Sie sind auf Seite 1von 10

Prostasies

ton Timion, Dinameon Asomaton...

Epouranion

Through Of

the Protection of the honourable Bodiless Powers of Heaven...

Ikesies tou Timiou, Ton Ton

ke Evdoxou Profitou, Prodromou, ke Vaptisou Ioannou... Agion Endoxon ke panevfimon Apostolon... Agion Endoxon Martyron... ke Kallinikon

the honourable, glorious Prophet, Forerunner and Baptist, John... Apostles...

Greek Orthodox Patriarchate of Alexandria & All Africa

Of the Holy, Glorious and All Laudable Of


the Holy, Glorious and Triumphant Martyrs...

Ton Osion ke Theoforon Pateron imon... Of our Holy God-bearing Fathers... Ton Agion ke Dikeon Theopatoron Of the Holy and Righteous Ancestors of
Iakim ke Agion... Annis, ke panton ton God, Joachim and Anna; and of all the Saints...

Festal Matins Hymns


USED IN CONJUNCTION WITH MATINS SERVICE BOOK

Eleise Di

ke Sose imas, os Agathos, ke Filanthropos, ke Eleimon Theos. evhon ton Agion Pateron imon, Kyrie Iisou Hriste O Theos, Eleison ke Soson imas.

Have

Mercy on us and Save us, as a Good, Loving and Merciful God. the Prayers of our Holy Fathers, O Lord Jesus Christ our God, have Mercy on us and Save us.

Through
PEOPLE

22 June 2013

Amin

Amen

THE DIVINE LITURGY OF ST JOHN CHRYSOSTOM BEGINS IMMEDIATELY

Saturday of the Souls


Also the Feast of S T E U S E B I O S O F S A M O S A T A S T ZENO & ST ZENAS OF PHILADELPHIA ST GALACTEON, ST JULIANA & ST SATURNINOS OF CONSTANTINOPLE - ST ALBAN, PROTOMARTYR OF BRITAIN ST NICETAS OF REMESIANA ST NICETAS THE DACIAN ST GREGORY OF WALLACHIA ST ANASTASIA OF SERBIA

By the Grace of God


COMPILED, ADAPTED, EDITED & PRINTED BY MARGUERITE PAIZIS ARCHONDISSA & TEACHER BY DIVINE GRACE GREEK ORTHODOX PATRIARCHATE OF ALEXANDRIA & ALL AFRICA ARCHDIOCESE OF GOOD HOPE HOLY CHURCH OF THE DORMITION OF THE MOTHER OF GOD PORT ELIZABETH PO BOX 28348 SUNRIDGE PARK 6008 REPUBLIC OF SOUTH AFRICA
WRITERS@TELKOMSA.NET OR MARGUERITE.PAIZIS@GMAIL.COM OR DOWNLOAD DIRECTLY FROM MARGUERITE PAIZIS ON SCRIBD

Our Eternal Gratitude to Pater Seraphim Dedes & All the contributing translators of the St Gregory Palamas Monastery & elsewhere for the original Greek & English Translation and for making our Worship a little easier to understand, to participate and to appreciate.
www.ematins.org

PUBLISHED - 16 MAY 2013

NOT
20.
MATINS HYMNS SATURDAY
OF THE

FOR MATERIAL PROFIT!

SOULS 22 JUNE 2013

Psalm 117 /118


PRAISE TO GOD FOR HIS EVERLASTING MERCY

Eti deometha iper ton karpoforounton ke


alliergounton en to Agio ke pnasepto Nao touto, kopionton, psallonton ke iper tou periestotos laou, tou apekdehomenou to para Sou Mega ke Plousion Eleos.

PRIEST

Allilouia! Allilouia! Allilouia! Allilouia! STIHOS 1: Makarii

Allilouia! Allilouia! ous exelexo ke

Alleluia! Alleluia! Alleluia! Alleluia! Alleluia! Alleluia! VERSE 1: Blessed are those whom
choose and help, O Lord.

Thou

Let us again pray for those who do charitable work, for those who serve in this Holy House, for those who Labour, Teach and Sing, and for all the people here present who await Thy Great and Bountiful Mercy.

proselavou, Kyrie.

Allilouia! Allilouia! Allilouia! Alleluia! Alleluia! Alleluia! STIHOS 2: Ke to mnimosinon afton is genean VERSE 2: And their Remembrance
ke genean. generation to generation. Allilouia!

Kyrie eleison (3) Oti eleimon ke


is from

Allilouia! Allilouia! O

Alleluia! O

Alleluia! Alleluia!

Festal Apolytikion Saturday of the Souls


vathi Sofias Filanthropos panta ikonomon, ke to simferon pasin aponemon mone Dimiourge, anapafson Kyrie tas psihas ton doulon Sou. En Si gar tin elpida anethento, to piiti ke plasti ke Teo imon. Only Creator Who out of Love for mankind arrange all things with depth of Wisdom, and impart to all what is beneficial, O Lord, grant repose to the souls of Thy Servants. For they have placed their Hope in Thee our Creator and Fashioner and God. and to the Holy Spirit

Filanthropos Theos iparhis, ke Si tin Doxan anapempomen: to Patri, ke to Iio, ke to Agio Pnevmati, nin ke ai ke is tous eonas ton eonon.

Lord, have mercy (3) PRIEST For Thou art a Merciful and Loving God, and to Thee we give Glory: to
PEOPLE

Amin Sofia! Evlogison, Pater! O on Evlogitos, Hristos Amin Stereose,

the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, now and forever, and to the the Ages of Ages.

O Theos imon, pantote, Nin, ke ai, ke is tous eonas ton eonon.

Amen. PRIEST Wisdom! PEOPLE Father, Bless! PRIEST Blessed art Thou,
PEOPLE PEOPLE PRIEST

O Christ our God, always, now and forever and unto the Ages of Ages.

Doxa Patri, ke Io, ke Agio Pnevmati


Plasti ke Theo imon.

Glory to the Father, and to the Son,


they have placed their Hope in Thee, our Creator and Fashioner and God.

En Si gar tin Elpida anethento, to Piiti ke For Ke


nin ke Ai ke is tous eonas ton eonon.

Kyrios O Theos, tin Agian amomiton Pistin ton Evsevon ke Orthodoxon Hristianon, Sin ti Agia Aftou Ekklisia ke ti poli tafti is eonas eonon.

Amin Se
ke Tihos, ke Limena ehomen, ke Presvin evprosdekton, pros on etekes Theon, Theotoke animfevte, ton Piston i Sotiria.

Now and ever, and to the Ages of ages. Amen We have Thee as our Fortress and Port,
and an acceptable Intercessor with God, Whom Thou Bore, O Unwed Theotokos, the Salvation of the Faithful.

Amin. Tin
timioteran ton Herouvim ke endoxoteran asingkritos ton Seraphim. Tin adiafthoros Theon Logon tekousan, tin ontos Theotokon, Se Megalinomen.

O Lord our God, the Holy and Pure Faith of the Pious Orthodox Christians, together with the Holy Church and this city forever.

Amen Make firm,

PEOPLE

Amen

Theotokion
PEOPLE

Theotokion

Greater in Honour than the Cherubim, and in Glory, greater beyond compare than the Seraphim, Thou who without corruption gave Birth to God the Word, and who art truly Theotokos, we magnify!

