Sie sind auf Seite 1von 40

+black1magenta+

RECAPITULARE
S\ recapitul\m prepozi]iile [i pronumele interogative din lec]iile precedente. 1. Prepozi]iile Prepozi]ia este un cuvnt de sine st\t\tor, care nu se conjug\. Ea alc\tuie[te o unitate lexical\ cu substantivul sau cu pronumele precedat. S\ recapitul\m prepozi]iile nv\]ate pn\ acum: aus bei mit nach gegenber din la (m\ aflu la cineva) cu dup\, la (+ denumiri geografice) vis--vis, n fa]a El este/vine din Schleswig. Ea locuie[te la unchiul ei. El c\l\tore[te cu autobuzul. Noi mergem/plec\m la Berlin. Cartea este de la m\tu[a mea. Noi mergem la tata. nv\] germana de un an. Banca este vis--vis de biseric\. von zu seit de la la (m\ duc la cineva) de, din, de cnd

Er kommt aus Schleswig. Sie wohnt bei ihrem Onkel. Er fhrt mit dem Bus. Wir fahren nach Berlin. Das Buch ist von meiner Tante. Wir gehen zum Vater. Seit einem Jahr lerne ich Deutsch. Die Bank ist der Kirche gegenber.

n limba german\ prepozi]ia este contopit\ de multe ori cu articolul hot\rt, de exemplu: am ans im ins 2. = an dem = an das = in dem = in das beim vom zum zur = bei dem = von dem = zu dem = zu der

S\ recapitul\m pronumele interogativ: nominativ: acuzativ: genitiv: dativ: wer?, was? wen?, was? wessen? wem? cine?, ce? pe cine?, pe ce? a, al, ale cui? cui? Eva (geht in die Schule). Ein Wagen (steht dort). Er fragt den Schler. Das ist ein Heft des Schlers. Ich helfe der Mutter.

Wer geht in die Schule? Was steht dort? Wen fragt der Lehrer? Wessen Heft ist das? Wem hilfst du?

1
+black1magenta+

+black2magenta+

LEC}IA 19 PARTEA NTI


S\ ncepem lec]ia cu setul de cuvinte noi. Aten]ie la pronun]ia lor [i la sensul acestora `n limba romn\. Citi]i-le cu voce tare: das Bild der Computer der Haken die Handschuhe die Jahreszeit der Oktober das Parkverbot der Schal der September der Sessel der Teppich die Wand > [das bilt] > [de:r kompiu:t\r] > [de:r Ha:k\n] > [di: Hant[u:\] > [di: ia:r\s]t] > [de:r okto:b\r] > [das parkferbo:t] > [de:r [a:l] > [de:r zeptemb\r] > [de:r zes\l] > [de:r tepih] > [di: vant] tabloul, poza, imaginea calculatorul cuierul m\nu[ile anotimpul octombrie parcarea interzis\ fularul, [alul septembrie fotoliul covorul peretele

S\ repet\m din nou cuvintele, ns\ ntr-o alt\ ordine. Aten]ie la pronun]ie: der Sessel der Teppich der Haken die Handschuhe der Schal das Bild der Computer der September die Jahreszeit der Oktober die Wand das Parkverbot > [de:r zes\l] > [de:r tepih] > [de:r Ha:k\n] > [di: Hant[u:\] > [de:r [a:l] > [das bilt] > [de:r kompiu:t\r] > [de:r zeptemb\r] > [di: ia:r\s]t] > [de:r okto:b\r] > [di: vant] > [das parkferbo:t] fotoliul covorul cuierul m\nu[ile fularul, [alul tabloul, poza, imaginea calculatorul septembrie anotimpul octombrie peretele parcarea interzis\

2
+black2magenta+

+black3magenta+

S\ folosim cuvintele noi n propozi]ii. Citi]i-le cu voce tare [i urm\ri]i cu aten]ie traducerea lor n limba romn\: Das Bild deiner Familie ist schn. Eine Wand des Schlafzimmers ist wei. Vor der Bank ist jetzt Parkverbot. Mein Vater hat im Oktober Geburtstag. Der Frhling ist eine schne Jahreszeit. Wir machen im September Urlaub. Mein Computer war sehr teuer. Sein Schal ist zu Hause. Mutti, Klaus hat meine Handschuhe. Siehst du nicht den Haken dort? Dieser Teppich war sehr billig. Vor dem Tisch steht ein Sessel. Tabloul familiei tale este frumos. Un perete al dormitorului este alb. n fa]a b\ncii parcarea este acum interzis\. Tat\l meu are ziua de na[tere n octombrie. Prim\vara este un anotimp frumos. Noi ne lu\m concediu n septembrie. Calculatorul meu a fost foarte scump. Fularul lui este acas\. Mam\, m\nu[ile mele sunt la Klaus. Nu vezi cuierul de acolo? Acest covor a fost foarte ieftin. n fa]a mesei este un fotoliu.

Completa]i urm\toarele propozi]ii `n limba german\. Citi]i-le cu voce tare pentru exersarea pronun]iei: Aici este fotoliul meu. Covorul a fost foarte scump. Nu vezi cuierul acesta? Mam\, m\nu[ile mele sunt la Klaus. Nu [tii unde este fularul meu? Aceasta este poza b\iatului meu. Ai deja [i tu calculator? n septembrie plec\m n concediu. Acest anotimp este acum foarte frumos. n octombrie mergem la [coal\. Aceast\ interdic]ie de parcare nu-i place. Peretele acesta este alb. Hier steht >mein Sessel. >Der Teppich war sehr teuer. Siehst du >diesen Haken nicht? Mutti, Klaus hat >meine Handschuhe! Weit du nicht, wo >mein Schal ist? Das ist >das Bild meines Sohnes. Hast du auch schon >einen Computer? Im >September fahren wir auf Urlaub. >Die Jahreszeit ist jetzt sehr schn. >Im Oktober gehen wir in die Schule. >Dieses Parkverbot gefllt ihm nicht. >Diese Wand ist wei.

3
+black3magenta+

+black4magenta+

~n continuare s\ nv\]\m pluralul ctorva substantive: die Wand der Teppich der Schal der Haken der Sessel der Computer das Bild die Jahreszeit die Wnde die Teppiche die Schale/Schals die Haken die Sessel die Computer die Bilder die Jahreszeiten > [di: vend\] > [di: tepih\] > [di: [a:l\/[a:ls] > [di: Ha:k\n] > [di: zes\l] > [di: kompiu:t\r] > [di: bild\r] > [di: ia:r\s]t\n] pere]ii covoarele fularele cuierele fotoliile calculatoarele pozele, tablourile anotimpurile

S\ folosim acum `n propozi]ii formele de plural nv\]ate. Repeta]i propozi]iile `n limba german\ [i `ncerca]i s\ re]ine]i traducerea lor n limba romn\: Wir kennen schon zwei Jahreszeiten: den Frhling und den Sommer. Er hat zwei Bilder von mir. Das Institut hat viele Computer. Im Wohnzimmer sind vier Sessel. Hier sind auch zwei Haken. Dort liegen unsere Schale. In unserem Haus haben wir vier Teppiche. In diesem Zimmer sind zwei Wnde wei. Cunoa[tem deja dou\ anotimpuri: prim\vara [i vara. El are dou\ tablouri de la mine. Institutul are multe calculatoare. n camera de zi sunt patru fotolii. Aici sunt [i dou\ cuiere. Acolo sunt fularele noastre. n casa noastr\ avem patru covoare. n aceast\ camer\ doi pere]i sunt albi.

A]i re]inut deja cuvintele noi? S\ `ncerc\m o scurt\ recapitulare: calculatorul covorul cuierul fotoliul poza, tabloul, imaginea octombrie anotimpul m\nu[ile peretele fularul septembrie parcarea interzis\ > der Computer > der Teppich > der Haken > der Sessel > das Bild > der Oktober > die Jahreszeit > die Handschuhe > die Wand > der Schal > der September > das Parkverbot > [de:r kompiut\r] > [de:r tepiH] > [de:r ha:k\n] > [de:r zes\l] > [das bilt] > [de:r okto:b\r] > [di: ia:r\s]t] > [di: Hant[u:\] > [di: vant] > [de:r [a:l] > [de:r zeptemb\r] > [das parkferbo:t]

4
+black4magenta+

+black5magenta+

nainte de a nv\]a alte verbe noi, s\ recapitul\m prepozi]ia vor n fa]a, nainte, pe care am folosit-o de mai multe ori n lec]iile precedente. Traduce]i n limba german\: Suntem n fa]a [colii. n fa]a consulatului se afl\ o ma[in\. Un elev st\ n fa]a profesorului lui. Nu vreau s\ v\d asta n fa]a mea. Asta a fost deja cu un an nainte. Canapeaua este n fa]a dulapului. Ne ntlnim n fa]a casei? > Wir sind vor der Schule. > Ein Wagen steht vor dem Konsulat. > Ein Schler steht vor seinem Lehrer. > Ich will das nicht vor mir sehen. > Das war schon vor einem Jahr. > Die Couch steht vor dem Schrank. > Treffen wir uns vor dem Haus?

Iat\ un alt set de verbe noi. Citi]i-le cu voce tare: ausziehen hngen halten ffnen stellen > [aus]i:\n] > [HEng\n] > [Halt\n] > [Ofn\n] > [[tel\n] a se dezbr\ca, a da jos a atrna, a ag\]a a ]ine, a opri a deschide a pune, a a[eza n picioare

Repeta]i verbele de mai sus, la persoana a treia singular: er zieht aus er hngt er hlt er ffnet er stellt > [e:r ]i:t aus] > [e:r HEnkt] > [e:r HElt] > [e:r Ofnet] > [e:r [telt] el [i d\ jos.... el aga]\ el ]ine, opre[te el deschide el pune (n picioare)

S\ folosim verbele `nv\]ate anterior n propozi]ii. Citi]i-le cu voce tare [i urm\ri]i cu aten]ie sensul lor: Sie zieht den Mantel und die Handschuhe aus. Das Bild hngt an der Wand. Ich hnge den Mantel in den Schrank. Bitte, halten Sie auf dieser Seite! Wir ffnen jetzt die Haustr. Sie stellt eine Tasse auf den Tisch. Ea [i d\ jos paltonul [i m\nu[ile.

