Sie sind auf Seite 1von 62

Mr.sc. Olga Maga, dipl.ing.arh.

Kolegiji:

ARHITEKTONSKE KONSTRUKCIJE ZAVRNI RADOVI

Tematska jedinica:

SUVREMENE FASADE
VENTILIRANA FASADA

POLUMONTANA GRADNJA - ARMIRANOBETONSKI ZIDNI I STROPNI PANELI VISINE JEDNE ETAE CAMUS COIGNET

VARESE-ADRIAMONT

Poboljana varijanta VARESE ADRIAMONT po uzoru na sistem CAMUS

PRESJEK

TLOCRT

MJEOVITI ZIDOVI
POROTHERM PROFI OPEKA 30 + STYROPOR 4 CM

PARNA BRANA

PARNA BRANA

O.MAGA, VIESTAMBENE ZGRADE DRENOVA

TOPLINSKE KRIVULJE
ZA TIPINE SASTAVE OBODNIH SENDVI ZIDOVA

FASADNI ZID OD IZOLACIJSKIH BLOKOVA ZA ZIDANJE YTONG, STIBO

STIBO BLOK

DEMIT FASADA
1. 2. 3. 4. 5. 4. 6. 17.
.

nosivii zid elastino ljepilo stiropor ploe 10cm i viee elastino ljepilo staklena mreica elastino ljepilo-mort impregnacija, podloni sloj zavrni sloj - buka
1

sigurnosno privrenje ploa

DEMIT FASADA

DRVENI PROZOR S IZO STAKLOM - Detalj prozorske klupice

rolete

Dvostruko IZO staklo privreno letvicom

Al okapnica i brtva unutarnja drvena klupica

Vanjska limena klupica

DEMIT FASADA

GRIJANO

NEGRIJANO

ploa podruma

DDETALJI :
PRAGA RAVNOG KROVA

STROPNE PLOE KUTIJE ZA ROLETE

DRVENA KONSTRUKCIJA S DEMIT FASADOM

FASADA OD ETERNIT PLOA ILI DRUGIH LAGANIH PLOA NA POTKONSTRUKCIJI BEZ VENTILACIJE

obavezno parna brana izmeu opeke i toplinske izolacije !

POROTHERM STIROPOR ETERNIT ili ARM. POLIESTER DRVO PANELI S KERAMIKIM PLOICAMA
STYRODUR HIDROIZOLACIJA A.B. KONSTR.

ETERNIT FASADA
PLIVAJUI POD BEZ ESTRIHA

TOPLINSKA IZOLACIJA

NEGRIJANI PODRUM DRENAA

PROZOR S VANJSKIM ROLETAMA

KANATNA DRVENA KONSTRUKCIJA S FASADOM OD LAKIH PLOA I DRVENIM GREDNIKOM

SENDVI FASADE fasadna obloga:

armirano betonski paneli ili fasadna opeka

OBRADA PROELJA FASADNA OPEKA I BETON

OBRADA PROELJA: FASADNA OPEKA, PROFILIRANI STAKLENI PANELI KOPILIT (U STAKLO) I PANELI REBRASTOG LIMA

B.Maga, DJEJI VRTI 1970 CVJETNO NASELJE U ZAGREBU

VANJSKI ZID: - fasadna opeka 25 cm - styropor 4 cm - parna brana (bitumenizirane Al trake) - nosivi zid beton 16 cm

Fasadna opeka Kamena vuna Porotherm blok

TOPLINSKA IZOLACIJA ZATIENE POVIJESNE FASADE S UNUTARNJE STRANE I DETALJ DILATACIJE KOD SUVREMENE GRADNJE

VENTILIRANA FASADA

LJETNA I ZIMSKA TOPLINSKA KRIVULJA VENTILIRANE FASADE

VENTILIRANA FASADA OD FASADNE OPEKE


1 fasadna opeka, 2 zrak, 3 nosivi zid, 4 nehrajue spone, 5 otvor za ulaz zraka (sa zatitnom mreicom ili vertikalne reke bez morta), 6 inox konzolni nosa fasadne opeke, 7 hidroizo, 8. termoizolacija, 9 prefabricirani nadvoj s opekarskim ploicama, 11 inox L profil sidren u a.b. plou kao nosa fasade