SMALL LITANY

Doxastikon

First Memorial Kathismata Saturday of the Souls


TONE (6) PLAGAL 2

Doxa Patri ke Io ke Agio Pnevmati, Amin Kyrie eleison (3) Evlogison, Pater! Hristos O Alithinos Dinami
tou

Athlitike

enstasis epi to skammati, tyrannike ekisis epi tous Martyras, ke istanto hori ton Asomaton, vravia katehontes tis Nikis, exestisan tyrannous ke Vasilis i Sofi, kathilon ton Veliar omologia Hristou. O eneshisas aftous, Kyrie, Doxa Si!

The

Martyr Athletes offered resistance in the ring, contesting for the Faith, and the tyrants tortured them. The Incorporeal Hosts observed and held the Victory Medals. The Truly Wise Contestants amazed the tyrants and Kings for they overturned the devil with their Confessions of Christ. O Lord Who Strengthened them: Glory to Thee! is Wondrous in His Saints; The God of Israel grants Power and Strength to His People. Blessed is

ke nin ke ai ke is tous Eonas ton eonon.

Glory to the Father, and to the Son, Amen

and to the Holy Spirit, now and forever, and to the Ages of ages.

Memorial Prayers for our Salvation

Theos imon, tes presvies tis panahrantou ke panamomou Agias aftou Mitros.... Timiou ke Zoopiou Stavrou...

Lord, have mercy (3) PEOPLE Father, Bless! May Christ our True God, through the
PEOPLE

Intercessions of His Most Pure and Holy Mother...

STIHOS:

O Theos en tis Agiis Aftou. O Theos Israil aftos dosi Dinamin ke krateosin to Lao
MATINS HYMNS SATURDAY
OF THE

Thavmastos

VERSE:

God

Through

the Might of the Precious and Life-giving Cross...

2.

SOULS 22 JUNE 2013

MATINS HYMNS SATURDAY

OF THE

SOULS 22 JUNE 2013

19.

En Si gar tin Elpida anethento, to Piiti ke For


Plasti ke Theo imon.

they have placed their Hope in Thee, our Creator, and Fashioner, and God.

Aftou. Evlogitos O Theos!

God!

Athlitikon Agona ipominantes i Agii,

Ke

nin ke Ai ke is tous eonas ton eonon.

Now

and ever, and to the Ages of ages.

Amin Se
ke Tihos, ke Limena ehomen, ke presvin evprosdekton, pros on etekes Theon, Theotoke animfevte, ton Piston i Sotiria.

Amen
Theotokion

ke vravia tis Nikis para Sou komisameni, katirgisan tas epinias ton paranomon, Edexanto Stefanous tis aftharsias. Di afton O Theos Soson tas psihas imon.

The Holy Athletes endured the Contest,


and they received from Thee Medals of Victory. They destroyed the machinations of the lawless, and they received Crowns of Incorruption. Through them, O God, Save our souls!
VERSE

We have Thee as a Fortress and a Port,


and as worthy Intercessor with God Whom Thou Bore, O Unwed Theotokos, the Salvation of the Faithful.

STIHI:

Tis Agiis Tis en ti gi Aftou ethavmastosen O Kyrios, panta ta Thelimata Aftu en Aftis.

To the Saints on His Earth, in them our Lord magnified all His Will.

Ton Agion Sou i mnimi Kyrie, anedihthi O


os Paradisos O en Edem. En afti gar agallete pasa i ktisis, ke parashou imin, ti afton paraklisei, Irinin ke to Mega Eleos.

Fervent Prayers

Eleison imas O Theos kata to Mega Eleos


Sou, deometha Sou, epakouson ke eleison.

PRIEST

Have Mercy on us, O God, according to Thy Great Mercy; we pray Thee: hear us and have mercy
Pious and

Lord, the Memory of Thy Saints is like the Paradise of Eden, for all Creation greatly rejoicesin it. Grant us Peace and Great Mercy, by their Intercessions. and to the Holy Spirit

Doxa Patri, ke Io, ke Agio Pnevmati En


tes skines ton eklekton, ke en hora ton zonton, ous proselavou iisou, evsevos kimithentas katatazon, os evdiallaktos Theos, ke emplison tou anesperou Sou Fotos, ke tis epouraniou Sou Haras axioson.

Glory to the Father, and to the Son, We


pray for those who died in True Faith and whom Thou hast taken to Thyself, that Thou, as our placable God, place them in the Dwellings of the Elect and in the Land of the Living; fill them with Thy Never Setting Light, and grant them Thy Heavenly Joy.

Kyrie eleison (3) Eti deometha iper Kyrie eleison (3) Eti deometha iper
imon (NAME)

ton Orthodoxon Hristanon.

evsevon

ke

Lord, have mercy (3) PRIEST Let us pray for


PEOPLE

First Memorial Kathisma for the Reposed Souls

Orthodox Christians

tou Arhiepiskopou

Lord, have mercy (3) PRIEST Let us pray for our


PEOPLE

Archbishop

(NAME)

Kyrie eleison (3) Eti deometha imper ton Adelphon imon,


ton Ieron, Ieromonahon,Diakonon ke Monahon, ke pasis tis en Hristo imon Adelfotitos.

Lord, have mercy (3) PRIEST Let us pray for our


PEOPLE

Brethren, Priests, Hieromonks, Deacons, and Monastics, and all our Brethren in Christ. Mercy, Life, Peace, Health, Salvation, Protection, and Forgiveness of sin for all Pious and Orthodox Christians living in and visiting this city, the Parishioners, the Members of the Parish Council, and every Ministry of this Parish, and the Donors and Benefactors of this Holy Sanctuary.

Ke

nin ke Ai ke is tous eonas ton eonon.

Now

and ever, and to the Ages of ages.

Kyrie eleison (3) Eti deometha iper

Eleous, Zois, Irinis, Igias, Sotirias, episkepeos, sighoriseos ke afeseos ton amartion ton doulon tou Theou, panton ton evsevon ke Orthodoxon Hristianon, ton katikounton ke Parepidimounton en ti poli tafti, ton enoriton, epitropon, sindromiton ke afieroton tou Agiou Naou toutou.

Lord, have mercy (3) PRIEST Let us again pray for


PEOPLE

Amin. O
tin Evlogimenin kalesas Sou Mitera, ilthes epi to Pathos ekousia vouli, lampsas en to Stavro anazitise thelon ton Adam, legon tis Angelis. Sigharite mi, oti evrethi i apolomeni drahmi, O panta safos ikonomisas Theos, Doxa Si.

Amen
Theotokion

O Lord, Who Called the Blessed Maiden


Thy Mother: Thou went to Thy Passion of Thine Own Will and Intent. Adam Thou wished to seek; Thou therefore shone upon the Cross, saying to the Angels: Rejoice with Me together, for I have found the Lost Coin! O Lord: Thou hast disposed all things wisely: Glory to Thee!
THE

Kyrie eleison (3) Eti deometha iper

ton Makarion ke aidimon ktitoron tis Agias Ekklisias taftis, ke iper panton ton proanapafsamenon Pateron ke Adelphon imon, ton enthade evsevos, kimenon, ke apantahou Orthodoxon.

Lord, have mercy (3) PRIEST Let us again pray for


PEOPLE

the Blessed and Ever Memorable Founders of this Holy Church, and for all our Fathers, Mothers, Brothers and Sisters who are asleep in the Lord and for Orthodox Christians everywhere.

Nekrosima Evlogitaria
THE

PRIEST

CENSES

THE

CONGREGATION
STIHOS:

WHILE THE

HOLY SANCTUARY, HYMNS ARE SUNG:


VERSE

HOLY

ICONS

AND

THE

Evlogitos i Kyrie, didaxon me ta Dikeomata Sou.

