Sie sind auf Seite 1von 1

JEDNOSTRUKE I DVOSTRUKE ELEMENT FASADE

Jednostruke i dvostruke element fasade u skladu su sa najnovijim trendovima suvremene arhitekture i zahtjevima za racionalnom potronjom energije. Svojim tehnikim i vizualnim karakteristikama sa izborom utiska, unutarnjeg i vanjskog stakla, aluzina postiu vrijednosti: k<1,4 W / m 2 K , g < 0 , 1 , R W = 4 4 d B . Samonosiva jdnostruka ili dvostruka element fasada je toplinski izolirana vieslojna alu konstrukcija za viekatne objekte i sastoji se od pojedinanih modula (E-element) koji se gotovi dopremaju na gradilite. Tako radioniki predgotovljeni elementi osiguravaju brzu montau i maksimalnu kvalitetu kroz kontrolu u radioni te kvalitetnim rjeenjima montanih spojeva. Montaa zahtjeva gotovo minimalan rad na terenu. Nakon izrade elinih sidara na armirano betonskoj konstrukciji, za montau je potreban samo kran, tj. dizalica. Vertikalni i horizontalni brtveni EPDM uloci nasjedanjem u alu profile pri montai osiguravaju pored krutosti i nunu mogunost horizontalnih i vertikalnih pomaka (dilatiranja) uslijed razliitih linearnih koeficijenata istezanja materijala pri temperaturnim razlikama. Jednostruke I dvostruke element fasade izraene su na temelju provjerenog aluminijskog sistema s prekinutim termikim mostom. Dimenzije elemenata rade se prema arhitektonskom nacrtu u razliitim irinama i visinama etae. Tip i raspored otvaranja polja usuglaava se za svaki projekt sa odgovornim projektantom. U dijelu AB ploe kako bi se sprijeilo irenje poara sa kata na kat izvodi se protupoarni parapet W-90 minimalno u visini 1000mm. Atestirano rjeenje je samonosivi sandwich iz pocinanog lima, mineralne vune i vatrootpornih gips ploa. Dvostruka element fasada se sastoji praktiki od dvije ostakljene fasade i to vanjske jednostruke (hladne) i toplinski izolirane unutarnje. Unutarnja fasada se preko elinih sidrita i sidrenih tipli oslanja na armirano betonsku konstrukciju zgrade. Vanjska fasada je privrena preko elinih nosaa na unutarnju fasadu odnosno AB konstrukciju zgrade. No svi elini elementi su integrirani u alu oblogu (izgled prema izboru) tako da nisu vidljivi sa vanjske strane. Izmeu vanjske i unutarnje opne nalazi se zrani prostor, gdje je predvieno postavljanje zatite za sunce (aluzine, screen zavjese ili sl.) s mogunou otvaranja na elektro-pogon ili runo. Vanjska opna je sigurnosno staklo d = 8-18 mm prema statikom proraunu sa HST i u pravilu je katne visine sa mogunou ventiliranja (ulaz i izlaz zraka bitan za ljetno razdoblje radi toplinske stabilnosti zgrade). Parapeti unutranje fasade su od emajliranog stakla ili plastificiranog alu lima. Unutarnja fasadna opna je IZO jedinica debljine 40mm (vrsta i boja stakla prema izboru). Vizualno dvostruka element fasada izgleda kao polustrukturalna s blok prozorima (skriveno krilo iza konstrukcije okvira) koji mogu biti otklopnozaokretni, zaokretni ili otklopni. Prilagodljiv razmak izmeu vanjskog i unutranjeg stakla (150-600 mm) omoguava razliite vizualne utiske i mogunosti prolaza radi ienja stakla.