Sie sind auf Seite 1von 40

+black1magenta+

RECAPITULARE
S\ ne amintim cteva probleme de gramatic\, care v\ vor ajuta la nsu[irea materialului urm\tor. 1. Folosirea imperativului de polite]e. Forma imperativului de polite]e n german\ este identic\ cu forma corespunz\toare persoanei a treia plural, de exemplu: Kommen Sie bitte zu mir! Essen Sie diesen Apfel nicht! Veni]i v\ rog la mine! Nu mnca]i acest m\r!

Men]ionarea pronumelui Sie dup\ verbul la modul imperativ de polite]e este obligatorie. 2. Diferen]iem propozi]ii compuse coordonate [i subordonate. a. Propozi]iile coordonate sunt introduse prin conjunc]iile und [i, iar, aber dar, denn pentru c\, deoarece. n acest caz ordinea cuvintelor n propozi]ie este urm\toarea: dup\ conjunc]ie urmeaz\ subiectul, predicatul [i alte p\r]i de propozi]ie. De exemplu: Herr Wiktor hat eine Tochter, und Frau Kurz hat einen Sohn. Frau Schrder arbeitet in der Stadt, aber sie wohnt im Vorort. Meine Uhr geht nicht, denn sie ist kaputt. Domnul Wiktor are o fiic\, iar doamna Kurz are un fiu. Doamna Schrder lucreaz\ n ora[, dar locuie[te la periferie. Ceasul meu nu func]ioneaz\, deoarece s-a stricat.

b. Propozi]ia compus\ prin subordonare este format\ din cel pu]in o propozi]ie principal\ [i una sau mai multe propozi]ii secundare. Ordinea cuvintelor n propozi]ia subordonat\ este: conjunc]ie, subiect, alte p\r]i de propozi]ie, iar la sfr[it predicatul. V\ sunt deja cunoscute propozi]iile subordonate introduse prin: da - c\ sau prin cuvintele interogative wo unde, wann cnd, de exemplu: Er erzhlt, da er eine Geschftsreise nach Amerika macht. Er wei nicht, wo die Bank ist. Sie wei nicht, wann sie nach Hause kommt. 3. El poveste[te c\ face o c\l\torie de afaceri n America. El nu [tie unde este banca. Ea nu [tie cnd vine acas\.

Conjugarea verbului ffnen a deschide este urm\toarea: ich ffne du ffnest er ffnet sie ffnet es ffnet wir ffnen ihr ffnet sie ffnen Sie ffnen

1
+black1magenta+

+black2magenta+

LEC}IA 25 PARTEA NTI


S\ ncepem iar cu noile cuvinte. Citi]i-le cu voce tare [i urm\ri]i traducerea acestora n limba romn\: der Badeanzug am einfachsten eingebaut das Fernsehen der Elektroherd der Hut der Krimi der Rock schlecht warm was fr ein was fr eine wenig womit > [de:r ba:d\an]u:k] > [am nfaHst\n] > [ng\baut] > [das fernze:\n] > [de:r elektroHert] > [de:r Hu:t] > [de:r krimi] costumul de baie cel mai u[or cl\dit, zidit (n perete) televiziunea, televizorul re[oul electric, soba de g\tit electric\ p\l\ria filmul, romanul poli]ist fusta r\u cald(\) ce fel de om (masc.) ce fel de femeie pu]in cu ce

> [de:r rok] > [[leht] > [varm] > [vas fUr n] > [vas fUr n\] > [ve:nih] > [vomit]

S\ repet\m cuvintele de mai sus, dar ntr-o alt\ ordine: was fr ein was fr eine womit wenig warm schlecht eingebaut am einfachsten der Rock der Krimi der Hut der Elektroherd der Badeanzug das Fernsehen > [vas fUr n] > [vas fUr n\] > [vomit] > [ve:nih] > [varm] > [[leht] > [ng\baut] > [am nfaHst\n] > [de:r rok] > [de:r krimi] > [de:r Hu:t] > [de:r elektroHert] > [de:r ba:d\an]u:k] > [das fernze:\n] ce fel de om (masc.) ce fel de femeie cu ce pu]in cald(\) r\u cl\dit, zidit (n perete) cel mai u[or fusta filmul, romanul poli]ist p\l\ria re[oul electric, soba de g\tit electric\ costumul de baie televiziunea, televizorul

2
+black2magenta+

+black3magenta+

Iat\ folosirea noilor cuvinte n propozi]ii. Exersa]i pronun]ia corect\ [i urm\ri]i traducerea propozi]iilor n limba romn\: Sie hat einen schnen Badeanzug. Wann kauft ihr den Elektroherd? Kennst du den Krimi? Herr Kurz mchte einen groen Hut leihen. Im Fernsehen gibt es heute einen guten Krimi. Ihr Rock ist sehr lang. So ist es am einfachsten. In der Kche sind eingebaute Schrnke. Du machst das schlecht. Heute ist es sehr warm. Ich habe wenig Geld. Was fr ein Mann ist er? Was fr eine Bluse hast du? Womit schreibst du? Mit einem Fller? Ea are un costum de baie frumos. Cnd cump\ra]i soba electric\? Cuno[ti acest film poli]ist? Domnul Kurz vrea s\ cear\ mprumut o p\l\rie mare. Azi este un film poli]ist bun la televizor. Fusta ei este foarte lung\. A[a este cel mai simplu. n buc\t\rie sunt dulapuri zidite (n perete). Nu e bine cum faci. Azi este foarte cald. Am pu]ini bani. Ce fel de om este el? Ce bluz\ ai? Cu ce scrii? Cu un stilou?

Completa]i urm\toarele propozi]ii n limba german\ cu cuvintele corespunz\toare! Pentru exersarea pronun]iei, citi]i propozi]iile completate cu voce tare: Ea are un costum de baie frumos. Ei au aceast\ sob\ electric\ deja de ieri. Nu am timp (am pu]in timp). Aceast\ ap\ mineral\ este cald\. El lucreaz\ prost. Dulapurile sunt zidite (n perete). Am o fust\ lung\. A[a este cel mai simplu. La televizor este un film poli]ist. Ce fel de roman poli]ist cite[ti? P\l\ria ei este foarte frumoas\. Ea lucreaz\ la televiziune. Cu ce mergi la serviciu? Ce fel de bluz\ ai? Ce fel de palton este acesta? 3
+black3magenta+

Sie hat einen schnen >Badeanzug. Sie haben schon seit gestern >diesen Elektroherd. Ich habe >wenig Zeit. Dieses Mineralwasser ist >warm. Er arbeitet >schlecht. Die Schrnke sind >eingebaut. Ich habe einen >langen Rock. So ist es >am einfachsten. >Im Fernsehen gibt es einen Krimi. Was fr einen >Krimi liest du? >Ihr Hut ist sehr schn. Sie arbeitet im >Fernsehen. >Womit fhrst du zur Arbeit? >Was fr eine Bluse hast du? >Was fr ein Mantel ist das?

+black4magenta+

S\ exers\m forma de plural a substantivelor urm\toare. Citi]i cu voce tare [i clar: der Krimi der Hut der Rock der Badeanzug die Krimis die Hte die Rcke die Badeanzge > [di: krimis] > [di: HU:t\] > [di: rOk\] > [di: ba:d\anzU:g\] romanele/filmele poli]iste p\l\riile fustele costumele de baie

Completa]i propozi]iile urm\toare cu forma de plural a substantivelor care lipsesc: Nu citesc romane poli]iste. Avem costume de baie frumoase. n acest magazin se g\sesc (se pot cump\ra) p\l\rii mari [i ieftine. Ea nu avea fuste lungi. Ich lese >keine Krimis. Wir haben schne >Badeanzge. In diesem Geschft kann man groe und billige >Hte kaufen. Sie hatte keine langen >Rcke.

Ne-am ocupat ndeajuns de pluralul substantivelor. Spune]i acum n limba german\: cald(\) cu ce ce fel de (masc.) ce fel de (fem.) p\l\ria filmul/romanul poli]ist pu]in cel mai u[or, cel mai simplu soba electric\ costumul de baie fusta televiziunea cl\dit/zidit (n perete) r\u > warm > womit > was fr ein > was fr eine > der Hut > der Krimi > wenig > am einfachsten > der Elektroherd > der Badeanzug > der Rock > das Fernsehen > eingebaut > schlecht > [varm] > [vomit] > [vas fUr n] > [vas fUr n\] > [de:r Hu:t] > [de:r krimi] > [ve:nih] > [am nfaHst\n] > [de:r elektroHert] > [de:r ba:d\an]u:k] > [de:r rok] > [das fernze:\n] > [ng\baut] > [[leht]

nainte de a trece mai departe, s\ recapitul\m declinarea pluralului adjectivelor precedate de articolul keine. Da]i r\spunsuri negative la urm\toarele ntreb\ri: Sind diese Zigaretten billig? Sind diese Rcke lang? Sind diese Hte teuer? 4
+black4magenta+

> Nein, das sind keine billigen Zigaretten. > Nein, das sind keine langen Rcke. > Nein, das sind keine teuren Hte.

+black5magenta+

Sind diese Bcher interessant? Sind diese Badeanzge kurz? Sind diese Schrnke eingebaut?

> Nein, das sind keine interessanten Bcher. > Nein, das sind keine kurzen Badeanzge. > Nein, das sind keine eingebauten Schrnke.

R\spunde]i la ntreb\rile de mai jos folosind expresia es tut mir leid mi pare r\u! Folosi]i filtrul ro[u: Haben Sie schwarze Kleider? > Es tut mir leid, aber wir haben nur weie (Kleider). > Es tut mir leid, aber wir haben nur kurze. > Es tut mir leid, aber wir haben nur billige. > Es tut mir leid, aber wir haben nur kleine. > Es tut mir leid, aber wir haben nur groe. > Es tut mir leid, aber wir haben nur neue. > Es tut mir leid, aber wir haben nur alte.

