Sie sind auf Seite 1von 68

DRVENA KROVITA - REKAPITULACIJA

1. Primjerene konstrukcije drvenih krovita za manje raspone, temeljna razlika u konstrukciji izmeu dva osnovna tipa krovita za manje raspone.

2. Elementi za formiranje krovne plohe drvenih krovita - rogovi, letve, oplata - nain definiranja dimenzija i raspona - skice i opisi.

3. Primjereno podruje primjene roenikih i podroenikih konstrukcija s obzirom na raspone, sloenost geometrije i nagibe krovita.

4. Sheme prijenosa optereenja kod roenike i podroenike konstrukcije drvenog krovita, skice i opisi.

5. Roeniki drveni krovovi - problemi i prednosti, opis i skice.

6. Primjereni nagibi i pokrovi za roenike konstrukcije drvenih krovova - objasniti zato.

7. Statiki problemi i mogunosti izvedbe nadozida kod roenikog krova - opis i skice.

8. Suvremene mogue izvedbe podroenikih konstrukcija krovita s masivnim i reetkastim nosivim trokutima - skica i opis.

9. Podroenike konstrukcije drvenih krovita - stolica i visulja - skice i opisi karakteristinih presjeka jednostrukih konstrukcija s naznakom elemenata za bonu stabilnost u oba smjera.

10. Primjereno podruje primjene pojedine vrste drvene konstrukcije podroenikog krovita s obzirom na vrstu stropne (meukatne) konstrukcije zgrade prema dvoritu.

11. Konstrukcija skoenog krova - roeniki krov s pajantom - tlocrt i presjek u zoni skoenog dijela konstrukcije drvenog krovita.

12. Konstrukcija skoenog krova - podroeniki krov s nadozidom - jednostruka visulja tlocrt i presjek u zoni skoenog dijela konstrukcije drvenog krovita.

13. Konstrukcija skoenog krova - podroeniki krov s nadozidom - jednostruka stolica tlocrt i presjek u zoni skoenog dijela konstrukcije drvenog krovita.

MATERIJALI - METALI, OBLOGE OD METALA


1. Mane limenih obloga i naini izbjegavanja nedostataka metalnih obloga.

2. to su limovi, podruje primjene i materijali koji se najee koriste u graditeljstvu.

3. Najee koriteni metali za obloge i ugraenu metalnu galanteriju u arhitekturi.


-najee koriteni metali za obloge \limovi i druga metalna galanterija\: -aluminij, bakar, cink, titancink, elik, i dr. legure

4. Najei oblici metalnih proizvoda za obloge.

-deblji limovi u ploama i protuklizno profilirani limovi (aluminij, inox), valjani profili i tanji limovi u svitcima, valjani profili, hladno savijani profili, tokarski obraeni aluminijski limovi i cinani limovi

5. Naini proizvodnje metalnih elemenata.

6. Mogue antikorozivne zatite elinih metalnih elemenata i obloga.

7. Mogue antikorozivne zatite aluminijskih metalnih elemenata i obloga.

8. Mogue antikorozivne zatite aluminijskih bakrenih elemenata i obloga.

9. Galvanske struje, nain izbjegavanja, tete.

10. Nehrajui metali i finalne povrinske obrade nehrajuih metala.

11. Naini povezivanja limova u graditeljstvu, opis svojstava pojedine vrste povezivanja.

12. Vrste limova i metalne galanterije za izvedbu limarskih detalja na zgradama.

13. Vrste limova i metalne galanterije za izvedbu fasadnih obloga na zgradama.

Oblici:

14. Vrste limova i metalne galanterije za izvedbu krovnih obloga na zgradama.

15. Materijali metalne galanterije za izvedbu podnih dilatacija, pragova, rubnih letvica izloenih habanju - zato.

16. Podruje primjene perforiranih i istegnutih limova na zgradama, materijali i obrada povrine.

17. Podruje primjene naboranih limova na zgradama, materijali i obrada povrine.

18. Kompozitne metalne ploe, opis, podruje primjene.

19. Sendvi limeni toplinskoizolacijski paneli, opis, podruje primjene.

20. Polaganje limenih obloga fasada i krovova na podlogu - ravni limovi - skicirati oblogu s izvedbom potkonstrukcije.

21. Polaganje limenih obloga fasada i krovova na podlogu - profilirani limovi - skicirati oblogu s izvedbom potkonstrukcije.