Tabloul atrn\ pe perete. Ag\] paltonul n dulap. V\ rog, opri]i pe partea aceasta! Acum deschidem u[a de la intrare. Ea pune o cea[c\ pe mas\.

5
+black5magenta+

+black6magenta+

1.

Verbul ausziehen a dezbr\ca, a da jos este verb cu particul\ separabil\. Se conjug\ ca [i verbul abholen a lua pe cineva de undeva. Verbul halten a ]ine [i schimb\ vocala din r\d\cin\ din a n la persoanele a II-a [i a III-a singular: ich halte, du hltst, er hlt. Se conjug\ ca [i verbul schlafen a dormi.

2.

3.

Verbul ffnen a deschide prime[te la persoanele a II-a [i a III-a singular, precum [i la persoana a II-a plural, vocala e naintea desinen]ei, pentru ca pronun]ia s\ fie mai u[oar\. Conjugarea acestui verb este urm\toarea: ich ffne, du ffnest, er ffnet, wir ffnen, ihr ffnet, sie ffnen, Sie ffnen.

A]i re]inut deja formele verbelor noi? Completa]i urm\toarele propozi]ii n limba german\: Pot s\-mi dezbrac aici copilul? Ag\] paltonul n dulap. Paltonul atrn\ n dulap. Ma[ina se opre[te n fa]a consulatului. Noi ne deschidem caietele [i scriem. El pune cea[ca pe mas\. Kann ich hier mein Kind >ausziehen? >Ich hnge den Mantel in den Schrank. Der Mantel >hngt im Schrank. >Der Wagen hlt an der Botschaft. >Wir ffnen unsere Hefte und schreiben. >Er stellt die Tasse auf den Tisch.

Traduce]i n limba german\: noi deschidem noi dezbr\c\m noi punem n picioare noi ]inem noi ag\]\m > wir ffnen > wir ziehen aus > wir stellen > wir halten > wir hngen > [vi:r Ofn\n] > [vi:r ]i:\n aus] > [vi:r [tel\n] > [vi:r Halt\n] > [vi:r Heng\n]

S\ recapitul\m acum prepozi]iile zwischen ntre, auf pe (orizontal) [i an pe (vertical). Completa]i propozi]iile `n limba german\ cu prepozi]iile corespunz\toare. Citi]i-le cu voce tare: Canapeaua este ntre perete [i fereastr\. Die Couch steht >zwischen der Wand und dem Fenster. Der Computer ist >auf dem Tisch. Das Bild hngt >an der Wand. Die Antennen sind >auf dem Dach. Die Garage ist >zwischen dem Bahnhof und der Botschaft. 6
+black6magenta+

Calculatorul este pe mas\. Tabloul atrn\ pe perete. Antenele sunt pe acoperi[. Garajul este ntre gar\ [i ambasad\.

+black7magenta+

Balcoanele sunt pe partea sudic\ a casei.

Die Balkons sind >an der Sdseite des Hauses. >Zwischen der Kche und dem Bad ist (liegt) das Schlafzimmer. Meine Schwester geht >auf der Strae. Sie schlft >auf der Couch.

ntre buc\t\rie [i baie este dormitorul.

Sora mea merge pe strad\. Ea doarme pe canapea.

S\ mai nv\]\m cteva cuvinte noi: ber unter hinter neu sicher > [U:b\r] > [unt\r] > [Hint\r] > [n] > [zih\r] deasupra sub dup\, n spatele nou precis, cu siguran]\, sigur

S\ exers\m acum cuvintele noi n cteva propozi]ii: Das Bild hngt ber der Couch. Ich hnge das Bild ber die Couch. Der Teppich ist unter dem Tisch. Die Tr ist hinter der Couch. Der Teppich ist neu und billig. Sie kommt sicher zu uns. Kommen Sie zu uns? Ja, sicher! Tabloul atrn\ deasupra canapelei. Ag\] tabloul deasupra canapelei. Covorul este sub mas\. U[a este n spatele canapelei. Covorul este nou [i ieftin. Ea vine precis la noi. Veni]i la noi? Da, desigur!

Completa]i urm\toarele propozi]ii `n limba german\: Covorul este sub mas\. Raftul este nou. Tabloul atrn\ deasupra canapelei. n spatele u[ii este raftul. Vii cu noi? Da, sigur! El precis n-are timp. Der Teppich ist >unter dem Tisch. Das Regal ist >neu. Das Bild hngt >ber der Couch. Das Regal steht >hinter der Tr. Kommst du mit? Ja, >sicher! Er hat >sicher keine Zeit.

7
+black7magenta+

+black8magenta+

Prepozi]iile ber - deasupra, unter - sub, vor - naintea[i hinter dup\, n spatele cer cazul dativ, dac\ ntrebarea este unde este, iar dac\ ntrebarea este unde a[ez, pun ele cer cazul acuzativ, de exemplu: Ich lege den Fuball hinter den Schrank. Pun mingea de fotbal n spatele dulapului. Der Fuball liegt hinter dem Schrank. Mingea de fotbal este n spatele dulapului.

3 (13) 4 (25) 7 (4,7,23) 18 (25)

Cu prepozi]ii asem\n\toare, care cer fie cazul dativ, fie cazul acuzativ, ne-am ntlnit deja n lec]iile precedente. Ele sunt urm\toarele: an auf in pe (vertical), la pe (orizontal) n neben zwischen lng\ ntre

Completa]i urm\toarele propozi]ii `n limba german\ cu forma corespunz\toare a articolului hot\rt. Folosi]i filtrul ro[u: Suntem lng\ [coal\. Ea merge n spatele [colii. Covorul este sub mas\. Pun covorul sub mas\. Tabloul atrn\ pe perete. Ag\] tabloul pe perete. St\m la mas\. Ne a[ez\m la mas\. El merge n spatele u[ii. El se joac\ n spatele u[ii. Dulapul este lng\ mas\. A[ez floarea lng\ mas\. Wir sind neben >der Schule. Sie geht hinter >die Schule. Der Teppich liegt unter >dem Tisch. Ich lege den Teppich unter >den Tisch. Das Bild hngt an >der Wand. Ich hnge das Bild an >die Wand. Wir sitzen an >dem (am) Tisch. Wir setzen uns an >den Tisch. Er geht hinter >die Tr. Er spielt hinter >der Tr. Der Schrank steht neben >dem Tisch. Ich stelle die Blume neben >den Tisch.

Traduce]i cuvintele noi n limba german\: deasupra sub cu siguran]\, precis nou n spatele, dup\ > ber > unter > sicher > neu > hinter > [U:b\r] > [unt\r] > [ziH\r] > [noi] > [hint\r]

8
+black8magenta+

+black9magenta+

S\ recapitul\m problemele gramaticale [i partea lexical\ din prima parte a lec]iei. Traduce]i din limba german\ n limba romn\: Die Couch an der Wand ist ganz neu. Diesen Tisch und die Sessel wollen wir an das (ans) Fenster stellen. Wieviel kostet euer Computer? Wir stellen den Tisch vor den Schrank. Ist unser Teppich nicht schn? Er liegt immer unter dem Schrank. ber die Couch wollen wir ein Bild von Bukarest hngen. Meine Shne sind sicher hinter dem Haus. Gren Sie bitte Ihre Mutter! > Canapeaua de lng\ perete este nou-nou]\. > Masa aceasta [i fotoliile vrem s\ le punem la fereastr\. > Ct cost\ calculatorul vostru? > A[ez\m masa n fa]a dulapului. > Nu este frumos covorul nostru? > El este ntotdeauna sub dulap. > Deasupra canapelei vrem s\ ag\]\m un tablou cu Bucure[tiul. > Fiii mei sunt cu siguran]\ n spatele casei. > Transmite]i salut\rile mele mamei dumneavoastr\! > Nu v\ opri]i aici! > Aici parcarea este interzis\. > Nu-l vede]i pe acest poli]ist? > mi dau jos paltonul [i-l ag\] n cuier.

Halten Sie nicht hier! Da ist Parkverbot. Sehen Sie diesen Polizisten nicht? Ich ziehe meinen Mantel aus und hnge ihn an den Haken. Jetzt hngt der Mantel an dem(am) Haken in der Garderobe. Wo sind deine Handschuhe?

> Acum paltonul atrn\ n cuierul din garderob\. > Unde sunt m\nu[ile tale?

Acum, traduce]i propozi]iile din limba romn\ n limba german\: El vrea s\ deschid\ fereastra. Ea [i d\ jos pantalonii [i bluza. n spatele u[ii este o mas\ liber\. Vii precis cu el la noi? Noi a[ez\m calculatorul n camera de lucru a so]ului meu. n octombrie avem concediu. Cum se nume[te acest anotimp? > Er will das Fenster ffnen. > Sie zieht die Hose und die Bluse aus. > Hinter der Tr ist ein Tisch frei. > Kommst du sicher mit ihm zu uns? > Den Computer stellen wir in das (ins) Arbeitszimmer meines Mannes. > Im Oktober haben wir Urlaub. > Wie heit diese Jahreszeit?

9
+black9magenta+

+black10magenta+

M\tu[a mea are ziua de na[tere n septembrie. Fularul t\u este alb? Fotoliile sunt nou-nou]e. Covorul t\u este sub mas\. El aga]\ tabloul deasupra canapelei. Opri]i-v\, v\ rog, aici! Transmite]i mamei dumneavoastr\ salut\rile mele! Acolo parcarea este interzis\.

> Meine Tante hat im September Geburtstag. > Ist dein Schal wei? > Die Sessel sind ganz neu. > Dein Teppich liegt unter dem Tisch. > Er hngt das Bild ber die Couch. > Halten Sie bitte hier! > Gren Sie Ihre Mutter von mir! > Dort ist Parkverbot.