Haben Sie lange Rcke? Haben Sie teure Zigaretten? Haben Sie groe Zimmer? Haben Sie kleine Hte? Haben Sie alte Zeitungen? Haben Sie neue Wagen?

n aceast\ lec]ie ne vom ocupa de modul imperativ singular [i plural. Citi]i cu voce tare [i urm\ri]i cu aten]ie traducerea n limba romn\: Vati, arbeite nicht so lange! Vati und Mutti, arbeitet nicht so lange! Eva, ffne das Fenster! Eva und Andrea, ffnet das Fenster! Klaus, fahr nicht so schnell! Klaus und Dieter, fahrt nicht so schnell! Dieter, hol die Tante ab! Kinder, holt die Tante ab! Maria, leg den Mantel ab! Maria und Eva, legt die Mntel ab! Dieter, halte dieses Auto an! Klaus und Max, haltet diese Autos an! Andrea, sieh mal den weien VW dort! Tat\, nu lucra a[a mult! Tat\ [i mam\, nu lucra]i att de mult! Eva, deschide geamul! Eva [i Andrea, deschide]i geamul! Klaus, nu conduce a[a repede! Klaus [i Dieter, nu conduce]i a[a repede! Dieter, du-te dup\ m\tu[a! Copii, merge]i dup\ m\tu[a! Maria, d\-]i jos paltonul! Maria [i Eva, da]i-v\ jos paltoanele! Dieter, opre[te aceast\ ma[in\! Klaus [i Max, opri]i aceste ma[ini! Andreea, uit\-te la acel Volkswagen alb de acolo! Copii, uita]i-v\ la dreapta! Dieter, f\ ordine n camer\! Face]i ordine n camer\! Stai jos acolo!

Kinder, seht mal nach rechts! Dieter, rum doch das Zimmer auf! Rumt doch das Zimmer auf! Setz dich dorthin!

5
+black5magenta+

+black6magenta+

Setzt euch dorthin! Wasch dir die Hnde! Wascht euch die Hnde! Erzhle diese Geschichte!

A[eza]i-v\ acolo! Spal\-te pe mini! Sp\la]i-v\ pe mini! Poveste[te aceast\ istorie!/Spune aceast\ poveste! Povesti]i aceast\ istorie! Nu m\ uita! Nu m\ uita]i!

Erzhlt diese Geschichte! Vergi mich nicht! Verget mich nicht!

l. La persoana a doua singular, forma de imperativ a verbelor se formeaz\ prin ad\ugarea termina]iei -e la r\d\cina verbului, de exemplu: arbeiten ffnen arbeite! ffne! lucreaz\! deschide!

Ad\ugarea termina]iei -e nu este obligatorie, de exemplu: schreiben trinken schreibe! trinke! sau schreib! sau trink! scrie! bea!

(Unele verbe au dou\ forme de imperativ!) Verbele neregulate care la persoana a doua singular primesc Umlaut (adic\ vocala -a devine ) la imperativ p\streaz\ vocala ini]ial\ -a, de exemplu: fahren du fhrst dar fahr! c\l\tore[te; condu!

Verbele neregulate care la persoana a doua [i a treia singular transform\ vocala e din r\d\cina infinitivului n i, formeaz\ imperativul avnd vocala -i n r\d\cin\. Acestor verbe nu li se adaug\ niciodat\ termina]ia -e, de exemplu: lesen geben helfen sehen nehmen sprechen du liest du gibst du hilfst du siehst du nimmst du sprichst lies! gib! hilf! sieh! nimm! sprich! cite[te! d\! ajut\! uite, vezi! ia! vorbe[te!

2. La persoana a doua plural, toate verbele au la imperativ form\ identic\ cu forma persoanei a doua plural a indicativului prezent, de exemplu: arbeiten lesen ihr arbeitet ihr lest arbeitet! lest! lucra]i! citi]i!

ATEN}IE: Verbul la modul imperativ nu este niciodat\ nso]it de pronume!

6
+black6magenta+

+black7magenta+

La modul imperativ, prefixele accentuate ale verbelor compuse separabil se scriu separat, de exemplu: aufrumen rum auf! f\ cur\]enie rumt auf! face]i cur\]enie!

Aten]ie la forma corespunz\toare a pronumelui n cazul verbelor reflexive, de exemplu: sich setzen setz dich a[eaz\-te! setzt euch! a[eza]i-v\!

Iar acum s\ recapitul\m cele nv\]ate despre modul imperativ! Completa]i urm\toarele propozi]ii n limba german\ cu forma corespunz\toare a verbelor: Nu lucra a[a mult! Klaus, nu conduce a[a repede! Andrea, d\-]i jos paltonul! Dieter, opre[te ma[ina aceasta! Copii, opri]i autobuzul! Pune]i asta acolo. Klaus, uit\-te la acel Volkswagen alb de acolo! Deschide]i geamurile! A[eaz\-te aici! Nu povesti asta! Spal\-te pe mini! Face]i cur\]enie n camer\! Copii, uita]i-v\ la stnga! Nu m\ uita! >Arbeite nicht so lange! Klaus, >fahr nicht so schnell! Andrea, >leg den Mantel >ab! Dieter, >halte dieses Auto >an! Kinder, >haltet den Bus >an! >Legt das hin! Klaus, >sieh mal den weien VW dort! >ffnet die Fenster! >Setz dich hierher! >Erzhl das nicht! >Wasch dir die Hnde! >Rumt das Zimmer auf! Kinder, >seht mal nach links! >Vergi mich nicht!

A]i nv\]at deja modul imperativ? Urmeaz\ un exerci]iu de verificare. Traduce]i din limba romn\ n limba german\: Copii, nu uita]i c\r]ile! Copii, nu lucra]i a[a mult! Klaus, nu conduce a[a repede! Dieter, opre[te ma[ina! Andrea, f\ cur\]enie n camera ta! Copii, lua]i-o pe m\tu[a (de undeva)! Eva, d\-]i jos paltonul! Deschide]i imediat geamurile! A[eza]i-v\ acolo imediat! Nu-i povesti asta lui Peter! {i acum face]i cur\]enie n toat\ locuin]a! Uit\-te acolo, la dreapta! Ce este aceea? 7
+black7magenta+

> Kinder, verget die Bcher nicht! > Kinder, arbeitet nicht so lange! > Klaus, fahr nicht so schnell! > Dieter, halte das Auto an! > Andrea, rume dein Zimmer auf! > Kinder, holt die Tante ab! > Eva, leg den (deinen) Mantel ab! > ffnet gleich die Fenster! > Setzt euch schnell dorthin! > Erzhl das Peter nicht! > Und jetzt rumt die ganze Wohnung auf! > Sieh mal dort rechts! Was ist denn das?

+black8magenta+

Iar acum vom repeta expresiile: was fr ein, was fr eine [i was fr ce fel de. Citi]i textul cu voce tare [i urm\ri]i cu aten]ie traducerea n limba romn\: Das ist ein neuer Wagen. Was fr ein Wagen ist das? Ich habe einen neuen Wagen. Was fr einen Wagen hast du? Ich helfe einem neuen Schler. Was fr einem Schler hilfst du? Hier liegt eine neue Bluse. Was fr eine Bluse liegt hier? Ich helfe einer neuen Schlerin. Was fr einer Schlerin hilfst du? Hier sind amerikanische Zigaretten. Was fr Zigaretten sind hier? Ich rauche deutsche Zigarren. Was fr Zigarren rauchst du? Aceasta este o ma[in\ nou\. Ce fel de ma[in\ este aceasta? Am o ma[in\ nou\. Ce fel de ma[in\ ai tu? ~l ajut pe un elev nou. Ce fel de elev aju]i tu? Aici este o bluz\ nou\. Ce fel de bluz\ este aici? Ajut o elev\ nou\. Ce fel de elev\ aju]i tu? Aici sunt ]ig\ri americane. Ce fel de ]ig\ri sunt aici? Fumez trabucuri germane. Ce fel de trabucuri fumezi tu?

Articolele ein, eine din expresiile interogative was fr ein, was fr eine ce fel de se declin\. naintea substantivelor la plural se folose[te expresia was fr ce fel de f\r\ articol, de exemplu: Ich habe einen guten Freund. Ich habe gute Freunde. Was fr einen Freund hast du? Was fr Freunde hast du?

Completa]i urm\toarele propozi]ii n limba german\ cu pronumele interogative corespunz\toare! Citi]i cu voce tare textul n limba german\: Ce fel de bluz\ ai? Ce fel de p\rin]i ai? Ce fel de prieten ai? Ce fel de rochie ai? Ce fel de carte este aceasta? Ce fel de mobile sunt aici? Ce fel de ma[in\ ai? Ce fel de ma[ini cuno[ti? Ce fel de elev aju]i? Ce fel de elev\ aju]i? >Was fr eine Bluse hast du? >Was fr Eltern hast du? >Was fr einen Freund hast du? >Was fr ein Kleid hast du? >Was fr ein Buch ist das? >Was fr Mbel sind hier? >Was fr ein Auto hast du? >Was fr Autos kennst du? >Was fr einem Schler hilfst du? >Was fr einer Schlerin hilfst du?

S\ ne mbog\]im vocabularul cu cteva verbe noi. Citi]i cu voce tare [i urm\ri]i sensul n limba romn\: sich ansehen lassen mitbringen mgen > [anze:\n zih] > [las\n] > [mitbring\n] > [mO:g\n] 8
+black8magenta+

a (se) uita, a se privi unul pe cel\lalt a l\sa, a da voie a aduce (cu sine) a (-i) pl\cea, a dori

+black9magenta+

Vom repeta verbele de mai sus la persoana a treia singular: er sieht sich an er lt er bringt mit er mag > [e:r zi:t zih an] > [e:r lEst] > [e:r brinkt mit] > [e:r mak] el se uit\ el las\, el d\ voie el aduce (cu sine) lui i place

S\ folosim verbele n propozi]ii scurte. Citi]i-le cu voce tare [i urm\ri]i cu aten]ie traducerea n limba romn\: Herr Weiland sieht sich seine Wohnung an. Er lt seine Frau zu Hause. Ich lasse meinen Sohn nicht ins Kino gehen. Er bringt eine Kiste Bier mit. Diesen Fisch mag ich nicht. Domnul Weiland [i examineaz\ locuin]a. El [i las\ so]ia acas\. Nu-i dau voie fiului meu s\ mearg\ la cinema. El aduce o lad\ de bere. Acest pe[te nu-mi place.

Completa]i propozi]iile n limba german\. Citi]i textul n limba german\ cu voce tare: ]i examinez locuin]a. El [i las\ so]ia acas\. Nu-i dau voie fiului meu s\ mearg\ la cinema. >Ich sehe mir deine Wohnung >an. >Er lt seine Frau zu Hause. >Ich lasse meinen Sohn nicht ins Kino gehen. >Er bringt sein Mdchen mit. >Ich mag Bonbons nicht.

El [i aduce fata. Nu-mi plac bomboanele. 1. 2.

