You are on page 1of 2

Sundsvalls Fltrittklubb

Sundsvalls Fltrittklubb Fillanv 25, 863 36 Sundsbruk Kontor : 060-536640 Org. nr. 88 92 00-6639 PG nr 49 70 98-4 Stallet : 060-536856 www.sfrk.net kansli@sfrk.net

PROTOKOLL FRN SUNDSVALLS FLTRITTKLUBBS UNGDOMSSEKTIONS RSMTE Den 23 februari 2013 kl. 12.00 p kontoret.

1. Val av ordfrande fr mtet. Ottilia Lundberg valdes till ordfrande fr mtet. Ottilia Lundberg frklarade mtet ppnat. 2. Val av sekreterare fr mtet. Cajsa Luthman valdes till sekreterare fr mtet. 3. Upprttande av rstlngd. Frgan bordlggs. 4. Val av protokolljusterare och rstrknare. Ida Westberg valdes till protokolljusterare och rstrknare, men utgick senare och d tog Anna Carin Gustafsson rollen. 5. Faststllande av dagordning. Dagordningen faststlldes enligt frslaget. 6. Faststllande om mtet r i laga ordning utlyst. Faststlldes att rsmtet blivit utlyst i laga ordning. 7. Behandling av verksamhets- och frvaltningsberttelse. Ingen rsberttelse hade frdigstllts. Det kommer gras i efterhand av Cajsa Luthman. 8. Faststllande av balans och resultatrkning. Balans och resultatrkning r i sin ordning. Dock r det viktigt att komma ihg att alla kvitton mste redovisas efter utgifter. 9. Revisorernas berttelse. Berttelsen godkndes utav rsmtet. 10. Frga om ansvarsfrihet fr styrelsen. rsmtet beviljar styrelsen ansvarsfrihet fr 2012 rs frvaltning. 11. Beslut om antal ledamter och suppleanter inom ramen fr det i 16, andra stycket angivna antal. rsmtet beslutade att det ska finnas 7 stycken personer i styrelsen. 12. Val av ordfrande i sektionen. Frgan tas upp vid USEK:s nsta mte, och d faststlls ett beslut.

13. Val av styrelseledamter och suppleanter. Tove Hgman Ording, Ottilia Lundberg, Johanna Nsholm, Cornelia Sundholm, Ida Westberg, Felicia Gustafsson, Elin Allringer. 14. Val av ungdomsledamot jmte personlig suppleant att ing i freningens styrelse. Frgan tas upp vid USEK:s nsta mte, och d faststlls ett beslut. 15. Val av revisor jmte en revisorssuppleant. Till revisor omvaldes Gun Sderholm. Frgan om vem som ska ta rollen som revisorssuppleant tas upp vid USEK:s nsta mte, och d faststlls ett beslut. 16. Val p ett r av ledamter (varav en sammankallande) och suppleanter i valberedningen. Cajsa Luthman, Amanda Landell samt Elin Nilsson blev utvalda till valberedningen. Elin Nilsson blev vald till sammankallande. 17 Val av ombud till distriktsungdomssektionens (DUS) rsmte och ev andra mten dr sektionen har rtt att representera med ombud. Frgan tas upp vid USEK:s nsta mte, och d faststlls ett beslut. 18 vriga renden (motioner) som kan upptas till beslut p rsmte. Inga vriga motioner framkom. Ottilia Lundberg frklarade mtet avslutat. Cajsa Luthman, Sekreterare Ottilia Lundberg, Ordfrande Ida Westberg, Protokolljusterare ________________________________________________________________________________