22. Polaganje limenih obloga fasada i krovova na podlogu - ukruene limene ploe (kazete) - skicirati oblogu s izvedbom potkonstrukcije.

23. Sendvi laki paneli s limenim oblogama - vrste, opis, skica rubnog spoja dva panela za toplinsku izolaciju bez toplinskog mosta - zidni i krovni paneli.
Kao obloga: aluminijski lim (plastificiran ili eloksiran) ili elini lim (plastificiran) Najee kao ispuna: kamena vuna MW ili poliuretanska tvrda pjena PU

24. Laki termoizolacijski sendvi fasadni zid formiran in situ - skicirati oblogu s izvedbom potkonstrukcije.

POKROVI OD LIMA I STAKLA


1. Minimalni nagibi krovnih ploha prema vrstama pokrova - skica i opis.

2. Izvedba prijevoja i podloge kod pokrova ravnim limom - skice i opis.

3. Uvjeti izvedbe pokrova ravnim limom - skice i opisi izvedbe prijevoja i uvrenja.

4. Odreivanje potrebnog poprenog presjeka lijeba - skice i opisi.

5. Limeni lijeb kod hladnog krova za pokrove crijepom - visei lijeb - skica i opisi.

6. Limeni lijeb kod toplog krova za pokrove limom - lijeb na vijencu ili lijeb u vijencu skica i opis obaveznih detalja izvedbe.

7. Pokrov ravnim limom na hladnom krovu - odzraivanje ispod lijeba i u sljemenu.

8. Pokrov limenim koritima - opis svojstava pokrova i skica karakteristinog presjeka toplog krova.

9. Popreni spoj dvije ploe IZO dvostrukog ostakljenja kod izvedbe kosog krovnog ostakljenja.

10. Uzduni spoj dvije ploe IZO dvostrukog ostakljenja i mogue varijante uzdunih metalnih nosaa pokrova sa staklom kod izvedbe kosog krovnog ostakljenja.

MATERIJALI - OBLOGE OD DRVA


1. Podjela unutranjih podova od drva.

2. Povrinske obrade drvenih podova.

3. Nabrojite najee vrste parketa / 4. Razlika izmeu vieslojnih i masivnih parketnih dasaka i daica.

- kod vieslojnih parketa struktura je nainjena od dva ili vie sloja. prvi sloj, gornji, nainjen je od masivnog drva, dog je drugi sloj najee od perploe koja spreava skupljanje i irenje drva. ovaj parket je pogodan za postavljanje na sustav podnog grijanja. masivni parket je izraen od preraenog drva i kao takav je podloan skuplanju u irenju, tee odravanje.

5. Naini polaganja drvenih podova na podlogu.

6. to je drveni sportski pod.


- podovi na posebno prilagoenoj, fleksibilnoj podkonstrukciji \predvieni udari-predmeta i ljudi\ i s elastinom podnom podlogom \posebno prilagoen spoj\

7. Koji se drveni podovi mogu koristiti za podna grijanja i pod kojim uvjetima.

8. Vrste premaza za drvene podne povrine / 9. Karakteristike lakova za parkete, mane lakiranja drvenih podloga. / 10. to je lazurni premaz za drvo, funkcija, svojstva. / 11. Prednosti premaza drvenih podova s voskom.

12. Funkcija zidnih i stropnih drvenih obloga.

13. Forme drvenih vanjskih podnih obloga.

14. Nabrojite nekoliko vrsta drva za vanjske podne obloge i potrebne karakteristike drva.

- drvo visoke otpornostna atmosferilije i bioloke tete

15. Nain postave drvenih paluba.

16. Vrste fasadnih obloga drvom.

17. Koje vrste drva se najee koriste za daane fasadne obloge. Uglavnom drvo trajnih crnogorica 18. Kako se izvodi potkonstrukcija za fasadne obloge drvom i zato.

19. Skicirati i opisati principe provjetravanja i izvedbe potkonstrukcije za fasadne obloge drvom.

MATERIJALI OBLOGA I HIDROIZOLACIJE PODNOJA ZGRADE


1. Materijali za obloge podnoja zgrade - povoljni, nepovoljni, koje buke dolaze u obzir? Zatita podnoja obukane fasade od prskanja kie - skice i opis principa.