Verbele sich ansehen a (se) uita [i mitbringen a duce sunt compuse separabil. Conjugarea verbului mgen a pl\cea este neregulat\: ich mag du magst er mag wir mgen ihr mgt sie mgen

Cunoa[tem deja forma de condi]ional-optativ a verbului mgen [i anume: ich mchte a[ dori". 3. Conjugarea verbului lassen a l\sa, a da voie este de asemenea neregulat\. La persoana a II-a [i a III-a singular vocala a din r\d\cin\ devine : du lt, er lt.

Citi]i cu voce tare verbele recent nv\]ate: a (se) uita a l\sa, a da voie a aduce (cu sine) > ansehen (sich) > lassen > mitbringen te ui]i tu dai voie aduci (cu tine) ]ie ]i place 9
+black9magenta+

> du siehst dir an > du lt > du bringst mit > du magst

a (-i) pl\cea, a dori > mgen

+black10magenta+

Sper\m c\ [ti]i deja cuvintele acestei lec]ii. Reciti]i de cteva ori textul n limba german\, iar apoi ncerca]i s\-l traduce]i n limba romn\: Herr und Frau Haak sehen sich im Vorort von Kiel ein Haus an. Das Haus gehrt Herrn Meyer und er mchte es vermieten. Familie Haak sucht ein groes Haus. Sie haben vier kleine Kinder. Herr Meyer zeigt die Zimmer. Das Haus gefllt Herrn und Frau Haak sehr gut. > Domnul [i doamna Haak se uit\ la o cas\ de la periferia ora[ului Kiel. > Casa apar]ine domnului Meyer [i el dore[te s\ o nchirieze. > Familia Haak caut\ o cas\ mare. > Ei au patru copii mici. > Domnul Meyer arat\ camerele. > Casa le place mult domnului [i doamnei Haak. > Buc\t\ria este foarte mare. > Dar nu are frigider, ci doar o sob\ de g\tit electric\ veche. > Domnul Haak vrea s\ instaleze un frigider nou n buc\t\rie. > Vrea s\ cumpere [i o sob\ de g\tit electric\ mic\. > Domnul Haak vrea s\ [tie ct este chiria (cost\). > Domnul Meyer spune: 650 de m\rci. > Domnul Haak nchiriaz\ casa [i ei se mut\ imediat.

Die Kche ist sehr gro. Sie hat aber keinen Khlschrank, nur einen alten Elektroherd. Herr Haak will aber einen neuen Khlschrank in die Kche stellen. Er will auch einen kleinen Elektroherd kaufen.

Herr Haak mchte wissen, wie hoch die Miete ist.

Herr Meyer sagt: 650 Mark. Herr Haak mietet das Haus und sie ziehen gleich ein.

Iar acum traduce]i din limba romn\ n limba german\: Cum ]i plac aceste dulapuri zidite (n perete)? > Wie gefallen dir diese eingebauten Schrnke? > Was fr eine Kche habt ihr? > Setz dich hierher neben mich! > Willst du Erdbeeren? > Nein, danke! Ich mag sie nicht. > Wir knnen uns gleich an den Tisch setzen. > So ist es am einfachsten. > Ich lasse meine Tochter (rnein Mdchen) nicht ins Kino gehen. > Bringen Sie (doch) Ihren Mann mit! > Was fr Zigaretten rauchst du? > Womit fhrst du zur Arbeit? 10
+black10magenta+

Ce fel de buc\t\rie ave]i? A[eaz\-te aici lng\ mine! Vrei c\p[uni? Nu, mul]umesc! Nu-mi plac. Ne putem a[eza imediat la mas\. A[a este cel mai simplu. Nu-i dau voie fiicei mele s\ mearg\ la cinema. Aduce]i-v\ [i so]ul! Ce fel de ]ig\ri fumezi? Cu ce mergi la serviciu?

+black11magenta+

LEC}IA 25 PARTEA A DOUA


Conform obiceiului, ncepem lec]ia cu cuvintele noi. Repeta]i-le cu voce tare [i ncerca]i s\ re]ine]i sensul n limba romn\: alle die Birne das Boot englisch > [al\] > [di: birn\] > [das bo:t] > [engli[] > [frU:] > [grU:n] > [lht] > [di: mU]\] > [[ve:r] > [[pa:ni[] > [[pE:t] > [de:r [tra:s\nrant] to]i, toate para, becul barca englez, englezesc, engleze[te devreme verde u[or c\ciula greu `n spaniol\ trziu bordura

frh grn leicht die Mtze schwer spanisch spt der Straenrand

S\ repet\m cuvintele de mai sus, dar ntr-o alt\ ordine. Concentra]i-v\ asupra pronun]iei corecte: die Mtze die Birne der Straenrand das Boot alle frh schwer leicht grn englisch > [di: mU]\] > [di: birn\] > [de:r [tra:s\nrant] > [das bo:t] > [al\] > [frU:] > [[ve:r] > [lht] > [grU:n] > [engli[] > [[pa:ni[] > [[pE:t] c\ciula para, becul bordura barca to]i, toate devreme greu u[or verde englez, englezesc, engleze[te `n spaniol\ trziu

spanisch spt

11
+black11magenta+

+black12magenta+

Iat\ folosirea cuvintelor noi n propozi]ii! Exersa]i pronun]ia citind propozi]iile n german\ cu voce tare [i urm\ri]i traducerea n limba romn\: Er spricht Spanisch. Es ist jetzt sehr spt. Die Arbeit ist schwer. Er liest gut englisch. Meine Arbeit ist nicht leicht. Der Salat ist grn. Ich gehe frh zur Arbeit. Alle haben wenig Geld. Der Straenrand ist dort ziemlich hoch. Dieses Boot fhrt sehr schnell. Klaus, wo hast du deine Mtze? Ich esse jetzt eine Birne. El vorbe[te spaniola. Acum este foarte trziu. Munca este grea. El cite[te bine n englez\. Munca mea nu este u[oar\. Salata este verde. Merg devreme la serviciu. To]i au bani pu]ini. Bordura este destul de nalt\ acolo. Aceast\ barc\ merge foarte repede. Klaus, unde ]i este c\ciula? Acum m\nnc o par\.

Completa]i propozi]iile n limba german\ cu cuvintele corespunz\toare! Citi]i textul n limba german\ clar [i cu voce tare: Acolo to]i lucreaz\ din greu. Nu m\nnc par\. Aceast\ barc\ este foarte u[oar\. Bordura este destul de nalt\ acolo. Klaus, unde ]i este c\ciula? Toat\ lumea vorbe[te deja spaniola. Munca mea nu este u[oar\. Azi nu vin a[a devreme. {alul t\u este verde. Munca lui nu este grea. Te rog nu veni a[a trziu! Dort arbeiten >alle schwer. Ich esse keine >Birne. >Dieses Boot ist sehr leicht. >Der Straenrand ist dort ziemlich hoch. Klaus, wo ist deine >Mtze? Alle sprechen schon >Spanisch. Meine Arbeit ist nicht >leicht. Heute komme ich nicht so >frh. Dein Schal ist >grn. Seine Arbeit ist nicht >schwer. Komm bitte nicht so >spt!

V-a]i nsu[it desigur cuvintele acestei lec]ii. Spune]i n limba german\: engleza greu c\ciula para, becul spaniola > Englisch > schwer > die Mtze,-,-n > die Birne,-,-n > Spanisch 12
+black12magenta+

> [engli[] > [[ve:r] > [di: mU]\] > [di: birn\] > [[pa:ni[]

+black13magenta+

bordura u[or barca trziu devreme to]i, toate verde

> der Straenrand,-es,()-er > leicht > das Boot,-es,-e > spt > frh > alle > grn

> [de:r [tra:s\nrant] > [lht] > [das bo:t] > [[pE:t] > [frU:] > [al\] > [grU:n]

naine de a trece mai departe, s\ recapitul\m modul imperativ. Transforma]i verbele la modul indicativ din propozi]iile de mai jos n verbe la modul imperativ: Wir arbeiten immer sehr langsam. Wir fahren immer sehr schnell. Wir rauchen immer sehr viel. Wir essen immer sehr schnell. Wir trinken immer sehr viel. Wir kommen immer sehr spt. Wir schlafen immer sehr lange. > Arbeitet doch nicht so langsam! > Fahrt doch nicht so schnell! > Raucht doch nicht so viel! > Et doch nicht so schnell! > Trinkt doch nicht so viel! > Kommt doch nicht so spt! > Schlaft doch nicht so lange!

Conform modelului de mai sus transforma]i propozi]iile de mai jos n propozi]ii imperative. Folosi]i filtrul ro[u: Ich arbeite zu viel. Ich gehe zu spt ins Bett. Ich komme immer zu spt. Ich bleibe zu lange im Bro. Ich rauche zu viele Zigaretten. Ich trinke zu viel Kaffee. Ich esse zu viel Wurst. > Arbeite nicht so viel! > Gehe nicht so spt ins Bett! > Komm nicht so spt! > Bleib nicht so lange im Bro! > Rauch nicht so viele Zigaretten! > Trink nicht so viel Kaffee! > I nicht so viel Wurst!

Acum s\ trecem mai departe. Conform modelului ncerca]i s\ v\ aminti]i perechi de antonime: negru alb, etc.: schwarz teuer neu bestimmt > wei > billig > alt > unbestimmt gro gut lang billig > klein > schlecht > kurz > teuer

13
+black13magenta+

+black14magenta+

klein schlecht schnell

> gro > gut > langsam

schwer frh der Morgen

> leicht > spt > der Abend

Folosi]i cuvintele de mai sus n propozi]ii afirmative [i negative. Nega]i propozi]iile afirmative din prima coloan\: Das ist doch wei. Die Bluse war teuer. Sie kommt immer frh. Deine Arbeit ist doch leicht. Er fhrt immer schnell. Der Wagen ist doch neu. Das ist ein bestimmter Artikel. Er arbeitet doch gut. Du kommst am Morgen. Er hat einen groen Bruder. Das ist ein langes Gesprch. > Nein, das ist schwarz. > Nein, die Bluse war billig. > Nein, sie kommt immer spt. > Nein, meine Arbeit ist schwer. > Nein, er fhrt immer langsam. > Nein, der Wagen ist alt. > Nein, das ist ein unbestimmter Artikel. > Nein, er arbeitet schlecht. > Nein, ich komme am Abend. > Nein, er hat einen kleinen Bruder. > Nein, das ist ein kurzes Gesprch.

n propozi]iile de mai jos n limba german\, naintea substantivelor nu se folose[te articolul. Traduce]i din limba romn\ n limba german\: Mnc\m salat\ de cartofi. mi este sete. Ne este foame. Azi este vineri, probabil este (se g\se[te) pe[te. Pot s\ beau cafea? A[ dori/Doresc (pu]in) vin. Am poft\ de mncare. Mnca]i crna]i pr\ji]i? Pu]in crnat, v\ rog! Beau bere. Un (pahar de) ceai, v\ rog. Cump\r\m pine. > Wir essen Kartoffelsalat. > Ich habe Durst. > Wir haben Hunger. > Heute ist Freitag, wahrscheinlich gibt es Fisch. > Kann ich Kaffee trinken? > Ich mchte Wein. > Ich habe Appetit. > Et ihr Bratwurst? > Bitte etwas Wurst! > Ich trinke Bier. > Ich htte gern ein Glas Tee. > Wir kaufen Brot.

