You are on page 1of 3

Monarchs of Croatia

House of Trpimirovi (Croatia)


Tomislav (910 928)
Trpimir II (928 935)
Kre imir I (935 945)
Miroslav (945 949)
Michael Kre imir II (949 969)
Stjepan Dr islav (969 997)
Svetoslav Suronja (997 1000)
Kre imir III (1000 c. 1030) with Gojslav (1000 c. 1020)
Stjepan I (c. 1030 1058)
Peter Kre imir IV (1058 1074)
Dmitar Zvonimir (1075 1089)
Stjepan II (1089 1091)

House of rpd (Hungary)


Ladislav I (1091 1093)

House of Svai (Croatia)


Slavac (1074 1075)
Petar Svai (1093 1097)

House of rpd (Hungary)


Koloman (1097 1116)
Stjepan III (1116 1131)
Bla I (1131 1141)
Gjza (1141 1162)
Stjepan IV (1162 1172)
Ladislav II (1162 1163)
Stjepan V (1163)
Stjepan IV (1163 1172)
Bla II (1172 1196)
Emerik (1196 1204)
Ladislav III (1204 1205)
Andrija I (1205 1235)
Bla III (1235 1270)
Stjepan VI (1270 1272)
Ladislav IV (1272 1290)

House of Anjou (Naples)


Karlo Martel (1290 1295)

House of rpd (Hungary)


Andrija II (1290 1301)

House of Anjou (Naples)


Karlo I Robert (1301 1342)
Ludovik I (1342 1382)
Marija I (1382 1385)
Karlo II (1385 1386)
Marija I (1386 1395)
Ladislav Napuljski (1386-1409)

House of Luxemburg (Bohemia)


Sigismund (1387 1437)

House of Habsburg
Albert (1437-1439)

House of Jagiellon
Vladislav I (1440-1444)

House of Habsburg
Ladislav V (1444-1457)

House of Hunyadi
Matija I (1458-1490)

House of Jagiellon
Vladislav II (1490-1516)
Ludovik II (1516-1526)

House of Zapolja
Ivan I (1526-1540)

Ivan II (1540-1570)

House of Habsburg
Ferdinand I (1527-1564)
Maximilian (1564-1576)
Rudolf (1576-1608)
Matija II (1608-1619)
Ferdinand II (1619-1637)
Ferdinand III (1625-1657)
Ferdinand IV (1647-1654)
Leopold I (1654-1705)
Josip I (1705-1711)
Karlo III (1711-1740)
Marija II Terezija (1740-1780)
Josip II (1780-1790)
Leopold II (1790-1792)
Franjo (1792-1835)
Ferdinand V (1835-1848)
Franjo Josip I (1848-1916)
Karlo IV (1916-1918)

House of Karaorevi
Petar I (1918-1921)
Aleksandar I (1921-1934)
Petar II (1934-1945)

House of Savoy (Savoy)


U B I I
Najznaajniji predstavnici ubia Bribirskih bili su:
Grgur II. (III.), knez Bribira, Splita i ibenika (1217-1235.)
Stjepan I., Grgurov brat, knez Bribira i Trogira (1217-1238.)
Stjepko II., Stjepanov sin, knez trogirski (1239-1240.), ban primorski (1244.),
( 6. kolovoza 1274.)
Pavao I., Stjepkov sin, (*1245, 1312.), hrvatski ban (1273-1312.)
Mladen I., Pavlov brat, knez splitski (1283-1298.), bosanski ban (1299-1304.), ( 1
304.)
Mladen II., Pavlov (najstariji) sin, (*oko 1270, oko 1343.), hrvatski ban (1312-1
322.), bosanski ban (1304-1322.), knez splitski (1294.)
Juraj II., Pavlov (drugi) sin, (*oko 1275, 1330.), knez splitski (1300-1330.)
Pavao II., Pavlov (trei) sin, ( 1346.), knez trogirski (1305-1315.), knez ostroviki
(1333-1346.)
Mladen III., sin Jurja II., (*oko 1315; 1348.), knez kli ki (1330-1348.)
Jelena, ki Jurja II., (*oko 1306, oko 1378.), hrvatska kneginja, supruga bosanskog
velmo e Vladislava Kotromania, majka kralja Tvrtka I.
Juraj III., sin Pavla II. i Elizabete Frankopan, ( 1361.), knez ostroviki, u zamjen
u dobio Zrin (30. srpnja 1347.) i postao Juraj I. Zrinski
Jakov II., prapraunuk Pavla III., brata Mladena III., ( 1456.), hrvatski podban (1
411.) i posljednji knez bribirski
Tomislav II (1941 1943)