10
+black10magenta+

+black11magenta+

LEC}IA 19 PARTEA A DOUA


S\ nv\]\m din nou cteva cuvinte noi. Citi]i-le cu voce tare: die Bibliothek das Briefpapier die Brille der Fller der Herbst die Lampe der November das Postamt das Telefon die Schreibmaschine der Schreibtisch die Vase > [di: bibliote:k] > [das bri:fpapi:r] > [di: bril\] > [de:r fUl\r] > [de:r Herpst] > [di: lamp\] > [de:r novemb\r] > [das postamt] > [das telefo:n] > [di: [rpma[i:n\] > [de:r [rpti[] > [di: va:z\] biblioteca hrtia de scris ochelarii stiloul toamna lampa noiembrie oficiul po[tal telefonul ma[ina de scris biroul, masa de scris vaza

S\ repet\m cuvintele n alt\ ordine. Aten]ie la pronun]ie: die Schreibmaschine der Schreibtisch das Telefon das Briefpapier die Vase das Postamt der Herbst der November die Lampe der Fller die Brille die Bibliothek > [di: [rpma[i:n\] > [de:r [rpti[] > [das telefo:n] > [das bri:fpapi:r] > [di: va:z\] > [das postamt] > [de:r Herpst] > [de:r novemb\r] > [di: lamp\] > [de:r fUl\r] > [di: bril\] > [di: bibliote:k] ma[ina de scris biroul, masa de scris telefonul hrtie de scris vaza oficiul po[tal toamna noiembrie lampa stiloul ochelarii biblioteca

11
+black11magenta+

+black12magenta+

S\ folosim noile cuvinte n propozi]ii. Exersa]i pronun]ia [i urm\ri]i cu aten]ie sensul lor `n limba romn\: Auf dem Tisch steht eine Lampe. Die Herbst ist eine schne Jahreszeit. Im November hat meine Schwester Geburtstag. Das Postamt ist der Bank gegenber. Meine Schreibmaschine war sehr teuer. Mutti, das Telefon klingelt! Auf dem Tisch steht auch eine Vase. Am Fenster steht mein Schreibtisch. Mein Fller ist schwarz. Und wie ist deiner? Peter hat jetzt eine Brille. Hier hast du den Briefumschlag und das Briefpapier. Meine Bibliothek ist schon alt. Pe mas\ este o lamp\. Toamna este un anotimp frumos. Sora mea are ziua de na[tere n noiembrie. Oficiul po[tal este vis--vis de banc\. Ma[ina mea de scris a fost foarte scump\. Mam\, sun\ telefonul! Pe mas\ este [i o vaz\. Biroul meu este la fereastr\. Stiloul meu este negru. Cum este al t\u? Peter are acum ochelari. Aici este plicul [i hrtia de scris.

Biblioteca mea este deja veche.

Completa]i urm\toarele propozi]ii `n limba german\ cu cuvintele corespunz\toare. Citi]i-le clar, cu voce tare [i fi]i aten]i la pronun]ie: Ma[ina mea de scris a fost foarte scump\. Telefonul este pe birou. Florile sunt n vaz\. Stau la birou [i scriu. n fa]a mea este hrtie de scris. Acesta este stiloul t\u? Unde sunt ochelarii mei?, ntreab\ fizicianul. Biblioteca mea a fost mare. Toamna este un anotimp frumos. Lampa mea este pe birou. Mama mea are ziua de na[tere n noiembrie. >Meine Schreibmaschine war sehr teuer. >Das Telefon steht auf dem Schreibtisch. Die Blumen sind in der >Vase. Ich sitze am >Schreibtisch und schreibe. Vor mir liegt >Briefpapier. Ist das >dein Fller? Wo ist >meine Brille?, fragt der Physiker. >Meine Bibliothek war gro. >Der Herbst ist eine schne Jahreszeit. >Meine Lampe steht auf dem Schreibtisch. Meine Mutter hat im >November Geburtstag. Wissen Sie, wo >das Postamt ist?

{ti]i unde este oficiul po[tal?

12
+black12magenta+

+black13magenta+

S\ nv\]\m pluralul ctorva substantive: der Fller die Lampe die Brille die Vase die Schreibmaschine das Telefon der Schreibtisch die Bibliothek die Fller die Lampen die Brillen die Vasen die Schreibmaschinen die Telefone die Schreibtische die Bibliotheken > [di: fUl\r] > [di: lamp\n] > [di: bril\n] > [di: va:z\n] > [di: [rpma[i:n\n] > [di: telefo:n\] > [di: [rpti[\] > [di: bibliote:k\n] stilourile l\mpile ochelarii vazele ma[inile de scris telefoanele birourile bibliotecile

n exerci]iul urm\tor completa]i propozi]iile `n limba german\ cu pluralul substantivelor. Aten]ie la pronun]ie: n birou avem dou\ mese de scris. Bibliotecile noastre sunt mari. Pe birou sunt telefoane. Avem numai dou\ ma[ini de scris. Florile sunt n vaze. Ea are dou\ perechi de ochelari. Noi avem trei l\mpi n camera noastr\. Dvs. ave]i creioane [i stilouri? Im Bro haben wir zwei >Schreibtische. Unsere >Bibliotheken sind gro. Auf dem Schreibtisch stehen >Telefone. Wir haben nur zwei >Schreibmaschinen. Die Blumen sind in den >Vasen. Sie hat zwei >Brillen. In unserem Zimmer haben wir drei >Lampen. Haben Sie Bleistifte und >Fller?

Traduce]i n limba german\: biblioteca masa de scris, biroul toamna lampa noiembrie ma[ina de scris ochelarii hrtia de scris > die Bibliothek > der Schreibtisch > der Herbst > die Lampe > der November > die Schreibmaschine > die Brille > das Briefpapier 13
+black13magenta+

> [di: bibliote:k] > [de:r [rpti[] > [de:r Herpst] > [di: lamp\] > [de:r novemb\r] > [di: [rpma[i:n\] > [di: bril\] > [das bri:fpapi:r]

+black14magenta+

oficiul po[tal telefonul vaza stiloul

> das Postamt > das Telefon > die Vase > der Fller

> [das postamt] > [das telefo:n] > [di: va:z\] > [de:r fUler]

S\ nv\]\m `n continuare formele pronumelui demonstrativ dieser, diese, dieses, la cazul genitiv singular [i plural: Hier liegt der Roman dieses Schriftstellers. Hier ist der Fller dieser Dame. Wo ist die Brille dieses Kindes? Da sind die Bcher dieser Schlerinnen. Sie liest die Briefe dieser Schler. Aici este romanul acestui scriitor. Aici este stiloul acestei doamne. Unde sunt ochelarii acestui copil? Aici sunt c\r]ile acestor eleve. Ea cite[te scrisorile acestor elevi.

Pronumele demonstrativ dieser, diese, dieses - acesta, aceasta, acestea, are la cazul genitiv urm\toarele forme: singular masculin [i neutru singular feminin plural la toate cele trei genuri dieses dieser dieser, de exemplu: Hier ist der Fller dieses Schlers. Hier ist die Brille dieses Kindes. Hier ist das Heft dieser Dame. Das sind die Bcher dieser Schler.

Completa]i cu forma corespunz\toare a pronumelui demonstrativ urm\toarele propozi]ii `n limba german\: Aceasta este ma[ina acestui b\rbat. Cunoa[te]i adresa acestui b\iat? Aici este m\rul acestui copil. Aici sunt ochelarii acestei colege. Cunoa[te]i adresa acestei doamne? Acestea sunt c\r]ile acestor elevi. Acolo sunt caietele acestor eleve. Das ist der Wagen >dieses Mannes. Kennen Sie die Adresse >dieses Jungen? Hier ist der Apfel >dieses Kindes. Hier liegt die Brille >dieser Kollegin. Kennen Sie die Adresse >dieser Dame? Das sind die Bcher >dieser Schler. Dort liegen die Hefte >dieser Schlerinnen.

14
+black14magenta+

+black15magenta+

n exerci]iul urm\tor, vom folosi pronumele posesiv Ihr, ihr, unser, euer la genitiv. Citi]i cu voce tare [i urm\ri]i cu aten]ie traducerea propozi]iilor n limba romn\: Ich lese den Roman eures Schriftstellers. Sie wohnt im Haus ihrer Schwester. Das ist die Brille unseres Lehrers. Kennen Sie die Adresse Ihrer Bank? Hier ist die Wohnung unserer Lehrerin. Dort liegen die Hefte Ihrer Schler. Das sind die Blusen eurer Mdchen. Citesc romanul scriitorului vostru. Ea locuie[te n casa surorii ei. Ace[tia sunt ochelarii profesorului nostru. Cunoa[te]i adresa b\ncii dvs.? Aici este locuin]a profesoarei noastre. Acolo sunt caietele elevilor dvs. Acestea sunt bluzele fetelor voastre.

Pronumele posesiv ihr, Ihr, unser, euer, prime[te urm\toarele desinen]e la cazul genitiv: la masculin [i neutru -es la feminin er La plural desinen]a genitivului la toate cele trei genuri este -er. Singular nominativ: genitiv: Plural nominativ: genitiv: ihre Vter ihrer Vter ihre Mtter ihrer Mtter ihre Kinder ihrer Kinder ihr Vater ihres Vaters ihre Mutter ihrer Mutter ihr Kind ihres Kindes

S\ exers\m cazul genitiv. Traduce]i n limba german\ propozi]iile urm\toare: Aceasta este ma[ina consulului nostru. Poftim, aici ai adresa b\ncii ei. Aceasta este profesoara copiilor vo[tri? Acesta este caietul fiului dumneavoastr\. Vrei adresa profesorului nostru? Acolo este ma[ina fiului vostru. Dar acestea sunt caietele copiilor no[tri. Acestea sunt bluzele fetelor dumneavoastr\. Acolo este u[a dormitorului nostru. > Das ist der Wagen unseres Konsuls. > Bitte, hier hast du die Adresse ihrer Bank. > Ist das die Lehrerin eurer Kinder? > Das ist das Heft Ihres Sohnes. > Willst du die Adresse unseres Lehrers haben? > Dort ist der Wagen eures Sohnes. > Das sind doch die Hefte unserer Kinder. > Das sind die Blusen Ihrer Mdchen. > Dort ist die Tr unseres Schlafzimmers.