Blessed art Thou, O Lord: teach me Thy Statutes.


of Saints has found the of Life and the Door of May I also find the Way Repentance for I am the 3.

Ton

Kyrie eleison (3)


18.
MATINS HYMNS SATURDAY

PEOPLE

Lord, have mercy (3)

Agion O Horos, evre Pigin tis Zois ke Thiran Paradisou, evro kago, tin odon dia tis matanias, to apololos provaton ego imi, anakalesi me, Sotir,
MATINS HYMNS SATURDAY

The

Choir Fountain Paradise. through

OF THE

SOULS 22 JUNE 2013

OF THE

SOULS 22 JUNE 2013

ke Soson me.
STIHOS:

Lost Sheep. O Saviour, Call me back and Save me!


VERSE

alithian Sou kata nikta.

the morning and Thy Truth at night. (PSALM 91)

Evlogitos i Kyrie, didaxon me ta Dikeomata Sou.

Blessed art Thou, O Lord: teach me Thy Statutes.

Trisagion Prayers

pale men, ek mi onton plasas me, ke inkoni Sou Thia timisas, paravasi entolis de palin me epistrepsas is gin ex is elifthin, is to kath oiosin epanagage, to arheon kallos anamorfosasthe.

Of

Agios

old Thou created me from nothing and honoured me with Thy Divine Image. But when I disobeyed Thy Commandment, O Lord, Thou cast me down to the earth from where I was taken. Lead me back again to Thy Likeness, and Renew my Original Beauty. me Thy Statutes.

O Theos, Agios Ishiros, Agios Athanatos, Eleison imas. (3)

Holy

God, Holy Mighty, Holy Immortal, have mercy upon us. (3)

Doxa

Patri ke Io ke Agio Pnevmati. Ke nin ke Ai ke is tous eonas ton eonon. Trias Eleison imas. Kyrie, elas thiti tes amarties imon. Despota, singhorison tas anomias imin. Agie Ipiskepse, ke iase tas asthenias imon, eneken tou Onomatos Sou.

Glory

to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, now and ever, and to the Ages of Ages.

Amin Panagia

Amen All Holy Trinity have mercy upon us.

STIHOS:

i Kyrie, didaxon me ta Dikeomata Sou.

Evlogitos

VERSE

Blessed art Thou, O Lord:

teach

Ikon

imi, tis arritou Doxis Sou, i ke stigmata fero ptesmaton, ikteirison to Son plasma, Despota, ke Katharison Si Evsplaghnia, ke tin pothinin patrida parashou mi, Paradisou palin pion politin me.

am an Image of Thine Ineffable Glory, although I bear the scars of my transgressions. On Thy Creation, O Master, have Pity and Cleanse me by Thy Compassion. Grant me the Homeland for which I long, and once again make me a Citizien of Paradise.

Lord, wash away our sins. Master, pardon our transgressions. Holy One, visit and heal our infirmities for Thy Names sake. and to the Son, and to the Holy Spirit, now and ever, and to the Ages of Ages.

Kyrie Eleison [3] Doxa Patri ke Amin


EVERYONE

Io ke Agio Pnevmati. Ke nin ke Ai ke is tous eonas ton eonon.

Lord have mercy [3] Glory to the Father, Amen

STIHOS:

Evlogitos i Kyrie, didaxon me ta Dikeomata Sou.

VERSE

Blessed art Thou, O Lord: teach me Thy Statutes.

Our Lords Prayer


PRAYS IN UNISON

Anapafson,

O Theos, tous doulous Sou, ke katataxon aftous en Paradiso, opou hori ton Agion, Kyrie, ke i Dikei eklampsousin os fostires, tous kekimimenous doulous Sou anapafson, paroron afton panta ta egklimata.

Grant rest, O God, to Thy Servants, and


place them in Paradise, where the Choirs of hte Saints and the Righteous will shine like Stars of Heaven. To Thy Departed Servants, grant Rest, O Lord, and forgive all their offences.

Pater

Doxa Patri ke Io ke Agio Pnevmati. Amin


imnisomen voontes: Agios i, O Patir O Anarhos, O Sinanarhos Iios ke Thion Pnevma. Fotison imas Pisti Si latrevontas, ke tou eoniou piros exarpason.

Glory to the Father, and to the Son,


and to the Holy Spirit

imon O en tis Ouranis, Agiasthito to Onoma Sou, eltheto i Vasilia Sou, genithito to Thelima Sou, os en Ourano ke epi tis gis. Ton Arton imon ton epiousion dos imin simeron. Ke afes imin ta ofelimata imon, os ke imis afiement tis ofiletes imon. Ke mi isenengis imas is pirasmon, alla rise imas apo tou ponirou. Doxa tou Patros, ke tou Iou, ke tou Agiou Pnevmatos, nin ke ai ke is tous eonas ton eonon.

Our

Father Who art in Heaven: Hallowed be Thy Name. Thy Kingdom come. Thy Will be done on earth as it is in Heaven. Give us this day our Daily Bread, and forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from the evil one.

Amen
Trisagion Hymns
let us praise and let us shout in song: Holy art Thou, O Eternal Father, Co-Eternal Son, and Divine Spirit. Illumine us who worship Thee in Faith, and Deliver us from the Eternal Fire.

Oti Sou Estin i Vasilia ke i Dinamis ke i

PRIEST

To Trilampes tis Mias Theotitos, evsevos The Threefold Radiance of the One God

Amin
Apolytikion

For Thine is the Kingdom, Power and the Glory, of Father, and of the Son and of Holy Spirit, now and ever, and to Ages of Ages. Amen

the the the the

PEOPLE

TONE (8) PLAGAL 4

Ke

nin ke Ai ke is tous eonas ton eonon.

Amin Here
Semni, i Theon Sarki teousa, is panton sotirian, di is genos ton anthropon evrato tin Sotirian, dia
MATINS HYMNS SATURDAY

Now and ever, and to the Ages of ages. Amen Rejoice,


O Gracious Lady, for the Salvation of all gave Birth to God in the Flesh, and through Whom the

Theotokion

vathi Sofias Filanthropos panta ikonomon, ke to simferon pasin aponemon mone Dimiourge, anapafson Kyrie tas psihas ton doulon Sou. En Si gar tin Elpida anethento, to piiti ke plasti ke Theo imon.

Only Creator Who out of Love for mankind arranges all things with Profound Wisdom, and impart to all what is Beneficial. O Lord: grant Repose to the souls of Thy Servants. For they have placed their Hope in Thee, our Creator and Fashioner, and God. and to the Holy Spirit

Doxa Patri, ke Io, ke Agio Pnevmati

Glory to the Father, and to the Son,

4.

OF THE

SOULS 22 JUNE 2013

MATINS HYMNS SATURDAY

OF THE

SOULS 22 JUNE 2013

17.

STIHOS:

psihe afton, en agathis avlisthisonte.

VERSE:

Their souls shall dwell among Good Things.


THE

Sou evrimen Paradison, Theotoke, Agni Evlogimeni!

Zonton

Kyrievonta, Thearhiki exousia, ke nekron despozonta, Se Hriste ginoskontes iketevomen, tous Pistous doulous Sou, tous pros Se ton Monon, evergetin ekdimisantas, aftos anapafson, sin tis eklektis Sou Filanthrope, en topo anapsixeos, en tes ton Agion Lamprotisi. Thelitis eleous iparhis gar ke sozis os Theos, ous kat ikona Sou eplasas, Mone Polielee.

human race has found Salvation. Through Thee, O Pure and Blessed Theotokos, may we find Paradise.