14
+black14magenta+

+black15magenta+

Substantivele din propozi]iile de mai jos n limba german\ nu sunt precedate de articol. Citi]i cu voce tare [i urm\ri]i traducerea n limba romn\: Wir essen frischen Kartoffelsalat. Ich habe groen Durst. Jetzt habe ich groen Appetit. Ich trinke deutsches Bier. Ich htte gern grnen Tee. Wir kaufen frisches Brot. Du it immer franzsischen Kse. Ich mchte warmen Kaffee haben. Noi mnc\m salat\ de cartofi proasp\t\. mi este foarte sete. Acum am mare poft\ de mncare. Beau bere german\. A[ bea ceai verde. Cump\r\m pine proasp\t\. M\nnci ntotdeauna brnz\ fran]uzeasc\. A[ vrea cafea cald\.

La singular, termina]iile adjectivelor care nu sunt precedate de articol sunt urm\toarele: masculin N.: A.: G.: D.: -er -en -en -em masculin N.: A.: G.: D.: schwarzer Tee schwarzen Tee schwarzen Tees schwarzem Tee feminin -e -e -er -er feminin gute Wurst gute Wurst guter Wurst guter Wurst neutru -es -es -en -em neutru kaltes Fleisch kaltes Fleisch kalten Fleisches kaltem Fleisch

Completa]i propozi]iile n limba german\, iar apoi citi]i cu voce tare: Lui Peter i este foarte sete. Lui Klaus i este foarte foame. Caut vin fran]uzesc bun. Caut bere bun\ german\. Caut pine proasp\t\. Ave]i ceai englezesc? Nu, avem doar ceai german. Caut o limonad\ bun\ [i rece. Peter hat >groen Durst. Klaus hat >groen Hunger. Ich suche >guten franzsischen Wein. Ich suche >gutes deutsches Bier. Ich suche >frisches Brot. Haben Sie >englischen Tee? Nein, wir haben nur >deutschen (Tee). Ich suche >gute kalte Limonade.

15
+black15magenta+

+black16magenta+

Dvs. ce pute]i cump\ra n Germania cu bani spanioli? Acolo este o lad\ cu vin fran]uzesc.

Was knnen Sie in Deutschland fr >spanisches Geld kaufen? Dort steht eine Kiste mit >franzsischem Wein. Dort steht eine Kiste mit >deutschem Bier. Dort steht eine Kiste mit >deutscher Limonade. Wir kaufen >frisches Brot.

Acolo este o lad\ cu bere german\. Acolo este o lad\ cu limonad\ german\.

Cump\r\m pine proasp\t\.

S\ exers\m declinarea adjectivelor care nu sunt precedate de articol! Traduce]i din limba german\ n limba romn\: Amerikanischer Tabak ist gut. Ich trinke gern deutsches Bier. Hast du englisches Geld? Haben Sie rumnisches Geld? Ich trinke rumnischen Wein. Was knnen Sie in Deutschland fr spanisches Geld kaufen? Dort steht eine Kiste mit guter Limonade. Ist das gute Limonade? Ich mchte kaltes Bier. Sie trinkt jetzt grnen Tee. > Tutunul american este bun. > mi place s\ beau bere german\. > Ai bani engleze[ti? > Ave]i bani romne[ti? > Beau vin romnesc. > Ce pute]i cump\ra n Germania cu bani spanioli? > Acolo este o lad\ cu limonad\ bun\. > Aceasta este limonad\ bun\? > Doresc bere rece. > Ea bea acum ceai verde.

Cunoa[te]i deja declinarea adjectivelor? Urmeaz\ un exerci]iu de verificare a cuno[tin]elor. Traduce]i din romn\ n german\: Ave]i bere nem]easc\? Nu, am doar bere romneasc\. Ave]i vin spaniol? Pofti]i, aici este o sticl\ de vin spaniol. Ave]i ceai englesc? mi pare r\u, dar avem doar ceai german. > Haben Sie deutsches Bier? > Nein, ich habe nur rumnisches (Bier). > Haben Sie spanischen Wein? > Bitte, hier ist eine Flasche spanischer Wein. > Haben Sie englischen Tee? > Es tut mir leid, aber wir haben nur deutschen (Tee). > Haben Sie franzsischen Kse?

Ave]i brnz\ fran]uzeasc\?

16
+black16magenta+

+black17magenta+

Nu, avem doar brnz\ german\. Acolo este o lad\ cu bere german\. Ct cost\ o sticl\ de vin fran]uzesc?

> Nein, wir haben nur deutschen (Kse). > Dort steht eine Kiste mit deutschem Bier. > Wieviel kostet eine Flasche franzsischer Wein? > Ich htte gern frisches Brot. > Ich trinke kalte Limonade. > Ich suche guten rumnischen Wein. > Ich suche guten franzsischen Kse. > Ich suche gutes rumnisches Bier.

A[ dori pine proasp\t\. Beau o limonad\ rece. Caut vin romnesc bun. Caut brnz\ fran]uzeasc\ bun\. Caut bere bun\ romneasc\.

Iar acum urmeaz\ ultimele cuvinte noi ale acestei lec]ii. Citi]i cu voce tare [i clar: anders aufpassen aufstehen > [and\rs] > [aufpas\n] > [auf[te:\n] > [dafU:r] > [da]u:] > [entlih] > [i:n\n] > [irg\ntvo:] > [nu:n] > [U:b\r] > []u:HO:r\n] altfel, de-altfel a fi atent (\), a avea grij\ a (se) scula, a (se) ridica n picioare de aceea, pentru asta la, pentru n sfr[it, n fine lor undeva deci, acum, ei bine deasupra (+ acuzativ/dativ) a asculta

dafr dazu endlich ihnen irgendwo nun ber zuhren

S\ recapitul\m verbele de mai sus la persoana a treia, singular: er pat auf er steht auf > [e:r past auf] > [e:r ste:t auf] > [e:r HO:rt ]u:] el este atent, el are grij\ el se scoal\, el se ridic\ n picioare el ascult\

er hrt zu

Concentra]i-v\ asupra urm\toarelor propozi]ii n care apare pronumele ihnen: Ich helfe ihnen gern. Le/`i ajut cu pl\cere.

17
+black17magenta+

+black18magenta+

Forma pronumelui personal la cazul dativ la persoana a III-a plural este ihnen, adic\ lor. Nu confunda]i cu forma de dativ a pronumelui de polite]e Ihnen Dumneavoastr\, care se scrie cu liter\ mare!

S\ exers\m cuvintele noi n propozi]ii. Repeta]i propozi]iile n limba german\ [i urm\ri]i traducerea acestora n limba romn\: Er sieht das ganz anders. Pa auf, ein Auto kommt! Ich stehe um 6 Uhr auf. Ich danke dafr. Endlich kommt mein Lehrer. Er sitzt irgendwo dort. Hilfst du ihnen? Nun, was sagst du jetzt? Er spricht gerade ber seinen Urlaub. Sie hrt genau zu. Was sagst du dazu? El vede asta complet altfel. Fii atent, vine o ma[in\! M\ scol la ora [ase. Mul]umesc pentru aceasta. n sfr[it vine profesorul meu. El st\ pe undeva pe acolo. i/Le aju]i? Ei bine, acum ce spui? El tocmai vorbe[te despre concediul lui. Ea l urm\re[te cu aten]ie. Ce p\rere ai despre asta?

Completa]i urm\toarele propozi]ii n limba german\: Eu fac asta altfel. Suntem ntotdeauna aten]i n ora[. M\ scol la ora [ase. ]i mul]umesc pentru asta. Ce p\rere ai? El cnd vine odat\? Nu i/le ajut. Ea st\ pe undeva pe acolo. Ei bine, ce zici despre asta? El vorbe[te despre concediul s\u. Iar ea l urm\re[te cu aten]ie. Ich mache das ganz >anders. >Wir passen in der Stadt immer >auf. >Ich stehe um 6 Uhr >auf. Ich danke dir >dafr. Was sagst du >dazu? Wann kommt er >endlich? Ich helfe >ihnen nicht. Sie sitzt dort >irgendwo. >Nun, was sagst du dazu? Er spricht >ber seinen Urlaub. Und >sie hrt ihm genau >zu.

Verbele aufpassen, aufstehen, zuhren sunt compuse separabil.

18
+black18magenta+

+black19magenta+

Traduce]i urm\toarele propozi]ii n limba german\! Citi]i apoi cu voce tare propozi]iile traduse: Acum facem asta (cu totul) altfel. Klaus, fii atent, vine o ma[in\! Copii, scula]i-v\, este deja trziu! ]i mul]umesc pentru asta. Mam\, ce p\rere ai? n sfr[it ai o bluz\ frumoas\. El este pe undeva prin ora[. i aju]i? Deci, cum ]i place Klaus? El tocmai vorbe[te despre concediul lui. Noi l ascult\m. > Wir machen das jetzt ganz anders. > Klaus, pa auf, ein Auto kommt! > Kinder, steht auf, es ist schon spt! > Ich danke dir dafr. > Mutti, was sagst du dazu? > Endlich hast du eine schne Bluse. > Er ist irgendwo in der Stadt. > Hilfst du ihnen? > Nun, wie gefllt dir Klaus? > Er spricht gerade ber seinen Urlaub. > Wir hren ihm zu.

V-a]i nsu[it desigur cuvintele noi, astfel rezolvarea exerci]iului urm\tor nu prezint\ dificult\]i. Pronun]a]i n limba german\: deci, acum, ei bine undeva altfel, de altfel la, pentru deasupra a asculta a fi atent(\), a avea grij\ n sfr[it, n fine a (se) scula, a (se) ridica n picioare lor de aceea > nun > irgendwo > anders > dazu > ber > zuhren > aufpassen > endlich > aufstehen > ihnen > dafr > [nu:n] > [irg\ntvo:] > [and\rs] > [da]u:] > [U:b\r] > []u:HO:r\n] > [aufpas\n] > [entlih] > [auf[te:\n] > [i:n\n] > [dafU:r]

Rezolvarea ultimelor exerci]ii ale acestei lec]ii v\ va ar\ta n ce m\sur\ v-a]i nsu[it materia de pn\ acum. nti traduce]i din german\ n romn\! Endlich hast du eine warme Mtze. Wir lernen jetzt Spanisch. Was sagst du dazu? Wie hoch sind hier eigentlich die Mieten fr neue Wohnungen? 19
+black19magenta+

> n sfr[it ai o c\ciul\ c\lduroas\. > Acum nv\]\m spaniola. > Ce p\rere ai despre asta? > Ct de mari sunt aici de fapt chiriile noilor locuin]e?