2. Obukano podnoje - zgrada s grijanim (izvana toplinski izoliranim) podrumom - skica i opis.

3. Obloni zid kod podrumljene ili nepodrumljene zgrade - mogua varijanta oslanjanja na podnoje s pozicijom hidroizolacije i toplinske stanice - skica i opis.

4. Obloga podnoja ovjeenim prefabriciranim betonskim ploama - skica i opis.

5. Obloga podnoja obukanim ploama XPS-a - skica presjeka na poziciji kontakta s terenom i opis.

6. Ventilirane fasadne obloge - skica principa izvedbe fasadne obloge bez obzira na tip toplinske i hidroizolacije u zoni kontakta s terenom i opisi.

7. Obukana fasadna obloga ETICS sustava toplinske izolacije s toplinski izoliranim podrumom - obloga podnoja obukanim ploama XPS-a - skica presjeka na poziciji kontakata s terenom i opis.

8. Fasadna provjetravana obloga - drvena oplata daskama s toplinskom izolacijom MW obloga podnoja obukanim ploama XPS-a - skica presjeka na poziciji kontakta s terenom i opis.

9. Fasadna provjetravana obloga - vlaknocementne ploe s toplinskom izolacijom MW obloga podnoja obukanim ploama XPS-a - skica presjeka na poziciji kontakta s terenom i opis.

10. Fasadna obloga ravnim limom na drvenoj oplati - obloga podnoja - skica presjeka na poziciji kontakta s terenom i opis.

11. Ostakljena fasadna stijena - mogua varijanta izvedbe obloge podnoja AI ravnim limom - skica presjeka na poziciji kontakta s terenom i opis.

14. Spoj unutranjeg poda i vanjske ureene povrine terena oko zgrade kod izvedbe gotovih podova u istoj ravnini. Opiite probleme koji se javljaju pri rjeavanju ovakvih detalja podnoja zgrade. Opiite mogue varijante rjeenja (4 mogunosti) te prednosti i mane svakog rjeenja.

15. Spoj unutranjeg poda i vanjske ureene povrine terena oko zgrade kod izvedbe gotovih podova u istoj ravnini. Skica i opis odabrane varijante izvedbe za zaokretna i klizna balkonska vrata.

16. Spoj unutranjeg poda i vanjske terase - ravnog krova kod izvedbe gotovih podova u istoj ravnini. Skica i opis odabrane varijante izvedbe za zaokretna i klizna balkonska vrata.

MATERIJALI - PODNE OBLOGE


1. to su podovi u irem smislu, a to u uem smislu znaenja termina.

2. Temeljni tehniko-uporabni zahtjevi za pod.

3. Podjela podova obzirom na toplinu poda, ime se izraava, navedite po dva primjera iz svake kategorije po toplini poda.

4. Posebni tehniko-uporabni zahtjevi za pod. Gdje se zahtjeva poveana protukliznost poda.

5. Kako odabrati pod za odreenu prostoriju. Navedite dva primjera.

6. Oznaavanje podova u nacrtima i prilikom izvedbe zgrade. to je vagris ?

7. Razvrstavanje podova prema izgledu i nainu izvedbe zavrnog sloja. Nabrojite po tri esta primjera za svaku vrstu po ovakvoj podjeli podne obloge. Mane podova s rekama.

8. to su zavrni podni namazi, a to podne prevlake. Navedite po dva primjera najee primjenjivanih zavrnih podnih obloga za obje vrste podova bez reki.

Tekstilne prevlake, iglane prevlake, velur prevlake, proivene prevlake, linoleum...

MATERIJALI - OBLOGE OD GLINENIH I SLINIH MATERIJALA


1. Navedite nekoliko posebnih vrsta opeka i podruje primjene.

2. Grubi keramiki elementi osim opeka.


-crijep -dimnjaki elementi, dekorativni elementi, galanterija -drenane, kanalizacijske cijevi -drobljena cigla

3. Bitna svojstva crijepa.

4. Fini keramiki materijali u graditeljstvu.


-ploice \za zidne i podne obloge\ -sanitarni keramiki materijali \keramika se pee nakon glaziranja, visokokvalitetna glazura\

5. Razlika u svojstvima podnih i zidnih keramikih ploica.

6. to su umjetno granitne ploice, razlika u odnosu na keramike ploice. / 7. Uobiajene povrinske obrade umjetno granitnih ploica.