Christ we know that Thou art Lord of both the dead and the living, and Thou Rule by Divine Power and Authority. Hence we pray to Thee and Entreat on behalf of Thy Faithful Servants, who have passed away to Thee, that Thou will grant them Rest with all Thine Elects, O Only Lover of Mankind, where they will be Refreshed indeed, in the Brilliant Splendour of all Thy Saints. Thou delight in Mercy, O Our God and Benefactor, and Thou Save those whom Thou formed in Thine Image, O Only Most Merciful Lord.

Alleluia [3] Doxa Si, O Theos! [3]


PRIEST
STANDING PETITIONS:

EXITS THE HOLY SANCTUARY THROUGH BEFORE THE HOLY ICON OF CHRIST,

Alleluia [3] Glory to Thee, O God! [3]

THE ROYAL GATES, AND, INTONES THE MEMORIAL

The Memorial Petitions

Eleison

imas O Theos, kata to Mega Eleos Sou, deometha Sou, epakouson ke Eleison.

PRIEST

Have Mercy on us, O God, according to Thy Great Mercy: we pray Thee to hear us and have Mercy. Lord have mercy (3) Again we pray for

Kyrie Eleison (3) Eti deometha iper Makarias

PEOPLE PRIEST

Doxa Patri, ke Io, ke Agio Pnevmati

Glory to the Father, and to the Son,


and to the Holy Spirit

Nekrosimon of St Damascene
TONE (6) PLAGAL 2

Algos

to Adam ehrimatisen, i tou xilou apogefsis, pale en Edem, ote ofis ion exirefxato. Di aftou gar isilthen O Thanatos, pangeni katesthion ton Anthropon. All elthon O Despotis, kathile ton drakonta, ke anapafsin imin edorisato. Pros afton oun voisomen. Fise Sotir, ke ous proselavou, meta ton ekleton Sou anapafson.

Eden, the eating of the Fruit turned out to be painful, when the serpent spat out his poison. Through Adam Death entered and devoured the entire human race. Then our Master came and put the dragon down, and granted us Rest. Let us call out to Him: Spare us, O Saviour! And to those whom Thou hast taken, grant Repose with Thine Elect! Theotokion

Of old in

mnimis ke eoniou anapafsos panton ton ep Elpidi Anastseos Zois eoniou kekimimenon evsevos Orthodoxon Hristianon, Basileon, Patriarhon, Arhiereon, Iereon, Ieromonahon, Ierodiakonon, Monahon, Pateron, Propatoron, Pappon, Propappon, Geneon, sizigon, teknon, Adelphon ke Singenon imon ek ton ap arhis ke mehri ton eshaton, ke iper tou sighorithine aftis pan plimmelima ekousion te ke akousion.

the Blessed Memory and Eternal Repose of all Pious Orthodox Christians who have fallen asleep in the Hope of Resurrection into Life Everlasting: Emperors, Patriarch, Bishops, Priests, Deacons, Heiromonks, DeaconMonks, Monks, Nuns, Fathers, Forebears, Grandparents, Great Grandparents, Parents, Spouses, Children, Siblings and all our Relatives, from the beginning until the end of time; and for the Forgiveness of all their sins both voluntary and involuntary.

Kyrie eleison (3) Opos, Kyrios O Theos,

PEOPLE PRIEST

Ofthis

endietima, Theoprepes Panagia, ke Theon ehorisas, ke Theon egennisas apirogame, ke vrotis oromenon, en disin ousies, en mia de ipostasi Agni, afton disopison, ton Mongeni ke prototokon, ton Se Parthenon amomon ke meta ton tokon filaxanta, psihas anapafse, ton Pisti kimithenton en Foti, en akirato fedrotiti, ke Makariotiti.

Thou became a most befitting Dwelling


Place for God; in Thy Body Thou held God, and also gave Birth to Him, O Holy Virgin Maiden. He was seen by mankind, as our Lord and Saviour, in One Person and Two Essences. Earnestly pray to Him, Thy Firstborn and Only Beloved Son, Who after being born kept Thee Spotless and preserved Thy Virginity. Beseech Him to grant Rest to the souls of those who have fallen asleep in Faith, that they may dwell in Thy Light and Pure Splendour, and in Blessedness.

taxis tas psihas afton entha i Dikei anapafonte. Ta elei tou Theou, tin Basilian ton Ouranon ke afesin ton afton amartion para Hristo to Athanato Vasili ke Theo imon etisometha.

Lord have mercy (3) May the Lord God place their souls

where the Righteous Repose. Let us ask for Divine Mercy, the Kingdom of Heaven and the Forgiveness of sins from Christ our Immortal King and God.

Parashou Kyrie Tou Kyriou deithomen. Kyrie, eleison. O Theos ton Pnevmaton ke pasis sarkos,
O ton Thanaton katapatisas, ton de diavolon katargisas ke zoin to kosmo Sou dorisamenos, Aftos, Kyrie, anapafson ke tas psihas ton kekimimenon doulon Sou, Vasileon, Patriarhon, Arhiereon, Iereon, Ieromonahon, Ierodiakonon, Monahon, Monazouson ke Panton ton apo peraton eos peraton tis ikoumenis kekimimenon evsevos Orthodoxon Hristianon, Pateron, Propateron, Pappon, Propappon, Goneon, Sizigon, teknon, Adelphon ke
MATINS HYMNS SATURDAY

Grant this, O Lord Let us pray to the Lord PEOPLE Lord have mercy PRIEST O God of Spirits and
PEOPLE PRIEST

Dismissal Prayers

Agathon

to exomologisthe to Kyrio, ke psallin to Onomati Sou Ipsiste. Tou anangellin to proi to Eleos Sou, ke tin
MATINS HYMNS SATURDAY

PRIEST:

It is good to give Thanks to the Lord and to sing to Thy Name, O Most High, to proclaim Thy Mercy in

of all flesh, Thou hast trampled down Death and hast abolished the Power of the Devil, granting Life to Thy World. Grant Rest to the souls of Thy departed Servats, Emperors, Patriarchs, Bishops, Priests, Deacons, Hieromonks, Deacon-Monks, Monks, Nuns, all Pious Orthodox Christians who have fallen asleep in the Hope of Resurrection into Life Everlasting, from all the ends of the world: Fathers, Forebears, Grandparents, Great Grandparents, Parents,
SOULS 22 JUNE 2013

16.

OF THE

SOULS 22 JUNE 2013

OF THE

5.

singenon imon en topo fotino, en topo hloero, en topo anapsixeos, entha apedra odini, lipi ke stenagmos. Pan amartima to par afton prahthen, en logo i ergo i diavia, os agathos ke Filanthropos Theos, sighorison, oti ouk estin anthropos, os zisete epi tis gis ke ouh amartisi. Si gar monos ektos amartias iperhis. I Dikeosini Sou Dikeosini is ton eona ke O Logos Sou Alithia.

Spouses, Children, Siblings, and all our Relatives. Grant them rest in a Place of Light, in a Place of Repose, in a Place of Refreshment, where there is no pain, no sorrow and no suffering. As a Good and Loving God, forgive every sin they have committed in thought, word or deed, for there is no one who lives and is sinless. Thou alone art without sin. Thy Righteousness is an Everlasting Righteousness, and Thy Word is Truth.

Oti

Theos Eleous, iktirmon, ke Filanthropias iparhis, ke Si tin Doxan anapempomen, to Patri ke to Iio ke to Agio Pnevmati, nin ke ai ke is tous eonas ton eonon.