+black20magenta+

Hier in der Stadt sehr hoch. Ich brauche eine Wohnung mit groen Zimmern. In unserer Nachbarschaft sind einige Huser zu vermieten. Wollen Sie sich die Huser nicht einmal ansehen? Wir mchten auch lieber im Vorort wohnen. Er stellt seinen Wagen an den Straenrand. Wir haben ein leichtes Boot. Deine Sachen stehen irgendwo hier. Ich kaufe nie grne Birnen. Ich helfe ihnen nicht. Kinder, pat auf, ein VW kommt!

> Aici n ora[ sunt foarte mari. > Am nevoie de o locuin]\ cu camere mari. > n vecin\tatea noastr\ sunt cteva case de nchiriat. > Nici m\car nu vre]i s\ vede]i aceste case? > {i noi prefer\m s\ locuim la periferie. > El opre[te ma[ina la marginea drumului. > Avem o barc\ u[oar\. > Lucrurile tale sunt pe aici pe undeva. > Nu cump\r niciodat\ pere verzi. > Nu i ajut. > Copii, aten]ie, vine un Volkswagen!

Iar acum traduce]i din romn\ n german\! Citi]i cu voce tare propozi]iile traduse: Copii, scula]i-v\, este deja foarte trziu! n sfr[it ai o bluz\ frumoas\. El este pe undeva prin ora[. Ei bine, cum ]i place Klaus? El vorbe[te tocmai despre barca sa. Tu faci asta altfel? Nu-mi place berea german\. Am o lad\ ntreag\ de brnz\ fran]uzeasc\. > Kinder, steht auf, es ist schon sehr spt! > Endlich hast du eine schne Bluse. > Er ist irgendwo in der Stadt. > Nun, wie gefllt dir Klaus? > Er spricht gerade ber sein Boot. > Machst du das anders? > Ich mag deutsches Bier nicht. > Ich habe eine ganze Kiste mit franzsischem Kse. > Ich suche gute kalte Limonade. > Was knnen Sie in Deutschland fr spanisches Geld kaufen? > Ich trinke warmen Kaffee. > Ich htte gern grnen Tee. (Ich mchte grnen Tee.) > Wir kaufen frisches Brot. > Geh nicht so frh ins Bett! > Trink nicht so viel Kaffee! > Schlaft nicht so lange! > Et nicht so schnell!

Caut limonad\ rece [i bun\. Ce pute]i cump\ra n Germania cu bani spanioli?

Beau cafea cald\. A[ dori ceai verde.

Cump\r\m pine proasp\t\. Nu te culca a[a devreme! Nu bea a[a mult\ cafea! Nu dormi]i a[a mult! Nu mnca]i a[a repede!

20
+black20magenta+

+black21magenta+

Klaus, unde este c\ciula ta c\lduroas\? Noua mea ma[in\ este acolo, la marginea drumului. Acum avem o barc\ u[oar\. Azi nu vin a[a devreme. Avem un serviciu greu (munc\ grea).

> Klaus, wo ist deine warme Mtze? > Mein neuer Wagen steht dort am Straenrand. > Wir haben jetzt ein leichtes Boot. > Heute komme ich nicht so frh. > Wir haben eine schwere Arbeit.

La sfr[itul acestei lec]ii, urmeaz\ obi[nuitul exerci]iu de fonetic\. Citi]i cuvintele cu voce tare: [U:] [U] [O:] [O] [E:] [E] [e:] [o:] frh, ber, dafr, grn, frher, Brder, Khlschrank, Sthle; Mtze, Mtter, drfen, Fller, hbsch, Stck; mgen, zuhren, schn, stren, Brtchen; ffnen, knnen, mchte, stlich; spt, Gesprch, Mdchen; pfel, Pckchen, Schrnke, Gepck, Wsche, er hlt an, er wscht; Ostsee; Boot.

21
+black21magenta+

+black22magenta+

RECAPITULAREA LEC}IEI 25
25.l. La persoana a doua singular, forma de imperativ a verbelor se formeaz\ prin ad\ugarea termina]iei -e la r\d\cina verbului (r\d\cina verbului se ob]ine prin t\ierea termina]ei -en a infinitivului), de exemplu: arbeiten arbeit-en arbeite! lucreaz\!

Ad\ugarea termina]iei -e nu este obligatorie (unele verbe au dou\ forme de imperativ), de exemplu: schreiben trinken schreibe! trinke! sau sau schreib! trink! scrie! bea!

Dac\ r\d\cina verbului se termin\ cu -t, -d, -chn, -ffn , ad\ugarea termina]iei e la imperativ singular este obligatorie: ffnen verbinden ffn-en verbind-en ffne! verbinde! deschide! d\-mi leg\tura!

Verbele neregulate care la persoana a doua singular primesc Umlaut (adic\ vocala -a devine ) p\streaz\ vocala ini]ial\ -a, de exemplu: fahren du fhrst fahr! c\l\tore[te, condu!

Verbele neregulate care la persoana a doua [i a treia singular transform\ vocala e din r\d\cina infinitivului n i, formeaz\ imperativul avnd vocala i n r\d\cin\. Acestor verbe nu li se adaug\ niciodat\ termina]ia -e, de exemplu: lesen essen helfen du liest du it du hilfst lies! i! hilf! cite[te! m\nnc\! ajut\!

25.2. La persoana a doua plural, toate verbele la imperativ au form\ identic\ cu forma persoanei a doua plural a indicativului prezent [i nu sunt niciodat\ nso]ite de pronume, de exemplu: arbeiten lesen ihr arbeitet ihr lest arbeitet! lest! lucra]i! citi]i!

25.3. La modul imperativ, prefixele accentuate ale verbelor compuse separabil se scriu separat, de exemplu: aufrumen rum auf! f\ cur\]enie rumt auf! face]i cur\]enie!

25.4. Aten]ie la forma corespunz\toare a pronumelui n cazul verbelor reflexive, de exemplu: sich setzen setz dich! a[eaz\-te! setzt euch! a[eza]i-v\!

25.5. Forma pronumelui personal la cazul dativ la persoana a III-a plural este ihnen, adic\ lor. Nu confunda]i cu forma de dativ a pronumelui de polite]e Ihnen dumneavoastr\, care se scrie cu liter\ mare!

22
+black22magenta+

+black23magenta+

25.6. Articolele ein, eine din expresiile interogative was fr ein, was fr eine ce fel de se declin\ astfel: Singular masc. N.: was fr ein A.: was fr einen G.: was fr eines D.: was fr einem fem. was fr eine was fr eine was fr einer was fr einer neutru was fr ein was fr ein was fr eines was fr einem

naintea substantivelor la plural se folose[te expresia was fr ce fel de f\r\ articol, de exemplu: Was fr Bcher hast du? Ce fel de c\r]i ai?

25.7. La singular, termina]iile adjectivelor care nu sunt precedate de articol sunt urm\toarele: masculin N.: -er A.: -en G.: -en D.: -em masculin N.: grner Salat A.: grnen Salat G.: grnen Salates D.: grnem Salat feminin -e -e -er -er feminin frische Butter frische Butter frischer Butter frischer Butter neutru -es -es -en -em neutru deutsches Bier deutsches Bier deutschen Bieres deutschem Bier

25.8. Conjugarea verbului mgen a pl\cea: ich mag du magst er mag sie mag es mag 25.9. Conjugarea verbului lassen a l\sa, a da voie: ich lasse du lt er lt sie lt es lt wir lassen ihr lat sie lassen Sie lassen wir mgen ihr mgt sie mgen Sie mgen

23
+black23magenta+

+black24magenta+

TEMA PENTRU ACAS| 25


A. Traduce]i n limba romn\: 1. 2. 3. 4. 5. 6. B. Willst du vielleicht Erdbeeren? Nein, danke, die Erdbeeren mag ich nicht. Ich lasse meine Tochter nicht ins Kino gehen. Was fr Zigaretten rauchst du heute? Ich rauche nur deutsche. Setz dich doch endlich hin! Ich mchte auch eine Kche mit eingebauten Schrnken haben. Herr Haak sieht sich in Kronshagen ein schnes Reihenhaus an.

Traduce]i n limba german\: l. 2. 3. 4. 5. 6. n sfr[it ave]i o barc\ frumoas\. Noi cump\r\m ntotdeauna pine proasp\t\. De ce dormi a[a mult? Scoal\-te odat\! mi place foarte mult berea german\. Klaus, d\-mi mie c\ciula verde! Azi nu venim a[a devreme.

C.

Completa]i termina]iile adjectivelor: l. 2. 3. 4. 5. 6. Ich trinke nur schwarz... Tee. Ich htte gern kalt... Limonade. Haben Sie deutsch... Bier? Rumnisch... Wurst mag ich nicht. Wir kaufen immer frisch... Brot. Das ist eine Kiste mit deutsch... Bier.