15
+black15magenta+

+black16magenta+

nainte de a trece la alte cuvinte noi, s\ repet\m cteva dintre verbele pe care le-am nv\]at n lec]iile precedente: gefallen brauchen zeigen leihen a pl\cea a avea nevoie a ar\ta a mprumuta er gefllt mir er braucht er zeigt er leiht > el mi place > el are nevoie > el arat\ > el mprumut\

Traduce]i n limba german\: Ave]i nevoie [i de timbre? El vrea s\-]i mprumute un ziar. mi place aceast\ carte. El mi mprumut\ caietul lui. Acum mai am nevoie de hrtie de scris. V\ place locuin]a mea? Ar\ta]i-mi, v\ rog, camera de lucru a so]ului dumneavoastr\! Scuza]i-m\, v\ rog, mi pute]i mprumuta pixul dumneavoastr\? V\ ar\t camera noastr\ de zi. > Brauchen Sie auch Briefmarken? > Er will dir eine Zeitung leihen. > Dieses Buch gefllt mir. > Er leiht mir sein Heft. > Jetzt brauche ich noch Briefpapier. > Gefllt euch meine Wohnung? > Zeigen Sie mir bitte das Arbeitszimmer Ihres Mannes! > Entschuldigen Sie, knnen Sie mir mal Ihren Kuli leihen? > Ich zeige Ihnen unser Wohnzimmer.

S\ ne mbog\]im vocabularul cu dou\ expresii [i cu cteva cuvinte noi. Citi]i-le cu voce tare [i ncerca]i s\ le re]ine]i sensul: aufsein direkt einige kaputt nmlich sowieso zusein mitnehmen ein guter Roman zum Beispiel > [aufzn] > [direkt] > [nig\] > [kaput] > [nE:mlih] > [zo:viso:] > []u:zn] > [mitne:m\n] > [n gu:t\r roma:n] > []um b[pi:l] a fi deschis direct cteva stricat, defect adic\, [i anume, c\ci oricum, [i a[a a fi nchis a lua cu sine un roman bun de exemplu, de pild\

16
+black16magenta+

+black17magenta+

S\ repet\m nc\ o dat\ verbele la persoana a treia singular [i cele dou\ expresii: er nimmt mit zum Beispiel ein guter Roman es ist zu sie ist auf > [e:r nimt mit] > []um b[pi:l] > [n gu:t\r roma:n] > [es ist ]u:] > [zi: ist auf] el ia cu el de exemplu un roman bun este nchis este deschis\

S\ introducem cuvintele noi n propozi]ii. Citi]i-le cu voce tare: Die Wohnung unseres Onkels ist auf. Er fhrt direkt nach Berlin. Ich kenne einige Schriftsteller. Diese Brille ist kaputt. Meine Uhr geht nicht. Sie ist kaputt. Der Chef kann nicht kommen. Er hat nmlich keine Zeit. Ich mache es sowieso. Die Bcher der Schler sind zu. Sie nimmt ihn nach Kiel mit. Dort liegt ein guter Roman. Was machst du zum Beispiel heute? Locuin]a unchiului nostru este deschis\. El merge direct la Berlin. Cunosc c]iva scriitori. Ace[ti ochelari s-au stricat. Ceasul meu nu merge. S-a stricat. {eful nu poate veni, [i anume pentru c\ n-are timp. Oricum fac asta. C\r]ile elevilor sunt nchise. ~l ia cu ea la Kiel. Acolo este un roman bun. Ce faci azi de exemplu?

Completa]i propozi]iile `n limba german\ cu cuvintele corespunz\toare. Citi]i-le cu voce tare : Caietele elevilor sunt deschise [i c\r]ile nchise. Die Hefte der Schler sind >auf, und die Bcher >zu. Ihr knnt nicht >direkt nach Kiel fahren. Ich kenne >einige Meister gut. Ich kann nicht kommen. Mein Wagen ist >kaputt. Er holt dich >nmlich vom Bahnhof ab. Sie kommt >sowieso nicht. >Nehmen Sie Ihren Mann mit? Das ist >ein guter Roman. Was machst du denn >zum Beispiel heute? 17
+black17magenta+

Nu pute]i merge direct la Kiel. Cunosc bine c]iva mai[tri. Nu pot veni. Ma[ina mea s-a stricat.

Adic\ el te ia de la gar\. Ea oricum nu vine. ~l lua]i [i pe so]ul dumneavoastr\? Acesta este un roman bun. Ce faci azi de exemplu?

+black18magenta+

Verbul mitnehmen a lua cu sine este verb cu particul\ separabil\ [i se conjug\ ca [i celelalte verbe similare: Ich nehme immer meinen Bruder mit. Sie nimmt ihre Schwester mit. Mutti, er will mich nicht mitnehmen! l iau ntotdeauna pe fratele meu cu mine. Ea o ia pe sora ei cu ea. Mam\, el nu vrea s\ m\ ia [i pe mine!

Acum traduce]i cuvintele noi n limba german\: direct un roman bun cteva adic\, [i anume, c\ci de exemplu a fi deschis oricum a lua cu sine a fi nchis stricat > direkt > ein guter Roman > einige > nmlich > zum Beispiel > aufsein > sowieso > mitnehmen > zusein > kaputt > [direkt] > [n gu:t\r roma:n] > [nig\] > [nE:mlih] > []um b[pi:l] > [aufzn] > [zo:vizo:] > [mitne:men] > []u:zn] > [kaput]

Pronumele posesiv la persoana a treia plural are urm\toarele forme: ihr, ihre - al, a, ai, ale lor. Citi]i urm\toarele propozi]ii `n limba german\ [i urm\ri]i cu aten]ie sensul lor: Das sind ihre Eltern. Ei sunt p\rin]ii ei. Ei sunt p\rin]ii lor. Herr und Frau Kurz haben einen Sohn. Dort sitzt ihr Sohn. Unsere Schler haben viele Hefte. Ihre Hefte sind dort drben. Herr und Frau Kurz mchten die Adresse ihres Hotels wissen. Sie haben eine Tochter. Ich kenne ihre Tochter nicht. Domnul [i doamna Kurz au un b\iat. Acolo st\ b\iatul lor. Elevii no[tri au multe caiete. Caietele lor sunt acolo / dincolo. Domnul [i doamna Kurz vor s\ afle adresa hotelului lor. Ei au o fiic\. Nu o cunosc pe fiica lor.

18
+black18magenta+

+black19magenta+

Pronumele posesiv ihr, ihre poate avea mai multe sensuri: poate fi pronume posesiv la persoana a treia singular, feminin al, a, ai, ale ei, sau poate fi pronume posesiv la persoana a treia plural al, a, ai, ale lor. Se declin\ ca [i celelalte pronume posesive, de exemplu: Sie haben einen Sohn. Dort steht ihr Sohn. Ei au un b\iat. Acolo st\ b\iatul lor.

Sie haben auch eine Tochter. Dort steht ihre Tochter. Ei au [i o fiic\. Acolo st\ fiica lor. Ich kenne ihre Tochter nicht. Nu o cunosc pe fiica lor.

Completa]i propozi]iile de mai jos cu formele corespunz\toare ale pronumelui ihr, ihre. Citi]i clar [i cu voce tare: Acolo st\ copilul lor. Ei sunt p\rin]ii ei. Caietele lor sunt la el./ El are caietele lor. Domnul [i doamna Kurz vor s\ [tie adresa hotelului lor. Ei o iau pe fiica lor cu ei. Ei `i salut\ pe profesorii lor. Ei [i cunosc bine fratele. Creioanele lor sunt la el. Aceasta este casa lor? Dort steht >ihr Kind. Das sind >ihre Eltern. Er hat >ihre Hefte. Herr und Frau Kurz mchten die Adresse >ihres Hotels wissen. Sie nehmen >ihre Tochter mit. Sie gren >ihre Lehrer. Sie kennen >ihren Bruder gut. Er hat >ihre Bleistifte. Ist das >ihr Haus?

S\ repet\m materia parcurs\ `n cadrul acestei lec]ii. Citi]i cu voce tare propozi]iile `n limba german\ [i `ncerca]i s\ le traduce]i n limba romn\: Herr Gro, haben Sie Verwandte in Rumnien? Ja, die Eltern meiner Frau leben dort. Ist Ihre Frau Rumnin? Hat sie auch noch Brder und Schwestern? Ja, sie hat die Verwandten in Rumnien. Herr Kurz, darf ich mal ihre Schreibmaschine leihen? Brauchen Sie sie gleich? Ich will nur noch einen Brief schreiben. > Domnule Gro, ave]i rude n Romnia? > Da, p\rin]ii so]iei mele tr\iesc acolo. > So]ia dumneavoastr\ este romnc\? > Ea mai are [i fra]i [i surori? > Da, ea are rudele n Romnia. > Domnule Kurz, pot s\ v\ cer mprumut, ma[ina de scris? > Ave]i nevoie de ea acum imediat? > Vreau s\ mai scriu doar o scrisoare.

Sie knnen die Schreibmaschine gleich mitnehmen. > Pute]i lua ma[ina de scris imediat. Ist das Geschft schon auf? 19
+black19magenta+

> Magazinul este deja deschis?

+black20magenta+

Die Bank ist leider zu. Das Postamt ist direkt neben dem Tabakgeschft. Herr und Frau Kurz mchten die Adresse ihres Hotels wissen.

