You are on page 1of 8

De journalist & Sociale Media

C.G.C Schouten 4e jaar deeltijd journalistiek Jaar: 2013 227155

Inhoudsopgave

Inleiding..............................................................................3 Visie...................................................................................5 Bronnenlijst.........................................................................7

Inleiding

ocial media, as well as being fun, addictive, diverting and so on,

meets a basic human need: it allows us to feel part of something. The challenge at the moment is ensuring that people stay with your platform, rather than moving on when the next fad comes along. Its not a challenge that news providers can avoid either. Young people are increasingly getting their news from within social networks. In the past those people eventually found their way to newspapers and print media. What about in the future? (Shane Richmond, Daily Telegraph)

hat about the future?

Een goede vraag voor journalisten om over na te denken. Want hoe zit het precies met de toekomst van de journalist en sociale media? Dagelijks ziet de journalist hoe burgers het nieuws van sociale media afhalen. Ook krijgen blogs steeds meer invloed. Er worden filmpjes gemaakt en fotos de wereld ingestuurd. Niets blijft onopgemerkt. Ook tijdens mijn stage merkte ik dat de redactie veel nadacht over het gebruik van sociale media. Op de vraag:waarom publiceren jullie geen artikelen op het internet of waarom maken jullie niet meer gebruik van de bronnen op sociale media?, werd mij geen duidelijk antwoord gegeven. Sommige redacteuren maakte zelfs geen gebruik van sociale media. Een gemiste kans, want als webredacteur maak ik dagelijks gebruik van sociale media. Het is een manier voor mij om in contact te komen met mijn lezers, maar ook om informatie te vinden. Heb ik iemand nodig voor een interview?

Dan post ik het meteen op Twitter of Facebook. Ik heb als journalist veel profijt van het gebruik van sociale media.

Het was voor mij een reden om mijn visie te schrijven over journalisten het gebruik van sociale media. De meeste redactie maken gebruik van sociale media, maar nog niet iedere journalist ziet de voordelen ervan. Aan de hand van mijn visie probeer ik dat Doelstelling Met mijn visie spreek ik huidige- en toekomstige journalisten aan. Het kunnen journalisten zijn op de redactie van een tijdschrift, maar ook bij televisie. Ik hoop met mijn visie huidige- en toekomstige journalisten te overtuigen van de meerwaarde van sociale media binnen de journalistiek. Namelijk dat er wel degelijk een rol is weggelegd voor de journalist. Mijn argumenten, en die van anderen, zal ik in mijn visie verduidelijken. Centrale vraagstelling Is er in de wereld van sociale media nog een rol weggelegd voor de journalist? Deelvragen Om een antwoord te geven op de centrale vraagstelling moet er eerst antwoord worden gegeven op deelvragen. De deelvragen worden beantwoord in de visie. - Wat is de definitie van een journalist? - Wat is sociale media? - Wat is er veranderd binnen de journalistiek sinds de opkomst van sociale media? Opzet De visie is gebaseerd op literatuuronderzoek en eigen ervaringen (webredactie).

De journalist & sociale media

De media vervullen een belangrijke rol in de maatschappij. Zij brengen het nieuws dagelijks bij ons thuis. Elke dag ploft er een krantje op de deurmat of we kijken naar het achtuurjournaal voor ons dagelijks nieuws. Maar met de komst van user-generated content en sociale media is de journalistiek flink veranderd. Nee, we hoeven niet meer te wachten tot de media het nieuws naar ons brengt. Op elk moment van de dag kunnen we ons wenden tot sociale media voor ons nieuws. Het kent geen deadline of aflevertijd. Het nieuws staat altijd online voor het publiek en is op elk moment van de dag beschikbaar. De journalist wordt vergezeld door miljoenen onlinejournalisten De rol van de journalist is de laatste jaren flink veranderd. Het gaat tegenwoordig meer om het bevestigen van nieuws in plaats van het produceren. De opkomst van sociale media speelt hierbij een grote rol. Het is een bron aan informatie en het publiek is makkelijk vindbaar. Dat is misschien niet anders dan een paar jaar geleden, maar nu heeft iedere burger een podium om zijn of haar mening de wereld in te sturen. Ook de journalist heeft een nieuw podium gekregen om nieuws te vinden en te publiceren. Alles en iedereen is op grote afstand te raadplegen, experts zijn wereldwijd te traceren en via e-mail gaat correspondentie razendsnel. Iedereen kan het nieuws maken en voor journalist spelen. Een journalist? Het begrip journalist is moeilijk te omschrijven. Iedereen kan zichzelf journalist noemen. Het is namelijk niet nodig om een diploma en aan de slag te gaan. De Raad voor de Journalistiek (RvdJ) beschrijft een journalist als: iemand die zichzelf als zodanig presenteert. Tegenwoordig worden verschillende weblogs ook als journalistiek aangemerkt, hoewel sommige journalisten daarover een andere mening hebben. Bijvoorbeeld de website Geenstijl.