24
+black24magenta+

+black25magenta+

LEC}IA 26 PARTEA NTI


S\ ncepem [i aceast\ lec]ie cu cuvintele noi. Citi]i cu voce tare [i urm\ri]i traducerea n limba romn\: der Baukostenzuschu der Boden die Eckcouch das Ezimmer die Etagenwohnung furchtbar der Gegenstand die Maschine der Platz sogar der Stil der Umzug zwar > [de:r baukost\n]u:[us] > [de:r bo:d\n] > [di: ekkaut[] > [das es]im\r] contribu]ia la cheltuielile de construc]ie p\mntul, podeaua, podul col]arul, canapeaua n unghi drept sufrageria

> [di: eta:j\nvo:nunk] casa/locuin]a cu etaj > [furhtbar] > [de:r ge:g\n[tant] > [di: ma[i:n\] > [de:r pla]] groaznic, ngrozitor obiectul ma[ina, aparatul spa]iul, locul pe deasupra, nc\, chiar [i stilul mutarea de fapt, [i anume, ce-i drept

> [zoga:r] > [de:r [ti:l] > [de:r um]u:k]

> []va:r]

S\ repet\m cuvintele de mai sus ntr-o alt\ ordine. Concentra]i-v\ asupra pronun]iei corecte! der Stil der Boden der Platz die Maschine sogar furchtbar zwar der Umzug der Gegenstand die Eckcouch > [de:r [ti:l] > [de:r bo:d\n] > [de:r pla]] > [di: ma[i:n\] > [zoga:r] > [furhtbar] > []va:r] > [de:r um]u:k] > [de:r ge:g\n[tant] > [di: ekkaut[] > [das es]im\r] stilul p\mntul, podeaua, podul spa]iul, locul ma[ina, aparatul pe deasupra, nc\, chiar [i groaznic, ngrozitor de fapt, [i anume, ce-i drept mutarea obiectul col]arul, canapeaua n unghi drept sufrageria

das Ezimmer die Etagenwohnung der Baukostenzuschu

> [di: eta:j\nvo:nunk] casa/locuin]a cu etaj > [de:r baukost\n]u:[us] 25


+black25magenta+

contribu]ia la cheltuielile de construc]ie

+black26magenta+

Iar acum s\ exers\m cuvintele n propozi]ii. Citi]i cu voce tare [i clar propozi]iile n limba german\ [i urm\ri]i cu aten]ie traducerea n romn\: Wir haben 600.000 Lei Baukostenzuschu. Der Teppich liegt auf dem Boden. Kauf diese grne Eckcouch! Hast du in der kleinen Wohnung ein Ezimmer? Ich mchte auch eine Etagenwohnung haben. Diese Bluse war furchtbar teuer. Was soll ich mit diesem Gegenstand machen? Dort steht eine groe Maschine. Ich habe fr diesen Gegenstand keinen Platz mehr. Mein Freund wohnt am Goetheplatz. Die rote Bluse war sogar billig. Diese Eckcouch ist im dnischen Stil. Ein Umzug ist furchtbar teuer. Die Wohnung ist zwar klein, aber schn. Primim 600.000 lei contribu]ie la cheltuielile de construc]ie. Covorul este pe podea. Cump\r\ acest col]ar verde! Ai sufragerie n locuin]a aceea mic\? A[ dori [i eu o locuin]\ cu etaj. Aceast\ bluz\ a fost ngrozitor de scump\. Ce trebuie s\ fac cu acest obiect? Acolo este o ma[in\ mare. Nu mai am loc pentru acest obiect. (Nu mai [tiu unde s\ pun acest obiect). Prietenul meu locuie[te n Pia]a Goethe. Bluza ro[ie a fost chiar ieftin\. Acest col]ar este n stil danez. O mutare este `ngrozitor de scump\. Locuin]a este ce-i drept mic\, dar frumoas\.

Completa]i urm\toarele propozi]ii n limba german\! Citi]i propozi]iile completate cu voce tare: Acest covor frumos este `ntins pe podea. Primim o contribu]ie pentru construc]ie de 600.000 lei. Acolo este un col]ar nou. Ai sufragerie n locuin]a asta mic\? P\rin]ii mei au o locuin]\ cu etaj. Aceast\ rochie a fost ngrozitor de scump\. Ce s\ fac cu acest obiect? Acolo este o ma[in\ mare. Nu mai am loc pentru paltonul t\u. Locuiesc n Pia]a Heine. Aceast\ bluz\ a fost chiar foarte ieftin\. Acest col]ar este n stil danez. O mutare este foarte scump\. Ma[ina este scump\ ce-i drept, dar bun\. 26
+black26magenta+

Dieser schne Teppich liegt auf dem >Boden. Wir haben 600.000 lei >Baukostenzuschu. Dort steht eine neue >Eckcouch. Hast du in dieser kleinen Wohnung >Ezimmer? Meine Eltern haben >eine Etagenwohnung. Dieses Kleid war >furchtbar teuer. Was soll ich mit diesem >Gegenstand machen. Dort steht eine groe >Maschine. Ich habe fr deinen Mantel >keinen Platz mehr. Ich wohne am >Heine Platz. Diese Bluse war >sogar sehr billig. Diese Eckcouch ist im dnischen >Stil. >Ein Umzug ist sehr teuer. Das Auto ist >zwar teuer, aber gut.

+black27magenta+

S\ nv\]\m pluralul substantivelor de mai jos: der Gegenstand der Platz der Stil der Umzug die Maschine die Gegenstnde die Pltze die Stile die Umzge die Maschinen > [di: ge:g\n[tend\] > [di: ple]\] > [di: [ti:l\] > [di: um]U:g\] > [di: ma[i:n\n] obiectele locurile stilurile mut\rile ma[inile, aparatele

S\ vedem n propozi]ii formele de plural men]ionate: Avem multe obiecte. Sunt multe locuri la cinema. n aceast\ biseric\ sunt multe stiluri. Nu ne mai mut\m. Acolo sunt multe ma[ini. > Wir haben viele Gegenstnde. > Im Kino gibt es viele Pltze. > In dieser Kirche gibt es viele Stile. > Wir machen keine Umzge mehr. > Dort gibt es viele Maschinen.

F\r\ ndoial\, a]i nv\]at deja cuvintele noi. Citi]i n limba german\: contribu]ie la cheltuielile de construc]ie p\mntul, podeaua col]arul, canapeaua n unghi drept sufrageria casa/locuin]a cu etaj groaznic, ngrozitor obiectul ma[ina spa]iul, locul pe deasupra, nc\, chiar [i stilul mutarea de fapt, [i anume, ce-i drept > der Baukostenzuschu > [de:r baukost\n]u:[us] > [de:r bo:d\n] > [di: ekkaut[] > [das es]im\r] > [di: eta:j\nvo:nunk] > [furhtbar] > [de:r ge:g\n[tant] > [di: ma[i:n\] > [de:r pla]] > [zoga:r] > [de:r [ti:l] > [de:r um]u:k] > []va:r]

> der Boden > die Eckcouch

> das Ezimmer > die Etagenwohnung > furchtbar > der Geg\nstand > die Maschine > der Platz > sogar > der Stil > der Umzug > zwar

Cuvntul doch (totu[i) se folose[te n propozi]iile imperative pentru a nt\ri informa]ia, dar nu se traduce n limba romn\, de exemplu: Zieht doch nach Berlin um! Kaufe doch den schwarzen Mantel! 27
+black27magenta+

Muta]i-v\ la Berlin! Cump\r\ paltonul negru!

+black28magenta+

Exerci]iul urm\tor con]ine formele deja cunoscute ale modului imperativ. Traduce]i propozi]iile din limba romn\ n limba german\ [i folosi]i cuvntul doch: Nu v\ culca]i a[a trziu! Nu te scula a[a devreme! Nu bea att de mult\ cafea! Nu fuma]i att de multe ]ig\ri! Nu r\mne]i la birou a[a de trziu! Du-te odat\ la [coal\! > Gehen Sie doch nicht so spt ins Bett! > Steh doch nicht so frh auf! > Trink doch nicht so viel Kaffee! > Rauchen Sie doch nicht so viele Zigaretten! > Bleibt doch nicht so lange im Bro! > Geh doch schon in die Schule!

Formula]i propozi]ii imperative folosind cuvntul doch [i pornind de la propozi]iile de mai jos: Frau Weiland will nicht zur Bank gehen. Dieter will nicht anhalten. Klaus und Max wollen nicht aufpassen. Eva will nicht zu Hause bleiben. Herr Haak will nicht langsam fahren. Andrea will nicht aufstehen. Die Kinder wollen nicht zuhren. Klaus will nicht am Straenrand anhalten. > Gehen Sie doch zur Bank! > Halte doch an! > Pat doch auf! > Bleib doch zu Hause! > Fahren Sie doch langsam! > Steh doch auf! > Hrt doch zu! > Halte doch am Straenrand an!

S\ ne mbog\]im vocabularul cu cteva verbe noi: antworten umziehen verkaufen zahlen zumachen er hat gefunden > [antvort\n] > [um]i:\n] > [f\rkauf\n] > []a:l\n] > []u:maH\n] > [e:r Hat g\fund\n] a r\spunde a (se) muta a vinde a pl\ti a nchide, a ncuia el a g\sit

S\ repet\m acelea[i verbe la persoana a III-a singular: er antwortet er zieht um er verkauft er zahlt er macht zu > [e:r antvort\t] > [e:r ]i:t um] > [e:r f\rkauft] > [e:r ]a:lt] > [e:r maHt ]u:] el r\spunde el se mut\ el vinde el pl\te[te el nchide, el ncuie

28
+black28magenta+

+black29magenta+

S\ folosim verbele noi n propozi]ii. Repeta]i cu aten]ie propozi]iile n limba german\ [i urm\ri]i sensul propozi]iilor n limba romn\: Wir antworten unserem Lehrer. Familie Haak zieht nach Berlin um. Er verkauft mir Birnen. Ich zahle ihm dafr. Mach, bitte, das Fenster zu! Er hat eine neue Wohnung gefunden. R\spundem profesorului nostru. Familia Haak se mut\ la Berlin. El mi vinde pere. i pl\tesc pentru astea. nchide, te rog, geamul! El a g\sit o locuin]\ nou\.

Prefixul accentuat al verbelor compuse separabil aflate n propozi]ii secundare nu se desparte de r\d\cina verbului, de exemplu: Wit ihr, da sie morgen umzieht? Voi [ti]i c\ ea se mut\ mine?

Completa]i urm\toarele propozi]ii n limba german\ cu verbele corespunz\toare: Profesorul ntreab\ iar noi r\spundem. Domnul [i doamna Kurz se mut\ ast\zi. Ei [i vnd mobilele. ]i pl\tesc perele. El a g\sit o locuin]\ frumoas\. {tii c\ ast\zi se mut\? Ea nchide u[a. Der Lehrer fragt, und wir >antworten. Herr und Frau Kurz >ziehen heute >um. Sie >verkaufen ihre Mbel. >Ich zahle fr deine Birnen. >Er hat eine schne Wohnung >gefunden. Weit du, da er heute >umzieht? >Sie macht die Tr >zu.

19 (6)

1.

Verbul antworten - a r\spunde nu este neregulat, se conjug\ ca [i verbul ffnen - a deschide. Verbele umziehen - a se muta [i zumachen - a nchide sunt compuse separabil. Prefixul ver al verbului verkaufen - a vinde este neaccentuat, deci nu se separ\ niciodat\ de r\d\cina kauf-.

2. 3.