> Banca, din p\cate, este nchis\. > Oficiul po[tal este chiar lng\ tutungerie. > Domnul [i doamna Kurz vor s\ [tie adresa hotelului lor.

n urm\torul exerci]iu vom recapitula toat\ materia nou\ din aceast\ lec]ie. Cu ajutorul acestui exerci]iu verifica]i dac\ ave]i cuno[tin]e suficiente pentru rezolvarea temei pentru acas\. Folosi]i filtrul ro[u: Ave]i multe c\r]i, domnule Kurz. Da, biblioteca mea este destul de mare. Aici este de exemplu un roman bun de Gnter Grass. Cunoa[te]i deja cartea? Nu, dar a[ vrea s-o citesc. Pute]i lua aceast\ carte chiar acum. Mul]umesc. Pot s\ mprumut ma[ina dumneavoastr\ de scris? Ave]i nevoie de ea chiar acum? A[ vrea s\ mai scriu doar o scrisoare, pe urm\ pute]i s-o lua]i. Mul]umesc mult! Stiloul meu s-a stricat. Pe birou este o lamp\ [i un telefon. > Sie haben viele Bcher, Herr Kurz. > Ja, meine Bibliothek ist ziemlich gro. > Hier ist zum Beispiel ein guter Roman von Gnter Grass. > Kennen Sie das Buch schon? > Nein, aber ich mchte es mal lesen. > Sie knnen dieses Buch gleich mitnehmen. > Danke. > Darf ich mal Ihre Schreibmaschine leihen?

> Brauchen Sie sie gleich? > Ich will nur noch einen Brief schreiben, dann knnen Sie sie haben. > Vielen Dank! > Mein Fller ist kaputt. > Auf dem Schreibtisch stehen eine Lampe und ein Telefon. > Die Vase steht unter dem Tisch. > Unser Postamt ist jetzt zu. > In einer Stunde ist es wieder auf. > Peter kommt direkt vom Bro. > Meine Mutter hat nmlich im November Geburtstag. > Wem gibst du meine Brille? > Wer hat mein Briefpapier?

Vaza este sub mas\. Oficiul nostru po[tal este acum nchis. Peste o or\ va fi din nou deschis. Peter vine direct de la birou. Mama mea are [i anume ziua de na[tere n noiembrie. Cui dai ochelarii mei? La cine este hrtia mea de scris?

20
+black20magenta+

+black21magenta+

Ea oricum nu vine. Mai am cteva minute. Acum este toamn\.

> Sie kommt sowieso nicht. > Ich habe noch einige Minuten. > Jetzt haben wir Herbst.

n ncheiere v\ propunem un exerci]iu de pronun]ie. Citi]i-l cu voce tare [i ave]i grij\ la pronun]ie: ei eu u ai [] [] [] [] einige, Schreibtisch, Beispiel, schreiben, gleich deutsch, euch, euer, heute Huser, Frulein Mai, Maier

21
+black21magenta+

+black22magenta+

RECAPITULAREA LEC}IEI 19
19.1. Conjugarea verbelor cu particul\ separabil\ ausziehen a dezbr\ca, a da jos [i mitnehmen a lua cu sine: ich ziehe aus du ziehst aus er zieht aus sie zieht aus es zieht aus wir ziehen aus ihr zieht aus sie ziehen aus Sie ziehen aus ich nehme mit du nimmst mit er nimmt mit sie nimmt mit es nimmt mit wir nehmen mit ihr nehmt mit sie nehmen mit Sie nehmen mit

19.2.

Conjugarea verbului halten a ]ine, a opri: ich halte du hltst er hlt sie hlt es hlt wir halten ihr haltet sie halten Sie halten

19.3.

Conjugarea verbului ffnen a deschide: ich ffne du ffnest er ffnet sie ffnet es ffnet wir ffnen ihr ffnet sie ffnen Sie ffnen

19.4.

Declinarea pronumelui demonstrativ dieser, diese, dieses acesta, aceasta: Singular Nominativ: Acuzativ: Genitiv: Dativ: Plural Nominativ: Acuzativ: Genitiv: Dativ: diese (Mnner, Frauen, Kinder) diese (Mnner, Frauen, Kinder) dieser (Mnner, Frauen, Kinder) diesen (Mnnern, Frauen, Kindern) dieser (Mann) diesen (Mann) dieses (Mannes) diesem (Mann) diese (Frau) diese (Frau) dieser (Frau) dieser (Frau) dieses (Kind) dieses (Kind) dieses (Kindes) diesem (Kind)

22
+black22magenta+

+black23magenta+

19.5.

Pronumele ihr, ihre - al, a, ai, ale ei/lor, este pronume posesiv [i se folose[te la persoana a treia singular feminin [i plural. Forma pronumelui depinde de genul substantivului care-l urmeaz\, de exemplu: der Lehrer die Oma das Kind die Eltern ihr Lehrer ihre Oma ihr Kind ihre Eltern profesorul ei/profesorul lor bunica ei/bunica lor copilul ei/copilul lor p\rin]ii ei/p\rin]ii lor ~i vede]i acolo pe p\rin]ii lor. Copiii dumneavoastr\ vin cu noi?

Sie sehen dort ihre Eltern. Fahren Ihre Kinder mit uns? 19.6.

Declinarea pronumelor posesive ihr, Ihr, unser, euer: Singular Nominativ: ihr ihre ihr Acuzativ: ihren ihre ihr Genitiv: ihres ihrer ihres Dativ: ihrem ihrer ihrem Plural Nominativ: Acuzativ: Genitiv: Dativ: ihre ihre ihrer ihren unsere unsere unserer unseren eure eure eurer euren Lehrer (Omas, Kinder) Lehrer (Omas, Kinder) Lehrer (Omas, Kinder) Lehrern (Omas, Kindern) unser unsere unser unseren unsere unser unseres unserer unseres umserem unserer unserem euer eure euer euren eure euer eures eurer eures eurem eurer eurem Lehrer Oma Kind Lehrer Oma Kind Lehrers Oma Kindes Lehrer Oma Kind

Dac\ pronumele euer prime[te desinen]\, vocala e dinaintea consoanei r dispare, de exemplu: euer Vater eurem Vater 19.7. tat\l vostru tat\lui vostru

Prepozi]ii cu cazul acuzativ [i dativ: an auf in hinter zwischen pe (vertical) pe (orizontal) n n spatele, dup\ ntre Tabloul atrn\ pe perete deasupra canapelei. Ag\] tabloul pe perete, deasupra canapelei. 23
+black23magenta+

ber unter vor neben

deasupra, peste sub n fa]a lng\

Das Bild hngt an der Wand ber der Couch. Ich hnge das Bild an die Wand, ber die Couch.

+black24magenta+

TEMA PENTRU ACAS| 19


A. Traduce]i n limba romn\: 1. 2. 3. 4. 5. Wo wohnen Ihre Verwandten? In Deutschland? Ja, der Onkel und die Tante meines Vaters leben dort. Darf ich mal Ihre Schreibmaschine leihen? Ich will nur noch einen Brief schreiben, dann knnen Sie die Schreibmaschine haben. Dort darf man nicht parken, da ist Parkverbot!

B.

Traduce]i n limba german\: 1. 2. 3. 4. 5. Noi vrem s\ ag\]\m tabloul deasuprea canapelei. Noi a[ez\m vaza cu flori pe mas\. Mam\, vaza cui st\ pe mas\? mi dau jos paltonul [i-l ag\] n cuier. Stau la birou [i scriu tema pentru acas\.

C.

Completa]i propozi]iile interogative cu pronumele interogativ sau cuvntul corespunz\tor: wer, wem, wen, wo, wohin: 1. 2. 3. 4. 5. W....... nimmt Frau Kurz mit, Ihren Mann? W........ gehen wir, ins Kino? W........... geht heute ins Kino, du? W........ wohnt Herr Kurz, in einem Reihenhaus? W ........ hilfst du immer, deiner Mutti?

24
+black24magenta+

+black25magenta+

LEC}IA 20 PARTEA NTI


S\ ncepem lec]ia cu setul de cuvinte noi. der Dezember der Fu das Gesicht die Hand die Illustrierte der Radiergummi der Schraubenzieher die Schwiegereltern die Seife der Winter der Zahn die Zahnpaste die Zange > [de:r de]emb\r] > [de:r fu:s] > [das geziht] > [di: Hant] > [di: ilustri:rt\] > [de:r radi:rgumi] > [de:r [raub\n]i:\r] > [di: [vi:g\relt\rn] > [di: zf\] > [de:r vint\r] > [de:r ]a:n] > [di: ]a:npast\] > [di: ]ang\] decembrie piciorul fa]a, obrazul mna vederea, revista guma de [ters [urubelni]a socrii s\punul iarna dintele pasta de din]i cle[tele

S\ repet\m cuvintele ntr-o alt\ ordine. Fi]i aten]i la pronun]ie: das Gesicht die Hand der Fu die Seife der Schraubenzieher die Zange der Zahn die Zahnpaste der Winter der Dezember die Schwiegereltern der Radiergummi die Illustrierte > [das geziht] > [di: Hant] > [de:r fu:s] > [di: zf\] > [de:r [raub\n]i:\r] > [di: ]ang\] > [de:r ]a:n] > [di: ]a:npast\] > [de:r vint\r] > [de:r de]emb\r] > [di: [vi:g\relt\rn] > [de:r radi:rgumi] > [di: ilustri:rt\] fa]a mna piciorul s\punul [urubelni]a cle[tele dintele pasta de din]i iarna decembrie socrii guma de [ters vederea, revista

25
+black25magenta+

+black26magenta+

S\ folosim cuvintele noi n propozi]ii. Citi]i cu voce tare propozi]iile `n limba german\ [i urm\ri]i cu aten]ie traducerea lor `n limba romn\: Ich kaufe eine Illustrierte. Er gibt mir seine Hand. Ich kenne dieses Gesicht nicht. Mein Fu ist sehr klein. Meine Mutter hat im Dezember Geburtstag. Jetzt haben wir Winter. Er hat meinen Radiergummi. Klaus, hier hast du den Schraubenzieher und die Zange. Herr Rohde, dort sitzen meine Schwiegereltern. Ich kaufe Seife und Zahnpaste. Mein Wagen ist kaputt. Cump\r o vedere. El mi d\ mna. Nu cunosc aceast\ fa]\. Piciorul meu este foarte mic. Mama mea are ziua de na[tere n decembrie. Acum este iarn\. Guma mea de [ters este la el. Klaus, aici ai [urubelni]a [i cle[tele.

Domnule Rohde, acolo stau socrii mei. Cump\r s\pun [i past\ de din]i. Ma[ina mea s-a defectat.