Maar er zijn nog veel journalisten sceptisch over het idee van eigen journalist spelen. De klacht is dat de gemiddelde burger niet weet hoe hij nieuws moet produceren. Dat is niet helemaal correct. Een bekend voorbeeld hiervan is de verwoestende aardbeving en tsunami in Japan. De tsunami had een groot gebied onbereikbaar gemaakt voor journalisten. Tegelijkertijd kwam er via sociale media een grote stroom van berichten naar buiten. De burgers schreven ooggetuigenverslagen en maakte audio- of videobestanden van de ongeregeldheden. De verslagen voldeden aan de definitie van journalistiek. De rollen waren dus volledig omgedraaid. De burgers maakte het nieuws, terwijl de journaliste braaf wachtten op een teken vanaf het gebied. Maar het analyseren en beoordelen van informatie via sociale media voor de hele wereld moet natuurlijk gescreend worden. Een blogger of twitteraar mist vaak het vermogen om eigen werk kritisch onder de loep te nemen. Daarom is een kritische blik van een journalist vaak nodig. De journalist is er om de duizenden berichten te destilleren en tot n geheel te maken. De meerwaarde van berichtgeving via sociale media wordt steeds meer duidelijk. De mogelijkheid voor burgers om mee te doen en bij te dragen aan het nieuws is sterk toegenomen. Er zijn nog veel journalisten die zich verzetten tegen deze nieuwe ontwikkelingen, maar zij zouden het juist moeten toejuichen. Het vormt niet alleen meer informatie voor de journalist, maar laat ook zien dat de burger oprecht genteresseerd is in wat er in de wereld speelt. De journalist zou sociale media meer moeten zien als een verlengstuk van zijn eigen werk in plaats van een obstakel.

Bronnenlijst

Literatuur Blanken, M. & Deuze, M., De botsing tussen oude en nieuwe media, 2007, Uitgeverij Atlas Amsterdam, 2e druk, 92-95, 112- 118, 121-126. Blanken, H., Mediamores, over digitale cultuur, bloggende burgers en journalistieke ethiek, 2009 Okkinga, A., Journalisten: een bedreigde soort?, 2011, Universiteit Utrecht faculteit Film- en Televisiewetenschappen. (document niet meer beschikbaar) Tremayne, M., Blogging, citizenship and the future of media, 2007, Taylor and Francis Group Part Three, The future of media, impact of blogging on journalism, 185 - Bentley, C., Hamman., B., Littau, J., Meyer, H., Watson, B., Welsh, B., Citizen Journalism: A Case Study, 239-258 Hendrickson, L., Press Protection in the blogosphere: Applying a functional definition of press to news web logs, 187-200 Rutigliano, L., Emergent Communication, Networks as Civic Journalism, 225-235

Ricardo, F., Cyberculture and new media, 2002, Editions Rodopi B.V. Amsterdam, Cybercultures in cyberjounalism, 69-88 Lister, M., Dovey, J., Giddings, S., Grant, I., Kelly, K., New media, a critical introduction, 2009, MPG Books Group. 163-165, 176-188 Beckett, C., Supermedia, saving journalism so it can save the world, 2008, 1e druk, Blackwell Publishing, p 9-36, 41-54 Reijnders, M., Stegeren Van, T. , Journalistiek onderwerp in Nederland, maar waarheen?, Burgerjournalistiek en user generated content, 2007, De nieuwe reporter, 101-151

Internet Eindhovens Dagblad, 20 mei 2013 http://www.ed.nl/algemeen/binnenland/sociale-media-speeldenbelangrijke-rol-bij-zoekactie-naar-vermiste-broertjes-1.3824599#content Eindhovens Dagblad, 8 maart 2013 http://www.ed.nl/algemeen/binnenland/media-moeten-eigen-rol-bezien1.3704478 De Nieuwe Reporter, 7 juli 2006, Dick van Eijk http://www.denieuwereporter.nl/2006/07/waarom-een-goede-definitievan-journalistiek-belangrijk-is/ Hbo kennisbank, ruimte voor kwaliteit, media en journalistiek op het digitale kruispunt, Piet Bakker, 2008 http://hbo-kennisbank.uvt.nl/cgi/hu/show.cgi?fid=14820 Bart Brouwers http://dodebomen.nl/ http://dodebomen.nl/2013/05/14/ontwrichte-journalistiek-snaktnaar-vernieuwing/ http://dodebomen.nl/2013/04/24/nieuws-de-race-voor-de-tweedeplaats/

The Telegraph, 13 maart 2011 http://www.telegraph.co.uk/technology/twitter/8379101/Japanearthquake-how-Twitter-and-Facebook-helped.html