Traduce]i urm\toarele propozi]ii simple n limba german\! Citi]i apoi cu voce tare textul n limba german\: Le r\spunzi? Le vindem lor mobilele noastre. V\ muta]i la Kln? Pl\tesc pentru aceast\ camer\! El a g\sit o locuin]\ nou\. nchide]i u[a, v\ rog! 29
+black29magenta+

> Antwortest du ihnen? > Wir verkaufen ihnen unsere Mbel. > Zieht ihr nach Kln um? > Ich zahle fr dieses Zimmer! > Er hat eine neue Wohnung gefunden. > Macht bitte die Tr zu!

+black30magenta+

Cunoa[te]i deja verbele noi? Traduce]i n limba german\: a r\spunde a (se) muta a vinde a pl\ti a nchide, a ncuia el a g\sit > antworten > umziehen > verkaufen > zahlen > zumachen > er hat gefunden > [antvort\n] > [um]i:\n] > [f\rkauf\n] > []a:l\n] > []u:maH\n] > [e:r Hat gefund\n]

Urm\ri]i cu aten]ie ordinea cuvintelor din urm\toarele fraze! Citi]i cu voce tare textul n limba german\ [i urm\ri]i cu aten]ie traducerea n limba romn\: Links ist der Stuhl, und rechts ist die Lampe. La stnga este scaunul [i la dreapta este lampa. La stnga este geamul [i la dreapta (este) u[a. El deschide geamul [i nchide u[a. Tu cite[ti bine, dar Andrea cite[te mult mai bine. Locuin]a este frumoas\, dar mult prea scump\. So]ul meu cite[te cu pl\cere romane poli]iste, dar eu nu. El nu vine azi pentru c\ nu are timp. Nu cump\r acest palton, pentru c\ nu am bani. Ei nu cump\r\ bluza, pentru c\ nu este frumoas\.

Links ist das Fenster und rechts die Tr.

Er macht das Fenster auf und die Tr zu. Du liest gut, aber Andrea liest viel besser.

Die Wohnung ist schn, aber (sie ist) viel zu teuer.

Mein Mann liest gern Krimis, aber ich (lese sie) nicht. Er kommt heute nicht, denn er hat keine Zeit. Ich kaufe diesen Mantel nicht, denn ich habe kein Geld. Sie nehmen die Bluse nicht, denn sie ist nicht schn.

1. Frazele sunt formate din mai multe propozi]ii legate prin conjunc]ii, de exemplu: und [i, aber dar, denn deoarece. 2. Propozi]ia introdus\ prin conjunc]iile und, aber poate fi prescurtat\ n cele mai multe cazuri, de exemplu: Er macht die Tr zu und (er macht) das Fenster auf. Links ist der Stuhl und rechts (ist) die Lampe. Ich lese gern Krimis, aber mein Mann (liest sie) nicht. El nchide u[a [i deschide geamul. La stnga este scaunul [i la dreapta (este) lampa. Eu citesc cu pl\cere romane poli]iste, dar so]ul meu nu.

3. Dup\ conjunc]ia denn aceast\ prescurtare nu este posibil\, de exemplu: Ich komme nicht, denn ich habe keine Zeit. 30
+black30magenta+

Eu nu vin, deoarece nu am timp.

+black31magenta+

Completa]i propozi]iile exerci]iului urm\tor cu conjunc]iile corespunz\toare! Apoi citi]i textul n limba german\ cu voce tare: Prietenii nva]\ germana [i ntre timp beau bere. Die Freunde lernen deutsch >und trinken Bier dabei.

Nu cump\r aceast\ fust\ deoarece nu este frumoas\. Ich nehme diesen Rock nicht, >denn er ist nicht schn. Nu mai am limonad\, dar colega mea mai are una n frigider. Tu cite[ti bine, dar Andrea cite[te mult mai bine. El nchide u[a [i deschide geamul. Nu cump\r acest palton, pentru c\ nu am bani. Ich habe keine Limonade mehr, >aber meine Kollegin hat noch eine im Khlschrank. Du liest gut, >aber Andrea liest viel besser. Er macht die Tr zu >und das Fenster auf. Ich kaufe diesen Mantel nicht, >denn ich habe kein Geld.

{ti]i deja s\ folosi]i corect conjunc]iile? Traduce]i urm\toarele fraze n limba german\! Aten]ie la ordinea corect\ a cuvintelor n propozi]ie: La dreapta este u[a [i la stnga (este) geamul. Locuin]a este frumoas\, dar prea scump\. Prietenii beau cafea [i ntre timp nva]\ germana. > Rechts ist die Tr und links das Fenster. > Die Wohnung ist schn, aber viel zu teuer. > Die Freunde trinken Kaffee und lernen dabei Deutsch! > Ich kaufe diese Bluse nicht, denn sie ist zu gro. > Der Lehrer macht die Tr auf und kommt herein. > Sie kommt heute nicht, denn sie hat keine Zeit. > Mein Mann liest gern Krimis, aber ich nicht.

Nu cump\r acest\ bluz\, deoarece este prea mare.

Profesorul deschide u[a [i intr\.

Ea nu vine azi, pentru c\ nu are timp.

So]ul meu cite[te cu pl\cere romane poli]iste, dar eu nu. Nu cump\r\m paltoanele, pentru c\ nu avem bani.

> Wir kaufen die Mntel nicht, denn wir haben kein Geld. > Die neue Wohnung ist klein, aber sehr billig.

Noua locuin]\ este mic\, dar (este) foarte ieftin\.

La sfr[itul acestei p\r]i a lec]iei, urmeaz\ obi[nuitul exerci]iu de verificare a cuno[tin]elor. Traduce]i n limba romn\: Wissen Sie schon, da Familie Kurz umzieht? Wohin? Ich glaube, nach Klagenfurt. Was wollen sie mit den Mbeln machen? Sie wollen die Mbel aus dem Ezimmer verkaufen und das neue Klavier auch. > {ti]i deja c\ familia Kurz se mut\? > Unde? Cred c\ la Klagenfurt. > Ce vor s\ fac\ cu mobila? > Ei vor s\ vnd\ mobila din sufragerie precum [i pianul cel nou.

31
+black31magenta+

+black32magenta+

Sie nehmen nur die Teppiche, Bilder, Bcher und ihre Betten mit. Warum? Wissen Sie, ein Umzug ist doch furchtbar teuer, und in Klagenfurt knnen sie sich neue Mbel kaufen. Frau Kurz mchte sowieso eine Eckcouch im dnischen Stil haben. Sie verstehen das nicht. Ist es denn in Deutschland anders als hier?

> Ei duc cu ei doar covoarele, tablourile, c\r]ile [i paturile. > De ce? {ti]i, o mutare este ngrozitor de scump\ iar n Klagenfurt pot s\-[i cumpere mobil\ nou\. > Oricum, doamna Kurz dore[te un col]ar n stil danez. > Ei nu n]eleg asta. > ~n Germania este altfel dect aici?

Traduce]i urm\toarele propozi]ii din romn\ n german\! Apoi citi]i cu voce tare [i cu mult\ aten]ie propozi]iile n limba german\: Aici este, de exemplu, familia Haak din Kiel. > Hier ist zum Beispiel die Familie Haak aus Kiel. > Herr Haak arbeitet schon ein Jahr in Hamburg. > Er hat in der Berliner Strae eine neue Wohnung gefunden. > Seine Familie kann jetzt umziehen. > Es ist zwar nur eine kleine. Etagenwohnung, aber er mu schon dafr 10.000 DM Baukostenzuschu zahlen. > Es ist sehr schwer eine schne Wohnung zu finden.

Domnul Haak lucreaz\ deja de un an n Hamburg.

El a g\sit o locuin]\ nou\ n Strada Berlin.

Familia lui se poate muta acum. De fapt, este o locuin]\ mic\ supraetajat\, dar el trebuie s\ pl\teasc\ 10.000 de m\rci contribu]ie la cheltuielile de construc]ie. O locuin]\ frumoas\ este foarte greu de g\sit.

Ast\zi trebuie s\ vin\ ma[ina de transportat mobila. > Heute soll also der Mbelwagen kommen. Domnul Haak duce cu el toate mobilele, pn\ [i dulapul vechi [i biroul unchiului Hans. > Herr Haak nimmt alle Mbel mit, sogar den alten Schrank und den Schreibtisch von Onkel Hans. > Diese Gegenstnde waren zwar auf dem Boden, aber man will sie doch haben. > Die neue Wohnung ist zwar klein, aber irgendwo findet man doch einen Platz dafr.

Lucrurile acestea au fost n pod, dar omul tot vrea s\ le p\streze/aib\. Noua locuin]\ este de fapt mic\, dar undeva se va g\si un loc pentru ele.

32
+black32magenta+

+black33magenta+

LEC}IA 26 PARTEA A DOUA


S\ facem un scurt rezumat al lec]iilor anterioare. V\ recomand\m s\ citi]i de mai multe ori exerci]iul urm\tor! Formula]i ntreb\ri despre p\r]ile de propozi]ie subliniate! Folosi]i filtrul ro[u: Herr Haak sieht sich im Vorort von Kiel ein Haus an. > Wo sieht sich Herr Haak ein Haus an? Dieses Haus gehrt Herrn Meyer. Familie Haak braucht ein groes Haus. Herr Meyer zeigt ihnen die Zimmer. Die Kche hat einen alten Elektroherd. Herr Haak will einen neuen Elektroherd in die Kche stellen. Herr Haak zahlt 650 Mark Miete. > Wem gehrt diese Haus? > Was fr ein Haus braucht Familie Haak? > Was zeigt ihnen Herr Meyer? > Was fr einen Elektroherd hat die Kche? > Wohin will Herr Haak einen neuen Elektroherd stellen? > Wie hoch ist die Miete? sau > Wieviel (Geld) zahlt Herr Haak fr die Miete? Urmeaz\ un exerci]iu de citire [i apoi un exerci]iu de traducere. Citi]i urm\toarele dialoguri clar [i cu voce tare! Silabele accentuate sunt notate cu caractere accentuate. Concentra]i-v\ asupra pronun]iei corecte: Dialogul l A. B. A. B. Entschuldigen Sie! Ist hier ein Zimmer zu vermieten? Ja! Ich habe zwei Zimmer zu vermieten, ein groes und ein kleines. Kann ich mir das groe Zimmer mal ansehen? Aber sicher! Hier rechts, bitte!

Dialogul 2 C. B. C. B. Wo sollen wir die Kisten hinstellen? Wie viele Kisten sind es denn? Vier groe und zwei kleine. Stellen Sie, bitte, die groen hier ins Wohnzimmer und die zwei kleinen ins Ezimmer!