Completa]i propozi]iile `n limba german\ cu cuvintele corespunz\toare; exersa]i-v\ pronun]ia: Mam\, dintele meu s-a stricat. Cump\r\m o revist\. Monika cump\r\ s\pun [i past\ de din]i. Klaus, unde este cle[tele meu? Iarna este un anotimp frumos. i vezi pe socrii mei? Am nevoie de [urubelni]\, unde este? Mutti, >mein Zahn ist kaputt. Wir kaufen >eine Illustrierte. Monika kauft >Seife und Zahnpaste. Klaus, wo ist >meine Zange? >Der Winter ist eine schne Jahreszeit. Siehst du >meine Schwiegereltern? Ich brauche >den Schraubenzieher, wo ist er? >Das Gesicht dieses Kindes ist schmutzig. Er gibt mir >seine Hand. Ich kaufe dir >einen Radiergummi. Ist >dein Fu so klein? Meine Mutter hat >im Dezember Geburtstag. 26
+black26magenta+

Obrazul acestui copil este murdar. El mi d\ mna. ]i cump\r o gum\ de [ters. Att de mic este piciorul t\u? Mama mea are ziua de na[tere n decembrie.

+black27magenta+

Cu siguran]\ a]i `nv\]at deja cuvintele noi. Traduce]i n limba german\: decembrie guma de [ters vederea, revista s\punul cle[tele pasta de din]i mna piciorul socrii obrazul, fa]a [urubelni]a dintele iarna > der Dezember > der Radiergummi > die Illustrierte > die Seife > die Zange > die Zahnpaste > die Hand > der Fu > die Schwiegereltern > das Gesicht > der Schraubenzieher > der Zahn > der Winter > [de:r de]emb\r] > [de:r radi:rgumi] > [di: ilustri:rt\] > [di: zf\] > [di: ]ang\] > [di: ]a:npast\] > [di: Hant] > [de:r fu:s] > [di: [vi:g\relt\rn] > [das geziht] > [de:r [raub\n]i:\r] > [de:r ]a:n] > [de:r vi:nt\r]

Acum s\ nv\]\m pluralul ctorva substantive: der Fu die Hand der Zahn der Schraubenzieher die Zange die Illustrierte die Fe die Hnde die Zhne die Schraubenzieher die Zangen die Illustrierten > [di: fU:s\] > [di: hEnd\] > [di: ]E:n\] > [di: [raub\n]i:\r] > [di: ]ang\n] > [di: ilustri:rt\n] picioarele minile din]ii [urubelni]ele cle[tii revistele, vederile

S\ folosim n propozi]ii aceste forme de plural. Citi]i cu voce tare [i clar: Klaus! Ich brauche zwei Zangen. Hier sind jetzt die Schraubenzieher, nicht wahr? Herr Kurz kauft immer diese Illustrierten. Klaus! Am nevoie de doi cle[ti. Acum sunt aici [urubelni]ele, nu-i a[a? Domnul Kurz cump\r\ ntotdeauna aceste reviste. Minile [i picioarele tale sunt murdare. Din]ii ei sunt foarte frumo[i.

Deine Hnde und Fe sind schmutzig. Ihre Zhne sind sehr schn.

27
+black27magenta+

+black28magenta+

n continuare s\ nv\]\m cteva cuvinte uzuale. Citi]i-le cu voce tare [i ncerca]i s\ re]ine]i sensul lor `n limba romn\: bestimmt bitten erzhlen nchsten Monat putzen sich verabschieden waschen (sich) > [be[timt] > [bit\n] > [er]E:l\n] > [nE:hst\n mo:nat] > [pu]\n] > [zih ferap[i:d\n] > [va[\n (zih)] cu siguran]\, sigur a cere a povesti luna viitoare a cur\]a a-[i lua r\mas bun a (se) sp\la

Cele cinci verbe de mai sus au urm\toarele forme la persoana a treia singular: er bittet er erzhlt er putzt er verabschiedet sich er wscht (sich) > [e:r bit\t] > [e:r er]E:lt] > [e:r pu]t] > [e:r ferap[i:d\t zih] > [e:r vE[t (zih)] el cere el poveste[te el cur\]\ el [i ia r\mas bun el se spal\

Verbul waschen - a (se) sp\la este verb neregulat. Se conjug\ ca [i verbul halten - a ]ine, a opri.

S\ introducem cuvintele noi n propozi]ii. Citi]i-le clar [i cu voce tare: Unser Chef ist jetzt bestimmt in der Bank. Er bittet mich um ein Stck Brot. Das alles erzhle ich der Mutti. Nchsten Monat fahren wir nach Berlin. Sie putzt ihre Zhne. Er verabschiedet sich von uns. Sie wscht ihre Bluse. Seine Fe sind schmutzig. Er wscht sich. {eful nostru este acum sigur la banc\. El m\ roag\ s\-i dau o felie de pine. ~i povestesc mamei totul. Luna viitoare mergem la Berlin. Ea se spal\ pe din]i. El [i ia r\mas bun de la noi. Ea [i spal\ bluza. Picioarele lui sunt murdare. El se spal\.

28
+black28magenta+

+black29magenta+

Folosirea literei (scharfes es): dup\ vocale lungi, de exemplu: dup\ diftongi, de exemplu: Strae heien [[tra:s\] [Hs\n] Fe [fU:s\]

drauen [draus\n]

Completa]i propozi]iile `n limba german\ cu cuvintele corespunz\toare. Aten]ie, la pronun]ie: El mi cere o bucat\ de crnat. Plec\m luna viitoare la Schleswig. >Er bittet mich um ein Stck Wurst. >Nchsten Monat fahren wir nach Schleswig. Sie kommen morgen >bestimmt. Ich mchte mich >verabschieden. >Er erzhlt das meiner Mutti nicht. Am Morgen >putze ich mir die Zhne mit Zahnpaste. Peter >wscht sich die Hnde und das Gesicht.

Ei vin cu siguran]\ mine. A[ vrea s\-mi iau r\mas bun. El nu `i poveste[te asta mamei mele. Diminea]a m\ sp\l pe din]i cu past\ de din]i.

Peter se spal\ pe mini [i pe fa]\.

Traduce]i n limba german\: a cur\]a cu siguran]\, sigur a povesti a-[i lua r\mas bun a sp\la, a se sp\la a cere luna viitoare > putzen > bestimmt > erzhlen > sich verabschieden (von) > waschen (sich) > bitten > nchsten Monat > [pu]\n] > [be[timt] > [er]E:l\n] > [zih ferap[i:d\n (fon)] > [va[\n] > [bit\n] > [nE:hst\n mo:nat]

n lec]iile precedente am ntlnit deja o serie de verbe reflexive. Traduce]i propozi]iile con]innd verbele reflexive cunoscute din limba german\ n limba romn\: Ich setze mich auf die Terasse. Sie kann sich an dieses Klima nicht gewhnen. Du setzt dich auf den Stuhl. > M\ a[ez pe teras\. > Ea nu se poate obi[nui cu aceast\ clim\.

> Tu te a[ezi pe scaun.

29
+black29magenta+

+black30magenta+

Ihr setzt euch auf die Sthle. Ich kann mich an diese Stadt nicht gewhnen.

> Voi v\ a[eza]i pe scaune. > Nu m\ pot obi[nui cu acest ora[.

Iat\ [i verbele reflexive din aceast\ lec]ie n cteva propozi]ii simple. Citi]i-le cu voce tare [i urm\ri]i traducerea lor `n limba romn\: Ich wasche mich. Er putzt sich die Zhne. Ich wasche mir das Gesicht mit Seife. Jetzt verabschieden wir uns. Warum ziehst du dich aus? Ihr wascht euch die Hnde und die Fe. Waschen Sie sich bitte schnell! Du wscht dir die Hnde mit Wasser und Seife. Er verabschiedet sich von seiner Mutter. > M\ sp\l. > El se spal\ pe din]i. > M\ sp\l pe fa]\ cu s\pun. > Acum ne lu\m r\mas bun. > De ce te dezbraci? > V\ sp\la]i pe mini [i pe picioare. > Sp\la]i-v\, v\ rog, repede! > Te speli pe mini cu ap\ [i s\pun. > El [i ia r\mas bun de la mama lui.

Pronumele reflexiv sich, nso]e[te verbul reflexiv la persoana a treia singular [i plural. La persoana a doua [i a treia, forma pronumelui reflexiv este identic\ cu forma pronumelui personal, [i anume: la acuzativ: la dativ: De exemplu: Ich putze mir die Zhne. Du putzt dir die Zhne. Er putzt sich die Zhne. Wir putzen uns die Zhne. Ihr putzt euch die Zhne. Sie putzen sich die Zhne. Eu m\ sp\l pe din]i. Tu te speli pe din]i. El se spal\ pe din]i. Noi ne sp\l\m pe din]i. Voi v\ sp\la]i pe din]i. Ei se spal\ pe din]i. mich, dich, uns, euch; mir, dir, uns, euch.

La persoana a treia, pronumele reflexiv are forme identice la cazurile acuzativ [i dativ, de exemplu: Er wscht sich. Er wscht sich die Hnde. El se spal\. El se spal\ pe mini.

30
+black30magenta+

+black31magenta+

Completa]i urm\toarele propozi]ii cu pronumele reflexiv corespunz\tor. Folosi]i filtrul ro[u: Azi nu m\ sp\l. Azi nu-mi sp\l picioarele. Acum ne lu\m r\mas bun. Ea se spal\ cu ap\ [i cu s\pun. Ei se dezbrac\ acum. V\ sp\la]i pe din]i. A[ vrea s\-mi iau r\mas bun. De ce nu te speli? M\ dezbrac. Heute wasche ich >mich nicht. Heute wasche ich >mir die Fe nicht. Jetzt verabschieden wir >uns. Sie wscht >sich mit Wasser und Seife. Sie ziehen >sich jetzt aus. Ihr putzt >euch die Zhne. Ich mchte >mich verabschieden. Warum wschst du >dich nicht? Ich ziehe >mich aus.