PRIEST

For Thou art a God of Mercy, Compassion and Love for mankind, and to Thee we send up Glory: to the Father, and the Son, and the Holy Spirit, now and forever, and to the Ages of Ages.

Oti

Si i i Anastasi, i Zoi ke i Anapafsis Panton ton keimimenon evsevos Orthodoxon Hristainon, Hriste O Theos imon ke Si tin Doxan anapempomen Sin to Anarho Sou Patri ke to Panagio ke Agatho ke Zoopio Sou Pnevmati, nin ke ai ke is tous eonas ton eonon.

For Thou art the Resurrection,

the Life and the Repose of all departed Faithful Orthodox Christians, O Christ our God, and to Thee we give Glory, with Thine Eternal Father and Thine All Holy, Good and Life-giving Spirit, now and forever, and to the Ages of ages.

Amin Irini pasi Ke to pnevmati sou Tas kefalas imon to Kyrio klinomen Si, Kyrie Son gar esti to elein ke sozin imas,

O Theos imon, ke Si tin Doxan anapempomen, to Patri ke to Iio ke to Agio Pnevmati, nin ke ai ke is tous eonas ton eonon.

Amen PRIEST Peace be with will. PEOPLE And with your spirit PRIEST Let us bow our head to the Lord. PEOPLE To Thee, O Lord PRIEST For Thou art Merciful and Save us,
PEOPLE

O our God, and to Thee we send Glory: to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, now and forever, and to the Ages of Ages.
PEOPLE

Amin
Aposticha

Amen

TONE (6) PLAGAL 2

Amin

Amen
TONE (5) PLAGAL 1

Ehon

Second Memorial Kathisma Saturday of the Souls

Anapafson Sotir imon, meta Dikeon tous Grant


doulous Sou, ke toutous kataskinoson en tes avles Sou, kathos gegrapte, paroron os agathos, ta plimmelimata afton, ta ekousia, ke ta akousia, ke panta ta en Agnia ke gnosi Filanthrope.

rest with the Righteous to Thy Servants, O our Saviour, and grant them to dwell in Thy courss, as it is is written. Since Thou art Good, overlook their offences, both voluntary and involuntary, and all that they committed in Knowledge or in ignorance, O Lover of mankind.

akatalipton, tin is imas evsplaghnian ke pigin akenoton, Theikis hristotitos polielee, tous pros Se Despota, metavevikotas, en gi zonton kataskinoson, is ta skinomata, ta agapita ke pothoumena, katashesin doroumenos, tin diinekos diamenousan. Si gar iper panton, exeheas to ema Sou Hriste, ke zooforo timimati, kosmon exigorasas.

Since

Doxa Patri, ke Io, ke Agio Pnevmati ... Ke


ta ekousia, ke ta akousia, ke panta ta en agnia ke gnosi Filanthrope.

Glory

to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit ... both voluntary and involuntary, and all that they committed in Knowledge or in ignorance, O Lover of mankind. and ever, and to the Ages of ages.

incomprehensible is Thy Compassion for us, and abundant is the Well of Divine Benevolence, O Lord Most Merciful, we Entreat on behalf of Thy Faithful Servants who have died and passed away to Thee: let them dwell in the Land of the Living, in Most Beloved and longed for Dwellings, granting them a possession that is Eternal. Thou, O Christ our Saviour, having shed Thy Holy Blood for all mankind, Thou Ransomed the whole world for a price that gave us Life.

STIHOS:

Makarii, ous proselavou, Kyrie.

exelexo

ke

VERSE:

Blessed are those whom Thou Choose and Help, O Lord!

Nekrosin ipeminas, zoopion ekousios, ke Willingly


zoin epigasas, ke trifin aidion, Pistis dedokas, Theiki Despota, evsplaghnia mone, paniktirmon anamartite. En i deometha, tous kekimimenous kataxon, elpidi Anastaseos, lisin ton ptesmaton doroumenos, ina dia panton imnite Sou to Onoma Hriste, ke sesosmeni doxazomen, tin Filanthropian Sou.

nin ke Ai ke is tous eonas ton eonon.

Now

Amin

Amen
Theotokion

ek Parthenou anatilas to kosmo, Hriste O Theos, Iious Fotos di aftis anadixas, eleison imas.

Christ our God, Who from a Virgin rose upon the world, and through Her made us sons of Light: have Mercy on us.

Thou underwent Life-giving Death, as our Saviour, and became the Well of Life, and to the Faithful granted Eternal Delight, all by Thy Most Divine Tender Love, O Master, Only Sinless and Compassionate. We not Entreat Thee for those who have Reposed in Faith and Hope of Resurrection, to forgive all their sins and place them in Thy Delight; thus in every manner, Thy Name is extolled, O Christ our God, and being Saved we Glorify Thy Love for mankind.

6.

MATINS HYMNS SATURDAY

OF THE

SOULS 22 JUNE 2013

MATINS HYMNS SATURDAY

OF THE

SOULS 22 JUNE 2013

15.

Agios Athanatos, eleison imas. Agios O Theos, Agios Ishiros,


Athanatos, Eleison imas.

Agios

Holy Immortal, have mercy on us. Holy God, Holy Mighty, Holy
Immortal, have mercy on us.
PRIEST

Psalm 50/51
The Psalm Of Repentance

Eleison

Morning Prayers

me, O Theos kata to mage eleos Sou, ke kata to plithos ton iktrmon Sou exalipson to anomima mou. plion plinon me apo tis anomias mou, ke apo tis amartias mou katharison me. Oti tin anomie mou ego ginosko, ke i amartia mou enopion mou esti diapantos.

Have Mercy on me, O God, according to


Thy Great Mercy. And according to the multitude of Thy Tender Mercies blot out my iniquity.

Plirosomen
Kyrio.

tin eothinin deisin imon to

Let us complete our Morning Prayer to the Lord. Lord, have mercy Help us, Save us,

Epi

Wash

Kyrie eleison Antilavou, Soson,

PEOPLE PRIEST

Eleison ke diafilxon imas, O Theos, ti Si Hariti.

have Mercy on us, and Protect us, O God, by Thy Grace.

me thoroughly from my iniquity, and cleanse me from my sin. For I know my iniquity, and my sin is always before me.

Amin Tin imeran pasan, telian, Agian, Irinikin


ke anamartiton, para tou Kyrious, etisometha.

Amin PRIEST For a


PEOPLE PEOPLE

Si mono imarton, ke to poniron enopion To


Sou epiisa. Opos an dikeothis en tis logis Sou, ke nikisis en to krinesthe Se.

Perfect, Holy, Peaceful, and sinless day, let us ask the Lord.

Thee only have I sinned, and have done evil before Thee: that Thou mayest be justified in Thy words, and mayest overcome when Thou art judged. and in sins did my mother conceive me.

Parashou Kyrie Angelon irinis, Piston odigon, filaka ton


psihon ke ton somaton imon, para tou Kyriou etisometha.

Grant this, O Lord. PRIEST For an Angel of Peace,


PEOPLE PRIEST

Idou

gar en anomies sovelifthin, ke en amarties ekissise me i mitir mou. Ta adila ke ta krifia tis Sofias Sou edilosas mi.

For behold I was conceived in iniquities; For behold Thou hast loved Truth:
the uncertain and hidden things of Thy Wisdom Thou hast made manifest to me.

a Faithful Guide, a Guardian of our souls and bodies, let us ask the Lord.

Idou gar Alithian igapisas.

Parashou Kyrie Signomin ke afesin ton amartion ke ton


plimelimaton imon, para tou Kyriou etisometha.