33
+black33magenta+

+black34magenta+

Traduce]i propozi]iile urm\toare n limba german\! Ne putem a[eza imediat la mas\. > Wir knnen uns doch gleich an den Tisch setzen. > Ich mchte auch eine schne Kche haben.

{i eu a[ dori o buc\t\rie frumoas\.

Cu un frigider mare [i cu dulapuri zidite (n perete). > Mit einem groen Khlschrank und eingebauten Schrnken. Vrei c\p[uni? Nu, mul]umesc, nu-mi plac c\p[unile. A[eaz\-te aici, lng\ mine! Poveste[te-mi ceva! {tii c\ ast\zi se mut\ domnul Haak? Unde? Cred c\ la Klagenfurt. Vrei s\ [tii ce fac cu mobila lor? > Willst du Erdbeeren? > Nein, danke, Erdbeeren mag ich nicht. > Setz dich hierher neben mich! > Erzhle mir etwas! > Weit du, da Herr Haak heute umzieht? > Wohin? > Ich glaube, nach Klagenfurt. > Willst du wissen, was sie mit ihren Mbeln machen? > Die Mbel aus dem Ezimmer wollen sie verkaufen. > Sie nehmen nur die Teppiche, Bilder, Bcher und ihre Betten mit. > Aber warum verkaufen sie die Mbel? > Wissen Sie, ein Umzug ist doch furchtbar teuer, und in Klagenfurt knnen sie sich neue Mbel kaufen. > Frau Kurz mchte sowieso eine Eckcouch im dnischen Stil haben. > Ich verstehe das alles nicht. > Ist es denn in Rumnien anders als hier? > Ja, es ist anders. > Es ist sehr schwer, eine neue Wohnung zu finden. > Alle Mbel nimmt man mit. > Sogar den alten Schrank und den Schreibtisch.

Mobila din sufragerie vor s\ o vnd\.

Ei duc cu ei doar covoarele, tablourile, c\r]ile [i paturile. Dar de ce vnd mobila? Sti]i, o mutare este ngrozitor de scump\ [i n Klagenfurt pot s\-[i cumpere mobil\ nou\.

Oricum, doamna Kurz dore[te un col]ar n stil danez. Nu n]eleg toate astea. Oare n Romnia este altfel dect aici? Da, este altfel. Este foarte greu s\ g\se[ti o locuin]\ nou\.

Se ia/~[i iau toat\ mobila. Pn\ [i dulapul vechi [i biroul.

34
+black34magenta+

+black35magenta+

Ducem aceste obiecte n pod.

> Diese Gegenstnde bringen wir auf den Boden. > Man findet irgendwo einen Platz dafr. > Ich mu gehen, denn ich habe keine Zeit mehr. > Nun, endlich haben wir eine Etagenwohnung.

Se g\se[te undeva un loc pentru ele. Trebuie s\ plec, nu mai am timp.

n sfr[it, avem o locuin]\ supraetajat\.

Iar acum urmeaz\ obi[nuitul exerci]iu de fonetic\: -r -er -ar -or -ur mehr, Tr, vier, fr; Fenster, Bruder, Oktober, Computer, schwer, dieser; furchtbar, sogar, zwar; vor, Doktor; nur.

35
+black35magenta+

+black36magenta+

RECAPITULAREA LEC}IEI 26
26.1. Cuvntul doch se folose[te pentru a nt\ri informa]ia n propozi]ia interogativ\, dar nu se traduce n limba romn\, de exemplu: Komm doch zu mir! Steh doch nicht so frh auf! Hai la mine! Nu te scula a[a devreme!

26.2. Conjugarea verbului antworten - a r\spunde: ich antworte du antwortest er antwortet sie antwortet es antwortet 26.3. Frazele sunt formate din mai multe propozi]ii legate prin conjunc]ii: und [i, aber dar, denn deoarece. Propozi]iile introduse prin conjunc]iile und [i aber pot fi prescurtate n limba german\, de exemplu: Er macht die Tr zu, und er macht das Fenster auf. Adic\: Er macht die Tr zu und das Fenster auf. El nchide u[a [i deschide geamul. wir antworten ihr antwortet sie antworten Sie antworten

Propozi]iile introduse prin conjunc]ia denn deoarece nu pot fi prescurtate astfel: Ich kaufe diesen Mantel nicht, denn er ist nicht schn. Nu cump\r acest palton, deoarece nu este frumos.

26.4. Prefixul neaccentuat al verbelor compuse separabil aflate n propozi]ii secundare nu se desparte de r\d\cina verbului, de exemplu: Wissen Sie schon, da Familie Haak heute umzieht? {ti]i deja c\ familia Haak se mut\ ast\zi?

36
+black36magenta+

+black37magenta+

TEMA PENTU ACAS| 26


A. Traduce]i n limba romn\: l. 2. 3. 4. 5. B. Wissen Sie schon, da Herr Weiland heute umzieht? Wollen Sie wissen, was er mit den Mbeln macht? Die Mbel aus dem Ezimmer und das alte Klavier will er verkaufen. Wissen Sie, ein Umzug ist doch furchtbar teuer, nicht wahr? Frau Weiland mchte eine Eckcouch im dnischen Stil haben.

Traduce]i n german\: l. 2. 3. 4. 5. Domnul Haak lucreaz\ de un an n Hamburg. El [i-a g\sit, n sfr[it, o locuin]\ nou\. {i familia lui se poate muta. El trebuie s\ pl\teasc\ 10.000 de m\rci contribu]ie la cheltuielile de construc]ie. Azi trebuie s\ vin\ ma[ina pentru transportul mobilei.

C.

Completa]i propozi]iile urm\toare cu conjunc]ia corespunz\toare (und, aber sau denn): l. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Die rote Bluse war zwar billig, ..... nicht modern. Er macht das Fenster auf ..... die Tr zu. Ich mchte auch einen Khlschrank ..... eingebaute Schrnke haben. Er kann leider nicht kommen, ... er hat keine Zeit. Diese Wohnung ist schn, ..... viel zu teuer. Wir antworten unserem Lehrer, ... er fragt uns. Sie nehmen nur die Bcher ..... ihre Betten mit.

37
+black37magenta+

+black38magenta+

VOCABULARUL LEC}IILOR 25 {I 26
alle anders ansehen (sich) er sieht sich an antworten er antwortet aufpassen er pat auf aufstehen > [al\] > [and\rs] > [anze:\n zih] > [e:r zi:t zih an] > [antvort\n] > [e:r antvort\t] > [aufpas\n] > [e:r past auf] > [auf[te:\n] > [e:r [te:t auf] to]i, toate altfel, de-altfel a (se) uita el se uit\ a r\spunde el r\spunde a fi atent(\), a avea grij\ el este atent, el are grij\ a (se) scula, a (se) ridica n picioare el se scoal\, el se ridic\ n picioare contribu]ia la cheltuielile de construc]ie costumul de baie para, becul p\mntul, podeaua, podul barca de aceea, pentru asta la, pentru col]arul, canapeaua n unghi drept cel mai simplu cl\dit, zidit (`n perete) soba de g\tit electric\, re[oul electric n sfr[it, n fine engleza locuin]a cu etaj sufrageria televiziunea, televizorul devreme groaznic, ngrozitor 38
+black38magenta+

er steht auf

der Baukostenzuschu, es, ()-sse > [de:r baukost\n]u:[us] > [de:r ba:d\an]u:k] > [di: birn\] > [de:r bo:d\n] > [das bo:t] > [dafU:r] > [da]u:] > [di: ekkaut[] > [am nfaHst\n] > [ng\baut] > [de:r elektroHert] > [entlih] > [engli[] > [di: eta:j\nvo:nunk] > [das es]im\r] > [das fernze:\n] > [frU:] > [furhtbar]

der Badeanzug, -s, ()-e die Birne, -, -n der Boden, -s,() das Boot, -es, -e dafr dazu die Eckcouch, -, -s

am einfachsten eingebaut der Elektroherd, -s, -e

endlich Englisch die Etagenwohnung, -, -en das Ezimmer, -s, das Fernsehen frh furchtbar

+black39magenta+

er hat gefunden der Gegenstand, -es, -()-e grn der Hut, -es, ()-e ihnen irgendwo der Krimi, -s, -s lassen er lt leicht die Maschine, -, -n mitbringen er bringt mit mgen er mag die Mtze, -, -n nun der Platz, -es, ()-e der Rock, -es, ()-e schlecht schwer sogar spanisch spt zu spt der Stil, -es, -e der Straenrand, -es, ()-er ber umziehen er zieht um der Umzug, -es, ()-e verkaufen er verkauft

> [e:r Hat g\fund\n] > [de:r ge:g\n[tant] > [grU:n] > [de:r Hu:t] > [I:n\n] > [irg\ntvo:] > [de:r krimi] > [las\n] > [e:r lEst] > [lht] > [di: ma[i:n\] > [mitbring\n] > [e:r brinkt mit] > [mO:g\n] > [e:r mak] > [di: mU]\] > [nu:n] > [de:r pla]] > [de:r rok] > [[leht] > [[ve:r] > [zoga:r] > [[pa:ni[] > [[pE:t] > []u [pE:t] > [de:r [ti:l] > [de:r [tra:s\nrant] > [U:b\r] > [um]i:\n] > [e:r ]i:t um] > [de:r um]u:k] > [f\rkauf\n] > [e:r f\rkauft] 39

el a g\sit obiectul verde p\l\ria lor undeva romanul, filmul poli]ist a l\sa, a da voie el las\, el d\ voie u[or ma[ina a aduce el aduce a pl\cea, a dori lui i place c\ciula deci, acum, ei bine spa]iul, locul fusta r\u greu pe deasupra, nc\, chiar [i `n spaniol\, `n stil spaniol trziu prea trziu stil bordura deasupra a (se) muta el se mut\ mutarea a vinde el vinde

+black39magenta+

+black40magenta+

warm was fr ein was fr eine wenig womit zahlen er zahlt zuhren er hrt zu zumachen er macht zu zwar

> [varm] > [vas fU:r n] > [vas fU:r n\] > [ve:nih] > [vomit] > []a:l\n] > [e:r ]a:lt] > []u:HO:r\n] > [e:r HO:rt ]u:] > []u:maH\n] > [e:r maHt ]u:] > []va:r]

cald(\), c\lduros ce fel de (masc.) ce fel de (fem.) pu]in cu ce a pl\ti el pl\te[te a asculta el ascult\ a nchide, a ncuia el nchide, el ncuie de fapt, [i anume, ce-i drept

40
+black40magenta+

Das könnte Ihnen auch gefallen