz matinih knjiga, stanja dua, kao i mnotvo civilnih dokumenata +Savo-Nakicenovic-Kninska-krajina-(cirilica) +Josip Buturac Stanovnitvo Poege i okolice 1700-1950 : Detaljna analiza porijekla rodova u svim selima Poetine. Buturac rabi objavljene i neobjavljene izvore od 1698. do 1948. godine. Izvori su iskljuivo civilni. Ni pravoslave ni katolike matine knjige nisu upotrijebljene.
+Branimir-Gusic-Zbornik-zazivot-i-obicaje-juznih-slavena

+Grupa autora Leksik prezimena SRH 1948. godine, prvi fajl : +Grupa autora Leksik prezimena SRH 1948. godine, drugi fajl : Pregled svih prezimena u SR Hrvatskoj i njihovih frekvencija u naseljenim mjestima. Prema popisu stanovnitva 1948. godine. +Stjepan Pavii Seobe i naselja u Lici : Sadri dijelove austrijskog popisa Like iz 1712. godine, kao i gotovo sva lika prezimena 1915. godine. +Vesna ulinovi Konstantinovi - ivot i socijalna kultura stanovnitva pod Dinarom : Analiza ivota stanovnitva okolice Vrlike. Donosi neto usmene tradicije o porijeklu, kao i ispise iz najstarijih matinih knjiga upe Vrlika 1692-1718. godine. +ivko Bjelanovi Antroponimija Bukovice : Analiza imenskog i prezimenskog sustava okolice Benkovca iz lingvistikog kuta. +Ilija Sindik - Dubrovnik i okolica : irilica. Pregled porijekla stanovnitva dijela negdanje Dubrovake Republike. Ne ukljuuje Peljeac, Lastovo ni Konavle. Rabljena je arhivska graa, matine knjige, kao i usmena tradicija. +Vjeko Omai - Katastik trogirskog dijela Nove Steevine iz 1711. godine: Mletaki zemljinik zalea Trogira iz 1711. godine. Zemljovlasnici su navedeni poimenino.

+Mate Matas - Muko-leeviki prostor : Opa povijest dananjih opina Mu, Leevica, i nekih susjednih krajeva. Sadri zemljinike, neto informacija iz matinih knjiga, kao i mnotvo druge grae. +Kreimir Kui - Povijest Dalmatinske Zagore : Opa povijest prave(ue) Zagore. Sadri zemljinike, ispise iz matinih knjiga, itd. +Vjeko Vri - Plemena Imotske Krajine: Pregled porijekla svih rodova negdanjeg kotara Imotski. Najvie se zasniva na mletakim zemljinicima iz 1725. i 1747. godine, no rabljena je i druga arhivska graa, matice katolikih upa i pravoslavne parohije, kao i usmena tradicija. +Radovan Jerkovi - ivot i djelo : Zbirka raznih radova koje je don Rade Jerkovi izdao o povijesti negdanjeg kotara Metkovi. Sadri opise svih mjesta osim Opuzena, zajedno s porijeklom tamonjih rodova. Don Rade je rabio mletake zemljinike, matice katolikih upa i pravoslavne parohije, kao i usmenu tradiciju. +Nenad Vekari - Peljeki rodovi, knjiga prva i knjiga druga : Opiran pregled svih prezimena koja su od XIV stoljea naovamo zabiljeena na Peljecu. Za prezimena prije XVIII stoljea su rabljeni spisi kancelarije u Stonu, a za kasnija prezimena matine knjige, usmena tradicija i dravni dokumenti. +Ante Ivankovi - Hrvatski rodovi u upi Vinjani : Porijeklo rodova u upi Vinjani kod Imotskog. Veinom na osnovu mletakog zemljinika iz 1725. godine. +Ante Ivankovi - Hrvatski rodovi u upi Podbablje : Porijeklo rodova u upi Podbablje kod Imotskog. Veinom na osnovu mletakog zemljinika iz 1725. godine. Obraeni su samo hrvatski rodovi. +Ante Ivankovi - Podrijetlo hrvatskih rodova vrlikog podruja +Ante Ivankovi - Prezime opine Leevica : Porijeklo rodova u opini Leevica. Obraeni su i srpski i hrvatski rodovi. Veinom na osnovu zemljinika iz 1711. +Ante Ivankovi - Dobranje : Porijeklo rodova u selu Dobranje kod Imotskog. Veinom na osnovu mletakog zemljinika iz 1725. godine. +Anela Frii - Meimurska prezimena : Pregled svih zabiljeenih prezimena u Meimurju od XVI stoljea na ovamo. Iskljuivo na osnovu civilnih dokumenata. +Antun Buri - Antroponimija Gorskog Kotara : Pregled svih zabiljeenih prezimena u Gorskom Kotaru od XVI stoljea na ovamo. Na osnovu civilnih, vojnih i crkvenih dokumenata.

+Ive Mauran - Stanovnitvo Osijeka 1693-1703. :Prijepis matica roenih, umrlih i vjenanih upe Osijek 1693-1703. godine. +Danica Boi Buzani - Prilog poznavanju stanovnitva i antroponima muko-leevake Zagore : Prezimena u okolici Mua i Leevice u XVIII stoljeu. Na osnovu zemljinika, ali i do tad neobjavljenih knjiga zakupa desetine iz sredine XVIII stoljea. +Nevenka Boani Bezi - Katoliki ivalj drnike upe : Ispisi iz matica upe Drni u XVIII stoljeu. +Benedikta Zeli Buan - Popis puanstva Splitske nadbiskupije 1725 godine : Stanja dua nekih upa i mjesta u Splitskoj nadbiskupiji 1725. godine. Popis je najpotpuniji za Poljicu. +Dzaja-Draganovic-Sa-kupreske-visoravni +Kruno Krsti - Doseljenje Arbanasa u Zadar : Opa povijest Albanaca koji su poetkom XVIII stoljea doselili u Arbanase kod Zadra. Sadri poimenine popise prvih doseljenika. +Lukijan Mari - Antropogeografska ispitivanja po severodalmatinskim ostrvima: irilica. Porijeklo rodova otoka Vir, Pag i Rab na osnovu arhivske grae i usmene tradicije. +Miljenko Holzleitner - Popis katolika poeke upe 1727-1752. : Stanja dua upe Poega iz sredine XVIII stoljea. +Nevenka Bezi Boani - Stanovnitvo Sinja u Lovrievo doba : Ispisi iz matica upe Sinj u XVIII stoljeu. +Slavko Kovai: Vijesti iz crkvenih arhiva o Cetinskoj Krajini pod Turcim +Toponimija djela Splitske Zagore-Mate Matas

+Nevenka Bezi Boani - Popis stanovnika otoka Hvara iz 1673. godine : Kao to i ime govori.