Cunoa[te]i deja anotimpurile [i lunile anului. S\ le recapitul\m. R\spunde]i la ntreb\ri, folosind filtrul ro[u: Wie heien die Monate? > Die Monate heien: Januar, Februar, Mrz, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November, Dezember. > Die Jahreszeiten heien: Frhling, Sommer, Herbst, Winter. > Jetzt ist Frhling. > Ich habe im Mai Geburtstag. > Herbst ist im September, Oktober und November. > Der Winter kommt im Dezember. > Die Wochentage heien: Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Sonnabend, Sonntag. > Er arbeitet am Sonntag nicht.

Wie heien die Jahreszeiten?

Welche Jahreszeit ist jetzt? Wann haben Sie Geburtstag? Wann ist Herbst?

Wann kommt der Winter? Wie heien die Wochentage?

Wann arbeitet Ihr Vater nicht?

S\ rul\m nc\ o dat\ ordinea cuvintelor n propozi]ia subordonat\. Citi]i cu voce tare urm\toarele propozi]ii `n limba german\: Er macht eine Geschfstreise nach Amerika. El ntreprinde o c\l\torie de afaceri n America. El spune c\ ntreprinde o c\l\torie de afaceri n America. El trebuie s\ mearg\ n ora[, la po[t\. El spune c\ trebuie s\ mearg\ n ora[ la po[t\. Ea c\l\tore[te luna viitoare la Berlin. 31
+black31magenta+

Er erzhlt, da er eine Geschftsreise nach Amerika macht. Er mu zur Post in die Stadt fahren. Er sagt, da er zur Post in die Stadt fahren mu. Sie fhrt nchsten Monat nach Berlin.

+black32magenta+

Sie sagt, da sie nchsten Monat nach Berlin fhrt. Entschuldigen Sie, da ich stre.

Ea spune c\ va c\l\tori luna viitoare la Berlin. Scuza]i-m\ c\ v\ deranjez.

3 (13)

Dup\ conjunc]ia da n propozi]ia subordonat\ se folose[te ordinea invers\. Ordinea n aceste propozi]ii este urm\toarea: conjunc]ie subiect celelalte p\r]i ale propozi]ei predicatul. De exemplu: Peter sagt, da seine Mutter nach Amerika fhrt. Verbul conjugat ocup\ ultimul loc!

Traduce]i urm\toarele propozi]ii n limba german\: Peter zice c\ ntreprinde o c\l\torie de afaceri n America. Tu spui c\ m\tu[a ta vine imediat. ]i spun c\ trebuie s\ ntreprind o c\l\torie de afaceri n America. Scuza]i-m\ c\ v\ deranjez. Peter zice c\ trebuie s\ mearg\ la po[t\. Monika zice c\ luna viitoare merge la Bucure[ti. > Peter erzhlt, da er eine Geschftsreise nach Amerika macht. > Du sagst, da deine Tante gleich kommt. > Ich erzhle dir, da ich eine Geschftsreise nach Amerika machen mu. > Entschuldigen Sie, da ich Sie stre. > Peter sagt, da er zur Post gehen mu. > Monika erzhlt, da sie nchsten Monat nach Bukarest fhrt.

Urmeaz\ un exerci]iu recapitulativ. Traduce]i din limba german\ n limba romn\ urm\toarele propozi]ii: Herr Viktor fhrt zum Konsulat. Er will aber vorher noch im Papiergeschft zwei Kugelschreiber, einen Radiergummi und ein Buch fr seine Kinder kaufen. Er fragt den Verkufer, wo die Illustrierten sind. Er zeigt sie ihm, und Herr Viktor kauft eine fr seine Frau. Er trifft Herrn Stoica auf der Strae. Sie kennen sich gut. Herr Viktor erzhlt Herrn Stoica, da er eine Geschftsreise nach Amerika machen mu. Er fhrt nchsten Monat nach Chicago. Die Herren fahren zusammen zum Konsulat. > Domnul Victor merge la consulat. > El vrea mai nti s\ cumpere de la papet\rie pentru copiii lui dou\ pixuri, o gum\ de [ters [i o carte. > El ntreb\ vnz\torul unde sunt revistele. > El i le arat\, [i domnul Victor `i cump\r\ una so]iei sale. > El se ntlne[te pe strad\ cu domnul Stoica. > Ei se cunosc bine. > Domnul Victor `i poveste[te domnului Stoica c\ trebuie s\ ntreprind\ o c\l\torie de afaceri n America. > El pleac\ luna viitoare la Chicago. > Domnii merg mpreun\ la consulat.

32
+black32magenta+

+black33magenta+

Herr Viktor will sein Visum dort abholen. Herr Stoica bittet ihn, da er seine Schwiegereltern in Chicago besucht. Sie zeigen Herrn Wiktor bestimmt gern die Stadt. Er gibt ihm die Adresse und dann verabschieden sich die Herren.

> Domnul Victor merge dup\ viz\. > Domnul Stoica l roag\ s\-i viziteze socrii n Chicago. > Cu siguran]\ ei `i vor ar\ta cu pl\cere domnului Victor cu pl\cere ora[ul. > El i d\ adresa [i dup\ aceea domnii [i iau r\mas bun.

Iar acum traduce]i din limba romn\ n limba german\. Citi]i propozi]iile `n limba german\ cu voce tare: Noi avem patru anotimpuri. Acum la noi este iarn\. Mama mea are ziua de na[tere n decembrie. Klaus, unde este cle[tele meu [i [urubelni]a mea? Asta, din p\cate, nu [tiu. Sunt cu siguran]\ n dulap. M\ sp\l pe fa]\ [i pe mini. De ce nu te speli cu s\pun? Nu [tiu unde este s\punul. El spune c\ nu [tie adresa colegei tale. > Wir haben vier Jahreszeiten. > Jetzt haben wir Winter. > Meine Mutter hat im Dezember Geburtstag. > Klaus, wo sind meine Zange und mein Schraubenzieher? > Das wei ich leider nicht. > Sie sind bestimmt im Schrank. > Ich wasche mir das Gesicht und die Hnde. > Warum wschst du dich nicht mit Seife? > Ich wei nicht, wo die Seife ist. > Er sagt, da er die Adresse deiner Kollegin nicht kennt. > Wir putzen uns die Zhne immer mit Zahnpaste. > Ich kann Ihnen sagen, da Ihre Tochter nicht da ist. > Sie ist bei ihren Eltern. > Meine Kinder waschen sich die Fe nicht. > Wie heien die Jahreszeiten?

Noi ne sp\l\m pe din]i ntotdeauna cu past\ de din]i. V\ pot spune c\ fiica dumneavoastr\ nu este aici. Ea este la p\rin]ii ei. Copiii mei nu se spal\ pe picioare. Cum se numesc anotimpurile?

33
+black33magenta+

+black34magenta+

LEC}IA 20 PARTEA A DOUA


n aceast\ parte a lec]iei vom ncerca s\ recapitul\m materia predat\ `n cadul acestui modul. Pentru `nceput v\ propunem un exerci]iu de citire. Silabele accentuate sunt scrise cu litere `ngro[ate. Aten]ie la pronun]ie: Herr Viktor fhrt zum Konsulat. Er will aber vorher noch im Papiergeschft zwei Kugelschreiber, einen Radiergummi und ein Buch fr seine Kinder kaufen. Er fragt den Verkufer, wo die Illustrierten sind. Der zeigt sie ihm und Herr Viktor kauft eine fr seine Frau. Auf der Strae trifft er seinen Bekannten, Herrn Stoica. Er erzhlt ihm, da er eine Geschftsreise nach Amerika machen mu. Er fhrt nchsten Monat nach Chicago. Herr Stoica bittet ihn, seine Schwiegereltern dort zu besuchen. Sie zeigen ihm bestimmt gern die Stadt. Er gibt ihm die Adresse und dann verabschieden sich die Herren.

R\spunde]i la ntreb\rile urm\toare. Folosi]i filtrul ro[u: Sie verabschieden sich. Was sagen Sie? Wie heien die Monate? > Auf Wiedersehen! Tsch! > Sie heien: Januar, Februar, Mrz, April, Mai, Juni, Juli, August, September, Oktober, November, Dezember. > Sie heien: Frhling, Sommer, Herbst, Winter. > Er kommt im Mrz. > Guten Tag, Herr Stoica. Wie geht es Ihnen?

Wie heien die Jahreszeiten?

Wann kommt der Frhling? Herr Wiktor trifft Herrn Stoica auf der Strae. Was sagt er? Wann arbeitet Ihr Vater nicht? Wem helfen Sie zu Hause?

> Er arbeitet am Sonntag nicht. > Ich helfe meiner Mutti (Frau).

Traduce]i urm\toarele propozi]ii din limba romn\ n limba german\: Canapeaua este lng\ perete. Masa [i scaunele vrem s\ le punem la fereastr\. Covorul este sub mas\. Este nou-nou]. Deasupra canapelei vrem s\ ag\]\m tabloul cu Bucure[tiul. Tabloul prezint\ vara. > Die Couch steht an der Wand. > Den Tisch und die Sthle wollen wir ans Fenster stellen. > Der Teppich liegt unter dem Tisch. > Er ist ganz neu. > ber die Couch wollen wir das Bild von Bukarest hngen. > Das Bild zeigt den Sommer.

34
+black34magenta+

+black35magenta+

Familia mea este cu siguran]\ n spatele casei. Nu v\ opri]i n aceast\ strad\! Aici parcarea este interzis\. Vreau s\-mi dau jos paltonul. mi dau jos paltonul [i-l ag\] n cuier.

> Meine Familie ist bestimmt hinter dem Haus. > Halten Sie nicht auf dieser Strae! Da ist Parkverbot. > Ich will den Mantel ausziehen (ablegen). > Ich ziehe den Mantel aus und hnge ihn an den Haken. > Aber wo sind meine Handschuhe und mein Schal? > Darf ich mal Ihre Schreibmaschine leihen?

Dar unde sunt m\nu[ile mele [i [alul meu?

Pot s\ `mprumut o dat\ ma[ina dumneavoastr\ de scris? Ave]i nevoie de ea chiar acum? Vreau s\ scriu doar nc\ o scrisoare [i pe urm\ pute]i s-o lua]i. Biblioteca mea este destul de mare. Aici este de exemplu un roman bun de Gnter Grass. Ochelarii mei sunt pe birou lng\ telefon.