VENTILIRANA FASADA OD FASADNE OPEKE


DETALJI PLOE, KOSOG KROVA SA SKRIVENIM SANDUASTIM LJEBOM I RUBNI DETALJ NEPROHODNOG RAVNOG KROVA
DVOSTRUKI SERKLA SPOJEN INOX SPONAMA

SANDUASTI LIJEBOVI s preljevom prema van!

VENTILIRANA FASADA OD KAMENIH PLOA

Ventilirana fasada od kamenih tankih ploa VENTILIRANA FASADA 4-5 cm oblaganje tankim kamenim

ploama d = 3-5 cm

ZRANA UPLJINA > 4,0 CM!

Dobro!

Loe!

POSTAVA KAMENIH PLOA NA ELINU POTKONSTRUKCIJU STUPA I GREDE

VENTILIRANA FASADA OD LAGANIH PLOA: ETERNIT, ALUCOBOND, ARMIRANI POLIESTER, DRVO montaa vijcima s dvostrukim navojem (izvana i unutra) + detalj ugradnje prozora

ETERNIT
Proizvoa: Swisspearl - vicarska Eternit ploa je ravna cementna ploa. Postoji u desecima jednobojnih dekora. Postoji u debljinama 8 i 12 mm. Formati ploa su: 3070 x 1250 mm i 2530 x 1250 mm. Ugrauju se na poslovne objekte, kole, vrtie, skladine hale. Glavne osobine proizvoda:

- Sunce, kia, vlaga i mraz ne utjeu na izgled povrine panela - Dugi vijek postojanosti i otpornosti boje - Izraen od mineralnih sirovina, 100% obnovljivi - vicarski graevinski standardi potvruju 40 godina kao oekivani ivotni vijek fasada izraenih od Swisspearl panela Primjer: Filozofski fakultet kampus Trsat

Ventilirana fasada MONTAA Tekih ploa ROBNA KUA GLOBUS KRANJ elini nosai 2x U profil Obloga preane e ploe

FASADNE PLOE OD ARMIRANOG POLIESTERA TEKSTILNA TOVARNA KRANJ

ROBNA KUA ZURICH

SENDVI PANELI OD PROFILIRANOG, VALOVITOG ILI REBRASTOG LIMA

Ventilirana fasada MONTAA LAGANIH PLOA

ARMIRANI POLIESTER 2 L profila + Z profil na ploi

VALOVITI LIM

Drvena podkonstrukcija

Metalna-inox pod-konstrukcija Ventilirana fasada s limenim sendvi panelima

ALUCOBOND tray paneli GF Kampus

ALUCOBOND GF KAMPUS

ALUKOBOND FASADA

ALUKOBOND FASADA neventilirana ili ventilirana

STAKLENE FASADE

PROFILIT (COPILIT) Profilirano U staklo, ljepljeno, jednoslojno ili dvoslojno u Al U profilu Primjer - Sportska dvorana Zamet

Armirane Staklene PRIZME i OPEKE primjer Metalka Ljubljana

alter sala PTT Ljubljana

Stakleni Neboder u Ljubljani i Londonu, 70-e

PTT Paris prizemlje nosivo staklo

KONTINUIRANA FASADA

STRUKTURALNA FASADA

DETALJ KOSOG KROVA KONTINUIRANE FASADE

KONTINUIRANA FASADA UGRADNJA PROZORA

DETALJI UGRADNJE IZOLACIJSKOG (2X do 5X) STAKLA

UMJETNO STAKLO LEXAN (POLIKARBONAT) PLOE

ANDRIJA RUSAN

KUA SVJETLA

VLADIMIR TURINA

1949

SPORTSKI CENTAR S BAZENOM DELTA