Grant this, O Lord. For Forgiveness and Remission of

our sins and transgressions, let us ask the Lord.

Rantiis me issopo, ke katharisthisome. Plinis me, ke iper hiona levkanthisome. Akoutiis


mi agalliasin ke evfrosinin, agaliasonte ostea tetapinomena.

Thou Thou

shalt sprinkle me with hyssop, and I shall be cleansed: shalt wash me, and I shall be made whiter than snow. hearing Thou shalt give joy and gladness: and the bones that have been humbled shall rejoice. blot out all my iniquities.

Parashou Kyrie Ta kala ke simferonta Parashou Kyrie Ton ipolipon hronon Parashou Kyrie Kala ta teli tis

tes psihes imon, ke Irinin to kosmo, para tou Kyriou etisometha. tis Zois imon en irini ke metania ektelese, para tou Kyriou etisometha. Zois imon, anodina, anepeshintoa, irinika, ke kalin apologian tin epi tou foverou vimatos tou Hristou etisometha.

Grant this, O Lord. PRIEST For all that is Good and Beneficial
PEOPLE

to our souls, and for Peace in the world, let us ask the Lord.

To my

Grant this, O Lord. PRIEST For the completion of our lives in


PEOPLE

Apostrepson
Kardian Mi

Peace and Repentance, let us ask of the Lord.

to Prosopon Sou apo tin amartion mou, ke pasas tas anomias mou exalipson.

Turn away Thy Sight from my sins, and Create a clean heart in me, O God:
renew a right spirit within me. and

Grant this, O Lord. PRIEST For a Christian end


PEOPLE

to our life, Peaceful, without shame or suffering, and for a Good Account of ourselves before the Awesome Judgement Seat of Christ, let us ask the Lord.

katharan ktison en emi, O Theos, ke pvevma evthes egkenison en tis egkatis mou. aporripsis me apo tou prosopou Sou, ke to Pnevma Sou to Agion mi antanelis ap emou.

Cast

me not away from Thy Face; and take not Thy Holy Spirit from me.

Apodos Didazo

Parashou Kyrie Tis Panagias,

Ahrantou, Iperevlogimenis, Endoxou Despinis imon Theotokou ke Aiparthenou Marias, meta panton ton Agion mnimonefsantes, eaftous ke allilous ke pasan tin Zoin imon Hristo to Theo parathometha.

Grant this, O Lord PRIEST Remembering our Most Holy, Pure,


PEOPLE

mi tin agalliasin tou sotiriou Sou, ke pnevmati igemoniko stirixon me. anomous tas odous Sou, ke asevis epi se apistrepsousi.

Restore to me the joy of Thy I

Salvation, and strengthen me with a perfect spirit.

Blessed and Glorious Lady, the Theotokos and Ever Virgin Mary, with all the Saints, let us commit ourselves and one another and our whole Life in Christ our God.
PEOPLE

will teach the unjust Thy ways: and the wicked shall be converted to Thee. me from blood-guiltiness, O God, Thou God of my Salvation:

Rise me ex ematon, O Theos, O Theos tis Deliver


Sotirias mou.

Agalliasete
Sou.

i glosou mou tin Dikeosinin

And my tongue shall extol Thy Justice.

Si Kyrie
14.
MATINS HYMNS SATURDAY

To Thee, O Lord
MATINS HYMNS SATURDAY
OF THE

OF THE

SOULS 22 JUNE 2013

SOULS 22 JUNE 2013

7.

Kyrie Oti

ta hili mou anixis, ke to stoma mou aanangeli tin enesin Sou. i ithelisas thisian, edoxa Olokaftomata ouk evdoxisis. an.

Lord, Thou wilt open my lips: and my mouth shall declare Thy praise. if Thou had desired sacrifice, I would indeed have given it: with burnt offerings Thou wilt not be delighted.

Kyrie Kyrie

For

Vasilef, Epouranie Thee, Pater Pantokrator; Kyrie Ie Monogenes, Isou Hriste, ke Agion Pnevma.

Lord, Lord

King, God of Heaven, Father Almighty: Lord, Only Begotten Son, Jesus Christ and Holy Spirit.

Thisia to Theo, pnevma sintetrimmenon. A


Kardian sintetrimmenin tetapinomenin O Theos exoudenosi. ke ouk

sacrifice to God is an afflicted spirit: a contrite and humbled heart, O God Thou wilt not despise. favourably, O Lord, in Thy Good Will with Zion; that the walls of Jerusalem may be built up.

O Theos, O Amnos tou Theou, O Ios tou Patros, O eron tin amartian tou Kosmou, eleison imas, O eron tas amartias tou kosmou.

God, Lamb of God, Son of the Father, Who takes away the sin of the world, have mercy upon us; O Thou Who takes away the sins of the world. our Prayer, Thou Who sits at the right Hand of the Father, and have mercy on us. Thou alone art Holy, Thou alone art Lord, Jesus Christ, to the Glory of God the Father.

Prosdexe

Agathinon, Tote

Kyrie, en ti Evdokia Sou tin Sion, ke ikodomithito ta tihi Ierousalim.

Deal

tin deisin imon, O kathimenos en dexia tou Patros, ke eleison imas.

Receive

Oti Si i Monos Agios, Si i Monos Kyrios, For


Iisous Hristos, is Doxan Theou Patros

eudoisis Thisian Dieosinis, Anaforan ke Olokaftomata. aniisousin epi to thisiastirion Sou moshous!

Then shalt Thou accept the Sacrifice of


Righteousness, Oblations and Whole Burnt Offerings:

Amin.
Kath
ekastin imeran Evlogiso Se, ke enesio to Onoma Sou is ton eona ke is ton Eona tou Eonos. Kyrie, en ti emera tafti anamartitous filahthine imas.

Tote

Then

shall they lay calves upon Thy Altar!

Amen Every day I will Bless Thee, and praise


Thy Name forever and to the Ages of Ages.

Eleison me, O Theos!

Have mercy on me, O God!

Memorial Kontakion of Saturday of the Souls

Kataxioson, Evlogitos

Grant,

Tous

metastantas af imon ek ton proskeron, en tes skines ton eklekton kataskinoson, ke meta Dikeon anapafson, Soter Athanate. I gar os anthropi imarton epi gis, alla Si os anamartitos Kyrios, afes aftis ta ekousia ptesmata, ke ta akousia, mesitevousis tis tekousis Se Theotokou, ina simfonos voisomen iper afton, Allilouia!

Immortal

Saviour, let those who have departed from us and from things temporary dwell in the Dwellings of the Elect, and grant them to Repose with the Righteous. Even if as human beings they sinned on earth, O Sinless Lord, forgive their voluntary and involuntary transgressions, at the Intercessions of Thy Mother, the Theotokos, so that in unison we may sing on their behalf: Alleluia! alone art Immortal, Thou Who created and fashioned mankind. For we mortals were fashioned from the earth, and to the same earth we will go again, as Thou Who fashioned me Commanded and said: You are earth, and to the earth you shall return; where all we mortals shall go, as we make our Funeral lament: Alleluia! the 22nd day of this month we Commemorate the Holy Hieromartyr, St Eusebios, Bishop of Samosata.

O Lord, this day to keep us without sin. art Thou, O Lord, the God of our Fathers, and praised and glorified is Thy Name unto the Ages.

I, Kyrie, O Theos ton Pateron imon, ke Eneton ke Dedoxasmenon to Onoma Sou is tous Eonas.