> Brauchen Sie sie gleich? > Ich will nur noch einen Brief schreiben, dann knnen Sie sie haben. > Meine Bibliothek ist ziemlich gro. > Hier ist zum Beispiel ein guter Roman von Gnter Grass. > Meine Brille liegt auf dem Schreibtisch neben dem Telefon. > Kann ich dieses Buch gleich mitnehmen? > Er fragt den Verkufer, wo die Illustrierten sind. > Herr Viktor erzhlt Herrn Stoica, da er eine Geschftsreise nach Amerika machen mu. > Herr Stoica bittet ihn, da er seine Schwiegereltern in Chicago besucht. > Sie zeigen Herrn Viktor bestimmt gern die Stadt. > Er gibt ihm die Adresse und die Herren verabschieden sich.

Pot s\ iau cartea aceasta chiar acum? El ntreab\ vnz\torul unde sunt revistele.

Domnul Victor `i poveste[te domnului Stoica c\ trebuie s\ ntreprind\ o c\l\torie de afaceri n America. Domnul Stoica l roag\ s\ `i viziteze pe socrii lui n Chicago. Ei `i vor ar\ta cu pl\cere domnului Victor ora[ul. El i d\ adresa [i domnii [i iau r\mas bun.

35
+black35magenta+

+black36magenta+

~n `ncheiere v\ propunem un exerci]iu de pronun]ie. Repeta]i cu voce tare cuvintele care au consoane duble. Nu uita]i c\ aceste consoane se pronun]\ simplu [i foarte scurt: [n] [t] [l] [r] [s] [p] [f] Anna, knnen, kennen, Sonntag, ich kann, wann, dann bitten, Toilette, Platte, Mutter, Brett, kaputt Illustrierte, stellen, Fller, Brille, billig, schnell Herren, Zigarre, Terrasse Sessel, essen, wessen, vergessen, Tasse, Terrasse, besser Teppich, Treppe, Suppe ffnen, treffen, er trifft

36
+black36magenta+

+black37magenta+

RECAPITULAREA LEC}IEI 20
20.1. (scharfes es) se folose[te n scris cnd este precedat de vocal\ lung\ sau de diftong, de exemplu: der Fu, die Fe, wei sau naintea consoanelor finale, de exemplu: essen, du it. Verbul waschen a sp\la prime[te Umlaut () la persoanele a II-a [i a III-a singular: ich wasche du wschst er wscht sie wscht es wscht 20.3. Conjugarea verbelor reflexive: Pronumele reflexiv la dativ: ich putze mir die Zhne du putzst dir die Zhne er putzt sich die Zhne sie putzt sich die Zhne es putzt sich die Zhne Pronumele reflexiv la acuzativ: ich wasche mich du wschst dich er wscht sich sie wscht sich es wscht sich 20.4. Aten]ie nu toate verbele reflexive din limba romn\ sunt reflexive [i n limba german\ sau invers, de exemplu: el se joac\ el se nume[te 20.5. er spielt er heit wir waschen uns ihr wascht euch sie waschen sich Sie waschen sich wir putzen uns die Zhne ihr putzt euch die Zhne sie putzen sich die Zhne Sie putzen sich die Zhne wir waschen ihr wascht sie waschen Sie waschen

20.2.

De acum nainte vom nota verbele reflexive n felul urm\tor: sich schmen a se ru[ina

Verbele care nu sunt totdeauna reflexive, vor fi notate n felul urm\tor: waschen (sich) 20.6. a sp\la, a se sp\la

Dup\ conjunc]ia da c\, se folose[te ntotdeauna ordinea invers\, adic\ verbul conjugat st\ pe ultimul loc n propozi]ie, de exemplu: Ich gehe jetzt in die Schule. Du siehst, da ich jetzt in die Schule gehe. (verbul conjugat st\ pe ultimul loc) Er will nicht in die Schule gehen. Er sagt, da er nicht in die Schule gehen will. (partea conjugat\ a predicatului st\ pe ultimul loc) 37
+black37magenta+

+black38magenta+

TEMA PENTRU ACAS| 20


A. R\spunde]i la urm\toarele ntreb\ri n limba german\ cu propozi]ii ntregi: 1. 2. 3. 4. 5. Wo schreiben Sie diese Hausarbeit? Welcher Tag ist heute? Wie heien die Jahreszeiten? Wann fahren Sie nach Deutschland? Wem helfen Sie zu Hause?

B.

Traduce]i n limba german\: 1. 2. 3. 4. 5. Nu [tiu unde este [urubelni]a ta. De ce nu te speli cu s\pun? Nu v\ pot spune unde este b\iatul meu. Peter zice c\ nu [tie adresa fiului lui. Domnul Victor `i spune so]iei c\ luna viitoare trebuie s\ ntreprind\ o c\l\torie de afaceri n America. mi pute]i mprumuta acest cle[te?

6.

C.

Ce cazuri cer urm\toarele prepozi]ii? Completa]i urm\toarele propozi]ii `n limba german\: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Ich setze mich auf d....... Terrasse. Ich sitze jetzt auf d........Terrasse. Das Bild hngt ber d........ Couch. Ich hnge das Bild ber d........ Couch. Die Sthle stellen wir an d........ Fenster. Jetzt stehen die Sthle an d........ Fenster. Ich lege meine Brille neben d......... Telefon. Meine Brille liegt dann neben d........ Telefon.

38
+black38magenta+

+black39magenta+

VOCABULARUL LEC}IILOR 19 {I 20
an aufsein das ist auf ausziehen er zieht aus zum Beispiel bestimmt die das das Bibliothek, -, -en Bild, -es, -er Briefpapier, -s, -e bitten er bittet die der der Brille, ,-en Computer, -s, Dezember,-s direkt einige erzhlen er erzhlt der der die das Fller, -s, Fu, -es Fe Gesicht gren du grt der die Haken, -s, Hand, -, ()-e halten er hlt hngen die der Handschuhe (plural) Herbst,-es hinter die die Illustrierte, -n Jahreszeit, -, -en kaputt die Lampe, -, -en mitnehmen er nimmt mit > [an] > [aufzn] > [das ist auf] > [aus]i:\n] > [e:r ]i:t aus] > []um b[pi:l] > [be[timt] > [di: bibliote:k] > [das bilt] > [das bri:fpapi:r] > [bit\n] > [e:r bit\t] > [di: bril\] > [de:r kompiu:t\r] > [de:r de]emb\r] > [direkt] > [nig\] > [er]E:l\n] > [e:r er]E:lt] > > [de:r fUl\r] [de:r fu:s] la, lng\ (vertical) a fi deschis este deschis a dezbr\ca, a da jos el dezbrac\, el [i d\ jos... de exemplu cu siguran]\, sigur biblioteca tabloul, poza hrtia de scris a ruga el roag\ ochelarii calculatorul decembrie direct cteva, c]iva a povesti el poveste[te stiloul piciorul picioarele obrazul, fa]a a saluta tu salu]i cuierul mna a ]ine el ]ine a atrna, a ag\]a m\nu[ile toamna dup\ revista, vederea, magazinul ilustrat anotimpul stricat lampa a lua cu sine el ia cu el

> [di: fU:s\] > [das geziht] > [grU:s\n] > [du grU:st] > [de:r Ha:k\n] > [di: Hant] > [Halt\n] > [e:r HElt] > [HEng\n] > [di: Hant[u:\] > [de:r Herpst] > [Hint\r] > [di: ilustri:rt\] > [di: ia:r\s]t] > [kaput] > [di: lamp\] > [mitne:m\n] > [e:r nimt mit] 39

+black39magenta+

+black40magenta+

nchsten Monat nmlich neben der November,-s neu ffnen er ffnet der das das Oktober,-s Parkverbot, -s, -e Postamt, -es, ()-er putzen du putzt der der der die der die die der der Radiergummi, -s, -s ein guter Roman Schal, -s, -s/-e Schraubenzieher, -s, Schreibmaschine,-,-n Schreibtisch, -es, -e Schwiegereltern Seife,-, -n September, -s Sessel, -s, sicher sowieso stellen das der Telefon,-s, -e Teppich, -s, -e ber unter die Vase,-,-n sich verabschieden er verabschiedet sich vor die Wand, -, ()-e waschen (sich) er wscht sich der der die die Winter, -s Zahn, -(e)s, ()-e Zahnpaste,-, -n Zange, -, -n zusein es ist zu zwischen

> [nE:hst\n mo:nat] > [nE:mlih] > [ne:b\n] > [de:r novemb\r] > [n] > [Ofn\n] > [e:r Ofn\t] > [de:r okto:b\r] > [das parkferbo:t] > [das postamt] > [pu]\n] > [du pu]t] > > > > [de:r radi:rgumi] [n gu:t\r roma:n] [de:r [a:l] [de:r [raub\n]i:er]

luna viitoare adic\, [i anume, c\ci lng\ noiembrie nou a deschide el deschide octombrie parcarea interzis\ oficiul po[tal a cur\]a tu cure]i guma de [ters un roman bun fularul [urubelni]a ma[ina de scris masa de scris, biroul socrii s\punul septembrie fotoliul cu siguran]\, precis oricum a a[eza (n picioare) telefonul covorul deasupra, peste sub vaza a-[i lua r\mas bun el [i ia r\mas bun nainte peretele a sp\la, a se sp\la el se spal\ iarna dintele pasta de din]i cle[tele a fi nchis este nchis ntre

> [di: [rpma[i:n\] > [de:r [rpti[] > [di: [vi:g\relt\rn] > [di: zf\] > > > [de:r zeptemb\r] [de:r zes\l] [zih\r]

> [zo:vizo:] > [[tel\n] > [das telefo:n] > [de:r tepih] > [U:b\r] > [unt\r] > [di: va:z\] > [zih > > [e:r [for] ferap[i:d\n] zih] ferap[i:d\t

> [di: vant] > [va[\n] > > [e:r ve[t zih] vint\r] [de:r

> [de:r ]a:n] > [di: ]a:npast\] > [di: ]ang\] > []u:zn] > [es ist ]u:] > []vi[\n] 40

+black40magenta+