Blessed

Amin
Genito,
Kyrie, to Eleos Sou ef imas, kathaper ilipisamen epi Se. i, Kyrie, didaxon me ta Dikeomata Sou. [3] katafigi, egenithis imin en genea ke genea. Ego ipa: Kyrie, eleison me, iase tin psihin mou oti imarton Si.

Amen May Thy Mercy O Lord, be upon us, as


we have put our hope in Thee.

Evlogitos
Kyrie,

Blessed Lord,

art Thou, O Lord, teach me Thy Statutes [3]

Memorial Oikos of Saturday of the Souls

Aftos Monos Iparhis Athanatos, O piisas Thou


ke plasas ton Anthropon. I vroti oun ek gis dieplasthimen, ke is gin tin aftin porevsometha, kathos ekelefsas O plasas me, ke ipon mi. Oti gi i, ke is gin apelefsi, opou pantes vroti porefsometha, epitafion thrinon piountes odin to, Allilouia!

Thou hast been our Refuge from generation to generation. I said: Lord, have mercy on me, heal my soul, for I have sinned against Thee. do Thy Will, for Thou art my God.

Kyrie, Pros Se katefigon; didaxon me tou O Lord, to Thee have I fled; teach me to
piin to Thelima Sou, oti Si I O Theos mou.

Oti

para Si Pigi Zois; en to Foti Sou opsometha Fos.

For with Thee is the Fountain of Life;


Thy Light we shall see Light.

in

Paratinon to Eleos Sou tis ginoskousi Se. Agios Doxa Amin


O Theos, Agios Ishiros, Agios Athanatos, eleison imas.[3] Patri ke Io ke Agio Pnevmati. Ke nin ke ai ke is tous eonas ton eonon.

Extend

Synaxarion - 22 June

Thy Mercy to those who know Thee.

Ti KB tou aftou minos, Mnimi tou Agiou On


Ieromartyros Samasaton. Evseviou, Episkopou

Holy

God, Holy Mighty, Holy Immortal, have mercy on us. [3]

Glory to the Father, and to the Son,


and to the Holy Spirit, now and ever, and to the Ages of Ages.

Ti afti imera, Mnmi ton Agion Martyron On this day we Commemorate the Holy
Zinosnos ke Zina. Martyrs, St Zeno and St Zenas, his servant, of Philadelphia in Arabia.

Amen

8.

MATINS HYMNS SATURDAY

OF THE

SOULS 22 JUNE 2013

MATINS HYMNS SATURDAY

OF THE

SOULS 22 JUNE 2013

13.

TONE 2

Os

anthos marenete, ke os onar parerhete, ke dialiete pas anthropos. Palin de ihousis tis salpingos, nekri os en sissismo pantes anastisonte, pros tin sin ipantisin Hriste O Theos. Tote Despota, ous metestisas ex imon, en tes ton Agion Sou katataxon skines, ta pnevmata Despotaton Son doulon ai. nin ke Ai ke is tous eonas ton eonon.

As

Ti
a flower withers, and as a dream passes, likewise every human disintegrates. Then, at the sound of the Trumpet, there will be like an earthquake, and all the dead will be raised to meet Thee, O Christ God. When that time comes, OMaser, place the spirits of Thy Servants whom Thou hast taken from us, in the Dwellings of Thy Saints forever.

afti imera, mnian panton ton ap eonos kimithenton evsevos, ep elpidi anastaseos Zois Eoniou, i Thiotati Pateres ethespisan. ton proanapafsamenon psihas katataxon, Despota Hriste, en tes ton Dikeon Sou skines, ke eleison imas, os Monos Athanatos.

Our Most Godly Fathers ordered that on


this day we remember all those who have ever reposed with correct Faith and with the Hope of the Resurrection of Life Eternal.

Tas

Master Christ, assign the souls of those who have already reposed to the Dwellings of the Righteous, and have Mercy on us, as the Only Immortal One.

Ke

Now and ever, and to the Ages of ages. Amen

Amin
THE M
AGNIFICAT

Amen.

Amin Si i O Theos imon,


O en Sofia ta panta dimiourgon, ke pliron. Profitas exapestilas Hriste, profitefse Sou tin parousian, ke Apostolous, kirixe Sou ta megalia. Ke i men proefitefsan tin elefsin Sou, i de to Vaptismati efotisan ta Ethni. Martires de pathontes, etihon onper epothoun. Ke prsvevi Si O Horos ton amfoteron, sin ti Tekousi Se. Anapafson O Theos, psihas as proselavou, ke imas kataxioson tis Vasilias Sou, O Stavron ipominas, di eme ton katakriton, O litrotis mou, ke Theos.

Memorial Katavasia of the 9th Ode Saturday of the Souls


TONE (6) PLAGAL 2

TONE (6) PLAGAL 2

Thou

art our God, Who in Wisdom creates and fills all things. O Christ, Thou sent Prophets to prophesy Thy Coming, and Apostles to proclaim Thy Mighty Works. The former prophesied Thy Coming, and the latter Illumined the Nations through Baptism. Martyrs suffered and attained what they longed for; and all these, together with Thy Mother, Intercede with Thee. O God, grant rest to the souls that Thou hast taken to Thyself, and also count us worthy of Thy Kingdom. Thou art the One Who Endured the Cross for me who am Condemned, O my Redeemer and God.

Nin eleimon stifi, disopi Se Angelon, sin O


Herouvim te, Thia Seraphim kathiketevi, Exousie, Throni ke Arhe ke Dinamis te Sin Arhangelis, ke Kyriotites Se etousi kratee, opos psihas apasas iktiris, as per metestisas.

Merciful Lord, now the Choirs of Angels implore Thee, the Cherubim and Divine Seraphim Entreat Thee, and the Powers, the Thrones, Principalities, and Hosts, Archangels and Dominions all pray to Thee, O Mighty God, that Thou be merciful to all the souls whom Thou hast translated. the Prophets Entreat Thee, the Apostles implore Thee, and the Patriarchs, the Martyrs and the Righteous all cry out in Supplication: Save the souls of all Thy Pious Servants who have died on earth, O Lord, Who Loves humanity.

Idou i dimi, Se ton Profiton exetonte, ton Behold,


Apostolon deonte hori, Sin, Patriarhes, stifi te Martyron, Sin Osion plithesin evparaklitos, anavoosi. Soson Filanthrope psihas, panton ton epi gis tethneoton, evsevon doulon Sou.

Doxa Patri, ke Io, ke Agio Pnevmati Idas


ta panta vlepis, kathoras ke ginoskis, vroton ta plithi, ke to tis Zois ekastou peras, pasi didou tin ton egklimaton litrosin, ke Paradisou tis kallonis axiosan pantas os Theos, mone, ous exelexo iktirmon, Pistous iketas Sou. nin ke Ai ke is tous eonas ton eonon.

Glory to the Father, and to the Son,


and to the Holy Spirit

The Great Doxology


THE CONGREGATION MUST STAND
(T H I S I S R E A D R A T H E R T H A N C H A N T E D ) THE BELLS ARE RUNG AND ALL THE LIGHTS ARE SWITCHED ON

Thou

Si Doxa prepi, Kyrie, O Theos imon, ke


Si tin Doxan anapemomen, to Patri, ke to Iio, ke to Agio Pnevmati, nin ke ai, ke is tous eonas ton eonon.

READER:

To Thee is due Glory, O Lord our God, and to Thee we send up Glory, to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, now and ever, and to the Ages of Ages. Ke

know everything, Thou see, and Thou observe, and Thou know all people and the span of each persons life. Grant them all the forgiveness of sins, and as the Only Compassionate God, grant the Beauty of Paradise to all Thy Faithful servants, whom Thou hast chosen.

Amin Doxa

en Ipsistis Theo ke epi gis Irini, en anthropis Evdokia.

Amen Glory to God in the Highest, and on


PEOPLE

Now and ever, and to the Ages of ages. Amen

earth Peace, Goodwill among men.

Amin
Si panton Skepi, Zonton ke Thanonton hrimatizis, ke galini, Doxa ke trifi, ke anesis ton Se prostatin, ke voithon, ke ristin ploutounton Agathi.
MATINS HYMNS SATURDAY

Imnoumen

Se, Evlogoumen Se, Proskinoumense, Doxologoumen Se, Efharistoumen Si, dia tin Megalin Sou Doxan.

We

Praise Thee, we Bless Thee, we Worship Thee, we Glorify Thee, we give Thee Thanks for Thy Great Glory.

Theotokion

Iperagia Despina, tou kosmou Parthene, Most Holy Virgin and Lady of the world,
Thou art the Shelter of all both the Living and the Dead; and Thou art the Calmness, the Glory, the Delight and the Relief of those who have
OF THE

12.

MATINS HYMNS SATURDAY

OF THE

SOULS 22 JUNE 2013

SOULS 22 JUNE 2013

9.

Othen aftous diasoson, pantas tes Ikesies Sou.

obtained Thee as their Defender, Helper and Deliverers, O Good One. Therefore, Save them all, by Thy Prayers.

anapafson, dia to Mega Sou Eleos.

The Hiermos as Katavasia Saturday of Souls

Everlasting Sentence. Therefore, let us cry out to the Saviour: To those whom Thou chose from what is temporal, grant Repose, because of Thy Great Mercy.

Apori

pasa glossa, evfimin pros axian, ilingia de nous ke iperkosmios, imnin Se Theotoke. Omos Agathi iparhousa, tin Pistin dehou. Ke gar ton pothon idas ton entheon imon. Si gar Hristainon i prostatis, Se Megalinomen.

Every

SMALL LITANY

TONE 3

tongue is dumbfounded to extol as is worthy; a super mundane mind is dizzied praising Thee with Hymns, O Theotokos. Nonetheless accept our Faith, since Thou art Full of Goodness, for Thou hast seen our longing indeed Inspired by God. O Lady, as the Protectress of Christians, we Magnify Thee.

Enite

Afton en iho salpingos. Enite Afton en psaltirio ke kithara.

Praise

Him with the sound of the trumpet; praise Him with lute and harp. who are engrossed in mundane existence, come and be amazed as we look within the caskets. Behold, the illusion of the world and its deceptions. Where is the beauty of the body, and the glory of wealth? Where is the pride of ones status? Truly all this is useless. Therefore, let us cry out to the Saviour: to those Thou chose from what is temporal grant Repose, because of Thy Great Mercy. Him with timbrel and dance; praise Him with strings and flute. now. Once in Royal Purple, he is decyaing. No longer upon a throne, but in a tomb now he lies. See how imperial authority has left him. See how everyones life passes like a dream and is finished. Therefore, let us cry to our Saviour: To those Thou chose from what is temporal grant Repose, because of Thy Great Mercy.

Pantes i to vio prostetikotes, defte en tis All


tafis exestikotes, egkipsate, idete tou kosmou tin apatin, pou nin tou somatos to kallos, ke i Doxa tou ploutou? Pou de i eparsis tou viou? Ontos matea panta, dio kraxomen pros ton Sotira. Ous exelexo ek ton proskeron anapafson, dia to mega Sou Eleos.

Memorial Exapostilarion Saturday of the Souls

Mnimin

telountes panton, ton kimithenton en Hristo, ke telefteas imeras, mnimin piisomen Pisti, iper imon te kakinon, Hriston ai disopountes.

As

we observe this Memorial of all who have Reposed in Christ, let us the Faithful also remember our own Final Day, and let us always Entreat Christ for ourselves and for them as well. Sweetness of the Angels, O Joy of those in affliction, and the Protectress of Christians, O Virgin Mother of the Lord, come to my aid and Redeem me from Eternal Torments.

Enite Afton en timpano ke horo.


Afton en hordes ke organo.

Enite

Praise

Theotokion

Glykasmos ton Angelon, ton thlivomenon i Hara, Hristanon i prostatis, Parthene Mitir Kyriou, antilavou mou Rise, ton Eonion Vasanon.

Nin epi ton tafon O epi Thronou, nin O Once upon a Throne, he is in the grave
en porfira fthoran ipedi. Ouk eti en Throno gar, all en mnimati kite, ide, exelipe, to Vasilion kratos, ide, os onar, ton Anthropon, parodevi O Vios. Dio kraxomen pros ton Sotira. Ous exelexo anapafson, dia to Mega Sou Eleos.

Lauds: The Praises to God-

Psalm 148

ALL CREATION PRAISES THE LORD OUR GOD

Pasa

pnoi enesato ton Kyrion. Enite ton Kyrion ek ton Ouranon. Enite Afton en tis ipsistis. Si prepi imnos to Theo. Afton, pantes i Angelli Aftou. Enite Afton, pase e Dinamis Aftou. Si prepi imnos to Theo.

Let

everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord from the Heavens; praise Him in the Highest. To Thee praise is due, O God.

Enite

Enite

Praise Him, all His Angels; praise Him,


all His Powers. To Thee praise is due, O God.
TONE (6) PLAGAL 2

Afton en kimvalis evihis. Enite Afton en kimvalis alalagmou. Pasa pnoi inesato ton Kyrion. tou enthende metatethentas, epi eoniou Zois elpidi, ke vion allaxantas pantio Soter tropo, pasan katastasin ke genos, ke pasan ilikian, andras omou te ke ginekas, ke artitoka vefi, os Filanthropos, en kolpis taxon, tou Abraam te ke en topis aneseos, dia to Mega Sou Eleos.

Praise

Him with tuneful cymbals; praise Him with loud cymbals. Let everything that has breath praise the Lord.

Pantas

Saviour,

Psalm 150

Saturday of Souls

LET ALL THINGS PRAISE THE LORD!

Enite

Afton epi tes Dinasties Afton. Enite Afton kata to plithos tis Megalosinis Aftou. to telos to tou Thanatou, ke frikti i krisis i tou Despotou. To pir gar to asveston iitrepiste ekise, skolix akimitos kolazon, ke vrigmos ton odonton, skotos exoteron iparhi, ke eonia diki. Dio kraxomen pros ton Sotira. Ous exelexo ek ton proskeron
MATINS HYMNS SATURDAY

Praise Him for His Mighty Acts; The

praise Him according to the greatness of His Majesty. finality of a persons death is awful; and the Masters Judgement to come is also dreadful. For in Hell is prepared the Unquenchable Fire, there is the Sleepless Worm that Tortures, and the Gnashing of Teeth, the Outer Darkness and the

Foveron

we Entreat Thee for every person who has died in whichever way and passed on from this life in hopes of Everlasting Life, O Master, people of every race and station, of every age and stature,both men and women, youths and children, and even newborn infants. In Thy Love for mankind, place them in the Bosom of Abraham, in a place of rest, because of Thy Great Mercy. and to the Holy Spirit

Doxa Patri, ke Io, ke Agio Pnevmati

Glory to the Father, and to the Son,

10.

OF THE

SOULS 22 JUNE 2013

MATINS HYMNS SATURDAY

OF THE

SOULS 22 JUNE 2013

11.